(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 22  آذر  1391 - شماره 20379

ضمن انتقادات شديد اعضاي شوراي شهرو ارائه تذكرات و هشدارهاي لازم
متمم بودجه 91 شهرداري تهران با اعمال تغييرات تصويب شد
محور لردگان- بروجن بار ديگر حادثه آفريد
تصادف ميني بوس معلمان 2 كشته و 27 مجروح برجاي گذاشت
براي اولين بار در كشور انجام شد
پيوند سلول هاي بنيادين براي درمان سرطان چشم
در تجمع در مقابل استانداري خوزستان
جمعي از آزادگان خواستار اجراي ماده 13 شدند
واگذاري حق فرزند خواندگي به خانواده هاي تك فرزند
از سوي كميته امداد
جشن خودكفايي 100 هزار خانوار تحت پوشش برگزار شد
دستگيري اعضاي شبكه سرقت قطعات خودرو
انبار كارخانه كوكاكولا مشهد در آتش سوخت
اعتراض كشاورزان بنابي به خلف وعده صندوق بيمه
201490 ؛ سامانه پيام كوتاه كمبودهاي دارويي
كشف 600 ميليون ريال كالاي قاچاق دركاشان
در يكي از روستاهاي خرم آباد
دختربچه روستايي بر اثر گازگرفتگي روباه دچار مرگ مغزي شد
مسلمانان دومين گروه مذهبي بزرگ انگليس
714 نفر قرباني طوفان فيليپين شدند
ميمون فراري در فروشگاه
كركس جاسوس به دام افتاد


