(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه اول خرداد 1391 - شماره 20214

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
203 نماينده مجلس : اكنون نوبت اعتمادسازي غرب است
خارج از دستور
علم اخلاق ،كالاي ابدي انسان
انصاري: مراسم 14 خرداد بايد تجلي وحدت و پيروي از ولايت باشدبا صدور بيانيه اي تأكيد كردند
203 نماينده مجلس : اكنون نوبت اعتمادسازي غرب است

203 نفر از نمايندگان ملت در بيانيه اي با تاكيد بر اينكه زمان براي راهبرد فريبكارانه 1+5 به پايان رسيده است تاكيد كردند: اكنون نوبت غرب است كه در برابر ملت ايران اعتمادسازي كند.
متن كامل اين بيانيه كه محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس آن را قرائت كرد، به شرح ذيل است:
سوم خرداد روز مذاكرات كشورهاي عضو گروه 1+5 با نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در بغداد است.
واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي ايران در طول دو دهه گذشته با آمريكا و همپيمانان غربي اش با اهداف سياسي و علي رغم همه تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران در عهدنامه ان پي تي و مقررات آژانس چالش ظالمانه اي را به ملت ايران تحميل كردند، با خويشتن داري، تدبير و عزم ملي از منافع خود دفاع كرد و اهداف قانوني تصريح شده در پيمان ان پي تي را در چارچوب اهداف صلح آميز محقق كرد.
و اكنون نوبت غرب است كه در برابر ملت ايران اعتمادسازي كند و به رفتارهاي خصمانه خود پايان دهد.
پيشرفت هاي ملت ايران در عرصه فن آوري هسته اي محصول مقاومت، اتكا و تلاش هاي دانشمنداني است كه خون پاك خود را در اين راه نثار كردند.
هشدار ما به گروه 1+5 اين است كه به حقوق ملت ايران احترام بگذارند و در مبناي عهدنامه ان پي تي كه يك هنجار پذيرفته شده بين المللي است و به دور از فشارهاي صهيونيستي عمل كنند و سياست تقابل با جمهوري اسلامي را به سياست تعامل تغيير دهند.
ما نمايندگان ملت بزرگ ايران كه با دقت فرآيند مذاكرات را پيگيري مي كنيم، از تيم مذاكره كننده مي خواهيم كه در برابر زياده خواهي برخي از كشورها، با قاطعيت از حقوق ملت ايران دفاع كند و بدانند در اين مسئوليت مهم از حمايت قاطع نمايندگان ملت برخوردار است.
مجلس شوراي اسلامي در پايان به صراحت اعلام مي كند زمان براي راهبرد فريبكارانه و دوگانه به پايان رسيده است، در هر حركت راهبرد فشار عليه ملت ايران، پاسخ مناسب خود را به دنبال خواهد داشت.
شوراي نگهبان لايحه بودجه 91 را تاييد كرد
شوراي نگهبان لايحه بودجه 91 كل كشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
لايحه بودجه سال 1391كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي ام ارديبهشت ماه يك هزاروسيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ابلاغ قانون بودجه به رئيس جمهور
رئيس مجلس قانون بودجه 91 كل كشور را براي اجرا به رئيس جمهور ابلاغ كرد.
طبق ماده 1 قانون مدني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر كند.
قرائت گزارش تفحص
از ستاد مبارزه با قاچاق
گزارش تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صحن علني ديروز مجلس قرائت شد.
در قسمت جمع بندي اين گزارش آمده است: به نظر مي رسد دولت متأسفانه هنوز به صورت جدي خطر قاچاق كالا به كشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نكرده است. از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين انتظار مي رود كه جهت كاهش پديده قاچاق و جلوگيري از آثار سوء آن براي خود و يكايك دستگاه هاي عضو، برنامه راهبردي مدون، عملياتي و كار داشته باشند، به نحوي كه حجم قاچاق به صورت محسوسي كاهش يابد.
