(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 13 اردیبهشت 1390- شماره 19917

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي: آمريكا مغزهاي كشورهاي ديگر را مي دزدد
مجلس حقوق كاركنان لشكري و كشوري را افزايش داد
دادستان تهران اعلام كرد بازداشت عوامل تهيه «ظهور نزديك است»
سردار جوكار: برنامه بسيج فرهنگيان براي مقابله با عرفان هاي كاذب است
اخلال در ارسال سيگنال هاي پرس تي وي در «نايل ست»
برگزاري مراسم يادبود استاد شهيد در مدرسه عالي مطهري (ره)
دو فرمانده بريده منافقين: منافقين در حال تدارك جنگ با عراق هستند
واگذاري 60 هزار واحد مسكوني و ايجاد 100 هزار شغل در سال 90
مركز حقوق بشر جنبش عدم تعهد در تهران افتتاح شد
تاكيد نخست وزير قطر بر نقش مهم و تاثيرگذار ايران در منطقه
عزت الله سحابي به كما رفت
راهكار كسب بصيرت (بخش سوم و پاياني) خودسازي ؛ چاره حب دنيادبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي: آمريكا مغزهاي كشورهاي ديگر را مي دزدد

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطرنشان كرد: مغزهايي كه در آمريكا فعاليت مي كنند، مغزهايي دزديده شده از ديگر كشورها هستند.
محمدرضا مخبردزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دانشگاه عالي دفاع ملي با اشاره به اهميت تفكر استراتژيك و اينكه بسياري از كشورهاي جهان فاقد چنين تفكري هستند، تصريح كرد: كشورهاي پيشرفته مي خواهند رويكردهاي استراتژيك مختص خودشان باشد و ما را از توجه به اين مورد مهم غافل كنند.
وي افزود: كشورهاي جهان اول در پي اين هستند كه كشورهاي جنوب را به طور روزمره درگير مشكلاتي كنند تا به مسائل راهبردي فكر نكنند.
مخبردزفولي خاطرنشان كرد: مغزهايي كه در آمريكا فعاليت مي كنند، مغزهايي دزديده شده از ديگر كشورهاست كه آنها با استفاده از اين استعدادها، تفوق و برتري خود را به رخ دنيا مي كشند.
وي با بيان اينكه حدود دو سوم از 1200 دانشمند برجسته جهان، كه هر كدام آنها در رشته علمي خود منحصر به فرد هستند در آمريكا هستند، گفت: در حقيقت آنها سعي كرده اند تمام سرمايه هاي دنيا را در انحصار خود بگيرند كه اين يك استعمار و استثمار جديد است.
وي گفت: كشور ما كه تنها 32 سال از انقلاب آن گذشته است نشان داده در رويكردهاي استراتژيك داراي حرف است كه سند چشم انداز 20 ساله، نقشه جامع علمي كشور و سند تحول و نوسازي نظام آموزشي از جمله آنان است.
مخبردزفولي خاطرنشان كرد: در اين اوضاع سياسي كه در دنيا حاكم بود، نظام جمهوري اسلامي ايران از همان ابتدا بنياد تفكرهاي درازمدت را در خود شكل داد، به طوري كه امام راحل از همان ابتدا فرمودند بخش هاي قاعده مند بايد شكل گيرد و نظام سياسي و اجتماعي تعريف شود كه متناسب با آن نهادهايي مانند سپاه، بسيج، نهضت سوادآموزي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در كشور شكل گرفتند.

