(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 17 اسفند 1388- شماره 19599
 

راه پيشرفت كشور علم و تحقيق است 36

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir
راه پيشرفت كشور علم و تحقيق است 36

جنبش نرم افزاري، راه مبارزه با تهاجم فرهنگي 9/12/1379
بايد مغزهاي متفكر استاد و دانشجوي ما بسياري از مفاهيم حقوقي، اجتماعي و سياسي را كه شكل و قالب غربي آنها در نظر بعضي مثل وحي منزل است و نمي شود درباره اش اندك تشكيكي كرد، در كارگاه هاي تحقيقاتي عظيم علوم مختلف حلاجي كنند؛ روي آنها سؤال بگذارند؛ اين جزميتها را بشكنند و راه هاي تازه پيدا كنند؛ هم خودشان استفاده كنند، هم به بشريت پيشنهاد كنند؛ امروز كشور ما محتاج اين است؛ امروز انتظار كشور ما از دانشگاه اين است. دانشگاه بايد بتواند يك جنبش نرم افزاري همه جانبه و عميق در اختيار اين كشور و اين ملت بگذارد تا آن كساني كه اهل كار و تلاش هستند، با پيشنهادها و با قالبها و نوآوريهاي علمي خودي بتوانند بناي حقيقي يك جامعه آباد و عادلانه مبتني بر تفكرات و ارزشهاي اسلامي را بالا ببرند؛ امروز كشور ما از دانشگاه اين را مي خواهد. دانشگاه را مشغول چه كاري بكنند كه دانشجو و استاد را از اين راه باز بدارند؟ يقين بدانيد يكي از چيزهايي كه امروز مورد توجه سرويس هاي اطلاعاتي است، اين نكته است؛ ببينند چگونه مي توانند دانشجوي بيدار و دانشگاه آگاه ايراني را از آن راهي كه مي تواند به اعتلاي كشور بينجامد، منصرف كنند و مانعش بشوند.
فرهنگ غربي بايد به وسيله نخبگان و روشنفكران، پالايش شود
12/12/1379
دشمن مستكبر كه بيداري امت اسلامي، تهديد كننده مطامع و منافع نامشروع اوست، مهمترين سلاحي كه در برابر اين موج فزاينده در دست دارد، سلاح رواني است: نوميدسازي، تحقير هويت، به رخ كشيدن قدرت و تمكّن مادي خويش. امروز و در آينده هزاران ابزار تبليغي به كار افتاده و خواهد افتاد كه مسلمانان را از آينده درخشان نوميد و يا به آينده كه منطبق با نيّات پليد خود آنان است ترغيب كنند. اين جنگ فرهنگي و رواني از آغاز دوران استعمار تاكنون، كاري ترين ابزار غرب در سلطه گري اش بر كشورهاي اسلامي بوده است. آماج اين تير زهرآلود، نخست نخبگان و روشنفكران و سپس توده مردم اند. مبارزه با اين ترفند جز با رويگرداني از فرهنگ تحكّم آميز و تحميلي غرب ممكن نيست. فرهنگ غربي بايد بوسيله نخبگان و روشنفكران، پالايش شود. عناصر مفيد آن جذب، و اجزاء زيانبار و مخرّب و فسادانگيز آن از ذهن و عمل جامعه هاي اسلامي طرد شود. معيار در اين پالايش بزرگ، حكميّت فرهنگ اسلامي و انديشه هاي بارور و راهگشا و هدايتگر قرآن و سنت است. اين يك فصل اساسي از مبارزه همه جانبه و خوش عاقبتي است كه علماي ديني و روشنفكران و نخبگان سياسي در سراسر جهان اسلام بر عهده دارند.
