(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


سه شنبه 5  دی  1391 - شماره 20390

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اشتباهات ژنتيكي ! (يادداشت روز)
عابر بانك (گفت و شنود)
دادستان تهران :
دادسراي ويژه جرايم مالي و بانكي تشكيل مي شود
هديه به خوانندگان
هشدار وزارت خارجه كانادا پناهگاه تروريست ها نشود
خشم اتحاديه اروپا از بي اعتنايي سوئيس به تحريم ها عليه ايران
وحدت اصولگرايان ؛ محور ديدار ولايتي با آيت الله يزدي
كيهان و خوانندگان
روزنامه هاي اجاره اي چه خوابي براي هاشمي ديده اند؟ (خبر ويژه)
اصلاح طلبان سوگلي VOAو BBC شده اند (خبر ويژه)
بيگاري تازه كديور براي اسرائيل (خبر ويژه)


اشتباهات ژنتيكي ! (يادداشت روز)

تحركات دشمن براي انتخابات رياست جمهوري ايران در خرداد 92 آغاز شده است و سؤال اصلي آن است كه مهم ترين سناريوي دشمن با هدف تاثيرگذاري بر انتخابات پيش روي چيست؟
البته از ماه ها قبل تحركات و دسيسه هاي دشمن قابل رصد بود و از همين روي قابل پيش بيني نيز بود كه با نزديك شدن به انتخابات خرداد 92، تاكتيك هاي رسانه اي، سياسي، اقتصادي و ترفندهاي حقوق بشري آنها به ميدان كشيده شود.
براي همين است كه به فاصله كمتر از 6 ماه به انتخابات در ايران، دشمن تمام توان و پتانسيل خود را به صحنه آورده تا هدف مدنظرش را عملياتي نمايد.
در همين راستا، مشاهده مي شود كه طي روزهاي اخير، بار ديگر بازار «تحريم»ها و صدور قطعنامه به اصطلاح حقوق بشري عليه ايران داغ شده است.
از يكسو بنابر اتهامات واهي پنج شنبه گذشته، قطعنامه اي در محكوميت آنچه كه نقض حقوق بشر در ايران ادعا شده صادر مي شود و در همين ايام آمريكا و اتحاديه اروپا نيز دور جديد تحريم ها عليه ايران را تصويب مي كنند و حتي مقارن با اين فضاي فشارها و تحريم ها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي هم در ليست تحريم ها قرار مي گيرد.
بنابراين كمترين ترديدي وجود ندارد كه در فاصله نزديك به انتخابات، دشمن با اهرم فشارها و تحريم ها كه مستقيما زندگي مردم را نشانه رفته است قصد دارد تا سناريوي خود يعني «كاهش مشاركت در انتخابات» را دنبال و رهگيري كند.
در اين سناريو ارزيابي مي شود كه تحريم ها و فشارها بتواند مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم را مضاعف كند و اخلال در تامين پاره اي از اقلام ضروري، موج اعتراضي در جامعه ايجاد نمايد.
هرچند اين سناريو تلاش مي كند تا در نهايت حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي رأي را كمرنگ كند ولي طراحان و اتاق فرمان آن مي دانند عملياتي كردن اين خواسته كار ساده اي نيست. از اين روي براي كاهش مشاركت در انتخابات، «پروژه» هايي را در دستور كار قرار داده تا ضريب اجرايي شدن آن را افزايش دهد. فهرستي كوتاه از اين پروژه ها بدين شرح است:
1- دميدن در «اختلاف» ميان مسئولان بخصوص در موضوعات چالش زا و پردامنه، تا اين اختلافات به «دعوا» و بگومگوهاي جنجالي و در عين حال بي حاصل منجر شود.
2- پروژه مشغول سازي مسئولان به كارهاي حاشيه اي و فرعي.
3- ترويج و برجسته سازي نااميدي و يأس.
4- القاء و پمپاژ اثرگذاري تحريم ها و ناتواني در عبور از تحريم هاي ضدايراني در پهنه افكار عمومي و...
به تعبير ساده، نتيجه و خروجي اين پروژه ها، انباشت مشكلات اقتصادي و نارضايتي عمومي است كه بي انگيزگي در جامعه را اشاعه مي دهد.
اما پيرامون «سناريو» و «پروژه» هاي دشمن براي انتخابات 92 نكاتي قابل اعتناست؛
يكم- اشتباه دشمن اين است كه مي خواهد مردم ايران را تنها در قاب مشكلات اقتصادي ببيند و ارزيابي كند.
اين نوشته در مقام نفي مشكلات روزمره مردم و به وجود آمدن پاره اي از سختي ها و مشكلات به خاطر تحريم هاي وحشي دشمن نيست، اما نكته اين است كه مردم ايران در ادوار مختلف طي سه دهه گذشته ثابت كرده اند كه از قدرت تشخيص بالايي برخوردارند و علي رغم مشكلات مختلف، در زمين دشمن بازي نمي كنند.
بهترين گواهي براي ادعاي پيشگفته، حضور حداكثري مردم ايران در تمامي انتخابات پس از انقلاب اسلامي است.
