(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 14 بهمن 1389- شماره 19855
 

برزيل رياست دوره اي شوراي امنيت را برعهده گرفت
هزاران دانشجو در الجزاير شعار سرنگوني سر دادند
نظام نوين ارتباطات و بحث جهاني رسانه ها -چشم انداز
اولتيماتوم 2 روزه به مبارك مردم : تا سقوط ديكتاتور ايستاده ايم
عقب نشيني حاكمان يمن و اردن براي جلوگيري از گسترش خيزش مردمي
86 درصد مردم منطقه : سرنگوني مبارك قطعي است
طلوع خميني در خاورميانه عربي
بحرين برگزاري تظاهرات همبستگي با مردم مصر را ممنوع كرد
پيمان استارت 2 ميان روسيه و آمريكا نهايي شد
بازداشت وزير كشور بن علي به جرم دست داشتن در قتل مردم تونس
11 كشته و 30 مجروح در عمليات تروريستي پيشاور
آمريكا 260 ديپلمات خود را به واشنگتن فراخواندبرزيل رياست دوره اي شوراي امنيت را برعهده گرفت

برزيل رياست دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل را به مدت يك ماه برعهده گرفت.
به گزارش خبرگزاري «شين هوا»، برزيل پنجشنبه رياست دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل را به مدت يك ماه از بوسني و هرزگوين تحويل گرفت. بنا به اعلام وزارت خارجه برزيل انتظار مي رود شوراي امنيت در ماه جاري ميلادي اقدام به بررسي مسائل مربوط به خاورميانه، هائيتي، سودان و برخي كشورهاي ديگر آفريقايي كند.شوراي امنيت متشكل از 15 عضو است كه پنج عضو آن دائم و 10 عضو ديگر آن غير دائم هستند. كشورها پس از تصويب در مجمع عمومي سازمان ملل به مدت دو سال به عضويت شوراي امنيت درمي آيند.آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين اعضاي دائم و بوسني و هرزگوين، برزيل، كلمبيا، گابن، آلمان، هند، لبنان، نيجريه، پرتغال و آفريقاي جنوبي، اعضاي غير دائم شوراي امنيت هستند.

 هزاران دانشجو در الجزاير شعار سرنگوني سر دادند

هزاران دانشجوي الجزايري در اعتراض به سياست هاي رژيم حاكم به خيابان ها ريختند و شعار سرنگوني سر دادند.
به گزارش شبكه خبري «الجزيره» بيش از 5000 دانشجوي الجزايري ديروز در خيابان هاي شهر «تيزي وزو» واقع در 100 كيلومتري شرق پايتخت عليه دولت تظاهرات كرده و خواستار تغييرات اساسي در امور سياسي كشورشان شدند.تظاهركنندگان خواستار اخراج حزب «جبهه آزادسازي ملي» (حزب متبوع عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس جمهور الجزاير) شدند.
اين اعتراضات چند روز پس از تظاهرات شهر «بجايه» صورت گرفت كه طي آن نيز مردم خواستار ايجاد تغييرات بنيادين در امور سياسي كشور شده بودند.گفتني است مخالفان دولت اعلام كرده اند 23 بهمن ماه نيز تظاهرات مشابهي عليه دولت به راه مي اندازند.

