(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


دوشنبه 19 فروردین 1392 - شماره 20459

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
توافق لبنان چگونه حاصل شد؟ (يادداشت روز)
هول ! (گفت و شنود)
وزير علوم : رئيس جمهور هنوز دستور جديدي
درباره رؤساي دانشگاه هاي تهران و تربيت مدرس نداده است
قاضي سراج تاكيد كرد
دادستاني تهران مامور اجراي احكام پرونده فساد بانكي
رئيس كميسيون امنيت ملي:
ديپلمات مست عربستان ممنوع الخروج است
وزير اطلاعات:
امنيت در عراق با اخراج گروهك تروريستي منافقين برقرار مي شود
كنعاني مقدم: روابط ايران و مصر
با اقدامات خصمانه آمريكا و غرب متزلزل نخواهد شد
كيهان و خوانندگان
العربيه فارسي يا عبري؟! (خبر ويژه)
نوشابه بازكن هاي حرفه اي در يك سايت شخصي (خبر ويژه)
سونامي نامزدها تحليل آبكي راديو فردا را با خود برد (خبر ويژه)
هاينونن: غرب اگر قادر به مهار نيست با ايران معامله كند (خبر ويژه)
مجمع روحانيون زير كدام چتر ايستاده است؟! (خبر ويژه)


توافق لبنان چگونه حاصل شد؟ (يادداشت روز)

