(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


پنجشنبه 19 بهمن  1391 - شماره 20425

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ارثيه كسي نيست ! (يادداشت روز)
سقوط (گفت و شنود)
حضور رئيس جمهور در اجلاس سران سازمان همكاري هاي اسلامي
مرتضوي آزاد شد
رايزني هاي صالحي در قاهره
معاون سياسي وزير كشور:
مقدمات انتخاباتي باشكوه و قانونمدار فراهم شده است
نماز جمعه اين هفته تهران
به امامت آيت الله موحدي كرماني اقامه خواهد شد
كيهان و خوانندگان
اسرائيل: القاعده در سوريه براي ما مي جنگد (خبر ويژه)
مشعوف شديم اما... اميدي نيست (خبر ويژه)
ارگان سيا: براي هاشمي ستاد بزنيد! (خبر ويژه)
آمريكن اينترپرايز: سپاه پاسداران براي لطمه به آمريكا دسترسي جهاني دارد (خبر ويژه)
سانتريفيوژهاي پيشرفته ايران محاسبات آمريكا را به هم ريخت (خبر ويژه)
فرانسه از گروه هاي مسلح در سوريه قطع اميد كرد (خبر ويژه)


ارثيه كسي نيست ! (يادداشت روز)

1- بامداد ديروز سعيد مرتضوي كه دوشنبه شب هفته جاري بازداشت شده بود از زندان آزاد شد. دادستاني تهران با انتشار بيانيه اي درباره علت و چرايي اين اقدام خود آورده است «پس از اعلام جرم دادستان تهران عليه سعيد مرتضوي به اتهام قيد شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقيق و تفهيم اتهام توسط بازپرس پرونده به زندان معرفي گرديد. متعاقبا پس از تكميل تحقيقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تامين مناسب آزاد شد. همچنين از فاضل لاريجاني با توجه به مطالب منعكس در نوار منتشره تحقيقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسيدگي به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد.»
در بيانيه دادستاني تهران ابهامات درخور توجهي ديده مي شود از جمله آن كه؛
الف- در بيانيه دادستان محترم تهران به اتهام سعيد مرتضوي اشاره نشده و در اين باره تنها به جمله مبهم «اتهام قيد شده در اعلام جرم»! بسنده شده است و سؤال اين است كه «كدام اتهام»؟ پاسخ اين سؤال را مي توان از بخش پاياني اين بيانيه كوتاه به دست آورد. آنجا كه آمده است «همچنين از فاضل لاريجاني با توجه به مطالب منعكس در نوار منتشره، تحقيقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسيدگي به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد» اين جمله از بيانيه دادستان محترم تهران نشان مي دهد كه سعيد مرتضوي و فاضل لاريجاني پرونده مشتركي دارند و از آنجا كه درباره سعيد مرتضوي از لفظ «اتهام» به صورت مفرد استفاده شده، مي توان نتيجه گرفت كه برخي از اتهامات ديگر مرتضوي در اين بازداشت دخالت نداشته است.
اكنون جاي اين سؤال است كه چرا مرتضوي براي تفهيم اتهام بازداشت مي شود- آنهم بازداشت شبانه- ولي فاضل لاريجاني براي تفهيم اتهام بازداشت نمي شود؟!
ب- در بيانيه دادستاني آمده است «پس از اعلام جرم دادستان تهران عليه سعيد مرتضوي به اتهام قيد شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و...» پرسش بعدي آن است كه چرا دادستان محترم عليه سعيد مرتضوي اعلام جرم كرده ولي عليه فاضل لاريجاني اعلام جرم نكرده است؟! مگر به استناد بيانيه دادستاني تهران، هر دو نفر متهم يك پرونده نبوده اند؟! اگر يكي از آنها شاكي و ديگري متهم بود، برخورد دوگانه دادستاني قابل توجيه بود ولي بيانيه دادستاني بر متهم بودن فاضل لاريجاني نيز تاكيد و تصريح دارد. بنابراين بازداشت شبانه يكي از دو متهم و خودداري از بازداشت متهم ديگر چگونه قابل توجيه است و اين تبعيض از كجا ناشي شده و به چه علت صورت پذيرفته است؟!
ج- بيانيه دادستاني نشان مي دهد كه اتهام هر دو متهم «به مطالب منعكس در نوار منتشره» مربوط است، كه بايد گفت اگر انتشار نوار ياد شده جرم باشد كه هست و اقدام ضد اخلاقي، مجرمانه و غيرقابل توجيهي نيز هست، اين جرم را آقاي رئيس جمهور مرتكب شده است. بنابراين جرم مرتضوي مي تواند اقدام غيراخلاقي و صد البته مجرمانه وي در تهيه نوار باشد. و جرم فاضل لاريجاني درخواست غيرقانوني او - صرفنظر از صحت و سقم آن - است. با اين حساب وقتي قرار و تصميم به دستگيري باشد اتهام فاضل لاريجاني اگر بيشتر از مورد اتهامي مرتضوي نباشد، كمتر از آن نيز به نظر نمي رسد و بار ديگر اين سوال مطرح مي شود كه چرا با فاضل لاريجاني برخوردي مشابه سعيد مرتضوي صورت نپذيرفته است؟!
