(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 27  دی  1391 - شماره 20407

از محل بودجه سال 91
4500 مدرسه شهري و روستايي گازكشي داخلي مي شود
40 درصد تخفيف تعرفه فرودگاهي مناطق كمتر توسعه يافته حذف شد
در مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها
قيمت انرژي واحدهاي توليدي 2 نرخي مي شود
كوتاه اقتصادي
نخستين كاروان عمره امروز عازم سرزمين وحي مي شود
سخنگوي كميسيون صنايع مجلس:
قيمت هاي سرسام آور خودروسازان غيرمنطقي است
اجراي طرح ويژه بازرسي از عمليات گودبرداري در تهران
يك مقام مسئول خبر داد
سوءاستفاده كارفرمايان براي اخراج كارگران
اقدام تازه ايران براي دريافت طلب هاي نفتي
رئيس كل بانك مركزي: نرخ تورم نزولي مي شود
دستور وزير نفت براي حل مشكل توليدكنندگان قير
شرط اختصاص ارز مبادله اي به اولويت 9 اعلام شد
رئيس جمهور دستور داد
عرضه سوخت به صنايع و نيروگاه ها با كارت


از محل بودجه سال 91

4500 مدرسه شهري و روستايي گازكشي داخلي مي شود

مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران از اجراي گازكشي داخلي به 4 هزار و 500 مدرسه از مدارس شهري و روستايي در سطح كشور با اعتبار 22 ميليارد تومان خبر داد.
محمدرضا غروي از اجراي گازكشي داخلي به 4 هزار و 500 مدرسه از مدارس شهري و روستايي در سطح كشور خبر داد و گفت: براساس قانون بودجه سال 91 مصوب مجلس شوراي اسلامي، شركت ملي گاز ايران از محل 50 ريال دريافتي عوارض جهت گازرساني به شهرها و روستاها با اولويت مناطق سردسير و نفت خيز در خصوص گازكشي داخل مدارس نيز اقدام نمايد كه براساس پاسخ دريافتي از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در تاريخ 16 آبان 91 و طبق برنامه هاي مصوب و تخصيص منابع با رعايت اولويت اهداف، برنامه هاي مذكور صورت خواهد پذيرفت.
مدير گازرساني شركت ملي گاز، در مورد تاريخ شروع و چگونگي انجام كار گازكشي به مدارس اظهار داشت: با تشكيل نخستين جلسه بين نمايندگان اين شركت و نمايندگان آموزش و پرورش در تاريخ 15 مهر 91 و بحث تبادل نظر در خصوص چگونگي اجرا و تعداد مدارس مورد نياز و تصميمات جلسه مورخ 19 مهر 91 با نمايندگان وزارت آموزش و پرورش مقرر گرديد به لحاظ رعايت اصول ايمني و الزام شركت ملي گاز ايران مبني بر رعايت مبحث 17 مقررات ملي ساختمان در مكانهاي عمومي، مدارس، دانشگاه ها و امثال آن مقرر شد، تعداد مدارس مشمول بحث مذكور با قيد فوريت از سوي آموزش و پرورش اعلام شود.
وي اضافه كرد: در جلسه اي كه در مورخ 1 آبان 91 با نمايندگان آموزش و پرورش تشكيل شد، تعداد 4 هزار و 500 مدرسه شهري و روستايي واجد شرايط اعلام شد كه بلافاصله با قيد فوريت ليست شركت هاي تابعه ارسال تا اقدام لازم معمول نمايند.
مدير گاز رساني شركت ملي گاز ايران اعتبار تخصيصي به گاز كشي مدارس را مبلغ 225 ميليارد ريال اعلام و اضافه كرد: با ابلاغ به تمامي شركت هاي گاز استاني در حال حاضر عمليات اجرايي با هماهنگي ادارات كل آموزش و پرورش در حال اجرا است.
 


