(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 28  آذر  1391 - شماره 20384

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
سياست از كجا پيچيده و پرهزينه مي شود ؟ (يادداشت روز)
شايعه (گفت و شنود)
اژه اي : دادگاه مهدي هاشمي بزودي برگزار مي شود
به دنبال قتل عام دانش آموزان در ايالت كانتيكت
پيام تسليت احمدي نژاد به مردم آمريكا
كيهان و خوانندگان
اسرائيل 16 ماه پيش خيال مي كرد
حكومت سوريه در 2 هفته سقوط مي كند (خبر ويژه)
از وساطت ملاقات با پسر قذافي تا سوء استفاده چند ميليارد توماني (خبر ويژه)
به جاي اين همه سينه خيز بگوييد غلط كرديم و خلاص! (خبر ويژه)


سياست از كجا پيچيده و پرهزينه مي شود ؟ (يادداشت روز)

سياست همواره پيچيده است. يك علت اين پيچيدگي، تنوع رفتارهايي است كه سياستمداران مي توانند نسبت به يكديگر پيشه كنند. آنها با تعدد گزينه ها در تعامل با هم مواجهند و تو در تويي انواع انتخاب ها در انبوه تعاملات است كه فضاي كلي سياست را در هر روزگاري پيچيده مي كند. مردان سياست، بهانه آزمايش يكديگرند. كساني در اين كلاف پر پيچ و خم گم مي شوند و ديگراني سرنخ را از دست نمي دهند، حتي اگر در متن اين پيچيدگي ها و سختي ها قرار گيرند. علي عليه السلام و معاويه در اين باب دو نمونه مثال زدني هستند همچنان كه علي(ع) و جناب زبير و طلحه. امام از جمله در نامه به معاويه-نامه 55 نهج البلاغه- مي فرمايد «خداوند سبحان، دنيا را براي پس از آن قرار داد و مردم آن را دچار ابتلا و آزمون كرد تا معلوم كند كدام نيكو عمل ترند. ما براي اين دنيا آفريده نشده و به تلاش درباره آن فرمان داده نشده ايم. و جز اين نيست كه در دنيا قرار گرفته ايم تا با آن آزموده شويم. و قد ابتلاني الله بك و ابتلاك بي... همانا خداوند مرا با تو و تو را با من آزمايش مي كند، پس يكي از ما را حجت بر ديگري قرار داده است».
اميرمومنان خيرخواه معاويه بود كه به او نوشت «فاحذر الشّبهه و اشتمالها علي لبستها. از شبهه و پوششي كه از حق در بردارد، حذر كن زيرا فتنه و آشوب مدتي طولاني است كه پرده هاي خود را گسترده است» (نامه56) . امام در خطبه ها و خطابه ها نيز «عمل در شبهات» و «غوطه وري در شهوات» را اسباب خودرأيي و خود بنيادي و نابودي مي دانست. جماعتي كه به تعبير حضرت براي خود امام بودند! «خداوند ستمكاران هيچ روزگاري را سركوب و نابود نكرد مگر بعد از دادن مهلت و آسايش. و هرگز شكستگي هيچ امتي را جبران نكرد مگر پس از قرار دادن آنها در تنگناي زندگي و آزمايش. براي شما مردم در سختي هايي كه پيش رويتان است و حوادث بزرگي كه پشت سر نهاده ايد، مايه عبرت و اندرز است. اما هر صاحب قلبي برخوردار از خرد و هر صاحب گوشي شنوا و هر دارنده چشمي بينا نيست. شگفتا- و چرا در شگفت نباشم- از خطا كاري اين فرقه ها در اختلاف آنان نسبت به حجت هايي كه درباره دين دارند... يعملون في الشبهات و يسيرون في الشهوات. در شبهات عمل مي كنند و در شهوات سير مي نمايند. معروف هر آن چيزي است كه مي پسندند و منكر نزد آنان هر آنچه ناخوش مي دارند. در معضلات به خود پناه مي برند و در گشودن امور مهم به رأي و نظرات خود برمي گردند، كأنّ كلّ أمري منهم امام نفسه. گويا كه هر كدام از آنها امام خويش است» (خطبه 88 نهج البلاغه).
وقتي ترمز سياستمداران در مواجهه با شبهات بريد و انواع شهوات دل از آنها برد، معلوم است كه دورنماي سياست، پيچيده و پرهزينه مي شود. آنجاست كه خطوط روشن سياسي به هم مي خورد و فضا گرگ و ميش مي شود. از اين نقطه به بعد است كه جنگ جبهه باطل با حق، نيابتي مي شود. فتنه، جنگ نيابتي جبهه باطل به واسطه استخدام - محسوس يا نامحسوس- برخي همراهان جبهه حق است. كم هزينه و پرسود! مگر نامه چند سطري معاويه به جناب زبير كه در آتش پنهان شهوت قدرت دميد، چه قدر جوهر و مركب برد؟ چرا جناب زبير به هم نريخت هيچ، كه خوش خوشانش هم شد وقتي ديد معاويه او را اميرمومنان خطاب كرده است؟! حتي اگر نامه صراحت نداشت، سيف الاسلام زبير بايد مي فهميد كه امير اردوگاه شام مي خواهد از او امامي در برابر امام بتراشد. اما نامه صريح بود «لعبدالله الزبير اميرالمومنين من معاويه بن ابي سفيان. به زبير اميرمومنان از معاويه پسر ابوسفيان! سلام بر تو! اما بعد، همانا من اهل شام را به بيعت تو درآوردم، پس اجابت كرده و سوگند آن را محكم ساختند. پس بر تو باد كوفه و بصره، مبادا پسرابوطالب بر تو سبقت بگيرد كه بعد از اين دو شهر، چيزي نيست. و همانا بيعت كردم با طلحه بن عبيدالله پس از تو، خون عثمان را طلب كنيد و مردم را به خونخواهي بخوانيد و بايد كه در اين كار جديت داشته باشيد و دامن به كمر ببنديد. خداوند شما را پيروز كند و دشمنانتان را خوار گرداند»!
از غصه هاي بزرگ تاريخ يكي همين است كه چرا جناب سيف الاسلام مردي كه شمشير او غبار غم بسيار از سيماي پيامبر اعظم(ص) زدوده بود، با عتاب و خطاب به سينه پسر ابوسفيان نكوبيد و نگفت تو و پدرت سردسته كافراني هستيد كه روز بدر و احد در كنار پيامبر(ص) و علي(ع) با آنان جنگيديم. اين روند در چند ماه، كار را به آوردگاهي كشاند كه دو صحابي پيامبر(ص) نه در زير پرچم آن حضرت و در كنار امام منصوب وي، بلكه در سپاه روبرو و در كنار امويان و مروانيان -وليدبن عقبه و مروان بن حكم- ايستاده بودند. اگر معاويه اين معامله اغوا و تهييج و فريب را با عوامل فتنه جمل كرد، دستيار او عمر و عاص اين بازي را در معركه حكميت و در بحبوحه صفين بر سر جناب ابوموسي اشعري آورد آنجا كه او را شيخ و سرور و بزرگ خويش خواند و واداشت تا به خلع ولي الله الاعظم از امارت مسلمين حكم كند! با اين وصف بايد گفت سران فتنه، معاويه و عمرو عاص بودند و ديگران آلت فعل و اسباب تسويه حساب كينه داران بدر و خيبر با اميرمومنان(ع) شدند. طلحه در جنگ جمل كشته شد اما نه در كنار امام، بلكه در جبهه دشمن و به تير خيانت مروان بن حكم! و زبير در سرانجام آن معركه پيچيده، حداكثر كاري كه توانست بكند پشيماني از جنگ با امير مؤمنان(ع) بود، حال آن كه توقع مي رفت علمدار لشكر عدالت در مواجهه با جبهه استكبار شام باشد. كاش دير نمي شد اجابت اين نامه مشفقانه امام كه «فارجعا ايها الشيخان عن رأيكما... پيرمردها از تصميم خود برگرديد كه اكنون سخت ترين كار شما، شرمندگي است قبل از آن كه عار و نار با هم جمع شود». (نامه 45 نهج البلاغه)
سياست در عصر ما مستثنا از سياست در ديگر روزگاران نيست. آدم ها و امت ها، بالا و پايين دارند و در دست انداز دگرگوني هاي مداوم سنجيده مي شوند. مردان سياست وسط اين ميدان مبتلاي همند. گاه اسباب آسايش و گاه موجب فرسايش مي شوند. برخي راه به صداقت و شفافيت مي برند و شماري، غبار و ابهام در فضا مي افشانند و سياست را پيچيده و بغرنج مي سازند. 43 سال تاريخ انقلاب ما، انباشته از اين دوگانه هاست. طبعا وقتي عداوت و فشار خصم با جفا و خيانت يا خودگرفتاري برخي دوستان درهم مي آميزد، سياست نيز رو به بغرنجي و پيچيدگي مي گذارد. اما اين پيچيدگي به معناي بن بست نيست. اين پيچيدگي و تلاطم، عين سنت الهي و مقدمه بالندگي و پيراستگي و رشد و پيشرفت جامعه ديني است، اگر كه به لوازم آن پايبند باشيم. اينجا موضع همت و مجاهدت مضاعف است، نه موقعيت انفعال. حقيقت اين است كه دشمن سالهاست جنگ نيابتي را برگزيده و آن را موثرتر مي داند. دشمن از سال 87 تا سال 88 به فاصله 01 سال دو بار كوشيد تا با استخدام محسوس و نامحسوس برخي چهره ها و حلقه هاي سياسي، فضاي سياست ايران را غبارآلود و بحراني كند. اسم و سابقه چهره ها و جريان ها مهم نبود. مهم، رگ خواب و نقطه ضعف ها و نقشي بود كه آنها برخلاف هويت و تابلوي پيشين خود، در اين جنگ نيابتي و عمليات ايذايي دشمن ايفا مي كردند. آنچه اهميت داشت ميزان تحريك پذيري اين طيف ها و حجم وسوسه اي بود كه مي شد در وجود آنها دميد و از غرور و فريب فربه كرد.
مهمتر از انتخاباتي كه كمتر از 6 ماه ديگر- 42 خرداد 29- برگزار مي شود، اتمسفر سياستي است كه خود مي سازيم و در آن نفس مي كشيم و زندگي مي كنيم. اين اتمسفر، در كش و قوس هميشگي با توده سياست جبهه استكبار در منطقه و جهان است، بنابراين در داخل بايد به حداكثر ثبات و پايداري برسد. نامزدهاي انتخابات مي آيند و مي روند. يكي انتخاب مي شود و ديگران طبعا از مسندنشيني باز مي مانند. اما مهمتر از اين كه به روال هر انتخاباتي، كدام نامزد برگزيده مي شود، اين مسئله اهميت دارد كه جبهه بزرگ اصولگرايان (همه وفاداران و حاملان انقلاب) به كدام استراتژي كلان و پايدار براي قبل و بعد از انتخابات رسيده باشند؟ اين استراتژي سياسي- انتخاباتي شامل؛ 1- نيازها و ضرورت ها و اهداف و مقاصد 2- فرصت ها و ظرفيت ها و امكانات 3- برنامه ها 4- چالش ها و تهديدها و موانع است. منطقا بحث انتخابات رياست جمهوري و تعيين نامزد، بخشي از اين پازل كلان استراتژيك و فرع بر آن است.
اين رويكرد استراتژيك، به سياست ما شفافيت، نظم، ثبات و استحكام مي بخشد و نيروها و امكانات را در خدمت آرمان هاي بلند بسيج مي كند. مهم نيست كه اصولگرايي چند ضلعي است و اضلاع آن چندند. مهم تر، قدرت دورانديشي و تنازل و تواضع آنها در نسبت با هم براي تمركز حول نقطه ثقل و ثبات و اقتدار حاكميت ديني (ولايت و رهبري) است. ولايت و رهبري، امان از تفرقه و گسست و پراكندگي است. فارغ از شمار گروه ها و نامزدها، آنچه درخور اهميت است، قدرت تعامل و تفاهم و هم انديشي و انسجام اين طيف ها براي هم افزايي نيروهاست، صرف نظر از اين كه مصلحت روز انتخاب، معرفي يك يا چند نامزد اصولگرا باشد. اين جبهه را بايد از وسوسه و رخنه و ابهام مصون داشت. مسابقه انتخابات با همه اهميت، در متن يك جنگ بزرگ با جبهه استكبار برگزار مي شود و دشمن هرگز شعله اين جنگ را پايين نمي كشد، به ويژه اگر ما بيش از حد سرگرم مسابقه و زورآزمايي انتخاباتي باشيم.
ما مديون نعمت انقلابيم و اين وامداري بايد در رويكرد ما ديده شود. اين سفارش امير مومنان به حارث همداني در نامه 96 نهج البلاغه است: «...بپرهيز از هر عملي كه صاحب آن، عمل را براي خود بپسندد اما براي عموم مسلمانان ناپسند شمارد. و بپرهيز از هر عملي كه در پنهان انجام شود و در آشكار از آن شرم كنند. و بپرهيز از هر عملي كه وقتي از صاحب آن سؤال شود، انكار يا عذرخواهي كنند... و به صلاح آور هر نعمتي را كه خداوند به تو ارزاني كرده و تباه نكن نعمتي از نعمت هاي الهي را كه نزد توست. و بايد كه اثر نعمتي كه خداوند داده، در تو ديده شود». بايد اثر نعمت بزرگ انقلاب در يكايك رفتار و گفتارهاي ما به چشم بيايد. اين- به قول امروزي ها- مارك و برند رفتار سياسي سالم است.
محمد ايماني
 


