(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 11 آذر 1388- شماره 19526
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آقايان ! شما تمام شده ايد (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
صندلي -گفت و شنود
به دنبال پاسخ محكم ايران به قطعنامه شوراي حكام انگليس : مذاكره بهترين راه حل است
رئيس جمهور امروز مهمان اصفهاني هاست
انتقاد ايران از رأي روسيه و چين به قطعنامه اخير شوراي حكام
يك مقام پاكستاني: تروريست ها را به ايران تحويل مي دهيم
رفيق كشميري پس از آموزش جنگ خياباني طرفدار مبارزه مدني شد (خبر ويژه)
ايجاد 10 سايت غني سازي جديد اگر ژست است پس چرا هراسان شده ايد؟! (خبر ويژه)
يك بيانيه خوب از شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات (خبر ويژه)
آنها در داخل مي ترسند اما من ابايي ندارم كه بگويم مخملي بود (خبر ويژه)آقايان ! شما تمام شده ايد (يادداشت روز)

«مدتي است كه اينها -روزنامه كيهان- اتهاماتي همچون همراهي با ماركسيست ها، سلطنت طلب ها، صهيونيست ها و منافقين جنايتكار را مطرح مي كنند ولي واقعاً براي من جاي سوال است كه آيا اينها نمي دانند و فكر نمي كنند كه اين نوع سخنان نتيجه عكس خواهد داشت؟... آقايان -خطاب به كيهان- بدانند كه من به خط امام اعتقاد كامل دارم و معتقدم برخي درصدد هستند راه و خط امام را پاك و از بين ببرند و منويات خودشان را به جاي خط امام به مردم قالب كنند. اما بدانند كه من پاي آرمان هاي امام و منافع ملي ايستاده ام و تلاش مي كنم انحرافات را يك به يك براي مردم بيان كنم تا راه از بيراه مشخص شود... به مسئولين روزنامه كيهان مي گويم كه برداشت ما از اسلام با برداشت شما از اسلام متفاوت است و به همين علت، آن خميني اي كه ما مي شناسيم با خميني اي كه شما مي شناسيد فرق دارد... به شما مي گويم كه كج فهم هستيد و امام را نشناخته ايد و...»
مطلب فوق بخشي از مصاحبه آقاي مهدي كروبي با سايت «تغيير» است كه در برخي روزنامه هاي زنجيره اي- از جمله روزنامه اعتماد- با عنوان «نامه كروبي به حسين شريعتمداري» از آن ياد شده است. درباره اظهارات كروبي، اگرچه گفتني هاي فراواني هست ولي از آنجا كه هويت كنوني ايشان بر كسي پوشيده نيست، در اين نوشته فقط به چند مورد اشاره مي كنيم.
1- آنچه درباره مواضع، عملكرد و همراهي و همصدايي كروبي با آمريكا، اسرائيل، گروههاي ضدانقلاب نظير منافقين، بهايي ها، ماركسيست ها، سلطنت طلب ها، دشمنان تابلودار امام و اسلام و انقلاب و... در روزنامه كيهان آمده است، تماماً مستند و غيرقابل انكار است و كيهان تمامي اين اخبار و گزارش ها را همراه با اسناد آن - كه براي همگان نيز قابل دسترسي است- به چاپ رسانده است بنابراين تعجب آور نيست كه آقاي كروبي جرأت نفي اين اسناد را نداشته باشد و به جاي آن- و از ترس رسوايي بيشتر- به كيهان حمله كند. البته با توجه به هويت كنوني آقاي كروبي، كيهان حمله ايشان را سند حقانيت خود دانسته و به آن افتخار مي كند. كاش آقاي كروبي يك بار- فقط يك بار- يكي از اسناد ارائه شده در اخبار و گزارش هاي مستند كيهان- تاكيد مي شود فقط يكي از آنها- را كه از همكاري آشكار وي با طيف ياد شده حكايت مي كند، با ارائه دليل- و نه با مصاحبه يكطرفه- نفي مي كرد و يا مي توانست فقط يكي از اسناد كيهان درباره همنوايي سران فتنه با دستور العمل هاي رسماً اعلام شده آمريكا و اسرائيل را، انكار كند.
به عنوان مثال، آيا جناب كروبي فراموش كرده است كه قبل از روز قدس در ديدار با اعضاي حزبش براي نظام و مردم مسلمان ايران خط و نشان كشيده بود كه «شما روز قدس متوجه مي شويد كه مردم از چه فكر و انديشه اي حمايت مي كنند»؟! و روز قدس وقتي هواداران كروبي و موسوي و خاتمي آشكارا به نفع اسرائيل و عليه جمهوري اسلامي ايران و حضرت امام(ره) شعار دادند، آقاي كروبي با گشاده رويي از آنان استقبال كرد؟! و آيا فراموش كرده است كه مقامات آمريكايي و نخست وزير رژيم صهيونيستي به خاطر مقابله وي با اسلام انقلابي و خط امام(ره) به ايشان مدال شجاعت دادند؟! آقاي كروبي! مگر سازمان منافقين، بهايي ها، فدائيان خلق، سلطنت طلب ها و... با صدور بيانيه و اعلاميه و مصاحبه و انتشار آن در سايت هاي حامي شما و موسوي، از حضرتعالي حمايت نكرده و نمي كنند؟! چرا حتي براي يك بار هم كه شده عليه آنها موضع نگرفتيد؟!
البته آقاي كروبي در مصاحبه ياد شده براي اثبات ادعاي خود درباره دروغ بودن اخبار كيهان! به تماس خويش با احمد صدر حاج سيد جوادي- عضو جبهه ملي- اشاره كرده و ضمن تجليل فراوان از وي، مي گويد، «او به من پيغام داده بود كه مي خواهد به صورت تلفني از من دلجويي كند(!) ولي ناگهان، چند روز بعد كيهان نوشت احمد صدر حاج سيدجوادي از كروبي خواست جبهه مدافعان ملي تشكيل بدهد» و اين خبر كيهان را دروغ ناميده است! كه بايد گفت: خبر كيهان با استناد به اظهارات شخص حاج سيد جوادي در مصاحبه با سايت ميزان- وابسته به نهضت آزادي- نقل شده بود و سند و آدرس آن نيز در خبر ويژه كيهان آمده بود. حاج سيد جوادي در آن مصاحبه و همچنين در مصاحبه با سايت «آريا» تأكيد مي كند كه در تماس با آقاي كروبي از وي خواستم همراه با آقاي موسوي به تشكيل جبهه مدافعان ملي روي آورد و به مبارزه خود ادامه دهد!! خب! جناب كروبي، بعد از آنهمه رجزخواني فقط به يك نمونه اشاره كرديد كه آنهم تأييد خبر كيهان و اثبات دروغگويي شما بود.