اين گزارش مي افزايد: اين هدف با ادامه روند جاري ميسر نيست و نيازمند تحول اساسي در فرآيند مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بازبيني نقش دستگاه هاي عضو ستاد در امر مبارزه است، بنابراين علاوه بر اقدامات دولت موفقيت در مبارزه با پديده قاچاق در گروه مشاركت و تعامل تمامي اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق و استفاده كامل از تمامي ظرفيت ها از جمله تجار، اصناف و بدنه جامعه به عنوان فعالان اقتصادي و مصرف كنندگان كالاهاي قاچاق است. با اين حال با توجه به وجود برخي ناكارايي ها در ساختار و تركيب ستاد و كميت و كيفيت نيروهاي آن لازم است تغيير رويه اساسي بر اين باره استمرار يابد.
خروج يك طرح دو فوريتي
از دستور كار مجلس
به دليل وجود طرحي مشابه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرح دو فوريتي حمايت از مادران در دوران شيردهي از دستور كار مجلس خارج شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز خود طرح دو فوريتي اصلاح ماده 3 قانون ترويج تقويت با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي و تبصره سه آن را در دستور كار خود قرار دادند.
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس بعد از سخنان الهيان خطاب به وي گفت: اخيراً در شوراي عالي انقلاب فرهنگي قانوني مفصل تر و با امتيازات بيشتر در رابطه با همين موضوع بحث شده كه در شرف اجراست.
وي بر همين اساس از غلامعلي حدادعادل كه عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي است خواست تا توضيحاتي در اين رابطه ارائه دهد.
غلامعلي حدادعادل هم در صحن علني مجلس اظهار داشت: به اطلاع نمايندگان مي رسانم كه موضوع سياست هاي جمعيتي در كشور مدتي است در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد بررسي قرار مي گيرد و مطالعه جامعي هم در خصوص آن انجام شده است.
وي افزود: در طرحي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دستور دارد، توجه به اعطاي مرخصي به خانم ها بيشتر خواهد بود.
حدادعادل گفت: چون رهبري فرمودند وقتي شورا وارد مسئله اي مي شود، مجلس وارد آن نشود و برعكس، بهتر است اجازه دهيم كه آن مجموعه كارش را انجام دهد.
بعد از اظهارنظر حدادعادل طرح دو فوريتي اصلاح ماده سه قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي از دستور كار مجلس خارج شد.
تشكيل صندوق حمايت از توليدات صنعتي
براساس مصوبه مجلس مقرر شد از تجميع صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك و صنايع دريايي و بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني، صندوق حمايت از توليدات صنعتي و معدني تشكيل شود.
نمايندگان در ادامه جلسه ديروز خود مقرر كردند افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها باشد ولي به مدت 5 سال از شمول ماليات معاف شود.
نمايندگان همچنين با كليات طرح دائمي شدن قانون تشكيل سازمان بازرسي موافقت كردند.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه ديروز خود لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات بين ايران و اسلووني را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس همچنين به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه دادند به كنوانسيون ورود موقت ملحق شود.
مجلس در ادامه به دولت اجازه داد سرمايه جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپك را براي توسعه بين المللي به ميزان 152ميليون و 900 هزار دلار آمريكا افزايش دهد.
طبق مصوبه مجلس همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد تسهيلات لازم را براي خروج مصالح و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارجي فراهم كند.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه ديروز پارلمان مصوب كردند، تمام يا قسمتي از جريمه هاي مقرر در قانون تامين اجتماعي بنا به درخواست كارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر، قابل بخشودگي است.
طبق مصوبه مجلس همچنين دولت موظف شد براي هدايت بازار به بهره گيري از توان توليد و خدمات داخلي، با استفاده از ظرفيت بيمه كشور به طراحي و استقرار اعزام بيمه حمايتي مصرف كنندگان اقدام كند.
مجلس، وزارت تعاون و رفاه اجتماعي را نيز موظف كرد براي همه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي شوند، گواهينامه شغلي صادر كند.
بهارستان نشينان ديروز دولت را مكلف كردند به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانكاران طرح هاي صنعتي و معدني در چارچوب بودجه سنواتي اوراق مشاركت منتشر كند.
مردم بحرين در مقابل سعودي ها بايستند
نماينده مردم هرمزگان با اشاره به طرح الحاق بحرين به عربستان گفت: به مردم بحرين توصيه مي كنيم در مقابل سعودي ها بايستند و اجازه ندهند عربستان به كشورشان حمله كرده و مردم عزيز آن را ذليل كند.
