(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


یکشنبه 8 بهمن  1391 - شماره 20416

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
انتخابات خوب رامي شود پيش بيني كرد؟ (يادداشت روز)
پيوند (گفت و شنود)
رؤساي دادگستري ها موظف شدند ماهانه پرونده مجرمان بانكي را به رئيس قوه گزارش دهند
گام بلند دستگاه قضايي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
در سالگرد قيام 29 بهمن تبريز
مردم آذربايجان به ديدار رهبر معظم انقلاب مي روند
با وجود توافقات قبلي 1+5 از مذاكره با ايران طفره رفت
تاكيد آمانو بر حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران
كيهان و خوانندگان
بي بي سي ربع پهلوي را مسخره كرد! (خبر ويژه)
اولمرت: اسرائيل حاضر نيست خودش را قرباني كند! (خبر ويژه)
جمهوري اسلامي محكوم به بقاست (خبر ويژه)
اعتراف ضدانقلاب همه دردمان «ولايت فقيه» است (خبر ويژه)
منظور ما از انتخابات آزاد دردسرآفريني است! (خبر ويژه)


انتخابات خوب رامي شود پيش بيني كرد؟ (يادداشت روز)

انتخابات موضوع جذابي براي سياستمداران و تحليل گران است. هم از آن جهت كه ساخته مي شود و هم به اين دليل كه موضوع برآوردها و پيش بيني هاست. ما در هر انتخابات با «هست» ها و «بايد»ها (واقعيت ها و مطلوب ها) مواجهيم. طيفي از متغيرهاي گوناگون هستند كه آجرهاي انتخابات را يكي يكي مي چينند و اين بناي مهم را شكل مي دهند. سرفصل هاي بسياري را مي توان فهرست كرد كه با عنايت به نوع چيدمان آنها، هندسه انتخابات نيز تغيير مي كند. پيش بيني يا تعيين اين هندسه، منوط به شناسايي آن سرفصل ها و نحوه ورود به آنهاست. انتخابات رياست جمهوري يازدهم كه كمتر از پنج ماه ديگر برگزار مي شود، به دور از اين چهارچوب كلان نيست. در واقع، «انتخابات خوب» و «انتخاب خوب» منوط به اين امر مهم است كه جريان هاي اثرگذار چه قدر اهتمام دارند كه واقعيت ها را معطوف به مطلوب ها و آرمان ها كنند يا اين جهت گيري را منحرف سازند. با اين پيش فرض، غربالگري مباحث سياسي و انتخاباتي يك ضرورت است. چه بسا مباحثي كه پر سرو صدا باشند حال آن كه اهميت لازم را ندارند و احيانا موضوعاتي كه پراهميت هستند اماگاه در حاشيه مي مانند.
1-انتخابات يك اتفاق و تصادف است يا يك روند و فرآيند؟ «انتخاب خوب» موضوع بسيار مهمي است اما از متن «انتخابات خوب» برمي خيزد. «انتخابات خوب» ماه ها قبل از آغاز رسمي انتخابات آغاز مي شود و بعد از انتخاب فرد پيروز تداوم مي يابد. ما امروز -خوب يا بد- در متن انتخابات دوره هاي قبلي زندگي مي كنيم و اثر مي پذيريم. انتخابات 24 خرداد 92 از همين روزها در حال ساخته شدن است و در فرداي آن تاريخ جاري خواهد شد. اينكه جريان ها و نامزدهاي وفادار به چارچوب قانون، امروز چگونه مي توانند با هم رقابت كنند كه فرداي انتخابات، رفاقت و هم پشتي براي اقدامات مهم ملي داشته باشند يا رفاقت و اخوت را به عداوت بكشانند، سرفصل مهمي است. روز انتخاب، روز دوئل نيست، روز برگزيدن يك خدمتگزار از ميان داوطلبان است. برخي نامزدها و گروه ها در بعضي انتخابات گذشته دنبال دوئل -يا بدتر، جنگ نيابتي به جاي دشمن و انتحار به جاي او- بودند. انتخابات با رقابت عجين است اما رقابت، مقصد و مقصود نيست. بايد ديد فراتر از رقابت، جايگاه اهداف مشترك و آرمان هاي جمعي كجاست؟
2- توقع دوستان از انتخابات چيست و توقع دشمن كدام است؟ حتما طيف هاي متنوعي در انتخابات پيش رو پا به عرصه رقابت خواهند نهاد و انتخابات رياست جمهوري يازدهم احتمالا يكي از رقابتي ترين انتخابات خواهد بود. اما مهمتر از طيف بندي رقبا و شناسايي تمايزهاي آنان، يك مرزبندي كلي ميان جبهه انقلاب و ضدانقلاب اصالت دارد. دشمنان و گروهك هاي ميداني آنها چند وقتي است صراحتا مي گويند نبايد اجازه داد انتخابات آينده ايران، با آرامش و بدون هزينه برگزار شود بلكه بايد اين فرصت را بهانه ايجاد دردسر و هزينه و زحمت براي ايران و جمهوري اسلامي كرد. مرز دوست و دشمن از همين جا روشن شده است. دردسر و هزينه هاي گزاف ملي مشخصا از مجراي تن ندادن به قانون و گردن كشي در برابر آن پديد مي آيد مانند راننده اي خاطي كه به چراغ راهنمايي احترام نمي گذارد يا از حد مجاز سرعت تخطي مي كند و يا وارد مسيري كه نبايست مي شود. دشمن اگر هم قائل به غافلگيري و ايجاد شوك- گل آلود كردن آب- باشد، با تهييج قانون شكنان براي خود معبر باز مي كند. دشمن قطعا براي ماه هاي آينده در تدارك شبيخون و غافلگيري است. افراد و جريان هاي ماجراجو طعمه دشمن در اين عرصه اند. دشمن به واسطه اين طيف ها، هزينه خطر كردن مستقيم را از دوش خود برمي دارد.
3- نگاه عمومي به رياست جمهوري بايد تكامل و اعتلا پيدا كند. ما در انتخابات، شخص را انتخاب مي كنيم اما او قرار است يك مربي خوب در چينش و اداره تيم دولت باشد. مربي اي كه بازيكنان تيم، او را به بازي بگيرند يا مربياني كه مطلقا قائل به تشخيص بازيكنان نباشند و آنها را آلت دست خود بخواهند، مربي حائز شرايط مطلوب نيستند. اين افراط و تفريط در سه دوره اخير دولت داري كم وبيش پديد آمده است. مربي خوب، مربي اي نيست كه جاي بازيكن بازي كند همچنان كه نمي تواند از سوي بازيكنانش مديريت شود و در مواقع چالش، او را تهديد كنند كه خودمان تو را از انزوا بيرون آورديم پس خودمان هم مي توانيم حذفت كنيم!
با اين تلقي، معناي انتخاب خوب در انتخابات آتي، انتخاب يك تيم قوي مومن و مدبر و سياست شناس و تكليف گرا با روحيات جهادي است و نه سابقه محض ستاره ها و نام ها و آوازه ها. رئيس جمهور خوب در سال 92 يعني رجل خوشنام كاربلد قانونگراي قائل به راهبرد دهه چهارم(گفتمان پيشرفت و عدالت) به انضمام تيم و برنامه و مديريت جمعي منسجم. اين نهايت مطلوبيت است و در عالم واقع بايد رصد كرد كه هر كدام نامزدها چه قدر خود را به اين ترازها نزديك مي كنند.