40 درصد تخفيف تعرفه فرودگاهي مناطق كمتر توسعه يافته حذف شد

مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور از حذف 40 درصد تخفيف تعرفه فرودگاهي مناطق كمتر توسعه يافته خبر داد.
محمود رسولي نژاد در گفت وگو با فارس در خصوص تخفيف تعرفه هاي فرودگاهي و واقعي تر كردن نرخ تعرفه ها، اظهار داشت: يكي از تكاليفي كه برنامه پنجم مكلف كرده، حذف تدريجي تخفيف ها و واقعي كردن نرخ ها است.
مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور ادامه داد: دولت و شركت فرودگاه هاي كشور در راستاي حمايت از ايرلاين ها از گذشته تعرفه هاي فرودگاهي را با تخفيف هايي به ايرلاين ها ارائه مي دادند، در واقع رقمي پايين تر از نرخ تعرفه هاي مصوب شده از شركت ها دريافت مي شد اما پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به تدريج و با شيبي بسيار ملايم، اين تخفيف ها كاهش خواهد يافت.
رسولي نژاد با اشاره به اينكه پس از نوسانات نرخ ارز براي صنعت مشكلاتي ايجاد شد كه شركت فرودگاه ها هم به آن دچار است، ادامه داد: شركت فرودگاه هاي كشور 40 درصد تخفيف ها در فرودگاه هاي مناطق كمتر توسعه يافته را برداشت اما هنوز هم شركت هاي هواپيمايي نمي توانند بدهي خود را پرداخت كنند و در اين باره مشكلات زيادي داريم.
رسولي نژاد تصريح كرد: همچنين در حال بررسي ساز و كارهايي هستيم تا بتوان ارز مبادله اي دريافت كرده و مشكلات را برطرف كنيم.
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو با تشريح دو ماموريت اصلي شركت فرودگاه هاي كشور، تصريح كرد: مديريت و راهبري 54 فرودگاه بزرگ موجود و ارائه خدمات ناوبري به فضاي كشور براساس تبصره ب ماده 161 قانون برنامه پنجم، دو ماموريت راهبردي شركت فرودگاه ها است.
 


در مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها

قيمت انرژي واحدهاي توليدي 2 نرخي مي شود

وزير صنعت، معدن و تجارت از پيشنهاد وزارت صنعت به دولت براي اعمال قيمت هاي تبعيضي و ترجيحي انرژي مصرفي واحدهاي توليدي در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها خبر داد.
مهدي غضنفري ديروز در حاشيه همايش معدن و صنايع معدني در جمع خبرنگاران با بيان اينكه طبق برنامه ريزي دولت، بخش توليد از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها منتفع خواهد شد، اظهار داشت: موضوع حمايت از توليد در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها مدنظر است و حوزه توليد از اجراي مرحله دوم اين قانون نفع خواهد برد.
وي ادامه داد: در مرحله اول هدفمندي، قيمت هاي تبعيضي و ترجيحي براي بخش توليد اعمال شد و در مرحله دوم نيز وزارت صنعت خواستار اعمال قيمت هاي تبعيضي و ترجيحي انرژي براي بخش توليد است.
غضنفري، سرمايه در گردش را يكي از نيازهاي ضروري بخش توليد عنوان كرد و گفت: در صورت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اين نياز در سطح بالاتري افزايش مي يابد.
وي در مورد تصويب بخش دوم بسته حمايت از توليد در شوراي پول و اعتبار نيز گفت: اين بسته هنوز در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده است. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين همايش نيز طي سخناني، با تأكيد بر اين موضوع كه بايد در زيرمجموعه معدني و صنايع معدني ظرفيت ايجاد كرد، گفت: به عنوان مثال در فولاد در توليد شمش ظرفيت داريم، در توليد محصولات فولادي دو برابر آن ظرفيت را داريم يا به عنوان مثال در كنسانتره و گندله ظرفيتمان كم است كه بايد بالانس در ظرفيت ها ايجاد شود، و اين وضعيت ظرفيت ها باعث مي شود كه خروجي خوبي نداشته باشيم.
وي اين موضوع را نيز گفت كه يكي از محورهايي كه احتمالاً رئيس جمهوري در جلسه چهارشنبه با نمايندگان مطرح مي كند، موضوع توجه خاص به معدن در گذر از فشار تحريم ها خواهد بود، گفت: خوشحالم كه اين كنفرانس و همايش در زمان مقتضي برگزار مي شود و متخصصين به ما خواهند گفت كه معدن چگونه اين نقش را ايفا مي كند.
غضنفري، ذخاير معادن شناسايي شده كشور را 57 تا 58 ميليارد تن عنوان كرد و گفت: از اين ميزان حدود 38 ميليارد تن ذخيره قطعي است.
وي ارزش ذخاير معدني را بيش از 770 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه هنوز در بخش اكتشاف كارهاي زيادي داريم كه انجام نشده است.
غضنفري همچنين با استناد به گزارش هاي رسمي گفت: طي سه سال اخير از مجموع 57 ميليارد تن ذخاير شناسايي شده به ترتيب 285، 340 و 390 ميليون تن (حدود 400 ميليون تن) ذخاير استفاده شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر مجموع ذخاير را تقسيم بر 400 ميليون تن كنيم، در عين حال پروژه شناسايي هم نداشته باشيم، با اين نرخ مصرف كنوني 142 سال كار معدن مي تواند ادامه پيدا كند.
وي تصريح كرد: براساس آمارها در پايان برنامه پنجم، 570 ميليون تن سالانه مصرف خواهد شد يعني اينكه 400 ميليون تن به 570 ميليون تن مي رسد.
غضنفري توضيح داد: به بياني ديگر مي توانيم در پاسخ به درخواست بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش معدن بگوييم كه بيش از 25 تا 30 سال خواهيم توانست به سرمايه گذار، خاك معدن بدهيم، چرا كه براي 100 سال به طور متوسط خاك خواهيم داشت. همچنين وجيه الله جعفري معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين همايش گفت: 30 تا 35 درصد سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن به حوزه صنايع معدني اختصاص دارد. وي با بيان اينكه اين وزارتخانه آمادگي واگذاري هر نوع پروژه اكتشاف، استخراج و فرآوري معدن به بخش خصوصي را دارد، اظهار داشت: تمام زيرساخت هاي لازم براي ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي به حوزه معدن فراهم است.
وي با بيان اينكه هرگونه سرمايه گذاري در معادن و صنايع معدني با توجه به اينكه اين حوزه ارزش افزوده زيادي را به ويژه در شرايط تحريم نصيب كشور خواهد كرد، افزود: رويكرد وزارت صنعت ايجاد كشش مناسب براي جذب سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف معدني است.
 


كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي ايران به كشورهاي مختلف منطقه و جهان از فروش روزانه حدود 5 ميليون ليتر سوخت به كشتي هاي عبوري خليج فارس خبر داد. مصطفي كشكولي درباره آخرين وضعيت صادرات فرآورده هاي نفتي ايران از ابتداي سال جاري تاكنون گفت: از ابتداي فروردين ماه سال جاري تاكنون به طور متوسط روزانه بيش از 16ميليون و 600 هزار ليتر نفت كوره به كشورهاي مختلف جهان و منطقه خاورميانه صادر شده است.
¤ دبير هيئت پذيرش بورس كالاي ايران از پذيرش نفتاي سنگين شركت پالايش نفت بندرعباس و سنگ آهن دانه بندي معدن سورك در تالار صادراتي اين بورس در شصتمين جلسه هيئت پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا خبر داد. منوچهر ميرزايي در گفتگويي با اعلام خبر فوق اظهار داشت: در شصتمين جلسه هيئت پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا، پذيرش محصولات سه شركت توليدكننده مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت با پذيرش نفتاي سنگين شركت پالايش نفت بندرعباس و سنگ آهن دانه بندي معدن سورك شركت نورد فولاد يزد موافقت شد و پذيرش كالاهاي فول فت سويا، خوراك متراكم گاو و گوساله شيري و خوراك دان طيور شركت صالح كاشمر مورد تصويب قرار نگرفت.
¤ در بازار فرابورس 30ميليون اوراق بهادار به ارزش 280ميليارد ريال معامله شد. اين در حالي است كه بيشترين حجم معاملات را ديروز داد و ستد 7/9ميليون حق تقدم بانك دي به ارزش 2/2ميليارد ريال به خود اختصاص داد. پس از آن هلدينگ صنايع معدني خاورميانه با معامله 3/6 ميليون سهم به ارزش بيش از 18ميليارد ريال از اين لحاظ در جايگاه دوم قرار گرفت. از سوي ديگر دو شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار و رهشاد سپاهان با معامله 100 سهم كمترين حجم معاملات را داشتند.
¤ مديرعامل فرابورس ايران گفت: بعد از انتقال شركت سرمايه گذاري خوارزمي از فرابورس به بورس، همراه اول نيز تا پايان سال به جمع شركت هاي انتقالي مي پيوندد. امير هاموني با اشاره به اينكه تمام اقدامات لازم براي انتقال همراه اول از فرابورس به بورس صورت گرفته است، ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت بورس و فرابورس با انتقال اين شركت به بورس موافق هستند و تنها بايد مراحل پذيرش طي شود و بعد از آن همراه اول به فرابورس وارد مي شود. مديرعامل فرابورس با اشاره به اينكه سال گذشته دو شركت از فرابورس به بورس منتقل شد، تصريح كرد: در سال جاري هم بعد از انتقال سرمايه گذاري خوارزمي از فرابورس به بورس، همراه اول نيز به جمع شركت هاي انتقالي مي پيوندد.
¤ محمد رويانيان از رياست ستاد حمل و نقل و سوخت كشور و مديرعاملي باشگاه پرسپوليس استعفا داد. وي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه خود با رئيس دفتر رئيس جمهوري گفت: در اين جلسه درخواست كرده ام تا به دليل فشار كاري و خستگي ناشي از رياست ستاد حمل و نقل و سوخت كشور كناره گيري كنم از سوي ديگر از وزير ورزش نيز درخواست كرده ام تا از مديرعاملي باشگاه پرسپوليس كنار بروم كه در اين خصوص قرار است جلسه اي با عباسي داشته باشم.
 