ذوالقدر با اشاره به طرح الحاق بحرين به عربستان تصريح كرد: سعودي ها اخيرا قصد حمله به يك كشور مستقل و اسلامي را دارند از اين رو ما به مردم بحرين توصيه مي كنيم كه در مقابل سعودي ها بايستند و اجازه ندهند عربستان به كشورشان حمله كرده و مردم عزيز آن را ذليل كند.
محاكمه آمر و عامل فساد
در كنار هم
غفار اسماعيلي نماينده هشترود در مجلس نيز گفت: در موضوع فساد 3هزار ميليارد توماني براي جلب اعتماد عمومي و سامان دهي به وضعيت كشور بايد آمر در كنار عامل محاكمه شود.
كرمي راد نماينده كرمانشاه نيز در نطقي ميان دستور گفت: جهانيان بدانند كه ايران اسلامي امروز در بهترين شرايط پاي در عرصه مذاكرات بغداد مي گذارد و حاضر نيست به هيچ قيمتي از حقوق مسلم خود كوتاه بيايد.
انوشيروان محسني نماينده مردم نوشهر و چالوس نيز در نطقي ميان دستور گفت: اجراي بدون تدبير فاز دوم يارانه ها توليد ملي را نابود مي كند.
علي مطهري نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به مسئله حجاب و عفاف با انتقاد از عملكرد دولت در اين زمينه گفت: رئيس جمهور و مشايي مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظريه اسلام در مورد حجاب هستند.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه با توجه به حذف اصلاح طلبان در مجلس نهم فراكسيون اقليت نداريم، گفت: در مجلس نهم فراكسيون اصولگرايان با سه زيرمجموعه تشكيل خواهد شد كه يكي از آنان جمعيت ايثارگران است كه بيشترين نقش را در ايجاد تفرقه بين اصولگرايان قبل از انتخابات ايفا كردند و اكنون دم از وحدت مي زنند.
مطهري همچنين با اشاره به قضيه بحرين خاطرنشان كرد: تنها مردم اين كشور مي توانند در مورد سرنوشت آن تصميم گيري بكنند.
وي در مورد نام خليج فارس خطاب به كشورهاي عربي گفت: تعصب ما بر سر نام خليج فارس به خاطر اختلاف عرب و عجم و يا تعصب هايي از جنس مردمان عرب نيست بلكه اصرار ما به دليل اسناد موثق و مسلم تاريخي است كه نشان مي دهد خليج فارس از گذشته به اين نام بوده است.
در حالي كه مطهري در بخشي از سخنان خود سپاه را به مداخله در انتخابات متهم كرده بود، حميد رسايي نماينده تهران در تذكري به انتقاد از سخنان مطهري پرداخت.
وي افزود: امام خميني(ره) در مورد اين نهاد فرمودند اگر سپاه نبود، كشور هم نبود؛ چه در دوره جنگ سخت و چه در دوره جنگ نرم ما شاهد بوديم كه سپاه پاسداران يكي از مهمترين وظايفش را دفاع از آرمان هاي انقلاب اسلامي دانسته است.
رسايي ادامه داد: متاسفانه برخي از دوستان از جمله آقاي مطهري امروز در نطقش مجددا اتهامي را متوجه اين نهاد كرد؛ قبل از اين هم آقاي مطهري در مسئله وزير نفت اتهامي را متوجه سپاه كرده و گفته بود كه سپاه قصد بدست گرفتن تمام قدرت هاي كشور را دارد كه رئيس مجلس هم در آن روز جواب محكمي به اين موضوع داد.
نماينده مردم تهران گفت: جا داشت كه رئيس مجلس امروز نسبت به اين موضوع تذكر مي داد چرا كه تريبون مجلس جايي نيست كه هركسي هر چيزي دلش خواست از پشتش بگويد و اين موضوع به يك وسيله براي رسانه هاي بيگانه تبديل شود تا نهادهاي مقدس را محكوم كند.
رسايي گفت: از تريبون مجلس كه حاصل خون شهداست نبايد اين مسائل مطرح شود.
