(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 2 آذر 1388- شماره 19519
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
فرض كنيم معامله كرده باشند... (يادداشت روز)
سلطانيه در مصاحبه با اشپيگل: پيشنهاد خريد سوخت عملي نشود اورانيوم 20 درصد توليد مي كنيم
پنگوئن (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
سفير ايران در فرانسه: شانتاژ رسانه اي درباره «كلوتيد ريس» از سوي مقامات فرانسوي عجولانه است
كاظمي قمي: گروهك منافقين در گام اول به استان سماوه تبعيد مي شوند
خط لوله گاز ايران - تركمنستان ماه آينده افتتاح مي شود
علي كردان به رحمت ايزدي پيوست
قائم مقام كروبي: انتخابات تمام شده ما هم ديگر بحثي نداريم (خبر ويژه)
دفاع موسوي از جنايات آمريكا ، شاه را شرمنده كرد! (خبر ويژه)
فدائيان خلق: از جنبش سبز هم آبي گرم نشد! (خبر ويژه)
برد موشك هاي حزب الله تا 300 كيلومتر افزايش يافته است (خبر ويژه)
عصبانيت سخنگوي مهندس از ناكارآمدي تحليل ها عليه ايران (خبر ويژه)فرض كنيم معامله كرده باشند... (يادداشت روز)

