(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 28 بهمن 1388- شماره 19584
 

مهلت پرداخت وام مسكن به ايثارگران تهراني تمديد شد
20 تا 24 ساله ها ركورد ازدواج را شكستند
6 قاضي در آذربايجان شرقي از خدمت خلع شدند
كف زني 4500 يورويي 2 سارق
رئيس شوراي شهر تهران خبر داد اختصاص 10ميليارد تومان براي ساماندهي جماران
سازمان تعزيرات حكومتي اعلام كرد محكوميت 4 ميليارد ريالي شركت خصوصي
جشن واگذاري 100 هزار مسكن كميته امداد
كاهش ناگهاني ازدواج در انگليس
ادعاي نبوت يك اسرائيلي
رسوايي اخلاقي در كالج مذهبي برلين
نبرد براي بقا
توقف 28 هواپيماي حامل مواد مخدر
امواج سنگين در سواحل كاليفرنيا
آغاز صدور شناسنامه هاي جديد
رويدادهاي خارجي مجسمه اوباما در اندونزي پايين كشيده شدمهلت پرداخت وام مسكن به ايثارگران تهراني تمديد شد

رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ از تمديد مهلت پرداخت وام بانكي خريد يا احداث مسكن به ايثارگران تهراني خبر داد.
«ابوالقاسم بابائيان» در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: مهلت نام نويسي وام بانكي خريد و احداث مسكن سال 87 براي ايثارگران تهران بزرگ تا اواخر اسفندماه سال جاري تمديد شد.وي افزود: مهلت قانوني پرداخت وام بانكي خريد يا احداث مسكن براي ايثارگران تهراني تا پايان شهريورماه امسال بود.بابائيان اضافه كرد: ايثارگران متقاضي فاقد مسكن مي توانند براي ثبت نام به مناطق 13گانه بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ مراجعه كنند.
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ خاطر نشان كرد: وام بانكي خريد يا احداث مسكن با هماهنگي بنياد شهيد منطقه مربوطه، بانك و همچنين در قبال ارايه سند خريد ملك و انتقال آن در دفترخانه پرداخت مي شود.
بابائيان مبلغ وام بانكي خريد يا احداث مسكن به ايثارگران را 180 ميليون ريال عنوان كرد و گفت: اين وام با كارمزد چهاردرصد و با اقساط 20 ماهه به متقاضيان واجد شرايط پرداخت مي شود.
وي يادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاري و در مرحله اول به دو هزار و 324 نفر از متقاضيان واجد شرايط وام بانكي خريد و يا احداث مسكن پرداخت شد.
بابائيان اضافه كرد: در سال جاري بيش از 400 ميليارد ريال از اين وام به خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران تهران بزرگ پرداخت شده است.
آغاز ثبت نام وديعه مسكن خانواده هاي شاهد و ايثارگر
سرپرست عمران و مسكن بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ از اجرايي شدن پرداخت وام بانكي وديعه مسكن ايثارگران تهران بزرگ در سال جاري خبر داد.
يعقوب رضايي مطلق گفت: مبلغ وام بانكي وديعه مسكن ايثارگران براي خانواده هاي شاهد و ايثارگر 30 ميليون ريال است.
وي تصريح كرد: خانواده هاي شاهد و ايثارگر متقاضي فاقد مسكن كه تاكنون از اين وام استفاده نكرده اند، مي توانند به مناطق 13گانه بنياد شهيد و امور ايثارگران براي دريافت وام مراجعه كنند.
سرپرست عمران و مسكن بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ گفت: افراد متقاضي با هماهنگي بنياد شهيد منطقه مربوطه و بانك و در قبال ارايه اجاره نامه محل سكونت فعلي خود مي توانند از اين وام بهره مند شوند.