در شرايط كنوني نيز نكته كليدي اين است كه علي رغم فشارها و تحريم ها عليه ايران، مردم دليل و علت تحريم ها را يافته اند و باور دارند كه اين تحريم ها به بهانه برنامه هسته اي يك دروغ شاخدار است، چرا؟ چون حافظه جامعه ايراني و افكار عمومي فراموش نكرده است كه اگر مشكل برنامه هسته اي است، چرا قبل از آن، ايران مورد تحريم قرار مي گرفته است. صورت مسئله بسيار روشن و ساده است؛ عمر پرونده هسته اي ايران به يك دهه مي رسد ولي سابقه تحريم ها به سال 58 برمي گردد و اكنون 33 سال است كه ايران با تحريم هاي غيرقانوني و يكجانبه آمريكا و اروپا دست و پنجه نرم مي كند. بنابراين براي مردم ايران محرز شده كه علت اصلي تحريم ها و فشارها بر ضد جمهوري اسلامي، پيشرفت ها و استقلال اين نظام است.
امروز ايران يك قدرت منطقه اي و هسته اي است كه حتي رسانه ها و تحليلگران غربي به آن اذعان دارند. جان بولتون مقام آمريكايي كه مواضع راديكالي عليه ايران دارد چندي پيش به صراحت تأكيد كرد كه جمهوري اسلامي دست برتر را در تحولات منطقه دارد و بارها طي ماههاي اخير واشنگتن پست، وال استريت ژورنال و بسياري ديگر از رسانه هاي آمريكايي و اروپايي اذعان كرده اند كه تنها راه حل، كنار آمدن با «ايران هسته اي» است.
طرفه آنكه حتي سردبير نشريه فارين پاليسي به صراحت تأكيد مي كند مواجهه آمريكا با ايران بر سر برنامه هسته اي نيست و تحريم ها بدين بهانه جايگاهي ندارد و علت اصلي، «ايران مستقل» است و پيشرفت و نفوذ او مشكل اصلي است.
اين حقيقت همان نكته اي است كه كاندوليزا رايس چند سال پيش به زبان آورد و مي گويد خطر نفوذ ايران بيشتر از برنامه هسته اي آن است.
بنابراين مردم ايران بهتر از رسانه ها و تحليلگران غربي به اين نكته پي برده اند كه بايد جلوي باج خواهي و زورگويي كابوها ايستاد.
راز اينكه هر چقدر فشارها و تحريم ها بيشتر مي شود، طنين صداي ملت ايران در «انرژي هسته اي حق مسلم ماست» بيشتر و پژواك آن گسترده تر مي شود همين است.
دوم- تناقض رفتار دشمن، مردم را در مبارزه و ايستادگي مصمم تر كرده است و همين روحيه است كه سناريو و پروژه هاي دشمن را به شكست مي كشاند.
به عنوان نمونه طي روزهاي اخير، دشمنان جمهوري اسلامي تلاش كردند از اهرم حقوق بشر عليه ايران بهره گيري نمايند. اين تحركات به صدور قطعنامه حقوق بشري بر ضد كشورمان در پنج شنبه گذشته منجر شد و نكته اين است كه كارگردان و لابي كننده اين قطعنامه كانادا بود و طرفه آنكه همين كشور گروهك منافقين را از ليست گروه هاي تروريستي خارج مي سازد.
خب، ناگفته پيداست كه مردم ايران نمي توانند بپذيرند كشور مدافع تروريست ها ژست حقوق بشري بگيرد و با همكاري آمريكا به عنوان بزرگ ترين ناقض حقوق بشر مسبب صدور قطعنامه ضدايراني شود. يا رفتار تناقض آميز آمريكايي ها كه از يكسو طي هفته هاي اخير بارها از آمادگي براي مذاكره دم زدند ولي به موازات آن تحريم ها را بر ضد ايران شدت بخشيدند نمونه ديگري است كه مردم، انگيزه دو چندان دارند تا در مواجهه با سناريوهاي شيطاني آمريكا و چند كشور همسو با او تمام عيار مقاومت نمايند.
سوم- و بالاخره بايد گفت دشمنان نظام جمهوري اسلامي اكنون در شرايطي به سر مي برند كه توان اجرايي كردن آنچه كه در مخيله شان عليه ايران مي گذرد را ندارند و پيش از آنكه بخواهند با فراگير كردن «مشكلات اقتصادي» در ايران «نارضايتي اجتماعي» ايجاد نمايند، هم اكنون خود به بحران اقتصادي و مالي افسارگسيخته اي مبتلا شده اند و علاوه بر آن يك «تروريزم اجتماعي» در جامعه آمريكايي در حال رقم خوردن است.
پيامد آن بحران اقتصادي، شكاف طبقاتي عجيب و غريبي است كه طبق گزارش هاي منتشره پول و درآمد ميليون ها نفر برابر درآمد -تنها- صدها نفر در جامعه آمريكايي است.
به لحاظ اجتماعي نيز حادثه مدرسه سندي هوك در شهر نيوتاون كه چند روز پيش اتفاق افتاد و يك نفر، 26 كودك و معلم را به رگبار بست؛ نمونه اي است كه به وضوح نشان مي دهد «امنيت» به شدت متزلزل است تا جايي كه سي ان ان چند روز پيش و پس از اين حادثه گزارش مي دهد كه در آمريكا، 270 ميليون قبضه سلاح گرم در دست مردم است و سالانه 100 هزار نفر هدف گلوله قرار مي گيرند.
و به تعبير مايكل مور مستندساز مشهور آمريكايي، «آمريكايي ها ژنتيكي آدمكش شده اند».
گفتني هاي زيادي باقي مانده است تا نشان بدهد سناريو و پروژه هاي آمريكا عليه ايران با اشتباهات محاسباتي گره خورده است كه در آينده و تا انتخابات آن را پي خواهيم گرفت؛ اشتباهاتي كه گويا، از مختصات ژنتيكي آمريكايي ها در برابر ايران طي سه دهه گذشته است و بايد آن را اشتباهات ژنتيكي ناميد.
حسام الدين برومند
 


