(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 14 بهمن 1389- شماره 19855

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
مردم مصر و داربست هايي كه فرو ريخت -يادداشت روز
كيهان و خوانندگان
بوي دلتنگي -به جاي گفت و شنود
تحليلگر روس: ايران قلب قدرت در خاورميانه است
بررسي وضعيت تعطيلات در ايران توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي
قيافه هاي ديدني ! -نكته
رئيس جمهور قانون برنامه پنج ساله توسعه را ابلاغ كرد
كد تازه از هماهنگي فتنه گران با كاخ سفيد (خبر ويژه)
همذات پنداري با قاچاقچيان،تروريست ها و اشرار آدم كش (خبر ويژه)
عليا مخدره صدراعظم آلمان يا برده زرخريد اسرائيل؟! (خبر ويژه)
با درازگوش تروا بي آبرو شدم، اين بدنامي هم روي آن! (خبر ويژه)
ايراني ها خوشحالند،آمريكايي ها روي اره نشسته اند (خبر ويژه)مردم مصر و داربست هايي كه فرو ريخت -يادداشت روز

تحولات مصر طي يك هفته گذشته از جمعيت هاي 10 تا 20 هزارنفره به 8 ميليون نفر گسترش يافته و حتما اگر حكومت مصر مقاومت كند طي يك هفته آينده از مرز چند ده ميليون نفر عبور مي كند و در اين صورت به معناي دقيق كلمه «انقلابي بزرگ» در حوزه عربي- آفريقايي و در ميان «اهل سنت» به وقوع پيوسته است كه خود نوعي « قالب شكني» به حساب مي آيد چرا كه جنبش هاي مذهبي و سياسي در مصر و در ميان سني مذهبان عرب همواره بر پايه روش هاي مسالمت آميز و پارلمانتاريستي بوده است.
در خصوص تحولات جاري مصر ما شاهد «حساسيت ويژه» آمريكا، اروپا، كشورهاي غربگراي عربي و كشورهاي بزرگ آسيايي بوده ايم و مي توان گفت سران اين كشورها و دستگاههاي اطلاعاتي و سياسي آنان كارهاي جاري خود را كنار گذاشته و به تجزيه و تحليل شرايط كنوني مصر و «چه بايد كرد» روي آورده اند. اين موضوع نشان مي دهد كه از نظر آنان تحولات مصر مي تواند به تغييرات بسيار عمده- در سطحي كه انقلاب اسلامي ايران به وجود آورد- منجر شود و چهره بخش وسيعي از جهان را دگرگون نمايد. در خصوص تحولات مصر ملاحظاتي وجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي كنيم:
1- از نظر مذهبي، مصر به واسطه در اختيار داشتن بزرگترين و قديمي ترين «حوزه علميه اهل سنت- دانشگاه الازهر- تاثير عميقي بر كشورهاي سني كه داراي اكثريتي از پيروان مذاهب مالكي، شافعي و حنفي هستند مي گذارد. اين مجموعه اي است كه حداقل نيمي از مسلمين را پوشش مي دهد. بنابراين روي كار آمدن يك نظام مذهبي و يا نظامي كه از الازهر در مسير يكپارچه سازي سياسي پيروان اين سه مذهب حمايت كند، فوق العاده مهم و براي غرب كه حامي نظام هاي سكولاريستي است، تهديدي جدي محسوب مي شود.
2- مصر از نظر جغرافيايي در نقطه حساسي قرار دارد. قرار داشتن در مجاورت درياي مديترانه، درياي سرخ، شاخ آفريقا و در اختيار داشتن آبراه استراتژيك سوئز، اتصال زميني با دو قاره آسيا و آفريقا، موقعيت ژئوپليتيكي حساسي به اين كشور بخشيده است. تحولات عميق در مصر مي تواند همه اين مراكز حساس كه اينك به گونه اي مستقيم و بعضا غيرمستقيم در اختيار آمريكاست را به بلوك مقاومت در منطقه منتقل گرداند.
3- مصر پرجمعيت ترين كشور عربي و آفريقايي به حساب مي آيد و در مجموع بيشترين جمعيت مسلمان قاره آفريقا را در خود جاي داده است علاوه بر آن مصري ها نسبت به ساير كشورهاي عربي از وضعيت علمي بهتري برخوردار مي باشند. نزديك به 80درصد مصري ها از توانايي خواندن و نوشتن بهره مند هستند و نزديك به يك سوم جمعيت 75 ميليون نفري مصر داراي تحصيلات عاليه اند. علاوه بر آن سالانه حدود 2000 طلبه و مجتهد از «جامع الازهر» فارغ التحصيل شده و عمدتا جهت فعاليت به كشورهاي آسياي جنوب شرقي، اروپا، آمريكا و آفريقا اعزام مي گردند بنابراين تحولات در مصر مي تواند عميق و ماندگار بوده و پيامدهاي بين المللي و منطقه اي فراواني در پي داشته باشد.
4- حضور خودجوش و در عين حال سازمان يابي سريع آن كاملا بي سابقه و برخاسته از جمع بندي قبلي و تجارب بود. نكته جالبتر اين بود كه مصري ها مسير تظاهرات از چند ده هزار به چند صد هزار را خيلي سريع طي كردند و با همين سرعت به تظاهرات چند ميليوني رسيدند. با اين وجود تظاهرات از جامعيت لازم برخوردار نبود، مثلا بانوان مصر و يا اقشار كارگري و نيز حاشيه نشين ها در اين تظاهرات حضور كمرنگي داشتند كه صدالبته اگر تظاهرات استمرار پيدا كند آنان در روزهاي آينده به صفوف مي پيوندند.كما اينكه در تظاهرات 8 ميليوني اين اتفاق در سطح نسبتا قابل قبولي رخ نمود.
5- كاملا واضح بود كه احزاب سياسي مصر بخصوص «اخوان المسلمين» كه پرسابقه تر و قديمي ترين جريان سياسي مصر به حساب مي آيد، با احتياط زيادي برخورد كردند تا جايي كه درباره رهبري و ماهيت اعتراضات مردمي حرف و حديث ها و گمانه زني هاي زيادي به وجود آمد. دليل اين احتياط اين بود كه فضاي مصر شديداً امنيتي است. رژيم حسني مبارك نزديك به يك ميليون نفر نيروي اطلاعاتي در اختيار دارد كه صرفاً براي كنترل مردم مصر آموزش ديده اند. اين نيروها كه از پشتيباني حدود 500 هزار پليس و 500 هزار نيروي ارتش هم برخوردار بوده و در مجموع يك عدد دو ميليون نفري را تشكيل مي دهند، فضاي فعاليت سياسي را كاملاً بسته و اختناق را بر سراسر مصر حاكم كرده اند. در اين فضا گروه هاي مختلف به راه اندازي شبكه اي گسترده كه علاوه بر مديريت در صحنه كاركرد رهبري هم دارد، مبادرت ورزيده اند و از اين طريق بر اوضاع مسلط مي باشند.