سيدشهاب الدين صدر كه رياست جلسه علني را برعهده داشت، در پاسخ به تذكر رسايي گفت: البته نطق هاي ميان دستور تذكر ندارد و نظر هيئت رئيسه اين است كه نمي توان به نطق ميان دستور نمايندگان تذكر داد، البته از اينكه شما در دفاع از سپاه صحبت كرديد، خيلي ممنونيم.

 خارج از دستور

لغو جلسه علني روز دوشنبه
عضو هيئت رئيسه مجلس اعلام كرد نمايندگان در رأي گيري استمزاجي كه پيش از آغاز جلسه يكشنبه مجلس برگزار شد به تشكيل جلسه علني در روز دوشنبه رأي مثبت ندادند.
سبحاني نيا گفت: روزهاي دوشنبه معمولا مجلس جلسه علني نداشت اما بنا بود به دليل وجود برخي كارهاي معوق و باقي مانده، فردا دوشنبه اول خردادماه جلسه علني داشته باشيم ولي تشكيل اين جلسه نيازمند يك راي گيري استمزاجي از مجلس بود.
اين عضو هيئت رئيسه مجلس بر همين اساس يادآور شد: از آنجايي كه نمايندگان از قبل تعهداتي در دانشگاه ها يا دستگاه هاي اجرايي مختلف و يا قرار ملاقات هايي داشتند، در اين رأي گيري استمزاجي به برگزاري جلسه علني در روز دوشنبه اول خردادماه رأي مثبت ندادند و مقرر شد مجلس روزهاي سه شنبه و چهارشنبه تشكيل جلسه علني دهد.
تجمع معلمان شركتي در مقابل مجلس
معلمان شركتي آموزش و پرورش براي چندمين بار مقابل مجلس تجمع كردند.
تعدادي از معلمان شركتي وزارت آموزش و پرورش ديروز و براي چندمين بار در اعتراض به عدم تعيين تكليف وضعيت خود مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.
تجمع كنندگان با سر دادن شعارهايي خواستار حمايت و پيگيري نمايندگان مجلس در خصوص وضعيت معلمان شركتي آموزش و پرورش بوده اند؛ همچنين تجمع كنندگان پلاكاردهايي در دست داشتند كه روي آن نوشته شده بود: «ما خواستار تعيين تكليف وضعيتمان در مجلس هشتم هستيم.»
6خرداد اولين نشست فراكسيون اصولگرايان
سه روحاني منتخب مجلس نهم با صدور بيانيه مشتركي اعلام كردند اولين نشست فراكسيون اصولگرايان، شنبه ششم خردادماه، جهت انتخاب هيات رئيسه موقت فراكسيون و انتخاب هيات رئيسه پيشنهادي مجلس نهم برگزار مي شود.
در بخشي از متن اطلاعيه كه به امضاي حجج اسلام آقاتهراني، سالك و آشتياني رسيده آمده است: اولين نشست فراكسيون اصولگرايان مجلس نهم در تالار مشروطه واقع در بهارستان ساعت 30:14 لغايت 30:19 شنبه مورخ 6/3/91 جهت انتخاب هيات رئيسه موقت فراكسيون و انتخاب هيات رئيسه پيشنهادي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود.
در بخش ديگري از اين اطلاعيه مي خوانيم: درك شرايط حساس بين المللي بويژه تحولات مربوط به بيداري اسلامي و لزوم ايستادگي در استيفاي حقوق هسته اي ملت سرافراز ايران و گشودن گره از مشكلات گوناگون مردم بويژه كنترل گراني و بيكاري اقتضاء دارد تا مجموعه منتخبان اصولگرا كه اكثريت قاطع مجلس نهم را تشكيل مي دهند دست در دست هم نهند و با وحدت و همفكري سنگ بناي استوار و موفق مجلس نهم را بنا نهند. و اين مهم انجام نخواهد پذيرفت الا با همدلي، همفكري، وحدت و انسجام هم معتقدان به اصول و ارزشهاي اسلامي كه تجلي آن در شكل گيري فراكسيون اصولگرايان متشكل از نمايندگان ولايتمدار، ارزشگرا، كاردان و خدمتگزار به ملت براساس تجارب مجالس هفتم و هشتم خواهد بود.
نمايندگاني كه رأي نياورده اند
چه مي كنند؟
تعدادي از نمايندگاني كه رأي لازم براي ورود به مجلس نهم را كسب نكرده اند از برنامه هاي آينده خود سخن گفتند.