 نظام نوين ارتباطات و بحث جهاني رسانه ها -چشم انداز

پروفسور حميد مولانا- قسمت آخر
امروز دست كم دو برداشت از نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات وجود دارد. يكي مفهوم رسمي و شايع نظم نوين جهاني است كه از جانب ايالات متحده و تعدادي از كشورهاي اروپايي و فراصنعتي مطرح مي شود. اين نظم جهاني با رؤياي اقتصاد باز كاملاً نامحدود، جهاني شدن اطلاعات و ارتباطات را به وسيله شركت هاي فراملي بزرگ غربي و ائتلاف سياسي و نظامي جمعي از دولت ها را در سر مي پروراند.
اينگونه الگوي اطلاعات و ارتباطات و رسانه اي جهان در دو دهه اخير نقش اساسي در سياست خارجي ايالات متحده آمريكا، اتحاديه اروپا، و برخي از كشورهاي ديگر داشته است. تكنولوژي هاي مدرن و ديجيتال امروزي رسماً تحت اينگونه الگو در خدمت «براندازي و تغيير رژيم»هاست.
به عبارت ديگر، نظام اطلاعات و ارتباطي در چارچوب اين الگو براي توسعه ارزش ها و بازارهاي سيستم حاكم اقتصادي و سياسي به كار برده مي شود. زير ساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي و فناوري هاي ديجيتالي همانند كودتاها و دخالت هاي سياسي و نظامي، و تحريم هاي اقتصادي، جزو لاينفك سياستگذاري هاي داخلي و خارجي شده است. در اين نظم، هيچ نقشي براي كشورهاي به اصطلاح در حال توسعه آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين در نظر گرفته نشده است، جز اينكه صرفاً تماشاگر اين روند به عنوان يك عمل انجام شده باشند.
دوم، تقاضاي غير رسمي و اغلب يأس آلود براي يك نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات است كه به وسيله گروه ها، ملل و شهروندان نه چندان خوش اقبالي مطرح مي شود كه به دليل فقدان منابع و تشتت و اختلافي كه ميان آنها وجود دارد، اغلب دور از عرصه هاي تصميم گيري بوده و از قدرت چانه زني بالائي برخوردار نيستند.
دقيقاً در چنين بزنگاهي است كه مفهوم سازي مجدد توسعه اطلاعات و ارتباطات توسط كساني كه داعيه نمايندگي جنبش عدم تعهد يا جنبش هاي ديگر را دارند، مي تواند باعث ايجاد تغيير شود.
تحولات عمده اي را كه از زمان گزارش مك برايد در سال 1980 به وجود آمد مي توان در دو مقوله جاي داد: توسعه اطلاعات و ارتباطات و تأثير آنها طي 30 سال گذشته و رويدادهاي سياسي و اقتصادي كه طي اين دوره در صحنه بين المللي روي داده است. پژوهش ها و آثار مكتوب طي چندين سال اخير، اطلاعات ارزشمندي درباره عناصر پيوند دهنده هر يك از عوامل مذكور در اختيار ما قرار مي دهد. روند نوآوري هاي تكنولوژيك و اطلاعاتي تا آنجا كه به ارتباط بين افراد بشر و محيط زيست آنها و ميان مردمان و ملل مربوط مي شود، تبيين تازه اي مي طلبد. يكي از راه هاي فهم جامع تر جهان، نگرش به ارتباطات جهاني به مثابه يك زيست محيط فرهنگي واجد ابعاد بين المللي است.