6- احزاب و رهبران مصري از نظر منش و خلق و خو، عمدتاً هوادار «تغييرات توافق شده» هستند تا توسل به شيوه هاي انقلابي و «در صحنه» از اين رو ممكن است ميان ظرفيت سياسي مردم در مصر و ظرفيت رهبران سياسي اين كشور فاصله اي وجود داشته باشد. اين فاصله را مي توانيم از جمله در مقايسه بين بيانيه 6 ماده اي ديروز اخوان المسلمين كه در آن نامي از بركناري حسني مبارك نيامده و اين خواسته را در مسيري پارلماني قرار داده بود و تظاهرات عظيم چند ميليوني روزهاي سه شنبه و چهارشنبه گذشته مردم كه بركناري فوري حسني مبارك در رأس خواسته هايشان بود مشاهده كنيم. از سوي ديگر جريان اصلي رهبري تظاهرات در مصر- براساس قرائن- احساس مي كند كه بايد ميان تحمل مردم و خواسته هايي كه مطرح مي گردد توازني برقرار شود و به اين جهت خواسته هاي خود را در مسيري پلكاني قرار داده بنابراين مي توان گفت آنچه اخوان در بيانيه رسمي آورده به منزله «كف خواسته هاي» مردم مصر مي باشد.
7- تظاهرات مردم مصر عميقاً ديني است و به هيچ وجه- به دلايل فراوان- نمي توان آن را از دين جدا كرد. اين قيام ماهيت اقتصادي ندارد- اگر چه مردم مصر مشكلات اقتصادي فراواني دارند- اگر ماهيت اقتصادي داشت بايد حاشيه نشين ها، بيكاران و گروه هاي كارگري و... محور آن باشند و حال آنكه اولين تظاهرات بزرگ از مكان نمازجمعه برگزار شده و سپس «الله اكبر» به عنوان آرماني ترين شعار توسط همه تكرار گرديده است. اين انقلاب صرفاً ضد استبدادي نيست بلكه فراتر از آن بايد به آن «انقلاب هويت» گفت چرا كه رژيم مصر با مشاركت آمريكا، رژيم صهيونيستي و اروپا طي 40 سال گذشته- از زمان به قدرت رسيدن سادات در سال 1350- تلاش كرده اند تا مصري ها را از هويت فرهنگي و ديني جدا كرده و در يك كلمه «عزت» آنان را پايكوب كرده اند و اين خروش همگاني براي بازيابي عزت خود است و صد البته ضد استبدادي هم هست. در اين تظاهرات نيروهاي مذهبي در پيشاني جمعيت قرار دارند اما طي روزهاي گذشته هم رژيم مبارك، هم اروپا و هم آمريكا روي «مشكلات اقتصادي» مردم تمركز كرده و يا «انتخابات آزاد» را مهمترين خواسته معترضين خوانده اند و حال آنكه اگر اينها واقعيت داشت بايد وعده هاي گشاده دستانه مبارك حداقل در عده اي اثر مي كرد.
8- بدون هيچ ترديدي تظاهرات مردم مصر و به تعبير درست تر «انقلاب مصر» بيش از هر شخصيتي، تحت تأثير حضرت امام خميني و خلف صالح او حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- است. مردم مصر به پيروي از اهل بيت شهره اند. از نظر مذهبي، مصري ها نزديكترين نسبت را به شيعه داشته و از نظر سياسي نزديك ترين مردم به انقلاب اسلامي هستند. مروري بر مواضع شخصيت هاي مختلف مصري كه در تظاهرات 8 روز گذشته نقش داشته اند نشان مي دهد كه همه آنان از انقلاب ايران به نيكي ياد مي كنند. اما البته اين نسبت در تظاهرات عظيم مردمي كمتر بيان شده كما اينكه تمايلات داخلي آنان نيز بسيار كمتر بيان شده است. مثلاً همه مي دانند كه اخوان المسلمين در پي تأسيس نظامي ديني در مصر است اما اين هدف كليدي كمتر مطرح شده و طبيعي هم هست كه جنبش وقتي شروع مي شود از يك لبه نرم شروع مي شود و به تدريج به خواسته هاي حداكثري منتقل مي گردد. نياز به ذكر سند نيست چه كسي است كه نداند طي 30 سال گذشته، سلسله جنبان همه جنبش هاي اسلامي و انقلابي، «ايران امام خميني» بوده است.
9- آنچه تاكنون از «رهبري تظاهرات مردمي»- كميته مشتركي كه وجود دارد- مشاهده شده، «هوشمندي» آنان بوده است. اين «رهبري مشترك» قطعا براي آنكه كار را به سامان برساند، تاكتيك هايي را برمي گزيند، الان مهمترين موضوع اين جنبش «حفظ وحدت» حول محور بركناري رژيم حسني مبارك است. بر همين اساس ديده مي شود كه صهيونيست هاي اروپايي و آمريكايي ها با حاشيه پردازي پيرامون شخصيت هايي نظير محمد البرادعي در صدد بهم ريختن صف واحدي است كه رژيم غرب گرا را نشانه رفته است. لذا ما شاهديم كه يك روز نتانياهو مي گويد: «البرادعي عامل ايران است». فردا يك شخصيت اروپايي مي گويد: «البرادعي جايگزين مبارك مي شود» و روز ديگر يك آمريكايي مي گويد: «اخوان المسلمين با البرادعي به تفاهم رسيده است» در اين ميدان انگيزه اصلي متفرق كردن احزاب و گروه هايي است كه به «كميته مشترك» رسيده اند و اين كميته عملا كار را از دست ارتش، نيروهاي امنيتي و در يك كلمه رژيم مبارك و غرب خارج كرده است.
10- رژيم مبارك در اين ميان دچار نوعي انفعال است و گسترش روز به روز دامنه تظاهرات كار را از دست آنان خارج كرده است لذا يك روز ارتش را به مقابله مي فرستند فردا مي گويند پليس بايد كنترل كند روز ديگر دوباره به سراغ ارتش مي روند بنابراين به نظر نمي آيد كه غرب در نهايت بتواند بر اين اوضاع سوار شود. خوشبختانه امروزه به دليل گسترش وسايل ارتباطي، غرب نمي تواند اوضاع را به كنترل درآورد.
سعدالله زارعي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ سخنراني مبارك در تلويزيون مصر و اظهار اينكه پيام ملت را شنيده است يادآور سخنراني غلط كردم شاه ملعون در 14 آبان 1357 است. كه پس از آن ملت تودهني هاي محكم تري به او و اربابانش زدند و به زباله دان تاريخ فرستادند.
احمدي- تهران
¤ دولتمردان آمريكا هميشه براي توجيه جنايات خود و رژيم صهيونيستي از خاورميانه جديد دم مي زنند. اما حالا خاورميانه جديدي برخلاف آنچه آنها مي خواستند در حال تولد است.
392---55-021
¤ به برادران خود در مصر و تونس و... مي گويم مواظب انقلاب خود باشيد تا گرفتار دامهايي چون بازرگان ها و بني صدرها در انقلاب اسلامي نشويد. آمريكاي مستكبر و رژيم صهيونيستي دنبال آن هستند كه با عواملي چون البرادعي و ديگر مزدوران محلي خود، انقلاب را مهار كنند.
1861---0916
¤ در اين ايام سوگواري اواخر ماه صفر و مصادف با رحلت رسول گرامي اسلام پيامبر رحمت و فرزندان عزيزش امام حسن مجتبي و امام رضاي غريب صلوات الله عليهم از خداوند رحمان و رحيم نصرت اسلام ناب محمدي(ص) در اقصي نقاط جهان بويژه كشورهاي اسلامي و نابودي كفر و شرك و الحاد و نفاق را خواستارم چه بسا در سالهاي بعد، دهه فجر در كشورهاي آزاد شده منطقه هم برگزار شود، ان شاءالله. اميدوارم هرساله دهه فجر باشكوهتري برگزار و زمينه ظهور آخرين منجي عالم بشريت فراهم شود.