احمد ناطق نوري نماينده مردم نور و محمودآباد در مجلس گفت: من رئيس فدراسيون بوكس هستم و پس از پايان نمايندگي به المپيك لندن مي روم تا استراحت كنم.
سيدعماد حسيني نماينده مردم قروه نيز گفت: من كارمند وزارت نفت هستم و پس از اتمام كار مجلس هشتم به آنجا برمي گردم.
سيدعلي ادياني راد نماينده مردم قائمشهر نيز گفت: 3 پيشنهاد از دولت براي كار دارم كه يكي از اين پيشنهادات در حوزه انرژي است.
دلخوش نماينده مردم صومعه سرا در مجلس نيز گفت: احتمالا بعد از مجلس هشتم به وزارت كشور يا اقتصاد مي روم.
ابراهيمي نماينده بيرجند نيز با بيان اينكه پيشنهادي به من نشده گفت: ما طلبه نشديم كه به مجلس بيائيم بلكه آن زمان كه درس روحانيت را شروع كرديم قصد ما اين بود كه در لباس روحانيت به مردم خدمت كنيم. بيغش نماينده مردم شازند نيز با بيان اينكه پيشنهاداتي براي ادامه فعاليت از دولت داشته ام گفت: انشاءالله اگر توفيق داشته باشم از هفته آينده براي تدريس به دانشگاه بازمي گردم.
موسي قرباني نماينده قائنات نيز با بيان اينكه كلي خواستگار دارم گفت: دولت براي تمام دوستان نماينده كه به دور نهم مجلس راه نيافته اند پيشنهاداتي دارد.

 علم اخلاق ،كالاي ابدي انسان

آنچه كه به عنوان بحث ( اخلاق ) مطرح است ، در 3 رشته و 3 شعبه قابل طرح است؛ يكي فن اخلاق ، علم اخلاق و مانند آن ؛ يكي هم مبادي اخلاق كه از آن به عنوان فلسفه اخلاق ياد مي كنند كه يكي از فلسفه هاي مضاف است و يكي هم كاربرد اخلاقي است . در فن اخلاق از دستورهاي رسمي اخلاق سخن به ميان مي آيد و اينكه چگونه انسان زندگي سعادتمندانه داشته باشد و راه رسيدن به اين زندگي سعادتمندانه چگونه است . در مبادي اخلاق كه فلسفه مضاف است ، ازمبادي تصوّري و تصديقي اين فن بحث مي شود كه آيا اخلاق از يك سلسله اصول ثابت الهي نشأت مي گيرد يا از يك سلسله اصول و قرارداد بشري ؟ آيا اينها انشائي است يا اخباري ؟ آيا اعتباري است يا از واقعيّت حكايت مي كند ؟ آيا جاودانه است ، نفسي است يا ن سبي و مانند آن !
قسم سوّم آن كاربردهاي اخلاقي است كه اخلاق پزشكي چيست ، اخلاق قضائي چيست ، اخلاق اقتصادي چيست ، اخلاق سياسي چيست ، اخلاق اجتماعي چيست ، اخلاق مديريت چيست و مانند آن . آنچه كه در اين فصول سه گانه مطرح است ، براي ما حوزويان آشنائي به خطوط كلّي فصل اوّل و ارتباط تنگاتنگ با آن كاربرد اخلاق عالمان ديني ، طالبان علوم دين و مانند آن است . گرچه آشنائي به مبادي اخلاقي براي ما ثمره علمي دارد ، امّا ثمره عملي اش براي ما كم است ! چه اينكه آشنائي به كاربرد اخلاق پزشكي يا قضائي يا اقتصادي براي ما اثر علمي دارد ؛ يعني اگر خواستيم در همايش هاي آنها شركت كنيم ، سخن بگوئيم ، چيزي در اين زمينه به عنوان مقال يا مقاله ارائه كنيم ، براي ما نافع است . امّا كاربرد رسمي ما اخلاق پزشكي و اقتصادي و اينها نيست ، اخلاق عالمان دين است ؛ كه يك عالم ديني چگونه بايد رفتار بكند ! اينها خطوط كلّي سه گانه است كه هر كدام يك كتاب است ؛ يعني 3 تا كتاب كه حالا ما داريم اسمش را مي بريم .
