(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


شنبه 19 اسفند  1391 - شماره 20449

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
انتخابات 92 و بيش فعالي دشمن (يادداشت روز)
ديوار (گفت و شنود)
در اجلاس فوق العاده غيرمتعهدها مطرح شد
تأكيد ايران بر خلع سلاح كشورهاي اتمي
دبير ستاد حقوق بشر اعلام كرد
 ارائه 100سند از تخلفات احمد شهيد به سازمان ملل
سلطانيه در نشست شوراي حكام:
ايران ذره اي از حقوق هسته اي خود عقب نشيني نمي كند
كيهان و خوانندگان
در علوم سياسي را گل گرفت حالا نوبت رشته حقوق است! (خبر ويژه)
ولايتي: به نفع هاشمي كنار نمي روم (خبر ويژه)
ايران و آرژانتين آمريكا را تحقير كردند (خبر ويژه)
كي گفته كه اجازه مي دهند بيايد؟! (خبر ويژه)


انتخابات 92 و بيش فعالي دشمن (يادداشت روز)

روزهاي پاياني سال 91 در شرايطي به شماره افتاده است كه تا انتخابات 92 تنها سه ماه مانده است و در اين ميان نكته درخور تأمل آن است كه دشمنان جمهوري اسلامي از ابتداي سال جاري تمام تلاش و پتانسيل خودشان را به كار گرفتند تا بر انتخابات رياست جمهوري سال آينده تأثيرگذار باشند.
خط «تأثيرگذاري بر انتخابات 92» در تمام ماههاي امسال مشهود بود و اكنون كه به پايان سال نزديك شده ايم بيش از گذشته مي توان ناكامي سناريوهاي دشمن را به ارزيابي نشست.
به طور مشخص واكاوي و رصد رفتار و گفتار دشمن به وضوح نشان مي دهد آنها در سال 91 با هدف تأثيرگذاري بر انتخابات 92، چهار پروژه را همزمان به ميدان آوردند تا ايران را به سمت و سوي خواسته هاي مغرضانه خود مجبور نمايند.
پروژه اول مقوله «تحريم»ها است كه البته اين اهرم دشمن عليه ايران، مسئله تازه اي نبود و به مدت عمر انقلاب اسلامي سابقه داشته است. نكته اين است كه نقطه عطف تحريم هاي ضد ايراني در سال 91 اتفاق افتاد و در واقع در دو سطح «تشديد» و «افزايش» بي سابقه بوده است.
تحريم هاي اول ژوئيه- 11 تير 1391- ناظر بر تحريم نفت و بانك مركزي به عنوان آخرين تير در تركش جبهه استكبار عليه ايران، تحريم هاي به اصطلاح «فلج كننده» و «گزنده» نام گرفت و حتي برخي رسانه هاي غربي از آن با عنوان «ضربه آخر» نام بردند.
طرفه آنكه حتي بعد از اين تحريم ها با مختصات و ويژگي هاي ادعايي، تحريم ها عليه ايران در حوزه هاي مختلف نيز افزايش يافت و حتي تا 4 روز قبل از 22 بهمن امسال- 6 فوريه- موج تحريم هاي ضد ايراني ادامه يافت و گفته مي شود كه در اين هفته نيز برخي مقامات كشورمان از سوي اتحاديه اروپا مورد تحريم قرار مي گيرند.
سؤال اين است كه آيا پروژه تحريم ها بر ضد ايران در سال 91 كه نسبت به تمامي سال هاي قبل بي سابقه بوده است براي طرف غربي كارساز بوده است؟
پاسخ را بايد در چشم انداز آنها ديد چرا كه بارها و به كرات غربي ها اعلام كرده اند هدف از تحريم ها تغيير رفتار ايران در موضوع هسته اي بوده و نكته جالب تر اينكه اكنون اذعان مي كنند تحريم ها نتوانسته رفتار و محاسبات ايران را تغيير بدهد.
براي همين است كه بسياري از رسانه هاي غربي از جمله واشنگتن پست تا اينترنشنال ست، پيش از مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 پيشنهاد دادند كه غرب بايد رويكردش در برابر ايران را تغيير بدهد و تحريم ها را لغو كند. اما علاوه بر پروژه «تحريم»ها در سه پروژه ديگر يعني الف- موضوع هسته اي، ب- پرونده حقوق بشر پ- تهديد و جنگ رواني نيز دشمن در سال 91 طرفي نبست چرا؟ چون اولاً؛ در مذاكرات اخير هسته اي ميان ايران و 1+5 در آلماتي قزاقستان طرف غربي فهميد كه ايران رويكردش را تغيير نخواهد داد و آنها هستند كه بايد به حقوق هسته اي ايران اعتراف نمايند. ثانياً؛ در موضوع حقوق بشر، هر چند احمد شهيد تلاش كرد تا چهارمين گزارشش عليه ايران- 10 اسفند 91- را با هدف انتخابات 92 و افزايش فشارها بر نظام منتشر نمايد ولي توخالي بودن ادعاهاي او از جنبه حقوقي و فقد دلايل محكمه پسند نشان داد تير آنها به سنگ خورده است.
ثالثاً؛ تهديد و جنگ رواني عليه ايران در سال 91 به بار ننشست و به عنوان نمونه اجلاس نم با حضور دو سوم كشورهاي عضو سازمان ملل در شهريور ماه در تهران برگزار شد كه اين گوياي آن است كه توطئه «انزواي سياسي ايران» نگرفت و جنگ رواني و پمپاژ تهديدات و فشارها عليه ايران كارگر نبوده است.
همچنين تهديد ايران به گزينه نظامي كه چند بار اوباما و معاون او -جو بايدن- اعلام كردند؛ «همه گزينه ها روي ميز است»! اكنون كاملاً معلوم شده كه تنها يك بلوف بوده و كاركرد رسانه اي را نشانه رفته بودند كه البته در اين فقره هم ناكام ماندند.
اما موضوع اصلي اين يادداشت به اين نكته كليدي باز مي گردد كه تحركات آمريكايي ها در سال 91 براي انتخابات 92 ايران با يك اختلال رفتاري همراه بوده كه نقشه هاي آنها را نقش برآب كرده است.
در اين باره نكاتي قابل اعتناست؛
1- قريب به دو سال و نيم پيش رهبر معظم انقلاب طي تحليلي پيرامون رفتار دشمن و جبهه استكبار در مواجهه با ايران اسلامي نكته دقيق و عميقي را مطرح كردند كه در شرايط امروز نيز براي آناليز رفتار دشمن در انتخابات پيش روي بسيار راه گشاست.
«آقا» در سخناني حكيمانه- 25/6/1389- با ارائه تصويري از اقتدار روز افزون كشورمان و در سوي مقابل استيصال نظام سلطه خاطرنشان كردند؛ «بارزترين نكته در رفتار جبهه استكبار وجود بيماري به نام «بيش فعالي» است كه آثار آن تحرك و فعاليت بسيار اما بدون تمركز و هدف است».
گفتني است؛ «بيش فعالي» اختلالي رفتاري است كه در برخي از كودكان پرتحرك و پرجنب و جوش وجود دارد به گونه اي كه هر چند فعاليت جسمي زيادي انجام مي دهند و انرژي فراواني مصرف مي كنند ولي نتيجه مطلوبي به دست نمي آورند و حاصل تلاش آنها با انرژي فراواني كه مصرف كرده اند تناسبي ندارد و با نقص توجه و عدم تمركز روبرو هستند.
روان شناسان و كارشناسان علوم تربيتي معتقدند تحركات و جنب و جوش ها لزوماً به معناي باهوشي و بازيگوشي نيست و مرز تشخيص ميان كودكان بيش فعال و كودكان با هوش و بازيگوش ناظر به عملكردهاست نه ميزان انرژي و فعاليت آنها.
اكنون تحركات و تلاش هاي آمريكايي ها در تمام سال 91 عليه ايران براي تأثيرگذاري بر انتخابات سال آينده نشان مي دهد آنها دچار «بيش فعالي» شده اند.
يكي از اهداف تاثيرگذاري بر انتخابات 92، چالش در مشاركت بوده است و به عبارت ديگر دشمن در سال 91، پروژه تحريم ها، حقوق بشر، برنامه هسته اي، تهديدها و جنگ رواني را پيش كشيد تا مردم را مقابل نظام قرار دهد و آنها را از انتخابات سرنوشت ساز سال 92 مايوس كند اما حضور معنادار مردم در 22 بهمن امسال كه مقدمه اي براي حضور در انتخابات سال آينده است به وضوح بيانگر آن است كه برآوردهاي دشمن، غلط از آب درآمده است.
ناگفته پيداست كه «مردم» مهم ترين عنصر در كارزار انتخابات هستند و خرداد 92 دشمن، ضرب شست سنگيني از مردم خواهد خورد.
2- اتفاق مهمي كه تاكنون دشمن را به شدت عصباني كرده و سناريوهاي او را براي انتخابات سال 92 سوزانده است آن كه رهبر انقلاب پيشاپيش ترفندها و توطئه هاي دشمن را در انتخابات 92 برملا كردند و در سوي مقابل «نقشه راه» انتخابات را براي «مردم»، «مسئولين» و «نامزدها» تبيين و روشن نمودند.
به عنوان نمونه خاطرنشان مي شود رهبر انقلاب چندي پيش و در فاصله 5 ماه مانده به انتخابات، فتنه بازسازي شده انتخابات 88 كه در قالب «انتخابات آزاد»! طراحي شده بود را در نطفه، خاموش كردند.
3- علي رغم تمام فشارها در سال 91 كه دشمن عليه نظام به صحنه آورد تا خط تاثيرگذاري بر انتخابات 92 را دنبال نمايد اما روزهاي پاياني سال جاري گواهي بر آن است كه نظام با قوت و اقتدار از پيچ هاي حساس و پرسنگلاخ عبور كرده است و طرف غربي نتوانسته از تحريم ها، برنامه هسته اي يا پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران، بهره اي براي انتخابات سال 92 ببرد. به تعبير انديشكده «واشنگتن براي سياست خاور نزديك» كه در فوريه 2013 منتشر شده تحركات آمريكا عليه ايران جواب نداده و در محيط داخلي ايران موفق نبوده است و به قول موسسه رند -RAND- به مردم ايران نمي توان اميد بست. بنابراين آمريكايي ها براي انتخابات 92 ايران تنها دچار «بيش فعالي» شده اند و مردم ايران در خرداد سال آينده اين اختلال رفتاري آنها در صحنه سياست را به همگان اثبات خواهند كرد.
حسام الدين برومند
 