نياز عمده جوان، هويت است 12/2/1380
راجع به نيازهاي جوانها زياد صحبت مي شود؛ من گفته ام، قبل از من هم گفته اند؛ اما مي دانيد از نظر من مهمترين نياز جوان چيست؟ نياز عمده جوان، هويت است؛ بايد هويت و هدف خودش را بشناسد؛ بايد بداند كيست و براي چه مي خواهد كار و تلاش كند. دشمن مي خواهد هويت جوان ايراني را از او بگيرد؛ اهداف را از بين ببرد؛ افقها را تيره كند؛ به او بگويد تو يك موجود حقير و محدود هستي؛ پيش من بيا تا تو را زير بال بگيرم. معلوم است؛ كشور ثروتمند ايران و منطقه بسيار مهم و راهبردي ما و تأثيرات فراواني كه اين ملت از همه سو مي تواند بگذارد، همه از طريق تحقير شخصيت جوان ها، در مشت دشمن مي آيد. امروز برنامه دشمن نسبت به شما جوانها اين است؛ خيلي بايد بيدار باشيد. اين حرفها را به شما نمي زنم تا معنايش اين باشد كه مسؤولان كشور در قبال نسل جوان مسؤوليتي ندارند؛ چرا، آن را قبلاً گفتم؛ آنها هم مسؤولند؛ مسؤوليتهاي آنها به جاي خود؛ اما شما هم مسؤوليد.
لزوم پيكار نظري در برابر تهاجم فكري و نظري دشمن
15/6/1380
بايد ببينيم توجه حملات دشمن به كجاست؛ به چه چيزي دل و اميد بسته است و آماج حملاتش چيست. يك نقطه، نظريه ي حكومت اسلامي است؛ اين يكي از موارد آماج حملات دشمن است. يا به مباني اسلام، يا به قانون اساسي و يا به برخي از بخش هاي برجسته نظام اسلامي كه علامت و شاخصه نظام است، تهاجم فكري و نظري مي شود. اين تهاجم از تهاجم عملي كم اهميت تر نيست. چون - همان طور كه آقايان اشاره كردند - تكيه ي نظام اسلامي به قدرت مردم است؛ قدرت مردم هم با ايمان آنهاست؛ اگر مؤمن باشند، آنگاه دفاع خواهند كرد؛ اما اگر پايه ايمان سست شد، اين پشتيباني و اين دفاع به مرور از بين خواهد رفت. بنابراين چيزي كه ايمان و اعتقاد راسخ مردم را هدف گرفته است، نبايد دست كم گرفت. علاج اين كار، پيكار نظري است؛ يك حركت علمي در اين زمينه لازم است.
توليد و تبيين و تدوين فكر، كار حوزه هاي علميه است
15/6/1380
البته ما دولت را از اين مسؤوليت بركنار نمي كنيم. خطاب و عتاب ما در طول اين سالها تا امروز به وزارت ارشاد و دستگاههايي كه تبليغات رسمي را برعهده دارند، به خاطر همين جهت بوده است. بالاخره دولت يكي از مهمترين مسؤوليتها را برعهده دارد؛ كما اين كه صدا و سيما بخش مهمي از اين مسؤوليت را بر عهده دارد؛ كمااين كه همه دستگاههاي هنري كه به نظام اسلامي وابسته اند، مسؤولند؛ ليكن مسؤوليتهاي دولتي را نبايد نافي مسؤوليتهاي علما و حوزه هاي علميه گرفت. بالاخره توليد و تبيين و تدوين فكر، كار حوزه هاي علميه است؛ و حوزه هاي علميه بايد در اين زمينه وارد ميدان شوند.