4-همين جا بايد يك پرانتز باز كرد و به موضوعي پرداخت كه اهميت آن فراتر از موضوع مهم انتخابات است.دو قوطي را در نظر بگيريد! يكي كاملا توپر و ديگري قوطي خالي اي كه يك تيله درون آن نهاده باشند. كدام وزين تر است؟ قوطي اول. اما كدام به هنگام تكان دادن پر سر و صداتر است؟ قوطي دوم. حكايت عرصه سياست و مديريت و خدمتگزاري و انتخابات، حكايت همين دو قوطي است. بخشي از مباحث سياسي جاري در رسانه ها و اشخاص درگير در آن، داستان قوطي هاي خالي حاوي تيله است كه سر و صدايشان همه جا را گرفته و گاه اين سرو صدا و جنجال چنان فزوني مي گيرد كه ناظر بيطرف ممكن است خيال كند تماميت سياست و مديريت ما، همين جنگ قوطي هاي خالي است حال آن كه در متن همين فضا، خوبان و خدمتگزاران و كاربلدان دلسوز كم نيستند كه سروصدايي ندارند و شايد به چشم نمي آيند اما بندگان خوب خدا و خدمتگزاران پاكباخته مردمند. اين گروه حرص نمي زنند، و بعضا به چشم رسانه ها هم نمي آيند. شهيد تهراني مقدم از نسل اول انقلاب و شهيد احمدي روشن از نسل سوم انقلاب دو تن از اين نام آوران گمنام بودند كه نه تيتر يك بلكه تيتر آخر هيج رسانه اي نشدند و به چشم نيامدند مگر آن هنگام كه با شهادت به دست آمدند و داغ و دريغ بر جان مردم خوب ما گذاشتند.
آنها كه از ماه ها و سال ها قبل قباي نامزدي بر تن كرده اند و ستاد و رسانه راه انداخته اند به جاي خود محترم! اما مي توان خدمتگزاراني را نيز رصد كرد كه اين قدر عجله نداشته و شايد در بادي امر اكراه داشته باشند وارد گود رقابت انتخاباتي شوند.
5- وحدت، مسئوليت استراتژيك ماست. مراد از اين كليد واژه، صرفا ائتلاف چند نامزد نيست. مسئله اين است كه جمهوري اسلامي به عنوان پايتخت بيداري و مقاومت و تمدن اسلامي، درگير يك نبرد بزرگ و همه جانبه است. رگبار بي امان دشمن در اين جنگ الزاما به معناي ابتكار عمل نيست. وقتي شما در عمليات غافلگيرانه به خط دشمن بزنيد و چرت او را پاره كنيد، دشمن شديدترين آتش را روي شما مي ريزد اما اين شدت به معناي ابتكار عمل نيست بلكه به مفهوم سراسيمگي است. حكايت مواجهه امروز ما با جبهه استكبار، شبيه همين مقوله است. با اين فرض، دشمن محورهاي متفاوتي را در فهرست پاتك خود جاي داده كه يكي از آنها انتخابات است. وحدت در عرصه انتخابات به مفهوم رصد جبهه دشمن حتي با فرض عدم ائتلاف و رقابت با ديگر نامزدهاي خودي است. اين وحدت استراتژيك جز با اغماض هايي -مشروط به آن كه به اصل جبهه حق لطمه نزند- امكانپذير نيست. به بيان مقتداي فرزانه انقلاب «وحدت مهم است. اين را بايد حفظ كرد ولو با اغماض هايي. بعضي اغماض ها ممكن است اعتراض برخي ديگر را متوجه انسان بكند؛ خوب بكند. ولي آدم بايد ببيند حق چيست. يك جاهايي بايد برخي اغماض ها را براي يك مصلحت بزرگ تر انجام داد كه حالا در اين مورد بحث ما مصلحت، اتحاد و اتفاق و يك حرف زدن و يك صدا داشتن و اينهاست».
صرف نظر از شمار نامزدهاي اصولگرا و چندوچون ائتلاف يا رقابت آنها، آنچه اولويت و اهميت دارد، رويكرد جبهه اي به عرصه و فدا كردن امور به ظاهر مهم پيش پاي امر «اهمّ» و تنازل براي اين رويكرد اصلي است. اين تنازل مطلقا به معناي تخفيف بر سر اصول و آرمان ها نيست بلكه دعوت به حاشيه پردازي كمتر و كاهش درگيري هاي فرساينده نسبت به يكديگر است. طبعا رئيس جمهور منتخب، هرچه اصولگراتر بهتر، و كوشندگان سياسي نبايد در اين عرصه كم بگذارند اما در عين حال بايد درون جبهه اصولگرايي به نحوي با هم تعامل كرد كه رقبا و گروه هاي حامي آنها تبديل به شيطان اكبر نشوند و فرداي انتخابات بتوانند از ظرفيت هاي هم در تشكيل دولت تراز شعار پيشرفت و عدالت بهره كافي را ببرند.
به عنوان مثال رقابت اصولگرايان در قالب دو جبهه متحد و پايداري در انتخابات مجلس نهم مي توانست بهتر و خردمندانه تر از آنچه اتفاق افتاد، انجام شود تا غافلگيري هاي بعدي پديد نيايد. اختلاف و منازعه، اقتدارسوز است. البته انتخابات مجلس اقتضائات خود را داشت و چندان چالش برانگيز - از حيث نتيجه- نشد. اما به عنوان يك اصل كلي بايد گفت مجموعه هاي سياسي مختلف به هواي نتيجه صددرصدي، ممكن است تدابيري پيشه كنند كه به نتيجه 30درصدي هم نرسد. هرچه بتوان كار سازمان يافته تر و جبهه اي را با حفظ انسجام و اتحاد بر مبناي اصول وسعت داد، احتمال موفقيت فزوني مي يابد. طبعا معناي اين سخن صرف ائتلاف چندنفر و كنار رفتن چند نفر به نفع يك نامزد نيست. آنچه اهميت دارد، تدوين راهبرد انتخاباتي معطوف به وحدت (بر مبناي فهرست كردن اهداف، برنامه ها، ظرفيت ها و موانع) است و نتيجه، فرع بر اين رويكرد استراتژيك اجتماعي است. در مقابل، تمركز دشمن روي شكستن خط اصلي «وحدت» به اعتبار جلو آمدن روي امواج تفرقه است. دشمن مايل است خشاب هاي جبهه خودي خرج شليك به يكديگر شود.
نگاه وحدت محور، دستگاه آناليز هر موضوع خرد و كلان سياسي از جمله انتخابات است.
6- صبر، استقامت و انابه مداوم به جانب پروردگار متعال، ركن اقتدار جبهه حق است. هر جا لطمه خورديم و ناكامي چاشني پيروزي هاي بزرگ ما شد، ناشي از غرور و رها كردن دست توسل و تمسك به كانون قدرت هستي بود. ما هر روز نيازمند توبه و انابه به جانب خداوند هستيم. اين راز قدرت اجتماعي و سياسي ملت ايران است. خوبان ما مدام به حصن حصين الهي پناه بردند كه مصون ماندند و جبين مستكبران و گردن كلفت هاي تحريك شده از سوي آنها را به خاك ماليدند. بندگان خداترس و مراقب بودند كه كمر طاغوت ها را شكستند. هر امر مهمي را بايد با استعانت از قديرمطلق آغاز كرد و انتخابات از اين قاعده الهي مستثنا نيست. بايد با پاكيزگي وارد اين مسير شد و با پاكيزگي از اين ميدان آزمون بيرون آمد. سياست و رقابت و انتخابات ما بايد با ماترياليست ها و سكولارها فرق كند. آيا نمي شود چنان زيست كه داوري شود «نعم العبد انه اوّاب» و «انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اوّاب»؟ سليمان باشي يا ايوب، برخوردار باشي يا محروم شوي، مي تواني بنده خوب و متوجه و متذكر خدا باشي. مي شود با شيطان پنجه در پنجه انداخت و انتخابات و انتخاب خوب برپا كرد، ان شاءالله.
محمد ايماني
 


