(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 11 آذر 1388- شماره 19526
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ايران با خروج از NPT به رفتار خصمانه غرب پاسخ دهد
فارين پاليسي: غرب بايد براي حمايت از اصلاح طلبان دست به كار شود
علي اكبر صالحي: سرمايه گذاري براي ساخت 10 سايت جديد كاملاً داخلي است
صفارهرندي: بي قانوني موسوي و كروبي براي كشور مشكل آفرين شد
كلامي با شيرين عبادي پيش از تشكيل جلسه دادگاه
دانشجويان دانشگاه هاي تهران در برابر سفارت انگليس تجمع مي كنند
چگونگي كامل شدن دين در واقعه غدير
دريادار سياري: تمام حركات دشمن در مرزهاي آبي تحت كنترل است
سياح يا جاسوس؟!برخي فعالان سياسي خواستار شدند
ايران با خروج از NPT به رفتار خصمانه غرب پاسخ دهد

به دنبال قطعنامه جديد شوراي حكام آژانس و واكنش رؤساي جمهور و مجلس كشورمان، برخي فعالان سياسي خواستار خروج ايران از معاهده NPT به منظور پاسخگويي به رفتار خصمانه غرب شدند.
«محمدكاظم انبارلويي» عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسلامي و سردبير روزنامه رسالت، در گفت وگو با فارس با اشاره به قطعنامه جديد آژانس عليه كشورمان به رغم اعتمادسازي ايران اظهار داشت: آژانس مظهر خودنمايي كشورهاي داراي سلاح هسته اي جهان است.
وي با بيان اين كه كشورهاي غيرمتعهد و سازمان كنفرانس اسلامي، صلح آميز بودن برنامه هسته اي كشورمان را پذيرفته اند خاطرنشان كرد: 4 يا 5 كشور هستند كه خود را جامعه جهاني مي دانند كه اين كشورها تلاش مي كنند تا با منحرف كردن افكار عمومي چهره ايران را در جهان منفي نشان دهند.
انبارلويي با اشاره به واكنش قاطعانه رئيس مجلس شوراي اسلامي در هشدار به كشورهاي 1+5 يادآور شد: ملت ايران رفتار خود را در قبال غرب تغيير خواهد داد و بهترين تغيير خروج از معاهده NPT است.
سردبير روزنامه رسالت تصريح كرد: رفتار خصمانه غرب عليه كشورمان تا زماني كه ايران از معاهده NPT خارج نشود، به پايان نخواهد رسيد. البته بايد گفت كه قطعنامه هاي آژانس عليه ملت ايران، موجب انسجام و استحكام وحدت ملي در جامعه خواهد شد.
در همين رابطه «سيدكمال سجادي» سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز با اشاره به قطعنامه ضد ايراني آژانس، اظهار داشت: اين قطعنامه با اهداف سياسي از سوي كشورهاي داراي كلاهك هسته اي عليه كشورمان كه خواهان خلع سلاح كشورهاي مجهز به زرادخانه هاي هسته اي است، صادر شده است.
وي افزود: دولت ضمن در نظر گرفتن راه هاي مناسب براي برخورد با چين، روسيه و غرب، خروج از معاهده NPT را بايد مورد بررسي قرار دهد.

 با تأكيد بر شباهت هاي انقلاب نارنجي اوكراين و حركت اصلاح طلبان
فارين پاليسي: غرب بايد براي حمايت از اصلاح طلبان دست به كار شود

يك مجله آمريكايي طي گزارشي با اشاره به شروع جنگ نرم در ايران و شباهت آن با انقلاب نارنجي اوكراين به ارايه برخي راهكارها پرداخت كه دولت آمريكا مي تواند در كمك به موفقيت انقلاب سبز در ايران به كار گيرد.
مجله آمريكايي «فارين پاليسي» در اين گزارش به بررسي شرايط انقلاب رنگي پرداخته و در تحليل خود تاكيد كرد كه آنچه در ايران در جريان است «جنگ نرم» است و نه «انقلاب رنگي». در اين گزارش با عنوان «جنگ نرم ايران» آمده است: دولت «باراك اوباما» نبايد دموكرات هاي آماده نبرد ايران را رها كند. در اين جا به اين موضوع مي پردازيم كه آمريكا چطور مي تواند به انقلاب سبز كمك كند تا به موفقيت برسد.»
به گزارش فارس، اين مجله آمريكايي متعلق به بنياد كارنگي با اشاره به اغتشاشات پس از انتخابات به صورت تلويحي اين اغتشاشات را ناكام ارزيابي كرده و تصريح كرد: هم اكنون خبرهاي فاش شده از تهران طي هفته جاري از اين امر حكايت دارد كه تلاش ايدئولوژيكي پيچيده تري در حال وقوع است و اين همان «جنگ نرمي» است كه روزنامه آمريكايي «نيويورك تايمز» پيشتر از آن نام برده بود.
فارين پاليسي در ادامه به عنوان مصداق براي آغاز جنگ نرم در ايران ادعاي جالبي را طرح كرده كه براساس آن ايران جنگ نرم را با استخدام معلمان بسيجي در مقطع ابتدائي مدارس آغاز كرده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: «رهبران ايران ادعا مي كنند كه آنها با چيزي جز يك «انقلاب رنگي» تحت رهبري غرب مواجه نيستند، همانند همان اقدامي كه هم پيمانان روسيه در اوكراين انجام دادند، جايي كه انقلاب نارنجي سالهاي 2004 و 2005 با شوق دموكراتيك خيابان ها را فرا گرفت. اما انقلاب نارنجي، جلوه حقيقي خشمي رايج بود و توطئه اي نبود كه از سوي واشنگتن و يا بروكسل هدايت شده باشد. اگرچه حكومت دموكراتيك اين انقلاب را حمايت مي كرد. » با اين حال اين نشريه به كمك هاي مالي و رسانه اي و تبليغاتي كه غرب در مدت جريان انقلاب هاي رنگين از مخالفين داشت اشاره اي نمي كند، هرچند در ادامه همين ادعا را نيز نقض كرده و نوشت: ديپلمات هاي غربي مي توانند از تجربياتي كه در «كي اف» بدست آمد بهره بگيرند تا به «جنبش سبز» در تهران كمك كنند. آمريكا و مخصوصاً اروپا بايد اقداماتي بيشتر انجام دهند تا ضمن پايبند بودن به درخواست ها براي داشتن دولت منتخب دموكراتيك، اين «ايران ديگر» را ترويج كرده و با آن وارد تعامل شوند.
فارين پاليسي همچنين مقايسه اي ميان ايران و اوكراين انجام داده و بر همين اساس اين تحليل را مطرح كرده است كه مي توان برخي رفتارها در انقلاب نارنجي را درباره ايران نيز به كار بست.
اين بررسي تاريخي به وضعيت انتخابات پارلماني اوكراين اشاراتي مي كند و با متصل كردن تجربه اوكراين به ايران نوشت: اما اين وضعيت، در سال 2002 نمو پيدا كرد. براي اولين بار، راي دهندگان اوكرايني در انتخابات پارلماني عليرغم بي نظمي ها، دخالت هاي دولتي و خشونت عليه اصلاح طلبان، حمايت قاطع خود را از مخالفان اعلام كردند. به دنبال آن، واشنگتن و دولت هاي اروپايي نيز به مخالفان اوكراين ملحق شده و از فشار براي برگزاري انتخاباتي مستقل و بي طرفانه استفاده كردند. سازمان هاي ناظر بر انتخابات نيز به تقويت اين پيام كمك كردند. ديپلماسي كمك كرد تا انتخابات بعدي به موضوعي بين المللي تبديل شود و تنها از يك نگراني داخلي خارج شود. اين مسئله نيز بايد يك هدف مهم در ايران باشد.
اين گزارش افزود كه به عنوان بخشي از ابتكار عمل اوكرايني، واشنگتن كمك كرد تا در اوكراين اتحادي چندجانبه و موثر با اتحاديه اروپا شكل گيرد. همسايه اوكراين، لهستان نيز با توجه به تجربياتي كه از گذار دموكراتيك داشت، نقشي مهم را در اين مسئله ايفا كرد.
بنابراين، انتخابات ناسالمي مجدداً در دسامبر 2004 در حالي برگزار شد كه مخالفان از خطوط ارتباطي با جامعه بين المللي استفاده مي كردند. نظرسنجي هاي انجام شده نشان از ترديد در اعتبار نتاج رسمي راي گيري داشت. و هرچند اين تغيير از داخل اوكراين سرچشمه گرفته بود، فشارهاي تكميلي از خارج، نقشي مهم را در حمايت از مقاومت بدون خشونت ايفا كرد، مقاومتي در برابر رژيمي منفور كه زمان آن به سر رسيده بود.
بنابراين گزارش، البته ايران، اوكرايني ديگر نيست. ايران متعلق به سازماني منطقه اي از جمله سازمان امنيت و همكاري در اروپا و يا اتحاديه اروپا نيست و هيچ تمايلي نيز به پيوستن به چنين گروه هاو سازمانهايي ندارد. ديپلماسي خلاقانه مي تواند نقاط فشار مشابهي را براي استفاده بيابد.
يك استراتژي موثر كه از تجربه اوكراين گرفته شده، براي مثال، شامل سران خارجي دولت ها مي شود كه ميزگردهايي را از احزاب گوناگون دموكراتيك با ميانجيگران خارجي تشكيل مي دهند. در مورد اوكراين، اين به اين معنا بود كه «الكساندر واسينسكي» رئيس جمهور لهستان به طور مستقيم با «لئونيد كوچما» رئيس جمهور اوكراين وارد تعامل شود و ديداري را ميان «ويكتور يوشچنكو» رهبر مخالفان و «ويكتور يانوكويچ»، برگزار كند. براي ايران، كانديداهاي ممكن براي بر عهده گرفتن چنين نقش ميانجيگري مي تواند «نيكلا ساركوزي» رئيس جمهور فرانسه باشد كه مذاكرات ميزگردي را با رهبران ايران و كانديداهاي انتخابات گذشته برگزار كند. وقوع چنين موردي غيرممكن نيست البته در صورتي كه به طور جدي دنبال شود. تهران طي دهه هاي گذشته مكرراً گفت وگوهايي را با دولت هاي اروپايي در خصوص برخي مسائل حساس برگزار كرده است و اين سابقه مي تواند نيروي محركي براي برگزاري گفت وگوهاي اخير باشد. با وجود عملكرد دولت ايران عليه مخالفان، تهران به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت كه درخواست يك رهبر دولت اروپايي مهم را رد كند و اين درخواست به نوبه خود به مطرح كردن ايده اصلاحات كمك مي كند.
«خوزه مانوئل باروسو» رئيس كميسيون اروپا مي تواند در اين ميان، كشورهاي حاضر در بروكسل را در حمايت از يك ابتكار عمل ديپلماتيك معنادار كه شامل گفت وگو در خصوص مشروعيت انتخابات است، متحد كند. اتحايه اروپا به عنوان بزرگترين شريك تجاري ايران، با حدود 35ميليارد دلار تبادلات تجاري در سال گذشته، تاثيرات اقتصادي قابل ملاحظه اي را بر تهران دارد. رهبران اروپايي مي توانند همچنين در جستجوي دخالت (نقش) كشورهايي چون اردن، تركيه و كشورهاي حوزه خليج فارس در گفت وگو با تهران باشند.
اين گزارش افزود: در تمام اين روند، يك مانع سياسي وجود دارد: عقل سليم حكم مي كند كه بحث در خصوص حكومت ايران تنها مذاكرات در حال پيشرفت هسته اي با اين كشور را پيچيده مي كند. اما تاريخ نشان داده كه خلاف اين نيز ممكن است صحت داشته باشد. براي مثال، برخي از بزرگترين قدم هاي غرب در كنترل تسليحات با شوروي سابق در دهه 1980صورت گرفت، هنگامي كه غرب، اين كشور را در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر تحت فشار گذاشته بود.
فارين پاليسي در پايان نوشت: ديگر وقتي براي از دست دادن باقي نمانده است. حتي اگر با برگزاري انتخابات جديد در ايران نيز فاصله بسيار زيادي داشته باشيم، هم اكنون زمان آن است كه از طريق آماده شدن براي نظارت بر انتخابات و فراهم كردن كانالي روباز براي مخالفان به جهان خارج، بنيادي را پايه گذاري كنيم.