جنبش عدالتخواهي و جنبش نرم افزاري، شعارهايي در جهت مبارزه با فساد 22/2/1382
چند شعاري كه ما در اين دو سه سال داده ايم، همه در جهت مبارزه با فساد بوده است، چون فساد در جامعه رخنه ايجاد مي كند. جنبش عدالتخواهي - در بلند مدت - جنبش نرم افزاري و جنبش توليد علم. البته جنبش توليد علم بدون پيشرفت علم ممكن نيست. بدون پيشرفت علم، در اين دنياي متنوع نمي شود رقابت كرد و پيش رفت. حتماً پيشرفت علم لازم است، كه اين وظيفه دانشگاه ها و دانشجوها و اساتيد را بسيار سنگين مي كند. جنبش آزاد انديشي كه چند ماه قبل مطرح شد، اصرار بر مسأله اشتغال كه اين دو سه سال اخير در اين زمينه خيلي تلاش شده است و اصرار بر تقويت پول ملي، از شعارهايي است كه ما اين چندساله روي آن تكيه كرديم و براي هر كدام يك حساب خاصي باز شد و به فضل الهي حركت خاصي در دستگاه هاي مربوط به آن آغاز گرديد. اينها همه براي همين است كه وقتي انسان مي بيند دشمن چه مي خواهد و چه مي خواهد بكند، مي فهمد كه بايد در داخل چه كار كند. البته در دو سه سال قبل از اين، در قالب نفي فقر و فساد و تبعيض، بسياري از اين حرفها بود. در سياست هايي هم كه به شكل سياستهاي كلان نظام، رهبري بايد به دولت اعلام كند و مجلس بر اساس آن سياست ها، مقررات و قوانين را بگذراند، همه اين مطالب كلّي لحاظ شد؛ يعني هم در سياست هاي برنامه سوم و هم در سياست هاي برنامه دوم كه مال هفت هشت سال قبل از اين است، لكن بسيج كردن و متوجه كردن افكار عمومي به خصوص جوان ها به اهميت بعضي از اين سرفصل ها، ايجاب مي كند كه هر كدام از اينها به تنهايي مورد توجه قرار گيرد و دنبال شود. در محيط دانشجويي شوق به علم، شوق به عدالت و شوق به آزادي وجود دارد. اينها شوق هاي اصلي در محيط هاي علمي است.
بايد مسأله علم و تحقيق را جدّي بگيريد 22/2/1382
شما بايد در محيط دانشگاه مسأله علم و تحقيق را جدّي بگيريد. بدون پيشرفت علم نمي شود كشور را پيش برد. امروز حتّي دشمنان بشريت از علم استفاده مي كنند. ما براي آرمان هاي والا، براي ارزش هاي حقيقي، براي فضايل انساني و گسترش آنها ناگزيريم از علم و از شرافت ذاتي علم استفاده كنيم. وحدت بايد حفظ شود؛ ارتباط بايد حفظ شود. اين كارهاي اساسي كه شروع كرديم، بايد پيش برود.
به فراخور مصالح بايد فيلترينگ صورت بگيرد 22/2/1382
س: خواهشمندم توضيح دهيد كه چرا چين كمونيست، اينترنت را بشدت سانسور مي كند، ولي در ايران اسلامي اين كار انجام نمي شود.
ج: در همه جاي دنيا - مخصوص چين نيست - وقتي اين جهاز عظيم و فراگير اينترنت وارد مي شود، معمولاً فيلترهايي هم هست كه هر كشوري به فراخور تمايلات و تفكرات و مصالحي كه دارد، آنها را كار مي گذارد؛ اين يك چيز طبيعي است. در اين جا هم در آغاز كار مقداري بي توجهي شد، لكن بعد اقداماتي كردند؛ و بايد بكنند؛ اين درست است؛ البته كه بايد فيلترهاي مناسب و لازم را بگذارند.
بگرديد ببينيد چه كار بايد بكنيد 22/2/1382
س: راه حلّ عملي و كارگشا در مورد مقوله تهاجم فرهنگي را بيان بفرماييد.
