(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


پنجشنبه 17 اسفند  1391 - شماره 20448

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چگونه بايد از پيچ تاريخ گذشت ؟ (يادداشت روز)
بي غيرت ها (گفت و شنود)
ادامه مواضع متناقض غرب
تأكيد 1+5 بر راه حل ديپلماتيك و درخواست
«توقف غني سازي» از سوي اتحاديه اروپا
در پيام تسليت براي درگذشت رئيس جمهور ونزوئلا
احمدي نژاد: چاوز خادم زخم خوردگان استكبار بود
ديدار رئيس جمهور باسفراي جديد غنا و اكوادور
نماز جمعه اين هفته تهران
به امامت آيت الله موحدي كرماني اقامه خواهد شد
كيهان و خوانندگان
توضيح شركت پتروشيمي (خبر ويژه)
لابي صهيونيستي نمي گذارد اوباما از بن بست خارج شود (خبر ويژه)
سقوط آزاد نتانياهو كابينه؛ شايد وقتي ديگر! (خبر ويژه)
وزير دفاع آمريكا: واشنگتن و تل آويو بازي را به ايران باخته اند (خبر ويژه)
از خواسته هاي اپوزيسيون يكي دو قاچ بيشتر نمانده (خبر ويژه)


چگونه بايد از پيچ تاريخ گذشت ؟ (يادداشت روز)