ديوار (گفت و شنود)

گفت: چه خبر؟!
گفتم: مردم مي پرسند در حالي كه با گراني و سختي معيشت روبرو هستند، اينهمه هزينه كلان كه صرف برخي همايش ها و اهداي مدال به اين و آن مي شود براي چيست؟!
گفت: اي عوام! بايد اين همايش ها را ترتيب بدهند تا طرف بتواند حرف بزند و خودش را مطرح كند!
گفتم: اينهمه مدال هاي درجه يك فرهنگي و هنري و... كه به اين و آن مي دهند چه دليلي دارد؟!
گفت: مرد حسابي! اگر از اين مدال ها ندهند كه كسي براي شنيدن لاطائلات يارو نمي آيد!
گفتم: چرا هيچ كس نمي پرسد كه اين چند نفر مگر چه كاره اند كه چوب حراج به بيت المال زده اند و از كيسه ملت براي مطرح كردن خودشان حاتم بخشي مي كنند؟!
گفت: حتماً دارند اوقات فراغت باقيمانده را پر مي كنند.
گفتم: چه عرض كنم؟! يارو وسط خيابون يك ديوار ساخته بود و يك فانوس با شيشه قرمز روي آن گذاشته بود پرسيدند اين فانوس براي چيه؟ گفت؛ براي اينكه ماشين ها با ديوار تصادف نكنند. پرسيدند؛ ديوار را براي چه ساخته اي؟! گفت؛ خب! براي اين كه فانوس را روي آن بگذارم!
 


