(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


شنبه 2  دی  1391 - شماره 20387

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ادامه ماموريت ! (يادداشت روز)
و ز و ز (گفت و شنود)
24 مقام سابق آمريكايي در نامه اي به اوباما
تحريم ايران بي فايده است بايد در مواضع خود تجديد نظر كنيم
ابراز اميدواري روسيه به برگزاري مذاكرات ايران و 1+5 در ماه آينده
با اشاره به افزايش صادرات نفت رويترز:
ايران تحريم ها را ناكارآمد كرده است
دفتر رئيس هيئت عالي حل اختلاف اعلام كرد
 آيت الله هاشمي شاهرودي نامزد انتخابات رياست جمهوري نيست
كيهان و خوانندگان
كارت به جايي رسيده كه بدون اجازه ما نامزد مي شوي؟! (خبر ويژه)
يك همكار ديگر VOA رفت روي مين! (خبر ويژه)
تو را هم مي فرستيم همان جا كه زبان درازهاي پادگان اشرف را فرستاديم! (خبر ويژه)
آمريكا ديگر طاقت جنگ ندارد اوباما عمليات مخفيانه را ترجيح مي دهد (خبر ويژه)


ادامه ماموريت ! (يادداشت روز)

آن طيف از مدعيان اصلاحات كه در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 نقش فعال داشته و يا از فتنه گران حمايت كرده اند- يعني اكثريت قريب به اتفاق آنها- كمترين ترديدي ندارند كه نامزدي آنها براي انتخابات پيش روي و يا هر انتخابات ديگري، ناممكن است. چرا كه در جريان فتنه ياد شده، آشكارا دست به خيانت و جنايت آلوده و به عنوان «ستون پنجم» در خدمت مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل بوده اند. بديهي است افرادي با اين كارنامه سياه و سابقه غيرقابل انكار از وطن فروشي، فقط مي توانند در انتظار محاكمه و مجازات باشند. آيا شوراي محترم نگهبان كه مطابق اصل 91 قانون اساسي، موظف به پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است و مطابق اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد، مي تواند صلاحيت كساني را تأييد كند كه همراهي با اسرائيل، همكاري با سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس، نفي صريح قانون اساسي، تاكيد بر حذف قيد «اسلام» از «جمهوري اسلامي ايران»، دريافت كمك هاي مالي از بيگانگان براي فتنه انگيزي و آشوب آفريني، اهانت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسين(ع) در روز عاشورا، ائتلاف آشكار و اعلام شده با منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها، تروريست هاي وابسته به القاعده- عبدالمالك ريگي- آتش زدن مسجد، قتل جوانان بسيجي، اهانت آشكار به حضرت امام(ره)، و... ده ها جنايت و خيانت ديگر از همين دست را مرتكب شده اند؟ و براي عملياتي كردن پروژه آمريكايي- اسرائيلي فتنه 88، با نظريه پردازان اعزامي از سوي سازمان هاي اطلاعاتي بيگانه نظير جرج سوروس صهيونيست، ريچارد رورتي از رهبران شناخته شده عمليات سري سازمان سيا، «جان كين» عضو ارشد MI6 انگليس، «تيموتي گارتن اش» دستيار آيزايا برلين و از رهبران صهيونيست سرويس جاسوسي انگلستان و... جلسات طولاني همراه با كارگاه آموزشي چند هفته اي داشته اند؟! تمامي جنايات ياد شده و ده ها نمونه ديگر از اين دست كه فهرست آن نيز به درازا مي كشد، از نوع جرايم و خيانت هايي است كه با اسناد فراوان و غيرقابل انكار همراه است. گفتني است- و خنده دار نيز هست- يكي از حاميان فتنه 88 كه در مقابل اين همه جرم و جنايت فتنه گران، توضيح و توجيهي براي حمايت خود از آنها نداشت، گفته بود؛ البته آنها جاسوسي نكرده اند! كه بايد گفت؛ اگر پاي مقايسه در ميان باشد، سران فتنه، پدرجد همه جاسوس ها بوده اند. زيرا ماموريت جاسوس، كسب و ارسال اطلاعات براي سرويس اطلاعاتي متبوع خويش است و بيشترين بهره گيري سرويس اطلاعاتي دشمن از اطلاعاتي كه جاسوسان ارسال كرده اند، اخلال در سيستم حكومتي حريف و يا برخورداري از دست بالا در معادلات و مبادلات سياسي و اقتصادي است و حال آن كه به گواهي اسناد موجود، سران و عوامل فتنه از سوي مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، مأموريت براندازي نظام را داشته اند.
اكنون جاي اين سؤال است كه وقتي مدعيان اصلاحات - طيف ياد شده مورد نظر است و نه همه اصلاح طلبان - به وضوح مي دانند كمترين امكاني براي نامزدي آنها در انتخابات رياست جمهوري يازدهم وجود ندارد، چرا، اين روزها، ترجيع بند آمدن يا نيامدن!، تحريم يا شركت! شرط براي آمدن يا ورود بدون شرط! و امثال آن را بر زبان و قلم دارند؟! پاسخ اين سؤال را بايد در محورها و گمانه هاي زير جستجو كرد؛
1- پاك كردن سابقه خيانت خود و رنگ پاشيدن بر داغ ننگي كه براي هميشه بر پيشاني آنها نقش بسته است. مدعيان اصلاحات درباره حضور يا عدم حضور خود در انتخابات رياست جمهوري يازدهم به گونه اي اظهارنظر مي كنند كه انگار نه انگار چه جنايت بزرگي مرتكب شده اند و اگر هنوز در ايران اسلامي حضور دارند فقط به دليل شناسنامه ايراني آنهاست و نه هويت واقعي آنان. مدعيان اصلاحات به اين صحنه سازي و توهم پراكني نياز فراواني دارند كه به آن اشاره خواهيم كرد.
2- بازگشت به نظام بعد از خروج آشكار از آن، يكي ديگر از اهداف مدعيان اصلاحات در حركت اخير آنهاست. جماعت ياد شده پس از وطن فروشي آشكار در فتنه 88 نمي توانند به عنوان بخشي از مردم و يا يك حزب و گروه و جبهه درون نظام تعريف شوند. مگر منافقين بعد از آن كه در خرداد سال 60 به روي نظام و مردم كوچه و بازار اسلحه كشيدند، مي توانستند يك گروه سياسي درون نظام باشند؟! فتنه 88 بارها خيانت آميزتر از حركت منافقين در سال 60 بود. منافقين در پي جنايت سال 1360 به فرانسه گريخته و سپس به عنوان ابواب جمعي ارتش عراق از سوي صدام به كار گرفته شدند. ولي همين منافقين بعد از آنهمه جنايت در فتنه 88 فقط يكي از گروه هاي حاضر و فعال در فتنه 88 بودند. آيا غير از اين است؟!