شايعه (گفت و شنود)

گفت: ديروز در ميان گروه هاي اپوزيسيون شايع شده بود كه آقا رضاربع پهلوي سكته كرده و مرده!
گفتم: آره! ولي بعدا معلوم شد كه اين شايعه را خود سلطنت طلب ها ساخته و منتشر كرده بودند و چند ساعت بعد هم تكذيب شد.
گفت: مگه مرض دارند كه خودشان شايعه مي كنند و خودشان هم تكذيب مي كنند؟!
گفتم: منظورشان از اين كار، قسمت دوم آن بوده است.
گفت: يعني چي؟!
گفتم: خب! چون هيچ كاري از او ساخته نبود، گروه هاي اپوزيسيون تصور مي كردند يارو مرده و سلطنت طلب ها با ساخت و تكذيب اين شايعه مي خواستند بگن، نه بابا! آقا رضا ربع پهلوي هنوز زنده است و دست و پاش تكون مي خوره!

 


اژه اي : دادگاه مهدي هاشمي بزودي برگزار مي شود

سخنگوي قوه قضاييه با اعلام خبر آزادي موقت مهدي هاشمي رفسنجاني با قرار وثيقه 10 ميليارد توماني تصريح كرد كه قرار مجرميت وي صادر شده و بزودي با صدور كيفرخواست ، دادگاه نامبرده برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران در اين باره گفت : روز يك شنبه مهدي هاشمي با قرار وثيقه يكصد ميليارد ريالي آزاد شد. وي در ساعات اوليه روز سوم مهرماه بازداشت و در ساعات آخر روز يك شنبه با قرار وثيقه از زندان آزاد شد و در مجموع 84 روز در بازداشت موقت به سر برد.
محسني اژه اي افزود: براي پرونده قرار مجرميت صادر شده و به زودي كيفرخواست صادر مي شود و اگر مشكل يا مانعي پيش نيايد به زودي پرونده به دادگاه ارسال مي شود.
شرايط بازداشت موقت
در قانون
محسني اژه اي در ادامه نشست خبري خود با اصحاب رسانه درباره شرايط بازداشت موقت در قانون اظهار كرد: در قانون آيين دادرسي كيفري ماده 32 و 35 تعيين كرده است كه در كجا قرار بازداشت جايز و در كجا الزامي است. همچنين در بعضي از قوانين خاص غير از دو ماده 32 و 35 قرار بازداشت موقت را براي مدت معين الزامي كرده است. مثلا در ارتشاء كه اگر ميزان آن از قبل مشخص شود قانونگذار در اين صورت گفته است كه يك ماه بازداشت موقت الزامي است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اما اين دو ماده نيز مواردي را برشمرده است، مثلا ماده 32 گفته است قرار بازداشت موقت جايز است و در ماده 35 آمده با قيودي كه در ماده 32 گفته شده قرار بازداشت موقت الزامي است كه از جمله اين قيود بيم تباني يا بيم فرار باشد. اگر احيانا متهم بيم تباني با فرد ديگري كه در جهت روشن شدن اين جرم موثر است آزاد شود ممكن است با يكديگر تباني كنند و دراينجا بازداشت موقت صورت مي گيرد. در بيم فرار به اين صورت است كه اگر فردي را بازداشت موقت نكنند يا اين كه بازداشت موقت كرده اند اگر وي را آزاد كنند فرار مي كند يا مسائل ديگر، در اين صورت در اين قانون قيد شده متهم بازداشت موقت مي شود و هر زمان كه رفع شد بازداشت مي تواند تبديل شود.
وي خاطر نشان كرد: موجباتي كه سبب بازداشت موقت مي شود هر زمان رفع شود، بازداشت تمام مي شود. در اين پرونده (مهدي هاشمي) جهت، بيم فرار نبوده اما به جهت بيم امحاء آثار جرم و به جهت بيم تباني با بعضي از افراد بازداشت موقت صورت گرفت و اين بازداشت 2ماه به طول انجاميد. همچنين بازپرس اين نظر را داشت كه اگر افرادي هنوز در رابطه با اين پرونده دستگير نشده اند و تحقيقات لازم انجام نشده، اگر فرد آزاد شود ممكن است تباني صورت گيرد.
برخورد جدي دستگاه قضا
با مفسدان، اشرار و برهم زنندگان امنيت جامعه
دادستان كل كشور همچنين با اشاره به ضرورت برخورد با مفسدان، اشرار و كساني كه امنيت جامعه را بر هم مي زنند، گفت: رسيدگي به اين امور در دستور كار قوه قضاييه و نيروي انتظامي است و دستگاه قضايي از نيروي انتظامي به عنوان ضابط درخواست كرده نسبت به اين موضوعات حساسيت بيشتري داشته باشند. لازم است در اينجا از نيروي انتظامي به خاطر شناسايي و دستگيري زورگيران اخير تشكر كنم و اميدوارم دادستان تهران تسريع كند، البته توام با عدالت. ان شاءالله به اين پرونده به زودي رسيدگي شود و اين افراد مجازات شوند تا عبرتي براي سايرين باشد.
به دام افتادن اخلالگران ارزي در سه شهر كشور
محسني اژه اي خاطرنشان كرد: اخيرا با اخلال گران ارزي برخورد شد كه موثر نيز بود. افرادي دستگير شدند، پرونده برخي در موعد محاكمه است اما در اين رابطه مشكلي وجود دارد مبني بر اينكه قرار بود بانك مركزي زودتر در مورد دستگيرشدگان اعلام نظر كند كه اقدامات چند تن از آنها را اخلال در نظام اقتصادي مي داند كه اگر جواب دهند محاكمه آنها زودتر شروع مي شود.
وي اعلام كرد: در هفته هاي اخير مشاهده شد كه افرادي سودجو اقدام به قاچاق ارز و كالا كرده اند كه سيستم هاي امنيتي و انتظامي در حال رسيدگي هستند. در شهرهاي بندرعباس، شيراز و اصفهان تعدادي از قاچاقچيان به دام افتادند و ما به اينگونه افراد هشدار مي دهيم كه مقابله با آنها جدي است.
دادستان كل كشور به كساني كه اخلال در امنيت مردم و كشور مي كنند، خصوصا آنهايي كه در امنيت داخلي و خارجي چه در زمينه جنگ نرم و چه در ساير زمينه ها بخواهند با دشمن همكاري كنند، هشدار داد و گفت: مردم ما تحمل نمي كنند كه افرادي با دشمن همكاري كنند و اين افراد نيز تعقيب خواهند شد.
دستگيري 28 نفر مرتبط با شبكه هاي معاند
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري 28 نفر كه با شبكه هاي معاند ارتباط داشته اند و اينكه آيا عامل اصلي اين گروه كه تخلفات مالي هم داشته دستگير شده است يا خير؟ گفت: همان طوري كه دادستان تهران هم اعلام كرد اين افراد در ارتباط با بيرون از كشور اقدامات مجرمانه اي داشته اند و بر اساس همان سياستي كه قبلا گفتم اين مسئله حتما از ديد دستگاه قضايي پنهان نمي ماند.