اگر به فرهنگ به عنوان متن تعامل نمادين سياست جهاني نگريسته شود، مي تواند به ما در تبيين پديده هائي همچون تكثر روبه رشد دولت- ملت ها، رشد قوم گرائي، تنوع اهداف و نيازمندي توسعه اي ملي، گسترش و اعتقاد باورنكردني به تكنولوژي به وسيله عاملان ملي و فراملي كمك كند. از اين رو، فرهنگ و ارتباطات به عنوان سيستم هاي ارزشي بهتر مي تواند شناخته شود. ما امروز مي بينيم كه جزءگرائي يا تحويل گرائي مكتب رئاليسم (واقع گرائي)، و اقتصاد سياسي راديكال كه هر دو بيش از چهار دهه برمحافل تحقيقاتي و سياسي حاكم بوده است، ناتواني خود را در پاسخ به بسياري از پرسش هاي مربوط به توسعه ها و پيشرفت و تحولات روي داده در سراسر دنيا اثبات كرده است. در واقع تضاد ميان ناسيوناليسم (ملي گرائي) قدرت هاي كوچك تر و وحدت گرائي قدرت هاي بزرگ تر افزايش يافته است. از اين رو قدرت هاي بزرگ، سلطه گرائي را جهان گرائي نام مي نهند و از آن طرف قدرت هاي كوچك تر عليه اين سلطه مي جنگند. هم رئاليسم و هم ماترياليسم (مادي گرائي) تاريخي توجه خود را به جنگ و اختلاف افكني معطوف داشته اند. در سطح ملي و اجتماعي نيز مرز ميان حقوق مدني و حقوق دولت كم رنگ شده است.
تفاهم بيشتر بين المللي نتيجه مستقيم يا خود به خود گسترش سريع ارتباطات بين المللي نيست. در اين برهه است كه معياري اخلاقي كه بر فراز همه ملت ها چرخ مي زند بايد مورد توجه قرار گيرد. جلوگيري از جنگ، احترام به شأن و مقام انساني، و شناسائي ارزش هاي فرهنگي متنوع، اديان و سنت هاي متفاوت حوزه هائي هستند كه بايد در سطح بين المللي ترويج شوند. دكترين به اصطلاح «جريان آزاد اطلاعات» بدون توجه به عزت، كرامت انساني، ارزش هاي فرهنگي و عدالت اقتصادي و سياسي بي فايده است. اين امر به نوبه خود اين استدلال را تأييد مي كند كه آنچه هم اكنون مورد نياز است، تغيير جهت از ارتباط عوام فريبانه و فناوري مدار سلطه گرا و جنگ جويانه، به تعامل، گفتمان انساني و تبادل آراي بيشتر است. براي رسيدن به اين امر بايد به سوي ايجاد و ترويج مجموعه اي از اصول يا ملاحظاتي حركت كنيم كه توصيه گرا و انسان مدار باشند و در جهت عزت نفس انسان ها و استعدادهاي بشري تلاش مي كند و جهان را از خرابي، تفرقه افكني و جنگ مصيبت بار نجات مي دهد. پرسش اين است كه اگر رسانه هاي بين المللي قدرت جنگ افروزي دارند چرا نمي توانند در جهت عكس آن عمل كنند؟
امروز وسائل اطلاعاتي و ارتباطي و رسانه ها مي توانند و بايد مقدار آگاهي هاي موجود درباره راه حل هاي صلح آميز كشمكش ها را افزايش دهند. به برقرار كنندگان صلح اعتبار بخشند؛ از شخصيت كشي، دروغگوئي و افترا و توهين به افراد بپرهيزند؛ به فرهنگ، سنت و ارزش هاي ديگران احترام گذاشته آنان را حداقل درك كنند؛ از كرامت و حقوق انساني دفاع كنند؛ پرده از نقض حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي بردارند؛ به حفظ مرز و بوم، پيوند انسانها، خانواده و اجتماع، حقوق زن و مرد، كودك و سالخورده و شهروند بكوشند.