3- مشغول كردن اصولگرايان به مسائل فرعي و اختلاف افكني در ميان آنها را مي توان يكي ديگر از اهداف تعريف شده مدعيان اصلاحات در ماجراي مورد اشاره دانست. شايد تعجب كنيد ولي براساس اخبار موجود، همين اندازه كه بخشي از توان و ظرفيت سياسي اصولگرايان به بحث درباره احتمال نامزدي عوامل فتنه در انتخابات آينده اختصاص يابد، براي مدعيان اصلاحات يك هدف تعريف شده تلقي مي شود. مدعيان اصلاحات در اين بخش از برنامه خود ترفندهاي متفاوتي به كار مي برند كه پرداختن به آنها فرصت ديگري مي طلبد ولي يكي از اصلي ترين آنها، اظهارنظر درباره نامزدهاي احتمالي اصولگرايان است. با اين توضيح كه ابتدا طرح «دولت وحدت ملي» را پيش مي كشند و اين در حالي است كه وحدت ميان جريانات درون نظام قابل تصور و منطقي است و نه وحدت افراد و گروه هاي درون نظام با عوامل و سران فتنه كه نه فقط آشكارا از نظام خارج شده اند بلكه عليه موجوديت نظام اسلامي با بيگانگان همدست بوده اند. مدعيان اصلاحات بعد از پيش كشيدن طرح «دولت وحدت ملي»! از برخي نامزدهاي احتمالي اصولگرايان با عنوان نامزدي كه مي تواند مورد قبول فتنه گران نيز باشد، نام مي برند! و از اين طريق براي ايجاد تفرقه و سوءظن در ميان اصولگرايان بهره مي گيرند.
4- و اما، اصلي ترين و شناخته شده ترين هدفي كه مدعيان اصلاحات از تظاهر- و يا توهم- نامزد شدن در انتخابات دنبال مي كنند، ادامه ماموريت ناكام مانده قبلي براي دشمنان بيروني است. نگاهي- هرچند گذرا- به اظهارنظرها و تفسير و تحليل هاي جماعت ياد شده به وضوح نشان مي دهد كه آنان از حال و هوا و فضاي انتخاباتي براي سياه نمايي عليه نظام، مخصوصا در دو عرصه زير، بهره مي گيرند؛
الف: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را با تاكيد تلويحي و گاه صريح بر دست كشيدن از پرچمداري انقلاب هاي اسلامي منطقه، زير سؤال مي برند و اين نكته بديهي را ناديده مي گيرند كه حضور برجسته ايران در اين عرصه، علاوه بر آن كه برخاسته از هويت اسلامي و انقلابي نظام است، ايجاد عقبه استراتژيك براي جمهوري اسلامي، حفظ و افزايش اقتدار و تامين منافع ملي نظام اسلامي نيز هست.
ب: زير سؤال بردن سياست هسته اي نظام با اين توهم پراكني كه دست كشيدن از برنامه هسته اي و تن دادن به باج خواهي آمريكا و متحدانش مي تواند به تحريم ها خاتمه دهد! و اين در حالي است كه اولا؛ تحريم ها از نخستين سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و از آن هنگام كه به قول حضرت آقا، سخني از برنامه هسته اي در ميان نبوده است، وضع شده و همه ساله بر شدت آن افزوده اند. ثانيا؛ علاوه بر شواهد موجود، دشمن نيز با صراحت اعلام مي كند كه تحريم ها به خاطر برنامه هسته اي ايران نيست، بلكه چالش هسته اي بهانه اي براي تحريم هاست كه در اين باره پيش از اين مطالب مستندي داشته ايم و در آن به گزارش صريح امريكن اينترپرايز، اعتراف ديويد فروم و اظهارات جرج فريدمن- رئيس مركز راهبردي استراتفور كه به باشگاه كهنه كاران سيا شهرت دارد- و ده ها نمونه ديگر پرداخته ايم.
و اما، در حالي كه دشمنان بيروني از ناكارآمدي تحريم ها در حد و اندازه مورد انتظار خود- تحريم هاي فلج كننده- ابراز نارضايتي مي كنند، مدعيان اصلاحات از طريق ياد شده براي آنها پالس و پيام مي فرستند كه تحريم ها موثر بوده است! و اين اصلي ترين ماموريت اصحاب فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 در ماه هاي باقيمانده تا انتخابات يازدهم رياست جمهوري است ولي، چرا اين بخش از ماموريت مدعيان اصلاحات براي دشمن اهميت دارد؟ پاسخ آن است كه آمريكا و متحدانش يعني همان مديران بيروني فتنه 88 بايد «تهديد»هاي خود را براي مردم ايران معتبر! و قابل اجرا معرفي كنند. اهداف مورد اشاره مدعيان اصلاحات كه در بندهاي پيشين آمده است نيز نهايتا در همين نقطه تعريف شده و به هم مي رسند. آنها براي اجراي اين ماموريت به شدت نيازمند آن هستند كه ننگ وطن فروشي در فتنه 88 را از پيشاني خود پاك كرده! و خود را بخشي از جريانات درون نظام معرفي كنند. چرا كه در غير اين صورت سياه نمايي آنان براي عمليات رواني مديران بيروني قابل استناد نيست. همين ديروز 24 مقام برجسته سابق آمريكا در نامه اي به اوباما تاكيد كردند كه تحريم ها بي اثر است و بايد راهكار ديگري جستجو كرد.
گفتني است كه در پي انكار برخي از فشارها و يا سوءمديريت ها نيستيم ولي برخلاف اصحاب فتنه، چاره كار را در وطن فروشي و ذلت نمي دانيم و بارها آزموده ايم كه سهم هركس را در عرصه بين الملل متناسب با ميزان مقاومت و ايستادگي او مي دهند و تاكنون هرچه به دست آورده ايم از اين رهگذر بوده است و با به كار بستن همين فرمول است كه امروزه در عرصه هاي مختلف علمي و فني و عمراني نه فقط در صدر كشورهاي منطقه نشسته ايم، بلكه با بسياري از كشورهاي بزرگ و پيشرفته دنيا پهلو به پهلو مي زنيم. از سوي ديگر همه شواهد موجود حكايت از آن دارند كه دشمنان بيروني، ضعيف ترين و بحراني ترين دوران حيات خود را تجربه مي كنند. فقط نيم نگاهي به شرايط به شدت بحراني و شكننده آنها، از نگاه و منظر خود شان بيندازيد.

حسين شريعتمداري
 


و ز و ز (گفت و شنود)

گفت: وزير خارجه بحرين گفته است؛ بايد به زودي «كنفرانس دوستان ايران» هم مثل، «كنفرانس دوستان سوريه» تشكيل شود!
گفتم: غلط زيادي كرده. الان 33 سال است كه آمريكا و اتحاديه اروپا و شيوخ عياش عرب هرچي زور مي زنند نمي توانند عليه جمهوري اسلامي هيچ غلطي بكنند.
گفت: نه فقط هيچ غلطي نكرده اند بلكه در كشورهاي منطقه نيز يكي پس از ديگري انقلاب اسلامي شده و به ايران پيوسته اند.
گفتم: تازه ايران اسلامي، بحران سوريه را هم از راه دور مهار كرده است.
گفت: حيوون زبون بسته در حالي كه فقط يك تكان ديگر مانده تا آل خليفه به زباله دان تاريخ برود، چرا حرف هاي گنده تر از دهانش مي زند؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! پشه اومد لب دريا و در حالي كه و ز و ز مي كرد به فيل گفت؛ يك دقيقه از آب بيا بيرون، كارت دارم. فيل اومد بيرون و پرسيد چيكار داشتي؟ پشه گفت؛ هيچي مي خواستم ببينم مايوي منو نپوشيده باشي؟!
 