ضمن انتقادات شديد اعضاي شوراي شهرو ارائه تذكرات و هشدارهاي لازم

متمم بودجه 91 شهرداري تهران با اعمال تغييرات تصويب شد

شوراي اسلامي شهر تهران ديروز متمم پيشنهادي بودجه سال 91 شهرداري را با اعمال تغييراتي در بخش بودجه غيرنقدي و انتقاد و تذكر مكرر تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در ابتداي بررسي ماده واحده متمم پيشنهادي از سوي شهرداري گفت: در حالي كه شهرداري در لايحه پيشنهادي خود 10 درصد افزايش بودجه در بخش نقدي و 60 درصد افزايش بودجه در بخش غيرنقدي را پيش بيني كرده بود اما در كميسيون تلفيق پس از بررسي استدلال هاي مسئولين شهرداري در نهايت با 10 درصد افزايش در بخش نقدي و 30 درصد افزايش بودجه غيرنقدي موافقت كرد.
در اين جلسه به رغم توضيحات حسين محمدپورزندي معاون مالي و اداري شهردار تهران درخصوص نحوه پيش بيني اضافه درآمدهاي شهرداري مبني بر اينكه عمده افزايش درآمد در بخش مربوط به مجتمع هاي ايستگاهي مترو است و محاسبات كاملا علمي و جاي هيچ گونه اشكالي نيست اما با انتقاد مكرر و توضيحات آن ها به همراه ذكر مصاديق مواجه شد.
پورزندي يكي از دلايل افزايش چشمگير بودجه غيرنقدي را ارائه ملك به شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها دانست و با اشاره به اينكه شهرداري امسال بيش از 1000 ميليارد تومان در بخش غيرنقدي به جاي دولت به مترو كمك كرده است تاكيد كرد: به طور كلي مترو عمدتا با فروش مجتمع هاي ايستگاهي اداره شده است و به عنوان مثال آزادسازي واگن هاي مترو از گمرك با استفاده از همين بودجه محقق شده است.
شكيب: شهرداري درخصوص منابع درآمدي مردم را از نگراني در آورد
دكتر حمزه شكيب رئيس كميسيون عمران شوراي شهر در پاسخ به سخنان معاون مالي شهرداري در تذكري از شهرداري خواست كه منابع درآمدي خود را به صورت شفاف منتشر كند تا مردم از نگراني رهايي پيدا كنند.
شكيب افزود: شهرداري بايد روشن كند كه آيا تغيير كاربري ها متوقف شده است.
رئيس كميسيون عمراني شوراي شهر استفاده از لفظ «مديريت علمي» توسط معاون شهردار را بازي با كلمات دانست و افزود: اين كه ادعا مي كنيد برآوردهايتان علمي است درست نيست. چون هم شما مي دانيد و هم مردم مي دانند كه درآمدهاي شما از كجا به دست مي آيد و اين جدول هايي كه ارائه مي دهيد شكلي است و آن طور كه بايد با واقعيت فاصله دارد. شكيب تاكيد كرد: بخش عمده افزايش درآمدهاي شهرداري، ناشي از تخلفات شهرسازي است و غالبا با افزايش تراكم يا اخذ عوارض اضافي و غيرقانوني درآمد خود را افزايش مي دهد.
وي تصريح كرد: شايد در نگاه اول به نظر برسد كه اين گونه درآمدها بر بودجه شهرداري ها مي افزايد اما اين اقدامات كالبد شهر را دچار مشكل مي كند.
انتقاد بيادي از مديريت كيسه اي در شهرداري
مهندس حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر هم با اشاره به توضيح مهندس چمران و سيد مناف هاشمي معاون برنامه ريزي شهرداري درخصوص درآمدهاي غيرنقدي شهرداري و نحوه تحصيل آن گفت: آنچه در اين نوع درآمدها جاي اشكال دارد وجود ابهام در ميزان درآمدهاست و ما نمي دانيم كه اگر ميزان درآمدها در اين بخش زياد باشد جاي تشويق دارد يا تنبيه. حد و مرز و شرايطي براي آن لحاظ نشده است.
وي تاكيد كرد: اين نوع مديريت را مديريت كيسه اي مي گويند و متاسفانه اين طور كارها با برنامه نيست.
بيادي همچنين از بي توجهي شهرداري به بدهي هاي خود با وجود افزايش درآمد انتقاد كرد و گفت: تنها چيزي كه در مقوله درآمد و هزينه ها به آن توجه نمي شود بدهكاري هاي شهرداري است.
دانشجو: افزايش 60 درصدي درآمدهاي شهرداري نگران كننده است
خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر هم در اين رابطه به نگراني مهمتري از درآمدهاي غيرنقدي شهرداري اشاره كرد و افزود: اينكه ظرف مدت شش ماه شهرداري مدعي مي شود توان افزايش 60 درصدي بودجه غيرنقدي خود را دارد، موجب نگراني است. وي با تاكيد بر اين مطلب كه شهرداري با پيش خور كردن درآمد پروانه هاي ساخت در سه سال آتي مديريت شهري را در آينده دچار مشكل خواهد كرد گفت: منابع غيرنقدي، به منزله ثروتي در شهر تهران است كه بايد طي ساليان سال جريان داشته باشد و در تمامي دوره ها از آن استفاده شود.
مناف هاشمي معاون برنامه ريزي شهرداري در پاسخ به دانشجو به شرايط اقتصادي دولت اشاره كرد و گفت: كدام اقتصاددان تصور مي كرد كه برخي اقلام مربوط به پروژه هاي عمراني 100 درصد و بيشتر افزايش قيمت داشته باشد و چه كسي تورمي كه اواسط امسال رخ داد را پيش بيني مي كرد؟
وي افزود: در شرايطي كه تخصيص هاي بودجه دولتي زير 20 درصد است شهرداري مي تواند از منابع غيرنقدي خود بهتر استفاده كند.
قياس دولت و شهرداري مع الفارق است
خسرو دانشجو در ادامه در پاسخ به اظهارات معاون برنامه ريزي شهرداري تهران گفت: قياس دولت و شهرداري يك قياس مع الفارق است چرا كه دولت در شرايط تحريم است و در تامين بخشي از منابع خود با مشكلات جدي مواجه است.
وي با انتقاد از نوع بيان و استدلال معاون شهردار تهران گفت: اينكه مسئولان شهرداري ادعا مي كنند همه چيز علمي است توهين به فهم شوراي شهر و مردم است.
وي گفت: مگر همه اعضاي شوراي شهر يكپارچه با پروژه پياده راه امام حسين(ع) مخالفت نكردند. از كدام ظرفيت علمي يا كدام اجازه قانوني بودجه اي براي اجراي اين پروژه استفاده شد؟ با وجود اينكه اين پروژه در بودجه نبود و توجيه علمي هم نداشت اما در نهايت متاسفانه شهرداري كار خودش را كرد.
دانشجو، همچنين از اعطاي مجوز شش و هفت طبقه در كوچه هاي باريك انتقاد كرد و گفت: خانه هاي هفت طبقه مثل قارچ در كوچه هاي تنگ سر برمي آورد. كدام يك از مقررات شهرسازي و ضوابط علمي چنين اجازه اي را داده است؟
وي افزود: شهرداري عوارض 2A را 7A از مردم دريافت مي كند و بعد مدعي افزايش درآمد مي شود؟ در حالي كه ما دائما در اين باره شكاياتي داريم. اين ادعاها توهين به شعور و فهم ماست.
دانشجو تصريح كرد: حتي اين ظرفيت در شهرداري وجود ندارد كه ما به عنوان اعضاي شورا بگوييم كه مي فهميم بسياري از افزايش درآمدها ناشي از چيست و ارتباطي با ظرفيت قانوني و علمي ندارد.
رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر هم ضمن تأييد منتقدين خطاب به معاونين شهرداري گفت: دوستان ما در شوراي شهر به دنبال برنامه محور شدن شهرداري هستند و فكر مي كنم تذكر و دغدغه خوبي است كه بايد به آن توجه شود.
وي گفت: 4 سال است كه روي اين مسئله تأكيد مي كنيم ولي اتفاقي نيفتاده است و امسال بهترين فرصت براي عملي كردن اين خواسته است.
چمران: اگر مديريت شهرداري برنامه اي نشود بودجه نمي دهيم
مهندس چمران هم با اشاره به سخنان مهندس بيادي مبني بر كيسه اي و توبره اي بودن مديريت در بخش درآمدهاي غيرنقدي را تأييد كرد و گفت: اما ولي احساس مي كنيم كه اين مديريت به سوي برنامه اي شدن پيش مي رود و اگر چنين اتفاقي نيفتد ايراد خواهيم گرفت همانطور كه در خصوص پروژه پياده روها انتقاد كرديم و قرار شده در متمم هم بودجه اي برايش اختصاص ندهيم چون آن را غير علمي و غير برنامه اي مي دانيم همانطور كه شهرداري هم اين استدلال ما را پذيرفت. گفتني است، پس از سه ساعت بحث هاي طولاني اعضاي شوراي شهر بعضاً به جدل و بگو مگو ميان برخي از اعضاي شورا تبديل شد، اما سرانجام اعضاي شوراي شهر ضمن تأكيد بر مورد توجه قرار گرفتن تذكرات ارائه شده در شهرداري تهران با نظر كميسيون تلفيق در خصوص تغييرات اعمال شده در لايحه پيشنهادي متمم از سوي شهرداري موافقت كردند.
براين اساس شوراي شهر ضمن كاهش 1400 ميليارد توماني پيشنهاد شهرداري در نهايت رقم حدود 1850 ميليارد تومان را به عنوان متمم بودجه مصوب كرد.
 


