(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه اول خرداد 1391 - شماره 20214

گزارش تحقيق و تفحص از سايپا به دادگاه ارسال مي شود
معاون رئيس جمهور: ميزان افزايش حقوق كارمندان مطابق اعتبار مصوب مجلس خواهد بود
كوتاه اقتصادي
بهره برداري از بزرگترين مجتمع توليد پي وي سي جهان در ايران
حسيني: با اعمال تحريم نفتي ايران رخ مي دهد نفت 160 دلاري در انتظار اروپا
فرودگاه هاي شيراز، اصفهان و تبريز اقتصادي مي شوند
مبارزه با كشتار دام قاچاق براي پيشگيري از تب كريمه - كنگو
رئيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني:80 درصد صادرات محصولات پتروشيمي خام فروشي است
جديدترين اخبار از پروژه هاي مسكن مهر استان تهران
با نصب نرم افزار جديد تقلب و اختلاس در شبكه بانكي قابل شناسايي مي شود
اقدامات وزارت جهاد كشاورزي براي مقابله با هكرهاگزارش تحقيق و تفحص از سايپا به دادگاه ارسال مي شود

سايپا پولهاي هنگفتي از بانكها با سود بانكي بالا دريافت كرده و بدون مجوز و با سود كمتر در اختيار شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا براي خريد سهام قرار داده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در متن گزارش تحقيق و تفحص از سايپا كه توسط كميسيون صنايع مجلس منتشر شده، آمده است: موضوع واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا با هدف اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يكي از جنجالي ترين موضوعات در اقتصاد كشور بود كه به همت كميسيونهاي تخصصي مجلس و همچنين مركز پژوهشهاي مجلس مورد بررسي و پيگيري قرار گرفت. به اين منظور گزارش اوليه اي به وسيله مركز پژوهشهاي مجلس درباره نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا تهيه شد كه در اين گزارش، ماهيت خريداران سهام شركت خودروسازي سايپا و همچنين ميزان وابستگي و مالكيت پيچيده آن مشخص و تا حدودي به منابع تامين مالي اين خريد اشاره شد.
پس از اين گزارش، كميسيون اصل 90 مجلس به دنبال وظيفه نظارتي خود با توجه به مستندات و مدارك رسيده به آن كميسيون، نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا را بررسي كرد.
نايب رئيس دوم و شهريار طاهرپور به عنوان دبير هيأت تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا انتخاب و پس از انتخاب بلافاصله هيأت رئيسه تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا انتخاب شدند.
پس از انتخابات نيز بلافاصله هيأت رئيسه تحقيق و تفحص در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حضور يافت و به جمع آوري اطلاعات مورد نياز پرداخت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر را براي اخذ نظرات كارشناسي مربوطه تعيين كرد. در پي جلسه با وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت خودروسازي سايپا مقرر شد كارشناسان اين هيأت در ساختمان اصلي مديريت سايپا مستقر شوند.
با استقرار اين كارشناسان و دريافت آمار و اطلاعات و مستندات همچنين تشكيل جلسات متعدد با معترضين و مخالفين و همچنين مسئولان قبلي و وقت شركت مذكور، نتيجه بررسي شواهد و مدارك واصله از سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس و اوراق بهادار بيانگر نكات زير است:
1-احكام قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به ويژه در بحث رقابت رعايت نشده و به صحنه سازي و سندسازي و جابه جايي سهام اقدام شده است. 2-در واگذاري و جابه جايي سهام و خريد سهام، متاسفانه به هيچ وجه بحث حقوق اكتسابي سهامداران رعايت نشده است. زيرا قيمت تابلوي بورس حدود 50 درصد قيمت سهام مورد معامله سايپا در همان روز را نشان مي دهد. اين موضوع حاكي از آن است كه شركت سايپا به هر دليل حتي گذاشتن كليه سرمايه در گردش خود براي خريد اقدام كرده است و اين امر ظلم فاحشي در حق خريد سهام شركت مذكور ارزيابي مي شود زيرا با اين خريد مي توان شركت ديگري مشابه سايپا احداث كرد. 3-به طور حتم نقش رئيس هيأت مديره و مديرعامل و معاونت مالي و شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا در اين جابه جايي و تامين مالي، خلاف قانون بوده و با استفاده از ابزارهاي غيرقانوني اين عمليات را انجام داده اند. در اين زمينه پرونده هاي متعددي در مراجع قضايي، امنيتي و انتظامي موجود است كه همگي مفتوح و قابل پيگيري است. 4-شواهد امر خريد و روند مذكور نشان مي دهد در مرحله اول، سايپا اين پول را پرداخت كرده است. اين شركت پولهاي هنگفتي از بانكها با سود بانكي بالا دريافت كرده و بدون مجوز و با وجود نداشتن شرايط در اساسنامه و با سود كمتري در اختيار شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا براي خريد سهام قرار داده است. 5- با توجه به گزارش حسابرسي، سود سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مربوط به عملكرد سنوات 1387 و 1388 به ميزان 3 هزار و 391 ميليارد ريال در مهلت قانوني توسط شركت خودروسازي سايپا پرداخت نشده و بدون شك بخشي از آن صرف خريد سهام مذكور و اعطاي وام به كاركنان شده است. اين اقدام به منزله تصرف در وجوه عمومي بوده و تضييع حقوق عمومي را موجب شده است.
با توجه به نتايج بررسي، پيشنهاد مي شود مراجع قضائي و دادسراي مبارزه با جرائم اقتصادي و دادستاني تهران، به فوريت پرونده ها را پس از دريافت از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان خصوصي سازي، سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضاي هيأت تحقيق و تفحص، جمع بندي و به دادگاه هاي صالح ارائه كنند.
در اين اثناء شخص وزير صنعت، معدن و تجارت خود بر اين شركت بزرگ خودروسازي نظارت كند تا مصوبات كميسيونهاي اصل 44 و اصل 90 و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و شوراي رقابت و احكام صادر شده از مراجع ذي صلاح اجرا شود و از فروپاشي اين گروه خودروسازي جلوگيري به عمل آيد.