24 مقام سابق آمريكايي در نامه اي به اوباما

تحريم ايران بي فايده است بايد در مواضع خود تجديد نظر كنيم

گروهي از كارشناسان و مقامات عالي رتبه سابق آمريكا در نامه اي به رئيس جمهور اين كشور، با اشاره به ناكارآمدي تحريم ها عليه ايران تأكيد كردند كه «ديپلماسي، نه تحريم هاي بيشتر» بهترين نتيجه را در حل موضوع هسته اي تهران به دنبال خواهد داشت و كاخ سفيد بايد در مواضع خود در قبال ايران تجديدنظر كند.
به گزارش روزنامه آمريكايي «كريستين ساينس مانيتور» گروهي از كارشناسان مسائل ايران و مقامات عالي رتبه پيشين با تأكيد بر اين كه تحريم هاي بيشتر «برنامه هسته اي ايران را متوقف نخواهد كرد» از كاخ سفيد خواستند كه «مذاكرات جدي و پايدار» و واقع بينانه اي را با تهران دنبال كند، زيرا مذاكرات بهترين شانس براي حل موضوع هسته اي ايران است.
براساس اين گزارش، اين نامه كه توسط 24 نفر از كارشناسان و مقامات پيشيني كه با موضوع هسته اي ايران ارتباط مستقيم داشته اند امضا شده است و براي باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا فرستاده شده است تأكيد دارد كه يك توافق نامه ديپلماتيك مي تواند نگراني هاي غرب درباره موضوع هسته اي ايران را رفع كند، ولي تنها به شرطي كه واشنگتن در موضع خود در زمينه مذاكرات هسته اي كه انتظار مي رود در هفته هاي آينده از سر گرفته شود، تجديدنظر كند.
24 امضاكننده اين نامه كه در تاريخ شش دسامبر تنظيم شد و به تازگي علني شده است با تكرار تلويحي اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته اي ايران، نوشتند: يك رويكرد ديپلماسي محور تنها گزينه اي است كه مي تواند مانع يك ايران مسلح به سلاح هسته اي و نيز وقوع جنگ شود.
آنها تأكيد كردند كه موفقيت در اين زمينه نيازمند گام هاي «دوجانبه» و «كاهش مناسب و به جاي تحريم هاي بين المللي عليه ايران است.»
در اين نامه به پيشنهاد توافق نامه اي اشاره شده كه براساس آن توقف غني سازي اورانيوم 20درصدي و دادن اجازه براي بازرسي هاي سرزده بيشتر اجرايي شود و تهران در ازاي آن خواستار به رسميت شناخته شدن حق ايران براي غني سازي اورانيوم به منظور مقاصد صلح آميز و نيز رفع تحريم ها مي شود.
براساس اين گزارش ، واشنگتن از ايران مي خواهد كه دست به مصالحات گوناگون بزند، در حالي كه حرفي از رفع تحريم ها نمي زند. در بخش ديگري از نامه آمده است: اهدف كلي آمريكا و ديگر كشورهاي عضو 1+5 (روسيه، چين، انگليس، فرانسه و آلمان) بايد محدود كردن سطح غني سازي ايران به زير 5درصد باشد، نه تعليق دائمي آن.
در اين نامه آمده است: ما از شما مي خواهيم كه تيم تان را طوري هدايت كنيد كه به دنبال مذاكرات جدي و پايدار با دولت ايران باشند تا توافق نامه اي حاصل شود كه مانع از يك ايران مسلح به سلاح هسته اي شود.
امضاكنندگان در پايان نامه خود آورده اند: ما معتقديم كه تحقق چنين توافق نامه اي با ابتكار عمل و مصمم بودن بيشتر حاصل خواهد شد.
تحليلگران سياسي معتقدند كه تحريم هاي غرب عليه ايران هيچ ارتباطي با موضوع هسته اي و مذاكرات تهران با 1+5 ندارد و آنها برنامه هسته اي را بهانه اي براي افزايش فشارها به قصد آسيب زدن به مردم عادي ايران قرار داده اند.
اساساً آن چه آنها سعي دارند انجام دهند ايجاد فشار بر اقتصاد ايران است تا مردم عادي ايران در رنج قرار گيرند. همواره از ابتداي تحريم ها اين مسئله وجود داشته است؛ حتي همان زماني كه نخستين تحريم ها اعمال شدند.
كشورهاي غربي ادعا مي كنند مردم عادي را هدف نگرفته اند؛ بلكه دولت و برنامه هسته اي ايران را هدف قرار داده اند. اسناد ويكي ليكس كاملاً شفاف نشان مي دهد كه از همان ابتدا، هدف آسيب رساندن به مردم عادي بوده است.
به طوري كه حتي ران پال، نامزد انتخابات اخير رياست جمهوري آمريكا اذعان كرد كه اين تحريم ها به طور مؤثر نوعي اقدام جنگي عليه مردم ايران است. حتي ادعاي مقامات آمريكايي درباره مذاكره با ايران كه طي هفته هاي گذشته و پس از انتخابات مجدد اوباما به عنوان رئيس جمهور آمريكا از سوي وي و هيلاري كلينتون وزير امور خارجه اين كشور مطرح شده، فريبي بيش با هدف گمراه كردن افكار عمومي جهان براي افزايش فشارها و تحريم ها عليه ايران نيست.
ادعاي مذاكره در حالي مطرح مي شود كه اوباما در دوره جديد تاكنون دو مرتبه تحريم هاي جديدي عليه برخي ديگر از اشخاص و شركت هاي ايراني اعمال كرده است.
در حال حاضر نيز كنگره آمريكا سرگرم بحث پيرامون اعمال تحريم هاي جديد و يكجانبه اي عليه جمهوري اسلامي ايران هستند.
 