از آنجا كه فاضل لاريجاني، برادر رياست محترم قوه قضائيه است برخورد دوگانه و غير قابل توجيهي كه به آن اشاره شد مي تواند توهم تبعيض از سوي دستگاه تحت مديريت ايشان را در پي داشته و برخلاف تاكيد چندباره رهبرمعظم انقلاب و گواهي عقل و منطق؛ مصداق «به كارگيري احساسات مردم در جهت ايجاد اختلاف» باشد. اگر چنين باشد كه متأسفانه هست، چه كسي پاسخگوست؟!
2- و اما، نوار مطرح و منتشر شده در جلسه علني روز يكشنبه مجلس كمترين ارتباطي با موضوع و دستور كار جلسه يعني استيضاح وزيركار نداشت. اگر برادر رئيس مجلس - بر فرض صحت آنچه در نوار آمده است- مرتكب جرمي شده باشد، اين موضوع چه ربطي به استيضاح وزير كار دارد؟! و يا اين جرم احتمالي! چه ارتباطي مي تواند با رئيس مجلس داشته باشد؟! در كدام سيستم حقوقي و قضايي، گناه برادر- بر فرض صحت- را به حساب برادر ديگر مي نويسند؟! و سوال اين است كه آيا جناب رئيس جمهور از اين نكته بديهي بي خبر بوده اند؟! پاسخ نمي تواند مثبت باشد، بنابراين بايد پرسيد با چه انگيزه و براي رسيدن به كدام مقصود و منظور اقدام به انتشار نوار ياد شده كرده اند؟! به يقين منظور ايشان برخورد با يك فساد اقتصادي نبوده است، چرا كه اگر چنين بود اولا؛ بايستي نوار را در اختيار مراجع قضايي و مراكز مربوطه قرار مي دادند كه ندادند! ثانيا؛ چنانچه نگران فساد اقتصادي بودند چرا نوار مورد اشاره را مدتها نزد خود نگاهداشته و تا روز يكشنبه كذايي منتشر نكرده بودند؟ ثالثا؛ چرا در موارد مشابه كه به اطرافيان ايشان مربوط مي شود، نظير ملاقات آقاي «م» با يكي از متهمان رديف اول فساد كلان اقتصادي در هتل لاله تهران، ماجراي «فيوضي» در كيش و نمونه هاي ديگري كه موضوع اين يادداشت نيست، سكوت كرده اند؟! بنابراين با جرأت مي توان گفت؛ كه منظور آقاي رئيس جمهور مقابله با مفاسد اقتصادي نبوده است مخصوصا آن كه از نوار ياد شده براي وادار كردن مجلس به پس گرفتن طرح استيضاح وزير كار استفاده كرده اند و قبل از جلسه استيضاح نيز به انتشار اين نوار در صورت استيضاح وزير كار اشاره كرده بودند!
اكنون جاي اين سؤال است كه آقاي رئيس جمهور از انتشار نوار ياد شده در صحن علني مجلس- صرفنظر از غيرقانوني و غيراخلاقي بودن آن- چه منظوري داشته اند؟! در اين باره سخني به ميان نمي آوريم چرا كه ذوق زدگي دشمنان تابلودار بيروني از اقدام رئيس جمهور و تعجب توأم با تاسف مردم از اين اقدام غيراخلاقي و غيرقانوني، پاسخ روشن و خالي از ابهامي به سؤال ياد شده است؟! و فقط اشاره مي كنيم كه ماجرا بسيار فراتر از يك به اصطلاح افشاگري- آنهم با مشخصات فوق الذكر- بوده است!
گفتني است كه براساس يك خبر موثق، برخي از اعضاي دولت و نزديكان رئيس جمهور با توجه به سخيف و غيراخلاقي بودن اقدام ياد شده و نيز پيامدهاي منفي آن براي شخصيت رئيس جمهور، با انتشار نوار مخالف بوده اند ولي آقاي «م» اصرار به انتشار آن داشته اند! چرا و با كدام انگيزه؟! بماند!
3- استيضاح وزير كار اگرچه اقدامي قانوني بود ولي بسيار بعيد به نظر مي رسد كه استيضاح كنندگان از پيامدهاي سوء اين اقدام خود باخبر نبوده باشند. مجلس و نمايندگان نيز با توجه به شرايط حساس كنوني از هرگونه اقدام تنش آفرين به شدت نهي شده و مشمول اين هشدار رهبر معظم انقلاب بودند كه «از امروز تا روز انتخابات هر كس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار گيرد، قطعا به كشور خيانت كرده است» بنابراين چرا بر استيضاح اصرار ورزيدند؟! از برخي نمايندگان استيضاح كننده كه اندك و كم شمارند، انتظار چنداني نبوده و نيست ولي بسياري ديگر به شدت درخور ملامت هستند كه چرا شرايط حساس كنوني را ناديده گرفته اند؟!
4- و بالاخره با عرض پوزش از مسئولان محترم بايستي خطاب به برخي از آنان اين سخن حضرت امام راحل(ره) را گوشزد كرد كه انقلاب و نظام ارثيه شما نيست كه به ميل خود در آن دخل و تصرف كنيد و بعد از نشستن بر كرسي هاي مسئوليت كه برآمده از خون صدها هزار شهيد و خون دل خوردن توده هاي عظيم پاكباز و فداكار اين مرز و بوم اسلامي است، اندازه نگه نداريد و توهم «اين منم طاووس عليين شده»! در ذهن خود بپرورانيد.