2- آقاي كروبي فرموده اند اسلام ايشان با اسلام كيهان فرق مي كند و خميني اي ]ره[ كه او مي شناسد با خميني اي]ره[ كه كيهان مي شناسد متفاوت است، كه بايد گفت: اين سخن آقاي كروبي كاملاً درست بوده و قابل قبول است. چرا كه اسلام امام(ره)، اسلام ناب محمدي(ص) است و ضديت با آمريكا، دشمني با اسرائيل، مقابله با منافقين و بهائيان و سلطنت طلبان و مرفهين بي درد، حمايت از مستضعفين و محرومان از جمله اصلي ترين شاخصه هاي آن است. آيا غير از اين است؟ حالا بايد از آقاي كروبي پرسيد، آيا مي توانيد همراهي و همصدايي خود با آمريكا و اسرائيل و منافقين و بهايي ها و مرفهين بي درد و سلطنت طلب ها و... را انكار كنيد؟ بديهي است كه با وجود اينهمه اسناد كه كيهان فقط به اندكي از آنها اشاره كرده است نمي توانيد انكار كنيد. و از سوي ديگر مقابله كيهان با طيف مورد اشاره با استناد به نسخه هاي آن كه موجود است قابل انكار نيست.بنابراين، ادعاي شما درباره تفاوت اسلام شما و اسلام كيهان و متفاوت بودن برداشت شما از امام(ره) با برداشت كيهان از آن بزرگوار، كاملاً صحت دارد. با اين توضيح كه جنابعالي در صف دشمنان امام(ره) و در اردوگاه اسلام آمريكايي هستيد و همه تلاش كيهان آن است كه از حلقه اسلام ناب محمدي(ص) بيرون نرود. آيا غير از اين است؟!
آيا اسلام ناب و حضرت امام (ره) كه پرچمدار آن بوده اند، با جرثومه هاي فسادي كه حضرتعالي در كنف حمايت آنها هستيد، سر آشتي داشتند؟ و آيا روز قدس به نفع اسرائيل و روز 13 آبان به نفع آمريكا شعار مي دادند؟ آيا ... و آيا...؟!
3- راستي آقاي كروبي! مگر حضرت امام(ره) نفرموده اند هرگاه دشمنان اسلام و انقلاب از شما تعريف و تمجيد كردند، مطمئن باشيد كه به بيراهه مي رويد؟ اين سخن امام راحل(ره) را كه نمي توانيد انكار كنيد؟ بنابراين، چرا، حتي يك بار هم عليه دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب و امام(ره) موضع نگرفتيد بلكه، به حمايت آشكار از آنها نيز برخاستيد؟! راستي چرا؟! شما علت را مي دانيد و نمي گوئيد ولي كيهان مي داند و مي گويد كه علت آن استحاله هويتي شما و خروج از خط امام و انقلاب است.
گفتني است آقاي كروبي در همين مصاحبه، وقتي مي خواهد خاطره اي از مرحوم مهندس بازرگان نقل كند، مي گويد «البته بنده در آن زمان- سال هاي اوليه بعد از انقلاب- ديدگاه مشتركي با مهندس بازرگان نداشتم»! دقت كنيد! يعني اينكه، حالا با نهضت آزادي ديدگاه مشتركي دارد! همان نهضت آزادي كه حضرت امام(ره) در نامه اي - از قضا خطاب به آقاي محتشمي پور كه هم پيمان كنوني كروبي و موسوي است- درباره آنان فرموده اند «اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند، ملت هاي مظلوم به ويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا مي زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي خورد كه قرن ها سر بلند نمي كرد... نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري از كساني كه بي اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند، مي گردند بايد با آنها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند.»
خب! آقاي كروبي! آيا باز هم لاف گزاف مي زنيد و خود را خط امامي! معرفي مي كنيد؟!
جناب كروبي! حافظ شيرازي را «لسان الغيب» ناميده اند و براي اثبات شايستگي اين لقب همين اندازه كافي است كه قرن ها قبل، انگار هويت افرادي نظير جنابعالي و موسوي و خاتمي را وصف كرده است. آنجا كه مي فرمايد؛
صوفي پياله پيما، زاهد قرابه بر دوش
اي كوته آستينان، تا كي دراز دستي؟
در خلوت مغانم، دوش آن صنم چه خوش گفت
با كافران چه كارت، گر بت نمي پرستي؟!
راستي آقاي كروبي «با كافران چه كارت»؟!
آقاي كروبي! مگر آقاي منتظري از سوي حضرت امام(ره) طرد نشده و با توجه به خيانت هاي وي، او را از «سوختن در قعر جهنم» بيم نداده بود؟ و مگر جنابعالي در همان ايام طي نامه اي به خيانت منتظري اشاره نكرده بوديد؟ پس چه شد كه امروزه با دشمن طرد شده حضرت امام(ره) عليه انقلاب و خط امام(ره) و به نفع دشمنان اسلام، ائتلاف كرده و قربان صدقه او مي رويد؟ آيا هنوز هم ادعاي خط امامي بودن داريد؟!
4-آقاي كروبي گفته است «ميزان رأي ملت است» كه سخن حكيمانه اي است- و البته اين سخن حكيمانه متعلق به حضرت امام(ره) است نه جناب كروبي- و اما، بايد به جناب كروبي گفت؛ اگر ميزان رأي ملت است- كه هست- اينهمه سروصداي جنابعالي براي چيست؟ شما كه با آنهمه هزينه و برو بيا و... نتوانستيد حتي يك درصد از رأي ملت را هم كسب كنيد؟! تعداد آراء حضرتعالي از تعداد آراء باطله هم كمتر بود! نبود؟! آيا اعتقاد داريد كه در شمارش آراء 40 ميليون تقلب شده است؟! شوخي نفرمائيد! درست است كه گفته اند «مأمور معذور» است ولي مأمور اگر اهل ايمان و تقوي و صداقت باشد، نزد خدا و خلق خدا «مسئول» هم هست و هرچه را جرج سوروس صهيونيست و جين شارپ و مايكل لدين درباره ادعاي تقلب در انتخابات و سردادن شعارهاي ضدامام و اسلام و انقلاب به وي توصيه كردند، نمي پذيرد. يادتان هست كه اين توصيه ها چند ماه قبل از انتخابات به سران فتنه ديكته شده بود؟ اگر يادتان رفته لطفاً به يادداشت روز و اخبار ويژه كيهان كه در همان روزها اين فرمول ديكته شده را فاش كرده و اسناد آن را نيز آورده بود، مراجعه بفرمائيد.
5- جناب كروبي، باور بفرمائيد جنابعالي و آقايان موسوي و خاتمي در آزمون الهي كه براي سنجش ضريب اعتقاد و ايمان برخي از مدعيان به اسلام ناب محمدي(ص) و خط امام(ره) و ميزان ميهن دوستي و مردم گرايي آنان برپا شده بود، رفوزه شده و سقوط كرده ايد. باور بفرمائيد كه شما آقايان تمام شده ايد!
آقاي كروبي! يادتان هست كه قبل از انتخابات آقايان موسوي و خاتمي و... در جلسات محرمانه خود، حضرتعالي را راه نمي دادند؟ راستي چقدر از بي محلي آنها عصباني بوديد؟! يادتان كه هست؟! اما بعد از ناكامي در انتخابات و هنگامي كه نوبت به بازي «صفر»ها رسيد، شما را هم به بازي گرفتند... و چه بازي مسخره اي؟!... اميدواريم علي رغم گناه بزرگي كه مرتكب شده ايد توفيق توبه پيدا كنيد كه «دارالشفاي توبه نبسته است، در هنوز» و صد البته مجرمان را بعد از توبه هم مجازات مي كنند، چرا كه مجازات آنان، هم «حق الله» است و هم «حق الناس»... و خداي مهربان همه ما را از شر نفس اماره و همزات شيطان محفوظ بدارد كه چه اندك است جيفه دنيا و ماندگاري آخرت چه طولاني و بي انتها...
حسين شريعتمداري