ج: تهاجم فرهنگي يك مسأله بسيط نيست، بلكه طراحي ها و برنامه ريزي هايي كه دشمن براي هدف قرار دادن اعتقاد، اخلاق و فضيلت در قشرهاي مختلف مي كند، هركدام به نحوي و با وسايل و ابزارهاي فرهنگي است و طبعاً مقابله با آنها نيز متنوّع است. نمي شود يك نسخه واحد براي همه جا نوشت. آن طور كه من در ذهنم است، در بعضي از دانشگاه ها كارهاي بسيار خوب فرهنگي از طرف خود جوان ها انجام مي گيرد. اين را هم عرض بكنم كه در خيلي از اين زمينه ها اصلاً شما نبايد از بنده بپرسيد كه چه كار كنيم. شما خودتان جوانيد، با فكر و دانشجو هستيد، بگرديد ببينيد چه كار بايد بكنيد. خيلي تلاش و مجاهدت در زمينه هاي فرهنگي خوب مي شود كرد؛ البته مواظب باشيد عميق و پر عمق باشد؛ كار سطحي فرهنگي مفيد نيست، گاهي هم مض ر است.
انديشه ترجمه سرنوشت بسيار سختي را به وجود مي آورد
26/9/1382
بايد فكر كنيم؛ بايد تحليل كنيم. انديشه ترجمه براي يك ملت، سرنوشت بسيار سختي را به وجود مي آورد. اين توصيه هميشگي من به شما جوانان عزيز است.
راههاي مبارزه با آمريكا 23/8/1382
جوان هاي عزيز ما متوجه جريان فرهنگي كه مي خواهند راه بيندازند، باشند؛ يعني تزريق لااباليگري و اباحيگري و كشاندن به هرزگي و
بي اعتنايي به اخلاق منضبط ديني و اسلامي. هم جوان ها و هم مسؤولان علمي و آموزش و پرورش و مسائل جوانان بايد مراقب اين موارد باشند. امروز مبارزه با امريكا اين جاهاست. مبارزه با امريكا در ميدان علم هم صدق مي كند؛ آن جا هم از اين كه پيشرفت علمي پيدا كنيم، ناراحتند. از پيشرفت علمي مردم ما ناراحتند؛ از پپشرفت اقتصادي مردم ما ناراحتند؛ از اين كه دولت بتواند خدمتي به مردم بكند و گرهي از مشكلات مردم باز شود، ناراحتند. هر كس به عقب ماندگي علمي كمك كند، به نفع امريكا كار كرده است. هر كس كمك كند به اين كه دولت نتواند خدمات لازم را انجام دهد - چه قوه مجريه، چه قوه قضاييه، چه قوه مقننه - براي امريكا و در خدمت امريكا كار كرده است. هر كس فكرها و نظرات امريكايي ها را در روزنامه ها و تريبونها بيان كند، به نفع امريكا كار كرده است.
جهت گيري اساسي بايد درست نقطه مقابل جهت گيري دشمن باشد 28/02/1383
جهت گيري اساسي صدا و سيما بايد درست نقطه مقابل همان جهت گيري باشد كه آنها دارند. آنها مي خواهند فرهنگ ملت را از گرايش به ايمان، ارزش ها و گرايش به اصول اسلامي و استقلال هويت ملي برگردانند. شما بايد درست نقطه مقابل اين كار را مورد اهتمام خودتان قرار دهيد. آنها مي خواهند وحدت ملي را از بين ببرند؛ آنها مي خواهند اتكا به نفس جوانان را از بين ببرند؛ آنها مي خواهند افق مقابل چشم نسل جوان ما را تيره و مبهم و وهم آلود جلوه بدهند؛ آنها مي خواهند حتي مديران ارشد سياسي كشور را از اقدام شجاعانه در مسائل گوناگون منصرف كنند و آنها را بترسانند - از مهم ترين ابزارهاي استكبار؛ همين قدرت ها و سلطه هاي جهاني، ترساندن است. از قديم هم همين طور بوده است. اين نامه هايي كه «فان الحرب اولها كلام» در آغاز جنگ ها شنيده ايد و ديده ايد كه پادشاهان براي رقباي سياسي خودشان به كشورهاي مختلف مي فرستادند، پر از تهديد و پر از به رخ كشيدن قدرت خود بود. اينها براي اين بود كه تهديد؛ تهديدي كه منجر بشود به ترسيدن طرف مقابل، نقش مهمي را در پيروزي ايفا مي كند، كه امروز هم سرمايه گذاري مهمي براي اين كار مي شود - تا جرأت اقدام را از اينها بگيرند و اين مديران را نگران وضعيت آينده كنند؛ آنها همچنين جوانان را يك طور، آحاد مردم را يك طور، مديران را يك طور، سياستمداران را يك طور و مبتكران و فعالان علمي را يك طور در تيررس رسانه هاي معارض خود با جمهوري اسلامي قرار مي دهند. شما بايد درست نقطه مقابل آنها حركت كنيد.