 معاون رئيس جمهور: ميزان افزايش حقوق كارمندان مطابق اعتبار مصوب مجلس خواهد بود

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در سال جاري بستگي به ميزان اعتبارات مصوب در بودجه سال 91 ازسوي مجلس دارد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، لطف الله فروزنده دهكردي درباره پيش بيني، محاسبه و پيشنهاد افزايش حقوق كارمندان به ميزان نرخ تورم در بودجه ساليانه اظهار داشت: در قانون مربوطه دو قيد وجود دارد كه يكي مربوط به اعتبارات بودجه اي و ديگري هم در زمينه تورم است كه طبيعتا به هر ميزان اعتباري كه در بودجه پيشنهادي امسال درباره ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت به مجلس داده شده و در آنجا به تصويب رسيده باشد به تناسب آن اعتبار، حقوق كاركنان دولت افزايش پيدا مي كند.
اين اظهارات فروزنده در حالي مطرح شد كه هفته پيش مجلس در جريان تصويب بودجه سال جاري رقم اعتبار حقوق و دستمزدها را از 64 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت به 60 هزار ميليارد تومان تقليل داد. اين اتفاق باعث شد تا برخي مسئولان دولتي با اشاره به كسري 4 هزار ميليارد توماني اعتبار حقوق و دستمزدها درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال جاري ترديدهايي را مطرح كنند، اما در مقابل برخي نمايندگان مجلس معتقدند دولت قول داده كه سقف افزايش حقوق كارمندان را تا 15 درصد بالا ببرد.
موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين باره گفت: دولت قول داده است كه افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان را در سال جاري اعمال كند و اگر مي خواهد حقوق كارمندان را 10 درصد افزايش دهد نبايد اين موضوع به گردن مجلس انداخته شود.
البته برخي رسانه ها اين پرسش را مطرح كردند كه هنگام تصويب ميزان بودجه چرا نمايندگان اعتبار كمتر را تصويب و براي افزايش بيشتر حقوق ها فقط قول گرفته اند.
ممبيني: دولت آخر سال بايد متمم ارائه كند
از سوي ديگر رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: اعتبار فصل يك و شش قانون بودجه 91 با 5 هزار ميليارد تومان كسري مواجه شد.
وي گفت: اگر همان گونه كه به كارمندان قول داده ايم، حقوق آنها تا 15 درصد افزايش پيدا كند، آخر سال مجبور خواهيم شد متمم 5 هزار ميليارد توماني براي قانون بودجه به مجلس نهم ارائه كنيم.
ممبيني گفت: با اعتبارات كنوني فصل يك و شش حداكثر مي توان تا 10 درصد افزايش حقوق كارمندان دولت را در سال جاري اعمال كرد.
وي افزود: از اين 5 هزار ميليارد تومان كسري در واقع 4 هزار ميليارد تومان براي حقوق و دستمزد و هزار ميليارد تومان براي برنامه مقابله با ريزگردها در استانهاي مرزي قرار است، استفاده شود.

