(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 26 آبان 1390- شماره 20075

نگاهي به حس انسان دوستي و كمك به مصدومان در جامعه (بخش پاياني)
پايداري زندگي در لحظه هاي كمك رساني به همنوعنگاهي به حس انسان دوستي و كمك به مصدومان در جامعه (بخش پاياني)
پايداري زندگي در لحظه هاي كمك رساني به همنوع

حسن اقايي
ما هر عضو از خانواده كه همه با سلامت كامل از خانه خارج مي شويم تا به كارهاي روزمره مان برسيم، هيچ يك انتظار حادثه اي در راه خود نداريم، اما شايد به واسطه بي احتياطي ديگران يا خودمان، دچار حادثه اي شويم يا تصادفي ايجاد شود، يا سرگيجه اي باعث فرو افتادن و ضربه اي شديد به عضوي از بدن شود و زمينگيري ناچار شود. فرد ديگري به دليل تنگي نفس در گوشه اي از پياده رو روي زمين مي افتد و رهگذراني به خاطر مشغله كاري با شتاب رد مي شوند اما از ميان آنها، كسي لختي درنگ مي كند، يك قدم به جلو برمي دارد، اما برمي گردد؛ چه شده آقا!؟... و خانمي در كنار خيابان مي بيند خانم كهنسالي تنها سر به ديوار گذرگاه چسبانده، چشم بسته و بي حال است. نزدش مي رود: چه شده مادر؟!... همين يك دو نفر جويا شده احوال دردمندان، بدون اتلاف وقت مي توانند با همياري خود از تهديد جدي سلامت ديگران جلوگيري كنند و آنها را به خانواده شان بازگردانند با اندكي صرف وقت و از سر نوعدوستي و همراهي به بيمارستان برسانند. چه بسا لحظه ها روي مرز بود و نبود چنين انسان هاي نيازمند به ياري، درنگ مي كنند...
با هم چند مورد حادثه و كمك همنوعان را مي خوانيم و يك خبر آرامش بخش براي كساني كه ترديد دارند مصدومان را تا بيمارستان همراهي كنند.
همه در هر شرايط به هم نيازمنديم
يك شهروند بازنشسته كرجي، مي گويد در جاده آباده به سمت بندرعباس رانندگي مي كرده كه مي بيند يك خودروي شخصي كنار جاده واژگون شده است. توقف مي كند پياده مي شود راننده سواري مي گويد دست فرزندش در اين حادثه دچار شكستگي شده مي خواهند به بيمارستان بروند. او هم بي درنگ آنها را به بيمارستان مي رساند.
عبداللهي مي گويد: هر انساني در وضعيت درماندگي نياز به كمك همنوع دارد. در زندگي معمولي، روزمره و هنگام سلامت هم نياز به همياري داريم تا چرخ زندگي مان بچرخد. در نوع زندگي مادي پول و ثروت و گاهي هم سفارش لازم است كه مثلاً يك كار اداري و تجارت زودتر سرانجام يابد ليكن آنجا كه پاي جان و درد و نياز حياتي انساني در ميان است، حس نوعدوستي حكم مي كند به داد دردمند در راه مانده و مجروح تصادف و... رسيد. من شخصاً تا جايي كه توانستم و برايم ممكن بوده از كمك و همراهي نسبت به هموطنان ناخوش دريغ نخواهم كرد. چون خوشحال و راضي مي شوم. ما انسانيم و ايراني هستيم، بايد به درماندگان كمك كنيم و مطمئن باشيم خدا حتماً عوضش را به آدم نيكوكار مي دهد.»
«عليرضا توفيقي» پيمانكار عمراني، مي گويد: «كمك كردن به همنوع گرفتار رنج بيماري يا مجروح و مصدوم از تصادف رانندگي احساس خوبي به آدم ياري دهنده دست مي دهد مخصوصاً ما ايرانيان كه هيچ گاه نسبت به همنوعان نيازمند اورژانسي و رساندنشان به مراكز درماني بي تفاوت نبوده ايم و تا جايي كه ممكن باشد دريغ نمي كنيم.»
وي در عين حال مي گويد: «اما در شرايط فعلي احساس مي شود تغييراتي در همياري به همنوع آسيب ديده پيدا شده است. كه برخي مشكلات زندگي را دليل عدم همراهي بيمار يا مصدوم مانده بر زمين مي دانند. با اين احوال، الان بيشتر مردم به طريقي در جهت بازيافت سلامت مصدومان و درگير شدگان نوعي بيماري دروني، كمك مي كنند.»
اولين پيشگامان ياري رسان
هنگام بروز حوادث، مردم اولين پيشگامان ياري رسان به آسيب ديدگان هستند. اين حس نوعدوستي جزو خصايص روحي جامعه اسلامي ايران است.
