(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 26 ارديبهشت 1389- شماره 19646

زن مسلمان در تقابل با تفكرات مردود فمنيستي نگاهي به نقش زن در جامعه اسلامي ايران- بخش پايانيزن مسلمان در تقابل با تفكرات مردود فمنيستي نگاهي به نقش زن در جامعه اسلامي ايران- بخش پاياني

صديقه توانا
مقام زن در اسلام مقامي منحصر به فرد است، مقامي نوين، چيزي كه مشابهي براي آن وجود ندارد، به هر نظام ديگري كه مي نگريم، به دنياي شرق كمونيست و يا به ملل دموكراتيك غربي، درمي يابيم كه زنان در آنجا واقعاً خشنود نيستند چرا كه مقام زن در آنجا چيزي نيست كه مورد غبطه واقع شود.
به اعتقاد كارشناسان مسائل فرهنگي و اجتماعي، زن در دنياي غرب مجبور است براي زنده ماندن سخت كار كند و گاهي حتي كار مشابه مردان را انجام داده، اما حقوق كمتر دريافت مي كند، او از آزادي اي برخوردار است كه در برخي موارد مشابه آزادي گرايي مي شود. براي رسيدن به آنچه كه امروز از آن برخوردار است، زنان در طول دهه ها و قرنها به سختي مبارزه كرده اند، براي به دست آوردن حق يادگيري و آزادي كاركردن و كسب درآمد زنان مجبور بوده اند كه از خودگذشتگي هاي مشقت باري را تحمل كنند و از بسياري از حقوق طبيعي خود چشم پوشي نمايند. اما عليرغم همه اين فداكاري هاي سنگين در نظامهاي اجتماعي غربي، يك زن هنوز نتوانسته جايگاهي مساوي داشته باشد و هنوز نتوانسته آنچه را كه اسلام با فرمان الهي براي زن مسلمان در نظر گرفته به دست آورد.
مهمترين چالشي كه پيش روي زنان قرار دارد، عدم آگاهي آنان از حقوق و مسئوليتهايشان مي باشد. در واقع برخي زنان آن طور كه بايد نمي دانند در چه جايگاه والايي از ديدگاه اسلام و آفريدگار بشر قرار دارند. اين عدم آگاهي از جايگاه، عدم آگاهي از حقوق و مسئوليتهايشان را به دنبال دارد. به همين دليل آسيب هاي زيادي از جانب ديگران متوجه زنان مي شود و اگر آنها از حقوق و كرامت و جايگاه بي بديلي كه خداوند براي آنها قائل شده مطلع شوند، از طريق استنادات و استدلال هايي كه انجام مي دهند، وارد ميدان مي شوند و حقوق خود را مطالبه مي كنند و ديگر ضرورتي وجود ندارد كه دست به دامان تفكرات و نگرشهاي فمينيستي دراز كنند و بخواهند با تقليد كوركورانه راهي براي احقاق حق خود بيابند. فردا سالروز شهادت اسوه يك زن واقعي، حضرت فاطمه زهرا(س) است زني كه نماد ايثار و شجاعت و الگويي حقيقي براي زن بودن بود.
لزوم آگاهي زنان از حقوق مسلم
دكتر فرشته روح افزا؛ استاد دانشگاه از انگلستان و نويسنده و محقق در مسائل زنان و خانواده در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه تحقيقات وسيعي در بحث فمينيسم در غرب انجام داده و از نزديك شاهد گرايش روزافزون زنان در كشورهاي اروپايي و آمريكايي به دين مبين اسلام بوده است، در توضيحات بيشتري در خصوص سوژه گزارش چنين مي گويد: «جوانان ما قبل از ازدواج بايد از آگاهي هاي لازم در مورد حق و حقوق خود برخوردار باشند و بدانند كه در دين اسلام حق هيچ كس ضايع نمي گردد، اين تفكر غلطي كه متاسفانه در برخي از خانواده ها رايج است بايد اصلاح گردد كه وقتي مادري پسرش را مي خواهد زن دهد و عروس بگيرد، بگويد حق فقط با مرد است و اگر قرار باشد دامادي بگيرد، كاملاً حق را به دخترش بدهد و به نظرم ريشه برخي از طلاق ها در جامعه فعلي ما مشكلات اقتصادي نيست، بلكه به مسائل اخلاقي و عدم شناخت صحيح از حقوق زن و شوهر برمي گردد.»