 كوتاه اقتصادي

¤ مدير عامل سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) گفت: امكان نصب حدود 15 هزار مگاوات نيروگاه هاي بادي به صورت قطعي در كشور وجود دارد. يوسف آرمودلي در سمينار تخصصي بسيج صنعت برق كشور افزود: اين در حالي است كه بررسي هاي ما وجود ظرفيت عدد بالاي 40 هزار مگاوات را براي توربين هاي بادي نشان مي دهد.
¤ مدير بازار فرابورس از پذيره نويسي شركت بيمه تعاون به عنوان نخستين شركت تعاوني سهامي عام در فرابورس خبر داد و گفت: اين نخستين شركتي است كه تمام پذيره نويسي آن تنها از طريق فرابورس و شبكه كارگزاري انجام مي شود.
¤ معاون مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران گفت: بيش از 40 پروژه اكتشافي در مناطق مختلف كشور در حال انجام است كه پس از انجام اين پروژه ها، طاقديس هاي مورد نظر شناسايي و اولويت بندي براي حفاري هاي اكتشافي انجام مي شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2254 الي 2259، 2276 الي 2279، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤مقامهاي فدرال آمريكا از ادامه فعاليت يك بانك ديگر در اين كشور جلوگيري كردند. به گزارش آسوشيتدپرس، با تعطيلي اين بانك در ايالات آلاباما تعداد بانكهاي ورشكسته آمريكايي از ابتداي سال 2012 ميلادي تاكنون به 24 مورد رسيده است.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران ديروز با جابجايي 21 ميليون اوراق بهادار به 108 ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات را در بازارهاي اول و دوم فرابورس، بانك ايران زمين در بازار اول فرابورس با جابجايي 9 ميليون و 586 هزار سهم با نرخ هزار و 525 ريال داشت. كمترين حجم معاملات را مرجان كار در بازار اول با خريد و فروش 3 هزار و 500 سهم و با نرخ 7 هزار و 479 ريال كسب كرد.
¤ رئيس اتحاديه قهوه خانه داران گفت: ما پيگير راه اندازي قهوه خانه ويژه بانوان هستيم و در نظر داريم با همكاري و اجازه نيروي انتظامي و اداره اماكن، مكاني مختص بانوان ايجاد كنيم و صحبت هايي نيز در اين رابطه صورت گرفته است.عباس علائي اظهار كرد: در رابطه با تشكيل قهوه خانه ويژه بانوان بايد به درستي شرايط و جزئيات آن مورد بررسي قرار گرفته و نظرات را از مراكز مربوط دريافت كرده و بعد از بررسي و سنجيدن شرايط به نتيجه مشخصي در اين رابطه برسيم.
¤ كلنگ احداث مدرسه 6 كلاسه بانك ملي ايران در شهرستان كبودرآهنگ همدان با حضور معاون سازمان نوسازي مدارس كشور و مسئولان محلي بر زمين زده شد.به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، اين مدرسه با بودجه اي بالغ بر 3 ميليارد ريال از محل بودجه جوايز حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك ملي ايران و در مدت زماني حدود يك سال ساخته خواهد شد.در اين مراسم سيدباقر مسلمي معاون سازمان نوسازي مدارس كشور با تقدير از مشاركت مستمر بانك ملي ايران در امر مدرسه سازي گفت: حضور در عرصه مدرسه سازي شايسته اهالي معرفت و معنويت است و ترويج آن باعث تجلي بيشتر مفهوم انسانيت و تحكيم روابط انساني است.