تفاوت اخلاق با ساير علوم انساني
در قسمت اوّل، اخلاق جزء علوم انساني است و علوم انساني بدون شناختن انسان ميسّر نيست كه سامان بپذيرد . اخلاق با سائر علوم انساني مثل فقه ، حقوق و مانند آن ارتباط دارد ؛ لكن فصل مميّزش محفوظ است . در فقه سخن از حلال و حرام و واجب و مكروه و مستحب است ، در فقه فقط بحث مي شود كه فلان كار واجب است يا فلان كار حرام ! امّا منشأ پيدايش اين وصف چيست ، اين وصف آيا بيماري است يا نه ، راه درمانش چيست ، راه پيشگيري اش چيست؛ اين ديگر در فقه مطرح نيست !
گوشه اي از اين را مرحوم شيخ انصاري براي اينكه محل ابتلاء بود در مكاسب محرّمه ذكر كرد . در مسأله غيبت كار فقه اين است كه بگويد غيبت حرام است ؛ امّا چگونه و چه جور انسان مبتلا به غيبت مي شود ، انگيزه غيبت كردن چيست، راه درمان اين بيماري چيست ، اگر اين بيماري معالجه نشود به كجا ختم مي شود، خطرش چيست ؛ اينها ديگر در فقه نيست ! حسد كه در بين مشتغلان به علم كم نيست ، اگر اظهار بشود ؛ فتوا به حرمتش مي دهند . برخي ها هم گفته اند خود انگيزه حسد و كينه ورزي حسدي و مانند آن و لو اظهار هم نشود ؛ اگر اقوي حرمتش نباشد ، احتياط وجوبي حرمت آن است ؛ اين حداكثر كار فقه است ! امّا چه كار كنيم كه حسود نشويم ، منشأ حسادت چيست ، خطر حسادت چيست ، راه درمان حسادت چيست ، آسيب ها و آفت هاي اجتماعي اش چيست ؛ اينها ديگر در فقه مطرح نيست ، اينها در فن شريف اخلاق مطرح است .
بنابراين مرز فقه از اخلاق كاملاً جداست ! هيچ ارتباطي بين فقه و اخلاق نيست در ارتباط فصلي ، در ارتباط جنسي جامع دارند و هكذا مسأله حقوق ؛ حقوق يكي از رشته ها و شعبي است كه زير مجموعه فقه به معناي أعم است . حق خدا يعني چه ، حق مردم يعني چه ، حق همسايه يعني چه ، حق فرد يعني چه ، حق جامعه يعني چه ؛ تضييع حق حرام است ، اين تضييع حق ضمان مي آورد ، انسان كه ضامن شد چگونه از عهده ضمان به در بيايد ، اينها در مسائل حقوقي است ؛ كاري به اخلاق ندارد ! امّا اينكه چگونه انسان به خطر ظلم ، به خطردنيادوستي ،به حبّ دنيا، به طمع مبتلا مي شود ، راه ع لاج طمع چيست ، راه درمان آز چيست ، خطرات آز چيست ، آسيب هاي طمع اگر درمان نشود چيست ؛ اينها در مسائل حقوقي نيست ! اينها نه در حقوق مطرح است ، نه در فقه ؛ اينها فقط در فن شريف « اخلاق » است !
رابطه علم اخلاق با معرفت نفس
اخلاق هم غير از روضه خواني و موعظه و چهار تا حديث خواني است ؛ آن علم نيست! آن براي توده مردم خوب است . اگر كسي بخواهد خودش را بسازد، بايد بفهمد كيست ! عالم يعني عالم ، يعني محقق ، يعني دانشمند ! اين تا نفهمد روح يعني چه ، تجرّد روح يعني چه ، شعب روح يعني چه ، قواي روح يعني چه ، انديشه ها وانگيزه هاي روح به چه بر مي گردد ، آيات مجرّد است يا نه ، تجرّدش برزخي است يا نه ، تجرّدش عقلي است يا نه ؛ او عالم اخلاق نخواهد شد ، او يك آدم متوسطي در مي آيد ! امااينكه مربي اخلاق باشد و بتواند حرفي براي گفتن داشته باشد ، نيست !
