(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


یکشنبه 13 اسفند  1391 - شماره 20444

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
دوگانه پيش بيني پذيري ايران (يادداشت روز)
فتوشاپ (گفت و شنود)
با راه اندازي پورتال جديد صورت مي گيرد
نظارت وزارت اطلاعات بر ورود و خروج ارز
معاون نيروگاهي سازمان انرژي اتمي:
ايران به دنبال سلاح هاي اتمي نيست
كيهان و خوانندگان
سوريه از هم نپاشيد قدرت ايران افزايش يافت (خبر ويژه)
سناتورها VOA فارسي و راديو فردا را اضافه بار مي دانند (خبر ويژه)
دويچه وله: غرب نمي خواهد مذاكرات با ايران به خطر بيفتد (خبر ويژه)
ضدحال آرژانتين در شطرنج آمريكا با ايران (خبر ويژه)
يونايتدپرس: اسرائيل مي داند ايران دير يا زود ضربه مهم را مي زند (خبر ويژه)


دوگانه پيش بيني پذيري ايران (يادداشت روز)

رفتار بلوك آمريكا در مذاكرات آلماتي آميزه اي از واقعيت و شعبده بود. مذاكرات گروه 1+5 با ايران دو هفته ديگر در اسلامبول و در سطح فني و كارشناسي برگزار مي شود و پس از آن، پايتخت قزاقستان در تاريخ 16 فروردين 92 ميزبان دور دوم مذاكرات خواهد بود. اخباري كه طي چند روز اخير منتشر شده حكايت از اين دارد كه غرب درخواست توقف غني سازي 20 درصد و تعطيلي تاسيسات فردو را به «محدود كردن غني سازي 20 درصد» تغيير داده است. برخي منابع غربي همچنين به طور مبهم از احتمال كاهش سطح تحريم ها سخن گفته اما برخي ديگر اشاره كرده اند كه اين موضوع شامل تحريم هاي نفتي و مالي و بانكي نمي شود. برخي از اين منابع ديپلماتيك و رسانه اي در عين حال خاطرنشان مي كنند كه اين ابهام به اعتبار نگراني از به هم خوردن مذاكرات و توقف آن در پيش گرفته شده است.
چرا رفتار غرب را بايد آميزه اي از شعبده و واقعيت دانست؟ بخش چشم بندي و شعبده ماجرا از اين قرار است كه ديپلمات هاي غرب مايلند با شلوغ كردن شاخ و برگ و حواشي مذاكره، مسئله اصلي را غيب كنند. آنها البته 10 سال پيش در اين امر مهارت بيشتري داشتند و اكنون شگردهاي چشم بندي شان لو رفته است. غرب اگر مي توانست ايران را از تمام حقوق مشروع خود محروم مي كرد اما حال كه نمي تواند مي كوشد با انواع شعبده، اين حق را محدود سازد. آنها 10 سال پيش به نام «تعليق موقت براي اعتمادسازي» كه قرار بود فقط چند ماه باشد، امتياز 30 ماه تعليق را از تيم مذاكره كننده وقت (متأثر از انفعال دولت و مجلس اصلاحات) گرفتند و خون به دل متخصصان و فناوران ايراني كردند. حالا كه يك دهم زور سابق و يك صدم نفوذ 10 سال پيش را ندارند، مجبور شده اند در برابر غني سازي 3/5 درصد و فعاليت پرشتاب هزاران دستگاه سانتريفيوژ زانو بزنند و از ايران بخواهند غني سازي 20 درصد را «محدود» كند؛ هرچند كه همچنان دو كفه ترازو مساوي نيست.
آنها همان كساني هستند كه 10 سال پيش اجازه ندادند ايران 5 سانتريفيوژ صرفا براي كارهاي مطالعاتي و آزمايشگاهي داشته باشد. به تعبير ريچارد دالتون- سفير انگليس در تهران حد فاصل سال هاي 2003 تا 2006- در مصاحبه با راديو فردا؛ «به نسبت 10 سال پيش خيلي چيزها تغيير كرده، چرا كه ايران توانايي هسته اي خود را بسيار پيش برده است. يك موضوع ديگر هم تغيير كرده و آن اينكه 1+5 آن چنان تاكيدي بر قطع كامل غني سازي نمي كنند. اين روزها تقاضاي قطع كامل غني سازي، كاملا غيرمنطقي و غيرواقعي است. شكي نيست كه تكرار تقاضاي مطرح شده در سال 2005 و 2006 راه به جايي نخواهد برد و 6 كشور هم به اين نتيجه رسيده اند اما هنوز نشانه اي نمي بينيم كه آنها موضع خود را به اندازه كافي اصلاح كرده باشند تا بتوانند ايران را براي يك مذاكره بين المللي جلب كنند... اين مشخص است كه مذاكرات 10 سال پيش شكست خورده و ما بايد از اين شكست درس بگيريم كه زياده خواهي نكنيم. بايد بدانيم كه مذاكره بايد براي هر دو طرف منافعي داشته باشد».
10 سال پيش وقتي ماجراي «چالش- مذاكرات هسته اي» كليد مي خورد، يك ادعا از سوي برخي سياست پردازان آمريكايي و اروپايي مطرح شد و با ذوق زدگي مورد استقبال برخي جريان هاي سياسي داخلي قرار گرفت مبني بر اين كه اگر غرب به ايران اعتماد نمي كند و اجازه داشتن برنامه هسته اي نمي دهد، به خاطر پيش بيني ناپذير بودن ايران است. آنها مي گفتند رفتارهاي ايران مطابق استانداردهاي جهاني(غربي) نيست و اگر تغيير كند، واگذاري امتيازهاي جذاب و شيرين از سوي غرب جايگزين سياست فشار و تهديد و تحريم خواهد شد. همان زمان، نايب رئيس مجلس ششم (محسن- الف) با تكرار تبليغات غرب مدعي شد سياست هاي جمهوري اسلامي پيش بيني ناپذير است و همين باعث شده غرب نتواند با ايران تعامل مثبت داشته باشد. روزنامه غرب زده شرق نيز در تحليلي به قلم سردبير وقت خود ادعا كرد اگر غرب اجازه نمي دهد ايران از فناوري اتمي برخوردار شود، به خاطر اين است كه ما تقواي اتمي نداريم. 7-6 سال بعد نامزد انتخاباتي جريان غربگرا، علنا جمهوري اسلامي را به «ماجراجويي» متهم كرد و بدين ترتيب حق را به جانب آمريكا و اروپا داد. مشاور ارشد اين چهره سياسي به همراه برخي تندروهاي فراري حزب مشاركت هم اكنون در ملاقات با برخي اعضاي شوراي اروپا خواستار تشديد فشار تحريم ها به ايران براي دامن زدن به بي ثباتي در ايران مي شود.