 در جريان بررسي بودجه 90
مجلس حقوق كاركنان لشكري و كشوري را افزايش داد

وكلاي ملت افزايش حقوق كاركنان لشكري و كشوري و اعضاي هيئت علمي را براساس نرخ تورم در بودجه امسال تصويب كردند.
اهالي خانه ملت كه همچنان مشغول رسيدگي به بخش هزينه اي لايحه بودجه 90 هستند، تصميمات جديدي را درباره حقوق كاركنان لشكري و كشوري و اعضاي هيئت علمي اتخاذ كردند. بهارستان نشينان با تصويب بند 15 لايحه بودجه، مقرر كردند كه حقوق اعضاي هيئت علمي و كاركنان لشكري و كشوري افزايش يابد.
به موجب اين مصوبه تعيين شد افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهرماه 1386 در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام بپذيرد.
البته عبارت «در سقف اعتبارات» در اين بند با پيشنهاد اميرحسين رحيمي نماينده ملاير، با 139 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 18 رأي ممتنع حذف شد كه با حذف اين جزء افزايش 6 درصدي حقوق كاركنان، كه در لايحه بودجه و كميسيون تلفيق لحاظ شده بود، حذف و براساس نرخ تورم محاسبه مي شود.
به علاوه با تصويب نمايندگان، افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني، تا سقف 10 درصد هر يك از رديف هاي اعتبارات هزينه اي و مالي با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران در سقف بودجه جاري و مالي مجاز خواهد بود.
مجلسي ها همچنين با تصويب بند 18 لايحه بودجه مقرر كردند كه سقف افزايش حقوق و مزاياي شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي توسط هيئت وزيران تعيين مي شود.
به موجب اين مصوبه سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غير نقدي شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، بانك ها و بيمه ها موضوع قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 90 توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
براين اساس از ابتداي سال 90، اجراي بودجه اين شركت ها در سقف ياد شده امكان پذير است.
به موجب اين مصوبه در اصلاحيه بودجه 90 اين عناوين، افزايش پرداخت نقدي و غير نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي نقدي و غير نقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي و شركت هايي كه شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت هاي قانون منظور شده در بودجه سال 90 اين شركت ها ممنوع است.
براين اساس، موارد استثنا پس از تائيد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي يا هيات امنا و عناوين مشابه بلامانع است؛ به موجب تبصره 1 بند 18 لايحه بودجه كه به تصويب نمايندگان رسيد، عضويت كاركنان دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در هيات مديره شركت هاي دولتي يا شركت هاي وابسته و تابعه شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به صورت موظف فقط در قالب ماموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است.
براين اساس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، عضويت كساني كه مامور نيستند لغو مي شود.
همچنين عضويت كليه افراد به استثناي نمايندگان مجلس در شوراي رقابت نيز مشمول حكم اين بند است.
به موجب اين مصوبه حقوق و مزايا و هرگونه وجهي كه اعضاي شوراي رقابت تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون دريافت داشته اند، محاسبه و مابه التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
شركت هاي آلوده كننده محيط زيست موظف به جبران خسارت شدند
به موجب مصوبه ديگر مجلس هم، شركت هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهرماه 1386 كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است، به ويژه شركت هاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداري ها و دهياري ها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه كنند.
مجلس در ضمن به دولت اجازه داد كه وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه وابسته را تا سقف يك هزار ميليارد ريال به خزانه واريز و به طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي هاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرح هاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان كند.
همچنين بهارستان نشينان مقرر كردند كه نسبت به واگذاري شركت هتل هاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك هاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز كند. صد درصد وجوه حاصله به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.
زنان بي سرپرست پس از ازدواج هم مستمري مي گيرند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به علاوه در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه 90 كل كشور ضمن بررسي بند 34 اين لايحه آن را تصويب كردند.
براساس بند 34، صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و بيمه اي مكلفند كه تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي گيرد، به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران اختصاص داده پرداخت كنند. البته هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه ها را ضمن صرفه جويي از محل منابع داخلي خود تامين و پرداخت خواهند كرد.
براساس اين گزارش وكلاي ملت همچنين به پيشنهاد الحاق يك تبصره به اين بند نيز راي مثبت دادند كه بر اساس آن مستمري زنان بي سرپرست كه بار ديگر اقدام به ازدواج مي كنند، ديگر قطع نخواهد شد.
نيره اخوان نماينده مردم اصفهان كه پيشنهاد دهنده الحاق اين موضوع به بند 24 لايحه بودجه 90 بود طي سخناني در همين رابطه گفت: امروز وقتي زنان بي سرپرست پس از فوت همسرشان قصد ازدواج مجدد دارند، بين دو راهي قرار مي گيرند، آنها اگر ازدواج كنند، ديگري مستمري دريافت نخواهند كرد و تنها در صورت مجرد ماندن مي توانند از مستمري استفاده كنند. لذا بايد به آنها كمك كنيم كه با ازدواج مستمري شان قطع نشود.
پيشنهاد نماينده اصفهان با 115 راي موافق، 28 راي مخالف و 13 راي ممتنع به تصويب وكلاي ملت رسيد.
وظايف وزارتخانه هاي
ادغام شده بايد به تصويب مجلس برسد
جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه در واكنش به اظهارات ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور كه اعلام كرده بود نيازي به معرفي وزير جديد در وزارت راه و ترابري نيست، با بيان اين كه براساس ماده 53 قانون 5 ساله پنجم توسعه كشور كه دولت را مكلف كرده يك يا چند وزارتخانه به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام شود و تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 كاهش يابد، اظهار داشت: در ذيل ماده 53 همان قانون تصريح شده است كه وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
وي افزود: با عنايت به اصل 137 قانون اساسي كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس هستند، تا زماني كه اين وظايف و اختيارات به تصويب مجلس نرسيده باشد امكان تعيين وزير توسط دولت ممكن نيست چرا كه اگر مجلس شوراي اسلامي به آقاي نيكزاد به عنوان وزير مسكن راي اعتماد داد، براساس وظايف مصوبه وزارت مسكن اقدام به اين كار كرده و مشخص نيست با افزايش قابل توجه وظايف اين وزارتخانه جديد و اختيارات وزير جديد نظر مجلس مثبت يا منفي باشد.
نماينده مردم اروميه يادآور شد: اين به معناي امكان مخالفت مجلس با ادامه وزارت آقاي نيكزاد نيست چرا كه وي جزء وزراي فعال و با ارتباطات شايسته با مجلس است.
جهانگيرزاده ضمن ارائه يك تذكر آيين نامه اي به رئيس مجلس كه مورد پذيرش آقاي لاريجاني قرار گرفت، ابراز اميدواري كرد برداشت دولت نيز در اين خصوص منطبق با قانون بوده و از ايجاد هرگونه اصطكاك در روابط بين مجلس و دولت در اين خصوص جلوگيري شود.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس با بيان اين كه مجلس ابهامي در قانون اساسي و قانون برنامه پنجم نمي بيند، گفت: طبق قانون برنامه پنجم بايد وظايف وزارتخانه هاي جديد كه ادغام شده اند به تصويب مجلس برسد چرا كه وظايف آنها افزايش پيدا مي كند.
وي افزود: زماني كه مجلس وظايف وزارتخانه هاي ادغام شده را تصويب نكرده چه اقدامي صورت گرفته است؟
در حال حاضر نيز فرصت دولت براي معرفي وزير راه به اتمام رسيده وبايد وزير راه به مجلس معرفي شود و مطلب و موضوع در اين باره كاملا روشن است و تفسير ندارد.

