(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


یکشنبه 20 اسفند  1391 - شماره 20450

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
مثلث فتنه در پاكستان (يادداشت روز)
كمند (گفت و شنود)
كدخدايي خبر داد
همكاري شوراي نگهبان و قوه قضائيه
در ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي
در ديدار احمدي نژاد با رئيس جمهور بوليوي تأكيد شد
تقويت همكاري هاي ايران و آمريكاي لاتين در مسير مبارزه با امپرياليسم
معاون بين الملل رئيس جمهور:
روابط ايران ونزوئلا قائم به شخص نيست
كيهان و خوانندگان
ما كه غذا نمي خوريم
اما سهمي كه گذاشته ايد كم است!(خبر ويژه)
دروغ بزرگ ارتش اسرائيل درباره گنبد آهنين لو رفت (خبر ويژه)
مورچه سازمان و كله پاچه آلترناتيو(خبر ويژه)
اخراج شيعيان از امارات به توصيه افسران موساد (خبر ويژه)
حماس فهميد كه فريب خورده دوباره به طرف ايران بازگشت (خبر ويژه)


مثلث فتنه در پاكستان (يادداشت روز)

طي يك ماه گذشته دست كم 200 نفر از شيعيان در شهرهاي كراچي و كويته پاكستان به شهادت رسيده اند و حدود 500 نفر از آنان نيز زخمي شده اند. پيش از اين در ايام محرم شاهد شهادت تعدادي از شيعيان در حملات عناصر وهابي بوديم ولي تقريبا سابقه نداشت كه در ماه هاي بعد چنين اتفاقاتي بيفتد از آن طرف شواهد زيادي بيانگر آن است كه دست هايي درصدد برآمده تا شيعيان را به اقدامي متقابل تحريك كند و به «فتنه مذهبي» شكل دهد.
اهل سنت و شيعه در پاكستان و پيش از آن در هندوستان قرن ها در كنار هم زندگي كرده اند و تاريخ كمتر به ياد دارد كه ميان آنان درگيري و نزاع روي داده باشد در همه مناطق پاكستان از سرحدات شمال و مناطق قبايلي تا كراچي و كويته در جنوب همواره محل زندگي مشترك شيعيان و اهل سنت بوده است بر اين اساس مي توان گفت درگيري شيعه و سني در پاكستان- و در بقيه كشورها- يك «پروژه» است كه توسط دست هاي فتنه گر به راه افتاده است كه به مواردي از آن اشاره مي نمائيم.
براساس اظهارات وزير كشور پاكستان، درگيري ها عليه شيعيان را دو گروه انجام مي دهند لشكر جهنگوي و سپاه صحابه كه امروز با عنوان «گروه اهل سنت و الجماعه » فعاليت مي نمايد. وي مي گويد 08 درصد اقدامات تروريستي و بمب گذاري ها توسط گروهك لشكر جهنگوي صورت مي گيرد. لشكر جهنگوي كه منحله به حساب مي آيد پنجشنبه سوم اسفندماه مسئوليت بمب گذاري دهم ژانويه 2013 خيابان علمدار كويته و بمب گذاري شانزدهم فوريه 2013 «هزاره قانون» كويته كه در اين دو دست كم 200 نفر شهيد و 300 نفر زخمي شده اند را پذيرفت.
لشكر جهنگوي و سپاه صحابه دو جريان وهابي هستند كه اساسا براي ايجاد درگيري قومي به وجود آمده و هدف اصلي شان ممانعت از رشد و بالندگي تفكر بيداري در پاكستان مي باشد. سپاه صحابه در اوايل دهه 1360 توسط يك روحاني وهابي به نام «حق نواز جهنگوي» تاسيس شد و آشكارا هدف خود را جلوگيري از تاثيرگذاري انقلاب اسلامي در پاكستان اعلام كرد و بارها به طور رسمي از دولت پاكستان خواست تا امامزاده ها، حسينيه ها و ساير مراكز مذهبي شيعيان را تخريب نمايد. 01 سال بعد پليس پاكستان اعلام كرد كه اين گروه دست كم در 103 مورد ترور مقامات شيعه دست داشته است كمااينكه بعد از 01 سال كه «اعظم طارق» يك روحاني وهابي ديگر مسئوليت ادامه كار را برعهده گرفت همين رويه تروريستي را ادامه داد و تشديد كرد و تا سال 1382 كه كشته شد، بيش از 2هزار نفر از شيعيان را به شهادت رسانده بود.
اين دو گروهك وهابي تروريستي به مرور در نواحي جنوبي پاكستان و نواحي مركزي بخصوص استان بلوچستان با مركزيت كويته و ايالت سند با مركزيت كراچي كه دربرگيرنده بخش اعظم حدود 04 ميليون شيعه امامي پاكستان است، گسترش يافته اند و گفته مي شود در اين مناطق حدود 500 دفتر داشته و نزديك به صد هزار عضو دارد. با اين وصف كاملا پيداست كه چنين عدد و رقمي چه هزينه هايي دربر دارد و قاعدتا از عهده دولت ضعيف پاكستان كه در اكثر موارد توسط شيعيان اداره شده خارج مي باشد.
يك خبر بيانگر آن است كه گروهك وهابي «اهل سنت و جماعت» (نام جديد سپاه صحابه) با حزب مسلم ليگ شاخه نوازشريف در روز 4 اسفندماه در واگذاري 51 كرسي از ايالت پنجاب به سپاه صحابه به توافق رسيده اند در اين مذاكرات مولوي محمد احمد و مالك محمد اسحق از سركردگان سپاه صحابه حضور داشته اند. يك خبر ديگر مربوط به نامه وزير كشور پاكستان به سروزير ايالت پنجاب مي باشد. وزير كشور در نامه سپتامبر گذشته خود، تصريح كرده است كه «دولت پنجاب گروههاي تروريستي جهنگوي و سپاه صحابه را پناه داده است» خبر ديگر هم كه بر اظهارات وزير كشور صحه مي گذارد بيان گر آن است كه «رعنا ثناالله خان» وزير دادگستري پنجاب به سپاه صحابه در پنجاب جنوبي وعده داده كه موانع قانوني را براي تصاحب 4 كرسي مجلس پنجاب برمي دارد. با اين وصف مي توان گفت دستگاه دولتي پنجاب كه تبعيت زيادي از حزب نوازشريف دارد ظرفيت هاي خود را براي كمك به تروريست هاي وهابي پاي كارآورده است و اين در حالي است كه نوازشريف آشكارا از حمايت دولت عربستان برخوردار مي باشد.