حسين شريعتمداري
 


سقوط (گفت و شنود)

گفت: شش تن از رؤساي سابق سازمان امنيت و اطلاعات رژيم صهيونيستي براي اولين بار و در يك اقدام بي سابقه نسبت به آينده اين رژيم ابراز نگراني شديد كرده اند.
گفتم: حيوونكي ها حق دارند، روي پرچم اسرائيل دو خط آبي به نشانه از نيل تا فرات ترسيم كرده اند ولي امروزه براي حفظ جان خود مجبورند دور خودشان ديوار بكشند.
گفت: ولي يك روزنامه صهيونيستي به آنها شديداً اعتراض كرده و نوشته است «اگرچه تحولات منطقه موجوديت اسرائيل را به خطر انداخته ولي نبايد از هم اكنون ابراز نااميدي كرد».
گفتم: چه عرض كنم؟! يارو از طبقه بيستم يك برج به پايين پرت شده بود وقتي به طبقه يازدهم رسيد با خودش گفت تا اينجا كه شانس آورديم و به خير گذشت!
 


حضور رئيس جمهور در اجلاس سران سازمان همكاري هاي اسلامي

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي ايران در اجلاس سران كشورهاي عضوسازمان همكارهاي اسلامي كه در آن مهمترين مسائل بين المللي و جهان اسلام مطرح مي شود، حضور يافت .
رئيس جمهور كشورمان كه براي شركت در دوازدهمين اجلاس سران كشورهاي سازمان همكاري هاي اسلامي به قاهره سفركرده است، در نشست عصرچهارشنبه اين اجلاس كه موضوع شهرك سازي صهيونيست ها در فلسطين را در دستور كار خود داشت، به بيان ديدگاه هاي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با اين موضوع پرداخت.
نشست سه جانبه ايران، مصر
و تركيه
همچنين نشست سه جانبه روساي جمهور ايران، مصر و تركيه با محوريت بررسي و تبادل نظر پيرامون تحولات سوريه در قاهره برگزارشد .
در اين نشست كه در حاشيه دوازدهمين اجلاس سران كشورهاي سازمان همكاري هاي اسلامي و با حضور محمود احمدي نژاد، محمد مرسي و عبدالله گل برگزار شد، آخرين تحولات سوريه و راه هاي برقراري امنيت و جلوگيري از جنگ و درگيري در اين كشور مورد بررسي قرار گرفت.
احمدي نژاد پس از اين نشست به محتواي مذاكرات خود با مرسي و گل اشاره اي نكرد و صرفا گفت: نشست خوبي برگزار شد.
توهين كنندگان
به صحابه پيامبر (ص)
فريب خورده بيگانگان هستند
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد در ادامه سفر خود به مصر در ديدار با شيخ احمد الطيب، رئيس و اساتيد و علماي دانشگاه الازهر مصر با بيان اينكه اين دانشگاه در طول بيش از هزار سال عمر خود، خدمات فراواني به مكتب پيامبر اسلام (ص) ارائه كرده است، گفت: احساس مي كنم در بين علماي بزرگي هستم كه به حقيقت راه و مكتب پيامبر گرامي اسلام (ص) و صلاح و رستگاري همه انسان هاي جهان مي انديشند.
رئيس جمهور با اشاره به برخي از سخنان رئيس و برخي از اساتيد دانشگاه الازهر در خصوص اختلافات مذهبي اظهار داشت: آنچه كه امروز داراي اهميت است و بايد نسبت به آن تعريف درست صورت گيرد وحدت، همدلي و ماموريت مشترك ماست و اين موضوع به ميزاني داراي اهميت است كه فرصتي براي طرح برخي اختلافات فرعي باقي نخواهد گذاشت.
وي تصريح كرد: به صراحت اعلام مي كنم، هر كس در هر كجاي دنيا به صحابه پيامبر اسلام (ص) توهين كند، مسلمان نيست و در مسير اسلام گام برنداشته است، بلكه نوكر بيگانگان و بازي خورده آنها است.
ديدار و گفت و گوهاي
احمدي نژاد در مصر
رئيس جمهور در ادامه سفر خود به قاهره در نشستي با اصحاب رسانه و نويسندگان مصري گفت: يكي از موضوعات مهم در بين كشورهاي اسلامي، توسعه روابط اقتصادي است و اگر كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسلامي نيازهاي خود را در ابتدا از كشورهاي عضو تامين كنند حجم روابط اقتصادي بين كشورهاي عضو چند برابر مي شود البته ايجاد تحول يعني گسترش هرچه بيشتر روابط اقتصادي بين كشورهاي عضو نيازمند تغيير در نگاه راهبردي مسئولان و سران كشورهاي اسلامي است.
همچنين احمدي نژاد در ديدار با محمود عباس، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با اظهار خرسندي از دستاورد اخير فلسطين در سازمان ملل اظهار داشت: اين كه مسئله فلسطين يك گام به جلو رفت و سندي در سطح بين المللي به نفع ملت فلسطين ثبت شد، فرصت بهتري ايجاد كرده كه حقوق ملت فلسطين به طور جدي تر پيگيري شود .
به گزارش خبرگزاريها، رئيس جمهوركشورمان در حاشيه دوازدهمين اجلاس سران كشورهاي سازمان همكاري هاي اسلامي در قاهره با مكي رئيس جمهور سنگال نيز درباره روابط بين دو كشور گفتگو كرد.
پس از اين ديدار، ايران و سنگال با علاقمندي به ادامه روابط دوستانه و همكاري بر مبناي اعتماد متقابل و احترام به مقررات مربوط به روابط بين كشورها، تصميم به از سرگيري روابط ديپلماتيك و بازگشايي سفارتخانه هاي خود در داكار و تهران گرفتند .
همچنين در ديدارهاي جداگانه احمدي نژاد با رئيس جمهور سودان و رئيس مجلس الجزاير بر گسترش روابط ايران با اين كشورها تاكيد شد.
 


مرتضوي آزاد شد

دادسراي تهران اعلام كرد رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي و فاضل لاريجاني ادامه دارد و تحقيقات لازم از سوي بازپرس انجام گرفت.
پايگاه اطلاع رساني دادستاني تهران روز چهارشنبه اعلام كرد پس از اعلام جرم دادستان تهران عليه سعيد مرتضوي به اتهام قيد شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقيق و تفهيم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفي شد.
متعاقباً پس از تكميل تحقيقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمين مناسب آزاد شد. همچنين از فاضل لاريجاني با توجه به مطالب منعكس شده در نوار منتشره، تحقيقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسيدگي به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد.
گفتني است؛ سعيد مرتضوي سرپرست سازمان تأمين اجتماعي دوشنبه شب از سوي دادستاني بازداشت شد كه اين فرد بامداد چهارشنبه آزاد شد.
 


رايزني هاي صالحي در قاهره

وزير امور خارجه كشورمان در حاشيه اجلاس سران همكاري هاي اسلامي در قاهره طي نشست با برخي از كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها درخصوص آخرين تحولات منطقه و سوريه به بحث و رايزني پرداخت.
صالحي در اين نشست ضمن محكوم ساختن حمله هوايي رژيم صهيونيستي به سوريه به برگزاري نشست مشورتي دوستان سوريه در تهران و همچنين نشست معارضين سوريه در كشورمان پرداخت و با تشريح ديدار اخيرش در مونيخ با معاذالخطيب بر تلاش هاي جمهوري اسلامي ايران براي بازگشت آرامش به سوريه در چارچوب گفت وگوي سوري - سوري تاكيد كرد.
صالحي به مخالفت مردم سوريه با اقدامات تروريستي و تخريب زيرساخت هاي اين كشور همچنين گروه هاي غير مسئول كه عمدتاً از ساير كشورها وارد سوريه شده و به ايجاد مشكلات و بحران براي مردم مي پردازند اشاره و ورود نيروهاي مردمي براي برقراري آرامش به سوريه را مورد توجه قرار داد.
صالحي تصريح كرد در حال حاضر كشورهاي مختلف به رغم ابتداي بحران سوريه به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه حل مشكلات سوريه راه حل سياسي است و با اقدامات نظامي نمي توان به نتيجه رسيد.
وزير امورخارجه در پايان مشاركت كشورهاي مختلف براي بازگشت امنيت و آرامش به سوريه و تلاش براي كمك به مردم اين كشور براي رهايي از بحران موجود را خواستار شد.
همچنين وزير امور خارجه كشورمان و هوشيار زيباري، وزير امورخارجه عراق در حاشيه نشست سران سازمان همكاري هاي اسلامي در قاهره با يكديگر ديدار كردند و آخرين تحولات روابط دوجانبه و همكاري هاي دو كشور در مسائل منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
 


