(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 22  خرداد 1389- شماره 19667

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
رئيس جمهور در شانگهاي چين : قطعنامه شوراي امنيت پايان اوباماست
دكتر باقري لنكراني: لجبازي خواص شكست خورده فجايع بعد از انتخابات را به وجود آورد
لاريجاني: ايران حاضر نيست براي تأمين انرژي مقابل غرب زانو بزند
پدر شهيد سجاد سبزعلي پور: موسوي و كروبي را مقصران شهادت پسرم مي دانم
بذرپاش در يادواره شهيد مبارزه با فتنه، حسين غلام كبيري :
رسالت همه در اين برهه ايستادگي در برابر فتنه استرئيس جمهور در شانگهاي چين : قطعنامه شوراي امنيت پايان اوباماست

رئيس جمهور كشورمان، قطعنامه اخير شوراي امنيت عليه ايران را تير خلاصي به شوراي امنيت، اوباما و دولت آمريكا توصيف كرد.
به گزارش ايسنا دكترمحمود احمدي نژاد عصر ديروز در حاشيه بازديد از اكسپو 2010 شانگهاي در يك نشست خبري در پاسخ به پرسشي در مورد قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت اظهار داشت: از نظر ملت ايران اين قطعنامه فاقد ارزش حقوقي و در واقع نشان دهنده ضعف بانيان صدور آن است نه قدرت آنها و صدور آن نشانه نه تنها ضعف سياسي بلكه ضعف منطق نيز هست.
وي گفت: اين قطعنامه تير خلاصي به شوراي امنيت است.
احمدي نژاد در ادامه با اشاره به گفته هاي قبلي خود مبني بر اين كه «شوراي امنيت ابزار دست دولت آمريكاست و متعلق به ملت ها نيست» ادامه داد: ساختار شوراي امنيت دموكراتيك نيست؛ بلكه كاملا ديكتاتوري است.
رئيس جمهور با بيان اينكه «شوراي امنيت 15 عضو دارد» افزود: پنج عضو آن داراي حق وتو هستند. در ضمن داراي بمب اتم هستند و انرژي اتمي نيز دارند، آنها در واقع از خودشان دفاع مي كنند و مي خواهند انرژي اتمي به صورت انحصاري در اختيار خودشان باشد؛ از اين رو به هر بهانه اي از پيشرفت ديگران جلوگيري مي كنند.
احمدي نژاد افزود: مي ماند 10 عضو ديگر كه از طرفي سه عضو آن راي منفي و ممتنع دادند. از هفت عضو ديگر نيز چهار عضو، عضو بلوك سرمايه داري محسوب مي شوند و در طول اين 100 سال، يكبار راي مستقل نداده اند. چطور كشوري كه پادگان نظامي آمريكا در آن مستقر است مي تواند راي مستقل بدهد؟ معلوم است كه رايش مستقل نيست.
وي گفت: مي ماند سه عضو ديگر كه به ما گفته اند به شدت تحت فشار هستند، حتي برخي از كشورهايي كه داراي حق وتو هستند به ما گفته اند ما تحت فشار هستيم.
رئيس جمهور افزود: اين قطعنامه فاقد ارزش است و تاثيري ندارد و بيش از آنكه نشان دهنده قدرت باشد نشان دهنده ضعف دولت آمريكاست.
تير خلاص به شوراي امنيت
و اوباما
وي گفت: ما فكر مي كنيم اين قطعنامه تير خلاصي به شوراي امنيت است. همچنين معلوم شد اين شورا به درد ملت ها نمي خورد و ساختار آن غيرمنطقي و غيردموكراتيك است و شورايي كه اين قدر ساختارش غيرمنطقي و غيردموكراتيك است اثري ندارد. اگر كسي خيال مي كند اين قطعنامه اثر دارد و عده اي بايد از آن تبعيت كنند اشتباه مي كند؛ اين يك كاغذ بدون ارزش است.