در اجلاس فوق العاده غيرمتعهدها مطرح شد

 تأكيد ايران بر خلع سلاح كشورهاي اتمي

اعضاي جنبش غيرمتعهدها درباره تغييرات آتي «ان پي تي» به دور از استانداردهاي دوگانه و تبعيض آميز و جلوگيري از هرگونه تفسير مجدد و سليقه اي از حقوق و تعهدات كشورها تأكيد كردند.
در جلسه فوق العاده و مشورتي اعضاي جنبش غيرمتعهدها در نيويورك كه با اقدام و رياست خزاعي برگزار شد، مواضع اين جنبش در اجلاس مقدماتي آتي كنفرانس بازنگري معاهده منع اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي (ان پي تي) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش فارس، «محمد خزاعي»، سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد در نيويورك به عنوان رئيس مركز هماهنگي جنبش عدم تعهد در مقر سازمان ملل كه در اين نشست اداره جلسه را نيز بر عهده داشت، بر ضرورت توجه جدي به خلع سلاح كشورهاي داراي سلاح هاي هسته اي و در همان حال كمك به كشورهاي عضو ان پي تي براي بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته اي تأكيد كرد.
وي گفت: ما همواره خلع سلاح هسته اي را به عنوان يكي از مهمترين اولويت هاي خود اعلام كرده ايم و در عين حال بر حق تمامي اعضاي ان پي تي براي بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته اي تأكيد داريم؛ به همين خاطر همواره به ان پي تي به عنوان يكي از مهمترين ابزار دستيابي به اين اهداف نگريسته و اعتقاد داريم كه هرگونه بازنگري در ان پي تي بايد در جهت نيل به اين اهداف صورت پذيرد.
خزاعي افزود: تغييرات آتي ان پي تي بايد در جهت تقويت تعهد كشورهاي عضو در جهت خلع سلاح هسته اي و به دور از استانداردهاي دوگانه و تبعيض آميز صورت پذيرد و به مانع جديدي براي دسترسي كشورهاي عضو ان پي تي به مواهب تكنولوژي هسته اي تبديل نشود. به اعتقاد ما هرگونه تفسير مجدد و سليقه اي از حقوق و تعهدات كشورها براساس اين معاهده غيرسازنده بوده و بازنگري ان پي تي بايد به صورت مؤثر و با شفافيت كامل انجام پذيرد.
وي با انتقاد از كارشكني برگزاركنندگان كنفرانس خاورميانه عاري از سلاح هاي هسته اي در برگزاري اين كنفرانس در سال 2012 گفت: قرار بود اين اجلاس براساس تصميم اولين كنفرانس جهاني بازنگري ان پي تي در سال 2010 برگزار شود، ولي با وجود اعلام آمادگي كشورهاي منطقه براي شركت در اين اجلاس و مخالفت رژيم صهيونيستي، كنفرانس مذكور برگزار نشد، به همين خاطر جنبش عدم تعهد با صدور بيانيه اي شديداللحن بهانه هاي برگزاركنندگان براي عدم اجراي تعهدات شان را مردود دانست و اعلام كرد كه اين اقدام تأثير نامطلوبي بر دومين اجلاس جهاني بازنگري اين معاهده خواهد داشت.
سفير و نماينده دائم كشورمان در پايان با تأكيد بر حمايت جنبش عدم تعهد از ايجاد خاورميانه عاري از سلاح هاي هسته اي تأكيد كرد: دومين اجلاس جهاني بازنگري ان پي تي بايد بر خلع سلاح هسته اي و تقويت رژيم عدم اشاعه متمركز باشد.
 


دبير ستاد حقوق بشر اعلام كرد

ارائه 100سند از تخلفات احمد شهيد به سازمان ملل

رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با بيان اينكه گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران از آمريكا پول گرفته است، گفت: بالغ بر 100 صفحه اسناد تخلفات احمد شهيد را به سازمان ملل ارائه كرديم.
محمد جواد لاريجاني رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري گزارش اخير گزارشگر ويژه ايران در حقوق بشر را با سفارش و تمهيدات لجستيك دستگاه سياست خارجي آمريكا و عملگي عناصر زبون و خودفروخته از گروه هاي تروريستي، منافقين، ضدانقلاب و فتنه 88 دانست و اظهار كرد: اين گزارش در رسانه هاي وسيع غربي و صهيونيستي در حال پمپاژ به دنيا و به ويژه به ملت ايران است و هدف آنها تاثيرگذاري در انتخابات سال آينده است.
وي افزود: اين مسئله پنهان نيست بلكه در مقدمه، متن و نتايج كاملا آشكار است، وقتي گزارش را آغاز مي كند، مي گويد ما نگران انتخابات آينده هستيم. وي همچنين خواستار حذف شوراي نگهبان شده و گفته است بايد هر كسي بتواند انتخاب شود و اين كه چرا نمي گذاريد اصحاب فتنه در انتخابات شركت كنند، چرا در زندان هستند؟ به اين ترتيب رسالت خود را مشخص كرده است، زير سوال بردن فرآيند انتخابات در ايران، براي اين كه دموكراسي ايران استوار و جا گرفته است.
لاريجاني با اشاره به اينكه ايران نسبت به شخص گزارشگر ويژه اعتراض دارد، تاكيد كرد: گزارشگر ويژه نبايد عليه كشوري كه قرار است درباره اش گزارش تهيه كند موضع گيري كند اما او از روز اول مانند هنرپيشه تلويزيوني از اين شبكه به آن شبكه مي رود. او همان حرف هاي آمريكايي ها و اسرائيلي ها را مي زند و زير حرف هايش هم مهر ضدانقلاب است.
دبير ستاد حقوق بشر تصريح كرد: گزارشگر ويژه عليه ايران پرونده سازي مي كند، مي گويد هر كس نسبت به حقوق بشر ايران مشكل دارد بيايد اروپا من با او مصاحبه كنم. شما به هر كسي بليط مجاني بدهيد و دعوتش كنيد مي آيد و هرچه دلش مي خواهد مي گويد بعد هم قابل راست آزمايي نيست.
وي افزود: پولي كه گزارشگر ويژه از وزارت خارجه آمريكا دريافت كرد سبب شد نتواند چيزي خلاف خواسته آنها درباره ايران بنويسد و ايران بالغ بر 100 صفحه اسناد درباره تخلفات احمد شهيد به سازمان ملل ارائه كرد.
لاريجاني با بيان اينكه پرچم حقوق بشر، پرچم ضديت با دموكراسي است گفت: به همين دليل است كه كشورهايي كه حتي يك انتخابات ندارند، اسم دموكراسي هم در آنها سابقه ندارد، هيچ مشكلي ندارند.
وي با اشاره به دشمني گزارشگر حقوق بشر با اسلام اظهار كرد: نتيجه گيري احمد شهيد اين است كه بايد تمام مواردي كه احكام شرع با نرم ها و استانداردهاي بين المللي مغاير است تعطيل كنيم. نرم بين المللي يعني چه؟ يعني به نظر او يك غربي حق دارد مطابق روش خودش زندگي كند اما ما مسلمانان حق نداريم براساس قوانين اسلامي و ديانت خود زندگي كنيم.
رئيس ستاد حقوق بشر در ادامه خاطرنشان كرد: ايران درباره حفظ امنيت خود با هيچ كس تعارف ندارد و اجازه نمي دهد اينجا بهشت تروريست ها شود و ايران جاي تروريست ها نيست.
وي به موضوع مواد مخدر اشاره كرد و گفت: مواد مخدر در افغانستان توليد و حجم عظيمي از آن به غرب ترانزيت مي شود، ما هم يك تنه مي جنگيم، اين در حالي است كه اگر با قاچاقچي ها كنار بياييم تعداد اعدامي ها 70 درصد كاهش پيدا مي كند.
لاريجاني با بيان اينكه هيچ كشوري ركورد پاسخگويي اش به مسائل مطرح شده درباره حقوق بشر مثل ايران نيست افزود: هيچ سوالي مطرح نكرده اند كه ما پاسخ دقيقي به آن نداده باشيم.
وي با اشاره به اينكه ايران يك دموكراسي سرپا براساس نظام اسلامي دارد و به همين دليل غربي ها ناراحت هستند، تاكيد كرد: حقوق بشر بهانه اي بيش نيست و پشت پرده اين مباحث دشمني آنها با اسلام است و دشمني با دموكراسي است كه در ايران حاكم است.
رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه خاطرنشان كرد: گزارش احمد شهيد به طور معني داري به انتخابات و اصحاب فتنه پرداخته و نشان داده است كه هدفش چيست، مي گويد ما نگران انتخابات هستيم. آنها از انتخابات 88 سيلي خوردند اين انتخابات هم به كوري چشم دشمنان به خوبي برگزار خواهد شد و يك رئيس جمهور مومن و موفق روي كار خواهد آمد.
 