حكايت عبور از پيچ تاريخ، حكايت كوهنوري است كه مي خواهد به قله برسد. از دور كه مي نگرد، فقط هدف كه همان قله است به چشم مي آيد و مسيري كه چندان صعب نمي نمايد. اما وقتي وارد مسير شد و از كمركش كوه بالا رفت، تازه مناطق صعب العبور و تنگه هاي سخت رخ مي نمايد. كوهنوردي كه همت بلند دارد به خاطر اين چالش هاي سخت از فتح قله جا نمي زند. او در عين حال حزم و احتياط و تدبير و مراقبت را چاشني سخت كوشي مضاعف و خطرپذيري خود مي كند. كوهنوردي كه 90درصد مسير را صعود كرده، نه به خاطر رسيدن به نقاط صعب العبور از هدف بزرگ پشيمان مي شود و باز مي گردد و نه با بازيگوشي و سر به هوايي و بي ملاحظگي پيش مي رود.
مختصات پيچ تاريخ كدام است و چگونه و با چه الزاماتي بايد از اين پيچ عبور كرد؟ به يك معنا مسير تاريخ بر سر اين پيچ تغيير مي كند و جهان مستضعف مي تواند از مضيقه هاي موجود به وسعت و گشايش برسد. طليعه اين گشايش را در انقلاب اسلامي خود و همچنين ثمرات شيرين دو پديده «مقاومت اسلامي» و «بيداري اسلامي» در منطقه خاورميانه مشاهده كرديم. ديديم چگونه روندها در تاريخ بشر دگرگون شد و ملت ها -با شدت و ضعف- به موفقيت هايي دست پيدا كردند كه 40 سال پيش حتي در خيال بسياري از صاحب نظران نمي گنجيد. همين روزها مطبوعات جهاني عباراتي را از قول وزير دفاع جديد آمريكا نقل كردند مبني بر اينكه او پيش از اين گفته «ايران در خاورميانه قرن 21، مركز ثقل و قدرت مهم منطقه به شمار مي آيد و آمريكا نمي تواند اين واقعيت را تغيير دهد. آمريكا بايد نقش جديد ايران را بپذيرد.» هنر انقلاب اسلامي اين بود كه در متن تندباد شديد مزاحمت دشمن نه تنها از پا نيفتاد، بلكه پيش رفت و وسعت يافت و ميوه هاي شيرين پيروزي را يكي پس از ديگري چيد. به عبارت ديگر نه اين پيروزي هاي سلسله وار قابل انكار است و نه آن چالش انگيزي و مزاحمت.
قريب 2 سال پيش ولي امر مسلمين اين مفهوم را كه جهان بر سر پيچ مهم تاريخ رسيده است، پيش كشيدند. اين مفهوم را دو گروه خوب فهم و هضم نكردند. يكي آنها كه به انكار موضوع پرداختند در حالي كه طيف وسيعي از نظريه پردازان و سياستمداران در اروپا و آمريكا و رژيم صهيونيستي پي درپي اذعان مي كنند دنيا به يك نقطه عطف رسيده و غرب مانند گذشته قادر نيست معارضه هاي خارجي و تعارض هاي داخلي موجود را با سيطره و اقتدار مديريت كند. از بحران اقتصادي و كسري بودجه هنگفت در اين رژيم ها تا بحران هاي اجتماعي و اخلاقي و سياسي و قفل شدگي رژيم هاي حاكم در برابر مشكلات، و بيداري و قدرت نمايي ملت ها، همه از فرتوتي و زوال مديريت مسلط جبهه استكبار حكايت مي كند. گروه اول بدفهمان آنها بودند كه نشانه هاي روشن اين درماندگي بي سابقه را ديدند اما باور نكردند. گروه دوم كساني بودند كه خيال كردند مفهوم رسيدن جهان بر سر پيچ مهم تاريخ، پايان همه چالش ها و آغاز دوره جمع آوري غنيمت و بنابراين ولنگاري و عافيت طلبي و بي پروايي است. بنابراين يا به غنيمت طلبي افتادند و يا چون نگاه بسيطي داشتند، وقتي با كمترين مزاحمت ها و چالش ها روبرو شدند، ميل جا زدن در آنها پيدا شد و شبيه گروه اول شدند.
حقيقت ماجرا كدام است؟ اگر بخشي از ماجرا به نوع فهم افراد باز مي گردد، بخش ديگر آن به شخصيت و روحيه آنان مربوط مي شود. بسته به اينكه افراد در گذشته چگونه خود را ساخته باشند، رفتار متفاوتي سر بزنگاه هاي مهم تاريخ نشان مي دهند. اگر از قهرمان مسابقه دو بخواهيد كه بدود، با نشاط و اشتياق مي پذيرد بلكه منتظر روز مسابقه است تا در آن روز سخت و پرفشار، هنر و اندوخته خود را پاي مسابقه بياورد. اما اگر كسي كه سالها نه فقط ندويده بلكه حتي پياده روي هم نكرده، مجبور شود بدود، حتما نفس كم مي آورد و با همان 50 قدم اول از پا مي افتد. افراد بر سر بزنگاه هاي سخت تاريخ واكنش هايي به غايت متفاوت از هم نشان مي دهند. يكي مي شود علي بن ابيطالب عليه السلام كه وقتي رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم براي عزيمت شبانه به مدينه از او مي خواهد بر بستر حضرت بخوابد، نمي پرسد آيا زنده مي مانم يا نه، بلكه فقط عرض مي كند «اگر من به جاي شما بر بستر بخوابم، شما سالم به مدينه مي رسيد؟» و چون پاسخ آري مي شنود، جمله اي مي گويد كه بايد بر سر هر پيچ و بزنگاه تاريخ نصب كرد. «ا مض لما امرت فداك سمعي و بصري و سويداء قلبي و موني بما شئت. ماموريت خود را انجام بده، فداي تو باد گوش و چشم و سويداي دل من! و به من امر كن آنچه خواهي». رسول خدا بسياري از پيچ هاي مهم تاريخ را با همراهي ياران صادقي كه در راس آنها امير مومنان(ع) بود، پشت سر گذاشت. اما همه مثل علي(ع) نبودند. بودند آنها كه وقتي عرصه سخت مي شد و در فشار و محاصره دشمن قرار مي گرفتند- منافقان و بيماردلان- با دهن لقي و وقاحت تمام مي گفتند «ما وعدناالله و رسوله الا غرورا. خداوند و پيامبر او جز وعده دروغ پيروزي به ما ندادند»!
برخي اتفاقات ناخوشايند كه در طول تاريخ انقلاب و از جمله همين 4-3 سال اخير از سوي برخي حلقه هاي سياسي موسوم به فتنه و انحراف رخ داد بار ديگر فرق مومنان با منافقان و بيماردلان را بر سر پيچ تاريخ هويدا كرد. اولين بار نبود كه مومنان در يك نظم و حكومت ديني، دچار اخلال مي شدند و برخي از برنامه ريزي هاي معطوف به استقامت و پيشرفت و عدالت و خدمت گرفتار دست انداز مي شد. و باز نخستين بار نبود كه زبان مرجفون و منافقين به ملامت و سرزنش و ترويج بدگماني و تخطئه دوستان انقلاب دراز مي شد. اين، قانون و سنت تخلف ناپذير در زندگي اولياي الهي و امت هاي مومن است. «و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبي الا اذا تمنّي القي الشيطان في امن يّت ه... اي رسول خدا پيش از تو هيچ پيامبري نفرستاديم مگر اينكه هرگاه آرزو كرد و طرحي براي پيشبرد اهداف ريخت، شيطان القائاتي در آن كرد. اما خداوند القائات شيطان را از بين مي برد، سپس آيات خود را استحكام مي بخشيد و خداوند عليم و حكيم است. هدف اين بود كه خداوند القاء شيطان را فتنه و آزمون قرار دهد براي آنها كه در دلهايشان بيمار است و آنها كه سنگدل هستند... و اينكه عالمان بدانند اين حقي از سوي پروردگار توست، پس ايمان بياورند و دلهاي آنان در برابر حق خاضع شود. و بي ترديد خداوند كساني را كه ايمان آوردند به سوي صراط مستقيم هدايت مي كند.» (آيات 52 تا 54 سوره حج).
سر پيچ تاريخ همان كوره سختي است كه بندگان طلايي خداوند را تابناك تر مي كند. اما كساني كه با بي تقوايي، ويروس بيماري را در جان خود پرورانده اند، سر همين بزنگاه با وسوسه هاي القايي شيطان- طمع و ترس- هم افق مي شوند و آن ويروس ها در جانشان فعال مي شود. آن هنگام است كه مثلا در جنگ پيروز احد، يك بار سوداي رسيدن به غنيمت مثل خوره در جانشان مي افتد تا آن پيچ و تنگه خطرناك را كه امكان شبيخون از آن فراهم است، به نيروي مترصد دشمن واگذارند و بار ديگر كه دشمن شبيخون زد، ميدان را به او بسپارند و بگريزند. نه به آن تهور و بي مبالاتي نخستين و نه به اين بي جربزگي و دشمن زدگي بعدي! عارضه اين بيماري چنان است كه به تصريح آيات الهي، فرد هم در معرض فتنه و القائات شيطان قرار مي گيرد و در تدابير نظام ديني اخلال مي كند و هم- پس از كم گذاشتن و به لوازم مجاهدت عمل نكردن- به خدا و اوليا و بندگان خوب او سوءظن پيدا مي كند. مومن بر سر پيچ هاي بزرگ، خوش گمان و متوكل به خداست و در برابر مخمصه ها و فشارها سينه سپر مي كند و خطر را به جان مي خرد اما ويژگي جريان هاي منافق و بيماري زده كاملا معكوس است. 4 نبرد بدر و احد و خندق و خيبر، كلكسيوني از اين دو مواجهه متناقض با جبهه دشمن را در خود نهفته دارند.
ملت مومن ما امروز در طلايي ترين نقطه تاريخ به لحاظ اقتدار مومنان و نظام هاي ديني ايستاده است. نظام امت- امامت ما ناملايمات و بدعهدي ها و تلخي هاي بسياري را به جان خريد ولي ما هرگز روزگار غربت اميرمومنان و حسنين عليهماالسلام و ائمه معصومين بعدي را كه در غربت و مظلوميت محض به سر بردند تجربه نكرديم. بايد از صميم جان شكرگزار عزت و اقتدار امروز بود. اما اين بدان معنا نيست كه عرصه از معارضه و مزاحمت و عداوت خالي شده است. حجم فزاينده عداوت و خباثت دشمن، سند محكمي بر اتقان و سلامت و پيشروي ما در صراط مستقيم اسلام و انقلاب است. در اين ميان شرط حقيقي شكرگزاري آن است كه در شرايط خطير كنوني، از الزامات و اقتضائات عبور از پيچ مهم تاريخ غافل نشويم. دشمن يقين دارد كه اگر ما و ملت هاي بيدار شده از گردنه كنوني عبور كنيم و بلكه بر اين پيچ فائق شويم، كار او ساخته است. بنابراين بي محابا رگبار گرفته است. نه مي شود از اين عقبه كه افق پيش روي آن روشن است بازگشت، نه متوقف ماند و نه در حين گذر از آن دچار بي مبالاتي و حاشيه سازي و غنيمت طلبي شد. بايد گام ها را با احتياط و سنجيدگي و در عين حال اقتدار تمام برداشت و از اولويت اصلي چشم برنداشت. اولويت حداقلي عبور از اين تنگه و اولويت حداكثري ريل گذاري جديد تاريخ و طراحي الگوي تمدن اسلامي- ايراني است.
مي توان و بايد به انتخابات 3 ماه آينده رياست جمهوري از اين چشم انداز نگريست. انتخابات يك عقبه و پيچ استراتژيك است. غفلت از اين عقبه و مشغول شدن به غنايم محتمل، پاشنه آشيل حلقه ها و جريان هاي سياسي است. تقوا و استقامت و صبر، توشه مهم اين مسير و واكسن اصلي در برابر بيماري هاي كشنده عالم سياست است.
چاره كار همه همراهان جبهه انقلاب، استقامت است و شرط استقامت، تقواست. «... و بدانيد بندگان خدا كه مومن صبح و شام نمي كند مگر اينكه به نفس خويش بدگمان است و همواره از نفس خود عيب جويي مي كند و بر اين خرده گيري از خويش مي افزايد... عمل! عمل كنيد! سپس سرانجام كار! كار را به سرانجام برسانيد! و استقامت! استقامت بورزيد! پس صبر! صبور باشيد! و پرهيزگاري! پارسايي پيشه كنيد!... همانا شما گفتيد ربناالله، پروردگار ما خداست. پس استقامت بورزيد بر كتاب الهي و راه روشن امر او و شيوه صالح عبادت الهي. از اين مسير منحرف نشويد و در آن بدعت نياوريد و از آن سرپيچي نكنيد؛ همانا اهل انحراف از عنايت الهي در روز قيامت بريده اند. پس پرهيز كنيد از بي ثباتي اخلاق و دگرگوني آن. و زبان خود را يكي كنيد و هركس خازن و پاسبان زبان خود باشد؛ كه نسبت به صاحب خود سركش است... و بپرهيزيد از رنگ به رنگ شدن در دين خدا كه همانا وحدت و اجتماع شما بر سر آنچه از حق نمي پسنديد بهتر از تفرقه و جدايي شما درباره باطلي است كه دوست داريد. و بي ترديد خداوند سبحان خيري را به واسطه تفرقه و پراكندگي به كسي نداده، نه از گذشتگان و نه از آيندگان.» (خطبه 176نهج البلاغه).
محمد ايماني
 