محور لردگان- بروجن بار ديگر حادثه آفريد

تصادف ميني بوس معلمان 2 كشته و 27 مجروح برجاي گذاشت

شهركرد- خبرنگار كيهان:
دو دستگاه ميني بوس حامل معلمان مدارس كه از شهركرد عازم لردگان بودند در منطقه دوراهان با يك كاميون تصادف كردند.
معاون اجتماعي نيروي انتظامي استان چهارمحال و بختياري با اعلام خبر فوق به خبرنگار كيهان افزود: در جريان اين حادثه راننده و يكي از معلمان در دم جان خود را از دست دادند و 27 نفر ديگر از معلمان زخمي شدند كه حال 5 نفر از آنان وخيم است.
سرهنگ محمدرضا رمضاني اضافه كرد: معلمان از شهركرد هر روز با دو دستگاه ميني بوس به شهرستان لردگان عزيمت مي كنند و به تدريس دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي مي پردازند.
وي ادامه داد: كارشناسان پليس راه علل حادثه را انحراف به چپ كاميون و لغزندگي جاده اعلام كردند.
 


براي اولين بار در كشور انجام شد

پيوند سلول هاي بنيادين براي درمان سرطان چشم

نخستين پيوند به روش سلول هاي بنيادين برروي كودكي 4 ساله در بيمارستان محك انجام شد.
اميرعباس هدايتي، رئيس بخش پيوند بيمارستان فوق تخصصي كودكان محك در رابطه با اين عمل نادر گفت: اين بيمار 4 ساله از روستايي در شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختياري به بيمارستان فارابي ارجاع داده شد.
اين كودك كه معصومه يلمي نام دارد با تومور چشمي و درگيري در سه نقطه مغز، مايع مغزي نخاعي و مغز استخوان كانديداي پيوند سلول هاي بنيادي قرار گرفت.
وي ادامه داد: درمان اوليه ابتدا با تزريق داخل نخاعي و در 6 نوبت با مصرف داروي جديد انجام گرفت و بافت مغز دوباره ارزيابي شد.
هدايتي تصريح كرد: در تاريخ 20 آبان معصومه 4 ساله در بخش پيوند بستري شد و 2 آذر سلول هاي بنيادي به روش محيطي به وي پيوند زده شد. قبل از پيوند 3 روز متوالي تمام سلول هاي بنيادي خون ساز مغز استخوان از بين برده شد و سلول هاي بنيادين جديد به آن پيوند زده شد.
وي گفت: امروز پس از گذشت 19 روز اين كودك آماده ترخيص است.
 