انتخابات مجلس لبنان دو ماه بعد و در تاريخ 19 خردادماه بايد برگزار شود اما دولتي كه بايد اين انتخابات را برگزار مي كرد دو هفته قبل - سوم فروردين- استعفا كرد! استعفاي نجيب ميقاتي، برگزاري انتخابات را تا زماني نامعين در هاله اي از ابهام برد هر چند رئيس جمهور و پارلمان لبنان دو هفته پس از كنار رفتن نخست وزير، «تمام صائب سلام» عضو سابق دولت و عضو فعلي پارلمان را مامور تشكيل كابينه جديد كردند. رأي بي سابقه 124 عضو پارلمان 128 نفره لبنان به «سلام» به خوبي نشان داد كه از نظر همه گروهها و طوايف لبناني، اين كشور در شرايط حساس و خطيري قرار دارد. در اين خصوص گفتني هايي وجود دارد:
1- در مورد استعفاي ميقاتي، ابهاماتي وجود دارد. او در زماني كه روي كارآمد اگرچه عضوي از فراكسيون وابسته به عربستان- 14مارس- شناخته مي شد اما بدليل اصرار جريان المستقبل به نخست وزيري «سعد حريري» و يا «فواد سينيوره»، وي بعنوان كانديداي جريان مقاومت -8 مارس- شناخته شد و از روزهاي آغازين تحت فشار جريان 14 مارس قرار گرفت ولي حمايت مشترك جريان مقاومت و گروه پانزده نفره وليد جنبلاط مانع فروپاشي دولت ميقاتي گشت. تا اينكه از اواسط بحران سوريه و بخصوص از زماني كه حملات تروريست ها به دمشق شدت پيدا كرد، ميقاتي به سمت تركيه و قطر چرخش كرد و به نوعي به جبهه ضدسوري پيوست، در اين ميان دولت ميقاتي از درون دچار نوعي تعارض شد چرا كه اكثريت كابينه با اين رويكرد مخالف بودند و بقيه نيز روي بي طرف ماندن لبنان در بحران سوريه تاكيد داشتند. ارتش نيز اگرچه از نظر كاركرد تحت امر نخست وزير بود ولي با درگير شدن در بحران سوريه و يا انتقال بحران امنيتي سوريه به داخل لبنان مخالف بود در اين اثنا دوره خدمتي فرمانده امنيتي لبنان - اشرف ريفي- كه از عناصر وابسته و مرتبط با تروريست هاي سوريه است، به پايان رسيد و ميقاتي اصرار داشت كه عليرغم آن، وي را در مهمترين پست امنيتي لبنان حفظ كند كه با مخالفت اكثريت اعضاي كابينه مواجه شد. ميقاتي اين را بهانه كرد و از مقام خود استعفا نمود كه البته از نظر لبناني ها اختلاف در سطح يك مقام دولتي نمي تواند دليل واقعي استعفا باشد.
بعضي خبرها بيانگر آن است كه بعضي از مقامات موثر امنيتي سعودي كه پرونده لبنان را در حكومت رياض در اختيار دارند، ميقاتي را تشويق به استعفا كرده و به او باورانده بودند كه حزب الله و ساير گروههاي طرفدار مقاومت ناچار به پذيرش شرايط او هستند و او مي تواند ضمن بازگرداندن اشرف ريفي دست بازتري در مناطق طرابلس و هرمل براي كمك به تروريست هاي سوري داشته باشد. ميقاتي در روز سوم فروردين استعفا كرد و دو روز بعد گفت كه «تنها تحت شرايطي حاضر به انصراف از استعفاست» اما اين علامت مورد توجه واقع نشد و حزب الله كوتاه نيامد. در عين حال برخلاف تصور اوليه كه گفته مي شد چندين ماه طول مي كشد تا دو جريان 14 و 8 مارس كه تعداد كرسي هاي شان در پارلمان -تقريبا- برابر است، روي فرد جديدي توافق كنند، اين توافق طي دو هفته بدست آمد و تمام سلام با 124 راي به نخست وزيري رسيد. در واقع در اين بازي عربستان به اسقاط دولت ميقاتي در حالي دست يافت كه او ديگر از سوي حزب الله حمايت نمي شد و از نظر جريان مقاومت نيز دوره دولت ميقاتي سپري شده بود. كمااينكه گفته مي شود كه آمريكايي ها، ترك ها، سعودي ها و قطري ها بطور مشترك با تهديد ميقاتي به مصادره اموالي كه در كشورهاي مختلف دارد او را وادار به كناره گيري از جريان مقاومت كرده بودند.
2- روي كارآمدن «تمام سلام» عضو 68 ساله پارلمان لبنان كه به ميانه روي شهرت دارد و از خاندان مشهور لبناني است كه در طول دهه هاي گذشته همواره در قدرت بوده اند، بصورت كاملاً توافقي صورت گرفته و البته عمري چند ماهه دارد چرا كه تنها مأموريت مهم دولت وي برگزاري انتخابات پارلماني است كه علي القاعده بايد 8 ژوئن -19 خرداد- برگزار شود. سلام دولت خود را «متوسط» و نه فراگير معرفي كرده و ميشل سليمان رئيس جمهور لبنان آن را دولتي «سياسي» و «مختلط» خوانده است كه هر كدام از اين عبارات داراي معاني خاص خود است. طي روزهاي گذشته، نخست وزير جديد روي همراهي حزب الله تأكيد زيادي كرده و بعضي از منابع لبناني گفته اند كه بندربن سلطان رئيس دستگاه امنيتي عربستان از تمام سلام خواسته است كه به حساسيت هاي حزب الله و ايران توجه داشته باشد. اگر اين خبرها واقعيت داشته باشند، نشان مي دهد كه مأموريت تمام سلام بيش از چيزي است كه در رسانه ها اعلام شده و احتمال دارد كه دوره نخست وزيري وي بعد از انتخابات پارلماني هم ادامه داشته باشد. از سوي ديگر سلام در مورد سوريه سكوت كرده است و حال آنكه اين مهمترين موضوعي است كه سبب سقوط دولت ميقاتي شده است.
3- تحولات سوريه نقش تعيين كننده اي در انتخابات آينده پارلماني لبنان از يك سو و تعيين دولت آينده از سوي ديگر خواهد داشت. سوريه و لبنان از نظر جغرافيايي و محيط امنيتي پيوستگي فراواني دارند و اساساً به هيچ وجه دو منطقه به حساب نمي آيند بر اين اساس هر اتفاقي كه در يكي از اين دو كشور بيفتد، بلافاصله در كشور ديگر تكرار مي شود. از اين روي مي توان به تحولات سياسي معطوف به جابجايي دولت از اين منظر نگاه كرد. بعضي از شخصيت هاي لبناني- از جمله رهبر سياسي دروزي ها- گفته اند كه روي كارآمدن «تمام سلام» محصول «توافق منطقه اي» است و بطور ضمني خواسته اند بگويند اين يك توافق ايراني-سعودي است. اين قلم در صدد بررسي صحت يا سقم اين ادعا نيست و اصولاً معطوف به بحث سوريه، در اين ميان آنچه نيازمند بررسي است موضع عربستان سعودي مي باشد. مواضع عربستان درباره سوريه -حداقل- از اواسط شهريور ماه سال گذشته دستخوش نوسان شده و توأم با نارضايتي گرديده است و مي توان گفت رياض در تحولات سوريه نقش حاشيه اي پيدا كرده است. در بازي سوريه، رياض نه در معارضه شمالي -منطقه تحرك گروهك ارتش آزاد- و نه در معارضه مياني- منطقه تحرك گروهك النصره- فعال است. معارضه شمالي عمدتاً با محوريت قطر و معارضه مياني با محوريت تركيه جريان دارد و يك رقابت نسبتاً آشكاري ميان قطر و تركيه در جريان است. عربستان سعودي تلاش مي كند تا از وضعيت «ناظر بيطرف» به سمت «عنصر فعال» تغيير موقعيت بدهد. توافق 14 مارس و آنچه درباره مواضع عربستان و اظهارات بندربن سلطان به رسانه ها راه پيدا كرده و سفير عربستان در بيروت- علي عواض العسيري- صرفاً از نظر زماني آن را نامناسب خواند، نشان مي دهد كه عربستان مايل است كه لبنان درگير بحران سوريه نشود و بخصوص مناطق سني نشين همجوار با استان حمص سوريه- يعني طرابلس و هرمل- به معارضه نپيوندند و خود نيز دچار آشوب نشوند. اين موضوع البته از جنبه هاي ديگر نيز قابل بررسي است. جناح عربستان در لبنان جناحي سكولار بوده و شخصيت هاي معرف آن سعد حريري و فؤاد سينيوره اند و حال آنكه فعالان طرابلس، مذهبي بوده و شخصيت هاي تندرويي نظير «شحال» است كه با پول قطر و تلاش هاي تركيه به ميدان آمده اند. اين موضوع ضمن آنكه موقعيت اهل سنت را كه هم اكنون هم بيش از 20 درصد جامعه لبنان را تشكيل نمي دهند، به خطر مي اندازد و در صورت بالا گرفتن بحران سبب موج فرار اين جمعيت از لبنان مي شود، لبنان را براي هميشه از حوزه اثرگذاري عربستان خارج مي كند. اين در حالي است كه تركيه و قطر به لبنان صرفاً به چشم يك ابزار براي اسقاط دولت دمشق نگاه مي كنند و براي خود يك موقعيت تاريخي قايل نيستند. در عين حال هيچ بعيد نيست كه سعودي ها توقع داشته باشند به موازات كمكي كه در لبنان به آرام سازي فضا مي نمايند و از احتمال سقوط دولت اسد در دمشق مي كاهند، از ايران توقع داشته باشند كه اقدام مشابهي براي آرام سازي فضاي منطقه الشرقيه در عربستان و بحرين انجام دهد. البته اين ها موضوعاتي هم وزن نيستند چرا كه دولت هاي عربستان و بحرين با موج سنگين و رو به گسترش مطالبات مردمي مواجه اند و روش آنان نيز مسالمت آميز است و حال آن كه دولت در سوريه و حزب الله در لبنان با گروه هاي مسلح تحت حمايت خارجي مواجه اند و روش تعارض نيز تروريستي است در عين حال دولت سوريه و حزب الله در لبنان توان رويارويي با اين امواج تروريستي را دارند و با عمق مردمي خود و بدون نياز به ايران مي توانند بر مشكل فايق آيند. بنابراين راه ايران و عربستان در تحولات منطقه از هم جداست.
4- در وراي آنچه در حوزه سياسي لبنان مي گذرد و البته هنوز هم نمي توان يقين كرد كه دولت تمام سلام به زودي شكل مي گيرد و انتخابات در زمان خود- 19 خرداد- برگزار مي شود، مسائل امنيتي لبنان حائز اهميت است. طي ماه هاي گذشته تلاش زيادي صورت گرفته است تا اهل سنت- اعم از ساكنان لبناني طرابلس، صيدا و بيروت و ساكنان فلسطيني اردوگاه هاي برج البراجنه، نهر البارد و... و آوارگان سوري- با شيعيان درگير شوند. در اين بين بعضي از عناصر كه هيچ سابقه روحانيتي هم ندارند با پوشيدن لباس روحانيت و با يدك كشيدن عناوين دروغين- نظير رهبر روحاني صيدا- شيعيان و رهبران شيعه را به شدت مورد اهانت قرار مي دهند و درصدد هستند كه شيعيان را به وسط ميدان درگيري بكشانند. افرادي نظير «احمد اسير» كه پيش از اين يك دكان عطاري در صيدا داشته پس از عزيمت چند روزه! به قطر و آموزش هايي، لباس روحانيت پوشيده و عليه سيدحسن نصرالله در صيدا خطبه خواني كرده و هر از گاهي گروهي را به بيروت اعزام مي كند تا با حضور در ميادين اين شهر، شيعيان را به طور واكنشي عليه اهل سنت تحريك نمايد. از آن طرف شبكه هاي تلويزيوني خاصي سعي دارند با برنامه ريزي و دروغ پردازي تقابل شيعه و سني را در لبنان شكل بدهند. اين مسئله تاكنون با درايت مردم لبنان و بخصوص رهبران حزب الله به بحران امنيتي منتهي نشده است ولي نمي توان احتمال وقوع حوادثي كه تحت كنترل نباشد را منتفي دانست. توافق رهبران گروه هاي لبناني روي شكل گيري سريع دولت و برگزاري انتخابات مي تواند تا حد زيادي در بهبود شرايط سياسي لبنان موثر باشد كمااينكه راي قاطع و بي سابقه 124 نماينده پارلمان 128 نفره لبنان به تمام سلام توانست تا حد زيادي تب بحران را در لبنان پايين بياورد.
سعدالله زارعي