پيوند (گفت و شنود)

گفت: يكي از سايت هاي ملي گرا كه از كاليفرنيا بارگذاري مي شود به حمايت ايران از جنبش تسخير وال استريت در غرب اعتراض كرده و نوشته است اين جنبش با فرهنگ ايران سازگار نيست.
گفتم: ولي اين جنبش 99 درصدي عليه اقليت يك درصدي حاكم بر غرب است و اصلي ترين شعار آن مقابله با نظام ظالمانه سرمايه داري است بنابراين عدالت خواهي آنها بايد مورد حمايت ايران هم باشد كه هست.
گفت: نوشته است كه ايران بايد از طريق ايجاد يك پيوند فرهنگي به غرب نزديك شود!
گفتم: مگر عدالت خواهي و حمايت از مظلومان و محرومان نمي تواند پيوند فرهنگي باشد؟!
گفت: چه عرض كنم؟! مثل اين كه خودش هم نمي داند چه مي گويد و چه مي خواهد!
گفتم: شايد منظورش اين است كه «ننه سرما»ي ايران را به عقد «بابا نوئل» غرب درآوريم تا در برگزاري «عيد نوروز» و «عيد كريسمس» با هم اشتراك فرهنگي پيدا كنيم! البته با اجازه حاجي فيروز اما جواب بابا نوروز را چه بدهيم؟!
 