گروههاي تروريستي سپاه صحابه و لشكر جهنگوي- كه در سال 1375 توسط يك روحاني وهابي بنام «رياض بصره» تأسيس شده است- جدا از اينكه از حمايت جدي عربستان برخوردار است در داخل پاكستان نيز سازماندهي ويژه اي دارد به گونه اي كه احساس اطمينان مي كند. در اين بين حامد كرزاي 4 سال پيش به يك شبكه ويژه اشاره كرد كه منظور او قاعدتا سازمان اطلاعات نظامي پاكستان(isi) بود اما سال گذشته موسسه رند به سازمانهاي باتجربه تر غربي اشاره كرد و در گزارشي نوشت غرب در مواجهه با گروههاي شبه نظامي نظير سپاه صحابه بيش از آنكه از روش نظامي براي مهار آنان استفاده كند، از روش سياسي- مذاكره و توافق- استفاده مي كند. اين موسسه آمريكايي نوشت كاهش 34 درصدي حملات گروههاي تروريستي در پاكستان و افغانستان عليه اهداف غربي در سال 2012 به نسبت سال 2011 محصول مذاكره و توافق سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا، فرانسه و انگليس بوده است و اضافه كرد كه در سال گذشته ما فقط از 7درصد ظرفيت نظامي خود براي كاستن از حملات عليه اهداف غربي استفاده كرده ايم و بقيه اين موارد- يعني 05درصد- حاصل همكاري اطلاعاتي غرب با پليس و دستگاه هاي اطلاعاتي پاكستان و افغانستان بوده است. با اين وصف كاملا پيداست كه اقدامات ضداسلامي و نفاق گونه گروهكهاي تروريستي از يك آبشخور وهابي در منطقه و از يك آبشخور ضدديني در غرب سيراب مي شود.
قربانيان اين ائتلاف تروريستي وهابي-غربي مردم مظلوم شيعه و سني پاكستان هستند كه برابر آمارهاي ارائه شده در سال 1390 تعداد كشته شدگان شيعه و سني پاكستان كه با بمب گذاري ها و حملات تروريستي به قتل رسيده اند از 1710 نفر فراتر مي باشد.
دستگاه سياسي سعودي وجود گروههاي تروريستي با گرايشات مذهبي مبتني بر وهابيت را يك برگ برنده محسوب مي نمايد آنان از اين برگ در بازي با كشورهايي نظير آمريكا، انگليس و فرانسه- بعنوان توان اثرگذاري بر معادلات امنيتي- استفاده مي كنند. كما اينكه سرويس هاي غربي با سرريز كردن خشم مذهبي به سمت گروههاي مذهبي معتقد به بيداري اسلامي از يك سو جهت گيري ضدغربي مسلمانان را كند مي نمايند و از طرف ديگر گروههاي موثر مخالف خود را گرفتار بحران داخلي مي كنند. بر اين اساس آمارهاي عجيبي حكايت مي كنند كه گروههاي تند وابسته به وهابي ها در عربستان بيش از 21 هزار مدرسه ديني دارند و دو ميليون نفر را تحت پوشش تعليمات خود قرار داده اند و اين در حالي است كه مدارس دولتي در پاكستان به دليل فقر مالي گرفتار ركود جدي مي باشند. مدارس ديني در پاكستان نوعا بصورت شبانه روزي و همراه با مسكن و غذا و امكانات تبليغي اداره مي شوند و خود اين موضوع نشان مي دهد كه محور وهابي-غربي براي تداوم خشونت در اين منطقه اسلامي چه تدارك گسترده اي ديده اند.
در حالي كه غربي ها وانمود مي كنند با اقدامات تروريستي موافق نيستند اما خبرهاي زياد بيانگر توافق گسترده ميان شاخه تند طالبان كه وهابي اند با نيروهاي ناتو- موسوم به ايساف- صورت گرفته است. حدود دو ماه پيش يك گروه از سران سپاه صحابه و لشكر جهنگوي در دوحه پايتخت قطر با يكديگر ملاقات كرده و موافقتنامه امنيتي مبني بر توقف حملات هواپيماهاي بدون سرنشين به مناطق قبايلي پاكستان از يك سو و تضمين امنيت ستون نظامي ناتو در پاكستان ميان طرفين به امضا رسيده است و از اين رو موسساتي نظير رند گزارش داده اند كه سال 2013 براي ناتو سال آرامي خواهد بود. در عين حال از نظر مباني فكري نيز ميان انديشه و فلسفه غرب با اقدامات قدرت مدارانه- استفاده از زور و ترور- تناسب فراواني وجود دارد و انديشمنداني نظير «رابرت ال فيليپس» به آن اشاره كرده اند. از اين منظر ايده مطلق «حاكميت مردمي» اين حق را به گروههاي تروريستي براي ناديده گرفتن ارزش هاي فراماده و مقابله با احكام خداداده است كما اينكه نتيجه گرايي اخلاقي غرب كه ريشه در انديشه هاي نيكولو ماكياولي دارد به غرب و گروههاي به ظاهر بومي تروريست در پاكستان و... اين حق را مي دهد كه بنام خدا به جنايت دست بزنند. ماكياولي معتقد بود: «شهريار بايد حيله گري قهار باشد و براي تامين آنچه مي خواهد از مرزهاي خير و شر به معناي مرسوم آن عبور كند و ايده مشيت الهي را پشت سر بگذارد و آينده خود را اگر مستلزم انجام شر باشد، حفظ و تضمين نمايد و اگر لازم باشد براي دستيابي به آن نقش خدا را نيز ايفا نمايد.»
سعدالله زارعي
 


كمند (گفت و شنود)

گفت: يكي از مدعيان اصلاحات مي گويد اگر اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري پيروز شوند، تحريم ها برداشته مي شود!
گفتم: يعني آمريكا و متحدانش تا اين اندازه به مدعيان اصلاحات و همراهي آنها اطمينان دارند كه ديگر نيازي به ادامه تحريم ها نمي بينند؟!
گفت: چه عرض كنم؟! آنها در جريان فتنه 88 نشان دادند كه براي دشمنان بيروني مأموران گوش به فرماني هستند.
گفتم: شخصي شيطان را خواب ديد كه تعدادي كمند در دست دارد. پرسيد؛ اين كمندها براي چيست؟ جواب داد؛ اينها را به گردن آدم ها مي اندازم و آنها را به دنبال خود مي كشم. يارو پرسيد؛ كمند من كدام است؟ و شيطان خنديد و گفت؛ تو كه نيازي به كمند نداري؟ خودت با سه سوت دنبالم ميدوي!
 