 


هول ! (گفت و شنود)

گفت: كاركنان يك سايت شخصي اين روزها پشت سر هم براي صاحب سايت نوشابه باز مي كنند و به تعريف و تمجيدهاي آنچناني مشغولند!
گفتم: خب! پس انتظار داشتي نان صاحب سايت را بخورند و از ديگران تعريف كنند!
گفت: مثلا نوشته اند ايشان همواره «بن بست شكن»! و «فرشته نجات»! و... بوده است و از او خواسته اند بار ديگر به ميدان بيايد و كشور را نجات بدهد!
گفتم: يارو توي معبد نشسته بود كه متوجه شد مرد ثروتمندي دارد دعا مي كند و مي گويد؛ حضرت بودا...! همه چيز به من داده اي، حالا يك مدير لايق و شجاع و كاردان و فداكار هم براي اداره املاك و ثروتم بفرست... يارو كه اين دعا را شنيد، در حالي كه يواش يواش به طرف مرد ثروتمند مي رفت، بلند بلند مي گفت؛ حضرت بودا چشم! خودم دارم ميرم، ديگه هولم نده!
 


وزير علوم : رئيس جمهور هنوز دستور جديدي

درباره رؤساي دانشگاه هاي تهران و تربيت مدرس نداده است

وزير علوم با بيان اينكه نامه رئيس جمهور درباره بركناري روساي دانشگاه تهران و تربيت مدرس را 58 روز قبل از انتشار آن دريافت كرده تاكيد كرد رئيس جمهور از رسانه اي شدن نامه مكدر شده است.
كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري در ديدار نوروزي با جمعي از روسا و هيئت رئيسه دانشگاه هاي تهران با اشاره به خبرها و تحليل هاي مختلفي كه در رسانه ها درباره انتشار نامه رئيس جمهور منعكس شده است، اظهار داشت: اينجانب نامه مذكور را اول بهمن 1391 يعني 58 روز قبل از انتشار آن، در حاشيه جلسه هيئت دولت دريافت كردم و در همان زمان در ديداري صميمانه با رياست جمهوري، توضيحات مورد نظر را به استحضار ايشان رساندم و پس از آن تاكنون دستور جديدي اعم از كتبي يا شفاهي در اين رابطه ابلاغ نشده است. بديهي است در چنين مواردي نظرات تبيين مي شود اما تصميم نهايي براساس رعايت موازين و سلسله مراتب با رئيس جمهور است و اوامر صادره اجرا مي شود.
وي افزود: طبق اظهار مشاور ارشد رياست جمهوري، رئيس جمهور از رسانه اي شدن موضوع مكدر شده و به مسئولين ذيربط تذكر داده است.
وزير علوم همچنين در توضيح اظهار عدم اطلاع مديركل حوزه وزارتي از ابلاغ چنين نامه اي بيان داشت: با توجه به گفت وگوي حضوري با رئيس جمهور و اينكه نامه دريافتي از طريق دبيرخانه و سيستم پيام دولت وصول نشده بوده بنابراين مطلب ايشان مبني بر عدم دريافت نامه در آن زمان صحيح است.
گفتني است، محمود احمدي نژاد در نامه اي كه رسانه ها آن را روز 28اسفندماه سال گذشته منتشر كردند از وزير علوم خواست تا هر چه سريعتر فرهاد رهبر و بيژن رنجبر، روساي دانشگاه تهران و تربيت مدرس را از كار بركنار كند.
دانشجو در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موفقيت هاي علمي ايران در سال گذشته گفت: يكي از دردهاي آموزش عالي اين بود كه براي گسترش تحصيلات تكميلي به آنچه توان داشت، باور نداشت. اما امروزه با افزايش حدودا سه برابري ظرفيت پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري ضمن آنكه در خروج ارز صرفه جويي شده است، از خروج داوطلبين تحصيلات تكميلي به كشورهايي كه دانشگاه هاي آنها به مراتب كيفيتي پايين تر از دانشگاه هاي ايران دارند نيز جلوگيري مي شود.
وزير علوم تصريح كرد: با افزايش دانشجويان تحصيلات تكميلي، هم توليدات علمي افزايش يافته و هم امكان ارتباط بيشتر دانشگاه ها با حوزه كاربرد فراهم شده است.
وزير علوم با اشاره به جهش سريع علمي ايران و رشد هفت برابري توليدات علمي كشور از سال 1384 تاكنون كه جايگاه علمي ايران را در پايگاه ISI از رتبه 37 به رتبه 17 جهاني ارتقاء داده است، گفت: رشد سريع توليدات علمي دانشگاه هاي ايران و نيز جهت گيري دانشگاه ها در راستاي ارتباط با صنعت و حوزه كاربرد كه هر روز در حوزه هاي مختلف نمايان مي شود بيانگر پويايي علمي و فضاي مناسب تحقيقاتي و آموزشي در دانشگاه هاست.
به گزارش فارس، دانشجو به فعاليت هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تصويب 40 طرح كلان ملي، براي جهت دهي مناسب به تحقيقات علمي در جهت رفع نيازهاي كشور اشاره كرد و گفت: از مهمترين آثار و دستاوردهاي اين فعاليت ها اين است كه براي اولين بار دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوري در قالب كنسرسيوم در جهت اجراي يك پروژه حركت مي كنند و هم افزايي دارند كه خوشبختانه با ايجاد رديف بودجه براي اين طرح ها در لايحه بودجه سال 1392 اين موضوع هم نهادينه و قانونمند مي شود.
 