در تجمع در مقابل استانداري خوزستان

جمعي از آزادگان خواستار اجراي ماده 13 شدند

اهواز-خبرنگار كيهان:
جمعي از آزادگان شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران با تجمع مجدد رو به روي استانداري خوزستان از عدم پاسخگويي مسئولان انتقاد كردند.
در اين تجمع كه بدون حمل هرگونه پلاكارد و سر دادن شعار برگزار شد، ماموران نيروي انتظامي مانع انجام هرگونه مصاحبه با تجمع كنندگان شدند.
به گزارش خبرنگار ما، تجمع كنندگان كه خواستار اجراي مصوبه اعطاي حقوق دوران اسارت و برخورداري از تسهيلات ماده 13 قانون حمايت از آزادگان بودند از حضور ماموران نيروي انتظامي انتقاد كرده و اعلام داشتند: هدف ما ايجاد تنش نيست و ما تنها خواستار رسيدگي به حق و حقوق خود از سوي مسئولان هستيم.
لازم به ذكر است، ماده 13 قانون حمايت از آزادگان بيان مي دارد كه مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اين كه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده يا بعد از اسارت شاغل شده اند به ازاي هر يك سال اسارت 2 سال به عنوان سابقه رسمي و مرتبط تلقي مي شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذي نفع موظف است كسورات بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعد پيش بيني و پرداخت شود. اما به دليل وقوع اختلاس در شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، اين شركت قادر به پرداخت معوقات آزادگان نيست.
 


واگذاري حق فرزند خواندگي به خانواده هاي تك فرزند

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي از تصويب قانون «حمايت از كودكان و نوجوانان» در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و ارسال آن به صحن مجلس خبر داد.
محمد نفريه با تاكيد بر اين كه اكثر ايرادات و انتقادات شوراي نگهبان به اين قانون رفع شده است، اظهار اميدواري كرد، اين قانون با تاييد صحن علني مجلس و شوراي نگهبان اجرايي شود.
وي در ادامه با بيان اين كه 85 درصد از كودكان تحت پوشش سازمان بهزيستي را نمي توان به ساير خانواده ها واگذار كرد، افزود: با تصويب اين قانون در روند فرزند خواندگي تسهيلاتي ايجاد مي شود.
وي افزود: قانون حمايت از كودكان و نوجوانان قوانين پراكنده در حوزه كودكان و نوجوانان را تجميع مي كند و بدين ترتيب مي توان تعداد زيادي از فرزندان تحت پوشش سازمان بهزيستي را به فرزند خواندگي سپرد.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي ادامه داد: بدين ترتيب زنان تنها، خانواده هاي داراي يك فرزند و ايرانيان خارج از كشور نيز مي توانند داراي فرزند خوانده شوند.نفريه همچنين تاكيد كرد: در اين قانون براي واگذاري كودكان به خانواده هاي «امين موقت» نيز تسهيلاتي پيش بيني شده است.به گفته وي، در 380 مركز شبانه روزي سازمان بهزيستي در سراسر كشور، بيش از 9000 كودك و نوجوان نگهداري مي شوند.

 