وي با اشاره به اينكه روابط غلطي بين برخي از زنان و مردان حاكم شده است، مي گويد: «خيلي از زوجهاي جوان مي خواهند حرف خود را آن هم در اوايل زندگي به كرسي بنشانند و از آنجايي هم كه مرد به تبع شرايط روحي زيربار اين مسئله نمي رود، طبيعي است كه مشاجره و هزار مسئله ناخواسته ديگر پيش مي آيد، حال آنكه اگر جوانان ما با اصول و قوانين ديني كاملاً آگاه باشند، مي دانند كه در اسلام حقوق هيچ كس در هيچ شرايطي ضايع نمي شود و اگر به حقوق زن و مرد اعتقاد داشته باشند مي فهمند كه خداوند هميشه عدالت را در مورد همه رعايت كرده است و اين شبهه كه در رسانه هاي غربي و ماهواره اي پخش مي شود كه اسلام در مورد زنان بي عدالتي روا مي دارد، كاملاً مطرود مي گردد.»
وي با اشاره به آمار بالاي روي آورندگان زنان به اسلام در اروپا خاطرنشان مي كند: «اگر دين اسلام نجات بخش نبود، زنان اروپايي هيچ گرايشي به مسلمان شدن پيدا نمي كردند، پس مي بينيم كه نجات زن در بحث فمينيسم و برنامه اي كه انسان براي خودش تدوين مي كند، نيست.»
دكتر روح افزا مي گويد: «مشكلي كه در حال حاضر در اين موضوع وارد مي باشد اين است كه ما مي خواهيم سرنوشت خود را به دست تحقيقات بشري بسپاريم كه اگر اين كار عملي گردد همه در حق بچه ها و نسل هاي آينده خيانت كرده ايم، براستي ما چطور به خودمان اجازه مي دهيم در مورد روح و نظام دروني بچه ها و آينده سازان كشور از نسخه هاي پيچيده شده بيگانگان استفاده كنيم و افكار غلط آنها را بپذيريم و با چه اطميناني اين تفكرات را به نسل هاي بعد تزريق مي كنيم!
آيا واقعا دختران و زنان جوان ما مي دانند با گرايش به تفكر فمينيستي، به خود و آينده خود چه لطمه اي مي زنند، پس لازم ا ست زنان بدانند و آگاه باشند كه در اين گرايش فقط از زن استفاده ابزاري مي شود همانطور كه ماهواره ها و رسانه هاي بيگانه از زن اين نوع بهره برداري مي كنند و گويي زن دستمايه اي براي مرد شده است كه فقط بايد چشم و دل مرد را بنوازد.»
وي مي گويد: «با توجه به نگاه فمينيستي، زن نه تنها حقيقت خود را از دست داده، بلكه زن بودن خود را هم باخته و از دست داده است حال آنكه خداوند زن را در خدمت مرد نيافريده، بلكه او نيز از جايگاه والا و برتري برخوردار است، فقط كافي است از دستورات دين مبين اسلام اطلاعات كافي كسب كند و مطالعه و تحقيق داشته باشد و تقليد كوركورانه را رها سازد و بهشت خيالي از فمينيسم و غرب براي خود نسازد.»
دكتر روح افزا مي گويد: «اسلام نجات بخش زنان در ملت هاي مختلف است چون به زن موهبت و جايگاه ويژه بخشيده است، زن در اسلام به اين معنا نيست كه در اجتماع نباشد وحضوري آزادانه نداشته باشد، بلكه مي خواهد هيچ بار مضاعفي بر دوش زنان تحميل نگردد واقعا اين همه عمل و جراحي هاي زيبايي بين زنان براي چيست؟ چرا دختران جوان ما سعي در جلب توجه مردان دارند، مگر ما چقدر تهي شده ايم كه نياز به اين همه ظاهر سازي ها پيدا كرده ايم؟ بياييم جايگاه خود را دريابيم و با تقليد كوركورانه جايگاه و هويت واقعي خود را عوض نكنيم. با تقليد از ارزان ترين هنرپيشه ها كه هيچ هويتي ندارند، افكار خود را تحت تاثير تفكرات فمينيستي قرار ندهيم، ما زنان هيچ حقوق از دست رفته اي نداريم كه آنها بخواهند حق ضايع شده را به ما برگردانند و در اين ميان مسئولان فرهنگي بايد اطلاعات و اخبار نامربوط آنها را به اطلاع مردم برسانند تا آنها تقليد كوركورانه از غربيان نداشته باشند.»