بي غيرت ها (گفت و شنود)

گفت: ديروز در مراسمي با عنوان «جشن هنر» يكي از بازيگران گفته است من اول ايراني هستم و بعد مسلمان! و ليدر حلقه انحرافي هم پشت تريبون رفته و حرف او را تأييد كرده است!
گفتم: اي عوام! خب چنانچه بگويند اول مسلمان هستند و بعد ايراني اگر يك وقتي دشمن به خاك وطن و جان و مال و ناموس مردم حمله كند آنها بايد مطابق دستور اسلام دفاع كنند، همانطور كه رزمندگان اسلام چنين كردند.
گفت: حالا فهميدم! يعني منظورشان اين است كه اگر به هر علت در تنگنا قرار بگيرند، مثل اجداد عقيدتي خود، جان و مال و ناموس را به دست دشمن مي سپارند و فرار مي كنند!
گفتم: ايول... مي گويند در دوران جنگ يكي از همين قماش كه ادعاي وطن دوستي مي كرد توي رودربايستي قرار گرفته و به جبهه رفت ولي خيلي زود برگشت. پرسيدند پس چرا برگشتي؟! مگر نمي گفتي ايراني هستي؟! و يارو گفت؛ به من گفته بودند وطن در خطراست ولي وقتي رفتم ديدم دروغ مي گويند، جان خودم در خطر بود... و برگشتم!
 


ادامه مواضع متناقض غرب

تأكيد 1+5 بر راه حل ديپلماتيك و درخواست
«توقف غني سازي» از سوي اتحاديه اروپا

در حالي كه كشورهاي 1+5 در بيانيه اي مشترك بر «راه حل ديپلماتيك» در موضوع هسته اي ايران تأكيد كردند، اتحاديه اروپا در موضعي پرسش برانگيز خواستار توقف غني سازي شد.
كشورهاي گروه 1+5 شامل آمريكا، انگليس، چين،فرانسه و روسيه به اضافه آلمان در بيانيه اي مشترك اعلام كردند: «ما بار ديگر بر تداوم حمايت خود از يافتن راه حلي ديپلماتيك براي برنامه هسته اي ايران تأكيد مي كنيم.»
كشورهاي عضو اين گروه در بيانيه خود افزودند كه «به نشست هاي مفيد [ 27 و 28 فوريه در آلماتي قزاقستان] براي پيشبرد فرايند ديپلماتيك سازنده كه ماه هاي آينده براساس رويكرد دو جانبه و گام به گام فعالانه پيگيري خواهد شد توجه مي كند.»
گروه 1+5 همچنين يادآور شد كه هدف نشست هاي آينده بازگرداندن «اعتماد بين المللي به ماهيت منحصراً صلح آميز برنامه هسته اي ايران» خواهد بود.
در همين حال اتحاديه اروپا در موضعي متناقض و پرسش برانگيز نسبت به فعاليت هاي هسته اي كشورمان ابراز نگراني كرده و خواستار توقف غني سازي در ايران شد.
اتحاديه اروپا اعلام كرد كه سياست هاي ايران در به تعويق انداختن بازرسي آژانس بين المللي انرژي اتمي از تحقيقات بمب اتمي اين كشور غيرقابل قبول است و نگراني خود را درباره گسترش فعاليت هاي هسته اي ايران اعلام كردند.
27 عضو اتحاديه اروپا در بيانيه اي در آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كردند كه ايران بايد فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را متوقف كند.
رويترز مدعي شد؛ ديپلمات هاي اروپايي مي گويند كه با تلاش هاي دولت سوئد لحن بيانه اصلي كه پشت درهاي بسته قرائت شده را تغيير داده است.
در بيانيه اي كه به گفته رويترز مورد بازنگري قرار گرفته نسبت به آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران كه گفته بود ايران نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته خود را افزايش داده ابراز نگراني شده است.
اتحاديه اروپا همچنين در اين بيانه آورده است كه در زمينه عدم پيشرفت تحقيقات آژانس براي روشن شدن ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران نگراني وجود دارد.
براساس اين گزارش، اتحاديه اروپا به تأخير انداختن موضوع بازرسي آژانس از سايت هاي تحقيقاتي ايران را غيرقابل قبول خوانده است.
اتحاديه اروپا در حالي اين بيانيه را صادر كرده كه در مذاكرات ايران و گروه 1+5 در آلماتي قزاقستان حرفي از توقف فعاليت هاي غني سازي ايران به ميان نيامده بود و ايران نيز تأكيد كرده كه غني سازي از جمله حقوق هسته اي ايران است و به هيچ وجه بر سر آن مذاكره نخواهد كرد.
در همين حال وزير خارجه آمريكا در اظهاراتي تهديدآميز مدعي شد ايران در تلاش براي دستيابي سلاح اتمي است.
به گزارش فارس جان كري كه در مصاحبه با «سي ان ان» گفته بود اوباما همچنان از راه حل ديپلماتيك در موضوع هسته اي ايران حمايت مي كند، ساعاتي بعد در مصاحبه با شبكه «اي بي سي» اظهار داشت كه عليرغم اينكه مذاكرات هسته اي ايران ادامه دارد و تحريم هاي سخت عليه اين كشور اعمال شده است، تهران به تلاش خود براي داشتن سلاح هسته اي ادامه مي دهد.
جان كري گفت: خطوط، پيش از اين ترسيم شده است و آنها هم قبول كرده اند. به همين دليل است كه رئيس جمهور اين بار اينقدر صريح حرف مي زند.
جان كري كه اولين سفر خارجي خود را به عنوان وزير خارجه آمريكا تجربه مي كند افزود: تهديدات فراتر از اين است كه ايران بتواند از سلاح هسته اي عليه دشمنانش به ويژه اسرائيل استفاده كند. اگر ايران سلاح هسته اي داشته باشد يك مسابقه تسليحاتي در منطقه به راه خواهد افتاد كه مي تواند منجر به حمايت از گروه هايي مثل حزب الله شود.
كري هشدار داد كه عليرغم اينكه مذاكرات هفته گذشته در آلماتي قزاقستان برگزار شد و آمريكا هم آن را سازنده خواند، زمان براي ايران براي همكاري رو به اتمام است.
وزير خارجه آمريكا افزود: اگر ايران با يك پيشنهاد جدي براي حل واقعي بحران گام برندارد به وضوح خطر تقابل و تشديد آن افزايش خواهد يافت.
كارشناسان سياسي اينگونه مواضع متناقض از سوي غرب را نشانه روشني ديگر از پايبند نبودن آنان به توافقات مذاكرات آلماتي مي دانند.
در حالي كه برخي رسانه ها از رويكرد جديد غرب در آلماتي سخن گفته بودند، اين اظهارات نشان داد خوش بيني به غرب منطقي به نظر نمي رسد.
 