كدخدايي خبر داد

همكاري شوراي نگهبان و قوه قضائيه
در ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: قوه قضائيه ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي را تشكيل داده كه ما با اين ستاد همكاري داريم.
عباسعلي كدخدايي در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد فعاليت هاي انتخاباتي زودهنگام و اعلام كانديداتوري برخي افراد گفت: اگر اين موارد مصداق تبليغات باشد قطعا مراجع ذيربط موظفند كه برخورد كنند.
وي افزود: اين مسئله كه آيا اعلام نامزدي و تشكيل جلسات در محدوده تبليغات قرار مي گيرد يا خير مشخص نيست و در اين رابطه نيازمند اصلاح قانونيم.
كدخدايي ادامه داد: اگر موارد مذكور مصداق تبليغات باشد شوراي نگهبان هم در اين رابطه ورود پيدا مي كند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه اعلام شعار انتخاباتي آيا مي تواند به عنوان تبليغات انتخاباتي قبل از موعد باشد اظهار داشت: قانون در اين زمينه ساكت است و مشخص نيست كه اين موارد مصداق تخلف باشد يا خير.
كدخدايي در مورد تاييد صلاحيت افراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درخصوص برخي كانديداها گفت: آيا شما از شوراي نگهبان شنيده ايد كه در مورد افراد اظهار نظر كند؟ ما قانون را در تاييد صلاحيت ها مد نظر قرار مي دهيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي نگهبان تعاملي را با افراد براي كانديداتوري يا عدم كانديداتوري دارد، افزود: هيچ وقت قبل از ثبت نام و مشخص شدن كانديداها ما صحبتي نمي كنيم؛ ممكن است خود افراد به ما مراجعه كنند و ما پرونده را در اختيارشان قرار دهيم و افراد براساس اين موارد خودشان از كانديداتوري منصرف شوند.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: تكليف شوراي نگهبان را قانون تعيين كرده و شورا براساس قانون عمل مي كند.
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه معيار شورا براي تائيد افراد چيست، گفت: شوراي نگهبان ابتدا و در درجه اول قانون را مد نظر قرار مي دهد؛ ما سوابق افراد را بررسي مي كنيم و افراد بايد طبق فرمايش رهبري توانايي تصدي پست رياست جمهوري را هم داشته باشند.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد نظارت بر افراد بعد از تاييد صلاحيتشان هم گفت: در اين رابطه ابتدا بايد قانون را اصلاح كنيم و در درجه دوم نامزدها و طرفداران آنها بايد از بداخلاقي هايي كه در دور گذشته اتفاق افتاد جلوگيري كنند.
وي ادامه داد: شوراي نگهبان اقداماتي را در اين رابطه و براي جلوگيري از مسائلي كه در گذشته اتفاق افتاد پيش بيني كرده و گام هايي را در اين رابطه برداشته است.
كدخدايي گفت: قوه قضائيه هم ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي را تشكيل داده كه ما با اين ستاد هم همكاري داريم.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه نحوه تشخيص جريان فتنه و انحراف از نظر شوراي نگهبان چطور است، گفت: اگر اعلام شود كه دشمنان جمهوري اسلامي ايران قابل تاييد نيستند نيازمند معيارهايي هستيم كه دشمن را تشخيص دهيم؛ معيارهاي ما قانون و ملاك ما رفتار افراد است كه بايد منطبق بر قانون باشد.
كدخدايي در مورد كاهش بودجه شوراي نگهبان در لايحه 92 گفت: اگر به شما مسئوليتي را واگذار كنند و هزينه هاي آن را پيش بيني نكنند انجام وظايف سخت و دشوار خواهد شد.
لايحه حمايت از خانواده تائيد شد
كدخدايي در نشست خبري ديروز همچنين با اشاره به اين كه اعضاي شوراي نگهبان لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده را مورد تائيد قرار ندادند، اظهار داشت: شوراي نگهبان در جلسات گذشته خود طرح ها و لوايح اجرايي از سوي مجلس شوراي اسلامي را مورد بررسي قرار داد كه براساس نظر اعضاي شورا طرح تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مورد تائيد قرار گرفت.
وي افزود: همچنين اعضاي شوراي نگهبان لايحه حمايت از خانواده و لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه 8 كشور در حال توسعه را مورد تائيد قرار دادند.
كدخدايي ادامه داد: همچنين اعضاي شوراي نگهبان در جلسات خود لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده و همچنين لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست را تائيد نكردند و جهت بررسي مجدد با ذكر اشكالات به مجلس شوراي اسلامي عودت دادند.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: همچنين اعضاي شوراي نگهبان اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانستند و آن را مورد تائيد قرار دادند.
وي اضافه كرد: براساس نظر اعضاي شوراي نگهبان اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور با وجود اصلاح به عمل آمده ابهام سابق را دارد. بر همين اساس اين اساسنامه مورد تائيد شوراي نگهبان قرار نگرفت.
كدخدايي همچنين از بررسي 9 مصوبه ديوان عدالت اداري توسط فقهاي شوراي نگهبان خبر داد.
 