 20 تا 24 ساله ها ركورد ازدواج را شكستند

سازمان ثبت احوال كشور اعلام كرد: بيشترين ازدواج هاي ثبت شده در 9 ماه منتهي به آذرماه امسال مربوط به گروه سني 20 تا 24 سال بوده است.
براساس اين گزارش، به رغم افزايش سن ازدواج در كشور، ورود جمعيت و افزايش سن ازدواج ساختارسني و الگوي ازدواج را تغيير داده ولي در 9 ماه امسال 728 هزار و 328 واقعه ازدواج در كشور ثبت شده كه 5/71 درصد شهري و 5/28 درصد روستايي بوده كه تقريباً با ميزان شهرنشيني در كشور هماهنگي دارد.
اين گزارش مي افزايد، بررسي تغييرات ازدواج هاي ثبت شده در اين دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل (9 ماه 87) 2/2 درصد رشد را نشان مي دهد.
در اين مدت استان تهران با 106 هزار و 730 واقعه بيشترين تعداد ازدواج هاي ثبت شده را در ميان استان هاي كشور به خود اختصاص داده كه 15 درصد ازدواج هاي ثبت شده كشور است.
فزوني ازدواج ها در استان تهران متاثر از حجم جمعيت و مهاجرپذير بودن اين استان در مقايسه با ديگر استان هاي كشور است و از سويي بالا بودن ميزان شهرنشيني در تهران كه بيش از 91 درصد جمعيت است موجب شده حجم ازدواج هاي واقع شده در نقاط شهري از ديگر استان ها بيشتر باشد.
براساس اين گزارش، ميزان ازدواج هاي شهري استان تهران 20 درصد مجموع ازدواج هاي شهري كشور است.
استان ايلام با 7 دهم درصد (3522 واقعه) كمترين ميزان ازدواج شهري را در كشور داشته است.اين گزارش حاكيست، در بررسي وقايع ازدواج برحسب گروه هاي سني در 9 ماه منتهي به آذر امسال بيشترين تعداد ازدواج مردان مربوط به گروه سني 20 تا 24 سال با 303 هزار و 36 واقعه است كه 42 درصد مجموعه ازدواج هاي مردان كشور را به خود اختصاص داده است.
ازدواج هاي ثبت شده در اين گروه سني مردان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8 دهم درصد كاهش يافته است.
ميانگين سن ازدواج مردان كشور در اين مدت كه به روش مستقيم و براساس داده هاي ثبتي واقعه محاسبه شده 5/26 سال است البته اين رقم حاصل مجموع ازدواج هاي ثبت شده مرتبه اول و دوم و ... است كه نسبت به سال قبل 2 درصد افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، در ميان زنان بيشترين تعداد ازدواج ثبت شده مربوط به گروه سني 20 تا 24 سال با در اختيار داشتن 37 درصد است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/2 درصد افزايش داشته است.
اين گزارش مي افزايد، ميانگين سن ازدواج زنان در 9 ماهه امسال 1/22 سال است در حالي كه در سال قبل آن اين رقم 9/21 سال بوده است.
به گزارش ايرنا، در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 87 سن ازدواج مردان و زنان در كشور افزايش داشته است.
اين گزارش حاكيست، در اين مدت بيشترين ازدواج ثبت شده مردان (142 هزار و 677 واقعه) مربوط به گروه سني 20 تا 24 سال است كه با زنان 15 تا 19 ساله ازدواج كرده اند.

 6 قاضي در آذربايجان شرقي از خدمت خلع شدند

رئيس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي گفت: 6 نفر از قضات متخلف دادگستري استان از خدمت خلع شدند.
به گزارش فارس حجت الاسلام والمسلمين مالك اژدر شريفي در تبريز افزود: علاوه بر برخورد با قضات متخلف با بسياري از همكاران متخلف دادگستري نيز به شدت برخورد شده است.
وي برخورد با اين متخلفان را وظيفه دادگستري خواند و اظهار داشت: اين برخوردها حكايت از آن دارد كه ما به خودمان نيز رحم نمي كنيم هر كسي از قانون تخطي كند به شدت با وي برخورد مي كنيم.
رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي ادامه داد: در حال حاضر پرونده قضات متخلف در تهران تحت بررسي و رسيدگي است.
وي در ادامه هرگونه خبري در خصوص دستگيري در روز عاشورا و 16 آذر در استان را كذب محض خواند و افزود: درسايه نجابت و بزرگواري مردم آذربايجان شرقي و در سايه اصالت خانوادگي شهروندان تبريزي، خوشبختانه در روز عاشورا و 16 آذر هيچ تحركي در استان صورت نگرفت.
رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي اضافه كرد: آذربايجان شرقي به عنوان يكي از استان هايي است كه مسائل امنيتي در آن بسيار اندك است و تنها برخي سرقت هاي مسلحانه مطرح است كه آن هم نبايد باشد.

