(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 14 بهمن 1389- شماره 19855

تحولات جهاني و بيداري اسلامي بررسي حوادث اخير كشورهاي عربي اسلامي خاورميانه - بخش پايانيتحولات جهاني و بيداري اسلامي بررسي حوادث اخير كشورهاي عربي اسلامي خاورميانه - بخش پاياني

ايرج نظافتي
در هفته هاي اخير در كشور تونس مردم مسلمان به صحنه آمدند و ديكتاتور بن علي را بيرون راندند و خواستار برپايي حكومت اسلامي شدند، در مصر به عنوان محوريت جهان عرب نيز موج خروش و فرياد مردم بلند است و هر روز اعتراضات مردمي وارد ابعاد تازه تري مي شود. در يمن هم مردم به صحنه آمده و در برابر حكومت مستبد خود ايستاده اند. در عمان و اردن نيز چنين وضعيتي حاكم است.
در قيام و بيداري ملت هاي عربي اسلامي منطقه خاورميانه نكات قابل تأمل فراواني وجود دارد، از آن جمله نشان از آن دارد حكومت هايي كه با دين درافتند بدون شك سقوط خواهند كرد. ديكتاتور تونس- بن علي- در هنگام فرار حدود 20 ساعت با هواپيماي شخصي خود در هوا سرگردان بود ولي هيچ كشوري حتي فرانسه و ايتاليا كه از دوستان نزديك وي به شمار مي آمدند حاضر به پذيرش اين ديكتاتور نبودند. درست همان بلايي كه بر سر محمدرضا پهلوي و خانواده او آمد، اين روزها بر سر حاكمان كشورهاي مستبد و ديكتاتور عربي خاورميانه آمده است.
با تمام اين تفاسير صاحب نظران امور سياسي معتقدند تمدن بزرگ اسلامي با قيام مسلمانان كشورهاي عربي در منطقه خاورميانه در حال شكل گيري است كه در اين ميان فرو ريختن مصر به عنوان مهم ترين هم پيمان آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه مي تواند تحقق خاورميانه جديد با محوريت اسلام را سرعت بيشتري ببخشد.
بيداري اسلامي و بحران هاي اروپايي
بستر تحول در كشورهاي عربي منطقه خاورميانه با بيداري عمومي مردم همراه شده و از آن طرف هم موج اعتراضات مردمي به سياستمداران غربي در كشورهاي اروپايي و بحران اقتصادي غرب و در رأس آن آمريكا به شكلي پيش مي رود كه قطعا در آينده اي نزديك شاهد اصلاحات اساسي در ساختار مديريت جهان خواهيم بود.
دكتر محمدحسن قديري ابيانه، كارشناس مديريت استراتژيك درباره همزماني موج بيداري ملت هاي مسلمان خاورميانه با اعتراضات مردمي كشورهاي اروپايي، به گزارشگر كيهان مي گويد: «در اين اوضاع و احوال جهاني نكته قابل تأمل اين است كه شكل گيري تمدن بزرگ اسلامي زماني در يمن، مصر، اردن و تونس در حال وقوع است كه ما شاهد بحران هاي عظيم اقتصادي در اروپا و آمريكا و سيل اعتراضات مردم نسبت به سياستگذاري حاكمان غربي هستيم.»
قديري ابيانه به كسري بودجه دولت ايالات متحده آمريكا اشاره مي كند و مي گويد: «براساس پيش بيني هاي دقيق و كارشناسي شده، كسري بودجه دولت ايالات متحده آمريكا در ده سال آينده به 150 برابر صادرات نفتي ايران مي رسد، اين درحالي است كه درحال حاضر كسري بودجه اين كشور بيش از 30 برابر درآمد نفتي ايران است.»
اين كارشناس مديريت استراتژيك در ادامه تحليل خود مي گويد: «اگر قدري به تحولات اخير جهان بنگريم خواهيم ديد از سويي شاهد صعود تمدن اسلامي در منطقه خاورميانه و از سوي ديگر شاهد سقوط امپراطوري شيطان بزرگ و بحران لاينحل در اتحاديه اروپا و زوال قدرت هاي مستبد و ديكتاتور در سراسر جهان هستيم.»