نخستين كاروان عمره امروز عازم سرزمين وحي مي شود

نخستين گروه از زائران خانه خدا امروز توسط شركت هواپيمايي سعودي فرودگاه بين المللي مهرآباد را به مقصد عربستان ترك مي كنند.
منوچهر سپاسي مشاور مديرعامل و سرپرست عمليات حج شركت فرودگاه ها ضمن اعلام اين خبر گفت: در عمليات حج عمره سال جاري 19 فرودگاه عمليات انتقال زائران خانه خدا را برعهده دارند.
به گفته سپاسي، فرودگاه هاي مهرآباد، اصفهان، اهواز، كرمانشاه، يزد، بندرعباس، رشت، ساري، زاهدان، تبريز، اروميه، اردبيل، شيراز، بجنورد، بيرجند، كرمان، گرگان، بوشهر و زنجان 19 فرودگاهي هستند كه عمليات حج عمره در آنها انجام مي شود.
سپاسي همچنين با بيان اينكه در فاز اول عمليات حج عمره، 400 هزار زائر به خانه خدا مشرف مي شوند، گفت: اين عمليات در فاز اول تا نيمه ارديبهشت ماه سال 92 ادامه خواهد داشت.
وي افزود: انتقال زائران خانه خدا به فرودگاه هاي جده و مدينه از طريق سه شركت هواپيمايي سعودي، ايران اير و ماهان انجام مي شود.
به گفته سرپرست عمليات حج شركت فرودگاه هاي كشور، 50درصد از پروازهاي حج عمره سال 91-92 برعهده شركت هواپيمايي سعودي است و شركت هاي هواپيمايي ايران اير و ماهان هركدام 25درصد اين پروازها را انجام مي دهند.
 


سخنگوي كميسيون صنايع مجلس:

قيمت هاي سرسام آور خودروسازان غيرمنطقي است

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ضمن مخالفت با افزايش قيمت پرايد، گفت: قيمت هاي سرسام آوري كه خودروسازان داخلي براي محصولات خود اعلام مي كنند، غيرمنطقي است.
روح اله جاني عباسپور در گفت وگو با ايرنا گفت: برخي چالش ها در مسير توليد خودرو مانند مشكلات ايجاد شده براي قطعه سازان، افزايش قيمت انرژي و غيره را قبول داريم، اما قيمت هاي سرسام آوري كه خودروسازان براي محصولات خود طلب مي كنند، غيرمنطقي است.
وي تاكيد كرد: بهتر است خودروسازان با تعامل بيشتر با نخبگان جامعه، انجام كارهاي پژوهشي و مديريتي، افزايش بهره وري و غيره بدنبال كاهش قيمت تمام شده باشند و راهبردهاي مشخصي را در اين خصوص تعريف كرده و هدايت زنجيره تامين را بدرستي انجام دهند.
اين نماينده مجلس با اشاره به لزوم هماهنگي كيفيت خودرو با بهاي آن و تاكيد بر حمايت از مصرف كنندگان، اظهار داشت: خودروسازان در حالي تقاضاي افزايش قيمت خودرو را مطرح مي كنند كه برخي از توليدات آنها از كيفيت چنداني برخوردار نيست.
عباسپور با اشاره به كيفيت خودروي پرايد عنوان كرد: اين خودرو در حدي نيست كه بخواهد با افزايش قيمت مجدد مواجه شود و خوردروسازان نيز نبايد تمام فشار خود را براي جبران هزينه ها بر دوش مصرف كننده بگذارند.
وي افزود: از سوي ديگر ديده مي شود كه خدمات پس از فروش مناسبي نيز به مشتريان داده نمي شود و مصرف كنندگان با مشكلات بسياري در اين بخش روبرو هستند.
يادآور مي شود: خودروسازان كشور علي رغم آنكه در مهرماه مصوبه افزايش قيمت 10 تا 20 درصدي را از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان دريافت كردند مجددا درخواست افزايش قيمت داده اند. اين در حالي است كه براي اعمال افزايش قيمت ها چند شرط براي خودروسازان گذاشته شده از جمله آنكه اين افزايش قيمت بايد به قطعه سازان نيز منتقل شود، و خودروسازان نسبت به پرداخت طلب قطعه سازان اقدام كنند.

 