در ديدار احمدي نژاد با رئيس جمهور بوليوي تأكيد شد

 تقويت همكاري هاي ايران و آمريكاي لاتين در مسير مبارزه با امپرياليسم

محمود احمدي نژاد در ديدار با رئيس جمهور بوليوي بر تقويت همكاري هاي ايران و كشورهاي آمريكاي لاتين در مسير مبارزه با امپرياليسم تأكيد كرد.
«محمود احمدي نژاد» در ديدار «اوو مورالس» رئيس جمهور بوليوي با تسليت درگذشت رئيس جمهور فقيد ونزوئلا اظهار داشت: چاوز شخصيت بزرگي بود كه روحي انقلابي داشت و امروز تصور اين كه اين برادر مبارز و انقلابي در كنارمان نيست بسيار غم انگيز و سخت است.
احمدي نژاد تصريح كرد: اگر چه ممكن است سران امپرياليسم از نبود چاوز خشنود باشند و خيال كنند كه خلائي به وجود آمده است، اما به زودي خوشحالي آنها پايان خواهد يافت چرا كه مردان بزرگي وجود دارند كه راه چاوز را ادامه خواهند داد.
رئيس جمهوري با بيان اين كه منطقه آمريكاي لاتين در حال تحول بوده و ملت هاي اين منطقه بيدار شده اند، اظهار داشت: امروز برخلاف گذشته از سلطه امپرياليسم در منطقه آمريكاي لاتين كاسته شده و هر روز بر تعداد رهبران انقلابي اين منطقه افزوده مي شود و چاوز نقش مهمي در بيداري اين منطقه داشته است.
احمدي نژاد در ادامه با تأكيد بر لزوم تقويت هرچه بيشتر روابط ايران و بوليوي گفت: بايد در كنار يكديگر با تقويت هرچه بيشتر روابط در مسير پيشرفت و برقراري عدالت در جهان حركت كنيم و ايران به رهبران انقلابي و مردم مقاوم آمريكاي لاتين افتخار مي كند.
رئيس جمهوري بوليوي نيز در اين ديدار فقدان هوگو چاوز را حادثه اي غم انگيز توصيف كرد و اظهار داشت: اگرچه چاوز به لحاظ فيزيكي در بين ما نيست، اما در قلب و روح ملت ها زنده است و بايد راه او را ادامه دهيم و عشق به ايشان بود كه امروز سران بسياري از كشورها را دور هم جمع كرده است.
«اوو مورالس» مقاومت خستگي ناپذير ملت بزرگ ايران در مقابل امپرياليسم را تحسين برانگيز دانست و اظهار داشت: بوليوي خود را در كنار ملت ايران مي داند و دست وحدت به ايران مي دهد تا در كنار هم مسير مبارزه با امپرياليسم را پيش ببريم. به گزارش ايرنا، وي بر تحكيم روابط ايران و بوليوي تأكيد كرد و گفت: بايد در مقابل امپرياليسم همكاري و هماهنگي هاي خود را به طور روزانه افزايش دهيم.
همچنين احمدي نژاد در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران پس از سفري دو روزه به كشور ونزوئلا كه براي حضور در مراسم خاكسپاري هوگوچاوز صورت گرفته بود گفت: اغلب قريب به اتفاق مردم مي دانند كه آمريكاي لاتين تحت تأثير مستكبران و استعمارگران بوده و حتي رسانه ها آن طور كه بايد و شايد ظرفيت ها، فرهنگ و انديشه هاي مردم آمريكاي لاتين را معرفي نكرده و نمي كنند.
وي افزود: چاوز پيوند عميقي بين انقلاب اسلامي و آمريكاي لاتين برقرار كرد و حركت ملت ايران و انقلاب اسلامي و امام(ره) را به خوبي شناخت و اينها را در يك جهت و همسو با هم معرفي كرد، ما كمتر سخنراني از او سراغ داريم كه نام ايران و انقلاب اسلامي را نبرده باشد.
 


معاون بين الملل رئيس جمهور:

روابط ايران ونزوئلا قائم به شخص نيست

اين تصور اشتباه است كه اين گونه بيان شود كه رابطه ما با ونزوئلا براساس رابطه فردي بوده است. جمهوري اسلامي ايران رابطه عميق با تمام ملت ها بخصوص آمريكاي لاتين داشته و اين جزء سياست اصولي ماست .
معاون بين الملل رئيس جمهور با اعلام اين مطلب و با اشاره به جايگاه آمريكاي لاتين در ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران، افزود: مردم آمريكاي لاتين مردمي بودند كه سال ها زير سلطه استعمار بوده اند و در جهت مبارزه با استعمار مبارزات تاريخي داشتند. هميشه مبارز بودند و آقاي چاوز اين مبارزات را عيني تر و به روزتر كرد و توانست رهبري آن را سازماندهي كند و آن را در عمق دولت ها قرار دهد و مي بينيم كه دولت هاي انقلابي زيادي در آمريكاي لاتين ايجاد شدند.
علي سعيدلو با بيان اين كه مردم ايران و ونزوئلا مردمي انقلابي هستند و دو ملت از دولت هاي خود مي خواهند كه رابطه نزديكي با يكديگر داشته باشند، گفت: يك دولت نمي تواند مردم انقلابي خود را كه طرفدار ايران هستند، وادار كند كه با ايران رابطه نداشته باشند. ممكن است موانعي ايجاد كند، ولي اصل قضيه را نمي تواند منتفي كند.
سعيدلو با بيان اين كه گسترش رابطه با كشورهاي آمريكاي لاتين جزء راهبردهاي اصلي جمهوري اسلامي ايران است، به سفر رئيس جمهور به ونزوئلا جهت همدردي با مردم ونزوئلا به خاطر فوت چاوز اشاره كرد و گفت: در واقع اين سفر به اين منظور صورت گرفت كه به مردم ونزوئلا بگوييم كه ما با شما هستيم و از رهبراني چون چاوز حمايت مي كنيم.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ ضمن نهايت تشكر از عزيزاني كه در ساخت و نصب ضريح مقدس حضرت امام حسين(ع) نقش داشتند خواهشمنديم تفكيك جنسيتي اين بارگاه ملكوتي را فراموش نفرمايند.
سليمان بلغار
¤ براي جلوگيري از آسيب هاي ناشي از خطرات چهارشنبه سوري از همين الان بايد جلوي فروشندگان اين وسايل و ترقه ها گرفته شود. فروشندگان اين وسايل به صورت علني در حاشيه نمايشگاه هاي بهاره و گوشه و كنار خيابان اين وسايل را در اختيار مردم قرار مي دهند. از مسئولان تقاضا داريم با اين افراد برخورد شود.
يك هموطن
¤ سرنخ برخي از مشكلات در كشور در زمينه مفاسد اقتصادي و فرهنگي به جريان انحرافي برمي گردد و رويكرد انفعالي در ديپلماسي كشور ما هم از اين قاعده مستثني نيست. تمام ريخت و پاش هاي فراوان به سبك طاغوت در برخي از همايش ها هم ناشي از اين مسئله است كه نيازمند توجه بيشتر به اين جريان است.
رضا كيان
¤ آذر ماه بانك مركزي بيانيه اي صادر كرد كه به تمام مسافران عازم خارج كشور از طريق ريلي، هوايي، دريايي 300 دلار ارز پرداخت مي شود. الان متولي اين امر كه بانك ملت است فقط به مسافران هوايي اين ارز را پرداخت مي كند. آن هم فقط در فرودگاه كه باجه پرداخت وجود دارد قابل پرداخت است. اين چه بي عدالتي است كه فقط به مسافران ثروتمند كه توان مسافرت هوايي را دارند ارز مسافرتي تعلق مي گيرد؟ ارز به مسافران دريايي و ريلي هم بايد تعلق گيرد.
6021---0915
¤ براي تشرف به عتبات عاليات عراق شخصا از طريق اينترنت ثبت نام و پس از برنده شدن در قرعه كشي باز هم از طريق اينترنت اقدام كردم اما سازمان حج و زيارت مبلغ 80 هزار ريال بابت حق كارگزار مقدماتي از من دريافت كرده است. آيا اين كار قانوني است؟ تقاضاي رسيدگي دارم.
راميار
¤ 61 درصد سهام شركت احرار كل كشور و شركت مينو و شركت هاي تابعه و همچنين صنايع توليدي و خودروسازي مرتب متعلق به آزادگان دفاع مقدس واجد شرايط است و اين در اساسنامه قيد شده است. ولي تاكنون هيچ گونه سود سهام و اطلاع رساني لازم به سهامداران آزاده ارائه نگرديده است. از دولت خدمتگزار درخواست رسيدگي داريم.
3419---0915
¤ متاسفانه تاكنون پول عيدي نيروهاي قراردادي كار معين را پرداخت نكرده اند از وزير آموزش و پرورش تقاضا داريم در اين خصوص رسيدگي فرمايند.
يك نيروي قراردادي از شبستر
¤ يك بازنشسته فرهنگي در منطقه 14 هستم شهريور ماه بازنشسته شده ام ولي متاسفانه آموزش و پرورش پس از 6 ماه پاداش پايان خدمت ما را نداده است. چه كسي پاسخگو است؟ ما هم جوان داريم و هزار و يك مشكل.
بهرنگ
¤ تقاطع خيابان آيت الله كاشاني-شاهين جنوبي چند سالي است كه تبديل به پاتوقي براي تعمير و صافكاري و نقاشي اتومبيل شده كه باعث از بين رفتن امنيت و آسايش اهالي محله را فراهم نموده و مردم اين محله حتي براي تردد در پياده روها هم دچار مشكل گرديدند. از مسئولين منطقه 5 تقاضاي رسيدگي به اين معضل را داريم.
جمعي از اهالي محل
¤ در ماه بهمن پيامكي از تلفن همراه اول براي ما ارسال شد كه براي استفاده از آهنگهاي پيشواز به صورت رايگان مي توانيد از اين خدمات استفاده كنيد. اما پس از آنكه كد را وارد كرديم براي هر ماه مبلغ 500 تومان از فيش ما كم مي شود. اگر مي خواهند پول بگيرند ديگر چرا اينگونه؟
0548---0912
¤ براي تهيه گوشت كيلويي 24 هزار تومان به نمايشگاه بهاره در پارك ارم رفتيم ولي متاسفانه اين گوشت با قيمت گران و با كلي چربي و استخوان به مردم عرضه مي شد. دولت چرا هيچ گونه نظارتي بر اين غرفه ها ندارد.
يك شهروند
¤ از مسئولين شهرداري منطقه 7 تقاضا دارم مانع الصاق برچسب هاي خدمات لوله بازكني كه نماي ساختمان و درب منازل اهالي محل را زشت و باعث آزار اهالي مي شوند جلوگيري نمايند. شركت مذكور چندين بار خواهش بنده را نيز با لحن تند و قلدر مأبانه جواب دادند.
همايون موحدي
¤ روستاي فيلبند از توابع بخش بندپي غربي شهرستان بابل (منطقه محروم) با داشتن زيارتگاه با پيگيري معاون برنامه ريزي استانداري مازندران و مديركل راه و شهرسازي مازندران 10كيلومتر از جاده 12كيلومتري روستا آسفالت شده است. از مسئولين استان درخواست مي شود ضمن تصويب اعتبارات لازم نسبت به آسفالت 2كيلومتر باقي مانده اقدام نمايند. ضمنا انتهاي مسير فيلبند به شيخ موسي و فيروزجا از بخش بندپي شرقي مي رسد.
محمدعلي اسماعيلي ملك شاه
¤ از شهرداري كرمانشاه درخواست مي شود با توجه به پايان سال 91 نسبت به تعمير و آسفالت جاده شهرك ظفر به سمت شهرك دانش اقدام نمايند.
5016---0918
پاسخ شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه به تاريخ 24/11/1391، با عنوان «خط سعدي- امام حسين خيلي ضعيف عمل مي كند» به آگاهي مي رساند: «با عنايت به اينكه تاريخي براي بررسي دقيق تر ذكر نشده به مسئول ناحيه مربوطه در خصوص تامين اتوبوس هاي مورد نياز در ساعات شامگاهي و كاهش سر فاصله حركت اتوبوس ها توجه و تذكر لازم داده شد.»
پاسخ روابط عمومي شركت مخابرات
در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 20393 مورخ 9/10/91 روزنامه تحت عنوان (قطعي تلفن ثابت) به اطلاع مي رساند:به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، طي بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد تلفن مشترك (خانم/آقاي پورساعي) در تاريخ هاي 16 آبان و 30 آذر به دليل بازسازي شبكه كابل قطع شده است كه پس از هر بار قطعي در تاريخ هاي مذكور ارتباط تلفني مشترك بعد از 72 ساعت برقرار شده است. لازم به ذكر است هيچگونه خرابي و يا قطعي تلفن توسط مشترك در سيستم 17(خرابي تلفن) ثبت نشده است.
همچنين واحد ارتباط مردمي (190) شركت مخابرات استان تهران آماده پاسخگويي به مشتركين مي باشد.
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 12
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 10/3/91 با عنوان «بازسازي خيابان ناصرخسرو» به اطلاع مي رساند طبق اعلام حوزه معاونت فني و عمراني منطقه:
1- طرح حذف اتومبيل در ساعاتي از شبانه روز از محدوده شمالي بازار براساس طرح تفصيلي مصوب بوده است.
2- در طرح ياد شده در نقاط مختلف پاركينگ هاي عمومي درنظر گرفته شده كه با اجراي آنها مشكلات موجود برطرف خواهد شد و با تخصيص اعتبار لازم و ايجاد پاركينگ هاي پيش بيني شده مشكل شهروندان نيز كاهش مي يابد.
3- همانگونه كه شهروند محترم اشاره نموده اند منطقه با مشكل تردد و آلودگي مواجه بوده و اين طرح تا حد زيادي توفيق يافته كه انواع آلودگي ها را كاهش و محيط زندگي منطقه را ايمن تر و كيفيت شهري را ارتقا بخشد.»
بقيه در صفحه 7
 