«روسيه با امريكا معامله كرده است». اين جمله اي است كه اين روزها زياد مي شنويم. اما تحليل دقيق سناريوهاي پيش رو مستلزم آن است كه از اين حد بسيار فراتر برويم. تمركز بر اين جمله، معنايي بيش از توقف در بديهيات ندارد. روسيه همواره در حال معامله با امريكا بوده است. در مورد پرونده هسته اي ايران بيش از 6سال است كه اين روند آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد به طوري كه از يك جنبه، تاريخ پرونده هسته اي ايران را مي توان تاريخ معامله هاي روسيه با امريكا دانست. پس مهم اين نيست كه بگوييم روسيه و امريكا معامله كرده اند، مهم اين است كه ببينيم اين معامله دقيقا درباره چه موضوعاتي و تا چه اندازه صورت گرفته و تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود چه نتايجي مي تواند داشته باشد.
مشاوران اوباما در همان روزهاي اول ورود به كاخ سفيد گفتند كه دكمه «ري ست» را در روابط روسيه و امريكا فشار خواهند داد. مقصود آنها آنطور كه هيلاري كلينتون بعدها گفت اين بود امريكا بايد هر چه زودتر روابط خود با روسيه را از وضعيت بحراني كه سياست هاي بوش بوجود آورده، خارج كند. اينكه چرا اوباما چنين رويه اي را در پيش گرفت به يك بحث كلي تر در اين باره باز مي گردد كه امريكايي ها با پايان يافتن دوران جرج بوش كاملا دريافته بودند كه امريكا ديگر در موقعيتي نيست كه بتواند اهداف خود در جامعه بين المللي را به طور يكجانبه و بدون همراهي بقيه بازيگران تعقيب كند. درك محدوديت هاي اقدامات يكجانبه از جانب امريكا كه در دوران بوش- كه خصوصا در مقابل ايران به خوبي خود را نشان داد- منجر به تدوين سياستي از جانب امريكا شد كه تمركز خود را به جاي يك جانبه گرايي بر جلب مشاركت بين المللي در رسيدگي به موضوعات مهم و در صدر آنها مسئله ايران قرار مي داد. استراتژي فشار دادن دكمه «ري ست» كه البته فقط محدود به روسيه هم نيست، در واقع مبتني بر دو پيش فرض است: اول اينكه واشينگتن به خوبي دريافته است توان انفرادي امريكا براي كنترل پديده هاي بين المللي و سوق دادن آنها به مسير مورد نظر خود بسيار اندك است و ورود يك جانبه به مسائل بين المللي به جاي آنكه قدرت امريكا را به جهان نشان دهد ضعف هاي آن را آشكار خواهد كرد. پيش فرض دوم، كمي قديمي تر است. امريكايي ها مدت هاست تصور مي كنند يكي از اصلي ترين علت هاي مقاومت ايران در مقابل درخواست هاي غرب اين است كه ايران باور كرده اختلافات ميان اعضاي گروه 6 خصوصا روسيه و امريكا به دلايل متعدد چنان فراوان است كه به آنها امكان توافق بر سر هيچ نوع اقدام موثري (به شكل تحريم يا غير آن) عليه ايران را نمي دهد. تصور غربي ها اين است كه اين باور در سيستم تصميم سازي استراتژيك ايران كاملا جاگير و تثبيت شده و طمع در اختلافات داخلي گروه 6 يكي از اصلي ترين عواملي است كه اجازه نمي دهد ايران امتيازي به غرب واگذار كند. بر اين مبنا، اوباما قلب استراتژي خود را شكستن اين باور در ذهن تهران قرار داده است و به زعم خود قصد دارد ثابت كند همه جامعه جهاني به اندازه امريكا با برنامه هسته اي ايران مخالف و آماده اقدام عليه آن هستند.
امريكا براي رسيدن به اين هدف دو پروژه موازي را كليد زد. پروژه اول تلاش براي جدا كردن ايران از مجموعه كشورهايي مانند سودان، سوريه و كوبا و حتي ونزوئلاست كه در منازعات بين المللي به عنوان متحد آن عمل مي كنند. دقيقا در چارچوب همين پروژه، با فشار و حمايت كاخ سفيد، مذاكرات سوريه و اسراييل آغاز شد؛ مذاكراتي كه صهيونيست ها بوضوح اعلام كرده اند نهايتا هدفي جز جدا كردن سوريه از محور مقاومت بويژه ايران ندارند و سوريه هم تداوم آن را به حضور مستقيم امريكا منوط كرده است. در مورد سودان، امريكا براي اولين بار اسكات گريشن يكي از ديپلمات هاي عالي رتبه وزارت خارجه خود را به عنوان فرستاده ويژه در امور اين كشور تعيين كرد و تا كنون بيش از چند دور مذاكره هم ميان او و مقام هاي بلند پايه سوداني برگزار شده كه البته ظاهرا نتيجه چنداني نداشته است. درباره كوبا و ونزوئلا هم پروژه هايي از جنس تماس مستقيم در حال طراحي است كه منابع امريكايي مي گويند به زودي عملياتي خواهد شد. از آنجا كه به دليل پيوستگي عميق ايران و متحدانش بسيار بعيد است اين پروژه لااقل در كوتاه مدت موفق باشد، امريكايي ها پروژه ديگري را هم به موازات آن طراحي كردند كه بر همراه كردن كشورهاي بزرگ با امريكا عليه ايران متمركز است و به طور خاص، روسيه، چين و اتحاديه اروپا را در بر مي گيرد. اين درست و در جاي خود بحثي مفصل است كه مشكلات امريكا با اين كشورها منحصر به ايران نيست و برخي از بده بستان هاي ميان آنها حتي اگر چيزي به نام پرونده ايران هم وجود نداشت در هر حال انجام مي شد، اما بسيار مهم است كه توجه كنيم غربي ها همواره روابط خود با ديگر كشورها را در قالب يك پكيج قرار مي دهند و دقيقا به اين دليل هر نوع تعاملي درباره هر يك موضوع خاص بر سرنوشت ديگر مسائل روي ميز مستقيما تاثير خواهد گذاشت و ايران هم يكي از مهم ترين مسائل روي ميز است.
در هر دو پروژه، يعني هم براي جدا كردن ايران از دوستانش و هم براي جلب حمايت ديگر كشورها از اقدام عليه ايران، امريكايي ها از يك الگوي واحد استفاده مي كنندكه خود آن را «شروع از مسائل امكانپذير» ناميده اند. مقصود از «مسائل امكانپذير» در اينجا مسائلي است كه امريكايي ها تصور مي كنند رسيدن به توافق درباره آنها امكانپذير است. شروع مذاكرات با طرف هاي مختلف از اين موضع به اين معناست كه امريكايي ها نمي خواهند وارد حوزه هاي اختلاف برانگيز يا مذاكرات دشوار شوند. در واقع اوباما براي آنكه بتواند به سرعت ادعا كند استراتژي تعاملي اش صحيح بوده و امريكا ضمن اصلاح وجهه خود جهان، اتحادهاي سابق با كشورهاي قدرتمند را كه در دوران بوش تخريب شده بود بازسازي كرده، ابتدا به سراغ مسائل آسان رفته است كه تا به سرعت قادر به رفع و رجوع آنها باشد.
بحث درباره بلوك هاي ديگر موضوع اين نوشته نيست، اما درباره روسيه اين مسئله به طور كامل صادق است. همه مسائلي كه روس ها و امريكايي ها اخيرا بر سر آن توافق كرده اند مسائلي آسان است كه اساسا توافق درباره آنها هيچ وقت دشوار نبوده است وبررسي آنها نشان مي دهد دو كشور عمدا از ورود به مذاكره در مورد «مسائل امكان ناپذير» پرهيز كرده اند. شاخص ترين توافق روسيه و امريكا در ماه هاي اخير منتفي شدن استقرار يك سپر دفاع موشكي امريكايي در اروپاي شرقي و در مجاورت مرزهاي روسيه است. اين درست است كه در هر حال معامله اي صورت گرفته و موضوع همانطور كه منابع روس و امريكايي هر دو گفته اند به مسئله ايران بي ارتباط نيست ولي بايد توجه كرد كه اولا سپر دفاع موشكي مورد بحث، اصلا وجود خارجي نداشت و امريكايي ها در واقع يك برنامه اجرا نشده را به روس ها فروختند و ثانيا امريكا به دليل مشكلات ناشي از بحران مالي جهاني همانطور كه جوزف بايدن سال گذشته در كنفرانس امنيتي مونيخ گفت از بيش از يك سال قبل تصميم گرفته بود كه اين طرح را منتفي كند. در مورد پيمان استارت هم واضح است كه يك علاقه دو طرفه وجود داشته است. نه روسيه و نه امريكا ديگر نمي خواهند و قادر هم نيستند كه همانند دوران جنگ سرد وارد يك مسابقه بسيار پر هزينه در زمينه توليد و انباشت سلاح هاي هسته اي بشوند پس ظاهرا بهترين كار همين بوده كه با تمديد پيمان استارت، يك محدوديت اختياري در اين زمينه را بپذيرند.
در مورد دو مسئله مرتبط با ايران يعني عرضه سامانه دفاع موشكي اس 300 و نيروگاه بوشهر هم موضوع كم و بيش از همين قرار است. روس ها در هر دو مورد اجراي قراردادها را به تعويق انداخته اند اما توان منتفي كردن آن را ندارند. روسيه در زمينه تسليحات و خصوصا در مورد فناوري هسته اي يك صادر كننده عمده نيست و به همين دليل مجبور است بازارهاي محدودي را كه در اختيار دارد به هر قيمت ممكن حفظ كند. روس ها به خوبي مي دانند بازار عرضه اين فناوري ها در سطح جهان اكنون بسيار وسيع است و ايران به محض اينكه احساس كند آنها شريك قابل اعتمادي نيستند - احساسي كه اكنون تا حدود زيادي شكل گرفته- به سراغ تامين كنندگان ديگر خواهد رفت. همين حالا مثلا در مورد فاز 2 نيروگاه بوشهر پيشنهاد هاي بسيار خوبي روي ميز ايران است كه لابد روس ها از آن بي خبر نيستند. بنا بر اين بسيار بعيد است كه روسيه با توجه به موقعيت جديد ايران پس از مذاكرات وين كه عملا در حال وارد كردن غني سازي خود به فاز تجاري و منتفي كردن قطعنامه هاست، ريسك يك «خيانت بزرگ» را بپذيرد و چيزي بيش از امتياز تاكتيكي تاخير در همكاري با ايران تقديم امريكا كند ضمن اينكه حتي اگر چنين باشد ايران كه چند ده تن سوخت نيروگاه بوشهر را دريافت كرده چيز زيادي از دست نمي دهد و خود به تنهايي يا با كمك شريكاني ديگر قادر به اتمام چند درصد باقي مانده از كار نيروگاه بوشهر خواهد بود.
براي فهم آنچه به واقع بين روسيه و امريكا در مورد ايران گذشته در واقع بايد دو سطح از بحث را از هم تفكيك كرد و اهميت هر يك را به درستي محاسبه نمود: سطح استراتژيك و سطح رسانه اي. در سطح استراتژيك آنچه ميان روسيه و امريكا مبادله شده چنان كه گفته شد امتيازهايي داراي ارزش متوسط است و لذا نمي توان بر مبناي آنها يك معامله بزرگ درباره ايران ترتيب داد. روس ها و امريكايي ها هنوز وارد هيچ يك از حوزه هاي دشوار و دردسر ساز در روابط خود كه مسائلي مانند گسترش ناتو به شرق، عضويت كشورهاي آسياي ميانه در آن، يا اقدامات امنيتي امريكا در آسياي ميانه براي تغيير ژئوپلتيك اين منطقه را در بر مي گيرد، نشده اند. مهم تر از اين، امريكا و روسيه براي انجام يك معامله بزرگ در مورد ايران بايد يك مسئله اساسي را ميان خود حل كنند و آن هم اين است كه بتوانند يك ارزيابي يكسان از شدت تهديد ناشي از برنامه هسته اي ايران به دست بياورند و اين موضوعي است كه هيچ دورنماي روشني ندارد. به زبان ساده تر، تا زماني كه امريكا نتواند بلوك هاي ديگر از جمله روسيه را متقاعد كند كه برنامه هسته اي ايران همانقدر كه براي امريكا و صهيونيست ها خطرناك است، براي آنها هم خطرناك است، طراحي براي انجام اقدامات دستجمعي پر شدت عليه ايران بي معناست. حقيقت اين است كه امريكايي ها و صهيونيست ها در پيش بردن اين پروژه، يعني خطرناك جلوه دادن برنامه ايران براي همه جهان توفيق چنداني نداشته اند و به همين دليل اكنون تعداد كشورهايي كه حاضرند با هر ديوانگي از جانب امريكا عليه ايران همراهي كنند بسيار اندك و بلكه نزديك به صفر است. وضع اكنون به گونه اي است كه مي توان گفت «اصل موضوع شيراك» -جمله اي كه ژاك شيراك رييس جمهور سابق فرانسه در مورد برنامه هسته اي ايران گفت و خشم دوستان غربي اش را برانگيخت- مقبوليت عام پيدا كرده است و آن هم اين است كه «هزينه بازداشتن ايران از دست يابي به فناوري هسته اي بيشتر است از هزينه زندگي با يك ايران هسته اي».
اگر معامله چندان بزرگي بين روس ها و امريكايي ها انجام نشده و ارزيابي استراتژيك اين دو كشور از تهديد ايران هم يكسان نيست، پس اظهارات اخير روس ها و فضايي كه رسانه هاي غربي در مورد آمريكايي شدن موضع روسيه ساخته اند را چگونه بايد تبيين كرد؟ اينجاست كه به سطح دوم بحث يعني سطح رسانه اي مي رسيم. حقيقت اين است كه همه تلاش امريكايي ها كه روس ها هم با آن مخالف نيستند اين است كه در مقابل ايران از «ارعاب» نتيجه بگيرند نه «اقدام» چرا كه مي دانند اقدام موثر، نه ممكن است و نه مطلوب. بنابر اين كاملا منطقي است اگر فرض كنيم روس ها و امريكايي ها با هم توافق كرده اند كه براي شكستن اراده ايران بهترين راه اين است كه در مقابل ايران مانور اتحاد بدهند تا ايران دريابد كه محاسبه روي اختلافات اين كشورهاي به صرفه نيست و به اين ترتيب از ترس مجازات هاي بسيار خطرناك دستجمعي در آينده، كوتاه بيايد. در واقع مي توان گفت روس ها و امريكايي ها مشكلي را كه پاي ميز مذاكره قادر به حل آن نبودند در فضاي رسانه اي و پشت ميكروفون حل كرده اند و امتيازهايي هم كه بين آنها مبادله شده بيش از آنكه ارزش واقعي داشته باشد ارزش رسانه اي دارد. ايران بناست بترسد، اما اگر نترسيد كسي انگيزه اي براي ورود به تقابل واقعي ندارد.
اين بحث البته همچنان ناقص است اما يك جمله را در پايان حتما بايد اضافه كرد. فرض كنيم روس ها واقعا و صددر صد معامله كرده باشند. انتهاي قصه چيست؟ آيا همه هنر روس ها و امريكايي و همه رفقاي ديگرشان بيش از اين است كه 5 قطعنامه قبلي عليه ايران را تبديل به 6 قطعنامه بكنند؟! آن طرف تر خبري نيست. آقاي اوباما و دوستانش بهتر است همين حوالي اقامتگاهي پيدا كنند.
مهدي محمدي