اصغر ضيايي از كردستان
¤ براساس تجربه انقلاب اسلامي و رهبري امام خميني به مردم انقلابي مصر و تونس توصيه مي كنيم كه تا آنجايي كه مي توانند نيروهاي نظامي را به طرف خود جذب كنند و مواظب فتنه انگيزي و تفرقه افكني جاسوس هاي انگليسي به ويژه اسرائيل باشند.
شهيدي
¤ حضرت امام خميني(ره) فرمودند: ما انقلاب اسلامي را صادر مي كنيم و امروز كه نشانه هاي اين صدور انقلاب را در كشورهاي منطقه مشاهده مي كنيم خداي بزرگ و مهربان را شكر مي گوئيم.
4468---0913 و 1240---0913
¤ از نشانه هاي عقب ماندگي سران فتنه همين بس كه موسوي در اطلاعيه جديد خود انقلاب كشورهاي عربي منطقه را در امتداد فتنه سبز دانسته است. در حالي كه مردم مصر و تونس به دنبال ساقط كردن مهره هاي آمريكا و تشكيل حكومت اسلامي هستند ولي فتنه گران مي خواستند مهره هاي آمريكا را سر كار بياورند و اسلام را محو كنند ولي ديديم كه از مردم سيلي خوردند و ناكام ماندند.
0545---0916
¤ 21ساله و دانشجو هستم. يك سال ونيم است كه خواننده كيهان شده ام. واقعا در اين مدت فهميده ام كه فتنه گر كيست و چه كسي قلبش براي ايران مي تپد. متاسفانه فريب اطرافيان و غفلت خودم باعث شد كه به موسوي راي دهم و به شدت از كرده خود پشيمانم.
محسن محمدي
¤ از صدا و سيماي جمهوري اسلامي تقاضا مي كنم در برنامه هايي كه از نظرات روان شناسان استفاده مي كنند يك عالم ديني مسلط به علم روانشناسي هم دعوت كنند تا با اصلاح سخنان برخي از كارشناسان روان شناسي كه بعضاً متناقض با اصول اسلامي است مسايل و مشكلات رواني جامعه به صورت ريشه اي مورد رسيدگي و بررسي قرار گيرد.
خانم رئوفي
¤ براي بيمه كردن كارگرم چندين مرتبه به اداره تأمين اجتماعي مراجعه كردم ولي هر بار به بهانه اينكه كارگاه مذكور تجاري نيست از بيمه كردن خودداري كردند ولي اكنون بعد از سه سال تعطيلي كارگاه مبلغ 13 ميليون تومان اجرائيه صادر كرده اند. باور كنيد مغزم سوت كشيد و مطمئن شدم يا قانون اشكال دارد و يا يك عده كمر همت براي نابودي توليد در داخل كشور بسته اند.
2398---0912
¤ به رغم ارسال بخشنامه از سوي دولت مبني بر لغو قراردادهاي خدمتي به صورت شركتي متأسفانه در برخي ادارات براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي اقدام جدي صورت نمي گيرد.
محمدي
¤ چرا به بازنشستگان بيش از 25 سال ما به التفاوت حقوق اضافه پاداش دولتي نمي دهند.
سيداحمد طالبي- ابهر
¤ جانباز 40درصد كارمند ارتباطات سيارم. از تاريخ 25/2/89 بعد از خصوصي سازي بيمه تكميلي ندارم. از مسئولين درخواست پاسخگويي و حل مشكل خود را دارم.
9102---0912
¤ تاكسي ون دارم، 100 ليتر بنزين ما را كم كردند در حالي كه در هيچ كجا دوگانه سوز كردن اين وسيله وجود ندارد. از مسئولان مربوطه درخواست رسيدگي به مشكلات و گرفتاري مان را داريم.
8977---0912
¤ من يك زن خانه دارم، اول صبح تلويزيون را روشن مي كنم بحث فوتبال است. بعضا غير قابل تحمل مي باشد هر چيزي اندازه دارد، اي كاش به مباحث ديگر هم اين قدر بها مي دادند.
7352---0912
¤ ضمن ابراز خرسندي از افزايش بهاي سهام در بازار بورس تهران از مسئولان ذي ربط تقاضا مي كنم كه با انديشيدن تدابيري اجازه به وجود آمدن حباب در بازار ندهند. چرا كه اين موضوع در بازار بورس جهان باعث به وجود آمدن مشكلاتي براي مشتريان بورس در كشورهاي غربي شده است.
يك شهروند
¤ از مسئولين بنياد مسكن كرمان درخواست مي شود نسبت به تكميل و تحويل خانه هاي مردم سريع تر اقدام نمايند و اينقدر با كم كاري مردم را دلسرد نكنند.
9142---0919
¤ با وجود تبليغات مخابرات مبني بر وصل تلفن ثابت در يك روز و با وجود واريز هزينه آن، دو ماه است كه ما در مجتمع 200 واحدي فدك دولت آباد شهر ري سرگردان هستيم و هر روز امروز و فردا مي كنند.
قاسمي
¤ از اهالي شهرك ناز فرديس كرج هستم و مي خواستم بگويم، سال هاست كه قاچاقچيان مواد مخدر در فرديس كرج براي خودشان حاشيه امني فراهم كرده اند و با به كار گرفتن اراذل و اوباش، هركس را كه مخالف آن ها باشند به طرز فجيعي وادار به سكوت مي كنند. از پليس و نيروهاي امنيتي كشور تقاضا مي كنم كه تدابيري براي برطرف كردن اين معضل بينديشند.
يكي از اهالي
¤ مدتي است كه اداره منابع طبيعي تهران بدون مسئول است به همين علت كميسيون ملي واحد آن اداره نيز تشكيل نمي شود و مراجعين در بلاتكليفي به سر مي برند از مسئولين وزارت جهاد كشاورزي درخواست رسيدگي داريم.
اكبر انديفكر
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 14
در پاسخ به مطلب مندرج در كيهان مورخ 14/10/89 با عنوان «تسهيل در ساخت جاده دسترسي 15 متري چهارم افسريه به هجرت» به آگاهي مي رساند: چنانچه منظور شهروند گرامي پروژه تعريض خيابان شهيد رحيمي در شمال افسريه مي باشد، كليه عمليات عمراني پروژه مذكور به اتمام رسيده است.»
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 14
احتراماً، در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 7/10/89 در خصوص دوربرگردان خيابان نبرد به آگاهي مي رساند اصلاح هندسي و احداث دوربرگردان جديد الاحداث در تقاطع نبرد، 45 متري ده حقي به منظور استانداردسازي حركت وسايل نقليه طراحي و اجرا گرديده و تقاطع جديدي با دوربرگردان ايجاد نشده است كه باعث افزايش ترافيك گردد.»
پاسخ روابط عمومي شركت فاضلاب تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 2 مورخ 3/11/89 به آگاهي مي رساند: اظهارات شهروندي در خصوص حفاري فاضلاب در جنوب تهران و عدم پوشش دريچه ها، متاسفانه به دليل عدم وجود آدرس در اين شكواييه امكان رسيدگي مستقيم به اين امر ميسر نشد، اين شهروند محترم مي تواند جهت رفع مشكل فاضلاب با شماره تلفن هاي 122 و يا 2-88449201 روابط عمومي شركت فاضلاب تهران تماس حاصل فرمايد.»