 كف زني 4500 يورويي 2 سارق

2 سارق طايفه فيوج با حضور در يك صرافي اقدام به كف زني 4500 يورو از اين مغازه كردند.
به گزارش فارس ماموران اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي تهران بزرگ كه از طريق مركز فوريتهاي پليسي 110 تهران از وقوع يك سرقت مطلع شدند با حضور در محل حادثه واقع در يكي از صرافي هاي محدوده ميدان فردوسي دريافتند 2 سارق اقدام به كف زني كرده اند.
سليماني فرد، داديار شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده گفت: صاحب مغازه مدعي شد 2 مرد ميانسال به داخل مغازه آمدند و شروع به انگليسي صحبت كردن كردند. براساس درخواست اين افراد مقدار زيادي دلار و يورو به آنها دادم و آنها شروع به شمارش كردند اما پس از مدتي بر سر قيمت به توافق نرسيدند و به اين ترتيب معامله به هم خورد و آنها از محل خارج شدند.
وي افزود: پس از خروج اين افراد از محل با شمارش دلارها و يوروها مشخص شد اين افراد اقدام به كف زني 4500 يورو و 1200 دلار آمريكا كرده اند و از محل گريخته اند.
داديار شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران گفت: با تحقيقات به موقع و استفاده از دوربين هاي مدار بسته 2 سارق شناسايي شدند و پس از گذشت زمان كمي دستگير شدند.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه اين افراد جزء طايفه فيوج هستند واحتمال ارتكاب سرقتهاي مشابه توسط آنها وجود دارد دستور انتشار تصوير آنها صادر شد تا مالباختگان احتمالي به دادسراي امور جنايي تهران مراجعه كنند.

 رئيس شوراي شهر تهران خبر داد اختصاص 10ميليارد تومان براي ساماندهي جماران

رئيس شوراي شهر تهران گفت: براي ساماندهي جماران و حسينيه جماران 10ميليارد تومان بودجه در سال آينده اختصاص يافت.
به گزارش برنا، صبح ديروز در دويست و شصتمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران و در جريان تصويب بودجه سال 89 مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران از اختصاص بودجه به چندين طرح نيمه تمام و ساماندهي آنها در سال آينده خبر داد.
چمران اظهار داشت: جاده و پل كهريزك كه به علت تامين نشدن اعتبارات به تاخير افتاده و همچنين ساماندهي و هويت بخشي ميدان امام خميني در دستور بودجه سال آينده قرار مي گيرد.وي در ادامه افزود: طرح مقدماتي ساماندهي و هويت بخشي ميدان امام خميني تهيه شده، اما هنوز به تصويب نرسيده است كه بايد سازمان ميراث فرهنگي و شوراي شهر آن را بررسي كنند.رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اجرايي نشدن طرح تعريض و ساماندهي خيابان امام خميني(ره) گفت: اين خيابان در شرايط بدي قرار دارد و زيبنده نيست كه در منطقه 10 و 11 اين پروژه سالها اجرا نشود.چمران همچنين به ساماندهي جماران و حسينيه جماران امام خميني(ره) اشاره كرد و گفت: براي ساماندهي جماران و حسينيه جماران 10ميليارد تومان بودجه در سال آينده اختصاص يافت.
وي گفت: همچنين 35ميليارد تومان به پروژه بزرگراه يادگار امام اضافه شد كه اميدواريم اين پروژه هرچه زودتر اجرايي شود.

 سازمان تعزيرات حكومتي اعلام كرد محكوميت 4 ميليارد ريالي شركت خصوصي

يك شركت توليدي ساخت لوله در تعزيرات حكومتي به پرداخت بيش از 4 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تعزيرات حكومتي، حسب شكايت شاكي خصوصي داير بر تقلب در فروش 45000 شاخه لوله و اتصالات توسط يك شركت توليدي، پرونده اي در اين خصوص تشكيل شد.
پس از انجام تحقيقات مقدماتي با توجه به گزارش كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و كارشناسان رسمي دادگستري مبني بر عدم تطابق كيفيت لوله هاي عرضه شده با استاندارد، پرونده فوق جهت رسيدگي و اعمال قانون به شعبه 18 تعزيرات حكومتي استان تهران ارسال شد.
شعبه ياد شده با توجه به محتويات پرونده، تخلف انتسابي را محرز تشخيص و شركت متخلف را به پرداخت دو ميليارد و 991 ميليون ريال در حق شاكي و يك ميليارد و 495 ميليون ريال در حق صندوق دولت محكوم كرد.