قاضي سراج تاكيد كرد

دادستاني تهران مامور اجراي احكام پرونده فساد بانكي

قاضي سراج تصريح كرد پرونده فساد بزرگ بانكي مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفته و حكم براي اجرا به دادستاني تهران ارجاع شده است.
ناصر سراج با بيان اينكه حكم نهايي و تاييد شده 37 متهم پرونده فساد بزرگ بانكي براي اجرا به دادستاني تهران ارجاع شده است گفت: اينكه سوال مي شود حكم اعدام 4 متهم رديف اول اين پرونده چه زماني اجرا مي شود بايد گفت كه دادستاني تهران مامور اجراي حكم متهمان است. متهمان به ترتيب در بسياري از موارد هم به جزاي نقدي و هم حبس و چهار نفر هم به غير از جريمه و رد مال به اعدام محكوم شده اند كه به ترتيب بايد اين احكام اجرا شود.
به گزارش مهر، وي در پاسخ به اينكه شما از سوي رئيس قوه قضائيه مامور رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي شده ايد وضعيت اين پرونده در چه مرحله اي است پاسخ داد: در مورد اين پرونده من قصد صحبت كردن ندارم و پرونده در هر مرحله اي كه باشد از سوي روابط عمومي قوه قضائيه اطلاع رساني مي شود.
 


رئيس كميسيون امنيت ملي:

ديپلمات مست عربستان ممنوع الخروج است

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: ديپلمات مست عربستان فعلا ممنوع الخروج است.
علاءالدين بروجردي در پاسخ به سوالي در خصوص حادثه اتوبوس زائران ايراني در عربستان اظهار داشت: قرار است كميته حقيقت يابي را به عربستان اعزام كنيم كه اين موضوع به وزارت خارجه هم منعكس شده است.
وي افزود: ضروري است كه پيگيري ها در اين رابطه انجام شود؛ بنده ضمن عرض تسليت به خانواده هايي كه جان عزيزانشان را از دست دادند بايد اعلام كنم كه كميسيون به طور جدي پيگير اين موضوع است.
وي در خصوص تصادف كارمند مست سفارت عربستان با يك شهروند ايراني اظهار داشت: از آنجايي كه اين مسئله در تعطيلات اتفاق افتاد آقاي دواتگري رئيس كميته مطالبات ملي از سوي كميسيون ماموريت پيدا كرد در خانه شهروند از دست رفته حضور پيدا كند؛ اين خانواده، خانواده اي بسيجي بودند كه متاسفانه در روزهاي پاياني سال گذشته جان عزيزشان را از دست دادند.
بروجردي تصريح كرد: تخلف ديپلمات عربستاني مضاعف است؛ اولا چندين بطري مشروب در داخل ماشين اين كارمند موجود بود كه چند تا از آنها هم باز بود و براساس تستي كه پليس انجام داده وي در حال مستي اين كار را انجام داده است كه اين تخلف بين المللي است و به همين دليل تا روشن شدن تكليف و استيفاي حقوق خانواده شهروند ايراني از خارج شدن اين ديپلمات از كشور ممانعت شده است.
بروجردي ادامه داد: كساني كه به عنوان ديپلمات در كشور هستند هرچند كه مصونيت دارند ولي حتما بايد قوانين كشور را رعايت كنند، پليس هم گزارش اوليه را تهيه كرده است، البته قتلي در اين رابطه اتفاق افتاده و موضوع هم در همين رابطه است.
 


وزير اطلاعات:

امنيت در عراق با اخراج گروهك تروريستي منافقين برقرار مي شود

وزير اطلاعات كشورمان تأكيد كرد با اخراج عناصر گروهك تروريستي منافقين از خاك عراق، امنيت در اين كشور برقرار مي شود.
حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي طي سخناني درباره هدفش از سفر به عراق بيان كرد كه اولين هدفش از اين سفر هماهنگي ميان دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي دو كشور بوده است.
به گزارش خبرگزاري ها، وي ادامه داد كه دومين هدفش از اين اقدام ايجاد هماهنگي با دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي به منظور تنگ كردن عرصه براي منافقين و اخراج آنها از خاك عراق بوده است.
مصلحي تأكيد كرد كه جمهوري اسلامي آمادگي دارد توانمندي هاي امنيتي خود را جهت بهره برداري در امر مبارزه با انواع تروريسم در اختيار طرف عراقي قرار دهد.
وي در ادامه گروهك تروريستي منافقين را خائنان به ملت هاي عراق و ايران توصيف كرد كه در خدمت نظام ظالم صدام و استعمارگران بوده و هستند.
 