 كيهان و خوانندگان

¤ موضع گيري هاي خصمانه اخير اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران اسلامي نفوذ كشورهاي 1+5 خصوصا كشورهاي سرمايه داري آمريكا، آلمان و فرانسه بر تصميمات اين شورا را نشان مي دهد. مخالفت اين كشورها با حق مسلم انرژي هسته اي كشورمان جاي تعجب ندارد ولي همراهي كشورهاي چين و روسيه با آمريكا عليه ايران و بي تفاوتي كشوري مثل كوبا در اين قضيه جاي تامل دارد. با اين حال مطمئن هستم با تصميمات روشن و حق طلبانه دولتمردان كشورمان توطئه استكبار جهاني به سركردگي آمريكا با شكست مفتضحانه اي مواجه خواهد شد.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ همان طور كه دادستان كل كشور گفته بايد حق مظلومان بازستانده شود، لازم است كه حق اين نظام مظلوم نيز از سران فتنه كه قصد داشتند به خيال خود با كودتاي نرم آن را ساقط كنند گرفته شود.
احمد سلطاني از ايلام
¤ بايد به رژيم سعودي عربستان هشدار داد تا عذاب الهي بر سرشان فرو نيامده است، دست از كشتار شيعيان صعده بردارند.
مهدي زادمهر از انديمشك
¤ از آن روزي كه 1+5 اقدام به صدور بيانيه ضد ايراني نموده است برخي از شبكه هاي وابسته به آمريكا و انگليس هم از فرصت استفاده كرده و براي فشار رواني عليه ايران برنامه هايي را پخش مي كنند. اما آنها بدانند كه ديگر دوران زورگويي چند كشور بر ملتها گذشته است. كشورهاي استقلال طلب پيروزند و كشورهاي سلطه گر و مزدوران آنها بازنده هستند.
جنت خواه دوست
¤ از روزنامه كيهان تقاضا مي شود كه بيش از اين ماهيت سران فتنه و جريان سبز را براي مردم افشا كنند تا همه بدانند، اين افراد و جريانات داراي چه اهداف شومي بر ضد كشورمان هستند.
صفوري
¤ از كنار خانه خدا يعني مكه مكرمه با شما تماس گرفته ام. غرض هم تشكر و قدرداني از آقاي دكتر حداد عادل نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي است كه بصورت شفاف در مورد فتنه فتنه گران اعلام موضع كردند. از اين مكان مقدس براي تمام فرهيختگان بابصيرت كشور كه در مورد فتنه سبز اموي بطور شفاف آگاهي بخشي نمودند دعا كرده و در ضمن براي كساني كه دوپهلو حرف زدند طلب هدايت مي كنم.
محمود نيك نام
¤ يكي از واقعيت هايي كه طي چند سال اخير در مورد ايران اتفاق افتاده اين است كه از زماني كه احمدي نژاد رئيس جمهور ايران شده، عزت و احترام ايرانيان در آلمان و بسياري ديگر از كشورهاي غربي افزايش يافته است.
نعمت الله مهاجراني از آلمان
¤ به اين وسيله از روزنامه اصيل و وزين كيهان به خاطر آگاهي بخشي به مردم تشكر مي كنم.
سعيدنيا از اسلامشهر
¤ آقاي رويانيان اعلام مي نمايد صاحبان خودروهاي فرسوده تا پايان سال مهلت دارند كه نسبت به از رده خارج كردن خودرو خود اقدام نمايند و از طرفي هيچ نمايندگي (سايپا و ايران خودرو) نسبت به پذيرش خودروهاي فرسوده اقدام نمي نمايند. از ايشان تقاضا داريم نمايندگي مجازي كه اين خودروها را پذيرش مي نمايند اعلام كنند تا مردم سرگردان نباشند.
بهروز عشوندي
¤ اين روزها زمزمه است كه مشتركين گاز خانگي را بيمه نمايند. اين طرح هزينه اي مضاعف و تحميلي براي خانواده هاست اگر اختياري باشد امري است منطقي.
معتمدي
¤ آقاي چمران، رياست محترم شوراي شهر تهران به تازگي از تصميم اين شورا براي سرمايه گذاري در زمينه ساخت ورزشگاه خبر داده است. اما يكي از مسائل مهم تهران، حمل و نقل ارزان شهري است. اين مسئله در زندگي مستضعفان بسيار نقش دارد و از شوراي شهر انتظار مي رود كه تعداد اتوبوس هاي بليتي افزايش پيدا كند.
يعقوبي
¤ در شهرستان كاشان متاسفانه به جاي اولويت دادن به افراد كم درآمد براي پرداخت وام، افراد پردرآمد و بساز و بفروش در اولويت قرار مي گيرند.
يك هموطن از كاشان
¤ بنده روزانه بيش از سه ساعت راديو گوش مي كنم. متاسفانه غالب گوينده هاي شبكه هاي صدا، دائم از دولت و برنامه هاي آن انتقاد مي كنند. از مديريت صداوسيما تقاضا مي شود كه به گويندگان راديو بفرمايد كه حداقل در كنار اين انتقادات، نكات مثبت دولت هم بيان شود.
مرتضوي
¤ در شهرستان سردسير اراك در مدرسه دخترانه ... واقع در ناحيه 2 آموزش و پرورش يك كانكس را بدون بخاري وسط حياط گذاشته اند و از آن بعنوان كلاس درس استفاده مي كنند. خدا شاهد است از اول كلاس تا آخر از دهان معلم و دانش آموزان از شدت سرما بخار بلند مي شود. هرچه اعتراض مي كنيم هيچ مسئولي ترتيب اثر نمي دهد. اميدواريم از اين طريق رسيدگي شود.
سادگي
كيهان : نام مدرسه مورد نظر نزد روزنامه محفوظ است.
¤ اگر از ديد مسئولين شهرداري تهران شهروندان مجاز به تبديل پاركينگ به واحد مسكوني هستند لطف كنند ماده و تبصره قانوني آن را جهت اطلاع عموم اعلام كنند. در ضمن سازمان ثبت املاك و اسناد كشور نيز مشخص نمايد طبق كدام قانون و تبصره فروش مشاعات به غير از مالكان آپارتمان امكانپذير است؟
بيرامي
¤ پيشنهاد مي شود كه در روزنامه كيهان، بخشي را به نظرات مردم درباره صداوسيما اختصاص دهيد.
يك فرهنگي
¤ از مسئولان اداره برق تقاضا مي شود كه قاطعانه با استفاده غيرقانوني از برق، به خصوص از سوي برخي كسبه و دوره گردها برخورد شود.
جعفرپور
¤ سازمان آب، هرچند ماه يك بار بدون اطلاع رساني قبلي، يك مورد جديد براي پول گرفتن از مردم به قبوض آب اضافه مي كند. به تازگي نيز موردي به نام تبصره سه به اين قبوض افزوده شده است. از مسئولان امر تقاضاي رسيدگي و پاسخگويي به مردم مي شود.
يك شهروند
¤ با توجه به اينكه دولت محترم اعتبار لازم جهت پرداخت حقوق دانشجويان دكترا را تامين نموده و دستور اجراي پرداخت آن نيز صادر شده دانشگاه اصفهان در اين مورد اقدام نمي نمايد. اين در حالي است كه بسياري از دانشجويان دكتراي غيربورسي از لحاظ منبع درآمدي با مشكلات جدي مواجهند. از مسئولين ذيربط تقاضاي بررسي و اقدام لازم را داريم.
اميد
¤ مشكل فرسودگي تيربرق كوچه شهيد كلاهدوز در محله 21متري دهقان از طريق درج در ستون كيهان و خوانندگان روزنامه منعكس شد. پس از مدتي از سوي اداره برق منطقه نسبت به رفع عيب اقدام كردند. تماس گرفتم كه هم از مسئولين اداره برق و هم از كيهان بخاطر راه اندازي اين ستون مردمي و گره گشا از مشكلات جامعه تشكر بكنم.
محمودي
¤ از آقاي پروفسور نبي زاده كه هرچند وقت يكبار از آلمان به تهران مي آيند و به جراحي رايگان ضايعه ستون فقرات اقدام مي نمايند و از درمان ستون فقرات رايگان همسرم تشكر مي كنم و از وزارت بهداشت تقاضا دارم نسبت به خدمات صادقانه و بي مزد وي به جانبازان تقدير نمايد.
جانباز 55% دفاع مقدس
مهدي شريعتي
¤ خط فلكه صادقيه- هوانيروز دچار كمبود شديد اتوبوس است. از شركت واحد تقاضاي رسيدگي مي شود.
يك شهروند