 امروز با حضور رئيس جمهور صورت مي گيرد
بهره برداري از بزرگترين مجتمع توليد پي وي سي جهان در ايران

ايران به بزرگترين توليدكننده زنجيره پي وي سي جهان تبديل مي شود.
بزرگترين مجتمع توليدكننده پي وي سي جهان در ايران امروز با حضور رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد. با افتتاح كامل مجتمع پتروشيمي اروند ماهشهر، ايران بزرگترين توليدكننده پي وي سي جهان مي شود. با بهره برداري از پتروشيمي اروند توليد PVC در ايران به دو برابر افزايش مي يابد.
پس از راه اندازي كامل، اين كارخانه پتروشيمي مي تواند سالانه 300 هزار تن گريدS و 40 هزار تن گريدEمحصول PVC را توليد كند. اين حجم از توليد در حالي است كه توليد كل محصول PVC در جهان يك سوم توليد مجتمع اروند است.به گزارش ايسنا، عمليات ساخت مجتمع پتروشيمي اروند از سال 1382 آغاز شده است كه با راه اندازي كامل آن سالانه دو ميليون و 800 هزار تن به ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور افزوده مي شود.
پلي وينيل كلرايد (PVC)، كلرآلكالي(CA)، اتيلن دي كلرايد(EDC) و وينيل كلرايد منومر(VCM) از جمله محصولات توليد شده در اين مجتمع پتروشيمي است.
توليد سالانه 634 هزار تن كاستيك (سود سوزآور) با خلوص 100 درصد و تأمين سالانه 186 هزار و 700 تن گاز كلر براي تعدادي از واحدهاي پتروشيميايي منطقه و توليد انواع محصولات جانبي نظير آب ژاول (هيپو كلريد سديم) به ميزان 16 هزار و 260 تن و سالانه 329 هزار و 300 تن اتيلن دي كلرايد براي تأمين نياز بازارهاي داخلي و صادرات به خارج از كشور از اهداف ديگر اين طرح است.
نمك صنعتي و اتيلن، خوراك اصلي اين طرح پتروشيميايي است كه سالانه يك ميليون و 300 هزار تن نمك مورد نياز اين طرح از طريق درياچه هاي نمك مصنوعي تأمين مي شود.
اتيلن مصرفي نيز به ميزان 252 هزار تن تا زمان راه اندازي خط لوله اتيلن غرب، از طريق اتيلن موجود در شبكه منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، اكسيژن مورد نياز به مقدار 71 هزار و 300 تن از طريق پتروشيمي اروند و اسيد كلريدريك به ميزان 50 هزار تن از پتروشيمي كارون تأمين مي شود.
انواع محصولات پتروشيمي اروند در صنايع پايين دستي و براي توليد لوازم خانگي، انواع پلاستيك ها، عايق ها، لوله، رنگ ها، شيلنگ ها، مواد ضدعفوني كننده و پاك كننده ها مورد استفاده قرار مي گيرد.همچنين قرار است اسكله دوم مايعات منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر براي صادرات محصولات پتروشيمي امروز افتتاح شود.

 حسيني: با اعمال تحريم نفتي ايران رخ مي دهد نفت 160 دلاري در انتظار اروپا

وزير اقتصاد كشورمان هشدار داد با تحريم نفتي اروپا عليه ايران احتمال افزايش قيمت هر بشكه نفت تا 160 دلار وجود دارد.
سيدشمس الدين حسيني كه در نيويورك به سر مي برد در مصاحبه با سي ان ان گفت: ايران مي تواند تحريم ها را تحمل كند اما اقتصاد ساير كشورها ضربه خواهد ديد.
حسيني اظهار داشت: در صورتي كه اتحاديه اروپا تحريم نفتي را از ابتداي جولاي اجرايي كند، قيمت هاي جهاني نفت ممكن است به 160 دلار در هر بشكه برسد.
به گزارش فارس وي افزود: «ما بايد توجه زيادي به اين نكته كنيم كه چه زماني از درآمدهاي نفتي و تحريم نفتي سخن مي گوييم؟ برندگان و بازندگان اين تحريم ها چه كساني هستند؟» وي اضافه كرد: «در واقع، اين امر مشكل به نظر مي رسد. اما نه فقط براي ايران و ما مي توانيم خاطر جمع باشيم كه افزايش قابل توجهي در قيمت هاي بازار جهاني نفت رخ خواهد داد. حالا، آيا اين بهترين رويكرد است؟»
حسيني گفت: ايران 33 سال است كه تحريم ها را تحمل كرده و اين حقيقتاً نشان مي دهد كه توان اقتصاد ايران به شكلي است كه مي تواند اين تحريم ها را تحمل كند و تنها اقتصادي نخواهد بود كه از اين تحريم ها آسيب مي بيند. نگراني ها از تحريم نفت ايران، بهاي نفت را در ماه فوريه به 128 دلار در هر بشكه رساند.