 بوي دلتنگي -به جاي گفت و شنود

در سالروز شهادت مولايمان حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام، و در حالي كه آسمان هم انگار بر مظلوميت آن امام شهيد اشك مي بارد، اين ستون را به سروده اي از اين دست اختصاص مي دهيم. سروده اي از غلامرضا گرمابدري.
در غروب نگاه محزونت
چه غريبانه اشك مي ريزي
خوب شد كه نديد فرزندت
روضه خوان شد نگاه خونبارت
سر سپردي به خاك دلتنگي
گريه گريه مصيبتي اعظم
چه به روز دل تو آوردند
ذكر لب هاي تشنه ات هر دم
آه با چشم غرق خون ديدي
هم نوا شد دل شكسته تو
بوي باران و بوي دلتنگي
چه شده كه شقايق و لاله
آسمان هم به گريه افتاده
ناله ناله فرات مي ريزد آرزويي به جز شهادت نيست
و به بالين تو جوادت نيست
بين آن كوچه دست بر پهلو
كوچه، ديوار، لاله، در، پهلو
گوشه حجره قتلگاهت بود
جاري از گوشه نگاهت بود
كه عطش شعله مي كشيد از جان
السلام عليك يا عطشان
كربلا كربلا مصيبت بود
با سري كه پر از جراحت بود
مي وزد از حوالي چشمت
مي چكد از زلالي چشمت
هم نفس با نگاه بارانيت
زمزم اشك هاي پنهانيت