اين گزاره كه «ايران قابل پيش بيني نيست» آميزه اي از راست و غلط و دروغ است به ويژه اگر با رفتار غرب مقايسه شود. راست است، به اين اعتبار كه پايداري ايران در محاسبات فيزيكي و ماترياليستي غرب نمي گنجد. طبق محاسبات رايج قدرت هاي غربي، كشورها و ملت ها در مقابل حجم مشخصي از فشار مي شكنند حال آن كه فشار و تهديد مضاعف، باعث سرسختي و صلابت بيشتر ايران شده است. گويا پتك غرب نه بر شيشه كه بر آهن تفته كوبيده مي شود و آن را محكم تر مي كند. از سوي ديگر گزاره مذكور غلط و دروغ است چرا كه اتفاقا جمهوري اسلامي ايران رفتاري قابل پيش بيني و محاسبه پذير دارد. به يك معنا، صداقت و صراحت و شفافيت ايران مطلقا با بي صداقتي و بدعهدي و غدّاري غرب- از جمله در همين مذاكرات كشدار هسته اي- قابل مقايسه نيست. رفتار ايران براي اغلب ناظران بيطرف قابل پيش بيني است چون دكترين تعريف شده و استراتژي اعلامي دارد و اگر قابل پيش بيني نباشد، صرفا اين موضوع متوجه دولت هاي مستكبري است كه انتظار اين ميزان صلابت و مقاومت را از ايران نداشته اند. آنها در واقع از محافل تسليم طلب- تافته هاي جدا بافته از ملت ايران- فريب خورده و دچار تصور خلاف واقع شده اند.
چالش و اختلاف اصلي اردوگاه غرب با ملت ايران بر سر همين گزاره پيش بيني پذيري يا پيش بيني ناپذيري است و نه مثلا غني سازي اورانيوم. بانيان دو جنگ بزرگ و ظالمانه جهاني و سازندگان و منفجركنندگان بمب اتمي كه نقش اول را در راه اندازي بيش از 10 جنگ پس از جنگ جهاني دوم داشته و مرتكب صدها مورد خيانت و جنايت و كودتا و نقض حقوق ملت ها شده اند، كمترين صلاحيتي درباره انطباق ديگر كشورها با معيارهاي جهاني و اعلام پيش بيني ناپذيري آنها ندارند. اتفاقا از اين منظر، قدرت هاي غربي از همه پيش بيني ناپذيرترند و به سادگي آب خوردن، تعهدات و مسئوليت هاي خود را زير پا مي گذارند. آنها در خدعه و پيمان شكني شهره آفاقند. چالش اصلي صهيونيسم مسيحي حاكم بر غرب اين است كه ملت ايران با انقلاب اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي، «قالب شكني» كرده و در قالب هاي تنگ و ترسيم شده غرب متوقف نمي شود. مراد غرب از پيش بيني ناپذيري ايران در واقع قالب ناپذيري اوست و اين كه چرا به اعتبار فشار و تحريم و تهديد غرب، از پا نمي افتد و رو به قبله نمي شود؟ 10 سال پيش، يك جريان سياسي در ايران سوگلي غرب واقع شد چون با كوچكترين اخم و اشتلم قدرت ها، جا زده و نامه تسليم را امضا كرده بود. نمايندگان اين جريان، در نامه ذلت بار معروف چنان از ضرورت سر كشيدن جام زهر تسليم سخن گفته بودند كه گويا قرار است آب حيات و خوشبختي سر بكشند. و شگفت اين بود كه زعماي همين جريان چند سال قبل تر، ماجراجويي را به اوج رسانده و خواستار حضور در جبهه جنگ عراق و افغانستان به حمايت از طالبان و صدام شده بودند. نه به آن تهور كور و نه به اين بي جربزگي و تسليم طلبي مرگبار. اين تعبير شريف از امير كلام علي بن ابيطالب عليه السلام است كه لاتري الجاهل الا مفر طاً او مفر ّطاً. نادان را پيدا نمي كني مگر در افراط يا تفريط. اما برخي از اين جماعت آگاهانه تندروي و كندروي كردند و رفتار آنان بوي خيانت مي داد.
ما به ويژه در اين كش و قوس 10 ساله، ديسيپلين و تراز رفتاري شايسته كرامت را باز يافته ايم. ما امروز به مراتب محترم تر و آبرومندتر از 10 سال پيش هستيم كه به اعتبار بي طاقتي جريان سياسي حاكم بر دولت و مجلس وقت، هم برنامه هسته اي خود را تعطيل كرديم و هم اتهام و اهانت «محور شرارت» را از آمريكا دريافت كرديم. كمك دولت وقت به اشغالگران افغانستان باعث نشد كه اتهام محور شرارت را متوجه ما نكنند. گلايه توأم با انفعال رئيس دولت وقت از آمريكايي ها، از خاطر جريحه دار تاريخ پاك نخواهد شد. آمريكايي ها امروز از ايران التماس مذاكره مي كنند و پاي ميز مذاكره حواسشان هست كه وصف رذالت هاي خود را به ما نسبت ندهند. جبهه مقاومت و بيداري اسلامي به محوريت جمهوري اسلامي ايران در همين 10 سال طلايي، پايه هاي نفوذ و قدرت صهيونيسم مسيحي را در چهار گوشه خاورميانه تراشيده و فرو ريخته است. ما مدام در اين 10 سال غرب را مجبور كرده ايم محاسبات خود را تغيير دهد و از نو معادله بنويسد. امروز وزيران خارجه آمريكا و انگليس قادر نيستند كه مانند 10 سال پيش بگويند ميوه تسخير بغداد را در تهران و با بيانيه تهران چيديم.
افق آينده روشن است. اميد دشمن را بايد نااميد كرد. هستند محافلي كه از سر ناداني يا لجبازي با رقبا- و بعضا زد و بند و قول و قرار با بيگانه- چنان رفتار مي كنند كه دشمن را به طمع مي اندازند و او را به فشار و عداوت جسور مي كنند. دشمن در حالي كه بازي را باخته و جنگ 10 ساله را مغلوبه مي بيند، چاره اي ندارد جز اين كه به همين حلقه ها دل ببندد و به برخي از آنها مشورت بدهد و بگيرد و قرار و مدار بگذارد. به يقين اگر دست اندركاران فتنه سال 88، به آن اختلاف و اغتشاش دامن نمي زدند، دشمن همان سال مجبور مي شد به اعتبار پشتوانه مشروعيت 40 ميليون راي، حق ملت ايران را امضا و پرونده چالش هسته اي را مختومه اعلام كند. برعكس، همان خيانت موجب شد تا دولتمردان آمريكايي و انگليسي بگويند كه بايد تحريم ها را براي تشديد شكاف و اختلاف در ايران شدت بخشيد و ميوه اين اختلاف و اغتشاش در خيابان را در كريدور مذاكرات سياسي با ايران چيد. در واقع اين آشوبگري به اندازه آن اشغالگري براي صهيونيسم مسيحي كه جنبش سبز را سرمايه بزرگ و نيروي پياده نظام خود خواند، ارزش داشت. آمريكا و متحدانش علنا اعلام مي كنند توان جنگ تازه اي را ندارند و بايد ديگران به نيابت جور آنها را بكشند يا به تعبير شبكه دولتي انگليس، «آمريكا به اعتبار افول قدرت مجبور است دكترين هدايت از پشت را به جاي جنگ مستقيم در پيش بگيرد».
عقب نشيني بلوك آمريكا در آلماتي و به كرسي نشستن بخشي از مطالبات مشروع ملت ايران، ميوه قدرت نمايي خياباني ملت موقعيت شناس ايران در راهپيمايي 22 بهمن امسال (تكرار قيام الهي نهم دي88) است و شيرين تر از اين ميوه را به فضل الهي بايد پس از انتخابات خوب و انتخاب مطلوب در 24 خرداد 92 چيد. اين، بخشي از چشم انداز يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است.
محمد ايماني