رؤساي دادگستري ها موظف شدند ماهانه پرونده مجرمان بانكي را به رئيس قوه گزارش دهند

گام بلند دستگاه قضايي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي

از لوازم اصلي هرگونه حركت و تحول عظيمي، دسترسي به اطلاعات كافي، دقيق و به هنگام باشد. موضوعي كه از آن به عنوان بانك هاي اطلاعاتي ياد مي شود. بسياري از نابساماني ها، تاخيرها و ناكامي ها در مسائل مختلف محصول نداشتن اطلاعات كافي است.
بخشنامه مهم روز گذشته آيت الله آملي لاريجاني خطاب به روساي دادگستري هاي سراسر كشور را مي توان گامي بلند و اساسي در همين راستا ارزيابي كرد.
چه بسيار مجرمان و متهمان فسادهاي كلان اقتصادي كه پرونده اي سنگين دارند اما به دليل عدم شفافيت فضا، به راحتي در گوشه اي ديگر همان اقدامات مجرمانه را بلكه در سطحي وسيع تر تكرار مي كنند.
براساس اين بخشنامه و با تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران كلان اقتصادي، شاهد تحولي عميق و گامي بلند در مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي و معوقات بانكي خواهيم بود.
در راستاي رويكرد سرسختانه قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي طي چند سال اخير، رئيس قوه قضاييه بخشنامه اي صادر كرد كه هدف از آن تسريع در رسيدگي به پرونده هاي كلان اقتصادي و تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي است.
متن كامل بخشنامه آيت الله آملي لاريجاني به شرح زير است؛ نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هاي كلان اقتصادي و اجرايي شدن پرونده هايي كه منتهي به صدور حكم شده و لزوم تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي و سياستگذاري در نحوه برخورد با اشخاصي كه به منافع عمومي و بيت المال زيان وارد كرده اند، مقتضي است از سوي روساي كل دادگستري سراسر كشور نسبت به انجام موارد زير اقدام لازم معمول و نتيجه در پايان هر ماه به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام گردد:
1- اعلام مشخصات پرونده هاي موضوع جرايم كلان اقتصادي، مطروحه در دادسراها، دادگاه ها و واحدهاي اجراي احكام كيفري، شامل مشخصات دقيق متهمان يا محكومان، نوع جرايم ارتكابي، مبلغ خسارت ناشي از جرم و آخرين وضعيت سابقه از نظر آزادي يا بازداشت بودن متهم (در صورت صدور حكم قطعي تصويري از دادنامه نيز ضميمه شود).
منظور از جرايم كلان اقتصادي عبارت است از رشوه، كلاهبرداري، خيانت در امانت، اهمال منجر به تضييع اموال دولتي و بيت المال، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شويي، جرايم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق كالا، تحصيل مال نامشروع و تباني در معاملات دولتي كه مبلغ خسارت ناشي از جرم وارده به بيت المال و منافع عمومي بيش از ده ميليارد يا معادل آن باشد.
2- اعلام مشخصات پرونده هاي موضوع معوقات بانكي و ساير دعاوي مالي مطروحه در محاكم حقوقي و پرونده هاي در حال اجرا كه موضوع آن وارد كردن ضرر و زيان به منافع عمومي باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهي به اعطاي تسهيلات و آخرين وضعيت پرونده. (در صورت صدور حكم قطعي تصويري از دادنامه نيز ضميمه شود)
منظور از پرونده هاي موضوع دعاوي مالي، پرونده هايي است كه خواهان آن دستگاه اجرايي يا بانك بوده و مبلغ خواسته بيش از ده ميليارد ريال يا معادل آن است.
 


در سالگرد قيام 29 بهمن تبريز

مردم آذربايجان به ديدار رهبر معظم انقلاب مي روند

مردم آذربايجان شرقي همانند سال هاي گذشته در سالروز قيام 29 بهمن تبريز با رهبر فرزانه انقلاب ديدار مي كنند.
معاون سياسي استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به ديدار هزاران نفر از مردم استان با رهبر معظم انقلاب در سالروز قيام 29 بهمن بر همكاري همه دستگاه هاي ذيربط در برگزاري هرچه بهتر و منظم تر اين ديدار تأكيد كرد.
محمد علي نصرتي با بيان اينكه مردم تبريز در روز 29 بهمن سال 56، ضربه محكمي به رژيم طاغوت زدند، افزود: قيام مردم تبريز قدرت پوشالي رژيم پهلوي را نمايان و زمينه اي براي ادامه قيام ملت ايران فراهم كرد كه نتيجه آن پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن سال 57 و برچيده شدن طومار نظام ستمشاهي و استقرار نظام اسلامي در اين مرز و بوم بود.
معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به رهبري پيامبرگونه امام خميني(ره) در پيشبرد نهضت اسلامي، با بيان اينكه امام در دفاع از آرمان هاي انقلاب اسلامي با هيچ كس معامله نكرد، افزود: ايشان برخلاف برخي سياست بازان نان به نرخ روز خور كه به فكر دنياي خود هستند تا آخرين لحظه بر آرمان هاي خود ايستادگي كردند و به همين خاطر نيز در قلب تمام مردم ايران جاي دارند.
در اين جلسه كه با حضور چند تن از مديران دستگاه هاي استاني برگزار شد هماهنگي هاي لازم در زمينه اعزام مردم استان براي ديدار با رهبر معظم انقلاب صورت گرفت.
 


با وجود توافقات قبلي 1+5 از مذاكره با ايران طفره رفت

سرويس سياسي-
در حالي كه گزارش رسانه هاي غربي از بالا رفتن قدرت چانه زني ايران در مذاكرات آتي با غرب حكايت دارد، معاون اشتون از عدم آمادگي 1+5 براي انجام مذاكره با ايران در اواخر ژانويه خبر داد.
خبرگزاري ها در اين باره گزارش دادند كه با وجود آمادگي ايران براي برگزاري مذاكرات 1+5 در تاريخ توافق شده در ماه ژانويه، «هلگا اشميد» معاون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در تماسي تلفني با همتاي ايراني خود اعلام كرد كه 1+5 آمادگي لازم براي برگزاري مذاكرات در ماه ژانويه را ندارد و تاريخ جديدي در اين گفت و گو براي ماه فوريه پيشنهاد كرد.
در اين گفت و گوي تلفني، علي باقري، معاون بين المللي دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان نيز با تأكيد بر آمادگي ايران براي انجام مذاكرات با 1+5 از طرف مقابل خواست تا به تاريخ توافق شده در ماه ژانويه براي برگزاري گفت و گوها پايبند باشند.
طفره رفتن 1+5 از انجام مذاكره در تاريخ توافق شده در حالي است كه رسانه هاي غربي از جمله نيويورك تايمز در گزارشي به «دست برتر» ايران در مذاكرات آتي با 1+5 پرداخت.
نيويورك تايمز در گزارش خود كه به قلم «ري تكيه» عضو شوراي روابط خارجي آمريكا نوشته شده، آورده است: پيشرفت هاي هسته اي ايران باعث شده است قدرت چانه زني تهران در مذاكرات بالاتر رفته و از جامعه بين المللي امتيازات بالاتري براي رفع تحريم ها بگيرد.
تأكيد چين بر از سرگيري مذاكرات ايران و 1+5
وزارت خارجه چين خواستار از سرگيري مذاكرات ايران با كشورهاي 1+5 شده است.
به گزارش شبكه خبري پرس تي وي، چين خواستار از سرگيري گفت و گوهاي بين ايران و كشورهاي 1+5 شد.
«هونگ لي»، سخنگوي وزارت خارجه چين طي يك كنفرانس خبري در پكن گفت: «چين اميدوار است طرفين بتوانند انعطاف پذيري نشان داده و در كوتاه ترين زمان ممكن دور بعدي اين مذاكرات را برگزار كنند.»
وي افزود: «چين هميشه معتقد بوده محتوي اين گفتگوها از محل آنها مهم تر است.»
هونگ لي خاطرنشان كرد كشورش تعامل با هر دو طرف را در دستور كار خواهد داشت.
آمادگي قزاقستان براي ميزباني مذاكرات
وزير خارجه قزاقستان از آمادگي كشورش براي ميزباني دور بعدي مذاكرات ميان ايران و 1+5 خبر داد.
به گزارش پرس تي وي، «ارلان ادريسف» اظهار داشت: «ما مدت ها قبل گفتيم كه حاضريم براي دست يابي به راه حل مسالمت آميز در خصوص برنامه هسته اي ايران، همكاري كنيم.»
اين وزير قزاق كه براي سفري دو روزه به مسكو رفته است، تأكيد كرد كه كشورش با افزايش تنش هاي بين ايران و 1+5 مخالف است.
وي همچنين از دو شهر آستانه و آلماتي به عنوان محل هاي پيشنهادي براي برگزاري ديدارها بين ايران و 1+5 نام برد.
 