 علي اكبر صالحي: سرمايه گذاري براي ساخت 10 سايت جديد كاملاً داخلي است

رئيس سازمان انرژي اتمي ايران با رد سرمايه گذاري خارجي در ساخت 10 سايت جديد غني سازي اورانيوم گفت: سرمايه گذاري در احداث اين سايت ها كاملاً داخلي و توسط ايران صورت خواهد گرفت.
دكتر علي اكبر صالحي عصر دوشنبه در يك كنفرانس خبري مشترك با وزير انرژي روسيه در بوشهر تصريح كرد: ايران به حدود 20 هزار مگاوات برق هسته اي نياز دارد كه در يك افق بلندمدت نيروگاه هاي مورد نياز ساخته خواهد شد كه براي اين منظور روسيه با توجه به همكاري هاي گذشته اش اولويت بالايي در اين پروژه خواهد داشت.
وي گفت: ما نگاه مان به آينده است و در ارتباط با همكاري مان با روسيه خيلي نمي خواهيم به گذشته برگرديم. مشكلات به وجود آمده در روند ساخت نيروگاه بوشهر در برخي مواقع خارج از اراده و در برخي ديگر شرايط زماني بوده است كه تحميل شده است. چيزي كه مي توانم بگويم اين است كه به آينده خوش بين هستم.
وي گفت: با رو به اتمام بودن نيروگاه بوشهر آينده خوبي براي همكاري هاي گسترده تر را پيش رو مي بينم البته نياز به مذاكره و تفاهم اوليه دارد تا اقدام لازم انجام شود.
رئيس سازمان انرژي اتمي درباره زمان راه اندازي نيروگاه بوشهر با ابراز اميدواري نسبت به اين كه اين نيروگاه هرچه زودتر راه اندازي شود، گفت: علاقمند نيستم تاريخ مشخصي را اين جا اعلام كنم اما اطمينان مي دهم براساس وعده هايي كه دوستان روسي به ما داده اند اين نيروگاه هرچه زودتر راه اندازي خواهد شد.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان گفت: مشكل چيلرهاي مورد نياز نيروگاه هسته اي بوشهر حل شده است.
وي در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا هم با بيان اين مطلب تاكيد كرد: يكي از چيلرهايي كه از قبل داشته ايم، مجدداً آماده كار شده و مشكلي از اين جهت وجود ندارد.
معاون رئيس جمهور كشورمان تصريح كرد: روسيه كه طرف اصلي قرارداد نيروگاه بوشهر است، يك چيلر ديگر را به يك كشور ثالث سفارش داده و پول آن را نيز پرداخت كرده است اما آن كشور در ارسال چيلرها تعلل به خرج داده است اگرچه خللي در اراده ما ايجاد نكرده است.
معاون رئيس جمهور در ادامه با اشاره به دستور مقام معظم رهبري درخصوص مستثني بودن شركت هاي توليد و توسعه انرژي اتمي از اصل 44 قانون اساسي گفت: سهام نيروگاه بوشهر تا مدت مديدي در بازار بورس عرضه نخواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا براي ساخت 10 سايت غني سازي اورانيوم سرمايه گذاري خارجي صورت مي گيرد، تاكيد كرد: سرمايه گذاري براي 10 سايت توسط ايران انجام مي شود.
رئيس سازمان انرژي اتمي ضمن تقدير از همكارانش در نيروگاه اتمي بوشهر گفت: به خصوص بعد از اين كه تست 250 بار را پشت سرگذاشتيم اميدواريم تست هاي بعدي را هم به خوبي پشت سر بگذارند تا راه براي راه اندازي هموار باشد.
وزير انرژي روسيه: هيچ معامله اي بر سر برنامه هسته اي ايران صورت نگرفته است
«سرگئي اشماتكو» وزير انرژي روسيه كه همزمان با تست موفقيت آميز 250 بار از نيروگاه بوشهر بازديد كرده بود در اين كنفرانس خبري در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره رأي منفي روسيه در شوراي حكام گفت: خدا را شكر كه بر همه مشهود است كه روسيه هيچ معامله اي عليه ايران انجام نمي دهد.
وي نيروگاه بوشهر را يك نيروگاه منحصر به فرد دانست و گفت: در بحث تجهيزات و تكنولوژي دشواري هايي وجود دارد و تا اينجا كه رسيده ايم نكات منفي همين ها بوده است كه باعث شده پروژه دچار تأخير شود.
وزير انرژي روسيه تأكيد كرد: هيچ معامله اي بر سر برنامه هسته اي ايران صورت نگرفته است و قطعنامه شوراي حكام تصميم 1+5 بود. در عين حال ما معتقديم هنوز راه هايي براي مرتفع كردن اين مسائل وجود دارد و كسي به كسي اعتراض نكرده است. اميدوارم روسيه راهي را براي مرتفع كردن مسائلي كه ميان ايران و آژانس وجود دارد پيدا كند.
وي تأكيد كرد: صريح مي گويم كه اين قطعنامه هيچ تأثيري بر روند ساخت نيروگاه بوشهر ندارد.
وزير انرژي روسيه با اشاره به گفت وگوهاي دوجانبه در سفرش به تهران گفت: در مجموع فضاي گفت وگوها بسيار سازنده بود و در نهايت ما در حالي گفت وگوها را به پايان رسانديم كه نياز به افزايش فعاليت ها ميان دو كشور را ضروري مي دانم و به صراحت اين تمايل از سوي دو طرف بيان شد.
وي ادامه داد: نمي خواهم هيچ ارزيابي درباره اتفاقات پيش افتاده جاري داشته باشم و درباره قطعنامه اي كه درباره ايران صادر شده است فكر مي كنم فدراسيون روسيه نظر خود را اعلام كرده و بر اين نظر تأكيد مي كنم كه هيچ كس هيچ حكمي را براي كسي صادر نكرده است.
آيين نامه حمايت از توليد
10 سايت جديد ابلاغ شد
درپي صدور قطعنامه سياسي ضد ايراني شوراي حكام و تصميم دولت مبني بر ساخت 10 سايت جديد غني سازي اورانيوم براي تأمين سوخت هسته اي و غني سازي با اهداف صلح آميز معاون اول رئيس جمهور ديروز آيين نامه حمايت از توليد تجهيزات نيروگاه هاي هسته اي را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد اصل 139 قانون اساسي، آيين نامه حمايت از توليد تجهيزات نيروگاه هاي هسته اي را تصويب كردند.
براساس اين آيين نامه، وزارت صنايع و معادن و سازمان انرژي اتمي ايران موظفند فهرست مواد اوليه قطعات، ماشين آلات و تجهيزات وارداتي مورد نياز جهت ساخت تجهيزات نيروگاه هاي هسته اي كه قابل توليد در داخل كشور مي باشند با ذكر درصد تعرفه تهيه و به كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ارسال كنند.