جهت گيري هاي اساسي صدا و سيما در مقابله با هجوم تبليغي دشمن 28/02/1383
برنامه ريزي در صدا و سيما بايد با جهت گيري به سمت وحدت ملي، ايجاد اميد، نشان دادن افق هاي روشني كه در پيش روي ملت ماست، شجاعت دادن به مجموعه مبتكر و محقق و فنّان كشور، شجاعت دادن به اداره كنندگان و مسؤولان و تصميم گيران كشور در زمينه هاي مختلف، ترغيب مردم به حضور در صحنه - كه حلال همه مشكلات حضور و اراده مردمي و تصميم مردمي است - باشد. البته جان مايه همه اينها هم ايمان قلبي و ديني است. اگر كسي دين را براي ارزش والاي معنوي ذاتي خودش هم قبول نداشته باشد و نشناخته باشد، مي تواند به دين به عنوان دارويي كه مي تواند مهمترين مشكلات اجتماعي يك ملت را علاج كند، تكيه كند. اين را فقط ما كه جمهوري اسلامي هستيم، نمي گوييم و فقط هم براي كشور ما نيست، بلكه امروز متفكران و نخبگان سياسي و فكري دنيا هم به همين فكرها افتاده اند. آنها خلأ دين را، بخصوص در برخي از كشورهاي اروپايي، كه فاصله آنها با دينداري و ايمان ديني خيلي زياد شده، احساس مي كنند و نسبت به اين خلأ هشدار مي دهند. ايمان خيلي چيز باارزش و خيلي عنصر مهمي است براي سامان دادن و سر و صورت دادن به حركت ها و جلوگيري از زياده كاري ها و زياده روي ها و تخلف ها و آشفتگي ها در مسائل گوناگون زندگي، و واقعاً اين كار، براي صدا و سيما يك هدف عمده است، كه اميدواريم همه بتوانند آن را انجام دهند.
تحقيق در زمينه هاي مفاهيم فرهنگي از كارهاي بسيار مهم است 28/02/1383
كار تحقيقي خيلي مهم است. كاري كه از روي تحقيق و عالمانه باشد، حتي براي مردم عامي كه عالم هم نيستند، ارزش و جاذبه ي بيشتري دارد. البته كار عالمانه به معناي قلنبه سلنبه گويي نيست، بلكه كار عالمانه، يعني كار متقن و صحيح؛ ولو اين كه با زبان همه كس فهم و مردمي گفته شود. همچنان كه شنيده ايد، در همه زمينه هاي تحقيقات علمي، بودجه هاي كلاني در برخي از كشورهاي پيشرفته گذاشته مي شود. تحقيق در زمينه هاي مفاهيم فرهنگي و مسائل گوناگوني كه رسانه ملي با آنها سروكار دارد، از جمله كارهاي بسيار مهم است.
مرزهاي دانش را بشكنيد 17 / 04 / 1383
مرزهاي دانش را بشكنيد. اين كه من مي گويم نهضت نرم افزاري، انتظار من از شما جوانها و اساتيد اين است. توليد علم كنيد. به سراغ مرزهاي دانش برويد. فكر كنيد. كار كنيد. با كار و تلاش مي شود از مرزهايي كه امروز دانش دارد، عبور كرد؛ در بعضي رشته ها زودتر و در بعضي رشته ها ديرتر. فناوري هم همين طور است. علم بايد ناظر به فناوري باشد. فناوري هم مرحله بسيار مهم و بالايي است. در فناوري هم مي توانيم پيش برويم؛ همچنان كه رفتيم.