 سلطانيه در مصاحبه با اشپيگل: پيشنهاد خريد سوخت عملي نشود اورانيوم 20 درصد توليد مي كنيم

نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد اگر طرح ايران براي خريد سوخت از خارج با شكست مواجه شود، اورانيوم مورد نياز با غناي 20 درصد را توليد مي كنيم.
«علي اصغر سلطانيه» نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت وگو با هفته نامه آلماني اشپيگل تصريح كرد: سوختي كه براي رآكتور هسته اي تهران مورد نياز است براي توليد راديو ايزوتوپ ها به كار مي رود كه از آن براي تجهيزات هسته اي پزشكي بيمارستان هاي ايران استفاده مي شود.
وي افزود: در ايران بيش از 200 بيمارستان به اورانيوم با غناي بالا نيازمند هستند.
نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي هشدار داد كه اگر طرح ايران براي خريد سوخت از خارج با شكست مواجه شود اين كشور اورانيوم مورد نياز با غناي 20 درصد را توليد مي كند.
طرح پيشنهادي كه از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي آماده شده از ايران مي خواهد اورانيوم با غناي پايين توليدي خودش را به خارج براي غناي بيشتر بفرستد.
وي همچنين تاكيد كرد كه قبل از آنكه ايران بتواند قرارداد ذخيره اورانيوم خود در تركيه را مورد بررسي قرار دهد به تضمين نياز دارد.
سلطانيه در اين مصاحبه تصريح كرد: تهران به تركيه اجازه نمي دهد تا به طور موقت اورانيوم غني شده ايران را در كشور خود ذخيره كند مگر آنكه آنها تضمين دهند كه در قبال دريافت اورانيوم غني شده ايران، به اين كشور سوخت تحويل خواهند داد.
وي در عين حال عنوان كرد: قدرت هاي غربي تاكنون اظهار داشته اند كه نگراني هاي تهران را در نظر دارند و ضمانت كافي براي تامين سوخت را فراهم مي كنند.
سلطانيه در پايان خاطرنشان كرد: «راهي كه ما بر اساس آن در 30 سال گذشته رفتار كرده ايم را ادامه مي دهيم و به قدرت هاي غربي اعتماد نداريم.»

 پنگوئن (گفت و شنود)

گفت: موسوي بار ديگر به مناسبت 13 آبان بيانيه داده است!
گفتم: ولي قبلاً هم به همين مناسبت بيانيه داده و از شعارهاي گروهكي به نفع آمريكا و اسرائيل حمايت كرده بود.
گفت: البته اين دفعه خيلي زحمت كشيده و دخالت آمريكا در كودتاي 28مرداد را محكوم كرده است.
گفتم: اين كه هنري نيست! چند سال قبل مادلين آلبرايت وزيرخارجه وقت آمريكا هم دخالت آمريكا در كودتاي 28 مرداد را محكوم كرده بود.
گفت: موسوي در بيانيه خود نوشته كه حمايت آمريكا از شاه محكوم است.
گفتم: چرا حمايت آمريكا و اسرائيل و انگليس از خودش را محكوم نكرده است؟!
گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه ها را هم محكوم كرده!
گفتم: يعني بايد باز هم يارانه ها به جاي محرومان و مستضعفان به افراد ثروتمند و بي نياز داده شود؟!
گفت: وقتي سران فتنه از دستورات جرج سوروس صهيونيست پيروي مي كنند، نتيجه اش غير از اين نمي تواند باشد.
گفتم: دو نفر كه به قطب رفته و گم شده بودند از يك سرخپوست بومي پرسيدند؛ شما اينجا آدم سفيدپوست داريد؟ سرخپوست گفت؛ نه، پرسيدند؛ آدم سياهپوست داريد؟ جواب داد، نه، پرسيدند آدمي كه هم سياهپوست باشه و هم سفيدپوست داريد؟ و هنگامي كه سرخپوست باز هم جواب داد،نه... يكي از آنها به ديگري گفت؛ ديدي گفتم اون كه ازش آدرس پرسيديم، آدم نبود، پنگوئن بود!!