 دادستان تهران اعلام كرد بازداشت عوامل تهيه «ظهور نزديك است»

دادستان عمومي و انقلاب تهران از بازداشت يكي ديگر از عوامل تهيه لوح فشرده «ظهور نزديك است» خبر داد.
عباس جعفري دولت آبادي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: متهم «ع.الف» روز دوشنبه به اتهام همكاري با سازندگان اين لوح فشرده دستگير و بازداشت شد.
وي خبر برخي سايت هاي اطلاع رساني مبني بر آزادي نامبرده با توديع وثيقه را رد كرد و اظهاركرد: تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.
دادستان تهران همچنين اضافه كرد: ساير عوامل تهيه اين لوح فشرده شناسايي و تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند.
جعفري دولت آبادي هشدار داد كه تكثير اين لوح فشرده جرم است و با خاطيان برخورد قانوني خواهد شد.

 سردار جوكار: برنامه بسيج فرهنگيان براي مقابله با عرفان هاي كاذب است

رئيس سازمان بسيج دانش آموزي و فرهنگيان از برنامه هاي اين سازمان براي مقابله با عرفان هاي كاذب در قالب طرح مشكات خبر داد.
سردار «محمد صالح جوكار» ديروز در جمع خبرنگاران به تشريح برنامه هاي سازمان متبوعش در هفته معلم و بسيج فرهنگيان پرداخت.
وي همچنين در خصوص برنامه هاي اين سازمان براي مقابله با ظهور عرفان هاي كاذب در مدارس و ميان دانش آموزان اظهار داشت: تاكنون 15 نوع آسيب در حوزه دانش آموزي شناسايي شده كه برخي از آن فرقه ها و عرفان ها كاذب است كه توسط دشمنان هدايت مي شود.
و ما در سال 90 طرحي تحت عنوان «طرح مشكات» داريم كه در آن مجموعه معلمان خانم در كلانشهرها دوره هايي با عنوان كارگاه هايي با عنوان حجاب و عفاف خواهند داشت كه در خلال آنها آموزش هاي لازم براي مقابله با عرفان هاي كاذب ارائه خواهد شد.

 اخلال در ارسال سيگنال هاي پرس تي وي در «نايل ست»

دريافت سيگنال هاي شبكه پرس تي وي از روي ماهواره نايل ست در حالي با اخلال مواجه شده است كه مسئولان اين ماهواره از ارائه توضيح درباره اين موضوع خودداري مي كنند.
به گزارش شبكه خبري پرس، تي وي، پخش برنامه هاي شبكه ايراني انگليسي زبان رس تي وي از شنبه گذشته با اخلال مواجه شده و هنوز به وضعيت عادي بازنگشته است.
پس از بررسي مشكل مشخص شده است، يك فرستنده خودكار با توان بالا از فاصله اي نزديك، با ارسال سيگنال هاي مزاحم فركانس پكيج پرس تي وي را تحت تاثير قرار داده و روند پخش برنامه هاي اين شبكه بين المللي را مختل كرده است.
در پي تماس مسئولان شبكه پرس تي وي با مسئولان ماهواره نيل ست، آن ها ابتدا از ارائه هر توضيحي خودداري كردند، اما سپس علت آن را شرايط نامناسب آب و هوايي دانستند.
بعد از آن كه مسئولان پرس تي وي يادآور شدند اختلال تصاوير اين شبكه در مناطق ديگر نيز گزارش شده است، آن ها وعده دادند موضوع را پيگيري و مشكل را حل كنند.
مسئولان شبكه ايراني عرب زبان العالم نيز مشكلات مشابهي را گزارش كرده اند.
پوشش گسترده قيام هاي مردمي خاورميانه و آفريقا در شبكه هاي پرس تي وي و العالم باعث شده اين شبكه ها در جهان عرب بيننده هاي فراواني داشته باشند.
شبكه هاي بين المللي ايراني قبل و بعد از آغاز تحولات و بحران هاي اخير در خاورميانه ، بارها با تلاش براي اخلال و قطع برنامه هاي تلويزيوني مواجه شده است.
پخش برنامه هاي شبكه ايراني عرب زبان iFilm نيز در بيستم ماه مارس سال جاري ميلادي (2011 ميلادي) مختل شد.