اجراي طرح ويژه بازرسي از عمليات گودبرداري در تهران

معاون فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي با اشاره به آغاز اجراي طرح ويژه بازرسي گودبرداري از 9 دي ماه، گفت: در اين مدت ساخت و ساز 62 ساختمان به دليل گودبرداري غيراصولي متوقف شد.
رضا حيدريون در نشستي خبري با اشاره به اجراي طرح ويژه بازرسي گودبرداري از تاريخ 9 دي ماه، اظهار داشت: در دو هفته اي كه اين طرح به اجرا رسيده است 320 مورد بازديد از ساختمان ها انجام گرفته كه از اين تعداد 20 درصد ساختمان هايي با ريسك بالا بودند.
معاون فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران افزود: به همين منظور از ادامه كار 62 مورد از اين ساختمان ها كه در مرحله گودبرداري بدون سازه نگهبان بودند جلوگيري شد.
وي تصريح كرد: تمام عمليات ساختمان بدون سازه نگهبان بايد متوقف شود و اين 20 درصد ساختمان ها هم جزو اين دسته از ساخت و سازها بودند كه هر لحظه احتمال ريزش داشتند.
حيدريون با بيان اينكه 70 درصد ساختمان هاي بررسي شده مجري ذي صلاح نداشتند، گفت: 95 درصد از 20 درصد ساختمان هاي با ريسك بالا هم مجري ذي صلاح نداشتند كه اين دغدغه ما را در اين خصوص تأييد مي كند كه ساختمان سازي بدون مجري ريسك بالايي دارد.
معاون فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با اشاره به حضور 50 تيم بازرسي از ساخت و سازهاي تهران، اظهار داشت: با تقويت شركت هاي كنترل و بازرسي از ابتداي سال آينده اين طرح به شركت ها واگذار خواهد شد.
حيدريون با بيان اينكه در قانون تعريفي براي ناظر مقيم در پروژه ها وجود ندارد، گفت: اين يك خلآ قانوني است و بايد شهرداري ها و ارگان هاي مربوطه در اين خصوص راهكارهايي را در نظر بگيرند.
معاون فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با اشاره به گزارشات مردمي در اين خصوص، افزود: شماره تلفن 42707300 براي گزارشات مردمي در نظر گرفته شده است كه در اين مدت هم 38 مورد گزارش داشتيم كه 2 مورد در موقعيتي بودند كه احتمال ريزش ساختمان بسيار زياد بود.
وي در خصوص اجراي نرم افزار تعيين مهندس ناظر براي ساخت و ساز، گفت: ما آمادگي داريم كه از اول اسفند ماه اين نرم افزار را نهايي كنيم تا دخالت مالك در تعيين ناظر متوقف شود.
 


يك مقام مسئول خبر داد

سوءاستفاده كارفرمايان براي اخراج كارگران

نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف با بيان اينكه تنها 10 درصد كارگران اخراجي امكان بازگشت به كار دارند، گفت: به دليل عدم نظارت، كارفرمايان به هر بهانه اي كارگران را اخراج مي كنند.
علي اكبر عيوضي در گفت وگو با فارس با اشاره به وضعيت بنگاه هاي توليدي و مشكل اشتغال در كشور اظهار داشت: يكي از مباحث عمده در بحث روابط كار مربوط به شكايت هاي كارگري و كارفرمايي است كه متاسفانه آمار درست و دقيقي از سوي مراجع ذي صلاح وجود ندارد.
وي ادامه داد: در حال حاضر كارگراني كه در مراجع حل اختلاف شكايت مي كنند، بازگشت به كار آنها بسيار مشكل است.
نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف با بيان اينكه در شرايط كنوني حفظ اشتغال بسيار سخت شده است، گفت: كاري وجود ندارد كه كارگران به كار بازگردند يا شغل ديگري انتخاب كنند.
عيوضي تاكيد كرد: در هيئت هاي حل اختلاف بيشتر سعي مي شود كه كارگر و كارفرما به توافق برسند و تعامل دو طرفه انجام شود.
اين فعال كارگري با اشاره به اينكه بيشترين شكايت ها مربوط به كارگران در هيئت هاي حل اختلاف و هيئت هاي تشخيص است، تصريح كرد: اخراج هاي بي رويه و خارج از قوانين بيشترين علت محسوب مي شود و متاسفانه برخي شركت هاي بزرگ به بهانه تحريم و كمبود مواد اوليه كارگران خود را اخراج مي كنند.
به گفته وي، برخي شركت ها از شرايط موجود سوءاستفاده مي كنند در حالي كه مواد اوليه، توليد، فروش و مصرف آن داخلي است اما باز هم به بهانه توليد، كارگران را اخراج مي كنند.
نماينده كارگران در هيئت هاي حل اختلاف يكي از مشكلات عمده در روابط كار را نبود نظارت دانست و افزود: از سوي وزارت تعاون كار و رفاه و نيز ادارات كل استانها نظارتي وجود ندارد.
وي خاطر نشان كرد: 10 درصد كارگراني كه شكايت مي كنند به كار باز مي گردند و اين هم مربوط به صنوف و بنگاه هاي كوچك است.
عيوضي تاكيد كرد: برخي افراد اخراج شده بيمه بيكاري دريافت مي كنند و بسياري نيز به دنبال شغل جديد مي گردند.
اين فعال كارگري ادامه داد: رسيدگي به شكايت ها در هيئت هاي تشخيص كمتر از يك ماه است و در هيئت هاي حل اختلاف بيش از دو ماه زمان مي برد.
 