 صندلي -گفت و شنود

گفت: در خبرها آمده بود كه برخي از عوامل اصلي آشوب ها براي پخش شايعه و فريب هواداران و ايجاد آشوب توسط ماموران چند سفارتخانه اروپايي و بعضي هم در اروپا و دوبي توسط ماموران آمريكايي آموزش ديده بودند.
گفتم: بعد از آنهمه آموزش پس چرا كاري از پيش نبردند؟!
گفت: به آنها گفته بودند بايد بلافاصله بعد از اعلام تقلب از سوي سران فتنه، به اين دروغ دامن بزنيد! و در سايت ها و رسانه ها و شعارهاي خود، ادعاي تقلب را مطرح كنيد.
گفتم: ولي مردم كه مي دانند 11ميليون تقلب امكان پذير نيست و برخي از غربي ها نيز به اين واقعيت اعتراف كرده و ادعاي تقلب را مضحك دانسته بودند.
گفت: براي آمريكا و اسرائيل مهم اين بود كه ادعاي تقلب مطرح شود و خودشان هم مي دانستند كه اين ادعا نمي تواند واقعيت ها را بپوشاند.
گفتم: استاد فلسفه، يك صندلي وسط كلاس گذاشت و گفت هركدام از شاگردان بايد طي مقاله اي اثبات كنند كه اين صندلي وجود ندارد! و يكي از شاگردان بلافاصله ورقه خود را تحويل داد و نمره 20 گرفت. او فقط دو كلمه نوشته بود ،كدام صندلي؟!

 به دنبال پاسخ محكم ايران به قطعنامه شوراي حكام انگليس : مذاكره بهترين راه حل است

سرويس سياسي-
به دنبال پاسخ محكم ايران به قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، برخي كشورهاي عضو گروه 1+5 با عقب نشيني از مواضع قبلي خود اعلام كردند كه مذاكره و گفت وگو بهترين راه حل مسئله هسته اي ايران است.
به گزارش شبكه خبري پرس . تي.وي، سخنگوي گوردون براون نخست وزير انگليس درباره برنامه هسته اي ايران گفت: اولويت اول ما در باره اين برنامه كارآمد كردن گفت وگوهاست. پس از آن ما در زمان مناسب، شايد تا پايان سال جاري ميلادي بررسي مي كنيم كه آيا بايد دومين مسير سياست دوسويه مان يعني تحريم ها را دنبال كنيم يا خير.
وي افزود: اما اين واقعا مهم است كه ما مذاكرات را تداوم دهيم، زيرا اين بهترين راه براي به دست آوردن تغييري است كه به دنبال آن هستيم.
اين اظهارات در حالي مطرح شد كه «ديويد ميليبند» وزير امور خارجه انگليس روز يكشنبه در بيانيه اي كه در سايت وزارت خارجه انگليس قرار گرفت بدون اشاره به قطعنامه سياسي اخير شوراي حكام عليه كشورمان ادعا كرد كه «ايران به جاي اين كه با ما تعامل كند دست به اقدامات تحريك آميز و پنهان كاري زده است.»
ميليبند افزود: ايران مي تواند به انزواي خود بي اعتنايي كند، اما اين اقدام تنها حس آرامش، عزم راسخ و اتحاد جامعه بين المللي را افزايش خواهد داد.
وزير امور خارجه انگليس در ادامه گفت: من از ايران مي خواهم اين را درك كند و دستي را كه به طرفش دراز شده است قبول كند.
سخنگوي وزارت خارجه چين هم كه كشورش به قطعنامه اخير شوراي حكام راي مثبت داده بود اعلام كرد: گفت و گوها هنوز هم بهترين راه براي حل موضوعات مربوط به برنامه هسته اي ايران است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، «كين گانگ» با اعلام اين مطلب افزود: پكن همچنان از حل برنامه هسته اي ايران از طريق گفت وگو و مذاكره حمايت مي كند.
وي با اشاره به راي پكن به قطعنامه اخير شوراي حكام گفت: هدف از صدور اين قطعنامه اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران نيست.
«سوزان رايس» نماينده آمريكا در سازمان ملل نيز تصميم ايران براي ساخت 10 نيروگاه جديد غني سازي اورانيوم را غيرقابل قبول خواند و مدعي شد كه اين اقدام ممكن است به افزايش فشار جامعه بين المللي بر روي ايران براي متقاعد كردن تهران به عمل به وظايفش بينجامد.
وي افزود: ما به «روش هاي دوگانه» در مورد مسئله هسته اي ايران اشاره كرده ايم. ما پيشنهاداتي براي جذب ايران به همكاري داريم كه در خصوص آنها به طور جدي فعاليت مي كنيم. اما بحث فشار هم وجود دارد و اگر ايران آن طور كه وقايع اخير نشان مي دهد، قصد همكاري در جهت اول را نداشته باشد، به احتمال قوي مجبور خواهيم شد كه توجه بيشتري به بخش دوم يعني اعمال فشار معطوف نماييم. زمان كمي باقي مانده و ما به طور كاملا جدي به اجراي كامل سياست «روش هاي دوگانه» پايبنديم.