دادستان كل كشور ادامه داد: اين افراد شناسايي، تعقيب و در يك اقدام هماهنگ ضربتي دستگير شدند و بديهي است اگر كساني اسنادي دارند و آنها را ارائه دهند به آنها رسيدگي مي شود.
محسني اژه اي گفت: در مورد اينكه عامل اصلي دستگير شده يا نه؟ بايد گفت اين مساله بستگي به اتمام تحقيقات دارد، ولي طبيعي است كه همه اين 28 نفر در يك سطح نيستند. البته در حال حاضر يك نفر از اين افراد آزاد شده و 27 نفر در بازداشت هستند.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: من هشدار مي دهم كساني كه دارند چنين اقداماتي انجام مي دهند نه به اين معناست كه سيستم اطلاعاتي، انتظامي و يا دستگاه قضايي ما آنها را نمي شناسد، بلكه ما مي خواهيم خودشان به هر طريق با دستگيري متنبه شوند و دست از كارشان بردارند و حتي اگر لازم باشد بيايند خودشان را معرفي كنند و قطعا اين مسئله در تعقيب و مجازات آنها بسيار موثر خواهد بود والا ممكن است متعاقبا دستگاه قضايي سراغ آنها هم برود.
صدور كيفرخواست
عليه 18 مقام آمريكايي
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد كيفرخواست صادره عليه 18 مقام آمريكايي و اينكه آيا اين كيفرخواست مربوط به مقامات آمريكايي است يا مقامات اسرائيلي و اروپايي را هم شامل مي شود؟ گفت: خير. اين ادعانامه فعلا در مورد مقامات آمريكايي است. آمريكا قبل و بعد از انقلاب جنايت بسياري در كشور ما مرتكب شده است. بسياري از جنايات تروريستي و كودتاها با مباشرت يا معاونت و پشتيباني مقامات آمريكايي صورت گرفته است.
وي افزود: اينكه اين 18 نفر چه كساني هستند در موقع مقتضي اعلام مي شود ولي اجمالا برخي از آنها مقامات سيا هستند. اين ادعانامه به دادگستري تهران ارسال شده و پيگيري خواهد شد
توضيح درباره صحبت هاي رئيس قوه قضاييه در مورد جرم محاربه
محسني اژه اي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با صحبت هاي رئيس قوه قضاييه در مورد جرم محاربه، گفت: اگر اقدام يك زورگير يعني كشيدن سلاح اعم از سرد يا گرم موجب اخافه شود و اين عنوان در دادگاه ثابت شود هيچ قاضي نمي تواند در مقابل قانون ايستادگي كند.
وي افزود: رييس قوه قضاييه هم مواردي را گفتند كه فردي سلاح كشيده، موجب اخافه شود و طوري رفتار كند كه همه افراد حاضر مي ترسند جلو بيايند، بنابراين اگر عنوان محاربه صدق كند حتما برخورد مي شود.
محاكمه يا عدم محاكمه
لازمه بررسي صلاحيت كانديداها نيست
خبرنگاري به صحبت هاي آيت الله جنتي مبني بر اينكه كساني كه در فتنه 88 نقش داشته اند براي ردصلاحيت نيازي نيست كه در دادگاه محاكمه شوند اشاره كرد. محسني اژه اي نيز در پاسخ گفت: من صدر و ذيل فرمايش آيت الله جنتي را نمي دانم چه بوده، ولي در جلسات قبل هم گفتم كه لازمه بررسي صلاحيت فرد اين نيست كه محاكمه شده باشد يا خير.
 


به دنبال قتل عام دانش آموزان در ايالت كانتيكت

 پيام تسليت احمدي نژاد به مردم آمريكا

رئيس جمهور با انتشار پيامي حادثه كشته شدن تعدادي كودك و معلم بي گناه در حادثه تيراندازي در مدرسه ساندي هوك ايالت كانتيكت آمريكا را به مردم و خانواده هاي قربانيان اين كشور تسليت گفت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، احمدي نژاد در اين پيام آورده است: خبر حادثه ناگوار مدرسه ساندي هوك در ايالت كانتيكت كه منجر به قتل 20 كودك و هفت آموزگار بي گناه آمريكايي شد را با تأثر فراوان دريافت نمودم.
هنوز خاطره تلخ كشتار در سينماي ايالت كلرادو و ديگر كشتارهاي جنون آميز در اين كشور در اذهان عمومي تسكين نيافته كه با وقوع مجدد حادثه اي به مراتب وحشتناك تر، نگراني ها از ادامه اين روند تشديد شده و افكار عمومي جهانيان را متوجه مسائل و مشكلات ريشه اي چنين حوادث تلخي در جامعه آمريكا نموده است.
امروز همه ملت ها و از جمله قاطبه ملت ارجمند آمريكا در سير تكاملي خود به سمت حاكميت اخلاق و معنويت و احترام به حقوق كرامت انسان ها نيازمند فضايي آكنده از محبت و صميميت اند و بروز چنين حوادث دلخراشي نگراني هاي عميقي را در همگان ايجاد مي كند.
آيا وقت آن نرسيده است كه با ريشه يابي دقيق و جدي اين قبيل اقدامات خشونت بار اعجاب آور، در سياست ها و برنامه هايي كه براساس منافع مادي و سودجويي عده اي خاص طراحي و اجرا مي شود و آثار مخرب فراواني در روح آحاد جامعه و به ويژه كودكان و نوجوانان معصوم مي گذارد، تجديد نظر اساسي صورت گيرد؟
احمدي نژاد در پايان افزوده است: اينجانب به نمايندگي از ملت بزرگ ايران، تسليت و همدردي عميق خويش را با مردم آمريكا و خانواده بازماندگان اين حادثه تلخ، اعلام نموده و اميدوارم روزي شاهد اين باشيم كه ملت ها در جهاني سرشار از عشق و محبت و دوستي در كنار يكديگر زندگي كنند.
لغو سفر احمدي نژاد به تركيه
مديركل امور بين الملل دفتر رئيس جمهور از لغو سفر احمدي نژاد به تركيه به دليل تراكم كاري خبر داد.
«محمدرضا فرقاني» مديركل امور بين الملل دفتر رئيس جمهور گفت: سفر محمود احمدي نژاد كه قرار بود در روز يكشنبه انجام شود به دليل تراكم كاري ايشان و تداخل برنامه هاي اين سفر با برخي از برنامه هاي داخلي لغو شده است.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، محمود احمدي نژاد را براي حضور در مراسم سالگرد درگذشت مولانا با عنوان «شب عرس» به قونيه دعوت كرده بود.
به گزارش فارس، خبرگزاري آناتولي نيز به نقل از منابع ديپلماتيك گزارش داد كه احمدي نژاد سفر خود را به خاطر تداخل برنامه ها لغو كرده است.
از سوي ديگر؛ برخي از رسانه هاي بيگانه با اشاره به برخي اختلافات ايران و تركيه بر سر سپر دفاع موشكي ناتو در تركيه؛ هشدار ايران درباره برچيدن اين سپر دفاع موشكي را دليل اين مسئله عنوان كرده اند.
 