كنعاني مقدم: روابط ايران و مصر

با اقدامات خصمانه آمريكا و غرب متزلزل نخواهد شد

يك كارشناس سياست خارجي اظهار داشت: آمريكا و غرب سعي دارند با برخي اقدامات خصمانه از روابط ايران و مصر جلوگيري كنند در حالي كه اين روابط تحت تاثير اين اقدامات متزلزل نخواهد شد.
«حسين كنعاني مقدم» در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اقدام گروه هاي تروريستي سلفي مبني بر حمله به محل اقامت مسئول دفتر حافظ منافع ايران در مصر گفت: آمريكا و غرب سعي دارند با اينگونه اقدامات خصمانه در روابط جمهوري اسلامي ايران و مصر اختلاف ايجاد كنند.
وي ادامه داد: قطعا با تقويت روابط ايران و مصر موقعيت برخي از كشورها و رژيم غاصب صهيونيستي متزلزل شده بنابراين آمريكا، غرب و رژيم جعلي صهيونيستي سعي دارند با تحت الشعاع قرار دادن موج عظيم بيداري اسلامي از تقويت روابط ايران و مصر جلوگيري كنند.
اين كارشناس سياست خارجي با اشاره به حمايت آمريكا و رژيم اشغالگر قدس از گروه هاي تروريستي سلفي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اقدامات جنايتكارانه گروه هاي تروريستي در منطقه از جمله القاعده و طالبان با مديريت سازمان سيا و كمك هاي آمريكا صورت مي گيرد، بنابراين استكبار جهاني سعي دارد با استفاده از آنها روابط في مابين كشورها در منطقه را تحت تاثير قرار دهد.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ از تيتر روزنامه «پايان نشست آلماتي 2، نقطه سرخط» خيلي تشكر مي كنم. بسيار زيبا است. يعني دور باطل و يعني يك چرخه بيهوده باطل، و غربي ها هم دنبال آن هستند ما بايد هوشيار باشيم كشورهاي غربي در آستانه مذاكرات آلماتي 2 و پس از مذاكرات آلماتي يك در رسانه ها از زبان به اصطلاح انديشمندان خود گفتند نبايد حق غني سازي را به رسميت شناخت و... اين نشان مي دهد آنان از اساس با استقلال عمل ايران و قوي شدن و علمي شدن ايران مخالف هستند. و اين كه اين همه روي درصد غني سازي خط كش مي گذارند فقط بهانه است، درد آنها اين درصد غني سازي نيست، بلكه پله پله برنامه محروم كردن ما را از دانش هسته اي پيش مي برند، اما ما بايد هوشيار و به گوش باشيم، بايد بدانيم اگر در پله اول نرمش كنيم به پله هاي بعدي مي آيند و... همين طور پيش مي روند لذا نبايد در برابر آنها كوتاه بياييم.
محمد رضايي
¤ انتخابات بسيار حساسي پيش رو داريم سه جريان كلي در اين انتخابات شركت مي كنند، دسته اول اصولگرايان هستند كه بايد اختلافات را كنار بگذارند و متحد شوند و به يك نامزد محبوب و واحد برسند. دسته دوم فتنه گران هستند كه به خاطر رفتارهاي گذشته از چشم مردم افتاده اند. و گروه سوم جريان انحرافي است ولي چون در دولتي كه قرار بود اصولگرا باشد رخنه كرده است اين يك جريان جداگانه اي را براي خود به وجود آورده است و قصد روي كار آمدن دارند. از هم اكنون مي توان مطمئن بود كه پيروزي با اصولگرايان است و بايد براي پيشگيري از تفرق آرا نامزد واحدي بدهند.
سعيد كيا
¤ در سال حماسه سياسي و اقتصادي بر مطبوعات و رسانه ها واجب است با چاپ و پخش آيات و رواياتي از قرآن كريم با اين مضامين و محتوا، به اين پيام رهبر لبيك گويند.
سليماني
¤ با انتخاب هوشيارانه يك رئيس جمهور شايسته ولايت فقيه كه متعالي ترين اصل در حكومت اسلامي است امپرياليسم و صهيونيسم آرزوي تغييرات ارتجاعي كه فتح باب هرگونه تجاوزي براي آنهاست با خود به گور خواهند برد.
يك شهروند
¤ ضمن تبريك سال نو بايد بگويم عزم و همت مضاعف براي تحقق اهداف سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي ضمن آنكه عملي واجب و شرعي است بزرگترين عامل براي حمايت و پاسداري از كيان نظام مقدس اسلامي محسوب مي شود و بعيد نيست خود يك انقلاب اسلامي تلقي شود.
سليمان بلغار
¤ در روز 12 فروردين در ايستگاه شهرك قائم به مدت 2 ساعت اتوبوس مسافربري شهري نيامد وقتي جهت شكايت مراجعه كرديم و با 1888 تماس گرفتيم و خواستار دليل اين معضل شديم تنها اين پاسخ را شنيديم كه اين اتوبوس ها خصوصي است و هر ساعتي دلشان بخواهد مسافران را جا به جا مي كنندكه بايد گفت امكانات شهري نظير خيابان و آسفالت و خدمات ايمني و انتظامي و... همه از بيت المال است و اتوبوس ها وظيفه دارند به مردم خدمت كنند. اين چه استدلال مسخره اي است كه هر وقت دلشان بخواهد مي آيند؟!
2810---0919
¤ از دست اندركاران كاروان راهيان نور كه وسايل و امكانات خدماتي و اسكان زائران را فراهم كرده اند كمال تشكر را داريم. البته تشكر ما زمينيان در برابر اجر اخروي كه خداوند براي آنها كنار گذاشته هيچ است. اجركم عندالله.
يك رزمنده
¤ مردم با حضور گسترده و شركت در انتخابات رياست جمهوري با انتخاب يك رئيس جمهور مطيع ولايت و كاملاً مكتبي و بيگانه ستيز جواب دندان شكني به غربي ها خواهند داد و براي هميشه به اين بازي غني سازي خاتمه خواهيم داد.
يك شهروند
¤ چون در آستانه حماسه سياسي و انتخابات هستيم به عنوان يك ايراني از مسئولان تقاضا دارم هيچ ارتباطي را با انگليس برقرار نكنند چون اين كشور استعمار پير بود كه در فتنه 88 نقش اصلي را بازي مي كرد.
2301---0916
¤ در حيطه هنري و سينمايي كشور چه كسي تصميم مي گيرد كه علي رغم مخالفت دلسوزان كشور مبني بر عدم ساخت فيلم لاله و در شرايط اقتصادي موجود چندين ميليارد تومان صرف ساخت اين فيلم بي ارزش شود. بي تفاوتي، كم اعتقادي و عدم درك موقعيت هم حدي دارد كه مسئولان سينمايي كشور با توجه به اعتقادات مردم و گويي در يك سيستم لائيك و براي چنين سيستمي تصميم مي گيرند.
افتخار
¤ رئيس اتحاديه املاك با صراحت آب به آسياب گران شدن املاك مي ريزد و به مردم توصيه مي كند سريع براي خريد ملك اقدام كنيد. ايشان مگر وكيل و وصي مردم هستند كه بازار ملك را مي خواهد بدين ترتيب داغ كند! لطفاً كيهان پاسخي به اين خبر دهد.
دهقان
¤ ايستگاه مترو آزادي-بهبودي، ماشين هاي شخصي مسافركشي مي كنند و دنبال شكار مسافران هستند وضع بسيار زننده و بدي به وجود آمده است و شوخي هاي بي ادبي رانندگان باعث ايجاد مزاحمت به خصوص براي خانواده ها شده است. سرويس هاي عمومي بايد از نظر امنيت تحت حفاظت پليس باشد. از نيروي انتظامي تقاضا داريم به اين وضعيت رسيدگي كنند.
پيكر
¤ به جرأت مي توان گفت روزنامه كيهان از نظر اطلاع رساني درست در خط مقدم جبهه قرار دارد بنابراين خدا قوت مي گويم و آرزوي توفيق روز افزون براي كاركنان و مسئولان آن روزنامه وزين دارم.
دبير بازنشسته از سراب
 