خودتان طراحي مد كنيد 17 / 04 / 1383
تقليد فرهنگي خطر خيلي بزرگي است، اما اين حرف اشتباه نشود با اين كه بنده با مد و تنوع و تحول در روش هاي زندگي مخالفم؛ نخير، مدگرايي و نوگرايي اگر افراطي نباشد، اگر روي چشم و هم چشمي رقابت هاي كودكانه نباشد، عيبي ندارد. لباس و رفتار و آرايش تغيير پيدا مي كند، مانعي هم ندارد؛ اما مواظب باشيد قبله نماي اين مدگرايي به سمت اروپا نباشد؛ اين بد است. اگر مديست هاي اروپا و امريكا در مجلاتي كه مدها را مطرح مي كنند، فلان طور لباس را براي مردان يا زنان خودشان ترسيم كردند، آيا ما بايد اين جا در همدان يا تهران يا در مشهد آن را تقليد كنيم؟ اين بد است. خودتان طراحي كنيد و خودتان بسازيد.
نقش بسيار مهم رسانه ملي در مبارزه با تهاجم فرهنگي
11/ 09/ 1383
يكي از كارهاي بسيار مهمي كه امروز در دستور كار آنهاست، تهاجم خبري، تبليغي، فرهنگي و اخلاقي به كشور ماست. امروز اين تهاجم، اوج تهاجم فرهنگي است. البته مخصوص كشور ما نيست؛ در همه جا اينها دارند كار فرهنگي مي كنند؛ منتها ما آماج هدف آنها هستيم. بسياري از هدف هاي استكبار جهاني در زمينه هاي تبليغي و فرهنگي و رسانه متوجه به ماست؛ ما بايد در مقابل اينها خود را مجهز كنيم. رسانه ما، هم بايد ناظر باشد به خنثي كردن كار دشمن در داخل، هم بايد ناظر باشد به ضربه زدن به دشمن در فضاي عمومي. مي بينيد رسانه ملي چه نقش مهمي دارد. به نظر من همه تلاش ها و كارهايي كه در كشور انجام مي گيرد، به يك معنا يك طرف، كار رسانه ملي - يعني صدا و سيما - طرف ديگر. اينها دو جريان هستند؛ والّا اگر خيلي كار انجام بگيرد، اما رسانه ملي فعال نباشد، تأثيرش بسيار كمتر از آن چيزي خواهد بود كه بايد باشد. بنابراين نقش رسانه، به همين ترتيبي كه عرض شد، بسيار مهم است.
مأموريت محوري رسانه ملي: مديريت و جهت دهي فكر و فرهنگ عمومي كشور 11/ 09/ 1383
ما يك مأموريت محوري براي رسانه ملي قائل هستيم، كه الزاماتي دارد و اين مأموريت ملي اهداف كلاني را هم با خودش همراه دارد. به نظر ما آن مأموريت محوري عبارت است از مديريت و هدايت فكر، فرهنگ، روحيه، اخلاق رفتاري جامعه، جهت دهي به فكر عمومي و فرهنگ عمومي، آسيب زدايي از فكر و فرهنگ و اخلاق جامعه، تشويق به پيشرفت - يعني روحيه دادن - و زدودن احساس عقب ماندگي.
جوان ما نبايد احساس كند كه عقب مانده است 11/ 09/ 1383
امروز يكي از شگردهاي مهم دشمن، تزريق و القاي احساس عقب ماندگي و ناتواني است... ما به هيچ وجه نبايد اين احساس را داشته باشيم، و جوان ما نبايد احساس كند كه عقب مانده است؛ بايد احساس كند دارد حركت مي كند، مي تازد و جلو مي رود؛ عملاً به اين كار، به اين پيشرفت، به اين تازش و به اين رو به جلو حركت كردن تشويق شود.
پاورقي

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14