تاكيد آمانو بر حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد كه اين نهاد به تلاش ها براي حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران ادامه خواهد داد.
«يوكيا آمانو»، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در ديدار با شيمون پرز، رئيس رژيم صهيونيستي، بر لزوم حل اختلاف نظرها با ايران از طريق ديپلماسي به جاي جنگ تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز آژانس بين المللي انرژي اتمي روز جمعه اعلام كرد كه آمانو در ديدار خود با پرز در مجمع اقتصاد جهاني در سوئيس گفت كه آژانس بين المللي انرژي اتمي «گفت وگو» با تهران را افزايش داده است.
آژانس در بيانيه اي اعلام كرد كه آمانو در اين ديدار «بر تعهد آژانس به گفت وگو و لزوم حل مسائل از طريق ابزار ديپلماتيك تاكيد كرد.»
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ وقتي كه امام راحل بارها فرمودند ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مي كنيم دشمنان گمان كردند همانند خودشان لشكركشي يا كشوري را به زور اشغال خواهيم كرد، ولي ديدند در مرام و مكتب اسلام آنچه كه استكبار جهاني انجام مي دهد وجود ندارد. لذا مردم سراسر جهان و تمامي آزادگان جهان پس از گذشت 34 سال از عمر پربركت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي خودشان به پيشواز اسلام آمده اند تا حكومت هاي پوشالي و غيرمردمي و ديكتاتورشان را سرنگون كنند و به جايش حكومت مردمي و الهي برگرفته از حكومت جمهوري اسلامي ايران را پياده كنند. آري اين است صدور انقلاب.
غلامرضا عوني- دبير بازنشسته
¤ از طريق اين ستون از آقاي شريعتمداري مدير مسئول محترم كيهان به خاطر يادداشت اخيرشان درخصوص سران فتنه و اثبات اين مسئله كه اين سران فتنه زده نيستند بلكه عامل فتنه بوده اند تقدير و تشكر مي كنم.
6399---0913
¤ به مدعيان اصلاح طلب و سران فتنه و نشريات زنجيره اي بايد گفت كه فكر بيهوده اي نكنند. چون آقاي عسگراولادي نظر شخصي خود را بيان كرده است. ضمنا مقامات ارشد نظامي، امنيتي و ساير اصولگرايان مورد اعتماد نظام عليه اصلاح طلبان و سران فتنه مواضع شديدي گرفتند بنابراين مطمئن باشند نظام به آنها احتياج ندارد.
رستمي- زنجان
¤ افرادي كه دم از انتخابات آزاد مي زنند، كم هوش نيستند، خودشان بهتر از هركسي مي دانند كه پيش از اين با اين انتخابات به حكومت رسيده اند. منظور آنها از انتخابات آزاد اين است كه فتنه گري آنها را فراموش كنيم.
4758---0919
¤ مثل آن كه از سوي مسئولان ذي ربط فراموش شده است كه كشورمان رياست جنبش غيرمتعهدها را برعهده دارد. آيا نبايد در تحولات منطقه اي و جهان نقشي اساسي داشته باشيم؟
8575---0937 و رضا سرابي
¤ الان كه قوه قضائيه برخورد جدي با زورگيران را آغاز كرده بايد گفت يك فرصتي براي آنها پيش آمده است كه حكم هاي مجازات را سريع تر بدهند و دعاي خير مردم دنبال راه آنها باشد.
9344---0912
¤ كساني كه مي خواهند نماينده، رئيس جمهور يا مثلا وارد نظام پزشكي شوند سنجش و گزينش مي شوند و كساني كه صلاحيت ندارند، اجازه حضور در اين مناصب را نمي يابند، اما در مورد روزنامه هايي كه مثل قارچ مجوز نشر و چاپ مي گيرند، چرا مدير مسئولان آنها گزينش نمي شوند الان كه كشور در شرايط حساسي قرار دارد آنها هرچه دلشان خواست مي نويسند و سپس تكذيب مي كنند در حالي كه آن مطلب اثر خود را خواهد داشت. از مسئولان وزارت ارشاد تقاضا داريم نظارت بيشتري بر اين افراد داشته باشد.
الهي
¤ به نمايشگاه عرضه مستقيم مبلمان در مصلي تهران رفتيم واقعا شرم آور است حضور نواميس و زنان با پوشش بسيار زشت و زننده زيبنده زن مسلمان در جامعه اسلامي نيست. آيا اين نمايشگاه عرضه مستقيم زنان بدحجاب است؟ لااقل اين چنين نمايشگاهي را در مصلي برگزار نكنيد تا خدشه به اين مكان مقدس وارد نشود.
يك شهروند
¤ در مورد دهك هاي پايين جامعه كه قرار است به آنها از سوي دولت كمك شود خواهشي داريم كه اين كارت هاي اعتباري مختص فروشگاه هايي نباشد كه اجناس بنجل دارند. سعي كنيد كارت ها را براي فروشگاه هايي اعتبار دهيد كه اجناس با كيفيت به مردم بدهند.
1590---0918
¤ اداره بازرگاني اعلام كرده برنج مناسب هندي دولتي را به قيمت نظارتي هر كيلويي 2800 تا 3هزار تومان در اختيار مردم قرار مي دهد. اما متاسفانه شاهديم در هنگام توزيع، صف هاي عريض و طويلي براي تهيه اين ارزاق ضروري تشكيل مي شود. اين در شأن نظام نيست. صف هاي عريض، تنها شايسته حضور مردم در انتخابات است. مسئولان بايد در جهت توزيع بيشتر اين مايحتاج عمومي تلاش كنند.
بوربور- ورامين
¤ يك صنعتگر هستم و كارخانه كوچك قند دارم به خاطر مشكلاتي كه سيستم بانكي بر سرم آورد مستاصل شده ام. چرا سيستم دولتي و بانك ها اصلا به فكر مردم نيستند؟
8820---0912
¤ از سال 86 تاكنون مبلغ 3 ميليون تومان از دولت در مورد بازنشستگي معوقه دارم. با توجه به اين كه چند ماه ديگر از عمر اين دولت باقي نمانده ما بايد به كجا مراجعه كنيم؟ اين مشكل تنها براي يك نفر نيست اقشار زيادي از بازنشستگان اين معوقات را دارند.
قاسمي
¤ افزايش 40 درصدي نرخ ارز مرجع توسط دولت در بودجه 92 تنها دليلي است كه وزير اقتصاد براي گراني هاي اخير ارز اعلام نكرده است. پس نتيجه مي گيريم همه مشكلات به خارج و بيگانگان ارتباط پيدا نمي كند.
9923---0935
¤ آيا سال ها سابقه وام دادن بانك ها به برخي اشخاص و براي وام گيرندگاني كه به جاي احداث كارخانه هاي توليدي اقدام به واردات كالا مي كنند كافي نيست؟ تنها راه نجات از اين فساد اقتصادي اين است كه قانوني تصويب شود كه رؤساي بانك ها فقط تا سقف پنج ميليون تومان وام دهند و براي مبالغ بيشتر استعلامات بيشتر و دقيق تري از سوي مسئولان استان ها انجام شود.
اسلامي
¤از مسئولين مربوطه سوال كنيد چرا كساني كه زير 20 سال سابقه دارند و از كار افتاده شده اند بايد 15 روز در ماه حقوق بگيرند؟
علي ولايتي-كنگاور
¤از سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح درخواست مي شود پرداخت حقوق بازنشستگان خود را به ساعات پاياني عصر سي ام هر ماه موكول ننمايد و آن را در ساعات اداري پرداخت كند.
2700---0911
¤از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست مي شود براي مدتي برنج را از طريق سيستم كالابرگ توزيع كند تا به همه برسد و اجحافي در حق مستضعفين صورت نگيرد.
1183---0913
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 12
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 24/10/91 با عنوان مسدود كردن زير گذر اميركبير از غرب به شرق به اطلاع مي رساند: طبق اعلام حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك منطقه، مسير فوق به جهت عمليات اجرايي ساخت تونل اميركبير و اتصال آن به بزرگراه امام علي(ع) مسدود مي باشد.
 