از سوي كميته امداد

جشن خودكفايي 100 هزار خانوار تحت پوشش برگزار شد

سرويس اجتماعي-
مراسم رونمايي از طرح اشتغال روستاييان و جشن خودكفايي يكصد هزار خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) روز گذشته برگزار شد.
حسين انواري، سرپرست كميته امداد در اين مراسم اظهار كرد: بهبود فضاي كسب و كار، كاهش فاصله درآمدي، رفع محروميت ها، ارتقاي سطح درآمد روستاييان، گسترش فعاليت اقتصادي در نوار مرزي براي كنترل مرزها، كاهش فاصله دو دهك جامعه، كاهش نرخ بيكاري و حمايت از زنان سرپرست خانوار از جمله سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به كميته امداد امام خميني است كه كميته امداد به آن لبيك گفته است.وي تاكيد كرد: تاثير طرح هاي اشتغال كميته امداد تامين امنيت اجتماعي، رشد استعدادها، كم كردن بار مالي دولت و كاهش نرخ بيكاري است.
انواري از مسئولاني كه در زمينه تاثيرات مشاغل خانگي و كوچك اعلام ترديد مي كنند انتقاد كرد و گفت: نياز به بازنگري انديشه هاي اين مسئولان داريم.محمداميد، معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني(ره) نيز در اين مراسم با بيان اينكه 900 هزار طرح هم اكنون در كميته امداد امام خميني در حال اجراست، افزود: استعدادسنجي، آموزش، پرداخت تسهيلات، نظارت بر اجراي طرح هاي اشتغالي و كمك به امر بازاريابي از جمله فعاليت هاي اين نهاد در بخش اشتغال است.
وي از ايجاد بيش از 300 هزار فرصت شغلي در سال گذشته توسط كميته امداد امام(ره) خبر داد و گفت: 42 درصد در بخش خدمات، 36 درصد در بخش دامپروري، 9 درصد در بخش صنايع دستي، هشت درصد در بخش صنعت و بقيه در ساير بخش ها بوده است.
وي كه درباره فعاليت هاي كميته امداد در بخش هاي مختلف سخن مي گفت افزود: امروز يكصد هزار خانوار از چرخه دريافت كمك هاي كميته امداد خارج شده و در بخش خودكفايي قرار گرفته اند و ديگر در ليست مستمري بگيران دائم اين نهاد قرار ندارند.وي تصريح كرد: با خروج يكصدهزار خانوار از چرخه مستمري بگيران كميته امداد، اين نهاد امسال يكصد ميليارد تومان صرفه جويي خواهد كرد، ضمن آنكه قرار است اين منابع در اختيار خانوارهاي جديد تحت حمايت كميته امداد قرار گيرد.
 


دستگيري اعضاي شبكه سرقت قطعات خودرو

رئيس پليس آگاهي تهران از دستگيري بزرگترين شبكه سرقت قطعات خودرو كه در جنوب شهر و مركز پايتخت فعاليت مي نمودند خبر داد.
سرهنگ محمديان در تشريح خبر فوق گفت: اين افراد كه در اكيپ هاي 4 نفره به سرقت قطعات خودرو مي پرداختند به دليل داشتن مالخرهاي مشترك توليد يك شبكه سرقت قطعات خودرو را تشكيل دادند.
وي افزود: به علت تعداد متعدد شكايت ها اقدامات ويژه پليس آگاهي تهران در خصوص شناسايي و دستگيري اين افراد آغاز شد كه بعد از يك ماه تلاش هاي شبانه روزي 23 نفر اعضاي اين باند شناسايي و در يك اقدام غافلگيرانه دستگير شدند.
محمديان در خاتمه با اشاره به دستگيري سارقان و مالخرها و پلمب سه مغازه خاطرنشان كرد: در بررسي از منازل 19سارق و 4 مالخر مقادير بسيار زيادي لوازم خودرو كشف و ضبط گرديد كه اموال مكشوفه به پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل گرديد كه از هموطناني كه در حوزه هاي جنوب شهر و مركز پايتخت قطعات خودرويشان به سرقت رفته تقاضا مي شود كه براي شناسايي اموال به پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران مراجعه نمايند.
 


انبار كارخانه كوكاكولا مشهد در آتش سوخت

مشهد- خبرنگار كيهان:
انبار كارخانه كوكاكولا واقع در ميدان پژوهش مشهد در ميان شعله هاي آتش سوخت.
رئيس اورژانس مشهد با اعلام خبر فوق گفت: هنوز اطلاع دقيقي از نحوه بروز آتش سوزي و تعداد آسيب ديدگان احتمالي در دست نيست.
به گزارش خبرنگار ما، رضا وفايي نژاد افزود: پس از بررسي هاي دقيق تر اطلاعات كامل تري را اعلام خواهيم كرد.
گفتني است در آتش سوزي كه از ساعت 21 دوشنبه شب روي داده و تا ساعت مخابره خبر از سوي خبرگزاري مهر، (30/7 دقيقه صبح) هنوز توسط آتش نشاني مهار نشده بود، نگهبانان كارخانه مدعي شده بودند كه تنها چند تكه كاغذ آتش گرفته و اتفاق خاصي رخ نداده است!
 