 صفارهرندي: بي قانوني موسوي و كروبي براي كشور مشكل آفرين شد

صفارهرندي گفت: تعدادي از كساني كه به موسوي راي دادند با مشاهده حوادث بعد از انتخابات از اين تفكر خود پشيمان شده و حتي از آن اعلام بيزاري مي كنند.
به گزارش خبرنگار كيهان از اردبيل، محمدحسين صفارهرندي در دانشگاه محقق اردبيلي و در جمع دانشجويان اين دانشگاه اظهار داشت: آنهايي كه با استفاده از دلارهاي آمريكا قصد آشوب و براندازي در اين كشور را دارند مي دانند كه هيچوقت كار آنها به نتيجه اي نخواهد رسيد و آنهايي كه با دريافت حقوق ماهيانه از سازمان «سيا» دل به تحركات آمريكا در اين كشور دوخته اند بايد بدانند كه دانشجويان بيدار و متعهد ما با چشمان بيدار و با بصيرت و آگاهي لازم اجازه نخواهند داد اين قبيل افراد در رسيدن به نيت و هدف شوم خود موفق باشند.
وي علاقه مندي و شيفتگي كشورهاي آفريقايي و آمريكايي به نظام اسلامي و انديشه هاي آن را مورد تاكيد قرار داد و افزود: نفوذ قدرت ايران اسلامي آن قدر در اين كشورها اثرگذار بوده است كه حتي از رئيس جمهور ما به عنوان برند موفقيت خود ياد مي كنند و در حقيقت احمدي نژاد را فرزند صالح و شايسته اين انقلاب مي دانند.
هرندي در ارتباط با حضور حداكثري مردم متعهد ايران اسلامي در پاي صندوق هاي راي در انتخابات رياست جمهوري گفت: مشاركت 85 درصدي مردم ايران اسلامي در انتخابات نمونه اي از دموكراسي اسلامي و اعتقادي است.
وي افزود: در نظام اسلامي ما دموكراسي احترام گذاشتن به راي اكثريت مردم است نه اينكه عده اي بخواهند به نام دموكراسي و با چماق و چوب در سطح جامعه آشوب و بلوا ايجاد نمايند و يا انديشه را در قالب قاعده هاي دموكراسي زير سوال ببرند.
هرندي در ادامه گفت: تعدادي از آنهايي كه در انتخابات اخير به موسوي راي دادند و با وضو و عقيده قابل احترام به عرصه انتخابات پا گذاشتند با مشاهده حوادث بعد از انتخابات از اين تفكر خود پشيمان شده و حتي از آن اعلام بيزاري مي كنند.
وي همچنين در پاسخ به سوال دانشجويان در ارتباط با شعار التزام به قانون اساسي ميرحسين موسوي گفت: چنانچه موسوي و كروبي و برخي ديگر از سردمداران احزاب و گروههاي سياسي اصلاح طلب پايبند به قانون بودند هرگز چنين مشكلاتي براي كشور اتفاق نمي افتاد.
هرندي در پاسخ به شعار «ننگ ما وزير فرهنگ ما» هم گفت: ننگ شما وزير فرهنگي است كه به علت تعدد همسراني كه اختيار كرده در حال حاضر در خارج از كشور به سر مي برد.
وي همچنين در پاسخ به شعار «زنداني سياسي آزاد بايد گردد» گفت: ما زنداني سياسي نداريم بلكه آنهايي كه شما مي گوييد زنداني امنيتي هستند كه به خاطر اردوكشي به خيابان ها به حبس افتاده اند.