عابر بانك (گفت و شنود)

گفت:يكي از عوامل فتنه 88 در ديدار با اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات از اظهارات آيت الله جنتي كه عوامل و سران فتنه را فاقد صلاحيت دانسته بود، ابراز نگراني كرده است!
گفتم: يعني منظورش اين است كه عوامل و سران فتنه بعد از آنهمه جنايت و خيانت باز هم صلاحيت نامزد شدن براي رياست جمهوري را دارند؟!
گفت: گفته است ناظران انتخابات بايد بي طرف باشند.
گفتم: بي طرفي نسبت به افراد و جريانات سياسي درون نظام است وگرنه بي طرفي در مقابل وطن فروشان و ستون پنجم دشمن كه خيانت به مردم است.
گفت: اصلا معلوم نيست اين فتنه گران با اين همه ادعا، غير از كارنامه سياه و پر از خيانت چه ويژگي ديگري دارند؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! يارو مي گفت رفته بودم از عابر بانك پول بگيرم، پيام داد وجه نقد موجود نيست، درخواست ديگري داريد؟ بهش گفتم آره، چندتا جوك بگو بخنديم!!
 


دادستان تهران :

 دادسراي ويژه جرايم مالي و بانكي تشكيل مي شود

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به ادامه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانكي گفت: در ادامه رسيدگي به اين پرونده، 80 نفر از متهمان محكوم شده اند.
عباس جعفري دولت آبادي در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرستان دادسراهاي نواحي 6 و 19 اظهار كرد: پس از پرونده نخست فساد بزرگ مالي كه مورد رسيدگي قرار گرفت، از آن زمان تاكنون 17 كيفرخواست ديگر مرتبط با اين پرونده صادر شده و 80 نفر نيز محكوم شده اند.
وي هم چنين اعلام كرد كه با پيشنهاد ما و موافقت رئيس قوه قضائيه به زودي دادسراي جرايم پولي و بانكي ايجاد مي شود كه اين دادسرا به مسائل پولشويي، موسسات مالي غيرمجاز، معوقات و اختلاس ها رسيدگي مي كند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در مورد پرونده مهدي هاشمي گفت: به زودي اين پرونده به دادگاه ارسال مي شود.
جعفري دولت آبادي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دادستاني در خصوص اظهارنظر «رسايي» در رابطه با يكي از مسئولان نظام ورود كرده يا خير؟ گفت: ما اين موضوع را به دادسراي ويژه روحانيت ارجاع داديم و اجازه دهيد در آنجا رسيدگي شود.
وي هم چنين در مورد نتيجه كميسيون يازده نفره در رابطه با مرگ ستار بهشتي، اظهار كرد: اين بار كميسيون يازده نفره اي از متخصصين مختلف هم از پزشكي قانوني و هم از ساير پزشكان تشكيل شد. حدود سه ساعت بررسي صورت گرفت و تقريبا نظريه قبلي تاييد شد و گفتند به دليل اينكه ستار بهشتي بيماري نداشته محتمل ترين دليل مرگ مي تواند ناشي از ضربه يا ضربات يا فشار شديد رواني باشد.
به گزارش ايسنا، جعفري دولت آبادي با اشاره به ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها گفت: رسيدگي به پرونده در دادسرا متفاوت است. پرونده هايي را داريم كه ظرف يك هفته يا 10 روز به نتيجه برسد و پرونده هاي ديگر هستند كه شكات زيادي دارند. سعي ما اين است كه ميانگين رسيدگي بيش از دو ماه نباشد.
وي در خصوص اتهامات متهمان پرونده كهريزك اظهار كرد: اعلام اتهام قبل از قطعيت حكم خلاف قانون است.
دادستان تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا معاونت نظارت بر بازداشتگاه هاي موقت فعاليت خود را آغاز كرده است؟ خاطرنشان كرد: به زودي اين كار انجام مي شود و اميدواريم در اين ماه عملياتي شود.
وي در پاسخ به پرسشي در مورد آخرين وضعيت علي اكبر جوانفكر گفت: وي روز گذشته خود را به زندان معرفي كرد.
 


هديه به خوانندگان

مرحوم آيت الله بهجت: وقتي كه روح انسان به عالم ديگر رفت، مي فهمد اين همه تشريفات در دنيا لازم نبود.
 


هشدار وزارت خارجه كانادا پناهگاه تروريست ها نشود

وزارت امور خارجه در واكنش به اقدام كانادا مبني بر حذف نام گروهك تروريستي منافقين از فهرست گروه هاي تروريستي اين كشور درباره تبديل شدن خاك كانادا به پناهگاه تروريست ها هشدار داد.
وزارت امور خارجه در اين بيانيه تأكيد كرد: در شرايطي كه جامعه بين المللي و افكار عمومي جهان، تروريسم را به عنوان يكي از معضلات اصلي جهان تلقي و تعهدات مشخصي را براي مبارزه با اين پديده شوم تدوين كرده، دولت كنوني كانادا، نام گروهك تروريستي منافقين را از فهرست گروه هاي تروريستي اين كشور خارج كرد.
در بيانيه وزارت امور خارجه آمده است: اين اقدام، تغييري در ماهيت تروريستي اين گروهك ايجاد نمي كند و استفاده ابزاري از تروريسم، علاوه بر نقض تعهدات بين المللي، عمل خطرناكي است كه مي تواند صلح و امنيت بين الملل را تضعيف كند.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: جمهوري اسلامي ايران ضمن هشدار جدي نسبت به تبديل كانادا به پناهگاهي براي تروريست ها و مخاطرات اين رفتار براي امنيت جامعه كانادا، تأكيد مي كند كه اقدام غيرمسئولانه دولت كنوني كانادا نافي مسئوليت اين كشور در حفظ امنيت شهروندان ايراني مقيم كانادا و اموال دولت جمهوري اسلامي ايران در قبال هرگونه اقدام خشونت آميز و تروريستي عناصر اين گروهك در خاك كانادا نيست.
خودداري ايرانيان از سفرهاي غيرضروري به آمريكا
خبر ديگر اينكه سخنگوي وزارت امور خارجه خواستار بررسي علل درگذشت داريوش سررشته دار شهروند ايراني در آمريكا شد و به هموطنان توصيه كرد از سفرهاي غيرضروري به آمريكا بپرهيزند.
رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به اخبار منتشر شده مبني بر درگذشت داريوش سررشته دار شهروند ايراني در آمريكا اظهار داشت: بازجويي غيرمتعارف پنج ساعته و برخورد غيرانساني با فرد سالخورده اي مانند آقاي داريوش سررشته دار نمي تواند وضعيت قابل قبولي باشد.
وي افزود: از مقامات و سازمان هاي ذيربط آمريكايي انتظار مي رود، ضمن بررسي علل دقيق اين امر و اعلام نتايج آن، با هرگونه قصور يا تقصيري برخورد جدي كنند و طبعاً وزارت امور خارجه علاوه بر اقدامات متداول كنسولي، پيگير دريافت هرگونه اطلاعات و مستندات شرايط منتهي به فوت اين شهروند ايراني است.
مهمانپرست خاطرنشان كرد: روند هدفمند ايران هراسي در آمريكا و تجارت متعدد در زمينه تلاش مستمر نهادهاي امنيتي و قضايي آمريكا براي فريب، ارعاب، تهديد و بازداشت شهروندان ايراني؛ شرايطي را ايجاد كرده كه سفر ايرانيان به اين كشور را پرمخاطره مي كند كه با يادآوري هشدارهاي قبلي وزارت امور خارجه در اين زمينه، توصيه مي شود هموطنان از سفرهاي غيرضروري به اين كشور اجتناب و در صورت انجام سفر، حداكثر احتياط لازم را به عمل آورند.
همچنين سخنگوي وزارت امورخارجه ضمن استقبال از مشاركت گسترده مردم مصر در همه پرسي قانون اساسي، اين موفقيت را به دولت و ملت اين كشور تبريك گفت.
 