ما كه غذا نمي خوريم

 اما سهمي كه گذاشته ايد كم است!(خبر ويژه)

«اصلاح طلبان بايد با انتخابات سال 92 مانند بچه اي كه از سر سفره قهر كرده برخورد كنند؛ يعني بگويند ما كه غذا نمي خوريم اما اين سهمي كه براي ما نگه داشته ايد هم كم است»!
احمد پورنجاتي مشاور سيدمحمد خاتمي اين جملات را در مصاحبه با روزنامه زنجيره اي بهار عنوان كرده است. وي مي افزايد: دراشل خودم به آقاي خاتمي مشاوره دادم. من با دور دوم كانديداتوري آقاي خاتمي در سال 80 مخالف بودم. به آقاي خاتمي گفتم هم به وجناتت مي آيد، هم جامعه روي شما شناخت پيدا كرده و هم يك دوره فعاليت را تست كرديد چه كسي گفته بايد هر رئيس جمهوري حتما دو دوره باقي بماند.
وي با بيان اينكه هم اكنون عضو گروه 34 نفره مشاوران خاتمي است. خواستار عدم معرفي نامزد از سوي اصلاح طلبان در انتخابات سال آينده شده و با اشاره به ماجراي سال 88 مي گويد: «الان طرف مقابل نسبت به فعاليت اصلاح طلبان احساس امنيتي پيدا كرده و ديگر احساس سياسي به رقباي خودش ندارد... آنها در سال 88 تبديل به سوژه امنيتي شدند اما قبل از آن نبودند و اين بزرگ ترين مشكل است.
پورنجاتي با بيان اينكه ما بايد اولين كاري كه بكنيم وزن و واقعيت خودمان را درست تشخيص دهيم، تأكيد مي كند: افرادي در جبهه اصلاحات هستند كه احساس مي كنند اگر الان يك سوت بزنند تمام جامعه ايران از سروكول اصلاح طلبان بالا مي رود و توهم خودبزرگ بيني دارند. به همين دليل به آقاي خاتمي مي گويند ديگر اتفاق سال 88 تكرار نمي شود. يك عده هم از آن طرف افتاده اند و به طور كلي معتقدند هيچ كنشي امكان پذير نيست.
عضو فراكسيون مشاركت در مجلس ششم در ادامه خواستار مظلوم نمايي اصلاح طلبان شده و مي گويد: جامعه ما جامعه اي است كه احساس مظلوميت بر آن بيشتر از احساس قدرت نفوذ دارد... جامعه الان با اصلاح طلبي هم آغوش نيست.
وي با انتقاد از تندروي كور عبدالله نوري گفته است: آقاي عبدالله نوري زماني كه دفاعياتش را براي روزنامه خرداد مي نوشت به من گفت اين دفاعيات را بخوان. به آقاي نوري گفتم شما بايد الآن تصميم بگيريد. اين چيزي كه نوشته ايد به عنوان دفاعيات براي روزنامه خرداد مفهومش اين است كه خداحافظ حاكميت و اگر يك مقدار بخواهيم بدبينانه تر برخورد كنيم خداحافظ انقلاب! تصميمات را بايد درست بگيريم نمي شود آن طوري تصميم بگيريم و قبلش در بازنگري قانون اساسي از ولايت مطلقه دفاع كنيم يا در دوره چهارم مجلس را برگزار كنيم بعدها گارد اصلاح طلبي ويژه بگيريم. من در دفتر رهبري بودم از آقاي نوري تجليل مي شد كه چه مرد مدبري است بعد يك دفعه آقاي نوري رسيده به اين جا. اين است كه ته ماجرا مردم مي گويند اين رفتارها اصالت ندارد و فقط براي رسيدن به قدرت است. مردم بايد دلشان پاك شود كه هدف كنش اصلاح طلبان كسب قدرت نيست.
پورنجاتي همچنين درباره انتخابات مي گويد: دوستان ما مي گويند چون حاكميت نمي خواهد آقاي خاتمي وارد انتخابات شود، بايد كاري كنيم كه نامزد شود. اين اولين اشكال است كه اساس و منطق تصميم ما منطق طرف مقابل است (خبرنگار: تا حدودي لجاجت است) بله. نكته دوم اين است كه اصلا به ارزش سرمايه اي كه هزينه مي كنيم توجه نداريم مثلا اگر آقاي خاتمي را شوراي نگهبان رد صلاحيت كند هزينه زيادي داده ايم. شخص خود آقاي خاتمي بارها در جمع مشاورانش گفته هرگز حاضر به نامزدي در انتخابات 92 نيست تا تضميني درمورد تأييد صلاحيتش نداشته باشد. دست كم اين را به من گفته است. آقاي خاتمي مي گويد اگر حسين شريعتمداري عليه من چيزي بنويسد ارزشي ندارد ولي من نمي خواهم از يك نهاد رسمي نظام مهر عدم صلاحيت بگيرم.
وي مي افزايد: حالا فرض كنيد آقاي خاتمي تأييد شد و 12-10ميليون رأي براي آقاي خاتمي اعلام و در نهايت يك نفر ديگر به عنوان رئيس جمهوري معرفي شد آن وقت لابد ما اصلاح طلبان بايد كماكان بزنيم بر سر خودمان و بگوييم آراي ما را دزديدند و جابه جا كردند و شعار بدهيم رأي ما را پس بده.
پورنجاتي معتقد است اصلاح طلبان از اول انقلاب آماده خوري و دوپينگ كرده اند و بايد براي يك بار هم كه شده دستگاه گوارش را شست وشوي كامل بدهند و آماده خوري سياسي از سرشان بيفتد.
وي همچنين گفته است: بايد دل طرف مقابل آرام شود كه اصلاح طلبان مي گويند قدرت مال خودتان تا اجازه بدهد حزب هاي جديد پا بگيرند. اما اين كار را نمي كنند چون باور نمي كنند اصلاح طلبان ميل به قدرت ندارند... اين همه جلسه و اين همه برو و بيا؛ آقا راه مي افتد مي گويد ما بايد كانديدا داشته باشيم، آقاي انصاري فكر رياست جمهوري جهانگيري را در سر دارد و آقاي ديگري مي خواهد فرد ديگري را رئيس جمهور كند.
مشاور خاتمي درباره مشورت هاي خود به خاتمي مي گويد: بله! وقتي دوتايي باهم هستيم ميزان همدلي مان بيشتر هم مي شود و باهم صددرصد همدلي ها داريم. خاتمي معتقد است كه حاكميت نمي گذارد تز اصلاحات رو به جلو برود. آقاي خاتمي در جمع مي گويد من تابع علني جمعي هستم، هرچه جمع تصميم گرفت، من عمل مي كنم اما جوري تمهيد مي كند كه به اين نرسد و نامزد نشود.
وي مي گويد: پيش بيني من اين است كه آقاي خاتمي نامزد انتخابات نمي شود.
 


