(صفحه(6(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


سه شنبه 22 اسفند  1391 - شماره 20452

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
زنده باد كدام بهار ؟! (يادداشت روز)
باغ وحش (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
دبيركل جبهه مردمي اصلاحات :
اصلاح طلبي كه جلو اوباما خم مي شود خاك بر سرش !
كارشناسان شوراي روابط خارجي آمريكا :
 كاخ سفيد با تحريم ايران متحدان خود را تحريم كرده است
جلسه توجيهي نماينده انگليس
در مذاكرات آلماتي با رسانه هاي ضد ايراني!
عده اي فشار مي آورند تا پدرم احساس وظيفه كند! (خبر ويژه)
كابينه جديد نتانياهو با سزارين متولد مي شود! (خبر ويژه)
آن روز كه منفعل بوديد اروپايي ها شما را احترام كردند؟! (خبر ويژه)
آمريكاي خسته بازي را در سوريه باخته است (خبر ويژه)
اپوزيسيون بخت برگشته به چه ماند؟ ... به تاجر ورشكسته! (خبر ويژه)


زنده باد كدام بهار ؟! (يادداشت روز)


1- فرض كنيد كه اگر قرار بود مردم در يك انتخابات سراسري شركت كرده و فردي را به عنوان يك اسلام شناس برجسته انتخاب كنند تا درباره آموزه هاي ديني از وي راهنمايي بخواهند، آيا جناب آقاي احمدي نژاد را انتخاب مي كردند؟! حالا تصور بفرمائيد كه همين مردم قرار است با حضور در انتخابات سراسري يك كارشناس خبره و برجسته را براي «مديريت جهان»! برگزينند. در اين صورت چه كسي را انتخاب مي كردند؟ آقاي احمدي نژاد را؟! در فرض سوم، قرار است مردم باز هم در انتخابات سراسري ديگري شركت كرده و فردي را انتخاب كنند كه بتواند «اولياءالله» و مردان بزرگ اين مرز وبوم را شناسايي كرده و به ملت معرفي كند. آيا اين تخصص را در آقاي احمدي نژاد مي ديدند و ايشان را برمي گزيدند؟! يا اگر ايشان در تبليغات انتخاباتي خود، صادقانه به مردم مي گفت كه رئيس جمهور «اسمي» خواهد بود و رياست جمهوري «رسمي» را به آقاي اسفنديار رحيم مشايي واگذار مي كند، آيا مردم به ايشان رأي مي دادند؟! بدون كمترين ترديدي در هر چهار فرض ياد شده- و چند فرض مشابه ديگر- پاسخ منفي است و مردمي كه به آقاي احمدي نژاد رأي داده و ايشان را بر كرسي رياست جمهوري نشانده اند، از وي نه انتظار اسلام شناسي و آشنا كردن ملت با آموزه هاي اسلامي را داشته اند، نه ايشان را براي مديريت جهان! برگزيده اند و نه در پي آن بوده اند كه آقاي احمدي نژاد، اولياءالهي و مردان بزرگ را شناسايي كرده و به آنان معرفي كند! نه اين كه خود را بي نياز از اسلام شناس بدانند و يا معتقد به مديريت جهاني اسلام نباشند و يا شناسايي و معرفي اولياءالله و برخورداري از بركت وجود آنان را كم اهميت تلقي كنند، بلكه هيچيك از اين ويژگي ها را در جناب احمدي نژاد سراغ نداشته و ايشان را براي اين منظور انتخاب نكرده اند. آيا غير از اين است؟ مردم آقاي احمدي نژاد را با اين انتظار برگزيده اند كه مطابق قانون اساسي و سوگندي كه ياد كرده است، بر كرسي رياست قوه اجرايي كشور بنشيند و اداره امور اجرايي را برعهده بگيرد. بنابراين، چنانچه ايشان به جاي انجام وظايفي كه شرعا و قانونا برعهده دارد، وقت و فرصت و امكانات رياست جمهوري و اموال بيت المال را به انجام امور ديگري كه در حوزه وظايف ايشان نيست اختصاص بدهد، به يقين امانتي را كه با شعار و ادعاي انجام امور اجرايي كشور از مردم تحويل گرفته بود، ضايع نموده و به صداقت مردم دهن كجي كرده است. اين نكته بديهي تر از آن است كه درك آن نيازي به محاسبات پيچيده و اذهان ژرف انديش داشته باشد.
2- مدتي است كه آقاي رئيس جمهور، وظايفي را كه شرعا و قانونا برعهده دارد وانهاده و امكانات و فرصت ها و بيت المال مسلمين را براي اموري هزينه مي كند كه نه فقط كمترين رابطه اي با وظايف تعريف شده رئيس جمهور ندارد بلكه به اين ترديد دامن مي زند كه ايشان به جاي پرداختن به دغدغه هاي اساسي مردم و امور جاري و بر زمين مانده كشور، در پي خواسته هاي
- با عرض پوزش- دم دستي و بلندپروازي هاي- باز هم با عرض پوزش- آميخته به توهم خود و اطرافيان كذايي خويش است و انگار نه انگار كه در مقابل رأي مردم و اعتمادي كه به ايشان شده است، وظيفه و رسالتي برعهده دارد! آقاي احمدي نژاد، آدم كم هوشي نيست و به همين علت نمي توان باور كرد كه از سخيف بودن اقدامات اخير خود بي خبر است و يا از ميزان آسيبي كه اين اقدامات ناپسند براي شخصيت خود ايشان در پي داشته و زياني كه به منافع ملي و خواسته هاي برحق و قانوني مردم وارد مي كند، اطلاعي ندارد! بنابراين سوال اين است كه آيا خداي نخواسته قصد دهن كجي به مردم را دارد؟! اگر چنين نيست كه انشاءالله نباشد، پس انگيزه جناب رئيس جمهور از اينگونه اقدامات چيست؟! تازه ترين نمونه از اين دست را مي توان در جشن موسوم به «جشن استقبال از نوروز»، اعطاي نشان درجه يك فرهنگي به اسفنديار رحيم مشايي و تعريف و تمجيدهاي سوال برانگيز- تاكيد مي شود كه سوال برانگيز- ايشان از آقاي مشايي ديد. بخوانيد؛
3- آقاي احمدي نژاد در مراسم ياد شده با الفاظ و عباراتي نظير آنچه در حكم انتصاب آقاي رحيم مشايي به «رياست دبيرخانه جنبش عدم تعهد» آورده بود از ايشان ياد مي كند! برخي از تعريف و تمجيدها بگونه اي است كه فقط براي اولياءالهي به كار مي رود و اگر نام اسفنديار رحيم مشايي از آن حذف شود، اين ترديد پديد مي آيد كه شايد مخاطب آقاي احمدي نژاد، -نستجيربالله- حضرت صاحب الزمان(عج) باشد!