خشم اتحاديه اروپا از بي اعتنايي سوئيس به تحريم ها عليه ايران

اتحاديه اروپا از بي اعتنايي دولت سوئيس به اعمال تحريم هاي اين اتحاديه عليه جمهوري اسلامي ايران به شدت انتقاد كرد.
در گزارش جديد اتحاديه اروپا درباره سوئيس كه هر دو سال يكبار تهيه مي شود از اينكه «برن» حاضر نشده تا تحريم نفتي و تحريم بانك مركزي ايران از سوي اتحاديه را بپذيرد، شديدا انتقاد شده است.
بروكسل در گزارش خود، مقاومت سوئيس در مقابل تحريم ايران را غيرقابل قبول خوانده است.
در اين گزارش كه به تاييد وزيران اتحاديه اروپا رسيده همچنين راه قراردادهاي دو جانبه با سوئيس بطور جدي رد شده است در حالي كه در پيشنهادات ارايه شده برن به بروكسل در تابستان سال جاري بر ادامه اين راه تاكيد شده بود.
علاوه بر اين، اتحاديه اروپا در گزارش خود از سوئيس بخاطر اعمال سهميه براي مهاجرت اتباع هشت كشور عضو اتحاديه به اين كشور شديدا انتقاد كرده است.
در اين گزارش همچنين تسهيلات مالياتي در برخي از كانتونهاي سوئيس كه به زعم بروكسل باعث مي شود تا شركت هاي زيادي از كشورهاي عضو اتحاديه دفاتر خود را به آنجا انتقال دهند مورد انتقاد قرار گرفته است.
فشار اتحاديه اروپا به دولت سوئيس براي اعمال تحريم ها عليه ايران و پذيرش برخي قراردادها با اين اتحاديه، با واكنش تند احزاب سوئيسي مواجه شد.
حزب مردم سوئيس اين گزارش اتحاديه اروپا را «غيرقابل قبول» خواند. اين حزب در بيانيه مطبوعاتي خود تاكيد كرد درخواست هاي اتحاديه از سوئيس به معناي پيوند خوردن بيشتر سوئيس به آن اتحاديه است كه اين امر استقلال كشور ما را از بين مي برد. حزب مردم اضافه كرده سوئيس امروز نيازي به قرارداد دو جانبه جديدي با اتحاديه ندارد.
اين حزب از شوراي فدرال سوئيس خواسته كه به هيچ وجه خواسته هاي اتحاديه را نپذيرد و تصريح كرده كه در غير اين صورت، اين امر به عنوان باجگيري اتحاديه از سوئيس به حساب خواهد آمد.
 