احمدي نژاد هم چنين اظهار كرد: اين قطعنامه تيرخلاصي به رئيس جمهور آمريكا نيز هست؛ براي او كه با شعار تغيير آمد. او گفت مي خواهد روش هاي يك جانبه و قلدرمآبانه بوش را تغيير دهد ولي مي بينيم كه امروز در مسير آقاي بوش حركت مي كند؛ بوش به كجا رسيد و امروز كجاست.
احمدي نژاد همچنين گفت: ما فكر مي كنيم در حال حاضر منفورترين چهره تاريخ معاصر آقاي بوش است.
رئيس جمهور ادامه داد: اين قطعنامه به معناي پايان شعار تغيير است و پايان شعار تغيير به معناي پايان رئيس جمهور آمريكاست.
وي گفت: اين قطعنامه تيرخلاص به دولت آمريكا نيز هست. دولتي كه مي خواست با فريبكاري كشورها را اشغال كند، ميليون ها نفر را بكشد و از ديكتاتورترين ديكتاتورهاي تاريخ حمايت كند و همزمان هم شعار تغيير و حقوق بشر بدهد.
احمدي نژاد هم چنين اظهار كرد: اين قطعنامه يك شكست و افتضاح براي بانيان آن است.
آمريكا بايد از آژانس
اخراج شود
رئيس جمهور در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره ارتباط ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت: ما فكر مي كنيم اگر قرار باشد كسي از آژانس بين المللي انرژي اتمي اخراج شود در وهله اول دولت آمريكاست؛ دولتي كه هم بمب اتم ساخته و هم از آن استفاده كرده است و امروز هم با بمب اتم ملت ها را تهديد مي كند؛ اين دولت صلاحيت حضور در آژانس را ندارد.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: خنده دار اين است كه آن ها قطعنامه عليه ايران صادر مي كنند تا با ما گفت وگو كنند؛ اين منطق قلدرها و زورگوهاست، گفت وگو بايد در فضاي دوستانه باشد؛ گفت وگو در فضاي دشمني معنا ندارد.
احمدي نژاد با بيان اين كه «ما تلاش كرديم دولت آمريكا در اين چاله بزرگ نيفتد» گفت: صهيونيست هاي پشت صحنه اصرار دارند آمريكا را به صورت كامل ساقط كنند. ما تلاش كرديم آنها در نقطه مقابل ملت ايران قرار نگيرند، ولي گويي خيلي عجله دارند.
وي ادامه داد: ما به آنها توصيه مي كنيم نگاهي به سرنوشت دولت هاي قبلي آمريكا بيندازند.
اجازه سوءاستفاده
به دولت آمريكا نمي دهيم
رئيس جمهور در ادامه سخنانش گفت: ما با دولت آمريكا مشكل داريم. دولت آمريكا با سوءاستفاده از شوراي امنيت مي خواهد خواسته هايش را تحميل كند و خاورميانه را ببلعد، اما ما اجازه چنين كاري را نمي دهيم. اگر حنجره هايشان را نيز پاره كنند ما اجازه نمي دهيم اين اتفاق بيفتد.
وي با بيان اين كه «دولتمردان آمريكايي شجاعت داشته باشند و خواسته خود را صريح اعلام كنند» ادامه داد: روشن است آنها مخالف بمب اتم نيستند؛ چرا كه رژيم صهيونيستي را به بمب اتم مجهز كرده اند؛ پس موضوع چيست؟ آن ها مي خواهند خاورميانه را غارت كنند و ملت ايران به آنها اجازه نمي دهد؛ اين خلاصه داستان هسته اي است.
احمدي نژاد ادامه داد: قطعنامه يك مسئله فرعي و آدرس غلط دادن است. آنها مي خواهند رژيم صهيونيستي را نجات دهند، ولي اين رژيم با اين چيزها زنده نخواهد ماند.
رئيس جمهور همچنين با تقدير از تركيه و برزيل كه به قطعنامه راي منفي دادند گفت: اين دو كشور در انجام يك كار انساني موفق و پيروز شدند و آن كه شكست خورد دولت آمريكا بود. در واقع دولت آمريكا در آزمايش صداقت شكست خورد.