دروغ بزرگ ارتش اسرائيل درباره گنبد آهنين لو رفت (خبر ويژه)

مقامات رژيم صهيونيستي درباره ناكامي سپر موشكي گنبد آهنين گزارش دروغ منتشر كرده اند.
«رووين بدهتسور» تحليلگر مسائل امنيتي و خلبان سابق نيروي هوايي رژيم صهيونيستي ضمن مقاله اي در روزنامه صهيونيستي «هاآرتص» نوشت: «نتايج تحقيقات 2 كارشناس امنيتي اسرائيلي و يك كارشناس آمريكايي نشان مي دهد گنبد آهنين فقط 5 درصد از موشك هاي گراد فلسطيني را در جنگ اخير غزه رهگيري كرده است در حالي كه ارتش اعلام كرد 84 درصد اين موشك ها را هدف قرار داده است.»
«بدهتسور» به نقل از دكتر «تئودور بوستول» كارشناس آمريكايي افزود: اگر منظور از مقابله موفقيت آميز گنبد آهنين با موشك هاي فلسطيني، تخريب كلاهك جنگي موشك ها باشد، نسبت موفقيت اين سپر موشكي بسيار پايين است، و چه بسا 5 درصد باشد.»
در اين مقاله آمده است: «كارشناسان مزبور در تحقيقات جداگانه خود به تحليل و بررسي دهها فيلم ويدئويي از جنگ اخير پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند كه همه گلوله هاي آتشي كه در اين فيلم ها ديده مي شود تنها ناشي از انفجار خود موشك هاي گنبد آهنين است نه اصابت به هدف.»
اين كارشناسان مي افزايند: «در پي خسارت هاي ناشي از اصابت موشك هاي فلسطيني به شهرك ها، 3200 درخواست به مسئولان براي بازسازي منازل شهرك نشينان داده شده است.» كارشناسان امنيتي بر همين اساس تاكيد كرده اند منطقي نيست كه 58 موشك (طبق آمار ارتش) اين حجم از خسارت را ايجاد كند.
به گزارش العالم، بدهتسور در بخش ديگري از اين تحليل مي نويسد: 3 كارشناس مزبور بويژه بعد از مقايسه آمار اعلام شده با آماري كه در پايان جنگ اول خليج فارس ارائه شد، در آمارهاي جديد ارتش و پليس رژيم اشغالگر ترديد كردند. اسرائيل در پايان جنگ اول خليج فارس اعلام كرد كه سامانه پاتريوت 96 درصد موشك هاي عراقي را هدف قرار داد، اما نتايج تحقيقات كارشناس آمريكايي (بوستول) در همان زمان نشان داد كه ميزان كارايي و موفقيت پاتريوت در مقابله با موشك هاي عراقي صفر بوده است.»
 


مورچه سازمان و كله پاچه آلترناتيو(خبر ويژه)

يك عضو موسس كانون نويسندگان مي گويد سران سازمان مجاهدين خلق (منافقين) قباحت خيانت علني به ملت ايران را شكسته اند و از آمريكا مي خواهند آنان را به عنوان آلترناتيو در نظر بگيرد. نوري علا معتقد است همين درخواست از آمريكا نشان مي دهد كه سازمان مذكور پايگاهي در ميان مردم ايران ندارد.
وي با اشاره به لابي هاي علني مريم رجوي - در غياب مسعود رجوي - با برخي اعضاي كنگره آمريكا در پاريس نوشت: مي توان به راحتي ديد كه «پديده دست نشانده بيگانگان بودن» همواره پديده اي زشت و قبيح محسوب مي شده است.
اگر امروز رضاشاه را دست نشانده انگليس ها، و محمدرضاشاه را دست نشانده آمريكائيان مي دانند، اگر امروز حزب توده بدنامي وابستگي به شوروي را در تاريخ خود دارد، و اگر مجاهدين بخاطر رفتن به زير چتر حمايتي صدام و مشاركت با او در جنگ با حكومت اسلامي در ايران مورد شماتت قرار دارند، همه بخاطر وجود آن عنصر «قباحت» در امر «دست نشاندگي» است.
مدير وبسايت «سكولاريسم نو» كه در آمريكا اقامت دارد، با اشاره به سوابق خيانت سازمان مجاهدين (منافقين) مي افزايد: چرا روندي را كه از جانب مريم رجوي علني شده بايد در رديف رفتارهاي قبيح گذاشت و خوشحال نبود؟ اگر آنها به راستي آلترناتيو حكومت بودند، خانم رجوي چه نيازي داشت كه از سناتورهاي آمريكايي بخواهد تا سازمان را به عنوان آلترناتيوي در نظر بگيرند؟ آلترناتيو را ما نمي سازيم. سازمان ها را شفافيت و اعتماد مردم تاييد مي كند و در غياب اين تاييد مردم هرگونه ادعائي پوچ و بي معني و از سر خودستايي است. بقول ملك الشعراي بهار، بايد به اين مدعيان بي پشتوانه گفت كه «غوره نشده مويز گشتي؟ احسنت!» در غياب اين فعاليت و تاييد مردمي است كه آنها وارد معامله با بيگانه مي شوند.
عضو كانون منحله نويسندگان از سران سازمان منافقين به عنوان چلبي هاي ايراني ياد كرد و نوشت: پاكي و شفافيت در چلبي ها نيست چرا كه از ابتدا براي خيانت به مردم خود و بر باد دادن حيثيت و منفعت كشور خويش پاي به ميدان نهاده اند.
 