وحدت اصولگرايان ؛ محور ديدار ولايتي با آيت الله يزدي

در راستاي تقويت همگرايي ميان اصولگرايان، علي اكبر ولايتي با رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم ديدار و گفت وگو كرد.
به گزارش تسنيم، علي اكبر ولايتي اخيرا با آيت الله محمد يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم ديدار و گفت وگو كرد.
در اين ديدار بر وحدت اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري و معرفي نامزد واحد در اين جريان سياسي تاكيد شد.
در ادامه تحولات سياسي و قطب بندي هاي انتخابات يازدهم رياست جمهوري كميته سه نفره اي با عنوان «ائتلاف 2+1« متشكل از «غلامعلي حدادعادل، علي اكبر ولايتي و محمدباقر قاليباف» تشكيل شده است.
بنابراين گزارش، اين سه نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري تعهد كرده اند با هم در عرصه انتخابات متحد باشند و براساس ساز و كار نظرسنجي يكي از اين سه نفر به عنوان نامزد وارد عرصه انتخاب شود.
پيش از اين محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين از ديدار حداد عادل، ولايتي و قاليباف با آيت الله مهدوي كني و حبيب الله عسگراولادي خبر داده بود.
گفتني است، ولايتي در انتخابات مجلس نهم، سخنگوي جبهه متحد اصولگرايان بود.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه30002323
¤ در گفت وگوي 90 دقيقه اي آقاي رئيس جمهور با مردم كه از شبكه يك سيما پخش شد هيچ خبري از مبارزه بي امان ايشان با مفسدين اقتصادي نبود بلكه برعكس توصيه مي كردند نبايد عرصه اقتصادي امنيتي بشود آيا مردم حق دارند سوال بكنند تكليف ليست مفسدين اقتصادي كه ايشان هميشه اظهار مي داشتند در جيب خود همراه دارند چه مي شود؟ آيا بالاخره از جيب ايشان اين ليست بيرون مي آيد يا خير؟
محمودي
¤ امروز آمريكايي ها با مشكلاتي مواجه شده اند كه صرف مذاكره با ايران خارج از اينكه اين مذاكره چه از آب در بيايد براي آنان يك امتياز مي باشد بنابراين شيطان بزرگ را بايد نااميد كرد.
8007---0919
¤ اصلاح طلبان در دوره اي كه احساس مي كردند آقاي هاشمي به طرفداري از نظام عمل مي كند به ايشان حمله و با عنوان عاليجناب سرخ پوش از او ياد مي كردند ولي امروز كه برخي مواضع سوال برانگيز ايشان را باب ميل خود مي بينند به دفاع از اين خانواده برآمده اند آيا اين تناقض در رفتار آنان نفاق و دورويي نيست.
6406---0912
¤ وقتي دولت بخش مهمي از نظام مي باشد تضعيف آن و يا ساير قواي مقننه و قضائيه قطعا تضعيف نظام است. فراموش نكنيم طبق فتواي حضرت امام و رهبري تضعيف نظام شرعا و عقلا حرام است.
2959---0913
¤ معيار و ملاك بنده در تحليل حوادث و مسائل جاري كشور و همچنين انقلاب مقاله ها و يادداشت هاي كيهان است. اين موضوع تجربه اي است كه با مطالعه نزديك به 20 ساله روزنامه شما به دست آورده ام و فكر مي كنم تجربه گرانقدري است.
5780---0911
¤ يكي از روزنامه ها از قول نماينده شهرستان بناب نوشته بود مردم يارانه نمي خواهند. اولا ايشان از كدام مردم حرف مي زند ثانيا اين نماينده اگر خيلي حق داشته باشد مي تواند از قول مردم بناب كه نمايندگي آنان را برعهده دارد حرف بزند چرا خواسته خود را به عموم مردم كشور نسبت مي دهد.
2676---0911
¤ نرخ هاي جديدي كه براي كرايه تاكسي هاي فرودگاه تعيين شده غيرمنطقي است و فشار مضاعفي را به مسافران وارد مي كند چرا هر چه فشار گراني است بايد متوجه مسافرها بشود؟
8949---0912
¤ بيمه طلايي ما فرهنگيان بازنشسته هنوز برقرار نشده است.
تاجيك-بازنشسته فرهنگي
¤ بيمه تكميلي جانبازان شاغل در اردبيل بعد از گذشت 6 ماه هنوز تمديد نشده است. به خدا قسم هزينه درمان ما جانبازان كه بيمه تكميلي نداريم كمرشكن شده است. چرا رسيدگي نمي كنند؟
4262---0914
¤ وقتي براي گرفتن دسته چك از بانك بايد مدت زيادي معطل بشويم حداقل تعداد برگ هاي آن را افزايش بدهند. تا با گذشت مدت كوتاهي مجددا براي دريافت دسته چك جديد مراجعه نداشته باشيم.
6988---0936
¤ دو ماه از وعده معاون اول رياست جمهوري مبني بر پرداخت وام بلاعوض و همچنين با سود كم به سيل زده هاي شهرستان بهشهر مي گذرد، ولي هنوز چيزي پرداخت نكرده اند.
9544---0919
¤ كوچه هاي اسماعيلي، بختياري، توكل و روهنده واقع در اطراف ميدان امام حسين(ع) تهران پاتوق افراد معتاد و زورگيران چاقوكش شده است. به نيروهاي پليس و مأمورين شهرداري اطلاع داده ايم ولي اقدامي انجام ندادند. مگر شما مطبوعات كاري بكنيد.
5428---0939
¤ بازنشسته هاي صنعت فولادكشور واقعاً مظلوم هستند چرا كه علي رغم كارهاي سختي كه انجام داده اند قانون نظام هماهنگ حقوق در مورد آنان به اجرا گذاشته نشده است. همچنين بعد از گذشت يك سال از تاريخ بازنشستگي آنان هنوز براي دريافت حقوق مشكل دارند. چرا؟
عسگري
¤ براي چندمين بار است كه عرض مي كنم سقف ورودي ايستگاه مترو مصلي را برداشته اند. وضعيت به گونه اي شده كه با كوچك ترين بارندگي آب به داخل ايستگاه راه پيدا مي كند و ضمن ايجاد مشكل در تردد مسافرين چهره زشتي به وجود مي آورد. با اينكه رفع اين مشكل با كمترين هزينه امكان پذير مي باشد ولي تعمير آن بسيار طولاني شده و كسي پاسخگو نيست.
حقگو
¤ آيا درست است كه سهميه ورود به طرح ترافيك جانبازان و آزادگان را كم كنند و از آن طرف افراد پولدار جامعه با پرداخت روزانه 12هزار تومان وارد طرح ترافيك بشوند. پس بفرماييد در اين كشور امكانات و تسهيلات فقط به طبقه پولدار جامعه اختصاص دارد!
5565---0919
¤ شايد اگر يك صدم پولي كه براي اهداي جوايز ميليوني به فوتباليست ها شد صرف سيستم حرارتي استاندارد در مدارس روستاها مي شد شاهد حادثه دلخراش و ناراحت كننده براي تعدادي از دانش آموزان دختر در گوشه اي از كشورمان نبوديم.
4958---0916
¤ با اين وضعيت شرم آور و فضاحت باري كه در پوشش بعضي خانم ها در تهران به وجود آمده بايد به جاي اشك خون گريه بكنيم. تذكر هم كه مي دهيم جسارت مي كنند. برخي از مسئولين دلشان را به چه خوش كرده اند.
7940---0919
¤ در نماز جمعه هفته گذشته 1/10/91 راننده يكي از اتوبوس هاي شركت واحد كه متعلق به سامانه اتوبوسراني خط 5 بود در بلوار كشاورز بدون اينكه مسافري سوار كند جلو نمازگزاراني كه زير باران منتظر اتوبوس ايستاده بودند گاز داد و رفت. فقط موفق شدم شماره اتوبوس را يادداشت بكنم و اطلاع رساني نمايم. اميدوارم مسئولين محترم شركت واحد رسيدگي بكنند و جلوي اينگونه كارهاي غيراخلاقي را بگيرند.
اسكندري
شماره پلاك اتوبوس در كيهان محفوظ است.
¤ به نظر من اگر هم يك قاضي شجاع پيدا بشود و براي چند نفر زورگير چاقوكش حكم اعدام صادر بكند، در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور اين حكم نقض خواهد شد. بايد براي اين مسئله فكري كرد.
8911---0915
 


روزنامه هاي اجاره اي چه خوابي براي هاشمي ديده اند؟ (خبر ويژه)