كيهان و خوانندگان

 سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ افتخار ما ايرانيان اين است كه با آمريكا رابطه نداريم و نخواهيم داشت چون سركوبگر نيستيم و تروريست پرورش نمي دهيم، به منافع ملت فكر مي كنيم، كودك كش نيستيم، منافع ملت را به چپاولگران ترجيح مي دهيم و ياور مظلومان هستيم اين است كه تا ابد با آمريكا رابطه برقرار نمي كنيم.
0575---0937
¤ نبايد به هيچ كس اجازه بازديد از مراكز نظامي داده شود زيرا اين دخالت آشكار در امور كشورمان محسوب مي گردد.
يك شهروند
¤ اميد به رافت دستگاه قضايي نسبت به اتهامات عديده مهدي هاشمي پرده از توطئه ديگري برمي دارد و آن اينكه اپوزيسيون با پيش فرض سبك بودن مجازات مهدي هاشمي در تلاش براي پايين آوردن هزينه اقدام امنيتي عليه قضايي و جري ساختن خانواده و امثالهم، دلسرد كردن امت انقلابي مي باشد، اميد است دستگاه قضايي با برخورد عادلانه نقشه دشمنان را خنثي سازد.
1606---0914
¤ از يادداشت روز بسيار روشنگرانه كيهان با عنوان گيسو به فريب بافته سپاسگزارم. هدف غرب از مذاكره وقت كشي است. چون در اين فاصله مي توانند به عنوان پوشش براي اهداف شوم آينده خود استفاده كنند آنچه كه 1+5 انجام مي دهد، مذاكره نيست. بلكه به خيال خام خود در پي مشغول كردن است. لذا تيم مذاكره كننده ما بايد هوشيار باشد.
مسعود كياني و مقدم
¤ كشته شدن 28 دانش آموز و معلم در يك مدرسه در آمريكا انسان را به فكر وا مي دارد كه علت اين همه خشونت در آمريكا چيست شايد يكي از دلايل آن حذف دين از جامعه باشد. آقاي اوباما بخاطر اين فاجعه 4 روز عزاي عمومي اعلام كرده اما بايد پرسيد جناب اوباما براي كشته شدن كودكان هيروشيما، ناكازاكي، غزه، عراق، افغانستان، سوريه، بحرين و ... چقدر بايد عزاي عمومي اعلام كرد! شايد «نيم قرن» واقعا خنده دار است كه شما مدعي حقوق بشر هستيد، ادعاي حقوق بشرتان مثل اين است كه شيطان ادعاي خداپرستي كند.
8605---0912
¤ اگر مردم مظلوم بحرين الان اين همه شهيد مي دهد بايد لعن آنها را نثار رژيم طاغوت كرد كه باعث شد به نوكري از انگليس بحرين از ايران جدا شود و الان مورد ظلم و ستم وهابيون و آل سعود واقع شود اما اميدواريم اين خونهاي به ناحقي كه ريخته مي شود، آل خليفه و وهابيون را كه از صهيونيسم برنامه مي گيرند، به نابودي بكشاند.
عليمرداني
¤ در ابتداي سال كه رهبر معظم انقلاب در مورد توليد ملي پيام دادند شهرداري اعلام كرد بنر تبليغاتي كالاهاي خارجي را جمع مي كنيم اما متاسفانه در تمام بزرگراهها و خيابانها بنر برندهاي خارجي چشم ها را به سوي خود جلب مي كند.
كاشاني
¤ از مسئولين وزارت خارجه و ديگر مسئولين امر درخواست مي شود جلوي نسل كشي مسلمانان مظلوم اندونزي را بگيرند و به هر طريقي مظلوميت آنها را به گوش جهانيان برسانند و مدعيان حقوق بشري را كه گوش فلك را كر مي كند و براي كشته شدن يك پشه در ايران حلقوم پاره مي كنند ندا دهند كه چرا واكنشي از خود نشان نمي دهند.
8779---0914
¤ هشدار وزير محترم بهداشت در رابطه با عواقب تعلل در تخصيص ارز براي دارو بايد جدي گرفته شود چرا كه آسيب هاي ناشي از فقدان دارو در بيماران غيرقابل جبران مي باشد. خلاصه جان هزاران انسان نبايد قرباني سياست بازي عده اي بشود.
6263---0938
¤ اگر برخورد با مفاسد اقتصادي، قاچاقچيان موادمخدر، اراذل و اوباش و زورگيري ها و ... براساس مر اسلام و شرع باشد هم كشور رو به پيشرفت خواهد رفت و هم مردم با امنيت كامل به زندگي خود ادامه خواهند داد.
5170---0914
¤ چندين بار به پليس امنيت در مورد جمع آوري فروشنده هاي سي دي هاي مستهجن مراجعه كرده ايم. اما متاسفانه خيلي اقدامات موثري در جهت جمع آوري اين افراد صورت نگرفته است.
5385---0919
¤ عمليات تعريض جاده نكا به زاغمرز بيش از سه سال است كه نيمه تمام رها شده و در دو ماه اخير در اثر تصادف پنج نفر كشته و چندين نفر زخمي شدند با اين وجود توجه جدي به تكميل آن ديده نمي شود. از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
9189---0911
¤ در ابتداي سال جاري براي دريافت وام خريد منزل به بنياد شهيد و امور ايثارگران مراجعه و تقاضاي خود را ارائه نمودم كه به بنياد مسكن مشهد معرفي و بنياد مسكن نيز اعلام نمود كه تقاضاي امثال شما جانبازان بايد به امضاي معاون اول رئيس جمهور برسد و 9 ماه است كه ما سرگردان و اثاث بر دوش در بلاتكليفي به سر مي بريم مسئولين بنياد نيز از نزديك شاهد بوده اند. سزاوار نيست با خانواده جانبازان اين گونه رفتار شود.
سعدياني جانباز 40 درصد قطع عضو
¤ از مسئولين سازمان آب خوزستان و شوشتر درخواست مي شود مشكل آب آشاميدني مردم مهدي آباد شوشتر را مرتفع نمايند.
2148---0937
¤ با توجه به تورم و گراني شايسته است دولت نسبت به هزينه هاي گاز مصرفي قشر مستضعف در فصل زمستان تخفيفي قائل شود تا حداقل اين قشر از سرماي زمستان در امان باشند.
8157---0915
¤ از كيهان به خاطر انعكاس مشكلات پارك شهيد مدرس شهر ري كه در قبضه معتادين بود و از پليس ناجا نسبت به نصب كيوسك نگهباني و جمع آوري معتادان تقدير و تشكر مي نمايم و در جوار سيدالكريم دعاگوي شما هستم.
خانم احمدي از شهر ري
¤ خرماي صادراتي بم مگر با دلار و ارز آزاد تهيه شده كه 3 كيلوي آن به ده هزار و سيصد تومان به فروش مي رود؟
6256---0912
¤ از قرار معلوم مترو شهرهاي پرند و هشتگرد نيمه اول سال 92 افتتاح مي شود. مي خواستيم بدانيم كلنگ احداث مترو پرديس و دماوند چه زماني به زمين خواهد خورد؟
9284---0912
¤ فروشنده لوازم يدكي ماشين هاي سبك هستم. با اينكه اجناس و لوازم فراوان است ولي نمي دانم چرا قيمت ها ثبات ندارد. مسئولين امر بررسي كنند دليل اين نوسان قيمت ها را پيدا و بازار را كنترل كنند.
4759---0914
¤ ارگ تاريخي شهر ورزنه اصفهان بزرگ ترين بناي خشتي ايران بعد از ارگ بم در حال تخريب قرار گرفته است. شايد تعجب كنيد كه عده اي در محوطه اين ارگ اقدام به ساخت و ساز كرده اند. مسئولين ميراث فرهنگي پاسخ بدهند چه خبر است؟
6410---0933
¤ 96 نفر از شهروندان هستيم كه در استان البرز در دام يك شركت مجعول گرفتار شده ايم. بعضي از مالباختگان بيماري قلبي شديد پيدا كرده اند. سوال ما اين است كه زمين مجتمع در تصرف و توقيف دولت است چرا مشكل به وجود آمده حل نمي شود؟
0412---0937
¤ آن گونه كه به زلزله زدگان آذربايجان شرقي رسيدگي شد زلزله زدگان خراسان جنوبي را مورد توجه و رسيدگي قرار ندادند. چرا؟
