(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 24 فروردین 1390- شماره 19900

واكاوي چالش استكبارجهاني پس از تحولات خاورميانه
پايان سلطه شيطان بزرگ - بخش نخستواكاوي چالش استكبارجهاني پس از تحولات خاورميانه
پايان سلطه شيطان بزرگ - بخش نخست

پريسا جلالي
«نمي دانيم كه آيا تحولات در كشورهاي عربي شبيه انقلاب هاي سال 1989 اروپاي شرقي عليه رژيم هاي اقتدارگرا بوده يا شبيه انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 است. البته اميدواريم اين تحولات شبيه نوع اول باشد ولي نمي توانيم در اين زمينه اطمينان داشته باشيم. سياست خود را براساس اين تحولات مشخص مي كنيم؛ 5 سال پيش انقلاب سدر در لبنان روي داد و يك ميليون لبناني به خيابان ها ريختند و به ايجاد تحولات دموكراتيك در اين كشور اميد بستند. اما امروز پس از گذشت 5 سال با حزب الله روبه رو هستيم. همچنين ما چند سال پيش از نوار غزه عقب نشيني كرديم و اينك مجبوريم با حماس روبه رو باشيم.»
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي ضمن بيان اين جملات كه سرشار از هراس و بيم رژيم صهيونيستي از تحولات منطقه است در حالي به الهام گرفتن انقلاب هاي منطقه از انقلاب اسلامي ايران اذعان مي كند كه تا مدت ها پيش حتي درصدي خطا در راهبردهاي خود و هم پيمان آمريكايي اش تصور نمي كرد.
احتمال وقوع انقلاب اسلامي و مردمي در مصر مشابه انقلاب اسلامي ايران البته موضوعي بود كه نتانياهو پيش از اين بدان تاكيد داشت و فرياد نگراني خود را قبل از وقوع تحولات در مصر به گوش رسانه ها رساند و امروز وقتي آتش سركش انقلاب هاي
پي در پي مردمي را در ديگر كشورهاي منطقه مي بيند بيشتر به اعترافاتش اضافه مي كند.
البته همان زمان شيمون پرز رئيس اين رژيم هم در سخناني درباره اوضاع اخير مصر و بروز اعتراضات مردمي به چنين اعترافي دست زد.
از خيزش تا انقلاب مردمي
گذشته از وجوه تفاوت و تشابه انقلاب اسلامي ايران با چنين تحولاتي، آنچه در نگاه اول در تحولات خاورميانه خودنمايي مي كند دو عامل اساسي است.
نخست مردمي بودن اين جنبش و ديگري عواملي كه سبب بروز اين خيزش ها مي شود. اما عامل دوم را در دو دليل مي توان جست وجو كرد؛ اولي حاكميت دولت هاي دست نشانده و دوم تحقير اين مردم در طول سال هاي متمادي.
كشورهايي امروز در منطقه خاورميانه دچار خيزش هاي مردمي شده اند كه مردمش با سياست هاي دولت دست نشانده اي دست و پنجه نرم مي كنند كه در مقابل سياست هاي امريكايي ها و رژيم صهيونيستي سر فرود آورده اند.
همچنين اين ملل توسط ابرقدرت ها تحقير شده اند؛ ملت هايي كه بيدار شده اند و حال شاهد قيام آنها هستيم.
در كشورهايي كه اين تحركات شروع مي شود، ادامه پيدا مي كند و تا زماني كه مردم به هدف خود نرسند دست از قيام برنمي دارند اما اگر بعضي كشورهاي ديگر كه همين شرايط را دارند عبرت بگيرند و بازنگري در سياست هاي خود داشته باشند.