معاون سياسي وزير كشور:

مقدمات انتخاباتي باشكوه و قانونمدار فراهم شده است

معاون سياسي وزير كشور اظهار داشت: جمهوري اسلامي بر آن است كه در 24 خرداد 92، انتخاباتي باشكوه، قانونمدار و عدالت محور برگزار كند و مسئولان نيز امانت دار مردم باشند.
به گزارش واحد مركزي خبر؛ سيد «صولت مرتضوي» در نشست مشترك مسئولان وزارتخانه هاي امور خارجه، كشور و دفاع در مصلاي امام خميني(ره) همه مقدمات را براي برگزاري باشكوه انتخابات آينده فراهم كرديم و همزمان با انتخابات رياست جمهوري مردم بيش از 130 هزار عضو شوراهاي شهر و روستا را انتخاب مي كنند.
وي افزود: براي برگزاري اين انتخابات با دستگاه هاي نظارتي اعم از شوراي نگهبان و نظارت مجلس، هماهنگي هاي لازم انجام شده است.
مرتضوي در پاسخ به اين پرسش كه براي برگزاري انتخابات سالم، آزاد و رقابتي چه تدابيري انديشيده ايد، گفت: انتخابات در جمهوري اسلامي براساس قانون اساسي و ديگر قوانين طراحي و تدوين شده است و در بيش از 30 انتخاباتي كه تاكنون برگزار كرده ايم سلامت، از مولفه هاي انتخابات بوده است.
وي افزود: شاهد مثال در اثبات اين موضوع اين است كه هرگاه جريان خاص سياسي مسئوليت دولت را برعهده داشته جريان سياسي ديگري برنده انتخابات شده است.
معاون سياسي وزير كشور ابراز اميدواري كرد: ملت ايران در 24 خرداد بار ديگر نقش تاريخي خود را ايفا كنند و ما به عنوان مسئولان و «امانت داران» مردم در وزارت كشور، به رسالت تاريخي و امانتداري خود جامه عمل بپوشانيم.
 