 


فتوشاپ (گفت و شنود)

گفت: برخي از منتقدان در آمريكا و اروپا اهداي جايزه اسكار به فيلم ضد ايراني «آرگو» را نشانه حقارت آمريكا در برخورد با ايران دانسته اند.
گفتم: ولي رسانه هاي دولتي آمريكا و صهيونيست ها كه خيلي از اين اقدام تقدير كرده بودند.
گفت: يكي از منتقدان مي گويد؛ تهيه كنندگان اين فيلم با وارونه نمايي و تحريف تاريخ خواسته اند از گروگان هاي آمريكايي در ايران قهرمان بسازند!
گفتم: ولي واقعيت تسخير لانه جاسوسي يعني فروپاشي اقتدار پوشالي آمريكا و تحقير جاسوسان آمريكايي كه قابل انكار نيست. خودشان بارها اعتراف كرده اند.
گفت: حيوونكي ها براي اين كه دلشان خنك شود چاره اي غير از اين نداشته اند!
گفتم: يارو تصادف كرده و لت و پار شده بود. متخصص راديولوژي براي اين كه به اطرافيان او دلداري بدهد گفت؛ چيزي نيست! چندتا دنده اش شكسته و جمجمه اش ترك برداشته ولي نگران نباشيد، نيازي به عمل جراحي ندارد، خودم با فتوشاپ درستش مي كنم!
 