 رئيس جمهور امروز مهمان اصفهاني هاست

اصفهان- خبرنگار كيهان:
رئيس جمهوري در سومين دور سفر استاني خود به استان اصفهان ساعت 10 صبح امروز در ميدان امام اين شهر با مردم ديدار مي كند.
احمدي نژاد و اعضاي هيئت دولت در سفر دو روزه خود به استان اصفهان در سه كارگروه فرهنگي، زيرساخت و انرژي و اشتغال و توليد برنامه هايي را به تصويب مي رسانند.
همچنين رئيس جمهور كشورمان در اين سفر با جمع كثيري از منتخبان و فرهيختگان، مديران، خانواده هاي شهدا، ايثارگران و جانبازان و اقشار مردم ديدار مي كند. همچنين احمدي نژاد مدال ايثار به 20 تن از خانواده هاي شهداي تك فرزند اهدا كرده و با اعضاي شوراي اداري استان نيز ديدار خواهد داشت. در ديدار رئيس جمهور با منتخبان و فرهيختگان، 11 تن از نخبگان اصفهاني نقطه نظرات خود را با رئيس جمهور مطرح خواهند كرد. رئيس جمهوري در مدت اقامت خود در اصفهان پنجشنبه يك ديدار خارجي نيز خواهد داشت.

 انتقاد ايران از رأي روسيه و چين به قطعنامه اخير شوراي حكام

سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان با اشاره به رأي مثبت كشورهاي چين و روسيه به قطعنامه ضد ايراني اخير در شوراي حكام آژانس اعلام كرد كه مراتب گلايه و انتقاد جدي ايران به اين دو كشور ابلاغ خواهد شد.
«رامين مهمانپرست» ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي پيرامون واكنش ايران به رأي مثبت چين و روسيه به قطعنامه اخير شوراي حكام با بيان اينكه ما همكاري هاي گسترده اي از جمله در زمينه انرژي با روسيه داريم و اهميت زيادي براي اين كشور در سياست خارجي خود قائل هستيم، افزود: به همان نسبت نيز انتظارات بالايي از اين كشور داريم.
وي از اقدام روسيه و چين در دادن رأي مثبت به قطعنامه مذكور به طور جدي گلايه كرد.
مهمانپرست در پاسخ به پرسشي در خصوص روابط ايران با روسيه و چين، با تأكيد بر اينكه در روابط راهبردي ما با اين كشورها تغييري ايجاد نخواهد شد، يادآور شد: گلايه ما از برخي اقدامات به آنها منعكس خواهد شد.
خبرنگاري از مهمانپرست پرسيد كه معيارهاي دستگاه ديپلماسي كشور براي دوست و دشمن چيست؟ كه وي با اشاره به 3 اصل عزت، حكمت و مصلحت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، خاطرنشان كرد: اين اصول به صورت جدي در دستور كار ما قرار دارد.
سخنگوي وزارت امورخاجه كشورمان در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران مي خواهد تعاملي را با عربستان در رابطه با كشتار شيعيان در يمن داشته باشد؟ درگيري ها بين كشورهاي اسلامي و در درون اين كشورها رااقدامي نادرست و برادركشي خواند و گفت: حتماً بايد جلوي اين درگيري ها گرفته شود.
وي با بيان اينكه تمام تلاش ما برقراري صلح و آرامش در منطقه است، اظهار داشت: كساني كه به اين درگيري ها دامن مي زنند منافع دشمنان اسلام را تأمين مي كنند.
وي در ادامه با اشاره به كارشكني كشورهاي غربي براي تأمين سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران با تأكيد بر اينكه ادبيات تأمين اين سوخت بايد تغيير يابد، افزود: اين موضوع بايد از حالت سياسي خارج و به عنوان ابزاري براي تحت فشار قرار دادن كشورهاي مستقل استفاده نشود و ادبيات خاص خود را داشته باشد.
مهمانپرست با اشاره به درخواست ايران به آژانس براي تأمين سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران اظهار داشت: ما به عنوان عضو آژانس، اين سازمان بايد اين سوخت را تأمين كند و بر همين اساس آژانس اين موضوع را به كشورهاي دارنده سوخت اعلام كرد كه متأسفانه درگير يك بازي سياسي شد.
وي ادامه داد: زماني كه كشوري درخواست حقوقي خود را ارائه مي كند و با مانعي روبرو مي شود مجبور است از طريق ديگري اين سوخت را تأمين كند و اگر براي ما محدوديتي اعمال شود، ما بايد برنامه ريزي كرده و اين سوخت را تأمين كنيم.