 تحليلگر روس: ايران قلب قدرت در خاورميانه است

يك تحليلگر روس با اشاره به قدرت و جايگاه كشورمان در خاورميانه تأكيد كرد كه ايران قلب قدرت در اين منطقه است.
به گزارش ايران هسته اي، «ايگور پانكراتنكو» در تحليلي پيرامون ايران نوشت: «به خاطر وجود افسانه ها، شايعات، اوهام و خلاصه تمامي پيامدهاي اجتناب ناپذير جنگ اطلاعاتي پيرامون ايران نام اين كشور اغلب در جامعه اطلاعاتي جهاني شنيده و اوضاع آن بررسي مي شود. ايران و مخالفانشان غالباً از ضد اطلاعات عليه يكديگر استفاده مي كنند ولي از آن جا كه منابع اطلاعاتي كشورهاي پيشرفته با اين كشور قابل مقايسه نيستند طبيعتاً تصور مردم كشورهاي جهان در مورد اين كشور تا حدي تحريف شده است. برخي آن را سمبل ديكتاتوري و مركز شر مي دانند و عده ديگري به عنوان صبح روشن نظم نوين جهاني به مدح آن مي پردازند ولي بايد گفت هر دو دسته افسانه هاي زيادي در مورد ايران ساخته اند.»
وي افزود: در واقع افسانه هايي مربوط به ايران پيش چشمان ما ساخته مي شود و درست مانند هر افسانه ديگري پر از حقيقت و دروغ خطرات واقعي و غيرواقعي تبليغات و ضد اطلاعات علني هستند. ولي بايد گفت حقيقت در همين نزديكيهاست و نبايد آن را در افسانه ها و قالبهاي تبليغاتي جستجو كرد. براي پي بردن به ريشه هاي افسانه هاي مربوط به ايران بايد توانايي درك صحيح و متمايز كردن اطلاعات از تبليغات را داشت متوجه شد كه ايران موجود در نقشه جهان از چه اهميت ژئوپليتيكي در منطقه برخوردار است و چه تمايلات و دورنماهايي دارد و مهمتر از همه اين كه اهداف و دورنماهاي آن چه رابطه اي با منافع ساير كشورها دارند.
در ادامه اين تحليل آمده است: پر واضح است كه ايران يكي از مهمترين نقشها را در مهمترين منطقه جهاني يعني آسياي غربي شامل خاورميانه، ميانه و نزديك قفقاز منطقه درياي خزر و آسياي ميانه ايفا مي كند و به خاطر موقعيت نظامي راهبردي بسيار مهمش و قرار داشتن در مجاورت درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان مي توان گفت تمامي مشكلات داخلي كشورهاي منطقه از مشكلات اقتصادي و نظامي و مذهبي گرفته تا مشكل آوارگان، قاچاق مواد مخدر، تروريسم و جدايي طلبي فقط به دست اين كشور حل و فصل خواهند شد. ايران قلب خاورميانه بزرگ است كه بين قفقاز و اقيانوس هند قرار دارد و در عين حال همان تكيه گاه راهبردي است كه در اختيار داشتن آن امكان كنترل همزمان خليج فارس درياي خزر افغانستان و پاكستان را فراهم مي كند. كافي است به نقشه اي كه تصورات آمريكا را در مورد نمايش عمليات نظامي در خاورميانه بزرگ منعكس مي كند نگاهي بيندازيم تا بهتر به اهميت راهبردي ايران پي ببريم. علاوه بر اين تنگه هرمز يعني شاهرگ اصلي سيستم حمل و نقل نفت تقريباً به طور كامل در آبهاي سرزميني ايران قرار گرفته است اين مسئله اهميت قابل توجهي در سيستم امنيت انرژي آمريكا دارد و در صورت مسدود شدن آن چهل درصد كل حجم صادرات نفت جهان با خطر مواجه مي شود. در حال حاضر مسيرهاي جايگزين موجود براي انتقال نفت توانايي ترانزيت حداكثر پنجاه و سه درصد نفتي را دارند كه از طريق اين تنگه صادر مي شود. با توجه به اين حقايق ديگر نيازي به توضيح بيشتر وجود ندارد.
در بخش ديگر از اين تحليل تصريح شده است: ايران در كنار موقعيت ژئوپلتيكي اش مركز تشيع جهان نيز هست. هرگاه صحبت از تشيع مي شود اين حقيقت مورد تأكيد قرار مي گيرد كه آنها تنها 15 درصد جمعيت مسلمان جهان را تشكيل مي دهند و توان آنها دست كم گرفته مي شود. ولي بايد گفت طرفداران اين عقيده به شدت در گمراهي هستند چون چند نكته را در نظر نمي گيرند. پيش از هر چيز علماي اهل تسنن يادآور مي شوند كه تفاوت جدي بين جهان بيني شيعيان و سنيها وجود دارد. شيعيان كه قرنها در اقليت بوده اند مورد آزار و ستم قرار گرفته اند كه نتيجه آن نه تنها شكل گيري فرهنگ شهادت و بلكه توانايي تطبيق دادن خود با شرايط و ادامه حيات در محيط متخاصم بوده است. البته بايد گفت تمامي علماي اهل تسنن نظر منفي در مورد شيعيان ندارند. به هر جهت شيعيان جهان بيني خاص خود را تنظيم كرده اند كه يكي از اصول آن تقيه است كه اهل تسنن آن را به منزله تزوير قانوني و مخفي كردن اعتقادات مذهبي به منظور وارد شدن به جمع سنيها و القا اصل بردباري مذهبي به آنها ارزيابي مي كند. يعني شيعيان با توجه به قرار داشتن در اقليت از نظر سياسي به طرز غيرمعمول فعالند كه با توجه به سياسي بودن اسلام آنها را در خط مقدم نخبگان سياسي كشورهاي اسلامي قرار داده است.
يك اصل پراهميت ديگر هم براي درك سياست داخلي و خارجي ايران و برخورد امت شيعه جهان با آن وجود دارد كه ولايت فقيه ناميده مي شود كه اراده آن لازم الاجراست. در اين جا بايد يادآور شد كه شيعيان در تمام طول تاريخ خود به ايجاد حكومت حق تمايل داشته اند كه تنها افراد مبرا از گناه امكان اداره آن را دارند و در نبود آنها فقهاي عادل جايگزين مي شوند.
اين تحليلگر روسي در پايان آورده است: انقلاب اسلامي ايران يكي از نخستين اعلام حضورهاي اسلام براي به دست گرفتن قدرت سياسي در جهان معاصر بود كه موجب ايجاد سيستم حكومتي منحصر به فردي شد كه در دو جهت كاملاً متفاوت يعني دمكراسي و مذهبي فعاليت مي كند. در تئوري امام خميني(ره) كه در قانون اساسي ايران اجرايي شده حكومت اسلامي به صورت جمهوري مبتني بر ولايت فقيه و اصول اسلامي است ايران از نظر ساختار حكومتي كشور منحصر به فردي است كه اسلام را دين دولتي اعلام كرده و اين اصل در قانون اساسي تحكيم شده است. در نظريه امام خميني ولايت فقيه همزمان بيشترين كنترل را بر قدرت غيرمذهبي ارتش و نيروهاي امنيتي دارد و تنها حكومت خدا و حضرت مهدي غايب از آن بالاتر است. حالا مشخص مي شود كه ايران معاصر براي شيعيان جهان يك ساختار حكومتي ايده آل است كه به هيچ وجه حالت انتزاعي ندارد و خيلي هم واقعيست و امت شيعه دفاع از اين كشور و كمك كردن به آن را وظيفه خود مي داند.
 مخبر دزفولي خبر داد
بررسي وضعيت تعطيلات در ايران توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي از بررسي وضعيت تعطيلات در ايران توسط اين شورا خبر داد.
محمدرضا مخبردزفولي در پايان نشست اخير اين شورا اظهار داشت: در اين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به رياست احمدي نژاد تشكيل شد، وضعيت تعطيلات كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي افزود: علي رغم برداشتي كه از ميزان تعطيلات در كشور است، بررسي هاي مقايسه اي و تطبيقي نشان مي دهد كه مجموع تعطيلات رسمي و آخر هفته در ايران، پس از كشور يمن از نظر ميزان كم بودن در رده دوم جهان است.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه تعطيلات كاركردهاي مختلفي دارد و نگاه تك بعدي اقتصادي به مقوله تعطيلات نگاه درستي نيست، گفت: در بحث تعطيلات بايد نگاه جامع به تمام ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و همچنين اقتصادي داشته باشيم.
مخبردزفولي تأكيد كرد: كشور ما كشوري با ويژگي هاي اسلامي، انقلابي و ملي است كه هر كدام از اين ويژگي ها، نقش هاي مختلفي براي تعطيلات دارند.
وي در همين زمينه خاطرنشان كرد: از منظر اقتصادي گرچه در نظام رسمي، كار در ايام تعطيلي غيرفعال است ولي در نظام غيررسمي مسافرت ها افزايش پيدا كرده و صنايعي كه با گردشگري مرتبط هستند، رونق بيشتري پيدا مي كنند.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه يادآور شد: اين گزارش نشان داد كه وضعيت تعطيلات در ايران در مقايسه با وضعيت تعطيلات با ساير كشورهاي جهان در سطح كمي قرار دارد.
مخبردزفولي با بيان اينكه گزارش ارائه شده در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اتفاق مورد تاييد اعضاي شوراي عالي قرار گرفت و تقريباً همه اعضاي شورا گزارش را متقن، كامل و در عين حال مفيد دانستند، گفت: مقرر شد اين گزارش به صورت يك سند رسمي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتشر شود تا جهت برنامه ريزي بهينه ساماندهي وضعيت تعطيلات مورد استفاده قرار گيرد.
وي در ادامه از تاييد انتخاب 7 تن از رؤساي دانشگاه هاي كشور در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد و اظهار داشت: آقايان اردشير شيخ آزادي براي رياست دانشگاه علوم پزشكي كردستان، عباس اسماعيلي براي رياست دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، رضا ايماني براي رياست دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، عبدالرضا صباحي براي رياست دانشگاه علوم پزشكي كرمان، جهانشير اميني براي رياست دانشگاه كردستان، محمد زادشكويان براي رياست دانشگاه مراغه، مسعود گنجي براي رياست دانشگاه محقق اردبيلي مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفتند.