4579---0911
¤ با توجه به افزايش قيمت اكثر كالاهاي خوراكي، پوشاكي، مصرفي، خودرو و و تورم و گراني كشور دولت چه تصميمي براي ترميم و ارتقاء حقوق و درآمد كارمندان كرده است؟ آيا 12% افزايش حقوق پاسخگوي تورم 25% و افزايش 100% قيمت بسياري از كالاها هست؟ حداقل شايسته است فكري براي كمك غيرنقدي به اين قشر به ويژه فرهنگيان شود.
محمدي- فرهنگي
¤ اي آينه زلالي از كربلا يا سجاد(ع)
وي لاله عطرناكي از دشت بلا يا سجاد
شمعي كه به بزم نينوا سوخت تويي
پروانه بستان ولا ياسجاد(ع)
8661-0913
¤ به دولت بايد دست مريزاد گفت از اين همه محبت و مهرباني كه در آموزش وپرورش وجود دارد. ديگر چقدر بايد بچه هاي بي گناه و پاك و معصوم جان خود را از دست بدهند تا مسئولان به فكر چاره باشند.
يك شهروند
¤ در سريال يك تكه زمين كه از شبكه دوم پخش مي شود يكي از هنرمندان (د-ا) كه درحال وضو بود متأسفانه وضويش را از دست چپ آغاز كرد اين جاي بسي تأسف و تأثر دارد.
4951-0912
¤ از سران سه قوا انتظار داريم با وحدت و همدلي فقط به فكر رفع مشكلات مردم باشند.
يك شهروند
¤ از آموزش وپرورش منطقه 14 درخواست مي شود نظارت بيشتري بر مدارس اين منطقه داشته باشند متأسفانه برخي مدارس از جمله دبيرستان طوبي در اين منطقه برنامه درسي مشخصي ندارد.
7745-0938
¤ هر وقت سيلي خوردي بگو يا زهرا(س)، هر وقت دستت را بستند بگو يا علي(ع) هر وقت بي ياور شدي بگو يا حسن(ع) هر وقت آب خوردي بگو يا حسين(ع)، هر وقت شرمنده شدي بگو يا عباس اما اگر تشنه شدي، آب نخوردي، بي ياور شدي، دستت را بستند، سيلي خوردي، شرمنده شدي بگو: امان از دل زينب. يا عقيله العرب يا زينب.
0142-0913
¤ در فرودگاه مشهد مقدس هم گويا برخي متوليان به اجحاف به زائران مشغولند. بنده كه جانبازم و قادر به حمل اثاثيه و ساكهايم نبودم فاصله 50-40متري پياده شدن از تاكسي تا سالن را 2500تومان با فيش رسمي بابت كرايه از ما مطالبه نموده و پانصد تومان نيز براي كارگر حمل كننده اخذ كردند. از مسئولين فرودگاه شهيد هاشمي نژاد درخواست رسيدگي دارم. شرط انصاف نيست با زائران امام رئوف اين گونه برخورد كنند.
رضوي از اصفهان
¤ خدا را شاكرم كه مرا از تاريكي ها به روشنايي هدايت مي كند. يكي از اين راه ها آشنايي با كيهان است.
محمد از بهارستان
¤رفتار بد برخي نانوايي ها و كوچك شدن و كاغذي شدن برخي نان هاي لواش برخي مشتريان غافل را به ياد ديكتاتورهاي معدوم مي اندازد كه اگر زمان گذشته بود نانوا جرأت عرض اندام نداشت ، و لي حالا بي خيال همه و به ريش مسئولين و مردم مي خندند و هر طوري كه دلشان بخواهد نان تحويل مشتري مي دهند! كجاست شوراي آرد و نان و...؟
8214-0919
¤ وقتي يك جوان جان ديگر شهروندان را به خطر مي اندازد و آن را وسيله اي براي به كرسي نشاندن نظر خودش قرار مي دهد چنين شخصي از سوي خانم ابتكار به عنوان كسي كه عمري از او گذشته نبايد مورد تشويق قرار بگيرد . باعث تعجب است كه بعضي ها برعكس بالا رفتن سن عمرشان صحبت هاي بچه گانه مي كنند.
7919-0911
¤ كساني كه در دولت هاي گذشته و يا اين دولت خواب رابطه با آمريكا شيطان بزرگ را مي ديدند و مي بينند زود بلند بشوند و به شكل درست بخوابند و اگر خواب مذاكره با آمريكا را مي بينند متوجه باشند كه لقمه حرام خورده اند هرچه زودتر توبه كنند و روزي حلال به منزل ببرند.
4587-0912
¤ در مناظره تلويزيوني شبكه سوم سيما برنامه ديروز، امروز، فردا احساس كردم آقاي روح الاميني با خيلي از بخش هاي صحبت هاي خانم ابتكار موافق نيست ولي ايشان فرصت نكرد آن گونه كه بايد و شايد جواب بدهد. بنده اگر جاي اين برادر بودم خيانت هاي مدعيان دروغين اصلاح طلبي را متذكر مي شدم ونمي گذاشتم اين جماعت عنوان اصلاحات را پوشش جنايت ها و كارهاي خلاف خود قرار بدهند.
8865-0912
¤ افراد صاحب نفوذ به آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري بفهمانند كه مواظب اطرافيان خود باشد و يادآور شوند پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد.
4972-0911
¤ دولت هاي قطر، عربستان و تركيه خائنيني هستند كه پاي بيگانه را در منطقه باز كردند و موجب ريخته شدن خون هزاران مسلمان بي گناه شدند. بايد اين دولت ها را سر جاي خودشان نشاند و اجازه فتنه آفريني به آنان نداد.
9319-0914
¤ دموكراسي به روش اصلاح طلبان يعني دموكراسي به ضرب ريختن توي خيابان و آتش زدن اموال عمومي بعد هم كه نتيجه نگرفتند بروند در يك روستايي يواشكي رأي بدهند.
8858-0919
¤ ملت صبور و تجربه ديده در كوران حوادث گوناگون انقلاب با كمال متانت، حرمت آقاي احمدي نژاد را به عنوان رياست محترم قوه مجريه همانند آقاي خاتمي در دوره هاي گذشته تا پايان دوره رئيس جمهوري حفظ مي كند و حتي اگر به آقاي مشايي حكم امام جماعت هم بدهد از كوره در نمي رود.
9005- 0913
¤ مدير شركت هواپيمايي [....] در خراسان رضوي خانه و زندگي اش در تهران است. ايشان هر شب با هواپيما به تهران مي رود و صبح فردا مجدداً با پرواز به مشهد بازمي گردد. آيا قحط الرجال است كه چنين شخصي را با هزينه زياد در اين مسئوليت گذاشته اند.
6091-0915
¤ در اين شرايط حساس كشور، هزينه رفتارهاي احساسي آقاي رئيس جمهور متوجه نظام است. بايد ايشان بپذيرد كه جايگاه رفيع رياست جمهوري نياز به پاسداري دارد و ايشان بايد ابتدا خودش حرمت اين جايگاه را حفظ كند. از قديم گفته اند:
احترام امامزاده را متولي بايد نگه دارد.
6563-0935
¤ شركت اژه فام قزوين توليدكننده صابون از يك ماه قبل به بهانه تغيير دادن جعبه كاغذي صابون قيمت آن را 600 تومان افزايش داده است. تو را به خدا مسئولين اجازه ندهند چنين ظلم هايي به مردم بشود و هر كس هر طور كه خواست با شهروندان برخورد بكند.
طوسي زاده
¤ شكارهواپيماي بدون سرنشين جديد آمريكا بر فراز آبهاي سرزمين جمهوري اسلامي ايران و به سلامت نشاندن آن روي زمين حكايت از توان نظامي بالا و برتري قدرت الكترونيك سپاه پاسداران در مقايسه با نيروهاي آمريكايي در منطقه دارد. از منظر كارشناسي ضرورت دارد كارشناسان نظامي به تبيين و تحليل اين حادثه بپردازند تا هر چه بيشتر ابعاد آن براي مردم روشن شود.
بختياري
¤ مجامع جهاني و سازمان ملل به جاي اينكه قبرستان كهنه بشكافند و مسائل گذشته و مجهول مثل هولوكاست و كشتار ارامنه را واكاوي كنند بايد جلوي جنايتهاي امروز را بگيرند كه مجبورنشوند 20 سال بعد دنبال عوامل اين كشتارها و مسلمان كشي ها بگردند.