اعتراض كشاورزان بنابي به خلف وعده صندوق بيمه

بناب- خبرنگار كيهان:
كشاورزان روستاي قره قشلاق نسبت به عدم جبران خسارات كشاورزان از سوي صندوق بيمه محصولات كشاورزي اعتراض كردند.
جمعي از اهالي و شوراي اسلامي اين روستا با مراجعه به دفتر كيهان در بناب با اعلام اينكه در سال91-90 به علت خشكسالي شديد محصولات كشاورزي گندم آبي و جو بطوركلي از بين رفته اظهارداشتند: در اين مورد كارشناسان صندوق بيمه محصولات كشاورزي خسارت وارد شده را بررسي و صددرصد تعيين خسارت كرده اند؛ ولي بنا به دلايل نامعلومي اين صندوق از پرداخت غرامت و حق و حقوق قانوني كشاورزان طفره رفته و در برابر تعهدات قرارداد منعقده بين صندوق و كشاورزان هيچ اقدامي نكرده است.
بنابراين گزارش؛ كشاورزان در حالي اين مشكل را مطرح مي كنند كه اخيرا مدير جهاد كشاورزي شهرستان بناب از عدم استقبال كشاورزان از بيمه محصولات كشاورزي انتقاد كرده و از كشاورزان خواسته بود تا از اين تسهيلات دولت استفاده كنند.خبرنگار كيهان براي دريافت پاسخ قانع كننده در زمينه مطالبات كشاورزان سراغ رئيس بانك كشاورزي بناب رفته و از وي خواست تا در اين مورد توضيح دهد كه وي گفت موضوع را بررسي و پاسخ آن را بزودي اعلام مي كند. اما علي رغم گذشت چند روز از طرح موضوع تاكنون هيچ پاسخي از سوي مسئولان بانك كشاورزي بناب داده نشده است.

 


201490 ؛ سامانه پيام كوتاه كمبودهاي دارويي

سامانه پيامكي كمبودهاي دارويي براي رفاه حال بيماراني كه در جست وجوي داروي خود هستند به شماره 201490 در تهران راه اندازي شد و به زودي در كل كشور قابل بهره برداري است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت، ستاد مركزي اطلاع رساني داروها و سموم سازمان غذا و دارو اعلام كرد: با توجه به كمبودهاي مقطعي در حوزه دارو و براي جلوگيري از سردرگمي مراجعان با داروخانه ها خصوصا در شهر تهران كه كاهش ترددهاي شهري هميشه مدنظر بوده است، اين سامانه طراحي و راه اندازي شده است.
بنابراين گزارش، نحوه استفاده از اين سامانه در نخستين بار، از طريق ارسال يك پيامك كوتاه بدون متن به شماره 201490 است و اطلاعات مورد نياز با فاصله زماني ناچيزي براي استفاده كننده ارسال مي شود.
براساس اين گزارش، به طور كلي براي تهيه داروهايي كه دچار كمبود مقطعي شده اند، در شهر تهران مي توان يك پيام كوتاه به شماره 201490 كه حاوي نام صحيح و انگليسي دارو است ارسال كرد و در صورت موجود بودن دارو، سامانه، مشخصات دو داروخانه اي كه اعلام موجودي كرده اند را براي متقاضي ارسال مي كند.
همه داروخانه هاي سطح كشور براي عضويت در اين سامانه و وارد كردن داروهايي كه با توجه به فهرست كمبودهاي دارويي موجود دارند، مي توانند از طريق سايت www.samandaru.com اقدام كنند.
 


كشف 600 ميليون ريال كالاي قاچاق دركاشان

اصفهان -خبرنگاركيهان:
ماموران پليس آگاهي كاشان يك محموله بار حامل كالاي قاچاق به ارزش بيش از 600 ميليون ريال را در اين شهرستان توقيف كردند.
به گزارش مركز اطلاع رساني پليس اصفهان فرمانده انتظامي شهرستان كاشان با اعلام اين خبر اظهار داشت: ماموران انتظامي اين شهرستان در ايست و بازرسي يكي از محورهاي ورودي شهر به دو دستگاه اتوبوس كه به سمت تهران در حركت بودند مشكوك شدند و آنان را متوقف كردند.سرهنگ منوچهر صفايي افزود: در بازرسي از اين دو خودرو مقاديري كالاي قاچاق بدون مدارك و مجوز گمركي شامل 1300 عدد لامپ كم مصرف خارجي، 40هزار عدد باطري قلمي، 11هزار و 500 عدد فندك، 6 حلقه سيم كابل برق و 95 عدد ادكلن خارجي قاچاق كشف كردند.وي اضافه كرد: برابر نظريه كارشناسان اداره گمرك، ارزش ريالي اين محموله 600 ميليون ريال برآورد شده است كه در اين زمينه سه نفر دستگير و محموله مكشوفه تحويل اداره گمرك شد.
 