اما اين كه احتمالاً افرادي از انتقال شخص صدمه ديده به بيمارستان سرباز مي زنند از آن جهت است كه در بيمارستان مورد سؤال و جواب قرار مي گيرند و اين مسئله براي آنها مشكل ساز مي شود و چه بسا حادثه به او نسبت داده مي شود. كه در اين باره گفته شده با تدوين مفاد قانوني چنين منع و نگراني برطرف مي شود.
اين مطالب برگرفته از گفته هاي «شاهين فتحي» معاون امداد و نجات جمعيت هلال احمر استان تهران است. وي همچنين با توضيحاتي در مورد استقرار پايگاه هاي كمك رساني هلال احمر در جاده هاي كشور، توصيه هايي ايمني به مردم دارد.
در گفت وگو با «فتحي» وي نخست با اين بيان كه در بحث مساعدت و چنين اقدام هاي بشردوستانه، جوانب احتياط را كاملاً رعايت مي كنيم خاطرنشان مي كند: «اما مردم در كمك به فرد مصدوم نبايد طوري برخورد كنند كه مصدوميت او تشديد شود. فرضاً شخصي كه از ناحيه سر تا نخاع آسيب ديده است اقدام به جابه جا كردن او باعث آسيب جدي تر و مضاعف مي شود. لذا در اين گونه موارد، همه بايست آموزش كمك هاي اوليه را ببينند. براين مبنا مردم مي توانند در هلال احمر اين دوره را طي كنند و حداقل با مفاهيم كمك هاي اوليه آشنا شوند و در برابر اتفاق حوادث حادتري از قبيل زلزله، سيل و... آمادگي مقابله مناسب را داشته باشند.»
مردم اولين ياري رسان
معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران در ادامه با اظهار اين كه مردم در پي بروز حوادث اولين كساني هستند كه به همديگر كمك مي كنند، براين اعتقاد داشت: «افزايش بينش و دانش مردم اين فرايند را دارد كه قطعاً در حوادث مي توانند مصدوم فيكس (آسيب ديده) كه نياز به كمك دارد را به طور اصولي و صحيح جابه جا و منتقل كنند و اقدام اوليه انجام داده و آرامش رواني به مصدوم دهند تا مأموران امدادي به محل واقعه برسند.»
به گفته وي، جمعيت هلال احمر در شهر فعاليت امدادگري ندارد مگر حادثه اي كه شديد باشد و در آن صورت وارد عمليات كمك رساني مي شود و ليكن پايگاه هاي امدادي جاده اي اين جمعيت مستقر كه در برخي مناطق اورژانس را هم كنار خود دارند.
وي در ادامه اظهار مي كند «خوشبختانه در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، كمتر تلفات انساني در جاده ها داشتيم كه ناشي از همكاري مردم، دستگاه هاي امدادي، راهنمايي رانندگي، پليس راهور و اداره كل راهداري وزارت راه و شهرسازي بوده است. از سوي ديگر براساس آماري كه از جاده ها داده شده چون تصادفات نسبتاً شديد بوده، لذا در وهله اول از كساني كه در جاده ها شاهد حوادث هستند خواهش مي كنيم در اسرع وقت مراتب را به وسيله تلفن 115 يا 110 اطلاع رساني كنند و چنانچه محل حادثه اگر نزديك باشد به پليس راهور اطلاع دهند.»
وي همچنان به هموطنان توصيه مي كند: «اگر با فردي روبه رو شديد كه دچار تنگي نفس شده است حتي المقدور از جابجا كردن آن خودداري كرده و از تجمع در اين گونه محل ها جلوگيري به عمل آوريد. چرا كه همين تجمع مشكلاتي را براي امدادگران ايجاد خواهد كرد و ممكن است ازدحام جمعيت خود منجر به حوادث و تصادفات بعدي شود.»
«فتحي» در ادامه با اين توصيه كه همه خودروها بايد مجهز به كيسه كمك هاي اوليه باشند، مي گويد: «يك بار در جاده فيروز كوه- تهران با خودروي غيرامدادي حركت مي كرديم. شاهد تصادف خودرويي شديم. ماشين خانواده اي در شانه جاده چپ شده بود. دو نفر از سرنشينان خودرو مصدوم و يكي ديگر از آنها پايش آسيب ديده بود. آتل بندي كرده و به بيمارستان فيروز كوه تحويل داديم. ما در شهرها هميشه جعبه درماني در خودرو مان داريم، بنابراين بهتر است در چنين مواقعي كه شاهد تصادف خودرويي هستيم با مأموران اورژانس تماس گرفته و از آنها كمك بخواهيم و خودمان كمتر وارد عمل شويم.»