 اولتيماتوم 2 روزه به مبارك مردم : تا سقوط ديكتاتور ايستاده ايم

همزمان با ادامه اعتراضات مردمي عليه ديكتاتور مصر، مخالفان دولت به رژيم مبارك تا روز جمعه مهلت دادند كه از قدرت كناره گيري و كشور را ترك كند.
به گزارش خبرگزاري ها، مردم معترض مصر علاوه بر تجمعات خود در ميدان «التحرير» در قاهره و ساير شهرهاي بزرگ اين كشور، براي نشان دادن خشم خود از حسني مبارك، همه جا عليه وي شعار مي دهند.
به گزارش شبكه تلويزيوني «فرانس 24»، بر روي ديوارها، پنجره خانه ها، آسفالت خيابانها، علايم رانندگي، خودروهاي نظامي و ارتش و حتي بر روي آثار باستاني، شعارهاي ضد حسني مبارك ديكتاتور مصر ديده مي شود.
براساس اين گزارش در تمام شعارها، مردم مصر خواهان كناره گيري مبارك از قدرت و كوتاه شدن دست خانواده فاسد وي از اين كشور شده اند.
برپايه اين گزارش، بيش از هشت ميليون نفر در نقاط مختلف كشور مصر با برپايي تظاهرات و تجمعات اعتراض آميز اعلام كردند حسني مبارك فقط تا روز جمعه وقت دارد كه در مورد ماندن يا رفتن در مصر تصميم بگيرد.
در ميدان التحرير نيز كه هر روز شاهد تظاهرات اعتراض آميز است، روز سه شنبه دو ميليون نفر معترض گرد آمده بودند تا مخالفت خود را با ماندن ديكتاتور مصر اعلام كنند.
خبرنگار العالم در گزارش زنده خود از ميدان التحرير از مملو بودن آن از جمعيت و خيابان هاي اطراف خبر داد و گفت: شهروندان مصري، آدمك حسني مبارك را در حالي كه بر پيشاني وي مهري از رژيم صهيونيستي حك شده بود، به دار مجازات آويختند.
همچنين ناآرامي براي نهمين روز پياپي ادامه دارد و اقشار مختلف مردم با حضور در ميدان التحرير مخالفت خود را با سخنان مبارك اعلام كردند.
مخالفان و تظاهركنندگان در قاهره، اسكندريه، سوئز، المحله و بسياري از شهرهاي بزرگ اين كشور، پس از سخنان مبارك با سر دادن شعار عليه وي تاكيد كردند؛ تنها راه حل موجود خروج مبارك از كشور است.
اين در حالي است كه مبارك روز سه شنبه بدون توجه به خواسته هاي مردم اعلام كرد؛ تا پايان دوره رياست جمهوري خود و برگزاري انتخابات جديد در ماه سپتامبر در مسند قدرت باقي خواهد ماند ولي براي انتخابات رياست جمهوري مصر نامزد نخواهد شد.
سخنان مبارك با واكنش خشمگينانه مردم مواجه شد و آتش تظاهرات عليه وي را شعله ورتر كرد و احزاب، سازمانها، گروههاي مردمي از تظاهرات چند ميليوني براي بيرون كردن ديكتاتور مصر در روز جمعه (فردا) خبر دادند.
از سوي ديگر، جماعت اخوان المسلمين دوشادوش مردم مصر با حضور در ميدان التحرير و تظاهرات هاي ميليوني در واكنش به سخنان مبارك با صدور بيانيه اي هرگونه مذاكره با رژيم ديكتاتوري را رد و يك طرح 6 مرحله اي را براي اداره امور كشور اعلام كردند.
گزارش شبكه خبري العالم حاكي است: «محمد بديع» رهبر گروه اخوان المسلمين، رژيم كنوني مصر را براي اداره اين كشور غيرقانوني و فاقد مشروعيت دانست و گفت كه هدف طرح 6 ماده اي پيشنهادي براي تحقق آزادي ها، زندگي مسالمت و دموكراتيك و ساختن آينده روشن براي همه ملت مصر است.
بديع اولين مرحله اين طرح را كناره گيري مبارك از قدرت و انحلال دو مجلس شورا و خلق مصر اعلام كرده و در مرحله دوم، پيشنهاد كرده است كه رئيس دادگاه عالي قانون اساسي جايگزين وي شده و امور كشور را به دست بگيرد.
لغو حالت فوق العاده، عفو عمومي، آزادي زندانيان سياسي، تشكيل دولت وحدت ملي و برگزاري انتخابات پارلماني آزاد و شفاف از ديگر مراحل اين طرح پيشنهادي اخوان المسلمين اعلام شده است.اخوان المسلمين همچنين رژيم مبارك را تهديد كردند كه اگر تا روز جمعه از قدرت كناره گيري نكند با تجمع در ميدان هاي اصلي شهرها از جمله قاهره و برپايي نماز به سوي مراكز حكومتي رهسپار خواهند شد تا وي را از قدرت خلع كنند.
در همين حال منابع خبري اعلام كردند از آنجايي كه آمريكا مي داند كار مبارك تمام است، در پي چاره جويي برآمده و ديدارها و رايزني هايي را با برخي مخالفان رژيم از جمله البرادعي داشته است.محمد البرادعي رئيس جنبش ملي تغيير كه در گفت وگوي اختصاصي با پايگاه اينترنتي روزنامه «اينديپندنت»، آمادگي خود را براي برعهده گرفتن رياست جمهوري در دوره انتقالي پس از سقوط مبارك اعلام كرده است، طي روزهاي گذشته ديدارهايي با سفير آمريكا در مصر نيز داشته است.
شبكه خبري الجزيره روز سه شنبه در يك خبر فوري از ديدار سفير آمريكا در مصر با البرادعي خبر داد، اما از ذكر جزئيات آن خودداري كرد.
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا نيز روز چهارشنبه بر انتقال مسالمت آميز قدرت در مصر و كناره گيري حسني مبارك از مسند رياست جمهوري تاكيد كرد و گفت: آمريكا دست خود را براي كمك به مردم مصر دراز كرده است و از هيچ تلاشي در اين مورد رويگردان نخواهد بود.
آخرين خبرها
¤ لباس شخصي هاي طرفدار رژيم مبارك به تجمع كنندگان در ميدان «التحرير» حمله كردند.
¤ ساعات منع رفت و آمد در مصر پنج ساعت كاهش يافت.
¤ 300 نفر در حوادث روزهاي اخير در مصر كشته شدند.
¤ رژيم صهيونيستي خواستار احترام به پيمان به اصطلاح صلح با مصر پس از سقوط مبارك شد.
¤ «اردوغان» نخست وزير تركيه از حسني مبارك خواست، استعفا دهد.
¤ اسرائيل براي اعزام نيرو به مصر براي سركوب مردم اعلام آمادگي كرد.