به عقيده فاطمه آليا عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، تحولات خاورميانه نشان مي دهد كه موج بيداري فروكش ندارد و الان جهان بيدار شده، اين بيداري ملت ها از بركات تاثير انقلاب اسلامي و الگوگيري از جبهه مقاومت جهاني است كه به تازگي ايجاد شده بويژه در كشورهايي كه مي خواهند مستقل باشند. نكته مهمي كه ذكر آن ضروري به نظر مي رسد موقعيت رژيم صهيونيستي بعد از اتفاقات اخير است. چرا كه رژيم صهيونيستي توسط مبارك تقويت مي شد و در حال حاضر اين رژيم يكي از حاميان خود را از دست داده و شديدا احساس خطر مي كند چرا كه ملت هايي كه قيام كرده اند دولت هاي آنها از رژيم صهيونيستي حمايت مي كنند . بنابراين رژيم صهيونيستي حيات خود را در تهديد مي بيند.
وي همچنين عقيده دارد: رژيم صهيونيستي سعي مي كند با تمام قوا از اين دولتمردان دست نشانده و هم پيمان خود حمايت كند، چون كاملا خود را در خطر مي بيند و بزودي با بيداري ملت ها همان جمله معروف امام( رضوان الله عليه )كه فرمودند اسراييل بايد از صحنه روزگار حذف شود ان شاءالله اتفاق مي افتد. از طرف ديگر آقاي عبدالله گل در سال هاي اخير موضعگيري هاي خوبي در قبال رژيم جعلي صهيونيستي و نظام هايي كه از آن حمايت كرده و تقويتش مي كنند، داشته است. از اين رو اين تحكيم مناسبات بين دو همسايه ايران و تركيه كه از قدرتمندترين كشورهاي منطقه هستند يك پيام براي آمريكا و رژيم صهيونيستي دارد و مي تواند مقدمه تحكيم مناسبت بين كشورهايي باشد كه برمحور ضداسراييلي باعث تحكيم مناسبات و تحكيم پيوند سياسي يكديگر مي شوند.
در حالي تحولات خاورميانه و انقلاب هاي مردمي در تونس، مصر، ليبي و بحرين به سمت پيروزي و رسيدن به مطالبات مردمي پيش مي رود كه هفته نامه آمريكايي «نيوزويك » هم در يكي از مقاله هاي اخيرش ضمن اشاره به كناره گيري سياسي آمريكا در جريان ناآرامي هاي اخير خاورميانه و اين ديدگاه واشنگتن كه تحولات اخير در خاورميانه را جنگ آمريكا و ايران براي رسيدن به سلطه سياسي در منطقه مي داند، شكست آمريكا را حتمي خواند و كناره گيري سياست و راهبرد محكوم به شكست آمريكا در امور خاورميانه را ضروري خواند.
تغيير راهبردهاي آمريكا و هم پيمانان
با وجود كوتاه شدن دست استكبار جهاني از منطقه خاورميانه، تحولات بيانگر روند صعودي كاهش قدرت آمريكا نه تنها در منطقه بلكه در سطح جهان است.
شبكه هاي رسانه اي غرب سعي مي كنند براي انحراف افكار عمومي مشكلات را به ديگر كشورها تسري دهند.
مهدي اقراريان كارشناس مطالعات خاورميانه نيز در اين رابطه به گزارشگر كيهان مي گويد: تشكيل اتاق فكر در سوريه براي ايجاد فتنه در اين كشور در حالي كه ساختاري متفاوت در جريان مقاومت دارد بخشي از اتفاقاتي است كه انحراف مسير انقلاب هاي مردمي منطقه را رقم مي زند. همان طور كه يكي از نويسندگان لبناني با تاكيد بر اينكه تخريب سوريه باعث انفجار كل منطقه مي شود از نقش سرويس اطلاعاتي آمريكا به همراه اردن و انگليس در ترتيب دادن اعتراضات در شهر درعا خبر داد . و يا لشكركشي غرب به ساحل عاج و مواجهه نيروهاي چند مليتي در آفريقا را در جنگي تمام عيار از ديگر سياست هاي غرب مي توان دانست.