 برگزاري مراسم يادبود استاد شهيد در مدرسه عالي مطهري (ره)

همزمان با روز معلم دومين همايش بزرگداشت حكيم فرزانه استاد شهيد مرتضي مطهري در مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار شد.
آيت الله آملي لاريجاني در اين همايش گفت: اگر مطهري امروز زنده بود افكار بهتري را مورد بحث و تبادل نظر قرار مي داد و بهتر بود كه بيشتر با منابع غربي اتصال مي يافت. وي با انديشه دقيق و سليم خود حرف هاي بسيار زيبايي مطرح مي كرد.
رئيس دستگاه قضايي كتاب «اسلام و مقتضيات زمان» شهيد مطهري را مورد اشاره قرار داد و با بيان اين كه تا زماني كه اسلام را با ابزار صحيح به دست نياوريم نمي توانيم بگوييم نظر ما در باب مقتضيات زمان چيست، گفت: بحث راجع به اجتهاد يك بحث كليدي در كتاب «اسلام و مقتضيات زمان» است. اجتهاد و استنباط احكام يكي از موضوعات اساسي در فقه ما به شمار مي رود. رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در يك گفت وگوي تلويزيوني گفت: سياستمداران ما زياد با آثار شهيد مطهري و امثال اينها آشنايي چنداني ندارند كه اين ضعف را بايد برطرف كنند.
علي لاريجاني افزود: استاد يك مباني خيلي قوي در آثارشان رعايت كردند. مباني ايشان در مسايل اسلامي پايه است و قرائت ايشان از مسايل اسلامي با همه وجوهش دقيق است. آنجايي كه لازم است بحث فقهي دارد، در جاي ديگر بحث فلسفي و در جايي هم تاريخي.
در همين حال كميته فرهنگي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي به مناسبت بزرگداشت استاد شهيد مطهري اطلاعيه اي منتشر كرد و پيشنهادات ذيل را براي الهام گيري از شهيد مطهري ارائه نمود:1-محورهاي اصلي تفكر ايشان در زمينه هاي گوناگون عقيدتي، اجتماعي و انقلابي در سطحي گسترده تبيين گردد 2- شخصيت الگويي شهيد مطهري براي طلاب و دانش پژوهان علوم ديني تبيين گردد و به نحوي عمل شود كه جنبه هاي الگويي آن استاد فرهيخته در شاكله شخصيتي طلاب جوان تحقق يابد 3- برنامه هاي حوزه هاي علميه در راستاي تربيت نيروي انساني متفكر، خلاق، بصير و آگاه به زمان اصلاح گردد.
حزب موتلفه اسلامي هم به اين مناسبت با صدور اطلاعيه اي نوشت: يكي از موضوعاتي كه شهيد آيت الله مطهري در حجم قابل توجهي از جنبه هاي مختلف همواره ضرورت توجه و اهميت آن را مورد بررسي و تحليل قرار داده موضوع نفاق و منافقين است. شناخت و ريشه يابي نفاق جديد موضوعي است كه همچون نور از خورشيد ذهن شهيد مطهر ساطع شده و در هر زمان و در هر شرايط غبارآلود مسير هدايت مجاهدين في سبيل الله است.

 دو فرمانده بريده منافقين: منافقين در حال تدارك جنگ با عراق هستند

دو تن از فرماندهان فراري منافقين اعلام كردند كه گروهك تروريستي منافقين در تدارك جنگ عليه عراق است.
عبداللطيف چاردالي در گفت وگو با شبكه العالم با اشاره به پيشينه خود در اين گروهك تروريستي گفت: من به مدت 25 سال در فرقه رجبيه بوده و در مقاطع مختلف مسئوليت هاي مختلفي داشتم و مدتي پيش تصميم به فرار از اين پادگان را گرفتم تا خود را تسليم نيروهاي عراقي كنم.
وي با اشاره به ماهيت ضدانساني منافقين گفت: تا قبل از اين من چيزي نمي فهميدم اما الان آينده روشني احساس مي كنم. چاردالي با اشاره به اينكه برخي از شخصيت هاي ضدايراني اكنون در دولت عراق حضور دارند گفت: آنها به صورت هفتگي و ماهانه با سازمان جلسه مي گذاشتند و از منافقين حمايت مي كردند و منافقين هم به آن ها پول مي دادند و براي انتخابات استاني و انتخابات مجلس برنامه ريزي مي كردند.
اين عضو جدا شده از گروهك تروريستي منافقين در ادامه با اشاره به رفتار دولت عراق با اين گروهك گفت: در حدود دو سال پيش كه نيروهاي عراقي حفاظت اشرف را به عهده گرفتند، دولت عراق چند بار به مسعود رجوي اولتيماتوم داد تا از عراق خارج شود اما او نه تنها به اين هشدار توجه نكرد بلكه در اين دو سال به دنبال تداركات جنگ است. از آموزش هاي نظامي گرفته تا مقابله با نيروهاي عراقي و ساخت وسايل دفاعي حتي گرفتن سلاح نيروهاي عراقي و نحوه گرفتن اسير و از دور خارج كردن ماشين هاي جنگي عراقي و اعلام مرز سرخ مبني بر اين كه هيچ يك از سربازان عراقي حق ورود به اشرف را ندارند. در حالي كه اين جا خاك عراق است. آموزش تكاوري و كاراته براي مقابله با نيروهاي عراقي نيز از جمله اقدامات آن ها براي جنگ با ارتش عراق است.
براد كيخاييل يكي ديگر از فرماندهان فراري گروهك تروريستي منافقين به العالم گفت: منافقين مي خواهند مانند گذشته اقدامات تروريستي و نظامي عليه دولت ايران انجام دهند. از آن جايي كه شرايط عوض شده و دولت عراق به آن ها چنين اجازه اي نمي دهد و خودشان آخرين عمليات تروريستي را رد كردند و گفتند ما از هرگونه اقدام تروريستي پرهيز مي كنيم، اما باز مي خواهند به اقدامات نظامي خود ادامه دهند اما اگر وارد اشرف شويد مي بينيد نفرات داراي لباس نظامي هستند كه حتما براي برانگيختن نفرات عليه نظام جمهوري اسلامي ايران است يا هنوز سلسله مراتب فرماندهي حاكم است يعني فرمانده و افراد تحت مسئول، هنوز برنامه صبحگاه در اشرف اجرا مي شود در صورتي كه دولت كنوني عراق گفته ما نمي توانيم يك گروه تروريستي و نظامي را بپذيريم اما با پناهندگي افراد مشكلي نداريم، اين يعني تك تك افراد به عنوان پناهنده مي توانند در اين جا باشند اما وقتي تشكيلات است يعني يك چيز منسجم كه مي خواهد برنامه هاي خود را در رژيم گذشته داشته باشد، اين ديگر با قانون و منافع عراق در تضاد است.
در چنين شرايطي كه منافقين در حال طراحي اقدامات تروريستي در ايران و عراق هستند با تنظيم درخواستي پر از استيصال از دولت عراق خواستند آنها را از اين كشور اخراج نكنند و آنها حاضرند پادگان اشرف را از دولت مركزي عراق اجاره كنند.
برپايه اين خبر دولت عراق با رد اين درخواست اعلام كرده كه براي حاكميت مردم عراق بر خاك پادگان اشغال شده عراق جديد با هيچ كشور و گروهي وارد معامله نخواهد شد.