كاشاني
¤ در ايستگاه مترو خزانه پل عابر پياده وجود دارد ولي پله برقي آن اكثرا خاموش است و مردم خيلي اذيت مي شوند. مگر پله برقي را براي قشنگي گذاشته اند؟
0400-0935
¤ شهيد آويني: زمانه عجيبي است! برخي مردمان امام گذشته را عاشقند نه امام حاضر را، مي داني چرا؟ امام گذشته را هرگونه بخواهند تفسير مي كنند اما امام حاضر را بايد فرمان برند و كوفيان عاشورا را اين گونه رقم زدند.
2566-0914
¤ بنده هر وقت درمطالب و مسائلي دچار شك و ترديد مي شوم با خواندن روزنامه كيهان و مطالب و مقالات آن آنها برطرف مي شود. از شما تشكر مي كنم.
9930-0919
¤ چرا هواشناسي درجه دماي هوا در جزاير ابوموسي و تنب كوچك را نشان مي دهد ولي از دماي تنب بزرگ خبري نيست؟
5733-0911
¤ در حالي كه كاركنان و كارمندان دانشگاه هاي علوم پزشكي از مزايا و تسهيلات فرزند چهارم برخوردارند در آموزش و پرورش ابلاغيه اين تسهيلات ابلاغ نشده چه برسد به اينكه اجرا بكنند يا نكنند. چرا بين كارمندان دولت تفاوت مي گذارند؟
كارمند آموزش و پرورش
¤ بعضي از سايت ها اخبار سوريه را به گونه اي پوشش مي دهند كه انگار در اين كشور ارتش وجود ندارد و همه چيز از دست رفته است .گاهي وقت ها اين احساس به انسان دست مي دهد كه نكند اتفاقي افتاده و نمي خواهند بگويند! منظور اينكه كيهان و ديگر روزنامه هاي ارزشي جنگ رسانه اي دشمنان سوريه را زيرنظرداشته باشند و به موقع اقدام آن ها را خنثي كنند.
5290-0913
¤ يادداشت كيهان در روز شنبه چهارم آذر ماه را خواندم اين حقايق را بايد به نيروهاي جوان كه هنوز آلوده به منفعت طلبي دنيا و شخصي نشده و تشنه حقيقت هستند منتقل كرد. دبيران در دبيرستانها و اساتيد در دانشگاهها و مراكز آموزشي كه اين ايام يعني تحصيل بهترين ايام است بايد به روشنگري پرداخت و اگر نيروهاي جوان ما آگاه به توطئه هاي بيگانگان شوند ان شاءالله با هزينه كمتري دوران انتخابات رياست جمهوري را برگزار خواهيم كرد و نقشه دشمنان عقيم مي ماند.
خانم رضايي
¤ بي حجابي در جامعه بيداد كرده است. در پنج شنبه بازار كه با خانم و دخترم در رفت وآمد بوديم واقعا شرم كرده و خارج شديم. متاسفانه در كشور اسلامي بي حجابان، افراد مقيد به حكم قرآني حجاب را با نگاههاي تحقيرآميز به سخره مي گيرند! مسئولان فرهنگي كي مي خواهند به اين معضل رسيدگي كنند!
حسيني
¤ در سال گذشته براي خودرو زانتيا 16 ميليون تومان واريزكردم و هنوز ماشين را تحويل نگرفته ام. سند به نام بنده ثبت شده است ولي هنوز ماشيني به دست بنده نرسيده است. چرا؟
6615-0911
¤ بعد از آغاز بيداري اسلامي در مصر، تونس و ليبي و خروش مردم يمن و بحرين استكبار جهاني بشدت هراسان شدند اول به خاطر از دست دادن پايگاه ها و مزدورانشان و دوم به خاطر اينكه مبادا ايران از اين فرصت تاريخي به نفع صدور انقلاب و همراه كردن ساختارهاي جديد حاكميت كشورهاي به پاخاسته با آرمانهاي انقلاب سود ببرند آنها نگران شدند. همچنين نگران شدند مبادا ايران بتواند هدايت اين انقلابها را به دست گيرد. اين پريشاني ادامه داشت تا جريان انحرافي بر ضد جريان بيداري اسلامي وارد عمل شد. ما نبايد سه سال فرصت طلايي كه رياست جنبش عدم تعهد را برعهده داريم، از دست بدهيم.
رضا كيان پور
¤ طي ماههاي اخير يك ليتر روغن از 1700 تومان به 4700 تومان رسيده است. آيا كسي نيست بر اين افزايش هاي چندبرابري نظارتي داشته باشد؟
يك شهروند
¤ انتصاب ليدر جريان انحرافي به رياست دبيرخانه جنبش عدم تعهد خواسته يا ناخواسته بازي در زمين امريكاست.
رضايي
¤ در سالروز شكار پهپاد آركيو 170، بچه هاي غيورمرد سپاه پهپاد امريكايي را شكار كردند دست مريزاد مي گوييم اما مي گوييم انتظارات ما از شما زياد است چون نشان داديد كه دانش و توانمندي شما بيشتر از اين هاست. از سپاهيان عزيز تقاضا داريم هميشه هوشيار باشند.
3181-0912
¤ در حالي كه مسئولان شهر تهران براي كاهش آلودگي ادارات و مدارس را تعطيل كرده بودند ديده مي شد كه مردم براي خريد و گشت و تفريح دست بچه هاي خود را گرفته و روانه كوچه و خيابان و بازار شده اند!
0530-0912
¤ جوانان ليسانس و فوق ليسانس ما بيكار در خانه خوابيده اند و پيرمردان بازنشسته در اين هواي آلوده بايد براي گذران زندگي مسافركشي كنند. به جاي اين جنگ هاي بي ثمر به رفع مشكلات مردم اهتمام ورزيد.
0445-0912
¤ مدرسه شهداي هفتم تير واقع در منطقه 14 بلوار ابوذر به والدين تحميل كرده است كه مبلغ 75 هزار تومان بابت سرويس بهداشتي پرداخت كنند. اين پول را مگر بايد خانواده ها بپردازند؟ مگر تحصيل در كشور ما رايگان نيست؟ اگر چنين است دريافت اين پولهاي اجباري چه معني دارد.
يكي از اوليا
¤ 15 ميليون وام مسكن از بانك وام گرفتيم و اقساط آن هر ماه مبلغ 350 هزار تومان 8 ساله بايد بازپرداخت شود. يعني بايد 32 ميليون تومان قسط بدهيم. آيا اين بانك اسلامي است. مجبوريم براي اينكه آلونك بخريم تن به هر ذلتي بدهيم.
يك شهروند
¤ چرا از توانايي هاي وزارت اطلاعات و تجربيات نهادهاي اطلاعاتي كشور براي افزايش ضريب ايمني در برابر اقدامات تروريستي در كشور سوريه استفاده بهينه نمي شود؟
8516-0919
¤ نمك نشناسي هاي بعضي از اطرافيان رئيس جمهور درمقابل آن همه حمايت هاي بي دريغ مردم واقعا جاي تاسف دارد.
8865-0912
¤ روي شيشه اتومبيل مخصوص حمل جنازه به بهشت زهرا نوشته شده بود آيا براي چنين روزي آماده شده ايد؟ چقدر خوب است هم ما مردم و هم مسئولين به گونه اي رفتار و گفتار خود را تنظيم كنيم كه باورمان بشود مرگ و قيامتي در كار است.
3014-0912
¤ 17 سال است كه روز و شب كار مي كنم تا بتوانم زندگي چند سرعائله را اداره بكنم. تا اينكه چند روز پيش خبر دادند پدرم در بيمارستان بستري شده است. چون پول پس انداز نداشتم با خجالت تمام پول قلك فرزندم را بيرون كشيدم و هزينه كردم . آيا مسئوليني كه پول اضافه كاري آنان چندين برابر حقوق بنده مي باشد درك مي كنند بر امثال ما چه مي گذرد.
8674-0918
¤ مردم ايران به مردم قانع و صرفه جو مشهور بوده اند. بنابراين اگر ميزان مصرف انواع انرژي مثل گاز، برق و... در كشور زياد است كار يك عده افراد مرفه و بي درد جامعه مي باشد كه چون پولشان از پارو بالا مي رود مهم نيست كه چه بر سر كشور مي آورند. اين جماعت خواسته يا ناخواسته براي دشمنان كار مي كنند.
حسين زاده
 