 قيافه هاي ديدني ! -نكته

چند هفته بعد از انتخابات 22 خردادماه 88 را به خاطر آوريد. آنچه در داخل كشور جريان داشت، آشوب و بلواي فتنه گران بود كه همه جا با مقابله مثال زدني مردم روبرو مي شد و نهايتا بعد از چند هفته و هنگامي كه هويت وطن فروشانه سران فتنه برملا شد، كساني كه به توهم تقلب به خيابان ها آمده بودند، پا پس كشيدند و به وضوح متوجه شدند كه فريب سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس و اسرائيل را خورده اند و زبان جين شارپ و جرج سوروس و ريچارد رورتي و... در دهان خاتمي و موسوي و كروبي جاسازي شده است.
اين وجيزه اما موضوع ديگري دارد. تبليغات گسترده رسانه هاي آمريكايي و اروپايي را به خاطر مي آوريد. «كاه» را «كوه» نشان مي دادند و پي درپي در اين شيپور فريب مي دميدند كه كار جمهوري اسلامي ايران تمام است و با ذوق زدگي مصنوعي از پايان حاكميت اسلام سخن مي گفتند و اين كه ديگر در ايران از ضديت با آمريكا و اسرائيل خبري نخواهد بود! و... بديهي است كه اين عمليات رواني دوام چنداني نداشت و حماسه 9 دي و 22 بهمن ميخ نهايي را بر تابوت فتنه كوبيد و سران فتنه از آن پس به مرده هاي متحرك تبديل شدند و آمريكا و انگليس و اسرائيل نيز به ناچار از مرگ فتنه خبر دادند و فتنه گران مانند اسب هاي درشكه كه وقتي به سربالايي مي رسند و از حركت بازمي مانند يكديگر را گاز مي گيرند، به جان هم افتادند و برخي از آنها هم براي بازگشت دوباره به عرصه سياسي كشور
- كه آرزويي محال است- كاسه گدايي به دست گرفتند و... اين سرانجام سران وطن فروش فتنه بود. عبرت گرفتني است! نيست؟!
و اما، خداوند تبارك و تعالي مجازات سخت تر و سنگين تري براي مديران بيروني فتنه در نظر گرفته بود. به حال و هواي اين روزهاي آمريكا، اسرائيل، انگليس، سران ديكتاتور و خودفروخته برخي كشورهاي عربي نظير مصر، تونس، يمن، اردن، عربستان، الجزاير و... نگاه كنيد. آنها كه همين يك سال و چند ماه پيش با كليد زدن فتنه 88، خواب پايان دادن به حاكميت اسلام ناب در ايران را مي ديدند، امروزه با وحشت و دلهره اي پنهان نكردني شاهد فروپاشي حاكميت هاي وابسته به خود در منطقه هستند. نتانياهو كه سال گذشته با افتخار!! اعلام كرده بود «اصلاح طلبان در ايران، بزرگترين سرمايه اسرائيل هستند»! امروزه از خيزش اسلامي ملت ها در خاورميانه به وحشت افتاده و جيغ بنفش مي كشد كه
«خميني بار ديگر در خاورميانه به صحنه آمده است». نخست وزير انگليس، از شكل گيري غيرقابل پيش بيني(!) دولت هاي اسلامگرا در منطقه به وحشت افتاده است و اوباما كه تا همين چند ماه قبل، با تحسين و تقدير از موسوي و خاتمي و كروبي به عنوان «كساني كه در مقابل اسلامي بودن حاكميت ايران قد علم كرده اند» ياد مي كرد و با محكم كردن گره كراوات خود مي گفت؛ «آمريكا وظيفه دارد با تمام توان خود از آنها حمايت كند»، امروزه با دلهره اي مثال زدني شاهد خيزش ملت هاي مسلمان عليه دولت هاي دست نشانده آمريكا در منطقه است.
راستي به ياد داريد كه در جريان فتنه 88، همين آمريكا و انگليس و اسرائيل و سران دست نشانده مصر، تونس، الجزاير، يمن، اردن، عربستان و... با چه ذوق زدگي به حمايت از فتنه برخاسته بودند؟ و چه سخاوتمندانه به پاي موسوي و خاتمي و كروبي دلار مي ريختند و تمامي رسانه هاي خود را براي دروغ پردازي و توهم پراكني عليه جمهوري اسلامي ايران به صف كرده بودند؟! اين روزها قيافه همه آنها نه فقط ديدني، بلكه خنديدني است! نيست؟!
به قول امام راحلمان(ره)؛ آمريكا شيطان بزرگ است. حالا به آيه 48 از كلام خدا در سوره مباركه انفال توجه كنيد؛
اذا زين لهم الشيطان اعمالهم... يادآور هنگامي را كه شيطان اعمال آنها را در نظرشان نيكو جلوه داد و به آنان گفت؛ امروز هيچكس بر شما غلبه نخواهد كرد و من -شيطان- در كنار شما هستم، اما هنگامي كه دو سپاه اسلام و كفر با يكديگر روبرو شدند، شيطان پا پس كشيد و- خطاب به كفار- گفت؛ «من از شما بيزارم، من چيزي مي بينم كه شما نمي بينيد...»
... و تو، اي خداي بزرگ! چقدر مردم ايران را دوست داري...
حسين شريعتمداري

 رئيس جمهور قانون برنامه پنج ساله توسعه را ابلاغ كرد

رئيس جمهور قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد.
رئيس جمهور قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي كه برخي از مواد آن از سوي مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده بود را، پس از اظهارنظر مجمع ياد شده، براي اجرا ابلاغ كرد.
اين قانون از سوي رئيس جمهور در تاريخ 10/11/89 ابلاغ شد.