 جشن واگذاري 100 هزار مسكن كميته امداد

سرپرست كميته امداد امام خميني (ره): جشن واگذاري يكصد هزار مسكن تحت پوشش كميته امداد نيمه اسفند ماه در تهران برگزار مي شود.
حسين انواري گفت: اين واحدهاي مسكوني در تمامي نقاط كشور احداث و به يكصد هزار خانوار محروم واگذار شده است.
وي افزود: از مجموع اين تعداد مسكن احداث شده، 12 هزار مسكن نيز به مستمري بگيران با اولويت واگذار شده است.
حسين انواري همچنين در رابطه با هدفمند كردن يارانه ها گفت: مستمري خانواده هاي محروم با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها قطع نخواهد شد.
وي افزود: ارايه يارانه هاي اهدايي به اقشار مختلف جامعه، در آمد اوليه زندگي آن ها را قطع نخواهد كرد چرا كه مستمري هاي پرداختي به آن ها اساس رفع نيازهاي اوليه زندگي آن هاست.

 كاهش ناگهاني ازدواج در انگليس

به گزارش «رويترز»، اداره آمار انگليس اعلام كرد: ميزان ازدواج در انگلستان و ولز در نيم قرن گذشته و از سال 1862 ميلادي تاكنون به پايين ترين سطح خود رسيده است.
براساس اطلاعات ارائه شده اين اداره «در سال 2007 تعداد 235 هزار و 370 مورد ازدواج به ثبت رسيده كه اين رقم در سال بعد 2008 به 232 هزار و 990 و كمترين ميزان خود از سال 1895 كاهش يافته است.
اين اداره اعلام كرده است: نرخ ازدواج، مهمترين آمار است چرا كه اين رقم تغييرات جمعيت را دربرمي گيرد كه اين رقم براي چهارمين سال متوالي در انگلستان كاهش داشته است.
اين كاهش به گونه اي بوده است كه نمايندگان دو حزب كارگر و محافظه كار در انگليس تغيير نرخ ازدواج را يكي از شعارهاي تبليغاتي خود قرار داده اند.برخي كارشناسان علوم اجتماعي مي گويند كاهش نرخ ازدواج در انگلستان حاكي از كاهش ارزشهاي اجتماعي و بويژه ارزشهاي مرتبط با خانواده و تعهدات اجتماعي است.طبق اين آمار در سال 2007 از هر يك هزار مرد مجرد بالغ انگليسي 4/22 و از هر يك هزار زن مجرد 2/20 زن ازدواج كردند كه اين دو رقم در سال 2008 ميلادي به ترتيب 8/21 و 6/19 كاهش يافته است.در 10 سال گذشته سن متوسط مردان براي ازدواج، پنج و نيم سال افزايش يافته است كه اين رقم براي زنان معادل چهارونيم سال اعلام شده است.

 ادعاي نبوت يك اسرائيلي

يك پيرمرد اسرائيلي كه ادعاي نبوت داشت و 23 زن را با فريب به عقد ازدواج خود درآورده بود، پس از پخش شايعاتي در مورد ارتباط جنسي با دخترانش در سرزمين هاي اشغالي بازداشت شد.
به گزارش شبكه خبري «سي ان ان»، گويل راتزون (60 ساله) كه با 23 زن و 59 فرزند خود در يك كارگاه پنبه زندگي مي كرد پس از پخش شايعاتي در مورد ارتباط جنسي با سه دختر خود توسط پليس اسرائيل دستگير و محاكمه شد.گزارش سي ان ان حاكي است، اين اسرائيلي فاسد براي نخستين بار در سال 1972 ازدواج كرد و بار دوم در سال 1980 يك زن ديگر را به عقد خود درآورد و پس از يازده سال و ارتباط نامشروع با 21 زن ديگر، همگي آنها را نيز به حرمسراي خود منضم كرد. دادگاه راتزون را متهم كرده كه او از زنان خود خواسته بود كه روابط خود را با جهان خارج و حتي خانواده هاي خود قطع كنند و به رهبري او اذعان داشته باشند.قاضي دادگاه رژيم صهيونيستي همچنين اين پيرمرد اسرائيلي را متهم به آزار و اذيت جنسي دوتن از دختران خود و اقدام به آزار و اذيت جنسي يكي ديگر از آنها كرده است مضاف بر اينكه به چهار تن ديگر از دختران خود نيز دست درازي كرده بود.براساس دادگاه اسرائيل، راتزون متهم است كه زنان خود را مجبور به ريختن تمام دارايي و مايملك نقدي آنها به يك شماره حساب متعلق به خود در بانك كرده است، تا او براساس ضرورت براي آنها خرج كند.