اقدام تازه ايران براي دريافت طلب هاي نفتي

سخنگوي وزارت نفت از برنامه جديد ايران براي وصول مطالبات نفتي از كشورهاي مختلف جهان خبر داد.
عليرضا نيكزاد رهبر درباره اهداف انتصاب يك ديپلمات سابق وزارت خارجه به عنوان «رئيس شوراي اجرايي مطالبات خارجي وزارت نفت» گفت: ايران بابت فروش نفت به برخي كشورها طلب هايي از آنها دارد كه بعضا سالهاست به تاخير افتاده است.
سخنگوي وزارت نفت افزود: هدف از انتصاب اخير در وزارت نفت مطالبه هرگونه طلب حاصل از فروش نفت خام به كشورهاي مختلف است.
اين مقام مسئول در پاسخ به سؤالي كه با اين انتصاب، نماينده وزير نفت تنها مطالبات نفتي از برخي از كشورها همچون نيكاراگوئه و كره شمالي كه در سال هاي نخست پيروزي انقلاب اقدام به خريد نفت كرده و پول آن را پرداخت نكرده اند مي شود؟ اظهار داشت: با اين اقدام وزارت نفت وصول تمامي مطالبات از تمامي كشورها در دستور كار قرار گرفته است.
نيكزاد وصول مطالبات مالي حاصل از فروش نفت را حق ايران عنوان كرد و افزود: فرحي از ديپلمات هاي باسابقه وزارت امور خارجه بوده و پيش بيني مي شود به خوبي از عهده اين ماموريت برآيد.
گفتني است هفته گذشته رستم قاسمي وزير نفت با صدور حكمي «حسن فرحي» ديپلمات سابق وزارت امور خارجه را به عنوان «نماينده وزير و رئيس شوراي اجرايي مطالبات خارجي» منصوب كرد.
اين انتصاب در حالي است كه رئيس جمهوري چهار سال پيش قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي را به وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و وزارت نفت ابلاغ كرد و قرار بود با ايجاد كارگروه هاي مشترك شرايط براي وصول برخي از اين بدهي ها به خزانه ملي دنبال شود.
اين در حالي است كه با ورود به بيست و پنجمين سالگرد فروش نفت ايران به نيكاراگوئه، هنوز وجوه حاصل از صدور اين كالاي استراتژيك اقتصادي به خزانه كشور واريز نشده است.
ايران در سال 1986 ميلادي چند محموله نفت خام به ارزش تقريبي حدود 53 ميليون دلار به نيكاراگوئه صادر كرد كه با گذشت حدود 25 سال و احتساب بهره هاي متعلقه و تاخير در بازپرداخت حجم اين بدهي به 164 ميليون دلار افزايش يافته است.
بر اين اساس كارگروهي با حضور مسئولاني از وزارت امور خارجه، نفت، اقتصاد و دارايي و بانك مركزي براي وصول اين بدهي در سطح دولت تشكيل شد و هم اكنون با وجود برگزاري چندين نشست مشترك با طرف نيكاراگوئه اي هنوز هيچ توافقي براي دريافت اين بدهي ها حاصل نشده است.
در همين حال ماريو باركرو بالتودانو سفير نيكاراگوئه در تهران در گفت و گو با مهر با تاكيد بر اين كه وجود بدهي به جمهوري اسلامي ايران را انكار نمي كنيم، گفته بود: در حال حاضر مذاكرات دوجانبه براي بررسي راهكارهاي بازپرداخت اين منابع مالي در حال انجام است.
همچنين در چند سال اخير ايران طلب هاي چند ميليارد دلاري نفتي از پالايشگاه هاي كشورهاي هند، كره جنوبي و چين داشته است كه در شرايط فعلي به نظر مي رسد حجم اين مطالبات كاهش يافته است.
 