با راه اندازي پورتال جديد صورت مي گيرد

نظارت وزارت اطلاعات بر ورود و خروج ارز

سرويس سياسي-
در پي مشكلات نوسانات بازار ارز و سوءاستفاده هاي ناشي از آن و تخلفات گسترده اي كه از سوي اخلالگران اقتصادي انجام شد پورتال جديدي با هدف جلوگيري و مسدود كردن اين تخلفات و سوءاستفاده ها از سوي وزارت اطلاعات راه اندازي شده است.
پيش از اين و در سال گذشته با حضور وزراي اقتصاد، نفت، رئيس كل بانك مركزي و نمايندگان برخي از دستگاه هاي اجرايي، پورتال ارزي بانك مركزي رونمايي شده بود.
بهمن ماه سال قبل وقتي پورتال ارزي رونمايي شد از مهمترين ويژگي هاي مورد اشاره هدايت ارز به سوي واردات واقعي، كنترل دقيق ارز تخصصي بانك مركزي، ايجاد ساز وكار مناسب براي كنترل بازار كالا و از همه مهمتر مديريت بازار ارز بود.
اما علي رغم راه اندازي آن پورتال، مشكلات و تخلفات ارزي ادامه داشته و براي همين است كه راه اندازي سامانه جديد كنترل و پيشگيري از تخلف ارزي ضروري بوده است.
در همين ارتباط، ديروز وزير اطلاعات در همايش سراسري اعضاي شوراي دستگاه هاي نظارتي مركز و استان ها، از راه اندازي پورتال ارزي براي مبارزه با اخلال گران اقتصادي از سوي وزارت اطلاعات خبر داد.
وزير اطلاعات اعلام كرد: با توجه به بحران هاي ارزي و سوءاستفاده هاي ناشي از تفاوت نرخ ارز سامانه كنترل و پيشگيري از تخلف توسط وزارت اطلاعات ايجاد شد.
حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي پيش از ظهر ديروز در اين همايش افزود: با توجه به بحران هاي ارزي و سوءاستفاده هاي ناشي از تفاوت نرخ ارز، وزارت اطلاعات اقداماتي را در جهت ايجاد سامانه كنترل و پيشگيري از تخلف انجام داد.
وي ادامه داد: اين سامانه كه تا آخر امسال نهايي مي شود پورتال ارزي كشور است.
مصلحي ادامه داد: يكي از تخلفاتي كه در گذشته وجود داشته، جعل ثبت سفارش است، كه با اين سامانه از آن به خوبي جلوگيري شد، متاسفانه در بسياري از موارد افرادي با جعل توانسته بودند، ارز بگيرند، ولي امروز شاهديم كه ديگر چنين تخلفي صورت نمي گيرد.
وزير اطلاعات گفت: تخلف ديگر دريافت ارز و وارد نكردن كالا به كشور است كه خسارت هاي زيادي را به كشور وارد مي كرد، ولي بحمدالله در مرحله سوم اين پورتال كه از 15 اسفند آغاز مي شود، اين مشكل حل خواهد شد و كنترل هاي لازم صورت مي گيرد.
وي تصريح كرد: يكي از مشكلات جدي ما اين است كه صادركنندگان، ارز ناشي از صادرات را وارد كشور نمي كنند در حالي كه اين ارزها مي بايست جايگزين نفت بشوند كه در اين زمينه بايد كنترل هاي لازم صورت گيرد.
نياز به همراهي مديران دستگاه ها وجود دارد
وزير اطلاعات در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در مباحث نظارتي براي موفق شدن نياز به همراهي مديران دستگاه ها وجود دارد و بايد به مسائل و مصالح كشور و طراحي هاي دشمن توجه داشت.
وي افزود: تحريم ها امروز بسيار جدي و قابل توجه شده است و نكته مورد توجه اين است كه دشمن براي اجراي تحريم ها طراحي گسترده اي را هم پي ريزي كرده است.
وي تصريح كرد: در گذشته مصوبه اي در شوراي امنيت به نتيجه مي رسيد و دولت ها در مقابل ما قرار مي گرفتند اما امروز سرويس هاي اطلاعاتي غرب شروع به كار كرده اند و آنها تحريم ها را به پيش مي برند.
مصلحي با بيان يك مثال گفت: امروز وقتي يك فرد مرتبط با كشورمان براي حل كردن موضوع تحريم ها به سراغ يك رئيس بانك خارجي مي رود به محض بيرون آمدن از بانك سرويس هاي اطلاعاتي به سراغ رئيس بانك مي روند و با دادن اطلاعات شخصي اين فرد او را مجبور مي كنند تا از همكاري با ايران خودداري كند.
متخلفاني كه دنبال گرفتن خسارت هستند!
مصلحي با اشاره به صحبت هاي رهبر معظم انقلاب در آذربايجان مبني بر مبارزه با فساد اقتصادي گفت: هر دستگاه چقدر براي اجرايي كردن فرمان 8 ماده اي رهبر انقلاب برنامه ريزي كرده است؟ در همين وضعيتي كه اخيرا پيش آمد وقتي براي مبارزه با اخلال گران ارزي اقدام كرديم با عزيزان دستگاه قضايي صحبت كرديم و پرسيديم با افرادي كه ما دستگير مي كنيم چكار مي كنيد؟ آنها گفتند كه اين افراد را جريمه مي كنيم و بعد از آن آزاد مي شوند.
وي افزود:حتي جالب اين است كه بدانيد برخي از كساني كه در مسائل ارزي دوران سازندگي سوءاستفاده هايي كرده بودند، امروز راه افتاده اند؛ خسارت بگيرند و اين به دليل گير قانوني است كه وجود دارد.
اين عضو شوراي دستگاه هاي نظارتي گفت: به نظر من يكي از وظايف جدي ما در اين شورا اين است كه براي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري راهكارهاي قانوني پيش بيني كنيم و جلوي سوءاستفاده كنندگان را بگيريم.
برنامه هاي جريان فتنه براي انتخابات رياست جمهوري
وزير اطلاعات در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه هاي جريان فتنه در انتخابات گفت: اين جريان با پشتوانه مالي داخلي و خارجي خود را مجهز كرده و مي خواهد براي انتخابات برنامه هايي داشته باشد.
وي افزود: در انتخابات آتي بايد به گفتمان امام و رهبري توجه داشت.اين گفتمان بايد شعار همه دستگاهها به خصوص دستگاه هاي نظارتي قرار گيرد.
مصلحي همچنين اظهار داشت: بحث نظارت بر شوراها مطلب مهمي است زيرا از نظر اقتصادي و برخي مصوبات اين پتانسيل وجود دارد كه در آنجا سوءاستفاده هايي صورت گيرد.
2هزار پرونده در نوبت رسيدگي است
رئيس ديوان عدالت اداري نيز در اين همايش طي سخناني با اشاره به وجود 2هزار پرونده در هيئت عمومي گفت: اگر اين پرونده ها را بررسي كنيم مي بينيم علت عمده ايجاد اين پرونده ها عدم كارشناسي دقيق بر روي مصوبات است.
حجت الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري گفت: در همين دوره اخيري كه من رياست ديوان را به عهده داشتم سال به سال شاهد افزايش شكايات و ورودي پرونده به ديوان هستم. البته من هيچ گاه از دستگاهي نام نبرده ام كه بگويم بيشترين ورودي ها مربوط به فلان دستگاه بوده است ولي در مجموع افزايش 15 تا 20 درصدي شكايات از دستگاه هاي دولتي را شاهد بوده ايم كه اين باعث نگراني است.
منتظري گفت: راهكارهايي براي كاهش شكايات مردم و طرح پرونده در ديوان عدالت اداري وجود دارد. از جمله اين كه بخش حقوقي دستگاه هاي اجرايي بايد تقويت شود و مديران دستگاه ها به اين بخش بها داده تا تصميمات خلاف قانون نگيرند.
وي افزود: در حال حاضر 2 هزار پرونده در هيئت عمومي در نوبت رسيدگي قرار دارند كه اگر آنها را بررسي كنيم مي بينيم علت عمده ايجاد اين پرونده ها عدم كارشناسي دقيق بر روي مصوبات است.
منتظري افزود: بخش هاي حقوقي ادارات نيز بايد قوانين و مقررات را رصد كنند تا كمتر شاهد مخالفت با قانون باشيم.
وي با بيان اين كه بخشي از شكايات مردم از دستگاه هاي دولتي به دليل عدم پاسخگويي دستگاه ها به آنهاست، گفت: بخشي از شكايات نيز ناشي از عدم شفافيت در كارهاست كه زمينه فساد و رانت خواري را ايجاد مي كند.
وي با بيان اينكه برخي از پرونده هاي ديوان عدالت اداري ناشي از روشن نبودن قوانين و مقررات است گفت: برخي از شكاياتي كه مردم از دستگاههاي دولتي دارند نيز ناشي از عدم اطلاع رساني به مردم در مورد حقوق و وظايف آنهاست.
 