سلطانيه در نشست شوراي حكام:

ايران ذره اي از حقوق هسته اي خود عقب نشيني نمي كند

نماينده كشورمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد كه هيچ كشوري به دبيرخانه آژانس براي اقدامات ناشناخته بيش تري كه ممكن است در آينده درخواست كند،چك سفيد نمي دهد.
به گزارش فارس، «علي اصغر سلطانيه» طي سخناني در نشست شوراي حكام با اشاره به انتظارات مشروع ملت ايران از اين شورا گفت: مجددا تكرار مي كنم كه سلاح هسته اي هيچ جايگاهي در دكترين و اصول دفاعي ايران ندارد زيرا مقام معظم رهبري به طور علني فتوايي را اعلام كردند كه به موجب آن سلاح هسته اي را از ديدگاه مذهبي حرام دانستند. ايران ذره اي بيش از تعهدات خويش به موجب معاهده منع اشاعه هسته اي و موافقت نامه جامع پادمان را نخواهد پذيرفت و ذره اي نيز از حق انكار ناپذير خود براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، شامل غني سازي با اهداف صلح آميز عقب نشيني نخواهد كرد.
وي تصريح كرد سياست تحريم - گفت وگو، تهديد به حمله نظامي عليه تاسيسات هسته اي، و اقدامات تروريستي دولتي عليه دانشمندان هسته اي غيرسازنده است چرا كه اين اقدامات موجب ارتقاي همبستگي و موجب عزم ملت بزرگ ايران براي پيگيري حق مشروع خويش جهت دستيابي به انرژي هسته اي و به ويژه غني سازي شده است.
وي در اين نشست با انتقاد از درخواست هاي مكرر يوكيا آمانو مديركل آژانس براي پيوستن ايران به پروتكل الحاقي و بازديد از سايت نظامي پارچين گفت: مايه نگراني شديد است كه راستي آزمايي براساس پادمان مبتني بر اطلاعات سرويس هاي جاسوسي و بر مبناي اطلاعات دريافتي از منابع باز يا عمومي ( open source) مبدل شده و در اين وضعيت هيچ مسئوليت پذيري و جبران خسارت در صورت مشخص شدن كذب بودن اطلاعات وجود ندارد.
نماينده كشورمان در آژانس افزود: ما بايد اين رويكرد خطرناك را كه مي رود ايجاد سابقه كند، تغيير دهيم. مي توان به مدلي كه در كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي پيش بيني شده است، فكر كرد كه طبق آن، يك كشور بايد رسما درخواست بازرسي چالشي از يك كشور عضو ديگر كند. در اين چارچوب، اين كشور درخواست كننده است كه مسئوليت دارد، نه دبيرخانه.
وي با اشاره به عناصر اصلي انتظارات مشروع ايران در طول اين مذاكرات درخواست هاي ايران را برشمرد كه از مهمترين آنها مي توان به نكات زير اشاره كرد: بعد از اجراي مداليته جديد براي حل وفصل موضوعات باقي مانده، بايد پرونده مختومه شده و اجراي پادمان آژانس به وضعيت عادي برگردد، نبايد كار از صفر آغاز شود.
سلطانيه در بخش ديگري از سخنانش از بي توجهي آژانس به سلاح هاي هسته اي در اختيار رژيم صهيونيستي به شدت انتقاد كرد كه باعث عصبانيت و ترك جلسه از سوي نمايندگان آمريكا، استراليا و كانادا از جلسه شد.
نماينده كشورمان در پايان تاكيد كرد، جمهوري اسلامي حق ادعاي خسارت به سبب سوء برداشت ناشي از گزارش هاي مديركل به شوراي حكام، را براي خود محفوظ مي دارد.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ حضرت امام جعفر صادق(ع) مي فرمايند: كشت و كار كنيد و درخت بنشانيد به خدا قسم آدميان كاري برتر و پاك تر از اين نكرده اند (بحارالانوار ج 103 ص 68).
6263---0938
¤ اگر به رويدادهاي پيرامون كشور دقت كنيد مي بينيد كه دشمن به موازاتي كه دم از آمادگي براي جديت در تعامل با ما مي زند از آن سو تلاش مي كند ما را سرگرم كند تمام ابزار خود را براي تضعيف ايران به كار مي گيرد. در هفته هاي اخير روند مبارزه جدي به زبان فارسي در افغانستان در حال انجام است. چند دستورالعمل آقاي كرزاي داده است. گويا ايشان با اشغالگران افغانستان مذاكره دارد. او گفته بايد زبان دانشگاهها، زبان غيرفارسي، انگليسي، آلماني يا فرانسه باشد. چون تنها راه پيشرفت همان است. انگار نمي بيند ايران 11 برابر كشورهاي ديگر در حال پيشرفت است. او دستور داده واژگان بيگانه از زبان پشتون خارج شود كه منظورش اين زبان و واژگان فارسي است.
كيان منش
¤ مگر مي شود شركتي كه زير نظر وزارت صنعت عمل مي كند بدون هماهنگي آن به افزايش قيمت مبادرت ورزد و مگر مي شود وزير هم بدون اذن رئيس دولت اقدام به اين كار كند. پس نتيجه مي گيريم كه دولت خود در افزايش قيمت خودرو نقش دارد ولي در رسانه ملي اعلام گلايه و بي انصافي افزايش قيمت مي كند؟!
5168---0912
¤ از مسئولان وزارت ارشاد خواهش مي كنيم حداقل نظر كانونهاي فرهنگي هنري مساجد را هم در خصوص نحوه رسيدگي و عملكرد دبيرخانه اين كانونها بررسي كنند. گزارش هاي كليشه اي نمي تواند راهگشا باشد. اگر كانونها بدرستي پشتيباني شود بخش عمده اي از دغدغه رهبر معظم انقلاب در مورد فرهنگ را مي توانند حل كنند، متأسفانه كانونها را به حساب نمي آورند و در بسياري از موارد فقط به عنوان ارائه آمار و دكور از آنها استفاده مي شود اينكه از 2 هزار كانون به 15 هزار برسد كار ايده آلي نيست، ايده آل آن است كه اين 2 هزار كانون درست فعاليت كنند و لذا مي توانند منشأ آثار و خير و بركت باشند.
طاهري
¤ درگذشت رئيس جمهور فقيد و ضد آمريكايي و دوست ملت ايران را به ملت و دولت ونزوئلا تسليت مي گويم و اميدوارم دولت جديد با قدرت و پشتوانه ملتشان نسبت به تداوم راه هوگوچاوز لحظه اي درنگ ننمايند.
يك پيام
