(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 18 ارديبهشت 1389- شماره 19639

پليس و توصيه هاي امنيتي اجتماعي: خودروهاي روشن طعمه اي آماده براي سارقان
چند خاطره از روز معلم
جاي خالي فضاي سبز
پنجره اي رو به قانون: هنگام تخليه ملك تجاري، سرقفلي به قيمت روز حساب مي شودپليس و توصيه هاي امنيتي اجتماعي: خودروهاي روشن طعمه اي آماده براي سارقان

فردي كه با سوءاستفاده از بي توجهي مالكان خودروها اقدام به سرقت وسايل نقليه آن ها مي كرد، دستگير و روانه زندان شد.
سرهنگ هادئي- رئيس پليس آگاهي استان تهران- با بيان اين خبر، افزود: در پي شكايت فردي مبني بر سرقت خودرويش كه براي چند لحظه خريد آن را روشن رها كرده بود، بلافاصله اكيپ زبده اي از كارآگاهان اداره مبارزه با سرقت آغاز و در اولين گام مالباخته اظهار كرد كه وي چهره سارق را هنگام سرقت ديده كه با همكاري او چهره فرضي متهم ترسيم و با استعلام از بانك هاي اطلاعاتي مجرمان متوجه شدند كه سارق از سارقان سابقه دار و حرفه اي است كه با بررسي هاي دقيق و استفاده از شيوه هاي پليسي و استفاده از منابع اطلاعاتي، محل اختفاي سارق شناسايي و بلافاصله به محل عزيمت و طي يك اقدام غافلگيرانه وي را دستگير كردند.
سرهنگ هادئي افزود: سارق حرفه اي و سابقه دار پس از انتقال به پليس آگاهي مورد تحقيق قرار گرفت و به 10 فقره سرقت خودرو اعتراف و در بيان شگرد خويش گفت كه هنگامي كه رانندگان خودروي خود را روشن رها كرده و قصد خريد وسيله اي را داشتند، خودرو را به سرقت برده و پس از تعويض پلاك اقدام به مسافركشي مي كردم كه در اين راستا پنج مالخر نيز شناسايي و دستگير شدند.
به گزارش اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا، سرهنگ هادئي عنوان كرد: درنهايت تمامي محل هاي سرقت و مالباختگان شناسايي و متهمان پس از تكميل پرونده با صدور قرار قانوني روانه زندان شدند.

 چند خاطره از روز معلم

محمد عزيزي (نسيم)
به من آموختي اول
بگويم آب، بابا، نان
نوشتم، خواندم آن ها را
شدم مثل گلي خندان...
¤ كادوي خط خطي
وارد كلاس كه شدم، ديدم روي تخته نوشته شده است: «روز معلم مبارك باد» دور اين جمله پربود از گل هاي رنگارنگي كه بچه ها با گچ كشيده بودند.
خواستم درسم را شروع كنم كه يكي از بچه ها از جايش بلند شد، اجازه گرفت و با هديه اي كادو شده به طرف ميز من آمد. او مقابل من ايستاد و هديه را روي ميزم گذاشت و گفت:
¤ «آقا روزتون مبارك!»
نگاه بچه ها به دوست شان و كادويي بود كه آورده بود. يكي از بچه هاي كنار پنجره رفته بود توي فكر و نگاهش را از روي كادو برنمي داشت.
او را مي شناختم. دانش آموزي مهربان با وضعيت اقتصادي ضعيف. زنگ تفريح كه خورد ديدم او در شلوغي رفت و آمد بچه ها، رفته سراغ ميز من.
بچه ها كه رفتند. هديه ام را برداشتم ديدم اسم هديه دهنده خط خطي شده و به جاي آن اسم همان دانش آموز كنار پنجره نوشته شده بود!
(خاطره اي از مدرسه راهنمايي شهيد ادب دوست)
¤تقدير نامه ي جالب
يك سال كه مربي تربيتي دبستان شهيد علي نوري بودم. يكي دو روزمانده به روز معلم، از معلم ها خواستم بهترين دانش آموز كلاسشان را از نظر درسي و اخلاقي معرفي كنند.
وقتي اسامي بهترين هاي كلاس ها را گرفتم، صدايشان كردم و يك برگه ي سفيد را مقابلشان گذاشتم تا يك جمله محبت آميز براي معلمشان بنويسند.
تمام جمله ها در يك برگه نوشته شده بود، برگه اي كه با گل هاي قشنگ و دست خط بچه ها تزيين شده بود به عنوان تقديرنامه در دفترآموزگاران دبستان نصب شد.
آن زنگ تفريح همه آموزگاران از خدا قوت ساده اما صميمي بچه ها لذت بردند.
¤ آقاي رضوي
روز معلم بود. درجلسه تقدير از معلم ها، يكي از معلمان دوره راهنمايي ام را ديدم. آقاي رضوي معلم حرفه و فن ما بود.
نوبت صحبت به من كه رسيد گفتم: «من از آقاي رضوي، معلم اول راهنمايي ام تشكر مي كنم كه به من درس راستگويي را داد.
روزي كه برگه هاي امتحاني را بين ما پخش كرد تا نمره هايمان را بشماريم، من متوجه شدم كه 25 صدم اضافه گرفته ام. اجازه گرفتم و گفتم. آقاي رضوي با لبخند خوشحالي به من گفت: «آن 25 صدم، به خاطر صداقتت، براي خودت باشد».