 كيهان و خوانندگان

¤ دور جديد اظهار نظرهاي چند پهلوي سران فتنه و بعضي از حاميان آنها نشان از رنگ باختن حركت كور آنان در مقابله با نظام است. در حال حاضر در اجتماعات آنان فقط عناصر سلطنت طلب و عده اي افراد وابسته به گروهك نفاق و نهضت آزادي مانده اند.
محمودي
¤ در بعضي كشورهاي بيگانه و اجنبي كه ما سياست هاي آنها را قبول نداريم خيلي راحت پاي مسئولين خلافكار را به دادگاه مي كشانند و محاكمه مي كنند ولي در كشور ما با توجه به تاكيد دين اسلام بر اجراي عدالت متاسفانه در مواردي كه مسئله به برخي از مسئولين يا فرزندان آنها برمي گردد بعضاً شاهد مماشات هستيم.
حجازي از تهران
¤ رئيس جمهور جنايتكار سابق آمريكا با دخالت در مسائل داخلي كشورمان اصلاح طلبان را خط مقدم آمريكا در ايران معرفي كرده است. اين شيطنت آنان در راستاي سياست ايجاد تفرقه بين ملت يكپارچه ايران است كه اراده كرده آمريكا را پشت سر بگذارند. اگر چه شكي در آلت دست بودن سران فتنه در حوادث پس از انتخابات نيست ولي بايد هوشيار بود و نگذاشت شيطان بزرگ به اهداف شوم خود كه چند پارچه كردن ملت است برسد.
گودرزي
¤ از چاپ بخش هايي از سخنان حجت الاسلام سيدحميد روحاني با عنوان «كدام خط امام» تشكر مي كنم و لازم مي دانم عرض كنم كه خط امام يعني استكبارستيزي، عدالتخواهي، تبعيت از ولايت فقيه، اعتقاد و عمل به قانون اساسي، پرهيز از اختلاف، عدم همكاري با رسانه هاي دشمن، مبارزه با مفاسد و پرهيز از اشرافيگري، حمايت از محرومين و مستضعفين و در راس آن ها فلسطين مظلوم است. مدعيان دروغين خط امام كداميك از موارد بالا را رعايت مي كنند.
راشدي از اهواز
¤ روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 27 و 28آبان ماه گزارش جامعي در مورد وضعيت بازنشستگان چاپ كرده بوديد كه از اين بابت تشكر مي كنيم. اميدواريم اين تلاش شما كيهاني ها نتيجه بدهد و مسئولين كشور در جريان وضع حال ما بازنشستگان قرار گيرند و اقدامي بكنند.
پيكر
¤ چهار ماه مي شود كه براي قند و شكر يارانه اي كالابرگ اعلام نشده است. قيمت آزاد قند هم بالاي هزار تومان رسيده لطفاً منعكس كنيد كه مسئولين مساعدت نمايند.
ضيائي از آذربايجان غربي
¤ چرا روزنامه كيهان نسبت به تيتراژ جديد اخبار سراسري شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي كه ديگر هيچ گونه آثاري از انقلاب و 8 سال دفاع مقدس در آن وجود ندارد نمي نويسد.
يزداني از تهران
¤ بنده از كوچ كنندگان به زنجان هستم اما هنوز از مصوبه دولت مبني بر اعطاي مسكن و وام به بنده به رغم گذشت يكسال از مهاجرتم به خارج از تهران خبري نيست.
يك هم وطن
¤ مدتي است كه از اتوبوس هاي پرسرعت استفاده مي كنم. الحق و الانصاف بايد گفت وسيله نقليه راحت و ارزاني است و سرعت بالايي دارد فقط گلايه ام متوجه شهرونداني است كه از اين وسيله استفاده مي كنند ولي متاسفانه مبلغ ناچيز آن را كه يك عدد بليت 20توماني است نمي پردازند و تازه هميشه طلبكار نيز هستند.
مفرشي
¤ اتومبيل پژو 206 صندوقداري را يكسال پيش به قيمت 17ميليون تومان خريدم. بعد از آنكه 25هزار كيلومتر كاركرد استارت آن سوخت و روشن نشد. به چند نمايندگي مراجعه كردم. گفتند اين قطعه در داخل ساخته نمي شود و بايد از خارج كشور خريداري شود چون چاره اي نداشتم قطعه مورد نظر را به قيمت يك ميليون و پنجاه هزار تومان با بنده حساب كردند. عرض مي كنم چرا ايران خودرو ماشيني را توليد مي كند كه خدمات پس از فروش آن در داخل كشور وجود ندارد.
بابايي منير
¤ در اتوبوس هاي خط مترو صادقيه- پرند كه ريالي هستند و جداسازي خانم ها از آقايان به اجراء گذاشته نمي شود. اكثر مسافرين اين خط دختر و پسر دانشجو هستند كه متأسفانه برخي رعايت شئون انساني و اسلامي را نمي كنند. به مسئولين خط هم اعتراض كرديم جواب دادند جداسازي خانم ها از آقايان فقط به اتوبوس هاي داخل شهري اختصاص دارد آيا اتوبوس هاي بين شهري آزاد هستند كه هرگونه خواستند عمل كنند؟
مجردفرد
¤ يك سال است كه قانون بيمه كارگزاران دفاتر مخابراتي روستايي و پرداخت سنوات آنان به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده ولي مسئولين مخابرات زير بار اجراي اين مصوبه نمي روند و حق و حقوق ما كارگزاران دفاتر مخابرات روستايي ضايع ميشود.
حاج علي
¤ در مورد احداث راه علي آباد كتول به شاهرود از طريق جنگل ابر مديرعامل جنگل داري محيط زيست منطقه با اعلام اين كه با احداث راه مذكور بيش از يك ميليون درخت كهنسال صد ساله نابود ميشود به شدت با آن مخالفت كرد. بعنوان يك كسي كه بارها از جاده قديمي اين منطقه تردد كرده ام عرض مي كنم مجموع درختچه و بوته هاي گياهي كه در طول مسير موردنظر قرار گرفته از 100 هزار اصله تجاوز نمي كند. ايشان آمار يك ميليون اصله درخت را از كجا آورده است كه حتي بومي هاي منطقه نيز تعجب مي كنند.
حسيني
¤ موج راديو سلامت در تبريز دريافت نمي شود. از مسئولين صدا و سيما خواهشمنديم براي رفع اين مسئله اقدام نمايند.
يك شهروند تبريزي
¤ ما ساكنين خيابان رحم خداشرقي واقع در چهارصد دستگاه نازي آباد با پول خودمان اقدام به بازسازي فاضلاب تخريب شده كوچه كرديم ولي متأسفانه نه شهرداري و نه شركت آب و فاضلاب هيچكدام زيربار آسفالت مسير كنده شده نمي روند و از انجام وظيفه شانه خالي مي كنند. هشت ماه تمام نخاله ها در كوچه مانده است و ساكنين در رنج و عذاب هستند.
جباري
¤ 320خانواده فرهنگي ساكن در مجتمع تعاوني مسكن فرهنگيان واقع در خيابان ايثارگران شمالي (فرحزاد) از كنتور برق محروم هستيم اين در حالي است كه از تاريخ درخواست ما براي انشعاب برق 3 سال مي گذرد اما متاسفانه انشعاب برق هنوز وصل و نصب نشده است. از اداره برق شميران تقاضاي رسيدگي داريم.
زاهديان
¤ پيچ خطرناك ما بين بخش «آبگرم» به سمت «تاكستان» فاقد هر گونه علامت راهنمايي و رانندگي است به طوري كه نبود اين علائم باعث چهار تصادف در ماه جاري شده است.
مكرمي
پاسخ شهرداري منطقه 15
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 11/8/88 در خصوص وجود انبار چاي چند هكتاري متروكه در محله اسلام آباد افسريه به آگاهي مي رساند براساس مصوبه كميسيون ماده پنج بخشي از ملك مذكور در طرح گذر قرار گرفته و قسمتي از آن نيز داراي كاربريهاي مسكوني، فرهنگي، آموزشي، مذهبي و فضاي سبز مي باشد و شهرداري منطقه 15به منظور تامين سرانه هاي مورد نياز محله مذكور توافقات اوليه را با مالكين ملك انجام داده و با نهايي شدن آن بخشي از تقاضاي شهروندان در ارتباط با ايجاد مراكز اجتماعي، فرهنگي و فضاي سبز محقق خواهد شد.
پاسخ شهرداري منطقه يك
در پاسخ به پيام مندرج در مورخ 15/7/88 با عنوان طرح تكميل خيابان ياران جهت اطلاع و تنوير افكاري عمومي به اطلاع مي رساند: محدوده مورد نظر از زمين هايي است كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي به تعاوني مسكن ادارات واگذار شده است و احداث خيابان مزبور در شرح وظايف سازمان مسكن بوده و متأسفانه با اسكان مردم در واحدهاي مسكوني و مراجعه مكرر آنها به شهرداري، احداث اين خيابان در اعتبارات سال 87 پيش بيني و به تناسب اعتبار تخصيص يافته آغاز شده و در حال حاضر 60درصد خيابان مورد نظر احداث شده است.