هاشمي رفسنجاني مي گويد نسبت شعار دولت وحدت ملي و دولت ائتلافي، همان حكايت عنب و انگور است.
روزنامه زنجيره اي اعتماد روز گذشته فصلنامه ضميمه اي را منتشر كرد كه اگرچه عنوان آن روزگار امروز اصلاح طلبان مي باشد و مصاحبه هايي نيز با برخي اصلاح طلبان نظير سعيد حجاريان و محمد علي ابطحي و رضا خاتمي صورت گرفته، اما در واقع هدف اصلي فضاسازي براي آقاي هاشمي به واسطه مصاحبه با وي و پسر او (ياسر هاشمي) درباره انتخابات است. به عبارت ديگر اقدام روزنامه اعتماد، تداوم كار رپرتاژگونه رسانه هاي زنجيره اي - اجار ه اي در زمينه محور كردن هاشمي براي فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي اصلاح طلبان است. نكته قابل تأمل، آلودگي سياسي روزنامه اعتماد به شبكه دولتي انگليس از يك سو و آلودگي هاي مالي و اقتصادي از جانب ديگر است و طبيعتاً اين پرسش را پيش مي كشد محافل آلوده سياسي- اقتصادي از اين دست، در پشت شعارهايي نظير انتخابات آزاد، دولت وحدت ملي و ائتلافي، اعتدال و ميانه روي و... چه چيزي را دنبال مي كنند و چرا مرز آقاي هاشمي با اين محافل رسانه اي تا اين حد كمرنگ شده و از ميان رفته است؟ ياسر هاشمي در اين مصاحبه مي گويد «هاشمي 2005 با هاشمي 2013 حتماً تفاوت دارد» و «خود من هم در ايده HASHEMI 2005» بي تأثير نبودم.
آقاي هاشمي در اين مصاحبه غير از طرح موضوع شوراي فقهي، به مسئله انتخابات مي پردازد و مي گويد: پيشنهاد تشكيل وحدت ملي هم مانند تشكيل شوراي فقهي دچار نگاه هاي محدود سياسي شده است. شنيدم كه بعضي تأكيد بر وحدت ملي را لازمه فضاي تشتت مي دانند، در صورتي كه وحدت، يكي از مفاهيم عالي در مكتب اسلام است كه ضرورت آن با پسوند «ملي» در جامعه ايران كه متشكل از قوميت هاي مختلف و نظرات فراوان و مختلف سياسي افراد و احزاب و جريان هاست، هميشگي است.
وي مي افزايد: فكر مي كنم دولت دوران سازندگي كه به اذعان نيروهاي موافق و مخالف مجموعه اي از نيروهاي به اصطلاح چپ و راست و مستقل آن زمان بود، نمونه اي از دولت وحدت ملي باشد.
هاشمي درباره اين سؤال كه «آيا اين ايده همان دولت ائتلافي است؟ در اين صورت چرا نام آن وحدت ملي است؟» مي گويد: اگر چه دو واژه وحدت و ائتلاف معناي نزديك به هم دارند، اما در ادبيات جاري كشور، وحدت بيشتر بار معنايي عقيدتي و ائتلاف بار معنايي سياسي دارد. در واقع همان حكايت انگور و عنب است.
آقاي هاشمي در اين مصاحبه كمترين اشاره اي به مرزبندي با گروه هاي نفاق و فتنه گر كه با اصل جمهوري اسلامي معارضه مي كنند نكرد.
گفتني است هاشمي همزمان در ديدار با «جمعي از اعضاي انجمن اسلامي ادوار دانشگاه تهران» خواستار برگزاري انتخابات آزاد، شفاف و قانوني به عنوان قدم اول بازگشت تعادل بر جامعه شد و افزود: با تحقق اين امر، همه نيروهاي سياسي فعال و مردم به نتيجه بيرون آمده از صندوق ها تمكين كرده و با همكاري و ياري رساني به دولت، مشكلات و معضلات كشور به ياري خداوند برطرف خواهد شد.
روزنامه اعتماد بلافاصله پس از متن مصاحبه با آقاي هاشمي، مصاحبه با ياسر هاشمي را با عنوان «هاشمي 2013 با HASHEMI 2005 تفاوت دارد، ياسر هاشمي از حضور پدرش در انتخابات مي گويد»، منتشر كرده و از قول وي نوشته است: تا امروز كه آقاي هاشمي موافق حضور دوباره در عرصه انتخابات رياست جمهوري نيست اما رجوع به ايشان از سوي گروه هاي مختلف زياد شده ولي من به شخصه مخالف اين قضيه هستم و فكر مي كنم درست است آقاي هاشمي اگر هم بخواهد وارد اين عرصه شود رئيس جمهورساز باشد تا رئيس جمهور.
ياسر هاشمي با بر شمردن برخي چالش هاي اقتصادي و خارجي مي گويد: همه اينها عواملي هستند كه به اعتقاد من تعيين مي كند علاوه بر انتخابات آزاد و پرشور آيا وحدت ملي در برابر هجوم خارجي و نگراني هاي داخلي مورد نياز است يا خير. مجموع اين عوامل در رفتار حاكمان براي انتخابات آينده تأثيرگذار است اما اولويت هاي مهم تري براي كشور وجود دارد كه بايد همه كمك كنيم تا جايي كه مي شود با كمترين هزينه از آنها عبور كنيم. نبايد فراموش كنيم نظام ايران از بحران هاي زيادي نظير درگيري هاي سال 60 و جنگ عبور كرده است. امروز هم داراي شرايط سختي هستيم كه اين را مي طلبد كه افرادي مثل آقاي هاشمي به صحنه بيايند، كمك كنند و مشورت دهند در تصميم گيري منطقي و درست اما متأسفانه در اين شرايط حساس هم آقاي هاشمي و امثالهم مورد مشورت قرار نمي گيرند. همان طور كه خودشان هم يك بار گفتند اطلاعات دقيق به صورت رسمي به ايشان داده نمي شود و سعي مي كند از منابع و افراد مطلع اخبار و تحليل هاي درست را دريافت كند و عملاً كمتر مورد مشورت قرار مي گيرد. به نظرم اكنون به اين اصل بيشتر نياز داريم تا اينكه بگوييم چه كسي بايد رئيس جمهور شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه «آيا امكان دارد برآيند نظر آقاي هاشمي به اين سمت برود كه در انتخابات سال 92 شركت كنند؟ گفت: ان شاءالله كه اين اتفاق نيفتد و بعيد است اين اتفاق بيفتد. من به عنوان فرزند مي گويم همه اعضاي خانواده ما مخالف حضور آقاي هاشمي در انتخابات هستيم و سال 84 هم مخالف بوديم. مهم تر از همه مادر است كه خيلي مخالف هستند.»
خبرنگار با گشاده دستي مي پرسد «آيا اين درست است كه آقاي هاشمي مجري اصلي استراتژي وحدت ملي هستند؟» و ياسر هاشمي جواب مي دهد: به نظرم آقاي هاشمي پايه گذار اين ايده است و كسي كه اعتقاد جدي به وحدت ملي دارد اكنون بيشتر از همه آقاي هاشمي است. با تمام اين نامردي ها و رفتارهايي كه برخي انجام مي دهند اما نگاه ايشان به آنها همچنان مثبت است.
وي درباره نسبت امروز اصلاح طلبان با هاشمي رفسنجاني گفت: با تمام جفاهايي كه برخي اصلاح طلبان نسبت به آقاي هاشمي داشتند به نظر هنوز هم ايشان اصلاح طلبان را به عنوان يك وزنه سياسي و بخشي از آنها را به عنوان مديران لايق براي كشور قبول دارد.
در حالي كه فائزه هاشمي به اعتبار برخي قانون شكني ها در زندان به سر مي برد و به خاطر 13 عنوان اتهامي مهدي هاشمي در زمينه پولشويي و اختلاس و تباني و مشاركت در اقدام عليه امنيت ملي و... اقرار مجرميت براي نامبرده صادر شده، ياسر هاشمي مدعي اعتدال و ميانه روي شده و مي گويد: نيروهاي واقع گراي چپ و راست خيلي هم به يكديگر نزديك شده اند و اين همان خواسته آقاي هاشمي است كه امروز ايجاد شده است. اما بايد تقويت شود نه اينكه دنبال مصداق بگرديم. مردم امروز معتدل ها را مي خواهند و تندروهاي چپ و راست را قطعاً شناخته اند. امروز همان روزي است كه همه به اين نقطه رسيده اند كه اعتدال مي تواند منجي شود فقط بايد مواظب بود كه تندروها فضا را منحرف نكنند.
وي درباره شعار مبتذل «هاشمي 2005» در سال 1384 مي گويد: اين روش را يكي از ستادهاي انتخاباتي شمال تهران انتخاب كرد اما به طور جدي فراگير شد. خود من هم بي تأثير نبودم ولي قرار نبود اينقدر فراگير شود. چون در آن ستاد جواب داده بود، به شهرستان ها هم رسيد.