 كلامي با شيرين عبادي پيش از تشكيل جلسه دادگاه

عاطفه تلقاني- موضوع دادگاه و شكايت را يكي از همكاران به اطلاعم رساند و گفت: سايتها نوشته اند كه خانم شيرين عبادي بخاطر مقاله اي كه مدتها پيش نوشته بودي، از تو شكايت كرده است. شكايت برمي گشت به 9شهريور 1387 و من چهارده ماه بعد، يعني آبان ماه امسال از آن با خبر شدم. علت آن است كه من كارمند روزنامه نيستم و گاهي در كنار فعاليت در تحريريه شبكه خبر براي خبرگزاريها و روزنامه هاي طيف هاي مختلف سياسي نيز قلم مي زنم و تنها چند بار نوشته هايم را از طريق فكس براي تحريريه روزنامه كيهان فرستاده ام و دفتر روزنامه نيز به جز شماره تلفني كه در انتهاي مقاله ام يادداشت كرده بودم و پس از مدتي آن شماره هم تغيير كرده بود، هيچ آدرس و نشانه اي از من نداشت تا از شكايت مطلعم كند. سابقه آشنايي ام با خانم عبادي برمي گردد به قبل از آنكه جايزه صلح نوبل به ايشان اهدا شود. روزگاري كه در برخي فعاليتهاي عام المنفعه با انجمن حمايت از حقوق كودكان همكاري داشتم و در كميته آموزش اين انجمن در خانه كودك ناصر خسرو، بعنوان معلم فارسي و ديكته چهارم و پنجم ابتدايي براي كودكان افغان تدريس مي كردم. اما نوشتن مقاله اي كه منجر به شكايت خانم عبادي از من شد، همزمان با شكسته شدن بتي بود كه من از شيرين عبادي در ذهنم ساخته بودم. زيرا پيشتر تصور مي كردم، تنها زن مسلمان برنده صلح نوبل، با كسب شهرتي جهاني تلاش خود را براي احقاق حقوق انساني ملتش مضاعف خواهد كرد؛ اما متأسفانه پيش بيني ها نتيجه عكس داد. پس قلم به مركب نشست؛ شايد معجزه اي رخ دهد و مدعي صلح و دوستي ملتها، ضديت با ملت خودش را متوقف كند!
سركار خانم عبادي كه تحصيل كرده رشته حقوق است، در متن شكوائيه خود مرا به ايراد تهمت هاي ناروا و تخريب وجهه اجتماعي اش متهم كرده است. بنابراين مناسب ديدم در اين وجيزه، كلامي چند را با ايشان مطرح كنم و پيش از رسيدگي دادگاه، ذهن مخاطبان را به داوري بخوانم، باشد كه در محكمه الهي هر يك از ما براي تمامي گفته ها و حتي نگفته هايمان، حجت و برهاني كافي داشته باشيم.
سركار خانم شيرين عبادي! بعدازظهر آن جمعه پائيزي را به ياد مي آورم كه در حاشيه مراسمي كه براي تجليل از شما برگزار شد، زهرا خدايي كودك افغان، دوان دوان بسويتان آمد و گفت: «خانم عبادي يادتون باشه شما نوبل رو بخاطر من گرفتيدها»! در آن موقع يكي از همراهانتان از دخترك كلاس چهار مي پرسيد: «به توصيه چه كسي اين جمله را گفتي؟»! و كمي آنطرف تر يكي ديگر از حضار كه معتقد بود؛ جايزه صلح نوبل فخرآفرين نيست و همان جايزه اي است كه امثال هنري كيسينجر (قصاب ويتنام) و انورسادات (پيشتاز سازش ننگين با صهيونيست ها) دريافت كرده اند؛ گفت: كي بود و چي بود را رها كنيد؛ مهم اين است كه خانم عبادي از فضاي جديدي كه برايش ايجاد شده چگونه استفاده خواهد كرد. سخنراني شيرين شما در آن بعدازظهر هم اكنون از مقابل ذهنم رژه مي رود و به تلخي با خود مي انديشم، اولين زن مسلمان جايزه صلح نوبل طي پنج سال و اندي چه گام مؤثري براي زنان و كودكان سرزمين خود و ساير زنان و كودكان جهان برداشته است؟! خانم عبادي، يادم مي آيد هنگاميكه در اولين كنفرانس خبري تان پس از دريافت جايزه صلح نوبل شنيدم كه با صداي رسا و محكم اعلام كرديد: «هيچ كشوري حق ندارد به بهانه دموكراسي، حقوق بشر و صلح در مسائل داخلي كشورها دخالت كند1»؛ از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيدم. زيرا دانش آموزان دخترم كه همراه خانواده هايشان عزم بازگشت داشتند علاوه بر ترس از جهل طالبان، از حضور نظامياني كه به بهانه ايجاد امنيت، افغانستان را اشغال كرده بودند به شدت مي ترسيدند. آن كودكان به كودكان ايراني غبطه مي خوردند كه با وجود آنكه استكبار جهاني يكپارچه و مصمم، براي ويراني ايران و غرور ايراني كمر همت بسته بود در طي هشت سال دفاع مقدس حتي لحظه اي واهمه اشغال سرزمين شان توسط بيگانگان را به دل راه ندادند. دانش آموزان افغان من مي ترسيدند. مي ترسيدند تاريخ، تجاوزهاي ناجوانمردانه سربازان آمريكايي نسبت به دختران در ويتنام، ژاپن و عراق را در افغانستان نيز تكرار كند. دختركان من مي ترسيدند از قرباني شدن!
با زلزله تلخ بم، هيجانات فرو نشست و گمانه زني ها درباره اينكه شما چه كار مهمي در خصوص كودكان به انجام خواهيد رساند، آغاز شد. اما انتظارها در انتظار ماند و اتفاقي نيافتاد. باور نكردني اين بود كه مدعي حقوق ملت ها، همانكه زماني اظهار مي داشت: «سخنگوي افراد خاموش جامعه است2»؛ نه تنها كودكان را از خاطر برد، بلكه فراموش كرد در مقابل چشم و گوش خبرنگاران گفته است: «هيچگاه براي كسب قدرت وارد عرصه سياست نخواهد شد3». با ناديده گرفتن حقوق بنيادين ملتش در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه از موضع ايران در موضوع هسته اي به شدت انتقاد كرد و گفت: «ايران نبايد بر حق دستيابي، به انرژي هسته اي اصرار كند.» باور اين سخنان از سوي شما برايم دشوار بود. باور كردني نبود كسي كه روزگاري با افتخار خود را خدمتگزار حقوق بشر مي ناميد، اينك حقوق ملت خود را اين چنين ناديده گرفته و در ايران ستيزي با دشمنان سرزمينش همنوا شده باشد. يادتان مي آيد كه آن وبلاگ نويس معروف درباره اين موضع گيري تان چه نوشت؟ نوشت:«در پروژه غني سازي و پروژه ملي كردن نفت واكنش ابرقدرت هاي وقت به آن بسيار شبيه به هم است. از استدلال هاي شيرين عبادي در خصوص تعليق غني سازي مي توان درباره ماجراي ملي شدن صنعت نفت در دهه 1330 نيز استفاده كرد و حق ايران را براي استفاده عادلانه از درآمد نفتي اش زير سؤال برد. من فكر مي كنم اگر خانم عبادي در زمان مصدق زندگي مي كرد، حتما طرف انگليسي ها را مي گرفت و در كنار انگليسي ها روبروي مصدق مي ايستاد4.»
سركار خانم عبادي، خاطرتان هست پس از انتشار گزارش البرادعي مديركل وقت آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد انحراف نداشتن ايران از فعاليت هاي هسته اي چه گفتيد؟ گفتيد: «من كاري به اين گزارش ندارم. حرف من اينست كه غني سازي بايد هرچه زودتر متوقف شود»5. با شنيدن اين جملات اين سؤال برايم جدي تر شد كه اگر عده اي نقش سرباز پياده نظام سلطه گران را بازي نمي كردند، آيا دشمنان سرزمين عزيزمان هرگز جرأت تهديد، تحريم و انگ زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران را پيدا مي كردند؟ بعنوان يك ايراني مي پرسم: خانم عبادي، شما با چه مجوزي خطاب به سران هشت كشور صنعتي تأكيد كرديد كه در خصوص ايران رويه تحريم در پيش گيرند؟ 6 يادم مي آيد كه پس از ديدارتان با مقامات ارشد برخي از اين كشورها، هنگاميكه تيرتان به سنگ خورد يك گام به عقب برداشتيد تا جايزه صلح تان مورد پرسش قرار نگيرد و اعلام كرديد: «من گفته ام تنها دولت ايران را بخاطر اينكه قطعنامه هاي سازمان ملل را اجرا نمي كند، تحريم سياسي كنيد. يعني سطح روابط تان را با اين دولت از سطح سفارت به كاردار تنزل دهيد». سركار خانم! از شما بعيد است كه از ارتباط تنگاتنگ و درهم تنيده روابط سياسي و اقتصادي بي اطلاع باشيد.
روزي نشريه فرانسوي ماريان به نقل از شما نوشت: «در قطعنامه هاي اول و دوم شوراي امنيت مجازات هايي عليه ايرانيان در نظر گرفته شد؛ اما الان وقت آن است كه اين مجازات ها بيشتر شود؛ مي شود همانطور كه در فهرست مجازات هاي سازمان ملل متحد پيشنهاد شده مجازات هاي وسيع تري را عليه ايرانيان در نظر گرفت»7. آنروز آرزو كردم اين مصاحبه را صراحتاً تكذيب كنيد تا باورهايم نشكند. اما بغض در گلويم شكست. شما تا آنجا پيش رفتيد كه در هر پرونده اي كه به گونه اي خوراكي مناسب براي رسانه هاي ضدايراني محسوب مي شد در لباس وكيل مدافع ظاهر شديد و با پروپاگاندا و ايجاد جنجال رسانه اي عليه ملت فضاسازي كرديد. امروز حق مي دهم به كسانيكه به سخنان شما لبخند زدند وقتي در مقابل دوربين هاي داخلي و خارجي اعلام كرديد: «سعي مي كنم فعاليت هاي خود را گسترش دهم و ثابت كنم كه لياقت دريافت جايزه نوبل را داشته ام»8.
آري شما با ايستادن مقابل ملت خود به واقع به غربي ها ثابت كرديد كه شايسته دريافت اين جايزه بوده ايد. چه ساده بودم آنروز، وقتي گفته هايتان در عمق جانم مي نشست! البته جاي پرسش دارد كه منابع رسمي خبري و سياسي كشورمان در آن زمان با چه انگيزه اي از انتشار ترجمه كامل بيانيه اي كه كميته صلح نوبل به مناسبت انتخاب شما بعنوان برنده اين جايزه صادر كرده بود، خودداري كردند و بيانيه بطور كامل در اختيار افكار عمومي قرار نگرفت تا مردم، خود در مورد جايزه صلح نوبل قضاوت كنند؟ در آن بيانيه از شما به دليل حمايت از بهائيان تقدير و تأكيد شده بود كه «شيرين عبادي تمايل و توانايي خود را براي همكاري با نمايندگان گروه هاي سكولار به اثبات رسانيده است»9.
خانم عبادي شما در مصاحبه با روزنامه لوموند چنان از جنگ ايران و عراق سخن گفتيد كه گويي ايرانيان به مرزهاي كشور همسايه تجاوز كردند و قلب هزاران زن و كودك و پير و جوان را نشانه رفته اند! شما كه خود كاملا با روحيه ايرانيان آشناييد و مي دانيد در عين آنكه به حق خود قانع اند، از حق شان نمي گذرند و در برابر دست درازي و غارتگري سكوت نمي كنند. شما كه عرق ملي و نگاه ملت ايران را به مام وطن مي شناسيد پس چگونه با پيوند جنگ و انقلاب تأكيد كرديد: «مردم ايران عميقاً از نتايج انقلاب اسلامي مأيوس شده اند. به دليل انقلاب و جنگ ايران و عراق، هزاران خانواده، فرزندان و نزديكان خويش را از دست داده اند». آيا شما مطالب اين روزنامه را تكذيب مي كنيد و اعلام مي كنيد كه از قول شما آسمان و ريسمان بافته اند؟!
خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل! شما را به مرور گذشته دعوت مي كنم. شمايي كه با دادن آدرس غلط به دشمنان، نهاد مقدسي همچون سپاه پاسداران را تروريست مي خوانيد؟! به خاطر داريد كه بني صدر چه خوابي براي سرزمين عزيزمان ديده بود. شما بگوييد، اگر در آن روزهاي پرفراز و نشيب سپاه پاسداران وارد عمل نمي شد كودكاني كه بخاطرشان جايزه گرفتيد، در زير چكمه هاي رژيم بعثي عراق چگونه روزگار مي گذراندند؟!
شما در شكايت خود، مرا به توهين و افترا متهم كرده ايد. از شما مي خواهم انصاف بدهيد؛ دادن آدرس غلط به دشمنان يا ديكتاتوري خواندن نظام مردم سالار ايران اسلامي و تروريست خواندن نهاد مقدسي همچون سپاه پاسداران كه همراه با سرافرازان جان بركف ارتش براي حفظ اين آب و خاك، هستي خود را در طبق اخلاص نهادند، سياه نمايي به شمار نمي آيد؟!
چگونه مي توان بر روي حقايق چشم بست، وقتي سخنان غيرمنصفانه شما اينچنين رخ نمايي مي كند؟ نوشتن آن يادداشت، كوچكترين اعتراض به عملكرد اين سالهاي سركار عالي بود. البته تصور نمي كردم شما كه همواره تندترين اتهامات را به نظام سياسي ايران نسبت مي دهيد، تاب شنيدن ساده ترين انتقادات و حتي يادآوري عملكرد خودتان را نداشته باشيد!
شايد لازم به ذكر باشد كه نوشتن آن يادداشت، تبعاتي نيز برايم به همراه داشت. فحاشي و تهديدهاي برخي طرفداران بي چون و چراي شما و اصرار ايشان به نوشتن تكذيبيه كوچكترين تاوان آن بود و هنگاميكه تهديدها مؤثر نيفتاد، شما با چهره اي حق به جانب و با معرفي چهار وكيل نام آشنا، به دادگاه شكايت برديد كه فلاني وجهه اجتماعي مرا تخريب كرده است! شوكه نشدم خانم وكيل، وقتي نام وكلاي تان را بعنوان وكيل مدافع تان در شكوائيه ديدم. زيرا مي دانم اين نيز بهانه اي است براي جلب توجه و سناريويي ديگر براي ادامه نمايش سريال سياه نمايي هايتان در آنسوي مرزها.
خانم عبادي! يادتان هست هنگامي كه آقاي ماكس بندر رئيس پارلمان برن ضمن خوش آمدگويي، شما را نماد پايداري براي دفاع از حقوق بشر در ايران توصيف كرد، شما در ميان تشويق ميهمانان بلندپايه پارلمان و شخصيتهاي علمي، فرهنگي و سياسي سوئيس يادآوري كرديد كه «به خاطر نگراني از وضعيت زنان ايران و جهان سياه پوشيده ام»؟!10 خاطرتان هست كه گفتيد: صلح نوبل بلندگوهاي بيشتري در اختيار من قرار داده كه صداي خود را مي توانم رساتر به گوش مردم جهان برسانم. پاسخ بدهيد خانم وكيل، شما طي سالهاي گذشته از اين تريبون چه استفاده اي كرده ايد، به جز سياه نمايي در مورد مردم ايران و تحريك زنان و دختران براي ريختن به خيابانها، بدون آنكه از دسيسه هاي پشت پرده مطلع باشند و در اين حال شكايت مي كنيد، كه من در آن مقاله قصد تخريب وجهه شما را داشته ام؟!
يكي ديگر از موارد اتهامي من در شكوائيه، اين است كه به اين جمله شما كه در مقابل چشمان تمامي خبرنگاران داخلي و خارجي گفتيد: «مفتخرم يكي از اولين كساني كه به من بعنوان يك زن مسلمان تبريك گفت، عالي جناب پاپ رهبر كاتوليك هاي جهان بود.»11 اشاره كرده و پرسيده بودم: شما در هنگام دريافت جايزه صلح نوبل از دستان عالي جناب پاپ، چه نمادي از زن مسلمان ايراني داشتيد؟ آيا اين پرسش سؤال عجيب و غريبي بود از يك زن مدعي مسلماني، يا شما با آزادي بيان مخالفيد؟! يادتان مي آيد كه درباره رعايت نكردن حجاب در كنفرانس مطبوعاتي تان در لندن چه گفتيد؟ گفتيد: قوانين جزايي درون مرزي هستند و طبق قانون، رعايت حجاب براي زناني كه در ايران به سر مي برند ضروري است؛ من به قانون احترام مي گذارم و در ايران حجاب سر مي كنم.»12 آن روز نگاهتان به قوانين به گونه اي ديگر بود. گويي آن روز تا اين اندازه دلارهاي آمريكايي به مذاق تان خوش نبود و امروز چنان تغيير ذائقه داده ايد كه حجاب را ستمي بر زنان ايراني برمي شماريد. 13
خانم عبادي از شما بعيد است كه به يكباره اين همه فراموشكار شده باشيد. آيا يادتان نيست كه در تاريخ آمده است: استفاده از پوشش در ايران برمي گردد به دوران سلطنت كوروش كبير؛ سالها پيش از ظهور اسلام و حتي زرتشت؟! بي گمان شنيده ايد كه زنان سرزمينمان هشتاد سال قبل، چگونه در مقابل كشف حجاب رضاخاني مقاومت كردند! شنيده ايد كه زنان ايراني در مقابله با كشف حجاب درب خانه هايشان را هفت سال برروي خود بستند و خانه نشين شدند تا حرمت خود را حفظ كنند. اگر نخوانده ايد، بي گمان شنيده ايد كه رضاخان قلدر چگونه خواهران و مادرانمان را به جرم داشتن حجاب اسلامي در مسجد گوهرشاد به گلوله بست! نشنيده ايد؟!
تاريخ را ورق بزنيد تا ببينيد كه زنان مشرق زمين در هيچ دوره اي حاضر نبودند زيبايي هاي خداداد خود را، در معرض ديد رهگذران بگذارند. تاريخ را ورق بزنيد. تاريخ مغرب و مشرق زمين را ورق بزنيد و ظلمي كه طي اعصار گذشته بر زنان رفته، بشماريد. بلكه به يقين برسيد كه اسلام نجات بخش زنان است، در تمامي ممالك كره خاكي؛ و اسلام ستيزي به بهانه نجات زنان، بهانه ايست كه بهائيان و حاميان صهيونيست شان مكرر، تكرار مي كنند.
خانم شيرين عبادي برنده جايزه بين المللي صلح نوبل! شما همواره براي كودكان ابراز نگراني مي كرديد. جمله «كوچك زيباست» را نخستين بار از شما شنيدم و ما حاميان كودكان دلخوش داشتيم كه يك حامي آشنا به قوانين، با در دست داشتن تريبون هاي بين المللي مباحث مربوط به كودكان بيگناه و بي دفاع دنيا را پيگيري خواهدكرد. كودكان؛ كودكان ايراني، كودكان مهاجر و بي نواي افغانستان، كودكان كار برزيل، كودكان گرسنه آفريقا، كودكان جنگ زده عراق، كودكان فقير هند، كودكان بيگناه فلسطين، كودكان بزهكار انگليس و... اما زهي خيال باطل كه نگراني هاي شما براي كودكان، مقطعي و گذرا بود و پس از دريافت جايزه صلح نوبل با در اختيار گرفتن بلندگوهاي متعدد، دلواپسي هايتان معطوف شد به مشكلات همجنسبازان14، تروريستهاي گروهك پژاك، بهاييان صهيونيست توطئه گر و جاسوسان آمريكايي15 مرثيه خواني هايتان براي عدم امكان فعاليت هاي همه جانبه بهاييان بدان جا رسيد كه سران فرقه ضاله بهاييت از بيت العدل در اسراييل به دليل برگزاري كنفرانس مطبوعاتي «حق آموزش و پرورش» از شما تقدير و از حسن نيت، صداقت و شجاعت تان در دفاع از حقوق بهاييان تشكر كردند. 16 نه! اشتباه نكنيد. اين اطلاعات را وزارت اطلاعات در اختيارم نگذاشته است. اگر آنچه انجام داده و گفته ايد را فراموش كرده ايد، سري بزنيد به اينترنت، مستندات آنچه مي گويم به تمامي؛ در سايت ها، خبرگزاري ها و روزنامه ها موجود است.
و كلام آخر؛ خانم شيرين عبادي هنوز هم در كوچه پس كوچه هاي شهرها صداي خس خس نفس هاي خسته پدران و برادران هم وطن مان شنيده مي شود. همان كساني كه براي دفاع از مرزهاي سرزمين پاك ايران، زير بمب هاي شيميايي ساخت كارخانه هاي اسلحه سازي كشورهاي مدعي برابري و دموكراسي، ايستادگي كردند و اجازه ندادند غارتگراني كه به منابع و ذخاير ذي قيمت كشورمان چشم طمع داشتند، قطعه اي از خاك كشورمان را تصاحب كنند. هنوز هم تن تاول زده بازماندگان فاجعه بمباران شيميايي سردشت، تب دار است. هنوز هم...
سالها از جنگ تحميل شده بر ايرانيان گذشته است؛ اما داغ بي پدري، رنج بي پسري، غم بي شوهري بر دل كودكان، مادران و نوعروسان، تازه است و من هنگاميكه عكس شما را در كنار نيكول كيدمن، كاندوليزا رايس و هيلاري كلينتون بعنوان زنان برتر سال2008 تماشا مي كنم،17 از خود مي پرسم كه برنده ايراني جايزه صلح نوبل، پنج سال و اندي پس از جهاني شدن كدام بيانيه و اعتراض را در دادگاههاي بين المللي عليه كشورهاي فروشنده تسليحات شيميايي و سلاح هاي كشتار جمعي ضد ملت ايران پيگيري كرده است و دوباره بغض گلويم را مي فشارد. والسلام.
پي نوشتها:
1- كنفرانس مطبوعاتي شيرين عبادي- خبرگزاري ايسنا (سرويس فقه و حقوق)- 23مهر82
2- همانجا.
3- همانجا.
4- وبلاگ حسين درخشان
5- شيرين عبادي: كار به البرادعي نداريم، غني سازي نكنيد- سايت عصر ايران- 30آبان 86
6- حمله شيرين عبادي به تصميماتG8- چرا در مقابل ايران كوتاه آمديد؟- خبرگزاري آكي ايتاليا- سايت عصر ايران- 20تير 88
7- ايران نيوز به نقل از نشريه فرانسوي ماريان- يكم آذر86
8- كنفرانس مطبوعاتي شيرين عبادي- خبرگزاري ايسنا (سرويس فقه و حقوق)- 23مهر82
9- بيانيه كميته صلح نوبل درباره جايزه شيرين عبادي
10- سخنراني شيرين عبادي در پارلمان سوييس- روز جهاني زن- گزارش ويژه راديو فردا
11- كنفرانس مطبوعاتي شيرين عبادي- خبرگزاري ايسنا (سرويس فقه و حقوق)- 23مهر82
12- همانجا.
13- خاطرات شيرين عبادي در كتاب «ايران من»
14- شيرين عبادي: متأسفم كه همجنس بازي در ايران جرم است- سايت آفتاب
15- اظهارنظر شيرين عبادي درباره آزادي جاسوسان آمريكايي- خبرگزاري رويترز از نيويورك- نوامبر2009
16- گزارش32، مورخ21 نوامبر2007- سران بهاييان در بيت العدل(اسراييل) از شيرين عبادي و كانون مدافعان بشر تقدير كردند.
17- نيكول كيدمن، كاندوليزا رايس، هيلاري كلينتون و شيرين عبادي زنان برتر سال 2008 به انتخاب مجله گلامور- سايت عصر ايران