معاون نيروگاهي سازمان انرژي اتمي:

ايران به دنبال سلاح هاي اتمي نيست

در بازرسي هاي مكرري كه از فعاليت هاي هسته اي انجام گرفته هيچ نشاني از سلاح هاي غيرصلح آميز ديده نشده و با توجه به حكم رهبري براي حرمت سلاح هاي هسته اي ما به دنبال بمب ها و سلاح هاي جنگي نيستيم.
محمد احمديان در همايش دستاوردهاي هسته اي كه در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي با حضور نمايندگان مجلس بحريني و پژمان فر برگزار شد، اظهار كرد: امروز بيش از هر زمان ديگري مردم، مسئولان و نخبگان از حركت برنامه هاي هسته اي در كشور حمايت مي كنند و در مقابل، قدرت هاي سلطه گر محدوديت هاي زيادي را به ما تحميل مي كنند.
وي تصريح كرد: پيروزي انقلاب اسلامي براي غرب شكست سنگيني بود ما تنها كشور پيروز نبوديم اما آنها نتوانستند براي ديگر كشورها يك الگوي همه جانبه اي از خود ارائه دهند و غرب هم در مقابل آنها احساس خطر نمي كرد. آنچه كه سبب نگراني غرب شده و بحث پيشرفت هاي كشور ايران است زيرا عقيده دارد بحث هسته اي سبب رشد خودباوري و حركت سريع ايران در مراحل ديگر است.
احمديان بيان كرد: امروز سازمان انرژي اتمي اعتقاد دارد صنعت هسته اي بايد اشكالات خود را كاهش دهد و به دنبال افزايش راندمان هايش باشد و اين نيازمند تعامل بيشتر با دانشگاه ها است هر چند تا قبل از اين شرايط خاص فعاليت هاي انرژي هسته اي، محدوديت هاي زماني و بسته بودن محطي كاري امكان اين نبود كه بتوانيم با دانشگاه ها تعامل برقرار كنيم.
وي افزود: ما در اينجا از انرژي هسته اي صحبت مي كنيم اما به اين معنا نيست كه ما بايد تمام فعاليت هاي خود را به يك رشته اختصاص دهيم بلكه نيازمند اين هستيم كه با تمامي رشته ها از قبيل شيمي، كشاورزي و حتي رشته هاي غير فني ارتباط داشته باشيم. در همين راستا سازمان انرژي اتمي پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي را ايجاد كرده است تا بتوانيم از توانمندي دانشجويان و نخبگان استفاده كنيم.
به گزارش فارس، احمديان يادآور شد: اميدواريم نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي هسته اي نقطه شروعي براي همكاري هاي بيشتر باشد و همچنين بتوانيم اطلاعات لازم را عرضه كنيم.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ ضمن تشكر از يادداشت روز كيهان، همان طور كه در يادداشت اشاره شده بود، روند مذاكره 1+5 به نيابت از رژيم صهيونيستي براي وقت كشي با ايران در نظر گرفته شده و به هيچ مقصدي ختم نمي شود. اين يك چرخه باطلي است مگر آنكه چارچوب هاي آن بازنگري و علني شود. بخصوص رسانه هاي مستقل دنيا حرف ما و دشمنان زورگوي ما را بشنوند و جهانيان خودشان قضاوت كنند و شخصيت هاي خوش سابقه و مستقل به اين جمع اضافه شوند. نشست 1+5 با ايران، يك ايران يكه و تنها در مقابل چند كشور اهريمني است كه همه متفق القول هستند تا ايران قدرت نيابد و از يك فرصت تاريخي محروم شود. لذا بايد براي اضافه كردن چند كشور مستقل به اين جمع تلاش كنيم.
حميدرضا احدي
¤ ضمن حمايت خود از اقدامات ضربتي و انقلابي وزارت اطلاعات در تامين امنيت كشور مصرانه مي خواهيم از هم اكنون كساني كه از كشورهاي اروپايي و غربي به صورت فردي يا گروهي تحت هر عنواني وارد كشورمان مي شوند حتما زير نظر قرار گيرند تا مبادا حوادث تاسف بار سال 88 در انتخابات آتي تكرار شود.
يك هموطن
¤ فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 نه يك حادثه بود و نه يك رويداد تاريخي بلكه تيري زهرآلود بود كه به قلب پيكره اسلام نشانه رفته بود و بحمدالله با نيروي ايمان بي بديل ملت ولايتمدار به سوي دشمنان بازگشت.
سليمان بلغار
¤ نمايندگان مجلس بايد وقت ارزشمند خود را براي مشكلات معيشتي مردم صرف نمايند و به بررسي لوايح اصولي بپردازند. در روز چهارشنبه 9/12/91 مجلس براي حضور يا عدم حضور عكاسان در مجلس ساعتها وقت گذاشت. اصلا چرا نبايد عملكرد اين نمايندگان از طريق رسانه ها به اطلاع عموم برسد.
كرماني نژاد
¤ مهم ترين علت گراني هاي اخير وجود دلالان و سودجويان و محتكران است نه اينكه تحريم موثر نبوده ولي تاثيرش اين قدر نيست كه آشفتگي بازار داخلي و خوشحالي استكبار را به دنبال داشته باشد. لازم است نهادهاي نظارتي با محتكران و سودجويان برخورد انقلابي و جهادي داشته باشند.
8531---0913
¤ با توجه به مشكلات غولهاي اقتصادي اروپا و دنيا و تحريم ها و فشارهاي سنگين غرب، آيا معجزه نيست كه طي 8 سال، اين حجم طرح هاي سازندگي در كشور اجرا شده است كه در تاريخ ايران سابقه ندارد. هرچند بدخواهان خبيث انگليسي-آمريكايي و رژيم كودك كش آن را وارونه جلوه دهند.
3665---0912
¤ از شهرداري منطقه 13 بابت مزين كردن كوچه هاي اين منطقه به تمثال مبارك شهدا و اشاره به خلاصه اي از شناسنامه اين قهرمانان واقعي كشور تقدير و تشكر مي كنيم. در ضمن بنويسيد شست وشوي كوچه ها توسط عوامل شهرداري ناحيه 2 همين منطقه كه به بهانه استقبال از بهار و سال جديد صورت گرفته موجب شادي و نشاط در ساكنين منطقه شده است.
طالعي
¤ وقتي مسئولين خودشان قبول دارند تورم 35 درصد شده و زندگي بر مردم به ويژه طبقه حقوق بگير جامعه سخت مي گذرد چرا براي افزايش حقوق كارمندان مطابق با تورم موجود كشور كاري نمي كنند حداقل مجلسي ها كه ريش و قيچي دست آنها است پا پيش بگذارند و اين مشكل را در بودجه سال 92 حل بكنند.
3237---0919
¤ اعلام پيش فروش سكه به مبلغ يك ميليون و 250 هزار تومان آن هم به صورت علي الحساب از سوي بانك مركزي نوعي دامن زدن به گراني و تثبيت قيمت هاي كاذب است.
0767---0912
¤ بنده با آنكه توانايي خريد خودروي خارجي را داشته ام اما براي حمايت از توليد داخلي طي 30 سال اخير 5 بار اقدام به خريد از ايران خودرو نموده ام متاسفانه كيفيت محصولات رو به كاهش است و خدمات پس از فروش براي محصولات جديد اصلا رضايت بخش نيست.
8148---0911
¤ علت اساسي گراني و كيفيت پايين محصولات ايران خودرو، عدم استفاده صحيح از ظرفيت هاي پرسنلي است.
يكي از كاركنان
¤ بازنشسته هستم. پسرم 10 ماه در بخش رفع سدمعبر شهرداري منطقه 15 فعاليت مي كرد و الان متاسفانه او را جواب كرده و حقوق معوقه او را هم نداده اند. آيا اگر يكي از مسئولان 10 ماه حقوق نگيرد مي تواند زندگي كند؟! مثل فرزند من چند جوان ديگر را بيكار كرده اند.
5529---0912
¤ در سطح خيابان هاي كلان شهر اهواز خط كشي مخصوص عابر پياده وجود ندارد!
6966---0916
¤ دولت گويا در برخي موارد با بخش خصوصي مسابقه گرانفروشي گذاشته است. روغن موتوري را كه سه ماه پيش به قيمت يازده هزار تومان خريده بودم در تاريخ 5/12/91 به قيمت 22 هزار تومان خريدم؟!
0530---0912
¤ مكان نمازخانه بيمارستان ولي عصر(عج) در شهرستان رشت كه زيرمجموعه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران است، مناسب نيست. اختصاص يك باب اتاق 5 متري براي نماز خواندن خانم ها آن هم در يك مركز درماني با عنوان بيمارستان چه معنايي دارد؟
8210---0911
¤ از استانداري تقاضا داريم تنها به بازرسي هاي خود از اصناف اكتفا نكنند. اين مسئولان با حكم قاضي چند عمده فروش خاطي را مجازات كنند تا درس عبرت براي خرده فروش هاي خطاكار شود.
يك شهروند
¤ يك بازنشسته آموزش و پرورش هستم آقاي وزير فكر نمي كند يك بازنشسته الان بايد معوقات 6 ماهه خود را بگيرد و عيدي و حقوق اسفند را دريافت كند؟ واقعا شب عيد از خجالت جلوي فرزندان و نوه ها بايد شرمنده باشيم.
7990---0912
¤ از شنبه كه پيش فروش بليط قطارهاي نوروزي اعلام شده بود، صبح اول وقت به شركت مسافربري مراجعه كردم و متاسفانه براي بندرعباس فقط 3 قطار در نظر گرفته شده و بليط آن در باجه ها تمام شده بود. اين در حالي است كه براي شهرهاي ديگر كه مسافر زيادي هم ندارد سهميه بيشتري اختصاص يافته است.
يك شهروند
¤ در طول جنگ تحميلي به مدت 3 سال از سوي گروه ملي فولاد در مسئوليت رانندگي و جابه جايي شهدا در جبهه خدمت كرده ام و شيميايي شدم. ولي كميسيون پزشكي پرونده ام را رد كرده و نپذيرفته است. لطفا صداي اعتراض بنده را از طريق اين ستون به گوش مسئولين برسانيد تا حقي ضايع نشود.
6792---0939
 