 سرپرست سازمان بهزيستي اعلام كرد
واگذاري 60 هزار واحد مسكوني و ايجاد 100 هزار شغل در سال 90

سرپرست سازمان بهزيستي كشور از واگذاري 60 هزار واحد مسكوني تا پايان سال 90 به مددجويان و معلولان خبر داد.
احمد اسفندياري، ديروز در نشست خبري با اعلام اين خبر گفت: از خردادماه امسال تحويل بخشي از واحدهاي مسكوني آغاز و تا پايان سال 60 هزار واحد مسكوني كه تعهد سال 89 بود، به مددجويان تحويل داده خواهد شد.
وي با اشاره به ايجاد 20 هزار شغل براي مددجويان در سال گذشته اظهار كرد: ايجاد 100 هزار شغل در سال جاري در برنامه هاي بهزيستي پيش بيني شده است.
اسفندياري ادامه داد: سايت ثبت نام مسكن معلولان و مددجويان تا 15 ارديبهشت ماه جاري پذيراي افراد جا مانده از ثبت نام خواهد بود.
سرپرست سازمان بهزيستي با اشاره به عدم اختصاص سهميه سوخت معلولان نيز گفت: تمامي مصوبات قانوني براي پرداخت اين سهميه پيش بيني شده و معاون اول رئيس جمهور نيز اين موضوع را ابلاغ كرده اما وزارت نفت هنوز سهميه اي نداده است.
وي با اشاره به اينكه بهزيستي پيگير سهميه بنزين معلولان است، تاكيد كرد: اگر وزارت نفت همين امروز اعلام كند كه سهميه بنزين معلولان را تحويل مي دهد، شخصا براي تحويل آن مراجعه مي كنم.
سرپرست سازمان بهزيستي گفت: اعتبار 4 ميليارد توماني براي خانواده هاي نيازمند داراي بيمار رواني مزمن، مبتلا به ضايعه نخاعي و يا سالمند با شرايط خاص در سه ماهه پاياني سال گذشته از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها پيش بيني شد كه بزودي براساس ارزيابي مددكاران بهزيستي در اختيار خانواده هاي واجد شرايط قرار مي گيرد.
وي افزود: به ازاي هر 70 مددجو، يك مددكار در سازمان بهزيستي به آنها خدمت مي كند كه اين مددكاران وظيفه تشخيص افراد واجد شرايط دريافت اين اعتبارات را بر عهده دارند.
سرپرست سازمان بهزيستي با بيان اين كه در سال جاري بيش از 220 هزار نفر مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي بيمه اجتماعي قرار مي گيرند، ادامه داد: 55 هزار نفر از سرپرست خانوار 18 تا 45 ساله تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار خواهند گرفت كه هم اكنون هزينه هاي مرتبط با آن نيز انجام شده است.
وي همچنين با اشاره به پرداخت هزينه هاي تحصيلي دانشجويان تحت پوشش بهزيستي توسط اين سازمان يادآور شد: تحصيل مددجويان بهزيستي در دانشگاه ها، بايد رايگان باشد، اما اين موضوع بستگي به دانشگاه محل تحصيل مددجو دارد.
اعزام مددجو به عتبات عاليات
اسفندياري با بيان اين كه، پيگير اعزام افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي به سفرهاي زيارتي هستيم يادآور شد: با هماهنگي هاي انجام شده با سازمان حج و زيارت، امسال اردوهاي زيارتي به عتبات عاليات، سوريه و حج عمره را براي مددجويان خواهيم داشت.
وي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين نيز، تورهاي زيارتي و گردشگري داخل كشور براي زنان سرپرست خانوار و خانواده هاي آنها در نظر گرفته شده است.