 دانشجويان دانشگاه هاي تهران در برابر سفارت انگليس تجمع مي كنند

دانشجويان دانشگاه هاي تهران امروز به منظور مطالبه از رژيم سلطنتي انگليس براي تحويل آرش حجازي قاتل ندا آقاسلطان، در برابر سفارت اين رژيم در تهران تجمع اعتراض آميز برگزار مي كنند.
دفتر تحكيم وحدت، اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان و اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل با صدور اطلاعيه اي اعلام كردند كه با توجه به حضور آرش حجازي قاتل ندا آقاسلطان در كشور انگليس، امروز چهارشنبه در برابر سفارت اين رژيم سلطنتي در تهران تجمع كرده و بر لزوم تحويل آرش حجازي به ايران براي محاكمه در دادگاه صالحه تاكيد خواهند كرد.
بنابراعلام اين اتحاديه هاي دانشجويي، در اين تجمع، طي نمايشي توسط تعدادي از دانشجويان رشته تئاتر، صحنه واقعي قتل ندا آقاسلطان بازسازي خواهد شد.
اين اتحاديه هاي دانشجويي همچنين اعلام كردند كه اعتراض به اقدام اخير ملوانان انگليسي در ورود غيرقانوني به آب هاي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس، از ديگر موارد اعتراض دانشجويان در تجمع امروز خواهد بود. اين تجمع ساعت 15 در مقابل سفارت رژيم سلطنتي انگليس در تهران آغاز خواهد شد.