سوريه از هم نپاشيد قدرت ايران افزايش يافت (خبر ويژه)

محافل صهيونيستي از سرنوشت جنگ سوريه و نقش آن در افزايش قدرت جمهوري اسلامي ايران ابراز نگراني مي كنند.
پايگاه صهيونيستي تيك دبكا در تحليلي خاطرنشان كرد: مخالفان رژيم سوريه در جنگ شكست خورده اند و بحران سوريه موجب افزايش قدرت ايران در خاورميانه شده است.
«تيك دبكا» با اشاره به شكست طرح سرنگوني نظام سوريه، نوشت: ايران، سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان به همراه روسيه معركه جنگ در سوريه را بردند.
اين پايگاه صهيونيستي مي افزايد: آنچه بشاراسد تاكنون انجام داده در توانايي و قدرت هيچ يك از ديگر سران عربي نبوده است مخالفان سوريه به شكست خود در اشغال دمشق، سيطره بر انبار اسلحه پايگاه هاي پدافند هوايي سوريه اذعان كرده اند.
اين پايگاه صهيونيستي نوشت: مخالفان سوري اينك حاضر به بحث و بررسي پيشنهادها پيرامون حل بحران سوريه و دستيابي به توافق اوليه براي اعلام آتش بس و سپس امضاي تفاهم نامه هاي سياسي با هدف اجراي انتخابات آزاد در اين كشور شده اند.
دبكا تاكيد كرد: يكي از دستاوردهاي مهم محور ايران، حفظ ارتباط استراتژيك ميان تهران - دمشق است، به طوري كه ايران توانست با حمايت از سوريه در برابر ديگر كشورهاي عربي، دامنه تاثير شيعه را در منطقه خليج فارس گسترش دهد و دستاوردي تاريخي و مهم را براي خود رقم بزند.
اين پايگاه صهيونيستي ادامه داد: موفقيت ديگر اين محور، تقويت پايگاه حزب الله در لبنان، به رهبري «سيد حسن نصرالله» بوده و اين در حالي است كه بشاراسد همچنان زمام امور در سوريه را با قدرت در دست دارد، سيدحسن نصرالله نيز در رديف قويترين رهبر در لبنان قرار گرفته است.
تيك دبكا معتقد است در معركه سوريه چهار محور آمريكا، اسرائيل، عربستان و قطر، با وجود حمايت مالي و نظامي از گروههاي معارض شكست خورده اند.
اين پايگاه صهيونيستي نوشت: با وجود آن كه اسرائيل در سال هاي 2006 و 2008 ميلادي درصدد شكست حزب الله لبنان و حماس فلسطين با هدف نابودي محور ايران، سوريه و حزب الله بود، ولي اين محور تاكنون همچنان با قدرت به فعاليت خود ادامه مي دهد.
 