احمدي نژاد گفت: اين قطعنامه در واقع فرار از بيانيه تهران است. آن ها نمي خواستند به دست دوستي كه دراز شده پاسخ مثبت بدهند؛ البته ما اين موضوع را پيش بيني مي كرديم. آن ها در واقع خودشان را محروم و منزوي كردند. در حال حاضر منزوي ترين دولت، دولت آمريكاست. آنها در واقع مي خواستند بر افتضاحي كه رژيم صهيونيستي پيش آورده سرپوش بگذارند و حركتشان انفعالي است.
وي هم چنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا در اين زمان به چين سفر كرده ايد؟ گفت؛ امروز روز جمهوري اسلامي ايران در اكسپوست و برنامه سفر من از ماه ها قبل تنظيم شده است.
سلطانيه: حتي يك لحظه هم غني سازي را
متوقف نمي كنيم
نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در واكنش به قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت تاكيد كرد ايران حتي يك لحظه هم غني سازي اورانيوم را متوقف نمي كند.
علي اصغر سلطانيه در گفت گو با فارس افزود: صدور اين قطعنامه هيچ اثري در فعاليت هاي صلح آميز ما نخواهد داشت و صرفاً باعث مخدوش شدن فضاي همكاري سازنده به خصوص پس از بيانيه سران تهران، با ابتكار صادقانه كشورهاي برادر و دوست تركيه و برزيل مي باشد.
سلطانيه همچنين با بيان اينكه پاسخ ما به اين قطعنامه همان پاسخي است كه به قطعنامه هاي قبلي داده شده است، گفت كه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران زيرنظارت آژانس متوقف نخواهد شد.
سلطانيه همچنين در گفت وگو با العالم از رفتار چين و روسيه كه به قطعنامه 1929 راي مثبت دادند انتقاد كرد و گفت: پكن و مسكو نبايد در مسير سياست هاي آمريكا حركت كنند.
محمد خزاعي نماينده ايران در سازمان ملل هم در واكنش به صدور قطعنامه شوراي امنيت تاكيد كرد ايران هرگز تسليم اقدامات خصمانه چند قدرت زورگو نخواهد شد و كماكان به دفاع از حقوق حقه خود ادامه خواهد داد.
صالحي: دستاوردهاي جديد هسته اي را اعلام مي كنيم
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران با اعلام اينكه تحريم هاي جديد هيچ تاثيري بر فعاليت هاي هسته اي ايران ندارد، تاكيد كرد كه ايران در آينده دستاوردهاي جديدي را در زمينه هسته اي اعلام خواهد كرد.
به گزارش فارس، «علي اكبر صالحي» در گفت وگو با شبكه خبري العالم گفت: ايران در چند ماه آينده دستاوردهاي هسته اي جديدي را درباره توليد سوخت ويژه راكتور تحقيقاتي تهران اعلام خواهد كرد.
وي اظهار داشت: قطعنامه اخير شوراي امنيت چيز جديدي ندارد، چرا كه ايران از 30 سال پيش تحت محاصره و تحريم اقتصادي و فني و سياسي بوده است، در نتيجه با صدور قطعنامه جديد با هيچ مشكلي بويژه در زمينه فعاليت هاي هسته اي روبرو نخواهد شد.
صالحي با بيان اينكه فضا در چند روز يا هفته هاي آينده تغيير مي كند، تاثيرگذاري قطعنامه اخير بر فعاليت روسيه در نيروگاه بوشهر را بعيد دانست.

 دكتر باقري لنكراني: لجبازي خواص شكست خورده فجايع بعد از انتخابات را به وجود آورد

دكتر كامران باقري لنكراني، نامه سال گذشته هاشمي به رهبري و سخنانش در خطبه هاي نمازجمعه را نوعي تشويق به شورش و ناآرام كردن جو جامعه و چراغ سبز به گروه هاي ضد انقلاب دانست.
دكتر لنكراني در گفت وگو با فارس با تاكيد بر اين مطلب كه لجبازي و عناد شكست خوردگان، فضاي بعد از انتخابات را به وجود آورد تصريح كرد: شعارهايي مانند «هركسي غير از احمدي نژاد» از مصاديق بارز و آشكار لجبازي و عنادي بود كه مخالفين احمدي نژاد در برخي مجامع قبل از انتخابات سر مي دادند و همين شيوه گفتار نشان دهنده نيت هايي بود كه در وقايع بعد از انتخابات خود را نمايان كردند.