ابراز اميدواري روسيه به برگزاري مذاكرات ايران و 1+5 در ماه آينده

روسيه ابراز اميدواري كرد كه دور بعدي مذاكرات ايران و گروه 1+5، ماه آينده ميلادي برگزار شود.
وزارت امور خارجه روسيه روز پنجشنبه در بيانيه اي كه در سايت رسمي اين وزارتخانه قرار گرفت، اعلام كرده است كه مقامات مسكو اميدوارند نشست بعدي كشورهاي عضو گروه «1+5» و ايران در سطح وزراي امور خارجه طرفين در ماه ژانويه سال 2013 برگزار شود.
در اين بيانيه آمده است: مسلما در حال حاضر طرفين در حال دستيابي به توافق در خصوص مكان و زمان دقيق دور بعدي مذاكرات بين وزراي امور خارجه ايران و گروه «1+5» هستند و ما اميدواريم كه اين نشست در ماه ژانويه سال آينده برگزار شود.
«سرگئي ريابكوف» معاون وزير امور خارجه روسيه و طرف مذاكره كننده اين كشور در گروه «1+5» اعلام كرد كه هم مقامات رسمي تهران و هم كشورهاي اين گروه (ميانجيگران بين المللي در حل و فصل مسائل مربوط به برنامه هسته اي ايران) بر بدون جايگزين بودن و ضرورت ادامه مذاكرات واقف هستند.
ريابكوف روز پنجشنبه در پايان ملاقات مديران سياسي كشورهاي عضو گروه «1+5» در بروكسل به خبرنگاران گفت: اين راهي بدون جايگزين است و بسيار خوب است كه در حال حاضر چنين دركي در ميان همه كشورهاي عضو گروه «1+5» بوجود آمده و آنطور كه ما متوجه شده ايم مقامات ايران هم بر اهميت ادامه مذاكرات واقف بوده و از اين مسئله بطور كامل استقبال مي كنند.
آخرين دور مذاكرات ايران و گروه 1+5 هيجدهم و نوزدهم ژوئن گذشته (29 و 30 خرداد91) در مسكو برگزار شد كه به دليل طرح خواسته هاي نامعقول از سوي برخي كشورهاي غربي اين مذاكرات به بن بست كشيده شد.
پيشنهادات غرب
تكراري است
پيشنهادهاي آمريكا به ايران باز هم شامل فروش قطعات هواپيماهاي مسافربري به ايران و كمك به اين كشور در خصوص برنامه صلح آميز هسته اي مي شود اما قول نمي دهد كه تحريم ها عليه ايران برچيده شوند.
المانيتور به نقل از «باربارا اسلاوين»، عضو شوراي آتلانتيك با اعلام اين مطلب نوشت: رايزني ها در ايالات متحده و مذاكره كنندگانش در خصوص ايران به ترسيم بسته اي براي پيشنهاد به ايران منجر شده است كه شبيه به همان بسته اي است كه تابستان گذشته ارائه شده بود و ايران آن را ردكرد.
 


با اشاره به افزايش صادرات نفت رويترز:

 ايران تحريم ها را ناكارآمد كرده است

يك خبرگزاري غربي با اشاره به افزايش ميزان فروش نفت كشورمان طي ماه هاي اخير نوشت: جمهوري اسلامي ايران تاكتيك هاي خلاقانه اي براي دور زدن تحريم ها دارد.
خبرگزاري رويترز در اين باره گزارش داد: ايران نسبت به تحريم هاي نفتي غرب بسيار خلاق شده است و با سيستم مديريتي خود در حال افزايش ميزان فروش نفت خود است.
براساس اين گزارش، در مقايسه با نيم سال اول سال 2012، ميانگين صادرات نفت ايران از ماه جولاي به طور ماهانه افزايش پيدا كرده است.
رويترز نوشت: اتحاديه اروپا به منظور كنترل برنامه هسته اي ايران، خريد، انتقال و توليد نفت خام ايران را تحريم كرده است و حتي شركت هايي كه هيچ ارتباطي با اتحاديه اروپا ندارند نيز ملزم به اجراي اين تحريم شده اند.
براساس آمارهاي منتشر شده يك شركت كه در انتقال نفت ايران مشاركت دارد، ايران به طور ميانگين ماهانه از جولاي تا اكتبر 684 هزار تن نفت فروخته است كه نسبت به ماه هاي ژانويه تا ژوئن كه 636 هزار تن بوده افزايش داشته است.
اين در حالي است كه تحريم هاي اروپا عليه ايران از ماه جولاي اجرايي شده است.
براساس اين گزارش، اين ميزان فروش نفت، ماهانه 410 ميليون دلار ارزآوري براي ايران داشته است. اما درآمد ماه اوت ايران بيش از دو برابر اين آمار بود و به جبران بخشي از درآمدهاي نفتي ايران كه از ماه جولاي كم شده بود كمك زيادي كرد.
در ادامه اين گزارش آمده است: يك تحليلگر «گلوبال انرژي» اعلام كرد كه شركت ملي نفت ايران در پيدا كردن استراتژي هاي مناسب براي دور زدن تحريم ها بسيار موفق عمل كرده است و طي ماه هاي اوت و سپتامبر نفت قابل توجهي به آسيا فروخته است، ما فكر مي كنيم كه اكنون خريداران آسيايي نفت ايران در شرق دور دوباره ظاهر شده اند.
رويترز در پايان نوشت: براساس اطلاعات منابع آگاه، انتقال كشتي به كشتي، تخليه و بارگيري در بنادر و تركيب نفت ايران با ديگر سوخت ها براي از بين بردن منشأ صادرات نفت از مهمترين تاكتيك هاي واسطه هاي ايران براي فروش نفت است.
 