اسرائيل 16 ماه پيش خيال مي كرد

حكومت سوريه در 2 هفته سقوط مي كند (خبر ويژه)

«ايهود باراك كه يكي از نيروهاي اطلاعاتي زبده اسرائيل است پيش بيني كرده بود بشاراسد و حاكميت سوريه 2 هفته بيشتر دوام نمي آورند اما اين پيش بيني بعد از 16 ماه نادرست از آب درآمده است.»
اين مطلب را شمعون شبيرا پژوهشگر مركز مطالعات اورشليم (بيت المقدس) در جمع تحليل گران اين مركز عنوان كرد. به گزارش نشريه اسرائيل اليوم، 5 كارشناس مركز پژوهشي فوق كه از سوي «دوري گلد» اداره مي شود، دور هم گرد آمده بودند تا به تحليل نقشه منافع اسرائيل در بحران سوريه بپردازند. شمعون شبيرا يكي از اين تحليل گران مي گويد: بشاراسد تاكنون به مدت يك سال و نيم توانسته است مقاومت كند و اين در حالي است كه «ايهود باراك» (وزير جنگ مستعفي) كه يكي از نيروهاي اطلاعاتي پيشكسوت است، در ابتدا پيش بيني مي كرد اين نظام دو هفته بيشتر دوام نمي آورد و پس از آن سرنگون مي شود اما به هر حال نادرست از آب در آمدن اين پيش بيني نشان داد اوضاع در اين كشور بسيار پيچيده است و به آساني نمي توان پيش بيني كرد كه اين نظام و نظام هاي ديگر منطقه چه سرنوشتي خواهند داشت.
شمعون شبيرا افزود: با وجود همه اين ها، بايد اعتراف كرد كه حوادث كنوني به ضرر بشاراسد پيش مي رود اما با اين وجود، ايران، روسيه و چين همچنان از نظام اسد حمايت مي كنند؛ ايران به اين نظام كمك نظامي و تسليحاتي مي كند و روسيه و چين نيز از نظر ديپلماتيك از اين نظام دفاع و حمايت مي كنند و به همين دليل اين دو كشور مانع هرگونه مشكلات جدي براي اين نظام مي شوند.
وي خاطرنشان كرد: بشاراسد خود را نباخته است و در ستون فقرات رهبري سوريه نيز ضعفي ديده نمي شود و مقام هاي عالي رتبه نظامي و رهبران سياسي در هيئت رهبري كل سوريه نيز همچنان بر موضع هايشان استوارند و در اين ميان نبايد از نقش دستگاه هاي امنيتي براي جلوگيري از فروپاشي اين نظام غافل شد.
اين تحليلگر صهيونيست معتقد است: بيشتر فرماندهان عالي رتبه دستگاه هاي امنيتي از جمله علوي ها هستند و در سوريه اقليت ها با هم، هم پيمان شده و دروزي ها و مسيحي ها نيز به آنان پيوسته اند.
وي با ابراز تمايل به تبديل بحران سوريه به جنگ شيعه و سني مي گويد: تاكنون جايگزيني براي نظام سوريه تعيين نشده است و مشخص نيست كه چه كسي بايد جانشين بشاراسد شود زيرا ما اكنون شاهد ائتلافي هستيم كه نيروهاي اثرگذار آن هدف مشتركي ندارند و تنها هدف مشترك آنان، سرنگوني نظام بشاراسد است و البته پس از سرنگوني اين نظام، گروه هاي انقلابي براي به دست آوردن قدرت با هم درگير مي شوند و ممكن است حمام خون ديگري در سوريه به راه بيفتد.
از سوي ديگر سرهنگ ذخيره «ميخائيل سگال» كه قبلا در سازمان اطلاعات و امنيت رژيم صهيونيستي فعاليت داشته و تاكنون به عنوان پژوهشگر مشغول فعاليت است، در نشست مركز مطالعات اورشليم گفت: ايران، سوريه را به عنوان يك عنصر بين المللي مهم در جبهه مقابله با غرب و به ويژه اسرائيل مي داند و سوريه را حلقه طلايي اين ارتباط مي شمارد زيرا سوريه از سال ها پيش تاكنون پذيراي رهبران سازمان هاي ضداسرائيل بوده و باعث شده ايران از طريق آن براي حزب الله در لبنان سلاح بفرستد. به همين دليل است كه ايراني ها با جديت در سوريه مشغول فعاليت اند و به اين كشور مشاوره مي دهند.
سگال افزود: ايران حوادث جاري در سوريه را جزء بهار عربي نمي داند بلكه آن را شورشي براي درهم شكستن توان مقاومت در مقابل غرب و شيطان بزرگ (آمريكا) و اسرائيل (شيطان كوچك) مي داند. ايراني ها همان گونه كه كشورهاي عربستان و قطر علنا حمايت خود را از معارضان سوري اعلام مي كنند، به صورت علني از نظام سوريه حمايت مي كنند و خود را خسته نمي كنند كه اين كمك ها را پنهان كنند.
 


از وساطت ملاقات با پسر قذافي تا سوء استفاده چند ميليارد توماني (خبر ويژه)

همكار متواري نشريات زنجيره اي در پاسخ به حمله يك سايت اينترنتي حامي مهدي هاشمي، برخي نكات قابل تامل را درباره ارتباطات و مكالمات خود با نامبرده منتشر كرد.
اخيرا چند فايل صوتي مربوط به مكالمات نيك آهنگ كوثر و مهدي هاشمي در فضاي مجازي منتشر شده كه طي آن مهدي هاشمي گوشه اي از فعاليت هاي ضد انقلابي خود را براي مجاب كردن نامبرده توضيح مي دهد. نيك آهنگ از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت با مهدي هاشمي در ارتباط بوده و در خارج كشور نيز -پس از فرار مهدي هاشمي - به تماس با وي ادامه داده است. او مي گويد براي مهدي هاشمي روزنامه نگار جور مي كرده است. كوثر در عين حال مدعي است كه در پي شكايت نفتي فردي به نام هوشنگ بوذري از مهدي هاشمي، مجبور شده 20 فايل صوتي مربوط به مكالماتش با مهدي هاشمي را به دادگاه كانادايي بدهد اما نقشي در انتشار عمومي آنها نداشته و از اين بابت متاسف است.
با اين حال سايت بازتاب در حمايت از مهدي هاشمي، به كاريكاتوريست فراري نشريات زنجيره اي حمله كرد و اتهاماتي را متوجه وي كرد. نيك آهنگ كوثر در پاسخ اين حملات هرچند كه مجددا از انتشار فايل صوتي ابراز تاسف كرده، در عين حال مي نويسد: داستان گفت وگو و بحث من با مهدي هاشمي درباره شاكي اش در كانادا به 4 آگوست 2010 بازمي گردد... به مهدي هاشمي تلفن زدم. مهدي ضمن تكذيب موارد طرح شده عليه حمزه كرمي، گفت كه «بوذري [شاكي مهدي هاشمي] براي اطلاعات كار مي كند». بعد هم گفت: «براي طائب كار مي كند». جالب اينجا بود كه مي گفت «اطلاعات از بوذري 12 ميليون دلار گرفته، اما الان ماهي 10-12هزار دلار به بوذري حقوق مي پردازد». از نظر شما يك جاي مساله ايراد ندارد؟ پرداخت ماهي 10 هزار دلار در شرايط فعلي يعني سالي 120 هزار دلار. گيرم بيست سال از دستگيري هوشنگ بوذري گذشته باشد، كل پولي كه از وزارت گرفته اگر در طول بيست سال هم ثابت بوده باشد، مي شود 2 ميليون و 400 هزار دلار. آدم مغز كدام چهار پا را بخورد كه 12 ميليون دلار بدهد و براي همان نهاد، كار كند و ماهي 10 هزار دلار بگيرد تا احيانا بعد از 100 سال به پول از دست رفته خودش برسد؟
وي اضافه كرد: در آخرين تماس تلفني آقاي هاشمي با بنده، كه با لحن بسيار بدي هم با من حرف زد، معترض و متعرض بود كه چرا به ماجراي دست داشتن او در ارسال نامه جعلي رئيس قوه قضاييه به آيت الله خامنه اي گير داده ايم. من گفتم كه او بايد كار «تاثيرگذاري جعلي» روي رسانه ها را كنار بگذارد. آقاي هاشمي همان جا گفت «حالا كه اين طور شد، به همه مي گويم براي طائب كار مي كني»!
نيك آهنگ كوثر يادآور شده است: چند ماه بعد و درست دو روز بعد از آنكه خبر ديدار دكتر هوشنگ اميراحمدي در لندن با آقاي هاشمي را منتشر كرديم، ظاهرا دوستان پاريسي آقاي هاشمي بعد از جلسه اي هماهنگي با ايشان، تصميم گرفتند از طريق «فيس بوك 25 بهمن» و بعد رسانه هاي سبز، يك نفر را حقوق بگير معرفي كنند. گفته هاي بدون سند منسوب به آقاي طائب در مدرسه علميه الهادي در قم خاطرتان هست؟ فايل صوتي اش كجاست؟ تازه وقتي به دكتر هوشنگ اميراحمدي گفتم كه خبر ديدار او با فرخ نگهدار و مهدي هاشمي را شنيده ام، تنها موردي را كه تكذيب كرد، ديدار با فرخ نگهدار بود. آقاي دكتر اميراحمدي در تماسي ديگر تاكيد كردند كه به مهدي هاشمي در امور درسي كمك مي كنند و يك بار هم از طريق مهدي، با دوست ليبيايي فرزند هاشمي، يعني «سيف قذافي» تماسي تلفني داشته است.
همكار متواري نشريات زنجيره اي در ادامه اين نامه نوشته است: سواي اينكه از زنداني بودن آقاي هاشمي در ايران بسيار متاسفم و آرزو داشتم در خارج از ايران و در شرايطي كاملا آزاد به سوال هاي بي شماري كه درباره نحوه بهره برداري از قدرت [...] در معاملات و قراردادها، ماجراي استات اويل و... جواب بدهند... پيش از آن، وقتي آقاي هاشمي حرف هايشان درباره ميزان سوءاستفاده مالي در سازمان بهينه سازي را چند بار تغيير دادند، تصميم گرفتم مكالمه هايم با ايشان را ضبط كنم. چرا؟ چون يك بار گفته بودند كه «حمزه كرمي 6 ميليارد تومان سوء استفاده نكرده... دروغه... دروغه... 2ميليارد بوده». اما بعدا گفتند كه 200-300 ميليون تومان بوده است! احتمالا آقاي هاشمي صفرها را خيلي راحت مي توانسته اند جابجا كنند.
نامبرده با تكذيب اينكه در ازاي دريافت دلار اقدام به انتشار فايل هاي صوتي ياد شده كرده، نوشت: رسما مي گويم كه فايل ها را نه به انتخاب خودم، كه جبر قانون تحويل داده ام. در عين حال تاكيد مي كنم كه از ماه آگوست بارها در تماس با نوه هاشمي رفسنجاني از او خواسته ام به وكلا تاكيد كنند كه نوع احضار مرا تغيير دهند تا مجبور به ارائه مدارك نباشم... نويسنده تحليل، ظاهرا معيارش مالي است و خيال مي كند مهدي هاشمي را نيك آهنگ كوثر به مجموعه اي «فروخته» است. وقتي همكار طنزنويسم [ابراهيم نبوي] در فيس بوك خودش اين ايده را تقويت مي كند، ياد اسب تروايي مي افتم كه جنبش سبز را به نظام فروخت...
نيك آهنگ كوثر آنگاه با لحني خبري كه از سوي بازتاب حذف شده مي نويسد: اگر مهدي هاشمي از من خواسته باشد ببينم چه كسي يا كساني در تحميل تحريم عليه ايران اثرگذارترند تا پيام هايي به آنان منتقل شود، و نيز چند بار گفته باشد كه تمامي وظايف در خانواده تقسيم شده و هركسي مسئوليتي دارد، نقش اعضاي خانواده در قبال تحريم چه بوده است؟ لطفا تحقيق كنيد كه آيا چه كسي از او چنين مسئوليتي را خواسته بود؟
وي همچنين خاطرنشان كرد: آقاي مهدي هاشمي در هيچ يك از گفت وگوهايي كه داشتيم، ارتباط قوي اش را با رسانه هاي سبز و افرادي تاثيرپذير در رسانه هاي مختلف كتمان نكرد و حتي در مقابل انتقاد من چند بار سكوت كرد. با عنايت به آنچه در طول يك هفته اخير و رابطه دوستاني از رسانه هاي سبز خارج از كشور با شما ديده ام، آيا مي توان چنين تحليل كرد كه ايشان با رسانه هاي مختلفي در داخل و در خارج مرتبط بوده اند كه پيام ها را به گونه اي كه متناسب با نفع خاندان است منعكس كنند؟
 