بي بي سي ربع پهلوي را مسخره كرد! (خبر ويژه)

«انتخابات آزاد» عنوان كليد واژه فتنه جديدي است كه از هفته ها قبل در تقسيم كاري مشترك ميان فتنه گران، اپوزيسيون خارج نشين و دنباله هاي داخلي آنها مورد استفاده قرار گرفته است. در همين رابطه رضا ربع پهلوي، فرزند شاه معدوم ايران در ادامه دوره گردي هاي خود با حضور در برخي رسانه هاي ضد انقلاب از جمله شبكه شايعه پراكني بي بي سي، ارگان رسمي دولت انگليس، براي دومين بار ظرف يك هفته گذشته نظرات خود را براي اجرايي شدن انتخابات آزاد در ايران بازگو كرد.
مجري بي بي سي در توضيح ابتدايي برنامه خود گفت: «ميهمان امشب ما كسي است كه مدتي است تلاش مي كند جبهه اي از نيروهاي مخالف ايران را به دور هم جمع كند. مي گويد هدف او از اين كار دستيابي به شرايط مناسب براي برگزاري انتخابات آزاد، سالم و آزادانه در ايران است...»
مجري در ادامه برنامه پرسيد؛ «شما مدتي است كه تلاش مي كنيد شوراي ملي ايران متشكل از نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي ايران را تشكيل دهيد چرا فكر مي كنيد وجود چنين تشكيلاتي آن هم در خارج از كشور لازم است؟» و ربع پهلوي با سياه نمايي از اوضاع ايران گفت: «بسياري از آزاديخواهان مملكت به هر حال به اين نتيجه رسيده اند كه تنها راه خروج از بن بست به وجود آمده در داخل كشور كه به خاطر ماهيت نظام حاكم بر ايران است، تشكيل يك نظام سكولار پارلماني است كه دموكراسي واقعي را در مملكت بتواند برقرار كند.»
وي كه در فتنه 88 بارها همراهي و حمايت علني خود را از اغتشاشگران اعلام كرده بود در پاسخ به اين سؤال كه «حدود 3 سال پيش در همين برنامه شما از جنبش سبز ايران و آقاي ميرحسين موسوي حمايت كرديد آيا تلاش براي تشكيل چنين شورايي به اين معناست كه شما ديگر از جنبش سبز حمايت نمي كنيد؟» گفت: «جنبش سبز خيلي فراتر از يك اعتراض به نتيجه انتخابات بود اين فرصتي بود كه مخالفان رژيم بايد از آن استفاده مي كردند. مهمترين مسئله در آن زمان اين بود كه اين جنبش حفظ شود...»
وي در ادامه براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران را يك امر كليدي خوانده افزود: «اما يك امر كليدي كه نبايد هرگز فراموش شود اين است كه اين نظام بايد تغيير كند... ما به دنبال آن هستيم كه اساس اين نظام را زير سؤال ببريم نه آن كه به دنبال تغييرات در قالب اين نظام باشيم... هدف ما انحلال اين نظام است هدف ما تغيير اين نظام است ما انحلال طلبيم اصلاح طلب نيستيم...»
مجري بي بي سي در ادامه در واكنش به خيال بافي هاي رضا پهلوي با لحني آميخته به تمسخر و تحقير از او پرسيد: «اين كار شما را مشكل تر مي كند به دليل اين كه آنهايي (اصلاح طلبان) كه در داخل كشور طرفدار اصلاح نظام بودند و حتي به قانون اساسي هم پايبند بودند و به مراتب طرفداران بيشتري هم در داخل كشور داشتند نتوانستند كاري بكنند آن وقت شما مي گوييد مي خواهيد نظام را منحل كنيد و يك نظام جديد سكولار برقرار كنيد. شما فكر مي كنيد كسي در داخل كشور از شما پشتيباني خواهد كرد؟» كه وي با دستپاچگي و با طفره رفتن از پاسخ به اين سؤال گفت: «اين سؤال را بايد شما از مردم بپرسيد اگر اصلاحات جواب مي داد كه مشكل حل بود و الان بعد از 15-20 سال مشكلي ديگر نبود.»
 