 عقب نشيني حاكمان يمن و اردن براي جلوگيري از گسترش خيزش مردمي

حاكمان يمن و اردن به دليل وحشت از گرفتار شدن به سرنوشت ديكتاتورهاي مصر و تونس دست به عقب نشيني سياسي زدند.
روز گذشته احزاب مخالف در يمن به دنبال برگزاري جلسه اي مشترك براي تغيير سياسي و اصلاحات فراگير، امروز (پنجشنبه) را «روز خشم» اعلام كرده و وعده برگزاري يك تظاهرات گسترده در صنعا و ديگر شهرهاي يمن را دادند.
در اين ميان، «علي عبدالله صالح» رئيس جمهور يمن نيز كه به شدت از دچار شدن به سرنوشت «زين العابدين بن علي» و «حسني مبارك» وحشت داشت، در واكنشي عجولانه اعلام كرد كه «تمايلي براي تداوم حضور در قدرت ندارد.»
بر اين اساس، علي عبدالله صالح تاكيد كرده كه در دور آتي انتخابات رياست جمهوري نامزد نخواهد شد و علاوه بر اين در نظر ندارد پسرش را به عنوان جانشين خود در قدرت گماشته و حكومت را موروثي كند. اما با وجود اين احزاب مخالف همچنان بر برگزاري تظاهرات گسترده و نهايتا سرنگوني رژيم عبدالله صالح تاكيد كردند.
يمن طي روزهاي اخير شاهد برگزاري تظاهرات گسترده عليه عبدالله صالح بوده است. حوادث سال گذشته اين كشور و سركوب الحوثي ها به دست عبدالله صالح و با همكاري عربستان و آمريكا در تشديد خشم عمومي نقش بسزايي داشته است.
از اردن نيز خبر مي رسد «ملك عبدالله دوم» پادشاه اردن، به دنبال تظاهرات گسترده مردمي دولت «سمير الرفاعي»، نخست وزير اين كشور را منحل كرد.
به گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، پس از آنكه تظاهرات مردمي در اردن براي كنار زدن دولت سمير الرفاعي براي چندين هفته پياپي ادامه يافت، ملك عبدالله دوم با كنار زدن الرفاعي، «معروف البخيت»، نخست وزير سابق و عضو مجلس اعيان را به جانشيني وي برگزيد.
دربار پادشاهي اردن در بيانيه اي اعلام كرد كه عبدالله دوم استعفاي دولت الرفاعي را كه دو ماه از تشكيل آن نمي گذرد، پذيرفت. در اين بيانيه آمده است كه ملك عبدالله، البخيت را مامور به تشكيل دولتي كرد كه مهمترين وظيفه اش برداشتن گام هاي عملي و سريع و ملموس در راستاي اصلاحات سياسي واقعي براي تقويت دموكراسي است. همچنين از ديگر وظايف اين دولت تحقق اصلاحات اقتصادي اعلام شده است. ملك عبدالله همچنين البخيت را مكلف به انجام گفت وگوهاي ملي فراگير و هدفمند با تمام گروه ها و «جامعه مدني» براي توافق بر سر قانون جديد انتخابات كرد.
انتخاب البخيت، 64 ساله كه يك نظامي و سفير اردن در سرزمين هاي اشغالي و تركيه بوده است، پس از آن رخ مي دهد كه اردن چندين هفته شاهد تظاهرات براي كناره گيري دولت الرفاعي و تشكيل دولت نجات ملي و نيز اجراي اصلاحات قانوني بود.
البخيت در سال 2005 رياست پنجمين دولت در دوران ملك عبدالله دوم را نيز به عهده داشت و در سال 2007 ميلادي دولتش در پي انتخابات مجلس كه سازمان هاي حقوقي و مخالفان آن را غير شفاف دانستند، استعفا كرد.
در دوران وي رابطه دولت و اسلامگرايان تيره شده بود به همين دليل در نخستين واكنش به انتخاب البخيت به جاي الرفاعي، اسلامگرايان با انتقاد شديد از اين تغيير آن را در راستاي انجام اصلاحات ندانستند.