 كد تازه از هماهنگي فتنه گران با كاخ سفيد (خبر ويژه)

فصلنامه فارن افرز از دولت آمريكا خواست با تشديد فشار عليه ايران، عناصر عملگرا و پراگمات را در ايران از نظام و دولت دور كند.
اين سفارش نشريه آمريكايي در حالي است كه اولا هيئت حاكمه كاخ سفيد هيچ گزينه دشمني و فشاري نمانده كه عليه ايران به كار نگرفته باشند، ثانياً شكست هاي زنجيره اي آمريكا در وسعت خاورميانه، جاي كمترين مانوري را براي آنها باقي نگذاشته است به طوري كه با وجود ناكامي آشكار در مذاكرات اسلامبول، دولت آمريكا توانايي نشان، هيچ واكنش در خوري را نداشته است.
در گزارش فصلنامه فارن افرز تحت عنوان «محدوديت هاي سياست بازدارندگي» آمده است: «چگونه مقابله با برنامه هسته اي ايران، يكي از سخت ترين چالش ها براي سياست خارجي باراك اوباماست. اين چالش با توجه به تحركات ديپلماتيك و اعمال تحريم ها و بدبيني به كارآمدي آنها، جدي تر شده و موجب بحث هاي جدي درباره سرانجام اين روند شده است.
اين مجله آمريكايي اضافه مي كند: پس آمريكا چه بايد بكند؟ بهترين استراتژي، اجراي سه گانه، ديپلماسي همراه با تحريم و اقدامات مخفيانه است كه بايد همراه با تهديد به حمله باشد. آمريكا بايد انزواي جهاني ايران، منزوي كردن تندروها در داخل ايران و كور كردن پراگماتيت ها و عملگرايان ا زحاكميت و دولت را در دستور كار قرار دهد. هر چند اين سياست ها تا به حال دنبال شده و نتيجه نهايي نداشته اما در همين محيط سياسي ايران هم مي تواند هزينه ها را بالا ببرد ضمن اين كه دسته و گروهي در ايران هستند كه مي گويند تلاش براي روشن نگاه داشتن شمع برنامه هسته اي، ارزش هزينه اي را كه پرداخت مي شود، ندارد، بايد فشارها را افزايش داد.
خاطرنشان مي شود پيش از اين سران فتنه در اظهارات زنجيره اي و هماهنگ مقاومت ايران بر سر حقوق مشروع خود و منطبق با حقوق بين المللي را ماجراجويي و تندروي خوانده و خواستار دست كشيدن از حقوق مشروع ملت ايران شده اند. تحركات فتنه گران در سال گذشته باعث شد تا رابرت گيتس وزير دفاع اوباما بگويد ما تاكنون فكر مي كرديم تحريم و فشار بي اثر است اما اين دو دستگي در ايران ]!؟[ نشان مي دهد بايد به تحريم ادامه داد. صدور قطعنامه تحريمي 1929 دو روز قبل از سالگرد انتخابات رياست جمهوري، به سفارش جريان داخلي فتنه و جهت تقويت روحي اين جريان از هم پاشيده صورت گرفت.

 همذات پنداري با قاچاقچيان،تروريست ها و اشرار آدم كش (خبر ويژه)

دو تن از دست اندركاران فتنه 88 همزمان با سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نسبت به اعدام قاچاقچيان و تروريست ها و عناصر محارب ابراز نگراني كرده و آن را محكوم كردند.
گزارش رسانه هاي ضد انقلاب حاكي است موسوي روز دوشنبه به خانه كروبي رفت و با وي در حالي كه اسدالله بيات هم حضور داشت ديدار كرد. براساس همين گزارش، موسوي و كروبي نسبت به اعدام ها و تعجيل در اجراي احكام بدون طي كامل مراحل دادرسي اعتراض كردند و گفتند فارغ از چند و چون اتهامات افراد و درستي يا نادرستي اين اتهامات، حق قانوني و شرعي هر انساني است كه با طي مراحل دادرسي و قانوني بتواند از حقوق خود بهره مند شود».
در همين حال سخنگوي وزارت خارجه آمريكا ضمن ابراز نگراني نسبت به اعدام هاي اخير از ايران خواست تا اعدام ها را متوقف كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، فيليپ كرولي، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت، ايالات متحده «عميقا نگران است كه جمهوري اسلامي به نقض حقوق بشر در ميان شهروندان ادامه دهد.
خاطرنشان مي شود مجرماني كه طي چند ماه گذشته اعدام شده اند شامل قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر، اشرار آدم كش، اعضاي گروهك هاي تروريستي منافقين، ريگي و پژاك و تندر، و بعضا افرادي بودند كه مرتكب جنايت و قتل نفس شده اند. درباره هركدام از اين عناصر اعدامي نيز روند طولاني دادرسي لحاظ شده و رسيدگي به برخي از اين پرونده ها حتي بيش از 4-3 سال نيز به طول انجاميده است. با اين اوصاف، دفاع همزمان دست اندركاران ورشكسته فتنه و رژيم آمريكا از جنايتكاران مذكور قابل تامل است. اعدام دست اندركاران اصلي فتنه، يكي از مطالبات بر زمين مانده ملت ايران از دستگاه قضايي است.

 عليا مخدره صدراعظم آلمان يا برده زرخريد اسرائيل؟! (خبر ويژه)

صدراعظم وارث آلمان هيتلري در سفر به تل آويو، نسبت به برنامه هسته اي ايران ابراز نگراني كرد.
آنجلا مركل كه به همراه نيمي از اعضاي كابينه خود به تل آويو رفته بود، مدعي شد «برنامه هسته اي ايران به ويژه عليه اسرائيل خطرناك است و در صورت تن ندادن ايران به مذاكرات هسته اي، ما آماده تحريم بيشتر اين كشور هستيم.» رسانه هاي صهيونيستي با اشاره به سخنان مركل نوشتند «خانم مركل با به ياد داشتن كشتار 6 ميليون يهودي در دوران هيتلر در آلمان، نسبت به برنامه هسته اي ايران بسيار حساس است»!
پايگاه صهيونيستي همدمي با انتشار اين مطلب نوشت: جوانان آلماني مي خواهند جنايات پدرانشان را جبران كنند. حدود 3 سال پيش خانم مركل در پارلمان اورشليم تاكيد كرد كه ملت نوين آلمان هرگز اسرائيل را تنها نخواهد گذاشت. اكنون جوانان آلماني عضو سازمان «نشان پشيماني (توبه) و آشتي» كه در اورشليم حضور دارند با آنجلا مركل ديدار مي كنند. اين سازمان 50 سال پيش تاسيس شده و اعضاي آن از جنايات پدرانشان شرمسارند. اين سازمان آلماني هر سال 30 نفر از اعضاي خود را به اسرائيل مي فرستد تا به بازماندگان هولوكاست در اسرائيل ياري رسانند.
صدراعظم آلمان توضيح نداده كه اگر اجدادشان در آلمان هيتلري جنايتي مرتكب شده اند، چرا بايد تاوان آن را ملت فلسطين يا ديگر ملت هاي منطقه بپردازند؟

 با درازگوش تروا بي آبرو شدم، اين بدنامي هم روي آن! (خبر ويژه)