 يك مقام پاكستاني: تروريست ها را به ايران تحويل مي دهيم

معاون سر وزير ايالت بلوچستان پاكستان تصريح كرد كه به محض مشاهده تروريست ها در داخل كشورمان آنان را دستگير و به نيروهاي ايراني تحويل خواهيم داد.
«ناصر محمود كوسه» روز سه شنبه هنگام ورود به زاهدان در گفت وگو با ايرنا جنايت تروريستي چندي پيش در منطقه «پيشين» را محكوم كرد و اين حادثه را به بازماندگان شهدا تسليت گفت.
وي بيان كرد: ما از تبعات حوادث تروريستي به خوبي آگاه هستيم و به همين سبب برخي از مسئولان كشوري و پليس مرزي ايالت بلوچستان را در اين سفر همراه كرده ايم تا در اجلاس مشترك مرزي در زمينه افزايش همكاري هاي امنيتي، مرزي و نظارت و كنترل بيشتر بر مرزها با طرفين ايراني به بحث و گفت وگو بنشينند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه پس از وقوع حوادث تروريستي در سيستان و بلوچستان تروريست ها و اشرار به داخل خاك پاكستان متواري و مخفي مي شوند، مسئولان ايالت بلوچستان چه اقدامي براي دستگيري و تحويل آنان به ايران انجام داده اند؟ گفت: در همين راستا به تمام ضابطان قانون و نيروهاي پليس در پاكستان دستور داده ايم اگر مجرمان و تروريست ها را در داخل كشور مشاهده كردند به سرعت با آنان برخورد و با نيروهاي ايراني تبادل اطلاعات كنند.
معاون سروزير ايالت بلوچستان پاكستان افزود: همچنين به نيروهاي پليس ايالت بلوچستان دستور داده شده تا در زمينه دستگيري و برخورد با اشرار و تروريست ها با نيروهاي ايراني همكاري بيشتري داشته باشند. محمود كوسه گفت: به محض مشاهده تروريست ها در داخل كشورمان، آنان را دستگير و به نيروهاي ايراني تحويل خواهيم داد.
وي با اشاره به همكاري ها و ارتباط نزديك دو كشور دوست و همسايه ايران و پاكستان، بيان كرد: تقويت همكاري هاي امنيتي و تجاري به ويژه ارتباط و همكاري بين نيروهاي پليس و مرزباني دو كشور از مهمترين اهداف اجلاس مشترك مرزي است. وي ادامه داد: با توجه به اينكه پانزدهمين اجلاس مشترك مرزي دو كشور در سال 2006 ميلادي در كويته برگزار شد و از آن زمان تاكنون سه سال مي گذرد، تصميم گرفته شد در شانزدهمين اجلاس پيرامون مسائل و حوادث چند ساله بحث و تبادل نظر و نسبت به گسترش همكاري ها اقدام شود.
معاون سروزير ايالت بلوچستان پاكستان گفت: در اين اجلاس سعي داريم همكاري ها و ارتباط بين ضابطان قانوني در دو طرف مرز را افزايش دهيم و گسترش فعاليت هاي مرزي، گشت ها و نظارت هاي مرزي را پيگيري كنيم.
معاون سروزير ايالت بلوچستان پاكستان ظهر سه شنبه در راس هيئتي براي شركت در شانزدهمين اجلاس مشترك مرزي ايران و پاكستان وارد زاهدان شد و در فرودگاه مورد استقبال معاون امنيتي انتظامي استانداري و فرمانده مرزباني سيستان و بلوچستان قرار گرفت. شانزدهمين اجلاس مشترك مرزي ايران و پاكستان از امروز آغاز به كار مي كند.

 رفيق كشميري پس از آموزش جنگ خياباني طرفدار مبارزه مدني شد (خبر ويژه)

يكي از مهره هاي بدنام سازمان «سيا» با ژست ضدخشونت گفت: جنبش سبز ديسيپلين مبارزات بدون خشونت را رعايت مي كند.
محسن سازگارا در گفت وگو با راديو فردا (ارگان رسمي سازمان سيا) گفت: جنبش سبز به خوبي نشان داده كه تا الان در اين 5 ماه و نيم، ديسيپلين مبارزات بي خشونت را رعايت مي كند و كساني كه دست اندركارند در سازمان هاي سياسي و دانشجويي به خوبي پيام را مي گيرند و رعايت مي كنند.
وي همچنين گفت آنها درك درستي دارند و مي دانند براي رسيدن به دموكراسي و صلح و آرامش و مدارا و رعايت حقوق ديگران نمي شود با خشونت حركت كرد. اين خشونت پرهيزي در جنبش وجود دارد.
راديو فردا در گفت وگوي خود با سازگارا و امير خرم (عضو گروهك نهضت آزادي) نسبت به راديكاليزم و تداوم خشونت طلبي هشدار داد و خواستار پرهيز از ادامه اين روند كور شد.
اظهارات سازگارا در حالي است كه اين مهره بدسابقه سازمان جاسوسي آمريكا در روزهاي اول پس از برگزاري انتخابات، به موازات تحركات صداي آمريكا، راديو فردا و... براي تحريك آشوبگران، دست به كار دعوت علني و آموزش هر روزه جنگ خياباني، كوكتل مولوتف سازي، حمله به مراكز دولتي، گروگانگيري نيروهاي نظامي و... بود، به نحوي كه همان زمان با اعتراض برخي عناصر ضد انقلاب مواجه شد.
به عنوان مثال سايت ضدانقلابي ايران گلوبال در تاريخ 6 تير 88 در اعتراض به خشونت طلبي صريح سازگارا نوشت: آقاي سازگارا كه تا پيش از شكست سياسي نيوكان ها ]دارو دسته بوش[ سرنوشت سياسي خويش را با ايشان رقم زده بودند و در آن هنگام از پروژه دولت بوش در «تحول» سياسي- نظامي ايران و دولت سازي در تبعيد پشتيباني مي كردند، اينك به سان سازمان مجاهدين، سلطنت طلبان افراطي و راديكال ترين گروههاي چپ آسيايي، همان سياست براندازي را از راه جريان اعتراض به انتخابات پيشنهاد مي كند.
كار آقاي سازگارا در عمل، همراهي كردن با سازمان مجاهدين ]گروهك تروريستي منافقين[ است كه مفتخرانه بمبگذاري و آتش زدن مراكز دولتي را تشويق مي كند... ما نيز خواهان پايان دادن به اين نظام هستيم اما ماجراي كنوني ايران، نوزاد آرمان هاي ما نيست. مردم براي واژگوني جمهوري اسلامي نيامده بودند. ايشان فراموش كرده اند كه بخش مهمي از همين معترضان انتخاباتي همچنان از نظام پشتيباني مي كنند. من و آقاي سازگارا كه در امنيت غرب مي نويسيم بايد با مسئوليت بيشتر بنويسيم و چنان ننمائيم كه گويا لشكري داريم كه با ريختن بشكه و تيرآهن در خيابان و تسخير مراكز حكومتي، حكومت را فرو خواهند كشيد. راه خشونت كه آقاي سازگارا مي رود گفتماني است كه سالها در پرده مانده و آن ساختن دولت سايه در خارج از ايران و برانگيختن مردم است. او سالهاست از شيپور صداي آمريكا مي دمد.»
از سازگارا به عنوان همدست برخي عناصر منافق نظير كشميري كه نقش اصلي در بمب گذاري دفتر نخست وزيري و شهادت رئيس جمهور و نخست وزير مكتبي داشتند ياد مي شود. وي اوايل انقلاب به خاطر نزديكي با سازمان مجاهدين (انقلاب) و كساني چون بهزاد نبودي توانست در سپاه و راديو و تلويزيون نفوذ كند و مدتي نيز معاون بهزاد نبوي در وزارت صنايع سنگين بود. وي در دولت سازندگي نيز مدتي با مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و كساني چون سعيد حجاريان همكاري داشت و پس از آن به جرگه مأسسان روزنامه زنجيره اي جامعه و هفته نامه آتيه پيوست و سپس از كشور گريخت و در خدمت صداي آمريكا درآمد و تا همين هفته گذشته در خدمت صداي آمريكا قرار داشت.
دعوت افراطيون منافق داخلي و خارجي به آشوب و خشونت براي ارعاب نظام و كودتا عليه جمهوريت، چاشني كودتاي مخملين اما بانيان آن اكنون با ديدن رسوايي به بار آمده تلاش مي كنند از اين افتضاح سلب مسئوليت كنند.