در پيام تسليت براي درگذشت رئيس جمهور ونزوئلا

 احمدي نژاد: چاوز خادم زخم خوردگان استكبار بود

در پي درگذشت هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا، محمود احمدي نژاد در پيامي به ملت، دولت و خانواده وي، اين درگذشت را تسليت گفت.
رئيس جمهور كشورمان در پيام تسليت خود به مناسبت درگذشت هوگو چاوز آورده است؛ روح بلند مردي بزرگ از تبار عدالت طلبان و آزادي خواهان به آسمان پر كشيد و جهان را در سوگ فرو برد. ونزوئلا فرزندي برومند و شجاع و جهان، رهبري خردمند و انقلابي را از دست داد. نام او يادآور زلال پاكي و مهرباني، شجاعت، پايمردي، عشق به مردم و فداكاري و تلاش بي وقفه براي خدمت به مردم به ويژه محرومين و زخم خوردگان از استعمار و استكبار است.
احمدي نژاد در پيام خود چاوز را نماد مبارزان تاريخ آمريكاي لاتين دانست و افزود: هوگو چاوز نماد و ميراث دار همه شجاعان و مبارزان و انقلابيون در تاريخ پرافتخار و البته غم بار آمريكاي لاتين و تجلي روح آزادگي مردم مظلوم اين ديار و همه ملت هاي تحت ستم و پرچم برافراشته مبارزات ضد استعماري و عدالت طلبانه و طلايه دار دوستي بين ملت ها است.
وي با اشاره به تلاش رئيس جمهور فقيد ونزوئلا در استقرار استقلال و عدالت مردم آن كشور خاطرنشان كرد: هوگو چاوز زنده است تا عدالت و عشق و آزادي زنده است. او زنده است تا ايمان و پاكي و انسانيت زنده است. او زنده است تا ملت ها زنده اند و براي استقرار استقلال و مهرباني و عدالت تلاش مي كنند. ترديد ندارم كه او باز خواهد گشت و به همراه همه صالحان و حضرت مسيح(ع) و تنها باقيمانده از نسل پاكان، انسان كامل، خواهد آمد و جامعه بشري را در استقرار صلح و عدالت كامل و مهرباني و كمال ياري خواهد كرد.
رئيس جمهور در پايان پيام خود ضمن تسليت اين حادثه به ملت و دولت ونزوئلا، براي آنها آرزوي سلامت، سعادت و رفاه كرد.
چاوز نماد انقلابيون آمريكاي لاتين
همچنين احمدي نژاد در جلسه هيئت دولت گفت: هوگو چاوز خلاصه و نماد همه انقلابيون تاريخ آمريكاي لاتين بود.
رئيس جمهور با اشاره به رابطه دوستانه چاوز با ايران اظهار كرد: هوگو چاوز براي جمهوري اسلامي ايران فراتر از رابطه سياسي، دوستي واقعي و اعتقادي بود. دوستان سياسي در نوسانات گوناگون ممكن است مواضع خود را تغيير دهند اما او در طول مدت دوستي خود با جمهوري اسلامي ايران با تمام قدرت از حقوق ملت ايران در تمام مجامع بين المللي دفاع مي كرد.
وي افزود: چاوز كسي بود كه صراحتاً اعتقاد خود به پيامبران الهي را اعلام مي كرد و مي گفت كه منتظر حكومت عدل جهاني هستيم و به واقع نيز در اين راه تلاش مي كرد و با روحيه يك بسيجي مخلص تمام عيار و حزب اللهي و عاشق مردم بود. احمدي نژاد خاطرنشان كرد: چاوز همواره در كنار مردم كشور خود بود و براي پيشرفت آنها تلاش كرد و سعي داشت روح ملت هاي آمريكاي لاتين را زنده كند در اين مسير به طور دائم شجاعت، خودباوري و پايداري را در ملت هاي منطقه تزريق مي كرد.
گفتني است؛ هيئت دولت در پي درگذشت هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا چهارشنبه را عزاي عمومي اعلام كرد.
حضور در مراسم تشييع چاوز
احمدي نژاد براي سفري دو روزه و شركت در مراسم تشييع جنازه هوگو چاوز رئيس جمهور فقيد ونزوئلا عازم كاراكاس خواهد شد. مراسم تشييع جنازه چاوز روز جمعه در پايتخت اين كشور برگزار مي شود.
 


ديدار رئيس جمهور باسفراي جديد غنا و اكوادور

رئيس جمهور در ملاقات هاي جداگانه با سفراي جديد كشورهاي غنا و اكوادور ديدار و گفت و گو كرد.
محمود احمدي نژاد در ديدار «باوا گيلبرت ايمبلاوه» سفير جديد غنا در ايران، روابط دو كشور را بسيار خوب و سازنده توصيف كرد و اظهار داشت: در عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي زمينه هاي فراواني براي همكاري دو كشور وجود دارد و بدون هيچ مانعي مي توان آنها را فعال كرد.
باوا گيلبرت ايمبلاوه، سفير جديد غنا در ايران نيز در اين ديدار با تقديم استوارنامه خود به رئيس جمهور كشورمان با اشاره به سطح عالي روابط دو كشور خاطرنشان كرد: غنا اهتمام ويژه اي به افزايش همكاري هاي خود با جمهوري اسلامي ايران دارد و بر اين باور و اعتقاد هستيم كه بايد در كنار هم در جهت تامين منافع ملت ها و جهان حركت كنيم.
همچنين رئيس جمهور در ديدار «اومبر توپينوئزا» سفير جديد اكوادور در ايران با اشاره به روابط مثبت و رو به رشد ايران و اكوادور اظهار داشت: تصميمات بسيار خوبي در راستاي افزايش سطح مناسبات و همكاري هاي دو كشور اتخاذ شده كه با عملياتي كردن آنها روابط ايران و اكوادور هر چه گسترده تر خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، اومبر توپينوئزا سفير جديد اكوادور در ايران نيز در اين ديدار ضمن تقديم استوارنامه خود به احمدي نژاد اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران كشور مهم و تاثيرگذاري در منطقه و جهان است و با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هايي كه ايران و اكوادور دارند مصمم هستيم مناسبات و همكاري هاي خود را بيش از گذشته و در تمامي عرصه ها گسترش دهيم.
 


