(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


سه شنبه 24 بهمن  1391 - شماره 20428

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
من انقلابي ام روايت تشخّص يك ملت (يادداشت روز)
الدنگ (گفت و شنود)
فريبكاري كاخ سفيد صداي روسيه را هم درآورد
 چوركين : آمريكا خواهان مذاكره واقعي با ايران نيست
فضاسازي رسانه هاي غربي
در آستانه مذاكرات ايران و 1+5
كيهان و خوانندگان
نازايي اصلاح طلبان به روايت قابله بي بي سي (خبر ويژه)
تحريم ها عليه ايران موفق نبود اما مخالفان بگويند موفق بود! (خبر ويژه)
ژنرال آمريكايي: با دانش ايران نمي توان جنگيد (خبر ويژه)
ارزيابي راديو فردا از پشت و روي يك بازي انتخاباتي (خبر ويژه)
آسوشيتدپرس: نبايد پيشرفت هاي چشمگير ايران را دستكم گرفت (خبر ويژه)
اسرائيل: حمله سايبري را ما شروع كرديم اما حالا ايران حرف اول را مي زند (خبر ويژه)


من انقلابي ام روايت تشخّص يك ملت (يادداشت روز)

انقلاب اسلامي، تشخص ملت ماست. درست به همين علت، جشن پيروزي انقلاب هرگز بي فروغ و كم رنگ نشده است. انقلاب اسلامي، هستي و حيثيت مردمان خوب ماست و بنابراين جشن 35 سالگي آن را امسال چنان كه در شأن والاي خودشان بود، رونق بخشيدند. درياي انقلاب روز 22 بهمن دوباره موج برداشت و خيابان ها را لبريز كرد. قطره ها با اين دريا احساس تشخص مي كنند. هر ناظر منصف و بيطرف در مواجهه با چنين تصوير قاب ناپذيري احساس كوچكي مي كند و زبان به تحسين مي گشايد؛ اينكه يك انقلاب 34 سال پس از وقوع، همچنان سرزنده و پرنشاط است. انقلاب ها نوعا پس از پيروزي تبديل به نهاد و ساختار شده و فروكش كرده اند. اما جنس انقلاب اسلامي چيز ديگري است. تعبير «من انقلابي ام» كه همين روزها بر زبان مقتداي از جان گرامي تر انقلاب جاري شد، لوح فشرده اي از سيماي امروز ايران است. اين شعار و شعور در لبيك مردم ميزبان جشن پيروزي انقلاب جاري شد تا فارغ از همه مجازها و حاشيه ها و هياهوها و حباب ها به «حقيقت» و «اصالت» متن ايران انقلابي گواهي دهد.
درباره اين متن و حواشي سزاوار است دقيق تر و عميق تر سخن گفته شود.
1- حاشيه ها و حاشيه سازان، كف و حباب روي آبند. همه آنها كه در برابر تشخص انقلابي نظام امت- امامت ايران منم منم كرده اند، ناخالصي ها و حباب هاي غروري بودند كه به بيرون پرتاب شده اند؛ حتي اگر چند صباحي خودنمايي كرده باشند. از سازمان عريض و طويل منافقين تا بني صدر و سپس نسل هاي بعدي منافقين در دهه هاي اول و دوم و سوم انقلاب، سياهه اي از اين حباب انديشان و غوغازيستان را مي شود نوشت كه چگونه اسير توهم شدند و خود را با مخ به ديوار انقلاب كوبيدند حال آن كه خيال مي كردند سرقفلي مردم را به نام آنها زده اند. در همين 20 سال اخير، از اين جماعت كم نداريم كه در دام فتنه هاي خودساخته افتادند و از دست رفتند، حال آن كه تشخص انقلاب افزون تر شد. حقيقت انقلاب اسلامي و حباب هاي عارض شده، همين آيت الهي در قرآن حكيم است كه «از آسمان آبي فرو فرستاد و از هر دره و رودخانه اي به اندازه وسعت آنها سيلابي جاري شد؛ سپس سيلاب بر روي خود كفي حمل كرد- همان گونه كه براي به دست آوردن زينت آلات يا وسايل زندگي نيز در كوره ها آتش روشن مي كنند و كف هايي روي آن پديد مي آيد- خداوند حق و باطل را چنين مثال مي زند. اما كف ها به بيرون پرتاب مي شوند ولي آنچه (از آب يا فلز و طلاي خالص) به مردم سود مي رساند، در زمين مي ماند.» (آيه 17 سوره رعد).
2- گاه حاشيه ها و هيجان و هياهو و غوغاي مجازي مسگرآباد رسانه ها چنان عرصه را بر متن حقيقت تنگ مي كند كه بسياري از ناظران را به خطا و اشتباه مي اندازد. همين صحنه آرايي 3 سال پيش طيف هاي رنگين كمان فتنه را تداعي كنيد كه چگونه به مدد عمليات رواني دشمن شعبده بازي كردند و خيالواره جنبش را در برابر انقلاب علم كردند. اگر ماجراي نهم دي از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان آزادي جاري نمي شد، ترفند شعبده بازان لو نمي رفت. «وقد ارعدوا و ابرقوا و مع هذين الامرين الفشل و لسنا نرعد حتي نوقع ولا نسيل حتي نمطر». آن روز وقتي روح انقلاب اسلامي در شريان خيابان جاري شد و قاب بندي هاي فضاي مجازي را شكست، دوست و دشمن عيان ديدند كه مدعاي جنبش سبز فقط يك كاريكاتور كم مايه است و در برابر آن اصل نمي تواند هماوردي كند.
گردانندگان اتاق فكرهايي كه به تعبير كساني چون مايكل لدين (از مشاوران سابق امنيت ملي آمريكا) 20 سال براي چينش پرحوصله فتنه سبز وقت صرف كرده بودند، پس از شوك آن شكست بزرگ، فرستادگان سران فتنه به خارج از كشور را دور هم جمع كردند تا اين ناكامي پرهزينه را آسيب شناسي كنند. جمع بندي اين بود كه پروژه آشوب سال 1388 در «شمال شهر فكري و سياسي» متوقف ماند و نتوانست به يك جريان اجتماعي و مردمي و توده اي تبديل شود. حلقه اصلي و فعال در فتنه از طريق واسطه ها اين گراي خائنانه را به دشمن داد كه براي درگير كردن مردم با پروژه آشوب و اغتشاش، بايد اقتصاد و معيشت آنان را هدف گرفت. تحريم هاي «گزنده» و «فلج كننده» كه بر زبان وزير خارجه پيشين آمريكا جاري شد، خروجي اين جمع بندي و مشورت بود. به مدت يك سال زندگي ملت ما را با خبيثانه ترين و رذيلانه ترين شيوه ها تحت آزار و فشار قرار دادند تا مگر آنان را عليه تشخص و حيثيت و هستي خود بشورانند و آشوب سياسي روشنفكرانه را تبديل به هرج و مرج اجتماعي كنند. برخي دوست نمايان- در دو حلقه فتنه و انحراف- نيز كه همچنان حاضر نيستند تكليف خود را يكسره كنند، با گفتار و رفتار حاشيه سازانه به جنگ اعصاب دشمن كمك كردند و روي آرامش رواني جامعه رژه رفتند. بدين ترتيب هيزم و بنزين آتش افروزي هم فراهم شد اما...