سعيد كه شغل آزاد دارد با اين مقدمه كه وظيفه هر شخصي است تا به درماندگان و مصدومان در شرايط مختلف و حاد كمك رساني كند، به بيان خاطراتي مي پردازد كه در آن چند مصدوم با كمك و تلاش هم نوعان خود، سلامتي شان را باز يافتند و از خطر نجات پيدا كردند. وي مي گويد: «چند سال قبل در يك هواي باراني حوالي ميدان فردوسي با فردي كه نقص جسماني داشت رو به رو شدم كه وسط خيابان افتاده بود، مردم زيادي اطرافش جمع شده بودند، هركسي توصيه اي مي كرد، اما من كه از كمكهاي اوليه اطلاعات كمي داشتم سعي كردم به فرد مصدوم كمك كنم تا اورژانس از راه رسيد و با كمك چند تكنسين اورژانس فرد را به بيمارستان منتقل كردند.»
پذيرش رايگان مصدومان تصادفات
در بيمارستانها
يكي از سئوالاتي كه در اذهان عمومي درباره مصدومان و حادثه ديدگان در جاده ها وجود دارد اين است كه اگر مصدومي به بيمارستان رسانده شد و از مرگ نجات يافت، در صورتي كه در آن لحظه هزينه درمان را نداشت، مسئولان بيمارستان چه برخوردي با او خواهند داشت؟
معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به اين سؤال مي گويد: «بيمارستان هاي دولتي بايد مصدومان تصادفات شهري و جاده اي را بدون نوبت و به صورت رايگان پذيرش و درمان كنند، در غير اين صورت متخلف شناخته مي شوند.»
وي در ادامه مي افزايد: «چنانچه مصدوم تصادفي به بيمارستاني منتقل شد، بايد اقدامات اوليه درماني براي وي انجام شود و چنانچه نياز به جراحي داشت سريع به اتاق عمل انتقال يابد.»
معاون وزير بهداشت اضافه مي كند: «وزارت بهداشت در جهت انجام رسالت و وظيفه اي كه به عنوان متولي و حامي سلامت جامعه به عهده دارد، با هرگونه تخلفات پزشكي و درماني برخورد شديدي دارد.»
وي درباره تعرفه هاي خدمات پزشكي نيز تاكيد مي كند: «بيمارستان هاي دولتي موظف هستند تعرفه هاي خدمات پزشكي سال 90 را بر روي تابلوي مربوطه نصب كنند تا چنانچه مراجعه كننده اي مشاهده كرد هزينه هاي درماني خارج از چارچوب تعرفه هاي تعيين شده است، مراتب را سريع به وزارت بهداشت گزارش دهد.»
تجهيز هلال احمر به «ست هاي زنده ياب»
جمعيت هلال احمر مانند سال گذشته كه در دو مرحله در طرح هاي امداد و نجات زمستانه و نوروزي استان هاي كشور را مجهز به تجهيزات امدادي كرد امسال نيز در دو مرحله پايگاههاي امدادي هلال احمر مجهز به تجهيزات جديد امداد و نجات مي شوند.
براساس اخبار اعلام شده در اين راستا در دو تاريخ اوايل آذر و اواسط اسفند در استان هاي كشور تجهيزات امداد و نجات از جمله آمبولانس، خودروهاي نجات و ست هاي زنده ياب توزيع خواهد شد.
در گذشته هر استان كشور داراي يك ست زنده ياب بود كه در توزيع تجهيزات جديد امدادي تمام پايگاههاي هلال احمر كشور به ست هاي زنده ياب مجهز مي شوند.
اما گفته مي شود يك سري از اين تجهيزات كه نمونه آن در داخل كشور وجود نداشت از خارج از كشور وارد شده است و متناسب با آماده شدن اين امكانات در تاريخ هاي مذكور بين استان هاي كشور توزيع خواهد شد.
همچنين يك سري تجهيزات تخصصي انفرادي نظير امكانات غواصي و كوهنوردي نيز در دو مرحله از جمله در طرح امداد و نجات زمستانه -كه با توجه به بارندگي هاي اخير زودتر اين طرح آغاز شد- نيز در اوايل آذر توزيع خواهد شد.
كمك به همنوع، چشمه جوشان محبت
كمك و محبت به همنوعان به ويژه انسان هايي كه در وضعيت دردمندي و اضطرار نياز به مهر و ياوري دارند، چشمه اي جوشان است كه هر قدر در جويبارهاي زندگي مان جاري شود، طراوت بخش روح و جسم مي شود و همچنان مي جوشد... با جرعه اي از حس نوعدوستي و همراهي با انسان هاي مجروح، مصدوم در بستر بيماري افتاده در گذرگاههاي زندگي شان تا بيمارستان، يقين بدانيم هيچ برگي از گلبرگ حيات مان كم نمي شود چنانچه چند ساعت از مدار روزمرگي را براي بازگشت سلامتي هموطن و همنوع خود، صرف كنيم.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14