رئيس كل بانك مركزي: نرخ تورم نزولي مي شود

رئيس كل بانك مركزي از انجام برنامه ريزي هايي براي كنترل نرخ تورم خبر داد.
محمود بهمني در حاشيه دومين همايش بانكداري الكترونيك در جمع خبرنگاران در خصوص افزايش نرخ تورم اظهار داشت: وقتي نرخ ارز از 1226 تومان به 2400 تومان در مركز مبادلات افزايش مي يابد طبيعتا بر قيمت ها تاثير مي گذارد و البته اين تنها براي يك بار اتفاق مي افتد و اگر تورم از يك نقطه اي به نقطه ديگر حركت كرد در سال آينده مبناي تورم همان نرخ دوم است.
رئيس بانك مركزي ادامه داد: براي كنترل نرخ تورم برنامه ريزي هايي انجام شده كه به تدريج روند نرخ تورم نزولي شود البته در صورتي كه فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها اجرايي شود اقدامات ديگري براي كنترل تورم آغاز مي شود.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص روند رو به رشد نقدينگي گفت: با توجه به حجم معاملات و توليد ناخالص داخلي كه حجم نقدينگي بايد تغيير كند اما مهم اين است كه نقدينگي به سمت توليد هدايت شده و از بازار سفته بازي خارج شود.
بهمني حجم نقدينگي را حدود 400 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: حجم نقدينگي حدود 400 و يا 424 هزار ميليارد تومان است.
وي در خصوص قيمت ارز در بودجه 92 گفت: هنوز اين عدد نهايي نشده و هر رقمي كه براي دلار در بودجه منظور شود مبناي نرخ ارز خواهد بود.
بهمني ادامه داد: بايد مدتي صبر كنيم تا برخي مسائل مرتفع شود تا به تدريج بتوان نرخ ارز را به تعادل رساند و هم اكنون بازار تقريبا به تعادل رسيده است.
وي در واكنش به اين نكته كه نرخ دلار به قيمت 3200 تومان رسيده است گفت: بالاخره وقتي نرخ ارز 1226 تومان به 2400 در مركز مبادلات افزايش مي يابد نرخ ارز در بازار هم افزايش خواهد يافت كه البته اين فاصله قيمتي اضافي است و بايد كاهش يابد.
بهمني در خصوص حذف دلار از مركز مبادلات ارزي گفت: برنامه اي براي حذف دلار از مركز مبادلات نداريم البته در حال تغيير مبادلات كشور از طريق دلار هستيم.
بهمني در خصوص برخي نامه نگاري ها براي جايگزيني ارز مبادلاتي به جاي ارز آزاد در محاسبه قيمت گذاري طلا و سكه گفت: در اين زمينه هيچ گونه تصميم و تغييري نداشته ايم.
بهمني اظهار داشت: طلا يك كالاي لوكس است و نمي توانيم آن را با قيمت مبادلاتي محاسبه كنيم، بنابراين بايد بر اين اساس نرخ بازار قيمت گذاري شود.
بهمني همچنين طي سخناني در دومين همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت، با اشاره به شرايط بانكداري الكترونيك در سال هاي گذشته اظهار داشت: 8 سال پيش تنها 18 هزار پايانه فروش وجود داشت و اغلب دارندگان كارت، براي اخذ پول نقد از اين شبكه مبادرت به تراكنش مي كردند.
وي افزود: تغييرات بانكداري الكترونيكي بسيار گسترده است كه در كنار اين تحولات بايد حتما ريسك هاي بانكي كه به دليل ماهيت سيستم هاي الكترونيكي به وجود مي آيد را تحت كنترل قرار دهيم.
رئيس كل بانك مركزي گفت: ريسك هايي مانند پولشويي و حمله هكرها و ويروس ها به شبكه الكترونيكي موجب اخلال در سيستم مي شود كه موضوع پولشويي با تقويت سيستم حسابرسي داخلي بانك ها و تقويت حسابرسان را مي توان مرتفع كرد.
به گفته وي، براي برخي از ضعف هاي موجود در سيستم بانكداري الكترونيك استخدام و جذب نيروي انساني كارآمد براي پايش و توسعه ابزارهاي الكترونيكي بايد صورت گيرد.
بهمني با اشاره به اجرايي شدن سامانه پيام رساني الكترونيكي مالي (سپام) افزود: اين سامانه زبان واحدي براي سيستم بانكي ايجاد كرده و همچنين راه اندازي سامانه شاپرك كه هم اكنون 2 ميليون پايانه فروشگاهي و 205 ميليون كارت را پشتيباني مي كند از جمله اقدامات صورت گرفته در سال جاري است.
وي با اشاره به دستاوردهاي شاپرك گفت: تراكنش هاي مشكوك كه با ارقام بالا و به صورت آني جابه جا مي شد و خلق پول به وجود آمده ناشي از پرداخت هاي آني در اين سيستم مرتفع شد و با انتظام زمان تسويه هاي به موقع صورت گرفت.
 


دستور وزير نفت براي حل مشكل توليدكنندگان قير

وزير نفت در جلسه اي با توليدكنندگان قير دستور ويژه اي صادر كرد تا به مشكلات اخير اين بخش پايان دهد.
طي هفته هاي اخير عرضه قير صادراتي در تالار صادراتي بورس كالا به علت برخي مشكلات در قيمت گذاري خوراك آن (وكيوم باتوم) متوقف شد تا در نهايت وزير نفت طي جلسه اي با آن ها دستورات لازم را صادر كرده است، بنابراين در اين جلسه سه توافق مهم درباره چگونگي نرخ گذاري وكيوم باتوم صورت گرفت.
براساس اين گزارش: يكي از مواردي كه در اين جلسه مطرح شد، فروش خوراك براي توليد محصولات مصرفي داخل كشور و همچنين محصولات صادراتي بر مبناي 95 درصد نرخ فوب با احتساب نرخ تسعير ارز مبادله اي بوده كه از تاريخ 20 دي ماه جاري اين توافق لازم الاجراست.
همچنين يادآور مي شود: براساس دستور وزير نفت در اين جلسه، هر كيلو وكيوم باتوم با اين فرمول 10 هزار و 30 ريال براي مصارف داخلي و صادراتي محاسبه و قيمت گذاري شده است.
اين گزارش مي افزايد: به دليل اهميت ويژه اين موضوع، نمايندگان عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي «كه پيش از اين گزارش آن منتشر شد» نيز به دليل برخي مشكلات به وجود آمده براي توليدكنندگان قير با مسئولان مربوطه وزارت نفت «شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي» نيز جلسه برگزار كرده بودند.
در اين جلسه توليدكنندگان قير با بيان برخي مشكلات بين المللي در جريان صادرات محصول شان، به تشريح دلايل توقف عرضه قير صادراتي در بورس كالا پرداخته بودند.
بر همين اساس، طبق گفته يكي از كارشناسان عرضه «قير صادراتي» كه مدتي است عرضه آن متوقف شده از هفته آينده از سر گرفته مي شود.
 