 جاي خالي فضاي سبز

در طراحي و ساخت هر شهر جديد و يا بازساخت و ترميم هر شهر توجه به احداث و ايجاد فضاهاي سبز شهري با كيفيت امري ضروري است.
فضاهاي سبز در شهرها، بويژه در شهرهاي بزرگ و صنعتي داراي عملكردهاي مختلفي مي باشد. فضاهاي سبز از يك سو موجب بهبود وضعيت زيست محيطي شهرها مي شود و از سوي ديگر در اين شهرهاي عظيم و غول پيكر شرايط مناسبي را براي گذران اوقات فراغت شهروندان تعبيه مي كند. علاوه بر اينها، داراي عملكردهاي كالبدي، زيباشناسي، روحي و رواني نيز مي باشند. انسان براي رشد طبيعي روح و جسم خود نياز به محلي مناسب دارد، محيطي سبز و طبيعي.
اما امروزه روح و جسم بشر در محيط ماشيني خود ساخته زنداني شده و بيشتر فشارهاي روحي و ناراحتي هاي رواني را از همين محل متحمل مي شود. زندگي خشك و ماشيني و بي رحم امروزي در نوع خود بي نظير و بي سابقه است و در مسير حركت روزگاران هر كم مقاومت و كم سازگاري محكوم به فنا است.
همين فضاي سبز است كه بسياري از نيازهاي روحي انسان را كه بواسطه پديده هاي شهري محدود شده است جبران مي كند و لااقل مرهمي است بر زخم هاي كهنه شهروندان رنجور و خسته. امروز مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز مؤثر در اشكال گوناگون آن ديگر قابل تصور نيست. شهرها به عنوان كانونهاي تمركز، فعاليت و زندگي انسانها براي اينكه بتوانند پايداري خود را تضمين كنند چاره اي جز پذيرش ساختار و كاركردي متأثر از سيستم هاي طبيعي ندارد.
در اين ميان فضاي سبز به عنوان جزء ضروري و لاينفك پيكره شهرها در متابوليسم آنها نقش اساسي دارد كه كمبود آن مي تواند اختلافات جدي در حيات شهرها بوجود آورد. اثرات فضاي سبز شهري از ديدگاه زيست محيطي مواردي چون كاهش آلودگي هوا، كاهش آلودگي صوتي، بهبود شرايط آب و هوايي در شهر و... را شامل مي شود.
در بررسي اثرات رواني- اجتماعي فضاي سبز بايد گفت كه انسان در هر شرايطي روزانه به چند ساعت فضاي ساكت و آرام نياز دارد كه فضاي سبز مي تواند اين نياز را تأمين نمايد. در سالهاي اخير در كشور ما آنچه بيش از هر چيز مطرح بوده ايجاد فضاي سبز جديد و توسعه بي برنامه آنها بوده و اين يعني افزايش توجه به كميت فضاي سبز بجاي توجه به كيفيت آن.
و خلاصه اينكه نگهداري وضع موجود و بهبود كيفيت فضاي سبز شهري خيلي مفيدتر از افزايش سريع، بي رويه و بي كيفيت آن مي باشد و داشتن يك پارك اصولي، استاندارد، زيبا و با مكان يابي مناسب همراه با امنيت اجتماعي، فرهنگي و روحي- رواني بهتر از احداث چندين شبه پارك بي كيفيت و غيراصولي و غير استاندارد مي باشد.
حسين جعفريان