وزير بهداشت دولت نهم با اشاره به يكي ديگر از اين مصاديق گفت: آن ها حتي زماني كه انتخابات دوره نهم رياست جمهوري در حال برگزاري بود انتقاد مي كردند كه دكتر احمدي نژاد چرا وارد اين صحنه شده است و صحبتشان اين بود كه به چه دليل احمدي نژاد به خود اجازه داده كه خود را در قواره رياست جمهوري ببيند.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز نامه اكبر هاشمي رفسنجاني خطاب به رهبر معظم انقلاب را نوعي چراغ سبز به گروه هاي ضد انقلاب دانست و افزود: اين نامه به خودي خود خيلي اتفاق بزرگي از باب اثرگذاري در تاريخ كشور محسوب نمي شود از طرف ديگر تلقي برخي گروه هاي ضدانقلاب از اين نامه «چراغ سبز» بود به ويژه فراز آخر آن نامه يا بيانيه كه نوعي تهديد و اشاره به فضاي آتش و آشوب بود.
وي با اشاره به تاثير بيانيه هاشمي در ميزان آراء گفت: اين بيانيه خيلي در شكل گيري آراء موثر نيست حتي فكر مي كنم صدور اين بيانيه در آن ايام باعث ريزش آراء رقيب احمدي نژاد شد؛ به خاطر اينكه انتخابات را دو قطبي فرض كرده بود.
وزير سابق بهداشت، در ارزيابي صحبت هاي هاشمي در نمازجمعه گفت: بنده صحبت هاي ايشان را خيلي صحبت هاي مناسبي تلقي نمي كنم بلكه در آن مقطع اين صحبت ها را نه تنها آرامش بخش نديدم بلكه فكر مي كنم موجب نوعي تشويق به شورش و ناآرام كردن جو مي شد، در حالي كه در اولين نمازجمعه بعد از انتخابات مقام معظم رهبري راهكارهاي اصلي و روش هاي آرام سازي را روشن فرمودند و اظهارات آقاي هاشمي بازتاب هاي خوبي نداشت.

 لاريجاني: ايران حاضر نيست براي تأمين انرژي مقابل غرب زانو بزند

دبير ستاد حقوق بشر گفت: غرب در صدد است يك كلوپ انحصاري انرژي هسته اي تشكيل دهد تا مردم دنيا در آينده اي نزديك براي نيازشان به انرژي در برابر آن ها زانو بزنند اما ايران حاضر به اين كار نيست.
محمدجواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر كه در راس يك هيات عالي رتبه به منظور شركت در چهاردهمين نشست شوراي حقوق بشر به ژنو سفر كرده است، در نشستي با نمايندگان كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد (نم) گفت: اگر امروز به فكر مردم خود نباشيم، فردا دير خواهد بود. درست است كه غرب از عدم اعتماد سخن مي گويد ولي بحث بر سر بي اعتمادي نيست، بحث بر سر محروم كردن ملت ها از دسترسي به انرژي هسته اي است.
وي در ادامه با اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهور آمريكا مبني بر اين كه ايران تنها كشوري است كه عضو ان پي تي است اما گزارشگران آژانس مطمئن نيستند كه به دنبال سلاح نباشد، گفت: آقاي اوباما اين را به عنوان يك وضعيت فوق العاده براي ايران قلمداد كرده است. من حق دارم كه در فهم ايشان ترديد كنم، چون ايشان اگر حقيقتاً اينقدر طرفدار ان پي تي است، حقش بود كه يادآوري مي كرد كه برخي كشورها عضو ان پي تي نيستند اما به سلاح هسته اي هم دست پيدا كرده اند و مورد حمايت آمريكا و غرب نيز هستند. اين در حالي است كه حتي گزارشگران آژانس هم به تشكيلات آن ها دسترسي ندارند. در واقع آمريكا بايد آنهايي كه زرادخانه هايشان را پر از سلاح كرده اند و عضو نيستند و ناظر نمي پذيرند را تنبيه كند نه ايران را .