 فرودگاه هاي شيراز، اصفهان و تبريز اقتصادي مي شوند

مدير عامل شركت فرودگاه هاي كشور گفت: فرودگاههاي شيراز، اصفهان و تبريز بزودي به فرودگاه هاي اقتصادي كشور افزوده مي شوند.
محمود رسولي نژاد در گفتگو با مهر در خصوص برنامه دولت براي اقتصادي شدن فرودگاهها، بيان كرد: پيش بيني مي كنيم كه امسال علاوه بر 3 فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد، فرودگاه امام خميني(ره) و فرودگاه مهرآباد كه 3 فرودگاه اقتصادي ما هستند، فرودگاه هاي شهيد دستغيب شيراز، اصفهان و تبريز هم اقتصادي شوند.
مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور با بيان اينكه اقتصادي شدن اين فرودگاه ها به اين معنا است كه نسبت درآمد به هزينه ها يكسان مي شود، گفت: اين فرودگاه ها در 6 ماهه ابتداي امسال به فرودگاه هاي اقتصادي كشور افزوده مي شوند.
وي با اشاره به برنامه ر يزي براي اقتصادي شدن 4 فرودگاه ديگر، بيان كرد: اين فرودگاهها از برنامه هاي شركت فرودگاه ها براي اقتصادي شدن است اما در حال حاضر زيرساخت هاي اين اقدام فراهم نشده است و منتظر ابلاغ ضوابط خاص اين فرودگاه ها هستيم تا طرح هاي توسعه اي آنها به اجرا برسد.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اعطاي گواهينامه هاي فرودگاهي به برخي از فرودگاه ها، افزود: گواهينامه فرودگاهي براي فرودگاه هاي شيراز، اصفهان، بندرعباس و فرودگاه امام خميني آماده شده و به زودي به اين فرودگاه ها اعطا خواهد شد.
وي تصريح كرد: هفته آينده گواهينامه فرودگاهي به فرودگاه شهيد دستغيب شيراز به عنوان اولين فرودگاه تحويل داده مي شود.

 رئيس سازمان دامپزشكي خبر داد
مبارزه با كشتار دام قاچاق براي پيشگيري از تب كريمه - كنگو

رئيس سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به اينكه تب كريمه- كنگو در دام علائم خاصي ندارد، افزود: بيشترين علايم اين بيماري در انسان مشاهده مي شود.
سيدمحسن دستور در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: سازمان دامپزشكي كشور براي جلوگيري از اين بيماري در انسان اقدامات پيشگيرانه اي را در نظر گرفته است.
وي برگزاري كلاس هاي آموزشي براي افراد شاغل در كشتارگاه ها و سمپاشي دام ها و اماكن دامي را از جمله اقدامات پيشگيرانه بيماري تب كريمه- كنگو ذكر و اضافه كرد: در حال حاضر بايد بنا را بر اين گذاشت كه كليه دام ها، داراي اين بيماري اند.
رئيس سازمان دامپزشكي كشور مبارزه با كشتار دام قاچاق را از ديگر برنامه هاي پيشگيرانه سازمان دامپزشكي كشور براي بيماري تب كريمه- كنگو دانست و افزود: با توجه به اينكه اين بيماري ممكن است در هر دامي وجود داشته باشد بايد شهروندان از كشتار دام در خارج از كشتارگاه خودداري كنند.
معاون وزير جهاد كشاورزي در ادامه با بيان اينكه گوشت هاي ممهور به مهر دامپزشكي به لحاظ مصرف موردي ندارند، عنوان كرد: براي جلوگيري از اين بيماري در جامعه عشايري كشور نيز اقدامات پيشگيرانه اي از قبيل دادن دستكش به عشاير و نظارت هاي دامپزشكي در حال انجام است.
دستور با تأكيد بر مبارزه با قاچاق دام در كليه استان ها به ويژه مناطق مرزي كشور، تصريح كرد: در حال حاضر بحث قاچاق دام نسبت به سال هاي گذشته كمتر شده است.
او با بيان اينكه بيماري تب كريمه- كنگو سال هاي گذشته نيز وجود داشته است، گفت: با توجه به مرگ و مير تعدادي از افراد، كارشناسان سازمان دامپزشكي با همكاري كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دنبال شناسايي منشأ اين بيماري در كشور هستند.
وي استفاده از پيش سرد را در كشتارگاه ها يكي ديگر از عوامل جلوگيري از انتقال بيماري تب كريمه- كنگو به انسان دانست و عنوان كرد: در حال حاضر كليه كشتارگاه هاي صنعتي دام كشور مجهز به پيش سرد مي باشند و در ساير كشتارگاه هاي وابسته به شهرداري ها نيز اقداماتي در اين خصوص انجام شده و مشكلي به اين لحاظ نداريم.

 رئيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني: 80 درصد صادرات محصولات پتروشيمي خام فروشي است

رئيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معتقد است: 80 درصد صادرات محصولات پتروشيمي كه از آن با نام صادرات غيرنفتي نام برده مي شود، خام فروشي است.
به گزارش ايرنا، سيدمحمد بحرينيان در دوازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، نبود راهبرد منسجم و شفاف توسعه اقتصادي و نبود اجماع ميان متخصصان و كارشناسان را دو علت اصلي عدم استفاده مناسب از وجوه درآمدي در اقتصاد ايران دانست.
وي همچنين از آنچه شجاعت دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ناميد، قدر داني كرد و گفت: در ابتداي اجراي قانون بيشترين اختلاف درباره فاز نخست بر سر روش اجراي قانون بود.
بحرينيان به پروژه هاي نيمه تمام وزارتخانه هاي مختلف در طول سال هاي اخير بدون توجه به منابع درآمدي آن اشاره كرد و گفت: هم اكنون وزارت صنعت، معدن و تجارت 20 هزار طرح نيمه تمام با بيش از 20 درصد پيشرفت فيزيكي و 7 هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بالاي 50 درصد در دست اجرا دارد.
رويكرد برد-برد
در مذاكرات بغداد
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز با اشاره به مذاكرات پيش روي جمهوري اسلامي ايران با دنيا بر سر مباحث هسته اي گفت: در مذاكرات بغداد، بايد تلاش كرد تا رويكرد «برد-برد» مورد توجه قرار گيرد و لازمه اين سياست گذاري، عدم استفاده از گفتمان همراه با فشار است.
محمد نهاونديان در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به گزارش رقابت پذيري كه به تازگي منتشر شده است، گفت: اين گزارش نشانگر اين است كه در ايران، دسترسي به منابع مالي و بانكي، بزرگ ترين مانع بر سر راه رقابت در ايران به شمار مي رود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: بررسي ها نشانگر اين است كه ميزان تسهيلات بانكي پرداختي به بخش صنعت و كشاورزي، كمتر از نيمي از سهمي است كه در شوراي پول و اعتبار براي آن ها تصويب شده است.
وي تصريح كرد: اگر معتقديم كه امسال، سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني است، بايد راهي براي حل اين مشكل، پيدا كنيم.