سناتورها VOA فارسي و راديو فردا را اضافه بار مي دانند (خبر ويژه)

برخي سناتورهاي آمريكايي رسانه هايي مانند VOA فارسي و راديو فردا را «اضافه بار و هزينه اضافي» مي دانند. احتمال دارد اين دو رسانه تعطيل شود.
«ماشاءالله- ع» مسئول امور رسانه هاي وزارت كشور در دولت اصلاحات بود كه پس از خروج از كشور مدتي در خدمت صداي آمريكا درآمد. وي ضمن تحليلي در وبسايت راديو كوچه خبر از احتمال تعطيلي راديوفردا و صداي آمريكا (بخش فارسي) مي دهد و مي نويسد: كاهش روزافزون مخاطبان صداي آمريكا به گونه اي سير فزاينده گرفت كه سياست گذاران عرصه تصميم هاي استراتژيك رسانه اي در ايالات متحده از جمله سناتور صاحب نفوذي به نام «تام كبورن» جمهوري خواه از ايالت آريزونا، ادامه كار صداي آمريكا و راديو فردا را تنها اضافه بار و هزينه اي مي داند كه ماليات دهندگان آمريكايي، مي پردازند.
وي ادامه مي دهد: «بخش فارسي صداي آمريكا» وابسته به دولت ايالات متحده آمريكا با بودجه ساليانه 23 ميليون دلار، كم تر از پنج درصد مخاطب را جذب كرده اما در اين ميان، «راديو فردا» با بودجه 12 ميليون دلاري، تنها يك دهم درصد- يعني از تعداد كاركنان آن رسانه نيز كم تر- جذب كرده و در وضعيت شكننده اي قرار گرفته است.
وي خاطر نشان مي كند: بودجه 23 ميليون دلار بخش فارسي صداي آمريكا صرفا بودجه اي است كه به امور فني و انساني شبكه تخصيص دارد و بنابر مجموعه بودن نهاد صداي آمريكا و عدم پرداخت هرگونه بودجه هاي جاري براي ساختمان و تكنولوژي هاي فني، در عمل، معادل بوجه اي آن حدود 40 ميليون دلار است.
همكار صداي آمريكا مي نويسد: حسب نتايج حاصله از مخاطبان در يك نظرسنجي انجام شده از ميان 20 هزار كاربر ايراني و نتايج نظرسنجي هاي ديگري كه از سوي موسسه اينتر مديا وابسته به شوراي سياست گذاري رسانه هاي دولتي آمريكا (بي بي جي) در سال 2011 انجام گرفت، بينندگان بخش فارسي صداي آمريكا حدود پنج درصد اعلام شده است.
«ماشاءالله-ع» در پايان نوشت: زمزمه هايي از سياست گذاران واشنگتني مبني بر تعطيلي احتمالي دو رسانه مورد اشاره به گوش مي رسد، و بركنشگران سياسي و مدني وظيفه مضاعف است كه همه گونه همت خويش را به كار گيرند تا «افق» اطلاع رساني صداي آمريكا را روشن نگاه داريم و هيچ صدايي حتي يك دهم درصدي را نكشيم و نخاموشانيم و با «هم افزايي» فزاينده به فراگرد «هم سويي» و «هم سودي» بكوشيم.
 


دويچه وله: غرب نمي خواهد مذاكرات با ايران به خطر بيفتد (خبر ويژه)

در حالي كه رئيس جمهور فرانسه مي گويد متأسفانه تحريم ها به نتيجه مشخصي در مذاكرات منجر نشده، يك روزنامه صهيونيستي نوشت اوباما ايران هسته اي را پذيرفته است.
به گزارش ريانووستي فرانسوا اولاند در نشست مشترك با پوتين گفت بايد تمام كارها را انجام داد تا ايران از برنامه هسته اي خود صرفنظر كرده و اين كار را بدون طرح هيچگونه شرايطي انجام دهد. وي گفت: «متأسفانه ما بايد متذكر شويم كه با وجود تحريم ها روند مذاكرات نتيجه مشخصي به بار نياورده است.»
همراهي دولت فرانسه با فشار آمريكا در تحريم هاي ضد ايراني منجر به اخراج هزار كارگر كارخانه هاي خودروسازي در فرانسه شد.
در همين حال روزنامه صهيونيستي اسرائيل هيوم در تحليلي خاطرنشان كرد مجموع عملكرد اوباما نشان مي دهد او با ايران هسته اي كنار آمده است. اين روزنامه مي نويسد: دولت اوباما پيش از اين بارها و بارها تأكيد كرده بود كه حاضر نيست ايران هسته اي را بپذيرد. اين در حالي است كه اسرائيلي ها نگران آن هستند كه اوباما در دور دوم به نوعي از اين موضع خود عقب نشيني كرده باشد. نظرسنجي كه اخيراً توسط مؤسسه اي نزديك به كاخ سفيد انجام گرفت نشان داد كه دليلي براي ترس از ايران هسته اي وجود ندارد و يا به عبارت ديگر ايران هسته اي آن اندازه هم كه پيش بيني مي شود، ترسناك نيست.
در ادامه اين تحليل آمده است: نگراني ديگر اين است كه در آخرين نشست هسته اي ايران با كشورهاي 1+5، غربي ها از دامنه مطالبات خود از تهران كاستند. براساس طرح جديدي كه به ايران ارائه شده اين كشور در ازاي تعليق غني سازي اورانيوم با كاهش پاره اي از تحريم هايش رو به رو خواهد شد. با اين طرح، غرب در حقيقت درخواست پيشين خود براي توقف كامل غني سازي اورانيوم ايران را ملغي اعلام كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز هم در گزارشي، با ابراز نااميدي از امكان مهار ايران در روند مذاكرات هسته اي نوشت: از زمان مذاكرات مسكو در ژوئن [ خرداد] گذشته، ايران به غني سازي 20درصدي اورانيوم ادامه داده و سانتريفيوژهاي جديدي را نصب كرده و اجازه بازرسي از پايگاه هاي نظامي خود را به آژانس هسته اي نمي دهد. با توجه به پيش رو بودن انتخابات رياست جمهوري ايران در ماه ژوئن آينده، ديپلمات هاي غربي اميدي به مذاكرات جديد ندارند و مي گويند بعيد است سعيد جليلي، مذاكره كننده ارشد ايران، امتيازي كه نشان از ضعف كشور داشته باشد بدهد. آقاي جليلي نماينده شخص رهبر ايران است و صداي اصلي مسئله هسته اي محسوب مي شود. آيت الله خامنه اي اخيراً هرگونه امكان مذاكره دو جانبه بين ايران و آمريكا را به دليل بي اعتمادي به اين كشور منتفي دانسته است.
در همين حال برخي گزارش ها حتي قبل از برگزاري مذاكرات آلماتي قزاقستان حاكي از آن بوده كه شماري از اعضاي كنگره آمريكا از هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه خواستار افزايش فشار تحريم ها به ايران هستند. طراحان اين طرح مي گويند بايد فروش كالاهاي استراتژيك به ايران محدود شود.
اما دويچه وله از قول يك ديپلمات ارشد اروپايي نوشت: پنج كشور داراي حق وتو و آلمان در مذاكرات اتمي از ايران نخواسته اند كه مركز غني سازي فردو را تعطيل كند و سخني نيز درباره لغو تحريم ها گفته نشده است.
اين ديپلمات اروپايي تصريح كرد: از اين فرمول بندي «ناروشن» آگاهانه استفاده شده تا ادامه مذاكرات اتمي به خطر نيافتد.
اين ديپلمات اروپايي گفت: شش قدرت بزرگ جهاني در آلماتي از ايران خواسته اند كه امكان ورود بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به تأسيسات اتمي زيرزميني فردو را فراهم كند. دولت ايران بايد متعهد شود كه نمايندگان آژانس اجازه بازرسي هاي پايه اي در فردو را دارند.
به گفته اين ديپلمات، گروه 1+5 به ايران پيشنهاد داده كه از اورانيوم 20درصدي خود براي استفاده در راكتور تحقيقاتي تهران بهره جويد. پيش از اين گروه 1+5 از ايران خواسته بود كه اورانيوم با غلظت بالا را در خارج از ايران انبار كند.
در عين حال ايران بايد قابليت هاي مركز فردو را «محدود» كند.
 