دكتر سلطان شاهي مدير مركز مطالعات فلسطين در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان ديگر راهبرد آمريكا را براي جلوگيري از اين ضعف قدرت اينطور تحليل مي كند: موقعيت استراتژيك و ذخاير عظيم و بكر انرژي و ثروت هاي طبيعي ديگر همچنين يكدست بودن گستره عقيدتي و ديني در منطقه خاورميانه اقتضا مي كند كه سلطه امپرياليستي به هر قيمت در منطقه استمرار يابد. چون در حال حاضر نه تنها منافع قدرت ها به صورت جدي در منطقه و جهان به خطر افتاده بلكه موجوديت نامشروعي كه تضمين كننده سلطه زرسالاران جهان در منطقه نيز بود مورد تهديد واقع شده است.
به همين دليل ورود نظامي به ليبي و بحرين و تلاش براي انحراف قيام در مصر و تونس و يمن تلاش هاي مذبوحانه و بي نتيجه قدرت ها است كه در صورت هوشياري ملل مسلمان منطقه كاملا بي تاثير خواهد بود.
وي با اشاره به تجربه مشترك آمريكا در ايران و حال در ديگر كشورهاي خاورميانه مي گويد: آمريكا تجربه اي مشترك داشته و به همين دليل وقتي وقوع انقلاب اسلامي بيداري اسلامي را در منطقه به همراه آورد آمريكا جنگي تحميلي به وجود آورد تا چند صباحي مانع اين موج عظيم الهي شود و بعد از جنگ تحميلي هم تحريم با استراتژي مهار دوگانه و پس از آن مقابله با پيشرفت هاي ايران در عرصه هاي مختلف به ويژه هسته اي رخ داد.
سلطان شاهي علاوه بر تاكيد به تاثير انقلاب اسلامي ايران بر تحولات منطقه، نقش موثر رسانه ها را براي همه گير شدن قيام ملت هاي مسلمان منطقه مهم دانسته و اعتقاد دارد: در عصر ارتباطات كه بيشتر ضامن اجراي حكومت واحد جهاني با استقرار فرهنگ و سياست و اقتصاد جهاني با رهبري يهوديان و صهيونيست ها بود ملت هاي مسلمان با الهام از حركت و قيام اسلامي در ايران حركتي مردمي و خودجوش را آغاز كردند.
به همين منوال تحولات در مصر در پي اقداماتي كه از تونس آغاز شد شكل گرفت و اين تحولات تحت تاثير انقلاب اسلامي ايران رخ داد و شاهد سه مرحله بيداري اسلامي، انقلاب اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي بوديم.
همه توان آمريكا در منطقه
علاوه بر تاثيرپذيري انقلاب هاي مردمي در خاورميانه ، موضوع ديگري هم كه به عنوان تهديد غرب از جانب ايران مطرح مي شود؛ موضوع هسته اي ايران و قدرت يافتن اوست.
بنابراين هم اكنون علماي جهان اسلام بايد نقش خود را در بيداري و استمرار مقاومت در ميان ملت ها احيا كنند و نسبت به نيرنگ، جدايي و نفاق و افتراق مذاهب هوشيارتر و مسئولانه تر عمل كنند و ديگر اشتباهاتي را كه قبلا عده اي ناآگاه به نفع سلطه طلبان مطرح مي كردند كنار گذارند.
جنبش هاي اخير مردمي در برخي كشورهاي خاورميانه و سقوط برخي از حاكميت هاي مستبد در كشورهايي كه درگير ناآرامي شده اند اگرچه در هر كشوري به نوعي متمايز از هم هستند اما شباهت هايي به هم دارند.
سبك قيام مردم و نوع مقابله رژيم ها متفاوت است اما در حال حاضر، مي توان گفت كه هنوز تعريف انقلاب بر هيچ يك از تحولات رخ داده در اين پنج كشور قابل اطلاق نيست بنابراين حساسيت خاصي را از سوي گروه هاي مسلمان طلب مي كند.