 با حضور سفراي كشورهاي مختلف صورت گرفت
مركز حقوق بشر جنبش عدم تعهد در تهران افتتاح شد

مركز حقوق بشر و تنوع فرهنگي جنبش عدم تعهد با حضور جمعي از سفراي كشورهاي مختلف عضو اين جنبش و سازمان ملل متحد ديروز افتتاح شد.
مهدي آخوند زاده معاون امور بين الملل و حقوقي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در مراسم آغاز به كار اين مركز، با اشاره به اينكه ايران قرباني رهيافت هاي خاص حقوق بشر بوده است، عنوان كرد: ايران همواره تلاش كرد اين نكته را در جهان مطرح كند كه حقوق بشر مايملك كسي نيست بلكه يك پديده جهاني و در حال تحول است.
به گزارش خبرگزاري ها، معاون وزير خارجه با اشاره به تمدن 2500 ساله ايران و تاريخ تعامل ديرينه ايران با جهان بيان داشت: ايران كشوري پيش رو براي ارتقاء ارزش هاي انساني بوده است.
آخوند زاده همچنين با اشاره به برگزاري اجلاس وزراي خارجه جنبش عدم تعهد، افزود: يكي از مصوبات اين اجلاس ايجاد مركز حقوق بشر و تنوع فرهنگي جنبش عدم تعهد بود كه اين مركز امروز [دوشنبه] آغاز به كار مي كند.
وي اظهار داشت: ما معتقديم همه كشورها و فرهنگ ها بايد به طور جمعي براي فعاليت پايدار و ماندگار اين مركز براي ارتقاء حقوق بشر در جهان فعاليت كنند و اين مركز محلي براي نزديك كردن با اديان و فرهنگ هاي مختلف است كه هدف آن پيگيري صلح و عدالت در جهان است. معاون وزير خارجه خاطر نشان كرد: بسياري از كشورها از جمله ايران به خاطر مسائل سياسي قرباني حقوق بشر بوده اند و امروز مسائل سياسي بر حقوق بشر سايه افكنده و اميدواريم با حضور همه انديشمندان و خيرخواهان خلاءهاي موجود در بحث حقوق بشر پر شود.
گفتني است؛ بيش از 120 كشور غيرمتعهد عضو اين مركز هستند.

 تاكيد نخست وزير قطر بر نقش مهم و تاثيرگذار ايران در منطقه

نخست وزير و وزيرخارجه قطر مذاكراتش با صالحي را مفيد و سازنده خواند و بر نقش مهم جمهوري اسلامي ايران در تحولات منطقه اي و بين المللي تاكيد كرد.
شيخ «حمد بن جاسم بن جبرآل ثاني» نخست وزير و وزير خارجه قطر پس از ديدار و گفت وگو با علي اكبر صالحي وزيرامورخارجه كشورمان در جمع خبرنگاران مذاكراتش با صالحي را سازنده و مفيد خواند و گسترش روابط تهران و دوحه را در راستاي ثبات و امنيت منطقه برشمرد.
نخست وزير و وزيرخارجه قطر همچنين نقش جمهوري اسلامي ايران را در تحولات منطقه اي و بين المللي موثر و مهم خواند.
علي اكبر صالحي نيز در جمع خبرنگاران با اشاره به ديدارهايش با امير قطر، وليعهد و همچنين نخست وزير اين كشور اظهار داشت: در اين ديدارها گفت وگوهاي صريحي در خصوص تحولات منطقه و مناسبات دو جانبه داشتيم. وي با ابراز رضايت از گفت وگوهاي انجام شده خاطرنشان كرد: اميدواريم شاهد نتايج خوبي در آينده باشيم.

 عزت الله سحابي به كما رفت

سحابي كه دچار خونريزي مغزي شده است در بخش آي سي يوي بيمارستان پارسيان بستري است .
منابع بيمارستاني در بيمارستان پارسيان مي گويند كه حال عزت الله سحابي وخيم تر از روز قبل شده و وي از شب گذشته به كما رفته است.
يكي از پزشكان سحابي گفت: ميزان پلاكت هاي خون سحابي بشدت پايين آمده است و در اين شرايط انجام هر نوع عمليات جراحي روي وي بسيار خطرناك است .سحابي كه دچار خونريزي مغزي شده است در بخش آي سي يوي بيمارستان پارسيان بستري است .