 رسوايي اخلاقي در كالج مذهبي برلين

با افزايش شمار قربانيان جنسي مدارس مذهبي آلمان به يكصدنفر ابعاد رسوايي اخلاقي كليسا عمق بيشتري يافت.
در حالي كه حدود 50 نفر از دانش آموزان كالج مذهبي برلين به سوء استفاده جنسي اعتراف كرده اند اما كشيش رئيس كالج برلين معتقد است تنها در اين مدرسه شمار قربانيان به 100 تن مي رسد.گفتني است در اين كالج دانش آموزان بين سنين 10 تا 19 سال تحصيل مي كنند و اين كالج وزين ترين كالج مذهبي آلمان مي باشد.گفتني است تاكنون سه كشيش به جرم خود در اين خصوص اعتراف كرده اند ولي رسانه هاي آلماني از احتمال دست داشتن 100 كشيش در اين رسوايي اخلاقي در 15 سال گذشته خبر مي دهند. در سال هاي اخير رسوايي هاي اخلاقي كشيش هاي كليساي كاتوليك موجب بروز نگراني در ميان مسئولين اين كليسا شده است.همچنين در پي گزارش هاي رسيده از سوء استفاده جنسي از كودكان در كليساهاي ايرلند روز دوشنبه كليساي كاتوليك اسقف ايرلند را به واتيكان احضار كرده است.

 نبرد براي بقا

بارش سنگين برف در اروپا و كمبود موادغذايي در اين قاره حتي بر زندگي حيوانات وحشي نيز تاثير گذاشته است.
به گزارش روزنامه «مردم» چاپ چين، يك عكاس بلغاري كه توانسته است صحنه نبرد بين يك روباه و عقاب را به تصوير بكشد در توضيح آن نوشته است: اين روباه به اتفاق تعدادي ديگر در حال خوردن باقيمانده غذا بر روي سرزمين يخ زده اي در جنوب بلغارستان بود كه با حمله تعدادي عقاب گرسنه مواجه شد، اما همچنان براي حفظ طعمه خود در مقابل عقاب عظيم الجثه كه نسبت به ساير عقاب ها يك سر و گردن بزرگتر بود، به مبارزه پرداخت و عاقبت او را نيز فراري داد.

 توقف 28 هواپيماي حامل مواد مخدر

رسانه هاي دولتي ونزوئلا اعلام كردند: پليس مبارزه با مواد مخدر اين كشور با همكاري پليس و گمرك موفق به شناسايي و توقف 28 هواپيماي حامل مواد مخدر در مركز اين كشور شد.
يكي از مقامات پليس مبارزه با مواد مخدر ونزوئلا در مصاحبه اي با رسانه هاي دولتي اين كشور، تصريح كرد: مأموران پليس موفق شدند، طي يك عمليات ويژه 28 هواپيما را در منطقه «ال سومبر رو» در 230 كيلومتر «كاراكاس» پايتخت اين كشور شناسايي و متوقف كنند.
اين هواپيماها همگي محموله هاي بزرگي از مواد مخدر به ويژه «كوكائين» و «هروئين» داشتند.«هدي رميرز»- رئيس اين عمليات ويژه- در مصاحبه اي يادآور شد: اين اولين باري نيست كه مأموران پليس و نيروهاي مبارزه با مواد مخدر هواپيماهايي كه محموله هاي مواد مخدر را دارند، شناسايي مي كنند، اما شناسايي اين 28 هواپيما در نوع خود بي نظير است.وي خاطرنشان كرد: اكثر گروه هاي خلافكار و مافياي مواد مخدر براي نقل و انتقال مواد مخدر از اين كشور به ساير كشورها همچون ايالات متحده آمريكا و حتي اروپا از اين هواپيماها استفاده مي كنند، چرا كه اين كشور پس از مكزيك توليد كننده انبوه مواد مخدر به ويژه «كوكائين» محسوب مي شود.