 در نظرسنجي الجزيره عنوان شد
86 درصد مردم منطقه : سرنگوني مبارك قطعي است

نتايج يك نظرسنجي جديد نشان داد كه 86 درصد مردم منطقه معتقدند كه مصري ها در ساقط كردن دولت استبدادي حسني مبارك در مصر موفق خواهند شد.
به گزارش فارس، شبكه الجزيره در يك نظرسنجي اين سوال را مطرح كرد كه آيا اعتراضات كنوني مردم مصر مي تواند اهداف خود را در زمينه اصلاحات سياسي و اجبار «حسني مبارك» به كناره گيري از حكومت مجبور كند يا نه؟
براساس اين نظرسنجي كه تعداد بسيار زيادي از مردم در آن شركت كرده بودند، بيش از 177 هزار و 267 نفر كه بالغ بر 9/85 درصد از شركت كنندگان را تشكيل مي دادند، اعلام كردند كه مردم خواهند توانست تا پادشاهي حسني مبارك در اين كشور را به پايان برسانند.
اين در حالي است كه تنها 29 هزار و 167 نفر از شركت كنندگان در اين نظرسنجي كه 1/14 درصد را تشكيل مي دادند، اعلام كردند كه اين اعتراض ها به تحقق اهداف خود منجر نخواهد شد.

 مصر، تونس، اردن، يمن، الجزاير و بحرين در تسخير اسلامگرايان
طلوع خميني در خاورميانه عربي

سرويس خارجي-
محافل سياسي و رسانه اي غرب خيزش هاي مردمي عليه ديكتاتورهاي عربي را با انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 مشابه دانسته و به سران كشورهاي اروپايي و آمريكا درباره حمايت از ديكتاتورها هشدار دادند.
ناظران سياسي غربي با مشابه خواندن تحولات جاري در كشورهاي عربي با انقلاب 1979 ايران، معتقدند تفكرات و عقايد امام خميني(ره) در حال حاكم شدن بر خاورميانه عربي است.
در همين رابطه، «كان كاگلين» سردبير بخش خارجي روزنامه انگليسي ديلي تلگراف گفت: «سران بسياري از كشورهاي عربي با نگراني به تحولات مصر نگاه مي كنند؛ آنها پيش از رويدادهاي مصر شاهد سرنگوني حكومت زين العابدين بن علي رئيس جمهور سابق تونس بوده اند».وي افزود: «در كشورهاي خاورميانه نگراني فزاينده اي در حال شكل گيري است؛ اردن از جمله اين كشورهاست. در اردن حكومتي بسيار استبدادي حاكم است و فساد حكومتي گسترده است».
اين سردبير ديلي تلگراف اضافه كرد: «وضعيت اردن و مصر همانند وضعيت ايران در سال 1979 است؛ انقلاب اسلامي ايران در آن سال با سخنان جيمي كارتر رئيس جمهور پيشين آمريكا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران آغاز شد و پس از 30 سال شاهد آن هستيم كه باراك اوباما موضع گيري هاي مشابهي درباره تحولات مصر دارد و همين نكات را به حسني مبارك گوشزد مي كند».
پايگاه خبري «ورلد نيوز» نيز در گزارشي به بررسي شباهت هاي اعتراضات مردم مصر و انقلاب اسلامي ايران پرداخت و نوشت: «هر دو انقلاب در اعتراض به حكومت ديكتاتورهاي فاسدي رخ دادند كه بيش از سه دهه قدرت را قبضه كرده بودند. هم خاندان پهلوي و هم خانواده مبارك در واشنگتن با عنوان دوستان خانوادگي ياد مي شدند . دولت اوباما دقيقاً به همان شكلي در مقابل انقلاب مصر مبهوت شده است كه دولت جيمي كارتر در مقابل انقلاب ايران شوكه شده بود.»
«جفري واورو» استاد تاريخ دانشگاه هاي آمريكا و مدير مركز مطالعات تاريخي دانشگاه تگزاس كه اين مقاله را نوشته است، در ادامه مطلب خود به مقامات آمريكايي توصيه كرد كه «براي جلوگيري از تكرار انقلاب ايران در مصر، به جاي حمايت از مبارك به سرعت از او فاصله بگيرد. آمريكا بايد از چهره هاي ميانه رو و متعادلي چون محمدالبرادعي حمايت كند تا اخوان المسلمين مصر حكومتي مانند حكومت ]امام[خميني]ره[ ايجاد نكند».
ورلد نيوز در پايان مطلب خود تصريح مي كند: «رفتار آمريكا در واكنش به انقلاب 1357 ايران نوعي خودسوزي بود و باعث روي كار آمدن جمهوري اسلامي ايران شد كه بيش از 30 سال سياست خارجي آمريكا را به چالش كشيد و ما را تضعيف كرد».
در همين رابطه پايگاه اينترنتي «نيو ريپابليك» نيز طي مقاله اي به توصيف سلسله رويدادهاي ايران پرداخت و نوشت: «پس از روزها آشوب، و پس از اعلام حكومت نظامي، حاكم ديكتاتور يك سخنراني تلويزيوني ترتيب داد. لحن او نادمانه بود. وعده تغيير و اصلاحات داد. دولت آمريكا علي رغم شعارهايش درباره آزادي و دموكراسي، وقتي اين حاكم شروع به سركوب مردم كرد، دولت آمريكا از اقدام وي براي برقراري نظم و قانون حمايت كرد. به دنبال اين وضعيت، جريان هاي اسلامگرا روي كار آمدند و قدرت را در دست گرفتند».
دولت اوباما براي جلوگيري از تكرار روي كار آمدن يك نظام اسلامي در مصر مانند انقلاب ايران بايد فوراً از مبارك بخواهد يك دولت موقت انتخاب كند كه در رأس آن چهره متعادلي مانند محمدالبرادعي قرار گيرد.