 


اصلاح طلبان سوگلي VOAو BBC شده اند (خبر ويژه)

يك همكار بخش فارسي بي بي سي و صداي آمريكا تصريح كرد اصلاح طلبان به سوگلي اين دو شبكه تبديل شده و گروه هاي اپوزيسيون در اين دو شبكه دولتي به حاشيه افتاده اند.
پايگاه هاي اينترنتي ضد انقلاب از جمله گويانيوز، بالاترين، اخبار روز، راديو كوچه، خودنويس و... مقاله مشتركي را به قلم عبدالستار دو شوكي و با مضمون اعتراض به روابط ويژه بي بي سي و صداي آمريكا با اصلاح طلبان منتشر كرده اند. در اين مقاله آمده است: علي رغم شواهد و اسناد انكارناپذير موجود، مسئولين سرويس جهاني بي بي سي و بخش فارسي آن ادعا مي كنند كه بي بي سي مستقل از وزارت خارجه عمل مي كند، چون يك نهاد دولتي نيست بلكه مانند 900 سازمان و دستگاه ديگر با فرمان يا امتيازنامه سلطنتي (Royal Charter) مستقل اداره مي شود؛ و اينكه منتقدين بي بي سي از درك اين مقوله حقيقي و حقوقي عاجز مي باشند. اما بايد گفت كه برخلاف ادعاي بي بي سي، اگر به ليست سازمانها و دستگاه هاي تحت فرمان مذكور رجوع كنيم، مي بينيم كه بي بي سي در كنار نهادهايي نظير ارتش سلطنتي بريتانيا، نيروي هوايي سلطنتي بريتانيا، بانك مركزي انگليس و غيره قرار دارد. آليسدير پنكرتن در كتاب معروف خود به نام «فيلم، راديو و تلويزيون» از بي بي سي به مثابه «امپرياليسم جديد» ياد مي كند و دلايل خود را توضيح مي دهد.
نقش تبليغات (propaganda) صداي آمريكا در آمريكاي لاتين نيز در كتاب ديويا مكميلين به نام «مطالعات بين المللي رسانه اي» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
اين همكار گروهك اتحاد جمهوريخواهان در ادامه خاطرنشان مي كند: حمايت ضمني و عملي بخش فارسي صداي آمريكا و به خصوص بي بي سي از اصلاح طلبان بر هيچ كسي پوشيده نيست. بر طبق آينه جهان نماي بي بي سي فقط دو گروه در سپهر سياست ايران وجود دارند؛ اصولگرايان طرفدار آيت الله خامنه اي و يا طرفداران احمدي نژاد از يكسو، و طيف هاي مختلف اصلاح طلبي از سوي ديگر. از آنجايي كه اصولگرايان تمايلي به ظاهر شدن بر روي صفحه بي بي سي ندارند، جعبه جادويي دولت بريتانيا در اختيار اصلاح طلبان قرار دارد تا با استفاده از اكسيژن تبليغاتي فراهم شده توسط اين دستگاه خود را تطهير و به مردم به عنوان يك آلترناتيو بالقوه عرضه كنند. از نظر بي بي سي، به استثناي تعداد اندكي برانداز در خارج، مردم ايران خواهان سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي نيستند. در نتيجه انعكاس چنين خواسته اي در برنامه هاي متعدد بي بي سي به دور از شئون ژورناليستي و به مثابه دخالت مستقيم در امور داخلي ايران در راستاي تغيير رژيم خواهد بود.
اما حمايت بي بي سي از يك طيف بخصوص و اجازه حضور مستمر آنها در برنامه هاي مختلف تلويزيون فارسي بي بي سي و ناديده گرفتن افكار و تحليل هاي طيف هاي برانداز خود دليل مستدلي است مبني بر دخالت جانبدارانه بي بي سي در ايران، علاوه بر نقض بي طرفي.
دوشوكي مي نويسد: هر دو بي بي سي و صداي آمريكا فعاليت هاي اپوزيسيون برون مرزي را تا آنجايي كه رنگ و بوي اصلاح طلبي بدهد، منعكس مي كنند. نمونه هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد از جمله نشست استكهلم و كنفرانس پراگ كه خبر و تحليل آن توسط اين دو رسانه به طور وسيعي منعكس شد. اما كوچكترين اشاره اي به نشست نيروهاي چپ و يا گردهمايي دهها سازمان و فعال اپوزيسيون در ژانويه امسال در آلمان يا اشاره اي به نشست اخير تعداد زيادي سازمان سياسي و شخصيت برانداز كه بين 7 تا 9 دسامبر امسال به دعوت حزب دمكرات كردستان در بروكسل جمع شده بودند، نشد. چرا؟ اينگونه چراها فراوان هستند، اما تحليلگران مسائل سياسي ايران حاضر نيستند خطر كرده و به آنها بپردازند، چون مي دانند كه اقبال حضور خود را در بي بي سي و صداي آمريكا در مخاطره خواهند افكند. در طي سالهاي اخير هر دو رسانه براي جذب و استخدام روزنامه نگاران اصلاح طلب از داخل كشور رقابتي «ناسالم» را دامن زدند. وانگهي اپوزيسيون برون مرزي نيز بايد از خواب گران بيدار شود. در تحليل نهايي اين بي بي سي و صداي آمريكا هستند كه تصميم مي گيرند چه كس و يا كساني به عنوان اپوزيسيون يا سران اپوزيسيون معرفي خواهند شد، همان گونه كه چلبي ها و كرزائي ها را معرفي كردند.
 