تحقق پيش بيني هاي امام و رهبري
در صحيفه امام جلد 15 صفحه 318، بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي درباره آينده مردم مصر فرموده اند: «من اميدوارم كه ملت هاي ديگر هم توجه بكنند و اقتدا بكنند به اين ملت ايران، ملت مصر اعتنا نكنند به اين حكومت جائري كه اعلام مي كند كه ما هر كس اسم از اسلام ببرد سركوب مي كنيم. بدانند كه اسلام در مصر در خطر است و واجب است بر زن و مرد مصري كه قيام كنند و اين حكومت فاسد را، كه از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سركوب كنند.»
دكتر قديري ابيانه درباره پيش بيني هاي اعلام شده از سوي حضرت امام و مقام معظم رهبري در تشكيل تمدن بزرگ اسلامي در منطقه خاورميانه مي گويد: «پيش بيني هاي حضرت امام خميني(ره) مبني بر اين كه اين قرن، قرن اسلام است و يا اظهارات صريح رهبر معظم انقلاب در پيام به حزب الله لبنان كه فرمودند در آينده نه چندان دور شاهد سقوط حكومت هاي دست نشانده خواهيم بود، درحال وقوع است تا حدي كه اين موضوع با چشم قابل مشاهده است.»
گرايش جوانان مصري به حزب الله
اين روزها حوادث مصر به كانون اصلي توجهات جهاني مبدل گشته و اخبار اين كشور در صدر خبرهاي رسانه ها است.
ستار هدايت خواه مخبر كميسيون فرهنگي مجلس در گفت وگو با گزارشگر كيهان به محبوبيت حزب الله لبنان و شخص سيدحسن نصرالله در ميان جوانان مصري اشاره مي كند و به نقل خاطره اي مي پردازد و مي گويد: «زماني كه آقاي دكتر احمدي نژاد به لبنان سفر كرد ما نيز همراه ايشان بوديم، در ديداري كه با يكي از فعالان سياسي آنجا داشتيم، وي ارتباط مستمري با كشورهاي شمال آفريقا داشت، در همان جا به ما گفت كه الان مصر و تونس و چند كشور عربي منطقه به خوبي آمادگي يك انقلاب را دارند و در واقع اين كشورها درحال حاضر شرايط ايران سال1357 را دارند و كوچك ترين جرقه اي مي تواند تحولات اساسي در ساختار حكومت اين كشورها ايجاد كند.»
هدايت خواه ادامه مي دهد: «آن فعال سياسي لبنان معتقد بود چيزي كه مي تواند روحيه مردم كشورهاي عربي را تقويت و ترغيب كند ترجمه كتب مهم و ارزشمندي همچون آثار استاد مطهري، امام و... است كه به رشد آگاهي و هوشياري آنها مي تواند كمك نمايد، چون متأسفانه چنين كتاب هاي نفيسي در آنجا وجود ندارد.»
مخبر كميسيون فرهنگي مجلس مي گويد: «يكي از چهره هاي سياسي لبنان نقل مي كرد كه بعد از گذشت چند از سال از پيروزي جنگ 33 روزه هنوز برخي از رانندگان تاكسي در مصر عكس سيدحسن نصرالله را با افتخار روي شيشه ماشين هاي خود نصب كرده اند، از طرفي هم وقتي سير تاريخي را بررسي مي كنيم مي بينيم مردم مصر از فاطميون و حكومت هاي شيعي خود تأثير پذيرفته اند و بعضاً با حركت هاي انقلابي آشنا هستند.»
الگويي به نام انقلاب اسلامي ايران
درپي وقوع حوادث اخير كشورهاي اسلامي عربي در خاورميانه، يكي از دلهره هاي استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي، تولد يك كشور اسلامي همچون جمهوري اسلامي ايران است كه به شدت از اين اتفاق مهم وحشت دارند.
هدايت خواه در اين باره مي گويد: «يكي از بارزترين نوع پوشش خبري استكبار جهاني درباره تحولات اخير كشورهاي منطقه خاورميانه در ناديده گرفتن اسلام خواهي مردم است و درواقع آمريكا و اسرائيل تمام ترسشان تشكيل حكومتي اسلامي در اين كشورهاست كه گرايش به ايران داشته باشد، از همين رو مي خواهند چنين وانمود كنند كه مردم اين كشورها فقط به دنبال اصلاحات در كشورشان هستند و كاري به كار مسايل ديني و اسلامي ندارند.»