دفتر رئيس هيئت عالي حل اختلاف اعلام كرد

آيت الله هاشمي شاهرودي نامزد انتخابات رياست جمهوري نيست

دفتر آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي گمانه زني ها در باره نامزدي وي در انتخابات رياست جمهوري يازدهم به عنوان كانديداي مورد حمايت دولت را تكذيب كرد.
دفتر رئيس هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا در گفتگو با فارس اعلام كرد: آيت الله هاشمي شاهرودي به هيچ وجه بناي ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري را نداشته و ندارند.
دفتر آيت الله هاشمي شاهرودي كليه گمانه زني ها درخصوص احتمال كانديداتوري ايشان كه در برخي رسانه ها مطرح شده را كاملا بي اساس دانست.
گفتني است برخي رسانه ها به نقل از سيدرمضان شجاعي كياسري سخنگوي فراكسيون رهروان ولايت مجلس از احتمال كانديداتوري آيت الله هاشمي شاهرودي در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري به عنوان نامزد مورد حمايت دولت خبر دادند.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ قصد دشمنان به آشوب كشاندن وضعيت داخلي كشور مثل فتنه 88 است. بنابراين نبايد اجازه دهيم كه مزدوران آمريكايي موفق شوند به اهداف پليد خود برسند. برنامه هسته اي ما خاري در چشم آنهاست. ما با اين شناخت ها بايد دقت كنيم براي مقابله با دشمن سر سوزني غفلت نداشته باشيم و در مذاكره با آژانس فريب نخوريم.
رضايي
¤ آمريكا چون از پس ايران برنمي آيد در پله اول مي خواهد موقعيت منطقه اي ايران را تضعيف كند و از طريق سوريه وارد عمل شد، اما اگر در سوريه موفق شود هرج ومرج به وجود آورد و سلفي ها و وهابي را در آنجا مستقر كند در گام بعد به سراغ لبنان و شيعيان مظلوم جنوب لبنان و سپس عراق مي رود. لذا بايد هميشه هوشيار باشيم كه برنامه هسته اي ما را هدف حملات خود قرار ندهند و برنامه ما را به زعم خودشان به عقب نيندازند و ائتلاف منطقه اي را با كمك مزدوران خود عليه ايران به وجود نياورند.
مسعود كياني
¤ قتل كودكان آمريكايي احساس انسان دوستانه ما ايرانيان را مثل كشتار جنايت هايي كه آمريكايي ها در عراق، سوريه و پاكستان و ... راه مي اندازند جريحه دار ساخت. راه چاره هم اين است كه تمام ملت ها حتي ملت آمريكا از شر هيئت حاكمه جنايتكار آمريكا و رژيم صهيونيستي خلاص بشوند.
8516---0919
¤ خطاب به بعضي از افراد و شخصيت هاي كينه توز در داخل كشور بنويسيد چگونه و با چه منطقي دولتمردان كودك كش و آلوده به هر نوع جنايت در اردوگاه دشمنان را بر مسئولين زحمتكش خود ترجيح مي دهند. تاريك انديشي و جهالت تا كجا كه باطل را چسبيده و حق را رها كرده اند.
2191---0917
¤ وجدانهاي بيدار كجايند كه در بمبارانهاي غزه توسط اسرائيل و با حمايت آمريكا حتي به بيمارستانها، مراكز مسكوني و مساجد رحم نكرده و هر روز عده اي از مردم بي گناه را به خاك و خون مي كشاندند و آب از آب تكان نمي خورد، اما در ترور مدرسه آمريكا همه آقايان محزون شده اند.
غلامرضا امي
¤ هفته گذشته روزنامه هاي زنجيره اي بخشي از اظهارات فاروق الشرع معاون رئيس جمهور سوريه را با اغراض شوم غرب گرايانه خود تيتر اول كردند، با اين مضمون كه زورمان نمي رسد. «زور دولت سوريه و ارتش ملت به مخالفان نمي رسد» اين روزنامه ها بخشي از ستون پنجم دشمنان و غربي ها و پياده نظام آمريكا در ايران هستند و هدف آنها هم مشخص است. مي خواهند به مخاطبان ايراني اين گونه القا كنند سوريه آينده اي ندارد و سرمايه گذاري در سوريه، هدر دادن انرژي است.
عاطفي
¤ ما از سران برخي از كشورهاي عربي كه سرسپرده و خائن و ضدبشر هستند انتظاري نداريم اما از سران كشورهاي تركيه كه به نام اسلام از مردم راي گرفتند و حالا اين مواضع ضدانساني اسلامي را بروز مي دهند توقع نداشتيم و فكر نمي كرديم تا اين حد ابزار دست ظالمان زمين و هم موضع با اسرائيل پادوي مستكبران شوند.
7661---0911
¤ از يادداشت روز كيهان با عنوان تانك بيار، تفنگ ببر! خيلي خيلي استفاده كردم اميدوارم آقاي مطهري هم اين يادداشت را بخواند و عبرت بگيرد.
7007---0919
¤ از روزي كه «من مادر هستم» اكران شده چندين نقد به درستي در مورد آن نوشته ايد تبليغ اين فيلم در رسانه ملي آيا درست است؟!
يك شهروند
¤ در شهرداري منطقه 14 در روزهاي سرد زمستان كه برف و باران هم بيايد كارگران خيابانها را آب پاشي مي كنند؟ آيا اين كار حيف و ميل بيت المال و يك كار بيهوده نيست!!
7409---0919
¤ 15 سال است در ساختمانهاي ساخته شده توسط شركت سرمايه گذاري مسكن در مارليك ملارد به نام مجتمع گلشن ساكن هستيم ولي متاسفانه تاكنون سند آن واگذار نشده است. نمي دانيم به كجا بايد شكايت برده تا كسي به داد ما برسد.
حلاجي
¤اجداد خانواده ما ايراني بوده اند. اوايل انقلاب صدام ما را از عراق بيرون كرد و ما وارد كشور ايران شديم. براي گرفتن شناسنامه اقدام كرديم. با اينكه براي دادگاه اصالت ايراني ما محرز شده و راي به ايراني بودن خانواده ما صادر شده ولي اداره ثبت احوال زير بار قانون و راي صادره از دادگاه نمي رود. در حال حاضر چون شناسنامه ايراني نداريم علي رغم اينكه دو شهيد در طول جنگ در ايران تقديم انقلاب و اسلام كرده ايم از كليه حقوق و مزاياي مختص به حقوق شهروند ايراني محروم هستيم و در زندگي سختي مي كشيم از مقامات مسئول براي گره گشايي درخواست مساعدت داريم.
خانواده شهيدين سمرلي - اصفهان
¤ چه دليل پزشكي و عقلي وجود دارد كه در اكثر بيمارستان ها لباس خانم هاي پرستار تنگ و چسبان و بالعكس لباس آقايان پرستار گشاد و آزاد است. آيا اگر خانم هاي پرستار مثل آقايان پرستار لباس آزاد و گشاد بپوشند بهداشت و اصول پزشكي را زير پا گذاشته اند؟!
يك شهروند
¤ شهر فرخي با اينكه سومين شهر پرجمعيت شهرستان خور و بيابانك در اصفهان است ايستگاه و خودروي آتش نشاني ندارد. در ضمن شهروندان ساكن شهرك هاي جديد علاوه بر اين محروميت از نداشتن آب آشاميدني و برق نيز رنج مي برند. از مسئولين تقاضاي رسيدگي داريم.
جمعي از شهروندان شهر فرخي
¤ خوابگاه دانشجويي صرفا محل خواب دانشجويان نيست بلكه فضايي براي علم آموزي محسوب مي شود به همين دليل مدرن يا قديمي بودن آن شايد چندان مهم و داراي اولويت نباشد. متاسفانه در دانشگاه هاي استان خراسان جنوبي در خوابگاههاي دانشجويي به نيازهاي فرهنگي كمتر توجه مي شود.
نخعي پور
¤ خاكي بودن جاده روستاي چراغان واقع در يك كيلومتري شهرستان راسك از يك طرف و وجود چاله هاي فراوان در اين راه از سوي ديگر، تردد وسايل نقليه در اين مسير را با مشكلات عديده مواجه ساخته است. در ضمن غير از روستائيان چراغان كه جمعشان به 1420 نفر مي رسد روستائيان هفت روستاي ديگر از اين جاده رفت وآمد مي كنند. فلذا آسفالت اين جاده مي تواند مشكل بزرگي از منطقه را حل بكند و سبب آسايش بشود.
جمعي از روستائيان روستاي چراغان
¤ آلودگي هوا و آلودگي صوتي كه موتورسيكلت سوارها ايجاد مي كنند به كنار، آن ها امنيت جاني شهروندان را به شدت به خطر انداخته اند. چراغ قرمز و خط عابر پياده براي موتورسواران يك چيز بي معنا شده است و كاري ندارند كه حركت در مسير معكوس چه قدر براي عابران و خودشان خطرناك است، مسئولين راهنمايي و رانندگي چه كار دارند مي كنند.
طاهري نژاد
¤ بنياد شهيد پاداش پايان خدمت شهيدان متاهل قبل از شهادت را فقط 40 درصد پرداخت كرده است و از پرداخت 60 درصد بقيه پاداش خودداري مي كند. ما فرزندان و خانواده شهدا هر كجا مراجعه مي كنيم نتيجه نمي گيريم. لطفا مشكل ما را در اين ستون چاپ كنيد.
سوري
¤ بعضي از مغازه ها به ويژه تعميرگاههاي ماشين علاوه بر تابلو نصب شده در سردر مغازه كنار خيابان نيز تابلو قرار مي دهند و سد معبر مي كنند. چرا شهرداري يا اداره راهنمايي و رانندگي يا هر دستگاه مسئول ديگر با اين تخلفات برخورد نمي كند.
8564---0916
پاسخ سازمان تامين اجتماعي
در پاسخ به مطلب مندرج در تاريخ 8/8/91 با عنوان «عدم كفايت مستمري 550 هزار توماني يك بازنشسته»به اطلاع مي رساند: «نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي مشمولين اين سازمان طبق ماده 77 قانون تامين اجتماعي و تبصره ذيل آن و افزايش حقوق آنان نيز حسب ماده 96 قانون مذكور و به استناد مصوبات هيات وزيران به صورت ساليانه انجام مي شود.»
پاسخ شهرداري منطقه 13
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 26 آذر ماه با موضوع «جولان موشها در انتهاي خيابان پنجم نيروي هوايي» به اطلاع مي رساند: با توجه به اهميت و ضرورت رعايت نظافت در خيابان ها و معابر به خصوص در نهرها و جوي هاي سطح محلات و همچنين به منظور جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي، شهرداري ناحيه 2 منطقه 13 بر حسب وظيفه ذاتي خود نسبت به نظافت جوي ها و طعمه گذاري براي موشها در سراسر نهرهاي محدوده مديريتي ناحيه اقدام كرده است. بر اين اساس و بنا به درخواست شهروند محترم بازديد مجدد از سطح ناحيه صورت گرفت و نسبت به طعمه گذاري مجدد محل مذكور اقدامات لازم به عمل آمده است.لذا ضمن تشكر از مشاركت شهروندان در امور شهر، تقاضا مي شود تا با همكاري و رعايت نظافت در سطح معابر و جوي ها ما را در بهبود انجام امور محوله ياري كنند.
 