بيگاري تازه كديور براي اسرائيل (خبر ويژه)

چند تن از عناصر ورشكسته سياسي با انتشار نامه اي به «رهبران ملت مصر» از آنها خواستند اسلام را به سياست راه ندهند.
در حالي كه رژيم صهيونيستي در همسايگي مصر علنا از روي كار آمدن اسلامگرايان ابراز نگراني علني مي كند و تعارض جريان اپوزيسيون با دولت پس از انقلاب مصر نيز بر سر حاكميت احكام اسلامي است، 5 تن از عناصر ورشكسته با محوريت محسن كديور نامه اي به رهبران ملت مصر نوشته و از آنها خواستند از تجربه جمهوري اسلامي عبرت بگيرند. اين عده شامل محسن كديور، عبدالعلي بازرگان، حسن يوسفي اشكوري، محمود صدري و صديقه وسمقي هستند. كديور و بازرگان در بحبوحه فتنه سبز و به همراهي سروش و مهاجراني و گنجي، خود را اتاق فكر جنبش سبز در خارج كشور معرفي كردند اما به فاصله چند ماه، سروش و مهاجراني و گنجي با فهم اين واقعيت كه خود را دست انداخته اند، بدون سر و صدا كنار كشيدند.
نامه مورد اشاره از سوي سايت جرس منتشر شده و با توجه به اينكه كسي در مصر امضاكنندگان را نمي شناسد، احتمالا بيشتر براي خودنمايي در ميان محافل اپوزيسيون ايراني تهيه شده است. در اين نامه آمده است: همان طور كه مي دانيد ملت ايران در سال 1979 استبداد شاهنشاهي را سرنگون و به تأسيس نظام جمهوري اسلامي رأي آري داد. اين رأي كه با 2/98 درصد آراء مردم در طيف گسترده آن با عقايد متفاوت و با اعتماد به سخن رهبر روحاني آن كه صريحا وعده داده بود روحانيون قصد حكومت ندارند و خود به حوزه هاي علميه باز خواهد گشت، تثبيت شد، در واقع رأي به برچيده شدن بساط استبداد و برپائي آزادي، عدالت اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي و ديني بود، اما نه توده هاي مردم و نه رهبران ديني، طرح تدوين شده اي از حكومت اسلامي نداشتند و جز كلياتي از حكومت عدل علوي چيزي ارائه نكردند. به اين ترتيب رژيم سابق، قبل از آنكه نظامي نوين طراحي و تدوين گردد، برچيده شد و در غياب احزاب و نهادهاي مستقل مردمي كه در دوران استبداد سلطنتي سركوب شده بود، بخشي از نهاد مستقل روحانيت شيعه كه با ساختار ويژه و تشكيلات سنتي خود باقي مانده بود، توانست قدرت را با تكيه بر تقليد سياسي اقشار سنتي و با سوء استفاده از عواطف و احساسات مذهبي مردم در انحصار گيرد.
در ادامه اين نوشته پرتناقض آمده است: قصد ما تبليغ جدايي دين از سياست نيست چرا كه تعاليم اصيل اسلامي عرصه اجتماع و سياست را نيز در بر مي گيرد. مسلما دينداران نيز حق، بلكه وظيفه شرعي دارند همچون بقيه مردم در سياست دخالت كنند و حتي در صورت احراز اكثريت آراء به قدرت برسند (همچنانكه در تركيه رسيدند)، اما آميختن نهاد دين با نهاد قدرت مخالف اساس دين و معيارهاي كتاب و سنت است. تجربه تلخ ملت ما اينك فراروي شماست. آزموده را بار ديگر نيازمائيد. شما در اصل چهارم پيش نويسي كه به عنوان قانون اساسي مصر تهيه كرده ايد، شيخ الازهر و علماي اين دانشگاه و حوزه علميه بزرگ اسلامي را در جايگاهي قرار داده ايد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي فقهاي شوراي نگهبان، كه منصوب رهبري هستند، قرار داده است.
اين متن در حالي در پستوي محسن كديور و چندنفر از دوستان وي نوشته شده كه بنابر اخبار اوليه بيش از 70درصد مسلمانان مصر - با وجود مخالفت و فشار و آشوبگري سنگين گروه هاي لائيك- به قانون اساسي مبتني بر اسلام رأي داده اند.
نويسندگان اين نامه توضيح نداده اند كه اگر بنا بر ادعاي آنان مردم خيال مي كردند روحانيون قرار است به حوزه هاي علميه بازگردند و به همين دليل 2/98 درصد مردم به جمهوري اسلامي رأي آري دادند؟ پس چرا بيش از 99درصد همان مردم به متن قانون اساسي و اصول روشن آن رأي دادند؟ اين گزافه گويي در حالي است كه براي مثال در سال 1388 و در سي و يكمين سال پيروزي انقلاب، 85 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كردند و دلبستگي خود را به نظام نشان دادند. اما شرم آورتر از همه اين است كه ترويج كنندگان سكولاريسم، جرئت اعلام پايبندي به سكولاريسم را از دست داده و اكنون با مشاهده موج بيداري اسلامي مجبورند بگويند «قصد ما تبليغ جدايي دين از سياست نيست».
يادآور مي شود پيش از اين كديور به طور مخفيانه به اسرائيل سفر كرده و در عين حال سعي بر كتمان و انكار اين موضوع داشته است. اما با نوشته اخير وي و دوستانش جا دارد بپرسيم كه آيا هم مسيري و همفكري با رژيم صهيونيستي را انكار مي كنيد؟!
محسن كديور پيش از آشكار شدن هويت منافق خود تا همين سال گذشته مدعي وفاداري به قانون اساسي و جمهوري اسلامي بود اما ظاهرا با بالا رفتن مخارج در خارج كشور، مجبور شده پيه همه نوع بيگاري سياسي و تبليغاتي براي آمريكا و اسرائيل را به تن بمالد.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10