بصيرت و موقعيت شناسي ملت خوب ما در 22 بهمن امسال پاسخي دندان شكن به اين تست يكساله بود. با همين چند ساعت حضور به موقع در جشن پيروزي انقلاب، حساب دست دشمنان و طيف هاي رنگارنگ فتنه گر آمد. اين يك كارستان بزرگ بود كه ضريب امنيت ملي را با وجود خيانت و خطاهاي متعدد برخي سياستمداران ارتقا داد. اصالت با همين متن انقلابي است و نه چهره هاي سياسي منيت زده كه به اقتضاي شعبده رسانه اي دشمنان مانند پف فيل، حجيم و فربه مي شوند. رجوي و بني صدر، نخستين پف فيل هاي حجيم شده دشمن بودند كه روزگاري حجم فضاي مباحثه و مطبوعات و خيابان و دانشگاه را در قرق خود گرفته بودند. اما امروز كه بادشان خالي شده- و به دست همين ملت بصير تنظيم باد شدند!- بايد ديد به كدام بيغوله اسقاطي ها پرت شده اند كه مطلقا به چشم نمي آيند؟! اينها عبرت بزرگي است براي همه اهالي سياست كه اسير رويكردهاي پفكي در برابر اصالت انقلاب نشوند.
3- رويكرد نظام امت- امامت در متن انقلاب اسلامي، حركت معطوف به پيشرفت است. سرعت اين حركت ممكن است به خاطر برخي ضعف و نقص و قصور و تقصير و خطا و خيانت ها، كم و زياد شود اما به اعتبار بصيرت و صبوري نظام واره امامت(امام و امت) دچار انجماد، ارتجاع، انحطاط و انحراف نمي شود. انعطاف حكيمانه و معطوف به مصالح عاليه در متن اين حركت متعالي تعبيه شده در عين حال كه همين نظام بر سر اصول راهبردي نه به بيگانه و نه به بيگانه زدگان و منحرفان باج نمي دهد. چنين پويش حكيمانه اي البته بسيار سخت است. اسلام اشعري و معتزلي، آيين هاي ديني قشري يا اباحي، و اسلام سلفي يا سكولار خيلي آسان يا به بن بست مي رسند يا در كليت اصول تخفيف مي دهند و رهزنان آنها را برهنه مي كنند و خلاص! اما اسلام تراز نظام امت- امامت، اسلام پويش معطوف به اصول و منعطف در برابر سرعت گيرها و دست اندازها و گردنه هاست. يعني در برابر موانعي كه دشمن دست و پا مي كند يا دوستان خائن و خاطي پديد مي آورند، متوقف نمي شود هرچند كه به اقتضاي مسير، سرعت خود را تنظيم مي كند.
اين گونه رانندگي حتما بيداري و حوصله و صبردوچندان را طلب مي كند همچنان كه مستلزم وقوف بر مختصات مسير و اشراف بر عوارض و موانع موجود در موقعيت است. يكجا بايد با دنده سنگين حركت كرد و يكجا پرگاز رفت و شتاب گرفت. هنر يك خلبان خوب هواپيما فقط خوب برخاستن از زمين نيست؛ خوب فرود آوردن هواپيما در ايستگاه هاي مياني هم شرط است. هنر مديريت در چنين شرايطي كه آميزه اي از مديريت حركت و مديريت چالش ها و مزاحمت هاست، جلوه گر مي شود و امت و رهبري ما در طول 34 ساله تاريخ انقلاب، اين هنر مديريت توأم با صبر و بصيرت را نشان داده اند. البته اين مديريت معطوف به پيشرفت، آميخته به خون دل خوردن- و به تعبير مقتداي انقلاب «صبر و احتساب» (پاي خدا نوشتن و با خدا معامله كردن)- است. كافي است چالش ها و بحران هاي پديد آمده در دولت موقت، دولت بني صدر، دولت دوران دفاع مقدس، دولت سازندگي، دولت اصلاحات و دولت عدالت را مرور كنيم، آنگاه شهادت خواهيم داد كه مديريت بحران و چالش در مقياس نظام امت- امامت چقدر كارآمد و متعالي بوده است.
4- همراهان نظام امت- امامت در كاروان انقلاب تا جايي حرمت و احترام دارند كه حقيقت انقلاب را محترم بدارند. اگر جبهه استكبار به دنبال ايجاد بي ثباتي و هرج و مرج و به ويژه آشفته سازي افكار عمومي است، هركدام از رجال سياسي كه با گفتار يا رفتار خود براي اين راهبرد كلي دشمن مجال فراهم كنند، در موضع اتهام قرار مي گيرند. جرم بزرگ رجالي كه فتنه سال 88 را تدارك كردند و خود در عمق آن سقوط كردند همين بود كه براي دشمن مجال فراهم كردند و حاضر به جبران نشدند. آنها دايره هاي متداخلي با دشمن ترسيم كردند كه يا متحدالمركز بود و يا هم پوشاني داشت. امروز هم عملكرد برخي سياستمداران، علايم و آثار فتنه زدگي را بروز مي دهد. بازي با عباراتي نظير انتخابات آزاد و انتخابات مهندسي شده در كنار اظهار ضعف در برابر فشارهاي دشمن و بروز وسوسه پذيري در برابر مدعاي دروغين آمريكا پيرامون مذاكره و همچنين ماجراجويي سياسي و رسانه اي و ايجاد ابهام و اغتشاش فكري در جامعه از علايم اين بيماري است كه احتمالا به موازات نزديك شدن به انتخابات آتي- در صورت معالجه و مداوا نشدن- عود خواهد كرد. تعارض با قانون اساسي و تنظيم امور مبتني بر آن به انضمام تخريب نهادهاي قانوني و انجام اقدامات تروريستي و انتحاري سياسي عليه نظم حقوقي مبتني بر قانون اساسي و سرانجام، عدم تمكين و دور زدن رهنمودهاي راهبردي امام و رهبري، نشانه هاي اين جريان بيمار است كه مانند هميشه بايد با صبر و حوصله و قاطعيت انقلابي، در قرنطينه و انزوا قرار گيرد.
در اين ميان مي شود توصيه اي مشفقانه به چند چهره سياسي خاص كه با فتنه و انحراف همسايه يا هم خانه شده اند، كرد و آن اينكه دعاوي خود درباره نگراني براي انقلاب و اعتدال و وحدت ملي يا زمينه سازي براي ظهور بهار جان ها(امام عصر عج) را با متن امت- امامت به عنوان مركز ثقل سلامت انقلاب محك بزنند. شعار وحدت ملي و اعتدال و دلبستگي به جمهوري اسلامي، با سوژه سازي روزانه براي رسانه هاي افراطي و دشمنان انقلاب و وحدت ملي قابل جمع نيست همچنان كه عيار ادعاهايي نظير مدعاي زنده باد بهار و مقدمه سازي ظهور مهدي موعود(عج) با تبعيت محض از ولايت فقيه سنجيده مي شود اگرنه حق اين است گفته شود؛ كه تو در برون چه كردي كه درون خانه آيي!
مشفقانه و ناصحانه بايد از اين قبيل سياستمداران خواست اگر در نسبت شان با امت و امامت خلل و اختلال ايجاد شده، يك بار سيستم فكري و عاطفي خود را «ري استارت» و ارتباط حياتي با «مركزيت» انقلاب را بازيابي كنند، در غير اين صورت، انجماد و قفل شدگي ذهني موجب خسارت براي خود آنها خواهد شد. همين روزها با ابراز تواضع در برابر عظمت متن جاري انقلاب مي توان نو شد و در آغوش اين درياي زلال عزت و كرامت يافت. اين مسير بهتر از آزردن خاطر شريف ملت و ورود به منطقه ممنوعه خيانت است.
محمد ايماني
 