 سفير ايران در فرانسه: شانتاژ رسانه اي درباره «كلوتيد ريس» از سوي مقامات فرانسوي عجولانه است

سفير ايران در فرانسه خواستار حفظ آرامش و پرهيز از شانتاژ رسانه اي درباره پرونده «كلوتيد ريس» فرانسوي كه در جريان اغتشاشات اخير تهران به جرم جاسوسي دستگير شده است، شد.
به گزارش فارس، «سيد مهدي ميرابوطالبي» در گفت وگو اختصاصي با نشريه فرانسوي «لاووآدونور» در پاسخ به اين پرسش كه آيا افراد در ايران بخاطر حضور در تظاهرات مخالفان و گزارش آن از طريق پست الكترونيكي محاكمه مي شوند، اعلام كرد: «آيا شما واقعاً فكر مي كنيد كه اين تنها دليل است؟ اين دختر جوان در حال سپري كردن يك روند قضايي است و اين اصلا سياسي نيست. تا زماني كه حكم قاضي صادر نشده بايد از هرگونه پيش داوري اجتناب كرد. مهم نيست چه كسي صحبت و اظهارنظر خواهد كرد اما اين اظهارنظرها چيزي جز پيچيده تر كردن بيشتر پرونده به دنبال نخواهد داشت. تنها توصيه من به دوستان فرانسوي ام اين است كه از شانتاژ رسانه اي پرهيز و دوري كرده و فضايي آرام را فراهم كنند. قوه قضاييه در ايران نيز همچون فرانسه، از استقلال كامل برخوردار است.»
وي در ادامه در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص ميزان گناهكار بودن اين دختر فرانسوي تصريح كرد: پرونده دست من نيست و من ترجيح مي دهم از اظهارنظر در اين باره خودداري كنم. تنها حرف و توصيه من اين است كه نگوييد او بيگناه است و درباره اين اتهام و آن اتهام قضاوت و اظهارنظر نكنيم و بگذاريم قوه قضاييه كار خود را انجام دهد. ميرابوطالبي در پايان درباره احتمال رخ دادن اشتباه قضائي و سخن خبرنگار اين نشريه كه گفت در فرانسه هم اشتباهات قضائي وجود دارد، تأكيد كرد: «بله. احتمال بروز چنين خطاها و اشتباهاتي وجود دارد، اين كه كسي بي دليل به زندان بيفتد براي ما مايه افتخار نيست.»
كلوتيد ريس 24 ساله كه از روز يكم ژوئيه گذشته به اتهام شركت در ناآرامي هاي انتخاباتي اخير ايران بازداشت شده بود، پس از 45 روز بازداشت با قيد ضمانت از زندان اوين آزاد شد. اقدام عليه امنيت ملي از طريق حضور در تجمعات و اغتشاشات مورخه 25 و 27 خردادماه و همچنين جمع آوري اخبار، اطلاعات و تهيه تصاوير از اين اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمي سفارت فرانسه از جمله اتهامات «ريس» است.
پدر «ريس» از اعضاي كميسارياي انرژي هسته اي فرانسه و مادر وي عضو ارتش اين كشور است.
ريس هفته گذشته در جلسه دادگاه انقلاب تهران حاضر شد و پس از آن به سفارت فرانسه بازگشت و هم اكنون در انتظار صدور حكم قاضي به سر مي برد.

 كاظمي قمي: گروهك منافقين در گام اول به استان سماوه تبعيد مي شوند

سفير ايران در عراق از تصميم و تلاش دولت اين كشور براي انتقال مكان اعضاي گروهك منافقين از پادگان اشرف به استان سماوه خبر داد.
حسن كاظمي در گفت وگو با فارس تصريح كرد: براساس اطلاعات ما دولت عراق در گام اول در صدد تهيه مقدمات انتقال اعضاي اين گروهك از پادگان اشرف به استان سماوه است.
توصيه به زائران در ايام عرفه
كاظمي قمي درباره زندانيان ايراني كه به دليل ورود غير قانوني به خاك عراق در زندان هاي اين كشور به سر مي برند با تاكيد بر اينكه ما همچنان موضوع آزادي اين افراد را دنبال مي كنيم، اظهار داشت: نخست وزير عراق درخواست عفو اين افراد را مطرح كرده و اين درخواست به شوراي رياست جمهوري عراق رفته كه دو مقام از سه مقام اين شورا آن را امضا كرده اند ولي متاسفانه يكي از مقامات آن را امضا نكرده كه ما در تلاشيم موافقت ايشان را براي امضاي اين درخواست كسب كنيم.
وي به زائران ايراني كه قصد عزيمت به عراق در ايام عرفه را دارند توصيه كرد كه به صورت قانوني و در قالب كاروان هاي زيارتي به اين كشور سفر كنند تا مشكلي پيش نيايد.