 جديدترين اخبار از پروژه هاي مسكن مهر استان تهران

مديران عامل سه شهر جديد اطراف تهران خبرهاي تازه اي درباره مسكن مهر اين شهرها اعلام كردند.
سعيد صابوني مديرعامل شهر جديد پرند از افتتاح 85 تا 90 هزار واحد مسكن مهر تا پايان سال جاري در اين شهر خبر داد.
وي در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: نزديك به 76 هزار واحد در پرند در مرحله پايان سفت كاري است.
صابوني افزود: اين 76 هزار واحد در 2 الي 3 ماه آينده به مرحله نازك كاري مي رسد.
مديرعامل شهر جديد پرديس هم گفت: براي جلوگيري از افزايش كاذب قيمتها، شروع احداث واحدهاي مسكن مهر را در دستور كار قرار داديم كه در روزهاي آينده كلنگ زني آن از سوي وزير انجام مي شود و جزئيات پروژه ها اطلاع رساني خواهد شد، ضمن آنكه خارج از سيستم شركت عمران شهر جديد پرديس ثبت نام نداريم و بايد تمام ثبت نامها از طريق شركت باشد.
هدايت در گفت وگو با مهر بيان كرد: به دليل اينكه ساخت واحدهاي جديد را شروع كرديم در روزهاي آينده ثبت نام متقاضيان شروع مي شود و زمان آن از سوي شركت عمران پرديس اعلام خواهد شد.
هدايت با اشاره به اينكه امسال 9 هزار واحد در پرديس تكميل و تحويل متقاضيان خواهد شد، اظهار داشت: 4 هزار واحدي كه از سوي رئيس جمهور افتتاح شد، مراحل تحويل را سپري مي كند.
مديرعامل شهر جديد پرديس در خصوص دليل تأخير در واگذاري پروژه هاي افتتاح شده، گفت: برخي از متقاضيان در تكميل ثبت نام مشكل دارند و يا ضامن به بانك معرفي نكردند كه در هر صورت نمي توانند واحد خود را تحويل بگيرند.
وي تصريح كرد: برخي از متقاضيان هم بخشي از منابع مالي را تأمين نكردند و يا اينكه با توافق با پيمانكار در حال انجام كارهايي هستند كه در تعهد پيمانكار نبوده است.
هدايت با بيان اينكه برخي از پروژه ها نواقص احتمالي داشته كه پيمانكار در حال اصلاح آنها است، بيان كرد: هم اكنون در يكي از پروژه هاي بزرگ پرديس 90 درصد متقاضيان ساكن شدند و برخي نيز در حال انجام كارهايي هستند و تا يك ماه آينده بخش زيادي از ديگر پروژه هاي مسكن مهر در واحدها ساكن مي شوند.
مديرعامل شهر جديد هشتگرد هم در گفت وگو با فارس گفت: در برنامه اي كه براي شهر هشتگرد پيش بيني شده است، 58 هزار واحد مسكوني مهر قرار بود احداث شود كه 53 هزار واحد مسكوني آن اجرايي شده و در سال 89 حدود 1002 واحد مسكوني افتتاح شد.
غلامي ادامه داد: در اين شهر 4 هزار واحد مسكوني در حال حاضر آماده افتتاح است كه در همين 4 هزار واحد مسكوني مردم و متقاضيان مي آيند و قبل از افتتاح سكونت مي كنند.
غلامي خاطرنشان كرد: اسناد اين واحدهاي مسكوني در حال حاضر به نام جمهوري اسلامي تأمين شده است و متناسب با حضور متقاضيان در واحدهاي مسكوني و تحويل آن واحدها، متقاضيان مي توانند با گردش كاري كه پيش بيني شده است اسناد را به نام خود اخذ كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آورده متقاضيان مسكن مهر در هشتگرد در چه حدي است، گفت: آورده متقاضيان در هشتگرد براي اين واحدهاي مسكوني متغير است اما از 7 ميليون تومان تا 11 ميليون تومان ادامه دارد.
غلامي در پاسخ به اين سؤال كه آيا خريد و فروش مسكن مهر قانوني و شدني است، تأكيد كرد: واحد مسكوني مهر اعياني به نام متقاضي است و اين اعياني با رعايت ضوابط ثبت اسناد و املاك كشور قانوني است.
مديرعامل شهر جديد هشتگرد گفت: هزينه قرارداد ساخت مسكن مهر در هشتگرد متري 300 هزار تومان و تحويل آن به متقاضيان كمتر از 400 هزار تومان است اما با هزينه هاي آماده سازي، هزينه هاي نظارتي و ساير هزينه ها براي تكميل پروژه هاي جديد هشتگرد عمدتاً كمتر از 450 هزار تومان تحويل متقاضيان مي شود.
هيچ واحدي بدون امكانات تحويل نمي شود
در همين حال رستميان معاون وزير راه و شهرسازي در گفت وگو با ايسنا درباره زيرساخت هاي مسكن مهر اظهار كرد: هر واحدي كه ارائه مي كنيم، قطعاً خدمات زيرساخت هم دارد. بدون زيرساخت ما واحد را به كسي تحويل نمي دهيم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكانات و زيرساخت هاي مسكن مهر در شأن يك ايراني براي زندگي كردن هست يا خير؟ تصريح كرد: من خود حاضر هستم در يكي از واحدهاي مسكن مهر زندگي كنم، زيرا واحدهايي كه تحويل داده شده، از نظر امكانات در سطح خوبي قرار گرفته است.
وي ادامه داد: ما هيچ واحدي را بدون خدمات زيربنايي تحويل نمي دهيم. متقاضي كه هنوز سكونت نكرده، چه طور مي تواند ادعا كند كه واحدها از امكانات زيربنايي برخوردار است يا نه؟
رستميان با تأكيد بر اين كه هر واحد مسكن مهر از امكانات آب، برق، گاز و تلفن برخوردار است، بيان كرد: ما هر امكاناتي كه واحدهاي مسكوني و متقاضيان آنان براي داشتن زندگي مطلوب نياز دارند را فراهم مي كنيم.