اولمرت: اسرائيل حاضر نيست خودش را قرباني كند! (خبر ويژه)


در حالي كه نخست وزير سابق اسرائيل مي گويد اسرائيل نبايد پيشتاز درگيري با ايران باشد، يك كارشناس صهيونيست گفت: اسرائيل خود را قرباني و فداي ديگران نمي كند. ايهود اولمرت به بي بي سي گفته است: لزومي ندارد اسرائيل پيشتاز درگيري و حمله نظامي به ايران باشد بلكه بايد تنها به عنوان عضوي از ائتلاف جهاني در برابر ايران قرار گيرد. وي افزود: آمريكا، اروپا و قدرت هاي بزرگ آسيا بايد دست به كار شوند و اسرائيل هم يكي از آن بازيگران باشد و نه رهبر آن بنابراين بحث سر اين نيست كه بايد جلوي هسته اي شدن ايران را گرفت يا نه. بحث سر اين است كه اسرائيل پرچمدار باشد يا نه. او در توضيح اظهاراتش درباره اينكه نتانياهو سه ميليارد دلار را بابت برنامه هاي بيهوده براي حمله به ايران هدر داده، گفت: حاضر نيستم وارد جزييات در اين خصوص شوم، فقط اين را مي گويم و كساني كه در اسرائيل بايد حرفم را مي فهميدند متوجه شدند دولت 11ميليارد شيكل (واحد پول اسرائيل) براي آماده كردن طرح هايي خرج كرد كه همان موقع هم واقع بينانه نبودند، اجرا نشدند و بعيد است در آينده هم اجرا شوند اما در مورد اينكه خود اين طرح ها چه بود، نه داخل اسرائيل به صورت عمومي در مورد آن حرف مي زنم و نه خارج از اسرائيل. «اولمرت» در پاسخ به اين سوال كه حمله به ايران چه خطراتي براي اين كشور دارد؟ گفت: چه بهتر كه با كشوري كه فقط 1200 كيلومتر از اسرائيل فاصله دارد وارد جنگ نشويم؛ ما به اندازه كافي جنگ داشته ايم و خيلي تمايل به ورود به جنگ ديگر نداريم. از سوي ديگر مرداك خدار مامور سابق اطلاعات نظامي اسرائيل به سي ان ان گفت: اسرائيل براي نجات غرب خود را فدا نخواهد كرد. ما خود را فداي ديگران نمي كنيم. وي اضافه كرد: اقدام يك جانبه خارج از توان اسرائيل است. در همين حال دويچه وله در گزارشي اعلام كرد: شرايط بد اقتصادي براي اتباع اسرائيل به مراتب مهمتر از چگونگي رويكرد نسبت به برنامه اتمي ايران يا ادامه مذاكرات صلح با فلسطيني ها است. در آخرين نظرسنجي ها 47 درصد پرسش شوندگان به روزنامه هاآرتص گفته اند كه بحران اقتصادي مهمترين نگراني آنان است. تهديدات ايران 10درصد و ادامه مذاكرات صلح با فلسطيني ها تنها 18 درصد از دغدغه هاي پرسش شوندگان را تشكيل مي دهند. دويچه وله افزود: در تابستان 2011 صدها هزار اسرائيلي به نشانه اعتراض به اوضاع نابهنجار اقتصادي به تظاهرات دست زدند. هزاران معترض ماه ها در مركز شهرهاي بيت المقدس و تل آويو در چادرها خوابيدند. كسري بودجه اسرائيل در سال 2012 بالغ بر 8 ميليارد يورو برآورد مي شود.

 


جمهوري اسلامي محكوم به بقاست (خبر ويژه)

همكار نشريات زنجيره اي در روزگار اصلاحات تأكيد كرد: جمهوري اسلامي محكوم به بقاست.
داريوش سجادي (مدير يكي از شبكه هاي ماهواره اي تعطيل شده) در وبلاگ خود نوشت: اخيرا در پارك مصفائي در مركز كوالالامپور (مالزي) فرصتي دست داد تا با يكي از سبزهاي انحلال طلب به تفصيل به بحث بنشينم. خلاصه عرائض بنده در آن ملاقات را در يك پاراگراف مي توان خلاصه كرد؛ جمهوري اسلامي به دو دليل محكوم به بقاست. نخست آنكه نظام جمهوري اسلامي هيچ مدل جايگزيني كه از حيث مباني انديشگي حرفي براي گفتن را داشته باشد در مقابل خود ندارد. دوم آنكه نظام كماكان از حيث تئوري و عقيدتي از مباني انديشگي محكم و قابل دفاع و منطق پذيري برخوردار است كه توان به چالش كشيدن رقبا را به شكلي توانمند به او مي دهد.
وي مي افزايد: تمام حلقه هاي فكري مدعي آلترناتيو بودن براي جمهوري اسلامي الگوهاي نخ نما شده مسبوق به سابقه غيرقابل اعتبارند.
 