بزرگان، اخلاق را در فلسفه تشريح كردند ؛ آنهائي كه با شرح منظومه آشنا هستند ، مي دانند كه مرحوم حكيم سبزواري منطقيّات نوشت ، الهيّات نوشت ، طبيعيات نوشت ، اخلاقيّات نوشت ؛ منتها رياضيات و اينها را موفق نشده ! ديگران كه دوره فلسفه مي نوشتند؛ هم منطقيّات مي نوشتند ، هم طبيعيات ، هم الهيّات، هم رياضيات ، هم اخلاقيّات . اخلاق جزء قوي ترين علوم استدلالي است ، زيرا وابسته به معرفت نفس است . آدم تا خودش را نشناسد ، تجرّدش را نشناسد ، شئون اش را نشناسد ، چگونه اين را اداره مي كند و تربيت مي كند ؟
اقسام علم از نظر ( هدف )
عدّه اي به عنوان طب روحاني از اخلاق ياد مي كردند.ما يك علم الابدان داريم ، يك علم الاديان ؛ كه از وجود مبارك پيامبر (ص) نقل شده . اين در كتاب هاي اهل معرفت هم هست ، در مصباح الانس است ، در حرف هاي ديگر هم هست كه حضرت فرمود : علم دو قسم است ، ع لم الابدان و ع لم الاديان (1). انسان هاي ساده خوش باور مي گويند : علم الابدان را اطباء دارند ، علم الاديان را فقهاء دارند ! براي اينكه اينها درباره دين بحث مي كنند ، آنها درباره بدن بحث مي كنند .
امّا بزرگاني كه راه اخلاقي را طي كرده اند ، گفتند : ممكن است يك طبيبي علم الاديان داشته باشد و يك فقيهي يا يك روحاني علم الابدان ! شما علم را به لحاظ هدف تقسيم كنيد ، نه به لحاظ ماده بدني . يك وقت ممكن است طبيبي خالصاً ل وجه الله اين علم را ياد بگيرد ، صادقاً عمل بكند ، به بالين بيماران بي بضاعت برود و دنيا طلب نباشد، امثال ذلك ؛ اين علم الاديان دارد ، گرچه در بدن كار مي كند ! يك وقت است يك فقيهي به دنبال مريد بازي و امثال ذلك است ، او علم الابدان دارد ، گرچه درباره دين كار مي كند ! اين تقسيم الع لم علي ق سمين ، ع لم الابدان و ع لم الاديان به « هدف » بر مي گردد، نه به موضوع بحث ! آدم تا اينها را نداند ، خيال مي كند موعظه همان فن اخلاق است!
اصول موضوعه علم اخلاق
بنابراين تا ما خودمان را نشناسيم و تجرّد روح را نشناسيم ، فن اخلاق و جاودانه بودن اخلاق و نفسي و نه ن سبي بودن اخلاق و اينها حل نمي شود ! حل اين مسأله به عهده فلسفه اخلاق و فلسفه مضاف است كه از رشته هاي بحث فعلي ما بيرون است ؛ ما با پيش فرض ها الآن بحث مي كنيم ، با اصول موضوعه بحث مي كنيم . يعني براي ما اين اصول ثابت است كه خدا هست ، اسماي حسنا دارد ، جهان را او آفريد ، انسان را او آفريد؛ انسان بدني دارد ، روحي دارد، روحش مجرّد است ؛ انسان مرگ را مي ميراند ، نه اينكه مرگ انسان را بميراند! انسان با مردن از پوست به در مي آيد ، نه بپوسد ! اينها جزء اصول موضوعه ماست . ما آن هنر را داريم كه مرگ را بميرانيم ؛ ما مرگ را مي چشيم ، نه او ما را بچشد : كلّ نفس ذائ قه الموت (2)، نه كلّ نفس يذوقها الموت ! آن ذائق، مذوق را هضم مي كند ؛ ما مرگ را مي ميرانيم ، ما تحوّل را مي ميرانيم ، ما تغيّر را مي ميرانيم ، ما هجرت را مي ميرانيم ، ما دگرگوني را مي ميرانيم ، به دار القرار مي رسيم ؛ نه دگرگوني، ما را بميراند و ما را بپوساند ! مائيم و ابديت ما !!