نماز جمعه اين هفته تهران

به امامت آيت الله موحدي كرماني اقامه خواهد شد

مراسم نماز عبادي- سياسي جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله موحدي كرماني در مصلاي تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران مراسم نماز جمعه تهران از ساعت 11 صبح روز جمعه آغاز مي شود و با سخنراني دكتر سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه خواهد يافت. در ادامه مراسم آيت الله موحدي كرماني به ايراد خطبه ها و اقامه نماز جمعه خواهند پرداخت.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ از سربازان امام زمان بابت رصد و دستگيري عناصر شبكه جاسوسي وابسته به رسانه اهريمني بي بي سي فارسي تشكر مي كنم چرا كه اين شبكه يك ترمينال خبري و اطلاعاتي و امنيتي وابسته به ام.آي6. است. اين دستگيري اقدامي به موقع است چرا كه با نزديك شدن به زمان انتخابات توطئه دشمنان بيشتر مي شود لذا از سربازان گمنام امام زمان(عج) مي خواهيم هوشياري بيش از پيش را حفظ كنند.
محمود پورشرفي
¤ ما سربازان و فدائيان ولايتيم و تا آخرين قطره خون و نفس خود ايستاده ايم و به دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه عرض مي كنم تا زماني كه در كشورمان ولايت حاكم است هيچ بن بستي در انقلاب وجود نخواهد داشت:
اگر فرمان دهد رهبر بتازيم
اگر او خواهد از ما سر ببازيم
اگر صبر و قرار از ما بخواهد
بشينيم و بسوزيم و بسازيم
بوربور
¤ انتخابات آينده شايد مهمترين انتخابات در تاريخ نظام باشد چون كشور در پيچ تاريخي رسيده و اگر ان شاءالله رئيس جمهور بعدي كاملا مطيع ولايت باشد و به تمام وعده هايي كه مي دهد متعهد باشد و بيگانه ستيز باشد و به هيچ جرياني وابستگي نداشته باشد، مي تواند كشتي نظام را در اين ساحل به پيشرفت ها برساند. ما تجربيات ارزشمندي پيش رو داريم و جريان انحرافي كه خود را در قالب افكار انحرافي نشان مي دهد عين جريان فتنه و اصلاحات است و روي ديگر همان سكه است و نبايد اجازه داد خود را پشت نقاب اصولگرايان پنهان كند و الحمدلله مردم ما بصير هستند ولي باز هم بايد هوشيار و بيدار بود.
محمودرضا سعيدي
¤ بنده يك پزشك در شهرستان محروم كهنوج هستم باور كنيد از يكشنبه 15/11/91 تا به حال با اين مسائل بين روساي دو قوه تا الان خواب راحت نداشتم و فقط به مظلوميت رهبري فكر كردم. بنويسيد آقا ما جانمان و مالمان را حاضريم تقديم كنيم تا ناراحتي شما را نبينيم.
9499---0912
¤ مردم ما تمامي مشكلات و سختي ها را تحمل مي كنند اما دعواي مسئولين و خون به دل رهبر كردن و خوشحالي دشمنان را اصلا نمي توانند تحمل كنند.
9529---0911 و معتمدي
¤ باعث تاسف است كه اصحاب فتنه 88 اين بار قبل از انتخابات آن هم در سطح بالاتر شروع كردند به ايجاد فتنه انگيزي درون اصحاب انقلاب، مسئولين قوا مراقبت نمايند كه آلت دست شكست خوردگان سياسي قرار نگيرند. اما مردم و رهبري دست فتنه گران را خوانده اند بيشتر از اين خود را كوچك نكنند و به ملت خيانت نكنند.
8789---0912
¤ خدا نگذرد از كساني كه دل ملت و رهبري را خون مي كنند! برخي نيز نظرات امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب را ناديده گرفته و بحث رابطه با گرگ را مطرح مي كنند كه بايد گفت تا گرگ تغيير ماهيت ندهد هيچ رابطه اي امكان پذير نيست. در اين رابطه چه مي خواهيم بدهيم و چه چيزي مي خواهيم بگيريم؟!
يك هموطن از شهرضا
¤ بايد به مسئولين كشور افغانستان اخطار بدهيم چنانچه بنزين خريداري شده از ايران را تحويل اشغالگران آمريكايي بدهند فروش سوخت به اين كشور را متوقف مي كنيم.
7324---0912
¤ اين روزنامه هاي زنجيره اي در تيتر يك خود با مطرح كردن مضامين يأس و نااميدي و وابستگي خود به غرب را نشان مي دهند. از مسئولان وزارت ارشاد تقاضا داريم نظارت بيشتري بر اين روزنامه ها داشته باشند و جلوي فعاليت سرسپرده ها گرفته شود. وزارت اطلاعات بايد جلوي فعاليت اين روزنامه ها را بگيرد. حيف از يارانه اي كه ارشاد به اين وطن فروش ها مي دهد؟
عليمرداني
¤ ما حدود 15 كارگر شركت فولاد ذوالفقار بوديم. سال گذشته بانك مسكن پل گيشا شركت را تصرف كرد و طلب كارگران را پرداخت نمود ولي طلب ما 15 نفر را پرداخت نكرد و هر كس حدود 6-5 ميليون طلبكار است. حكم ديوان عدالت اداري، وزارت كار و دادسرا را گرفته ايم ولي بانك از پرداخت حقوق ما طفره مي رود. از مسئولين امر درخواست رفع مشكل ياد شده را داريم.
4139---0912
¤ مرغ در بروجرد در كمتر از يك ماه از 4500 به 6600 تومان رسيد! به علت گران شدن و عدم اقبال مردم، ما متأسفانه توان پرداخت كرايه مغازه را نداريم. از مسئولين انتظار مي رود براي رضاي خدا در شب عيدي نظارت و كنترل بيشتري داشته باشند.
9344---0936
¤ فرديس كرج با 600 هزار جمعيت و جزء استان البرز و منطقه 3 شهرداري كرج از نظر امكانات بسيار ضعيف است، ضلع جنوبي بلوار مارليك 3-2 سال است كه نيمه كاره آسفالت آن رها شده است. از مسئولين شهرداري منطقه 3 و مسئولين استان درخواست مي شود نسبت به رفع محروميت اين شهرك اقدام نمايند.
يكي از اهالي
¤ در آخرين سفر استاني هيأت دولت به استان يزد، بخش اعصاب و روان بيمارستان ميبد توسط وزير محترم بازرگاني افتتاح شد. از آن تاريخ تاكنون نزديك به 3 سال مي گذرد ولي هنوز به بهره برداري نرسيده است. يك مقام مسئول پاسخ بدهد چرا؟
6304---0933
¤ در خط مسافركشي رودهن- مترو علم و صنعت داخل خودروهاي ون كه دانشجويان دختر و پسر سوار مي شوند شئونات اخلاقي كاملاً زيرپا گذاشته مي شود. متأسفانه رانندگان خط هم نسبت به موضوع بي تفاوت هستند. چرا شركت واحد اتوبوسراني يا تاكسي راني روي اين خط نظارت و كنترل ندارند.
8959---0912
¤ وضعيت كرايه ها در داخل شهرستان قم نابسامان است و هر راننده اي به سليقه خود از مسافر كرايه مي گيرد. چرا نرخ مشخصي ندارد و بي قانوني حاكم است.
9679---0910
¤ بيمه دي همه را سر كار گذاشته است. 6 ماه است كه دنبال 100 هزار تومان بيمه تكميلي هستيم. دو برابر آن بايد كرايه بدهيم تا بتوانيم پول بيمه را بگيريم.
كاشاني
¤ از مسئولان مترو و شهرداري درخواست مي كنيم بر واگن خانمها نظارت داشته باشد متأسفانه در اين واگن ها در برخي از ايستگاهها آقايان نه تنها به حريم خانمها وارد مي سوند بلكه در صندلي مخصوص آنها مي نشينند.
يك شهروند
¤ پيشنهاد مي شود با يك مكانيسم به جاي يارانه نقدي كالاي اساسي را در اختيار مردم قرار دهند تا در درمان تورم تأثير مثبت داشته باشد.
صارميان
¤ اختلاف اتومبيل پژو 206 از كارخانه تا نمايندگي حدود 18ميليون تومان شده است مشخص كنند اين پول به جيب چه كساني مي رود؟
3419---0915
¤ دولت اعلام كرد مربي هاي حق التدريسي سازمان فني و حرفه اي را استخدام مي كند ولي با گذشت يك سال از اين وعده و وعيد هيچ خبري نيست. بنويسيد چرا قول مي دهند و عمل نمي كنند.
9402---0939
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 22
در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 74303 صفحه 2 مورخ 7/11/1391 در خصوص «وجود سگهاي ولگرد در شهرك راه آهن به آگاهي مي رساند: اكيپ اتلاف سگ طبق برنامه زمانبندي ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهر تهران نسبت به گشت زني و انجام كليه پيام هاي 137 و 1888 از طريق اتلاف با اسلحه گرم و در مواقع خاص با هماهنگي ستاد محيط زيست از طريق اجراي عمليات زنده گيري اقدام مي نمايند. قابل ذكر است اكيپ ويژه اتلاف سگ مجدداً به اين محل اعزام مي گردد.»
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 13
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه به تاريخ 7/11/91، با عنوان «مشكل ترافيكي حوالي فلكه لوزي» به آگاهي مي رساند: برابر بررسي هاي به عمل آمده از سوي اداره ترافيك ناحيه سه شهرداري منطقه 13، عمليات نصب و جانمايي نيوجرسي هاي بتوني در محل مورد نظر جهت ساماندهي خطوط تاكسي اجرا شده تا از تردد وسايل شخصي مسافركش در آن محدوده جلوگيري به عمل آيد.»
 