در يكي از روستاهاي خرم آباد

دختربچه روستايي بر اثر گازگرفتگي روباه دچار مرگ مغزي شد

خرم آباد - خبرنگار كيهان:
دختر بچه روستايي حدود 4 ماه پس از گازگرفتگي توسط روباه به دنبال بروز علائم سرماخوردگي به بيمارستان كودكان خرم آباد مراجعه و بستري شده بود پس از چند روز دچار مرگ مغزي شد.
«سارينا- ر» دختر بچه روستايي كه سه و نيم سال سن دارد در بيمارستان شهيد آيت الله مدني خرم آباد دچار تشنج شد و به كما فرو رفت.
به گزارش خبرنگار ما، مادر بزرگ سارينا كه در بيمارستان از وي مراقبت مي كند گفت: حدود 4 ماه قبل هنگام صبح يك قلاده روباه وارد حياط منزل شد و انگشت دست وي را گاز گرفت.وي افزود: چند روز پيش سارينا را براي درمان بيماري سرماخوردگي به بيمارستان شهيد مدني خرم آباد انتقال داديم اما وي پس از چند روز دچار تب شديد و تشنج شد كه چند روزي است به كما فرو رفته است.پدر اين دختر گفت: سارينا بخاطر معالجه بيماري ناشي از سرماخوردگي به بيمارستان آيت الله مدني خرم آباد انتقال يافت و پس از چند روز بستري در بيمارستان دچار تشنج شد و به كما فرو رفته كه به گفته پزشكان دچار مرگ مغزي شده است.بر پايه اين گزارش دكتر شيخي رئيس بيمارستان آيت الله مدني خرم آباد با وجود اصرار مادربزرگ اين كودك مانع تهيه عكس براي درج در روزنامه شد.
اين گزارش حاكي است محمدرضا كشوري شهروند خرم آبادي گفت: يك كودك نيز كه دچار پيچيدگي روده شده بود وي را به بيمارستان كودكان آيت الله مدني خرم آباد آوردند كه به دليل نبود دستگاه فلوراسكوپ و تجهيزات لازم ناشي از سهل انگاري متوليان مربوطه، وي به كرمانشاه اعزام شد.
 


مسلمانان دومين گروه مذهبي بزرگ انگليس

نتايج سرشماري سال 2011 انگليس نشان مي دهد كه جمعيت اين كشور (به همراه ولز) طي 10سال گذشته حدود هفت درصد افزايش يافته كه نيمي از اين افزايش جمعيت به دليل حضور مهاجران خارجي بوده است.
جمعيت انگليس و ولز در سال 2011 ميلادي 56 ميليون و 100هزار نفر بوده كه در مقايسه با سال 2001 ميلادي هفت درصد افزايش يافته است.
اكثر مهاجراني كه از سال 2001 در انگليس و ولز ساكن شده اند از كشورهاي هند، لهستان و پاكستان هستند. 13درصد از ساكنان فعلي انگليس و ولز در خارج متولد شده اند كه نسبت به سال 2001 ميلادي جمعيت چنين مهاجراني حدود سه ميليون نفر افزايش يافته است.در شهر لندن اين نسبت بسيار بالا است و تقريبا 33درصد ساكنان پايتخت انگليس در خارج از اين كشور متولد شده اند.
يافته هاي سرشماري اخير در انگليس نشان مي دهد جمعيت سفيدپوست و اصيل انگليسي طي يك دهه گذشته حدود هفت درصد كاهش يافته است.
همچنين كساني كه در فرم هاي سرشماري سال گذشته، مذهب خود را مسيحي اعلام كرده اند در مقايسه با سال 2001 ميلادي حدود 13درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر در حالي كه در سال 2001 ميلادي 72 درصد مردم انگليس و ولز مذهب خود را مسيحي اعلام كرده بودند، اين رقم در سال 2011 ميلادي به 59 درصد سقوط كرده است.از سوي ديگر جمعيت مسلمانان انگليس و ولز طي 10 سال گذشته 8/1 (يك و هشت دهم) درصد افزايش يافته و به دو ميليون و 700 هزار نفر رسيده است. براساس اين آمار در حال حاضر مسلمانان 8/4 (چهار و هشت دهم) درصد جمعيت انگليس را به خود اختصاص داده اند و پس از مسيحيان دومين گروه مذهبي بزرگ اين كشور به شمار مي روند.
در سال 2001 ميلادي همچنين 15درصد ساكنان انگليس و ولز اعلام كرده بودند كه به هيچ گونه مذهبي اعتقاد ندارند اما اين رقم در سال 2011 ميلادي با 10درصد افزايش به 25درصد رسيده است.
همچنين نتايج سرشماري اخير حكايت از اين دارد كه تعداد صاحب خانه ها در انگليس طي يك دهه گذشته حدود چهار درصد كاهش يافته است.
در سرشماري سال گذشته كمتر از 15 ميليون نفر از مردم انگليس اعلام كرده اند كه صاحب خانه هستند.
 