الدنگ (گفت و شنود)

گفت: وزير خارجه تركيه گفته است خواستار اضافه شدن تركيه و عربستان به گروه 1+5 براي مذاكره هسته اي با ايران هستيم و پيشنهاد مي كنيم 1+5 به 3+5 تبديل شود.
گفتم: موش توي سوراخ نمي رفت جارو هم به دمش بسته بود!
گفت: حالا اين 1+5 چه غلطي كرده اند كه تركيه و عربستان هم به آن اضافه شوند؟
گفتم: يارو به ميهماني دعوت شده بود، يكي از دوستانش گفت من هم مي آيم. يارو گفت؛ به صاحبخانه چه بگويم؟! گفت بگو من طفيلي هستم و بين راه يكي ديگر هم آمد و قرار شد او را قفيلي معرفي كنند و بعد يكي ديگر آمد و گفت صاحبخانه خودش مرا مي شناسد. يارو بعد از ورود طفيلي و قفيلي را معرفي كرد و صاحبخانه كه عصباني شده بود پرسيد؛ اين مردك الدنگ ديگر كيست؟! و طرف گفت؛ ديدي گفتم صاحبخانه مرا مي شناسد و نيازي به معرفي نيست؟!
 


فريبكاري كاخ سفيد صداي روسيه را هم درآورد

چوركين : آمريكا خواهان مذاكره واقعي با ايران نيست

سرويس سياسي-
با گذشت چند روز از اعلام موضع رسمي جمهوري اسلامي ايران در نفي مذاكره مستقيم با آمريكا كه با درايت و دورانديشي از سوي رهبر معظم انقلاب اعلام شد، نماينده روسيه در سازمان ملل اذعان كرد كه مقامات آمريكايي براساس منافع و شرايط مد نظر خود پيشنهاد مذاكره با ايران را داده اند.
«باراك اوباما» رئيس جمهور آمريكا پس از انتخاب مجدد به عنوان رئيس جمهور، بارها ادعاي آمادگي براي مذاكره مستقيم و تعامل با جمهوري اسلامي ايران را مطرح كرده است. «هيلاري كلينتون» و «جان كري» وزراي سابق و جديد امور خارجه آمريكا نيز در چندين نوبت اين ادعا را بر زبان آورده اند. اما اين موضوع زماني به صورت پررنگ در رسانه هاي خارجي انعكاس يافت كه هفته گذشته «جوزف بايدن» معاون اوباما در جريان حضور در نشست امنيتي مونيخ ادعا كرد: «آمريكا مايل است مستقيما با رهبري ايران گفت وگو كند، منتهي به شرطي كه حكومت ايران برنامه مشخصي براي مذاكره داشته باشد.»
اين ادعاها در حالي مطرح مي شود كه دولت آمريكا طي سه ماه گذشته چند دور تحريم يكجانبه عليه برخي ديگر از مقامات و شركت هاي جمهوري اسلامي ايران به بهانه همكاري در پيشبرد برنامه هسته اي كشورمان اعمال كرده است و قصد دارد فشارها را با هدف تاثيرگذاري بر انتخابات آينده رياست جمهوري افزايش دهد.
در چنين شرايطي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، رهبر معظم انقلاب 19بهمن ماه در جمع فرماندهان و مسئولان نيروي هوايي ارتش با حيله گرانه دانستن پيشنهاد مذاكره مستقيم با ايران از سوي مقامات كاخ سفيد، مخالفت جدي خود را با هرگونه مذاكره با آمريكا اعلام كردند.
ايشان در اين باره فرمودند: «سخن گفتن آمريكا از مذاكره همزمان با ادامه فشار و تهديد حركتي حيله گرانه است.»
در همين رابطه، نماينده روسيه در سازمان ملل ديروز اذعان كرد كه آمريكايي ها براساس منافع شخصي و شرايط مد نظر خود پيشنهاد مذاكره مستقيم با ايران را داده اند.
«ويتالي چوركين» در گفت وگو با شبكه راشا تودي، سخنان خود را درباره برنامه هسته اي ايران اين طور شروع كرد كه خوشبختانه ما اواخر ماه فوريه شاهد از سرگيري مذاكرات 1+5 با ايران در آستانه پايتخت قزاقستان هستيم.
وي افزود: روسيه همواره از رابطه مستقيم ايران و آمريكا حمايت مي كند. متاسفانه در سال هاي اخير برخي كنش ها و واكنش ها وجود داشته است. برخي اظهارات مثبت از يك طرف با اظهارات منفي از سوي طرف ديگر پاسخ داده شده است. اين بار متوجه شدم تهران شديدا با موضوع مذاكره مستقيم با آمريكا مخالفت كرده و آن را غيرممكن دانسته است.
چوركين تصريح كرد: ايراني ها معمولا مذاكره كنندگان سرسختي هستند و البته موضوع مذاكرات نيز پيچيده است. بنابراين براي هر موضوع خاص بايد مذاكرات دشواري انجام شود و چالشي سخت براي پيشرفت در اين مسير وجود دارد.
سفير روسيه در سازمان ملل درباره نحوه مذاكرات آمريكايي ها گفت: آمريكايي ها راه جالبي را براي توصيف شرايط در پيش مي گيرند، آنها خواستار برگزاري مذاكرات براساس شرايط و منافع خود هستند و ديگران را با شرايط خود وفق مي دهند.
وي افزود: اما روسيه اين گونه نيست. وقتي ما با آمريكا و كشورهاي ديگر وارد مذاكره مي شويم، سعي مي كنيم موضع مشتركي را اتخاذ كنيم.
چوركين درباره موضع روسيه در قبال موضوع هسته اي ايران گفت: ما در اين موضوع، همچنان در قالب مذاكرات 1+5 عمل مي كنيم.
وي افزود: فكر مي كنيم برخي اقداماتي كه توسط برخي اعضا صورت مي گيرد، غيرسازنده و مخرب است. چرا كه آنها علاوه بر تحريم هاي شوراي امنيت، خود اقدام به اتخاذ تحريم هاي يك جانبه مي كنند. اين اقدامات به نظر ما نياز نيست. زماني كه ما توافق كرده با يكديگر اقدام كنيم و در قالب شوراي امنيت حركت كنيم، انجام اقدامي فراتر از آن، اشتباه است.
چوركين تصريح كرد: اين اقدامات موجب مشكلاتي در ايران شده كه نبايد اينطور باشد، همچنين در روند مذاكرات تاثير منفي مي گذارد.
وي در واكنش به حمله احتمالي آمريكا و اسرائيل به ايران گفت كه اميدوارم عقل سليم مانع انجام چنين اقدامي شود چرا كه اين بدترين اقدام است.
سفير روسيه در سازمان ملل اظهار داشت: اول از همه اينكه هنوز فرصت براي مذاكرات باقي است. هيچ يك از 6 كشور به ويژه آمريكا هنوز به اين نتيجه نرسيده كه در ايران تصميم سياسي براي ساخت بمب هسته اي گرفته شده است. بنابراين تا زماني كه اين تصميم گرفته نشده، فرصت براي گفت وگوهاي سياسي وجود دارد.
چوركين تاكيد كرد كه اقدام نظامي عليه ايران به پيشبرد مذاكرات كمك نمي كند.
چوركين درباره تحولات سوريه نيز گفت: آمريكا در برهه اي از زمان متوجه فعاليت تروريست ها در سوريه شده و به اين نتيجه رسيده كه سناريوي براندازي بشار اسد طي چندين ماه، غيرواقعي است.
وي تصريح كرد كه آمريكا بر روي كشورهايي مانند قطر نفوذ دارد؛ اين كشورها سلاح و تجهيزات را در اختيار شورشيان سوري قرار مي دهند.
سفير روسيه در سازمان ملل تاكيد كرد كه آمريكا از اين كشورها حمايت مي كند بنابراين نمي تواند از زير بار مسئوليت شانه خالي كند.
همچنين در همين رابطه، سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه گفت: موضع كشورش در قبال سوريه و ايران براساس حقايق و ديدگاه هاي عميق روسيه است.
وي كه با تلويزيون روسيه گفت وگو مي كرد، افزود: ما اين حقايق را پنهان نمي كنيم بلكه علنا آن را براي بررسي مطرح مي كنيم و كسي هم نمي تواند نسبت به مواضع واقعي و منطقي ما شك و ترديدي داشته باشد.
لاوروف با تكذيب اين مساله كه موضع روسيه در قبال سوريه موجب انزواي مسكو در جهان عرب شده است، بيان كرد كه همه شخصيت هاي سياسي عربي كه اخيرا با آنها ملاقاتي انجام شده از جمله مخالفان سوريه، بر اهميت نقش روسيه در منطقه تاكيد كرده اند.
 