اسرائيل: القاعده در سوريه براي ما مي جنگد (خبر ويژه)

رئيس پيشين اطلاعات نظامي رژيم اسرائيل خواستار روابط قويتر اين رژيم با شبه نظاميان وابسته به القاعده براي مقابله با ايران شد.
روزنامه جروزالم پست به نقل از سرلشگر عاموس يادلين نوشت رژيم اسرائيل بايد رابطه خود با نيروهاي در حال ظهور در سوريه را براي مقابله با دشمن بزرگ، كه ايران است تقويت كند.
وي كه در مراسم انتشار گزارش ارزيابي استراتژيك 2012-2013 موسسه مطالعات امنيت ملي (INSS) سخن مي گفت افزود: سوريه يك جزء با نفوذ محور منطقه اي تحت كنترل ايران است.
به گزارش پرس تي وي، وي تاكيد كرد خشونت ويرانگر جاري در سوريه در راستاي منافع استراتژيك رژيم اسرائيل بوده است.
اريك دريستر، موسس stopimperialism.com در گفت وگو با پرس تي وي بيان كرد كه رژيم اسرائيل و القاعده دو روي يك سكه در ايجاد بي ثباتي و تحريك خشونت در سوريه هستند.
وي گفت: «اسرائيل و القاعده دو روي نظام امپرياليستي تحت سيطره آمريكا هستند و اين نظام امپرياليستي همزمان با آغاز جنگ در كشور مستقل سوريه سعي بر نابودي اين كشور دارد.»
نقش آفريني تروريست هاي مسلح القاعده در سوريه و در خدمت آمريكا و رژيم صهيونيستي در حالي است كه ماجراي تروريستي 11سپتامبر- به عنوان بهانه حمله آمريكا به افغانستان در سال 2001- نيز به القاعده منتسب شد اما بعدها اسنادي حاكي از اطلاع صهيونيست ها از اين ماجرا منتشر شد. جريان هاي سلفي و القاعده در كشورهاي مختلف اسلامي فتنه انگيزي كرده اما هرگز متعرض رژيم اشغالگر صهيونيست نشده اند.

 


مشعوف شديم اما... اميدي نيست (خبر ويژه)

رسانه هاي ضد انقلاب از اتفاق روز يكشنبه و مخاصمه دولت و مجلس به بهانه استيضاح وزير كار ابراز ذوق زدگي و شادماني مي كنند.
سايت هاي زنجيره اي نظير گويانيوز، جرس و كلمه و... در كنار انتشار پرآب و تاب حواشي پررنگ تر از متن ماجراي استيضاح، با عباراتي نظير اين عبارات به ارزيابي ماجراي يكشنبه پرداختند؛ «در ميان تمامي اخباري كه در طول عمرم شنيدم، از كمتر خبري به اين حد خوشحال شدم. چند سال پيش باور كردن چنين خبري امكانپذير نبود»، «ماجراي پرشعفي بود»، «بايد از اين نزاع ها استفاده كرد» و...
در عين حال ارگان حلقه لندن كه در وضعيت نيمه تعطيلي به سر مي برد، در تحليلي خاطرنشان كرد: نزاع جريان هاي حاكم ثمرات و بركاتي براي ما دارد و مهم است. تغيير خواهان ]اسم مستعار جريان برانداز[ از رخدادهاي مجلس بس مشعوف شدند اما اينكه دلخوش باشيم به درگيري آنها به معناي الزام گذار نيست. شكاف در حاكميت و نزاع هاي اين چنيني در فقدان نيروي اجتماعي به خواسته هاي مطلوب ما نظير آزادي بازداشت شدگان و «انتخابات آزاد» منتهي نخواهد شد.
جرس از «تحرك گريز از مركز» برخي جريان هاي سياسي استقبال كرده اما با اين وجود نوشت: بي گمان در شرايط كنوني، رهبري و جريان حاكم دست بالا را دارند و احمدي نژاد تا جايي تحمل خواهد شد. سركشي هاي او و پروژه هاي سياسي- ايدئولوژيك باند وي و مشايي، با ابزارهاي متعددي قابل كنترل است. البته بديهي است كه آيت الله خامنه اي خواهد كوشيد تا جاي ممكن و با حداكثر تدبير، هواپيماي دولت بدون آسيب عمده و با كمترين هزينه براي نظام، در سال 92 فرود آيد.
 


ارگان سيا: براي هاشمي ستاد بزنيد! (خبر ويژه)