 ايجاد 10 سايت غني سازي جديد اگر ژست است پس چرا هراسان شده ايد؟! (خبر ويژه)

محافل سياسي و رسانه هاي غرب، به روال غافلگيري هاي چند سال اخير در مقابل پيشرفت هاي هسته اي كشورمان، اين بار هم شيوه القاي ناتواني ايران را پيشه كردند.
در پي واكنش ايران به قطعنامه مغرضانه و ظالمانه شوراي حكام آژانس و اعلام اينكه 10 سايت جديد غني سازي در كشورمان تأسيس مي شود، محافل سياسي و رسانه اي غرب طبق معمول ابتدا شوكه شده ضمن تعبير اين اقدام به «سيلي ايران به صورت غرب» اقدام به تهديد و فحاشي كردند اما بازهم طبق معمول و پس از خروج از شوك، اكنون ادعا مي كنند ايران چنين تواني را ندارد و اعلام تاسيس 10سايت غني سازي جديد، صرفاً يك ژست سياسي است.
ديروز در حالي كه خاويرسولانا موضع جديد ايران را يك تصميم اشتباه مي خواند و ابراز اميدواري مي كرد ايران تغيير موضع بدهد، بي بي سي انگليس تصريح كرد ايران براي ساخت سايت هاي هسته اي جديد مصمم به نظر مي رسد. اما همين شبكه در برنامه ديگري براي كتمان غافلگيري و شوكه شدن غرب مدعي شد: زمزمه احداث 10سايت غني سازي جديد يك بلوف و شعار سياسي از سوي ايران است براي اين كه نشان دهد محكم در برابر غرب ايستاده است.
بي بي سي در خبر سوم از قول يك عنصر ضدانقلاب كه با راديو فردا همكاري مستقيم دارد گفت: واكنش ايران غيرعملي است و آنها قادر نخواهند بود به ظرفيت تازه براي غني سازي دست پيدا كنند. همين عنصر ضدانقلاب از طريق راديو فردا هم ادعاي خود را تكرار كرد و مدعي شد افزايش ظرفيت غني سازي، رؤياست و 30سال زمان مي برد.
روزنامه انگليسي گاردين هم مدعي شد «اين يك ژست سياسي است» و لس آنجلس تايمز نوشت:«ايران فاقد استعداد لازم براي ساخت 10 سايت جديد است و اين كار 20 تا 30 سال زمان مي برد.»
نيويورك تايمز هم واكنش ايران را اغراق گويي توصيف كرد.
اين واكنش هاي انكارآميز، معمول واكنش هاي چند مرحله اي محافل غربي درباره اقدامات غافلگيركننده ايران است و به ويژه از آن جهت جالب توجه است كه قدرت هاي استكباري طي همين 6 سال گذشته مجبور شده اند بارها اعتراف كنند قدرت متخصصان ايراني را دست كم گرفته اند. چند سال پيش هنگامي كه مقامات سازمان انرژي اتمي كشورمان آقاي البرادعي را به بيابان هاي اطراف اصفهان بردند و بخشي از بيابان را نشان دادند و گفتند ما مي خواهيم اينجا تاسيسات UCF (براي توليد گاز هگزا فلورايد اورانيوم- UF6) ايجاد كنيم با ابراز ترديد جدي وي مواجه شدند. او البته حق داشت چيني ها زير قرارداد زده بودند. آنها طبق تعهد بايد 11ساله اين تاسيسات را مي ساختند اما نقض تعهد كردند. در اين ميان آنچه رخ داد و غرب را غافلگير كرد ساخت همان تأسيسات توسط متخصصان ايراني در كمتر از 3 سال بود. آن روزها هم غربي ها اول فحاشي و سپس انكار كردند اما سرانجام به موفقيت متخصصان جوان ايراني شهادت دادند.
اين سيكل عجيب غافلگيري، فحاشي، انكار و اعتراف بعدها نيز به طور مكرر در راه اندازي سايت غني سازي نطنز در حد مقياس آزمايشگاهي و سپس ايجاد زنجيره 164(آبشاري) سانتريفيوژها ادامه پيدا كرد تا به امروز كه 7 هزار سانتريفيوژ در همان مركز مشغول به كار هستند و منكران امكان غني سازي در ايران، اكنون با انواع ترفندها و عجز و لابه ها از ايران مي خواهند مبادله 1500كيلوگرم اورانيوم غني شده با سوخت 20درصدي را بپذيرد اما توضيح نمي دهد كه چه چيزي را مي خواهند مبادله كنند، «ژست، رويا، بلوف، شعار و اغراق» را اورانيوم غني شده واقعي را!؟ آنها همچنين بايد روشن كنند كه اگر دانش ايران، يك ژست و بلوف است، پس چرا تا اين حد نگران و سراسيمه شد اند.
البته دور نيست روزي كه برخي از همين كشورها براي خريد سوخت اتمي از ايران، هيئت به تهران بفرستند چرا كه كنار آمدن با واقعيت و پذيرش آن، آخرين مرحله در شوك هاي رواني شديد است و غرب به اين روند عادت دارد.