فضاسازي رسانه هاي غربي

در آستانه مذاكرات ايران و 1+5

دور جديد گفت و گوها ميان ايران و گروه 1+5 در حالي قرار است 8 اسفند در كشور قزاقستان برگزار شود كه رسانه هاي غربي از هم اكنون فضاسازي و جنگ رواني با هدف تاثيرگذاري بر نتيجه اين مذاكرات را آغاز كرده اند.
خبرگزاري فرانسه در گزارشي با اشاره به مذاكرات 25 بهمن (فردا) ايران و آژانس در تهران مدعي شد كه اگر تهران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در مذاكرات روز چهارشنبه به توافقي درباره افزايش بازرسي ها دست نيابند، ايران با ارجاع احتمالي پرونده اش به شوراي امنيت سازمان ملل در اوايل ماه مارس روبروست.
خبرگزاري فرانسه با اعلام اين خبر گزارش داد: آژانس بين المللي انرژي اتمي با دقت تاسيسات هسته اي اعلام شده ايران را تحت نظارت قرار داده است اما خواستار اين است كه ايران اجازه دسترسي به سايت ها، دانشمندان و اسنادي كه در فعاليت هاي نظامي نسبت داده شده به تهران دخالت دارند، بدهد.
اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه پرونده ايران هم اكنون در شوراي امنيت است و اين شورا چندين قطعنامه غيرقانوني را عليه آن تصويب كرده است.
خبرگزاري فرانسه در ادامه گزارش خود با بيان اين ادعا كه عواقب يك شكست ديگر ممكن است جدي باشد، افزود: واشنگتن در ماه نوامبر هشدار داد كه اگر پيشرفتي صورت بگيرد اين كشور از شوراي حكام آژانس مي خواهد در نشست بعدي اش در چهار تا هشت ماه مارس گام بي سابقه ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را اتخاذ كند.
به ادعاي ديپلماتي كه در وين صحبت مي كرد، به نظر مي رسد كه چين و روسيه از دست ايران خسته شده اند. هنوز مشخص نيست، اما كمي خوشبيني درباره پيوستن آنها به كشورهاي غربي در حمايت از چنين اقدامي وجود دارد.
مارك فيتزپاتريك، تحليلگر موسسه بين المللي مطالعات استراتژيك گفت كه به عقيده وي، تهران در تلاش است از همكاري بيشتر با آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان «اهرمي» در مذاكرات با پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل (آمريكا، انگليس، روسيه، فرانسه و چين) به علاوه آلمان استفاده كند.
اين مقام پيشين وزارت امور خارجه آمريكا در گفت و گو با خبرگزاري فرانسه، ادعا كرد: ايراني ها قصد ندارند مستقل از ساير مذاكرات ديپلماتيك به يك توافق با آژانس بين المللي انرژي اتمي دست يابند. اين در حالي است كه نبايد اين دو را به يكديگر ربط داد.
در همين رابطه، خبرگزاري رويترز نيز به نقل از ديپلمات ها مدعي شد كه به نظر مي رسد ايران تبديل مقادير كم اورانيوم با غناي بالاي خود به سوخت راكتور را از سر گرفته است، فرآيندي كه اگر گسترش يابد مي تواند زمان بيشتري را براي مذاكرات بين واشنگتن و تهران درباره برنامه هسته اي ايران فراهم كند.
رويترز با اعلام اين خبر گزارش داد: اين احتمال كه ايران در حال تبديل اورانيوم غني شده به سوخت است يكي از معدود روش هايي است كه مي تواند از وقوع بحراني تا اواسط تابستان سال ميلادي جاري جلوگيري كند.
اين خبرگزاري با تكرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته اي ايران در ادامه گزارش خود مدعي شد: تهران در غير اين صورت مي تواند تا ماه ژوئن به «خط قرمزي» كه اسرائيل تعيين كرده است و پس از آن ممكن است به تاسيسات هسته اي ايران حمله كند تا مانع دستيابي تهران به مواد شكافت پذير كافي براي ساخت سلاح هسته اي شود، برسد.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ من در قضيه روز 22 بهمن حضور داشتم و خودم جزو شعاردهندگان عليه لاريجاني بودم ولي با يادداشت امروز كيهان متوجه شدم كه اشتباه بزرگي مرتكب شده ام به قول آقاي شريعتمداري مسئله لاريجاني و احمدي نژاد مطرح نيست پاي نظام و خدشه دار كردن جشن بزرگ 22 بهمن در ميان است استغفرالله ربي و اتوب اليه
5122---0912
¤ اگر توجيه برخي از دوستان را بپذيريم كه در اعتراض به مواضع آقايان لاريجاني دست به ايجاد تنش زده اند تصور بفرماييد چنانچه مردم تهران هم در اعتراض به مواضع آقاي احمدي نژاد در مراسم باشكوه 22 بهمن همين كار را مي كردند چه فاجعه اي پيش مي آمد چرا بايد آلت دست چندتا آدم دم دستي مثل آقاي م... و آقاي ب... شويم.
8257---0916
¤ اولين قدم براي اثبات ولايتمداري پيروي از ولي فقيه است وقتي آقا مي فرمايند هرگونه تنش آفريني قطعا خيانت به كشور است، ديگر جاي هيچ توجيهي باقي نمي ماند كه حركت ديروز قم، بازي در زمين دشمن بوده است. از روشنگري كيهان تشكر مي كنم خدا اين زبان گوياي انقلاب را حفظ كند.
از تلفن هاي متعدد خوانندگان
¤ 22 بهمن را گرامي مي دارم و بر گام هاي عزيزاني كه به ميدان آمدند تا بار ديگر حمايت خود را از نظام مقدس جمهوري اسلامي اعلام كنند، بوسه مي زنم. حضور باشكوه اين خيل عظيم نشان داد كه چقدر مردم در عزم خود و در دفاع از اسلام و شرافت خود راسخ هستند. مديران بايد قدر اين موقعيت را بدانند و سستي به خرج ندهند. شكوهي در وجود اين مردم است كه به كمتر از اينكه ابرقدرتي صالح و كشور امام زمان(عج) باشد رضايت نمي دهند. لذا ديد ما بايد در تمام زمينه ها حساب شده باشد.
رضا كيايي
¤ حضور پرشور ملت در راهپيمايي 22بهمن را تبريك مي گويم. دوست و دشمن مي دانند و برايشان به يقين تبديل شده است كه اين انقلاب صاحب دارد و اگر روزي هزاران بار سجده شكر به جا آوريم نمي توانيم حق اين هديه اي را كه خداوند به ما ارزاني داشته ادا كنيم. رهبر اين انقلاب حضرت امام خامنه اي است. پاي همه ملت را مي بوسم چون با حضور خود دشمنان را دلسرد و دوستان را شاد كردند.