 پنجره اي رو به قانون: هنگام تخليه ملك تجاري، سرقفلي به قيمت روز حساب مي شود

اگر موجر سرقفلي ملك را به مستاجر منتقل كرده باشد، هنگام تخليه، مستاجر حق مطالبه سرقفلي را به قيمت روز دارد.
از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد 1376، اجاره همه اماكن تجاري و محل كسب و پيشه كه با قرارداد رسمي يا عادي تنظيم مي شوند، تابع اين قانون هستند.
روابط استيجاري قبل از اجراي اين قانون و نيز روابط ناشي از انتقال حقوق قانوني مستاجر سابق به مستاجر جديد با اجازه موجر در صورتي كه قرارداد اوليه اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 باشد، مشمول اين قانون نخواهد بود.
در مورد اسناد عادي قرارداد اجاره حتما بايد با قيد مدت و در 2 نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستاجر و دونفر گواه كه مورد اعتماد طرفين هستند، برسد و در مورد اماكن تجاري و حق كسب و پيشه هرگاه مالك ملك تجاري خود را به اجاره واگذار كند، مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت كند.
اگر مالك از مستاجر سرقفلي نگرفته باشد ولي مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار كند، پس از پايان مدت اجاره مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
اگر موجر سرقفلي ملك را به مستاجر منتقل كرده باشد، هنگام تخليه، مستاجر حق مطالبه سرقفلي را به قيمت روز دارد.اگر ضمن عقد اجاره شرط شود كه تا زماني كه ملك تجاري در تصرف مستاجر است. مالك حق افزايش اجاره بها يا تخليه را ندارد و متعهد شود كه هر ساله ملك را به همان قيمت يا مبلغ متعارف به مستاجر اجاره دهد در اين صورت مستاجر مي تواند از موجر يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي اسقاط اين حقوق خود دريافت كند.
چنانچه بعد از پايان مدت اجاره، مستاجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد. يا اينكه مستاجر همه حقوق ناشي از شرط ضمن عقد اجاره را دريافت كرده باشد، هنگام تخليه حق دريافت سرقفلي را ندارد.
روابط استيجاري اماكن تجاري كه قبل از سال 1376 تنظيم شده اند و روابط ناشي از انتقال حقوق قانوني مستاجر سابق به مستاجر جديد، هنگامي كه با اجازه موجر و بر مبناي قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظيم شده و نيز روابط ناشي از صلح منافع يا هر عنوان ديگر و تصرفاتي كه بر مبناي توافق شفاهي با موجر، تنظيم مي شوند و همچنين تخليه اماكن استيجاري قبل از پايان مدت مندرج در اجاره نامه، از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج است.
در مورد اماكن تجاري كه از شمول قانون سال 1376 خارج هستند، در صورتي كه مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غير داشته باشد، مي تواند براي همان شغل يا شغل مشابه، منافع مورد اجاره را به ديگري منتقل كند.
همچنين اگر در اجاره نامه هاي قبل از قانون 1376، حق انتقال به غير سلب شده باشد يا اجاره نامه اي در بين نباشد و مالك راضي به انتقال به غير نباشد، بايد در مقابل تخليه مورد اجاره، حق كسب و پيشه يا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر حق دارد براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند و در اين صورت دادگاه حكم به اجازه انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در دفترخانه را صادر مي كند.
اگر مستاجر بدون رعايت مراتب گفته شده مورد اجاره را به ديگري واگذار كند موجر حق درخواست تخليه را خواهد داشت و فرقي نمي كند كه ملك تجاري در دست مستاجر يا شخص ديگري باشد و در اين حالت مستاجر يا متصرف با دريافت نصف حق كسب و پيشه بايد محل را تخليه كند.
اگر محل كسب براي شغل معيني اجاره داده شود و مستاجر بدون رضايت موجر شغل خود را تغيير دهد موجر حق فسخ و تخليه ملك تجاري را دارد و در اين حالت به مستاجر يا متصرف حق كسب و پيشه تعلق نمي گيرد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14