العربيه فارسي يا عبري؟! (خبر ويژه)

مجري شبكه العربيه وابسته به رژيم سعودي، يك شبكه تازه تأسيس از سوي برخي سلطنت طلبان فراري را «العربيه فارسي» توصيف كرد.
«منتهي الرمحي» مجري برنامه «بانو راما» در العربيه در وبسايت خود و در مطلبي تحت عنوان «العربيه فارسي» نوشت: شبكه العربيه فارسي افتتاح شد. اين شبكه كه بخشي از تلويزيون العربيه به شمار مي رود در تاريخ 01/مارس 2013 با كمك فعال سياسي عليرضا نوري زاده افتتاح گرديد. نام اين شبكه ايران فردا و مديريت آن را علي رضا نوري زاده از فعالان سياسي اپوزيسيون و همكار ديرينه ما در شبكه العربيه بر عهده دارد. وي مي افزايد: شبكه ايران فردا از زيرمجموعه هاي شبكه العربيه به شمار مي رود و بودجه اين شبكه نيز از طريق العربيه تامين مي شود. شبكه ايران فردا به درخواست فارسي زبانان به خصوص ايرانيان دوست دار العربيه افتتاح شده است(!)
پيش از اين نيز گزارش هاي متعددي درباره وابستگي شبكه ياد شده به استخبارات سعودي و تأمين مالي آن از اين طريق منتشر شده بود. اين شبكه ماهواره اي در پايتخت انگليس راه اندازي شد و برخي اخراجي هاي صداي آمريكا از اين طريق ارتزاق مي كنند.
به گزارش بالاترين، پيش از اين شهرام همايون مدير شبكه كانال يك و دوست و همكار سابق عليرضا نوري زاده در برنامه هاي مختلف از روابط عليرضا نوري زاده با عربستان پرده برداشته بود. اما عليرضا نوري زاده در برنامه اي كه از شبكه ايران فردا پخش مي شد در واكنش به صحبت هاي شهرام همايون اعلام كرد در اپوزيسيون خارج نشين شبكه اي وجود ندارد كه وابسته به كشور و دولتي نباشد. شبكه ها يا در ابتدا و يا در وسط هاي راه وابسته به كشور و دولت هاي خارجي شده اند و «ايران فردا» نيز از اين امر مستثني نيست.
عليرضا نوري زاده از وليعهد سعودي تشكر كرده و او را در تمام لحظات به عنوان رفيق و برادر خوب و مشفق و ناصح ياد كرده بود.
گفتني است شبكه سعودي العربيه در ميان مردم عرب زبان خاورميانه به عنوان شبكه العبريه شناخته مي شود و در جريان جنايات رژيم صهيونيستي عليه لبنان و غزه به حدي از اين رژيم جانبداري كرد كه هدايايي را نيز از صهيونيست ها دريافت كرد.
 


نوشابه بازكن هاي حرفه اي در يك سايت شخصي (خبر ويژه)