كارت به جايي رسيده كه بدون اجازه ما نامزد مي شوي؟! (خبر ويژه)

حملات محافل تندرو و فعال در فتنه 88 به محمدرضا عارف شدت گرفته است.
اين حملات پس از آن كليد خورد كه عارف اعلام كرد احتمال دارد نامزد انتخابات رياست جمهوري شود و او شرطي نظير آزادي عناصر بازداشت شده ندارد چرا كه قانونمدار است.
حمله به عارف را ارگان رسانه اي گروهك شوراي هماهنگي سبز كليد زد و سپس يك سايت وابسته به حزب مشاركت و نهضت آزادي به اين حملات و برچسب زني عليه معاون اول خاتمي در دولت اصلاحات تداوم بخشيد. روز گذشته نيز پايگاه اينترنتي «نداي سبز» وابسته به گروهي از فتنه گران فراري، نامزدي عارف را به كام اصولگرايان توصيف كرد. همزمان يك سايت حق العمل كار همسو با فتنه گران با حمله به عارف گفت مطهري به عارف شرف دارد(!)
وبسايت نداي سبز در تحليل خود- كه همسو با ديگر اعضاي شبكه رسانه اي جريان فتنه مي كوشد عارف را از نامزدي منصرف يا مجبور به اتخاذ مواضع تند و غيرقانوني كند- مي نويسد: عارف براي گرم كردن تنور انتخابات و به كام اقتدارگرايان نامزد مي شود. او جزو اصلاح طلبان معتدل شمرده مي شود. عارف وزير پست و تلگراف سابق و معاون اول دولت دوم خاتمي، اين روزها حتي بيشتر از ايامي كه مرد خنثاي دولت خاتمي به شمار مي رفت، در رسانه ها مطرح مي شود. او بي آن كه توجهي به مواضع محمد موسوي خوئيني ها و محمد خاتمي و حتي هاشمي رفسنجاني در قبال انتخابات پيش رو داشته باشد همچنان بر حضور «بدون شرط» خود در انتخابات آينده تاكيد دارد. وي اخيرا گفته است «من به برنامه هايم ايمان دارم و مي توانم آنها را در پازل اصلاحات به نتيجه برسانم».
نداي سبز افزود: معاون اول دولت اصلاحات اما اظهارات تأمل برانگيزي در خصوص شروط حاميان جنبش سبز براي ورود به عرصه انتخابات داشت و در واكنش به پرسشي درباره وضعيت موسوي و كروبي كه قريب به دو سال است در زندان خانگي به سر مي برند تنها به ذكر اين نكته بسنده كرد كه «ما بايد طبق قانون عمل كنيم» و در پاسخ به پرسشي درباره «تقلب در انتخابات» نيز مي گويد كه «بايد اثبات بشود.» عارف مي گويد: برخي مي گويند اولين شرط ما آزادي زندانيان سياسي است و اين يعني به بن بست رسيدن. راهي كه من در پيش گرفته ام؛ سخت است. من هيچ شرطي براي ورود به انتخابات ندارم و چون مواضع اين چنيني نمي گيرم طرفدار دو آتشه هم ندارم».
اين سايت وابسته به رجب مزروعي و شركاي فراري با انتقاد از اينكه عارف از فتنه گران بازداشتي حمايت نكرده، مي نويسد: جداي از اصلاح طلبان حامي جنبش سبز در داخل و خارج كه حضور وي در انتخابات را به نوعي پشت كردن به سران جنبش و دور زدن آنان مي دانند؛ در داخل نيز برخي از چهره هاي سرشناس جريان اصلاحات حملات تندي را عليه وي داشته اند. محمدجواد حق شناس عضو حزب اعتماد ملي با انتقاد از سكوت عارف در قبال حوادث سال 88 اين پرسش را مطرح كرد كه «عارف تاكنون كجا بوده و چرا در چند سال اخير هيچ گونه اظهارنظر سياسي نداشته است.» غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران نيز در مخالفت با كانديداتوري عارف مي گويد: «فكر نمي كنم هيچ يك از احزاب اصلاح طلب در مورد اين فرد نظري جدي داشته باشند» اما واكنش خاتمي به اعلام كانديداتوري عارف از همه جالب تر بود. چندي پيش خبرنگاري از محمد خاتمي پرسيد: «نظرتان درباره كانديداتوري محمدرضا عارف براي انتخابات رياست جمهوري آينده چيست؟» و خاتمي با لبخندي پاسخ داد: «مبارك است ان شاءالله!» در مقابل، اما به نظر مي رسد اقتدارگرايان كه عارف نيز آنها را «اصولگرا» مي نامد بيش از اصلاح طلبان از حضور وي در انتخابات استقبال كرده اند.
در همين حال يك سايت حق العمل كار- كه سرويس هاي متنوعي به فتنه گران مي دهد و پس از توقيف، با نام جديد فعاليت مي كند- در حمله اي مشابه به محمدرضا عارف، او را فاقد مواضع اصلاح طلبانه كه به يكباره با چتر در ميانه ضيافت انتخابات فرود آمده معرفي كرد و در ادامه نوشت: با وجود آن كه شخصيت هاي اصلاح طلب، به ويژه سيدمحمد خاتمي در سخنان خصوصي و علني خود بر عدم تصميم گيري نسبت به حضور اصلاح طلبان تاكيد كرده و اين حضور را نيازمند بستري مناسب دانسته اند كه اكنون فراهم نيست، محمدرضا عارف كه تمام هويت سياسي وي به دليل يك دوره معاون اولي دولت خاتمي است، اصرار بر كانديداتوري دارد و تنها عاملي كه موجب كانديداتوريش مي شود را افزايش ده درصد در مشاركت در انتخابات معرفي مي كند كه مشخص نيست اين ده درصد قرار است به چند درصد اضافه شود و وي از كجا از اين افزايش، دو ماه مانده به انتخابات مطمئن مي شود تا ثبت نام كند! با اين حال، بررسي عملكرد محمدرضا عارف در سالهاي اخير نشان مي دهد كه وي كمترين فعاليت سياسي و اجتماعي را در سالهاي اخير، به ويژه پس از انتخابات 1388 داشته است، در حالي كه در همين مدت چهره هايي نظير علي مطهري، با وجود آن كه هيچ گاه ادعاي اصلاح طلبي نداشته اند، حركتهاي مثبتي داشته اند و بدين خاطر بيشترين تخريبها را نيز از ناحيه افراطيون تحمل كرده اند؛ در حالي كه چهره هايي نظير عارف، به دليل سكوت محض خود، مصون از هر هزينه اي بوده اند.