نماز جمعه اين هفته تهران

به امامت آيت الله موحدي كرماني اقامه خواهد شد

مراسم نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله موحدي كرماني در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران در مراسم نماز جمعه تهران كه از ساعت 11 صبح آغاز مي شود مسعود زريبافان رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايراد سخنراني خواهد پرداخت و سپس نماز جمعه به امامت آيت الله موحدي كرماني اقامه خواهد شد.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ عقب نشيني غرب در مذاكرات قزاقستان يك پيروزي بزرگ حاصل صبر و پايبندي به ارزشهاي متعالي اسلامي بود. اين پيروزي را به محضر مبارك رهبر انقلاب و مردم ولايتمدار تبريك مي گويم و حضرت علي(ع) در مورد صبر در كارها چنين مي فرمايند: «انسان صبور به پيروزي مي رسد گرچه زمان طولاني بر او بگذرد».
سليمان بلغار
¤ از اينكه اسرائيل از نتايج مذاكرات آلماتي خشنود نيست معلوم مي شود كه 1+5 هرگز مستقل نبوده و نيست و مديريت آن از راه دور به وسيله اين جرثومه فساد اداره مي شود. لذا بر مسئولان كشور ماست كه هيچ امتيازي به آنها ندهند.
غلامرضا عوني
¤ دشمنان دين سعي كردند با شروع جنگ هاي نيابتي، خط مقاومت اسلامي را در سوريه كمرنگ نمايند اما خداوند آنان را رسوا نمود. امروز سوريه و عراق هم ثابت كردند كه در حلقه دوستان واقعي فلسطين و لبنان قرار دارند برخلاف دولت هاي سازشكار عرب هر روز بر تعداد دوستان وفادار فلسطين افزوده مي شود.
نصيري از مشهدمقدس
¤ حمايت نمايندگان از صنعت خودرو مثل حمايت از فوتباليست هاست كه هرچه از آنها حمايت مي شود هم كيفيت خودرو ها پايين تر مي آيد و هم قيمت آنها گرانتر مي شود. بهتر است كه مردم خريد خودرو را تحريم كنند اگر اين پول را در جاي ديگر و در صنايع توليدي هزينه كنند اين صنعت احيا مي شود.
يك شهروند
¤ از فرمايشات گهربار مولاي متقيان حضرت علي(ع): كسي كه بيشترين هم و غمش دنيا باشد بدبختي و اندوهش به درازا كشد.
6263---0938
¤ فتنه و فتنه گران مولود نامشروع اصلاحات آمريكايي است و فتنه گران ماحصل عملكرد اصلاح طلبان بود. چرا كه آنها در مقطع زماني با ريا و نيرنگ و تزوير به ناحق بر مردم مظلوم ما تحميل شدند و فقط اسم اصلاح طلبي را يدك مي كشيدند و به دنبال استحاله نظام اسلامي به نفع غرب بودند و اينكه آثاري از حكومت اسلامي باقي نماند. حال آنها براي انتخابات آتي خيز برداشته اند تا از آب گل آلود براي دشمنان قسم خورده ملت ماهي بگيرند. قطعا ملت در انتخابات 92 تو دهني محكمي خواهند زد.
مولد
¤ از اصولگرايان درخواست مي كنم به مشكلات معيشتي مردم توجه جدي نماييد و با اتحاد و همدلي و اجماع بر سر يك نفر از پراكندگي افراد براي كانديداتوري بپرهيزيد كه خناسان صف كشيده اند تا دوباره بر كرسي مسئوليت نشينند و اربابانشان را خشنود سازند.
علي رضايي از شاهرود
¤ خبرگزاري ها خبر دادند رئيس جمهور برزيل تاسيسات ساخت زيردريايي اتمي را در شهر ريودوژانيرو افتتاح كرد و برزيل به عنوان يك كشور صلح طلب نيازمند بازدارنده هايي براي دفاع از خود است. اين سخن از دهان رئيس جمهور برزيل خارج شده اما ترجمان سخن مولاي متقيان حضرت علي(ع) است كه مي فرمايند اگر خواهان صلح هستيد، آماده جنگ باشيد.
سعيد مصطفوي
¤ حال كه كشورهاي غربي علنا عليه سوريه نيرو مي فرستند چرا ما براي حمايت از مردم سوريه اعزام نشويم. من آمادگي حضور در سوريه براي دفاع از مردم مسلمان سوريه را دارم.
مرتضي كاهن
¤ كارخانه هاي غول پيكر خودروسازي كه الان در حق مردم اجحاف مي كنند و در انحصار چند نفر است همه با ارز ارزان دولتي بنا شده است چرا نمايندگان مجلس در برابر افزايش قيمت سرسام آور خودروهاي توليد داخلي به وظيفه خود عمل نمي كنند.
1987---0919
¤ بنده 7 ماه پيش با فروش خودروي خود براي ال 90 ثبت نام نمودم. مرحله اول ثبت نام ده ميليون تومان و مرحله دوم 10/10/91 هم پنج ميليون واريز نمودم. هنگام ثبت نام نيز قيمت آن بيست ميليون و پانصد هزار بود حالا وقتي براي گرفتن خودرو به نمايندگي مربوطه مراجعه كردم اظهار مي دارند كساني كه تا 30/11/91 نوبتشان رسيده اين قيمت است از 1/12/91 به بعد 36ميليون تومان؟! آيا اين انصاف است. آيا اين شرعي و قانوني است؟! اگر 7 ماه قبل اين را مي گفتند قطعا بنده پژو 206 را به هشت و نيم ميليون نمي فروختم كه حال در سال نو بي وسيله باشم و يا پانزده ميليون اضافه پرداخت كنم.
ميرزايي -جانباز 25%
¤ اينكه گزارشگران صدا و سيما دائم برنامه هايي در مورد خريد شب عيد از مردم تهيه مي كنند و سوال مي كنند چه خريد كرده ايد، در واقع ترويج مصرف گرايي است. بهتر است از اين رسانه ملي مطالبي و گزارشاتي در مورد خريد نكردن اجناس و اقلام گران مثل آجيل و پسته تهيه كنند تا مردم فرهنگ درست مصرف كردن را ياد بگيرند.
شهباز
¤ مرتب در صدا و سيما بحث گرانفروشي ايران خودرو و سايپا است اما كسي به اين مسئله توجهي ندارد كه افرادي كه پول پرداخته و منتظر دريافت خودروي خود هستند، حال اين شركت هاي خودروسازي گروكشي كردند در كدام دادگاه بايد به شكايت ما رسيدگي شود؛ چرا كسي پيگير حق و حقوق پايمال شده ما نيست.
منصور - اصفهان
¤ برخي از جرايد عكس هنرپيشه هاي زن سينما را در صفحه اول درج مي كنند آن هم با وضعيت نامناسب و پوششي كه اصلا شايسته يك كشور اسلامي و روزنامه هاي ما نيست. لطفا اين مطلب را درج كنيد تا مسئولين مربوطه اقدام لازم را انجام دهند.
حسيني
¤ در شعبه 9 بيمه تامين اجتماعي مستمري بگير هستيم و هنوز عيدي هاي ما را نريخته اند و اگر بخواهيم از نمايشگاههاي بهاره خريداري كنيم هيچ پولي در دست نداريم تا اجناس ارزان بخريم چون نمايشگاه ها به زودي تعطيل مي شود. لطفا شرايط ما مستمري بگيران را درك كنيد.
موسوي
¤ از وزير كار و ديگر متوليان امر درخواست مي كنم آمار افراد بيكار را از روي شماره كارت ملي افراد استخراج نمايند و بعد اقدام به ارائه آمار كنند. بنده 2 فرزند با كارشناسي دارم كه 8 سال است به دنبال كارند و در منزل از بيكاري به ستوه آمده اند آن وقت ارائه آمار شش و نيم ميليوني جذب كار كمي مشكوك به نظر مي رسد.
7307---0911
¤ از يك نماينده مجلس جهت دريافت وام خريد لوازم منزل به مبلغ 3 ميليون تومان، نامه گرفتم، نزد شعبه بانك ملت رفتم مي گويند يا 200/4ميليون وثيقه يا سند ملكي جهت ضمانت بگذاريد. اگر بنده 4 ميليون پول داشتم كه ديگر وام نمي خواستم. آيا اين سخت گيري ها براي دريافت وام هاي ميلياردي هم اعمال مي شود؟
8299---0912
¤ بيمارستان اكبرآبادي خيابان مولوي كه مختص زنان و زايمان است متاسفانه تعدادي از پرستاران آقا در آنجا به تزريقات و... مشغولند از سرپرست محترم وزارت بهداشت و مسئولين بازرسي و نظارت انتظار مي رود نسبت به رفع اين مشكل اقدام نمايند. در ضمن از نظر بهداشت نيز بيمارستان مورد رضايت افراد بستري و ملاقات كنندگان نيست.
خانم مومني
¤ ما بليت مدت دار با تاريخ شروع و اتمام يكساله از مترو گرفته ايم كه اخيرا گويا اعلام شده با توجه به افزايش قيمت در آينده بنا دارند از مدت يكساله يكي دو ماهي را كسر نمايند كه اين هم خلاف تعهد مترو است و هم به نظرم خلاف شرع باشد.
يك هموطن
¤ مبارزه با گرانفروشي با جريمه كردن اصلاح نمي شود. گرانفروشان ديگر مار خورده افعي شده اند و ابايي از گرانفروشي ندارند. مردم بايد اقلام غيرضروري را خريد نكنند.
سيدرضا ترابي
¤ كاركنان پيماني هلال احمر با مدرك كارداني و 14سال سابقه كار چه زماني رسمي مي شوند؟!
2678---0912
¤ آخر سال است و جنب و جوش خريد و فروش ها بالاست. از كاسبان متعهد و عزيز مي خواهم با مردم با انصاف و مدارا رفتار نمايند. ان شاءالله از اين گذرگاه هم با سلامتي و اقتدار عبور خواهيم كرد.
نجفي- قشم
 