مديحه نويسي هاي دست اندركاران و گردانندگان سايت شخصي هاشمي ادامه دارد.
يكي از نويسندگان سايت ياد شده با اشاره به ديدار اسفند گذشته برخي نمايندگان ادوار سابق مجلس با هاشمي كه در آن هاشمي گفت «شفاف مي گويم كه نامزد انتخابات نمي شوم»، مي نويسد: نمايندگان ادوار مجلس به مهماني پدر مجلس[!] در جمهوري اسلامي آمده اند... جالب ترين حرف آنها كه چهره هاي اصولگرا و اصلاح طلب هستند، تاكيد بر يك نكته است كه «امروز بايد تاييديه آمدن حاج آقا را بگيريم». دلم مي خواهد بلند شوم و بلندگويي به دست بگيرم و گلايه بكنم. گلايه از اينكه چرا بايد فقط در بن بست ها دنبال آقاي هاشمي بياييم. آخر نقش آقاي هاشمي در توليد اين بن بست ها چه بوده كه حالا بايد دوباره بن بست شكني بكند؟ آخر چرا از گذشته ها درس نمي گيريم؟ چرا به دنبال «هاشمي سازي» نيستيم و فقط «هاشمي» مي خواهيم. تا كي بايد افراط بكاريم و دشواري بسازيم بعد هم بگوييم آقاي هاشمي بيا و راهگشايي كن.
نويسنده مي افرايد: مگر ظرفيت و تحمل يك نفر چقدر است تا دوباره بيايد و اسب اقتصاد و سياست كشور را زين كند. مگر در سازندگي اين كار را نكرد؟ مگر اسب اقتصاد را زين نكرد؟ مگر اسب سياست را زين نكرد؟ مگر دشمني خيلي ها را به جان نخريد تا بهترين انتخابات را در سال 76 برگزار كند؟ واقعا چه كرديم با آن راهگشايي تاريخي. چرا اعتدال را برنتابيدند و ره به افراط بردند تا باني «اشتباه 84» شوند؟ آيا بهتر آن نيست قبل از گير افتادن در بن بست افراط ها، راه خود را از جاده فراخ اعتدال جدا نكنيم؟
وي درباره پاسخ هاشمي به گروه ديداركننده مي نويسد: آقاي هاشمي مي گويند شفاف بگويم؟ همه با اشتياق مي گويند بله! يك لحظه هيجان زيادي در مجلس ايجاد مي شود. آقاي هاشمي كه گفتند: «شفاف مي گويم من نمي آيم» اخم ها در هم مي رود. مجلس به پايان مي رسد. يكي از ميهمانان برخلاف عرف معمول بلندگو را روشن مي كند و مي گويد «آقاي هاشمي! شما حق نيامدن نداريد. شما متعلق به خودتان نيستيد! همه ما و همه ملت از شما سهمي دارند. «آيت الله در آن شلوغي لبخند تلخي مي زند و مي رود. اين جمله آخر مرا به فكر فرو برد. با خودم تكرار مي كنم. «همه ملت از هاشمي سهم دارند» حرف مهمي است. صادقانه است و باورپذير. بايد ديد آيت الله در مواجهه با اين سؤال چه خواهند كرد؟
يادآور مي شود پيش از اين برخي اعضاي خانواده هاشمي در مصاحبه هايي گفته اند كه براي نامزدي هاشمي بايد نهضت درخواست و مطالبه عمومي از وي به راه بيفتد و ظاهرا ديدارهاي چند نفره مذكور در راستاي همان نهضت! است.
 


سونامي نامزدها تحليل آبكي راديو فردا را با خود برد (خبر ويژه)

يك اصلاح طلب فراري و همكار فعلي راديو فردا در آمريكا تحليل قبلي خود درباره فضاي انتخاباتي ايران را پس گرفت.
اكبر گنجي در وبسايت راديو فردا مي نويسد: مقاله قبلي من در دي ماه 91 به دنبال اين پرسش بود كه چرا پنج ماه مانده به انتخابات حتي يك كانديدا وجود ندارد. اما اينك با تعداد زيادي كانديدا از جمله علي اكبر ولايتي، محمدباقر قاليباف، غلامعلي حدادعادل، محمدرضا باهنر، منوچهر متكي، يحيي آل اسحاق، محمدحسن ابوترابي فرد، مصطفي پورمحمدي، علي فلاحيان، محمدسعيدي كيا، عليرضا زاكاني، محسن رضايي، حسن سبحاني، مهدي چمران، كواكبيان، عارف، روحاني، شريعتمداري و... كانديداهاي احتمالي (باقري لنكراني، سعيد جليلي، جهانگيري، نجفي و...) مواجهيم. يعني پرسش فرق كرده مبني بر اينكه چرا اين همه كانديداي رياست جمهوري وجود دارد؟
وي با بيان اينكه «آيت الله خامنه اي به دنبال برگزاري انتخاباتي با حداكثر مشاركت مردم است و انتخابات را مظهر حماسه سياسي و اقتدار نظام اسلامي مي داند» نوشت: هدف او حضور اكثريت واجدين شرايط در پاي صندوق هاست.
وي با قطعي فرض كردن رد صلاحيت كساني چون خاتمي و مشايي و... در صورت نامزدي، افزايش تعداد نامزدها را به نفع جمهوري اسلامي ارزيابي كرد و نوشت: قطعا تعدادي از داوطلبان رد صلاحيت خواهند شد و تعدادي هم به نفع ديگران كنار مي روند.
وي در عين حال تصريح كرده كه اغلب نامزدها درصددند از رهبري استفسار كنند اما تاكنون كمترين اشارتي از سوي آيت الله خامنه اي دراين باره مشاهده نشده است.
 


هاينونن: غرب اگر قادر به مهار نيست با ايران معامله كند (خبر ويژه)

معاون سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت راهبرد مذاكره با ايران نيازمند تغيير است.
اولي هاينونن در مصاحبه با شبكه زد.دي.اف آلمان و درباره چشم انداز دستيابي به توافق بين ايران و گروه 1+5 در مذاكرات هسته اي، گفت: كشورهاي غربي اگر قادر به متوقف كردن ايران نيستند بايد با اين كشور وارد معامله شوند و با دادن يك پيشنهاد جديد كه جذابيت اقتصادي زيادي داشته باشد آنها را راضي كنند.
معاون پيشين امور پادمان هاي آژانس درباره مذاكرات غرب با ايران در آلماتي گفت: به نظرم راهبرد مذاكرات هسته اي نيازمند تغيير است و بايد به روش ديگري پيگيري شود.
خبرنگار اين شبكه با اشاره به اظهارات باراك اوباما مبني بر اينكه ايران يكسال تا قابليت ساخت بمب اتم فاصله دارد، از هاينونن پرسيد آيا مي توان تا آن زمان صبر كرد كه وي در پاسخ گفت: اين موضوع بسته به اين است كه خط قرمز شما كجا تعيين شده باشد. برخي حتي غني سازي 20 درصدي ايران را نيز نمي پذيرند و اين مرحله را خط قرمز مي دانند عده اي هم معتقدند كه خط قرمز براي ايران زماني است كه اين كشور به حد كافي سانتريفيوژ براي توليد اورانيوم با درصد غني سازي بالا در اختيار داشته باشد.
هاينونن ادامه داد: گروه سومي هم هستند كه بر اين باورند ايران اورانيوم غني سازي شده با درصد بالا در اختيار دارد اما به زمان نياز دارد تا آن را تبديل به سلاح اتمي كند، در نتيجه بايد ببينيم منظور از فرصت و خط قرمز براي آنها چه مرحله اي است.
اين مقام سابق آژانس در پاسخ به اين سوال كه ايران چه زماني به حد كافي پلوتونيوم مورد نياز براي ساخت بمب اتمي[!؟] را در اختيار خواهد داشت، گفت: اين مرحله به زمان زيادي نياز دارد و به فرض راه اندازي رآكتور آب سنگين اراك تا سال 2014، براي اينكه بتواند اولين محموله پلوتونيوم خود را بدست آورد بيش از يكسال ديگر زمان نياز دارد و نزديك ترين زمان براي اين كشور اواخر سال 2015 خواهد بود.
 