¤ به نظر مي رسد در اقتصاد مقاومتي جاي تشكل هاي مردم پايه براي مقابله با گراني و تشويق به عدم مصرف مردم خالي است. از روزنامه وزين كيهان انتظار مي رود در اين مورد وارد عرصه شود و نمونه هايي از اقدامات و اثرات آن در كشورها و نمونه هاي تاريخي در كشور عزيزمان را به اطلاع هموطنان برساند.
پورحسين از اصفهان
¤ از شهردار تهران درخواست مي شود با توجه به فرمايش رهبر معظم انقلاب در روز درختكاري نسبت به صيانت از جنگلهاي اطراف تهران بويژه جنگلهاي لويزان كه متأسفانه از اول انقلاب تا به حال گويا رها شده اند و بسياري از آنها خشك گرديده اقدام نمايد. سه راه استخر به سمت فشم، اتوبان شهيد بابايي از غرب به شرق كاملاً رها شده است.
خالدي
¤ با توجه به فرمايش هشدارگونه اخير رهبر معظم انقلاب نسبت به نابودي جنگلها آيا ما اهالي نوشهر و چالوس بايد كمافي السابق شاهد قطع هزاران اصله درخت جنگلي و تخريب رودخانه حفاظت شده و نابودي تمامي آبزيان سماء و چالوس با گل و لاي ناشي از فعاليت معادن و كارگاههاي شن و ماسه شمال غرب روستاي دشت نظير و بستر و حاشيه رودخانه چالوس باشيم؟ آيا تغافل عوامل محيط زيست و ديگر مسئولين امر معنادار نيست؟
بيدار از اهالي محل
¤ انصاف نيست كه پس از چند ماه مجدداً به خاطر افزايش ديه كساني كه خودروي خود را بيمه نموده اند مجدداً مبلغي را براي الحاقيه پرداخت كنند و اگر اقدام نكنند و حوادثي برايشان رقم بخورد سر از زندان در بياورند كه مجدداً با پول بيت المال از زندان آزاد شوند. شايسته است مسئولين با تدبير بيشتري اقدام نمايند.
فرقاني
¤ از دستگاه قضا مي پرسم نكند با تعلل در اجراي احكام مفسدين اقتصادي چند روز آينده مطبوعات بنويسند 2 نفر آنها با شهرام جزايري با استفاده از مرخصي از كشور گريختند نفر سوم در تجديد نظر نهايي تبرئه و نفر چهارم...؟
2470---0919
¤ مسجد روستاي پرزگان سفلي از توابع چادگان اصفهان نيمه تمام رها شده و دست نياز به سوي خيرين دراز مي كنيم تا در تكميل آن ما را ياري دهند.
يك هموطن از اهالي روستاي محروم پرزگان
¤ اينجانب خودم و همسرم هر دو بازنشسته بوديم و هر كدام پانصد هزار تومان حقوق مي گرفتيم اخيراً خانمم مرحوم شدند و خودم مانده ام با يك فرزند در منزل با توجه به گراني و تورم فعلي و فوت همسرم درآمد ما با قطع حقوق وي به نصف مي رسد در صورتي كه در مخارج زندگي روزانه ما چيزي كم نشده است لذا از نمايندگان مجلس و دولت خدمتگزار انتظار مي رود همانطوري كه اگر مرد خانواده از دنيا برود حقوق او را قطع نمي كنند و آن را به همسرش مي دهند در اين قضيه نيز اگر قانوني نيست نسبت به وضع قانون اقدام تا خانواده اي از هم متلاشي نگردد و تا زماني كه همسرش در قيد حيات است حقوق بازنشستگي او را پرداخت نمايند.
اردوشي
¤ چه دستي در كار است و چه جريان و حزب و گروه منافع خود را در فشار بر مردم مي بيند. پرتقال تا چند روز قبل در هر كوچه و برزن فرياد فروشنده بلند بود كه هر كيلو هزار تومان و امروز در ميادين ميوه و تره بار شهرداري به كيلويي 1600 تومان رسيد؟! نظارت و بازرسي ها كجايند؟
محمدي
¤ برخي رانندگان خطوط خاوران آزادي در اواخر شب (22 شب به بعد) كه از مسافر كمتري برخوردارند اقدام به پخش نوارهاي مبتذل با خوانندگان زن مي نمايند و با كمال وقاحت به تذكر ما نيز با گستاخي پاسخ مي دهند. از شركت واحد اتوبوسراني انتظار بازرسي نامحسوس مي رود تا با متخلفين برخورد نمايد.
7902---0919
¤ بهترين راه مقابله با محتكران، گرانفروشان و دلالان تحريم خريد است.
4967---0912
¤ اميدوارم سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني سرآغاز و زمينه ساز ارتقا و بهبود كيفي و كمي توليد محصولات داخلي شود.
6263---0938
¤ 11 سال است كه كارگر شركت پيمانكاري هستم آيا اميدي براي تبديل وضعيت و استخدام رسمي ما وجود دارد؟ يا تا آخر عمر بايد قرارداد يك ماهه امضاء نمايم.
يوسفي نسب
¤ از شهرداري منطقه 15 درخواست مي شود راه ورودي شهرك شهيد بروجردي كه به دليل تعريض بزرگراه آزادگان و امام علي(ع) مسدود شده بود را بازگشايي نمايند.
9053---0912
¤ مگر قانون مرخصي زايمان 9 ماه نيست؟ پس چرا اجرا نمي شود. فرزندم 8 ماهه است كه مادرش به سر كار مي رود؟ خواهشمندم زودتر اجرايي نماييد تا ما نيز چند روزي از آن بهره مند شويم.
6587---0916
¤ از مسئولين امر تقاضا مي شود در روزهاي پاياني سال و در سال توليد ملي نسبت به تحريم آجيل هاي خارجي و خودروهاي بي كيفيت و اجناس چيني اقدام نماييد.
2986---0915
¤ از دولت و مجلس درخواست مي كنم با انتخاب وزير كار نسبت به تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال آينده كه ميليونها نفر چشم به آن دوخته اند سريعتر اقدام نمايند.
يك كارگر و سرباز ولايت
¤ 50 سال زندگي كرده ام ولي هيچگاه نقش دولت را در اثرگذاري اين قدر سست نديدم. چرا با تورم و گراني و برخورد با محتكرين و حل مشكل مردم گام موثري برنمي دارند؟
1752---0911
¤ از وزير محترم راه و شهرسازي درخواست مي شود نسبت به احداث راه 2بانده بين مازندران- سمنان از طريق سوادكوه به شهميرزاد اقدام نمايند.
7902---0919
¤ تابستان با دهان روزه 240 ساعت در هنرستان تدريس داشتم زمستان هم تمام شد ولي از پرداخت حق الزحمه ام خبري نيست. از سازمان آموزش و پرورش استان البرز درخواست مي كنم مشكل را حل نمايند.
3152---0912
 