شماري از عناصر وابسته به گروهك هاي رنگارنگ ضدانقلاب، نسبت به مرگ سانسورچي ارشد رژيم پهلوي در 82 سالگي ابراز تأسف كردند.
در اين بيانيه كه به امضاي اعضاي گروهك هاي سلطنت طلب، حزب توده، فدائيان خلق، ملي-مذهبي و منافقين (مجاهدين خلق) رسيده، آمده است: «فقدان داريوش همايون ضايعه اي براي جنبش دموكراسي است. او اگر بيشتر مي ماند از خويش يادگارهاي درخشان تر برجاي مي گذارد». اين بيانيه تسليت را عناصر ورشكسته اي چون هما سرشار، هوشنگ اسدي و همسر وي (نوشابه -الف)، محسن حيدريان، بابك اميرخسروي، محمد ارسعي، محمد برقعي، مسعود بهنود، فرخ نگهدار، خانبابا تهراني و «ا.ن» طنزنويس روزنامه هاي اصلاح طلب (عضو حلقه لندن) امضا كرده اند.
برخلاف اين بيانيه كه هماهنگي طيف هاي گوناگون ضد انقلاب را نشان مي دهد، «ا.ن» كسي كه پس از تظاهر به چپ روي، طي سالهاي اخير خود را به عنوان طنزنويس اصلاح طلب جا زده بود- با لحني دو آتشه تر از سلطنت طلبان- به تمجيد از داريوش همايون پرداخت و در روزنت (ارگان تحت مديريت سلطنت طلبان) نوشت: هميشه دوست داشتم داريوش همايون را ببينم. مطمئن بودم و هستم كه سايت هاي سبز هيچ نوشته اي را در دفاع از داريوش همايون منتشر نمي كنند، چرا كه حاضر نيستند بدنامي دفاع از او را حتي پس از مرگ بپذيرند. اگرچه او بي مهابا و بدون هيچ ترديدي از جنبش سبز دقيقاً با همان تفسيري كه در داخل ايران وجود دارد، حمايت مي كرد. فكر كردم نوشته را براي دوستان ديگر بفرستم ترديد كردم، حدس مي زدم آنها كه سابقه چپ دارند از او بدشان مي آيد، آنها كه ممكن است مذهبي باشند، بخاطر مذهبي بودن شان از او بدشان مي آيد. فكر كردم نوشته را به هر جا بدهم، با مشكل مواجه مي شود، سلطنت طلبان او را خائن به سلطنت مي دانند و برخي از جمهوريخواهان او را دشمن جمهوريخواهي مي دانند.
اين عضو حلقه لندن (مهاجراني) كه رسوايي در پروژه درازگوش تروا را سال گذشته به جان خريد، پيشاپيش احتمال مرگ قريب الوقوع يكي ديگر از عناصر ضد انقلاب را هم بدون ذكر نام داده و مي نويسد: نامش را نمي برم تا سق سياه غم دامنش را نگيرد. او هم اصلاً حال خوشي ندارد... يادمان نرود كه هميشه در دل حكومت هاي استبدادي كساني بودند كه زندگي را براي مردم ممكن مي كنند. داريوش همايون را بخاطر جانبداري اش از جنبش سبز، بلكه بخاطر حضورش در حكومت پهلوي و كار عظيم اش در روزنامه آيندگان كه به تربيت نسلي بزرگ از روزنامه نگاران انجاميد دوست دارم. او در همان روزهايي كه حكومت پهلوي سقوط مي كرد، و همه فرصت طلبان خود را نجات مي دادند، در كابينه آموزگار حاضر شد. كابينه اي كه تلاش كرد تا بحراني كه در كشور وجود دارد كنترل كند. در آن روزهاي انقلاب زدگي، كمتر مرداني بودند كه مي فهميدند كه كشور در حال نابودي است. من او را مي ستايم، همانطور كه احسان نراقي را بخاطر آخرين تلاش هايش براي جلوگيري از سقوط حكومت پهلوي مي ستايم.(!)

 ايراني ها خوشحالند،آمريكايي ها روي اره نشسته اند (خبر ويژه)

خيزش مردم در سرزمين هاي اسلامي و عربي، موجب رضايت عميق قلبي ايرانيان شده است.
روزنامه نيويورك تايمز نوشت: ايراني ها با اميد به اين كه تظاهرات فراگير در كشورهاي عربي راه ورود نيروهاي اسلامگرا را به صحنه قدرت بگشايد، نسبت به رويدادهاي تونس و مصر و يمن ابراز رضايت عميق مي كنند. كساني چون آيت الله مصباح يزدي مي گويند اين اتفاقات از بركات انقلاب اسلامي است كه ملت هاي منطقه مقابل حكومت هاي ظالم و وابسته مي ايستند.
نشريه آلماني دي ولت نيز در تحليل اعتراضات اخير كشورهاي اسلامي يادآور شد: در اين سوي مديترانه (اروپا) با حسي دوگانه به نيل نگريسته مي شود. غرب هنوز انقلاب ايران را در سال هاي 79-1978 خوب به خاطر دارد. در آن زمان افكار عمومي اروپا از سرنگوني شاه ابراز خوشحالي كرد اما اوضاع به نحو ديگري رقم خورد، تعجبي ندارد كه دست اندركاران سياست خارجي در غرب وقتي صحبت رخدادهاي مصر مي شود ابتدا آه بلندي مي كشند. مبارك در كنار اسرائيل قابل اعتماد ترين متحد غرب در خاورميانه بود و لنگر ثبات محسوب مي شد. و اكنون همه چيز به طور جدي دچار بي تعادلي شده است.
دي ولت اضاف كرد: بويژه آمريكايي ها در موقعيتي ناخوشايند هستند. بايد بعد از انقلاب ايران خود را سرزنش مي كردند كه چرا رئيس جمهور جيمي كارتر در آخرهاي دهه هفتاد اينقدر ساده انديش بود كه گذاشت شاه سقوط كند و كار دست روحانيون بيفتد. بعد وقتي در ابتداي دهه نود اسلام گرايان در انتخابات الجزاير برنده شدند غرب جانب حكومت را گرفت. از اين رو امروز اغلب غرب را نيز براي جنگ داخلي الجزاير كه جان حدود 100 هزار انسان را گرفت مقصر مي دانند. بنابراين نه ايران و نه الجزاير مثال خوبي نيستند كه غرب بر مبناي آنها بتواند در مقابل قيام مردم مصر موضع بگيرد. بويژه كه معلوم نيست آيا سرنگوني مبارك اخوان المسلمين را سر قدرت خواهد آورد يا نه، اگرچه اينان در بين گروه هاي مخالف از همه بهتر سازماندهي شده هستند. از سويي آمريكا نمي خواهد چون كشوري جلوه كند كه مي گذارد بهترين متحد خود با وزش اولين باد مخالف سقوط كند- و كسي چه مي داند، شايد حكومت ماند و آدم مجبور شد باز هم با فرعون قاهره همكاري كند- از سوي ديگر آمريكايي ها نمي خواهند خشم مردم را متوجه خود كنند و در تلاشند در فكر فرداي بعد از سقوط احتمالي حكومت مصر هم باشند. راه رفتن روي لبه تيغ.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14