يك شهروند
¤ از حضور سرسبز و پرشور مردم در راهپيمايي يوم الله 22بهمن تشكر مي كنم و بر قدم هاي ملت در اين حضور پررنگ بوسه مي زنم. اين راهپيمايي تودهني محكم ده ها ميليون ايراني باغيرت به آمريكا و ايادي آن بود.
حسيني و 3855---0935
¤ به طور قطع و يقين دشمنان داخلي و خارجي از اتحاد و همبستگي امت ولايتمدار و تجديد بيعت آنها با آرمان هاي مقدس امام و رهبري بي نهايت مايوس و ذليل شدند.
سليماني
¤ دوباره در 22 بهمن پوزه دشمن را به خاك ماليديم، دشمنان هنوز ما ملت ايران را نشناختند ما ملت ايران خون امام حسين(ع) و حضرت زينب(س) را در رگها داريم ما زماني كه عهد بستيم پشتيبان ولايت فقيه هستيم تا آخرين قطره خون پاي عهد خود هستيم اين تحريم ها هيچ تأثيري در عزم ملت ندارد. من بسيجي هستم و سه بسيجي هم تحويل جامعه داده ام. دشمنان بدانند اين انقلاب شكست نمي خورد دل آقا شاد باشد ما تا ابد پاي انقلاب و آرمان هاي آن ايستاده ايم.
اصغر ضيايي- كردستان
¤ جمعيت عظيمي كه روز 22 بهمن در همه شهرستان ها و به خصوص در تهران حاضر شدند پيامي به همه جهانيان دادند و دل استكبار را به لرزه درآوردند. پيامي هم براي كساني داشتند كه آگاهانه يا ناآگاهانه باعث دلسردي مي شوند. برخي از مسئولان براي جبران خطاي خود بايد در يك نامه از ملت و خانواده معظم شهدا رسماً عذرخواهي كنند.
مرداني
¤ رهبر معظم انقلاب در سخنان اخير خود فرمودند من يك ديپلمات نيستم، انقلابي ام؛ در راهپيمايي 22بهمن هم دهها ميليون ايراني به عشق رهبري آمدند و همه به رهبر لبيك گفتند و اعلام كردند رهبر آزاده ما هم انقلابي هستيم ما هم اهل انفعال نيستيم .مردم همه به رهبر عشق مي ورزند اما از بعضي از مسئولان دل خوشي ندارند ولي هميشه به عشق رهبر در خيابان آمده اند و به آن دلگرم هستند.
حميد سعيدي
¤ در پي فرمايش رهبر معظم انقلاب بايد اذعان داشت ساده لوحاني كه اخيراً رابطه با آمريكا را مطرح مي كنند بدانند مگر سياست و خط مشي شيطان بزرگ را مشروع و حلال مي دانند كه مي خواهند به وسيله ارتباط با آنها از منافعشان برخوردار شوند.
سليمان بلغار
¤ ملت ايران يك يا علي ديگر بگويند و وقتي قيمت ها افزايش مي يابد نخرند تا همگان ببينند دستهاي كثيف و ناپاكي را كه دست نشانده اجنبي هستند و مي خواهند مردم را به اين انقلاب و نظام بدبين كنند.
يك شهروند
¤ اين مصوبه قيمت گذاري جديد خودرو كه حرف و خواسته خودروسازان است و دولت ابلاغ و سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان آن را تصويب كرده است روي چه حسابي است؟ سازمان حمايت مگر نبايد از مصرف كننده حمايت كند و آن هم با اين خودروهايي كه كيفيت خوبي ندارند. گراني خودرو جداي از تحريم ها بر عهده خود مسئولان خودروسازان در سال قبل بود و امسال هم همين اتفاق در صنعت خودرو افتاده است و اين اقدامات به ضرر مردم است. قيمت خودرو تندر 90 كه در سال قبل 19ميليون بود امسال به 36 ميليون رسيده است ديگر خريد يك خودروي ملي ارزان قيمت به يك رويا براي دهك هاي پايين جامعه تبديل شده است. مگر از سال قبل تا الان چقدر به حقوق كارمندان و كارگران اضافه شده است كه شاهد اين همه گراني در صنعت خودروسازي هستيم.
پوركيايي
¤ يكي از ساكنان منطقه نبرد هستم خط اتوبوس سعدي جنوبي و امام حسين(ع) خيلي ضعيف عمل مي كند و ساعت 7 شب اتوبوس ندارد. وقتي گله مي كنيم مسئولان مي گويند خط را به سرويس داده اند وقتي خودمان نياز داريم چرا اتوبوس ها را به جاهاي ديگر مي فرستند.
زارعي
¤ با حقوق بازنشستگي 600 هزار تومان با چند سر عائله سختي ها را تحمل مي كنيم اما درگيري هاي سياسي برخي از مسئولان را نمي توانيم تحمل كنيم و اينكه ببينيم چگونه آقايان به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب توجهي نمي كنند. واقعاً جاي تأسف دارد كه آب به آسياب دشمن مي ريزند.
ملكي
¤ افشاي فعاليت يك شبكه رسانه اي ضد انقلابي انگليسي در كشور تاكنون باعث شده مسئولان وزارتخانه هاي اطلاعات و ارشاد از اين پس آگاهي و نظارت بيشتري بر عملكرد خود و مطبوعات داشته باشند تا خداي ناكرده چنين رويدادهاي تلخي ديگر تكرار نشود.
يك شهروند
¤ آقاي اردوغان آمريكايي طراح جنگ نابرابر سوريه از سرنگوني دولت مردمي و قانوني اين كشور عاجز مانده عقب نشيني كرد. حالا فهميديد كه روسياهي به خودشان و قطر و عربستان مي ماند. ديگر از اين اشتباهات انجام ندهند.
8575---0937
¤ رئيس جمهور سودان جنوبي تازه تأسيس يافته خيال نكند فروختن نفت خام به اسرائيل برايش مصونيت به بار مي آورد، بلكه عوامل بد ديگري به دنبال دارد و يقين بداند ملت سودان جنوبي هم تا چند سال ديگر بيدار مي شود و جلوي اين غارتگري ها را خواهد گرفت.
رضا سرابي
¤ بدحجابي در اطراف قبور شهدا خيلي مشهود است اين مسئله شكستن حرمت خون شهداست. ظاهراً برخي خانمها شايد ندانسته مي خواهند منزلت و عظمت و قداست اين مكان معنوي را از بين ببرند. خوب است وصيت نامه شهدا را بخوانند كه در اغلب آنها بر حجاب بانوان تأكيد شده است. از مسئولان فرهنگي تقاضاي رسيدگي داريم.
6030---0912
¤ يك جانباز 40 درصد هستم. قصد خريد خودرو پرايد داشتم قرار بوده وام 7 ميليون بگيرم و بتوانم با خريد يك خودرو كاري براي خودم دست و پا كنم. الان با اين اوضاع نمي دانم چه كنم. از مسئولان تقاضاي رسيدگي و كمك دارم. آيا گوش شنوايي براي شنيدن مشكلات ما وجود خواهد داشت؟
موسوي
¤ از مسئولان شهرستان كاشان تقاضا داريم نظارت بيشتري بر نرخ تاكسي ها داشته باشند هركس به ميل و اختيار خود هر نرخي كه بخواهد روي مسيرهاي كوتاه مي گذارد و مردم را سركيسه مي كنند.
اهل كاشان
 