مجمع روحانيون زير كدام چتر ايستاده است؟! (خبر ويژه)

عضو مركزيت مجمع روحانيون به جاي پاسخ به ابهامات موجود در كارنامه برخي سران جبهه اصلاحات مدعي شد اين جريان تكليف خود را در انتخابات نمي داند و هنوز به سؤال آنها پاسخ داده نشده است.
عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه اجاره اي آرمان روابط عمومي و در پاسخ اين پرسش كه «چه خبر از اصلاح طلبان و انتخابات؟» گفته است: تا اين لحظه تصميمي اتخاذ نشده است كه من يكي از تصميم گيران آن باشم. مقدم بر من، بزرگاني هستند كه نماد جريان اصلاح طلبي هستند. آنچه من اطلاع دارم اين است كه به سؤال اصلي كه اصلاح طلبان دارند، پاسخي داده نشده است.
وي مي گويد: در پاسخ اين پرسش كه «چه سؤالي؟» سؤال اين بود كه آيا بالاخره دست اندركاران انتخابات، در نظر دارند انتخابات رقابتي كه همه جريان هاي معتقد به نظام و علاقه مند به فعاليت در ذيل قانون اساسي در آن حضور داشته باشند را برگزار كنند. اين سؤال اصلاح طلبان تاكنون پاسخي نداشته و نتوانسته اند از مراجع رسمي پاسخي دريافت كنند. از برخي علائم و نشانه ها از جانب جريان رقيب چنين استنباط مي شود كه هنوز فضا براي همه گروه ها در حد انتظار آنها مهيا نيست تا بتوانند كانديدا داشته باشند.
او همچنين گفته است: وقتي جرياني اعلام مي كند ما زير چتر قانون اساسي و در چارچوب ميثاق بين مردم و حاكميت فعاليت مي كنيم، طبيعي است در مقابل حاكميت نيستند. مگر مي شود جرياني تابلوي حضور در متن حاكميت را در دست داشته باشد و فعاليت زير چتر قانون اساسي كه شاخص ترين چارچوب حاكميت است را داشته باشد، آن وقت به آنها بگويند شما با حاكميت مشكل داريد؟ اين مجموعه هيچ وقت نگفتند ما با ساختار نظام و قانون اساسي مشكل داريم و كاركرد و عملكرد اين جريان نيز ساختار شكنانه نبوده و نيست.
وي در بخش ديگري از اين مصاحبه با بيان اينكه «آقاي هاشمي و اصلاح طلبان به يك نقطه مشترك رسيده اند»، مي افزايد: سران اصلاحات نظرشان در مورد آقاي هاشمي مثبت است. آقاي هاشمي به عنوان يك چهره سابقه دار و ريشه دار در نظام و انقلاب شناخته مي شود. او در بحران ها به نظام خدمت مي كند بنابراين حضورشان مي تواند براي عبور از مرحله افراطي گري موثر باشد. تا آنجا كه من مي دانم آقاي هاشمي داعيه كانديداتوري ندارد. طبيعي است كه اگر آقاي هاشمي اعلام آمادگي و اعلام حضور كند، جريان اصلاح طلبي با آقاي هاشمي با نگاهي متفاوت از گذشته برخورد خواهد كرد. ولي فكر نمي كنم آقاي هاشمي به عنوان كانديدا به صحنه بيايد.
بخش اول اظهارات اين عضو مجمع روحانيون نوعي مغالطه به روش فرار به جلو و تحريف و تغيير صورت مسئله است به اين معنا كه سران جريان متبوع آقاي موسوي لاري به عنوان نقش آفرينان اصلي قانون شكني، آشوبگري و فتنه سال 88 متهمان اصلي اين جنايت و خيانت بزرگ هستند و ضمن اينكه آنها بايد پاسخگوي اين خيانت خود باشند، ديگر اعضاي جريان ياد شده بايد از اين طيف اعلان برائت كنند اما شجاعت و حريت اين كار را ندارند. بنابراين، سؤال موجود اين نيست كه تكليف نظام و مسئولان نظارتي انتخابات با فتنه گران و قانون شكنان و حاميان گروهك هاي ساختارشكن در انتخابات چيست بلكه سؤال درست اين خواهد بود كه آيا اصلاح طلبان حاضرند حساب خود را با فتنه گران و گروهك ها جدا كرده و ضمن اعلام مرزبندي و برائت از آنان، برادري خود را با نظام و انقلاب در عمل ثابت كنند يا خير؟
ادعاي اين كه ما جريان معتقد به نظام و علاقه مند به فعاليت ذيل قانون اساسي هستيم منطقاً نمي تواند نسبتي جز «تناقض» با فتنه سال 88 كه تا مرز هتاكي به امام حسين(ع)، امام و رهبري، قانون اساسي و جمهوري اسلامي پيش رفت، داشته باشد و البته چون جمع نقيضين محال است، كفه «واقعيت و عمل» در برابر كفه «ادعا و گفتار» سنگيني مي كند. آقاي موسوي لاري بهتر از هر كسي مي داند كه در فتنه سال 88 روي نام اسلام در عبارت جمهوري اسلامي خط كشيدند، عليه ولايت فقيه فحاشي كردند و به نفع رژيم صهيونيستي و آمريكا شعار دادند تا آنجا كه سران تل آويو و واشنگتن را به هيجان آوردند. با اين وصف دست اندركاران فتنه 4 سال پيش در موضع اتهام و مؤاخذه مردمي هستند كه در حماسه قيام الهي نهم دي شعار «لعن علي عدوك يا حسين(ع)» سر دادند.

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10