در علوم سياسي را گل گرفت حالا نوبت رشته حقوق است! (خبر ويژه)

صادق زيباكلام ظاهراً اصرار دارد يك تنه در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران را ببندد.
وي شهريور گذشته با اشاره به برخي مشورت هايي كه به دوستان اصلاح طلب خود درباره انتخابات داده، گفته بود «اصلاح طلبان به من مي گويند گل بگيرند در علوم سياسي يي كه شما در دانشگاه تهران تدريس مي كنيد»! او حالا پا توي كفش حقوقدان ها نيز كرده و متهم اول پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني را تبرئه مي كند.
به گزارش آفتاب، وي در ابتدا و در پاسخ اين سؤال كه دانش حقوقي شما چه ميزان است؟ و چگونه به خودتان حق داده ايد كه بگوييد آنها مستحق اعدام نيستند»، مي گويد: در خصوص نداشتن دانش حقوق حق كاملاً با شماست و من حتي يك واحد درس حقوق نخوانده ام.
او با اين حال مي گويد: من يك دليل اصلي دارم كه خيلي ارتباط نه با فقه پيدا مي كند و نه به قانون و حقوق [!] من معتقدم [!؟] كل جريان اين محاكمه و دادرسي به دنبال كشف حقيقت و اجراي عدالت نبوده. اولويت اصلي دادگاه و قوه قضائيه اين بوده كه افكار عمومي را ارضا و خشنود كند.
خبرنگار مي پرسد «قبول نداريد كه دادگاه براساس يكسري ادله حقوقي و فقهي آنان را به اعدام محكوم كرده؟ بنده باز مي خواهم نداشتن صلاحيت حقوقي و فقهي شما را مطرح نمايم» و او با اعتماد به نفس قابل توجه مي گويد: شما درست مي فرماييد بنده نه حقوقدان هستم و نه اشرافي به فقه دارم ولي براي فهم اينكه در يك دادگاه بيشتر انگيزه سياسي و اجتماعي مطرح بوده يا انگيزه هاي حقوقي و رسيدن به حكم منصفانه و تحقق عدالت، نيازي نيست كه شما حقوقدان يا فقيه باشيد. وقتي بنده مي بينم كه حضرات آيات مكارم شيرازي و نوري همداني رسماً و كتباً تكذيب مي كنند كه در مفسدفي الارض دانستن يا محاربه و اخلالگر اعلام كردن متهمين پرونده اختلاس بزرگ اصلاً دخالتي نداشته اند، آيا نبايستي شك كنم كه در دادگاه بيشتر انگيزه ها سياسي بوده تا دادرسي و داوري منصفانه و بي غرض؟
اين ادعا در حالي است كه مراجع عظام مذكور ادعاي نامعتبر برخي رسانه ها مبني بر استفسار حقوقي از ايشان را تكذيب كرده اند و طبيعي هم هست كه محاكم نوعاً به قوانين موجود- متخذ از فقه- استناد مي كنند.
زيباكلام سپس با اين سؤال مواجه مي شود كه «آيا بجز اينكه مي فرماييد انگيزه دادگاه براي صدور احكام سياسي بوده دلائل ديگري هم در مخالفت با صدور احكام اعدام براي متهمين پرونده 3000 ميلياردي داريد؟» و او پاسخ مي دهد «بله، بنده لايحه دفاعيه آقاي مه آفريد خسروي را خوانده ام.»
خبرنگار مجدداً اعتراض مي كند كه «ببخشيد آقاي دكتر ولي هيچ متهمي نمي پذيرد كه خلاف كرده. طبيعي هست كه آقاي مه آفريد اميرخسروي مي بايستي اتهامات وارده را انكار كرده باشد و حتي براي فرار از مجازات متوسل به دروغ شده باشد».
واكنش زيباكلام اين است كه شما درست مي فرماييد، اما هميشه هم اينطور نيست. يعني خيلي وقت ها متهم به قول شما درصدد توجيه خلافش برمي آيد. يعني مي خواهد بگويد كه اگر من اين خلاف را كرده ام اينطور بوده يا آنطور بوده و يك جوري كار خلاف و اتهامش را توجيه كند.
زيباكلام كه اذعان دارد حتي يك واحد درس حقوق نخوانده در ادامه اين مصاحبه مدعي شد «والله تا آنجا كه من متوجه شدم تعيين مجازات براساس يكسري احكام خيلي كلي صورت گرفته. مثلاً در صدور حكم اعدام آمده كه ايشان قصد اخلال در اقتصاد كشور داشته يا مفسدفي الارض بوده و يا مرتكب فساد اقتصادي شده. همه حرف بنده اين است كه آن جرم و خلاف سنگين كه آقاي مه آفريد خسروي مرتكب شده و به واسطه آن بايد اعدام شود، كدام است.
وي درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور مي گويد: از نظر من (!؟) مه آفريد خسروي نه تنها اخلالي ننموده بلكه بزرگ ترين خدمات را به اقتصاد كشور نموده. به نظر شما كسي كه براي 18-17 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده كارخانه توليد لوله هاي فولادي يك تكه را براي نخستين بار در ايران ايجاد نمايد و چه مي دانم يك دوجين كارهاي مشابه اينها نموده را چگونه مي شود اخلال گر اقتصادي دانست؟
زيباكلام درباره اتهاماتي مانند تحصيل مال نامشروع و پولشويي نيز صاحب نظر شده و گفته است: پولشويي مال كساني است كه در كارهاي قاچاق و مواد مخدر و اين چيزها هستند!
اگر خوش بينانه به موضوع اخير اقاي زيباكلام نگاه كنيم، ظاهراً مشكل ايشان در جهل مركب است كه نه مي داند و نه مي داند كه نمي داند و خيال هم مي كند كه خيلي مي داند هر چند كه مي گويد از علم حقوق هيچ نمي داند. اين البته تلقي خوش بينانه است. اگر نه، جلسات متعدد و علني دادگاه و ارائه اسناد و قرائن متعدد به انضمام اظهارات همكاران و طرف هاي زد و بند مه آفريد خسروي در فساد و كلاهبرداري 3 هزار ميليارد توماني، ترديدي درباره اتهامات تحصيل مال نامشروع، پولشويي، فسادانگيزي و اخلال در نظام اقتصادي كشور باقي نمي گذارد. به عنوان مثال همين كلاهبردار دانه درشت ميلياردها تومان رشوه را در قالب كيف ها و چمدان هاي پر از پول به عنوان رشوه به برخي مديران بانكي و اداري ارائه كرده كه قطعاً نمي توان نام اشتغالزايي و توليد به آن اطلاق كرد.
 