 


يك همكار ديگر VOA رفت روي مين! (خبر ويژه)

يك همكار ديگر بخش فارسي صداي آمريكا پس از 8 سال همكاري اخراج شد.
به گزارش وب سايت سكولاريسم نو (وابسته به اپوزيسيون مقيم آمريكا) سام قندچي از سوي كاوه باسمنجي اخراج شده است. سكولاريسم نو خاطرنشان كرد: آقاي سام قندچي 8 سال پيش به دعوت صداي آمريكا، كار خود را در سانفرانسيسكو رها كرده و همراه با خانواده به واشنگتن دي.سي رفتند تا عهده دار مسئوليتي در سايت اين سازمان شوند.
اكنون مسئولان صداي آمريكا به ناگهان و با زننده ترين لحن ها به خدمات ايشان خاتمه داده اند. ما از اينكه صداي آمريكا به اين حال و روز افتاده است متأسفيم.
اين وب سايت از قول همكار اخراجي VOA نوشت:سام قندچي در ماه ژوئيه 2005 به عنوان كارمند قراردادي در صداي آمريكا توسط مديري استخدام شدم كه خود پس از چند ماه از صداي آمريكا رفت. در 8 سال گذشته وب سايت بخش فارسي صداي آمريكا را به تنهايي براي 8 ساعت شيفت شب اداره مي كردم. قرارداد كارم روز 20 دسامبر تمام مي شود و آقاي كاوه باسمنجي سردبير جديد صداي آمريكا از تمديد آن جلوگيري كرده است. در هشت سال گذشته به دليل اعمال نفوذ برخي افراد هر بار كه براي استخدام دائم در صداي آمريكا تقاضا مي كردم، رد مي شدم و كساني كه صلاحيت بسيار كمتر تحصيلي و تجربي در ژورناليسم و اينترنت داشتند، برگزيده مي شدند. در نتيجه از مزاياي كارمند رسمي براي امنيت شغلي برخوردار نشدم و اكنون عذر مرا پس از 8 سال خواسته اند.
يادآور مي شود روند اخراج ها و تسويه حساب ها در صداي آمريكا طي يك سال اخير شدت گرفته و افرد متعددي با اتهامات اخلاقي، مالي و بي كفايتي اخراج شده اند.
 


تو را هم مي فرستيم همان جا كه زبان درازهاي پادگان اشرف را فرستاديم! (خبر ويژه)