اشتباه نكنيد! استفاده آقاي احمدي نژاد از اين الفاظ و تعابير درباره آقاي مشايي اگرچه تعجب آور و شايسته ملامت و اعتراض فراوان است ولي ماجرا به اين نقطه ختم نمي شود بلكه نكته درخور توجه و تأسف آور آن كه؛ آقاي مشايي با ديدگاه ها و نظرات انحرافي در هر دو عرصه سياسي و عقيدتي شناخته مي شود كه بارها به صراحت از جانب وي اعلام شده است، بنابراين حمايت تمام قد رئيس جمهور از وي- چه بخواهد و بداند و چه نخواهد و نداند- دهن كجي به بسياري از مباني اسلام و انقلاب و همخواني با آرزوهاي تاكنون برباد رفته دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنهاست.
آقاي مشايي به صراحت اعلام مي كند «در سال 1357 انقلاب كرديم تا انقلاب اسلامي را صادر كنيم اما، من اينجا عرض مي كنم كه دوران اسلام گرايي به پايان رسيده است(!) معنايش اين نيست كه اسلام گرايي وجود ندارد يا رو به نضج نيست، نه، اسلام هست اما دوره اش به پايان رسيده است. اكنون دوره اسب سواري تمام شده، اما اسب هست، سوارش هم هست...»!
اين شخصيت برجسته! مي گويد «روند تحولات بشر اين نيست كه بشريت مسلمان بشود تا به حقانيت برسد... بشر، سرعتش بالا رفته و فهمش نيز به حقايقي مي رسد كه ديگر لازم نيست آن را از پوسته اسلام طي كند»!
اين- به قول رئيس جمهور- «فرزند برومند ملت ايران»! كه آقاي احمدي نژاد «افتخار آشنايي با ايشان را عنايت خداوند به خود»! مي داند بعد از آن كه «ريچارد رورتي» نظريه پرداز برجسته CIA در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي كوريره دلاسرا- تيرماه 1386/ ژوئن 2007- تصريح مي كند كه «ملي گرايي و جدا كردن اسلام از ايران، پادزهر اسلامگرايي در اين كشور است»! در قالب يك نظريه پرداز!! ظاهر شده و تاكيد مي كند كه بايد «مكتب ايراني» به جاي «مكتب اسلام» بنشيند! و همزمان از «ريچارد فراي» جاسوس شناخته شده CIA- اسناد آن را منابع آمريكايي منتشر كرده اند- براي شركت در همايش ايرانيان دعوت كرده و كليد يك بناي تاريخي در اصفهان را به وي هديه مي كند. ريچارد فراي نويسنده كتاب معروف «عصر زرين فرهنگ ايران» است كه در آن براي اولين بار بر ضرورت جايگزيني «مكتب ايراني» به جاي «مكتب اسلام» تاكيد ورزيده است! همين جا بايد به آقاي مشايي گفت؛ دوستداران ايران، رزمندگان اسلام و خيل عظيم حزب الله هستند كه با ايثار مثال زدني از جان و مال و ناموس مردم اين مرز و بوم دفاع كرده اند، نه كساني كه با مفسدان بزرگ اقتصادي زد و بند مي كنند و اموال مردم محروم و مظلوم را به يغما مي برند.
همين جناب مشايي علاقه مند به ايران در حالي كه مردم كشورش به اشتغال آفريني نياز مبرم داشتند، در ارديبهشت 87 با شركت اسپانيايي «گينجر و بونو» براي ساخت 1000 دستگاه سرويس بهداشتي بين راهي، وارد مذاكره مي شود و يا در كيش، بيت المال بي زبان را در اختيار برخي از ايرانيان مقيم خارج كشور نظير يحيي فيوضي و دخترش پانته آ مي گذارد. همين يحيي فيوضي بعد از افشاگري كيهان درباره آن قرارداد غيرقانوني و پس از اينكه آقايان از ايشان با عنوان يك ايراني متعهد ياد كرده بودند طي مصاحبه اي در آمريكا گفت «وطن من آمريكاست، نه ايران» و...
حالا بايد از آقاي احمدي نژاد پرسيد؛ مشايي و ساير اطرافيان شما دوستدار ايران هستند يا مردم پاكباخته و فداكار اين مرز و بوم؟!
4- چند ماهي است كه آقاي احمدي نژاد از واژه «زنده باد بهار»! كه ساخته و پرداخته حلقه انحرافي است استفاده مي كند و در پاسخ به اين پرسش كه چرا شعار اين حلقه منحرف را بر زبان داريد؟ مي گويد؛ منظور ما از «بهار» حضرت صاحب الزمان(عج) است. كه بايد گفت؛ اگر چه از مراد غايب ما
-ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- با عنوان «ربيع الانام- جان مردم» نيز ياد شده است ولي در بهره گيري مشترك آقاي رئيس جمهور و حلقه انحرافي از واژه «بهار» به جاي «حضرت صاحب الزمان(عج)» گفتني است كه؛
الف: جناب احمدي نژاد در اجلاس عمومي سازمان ملل متحد كه سران و هيئت هاي ديپلماتيك شركت كننده در آن -غير از تعدادي اندك و كم شمار- با زبان عربي يا فارسي آشنا نيستند، سخنان خود را با دعاي «اللهم عجل لوليك الفرج» آغاز مي كند كه به جاي خود شايسته تقدير است ولي اخيرا - البته بعد از تاكيد حلقه انحرافي- در ميان مردم ايران از واژه «زنده باد بهار» بهره مي گيرد. چرا؟! اگر مقصود از اين واژه، همان نام مبارك حضرت صاحب است، چرا در مجمع عمومي سازمان ملل از آن استفاده نكرده و نمي كنند؟! و حال آن كه ترجمه مفهوم «زنده باد بهار» براي آنان بسيار آسان تر و گوياتر از اللهم عجل لوليك الفرج است، واژه زنده باد بهار به راحتي با جمله
«VIVA SPRING» قابل فهم و ترجمه است ولي شرح و توضيح درباره «ولي»، «عجل»، «فرج» و... براي آنان به مراتب سخت تر و نامأنوس تر است! نيست؟!
ب: يكي از شگردهاي شناخته شده و بارها به كار گرفته دشمنان براي تحريف مفاهيم و آموزه هاي اسلامي، انتقال واژه هاي شناخته شده از ميدان هاي «قابل تعريف» به ميدان ها و بسترهاي «غيرقابل تعريف» بوده است. به عنوان مثال؛ «مكتب اسلام» تعريف شناخته شده اي دارد ولي اگر به جاي آن از «مكتب ايراني» استفاده شود ديگر نمي توان تعريف مشخص و به قول اهل منطق، «تعريف جامع و مانعي» براي آن ارائه كرد. كدام ايران؟ ايران هخامنشي؟ ساساني؟ پهلوي؟ قاجاري؟ و... كدام ويژگي ايران؟ و... «ريچارد رورتي» و «ريچارد فراي» با همين انگيزه جايگزيني مكتب ايراني به جاي مكتب اسلام را توصيه مي كنند!
اكنون بايد پرسيد، چه لزومي دارد كه به جاي نام مبارك حضرت صاحب - ارواحنا له الفداء- كه براي همه شناخته شده است، از واژه «زنده باد بهار» استفاده شود؟! گفتني است، سركرده آن فرقه ضاله و صهيونيستي نيز ابتدا از واژه- باب- و ادعاي ارتباط با امام زمان(عج) آغاز كرد و در نهايت، مدعي شد، كه خود او امام زمان(عج) است!!
و در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست كه بماند براي بعد...