نازايي اصلاح طلبان به روايت قابله بي بي سي (خبر ويژه)

معاون وزير ارشاد در دولت اصلاحات كه اكنون به استخدام شبكه دولتي انگليس درآمده، مي گويد اصلاح طلبان دچار نازايي عقيدتي شده اند.
علي اصغر رمضانپور در تحليلي كه براي سايت اينترنتي روزآن لاين نوشته، به سبك گردانندگان شبكه بي بي سي خواستار احياي اصلاح طلبان در ايران شده و مي نويسد: اصلاح طلبي دچار تغيير رهبري و سازمان هم تنش در ايدئولوژي آن و هم دگرگوني در خاستگاه اجتماعي شده است. در سال هاي نخست رياست خاتمي و حتي در زمان انتخابات نوعي رهبري سازمان يافته جمعي در كنار رهبري فردي خاتمي وجود داشت.
چهره هايي مانند سعيد حجاريان و مصطفي تاجزاده و عباس عبدي و متفكراني مانند حسين بشيريه كه در اينجا مجال نام بردن از همه آنان نيست و سازمان هاي سياسي مانند جبهه مشاركت و تشكل هاي نزديك به ملي-مذهبي ها و تشكل هاي مدني در درون يك سيستم شناخته شده به فرآيند تصميم سازي در رهبري جنبش كمك مي كردند. اما امروز گويي مجال گفت وگو تنها در فضاي آلوده و بي سازمان فيس بوك مانده است.
وي با بيان اينكه اصلاح طلبان نتوانستند شهرهاي بزرگ و كوچك را فتح كنند و نفوذ و عمق اجتماعي خود را از دست دادند، مي نويسد: اگر به تحول شعارهاي اصلي اصلاح طلبي در دو بازه زماني دوم خرداد و اكنون بنگريم بهت زده خواهيم شد. زماني شعار «ايران براي ايرانيان» در بين بود و حالا از شعار «نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران» هم عقب مي نشينيم. كار ويژه اصلاح طلبي ديني شيعه كه در دهه هفتاد آموزش مدارا و تساهل ديني بود اكنون به ادامه تلاشي تبليغي براي جدا كردن مرزهاي مذهبي ها از غير مذهبي ها و حفظ چسب و ربط درون سازماني براي باقيمانده سازمان هاي اصلاح طلبي شده است كه زماني همراه با حاكميت بوده اند. اصلاح طلبي واقعا موجود در ايران روز به روز و تحول به تحول در برابر فشارهاي حاكميت ناگزير به عقب نشيني شده و شعارهايي را بر زمين نهاده است كه روزي پيوند دهنده گروه هاي متفاوت بوده است. اين رهيافت محدود، نوعي تقابل مذهب و غيرمذهب را عمده مي كند.
رمضانپور در حالي كه خود از اوج معاونت وزارت ارشاد به حضيض مستخدمي جزء بي بي سي افتاده و جزو از دست رفتگان محسوب مي شود، مي نويسد: اصلاح طلبي از درك گستردگي تحول اجتماعي و حركت هاي اجتماعي در ايران بازمانده و در ايدئولوژي سران آن هيچ نشاني از نوآوري در ديدگاه ديده نمي شود. نه درك تازه اي از مناسبات بين المللي و نه از تحولات فرهنگي و اجتماعي در سطح بين المللي وجود ندارد. در چنين شرايطي بيهوده نيست اگر بگوييم آنها دچار بي سازماني و ناتواني در تعميق پيوندهاي اجتماعي و نازايي عقيدتي شده اند.
 


تحريم ها عليه ايران موفق نبود اما مخالفان بگويند موفق بود! (خبر ويژه)