714 نفر قرباني طوفان فيليپين شدند

مقامات داخلي فيليپين در آخرين گزارش از ميزان تلفات طوفان سهمگين «بوفا» تعداد آن را 714 تن اعلام كرد.
مركز مديريت و كاهش خطر بلاياي طبيعي فيليپين اعلام كرد: در آخرين گزارش منتشر شده 890 تن همچنان ناپديد هستند. همچنين تنها جسد 457 تن از قربانيان شناسايي شده است.
يكي از مقامات ارشد اين كشور گفت: با وجود آنكه شانس زيادي براي زنده يافتن ناپديدان اين حادثه وجود ندارد، عمليات جستجو همچنان با جديت در حال انجام است.
دپارتمان كشاورزي فيليپين نيز اعلام كرد: 25 هزار و 160 هكتار از مزارع اين كشور در 18 استان دچار آسيب شده است. همچنين بيش از 114 هزار و 583 خانه تخريب شده است و 20 پل و 9 مسير ارتباطي مسدود شده اند.
به گزارش خبرگزاري شينهوا، طوفان «بوفا» در بين طوفان هاي سال جاري ميلادي بيشترين آسيب را به اين كشور وارد كرده است.
 


ميمون فراري در فروشگاه

فرار يك بچه ميمون در پاركينگ فروشگاهي در شهر تورنتو كانادا موجب شگفتي مشتريان اين فروشگاه شد.
برخي از مشتريان فروشگاه ايكيا تصور مي كردند اين ميمون كه كت بر تن داشت، عروسك است.
مركز خدمات حيوانات تورنتو گفته است اين ميمون از قفس فرار كرده و صاحب آن به جريمه محكوم خواهد شد. اين بچه ميمون به نام داروين شهرتي گسترده در كانادا پيدا كرده است. شهرداري، اين ميمون را تحويل باغ وحش داد. داشتن چنين حيواناتي در خانه در تورنتو ممنوع است.
 


كركس جاسوس به دام افتاد

مقام هاي دولت سودان اعلام كردند، يك كركس را كه با استفاده از تكنولوژي پيشرفته براي رژيم صهيونيستي جاسوسي مي كرد، به دام انداختند.
به نوشته روزنامه تلگراف، اين كركس در شهر كرينك واقع در دارفور در غرب سودان توسط مقام هاي اين كشور به دام افتاد.
مقام هاي سودان اعلام كردند كه اين پرنده يك جاسوس رژيم صهيونيستي است چرا كه به سيستم ردياب جي.پي.اس و يك وسيله براي ارسال تصاوير از طريق ماهواره مجهز بوده است.
به پاي اين كركس يك برچسب با عنوان «سرويس محيط زيست اسرائيل» و «دانشگاه عبري بيت المقدس» نصب بود كه باعث شد تا مقام هاي سوداني اعلام كنند كه اين پرنده براي استفاده در ماموريت گشت و جاسوسي رژيم صهيونيستي مورد استفاده قرار گرفته است.
مقام هاي رژيم صهيونيستي اعلام كرده اند كه از وجود اين كركس كه در روز 375 مايل پرواز مي كند مطلع بوده اما فكر مي كردند كه اين پرنده تنها براي مطالعه درباره مساله مهاجرت مورد استفاده قرار مي گرفته است.
يك بوم شناس پارك ها و طبيعت سرزمين هاي اشغالي گفت، اين كركس يكي از 100 كركسي است كه در اكتبر سال جاري به سامانه جي.پي.اس مجهز شد تا بتواند به طي مسير بپردازد اما هيچ تصويري در عمليات پروازي اين كركس ها كسب نشده است.
اين بوم شناس در ادامه افزود: استفاده از سيستم جي.پي.اس تنها وسيله اي است كه به ما امكان مي دهد متوجه شويم برخي اوقات چه اتفاقاتي براي اين پرندگان مي افتد.
سال گذشته نيز عربستان اعلام كرد كه يك پرنده را كه بعدا مشخص شد همان كركس بوده، به دام انداخته و اعلام كرد كه اين پرنده هم جزئي از برنامه جاسوسي صهيونيست ها بوده است.
 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10