 يك بيانيه خوب از شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات (خبر ويژه)

شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در بيانيه اي به مناسبت سالگرد 16 آذر 32 (روز شهادت سه دانشجوي معترض به سفر معاون وقت رئيس جمهور آمريكا) و روز دانشجو اعلام كرد: استقلال طلبي و نفي مداخله بيگانگان و آزادي خواهي و نفي استبداد از شاخص ترين مطالباتي است كه ملت ايران هزينه هاي زيادي براي تحقق آن پرداخته است.
در اين بيانيه با تأكيد بر اينكه 16 آذر يادآور يكي از شكوهمندترين حماسه هاي پايداري دانشجويان در مقابل استعمار و استبداد دست نشانده آن است، تصريح شده است: تاريخ معاصر به ما آموخته است كه استبداد و استعمار ظاهراً دوقلوي همزادي هستند كه وجود هر يك حضور ديگري را نيز ايجاب مي كند و مقابله اساسي با هر يك نيز بدون نفي همزاد آن مقدور نيست.
در اين بيانيه همچنين آمده است: «اين روزها مصادف با تصويب و برگزاري رفراندوم قانون اساسي جمهوري اسلامي اين ميثاق گران بهاي ملي نيز هست. بي ترديد اجراي بدون تنازل قانون اساسي و تأمين حقوق و آزادي هاي قانوني مردم به ويژه اجراي اصل 27 قانون اساسي كه تضمين كننده راهكار قانوني و مناسب براي بيان اعتراضات مدني و مسالمت آميز مردم و برگزاري راهپيمايي و تجمعات است، در شرايط فعلي بهترين راهبرد براي حل دشواري هاست و تأمين اين حقوق در محيط هاي دانشگاهي نيز مناسب ترين راهكار براي مواجهه با مطالبات دانشگاهيان است.»
تأكيد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بر همزادي استعمار و استبداد تأكيد درستي است چرا كه رژيم خودكامه پهلوي با حمايت استعمار آمريكا و انگليس تا چند دهه برقرار ماند و به تضييع و چپاول منافع و منابع ملت ايران پرداخت و امروز هم در منطقه رژيم هاي استبدادي، وابسته ترين رژيم ها به استعمار هستند و از بيشترين حمايت استعمارگران برخوردارند. در اين ميان جاي يك سأال مهم از گروههاي گوناگون گردآمده در جبهه اصلاحات باقي است و آن اينكه استعمارگران و مستكبران آمريكايي و انگليسي با كدام منطق و منفعت از اصلاح طلبي به قرائت طيف افراطيون حمايت كردند و علناً به خاطر آنها در همين انتخابات اخير به ميدان آمدند؟ چرا امثال بوش و چني و اوباما و كلينتون بارها اعلام كردند از اصلاح طلبان در خاورميانه به ويژه ايران حمايت مي كنند؟ و چرا دست بر قضا جريان مورد حمايت استعمار خارجي در همين انتخابات اخير با هجوم به انتخابات و جمهوريت، استبداد پيشه نمود و تمام امكانات خود را هزينه كرد تا انتخاب 25 ميليوني ملت ايران را ناديده بگيرد؟
اصل 27 قانون اساسي نيز كه در بيانيه اخير مورد استناد قرار گرفته تأكيد مي كند: تشكيل اجتماعات و راهپيمايي بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
آيا نويسندگان بيانيه مي توانند توضيح دهند كه ترور چند بسيجي و شهروند عادي با سلاح گرم- نظير مادر و كودكي كه توسط آشوبگران جلوي مهد كودك به شهادت رسيدند- يا آتش زدن اماكن و وسايط نقليه عمومي، ايجاد جو ارعاب و اغتشاش و ناامني، تظاهر به روزه خواري در راهپيمايي روز قدس، فحاشي به مقدسات و شهدا و انقلاب و امام و... نيز جزو شرايط اعمال اصل 27 است كه به وفور در تجمع برپا شده از سوي افراطيون در چند ماهه پس از انتخابات مشاهده شد؟!

 آنها در داخل مي ترسند اما من ابايي ندارم كه بگويم مخملي بود (خبر ويژه)

يك عضو فراري حلقه كيان به صداي آمريكا گفت: من برخلاف خيلي ها در ايران ابا ندارم كه بگويم جنبش سبز يك انقلاب مخملي بود.
مجيد محمدي از عناصر لائيك و ملحد كه سال ها با حلقه كيان و نشريات زنجيره اي مدعي اصلاحات همكاري داشت به صداي آمريكا گفت: آنها در ايران ابا دارند بگويند جنبش سبز انقلاب مخملي بود چون به جرم تبديل شده اما من ابا ندارم از اين تعبير استفاده كنم. به نظر من انقلاب مخملين است چون ادامه جنبش هاي اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 در اروپاي شرقي است و براساس شبكه مجازي و جنبش زنان و دانشجويان و كارگري شكل گرفته است.
براساس ده ها كتاب و هزاران سند منتشر شده، كودتاهاي مخملين با لعاب و پوشش جنبش در اروپاي شرقي را سازمان جاسوسي سيا و سرمايه گذاراني چون جورج سوروس ترتيب دادند و شماري از عناصر جذب شده را در برخي كشورهاي اروپاي غربي تحت تعليم و آموزش گرفتند. سازمان هاي جاسوسي آمريكا و انگليس و چند سازمان جاسوسي مشابه البته توجه نداشتند كه اينجا ايران اسلامي است نه اوكراين و چك و گرجستان و لهستان با حكومت هاي كمونيستي و به دور از مردم.
سران افراطيون در داخل كه طي دهه اخير به ويژه حوادث 8-7ماه گذشته كاملاً در پروژه جنگ نرم و كودتاي مخملين دشمن به ايفاي نقش پرداخته اند، براي مصون ماندن از عواقب خيانت خويش پروژه كودتاي مخملين دشمن را انكار كردند حال آن كه مرحله به مرحله اين پروژه در زمينه خياباني كردن حركت، انتخاب نماد و رنگ، زمزمه و پيش بيني تقلب قبل از انتخابات و اعلام وقوع تقلب پس از انتخابات، اعتراض و آشوب خياباني، قفل كردن مجاري قانوني و... را به اجرا گذاشتند اما فراموش كردند كه ايران، يكي از توابع بلوك شرق نيست.
گفتني است در گفت وگو صداي آمريكا، در كنار مجيد محمدي، احمد صدرحاج سيدجوادي (عضو مركزيت نهضت آزادي) و علي كشتگر (عضو گروهك فدائيان خلق) نيز حضور داشتند. صدرحاج سيدجوادي كه به تازگي ملاقاتي هم با كروبي داشته و به وي پيشنهاد تشكيل جبهه اپوزيسيون داده، در اين ميزگرد گفت: بنده بسيار خوش وقت شدم از حركت آقايان موسوي و كروبي در جنبش سبز. من خواستم از آنها تشكر بكنم و ضمناً از آنان تقاضا كردم به يك صورتي اين تشكل به صورت فراگير فعاليت كند.
اما مجيد محمدي در واكنش به پيشنهاد وي درباره ايجاد شبكه رهبري جنبش سبز گفت: به نظر من آن ائتلاف چندان جواب نمي دهد و علت هم اين است كه جنبش ماهيت شبكه اي و مجازي دارد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14