 چگونگي كامل شدن دين در واقعه غدير

پيامبر(ص) مكرر در مكرر فرمود : نّي تار أ ف يكم الثّقلين ك تاب الله و ع ترت ي . بعد دو انگشت سبّابه دو تا دست را كنار هم گذاشت و فرمود: هما لن يفتر قا حتّي ير دا عليّ الحوض (1). او سبّابه با وسطي را كنار هم جمع نكرد ! نفرمود : قرآن و عترت مثل سبّابه و وسطايند كه يكي بزرگ و ديگري كوچك باشد ! بلكه دو سبّابه دو دست را كنار هم گذاشت ؛ فرمود : لن يفتر قا حتّي ير دا عليّ الحوض . در نشئه طبيعت يكي ثقل اكبر است ، ديگري ثقل اصغر ؛ و ديگري جسمش را فداي آن مي كند ، و در راه آن شهيد مي شود . ولي در بارگاه قرب ،هيچ گاه مقام قرآن از مقام انسان كامل برتر نيست !!
تكميل دين در صحنه غدير
شما وقتي در خدمت كريمه سوره مباركه مائده قرار مي گيريد ، مي بينيد قبلش چند حكم فقهي است ، بعدش چند حكم فقهي . فرمود : اليوم اكملت لكم د ينكم (2) امروز از (أيام الله) است ، روز كمال دين است ، تمام نعمت است ، اسلام خدا پسند، امروز ظهور كرد ؛ مگردر اين روزچه حادثه اي رخ داد ؟ در آيه دوّم و سوّم سوره مائده چيست ؟ صدرش اين است : حرّ مت عل يكم الم يته و الدّم و لحم الخ نزير(3).
اين سه ، چهار تا حكم فقهي كه در سوره مائده است ؛ قبلش در سوره انعام (4)بود ، قبلش در سوره نحل (5)بود ، قبلش در سوره مباركه بقره (6)بود . اين حكم ها كه تازه نازل نشده بود! اين سه ، چهار تا مسأله فقهي اين است: مردار حرام است ، خون ريخته شده، حرام است ، گوشت خنزير حرام است . اين احكام را كه چندين بار خدا قبلاً گفته بود ؛ در مكه گفته ، در مدينه گفته ، الآن هم اينجا فرموده . آيا با اين احكام،دين كامل شد ؟! يقيناً اينچنين نيست . قبل از اين اليوم ، اين جمله هاست ؛ بعدش هم مستثني است . من اضطرّ ف ي مخمصه غير متجان ف (7)؛ يعني اگر كسي مضطر شد ، أكل ميته براي او حلال است .
آيا با اين ، دين كامل شد ؟ با اين، نعمت تمام شد ؟! درحالي كه هم مستثني ، هم مستثني منه در سوره انعام هست ، در سوره نحل هست ، در سوره بقره هست ؛ همه مردم هم اينها را شنيده بودند . اين ديگر، اليوم اكملت لازم نداشت ! اين از يك سو .
نا اميدي كافران از براندازي نظام ديني
و ترس آنها از اسلام پس از حادثه ( غدير خم )
از سوي ديگر قبل از جمله: اليوم اكملت ، فرمود : اليوم يئ س الّذ ين كفروا م ن د ين كم فلا تخشوهم و اخشون (8). مردم ! امروز كفّار از دين شما ترسيدند ، ديگر از دين شما نا اميد شدند . اگر توطئه براندازي نظام ديني داشتند ، ديگر از اين به بعد نا اميدند . چه حادثه اي رخ داد كه كفّار نا اميد شدند ؟!
وقتي قرآن مي گويد ( كفّار ) ، منظور تنها كفّار حجاز نيست ! اينها كه بعد از ذا جآء نصر الله و الفتح (9) سپر انداختند ، يدخلون ف ي د ين الله افواجاً (10) شدند ؛ اينها ديگر طمعي نداشتند ! يا مسلم شدند، يا مستسلم ؛ بالأخره نا اميد شدند از براندازي نظام ديني . اينكه فرمود: اليوم يئ س الّذ ين كفروا ، اين «كفروا » فقط كفروا ي حجاز نيست ! كفروا ي روم هست ، كفروا ي ايران هست ، كفروا ي غرب هست ، كفروا ي شرق هست . فرمود : كفّار، امروز نا اميد شدند . چه حادثه اي امروز اتفاق افتاده است كه كافران را نا اميد كرد ؟ آيا آن 3 ـ 4 تا حكم فقهي كه چندين بار قبلاً هم نازل شد ، مايه نا اميدي كافران شده بود؟ يا نه ؛ امروز خبر جديدي است .
نا اميدي كافران از دين اسلام با ظهور حافظ دين
اليوم ، يعني امروز م ن أيام الله است وامروز ولايت ،ظهور كرده است ، رهبري ظهور كرده است . قرآن مبيّني دارد ، مفسري دارد ، معلّمي دارد ، مدافعي دارد ؛ مردم مهذبي دارند ، مزكّي و معلّم و مربي دارند ، مدافعي دارند ؛ بيت المال ،حافظي دارد ، خون مردم حافظي دارد ؛ مرز مردم ،حافظي دارد ، مال مردم حافظي دارد . امروز دين، صاحب پيدا كرده است . تنها سخن از سواأ علي بياض نيست ؛ تنها سخن از آياتي كه برروي پوست و كاغذ و چوب نوشته شده است ، نيست ؛ تا با آن بازي كنند . امروز ولي و والي آمد ؛ امروز امام آمد ، امروز خليفه آمد . امروز كافر نا اميد شد ، فهميد دين، صاحبي دارد ، دين متولّي دارد ، دين مجري دارد ، دين مبيّن دارد.
لزوم تبعيّت از رهبري نظام اسلامي
بعد فرمود : فلا تخشوهم ؛ ديگر از كفّار نترسيد . رهبري را كه داريد ، والي داريد ؛ از او فاصله نگيريد ، او هم از دين فاصله نمي گيرد؛ او در مدار دين است . شما بارها در بحث ولايت فقيه شنيده ايد كه فقيه يك شخصيّت حقوقي دارد كه از آن جهت بر ديگران امتيازي دارد و يك شخصيّت حقيقي دارد كه مانند ديگران است .
مثلاً امام راحل (رض) از آن جهت كه روح الله الموسوي بود ، فردي مثل ما بود ؛ هيچ فرقي نداشت . البتّه استادمان بود ، احترام مي كرديم ؛ سيّد بود ، احترام مي كرديم ، تكريم مي كرديم ؛ اين يك حكم است . امّا يك فقاهتي دارد ، يك عدالتي دارد ، يك مديريتي دارد ، يك مدبّريتي دارد ، يك شجاعتي دارد ، يك شهامتي دارد ، يك ملكه برجسته انساني دارد ؛ اين شخصيّت حقوقي اوست ، نه شخصيّت حقيقي او ! او از آن جهت، ديگر روح الله الموسوي نيست ، او از اين جهت « وليّ الله » است ، او از اين جهت ( نائ ب وليّ الله ) است ، ( نائ ب خليفه الله ) است ؛ يك شخصيّت حقوقي دارد . از آن جهت كه شخصيّت حقيقي دارد با ما يكسان است . ولي يك شخصيّت حقوقي كه دارد ؛ فقاهتي دارد و عدالتي ، فراوان مزايا براي آن شخصيّت حقوقي هست كه اين شخصيّت هاي حقيقي بايد از او پيروي كنند .
يكسان بودن ولي فقيه و مرجع تقليد با امت و مقلّدان
در برابر فتاوا و احكام ولائي
مثلاً او اگر فتوا داد؛ وبه عنوان يك مرجع تقليد گفت : مثلاً فلان چيز واجب است ، و فلان شيء حرام ؛ عمل به آن واجب بر همه واجب است ، حتّي بر خودش . عمل به آن حرام بر ديگران حرام است ، بر او هم حرام است . او از آن جهت كه روح الله الموسوي است ، بايد به رساله خود عمل بكند ، همانطوري كه ديگران به رساله او عمل مي كردند . و اگر حكم ولائي صادر كرد ، گفت : رابطه ايران و اسرائيل بايد قطع بشود ، حكم ولائي صادر كرده است ؛ عمل به اين حكم ولائي واجب است كه حكم انشائي است ، نه ا خباري و بر همه واجب است ، حتّي بر خودش . نقض اين حكم ولائي حرام است ، حتّي بر خودش . مسأله ولايت فقيه هرگز بر اساس وكالت نيست ؛ چون كسي قيّم نيست ، كسي صاحب اختيار نيست تا فقيه را وكيل كند !
سخنراني آيت الله جوادي آملي (دامت بركاته) به مناسبت عيد سعيد غدير خم در ديدار با جمع كثيري از طلاب ، فضلاء ، دانشجويان و اقشار مختلف مردم ـ قم ؛ دفتر مقام معظّم رهبري ـ 6 / 2 / 1376
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعه / 27 / 34 (2) مائده / 3 (3) مائده / 3
(4) اشاره به : انعام / 145 (5) اشاره به : نحل / 115 (6) اشاره به : بقره / 173
(7) مائده / 3 (8) مائده / 3 (9) نصر / 1 (10) نصر / 2
خوان حكمت در دهه ولايت(قربان تا غدير)هرروز منتشر مي شود