شرط اختصاص ارز مبادله اي به اولويت 9 اعلام شد

سخنگوي مركز مبادله آخرين وضعيت گروه 9 كالايي براي دريافت ارز مبادله اي را تشريح كرد.
صمد كريمي در پاسخ به اين سوال كه آيا اختصاص ارز مبادله اي به گروه 9 كالايي به تائيد مقامات بانك مركزي رسيده است؟ تصريح كرد: هم اكنون اولويت هاي 3 تا 8 كالايي در مركز مبادلات ارزي كشور تامين ارز مي شود اما طبيعتا اگر قرار باشد كه وارد تامين ارز گروه جديد كالايي شويم، به طور قطع بايد منابع ارزي آن نيز فراهم شود.
به گفته كريمي، اختصاص ارز به گروه 9 كالايي از سوي بانك مركزي در حال بررسي است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز فهرست كالايي مربوطه را به بانك مركزي ارسال كرده است كه به طور قطع بعد از بررسي كارشناسي، تامين منابع ارزي و تائيد مقامات بانك مركزي، تخصيص ارز به اين گروه كالايي نيز آغاز مي شود.
وي اظهار داشت: بديهي است با پوشش تقاضاي ارز گروه 9 كالايي، واردات كليه كالاهاي مشمول نرخ مبادله اي از طريق مركز مبادلات ارزي كشور تامين شده و سهم بازار بين بانكي و مركز، در بازار ارز كشور به حداكثر خود خواهد رسيد و تنها بخش كوچكي از تقاضاهاي مربوط به گروههاي كالايي و مصارف خدماتي از سوي شبكه صرافي هاي مجاز پوشش داده خواهد شد.
به گفته سخنگوي مركز مبادلات ارزي، در چنين فضايي، بازار ارز كشور در صورت تقويت جانب عرضه و افزايش سرعت تامين مالي تجارت به ويژه براي ارزهاي پرمتقاضي، مي تواند در كنترل و مديريت بازار ارز كشور، به اهداف تعيين شده نزديك تر شده و نوسانات سينوسي نرخ ارز در شبكه صرافي هاي مجاز را نيز تحت تاثير عملكرد خود قرار دهد.
وي خاطرنشان كرد: البته با توجه به شرايط ويژه كشور تعامل سازنده سيستم بانكي كشور با شبكه صرافي هاي مجاز، سبب هم افزايي در بازار ارز كشور شده و صرافي هاي مجاز همانند گذشته نقش معناداري در نقل و انتقالات وجوه ارزي خواهند داشت.
صمد كريمي در گفت وگو با مهر همچنين گفت: تعداد ثبت سفارش هاي تخصيص ارز يافته از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي فعاليت مركز مبادلات ارزي تا پايان روز كاري 24 ديماه سال جاري، از مرز 13 هزار و 300 فقره عبور كرده و به 13 هزار و 339 فقره رسيده است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي افزود: گروه 5 كالايي همچنان در صدر بيشترين دريافت كنندگان ارز در ميان گروههاي كالايي است.
 


رئيس جمهور دستور داد

عرضه سوخت به صنايع و نيروگاه ها با كارت

معاون وزير نفت اعلام كرد: طبق دستور رئيس جمهور عرضه سوخت نيروگاه ها و صنايع عمده و كوچك نيز با كارت سوخت انجام شود.
عليرضا ضيغمي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه طبق دستور رئيس جمهور به وزير نفت، عرضه سوخت به كليه بخش ها بايد در صورت امكان با كارت سوخت انجام شود، گفت: سوخت به نيروگاه ها و صنايع طبق اين دستور بايد با كارت عرضه شود.وي گفت: طبق اين دستور شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران بايد ساختاري را تدوين و ايجاد كند كه همه مصرف كنندگان از جمله صنايع و نيروگاه ها سوخت مورد نياز خود را از طريق كارت دريافت كنند.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با تاكيد بر اين كه فرآورده هاي نفتي مانند طلا ارزشمند است، گفت: ايجاد چنين ساختاري موجب مي شود مصرف فرآورده هاي نفتي به درستي انجام و از خروج مواد نفتي خارج از شبكه عرضه رسمي جلوگيري شود.
ضيغمي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون اقدامي براي عرضه سوخت نيروگاه ها و صنايع عمده و كوچك با كارت انجام شده است، يادآور شد: عرضه سوخت با كارت در ابتداي راه است و براي تحقق چنين امري نياز به انجام مطالعات است.
 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10