اعتراف ضدانقلاب همه دردمان «ولايت فقيه» است (خبر ويژه)

تأملي كوتاه بر مواضع ضد انقلاب- از مدعي چپگرايي گرفته تا سلطنت طلب و منافق و سكولار و لائيك و...- نشان مي دهد همه شان يك درد مشترك بيشتر ندارند و آن هم چيزي نيست جز «اصل ولايت فقيه».
در تازه ترين اظهارات مشاور فراري كروبي در يادداشتي كه توسط گويانيوز- ارگان رسمي سازمان سيا- منتشر شده، با اشاره به فعال شدن اپوزيسيون با توجه به نزديكي انتخابات، به سبزها تاخته و مي نويسد؛
«مهدي كروبي در آستانه برگزاري نمايش انتخاباتي مجلس نهم در پيامي كه توسط همسر او منتشر شد اعلام كرد: «ان شاءالله مردم در فرصتي مناسب ارزش هاي موجود در قانون اساسي 1358 را البته با اصلاحاتي كه در گذر زمان ضروري مي نمايد احيا كنند». اين سخن كروبي نشان داد او نه تنها به نسخه فعلي قانون اساسي كه در آن ولايت فقيه داراي «اختيارات مطلق» مي باشد اعتقادي ندارد بلكه نسخه اوليه قانون اساسي را نيز به شرط اعمال اصلاحات متناسب با زمان، مفيد مي شمارد و البته شرط آن را هم قبول مردم مي داند. علاوه بر مهدي كروبي، تعداد ديگري از زندانيان سرشناس جنبش سبز نيز اصلي ترين مفهوم موجود در قانون اساسي فعلي يعني ولايت فقيه را رد كرده اند. پس با قاطعيت مي توان گفت فراكسيون تريبون دار جنبش سبز نه تنها تمامي جنبش را نمايندگي نمي كند بلكه حتي اجازه ندارد خود را سخنگوي اپوزيسيون اسلامگراي داخل كشور معرفي نمايد. اين نكته اي است كه توجه به آن، ميزان صداقت «فراكسيون خواهان حفظ نظام جمهوري اسلامي» را آشكار خواهد ساخت.»
در همين راستا «ب.ح» يكي از عناصر ضد انقلاب خارج نشين در گفت وگويي با روز آنلاين، به رمزگشايي از سناريوي «انتخابات آزاد» پرداخته و مشكل اول و آخر اپوزيسيون را ولايت فقيه دانسته و در اين مورد مي گويد؛ «تلقي نيروهاي مختلف سياسي از انتخابات آزاد، از اين مفهوم با يكديگر تفاوت دارد. با اين وجود همه گير شدن بحث انتخابات آزاد در ميان نيروهاي منتقد و اپوزيسيون، مسأله اي مثبت است، اين مفهوم در تقابل با خواست و اراده ولي فقيه قرار مي گيرد كه خواستار آن است كه انتخاباتي غير رقابتي برگزار شود. بنابراين براي برگزاري يك انتخابات آزاد يا رقابتي در ايران، نياز به گذر از ولايت فقيه با حداقل محدود كردن آن است.»
 


منظور ما از انتخابات آزاد دردسرآفريني است! (خبر ويژه)

ارگان عناصر ضد انقلاب مقيم فرانسه معتقد است ادعاي «انتخابات آزاد» در واقع شعار اپوزيسيون براي عبور از جمهوري اسلامي است اما اين شعار عملي نخواهد شد.
روز آنلاين از قول رامين پرهام (پسر باقر پرهام از عناصر چپ گرا) نوشت: شعار انتخابات آزاد توسط نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي مطرح مي شود هرچند تصور من اين نيست كه چنين شعاري بتواند باعث تغيير رفتار حاكميت شود.
پرهام افزود: اگر اين شعار باعث تغيير رفتار نظام جمهوري اسلامي شود بسيار هم عالي است و همه مخالفان از جمله من از آن استقبال مي كنيم اما اين مسئله رخ نخواهد داد.
وي درباره نقش اصلاح طلبان در مطرح شدن اين شعار و امكان گرد آمدن آنها با ديگر نيروهاي مخالف مي گويد: «پس از تجربه سنگين انتخابات 88 در ميانه بدنه كادرهاي اصلاح طلب ريزش شديدي رخ داده است. كساني كه خاتمي را خاتمي كردند، ريزش كرده اند، از اصلاح طلبان بريده اند و برخي از كشور خارج شده اند. يكي از مؤلفه هاي اثبات اين امر و شكست اصلاحات، برآمدن احمدي نژاد در سال 84 است. اگر اصلاحات پيروز شده بود و ريزشي در كار نبود، هرگز احمدي نژاد به پيروزي نمي رسيد.
بيژن حكمت از اعضاي گروهك موسوم به اتحاد جمهوري خواهان نيز گفته است: «شعار انتخابات آزاد از سوي نيروهاي اپوزيسيون و به ويژه از طرف جمهوري خواهان ملي در سال هاي گذشته پيش كشيده شده و تلاش شده است كه اتحادي در اين زمينه ميان نيروهاي اپوزيسيون به وجود آورد؛ انتخابات آزاد در واقع به معناي گذر از جمهوري اسلامي است.
اما اين كه آيا اين مسئله مي تواند تأثيري در رفتار حاكميت بگذارد يا خير؛ من بعيد مي دانم. به نظرم اپوزيسيون خارج از كشور اين قدرت و تأثيرگذاري را ندارد كه بر رفتارهاي حكومت تأثير داشته باشد يا آن را تغيير دهد. انتخابات آزاد وقتي مي تواند به حكومت تحميل شود كه جنبشي در داخل ايجاد شود يعني تنها هم صدايي ميان نيروهاي اپوزيسيون و شرايط بين المللي براي تحقق اين امر كافي نيست، بلكه نياز به جنبشي در داخل كشور داريم.»
وي مي افزايد: نيروهاي اپوزيسيون بايد بر شعار انتخابات آزاد تأكيد كنند اما در درون كشور، وضع كمي تفاوت دارد. در داخل كشور بحث بر سر اين است كه با وجود حصر آقايان موسوي و كروبي و خانم رهنورد، وجود زنداني هاي سياسي و... آيا مي توان از اين مسائل صرف نظر كرد و وارد انتخابات شد؟ به نظر نمي رسد كه اين مسئله شدني باشد.
در همين حال سايت جرس ضمن مطلبي خواستار حضور در انتخابات با وجود متهم شدن به ناجوانمردي در قبال موسوي و كروبي شد و نوشت: انتخابات آزاد حق ماست. ما نبايد بگذاريم انتخابات بدون دردسر برگزار شود(!)

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10