 راهكار كسب بصيرت (بخش سوم و پاياني) خودسازي ؛ چاره حب دنيا

يكي از جاهايي كه انسان از راه دين فريب مي خورد، مقدس بازي، حقه بازي، كلك هاي شرعي و سوء استفاده از قرآن و حديث است. انسان بايد دين را درست بشناسد و بداند حلال و حرام چيست. بداند كدام غيبت جايز است و كدام غيبت حرام است. مسايل ديگر را هم بشناسد. وقتي معرفت انسان نسبت به دين ضعيف باشد، فريب مي خورد. براي داشتن بصيرت بايد دين را خوب بشناسيم و به همان اصول دين و فروع ديني كه در مكتب خانه يا مدرسه يا خانه خوانده ايم، اكتفا نكنيم. بايد شناختمان نسبت به دين افزايش پيدا كند؛ مطالعات ديني مان بيشتر باشد و عميق تر فكر كنيم. اگر در مسأله اي ابهام داريم اين قدر آن را دنبال كنيم و بپرسيم تا خوب برايمان حل بشود.
اين حلال و حرام به مسائل فقهي برمي گردد. يعني انسان فقه را بهتر ياد بگيرد، ولي فقط دانستن احكام كلي براي تشخيص مصاديق كافي نيست. بايد بصيرتمان را نسبت به شناخت مصاديق هم تقويت كنيم. براي اين كار يكي از بهترين راهها بررسي مسائل تاريخي، بخصوص تاريخ صدر اسلام است؛ همين كه مقام معظم رهبري در تفسير بصيرت روي آن تأكيد كردند و فرمودند: عبرت گرفتن از جريانات تاريخي و اجتماعي. ما بايد ببينيم رخدادهاي صدر اسلام چه بود و چرا اين چنين شد. بسياري از اين حوادث بعد از گذشت 1400 سال هنوز معماست. مگر مي شود آدميزاد اين گونه بشود؟! چگونه مي شود مسلمان هايي كه در ركاب پيغمبر در جنگ ها حاضر مي شدند، نوه پيامبر را، آن هم حسين را، گلي كه هر دشمني مي ديد عاشقش مي شد، اين گونه به شهادت برسانند؟! نگذارند در كنار نهر يك جرعه آب بنوشد! اگر اين ها را درست تحليل كرده بوديم، مي فهميديم كه كسي كه چندين سال در كشور مسئوليت داشته، از دست خود امام براي مسئوليت هايي حكم گرفته، مدت ها از لباس و موقعيتش استفاده كرده، چطور ممكن است براي اين كه نظام اسلامي را از بين ببرد، با اسرائيل همكاري كند! اگر تاريخ را درست بررسي مي كرديم مي فهميديم آدميزاد چه موجود عجيب و قابل تغييري است، آن وقت تعجب نمي كرديم و به آساني نمي گفتيم كه اين هم بالاخره چنين است و چنان است. موقعيتش اين است به او رأي بدهيم!
اين شناخت و عبرت گرفتن از قضاياي تاريخي است. ما سالي چند بار روضه سيدالشهدا را مي شنويم؟ آيا هيچ فكر كرده ايم چرا كوفيان اين چنين شدند؟ اين شمري كه به كربلا آمد و فرماندهي سپاه را مي خواست، كسي بود كه در جنگ صفين در ركاب علي (ع)مي جنگيد. از ياران علي بود. يكي از سركرده هاي لشگر علي در جنگ صفين بود. او چه طور توانست سر سيدالشهدا را ببرد؟ بالاخره به اين نتيجه مي رسيم كه اگر آدميزاد در مسير غلطي افتاد، آرام آرام چنان پيش مي رود كه ديگر هيچ حدي ندارد. اگر زاويه باز كرد و از راه حق منحرف شد؛ مسامحه كرد و گفت حالا اين چيزي نيست، اين زاويه به جايي مي رسد كه آن خط اصلي را كه از آن جدا شده فراموش مي كند. يادش مي رود اسلام و انقلاب چه بود. مي گويد من به رياست برسم، هرچه مي خواهد بشود.
حب دنيا؛ مانع بصيرت
يك سؤال: بنده و جنابعالي تافته جدابافته اي هستيم؟ معصوم هستيم؟ ما اين اشتباهات را نمي كنيم؟ بنده كه بعد از گرفتن نزديك به هشتاد سال عمر از خدا چنين اطميناني ندارم. بيش از شصت سال است كه با كتاب و سنت ارتباط دارم، درس طلبگي مي خوانم، اما از خودم چنين اطميناني ندارم. اگر ما بخواهيم به اين مشكل مبتلا نشويم، نيازمند بصيرتيم. اين بصيرت هم كسبي است. اصل آن افزايش تقوا و آفتش حب دنياست: حب الدنيا رأس كل خطيئه .(1) وقتي ته دل انسان عشق به اسكناس بود، شب كه مي خوابد فكر مي كند چه كار كنم كه يك صفر كنار ارقام حسابم بياورم، صبح كه بلند مي شود فكر مي كند كدام معامله را بكنم؟ كدام جنس را بخرم؟ كدام ارز را؟ كدام زمين را؟ بعضي ها كه در مسير جنسي در راههاي غلطي مي افتند، ممكن است در ظاهر هم هيچ نمودي نداشته باشد، اما دلبستگي به يك مسائلي دارند كه به دنبال يك بهانه شرعي مي گردند كه بتوانند خودشان را ارضا كنند. پير شده، ولي دلش جاي ديگري است. مي خواهد يك منشي از يك سنخ خاصي داشته باشد. يكي هم عشق به رياست دارد كه براي انسان جنون مي آورد؛ دوست دارد ديگري به او بگويد: چشم. شما ديده ايد بعضي كساني كه به مواد مخدر مبتلا مي شوند كارشان به چه جنونهايي مي كشد. در بعضي فيلمهاي تلويزيوني نشان مي دهند كه در اثر استفاده از مواد مخدر يا قرص هاي روان گردان و امثال آن كارشان به جايي مي رسد كه به پست ترين و زشت ترين كارها تن مي دهند؛ كارهايي كه نمي شود اسمش را آورد. آدميزاد چنين موجودي است. وقتي در راه استفاده از مواد مخدر افتاد و لذتي آني برايش پيدا شد، روز به روز بيشتر و بيشتر آن چنان وابسته مي شود كه كارش به جنون مي كشد؛ البته خود معتاد اين را جنون نمي داند. مي گويد كيف مي كنم. من و شما كه از بيرون مي بينيم مي فهميم اين جنون است. اسم همه اين ها حب دنياست؛ البته مراتب دارد. همه يك باره اين طور نمي شوند. آن معتادي كه به اين حد رسيده هفت، هشت سال آرام آرام مصرف مواد مخدر را زياد كرده تا به اين جا رسيده است. ما اگر بخواهيم در اين دام ها نيفتيم بايد از اول حواسمان جمع باشد؛ حب دنيا را تقويت نكنيم؛ حب مال را تضعيف كنيم؛ زندگي مان را از آن حدي كه مي توانيم ساده تر بگيريم، نه اين كه هر روز برويم اجناس اقساطي بخريم و مدام زر و زيور خانه مان را بيشتر كنيم و قرض بالا بياوريم؛ از همان هم كه مي توانيم كمي كمتر استفاده كنيم؛ مراقب راههاي درآمدمان باشيم؛ مقيد باشيم وجوهات آن را دقيقا پرداخت كنيم؛ كمك به همسايه، والدين و ارحام را فراموش نكنيم تا حب مال طغيان نكند:لن تنالوا الب رّ حتّي تنف قوا م مّا تح بّون؛(2)اگر مي خواهيد عاشق دنيا نشويد سعي كنيد از آن چيزهايي كه دوست داريد انفاق كنيد. همه اين ها براي اين است كه دلبستگي پيدا نشود. وقتي چيزي را دوست داريد بگوييد آن را در راه خدا مي دهم.
خودسازي؛ چاره حب دنيا
بطور كلي علاج اين مشكل اين است كه انسان مقيد باشد؛ احكام خدا را شوخي نگيرد؛ نگويد امروز اين كار عيبي ندارد، فردا توبه مي كنم. اين دام شيطان است و انسان را به جاهايي مي كشاند كه بعضي كسان رسيدند. هشتاد سالش است، اگر خودش و هفت پشتش از دارايي هايشان بخورند تمام نمي شود، اما باز هم به فكر اين است كه يك روز ديگر روي صندلي بنشيند يا مال ديگري بر اموالش افزوده شود، چرا؟ عشق است ديگر. عشق به دنيا به جنون مي كشد: لا يقومون لا كما يقوم الّذ ي يتخبّطه الشّيطان م ن المسّ (3) آن هايي كه چشم بينا دارند و خودشان مبتلا نشده اند مي گويند چرا اين در زندگي اش تلوتلو مي خورد؟ چرا اين درست راه نمي رود؟
بنابر اين براي كسب بصيرت، علاوه بر افزايش معلومات، شناخت ها و اطلاعات، بايد تقوايمان را هم افزايش بدهيم، چون كسي كه مبتلا به حب دنيا شد همه مسايل را طور ديگري تفسير مي كند؛ تفسير دلخواه، به گونه اي كه كارهاي خودش را توجيه كند. اين دام، سر راه بنده و جنابعالي هم هست. مراتب دارد. يكي دامش قوي تر و يكي ضعيف تر است، اما اين دام را شيطان براي همه گذاشته است.
حاصل عرايضم اين است كه بصيرت يك مثلث است و سه ضلع دارد. يكي از آنها خدادادي است، اما دو تاي ديگر كسبي است. آن دو يكي از راه افزايش معلومات ديني و تحليل هاي صحيح از قضاياي تاريخي حاصل مي شود و دومي از راه خودسازي و افزايش سطح تقوا و دين داري. اگر اينها بود بصيرت پيدا مي شود وگرنه، اگر معلوماتش ضعيف بود در دام خواهد افتاد، و اگر تقوايش هم ضعيف بود باز شيطان از راه ديگري او را فريب خواهد داد و به جايي مي كشاند كه كار خودش را توجيه مي كند و از كار ديگران نيز هرچه موافق سليقه اش بود تأييد مي كند. پس براي كسب بصيرت، ما بايد در دو بعد زحمت بكشيم؛ يكي معلوماتمان را افزايش بدهيم و ديگر اينكه خودسازي مان را بالا ببريم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الكافي، 2، 131 2 . آل عمران، 92 3. بقره، 275.
زلال بصيرت در ايام فاطميه، روزهاي فرد منتشر مي شود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14