 بحرين برگزاري تظاهرات همبستگي با مردم مصر را ممنوع كرد

حاكمان بحرين از بيم سرايت انقلابهاي تونس و مصر به اين كشور مانع از برپايي تظاهرات مسالمت آميز مردم شدند.
به گزارش فارس، به نقل از پايگاه خبري «الجوار»، نيروهاي امنيتي بحرين از تجمع مردم اين كشور مقابل سفارت «مصر» در منطقه «ماحوز» جلوگيري كردند.
اين اقدام بحرين به دنبال وحشت از تكرار حوادثي صورت مي گيرد كه پس از سرنگوني «بن علي» در تونس اكنون گريبان ديكتاتوري مصر را گرفته است.
گروههاي سياسي در بحرين پس از مشاهده عملكرد رژيم در ممانعت از برگزاري اين تجمع مسالمت آميز به شدت ابراز نگراني كردند؛ چرا كه اين اقدام در راستاي حمايت از مردمي صورت مي گرفت كه در حال سرنگوني ديكتاتوري 30 ساله «حسني مبارك» هستند.
گفتني است، چندي پيش رژيم حاكم بر ليبي نيز با انتشار اطلاعيه اي برگزاري هرگونه تجمع در اين كشور را ممنوع اعلام كرد.
يادآور مي شود حدود 70درصد از مردم بحرين را شيعيان تشكيل مي دهند و اين جمعيت انبوه همواره تحت انواع فشارهاي سياسي قرار دارند.

 پيمان استارت 2 ميان روسيه و آمريكا نهايي شد

به دنبال امضاي پيمان استارت 2 از سوي اوباما، وزيران خارجه روسيه و آمريكا روز يكشنبه آينده با حضور در مونيخ، اسناد اين پيمان را مبادله مي كنند.
دميتري مدودف، و باراك اوباما رئيسان جمهور روسيه و آمريكا در آوريل گذشته پس از يك سال مذاكرات فشرده اين معاهده را امضاي موقت كرده بودند. سناي آمريكا ماه گذشته استارت 2 را از تصويب گذراند و پارلمان روسيه نيز هفته گذشته به اتفاق آرا در مجلس اعيان اين معاهده را به طور نهايي تصويب كرد . مدودف روز جمعه گذشته مصوبه پارلمان را با امضاي خود تائيد كرده بود و ديروز اوباما نيز با امضاي خود، اين قرارداد را نهايي كرد.
معاهده مذكور دو كشور را كه 96 درصد تسليحات هسته اي جهان را در اختيار دارند متعهد مي كند ظرف هفت سال تعداد كلاهك هاي استراتژيك خود را به 1550 كلاهك كاهش دهند.