يك خبرنگار ايراني مقيم آلمان در پي انتشار برخي افشاگري هاي زنان جدا شده از گروهك تروريستي منافقين تهديد به مرگ شد.
«اختر-ق» كه در آلمان اقامت دارد و با برخي نشريات آلماني و فارسي زبان خارج كشور همكاري مي كند، اخيرا مطالبي درباره اظهارات زنان جدا شده از سازمان منافقين منتشر كرده و از سران سازمان خواسته بود پاسخگو باشند اما بلافاصله مورد هتاكي و تهديد به مرگ قرار گرفت. وي از فيس بوك خود نوشت: دوستان عزيز! يه موضوعي رو ميخوام باهاتون در ميان بذارم من خيلي دلم ميخواد شفاف همه چيز را با شما در ميان بذارم تا هر اتفاقي كه پيش آمد شما در جريان باشيد. در اين چند روز گذشته يك مسئله اي ذهن منو خيلي مشغول كرده و اون هم ايميل هايي است كه من از هم ميهنان آشنا و غيرآشنا مي گيرم كه همه حاوي يك پيام به من هستند و اون هم اينه كه خودت رو با مجاهدين درگير نكن چون اينها خيلي خطرناكن و ممكن است بلايي سر شما بياورند! خيلي براي من سوال برانگيز شد كه چطور اين افراد كه برخي را هم كامل مي شناسم از فعالين چپ گرفته تا راست و برخي را هم مي بينم كه فعالانه عليه جمهوري اسلامي تلاش مي كنند چطور ميشه كه از مجاهدين مي ترسند و ميگن اگه عليه اونها حرفي بزنيم ممكن است به شكلي براي ما پرونده سازي كنند يا ترور كنند! حالا سوالي كه براي من پيش مياد اينه كه چه عاملي باعث ميشه كه يك جرياني كه ميگه يك سازمان سياسي ست و شعارش هم عدالت و آزادي و برابري حقوقي ست بايد با عملكردش به جايي برسه كه اينقدر مخوف و ترسناك بشه كه از چپ و راست و همه اينقدر از اينها وحشت كنند و بگند با اينها وارد بحث و نقد نشيد چون ممكنه نابودتون كنند؟ اين خودش خيلي جاي بحث داره و واقعا بايد ريشه يابي بشه. وي مي افزايد: حتما ميدونيد كه چندي پيش من لينكي از افشاگري زنان جدا شده از شوراي مجاهدين را براساس كار و حرفه ام كه خبررساني است منتشر كردم( اين افشاگري از سوء استفاده جنسي از زنان توسط مسعود رجوي صحبت مي كرد) و ميدونيد كه بعد از انتشار لينك چه بلايي سر من آوردند و قبلا هم اطلاع دادم و خودتون هم حتما خونديد و ديديد كه چطور سيستماتيك سيل تهمت ها و فحاشي ها و تهديدها و توهين هاي آنها به من سرازير شد و هنوز هم ادامه دارد! راستش من تا زماني كه اين برخوردهاي وحشتناك را با خودم نكرده بودند فكر نمي كردم تا اين حد وقيحانه براي توجيه كارهاشون به كثيف ترين شيوه ها هم دست بزنند! تا حالا كه به من مامور فاحشه و تن فروش و خائن و... خيلي توهين ها و تهمت هاي ديگه رديف كردند! وقتي مي بينم كه اينها با من كه در دنياي آزاد دموكراسي فقط بخاطر انتشار يك لينك اين چنين برخورد مي كنند دقيقا مي تونم خيلي از مواردي كه عليه نقض حقوق بشر در اين سازمان گفته شده، راحت تر بپذيرم و مي تونم تصور كنم كه اون بيچاره هايي كه در كمپ اشرف بودند اگر كوچكترين انتقادي مي كردند چه بلايي در اون زندان به سرشون مي آوردند و براي همين فكر مي كنم كه حرف هاي اين زنان را بايد كاملا جدي گوش داد! و بايد جدي پرسيد امثال معصومه غيبي پور چه بلايي سرشون اومد در كمپ اشرف؟! و چرا يك دفعه نابود شدند و بعد دلايل ضد و نقيض براي مرگش گفته شد؟
در پي انتشار اين مطالب، يكي از اعضاي سازمان منافقين با نام زري اصفهاني (احتمالا اسم مستعار) به اين همكار اپوزيسيون در آلمان حمله كرده و در فيس بوك وي نوشت: در جواب اينكه خواسته بودي زنان مجاهد خلق در مورد دروغ هايي كه در صفحه ات نوشته اي بيايند بحث كنند: برو گمشو زنيكه ابله احمق اينهمه اتهامات زشت به يك سازمان بزرگ سياسي زده اي در صفحه ات و مثل خر دروغ گفته اي حالا توقع داري كسي بيايد با تو بحث كند. هيچ شكي ندارم كه از طرف وزارت اطلاعات پول ميگيري كه اين چيزها را مينويسي برو بمير موجود بي ارزش بي مقدار. تو يك فاحشه هستي.
 


آمريكا ديگر طاقت جنگ ندارد اوباما عمليات مخفيانه را ترجيح مي دهد (خبر ويژه)

آمريكا ديگر تاب جنگ هايي چون حمله به كره، ويتنام يا عراق را ندارد براي همين اوباما ترجيح مي دهد تا عمليات مخفيانه را در اين راستا به راه اندازد.
پايگاه ولترنت با انتشار اين تحليل نوشت: اوباما جنگ را دوست ندارد. نه به دليل آنكه برنده جايزه صلح نوبل شده بلكه بدان خاطر كه عمليات تجاوزكارانه باز و مستقيم مي تواند استراتژي آمريكا و منافع آن دولت را آشكار سازد. بر همين اساس واشنگتن پست در مورد سياست اوباما مي نويسد كابينه اوباما نشان داده كه به جاسوسي و عمليات مخفيانه وابستگي زيادي دارد.
اين گزارش مي افزايد: اين برنامه با هدف بازسازي و تقويت آژانس اطلاعات دفاعي انجام شده و تمركز كنوني اش بر جنگ هاي آمريكا در افغانستان و عراق بوده است. در نتيجه، اين عمليات مي تواند در چارچوبي جهاني اجرا شود به طوري كه «دستگاه جاسوسي بر تهديدات احتمالي تمركز كرده و بيش از پيش به دستگاه اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) و نخبگان واحدهاي كماندويي نظامي نزديك شده است.»
ولترنت در ادامه اين گزارش مي نويسد: گام نخست گسترش آژانس اطلاعات نظامي است كه كاركنانش در طول يك دهه گذشته به ميزان دو برابر افزايش يافته اند و هم اكنون تعداد اعضاي آن به 16500 نفر مي رسند. «نسل جديد عمليات هاي پنهاني» شكل خواهند گرفت و اين اعضا آماده انجام عمليات در كشورهاي خارجي هستند. آنان توسط كاركنان سازمان سيا در مركز آن سازمان در ويرجينياي آمريكا تعليم ديده اند كه عوامل انجام عمليات مخفيانه را تربيت مي كنند كه به عنوان «كشتزار» شناخته مي شوند و سالانه در حدود 20 درصد از آنان جابجا مي شوند. نزديكي بيشتر اين دو نهاد اطلاعاتي از آن جا مشخص مي شود كه آژانس اطلاعات دفاعي آمريكا ساختارهاي داخلي سازمان سيا را پذيرفته است. از مهمترين اين موارد مي توان به وجود واحدي در آژانس اطلاعات دفاعي آمريكا تحت عنوان «خانه پرشيا» اشاره كرد كه وظيفه هماهنگي عمليات هاي مخفيانه عليه ايران را برعهده دارد.
در ادامه اين گزارش آمده است: عوامل جديد آژانس اطلاعات دفاعي دوره هاي تخصصي را زير نظر فرماندهي عمليات ويژه گذرانده اند. آنان شيوه هاي «جنگ نامرسوم» را توسط نيروهاي خارجي متخصص آموخته اند. اين آموزش ها براي انجام عمليات «ضد شورش» كاربرد دارند. از جمله موارد ديگر تعليم داده شده به كاركنان آژانس اطلاعات نظامي شيوه هاي انجام «جنگ رواني» است كه با هدف تاثيرگذاري بر افكار عمومي انجام مي شود تا آن را با مداخلات نظامي آمريكا همراه سازند.
ولترنت ادامه داد: زماني كه دوره آموزشي اين 1600 نيروي آژانس اطلاعات نظامي آمريكا به اتمام رسيد، پنتاگون آنان را براي انجام ماموريت به سراسر جهان اعزام مي كند. دولت براي آنان هويت جعلي فراهم خواهد كرد و آنان را به سفارتخانه ها معرفي مي كند با اين حال، به دليل وجود عوامل بي شمار سازمان سيا، مامورين آژانس اطلاعات دفاعي خود را با عناوين شغلي اي چون كارمند دانشگاه و يا مدير اجرايي و بازرگاني معرفي مي كنند.
ولترنت در پايان نوشت: اين راه جديد جنگيدن آمريكا است. آمريكا از اين شيوه در ليبي استفاده كرد و همين تاكتيك را در سوريه نيز ادامه داده است.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10