حسين شريعتمداري
 


باغ وحش (گفت و شنود)

گفت: روزنامه نيويورك تايمز نوشته تغيير وزراي خارجه و دفاع كابينه اوباما، نشانه تغيير سياست خارجي آمريكاست.
گفتم: توبه گرگ مرگه! همين اوباما، با شعار «تغيير» روي كار اومد ولي هيچ چيزي تغيير نكرد.
گفت: البته، سناتور «جو بايدن» گفته است؛ همه دولتمردان آمريكا در نقاط استراتژيك سياست خارجي اين كشور يكسان عمل مي كنند.
گفتم: دبستان كه بوديم، بيسكويت هايي دراومده بود كه بهش مي گفتند بيسكويت باغ وحش و هركدام از بيسكويت ها به شكل يكي از حيوانات بود. يكي از همكلاسي ها مي گفت؛ گول اين بيسكويت ها رو نخوريد. فيلش مزه زرافه ميده!
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ جهان غرب و قدرتهاي استكبار با تحريم و تهديد و تزوير و تحميق ملت ها و دولت ها را به زانو درمي آورند ولي آنها در مورد ملت و دولت ما سخت در اشتباهند كشوري كه با وحدت و همدلي گرد رهبر الهي خود مثل پروانه مي چرخند و گوش به فرمان اويند هيچ قدرتي نمي تواند چنين ملتي را با شكست مواجه كند.
4799---0939
¤ سلام، سلامي به گرمي خورشيد فروزان به ايرانيان عزيز اميدوارم رهبر عزيز و بزرگوارمان در اوج سلامت باشند چون درد ما ايراني ها را سالها كشيده اند اميدوارم ما را از دعاي خير خود بي نصيب نگردانند تا ما هم قطره خون ناقابل خود را به درياي عشق شهيدان متصل نمائيم.
5632---0917
¤ حضرت امام صادق(ع) مي فرمايند زندگي خود را بر 4 اصل نهاده ام: 1- دانستم رزق مرا ديگري نمي خورد پس آرام شدم 2- دانستم كه كار مرا ديگري انجام نمي دهد پس تلاش كردم 3- دانستم كه خدا مرا مي بيند پس حيا كردم 4- دانستم كه پايان كارم مرگ است پس مهيا شدم براي آن.
7352---0912
¤ توطئه جديدي عليه محور مقاومت وكشور سوريه به عنوان تكيه گاه و عقبه مقاومت در حال شكل گيري است و روسيه هم در اين توطئه شريك است. چندي قبل كنفرانس ژنو برگزار شد محتواي كنفرانس اين بود كه با راه هاي ديپلماتيك دوران گذري را براي بشار اسد طراحي كنند در قالب روش صلح آميز و گفت و گو . آن موقع هم آمريكا و انگليس هم چون مغرور به عمل گروه هاي تروريستي سلفي بودند اصلاً كنفرانس ژنو را قبول نكردند، اما پس از آنكه روحيه مقاومت در سوريه نقش ايفا كرد و گروهك هاي تروريستي در مقابل نيروي بسيجي مردمي شكست خوردند رويكرد جديدي در پيش گرفتند و روسيه و آمريكا در پشت پرده به يك تباني رسيدند. لذا نبايد نقش روسيه را در اين زمينه سرسري گرفت. و نبايد فريب خورد چرا كه غرب از توطئه گري دست برنمي دارد.
رضا مسعوديان
¤ مادام كه رژيم صهيونيستي در منطقه اسلامي خاورميانه حضور دارد تأسيس كنندگان اين رژيم جعلي براي حفظ آن به هر قيمتي حاضرند دست به خشونت بزنند و دنيا را به آتش بكشند تا اين رژيم جعلي را حفظ كنند لذا نبايد تصور كرد كه حوادث سوريه يك اشتباه محاسبه و مثل ديگر جنايت هاي رخ داده در كشورهاي اسلامي است. آنها با برنامه پيش مي روند. بنابراين نبايد از توطئه هاي جديد آنها غافل شد. هدف آشوب ها در سوريه، جدا كردن سوريه از ايران است لذا بايد هوشيار بود.
محمودرضا نظري
¤ درگذشت هوگوچاوز را به تمام آزاديخواهان و مبارزان ضد امپرياليستي در جهان تسليت مي گويم بيماري سرطان بين رهبران جوامع ضد آمريكايي يك اپيدمي فراگير است. بسياري از اين رهبران به ويژه در آمريكاي جنوبي به انواع مرموزي از سرطان مبتلا هستند كه به توطئه گري سازمان سي آي اي برمي گردد و آن را بخشي از تروريسم بيولوژيكي و شيميايي و تروريسم الكترومغناطيسي آمريكا مي دانند كه در زمان زندگي و در ديد و بازديدها در فضا وجود دارد و باعث ابتلا آنها به سرطان مي شود لذا بايد هوشيار باشيم و عزيزان ما در نشست و برخاست ها بايد هوشيار باشند تا خدايي ناكرده در معرض اين سيستم هاي اهريمني قرار نگيرند.
علي كياني
¤ خداوند در قرآن كريم خطاب به مردم مؤمن مي فرمايد: گروه گروه نشويد. در اين برهه توطئه گران از همه گروه هاي منحرف و معاند داخلي و خارجي با حمايت استكبار جهاني به رهبري آمريكا و صهيونيست در يك صف قرار گرفته اند. بخصوص براي انتخابات آينده ما واحد خواهند شد. لذا اصولگرايان به فرمان خدا، تمكين كنند و فردي متخصص و ولايتمدار را انتخاب كنند و امت واحده باشند تا از تشتت آراء مردم كه پشت سر مولايشان قرار گرفته و دغدغه خاطر نظام اسلامي را دارند جلوگيري به عمل آورند.
فيروزنيا
¤ رهبر معظم انقلاب در روز درختكاري تأكيد كردند از نابودي جنگل ها جلوگيري شود چه خوب است كه مسئولان پيگير اقدامات عملي در اين زمينه باشند و فقط به فكر سكه و دلار و ارز نباشند. اگر به فرمايشات رهبر عمل شود مي توان سالي 5 هزار كيلومتر مربع در برنامه جنگل كاري قرار داد و مي توان تا 35 سال ديگر 4 ميليون هكتار در كشور جنگل كاري كرد و الان مي توانيم حداقل يك دهم اين كار را انجام دهيم يعني سالي 5 هزار كيلومتر مربع با يك جهاد انقلابي مي توان نهضت جنگل كاري را آغاز كرد. با يك روز درختكاري جنگل كاري نمي شود.
بيدار
¤ به آقاي جان كري وزير خارجه جديد آمريكا عرض مي كنم. شما كه هيچ، قبل از شما بزرگترهايتان هم نتوانستند هيچ غلطي در مورد پيشرفت هسته اي ايران بكنند.
غلامرضا عوني
¤ با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي و گراني مواد غذايي و گراني خودرو و با توجه به اينكه مديران خودروسازي با هيئت دولت در حضور رئيس جمهور جلسات متعدد داشته و تقاضاي وام هزار ميلياردي كردند كه مورد موافقت هيئت دولت گرديد، آيا رئيس جمهور پس از 6 ماه كه از افزايش قيمت خودرو بي خبر بود، كه در يك مصاحبه مي گويد افزايش قيمت اجحاف به مردم مي باشد. از رئيس جمهور سؤالي داريم آيا اين نگراني براي رفع مشكلات اقتصادي براي جلوگيري از اجحاف به مردم است يا تحقق شعارهاي تبليغاتي!
ايرانشاهي
¤ با سپاس از همدردي مراجع عظام كه حمايت و همدردي خود را از كشتار شيعيان پاكستان اعلام كردند، اين اقدامات تروريستي كه عليه شيعيان در سرزمين هاي مختلف انجام مي شود كاملاً سازمان يافته و از يك اطاق فكر شكل مي گيرد. شايد مجري آن يك وهابي يا سلفي باشد اما فكري كه پشت آن نهفته يك فكر صهيونيستي است.
محمد رضايي
¤ شركت ايران خودرو اتومبيل هاي پيش فروش شده را به جاي اينكه از نمايندگي ها تحويل مشتري بدهد مردم را به پاركينگ جاده قديم كرج مي كشاند ثانياً در داخل خودرو ضبط وجود ندارد مي گويند يك ماه ديگر مراجعه كنيد و مبلغ 100هزار تومان دريافت كنيد آيا با اين مبلغ ناچيز مي شود ضبط ماشين خريد. خلاصه بنويسيد از هر طرف به ضرر مشتري كار مي كنند. جالب اينكه شعار مشتري مداري مي دهند.
6216---0912
¤ در كنار سوء مديريت مسئولين كه نتيجه آن آشفته بازار اقتصادي است باز اين مردم هستند كه هزينه عملكرد سوء مديران را مي پردازند و علاوه بر آن در روزهاي پاياني سال كه به ايام عيد نزديك مي شويم خانواده هاي نيازمند را فراموش نكرده اند و به فكر كمك به اين اقشار ضعيف جامعه هستند. در مقابل اجحاف كنندگان به مردم عقوبت سختي خواهند داشت چرا كه خداوند شاهد و ناظر كليه اعمال و رفتار ما است و ما آنچه را كه كاشته ايم درو خواهيم كرد.
محمودي
¤ به اعتقاد بنده يكي از ابعاد اقتصاد مقاومتي مقاومت كردن در مقابل گرانفروشي و گرانفروشان است. با پرهيز از اسراف و دوري از زندگي تجملي بايد در اين عرصه نقش آفرين باشيم.
3032---0912
 