اخراج شيعيان از امارات به توصيه افسران موساد (خبر ويژه)

مقامات اماراتي اخراج هزاران شيعه از اين كشور را آغاز كرده اند.
به گزارش پايگاه عراقي نهرين نت اين اقدام با مشورت كارشناسان امنيتي اسرائيل كه در قالب شركت امنيتي با ابوظبي قرارداد بسته اند، صورت مي گيرد. افسران بازنشسته موساد در اين شركت فعاليت مي كنند.
اين گزارش مي افزايد: منابع مطلع در امارات مي گويند كه مقامات اين كشور از ماه پيش اخراج هزاران نفر از شيعيان پاكستاني، عراقي، لبناني و افغاني مقيم اين كشور را آغاز كرده و اقدامات خود درباره پايان دادن به قراردادهاي اقامت و اشتغال هزاران نفر از آنها را افزايش داده اند.
اين منابع به نهرين نت گفتند: بيش از يك ماه است كه مقامات امنيتي در وزارت كشور امارات نام بيش از 30هزار شيعه مقيم اين كشور را در ليست اخراجي ها قرار داده اند كه در ميان اين افراد شيعياني از عراق، لبنان، افغانستان، پاكستان و هند وجود دارد. امارات سياست دشمني با شيعيان را افزايش داده به خصوص پيشنهاد كاركنان عالي رتبه شركت هاي امنيتي اسرائيلي مبني بر مقابله با ايران در همه زمينه ها از جمله اطلاعاتي، امنيتي و نظامي را مدنظر قرار داده اند. از جمله پيشنهادات اسرائيلي ها اجراي سياست پاكسازي امارات از شيعيان است.
كارشناسان امنيتي اسرائيلي مدعي اند شيعيان مقيم امارات با وجود آنكه از مليت هاي مختلف هستند، ولي از نظر راهبردي با ايران ارتباط دارند و بايد از دست آنها راحت شد.
مقامات امارات اجراي اين پيشنهاد را در مورد شيعياني از عراق، لبنان و سوريه در سال هاي 2009 و 2010 شروع كرده و هزاران شيعه را كه بيشتر آنان از عراق و لبنان بودند، از اين كشور اخراج كردند اما اكنون اين طرح شامل تعداد بيشتري از شيعيان از جمله شيعيان افغانستان، پاكستان و هند و برخي مليت هاي آفريقايي شده است.
 


حماس فهميد كه فريب خورده دوباره به طرف ايران بازگشت (خبر ويژه)

حماس با نااميدي از وعده هاي دروغ برخي كشورهاي عربي، درصدد تقويت روابط با ايران است.
پايگاه اينترنتي عرب آنلاين با اشاره به ديدار اخير موسي ابومرزوق از تهران نوشت: اين ديدار توجه ناظران را به خود جلب كرد. حماس اخيراً يعني پس از به حكومت رسيدن اخوان المسلمين در مصر، راهبرد خود را تغيير داد؛ دفتر خود را در دمشق تعطيل كرد و رهبران آن در كشورهاي ميانه رو و مخالف خط مقاومت مستقر شدند. ناظران سياسي در آن زمان تصريح كردند حماس تصميم گرفته است به ائتلاف ميانه روها بپيوندند، به ويژه اينكه در آن زمان، آمريكا و اسرائيل با روي باز از محمد مرسي رئيس جمهوري اخواني مصر استقبال كردند و او توانست بحث آتش بس ميان اسرائيل و حماس را هدايت و نظارت كند و مانع حملات اسرائيل به نوار غزه و شليك موشك هاي حماس به جنوب فلسطين اشغالي شود.
اين گزارش مي افزايد: حضور ابومرزوق در تهران و استقبال از وي در سطوح بالا، بيانگر اين نكته است كه حماس كم كم و در پي عملي نشدن وعده هاي منطقه اي داده شده به آن در قبال مذاكره با اسرائيل، در حال فاصله گرفتن از موضع گيري قبلي است.
عرب آنلاين مي نويسد: به جز ديدار امير قطر از غزه كه طي آن وعده هاي زيادي براي بازسازي غزه داده شد، هيچ يك از وعده هاي داده شده، عملي نشده است و هنوز حمايت هاي عربي وعده داده شده از حماس عملي نشده است و حتي تشكيلات خودگردان فلسطين نيز در شرايط مالي بسيار بدي به سر مي برد.
منابع نزديك به حماس مي گويند برخي سران اين جنبش فريفته وعده ها و آغوش باز غربي ها شدند و وارد بازي هاي منطقه اي براي راضي كردن برخي طرف ها شدند اما در اين بازي چيزي به دست نياوردند.
العرب آنلاين افزود: در اين ميان جناح مقاومت در جنبش حماس حملات انتقادي سختي به اخوان المسلمين مصر و به ويژه محمد مرسي رئيس جمهوري اخواني اين كشور مي كند زيرا وي با وجود وعده هاي فراوان، كار خاص و جديدي براي نوار غزه انجام نداده است. حملات انتقادي در داخل حماس شامل انتقاد از آنان در خطبه هاي نمازجمعه، ديدارهاي داخلي رهبران حماس و سخنان مطبوعاتي آنان مي شود كه اخيراً روند رو به رشدي داشته است، به ويژه پس از اينكه ارتش مصر تصميم گرفت به داخل تونل هاي ارتباطي ميان نوار غزه و مصر آب ببندد و ساكنان نوار غزه اين اقدام مصر را كمك به محاصره رژيم صهيونيستي ضد خود دانستند و تأكيد كردند كه مصر به جاي اين كار مي بايست كاري براي رفع محاصره نوار غزه انجام مي داد نه اينكه خود نيز در اين كار سهم داشته باشد.
به گزارش عرب آنلاين «تحليلگران سياسي مي گويند ترديد موجود در داخل حماس كه ديدار ابومرزوق از تهران از آن پرده برداشت، به نوعي امتداد ترديد كلي تر اخواني هاي مصر است كه آنها نيز خود را پايبند به قراردادهايي در مورد صلح اعراب و اسرائيل دانستند كه مبارك نيز خود را پايبند آن مي دانست و اينگونه اخواني ها پذيرفتند كه وظيفه حراست از اسرائيل را انجام دهند اما در اين ميان در مقابل اين خدمت، هيچ امتيازي نگرفتند.»
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10