نماينده بويراحمد و دنا حوادث اخير خاورميانه را نويدبخش شكل گيري تمدن بزرگ اسلامي در منطقه مي داند.
تلاش غرب براي سكولار خواندن قيام خاورميانه
رسانه هاي غربي در هفته هاي اخير تمام تلاش خود را به كار بستند تا نشان بدهند انقلاب هاي مصر و تونس و اردن و يمن كاملاً سكولار است و هيچ گونه ارتباطي با اسلام خواهي مردم منطقه ندارد. پرويز سروري نماينده مردم تهران و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به گزارشگر كيهان مي گويد: «كشورهاي غربي در روزهاي اخير سعي كردند تا نمادهاي سكولار و غيراسلامي را از جنبش هاي مصر و تونس و چند كشور ديگر عربي به نمايش بگذارند و بعد مهم آن كه اسلام خواهي ملت هاي مسلمان است را پنهان كنند چون جنبش اسلامي و اسلام خواهي مردم ، در تضاد صددرصدي با سياست هاي غرب و رژيم صهيونيستي است، از همين رو ترويج پان عربيسم يا سكولار عربي را براي قيام هاي اخير تبليغ مي كنند.»
سروري بيداري اخير كشورهاي عربي خاورميانه را مرهون امام راحل و انقلاب اسلامي ايران مي داند و مي گويد: «در بهمن 1357 در چنين ايام باشكوهي انقلابي عظيم و اسلامي در ايران شكل گرفت كه نه تنها بر تمامي انديشه هاي سكولار غربي خط بطلاني هميشگي كشيد بلكه پايه گذار حكومتي شد كه شعارش نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي بود و اين واقعه خود زلزله سياسي بزرگي براي استكبار جهاني محسوب شد. همين ترس از وقوع انقلاب ديگري مشابه انقلاب اسلامي ايران، سبب شده كه دنياي استكباري غرب و رسانه هاي تحت مديريتشان تمام تلاش خود را براي القاي سكولار بودن قيام مردم مصر، تونس، يمن و اردن به كار بندند، غافل از اين كه موج اسلام خواهي اين ملت ها آنچنان عيان است كه نيازي به هيچ گونه تبليغات منفي ندارد.»عضو كميسيون امنيت ملي مجلس مي گويد: «در آخرين ديداري كه نمايندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند، معظم له فرمودند كه تحولي در خاورميانه در جريان است و مهم اين است كه شما اين تحول را به خوبي بشناسيد و متناسب با آن نقش آفريني كنيد، يعني رهبر معظم انقلاب به عنوان فرد دانشمندي كه همه جريان هاي دنيا را رصد مي كند از مدت ها پيش اين برآورد مهم را داشتند و به مجلسيان خطاب فرموده و متذكر شدند كه سهم تأثير ما در اين حوادث و وقايع چه قدر بوده است.»
شعار الله اكبر و تشكيل نماز جمعه
مردم تونس با شعار الله اكبر دست به اين قيام زدند و اين امر ماهيت اسلامي قيام مردم تونس را نشان مي دهد، از طرفي هم مي بينيم پس از فرار بن علي مردم بدون درنگ نماز جمعه برپا كردند و اين امر نشان دهنده قيام ديني مردم تونس است.
آيت الله سيداحمد خاتمي در خطبه هاي نمازجمعه گذشته تهران ضمن اشاره به كتمان كشورهاي غربي در ابعاد اسلام خواهي ملت مسلمان خاورميانه تحليل زيبايي را ارايه كرد: «كشورهاي غربي در رسانه هاي خود پيگير اين نكته هستند كه صبغه اسلامي اين قيام ها را در كشورهاي عربي كتمان و پنهان كنند و مسايل دموكراسي، ليبرالي و صنفي را مطرح كنند. اما اصلي ترين بحث در پيدايش اين قيام ها صبغه ديني است.»