 دريادار سياري: تمام حركات دشمن در مرزهاي آبي تحت كنترل است

فرمانده نيروي دريايي ارتش تاكيد كرد كه تمام تحركات دشمن در مرزهاي آبي تحت كنترل است و هرگونه رفت و آمد در درياها رصد مي شود.
دريادار «حبيب الله سياري» دوشنبه شب در حاشيه سخنراني در جمع طلاب مدرسه فيضيه قم در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آمادگي جمهوري اسلامي ايران در برابر تهديدات احتمالي دشمن در مرزهاي آبي گفت: همواره آموزش هاي مناسب براي مقابله با تهديدات به نيروها داده مي شود و با اين توان هميشه آماده مقابله با دشمنان هستيم.
وي سرافرازي و پيروزي در هشت سال دفاع مقدس را از مهمترين دستاورد نيروي دريايي ارتش برشمرد و خاطرنشان كرد: نيروي دريايي ارتش توانسته از همه مرزها، منابع و منافع نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دفاع كند و از اقتصاد كشور نيز حمايت لازم را داشته باشد.
فرمانده نيروي دريايي ارتش برقراري امنيت خطوط كشتيراني كشور، ورود به بحث سازندگي و افزايش عمر انقلابي تجهيزات موجود را از ديگر دستاوردهاي اين نيرو ذكر كرد و گفت: امروز توانسته ايم تجهيزات جديد مورد نياز در سطح دريا و زير دريا را با دست توانمند كاركنان نيرو و صنعتگران داخل كشور بسازيم.
سياري همچنين با اشاره به حضور ناوگان دريايي نيروي دريايي ارتش در خليج عدن گفت: نيروي دريايي ارتش سرفراز جمهوري اسلامي با حضور مقتدرانه در خليج عدن اقتدار اين نظام را در پهنه درياهاي آزاد نشان داده و اين مسير ادامه خواهد داشت.

 سياح يا جاسوس؟!

سيدياسر جبرائيلي
سياح، جهانگرد يا كوهنورد و مانند اينها عناوين جديدي هستند كه ماموران سرويس هاي اطلاعاتي غربي در پوشش آن به جاسوسي از حوزه هدف مي پردازند. اين پوشش مزاياي خاصي دارد از جمله اينكه در صورت به دام افتادن جاسوسان، غرب با قدرت رسانه اي خود براي مامورانش داستان هاي غم انگيز مي سازد و خانواده هايشان را مامور مي كند تا در مقابل دوربين خبرنگاران براي «عزيزانشان»! اشك بريزند و خواستار آزادي آنها شوند. معمولا اين اكيپ هاي جاسوسي شامل خانم هاي جواني نيز هستند كه پس از بازداشت، عكس ها و پوسترهايشان در حالي كه قيافه مظلومانه اي به خود گرفته اند منتشر مي شود تا بر درجه مظلوميت اين گردشگران! افزوده شود.
تاريخ تولد اين تئوري جاسوسي و اطلاعاتي كه اين ايام مرحله ارزيابي ميداني خود را مي گذراند، نبايد خيلي دور باشد. سال 85، وقتي 15 ملوان انگليسي با لباس نظامي وارد آبهاي ايران شده و دستگير شدند، لندن حرفي براي گفتن نداشت. اين، بند آخر نامه اي بود كه انگليسي ها در آن درخواست آزادي نظاميان خود را كرده بودند: «سفارت بريتانيا در تهران بدين وسيله به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اطمينان مي دهد كه توجه كاملي به عدم تكرار چنين وقايعي دارد».
اما لندن به تعهد خود عمل نكرد؛ اين واقعه تكرار شد. چهارشنبه چهارم آذرماه، پنج تبعه انگليسي به طور مشكوكي وارد آبهاي سرزميني ايران شدند و باز با هوشياري مرزبانان جمهوري اسلامي دستگير شدند. تفاوتي كه ماجراي پائيز 88 با بهار 86 دارد، داستاني است كه ديويد ميليبند وزير خارجه جوان انگليس دوست دارد افكار عمومي آن را باور كنند: «پنج تبعه انگليس پس از آنكه قايق مسابقه اي حامل آنها احتمالا به طور غيرعمد وارد آبهاي ايران شده است در اين كشور زنداني شده اند. اين قايق كه از بحرين در مسير دبي بود 25 نوامبر توسط شناور نيروي دريايي ايران متوقف شده است. پنج خدمه اين قايق هنوز در ايران هستند و تصور بر اين است كه سالم هستند و به خانواده آنها نيز در اين باره اطلاع داده شده است.»
اين داستان به هيچ رو باوركردني نيست و شواهد بسياري بر كذب بودن آن گواهي مي دهند. بعيد نيست قصه ناشيانه مذكور، شتابزده ساخته شده باشد و حتي بعدها بخش هايي از آن دستكاري شود. به هر صورت، اولا ميليبند مدعي است اين افراد از «بحرين به سمت دبي» حركت كرده اند و «سهوا» وارد آبهاي ايران شده اند؛ در اين باره بايد توجه جناب ميليبند را به نقشه خليج فارس جلب كرد. عرض خليج فارس در محدوده بحرين تا خاك ايران در آن سوي دريا، نزديك به 250 كيلومتر (155مايل) است. طبق ماده 3 عهدنامه حقوق درياها و نيز ماده 2 مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران «حد خارجي عرض درياي سرزميني از خط مبدا (خط ساحلي)12مايل دريايي مي باشد». اگر همين عرض يعني 12مايل را نيز براي بحرين درنظر بگيريم، بين مرز دريايي بحرين تا مرز دريايي ايران قريب به 131مايل فاصله است. فاصله خاك ايران تا دبي نيز تقريبا 86 مايل است كه طبق همان فرمول حقوق درياها، فاصله مرز آبي دو كشور 62 مايل مي شود. بنابراين گردشگران ادعايي به حداقل 62 مايل درياي آزاد- مابين مرز دو كشور- و 12مايل (74مايل!) مرز آبي بحرين و دبي اكتفا نكرده و وارد آن 12مايل آب سرزميني ايران شده اند! اينجاست كه ادعاي جناب ميليبند در سهوي بودن اين تجاوز به مرز ايران مضحك به نظر مي رسد.
نكته ديگر اينكه معمولا همراه گردشگران خارجي كه مي خواهند از منطقه اي به منطقه ديگر (به ويژه دريايي) عزيمت كنند، شخص يا اشخاصي به عنوان همراه از كشور ميزبان وجود دارند. خصوصي بودن جمع پنج نفره قايقرانان انگليسي در ماجراي اخير بر ميزان مشكوك بودن ماجرا افزوده است.
طبق ماده 22 عهدنامه حقوق درياها، كشور ساحلي مي تواند در درياي سرزميني خود كليه تدابير لازم را به منظور جلوگيري از هرگونه عبوري كه بي ضرر نيست، معمول دارد. باز طبق همين عهدنامه، گردآوري اطلاعاتي كه به زيان اموردفاعي و امنيتي كشور ساحلي باشد (جاسوسي) از مصاديق عبور مضر شناخته شده است. كشور ساحلي همچنين حق دارد كشتي هاي خارجي را كه از درياي سرزميني شان عبور مي كنند توقيف و از سرنشينان آن با استناد به مقررات حقوق داخلي خود، بازجويي كند.
ماهيت و نوع تحرك قايقرانان انگليسي در آب هاي سرزميني ايران به قدري مشكوك است كه نمي توان با داستان سرايي و هاي و هوي سياسي و تبليغاتي قضيه را فيصله داد. حق قانوني ايران است كه با بازجويي از اتباع مشكوك انگليسي به اهداف واقعي آنان پي ببرد. پنج تبعه انگليسي ممكن است جاسوس باشند، ممكن است گردشگر باشند. در هر صورت، تشخيص آن، به هيچ روي در صلاحيت وزير خارجه انگليس نيست و كاملا بسته به تصميم قضايي جمهوري اسلامي ايران است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14