 با نصب نرم افزار جديد تقلب و اختلاس در شبكه بانكي قابل شناسايي مي شود

شناسايي هرگونه تقلب و اختلاس در شبكه بانكي با نصب نرم افزار جديد نظارت در شبكه بانكي طي يك تا دو ماه آينده امكان پذير خواهد شد.
مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران در گفت وگو با ايرنا، افزود: براي جلوگيري از هرگونه اختلاس در شبكه بانكي، نرم افزاري براي مديران ارشد بانك ها طراحي شده تا از طريق آن امكان گروه بندي مشتريان خاص و تغييرات حساب آنها فراهم شود.
محمدجليلي ادامه داد: مديران بانك ها با بهره گيري از اين نرم افزار مي توانند تغييرات حساب مشتريان را به بخش بازرسي و نظارت اطلاع داده و نظارت به صورت خودكار انجام مي شود.
جليلي با بيان آنكه، اين نرم افزار، اختلاس و تقلب را به مديران ارشد گزارش مي دهد، گفت: بهره گيري از نرم افزار نظارت ظرف يك تا دو ماه آينده عملياتي و در بانك ها نصب مي شود. مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران، توسعه فعاليت هاي اين شركت را از برنامه هاي سال جاري اعلام كرد و گفت: 23 بانك عضو اين شركت هستند و تا پايان سال جاري نيز تعدادي از موسسات مالي و اعتباري و همچنين ليزينگ ها به آنها اضافه خواهند شد.
وي ادامه داد: براساس برنامه ها قرار است در سال جاري بيمه ها نيز به عضويت اين شركت درآيند تا اهليت اعتباري بيمه گذاران نيز بررسي شود.
يادآور مي شود: شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران به عنوان يكي از 7 نهاد مالي جديد با حمايت وزارت امور اقتصادي و دارايي و مشاركت كليه بانك هاي كشور و برخي از شركت هاي بزرگ بيمه و ليزينگ در آبان ماه 1385 به صورت سهامي خاص تاسيس شده است. هدف اصلي شركت به عنوان شركت سنجش اعتبار (Credit Bureau)، بهبود مديريت ريسك سيستم اعتباري كشور از طريق ارائه خدمات رتبه بندي و اعتبارسنجي به آنها مي باشد. استفاده از خدمات شركت موجب خواهد شد تا شركت هاي اعتبار دهنده از وضعيت كنوني و سابقه اعتباري مشتريان خود مطلع شده و آنها را قادر مي سازد تا تصميمات اعتباري خود را به صورت علمي، با ريسك كمتر و در زمان سريع تري اتخاذ نمايند.

 اقدامات وزارت جهاد كشاورزي براي مقابله با هكرها

وزارت جهاد كشاورزي اقداماتي در زمينه برطرف شدن اختلالات به وجود آمده در سايت اين وزارتخانه را به انجام رسانده است.
سيدجواد حسيني مشاور وزير جهاد كشاورزي در گفتگو با مهر در خصوص اختلالات بوجود آمده در دسترسي به پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: بخش آمار و فن آوري اطلاعات اين وزارتخانه به منظور افزايش امنيت شبكه اطلاعات و مقابله با نفوذ هكرها از 2 هفته پيش تاكنون اقداماتي را انجام داده كه موجب بوجود آمدن اختلالاتي جهت دسترسي به سايت اين وزارتخانه شده است.
وي تصريح كرد: البته اينترنت داخلي وزارتخانه هم طي دو هفته گذشته با اختلال مواجه شده بود كه خوشبختانه از ديروز اين اختلالات برطرف شده است.مديركل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي در بيان جزئيات اقدامات انجام شده در راستاي افزايش امنيت شبكه اطلاعات اين وزارتخانه عنوان كرد: ارتقاي فايروال سخت افزار شبكه اطلاعات، ارتقاي فايروال و آنتي ويروس و آنتي هك نرم افزاري تحت شبكه وب و ساماندهي و كنترل نظارت و افزايش ايمني شبكه سيستم ها و ورودي و خروجي هاي سيستم در اين وزارتخانه براي جلوگيري از نفوذ هكرها از جمله اقدامات انجام شده است.

 

(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14