لاريجاني در ادامه گفت: درباره انرژي هسته اي، ما متعتقديم كه غرب به خوبي مي داند در ايران به دنبال سلاح هسته اي نيستيم، چون از لحاظ دفاعي بسيار قوي هستيم و توانايي هسته اي نيز چيزي به ما اضافه نمي كند. غرب به دنبال تشكيل يك كلوپ انحصاري براي استفاده از انرژي هسته اي است تا يك ربع غرب آينده مردم جهان، براي روشن كردن چراغ خانه هاي خود در مقابل اعضاي اين كلوپ زانو خم كنند و گدايي كنند. ما هرگز اين وضعيت را براي ملت خودمان و ساير ملت ها نمي خواهيم و اجازه نمي دهيم اتفاق بيفتند.
وي در اين نشست با اشاره به وضعيت دموكراسي در كشورهاي غربي و ايران گفت: جمهوري اسلامي ايران در واقع يك تجربه گرانقدر و كم نظير در تاريخ معاصر است. ملتي كه قرن ها تحت حاكيمت شاهان بود، با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره)، در سه دهه گذشته يك تجربه بزرگ و موفق تاريخي كسب كرده است كه همانا ساختن يك نظام مدني با عقلانيت اسلامي به جاي عقلانيت سكولار غربي بوده است . به تجربه همه ملت ها احترام مي گذايم اما حق را براي خومان نگه مي داريم كه تجربه خومان را داشته باشيم.
دبير ستاد حقوق بشر افزود: اكنون در نظام سياسي مبتني بر عقلانيت اسلامي ما، افراد با راي مردم به قدرت مي رسند و با راي مردم از قدرت كنار مي روند، خود دستاورد بزرگي است.
لاريجاني در ادامه اين بحث تصريح كرد: تجربه تاريخي جمهوري اسلامي، كه بر مبناي يك نظام مدني بر اساس عقلانيت اسلامي شكل گرفته است، اولا ايران را به بزرگترين دموكراسي خاورميانه تبديل كرده و ثانياً ايران را از لحاظ دانش و تكنولوژي در سطح كشورهاي پيشروي خاورميانه بالا آورده است. لذا ما بايد اميدوار باشيم كه تجربه هاي ما دستاوردهاي عظيم تري در آينده داشته باشد.
وي سپس به موضوع گزارشگران حقوق بشر اشاره كرده و گفت: ما طرفدار يك تعامل سازنده و حرفه اي و به دور از جنجال هستيم. در مورد گزارشگران ويژه ما از آن ها دعوت عام كرده ايم و پاي آن هم ايستاده ايم و تا به حال شش گزارشگر به ايران آمده اند كه از متوسط ساير كشورها بالاتر است. مشكلي در دعوت از آن ها نداريم بلكه مشكلي كه داريم مربوط به روش كار آنها يا متدولوژي آن هاست.
دبير ستاد حقوق بشر با اشاره به اينكه غربي ها رگباري از اتهامات را روانه ايران مي كنند و با ابهام و كلي گويي سعي در جا انداختن اين اتهامات دارند، گفت: اگر گزارشگري مي خواهد به ايران بيايد بايد بگويد كه چه طور مي خواهد كشف كند اين ادعا ها درست يا نادرست هستند. وقتي آمريكايي ها مدعي مي شوند كه در ايران رويه ساليان متمادي به كارگيري شكنجه و تجاوز در دستگاه قضايي ما بود ه است، چگونه يك گزارشگر كه فقط مي خواهد دو روز در ايران باشد مي تواند اين موضوع را استنتاج كند. صرفا ً با كار تبليغاتي نمي توان اين موارد را روشن كرد. ما مي خواهيم كمك كنيم كه او اتفاقا دقيق اين موضوع را بررسي كند.