دبيركل جبهه مردمي اصلاحات :

اصلاح طلبي كه جلو اوباما خم مي شود خاك بر سرش !

دبير كل جبهه مردمي اصلاحات تصريح كرد معتقدم رفتارهاي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين و برخي اصلاح طلبان تندرو عين ديكتاتوري است.
حجت الاسلام زارع فومني در خصوص انتخابات رياست جمهوري سال آينده گفت: شخصي رئيس دفتر فردي شد و اين مسئوليت وي باعث شد تا ادعا كند كه مي خواهد كانديداي انتخابات رياست جمهوري شود. به اينكه نمي گويند رجل سياسي. يا فردي يكي، دو دوره نماينده مجلس بود و الان مي خواهد نامزد انتخابات رياست جمهوري شود. معتقدم كانديداهايي كه تا الان وارد صحنه شدند، مصداق رجل سياسي نيستند.
وي در گفت وگو با تسنيم، افزود: طيف راديكال اصلاحات با جريان انحراف يكي شده است و اين خطرناك است. احتمال هم مي رود كه يك كانديداي مشترك معرفي كنند.
فومني در واكنش به ادعاي برخي از اصلاح طلبان گفت: متأسفانه گروه هايي هستند كه از خودشيفتگي برخوردارند و به اين خودشيفتگي مبتلا شده اند. يعني خود را از همه بهتر و ديگران را سطح پايين مي دانند در صورتي كه اينطور نيست. معتقدم هر گروهي كه بخواهد مانع رشد ديگران شود و خودشان را فقط مطرح كنند، عين ديكتاتوري عمل مي كنند و به دروغ شعار دموكراسي سر مي دهند. تخريب كردن گروه ها، اشخاص و افراد به صلاح نيست. اينكه يك گروه بگويد فقط ما اصلاح طلب هستيم و ديگران اصلاح طلب نيستند عين ديكتاتوري است. حتي از ديكتاتوري رضاخاني هم بدتر است.
دبير كل جبهه مردمي اصلاحات تأكيد كرد: اصلاح طلبي كه انتقادي را نپذيرد و عصباني شود به راحتي توهين و تهمت بزند اصلاح طلب نيست، افسادطلب است. بدانيد اصلاح طلبي ارث پدري هيچ كس نيست.
وي گفت: مشاركتي ها مدام از اصلاح طلبان بدلي سخن مي گويند، اگر اينگونه است من هم مي توانم مدعي شوم كه جبهه مشاركت بدل سازمان سيا است. كسي كه اسرار هسته اي ايران را به حراج بگذارد عين سازمان سيا عمل كرده است. با موساد چه فرقي دارد؟ ما با هيچ كس تعارف نداريم و حرفمان را مي زنيم.
وي با اشاره به بيانيه اخير احزاب تندرو اصلاح طلب افزود: ضمن آنكه بيانيه اخير مشاركت عين ديكتاتوري بود. رفتارهاي سازمان مجاهدين، رفتارهاي دوگانه و دو پهلوي برخي از اصلاح طلبان تندرو و افراطي هم عين ديكتاتوري است.
فومني خاطرنشان كرد: اصلاح طلبي كه برود جلوي اوباما خم شود اصلاح طلب نيست. خاك بر سر آن اصلاح طلب. اصلاح طلبي كه برود جلوي عرب ها سر خم كند اصلاح طلب نيست. خاك بر سر فردي كه دست پادشاهان كشورهاي عربي را مي بوسد و بودجه خود را از آنها تغذيه مي كند. باز مي گويم آنها اصلاح طلب نيستند افساد طلب هستند. بدانيد جنبش اصلاح طلب جديد بر اعتدال گرايي تأكيد دارد و با افراط شديداً مخالف است.
وي ابراز داشت: سابقه من در اصلاحات مشخص است. در تمامي جلسات اصلاحات شركت مي كردم و هنوز فراموش نكردم كه در دوره اي رهبري را هدف گرفتند. هنوز يادمان نرفته كه شما بحث شوراي رهبري را چگونه مطرح مي كرديد. اصلاح طلب يعني آن كسي كه چارچوب هاي نظام را رعايت كند هر فرد و گروهي كه چارچوب هاي نظام و اصول انقلاب را رعايت نكند افسادطلب است و نمي توان آن را اصلاح طلب ناميد.
دبير كل جبهه مردمي اصلاحات اظهار داشت: انتقاد ما به افرادي است كه در فتنه به موقع موضع نگرفتند، اگر مرد بوديد در زمان فتنه 88 اعلام موضع مي كرديد. الان كه فضا آرام شده است مي گوييد ما اصلاح طلبيم. ما در آن موقع آمديم از نظام و رهبري دفاع كرديم. آنها جيره خوار اصلاحات بودند ما كه جيره خوار نبوديم و نيستيم. پول هايي كه گرفتيد كجاست؟ شفاف اعلام موضع كنيد.
وي گفت: افرادي كه چارچوب قانون اساسي را قبول داشته باشند. صرف اينكه برخي افراد بگويند ما قانون اساسي را قبول داريم، اما يك بند آن را قبول نداريم، نمي توان به آنها گفت اصلاح طلباني كه مي خواهند در چارچوب قانون عمل كنند.
فومني تصريح كرد: اگر قانون اساسي را قبول داريم بايد التزام خود را به همه بندهاي آن اعلام كنيم. كسي كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، يعني اينكه اصل قانون اساسي و دين را قبول ندارد. چرا كه جايگاه ولايت در دين ما آمده است.
وي در خصوص جايگاه مهاجراني در بدنه اصلاحات گفت: اين فرد به خارج از كشور رفته است و مدام با بي بي سي فارسي مصاحبه مي كند و جالب آنجا است كه يكي از چهره هاي داخلي وي را اصلاح طلب درون نظام معرفي كرده است. اين چه اصلاح طلبي است؟! آن فرد پول پادشاه عربستان را گرفته و عليه نظام فعاليت مي كند. بعد مي توان او را اصلاح طلب ناميد؟ او افسادطلب است. جنايتي كه اين افراد كردند خيلي بالاست اين افراد (افراد خودفروخته اي كه به خارج از كشور پناه بردند) اخلاق و انسانيت را كشتند. اگر مرد بوديد در اين مملكت مي مانديد و پاسخگوي عملكردهاي خود بوديد چرا فرار كرديد؟