توضيح شركت پتروشيمي (خبر ويژه)

روابط عمومي شركت پتروشيمي درباره متهم اختلاس 440 ميلياردتوماني پتروشيمي ايلام توضيحاتي ارائه كرد.
اين روابط عمومي در واكنش به خبر ويژه روز گذشته كه به نقل از مديركل بازرسي استان ايلام درج شد، توضيح داد: « [در] موضوع اختلاس انجام شده در پتروشيمي ايلام كه قبل از خصوصي شدن آن شركت بوده فرد مذكور به هيچ عنوان در اين شركت تاكنون مشغول به كار نبوده بنابراين موضوع و متن خبر كاملا اشتباه بوده است».
 


لابي صهيونيستي نمي گذارد اوباما از بن بست خارج شود (خبر ويژه)

دولت آمريكا انباشته از رفتارهاي متناقض در قبال ايران است و همين موجب شده تا فرصت هاي عالي پايان دادن به بن بست در قبال ايران را از دست دهد.
روزنامه آسيا تايمز اين تحليل را درباره چالش آمريكا با ايران و آخرين دور مذاكرات هسته اي انتشار داد و تصريح كرد: كاخ سفيد براي موفقيت مذاكرات هسته اي با ايران بايد خود را از قيد و بند كنگره و لابي صهيونيستي ايپك آزاد كند.
اين روزنامه معتقد است: نشست آلماتي پيروزي متوسطي براي نبرد طولاني مدت ايران به منظور دفاع از حقوق هسته اي اش بود و آمريكا و متحدانش تصميم گرفتند مطالبات خود را از ايران كاهش داده و بر اتخاذ گام هايي براي اعتمادسازي توسط ايران تاكيد كنند. حقيقت اصلي اين است كه تعيين زمان دقيقي براي دور بعدي مذاكرات در آلماتي و استانبول نيز نكته قوت مهمي است و نشان مي دهد مذاكرات در مسير درست حركت مي كند. با وجود اين، مسير طولاني پيش روي مذاكره كنندگان قرار دارد و مي تواند ناهموارتر از آن چيزي باشد كه تصور مي كرديم.
آسيا تايمز با اشاره به شيطنت هاي اخير آمريكا از جمله عليه سوريه و تسليح مخالفان مي نويسد: آيا آمريكا در تعامل با ايران فريبكاري مي كند در حالي كه به اميد تغيير رژيم در سوريه دخالت مي كند؟ سوال ديگري كه به ذهن مي رسد اين است كه آيا دولت «باراك اوباما»، رئيس جمهوري آمريكا، واقعا مي تواند تحريم هاي اصلي عليه ايران را به عنوان راهكاري در ازاي همكاري هاي هسته اي ايران كاهش داده يا لغو كند. زيرا اسرائيل و كنگره آمريكا خواستار تعليق كلي غني سازي شده اند و 36 سناتور آمريكايي با ارسال نامه اي به اتحاديه اروپا تشديد تحريم ها عليه ايران را خواسته اند.
آسيا تايمز اضافه كرد: بعد از مذاكرات مسكو دولت اوباما چندين دستورالعمل اجرايي عليه ايران صادر كرده و هيچ نشانه اي مبني بر اين امر ديده نمي شود كه سياست ضد ايران در واشنگتن كاهش مي يابد. پيشنهاد تعامل با ابهامات جديد مواجه است. آيا اين اقدامات مي تواند پوششي براي اين راهبرد «اول سوريه، سپس ايران» باشد؟ بدون ترديد رويكردهاي آمريكا در قبال ايران با تاريخي مملو از تناقض مواجه است كه باعث شده طرح هاي خود را از بين ببرد و فرصت هاي عالي را براي پايان دادن به بن بست هسته اي ايران از دست بدهد. هنوز بايد منتظر ماند و ديد آيا كاخ سفيد مي تواند در برابر نفوذ جنگ طلبان ضد ايران مقاومت كند كه از بابت فشارهاي اسرائيل در صورت خاتمه بحران ايران مي هراسند».
كاوه افراسيابي تحليلگر مقيم ماساچوست در ادامه اين تحليل مي نويسد:«جان كري»، وزير امور خارجه جديد دقيقا مانند هيلاري كلينتون سلف خود عمل مي كند و مرتب به تهران يادآوري مي كند كه فرصت اقدام ديپلماتيك براي هميشه براي تهران باقي نخواهد بود و بهتر است ايران به سرعت از آن استفاده كند. ادبيات نه چندان جذاب تهديد ماهيت دوم سياستمداران آمريكايي است. اما راهكار واقعي اين است؛ آمريكا و متحدانش فرصت عالي براي پايان دادن به بن بست هسته اي با ايران دارند به شرطي كه مذاكرات را با حسن نيت آغاز كنند؛ در مقابل، اينكه مواضع متناقض اتخاذ كنند يا طرح هايي ارائه دهند كه در گذشته ثابت شده مفيد نيست.
اين تحليل خاطرنشان مي كند: در واقع مشكل دولت اوباما اين است كه در گذشته همواره كنگره سياست ايران را تعيين مي كرده است و كاخ سفيد نيز در برابر اين اقدام مقاومت نمي كرده است. سياست خارجي ناشي از كنگره توان دست يافتن به موفقيتي براي روابط ايران و آمريكا را ندارد و كاخ سفيد تلاش واقعي را براي رسيدن به چنين موفقيتي انجام نداده است.
آسيا تايمز در پايان نوشت: نشانه هاي اميدواركننده يقينا از نشست آلماتي ديده مي شود در عين حال، آمريكا همزمان مي خواهد مانع از پيشرفت ايران و اقتصادش شود.
 