 بازداشت وزير كشور بن علي به جرم دست داشتن در قتل مردم تونس

وزير كشور سابق تونس به اتهام دست داشتن در قتل مردم در زمان حكومت «زين العابدين بن علي» دستگير شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه الجزيره، «فرحات الراجحي» وزير كشور تونس اعلام كرد كه «رفيق الحاج قاسم» وزير كشور سابق اين كشور در زمان رياست زين العابدين بن علي رئيس جمهور مخلوع تونس دستگير شده است.
وزير كشور تونس با اعلام اين كه رفيق الحاج براي انجام تحقيقات درباره افراد كشته شده در حوادث يك ماه گذشته در كشور دستگير شده است، تصريح كرد كه وي مورد بازجويي قرار خواهد گرفت.
همچنين شبكه الجزيره در ادامه به نقل از منابع امنيتي در تونس اعلام كرد كه قرار است تعداد زيادي از مقامات امنيتي در اين كشور بركنار شوند.
مردم تونس پس از سرنگوني زين العابدين بن علي ديكتاتور تونس خواهان دستگيري و مجازات عوامل رژيم بن علي هستند.

 11 كشته و 30 مجروح در عمليات تروريستي پيشاور

انفجار تروريستي نزديك اداره پليس پيشاور پاكستان 11 كشته و 30 مجروح برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاري ها، به نقل از منابع امنيتي پاكستان انفجار خودرو بمب گذاري شده نزديك يك اداره پليس در منطقه «تله بند» پيشاور 11 كشته و دستكم 30 مجروح برجا گذاشت.
پليس پاكستان با اعلام اين كه در ميان كشته شدگان چند زن و كودك ديده مي شود افزود حال برخي از مجروحان بسيار وخيم است. گزارش هاي دريافتي حاكي است، شدت اين انفجار به حدي بود كه به بسياري از ساختمان ها و خودروهاي اطراف خسارات جدي وارد شد.
شبكه خبري الجزيره نيز با اعلام اين كه تمام قربانيان اين بمب گذاري غيرنظامي هستند عامل اين حمله را تروريست هاي طالبان عنوان كرد.

 آمريكا 260 ديپلمات خود را به واشنگتن فراخواند

همزمان با اوج گرفتن اعتراضات مردم مصر عليه رژيم ديكتاتوري حسني مبارك، كاخ سفيد 260 سفير و ديپلمات برجسته خود در سراسر جهان را براي برگزاري نشستي اضطراري به واشنگتن فراخواند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري «پاليتيكو »، «هيلاري كلينتون » وزير امورخارجه آمريكا در اقدامي بي سابقه و همزمان با اعتراضات مردمي در مصر، 260 سفير و ديپلمات عالي رتبه واشنگتن در كشورهاي مختلف جهان را فراخواند تا در نشستي سياسي كه از 31 ژانويه (دو روز پيش) آغاز شده است، شركت كنند. بنا بر اين گزارش، در اين نشست يك هفته اي در واشنگتن 260 نفر از سفيران، مقامات كنسولگري ها و ديگر ديپلمات هاي آمريكا از سراسر جهان حاضر هستند . اين نشست قرار است اولويت هاي سياسي آمريكا در سال جاري ميلادي را مورد بررسي قرار دهد .« فيليپ كرولي » سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در كنفرانسي مطبوعاتي اعلام كرد كه اين نشست در ادامه «بازبيني توسعه و ديپلماسي چهارساله وزارت خارجه آمريكا » انجام خواهد شد كه به موضوع تغيير نقش و درخواست هاي ما از سفيرانمان در خارج از كشور خواهد پرداخت. با توجه به اينكه اين نشست همزمان با اوج اعتراضات مردمي در مصر عليه رژيم ديكتاتوري «حسني مبارك » ، اين متحد كليدي 30 ساله دولت آمريكا و همچنين ناآرامي ها در كشورهاي ديگري چون تونس و يمن برگزار مي شود، بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه برگزاري چنين نشستي بي ارتباط با اين رويدادها نبوده است .

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14