فومني با اشاره به نامه اصلاح طلبان به رهبر انقلاب خاطرنشان كرد: ما يك نامه اي را جداگانه نوشته ايم و جزئيات آن را اعلام خواهيم كرد. البته آن نامه آماده شده است و بزودي به دفتر رهبر انقلاب فرستاده خواهد شد. نامه ما با نامه برخي از اصلاح طلبان فرق مي كند. ما در نامه خود به آسيب ها اشاره كرديم اما آنها در نامه خود آسيب ها را نگفته اند. بيشتر ديدگاه شان آن است كه اگر فلان شخص بيايد خوب است. از اين رو جنس نامه ما با جنس نامه اصلاح طلبان ديگر متفاوت است. نامه ما نامه اي نيست كه بخواهد رهبري را مكدر كند. نامه ما نامه رويش هاست.
 


كارشناسان شوراي روابط خارجي آمريكا :

كاخ سفيد با تحريم ايران متحدان خود را تحريم كرده است

كارشناسان شوراي روابط خارجي آمريكا در نشستي با اذعان به احتمال كارشكني غرب در روند مذاكرات آلماتي، رويكرد تحريم ها عليه ايران را نيز زير سوال بردند.
انديشكده آمريكايي شوراي روابط خارجي در مجموعه نشست هاي خود كه درباره موضوعات عمده پيش روي دولت كنوني و رئيس جمهوري آمريكا در حوزه سياست خارجي برگزار كرد، جلسه اي نيز درباره برنامه هسته اي ايران ترتيب داد كه با شركت افرادي مانند «جيمز دابينز» از ديپلمات هاي برجسته آمريكايي، دريادار «ويليام فالون» از فرماندهان ارشد آمريكا هنري كيسينجر وزير خارجه سابق آمريكا برگزار شد.
در اين نشست، جيمز دابينز در پاسخ به سوالي درباره نشست اخير ميان ايران و گروه 1+5 در آلماتي قزاقستان و اين كه آيا آنها احتمال توافقي واقعي ميان دو طرف مذاكره مشاهده مي كنند يا خير، گفت كه به نظر او دو طرف دستكم تا انتخابات رياست جمهوري ايران به گفت وگوها ادامه خواهند داد و مردم نيز انتظار پيشرفت خاص را دركار تا بعد از انتخابات ندارند.
وي با اشاره به كاهش سطح خواسته هاي گروه 1+5 از ايران از جمله تعليق فعاليت غني سازي در فردو به عوض توقف كامل غني سازي ايران گفت كه اين خواسته ها به عنوان بخشي از يك توافق نهايي نيست بلكه تنها يك بخش از نخستين مرحله از حركت به سوي توافق نهايي است.
دابينز درباره تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا عليه ايران نيز گفت: به نظر من ما بايد درك كنيم كه خودمان داد و ستدي با ايران نداريم، ما هيچ رابطه تجاري و هيچ گونه رابطه مالي با ايران نداريم، از اين رو تحريم هاي آمريكا اساسا تحريم عليه دوستان آمريكا و تهديد آنها به اين امر است كه اگر با تهران تجارت داشته باشند، جريمه خواهند شد. اين تحريم ها تا زماني كارايي دارند كه دوستان ما تمايل داشته باشند با آن همراهي كرده و به نزد ما عنوان كنند كه آنها نيز با آن تحريم ها موافق هستند. وي ادامه داد: از اين رو محدوديتي كه اين تحريم ها دارند اين است كه كارايي آنها بستگي به موافقت دوستان آمريكا به همراهي با آن دارد چرا كه آمريكا خود ديگر ابزاري براي تاثيرگذاري آن تحريم ها ندارد.
در بخشي ديگر از اين نشست بحث تحريم ها و تاثير آن بر ايران پيش آمد و اين سوال مطرح شد كه آيا آمريكا بايد بر فشار تحريم ها عليه ايران بيفزايد يا خير؟ دريادار فالون در اين باره گفت: فكر نمي كنم كه تحريم ها به خودي خود حلال مشكل باشند. بلكه يك ابزار هستند. سابقه اي طولاني در ميان است كه نشان مي دهد تحريم ها موثر نبوده اند اما به هر حال شكي در اين نيست كه فشارهايي نيز [بر ايران] وارد كرده اند.
وي در عين حال اذعان كرد كه هرگونه دستيابي به توافق يا تعامل ميان ايران و غرب حداقل تا آينده اي نزديك قابل دسترسي نيست.
«هنري كيسينجر» وزير خارجه اسبق آمريكا هم در اين نشست ضمن تاكيد بر اين كه ايران هسته اي مي تواند «قدرت و واقعيتي» جديد در منطقه باشد، گفت: آمريكا مي خواهد ايران يك روز همپيمان آمريكا باشد.
وي درباره احتمال تصميم رژيم صهيونيستي براي اقدام نظامي عليه ايران گفت: ممكن است كه اسرائيل عليه ايران اقدام نظامي انجام دهد و ايران در واكنش به اين اقدام، در تنگه هرمز مشكلاتي را به وجود آورد و حتي امكان دارد كه اسرائيل دست به اقدام نظامي بزند و ايران واكنشي نشان ندهد اما شما نمي توانيد به اين اميد وارد عمل شويد.
كيسينجر ادامه داد: آمريكا تمايل دارد ايران يك «كشور» و نه يك «هدف» باشد، كشوري باشد كه روزي بتواند همپيمان ما باشد. برخي مي گويند كه اگر در تهران يك حكومت جديد روي كار آيد، ما با واقعيت متفاوتي روبرو مي شويم، يك ايران هسته اي يك نيرو و واقعيت جديد در منطقه خواهد بود و ديگران بطور قطع به دنبال سلاح هسته اي خواهند رفت.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اذعان به اين كه امروز سياست خارجي اوباما در همه جاي دنيا قابل اعتماد نيست گفت: اكنون هيچ كس نمي داند ما به كجا پيش مي رويم.