لاريجاني در پايان بار ديگر با اشاره به اينكه باب تعامل ايران با گزارشگران باز است، گفت : دغدغه هاي ما دغدغه هاي حرفه اي و كاري است و كشوري مثل امريكا كه بدترين ركوردهاي حقوق بشر را دارد و آخرين آن دفاع از تجاوزها و وحشي گري اسرائيل در حمله به كشتي هاي كمك هاي انسان دوستانه بوده، چطور مي تواند ساير كشورها را متهم كند.

 پدر شهيد سجاد سبزعلي پور: موسوي و كروبي را مقصران شهادت پسرم مي دانم

پدر شهيد «سجاد سبزعلي پور» با اشاره به شهادت تك فرزندش با اصابت مستقيم گلوله به چشم، مي گويد: بعد از انقلاب اسلامي چند بار رأي داديم و هيچ وقت چنين انتخاباتي نداشتيم و بنده موسوي و كروبي را از مقصران اين اتفاقات مي دانم.
به گزارش فارس، انتخابات 40 ميليوني سال گذشته، چشمان دشمنان را به سوي توطئه اي ديگر عليه ايران اسلامي دوخت و آنها تلاش كردند تا به هر قيمتي پايه هاي هميشه استوار انقلاب اسلامي را سست كنند.
آنها از دست نشانده هاي داخلي خود راه را آغاز كردند تا شكوفه هاي نهال به ثمر رسيده نظام مقدس جمهوري اسلامي را پرپر كنند اما بر خلاف تصور واهي آنها، هزاران شكوفه در فصل بصيرت انقلاب اسلامي سر برآوردند و موجب سرفرازي ايران اسلامي در حماسه هاي 9 دي و 22 بهمن شدند. در فتنه اي كه از سوي دشمنان داخلي و خارجي بر پا شد، پروژه كشته سازي از سوي سران فتنه مطرح شد ولي آنها هيچ گاه نتوانستند خون شهدايي را كه در اين واقعه بر زمين جاري شد را پايمال كنند.
اين بار سران فتنه مي خواستند با نشانه گرفتن سرهاي جوانان بي گناه اين مرزو بوم با دل هاي ملت بازي كنند؛ آنها به اهداف شان نرسيدند و موجب شدند تا تمام مردم، دشمن را بيش از پيش بشناسند و بيدارتر از هميشه قدر انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي را بدانند. شهيد «سجاد سبزعلي پور» از جمله شهدايي بود كه در فتنه پس از انتخابات تيري به ناحيه سرش اصابت كرد با جاري شدن خونش، جاني دوباره به انقلاب اسلامي بخشيد و پرونده سياه سران فتنه را بيش از پيش بر همگان آشكار ساخت.
اين جوان 24 ساله و هنرجوي رشته بازيگري در حالي براي امضاء قرارداد به تالار وحدت رفته بود، طعمه اغتشاشگران قرار گرفت كه فريب فتنه گران داخلي و خارجي را خورده بودند.
ساناز سبزعلي پور خواهر شهيد «سجاد سبزعلي پور» در گفت وگو با خبرنگار ايثار و شهادت باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص نحوه شهادت برادرش، اظهار مي دارد: شهيد سجاد هنرجوي رشته بازيگري در شعبه اي در خيابان گاندي بود.
وي ادامه مي دهد: روز شنبه 30 خرداد، به منزل يكي از اقوام دعوت بوديم، كه يكي از همكاران شهيد به او گفت براي امضاي قرارداد براي يك فيلم به تالار وحدت برويم؛ ما به او اعتراض كرديم كه در اين شلوغي به بيرون از منزل نرود ولي او لباس شيك و مرتبي پوشيد و گفت «كسي با ما كاري ندارد» و رفت.
خواهر شهيد «سجاد سبزعلي پور» با بيان اين كه شهيد سجاد هيچ گرايش سياسي نداشت و حتي به مسائل روز سياسي اهميت نمي داد، اضافه مي كند: شهيد عضو انجمن پرستاران نيز بود كه پدر دوست شهيد سجاد كه اكنون هيچ خبري از او نداريم، در تاريخ 31 خرداد با منزل ما تماس گرفت و خبر شهادت وي را به ما داد.