ضدحال آرژانتين در شطرنج آمريكا با ايران (خبر ويژه)

يك روزنامه صهيونيستي چاپ بوينوس آيرس، با حمله به دولت آرژانتين نوشت رئيس جمهور اين كشور با شطرنج ايران عليه آمريكا همراه شده است.
لاناسيون درباره توافق اخير ايران و آرژانتين براي حل وفصل پرونده جنجالي انفجار مقر يهوديان آميا نوشت: زماني كريستينا كيرشنر رئيس جمهور پيش نويس توافق نامه با ايران را به كنگره آرژانتين فرستاد اظهار كرد «هرگز اجازه نخواهيم داد كه تراژدي آميا [مركز همياري يهوديان] به مانند يك مهره شطرنج بر صفحه منافع استراتژيكي خارجي مان تاثير بگذارد.» تا اين لحظه ارجحيت داشتن ايران در اين بازي شطرنج كاملا مسجل شده است فراموش نكنيد ايرانيان اختراع كننده شطرنج هستند.
اين روزنامه نزديك به لابي صهيونيست ها مي افزايد: 2 سال كه رسيدگي به ماجراي آميا در دستور كار كيرشنر قرار داشت، دوستي با ايالات متحده برقرار بود، ولي نزديكي به ايران باعث شد تا روابط با واشنگتن نيز قطع شود. مذاكرات هكتور تيمرمان با عنايات سوريه به صورت مخفي در 24 ژانويه 2011 در حلب آغاز شد. او براي خشنود كردن ايران مي بايست نيت خيرخواهانه خود را نشان دهد. تيمرمان ضمانت لازمي را كه شركا و مخاطبان جديدش از او طلب كردند به آنها داد؛ او پس از بازگشت به بوئنوس آيرس در يك اقدام عجيب كه در آن زمان درك آن بسيار سخت بود، يك هواپيماي باري ارتش آمريكا را به بهانه جلوگيري از يك سوءقصد مورد تفتيش قرار داد و در آن تجهيزات نظامي كشف كرد. اين اقدام به حكومت جمهوري اسلامي تقديم شد. از آن پس آرژانتين بخاطر منافع خود با ايالات متحده رو در رو قرار گرفت. براي درك اقدام دو فوريتي تيمرمان بايد به صفحه شطرنج منافع جمهوري اسلامي نگاهي بيندازيم. خانم رئيس جمهور با اين اقدام خود خدمت بزرگي به ايران كرده است. روزنامه هاي چاپ تهران پس از اين ماجرا تصريح كردند كه ايران و آرژانتين ضربه محكمي به صهيونيسم زده و امكان بهانه جويي را از آمريكا و اسرائيل سلب كرده اند.
لاناسيون خاطرنشان مي كند: تفاهم با ايران به مثابه پيروزي بخشي از دستگاه دولتي وابسته به كيرشنر به شمار مي رود كه فشار را بر وي وارد كرده اند تا از هرگونه همسويي با غرب در زمينه مسايل دفاعي، امنيتي و اطلاعاتي بپرهيزد.
 


يونايتدپرس: اسرائيل مي داند ايران دير يا زود ضربه مهم را مي زند (خبر ويژه)

«راه اندازي مركز دفاع سايبري محرمانه در اسرائيل گوياي اين واقعيت است كه ايران دير يا زود موفق به وارد كردن ضربه مهم به اسرائيل خواهد شد».
خبرگزاري آمريكايي يونايتدپرس در گزارشي از تل آويو نوشت: اسرائيل با افزايش شديد حملات سايبري كه از قرار معلوم بيشتر آن از طرف ايران است، دست و پنجه نرم مي كند، به همين دليل ارتش اسرائيل يك مركز كنترل دفاع سايبري راه اندازي كرد.
يونايتدپرس مي افزايد: آمريكايي ها از بابت فعاليت هاي سايبري چين بشدت نگران هستند و اين اقدامات را يك تهديد امنيتي عليه سيستم هاي مالي و صنعتي آسيب پذير خود تلقي مي كنند اما تقريبا كل توجه اسرائيل به ايران معطوف است. روزنامه جروزالم پست به نقل از يك منبع ارشد نظامي اسرائيلي از افزايش چشمگير حملات سايبري به زيرساخت هاي ديجيتالي نيروهاي مسلح اسرائيل خبر داد و ايران را عامل اين امر دانست.
يونايتدپرس مي افزايد: تا آنجا كه مشخص است، اسرائيل هنوز متحمل ضربه سختي از بابت حملات سايبري نشده، اما نگراني جدي در اين زمينه وجود دارد و مركز دفاع سايبري كاملا محرمانه گوياي اين مطلب است كه دير يا زود ايران در وارد كردن ضربه مهمي به اسرائيل موفق خواهد شد.
ايران از زماني كه برنامه هسته اي اش در سال 2010 هدف حمله ويروس رايانه اي استاكس نت قرار گرفت، به طور پيوسته سيستم دفاع سايبري خود را تقويت كرده است.

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10