 


جلسه توجيهي نماينده انگليس

در مذاكرات آلماتي با رسانه هاي ضد ايراني!

مدير كل سياسي وزارت خارجه انگليس و نماينده اين كشور در مذاكرات ايران و گروه 1+5 جلسه اي توجيهي براي ارائه گزارش نشست آلماتي به رسانه هاي ضد انقلاب در لندن برگزار كرد.
گس روز يكشنبه 20 اسفند 1391 (10 مارس 2013) با خبرنگاران 4 رسانه ضد انقلاب مقيم لندن يعني جرس، روز آنلاين، راديو فردا و ميهن به طور اختصاصي مصاحبه كرد و آنها را نسبت به نيات پس پرده انگليس در مذاكرات با ايران توجيه كرد.
وي در پاسخ به سؤالي گفت: روشن است كه مسأله ما حكومت ايران نيست، بلكه سياست هاي حكومت ايران در مسأله هسته اي است. در صورتي كه مسأله هسته اي به طور كامل حل شود، درها براي برقراري روابط سياسي و اقتصادي در شرايطي متعادل با جمهوري اسلامي گشوده خواهد شد.
فراز مهم ديگر در سخنان وي اشاره به مسئله تداوم تحريم هاي حقوق بشري عليه ايران است.
نماينده انگليس در مذاكرات گروه 1+5 و ايران مدعي شده است: اينجا فقط تحريم هاي هسته اي مورد بحث هستند. تنها زماني كه ايران تمام نگراني هاي جامعه بين المللي را برطرف كند تمام تحريم هاي هسته اي برداشته مي شوند. اما تحريم هاي حقوق بشر موضوعي متفاوت است. ايالات متحده و اتحاديه اروپا عليه اشخاص و سازمان هايي كه ناقض حقوق بشر هستند تحريم هايي وضع كرده اند و برنامه اي براي تغيير آن ندارند. سابقه حقوق بشر ايران هولناك است و ما همچنان به اعتراض به اين دست مسائل ادامه خواهيم داد.
وي اذعان كرد كه تحريم ها عليه ايران به بهانه حقوق بشر هم كه شده ادامه خواهد يافت.
 


عده اي فشار مي آورند تا پدرم احساس وظيفه كند! (خبر ويژه)

محسن هاشمي مي گويد فائزه هاشمي چون از خطوط قرمز نظام رد شده بود، در زندان است.
وي در مصاحبه با نشريه مثلث گفته است: نظام يك خطوط قرمزي دارد، افرادي كه عبور كردند به مشكل خوردند و زندان رفتند. هم اكنون فائزه ما به خاطر نقد احمدي نژاد زندان نيست. مي گويند از خطوط قرمز رد شده است.
وي درباره نامزدي پدرش در انتخابات گذشته مي گويد: ايشان در سال 84 و سال 78 فقط براي تعادل به صحنه آمد و اين كار براي مقام پرستي نبود. اشخاص زيادي آمدند و گفتند «وظيفه شماست كه نامزد شوي حالا چه راي بياوري و چه نياوري»... فقط زماني پا به عرصه امتحان انتخابات مي گذارد كه احساس وظيفه كند و اين احساس وظيفه اصولا از طريق جامعه و نخبگان به ايشان منتقل مي شود. به هر تقدير تا انتخابات خيلي زمان مانده و بايد ديد فضا چگونه رقم مي خورد.
وي همچنين گفته است: اگر روزي[پدرم] خودشان را در معرض انتخاب قرار دهند، اين كار بيشتر به دليل مشي ايثارگري شان است نه مشي قدرت طلبي. عده اي اينقدر فشار مي آورند و تحليل مي كنند و فكر مي كنند اگر نيايند به وظيفه ديني و ملي عمل نكرده اند. تاكنون قرار نيست ايشان بيايند. بعد از تاييد صلاحيت نامزدها در خرداد مي توان گفت نظر ايشان روي كدام نامزد است.
مدير سابق مترو درباره بحث هاي سياسي در خانواده مي گويد: سن ما طوري است كه همه به مرز 45 و 50 رسيديم و در شرايطي هستيم كه وقتي دور هم مي نشينيم خاله زنكي گپ نمي زنيم، بلكه بحث ها جدي است. درباره نحوه پاسخگويي هم صحبت مي كنيم. يك رسمي در خانواده هاشمي است كه مادر هميشه جمعه ها همه فرزندان و نوه ها و نتيجه ها را نهار دعوت مي كنند و همه ظهر جمعه خدمت پدر و مادر مي رويم. وقتي آنجا هستيم هميشه بحث پيش مي آيد. مثلا مهدي آمده و او را زندان بردند يا فائزه در زندان است. اتفاق ويژه اي مي افتد و موضوعي را پيگيري مي كنيم. بنابراين هميشه بحث سياسي مطرح مي شود و نظرات مختلف داده مي شود.
محسن هاشمي اين را هم گفته كه «بين بچه ها من معتدل تر از بقيه به نظر مي آيم، حتي بعضي وقت ها متهم به ترسو بودن هم مي شوم و سايرين مي گويند اين نوع موضع گيري از روي اعتدال فكر تو نيست، بلكه به دليل ترسو بودنت است».
 