ارگان رسمي سازمان سيا رهنمودهايي براي نحوه استفاده اصلاح طلبان از فضاي انتخابات در زمينه «شبكه سازي»، «تلاش براي ايجاد حاكميت دوگانه» و «ايجاد هزينه عليه نظام» ارائه كرد.
يكي از اصلاح طلبان فراري در وبسايت راديو فردا با بيان اينكه بايد از فرصت اختلافات اصولگرايان و باند احمدي نژاد استفاده كرد، مي نويسد: انتخابات رياست جمهوري نيز فرصت بسيار مهمي است. فرصتي كه مي بايست از ابتداي سال 91 از آن استفاده مي شد، اما تاكنون اصلا از آن استفاده نشده است. اين فرصت به سرعت طوفان در حال رد شدن است. متأسفانه عده زيادي از مخالفان انتخابات را فقط و فقط به رأي دادن يا راي ندادن فرو مي كاهند.
در ادامه نسخه پيچي راديو فردا براي اصلاح طلبان آمده است: اگر از فرصت انتخابات بتوان براي بازسازي نيروها و ايجاد شبكه هاي بالفعل اجتماعي استفاده كرد، آيا نبايد كرد؟ اين فرصت چگونه پديد مي آيد؟ كانديدا شدن اصلاح طلبان و تشكيل ستاد در سراسر كشور. اگر از فرصت انتخابات براي ايجاد شكاف در حاكميت يكپارچه بتوان استفاده كرد، آيا اين فرصت را بايد از دست داد؟ ورود اصلاح طلبان به حاكميت همانا و تشكيل «حاكميت دوگانه» همان. روشن است كه نزاع بالايي ها فضاي تنفس و فرصت عمل براي پاييني ها فراهم مي آورد. انتخابات فرصتي براي عميق تر كردن شكاف هاي حكومت پديد مي آورد.
اين اصلاح طلب فراري كه كارش در خارج كشور به انكار امام زمان(عج) كشيد مي افزايد: اگر از فرصت انتخابات براي هزينه دادن نظام بتوان استفاده كرد، آيا نبايد كرد؟ چگونه؟ با كانديدا شدن شخصيت هاي برجسته اي كه قطعا رد صلاحيت خواهند شد[!]
وي درباره هاشمي رفسنجاني نوشت: اصلاح طلبان را فراموش كنيد. كانديداتوري هاشمي رفسنجاني مفيد است يا مضر؟ رد صلاحيت هاشمي هزينه بسياري براي رژيم پديد مي آورد. اما اگر تأييد صلاحيت شود و ستادهايش در سراسر كشور برپا شوند، چه كساني در ستادهاي او فعال خواهند شد؟ راه دور نرويد، انتخابات 1384 را به ياد بياوريد. واقعيت اين است كه كانديداتوري هاشمي رفسنجاني حمايت اصلاح طلبان را به دنبال خواهد داشت. اگر چنين شود، نيروهاي زيادي بسيج خواهند شد.
ارگان رسمي سازمان سيا تأكيد مي كند: هاشمي هر سابقه اي كه داشته باشد، به هر ميزان كه از انقلاب و جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و آيت الله خامنه اي دفاع كند، كانديداتوري اش در شرايط فعلي، مقابله با رهبري قلمداد خواهد شد.
نويسنده از قلم به دست هاي تروريست در روزنامه هاي زنجيره اي دوره اصلاحات به شمار مي رود و نقش ويژه اي در تسويه حساب اصلاح طلبان با هاشمي و توصيف وي به عنوان عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي ايفا كرد اما اكنون با حمايت از هل دادن هاشمي به نامزدي تصريح مي كند كانديداتوري هاشمي فرصت ساز است و مي تواند ضربه به حاكميت باشد، حتي اگر هاشمي ذره اي سوداي آزادي و دموكراسي نداشته باشد.
اين مهره سردرگم و آواره در آمريكا با اين جملات، نوشته اش را به پايان مي برد تا روشن كند كه درد عناصر تندرو آلوده به نان و نمك دشمن حضور در انتخابات نيست؛ «اما از هيچ يك از اين مقدمات نمي توان نتيجه گرفت كه در روز رأي گيري، بايد آراي خود را به صندوق ها انداخت. تحريم انتخابات يك امر است و استفاده از فرصت انتخابات امري ديگر. درباره رأي دادن يا تحريم انتخابات بايد مستقلا سخن گفت».
 


آمريكن اينترپرايز: سپاه پاسداران براي لطمه به آمريكا دسترسي جهاني دارد (خبر ويژه)

يك انديشكده مؤثر در قشون كشي هاي دهه اخير آمريكا به افغانستان و عراق اعلام كرد سپاه پاسداران ايران، به سياه چاله مبهم براي دستگاه جاسوسي آمريكا تبديل شده است.
آمريكن اينترپرايز كه تدوين كننده اصلي راهبرد دولت نومحافظه كار بوش در آستانه قرن 21 بود، در گزارشي به قلم مايكل روبين نوشت: ساختار سياسي ايران پيچيده است و احتمالاً اسرارآميز به نظر مي رسد. ايران به آزمايش خطوط قرمز آمريكا ادامه خواهد داد تا زماني كه آمريكا با قدرت واكنش نشان دهد.
«روبين» در نوشته خود توضيح نمي دهد كه از قدرت نمايي در افغانستان و عراق چه چيزي جز شكست هاي راهبردي و گشايش فضا براي جمهوري اسلامي، عايد آمريكا شد اما ضمن حمله به سپاه پاسداران كه يكي از عوامل اصلي خالي شدن زير پاي آمريكا در منطقه است، مي نويسد: همزمان با افزايش قدرت سپاه پاسداران، جمهوري اسلامي تلاش خود را براي صدور ايدئولوژي انقلابي خود به خارج احيا كرده تا از اين طريق نفوذ خود را گسترش داده و خود را در موقعيتي راهبردي براي مقابله با آمريكا و اسرائيل قرار دهد. راهبرد ايران علاوه بر اقدامات نظامي شامل قدرت نرم و اقدامات خيرخواهانه هم مي شود.
تحليلگر آمريكن اينترپرايز مي افزايد: آمريكا و متحدانش اگر مي خواهند با تهديدهاي ايراني كه بطور فزاينده جسور مي شود مقابله كنند بايد منابع نفوذ بر راهبرد سياسي و نظامي ايران و نيز شيوه هايي را كه تهران از طريق آنها راهبرد خود را شكل مي دهد درك كنند.
تحليلگر آمريكايي در ادامه مي نويسد: براي تحليلگران اطلاعاتي آمريكا، نوع نظام سياسي در ايران مشكلي ايجاد مي كند و آن اينكه هيچ مدرك قاطعي در سيگنال هاي اطلاعاتي به دست نمي آيد. اگر سياست گذاران تنها شنودهاي تلفني يا دستورات كتبي را مد نظر قرار دهند هيچگاه به مدركي دست نمي يابند زيرا به احتمال بيشتر در ايران به جاي دادن دستورات اجرايي مستقيم، خطوط قرمزي تعيين مي شود كه كسي نمي تواند آنها را نقض كند.
روبين با بيان اينكه ايدئولوژي انقلابي در افزايش قدرت سپاه پاسداران يك اصل به حساب مي آيد و تشيع پايه ايدئولوژي جمهوري اسلامي است، ادامه مي دهد: براي دستگاه اطلاعاتي آمريكا سپاه پاسداران همچنان يك سياهچاله است و تقسيم اعضاي آن به جناح هاي مختلف آسان به نظر نمي رسد، برخلاف سياستمداران ايراني كه به آساني مي توان آنها را به تندرو، اصلاح طلب يا عملگرا تقسيم كرد.
در ادامه اين گزارش آمده است: هر چند مؤسسه «رند» در گزارشي در سال 2009 مدعي شد كه تقسيم بندي هايي را در ميان اعضاي سپاه شناسايي كرده است اما گزارش رند بيشتر حالت فرضي و تئوريك داشت و قادر نبود هيچ يك از اعضاي خاص را در يك رديف خاص قرار دهد. در سپتامبر 2007، محمد علي جعفري در مقام فرماندهي سپاه جانشين يحيي رحيم صفوي شد و فوراً تجديد ساختار گسترده اي را اجرا كرد.
روبين «فقدان اطلاع سياستگذاران آمريكايي از تقسيم بندي هاي احتمالي موجود در داخل سپاه» را «مايه تأسف» خواند.
مايكل روبين در پايان اين مقاله در ارتباط با ارزيابي اقدامات ايران و پاسخ آمريكا مي نويسد: نه توافق هاي ديپلماتيك و نه مهار سنتي موجب پايان يافتن تهديد ناشي از ايران نمي شود. براي تهران، ايدئولوژي نظام قابل مذاكره نيست. جمهوري اسلامي تا زماني كه حضور داشته باشد به اقدام براساس مباني ايدئولوژيك خود براي صدور انقلاب و تسلط بر محيط پيراموني و مقابله با دشمنانش بخصوص اسرائيل و آمريكا ادامه خواهد داد. سپاه پاسداران و نيروي قدس حضور و دسترسي جهاني دارند و تا حدي كه بتوانند در هر جا كه امكانپذير باشد با آمريكا رويارويي مي كنند.
گزارش مؤسسه آمريكن اينترپرايز خاطرنشان مي كند: با توجه به نفوذ ايران در عراق حتي در صورت ضربه به سوريه، ضربه جدي به ايران وارد نمي شود. تصور ضعف آمريكا موجب مي شود كشورهاي منطقه نقش ايران را بيشتر بپذيرند. ايران اكنون شجاع و جسور شده است.
 