 امواج سنگين در سواحل كاليفرنيا

بر اثر برخورد ناگهاني موجي سهمگين به قسمتي از سواحل كاليفرنياي آمريكا دست كم سيزده نفر زخمي شدند.
به گزارش شبكه تلويزيوني سي ان ان اين حادثه كه در شمال كاليفرنيا و ساحل ماوريك در نزديكي سانفرانسيسكو رخ داد، زماني بود كه مردم براي تماشاي مسابقه موج سواري در كنار ساحل جمع شده بودند، اما ناگهان موجي بزرگ آمد و مردم را به اطراف پرت كرد. در آن حادثه كسي كشته نشد اما سيزده نفر زخمي شدند. كارشناسان مي گويند علت بروز اين مشكل دستگاههاي موج سنجي بود كه به درستي كار نمي كرد و نتوانسته بود اندازه موجي را كه به ساحل نزديك مي شد اعلام كند تا مردم به موقع از ساحل فاصله بگيرند.

 آغاز صدور شناسنامه هاي جديد

مديركل ثبت احوال استان تهران از آغاز صدور شناسنامه هاي جديد به صورت پايلوت در تهران خبر داد.
سيداحمد قشمي گفت: اين شناسنامه ها براي افراد بالاي 15 سال صادر مي شود. وي تاكيد كرد: براي اين كار فراخوان نمي دهيم و به صورت تدريجي افرادي كه شناسنامه هاي آنان نياز به تغيير دارد، مي توانند مراجعه كنند و شناسنامه جديد دريافت مي كنند. قشمي ادامه داد: نخستين شناسنامه هاي جديد براي خانواده شهيد افراسيابي صادر مي شود. وي به فارس گفت: سيستم امنيتي اين شناسنامه ها بسيار بالاست و امكان جعل آن وجود ندارد.

 رويدادهاي خارجي مجسمه اوباما در اندونزي پايين كشيده شد

مجسمه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا به دليل مخالفت هاي مردمي در اندونزي از محل نصب آن در معروفترين پارك جاكارتا پايين كشيده شد.
به گزارش شبكه خبري الجزيره، مجسمه برونزي 110 سانتي متري اوباما كه نشان دهنده دوران ده سالگي وي در اندونزي است پس از اعتراضات و مخالفت هاي فراوان مردمي از پارك «مينتينگ» در وسط جاكارتا برداشته و به مدرسه اي در محل جاكارتاي قديم انتقال داده شد.
به نوشته روزنامه اندونزيايي «كوران تيمبو» به نقل از يكي از مسئولان بلندپايه شهرجاكارتا، تنها جايي كه پذيراي مجسمه باراك اوباما شد، مدرسه اي بود كه او در هنگام سكونت، در اندونزي در سال هاي 1967 و 1971 در آن به تحصيل مشغول بود.
اين در حالي است كه مجسمه اوباما كه سال گذشته پس از به قدرت رسيدن وي به مسند رياست جمهوري آمريكا، توسط «فان رون مولر» رئيس جمعيت دوستان اوباما تهيه و در پارك معروف جاكارتا در مركز پايتخت اندونزي نصب شده بود.
جالب اينكه مخالفت هاي مردمي با قرار گرفتن مجسمه اوباما در مركز جاكارتا حتي به شبكه جهاني اينترنت نيز كشيده شده بود و در هنگام نصب آن در دسامبر سال گذشته بيش از 55 هزار نفر در فيس بوك اعتراض خود را بيان كردند.
علاوه بر اين دولت اندونزي با تهديدهاي فراواني از سوي افراد و گروه ها براي تخريب مجسمه برنزي ده هزار دلاري اوباما روبرو شده بود و به ناچار با جابجايي آن موافقت كرد.
به گفته مخالفان، پايتخت اندونزي محل نصب مجسمه هاي قهرمانان و مشاهير آن كشور است نه افراد جنايتكار و خارجي در همين حال منابع خبري از سفر اوباما به اندونزي به عنوان بزرگترين كشور مسلمان در ماه مارس سال جاري ميلادي (اسفند ماه) خبر دادند.

 

(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14