كابينه جديد نتانياهو با سزارين متولد مي شود! (خبر ويژه)


«كابينه جديد اسرائيل در هاله اي ازغم و اندوه ايجاد مي شود». اين تعبير روزنامه هاآرتص از توافق توأم با استيصال نتانياهو و ساير احزاب متنفذ در پارلمان جديد رژيم صهيونيستي است.
نتانياهو بالغ بر يك ماه درگير رايزني با احزاب ديگر براي تشكيل ائتلاف اكثريت (1+60) در پارلمان بود و آخرين روزهاي مهلت وي به سختي سپري مي شد. هاآرتص مي نويسد: تيم مذاكره كننده شنبه شب به خاطر يك ماراتن نخوابيد تا نتانياهو بتواند كابينه سوم خود را به پارلمان معرفي كند. اما اين دولت، كابينه اي خواهد بود اگر در سختي و رنج به دنيا مي آيد و عاري از شادي و پر از غم و اندوه است.
روزنامه يديعوت آحارونوت در توضيح بيشتر اين موضوع نوشت: نتانياهو با تن دادن به بسياري از خواسته هاي رهبران احزاب مخالف توانسته تا حدودي موانع مهم در راه تشكيل كابينه را بردارد. با وجود اين هنوز اختلافات احزاب رژيم صهيونيستي در مورد توزيع وزارتخانه ها در ميان آنها پايان نيافته است.
به نوشته روزنامه يديعوت آحارونوت نتانياهو به زودي اسامي وزراي پيشنهادي خود را براي تشكيل كابينه جديد، در اختيار پارلمان قرار خواهد داد.
در اين ميان درگيري شديد ميان دو حزب ليكود و يش عاتيد درخصوص به دست گرفتن وزارتخانه آموزش عالي همچنان ادامه دارد. در كابينه آينده، يائير لپيد رهبر حزب يش عاتيد، هدايت وزارت دارائي را به دست خواهد گرفت و نفتالي بنت رهبر حزب بيت يهودي، موشه يعالون عضو حزب ليكود و اوري اريئل از حزب بيت يهودي به ترتيب وزارتخانه هاي صنايع و تجارت، اطلاعات، جنگ و مسكن و شهرسازي را برعهده خواهند گرفت.
خبرنگار راديو فردا در فلسطين اشغالي نيز گزارش داد: سياستمداران حزب ليكود مي گويند كه براساس تقسيم پست ها، وزارت دفاع در اختيار ژنرال ذخيره موشه بوگي يعلون، وزارت دارايي به يائير لاپيد، رهبر حزب «آينده اي هست» و وزارت صنعت و تجارت همراه با اختيارات «گسترده» نيز به نفتالي بنت سپرده شده است. براي نخستين بار از زماني كه احزاب راستگراي مذهبي افراطي در اسرائيل تشكيل شده اند، آنها در دولت جديد اين كشور نقشي ندارند.
اين گزارش حاكي است: دو حزب «يش عاتيد» (آينده اي هست) به رهبري يائير لاپيد و «هبيت هيهودي» (خانه يهود) به رهبري نفتالي بنت از قبل از انتخابات پارلماني سوم بهمن-بيست و دوم ژانويه- با يكديگر هم پيمان شده بودند كه مانع از ورود احزاب مذهبي مانند «شاس» به دولت شوند.
تلاش هاي نتانياهو در پنج هفته گذشته براي درهم شكستن هم پيماني ميان «آينده اي هست» و «خانه يهود» به جايي نرسيد و او كه به شدت مايل به وارد كردن احزاب مذهبي به ويژه «شاس» در دولتش بود، ناچار به قبول خواسته هاي تيم لاپيد-بنت شد.
براساس اين گزارش عواديا يوسف، رهبر روحاني «شاس» لاپيد و بنت را علنا «نفرين» كرده و حتي لاپيد را «حرام زاده» ناميده است. الي ييشاي، دبير كل حزب مذهبي «شاس»، نيز شنبه شب، بنت را «متوهم» لقب داد و گفت لاپيد حتما به يهودي نشين ها لطمه خواهد زد.
در دولت جديد اسرائيل، حدود دوازده وزارتخانه در دست محور ليكود - «اسرائيل خانه ماست»، پنج تا شش وزارتخانه در دست حزب «آينده اي هست»، چهار وزارتخانه در اختيار «خانه يهود»، دو وزارتخانه در دست «جنبش» و احتمالا يك وزارتخانه در دست «كاديما» خواهد بود.
راديو فردا تصريح كرد: نتانياهو در حالي دولت جديد خود را تشكيل مي دهد كه جايگاه سياسي وي بسيار ضعيف تر از گذشته شده و همه ناظران اتفاق نظر دارند كه اين يائير لاپيد خواهد بود كه دستور كار دولت تازه را عملا تعيين خواهد كرد.
 


آن روز كه منفعل بوديد اروپايي ها شما را احترام كردند؟! (خبر ويژه)

هاشمي رفسنجاني سياست خارجي را متهم به دشمن تراشي كرد.
وي در ديدار «صنعتگران و توليدكنندگان عضو خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ايران» يكي از علل اوضاع نابسامان اقتصادي فعلي را سياست خارجي تهاجمي و دشمن تراشي هاي بي دليل چند سال گذشته خواند و با انتقاد از اظهارنظرهاي غيركارشناسي و مخل روابط خارجي با ساير كشورها گفت: سياست خارجي يك كشور پشتوانه پويايي و رشد داخلي يك كشور و بالعكس به حساب مي آيد و اگر مي خواهيم اقتصاد كشور سامان مناسب بيابد و چشم به بازارهاي جهاني داشته باشد، بايد سياست خارجي به دور از تنش و همراه با دوستي با ساير كشورها پيشه كنيم تا بتوانيم از امكانات دوستان واقعي مان در خارج و ايرانيان خارج از كشور كمال استفاده را ببريم.
وي خاطرنشان كرد: ما در سياست خارجي و منطقه اي مان بايد به گونه اي عمل كنيم كه همكاران و دوستانمان را خود انتخاب كنيم نه اينكه مجبور به انتخاب دوست از ميان معدود كشورهاي كم اهميت باشيم.
شايان ذكر است سياست خارجي تنش زدايي يكطرفه در دولت هاشمي، در قالب توهين آميز «گفت وگوي انتقادي اروپا با ايران» نمود پيدا كرد و عجيب اينكه با وجود اعتمادسازي هاي يكطرفه و سياست انفعال و دفاع، شخص آقاي هاشمي از سوي يك دادگاه آلمان رسما متهم به تروريسم شد كه همچنان اين اتهام باقي مانده است.
همچنين در سال 75 به خاطر گستاخ شدن طرف غربي، سفراي اتحاديه اروپا در اقدامي هماهنگ اقدام به ترك ايران كردند.
 