سانتريفيوژهاي پيشرفته ايران محاسبات آمريكا را به هم ريخت (خبر ويژه)

طرح ايران براي نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته و جديد در نطنز و در نتيجه افزايش توان غني سازي اين كشور، محاسبات آمريكا را بر هم خواهد زد.
انديشكده نومحافظه كار «امريكن اينترپرايز» با انتشار اين تحليل نوشت: ايران اعلام كرده كه مي خواهد با نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته در تاسيسات «نطنز»، توان غني سازي اورانيوم خود را به سرعت افزايش دهد. به عبارتي، اگر ايران طرح خود را اجرا كند و پروسه غني سازي سرعت بگيرد، محاسبات آمريكا به هم خواهد خورد. مقامات ايران اخيرا به آژانس بين المللي انرژي اتمي خبر دادند كه مي خواهند در بخش زيرزميني تاسيسات هسته اي نطنز سانتريفيوژهاي جديد نصب كنند. در هر واحد از تاسيسات نطنز 18 آبشار غني سازي نصب شده كه هر يك 164 سانتريفيوژ دارند.
به اين ترتيب اگر يك واحد از تاسيسات غني سازي نطنز به طور كامل به سانتريفيوژهاي پيشرفته IR2m مجهز شود، سه هزار سانتريفيوژ نسل جديد به سانتريفيوژهاي نسل اول كه ايران در حال حاضر در اختيار دارد، افزوده خواهد شد.
سايت راديو آمريكا هم به نقل از «مارك فيتز پاتريك»، كارشناس هسته اي انستيتوي بين المللي مطالعات استراتژيك در لندن نوشت: سانتريفيوژهاي جديد بسته به شمارشان مي توانند «به شكل تاسف باري بازي را تغيير دهند.»
سايت دويچه وله نيز در گزارش مشابهي نوشت: سانتريفيوژهاي جديد IR2m است كه نسبت به مدل IR1 كه در حال حاضر ايران از آن استفاده مي كند داراي سرعت بيشتري است و سرعت غني سازي در داخل خاك ايران را به دو يا سه برابر افزايش مي دهد.
از سوي ديگر «كليف كوپچان» كارشناس مسائل ايران در موسسه «گروه اوراسيا» در واشنگتن گفت: توليد سانتريفيوژهايي با قابليت سرعت چرخيدن بيشتر، در نوع خود يك پيشرفت مهم تكنولوژيك بشمار مي رود.
همچنين اولي هاينونن رئيس سابق بازرسان سازمان ملل به رويتر گفت: ايران قادر به ساخت هزاران دستگاه پيشرفته غني سازي اورانيوم است و اين امر بر اعتبار ادعاي ايران در مورد پيشرفت هاي فني در برنامه هسته اي مي افزايد.
 


فرانسه از گروه هاي مسلح در سوريه قطع اميد كرد (خبر ويژه)

رئيس جمهور فرانسه مي گويد برخلاف اميدها و خوش بيني هاي اوليه، حاكميت سوريه سقوط نمي كند.
فرانسوا اولاند در ملاقات با امين جميل رئيس جمهور اسبق لبنان گفته است ممكن است بحران سوريه طولاني بشود. روزنامه لبناني الاخبار در گزارش اين ديدار نوشت: مهم ترين بخش اين ديدار درباره آينده سوريه بود. فرانسوا اولاند صراحتا گفت مايل است نظام اسد خيلي زود يعني همين امروز و فردا سقوط كند اما اطلاعات به دست آمده حاكي از آن است كه بحران سوريه طول خواهد كشيد مگر اين كه يك اتفاق امنيتي يا نظامي خيلي بزرگ پيش بيني نشده اي اتفاق بيفتد كه بتواند تاثيرات اساسي بر موازنه هاي قدرت بگذارد وي نسبت به يكپارچگي ملت سوريه و طولاني شدن جنگ ابراز نگراني كرد.
اولاند درباره مواضع فرانسه در سوريه گفت: نه غرب مي تواند دخالت نظامي كند و نه ديگران مواضع خود را در حمايت از اسد تغيير مي دهند.
يادآور مي شود رژيم فرانسه يكي از حاميان گروه هاي مسلح تروريست در سوريه است و در اين زمينه با قطر و عربستان همكاري نزديك دارد.
جنگ تحميلي به سوريه وارد بيست و سومين ماه خود شده و اين در حالي است كه برخي منابع صهيونيستي و آمريكايي در آغاز بحران پيش بيني مي كردند ظرف چند هفته حاكميت سوريه سقوط كند.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10