ولايتي: به نفع هاشمي كنار نمي روم (خبر ويژه)

علي اكبر ولايتي انصراف از نامزدي انتخابات در صورت نامزدي هاشمي رفسنجاني را مطلقا رد كرد.
وي در مصاحبه با آدينه و درباره اينكه آيا به نفع هاشمي كنار مي رود، تصريح كرد: بنده به نفع هيچ كس كنار نمي روم و تابع تصميم ائتلاف سه گانه هستم. هر تصميمي كه ائتلاف سه گانه بگيرد كه چه كسي بماند و دو نفر ديگر به وي كمك بكنند ما تابع اين تصميم گيري هستيم. اگر تصميم اين باشد غير از من هر يك از آن دو نفر يعني آقاي دكتر حداد عادل و يا آقاي دكتر قاليباف نامزد انتخابات شوند طبيعي است كه بنده كنار مي كشم ولي حتما به كسي كه كانديداي رياست جمهوري است كمك مي كنم تا راي بياورد.
ولايتي گفت: خارج از اين،هيچ مكانيسم ديگري منتهي به كنار كشيدن من نخواهد شد.
وزير اسبق امور خارجه در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره اين سوال كه «در خصوص بحث رابطه با آمريكا، آيا شرايطي كه مدنظر مقام معظم رهبري است فراهم شده است؟ چون برخي تلاش مي كنند بگويند بعد از مذاكرات آلماتي بسترها براي مذاكره با آمريكا مهيا شده است» گفت: شرايطي كه مورد نظر مقام معظم رهبري براي مذاكره است از سوي آمريكايي ها فراهم نشده است. البته اين شرايط غيرعادي و خارق العاده اي نيست بلكه در چارچوب حقوق حقه جمهوري اسلامي ايران است. آمريكايي ها بايد قبول كنند كه دوره شاه گذشته و ايران يك كشور مستقل قدرتمند است. اگر حرفي دارند مي توانند در وضعيت احترام متقابل و در شرايط مساوي مطرح كنند و ثابت نمايند كه سوء نيت ندارند و از اقداماتي كه عليه ملت ايران از تاريخ 28 مرداد تا به امروز و عليه جمهوري اسلامي و ملت ايران انجام داده اند پشيمان هستند.
ولايتي همچنين درباره عملكرد سازمان مجاهدين (انقلاب) معتقد است: سازمان مجاهدين بعدا دو دسته شدند. يك شاخه اي كه كاملا پايبند و ملتزم به ولايت فقيه بودند و هستند و همچنان مصدر فعاليت هاي سياسي مثبت در كشور هستند. اينها در تبعيت از آيت الله راستي به عنوان نماينده ولي فقيه در سازمان پايداري به خرج دادند. اما يك دسته نه! اينها با آيت الله راستي هماهنگ نبودند و آنها همان كساني هستند كه در تشكيل حزب مشاركت نقش اساسي داشتند. كه حالا فعاليت هاي ساختارشكنانه حزب مشاركت در مجلس ششم و در دولت هفتم و هشتم كاملا روشن است.
 


ايران و آرژانتين آمريكا را تحقير كردند (خبر ويژه)

يك انديشكده آمريكايي، توافق ايران و آرژانتين براي بررسي پرونده انفجار «آميا» را حركتي براي تحقير آمريكا توصيف كرد.
انديشكده «مركز سياست امنيتي» در مقاله اي به قلم «لوييس فلشمان» ( از مشاوران ارشد اين مركز) به طرح اين سؤال پرداخت كه معني واقعي توافق ايران و آرژانتين چيست؟
نويسنده در ضمن اشاره به اينكه تاكنون سنا و مجلس نمايندگان آرژانتين اين توافقنامه را تأييد كرده اند، خاطرنشان مي كند:كرچنر رئيس جمهور، اعتراض سازمان هاي يهودي را با خصومت، تكبر و ارعاب پاسخ داده است. رئيس مركز يهودي آميا تذكر داده بود كه اگر اين توافقنامه به سرانجام برسد، ممكن است انفجار ديگري عليه يك مؤسسه يهودي يا اسرائيلي روي دهد چرا كه امكان دارد اين مصالحه به ايران القا كند كه از مجازات معاف شده و اين برداشت يك حمله تروريستي ديگر را رقم بزند. كرچنر نيز به جاي پاسخ دادن به اين فرضيه، به طور علني از رئيس آميا درباره اين ادعا توضيح خواسته و او را پيشاپيش متهم كرد.
فلشمان معتقد است: هدف اظهارات تند رئيس جمهور آرژانتين فقط اين نيست كه رئيس آميا را در موضع دفاعي قرار دهد بلكه تلويحاً ادعاي دستگاه تبليغاتي ايران را كه اسرائيل يا يهوديان را به دست داشتن در انفجارهاي سال 1992 و 1994 متهم مي كند، تاييد كرده است و همچنين به طور ضمني اشاره كرده كه ممكن است خود اسرائيلي ها يا يهوديان نقشه حمله سوم را بكشند.
وي در پايان مي نويسد: «توافق ايران و آرژانتين چيزي جز يك حركت سياسي نيست و دو هدف را دنبال مي كند، اول عادي سازي روابط بين دو كشور، ايجاد بستر مناسب تر براي تعامل با چپگراهاي آمريكاي لاتين و هدف دوم آنها تحقير ايالات متحده است. اين توافقنامه نه تنها بازتاب گرايش هاي دولت آرژانتين است بلكه به نظر مي رسد نشان دهنده گرايش بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين است كه ايدئولوژي ضد آمريكايي بر آنها غالب شده و مي توان اين طرز تفكر را در شيوه راهبري سياست خارجي آنها مشاهده كرد.»
در همين حال روزنامه صهيونيستي لاناسيون چاپ بوينوس در تحليل مشابهي نوشت: ايران در حياط خلوت آمريكا نفوذ كرده است. آنها پس از گسترش روابط با برزيل و ونزوئلا و اكوادور و بوليوي، سراغ آرژانتين آمده اند. ظاهراً آمريكاي لاتين با بهبود روابط با ايران كه متهم به توليد سلاح اتمي و نقض حقوق بشر است مشكلي ندارد. اين امر موجب نگراني يهوديان است. آرژانتين در حال فاصله گرفتن از آمريكاست.
 