سقوط آزاد نتانياهو كابينه؛ شايد وقتي ديگر! (خبر ويژه)

نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي پس از يك ماه تقلاي بي حاصل، در تشكيل دولت ائتلافي با بن بست مواجه شده است.
وي چندماه پيش با اعلام انتخابات زودرس پارلماني، سعي كرد به برخي مخالفت ها در كابينه ائتلافي خود فائق آيد اما نتيجه انتخابات پارلماني (كنست) كاهش 11 كرسي در مجموع كرسي هاي ائتلاف نتانياهو بود و همين او را مجبور كرد تا با كوتاه آمدن از برخي ادعاها سراغ احزاب مختلف برود. با اين همه او پس از يك ماه نتوانسته رأي نصف به علاوه يك كنست (61 كرسي) را به خود جلب كند و مهلت او 11 روز ديگر به پايان مي رسد.
راديو اسرائيل ديروز اعلام كرد: در حالي كه تنها 11 روز از فرصت بنيامين نتانياهو براي تشكيل دولت جديد او باقي مانده، رهبران دو حزبي كه وي براي پيوستن آنها به ائتلاف دولت مورد نظرش اشتياق زيادي نشان مي دهد، دوباره سخت گيري هاي خود را ادامه دادند و گفتند كه به آساني وارد دولت نخواهند شد و براي نخستين بار نيز حزب راستگراي مذهبي «شاس» اعلام كرد ممكن است به جناح اپوزيسيون بپيوندد.
شبكه فرانس 24 نيز گزارش داد: بحران سياسي اسرائيل همچنان ادامه دارد و نتانياهو در بن بست به سر مي برد. او هم اكنون به لطف ائتلاف حزب خود ليكود با حزب ملي گراي اسرائيل بيت نا، 31 كرسي پارلمان را در اختيار دارد. 6كرسي حزب ميانه روي تزيپي ليوني نيز به اين ائتلاف افزوده مي شود. اما اين تعداد كافي نيست و اين حزب باز بايد به دنبال متحدان جديدي باشد. به نظر مي رسد حزب روزنامه نگار سابق، يائير لپيد كه در انتخابات پارلماني جايگاه دوم را به دست آورد و حزب نفتالي بنت كه چهارم شد، براي پيوستن به نتانياهو بي ميل نباشند. البته آنان براي اين كار شرايطي دارند. نخست اينكه احزاب ارتدكس افراطي وارد ائتلاف نشوند و سپس معافيت يهودي هاي مذهبي از خدمت سربازي لغو شود. اين شروط باعث مي شود بنيامين نتانياهو متحدان سنتي خود را از دست دهد. اين، هزينه اي است كه به نظر مي رسد نخست وزير اسرائيل حاضر به پرداخت آن باشد.
بر اساس اين، ائتلافي بدون حضور جريان هاي افراطي ارتدكس در حال شكل گيري است. اما اگر اين اتفاق رخ ندهد بايد بار ديگر انتخابات پارلماني برگزار شود كه اين براي ليكود، كه هم اكنون نيز در موضع ضعف به سر مي برد، بسيار گران تمام مي شود. اين اتفاق همچنين ممكن است سفر باراك اوباما را كه براي پايان اين ماه پيش بيني شده است، زيرا سوال ببرد.
از سوي ديگر روزنامه فيگارو، نتانياهو را عاجز از تشكيل كابينه خوانده و نوشت: نتانياهو مي تواند مهلت تشكيل دولت خود را تا دو هفته نيز به تاخير بيندازد، اما اين نشان دهنده ضعف موقعيت سياسي نتانياهو است، چرا كه وي هنوز نتوانسته است يك اكثريت سياسي در پارلمان اين كشور با خود همراه كند. بر روي كاغذ راه حل ساده است او مي تواند مسير خود را با يكي از دو شخصيت جديد كنست اسرائيل هماهنگ كند، يائير لپيد، روزنامه نگار، نويسنده و هنرمندي كه با شگفتي توانست حزبش را به مقام دوم انتخابات برساند و ديگري نفتالي بنت است كه مايل به حضور در دولتند اما مشكلاتي وجود دارد.
اين روزنامه به روابط نه چندان حسنه نفتالي بنت و بنيامين نتانياهو اشاره كرده و مي نويسد: دليل ديگري كه موجب بي ميلي نتانياهو به ايجاد ائتلاف با اين چهره هاي جديد مي شود اين است كه لپيد و بنت كه از پيش موقعيت خود را به عنوان احزابي مهم كه توانايي ايجاد ائتلاف با آنها وجود دارد، دريافته بودند شرط هايي را براي ورود به ائتلاف با نتانياهو عنوان كرده اند كه باعث مي شود نتانياهو با عمل به آن شروط، توانايي ائتلاف با احزاب مذهبي اسرائيل را از دست بدهد.
فيگارو اين نكته را مورد توجه قرار داده است كه «اگر نتانياهو، از ائتلاف با احزاب مذهبي كه همواره به وي وفادار بوده اند دست بردارد و با نفتالي بنت و يا يائير لپيد دست به ائتلاف بزند نه تنها فقط متحدين وفادار خود را از دست مي دهد بلكه اين معضل براي وي پيش مي آيد كه دولتش وابسته به اين دو حزب خواهد بود».
فيگارو تصريح كرده است: به هر شكل اگر نتانياهو نتواند دولت ائتلافي تشكيل دهد زلزله سياسي در اسرائيل رخ خواهد داد، چرا كه بايد انتخاباتي جديد در اسرائيل برپا شود و تمامي نظرسنجي ها نشان مي دهند انتخابات جديد به معناي يك فاجعه تمام عيار براي حزب ليكود يعني حزب بنيامين نتانياهو خواهد بود.
 