دولت اوباما تحريم هاي جديد عليه ايران را ناموفق ارزيابي مي كند. واشنگتن در عين حال به مخالفاني در ايران نياز دارد كه بگويند تحريم ها موفقيت آميز خواهد بود!
اين تحليل جالب توجه را خبرگزاري رويتر منتشر كرد. رويتر با تصريح بر اين كه تحريم ها نمي تواند موجب تحريك آشوب عليه حاكميت شود، به گزارش نيويورك تايمز اشاره كرد. نيويورك تايمز معتقد است «تحريم ها روند زندگي عادي مردم ايران را تغيير نداده است». رويتر در همين زمينه مي نويسد: هرچند نرخ تورم بالا رفته اما اين وضع باعث اغتشاش نشده است. روزنامه نيويورك تايمز اشاره مي كند كه نه تنها تحريم هاي فعلي كارآمد نبوده بلكه تحريم هاي جديد نيز موفقيت آميز نيست و يكي از مقامات دولت جديد آمريكا در مورد موفقيت آنها ترديد دارد.
رويتر مي افزايد: آمريكا كشورهاي زيادي را تحريم كرده كه موفقيت چنداني نداشته اند، دولت و رسانه هاي آمريكا بارها گفته اند ايران به واسطه تحريم ها قادر به ادامه روند فعلي نيست. اما ايران به راه خود ادامه مي دهد.
رويتر به نقل از ريچارد هاس رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا يادآور مي شود: تحريم ها به تنهايي كارآمد نيست؛ اگر اهداف بزرگي مد نظر باشد يا زمان زيادي نداشته باشيم؛ اما در مجموع تحريم مي تواند يك كشور را تضعيف كند. با وجود اين، معمولا مانع از اغتشاشات و تهديد داخلي مي شود. از اين گذشته تحريم ها تمايل مردم تحريم شده را براي حفظ اتحاد در برابر تحريم كننده افزايش مي دهد و گزارشگر نيويورك تايمز در تهران نيز شاهد اين امر بوده است.
رويتر با بيان اين كه «مدركي مبني بر اين امر در دست نيست كه آسيب هاي تحريم باعث شده ايران سياست هايش را تغيير دهد يا به سوي آشوب پيش برود» تصريح كرد: ايران تحريم ها را دور مي زند و اين از موفقيت تحريم كم مي كند.
رويتر در ادامه نوشت: پوشش رسانه اي تحريم ها را در حالي مي توان بهتر انجام داد كه نيروهاي خبرنگار را مانند ديپلمات در عرصه سياست خارجي آموزش داده باشيم.
اين خبرگزاري تصريح مي كند: ايران حق دارد فكر كند ما ميليون ها بار شاهد اين تحريم ها بوده ايم و مي توانيم هر تحريمي را تحمل كنيم. در همين حال دولت «باراك اوباما» رئيس جمهوري آمريكا، ترديد دارد تحريم هاي جديد بهتر و موفق تر از تحريم هاي قبلي خواهد بود.
با اين حال خبرگزاري رويتر تاكيد مي كند: واشنگتن به مخالفاني در ايران نياز دارد كه بگويند اقدامات تحريم آمريكا موفق بوده است(!)
 


ژنرال آمريكايي: با دانش ايران نمي توان جنگيد (خبر ويژه)

آمريكا نمي تواند با ايران بجنگد زيرا سرمايه هاي فكري اين كشور را نمي توان با بمباران تاسيسات هسته اي نابود كرد.
اين مطلب را ژنرال جيمز كارترايت معاون سابق ستاد مشترك ارتش آمريكا عنوان كرد. وي در مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي واشنگتن، از «مشكلات موجود در برنامه ريزي براي حمله نظامي به نيروگاه هاي هسته اي ايران» ياد كرد و گفت: بزرگترين مشكل پيش رو ناتواني هر حمله نظامي از تخريب «سرمايه هاي فكري» ايران است كه اين كشور در طول تحقيقات هسته اي خود به دست آورده است.
به باور اين ژنرال بازنشسته، حمله به ايران توسعه برنامه هسته اي اين كشور را به تاخير خواهد انداخت، ولي امكان اين را نخواهد داشت كه ايران را از ادامه فعاليت هاي غني سازي اورانيوم باز دارد.
وي تصريح مي كند: «شما نمي توانيد تمامي سرمايه هاي فكري را بكشيد و براي موفقيت يك حمله نظامي، ايران بايد ده ها سال اشغال شود. اين هدفي بسيار غيرواقعي است، اگر ما مي خواهيم كسي را مجبور كنيم كه دانش آموخته خود را فراموش كند.»
 


ارزيابي راديو فردا از پشت و روي يك بازي انتخاباتي (خبر ويژه)

ارگان سازمان سيا ابعاد نامزدي احتمالي هاشمي رفسنجاني را بررسي كرد و نهايتاً از وي خواست به جاي نامزدي، جريان معترض را تقويت كند.
وب سايت راديو فردا در تحليلي به قلم يكي از اصلاح طلبان فراري نوشت: حاكميت تصور نمي كند كه هاشمي در انتخابات رأي بياورد لذا نگراني خاصي از حضور او ندارند. دغدغه اصلي آنها پيروزي نامزدي همسو با وي است. بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه وي تأييد صلاحيت شود اما كانديدا شدن هاشمي به انصراف و كناره گيري نامزدهاي بالقوه اي چون محمد شريعتمداري، حسن روحاني، اسحاق جهانگيري و حتي شايد محمد عارف مي انجامد. آنها صحنه را ترك مي نمايند. به احتمال زياد اصلاح طلباني مانند خاتمي نيز از اين اتفاق استقبال مي كنند.
راديو فردا مي افزايد: اما شكاف جنبش سبز و بخش هاي راديكال اصلاح طلبان و اپوزيسيون مدافع تغيير با هاشمي در صورتي نامزدي وي بيشتر مي شود. از آنجايي كه اكثريت نيروهاي خواهان تغيير تمايلي به رويكرد انتخابات محور ندارند، كانديداتوري هاشمي رفسنجاني را در تعارض با خط مشي و مقاومت رهبران نمادين جنبش سبز تفسير مي كنند. بنابراين، اين نيروها نه تنها روي خوشي به نامزدي هاشمي رفسنجاني نشان نمي دهند بلكه به تقابل با وي پرداخته و برنامه سياسي وي را رد مي كنند.
تحليلگر راديو فردا با بيان اينكه «بخش هاي ميانه رو و سنتي اصول گرايان نيز از كانديداتوري هاشمي استقبال نخواهند كرد و اين اتفاق منجر به فاصله گيري آنها مي شود.» نوشت: بخش هاي ميانه رو و سنتي اصول گرايان نيز از كانديداتوري هاشمي استقبال نخواهند كرد و اين اتفاق منجر به فاصله گيري آنها مي شود. اما حاكميت و بخصوص بخش افراطي و جديد اصول گرايان از كانديداتوري هاشمي خرسند مي گردند. حاكميت حضور هاشمي را به منزله آزاد بودن و رقابتي بودن انتخابات تفسير مي كند و ادعاي آزاد نبودن انتخابات را رد مي نمايد. براي هاشمي پس از حضور در صحنه انتخابات بسيار دشوار خواهد بود كه مدعي آزاد نبودن انتخابات شود. بنابراين حاكميت هم موفق مي گردد با كمترين ريسك، رقابت و تكثر كاذب در انتخابات را تحقق بخشد و از سوي ديگر هاشمي را بي اعتبار سازد كه ملاك آزاد بودن و يا نبودن از ديد وي حضور شخص خودش در انتخابات بوده است(!)
ارگان رسانه اي سازمان سيا ضمن ارزيابي ساير ابعاد منفي ماجرا نتيجه گرفت: بزرگترين چالش هاشمي رفسنجاني در انتخابات با آن بخش از مردم عادي است كه چندان سياسي نيستند. از ديد آقاي هاشمي رفسنجاني از نمادهاي اصلي مشكلات كشور است. در بخش هاي محروم جامعه نيز درست يا غلط، نام هاشمي به اتهامات اقتصادي پيوند خورده است. بنابراين به طور طبيعي اين بخش از جامعه به كسي راي مي دهد كه در مقابل هاشمي رفسنجاني بايستد. محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري نهم از اين فاكتور استفاده زيادي كرد. بنابراين در مجموع به نظر مي رسد عقلانيت سياسي حكم مي كند هاشمي رفسنجاني در انتخابات كانديدا نشود و در عوض بكوشد تا جريان معترض به وضع موجود را در رقابت هاي انتخاباتي پيش رو تقويت نمايد.
 