به جاي اين همه سينه خيز بگوييد غلط كرديم و خلاص! (خبر ويژه)

ارگان گروهك موسوم به شوراي هماهنگي سبز، به وضع رقت انگيزي در خدمت محافل آمريكايي درآمده است.
سايت كلمه كه توسط تيم مشتركي شامل اردشير امير ارجمند و رجب مزروعي در خارج و برخي عناصر فتنه گر داخلي فعاليت مي كند، مدت هاست به عنوان مأموريتي نيابتي مي كوشد ضمن انتشار شايعات خودساخته و فربه كردن آرزوها و عقده هاي ناكام جريان «آشوب در داخل، سازش با آمريكا» چنين القا كند كه فشارهاي دشمن اثرگذاشته و جمهوري اسلامي در صدد مذاكره با آمريكاست! سبك بودن اين رفتار به حدي است كه محافل رسانه اي آمريكايي حاضر نيستند اعتبار خود را خرج چنين دروغ بافي هايي كنند كه به سرعت خلاف بودن آن آشكار مي شود. به همين دليل محافل آمريكايي گردانندگان برخي رسانه هاي دم دستي فتنه گران- بخوانيد انتحاري- را وادار به انتشار مطالبي مي كنند كه از يك سو تشفي خاطر سياستمداران كلافه آمريكا باشد و از طرف ديگر مخاطبان ايزوله و خاص اپوزيسيون را كه به فشار غرب براي معارضه با جمهوري اسلامي اميد بسته اند، در توهم نگاه دارد.
به اين عبارات مضحك و فاقد كوچك ترين سند و حتي نشانه در نوشته سايت كلمه توجه كنيد: «ملاقات گروه هاي ديپلماتيك ايران و آمريكا در يك ماه گذشته در قطر همچنان ادامه داشته است[!؟]... اخباري درباره تصميم اوباما براي رسيدن به يك توافق سريع و مستقيم با ايران منتشر شده است... اخبار ضد و نقيض است و مشخص نيست نسبت اين توافقات با تلاش لابي هاي ضد ايراني در آمريكا براي افزايش تحريم ها و از اين سو تهديدهاي لفظي نظاميان نزديك به رهبري دقيقاً چيست[!؟] اما اخباري كه درباره تصميم اوباما براي رسيدن به يك توافق سريع و مستقيم منتشر شده، احتمال وجود توافق بزرگ را پررنگ تر ساخته است... حتي برخي منابع موجود در كنگره آمريكا نيز اعلام كرده اند كه مخالفت كاخ سفيد با اعمال تحريم هاي جديد نشانه تصميم دولت آمريكا براي دست يافتن به يك توافق بزرگ با ايران است... آمريكا دنبال توافق سري با ايران است... ظاهراً يكي از دلايل پنهان كاري مقامات ايران در مورد مذاكره مستقيم با آمريكا، ناتواني از توجيه نيروهاي وابسته به حاكميت است و دليل تهديد آمريكا و تعيين ضرب الاجل نيز همين است. در روزهاي گذشته بارها چهره هاي سياسي و نظامي نزديك به رهبري، از فشارها بر رهبري براي مذاكره با آمريكا سخن گفته اند... علي اكبر ولايتي در مذاكرات مخفي وارد شده و غرب نيز ترجيح مي دهد با نمايندگان اصلي حاكميت و نه بخش انتخابي كه حتي در صورت عدم تقلب، دايمي نيست، مذاكره كند، اين مسئله مي تواند سود بيشتر غرب در مذاكرات را به خاطر داشتن دست بالا در مذاكره و بي پشتوانگي ملي و مردمي مذاكره كنندگان ايراني در پي داشته باشد»!!
درباره اين مطالب كه به دستور محافل مافوق امثال اميرارجمند در آمريكا و اروپا، هر چند هفته يكبار بازنويسي و تكرار مي شود، گفتني است 1- امير ارجمند به كمك ديپلمات هاي آمريكايي در تركيه از كشور گريخت اما بيش از يك سال است كه ثابت كرده مهره پرهزينه و بي خاصيتي است. برخي فراخوان هاي نامبرده باعث دستگيري بقاياي فتنه و آشوب در ايران شد 2- دست بر قضا طي يك ماه اخير عطاءالله مهاجراني (رئيس حلقه لندن و اتاق فكر فتنه سبز در خارج) و آقاي [...] به بهانه يك همايش به قطر سفر كرده است. در مقابل جمهوري اسلامي ايران رژيم فاسد قطر را كه به عنوان نوچه رژيم صهيونيستي در منطقه عمل مي كند، اساساً قابل اين حرف ها نمي داند. 3- دولت اوباما برخلاف ادعاي سايت كلمه طي چند ماه اخير انواع تحريم هاي جديد را امضا و به اجرا گذاشته است. او در عين حال در مقابل كنگره هيچ اختياري از خود ندارد همان گونه كه در مقابل فشار صهيونيست ها نيز مجبور به عقب نشيني از شعار دو دولت مستقل اسرائيلي- فلسطيني شد. 4- كافر همه را به كيش خود پندارد. اين رسم جريان هاي نفاق و فتنه گران و آشوب طلبان نيابتي است كه دزدكي و مخفيانه به دست بوسي مقامات رده چندم وزارت خارجه آمريكا و سازمان سيا بروند و در ازاي اندكي جيره و مواجب آماده انواع انتحارهاي سياسي و شخصيتي باشند. 5- جماعتي كه روزگاري از طريق مجلس و دولت اصلاحات خواستار تسليم در برابر آمريكا و سركشيدن جام زهر بودند، (مانند رجب مزروعي و علي اكبر موسوي خوئيني و فاطمه حقيقت جو و...) از كشور گريختند و هم صنف با امير ارجمند، كفش آمريكايي ها را برق مي اندازند و در مقابل جمهوري اسلامي با عزت و اقتدار تمام، درماندگي و استيصال رژيم مستكبر آمريكا را به تصوير كشيده است. 6- چاره جماعت فتنه گر فراري، فقط يك غلط كرديم است و خلاص! اگرنه مجبورند خدمات تحقيرآميزتري به سرويس هاي جاسوسي سيا و موساد ام آي سيكس بدهند و خود را انگشت نماتر كنند.
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14