 خط لوله گاز ايران - تركمنستان ماه آينده افتتاح مي شود

رئيس جمهور اواخر ماه جاري جهت افتتاح خط لوله انتقال گاز بين ايران و تركمنستان سفر خود به عشق آباد را آغاز مي كند.
دكتر محمود احمدي نژاد در ديدار رئيس پارلمان تركمنستان با تاكيد بر اين مطلب كه همكاري هاي خوبي ميان جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان صورت گرفته است گفت: افتتاح خط لوله انتقال گاز بين جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان موجب تحكيم هرچه بيشتر روابط برادرانه و دوستانه خواهد شد.
خانم «آقجانوربردي آوا» رئيس پارلمان تركمنستان نيز ضمن ابلاغ سلام گرم رئيس جمهور، دولت و ملت تركمنستان به دكتر احمدي نژاد گفت: اراده روساي جمهور دو كشور بر گسترش و تعميق مناسبات عشق آباد و تهران استوار است.
وي با ابراز قدرداني دولت تركمنستان از تلاش سازنده جمهوري اسلامي ايران براي تقويت همكاري ها در زمينه انرژي، گفت: رئيس جمهور، دولت و ملت تركمنستان منتظر سفر شما به تركمنستان براي افتتاح خط لوله انتقال گاز ميان تركمنستان و ايران هستند.
وزير امورخارجه كشورمان هم در ديدار جداگانه با رئيس پارلمان تركمنستان مناسبات تهران و عشق آباد را در همه زمينه ها مثبت و رو به رشد خواند و بر تقويت و گسترش اين مناسبات تاكيد كرد.
متكي در اين ديدار با اشاره به روابط رو به رشد دو كشور، اظهار داشت: همكاري هاي پارلماني بين دو كشور موجب تسهيل همكاري ها در ديگر بخش ها خواهد شد و مناسبات تحت مديريت روساي جمهوري دو كشور پيشرفت هاي خوبي داشته است.
وزير امور خارجه كشورمان با ارزيابي همكاري هاي منطقه اي و بين المللي دو كشور، خاطرنشان كرد: ايران و تركمنستان همكاري هاي خوبي در اكو، سازمان كنفرانس اسلامي، خزر و سازمان ملل دارند و اين همكاري ها مي تواند با افزايش رايزني ها وارد مرحله جديدي شود.
آقجا نوربردي آوا نيز با اشاره به مناسبات متين دو كشور، گفت: ما از پيشرفت مناسبات فيمابين خرسند هستيم، اراده روساي جمهور دو كشور بر گسترش و تعميق مناسبات عشق آباد-تهران استوار است.

 علي كردان به رحمت ايزدي پيوست

علي كردان شب گذشته دار فاني را وداع گفت.
به گزارش خبرنگار كيهان علي كردان كه براي مقطعي در دولت نهم وزير كشور بود غروب يكشنبه درگذشت. كردان به دليل ابتلا به بيماري سرطان خون در بيمارستان مسيح دانشوري تهران بستري بود. وي به مدت چند سال معاون سازمان صدا وسيما و پس از آن در دولت نهم قائم مقام وزير نفت و وزير كشور بود و همواره به لحاظ اجرايي به عنوان يك مدير قدرتمند شناخته مي شد.
كيهان اين ضايعه را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم تسليت مي گويد.

 قائم مقام كروبي: انتخابات تمام شده ما هم ديگر بحثي نداريم (خبر ويژه)

قائم مقام كروبي در حزب اعتماد ملي گفت: انتخابات برگزار شده و تمام شده است. ما هم ديگر بحثي راجع به انتخابات نداريم.
منتجب نيا كه با «عصر ايران» گفت وگو مي كرد، در پاسخ به پرسش هاي خبرنگار درباره تناقض ادعاي اطاعت از ولايت فقيه با عملكرد طيفي از اصلاح طلبان، به نقيض گويي پرداخت و سرانجام خبرنگار را متهم كرد كه مانند يك مامور اطلاعاتي، وي را سين جيم مي كند! اين در حالي است كه خبرنگار مذكور، همكار نشرياتي نظير اعتماد، شهروند امروز و گزارش است.
قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي در اين مصاحبه درباره عملكرد غيرقانوني كساني چون موسوي و كروبي و خاتمي گفت: آنها مواضعي راجع به انتخابات داشتند نه عليه نظام يا مخالفت با رهبري. اصلا معنا ندارد و معقول نيست كه اين چهره ها بخواهند موضعي عليه نظام داشته باشند.
وي درباره عدم تمكين به نتيجه انتخابات و رهنمود رهبري، گفت: خود ما پس از انتخابات خدمت مقام معظم رهبري رفتيم. ايشان به ما گفتند حرف هايتان را عريان و بي پرده بزنيد. ما هم دلايلمان را ارائه كرديم. حتي پيشنهاد داده شد كه كميته حقيقت يابي، انتخابات را بررسي مجدد كند. ايشان هم فرمودند پيشنهاد بسيار خوبي است. ما هم خوشحال شديم. ولي پس از آن ما ديديم كه جريان ديگري اتفاق افتاد تا زماني كه رهبري موضع گرفتند و گفتند انتخابات صحيح بوده و ديگر مخالفتي صورت نگيرد. آقايان موسوي و كروبي و خاتمي بعد از صحبت رهبري ديگر چيزي راجع به صحت و سقم انتخابات نگفته اند.
گفتني است برخلاف اين ادعا، موسوي و كروبي حاضر به همكاري با شوراي نگهبان در بازشماري آرا نشدند و زير تعهد قبلي خود زدند در حالي كه شوراي نگهبان پذيرفته بود حتي سربرگ ها را نيز مجددا كنترل كند. علت هم اين بود كه آنها بهتر از هركسي مي دانستند اصل ماجراي تقلب، بهانه جويي براي اغتشاش است. پس از آن نيز اين افراد در مناسبت هاي مختلف نظير 13آبان و روز قدس كه مناسبت هاي ملي و ضد استكباري- ضدصهيونيستي بود، خواستار قدرت نمايي مخالفان و معترضان به نظام شدند!
منتجب نيا با انكار دعوت موسوي و كروبي به حاشيه آفريني در راهپيمايي ملي روز قدس و 13آبان مدعي شد اين تجمعات حاشيه اي را آنها راه نينداخته اند و نگفته اند چه شعاري بدهند. وي همچنين گفت: «رهبري گفته تجمع خياباني در كار نباشد. اين شامل تجمعات رسمي نمي شود.» او البته اشاره اي به اين واقعيت نكرده كه وقتي دعوت به ايجاد تقابل در كار راهپيمايي هاي ضد آمريكايي و ضدصهيونيستي مي شود تا به خيال خود به گروكشي و قدرت نمايي در برابر انتخاب مردم بپردازند، فرصت و ميداني براي جولان ضدانقلاب فراهم مي شود. متاسفانه امثال كروبي و موسوي بر چنين خيانتي اصرار هم ورزيدند. چرا كه خيال مي كردند اين گونه مي توان امتياز گرفت. عناصر فرصت طلب در تجمعات رسمي مذكور، با حذف مرگ بر آمريكا و اسرائيل و «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي»، شعار جمهوري ايراني سر دادند اما آقاي منتجب نيا با وجود نقش آفريني مستقيم امثال كروبي و موسوي در اين ماجرا، از آنها سلب مسئوليت مي كند.
منتجب نيا در مصاحبه با عصر ايران، آشوبگران را «جمعيت افسارگسيخته» معرفي كرد كه از كسي تبعيت نمي كنند اما توضيح نداد كه پس چرا سران اصلاح طلبان اصرار دارند اختيار خود را دست اين جماعت افسارگسيخته بسپارند.
قائم مقام كروبي درباره مردود شدن كروبي و خاتمي و موسوي در آزمون پس از انتخابات هم گفت: من قبول ندارم كه رهبري منظورشان از مردودشدگان آقايان كروبي و موسوي و خاتمي بوده است... من خواهش مي كنم بحث مصداقي نكنيد. خيلي راجع به ولايت فقيه بحث نكنيد. ما زماني ولايت فقيه را مي خوانديم كه شما شايد به دنيا نيامده بوديد(!) ما عمرمان در رابطه با ولايت فقيه بوده و به خود ولي فقيه هم معتقد هستيم.
وي سپس خطاب به خبرنگار اصلاح طلب گفت: من و شما زياد سينه چاك نكنيم و از ولي فقيه جلوتر نرويم. بحث مصداقي هم نكنيم. من احساس مي كنم شما مشغول مصاحبه كردن نيستيد بلكه داريد كار ديگري انجام مي دهيد.
منتجب نيا در پي واكنش خبرنگار مبني بر اينكه «من دارم سؤالاتم را مي پرسم، اين چه اشكالي دارد» گفت: شما مامور اطلاعات نيستيد كه ما را سين جيم كنيد. شما الان در مقام قاضي و مامور اطلاعات داريد بحث مي كنيد. سؤال هاي مصداقي نكنيد. زود هم تمام كنيد كه كار داريم(!)... سؤالات انحرافي نپرسيد. مي خواهيد بگوييد اين طرف ضدانقلاب و دشمن ولي فقيه است و بعد هم من يك چيزي بگويم و آن وقت شما بگوييد تو ضد انقلابي.