سبزعلي پور در خصوص خصوصيات اخلاقي شهيد «سجاد سبزعلي پور» مي افزيد: شهيد سجاد از فضائل اخلاقي بالايي برخوردار بود به طوري كه تمام آشنايان او را دوست داشتند و او هميشه از نمازش مراقبت مي كرد.
همچنين پدر شهيد «سجاد سبزعلي پور» و جانباز دوران دفاع مقدس در گفت وگو با خبرنگار ايثار و شهادت باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار مي دارد: شهيد سجاد تك پسرم بود و با اينكه يك سال از شهادت وي مي گذرد هنوز باورم نشده است كه در ميان ما نيست.
وي در خصوص نحوه شهادت «سجاد سبزعلي پور» ادامه مي دهد: در تاريخ 30 خرداد سال گذشته هنگامي كه پسرم به تالار وحدت رفته بود، در خيابان انقلاب با اصابت تير مستقيم به ناحيه چشم به شهادت رسيد.
پدر شهيد «سجاد سبزعلي پور» مي گويد: بعد از انقلاب اسلامي چند بار رأي داديم و هيچ وقت چنين انتخاباتي نداشتيم و بنده موسوي و كروبي را از مقصران اين اتفاقات مي دانم.

 بذرپاش در يادواره شهيد مبارزه با فتنه، حسين غلام كبيري :
 رسالت همه در اين برهه ايستادگي در برابر فتنه است

معاون رئيس جمهور با اشاره به رسالت مردم در اين برهه گفت: رسالت ما اين است كه جلوي فتنه بايستيم و با آگاه كردن مردم در مقابل فتنه قرار بگيريم.
مهرداد بذرپاش عصر پنج شنبه در يادواره شهيد حسين غلام كبيري از شهداي حوادث سال گذشته ضمن خرسندي از حضور در مراسم شهيدي از جنس انقلاب و شهيدي معاصر اظهار داشت: از نزديك يك شهادت واقعي را لمس نكرده بوديم، رشادت ها و خاطرات شهدا را از زبان ديگران شنيده بوديم، اما امروز از شهيدي سخن به ميان مي آوريم كه از نزديك شهادت او را لمس كرده ايم.
رئيس سازمان ملي جوانان با اشاره به مهم و حساس بودن حوادث سال گذشته افزود: اتفاقات سال گذشته بسيار حساس و مهم بود و اگر نگوييم سخت تر از جنگ تحميلي بود، قطعا كمتر از آن هم نبود و شهيد كبيري جواني بود كه در كنار جوانان ديگر در اين راه قدم برداشت و جان خود را فدا كرد.
بذرپاش با اشاره به سخت تر بودن مقابله در اين برهه نسبت به زمان دفاع مقدس گفت: در دوران جنگ تحميلي مي توان گفت كه آن طرف دشمن است ولي امروز در جنگ نرم معرفي دشمنان مشكل است.
معاون رئيس جمهور با اشاره به رسالت مردم در اين برهه گفت: رسالت ما اين است كه جلوي فتنه بايستيم و با آگاه كردن مردم در مقابل فتنه قرار بگيريم.
رئيس سازمان ملي جوانان در پايان با اشاره به شهادت شهيد كبيري تصريح كرد: خدا مي خواست عده اي پرپر شوند تا اين افراد الگويي براي نسل آينده شوند.
بسيجي شهيد حسين غلام كبيري در جريان اغتشاشات خرداد سال گذشته فتنه انگيز در تهران به درجه شهادت نايل شد. شامگاه پنجشنبه با حضور معاون رييس جمهور ؛ فرماندار ؛ فرماندهان بسيج و خانواده شهدا اين بسيجي دلاور جمعي بسيجيان فعال حوزه 355 امام حسن مجتبي (ع) ناحيه مقاومت بسيج ري در شامگاه روز 25 خرداد 88 به وسيله يك دستگاه خودروي پرايد در منطقه سعادت آباد تهران زير گرفته شد و چند ساعت بعد به دليل خونريزي داخلي و شدت جراحت در سن 18 سالگي به درجه شهادت نايل آمد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14