دكتر سلطان شاهي علاوه بر توصيه هاي فوق كه نياز امروز خيزش هاي مردم منطقه است، تصريح مي كند: مردم هم بايد هوشيار باشند. دشمن اصلي غرب و صهيونيزم هستند كه پنجه هاي تنيده شده آنها در ثروت هاي ملل مسلمان خرد و بي رمق شده و انتظار مي رود به اميد خدا عزت و عظمت امت اسلامي با منابع و موقعيتي كه دارند دوباره فروزان شود.
حسين رويوران كارشناس مسايل خاورميانه و معاون سياسي جمعيت دفاع از ملت فلسطين هم تحليل خوبي در اين باره دارد.
وي با اعتقاد به اينكه قطعا آمريكا در تحولاتي كه در منطقه رخ داده، غافلگير شده است، مي گويد: آنچه در منطقه رخ داد يك پروژه نيست بلكه يك فرايند است كه به طور حتم آمريكا بازنده ميدان خواهد بود. ميزان ريزش او بستگي به نوع مديريت بحران آمريكا دارد.
اين كشور از قبل مجموعه اي از نهادها را براي خود فراهم كرده و با به كارگيري اين نهادها تلاش مي كند نفوذ خود را بازيابي كند.
رويوران يكي از اين نهادها را دانشگاه آمريكايي ابن خلدون مي داند كه بخش عظيمي از نخبگان را آموزش داده و تابه حال تلاش كرده با تاسيس و تجهيز آن پايگاهش را قوي تر كند.
تاليف بيش از 250 كتاب در زمينه هاي مختلف سياسي تحت عنوان گسترش دموكراسي در چارچوب گسترش نفوذ آمريكا در مصر و همكاري مستمر 1500 استاد با اين موسسه و همكاري با رسانه ها از طريق فضاي سايبري و نيز فراهم كردن امكان دستيابي جوانان به شبكه هاي فيس بوك و يوتيوب به زبان عربي و فارسي از ديگر
سرمايه گذاري هاي اين كشور در مصر و ديگر كشورهاي منطقه براي افزايش نفوذ و تاثيرگذاري ايالت متحده آمريكا است.
بومي سازي انقلاب اسلامي ايران
در خاورميانه
رويوران ضمن اشاره به نقش انقلاب اسلامي ايران در حركت گروه هاي جهادي در منطقه تصريح مي كند: گروههاي جهادي در سطح منطقه با نوآوري وايجاد راهكارهاي جديد موفق شدند راهكاري متفاوت را در سطح بين المللي ارائه دهند چرا كه اساسا تفكر اسلامي يك تفكر جديد و در حال تكميل ابعاد مختلف خود است.
اين تجربه در سطح كلان به عنوان تكميل كننده تجربه اسلامي از ايران آغاز شد و در لبنان و فلسطين بومي سازي شد و بر پايه آن رژيمي كه بر اساس يك قدرت نظامي برپا شده و مجري ماموريت قدرتهاي سلطه گر در منطقه است را شكست مي دهد. شكست نظامي اسرائيل يعني ايجاد تحول در ماهيت نقشه هاي رژيم صهيونيستي.
اين تحليلگر مسائل خاورميانه ادامه مي دهد: اعتراض مردمي وابستگي دولت ها به آمريكا است بنابراين اين كشور به سياست هاي متناقضي دست مي زند تا اين وابستگي را در ظاهر ملغي شده عنوان كند.
وي تصريح مي كند: حمايت هاي پيشين از دولت هاي مستبد و اكنون بمباران قذافي و گرفتن ژست دموكراسي و دفاع از مردم از اين نمونه ها است تا نفوذ از دست رفته خود را بازسازي كند.
در حالي كه اين اقدام محكوم به شكست است و بايد در آينده اي نزديك ريزش قطعي را شاهد باشيم البته ممكن است 50 تا 60 درصد را بتواند بازسازي كند اما ناگزير به پذيرش مقداري ريزش است.
گزارش روز

 

(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14