وزير دفاع آمريكا: واشنگتن و تل آويو بازي را به ايران باخته اند (خبر ويژه)

وزير دفاع آمريكا معتقد است ايران مركز ثقل قدرت در خاورميانه است.
به گزارش روزنامه گلف نيوز، چاك هيگل گفته است: ايران در خاورميانه قرن 21، مركز ثقل مهم قدرت به شمار مي آيد و آمريكا نمي تواند اين واقعيت را تغيير دهد.
اين روزنامه مي نويسد: چاك هيگل كه در جلسات بررسي صلاحيت وي در كنگره از حكومت ايران به عنوان منتخب مردم ياد كرد، در سال 2007 گفته بود: سياست راهبردي قرن 21 آمريكا براي خاورميانه بايد نقش ايران امروز را در 25 سال آينده به رسميت بشناسد.
گلف نيوز مي نويسد: گفته مي شود «ديويد كامرون»، نخست وزير انگليس، به رغم رجزخواني هاي ضد ايراني اش، در خفا گفته است كه برنامه هسته اي ايران از نقطه غيرقابل بازگشت عبور كرده و آمريكا، فرانسه و اسرائيل بايد بپذيرند كه ايران به توانمندي هسته اي دست يافته است.
مقاله اي كه اخيرا توسط «جك استراو»، وزير خارجه سابق انگليس، تحت عنوان «حتي در صورت دستيابي ايران به بمب باز هم جنگ بي معناست» نوشته شد نيز ظاهرا به موقع منتشر شد و حاوي همين پيام بود.
گلف نيوز در پايان نوشت: حتي نتانياهو كه هنوز تحت تاثير فشارهاي ناشي از كاهش حمايت از حزب خود و نيز در ميانه روند تشكيل دولت قرار دارد، به هيچ عنوان در موقعيتي قرار ندارد كه بتواند به تنهايي اقدام كند. آمريكا و اسرائيل خود را در حال باختن بازي به ايران مي بينند.
 


از خواسته هاي اپوزيسيون يكي دو قاچ بيشتر نمانده (خبر ويژه)

«اگر تا ديروز سخن گفتن از توبه و برائت از فتنه تابو محسوب مي شد، حالا كساني از طايفه اصلاح طلبان به سادگي حرفش را مي زنند و دور نيست كه به حلقه توابين جنبش سبز درآيند».
اين مطلب را پايگاه اينترنتي اخبار روز وابسته به اپوزيسيون مقيم آلمان منتشر كرده است. در اين تحليل آمده است: تا ديروز با گفتن از توبه و برائت از فتنه كه تابو بود، رگ گردن و پيشاني حضرات مدافعان جنبش سبز متورم مي شد اما حالا كساني به سادگي حرفش را مي زنند و دور نيست كه به ميمنت شركت در انتخابات به حلقه توابين در آيند. كار تعامل ما با رژيم از ترس اينكه برانداز محسوب نشويم، به تماشا كشيده است.
نويسنده با اشاره به آب رفتن اپوزيسيون رنگارنگ پس از مرگ فتنه سبز تأكيد مي كند: كار به آنجا كشيد كه اپوزيسيون عبارت شد از گروه هاي «تك نفره» كه پشت كامپيوترها سنگر گرفته اند، از همانجا بيانيه صادر مي كنند و به تظاهرات عليه رژيم مي پردازند، و برخي گهگاه مطلبي (مثل همين حرف هاي بي سر و ته من!) اينجا و آنجا، در اين يا آن سايت، با عكس و تفصيلات مي چسبانند؛ «مي نويسم، پس هستم»!
تحليلگر اخبار روز با اشاره به خاطرات دوران كودكي خود كه به خربزه و هندوانه نيمه شده از سوي مادر دستبرد مي زده و در عين حال اطراف آن را صاف مي كرده تا اين تك زدن معلوم نشود، مي نويسد: از خواسته هاي اپوزيسيون يكي دو «قاچ» ي بيشتر نمانده، «آزادي زندانيان» و «انتخابات واقعاً آزاد»! نيازي هم نيست بدانيم ابعاد و اندازه هاي اين «انتخابات آزاد» تا كجاست؟ اين كه «خاتمي» و «ناطق» و «رفسنجاني» و [...] از اين قبيل اجازه شركت داشته باشند؟ يا همان «عارف» كافي است؟ (مرا بابت اين زبان بي تربيت و بي سياست و عقب افتاده، ببخشيد، كه «گمبوده»اي هستم رو سياه!) چهار سال پيش مي گفتيم «موسوي» و «كروبي» و بقيه سر و ته يك كرباس اند، كه بودند. و بعد گفتيم واي اگر «موسوي» و «كروبي» دستگير شوند، كه شدند! حالا ديگر آزادي موسوي و كروبي هم مهم نيست؛ اصلاح طلبي گفته؛ «مگر آقاي خاتمي به شرط آزادي آقاي منتظري از حصر، نامزد انتخابات شد»؟ يك باريكه ديگر از كنار خربزه، تا «صاف» شود! با وجود پيوستن جماعتي اصلاح طلب فراري به «اپوزيسيون مجازي» خارج از كشور، ديگر نيازي هم نيست تا از شريعتمداري و كيهان واهمه داشته باشيم. همين كه كلامي غير از «تعامل با رژيم» بگويي، يا بنويسي، «مصلحان» كاتوليك تر از «ماندلا» و «گاندي»، با ادبيات كيهاني «برانداز»ت مي خوانند.
نويسنده سابقاً ماركسيست اين تحليل همچنين به مرور يكي از خاطرات دور هم نشيني پس از فرار از كشور پرداخته و افزود: چهار سال از انقلاب گذشته بود كه پيش آمد تا جمع كوچكي از دوستان، شبي در خانه تازه قاسم در سرزمين شيطان بزرگ، «سوته دلان گرد هم آييم». طبق معمول بحث شد و هر كس چيزي گفت، يكي از «گوادلوپ» گفت، دومي از كارتر و ريگان، سومي گفت «نگذاشتند»، چهارمي گفت ... قاسم ساكت نشسته بود و نرم نرمك سر مي كشيد. تا يكي سوزن به دل باد كرده اش زد كه چرا ساكت نشسته اي؟ قاسم كه خون و الكل به صورتش آمده بود و رگ هايش مثل سوسيس «آرزومان» برآمده بود، فرياد زد مادر...ها، «ما» كرديم. خودمان كرديم.
وي در پايان با اشاره به مرگ يكي از رفقاي سياسي خود مي نويسد: ديشب داريوش تلفن كرد كه «بابا رفت». لحظه اي به درازاي چهل و چند سال رفاقت، ماندم! گفتم يك اي ميل برايت مي فرستم، لطف مي كني قاب كني و سر قبر بابا بگذاري؟ گفت چرا كه نه دايي؟ تمام شب با قاسم نشستم؛ «هي ريختم خورد، هي ريخت، خوردم» و يك صفحه تمام، مثل مشق شب نوشتم؛ قاسم ما كرديم. قاسم، همه اش تقصير خود من بود؛ نه ديگران قاسم... و نزديكي هاي صبح، صفحه را براي داريوش فرستادم!
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10