 دفاع موسوي از جنايات آمريكا ، شاه را شرمنده كرد! (خبر ويژه)

نامزد متقلب و دروغگوي انتخابات رياست جمهوري، 3 هفته پس از صدور بيانيه اي به نفع آمريكا و دعوت به تشنج و اغتشاش به بهانه يوم الله 13 آبان سعي كرد قضاي آن را به جا آورد اما...
ميرحسين موسوي 3 هفته پس از بيانيه كذايي و 2 هفته پس از رسوايي حاميان گروهكي اش در روز ملي مبارزه با استكبار جهاني، بالاخره نامي از آمريكا برد و از ماجراي 28 مرداد 1332 انتقاد كرد. اين در حالي است كه سال ها پيش حتي مادلين آلبرايت هم نسبت به ماجراي 28 مرداد ابراز تأسف كرده بود. موسوي در اظهارات اخير خود كه به صورت ويدئويي ضبط و در رسانه ها و سايت هاي اينترنتي ضد انقلاب منتشر شد، در ادامه مغالطه گري هاي خود مي گويد: 13 آبان امسال با نحوه شركت مردم در خيابان ها و حضور در صحنه به يك خاطره بزرگ براي مردم ما تبديل شد. در اوايل انقلاب مراسم و روزهاي گوناگوني داشتيم، به تدريج به دليل تكرار زياد عدم نوآوري دور شدن از مبدأ و منبع چه بسا انگيزه هايي كه براي آن روزها و مراسم بود دور شديم و فراموش كرديم چه فضايي در كشور حاكم بوده و ارزش هاي بنيادي كه منجر به اين مراسم و اتفاقات مي شد را از ياد برديم.
وي كه در بيانيه مربوط به 13 آبان حتي حاضر نشده بود اسمي از جاسوسخانه آمريكا آورده و لااقل انتقادي متوجه عملكرد گذشته رژيم استكباري آمريكا كند، اكنون مي گويد: «مهم ترين حادثه 13 آبان اشغال لانه جاسوسي و گرفتن سفارت آمريكا بود. دلايل آن هم روشن است. مسئله كودتاي 28 مرداد و نوع فعاليت هاي آمريكا در حمايت از رژيم شاه، سركوب و كشتن مردم و غارت اقتصادي كشور و حضور چند ده هزار مستشار آمريكايي در كشور ما بود. اگر به جاي آمريكا، انگليس يا روسيه هم بود همين اتفاق بر ضد روسيه و انگليس رخ مي داد. مردم ما مخالف دخالت بيگانگان در سرنوشتشان هستند. تسخير سفارت آمريكا واكنشي نسبت به اين مسئله بود به خصوص بعد از بردن شاه به آمريكا و پس از آن جناياتي كه مرتكب شده بود.»
اين نامزد ناكام مورد حمايت آمريكا بي آنكه درباره بيانيه ضدانقلابي اش توضيح دهد مدعي شد: توجه به ريشه هاي تاريخي 13 آبان در طول ساليان گذشته كمي تضعيف گرديد. مردم ما همچنان به بنيان ها توجه دارند. دوست دارند كه كشورشان مستقل باشد.
موسوي در اظهارات خود توضيح نداد حضور پرشور و كم سابقه ملت در راهپيمايي امسال روز ملي مبارزه با استكبار چه نسبتي با عملكرد او دارد كه به طور كامل از سوي دولت مستكبر آمريكا - و به ويژه به خاطر شيرين كاري هاي روز قدس و 13 آبان- مورد تشويق و تمجيد و حمايت قرار گرفت؟ موسوي همچنين متعرض اين مسئله نشد كه اگر آمريكايي ها از شاه معدوم به خاطر خيانتش به ملت ايران و نوكري براي منافع غرب حمايت مي كردند، چرا مشابه همين حمايت ها را از اين نامزد ناكام انتخابات هم انجام مي دهند؟ يا چرا طيفي از سياست بازان حامي وي با سفارت انگليس در تماس بودند؟ موسوي همچنين بايد روشن كند كه چرا برخلاف موج شعارهاي ضد آمريكايي ملت ايران، چند ده نفر آشوبگر ورشكسته مدعي حمايت از وي- كه به دعوت شخص او و رسانه هاي ضد انقلاب خارجي تحريك شده بودند- حاضر نشدند شعار مرگ بر آمريكا سر دهند و به جاي آن عليه نظام و انقلاب شعار دادند و حتي تا مرز ستايش رژيم منحوس پهلوي پيش رفتند؟
نامزد احزاب افراطي در اين مصاحبه به وضوح تلاش داشت به معدود نيروهايي كه در كنار وي مانده اند روحيه و «شهامت»! بدهد و بگويد ما شجاعت داريم. وي همچنين مدعي شد به هر هزينه اي كه لازم باشد تن مي دهيم. اين اظهارات وي تيتر يك شبكه هايي نظير بي بي سي، راديو فردا، راديو آمريكا و... شد.
موسوي در بخش ديگري از اظهاراتش به طرح هدفمند كردن يارانه حمله كرد و مدعي شد دولت يارانه ها را مضر و زشت مي داند و دنبال حذف يارانه ها و تلخ كردن كام مردم است.
برخلاف اين ادعاي عوام فريبانه، آن چه كه دولت به دنبال آن است و از سوي نمايندگان مجلس نيز تصويب شده، «هدفمند كردن پرداخت يارانه ها» است. به عبارت ديگر طبق قانون مصوب قرار است به جاي توزيع كور و بي هدف يارانه ها- كه سوغات عملكرد مستمر حاميان سياسي آقاي موسوي است و منابع مالي و يارانه هاي توزيعي را در جيب عناصر فرصت طلب و رانت خوار مي ريزد - بخشي از اين يارانه ها، صرف حمايت از توليد و سرمايه گذاري داخلي شود و بخش ديگر آن با اولويت بندي در ميان طبقات محروم تر و دهك هاي درآمدي پايين توزيع گردد و در واقع حق به حقدار برسد.
برخي تحليل ها حاكي از آن است كه اظهارات تازه ميرحسين موسوي به خاطر انتقاد گسترده مردم و نخبگان از آشوب طلبي وي و باند همراهش - آن هم با سوء استفاده از مناسبت هاي ملي و انقلابي- انجام شده است به ويژه اينكه اين رفتارها نه تنها برخلاف هدفگذاري اوليه، نه تنها اصولگرايان منتقد دولت را همراه نكرده بلكه مردم متديني را نيز كه موسوي را همان نخست وزير روزگار حيات حضرت امام خميني(ره) مي پنداشتند، به وي بدگمان ساخته است.
موسوي به روال چند ماه اخير حاضر نشد حتي يك جمله در تخطئه آشوبگراني كه روز 13 آبان شعارهاي ضد انقلابي سردادند و ماهيت آمريكا و جنبش سبز كذايي را نشان دادند، اظهار نظر كند.