كي گفته كه اجازه مي دهند بيايد؟! (خبر ويژه)

«كانديداتوري آقاي خاتمي نه تنها هيچ نفعي به حال اصلاح طلبان ندارد بلكه با سوزاندن باقي مانده پتانسيل هاي آقاي خاتمي به شدت به ضرر جنبش اصلاحات و به سود حكومت خواهد بود.»
اين مطلب را «رشيد-الف» يكي از عناصر بازداشتي فتنه 88 عنوان كرد. وي آخرين بار شهريورماه امسال بازداشت بود و اوايل آذرماه آزاد شد. عضو گروهك ادوار تحكيم با طرح اين سوال كه «چرا با كانديداتوري خاتمي مخالفم؟» در گويا نيوز نوشت: به عنوان يك مدافع «راهبرد اصلاح طلبي» معتقدم كانديداتوري آقاي خاتمي در انتخابات پيش رو نه تنها كمكي به «اصلاحات» و بهبود اوضاع نمي كند بلكه احتمالا لطمات جبران ناپذيري به شخص ايشان و مجموعه نيروهاي مدافع اصلاح طلبي مي زند.
وي خاطرنشان كرد: مدتي است كه در برخي از لايه هاي جبهه اصلاحات زمزمه هايي مبني بر لزوم كانديداتوري آقاي خاتمي در انتخابات به گوش مي رسد. تابستان گذشته كه ديداري با خاتمي داشتيم ايشان طي تحليل واقع بينانه اي از فضاي سياسي كشور صراحتا احتمال كانديداتوري خود را رد كرد. صميمانه اميدوارم كه جمع بندي آقاي خاتمي تغييري نكرده باشد كما اينكه اتفاق ويژه اي هم درفضاي سياسي كشور نيافتاده كه آقاي خاتمي را به تجديد نظر در آن و جمع بندي سوق داده باشد. اما برداشت من اين است كه عده اي از اطرافيان و مشاوران، او را براي كانديداتوري تحت فشار قرار داده اند.
«رشيد-الف» در ادامه مي پرسد: اگر خاتمي با رد صلاحيت قطعي مواجه شود چه چيزي عايد اصلاح طلبان خواهد شد؟ حداكثرش اين است كه اصلاح طلبان خواهند گفت «انتخابات آزاد نيست و ما راي نمي دهيم.» خب كه چه؟! جز اينكه تشنج بين حاكميت و اصلاح طلبان افزايش يابد و فشار بر مجموعه نيروهاي اصلاح طلب داخل كشور بيشتر شود چه چيزي عايد اصلاح طلبان خواهد شد؟ حالا اگر آقاي خاتمي نهايتا با «حكم حكومتي» تاييد صلاحيت شود چه؟ مسلما تحقق اين فرض كار خاتمي و اصلاح طلبان را بسيار دشوارتر خواهد كرد. اين همان مشكلي است كه سال 84 هم در قضيه تاييد صلاحيت دكتر معين با آن دست به گريبان بوديم و اين بار مسلما ابعاد گسترده تري به خود خواهد گرفت.
اين شيوه تاييد صلاحيت آقاي خاتمي در انتخابات آينده تبديل به پاشنه آشيل اصلاح طلبان و محملي براي حملات تخريبي و دامنه دار نيروهاي راديكال و اپوزيسيون سرنگوني طلب خواهد شد.
وي مي افزايد: حتي در صورت تاييد صلاحيت آقاي خاتمي آيا اصلاح طلبان نسبت به سلامت انتخابات اطمينان دارند؟ بايد توجه داشته باشيم كه اين بار ادعاي تقلب مسموع نخواهد بود چرا كه ما تجربه سال 88 را داريم و مي دانيم كه مجري و ناظر اين انتخابات همان مجري و ناظر سال 88 هستند. آيا اگر نتيجه انتخابات خلاف انتظار ما اعلام شد دوباره قرار است مردم را به خيابان بخوانيم و باز هزينه هاي بيشتري را به بدنه خود تحميل كنيم و البته بهانه لازم را براي جمع كردن تتمه نيروهاي اصلاح طلب و داخل كشور فراهم كنيم؟
وي با طرح اين سوال كه « در اين صورت با فرض تكرار تحركات خياباني قرار است به كجا برسيم؟» مي افزايد: آيا تحركات خياباني پيشين دستاوردي براي اصلاحات داشت؟ آيا دريچه هاي جديدي به روي اصلاح طلبي يا گذار مسالمت آميز به دموكراسي گشود يا همان معدود روزنه هاي موجود را هم بست؟ اين دوستان براي موسوي و كروبي محبوس و محصور چه كرده اند كه حالا اصرار دارند خاتمي هم همان مسير را برود و به سرنوشت آن دو بزرگوار دچار شود؟
اين عنصر بازداشتي همچنين درباره معضل اصلي اصلاح طلبان نوشت: مهم ترين مشكل نيروهاي اصلاح طلب از بين رفتن امكان سياست ورزي جمعي و قانوني است، بنابراين در اين انتخابات اصلاح طلبان بايد به گونه اي عمل كنند كه فضاهاي تازه اي براي سياست ورزي قانوني و جمعي گشوده شود يا دست كم فضاهاي سابق تا حدودي احيا شود نه اينكه به گونه اي عمل كنيم كه تضييفات از ايني كه هست هم بيشتر شود و باز عده اي روانه زندان يا ناچار به مهاجرت شوند.
وي در پايان مي نويسد: منطق اصلاح طلبي با منطق قماربازي و سياست قماربازانه تفاوت اساسي دارد. عجله و كنش عاطفي آفت فعاليت اصلاح طلبانه است، اصلاح طلبان نبايد عجله كنند و به جاي اصرار به آقاي خاتمي براي كانديداتوري بايد به ايشان و ديگر بزرگان اصلاح طلب نظير عبدالله نوري يا محمد موسوي خوئيني اصرار كنند و فشار آورند كه تلاش هايشان را براي ايجاد انسجام در اصلاح طلبان و تدوين يك برنامه واحد سياسي و يك مكانيسم رهبري جمعي درون جبهه اصلاحات با جديت بيشتري پيگيري كنند. در حال حاضر اولويت بازسازي جبهه اصلاحات است، ما در موقعيتي نيستيم كه به اداره قوه مجريه بيانديشيم.
گفتني است كه خاتمي به علت جرايم متعدد و جناياتي كه در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 مرتكب شده است از كمترين صلاحيتي براي حضور در بدنه نظام برخوردار نيست چه رسد به نامزدي براي رياست جمهوري و به نظر مي رسد اينگونه تحليل ها و خبرپراكني ها براي به فراموشي سپردن خيانت سران فتنه باشد.

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10