يك موجود ابدي، دگرگوني ، هجرت ، تغيّر ، رحلت و همه را مي ميراند ، ذائق همه آنهاست و آنها مذوق او و مهضوم اويند و او مي شود ابدي ! اينها پيش فرض هاي ماست ، اينها را آيات ثابت كرده ، روايات ثابت كرده ؛ مائيم و مسافر و اخلاق، زاد المسافر است . نه تنها ره توشه دنياي ماست ، ره توشه برزخ ماست ، ره توشه صحنه قيامت ماست ، ره توشه بهشت ما و ابدي . پس مائيم و كالاي ابدي !
يك سلسله كالائي است ابدي ، يك سلسله اموري است كه راه رسيدن به آن كالاست؛ هم آن كالا ساز درست عرضه كرده ، هم اين راه ساز درست راهنمائي كرده ، هم راهنمائي كه راه را به ما نشان مي دهد از درون و بيرون براي ما فرستاده ، هم ما كه رهرو اين راهيم ، ما را مجهّز كرده ؛ فرمود : اين راه رفتن و اين پاي رفتن و اين راهي كه مسير شماست و آن هم راهنما و اين هم چراغ درون و بيرون و آن هم مقصد ! اينها جزء اصول موضوعه ماست ، اينها را قرآن و روايات معصومين (عليهم السّلام) براي ما مشخص كرده و روي اين پيش فرض ها ، روي اين اصول حالا داريم حرف مي زنيم كه اخلاق چيست ، آثار اخلاقي چيست !
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (دام ظلّه العالي) در جلسه درس اخلاق
در ديدار با طلاب ، دانشجويان و اقشار مختلف مردم ـ 16 / 7 / 1388
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار / 1 / 220 (2) عنكبوت / 57
خوان حكمت روزهاي يكشنبه منتشر مي شود.

 انصاري: مراسم 14 خرداد بايد تجلي وحدت و پيروي از ولايت باشد

دبير ستاد بزرگداشت ارتحال امام خميني(ره) با اشاره به مراسم روز 14 خرداد گفت: هيچ چيز به اندازه وحدت در كلام و مكتب و آرمان امام (ره) متجلي نيست و روز 14 خرداد بايد تجلي وحدت و پيروي از امام و ولايت باشد.
محمدعلي انصاري در جلسه كميته طرح و برنامه ستاد بزرگداشت بيست وسومين سالگرد ارتحال امام (ره) كه با حضور نمايندگان رياست جمهوري، وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي اجرايي و مسئولان كميته بزرگداشت در حرم مطهرامام(ره) برگزار شد، اظهار كرد: تاكنون برنامه ها به خوبي پيش رفته است و مشكل اساسي پيش رو نداريم و دوستان ما با تجربه كافي و شناختي كه از اين مراسم دارند با تمام قوا و توان خود براي برگزاري هرچه باشكوه تر اين مراسم فعاليت مي كنند. وي تاكيد كرد: از هر حركت و شعاري كه موجب شائبه تفرقه باشد بايد به جد پرهيز شود و هر آهنگ و شعاري غير از وحدت در روز 14 خرداد، هم خلاف شرع و هم خلاف نظر مقام معظم رهبري است كه امروز پرچمدار وحدت در جهان اسلام هستند.
دبير ستاد بزرگداشت ارتحال امام خميني(ره) تصريح كرد: در مراسم بزرگداشت امام سلايق مختلف حضور دارند اما هر خصوصيت و حساسيتي جز پيروي از امام و ولايت بايد در اين مراسم كنار گذاشته شود. وي با تاكيد بر لزوم هر چه بيشتر كميته هاي مختلف در بزرگداشت ارتحال امام افزود: شب 14 خرداد نيز كه سخنراني رئيس جمهور در اين حرم برگزار خواهد شد، يكي از مسائل مهم است كه بايد با دقت و توجه هرچه بيشتر برگزار شود. روز 14 خرداد نيز مقام معظم رهبري در حرم مطهر سخنراني خواهند داشت و بايد شرايط هرچه بهتر براي حضور گسترده تر مردم فراهم شود به گونه اي كه هيچ كسي از شركت در اين مراسم و استماع سخنان مقام معظم رهبري محروم نشود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14