آمريكاي خسته بازي را در سوريه باخته است (خبر ويژه)

روزنامه هاي عرب زبان منطقه آمريكا را در بحران سوريه و در مقابل ايران بازنده توصيف مي كنند. همزمان وزير خارجه روسيه اعلام كرد محال است روسيه از اسد بخواهد كه كنار برود، چرا كه موضع مسكو مداخله جويانه نيست.
روزنامه سعودي الحيات در تحليلي ايران را بازيگر اصلي در سوريه توصيف كرده و نوشت: كساني كه اوضاع سوريه را پيگيري مي كنند به خوبي مي دانند كه سوريه به شكل استثنايي و خارق العاده مقاومت كرده است. اين امر اصلا عجيب نيست. موضوع به تفاوت نظام سوريه با ديگر نظام هاي عرب منطقه مربوط مي شود. حكومت سوريه ريشه اي عميق دارد كه در كشورهاي درگير بهار عربي ديده نمي شد. حتي جدايي برخي اعضاي ارتش به ستون فقرات رژيم نرسيد تا شاهد فروپاشي باشيم.
اين روزنامه مي افزايد: برخي مي گويند كه روسيه در اين نبرد توانست موقعيت و جايگاه خود را براي دستيابي به هرگونه راه حل در منطقه تثبيت كند. با اين حال و عليرغم اهميت نقش روسيه در شوراي امنيت و بيرون آن، واقعيت اين است كه بازيگر اصلي در سوريه، ايران است نه روسيه. اين ايران است كه باعث عدم سقوط نظام سوريه شده و هيچ راه حلي بدون موافقت ايران قابليت اجرايي ندارد.
الحيات با بيان اين كه آمريكا در سوريه برنده نمي شود، نوشت: وضعيت سوريه محدوديت نقش آمريكا در دوره اوباما را ثابت كرده و نشان داده كه آمريكاي اوباما بسيار خسته و مردد است و توان دست زدن به هيچ سياست متهورانه اي را ندارد.
در همين حال روزنامه النهار چاپ لبنان نوشت: برنده نهايي توافق مسكو و واشنگتن درباره پرونده سوريه، ايران است. روشن است كه ايالات متحده آمريكا در وضعيت سخت اقتصادي گرفتار شده و اين مسئله سبب شده است تا براي بيرون كشيدن نيروهايش در منطقه تعجيل كند. در عين حال قصد دارد تمركز استراتژيك خود را به جنوب شرق آسيا بكشاند تا بتواند با «قرن چيني» مقابله كند.
النهار افزود: وقتي كه علي اكبر صالحي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس خبري اش با معلم مي گويد كه بشار اسد در انتخابات رياست جمهوري سال 2014 شركت مي كند و فقط مسئله «انتقال سياسي» باقي مي ماند، روشن است كه كوتاه نمي آيد. اگر بحران سوريه بخواهد به ايران سرايت كند آنگاه شرايطي به وجود مي آيد كه نه تنها اسرائيل دگرگون مي شود بلكه دگرگوني هايي در آمريكا نيز رخ خواهد داد، كه به دنبال آن شاهد جنگ در منطقه خواهيم بود. در عين حال باعث از بين رفتن ثروت هاي آمريكا به دليل سرمايه گذاري هاي نفتي اش در منطقه و نابودي نيروي نظامي اش خواهد شد.
از سوي ديگر سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه در مصاحبه با بي بي سي تصريح كرد: اين احتمال وجود ندارد كه مسكو به بشار اسد بگويد از سمت خود كناره گيري كند.
لاوروف گفت: كار ما اين نيست كه تصميم بگيريم چه كسي بايد سوريه را رهبري كند. اين مردم سوريه هستند كه بايد در اين باره تصميم بگيرند».
او همچنين با رد احتمال درخواست روسيه از بشار اسد براي كناره گيري، گفت: «مي دانيد كه ما جزيي از بازي تغيير رژيم نبوده ايم. ما با مداخله در امور داخلي كشورها مخالفيم».
لاوروف گفت: «اگر همه ما هماهنگ عمل نكنيم، به دو طرف نگوييم كه راه حل نظامي را نمي خواهيم و اين كه نمي خواهيم سوري هاي بيشتري جان بسپارند و اگر نگوييم كه از آنها مي خواهيم به جد با هم گفتگو كنند اين بحران ادامه مي يابد و خون هاي بيشتري ريخته مي شود».
 


اپوزيسيون بخت برگشته به چه ماند؟ ... به تاجر ورشكسته! (خبر ويژه)

«گردهمايي گروه هاي مختلف اپوزيسيون، تجمع عده اي تاجر ورشكسته است.»
پايگاه اينترنتي سكولاريسم نو وابسته به طيفي از مخالفان مقيم آمريكا در تحليلي نوشت: مدت هاست شاهديم كه افرادي، چند نفر چند نفر، به نام اپوزيسيون دور هم جمع مي شوند و بيانيه و اعلاميه مي دهند و منشور صادر مي كنند و نتيجه اي نمي گيرند و مي روند تا مدتي بعد با نامي جديد دوباره گرد هم بيايند و روز از نو روزي از نو. اين دور تسلسل سال هاست ادامه دارد و ما را گرفتار كرده است.
نويسنده مي پرسد: مشكل كجاست؟ آيا اگر اين جمع هاي ده بيست نفري به سد [صد] و دويست نفر افزايش يابد مشكل گشوده خواهد شد و مردم به حركت درخواهند آمد؟ تصور نمي كنم. مشكل از تعداد نيست از جاي ديگر است.
وي اضافه مي كند: «اعتماد» آن حلقه گمشده است. اين گردهمايي هاي ادواري به آن مي ماند كه عده اي تاجر ورشكسته دور هم گرد بيايند و اعلاميه تأسيس شركتي را صادر كنند كه سرمايه اش بدهي هاي آنهاست.
سكولاريسم نو در ادامه با مرور سوابق خيانت طيف ها و گروه هاي ضد انقلاب كه باعث شده منفور ملت ايران شوند، يادآور مي شود: «عده اي سربلند كرده اند و مدعي هستند اصلاً موجوديت خود ايران را قبول ندارند. پس چگونه مي توان در اين وضع صحبت از منافع ملت ايران كرد و در راه خواست ها و منافع اين ملت گام برداشت. وقتي مجاهدين [ منافقين] به استخدام صدام درمي آيند و در داخل شهرهاي ايران بمب مي گذارند چه كسي ادعاي وطن پرستي آنها را مي پذيرد؟ وقتي رضا پهلوي كودتاي 28 مرداد را افسانه مي شمرد چه كسي مستقل بودن و دموكرات بودن او را باور مي كند؟ وقتي گروه هايي اول از همه به تجزيه و پاره پاره شدن ايران مي انديشند چه كسي به آنها اعتماد مي كند»؟
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10