آيت الله خاتمي مي گويد: «به مجاهداني كه در صحنه و تظاهرات مردمي در كشورهاي عربي حضور دارند پيام مي دهيم كه مراقب باشيد گوهر اسلام را از شما نربايند و پاي ارزش هاي اسلامي بايستيد. وزيرخارجه وقت آمريكا چندسال قبل نويد خاورميانه جديد را داده بود تا آمريكا آن را مديريت كند و رژيم صهيونيستي ميدان دار آن باشد اما به كساني كه واقعيت ها را نمي بينند اعلام مي كنيم كه خاورميانه اسلامي و جديد درحال شكل گيري است و اين خاورميانه اسلامي با محوريت اسلام، دين و مردم سالاري ديني برپا مي شود.»
مهدي عباسي مهر، عضو شوراي مركزي تحكيم وحدت نيز به بعد اسلامي تحولات اخير خاورميانه اشاره مي كند و مي گويد: «اگر بخواهيم حركت هاي مردم تونس و مصر را از نظر عمق اسلامي بررسي كنيم بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اين حركات مردمي برگرفته از اسلام و دين است.»
اين فعال دانشجويي مي گويد: «كشوري مانند مصر در جهان اسلام مطرح است و در گذشته ام القراي مسلمين بوده، همچنان كه دانشگاه الازهر كه از جايگاه خاصي برخوردار است دراين كشور قرار دارد و حركت هاي اخير انقلابي دراين كشور و كشورهاي تونس، اردن و يمن برگرفته از حركت هاي انقلابي و اسلامي و عدالت خواهانه است.»
عباسي مهر به الگوبرداري انقلاب كشورهاي عربي از انقلاب اسلامي ايران اشاره مي كند و مي گويد: «البته حركت هاي انقلابي مردم تونس و مصر قابل قياس با انقلاب اسلامي ايران نيست، چون انقلاب ما داراي پشتوانه چند ساله است و هزينه هاي بسياري براي شكل گيري آن صرف شده است.»
اما محمد رضايتي، نماينده اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي كشور از منظر ديگر به قيام ملت مسلمان مصر اشاره مي كند و مي گويد: «حسني مبارك ديكتاتور كشور مصر خيانت هاي فراواني را به ملت هاي مسلمان داشته كه يكي از آنان پيگيري عادي سازي روابط اعراب با رژيم صهيونيستي است.»
وي به بخش هايي از خيانت هاي ديكتاتور مصر- مبارك- اشاره مي كند و مي گويد: «پايبندي به قرارداد كمپ ديويد، مشاركت در محاصره مردم غزه و بستن گذرگاه رفح، نقش مرموز در تجزيه سودان، فساد اقتصادي و ايجاد طبقه مرفه در كشور مصر و در نهايت راه اندازي شبكه هاي مبتذل و گسترش ابتذال فرهنگي در كشور مصر تنها نمونه هاي كوچكي از خيانت اين ديكتاتور است كه موجب شده آتش بغض مردم مصر فوران كند.»
رضايتي مي گويد: «امروز شاهديم كه خون شهيدان خالد اسلامبولي و مروه الشربيني در رگ هاي مردم مصر جوشيده است.»
نماينده اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل در ادامه اظهار مي دارد: «مردم مصر بايد هوشيار باشند، چون رسانه هاي غربي سعي دارند از اين حركت هاي انقلابي به نفع آمريكا و رژيم صهيونيستي سوء استفاده كنند و در اينجا بايد پرسيد چرا رسانه هايي چون سي ان ان و بي بي سي مدعي حمايت از حركت هاي مردمي و اسلامي مردم تونس و مصر شده اند.»
شيطان بزرگ در اولين اظهارنظر پس از فرار بن علي در تونس اعلام كرد كه كنار مردم تونس ايستاده است! اين درحالي است كه ديكتاتور تونس غلام حلقه به گوش آمريكا بود و اسنادي هم كه در ويكي ليكس منتشر شده نشان مي دهد بن علي تابع همه آنچه آمريكايي ها بخواهند بوده و حتي تاكيد كرده كه از ايران و شيعه متنفر است.
خلاصه كلام اينكه مقام معظم رهبري در سالروز حج سراسري مسلمانان فرمودند: «گسترش موج بيداري در دنياي امروز حقيقي است و آينده نيكي را نويد مي دهد.» از همين رو شاهد بيداري اسلامي در خاورميانه امروز و موج ضدديكتاتوري هستيم.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14