آسوشيتدپرس: نبايد پيشرفت هاي چشمگير ايران را دستكم گرفت (خبر ويژه)

پيشرفت هاي علمي ايران صرفا تبليغات و نمايش نيست. ايران از قدرت قابل توجهي در زمينه پيشرفت هاي علمي و نظامي برخوردار شده است.
خبرگزاري آسوشيتدپرس تحليل فوق را ضمن بررسي موفقيت هاي جديد ايران در حوزه هاي مختلف فني مورد تأكيد قرار داد. آسوشيتدپرس مي نويسد به رغم برخي بزرگ نمايي ها، نبايد توان علمي ايران را دست كم گرفت. آنها اخيرا از توليد هواپيماهاي بدون سرنشين، ارسال موجود زنده به فضا و ساخت تونل هواي فوق صوت خبر دادند. هر يك از اين رويدادها مي تواند به مثابه مشتي به تحريم هاي غرب به حساب آيد. پيام تهران اين است كه تحريم ها نمي تواند پيشرفت هاي فني و علمي ما را متوقف كند.
به نوشته آسوشيتدپرس، مقامات ايران تلاش كرده اند تحريم ها را به عنوان امتيازي غيرمستقيم كه باعث نوآوري و خودكفايي صنعتي شده به تصوير بكشند. بخشي از اهداف وسيع تر ايران آن است كه به عنوان قلب فناوري و استقلال سياسي جهان اسلام شناخته شود، موضوعي كه سال گذشته ميلادي و با برعهده گرفتن رياست جنبش غيرمتعهدها شكل پررنگ تري به خود گرفت.
به نوشته آسوشيتدپرس، تئودور كاراسيك كارشناس امنيتي موسسه «تحليل نظامي خاور نزديك و خليج» دبي، ناديده گرفتن دانش و فناوري رو به توسعه ايران را اشتباه دانست. ايران با ارسال ماهواره به مدار، برخي ويژگي هاي بنيادين تخصص هاي هوافضا را به نمايش گذاشته و برنامه موشكي قابل توجهي كه بتواند اسرائيل و پايگاه هاي آمريكا را در منطقه هدف قرار دهد فراهم كرده است.
خبرگزاري آمريكايي تصريح كرد: از رزمايش هاي اخير ايران در نزديكي تنگه هرمز، به عنوان شاهراه عبور يك پنجم از نفت خام مصرفي جهان، چنين بر مي آيد كه قدرت دريايي جمهوري اسلامي نيز ظاهرا رو به افزايش است. از سال 2011 تاكنون ناوهاي جنگي ايران 2بار به مديترانه اعزام شده اند و همين پيام آشكاري به اسرائيل است مبني بر اين كه نيروي نظامي ايران صرفا به مناطق اطراف محدود نمي شود.
كاراسيك گفت: آنچه كه ايران به عنوان پيشرفت و دستاورد به نمايش مي گذارد هر چند به منظور تغذيه افكار عمومي در رابطه با بومي بودن برنامه ايران و توانايي آن در حفاظت از كشور صورت مي گيرد، اما، اين صرفا يك نمايش نيست بلكه ايران از قدرت قابل توجه و چشمگيري برخوردار است.
 


اسرائيل: حمله سايبري را ما شروع كرديم اما حالا ايران حرف اول را مي زند (خبر ويژه)

 يك موسسه امنيتي رژيم صهيونيستي نسبت به اقتدار ايران در حوزه نبرد سايبري ابراز نگراني كرد.
موسسه مطالعات امنيت ملي وابسته به دانشگاه تل آويو در پژوهشي كه به جنگ هاي الكترونيكي و سايبري اختصاص دارد خاطرنشان مي كند: بخش سايبري وزارت دفاع آمريكا قصد دارد تغييرات كلي اي در جنگ سايبري اعمال كند. به ويژه اطلاعاتي كه از سوي برخي منابع رسمي و علني مخابره شده نشان مي دهد آمريكا نزديك به 90درصد بودجه الكترونيكي خود را صرف دفاع از خود مي كند در حالي كه تنها 10درصد از اين بودجه را به حملات الكترونيكي اختصاص داده است. مسأله اي كه باعث تضعيف نيروي هجومي آمريكا شده است.
اين گزارش يادآور شده است: مقام هاي آمريكايي خود مي دانند كه حملات الكترونيكي اي كه به ايران انجام مي دهند از سوي اين كشور بي پاسخ نمي ماند و حتي در برخي مواقع بسيار قدرتمندتر از حملاتي است كه خودشان انجام مي دهند. مسأله اي كه به اذعان مقام هاي آمريكايي باعث شده است تا ايران قدرتمندترين كشور در حوزه الكترونيك و جنگ سايبري باشد.
به گزارش ديپلماسي ايراني به نقل از القدس العربي، چاپ لندن، اين موسسه مطالعات صهيونيستي در ادامه گزارش مي دهد: ايران پس از نخستين حمله سايبري به تأسيسات هسته اي اش به سرعت بر روي فضاي سايبري خود كار كرد و اكنون به كشور قدرتمند جهان در جنگ سايبري تبديل شده است.
موسسه مطالعات امنيت ملي اسرائيل به كاخ سفيد هشدار مي دهد، حملات سايبري در آينده مي توانند هزينه هاي بسيار سنگيني را متحمل ايالات متحده آمريكا كنند و اگر واشنگتن به اين موضوع توجه نكند و مسأله گذشت زمان را جدي نگيرد متحمل حملات سايبري بسيار جدي اي خواهد شد كه هزينه هاي ناشي از آن سرسام آور خواهند بود.
اين موسسه در ادامه از ايالات متحده آمريكا مي خواهد كه توانايي هاي سايبري جمهوري اسلامي ايران را جدي بگيرد و مطالعاتي جدي بر روي قدرت ميداني و الكترونيكي آن انجام دهد.
موسسه مذكور به آمريكا و اسرائيل هشدار مي دهد ايران هميشه آماده واكنش به هرگونه حمله سايبري است از اين رو بايد خود را آماده مواجهه با هرگونه حمله سايبري از سوي ايران كنند.
در اين گزارش به نقل از يكي از مقام هاي عالي رتبه نيروي هوايي آمريكا آمده است: ايران پس از حمله سايبري به تأسيسات هسته اي اش در سال 2010توانسته است امكانات الكترونيك و سايبري خود را به شدت تقويت كند و به زودي به قدرتي بزرگ تبديل خواهد شد.ايراني ها اكنون از چنان قدرتي در فضاي سايبري برخوردارند كه براي آمريكايي ها به هيچ وجه قابل تصور نيست به گونه اي كه مي توان گفت در جنگ سايبري در سطح جهان در حال حاضر حرف اول را مي زنند.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10