 فدائيان خلق: از جنبش سبز هم آبي گرم نشد! (خبر ويژه)
s

يك عنصر ضدانقلاب مقيم خارج كه پس از تشنجات انتخاباتي آفتابي تر شده و مدعي «جنبش سبز» است، مي گويد آقايان موسوي، كروبي و خاتمي ميان نظام و براندازي آن سرگردانند و به تناقض گويي افتاده اند.
مهرداد مشايخي در سايت اخبار روز (وابسته به گروهك فدائيان خلق) به طيف بندي مدعيان «سبز» اعم از اصلاح طلب و سكولار و خشونت طلب (مجاهدين خلق، سلطنت طلب ها و چپ ها) اشاره كرده و مي نويسد: 4 سال پيش از حركت دوم خرداد با عنوان سرگرداني ميان نظام و جنبش ياد كردم و با تاسف، امروز اين سرگرداني همچنان پابرجاست و رهبري كنوني جنبش سبز را به تناقض گويي دچار ساخته است. آنها هر از گاهي از قانون اساسي و جمهوري اسلامي سخن گفته و حاميان را دچار ترديد مي كنند.
وي تاكيد كرد در صورت ادامه روند سرگرداني فعلي، نيروهاي سكولار به تدريج با احساس ياس و سرخوردگي، طبعا به انفعال يا راديكاليسم بيشتر روي خواهند آورد.

 برد موشك هاي حزب الله تا 300 كيلومتر افزايش يافته است (خبر ويژه)

يك تحليلگر صهيونيست از وجود ده ها هزار موشك در زرادخانه هاي حزب الله لبنان خبر داد.
الوف ين مي گويد: حزب الله لبنان موشك هايي در اختيار دارد كه برد آن به 140 كيلومتر مي رسد و اين غير از موشك هاي كاتيوشا و فجر 5 است كه وزن آن به 500 كيلوگرم مي رسد و اگر به ساختماني اصابت كند به طور كامل آن را منهدم مي كند.
وي همچنين گفته است: حزب الله همچنين موشك هايي با برد 250 تا 300 كيلومتر را در اختيار دارد. اين موشك ها مي توانند يك منطقه را به طور كامل ويران كنند. حزب الله البته تمايلي به درگيري ندارد.
گفتني است حزب الله لبنان در جنگ 3 سال پيش، تا 30 كيلومتري تل آويو را مورد اصابت موشك قرار داد.

 عصبانيت سخنگوي مهندس از ناكارآمدي تحليل ها عليه ايران (خبر ويژه)

سخنگوي ميرحسين موسوي و سبزها در خارج - نامي كه محسن مخمل باف به خود مي دهد - با حضور در يك موسسه ضد ايراني آمريكا تاكيد كرد تحريم ها عليه ايران كافي نيست و اوباما بايد تحريم ها را افزايش دهد.
به گزارش وال استريت ژورنال، مخمل باف اخيرا در مهماني ناهار موسسه كارنگي با حضور عده اي از عناصر ضد انقلاب ايراني و آمريكايي شركت كرد و طي سخناني خواستار تشديد تحريم هاي آمريكا عليه ايران شد. وي گفته است: سران مخالفان حكومت از تلاش هاي آمريكا براي مهار تمايلات هسته اي ايران پشتيباني مي كنند. مطمئنا مذاكره بهتر از جنگ است اما آيا آمريكا مي تواند مذاكره بدون نتيجه را ادامه دهد؟ تحريم ها عليه دولت ايران ضروري است به شرط اينكه به سرعت اعمال شود در غير اين صورت تاثيري نخواهند داشت.
وي با تشكر از حمايت هاي اوباما از آشوبگران گفت: اين ميزان حمايت واشنگتن كافي نيست و ما قطعا از اوباما مي خواهيم از ما حمايت كند.
مخمل باف در عين حال براي توجيه خيانت آشكار خود مدعي شد آمريكا بايد دولت ايران را تحريم كند تا آسيبي به مردم نرسد. اين در حالي است كه نوع تحريم ها، مردم يك كشور را مستقيم يا غيرمستقيم هدف قرار مي دهند.
اين مستخدم جديد ناتوي فرهنگي همچنين گفته است: رئيس جمهور آمريكا بايد مخالفان را به رسميت بشناسد. آنها مخالف برنامه هسته اي هستند و نسبت به رفتارهايي نظير اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري در سال 1358 عذرخواهي كرده اند.
وال استريت ژورنال ضمن انتشار اين اظهارات نوشت: مقامات آمريكايي هرچند از مخالفان حكومت در ايران حمايت كرده اند اما مي گويند حمايت علني از مخالفان موجب تضعيف موقعيت آمريكا در مذاكره با تهران بر سر مسئله هسته اي مي شود.
ادعاي حمايت مخمل باف از دموكراسي در حالي است كه يوسفعلي ميرشكاك از دوستان قديمي مخمل باف، در گفت وگو با نشريه پنجره گفته است: در آن روزگار در حوزه هنري يك ديكتاتور بيشتر نداشتيم كسي كه حرف به خرجش نمي رفت آن هم محسن مخمل باف بود. براي زدن پاسباني در زندان خوابيده بود و فكر مي كرد صاحب جهان است الان هم كه ديگر جهاني شده بنده خدا!
وي همچنين گفته است: محسن چماقدار بود و از حيث ذهني هم تحولي پيدا نكرد.
گفتني است برخي عناصر ورشكسته در حالي به رژيم هاي مستكبر دنيا دل خوش كرده اند كه سران همان رژيم ها بارها به درماندگي و ناتواني در مقابل جمهوري اسلامي اذعان كرده اند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14