غرب در مورد حق زن دچار افراط و تفريط است
يكي از شعارهاي فريبنده، كه در افق فكري اومانيسم خودنمايي بيشتري دارد «حقوق زن» و حمايت از آنهاست. حمايت از زن اگر جدي و به دور از فريبكاري باشد، ارجمند است، زيرا در اسلام، زن جايگاه ويژه اي دارد ولي متاسفانه آنچه در مجامع غيرديني تعريف مي شود چيز ديگري است.
دكتر نفيسه فياض بخش استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان با اشاره به اين مسئله كه غرب هميشه در مورد زنان دچار افراط و تفريط شده است مي گويد: «زن تا قبل از انقلاب صنعتي داراي هيچ حق و مالكيتي نبود و حتي از انسان بودن نيز خارج شده بود و از سوي ديگر مي بينيم از سال 1882 به بعد، آنقدر دچار تفريط گرديد كه زن بودن زن به فراموشي سپرده شد و با دادن استقلال صنعتي و اقتصادي به او گفتند زن، مرد است و زن حقوق مردانه پيدا كرد.»
دكتر فياض بخش در ادامه اضافه مي كند: «هيچ كدام از اين برنامه ها و حقوق، زن را سعادتمند نكرد و به همان ميزان كه انسان بودن زن فراموش شده بود، در مرحله بعد، زن بودن او به ورطه فراموشي رفت و به همين دليل الان شاهد افزايش آمار خودكشي، افسردگي و اعتياد بين زنان در جوامع غربي هستيم ضمن اينكه آنها از هيچ پايگاه عاطفي ثابتي برخوردار نيستند و لذا اگر زنان و دختران جوان ما از پايان راه شكست خورده غربيان آگاه شوند، هرگز هنرپيشه ها، زنان بي بندوبار غربي و فيلم ها و سريال هاي خارجي را براي خود الگو قرار نمي دهند.»
وي تاكيد كرد: «متوليان فرهنگي بايد از تكنيك هنر در بحث معرفي الگوهاي مذهبي براي زنان جوامع مسلمان و نسل جديد كشورمان استفاده نمايند و در قالب سروده، موسيقي، تصوير، نقاشي و فيلم، زندگي حضرت فاطمه (س)، حضرت خديجه و زينب (س) و ديگر زنان موفق صدر اسلام را سرلوحه برنامه ها و زندگي زنان و دختران جوان قرار دهند.»
مظاهر فريبنده دشمن در جنگ نرم
حجت الاسلام حميدرضا مطهري عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با اشاره به اينكه دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي هميشه از طرق مختلف سعي در ضربه زدن به حرمت هاي اسلامي را دارند، در توضيحات بيشتري به خبرنگار كيهان چنين مي گويد: «دگرانديشان غربي با يك سري مظاهر فريبنده تلاش مي كنند بخشي از جامعه اسلامي و زنان را به نوعي معترض به احكام اسلام نشان دهند و نسبت به حقوق و ويژگي هايي كه براي اين قشر در نظر گرفته شده، ناراضي جلوه دهند. دشمنان همچنين سعي مي كنند بدون در نظر گرفتن دستورات اسلام و كاملا آگاهانه از حقوق زن در اسلام، آنچه را براي خود آزادي مي دانند در تفكرات زنان ما تزريق كنند تا به نوعي با احكام و دستورات و سيره نبوي به مقابله برخيزند.
حال آنكه اگر قدري در تاريخ اسلام و رفتار وكلام امامان معصوم«ع» دقت نظر داشته باشيم مي بينيم نه تنها اين قشر مورد بي مهري و تضييع حقوق قرار نگرفته اند، بلكه از همان سالهاي ظهور اسلام شاهد احياي حقوق زن هستيم گرچه در زمان جاهليت با زن به صورت شايسته برخورد نمي شد، اما با نگاهي به سيره نبوي شاهد بهترين و والاترين مقام و جايگاه در مورد زنان هستيم و حضور او را در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عينه مشاهده مي كنيم.»
حجت الاسلام مطهري با استناد به رفتار و گفتار پيامبر اعظم«ص» در برخورد با زنان در عصر خود و حضور آنها در عرصه هاي سياسي و اجتماعي تاكيد مي كند: «دقت نظر در سيره نبوي پوزه مدعيان پوشالي حقوق بشر را به خاك مي مالد و زندگي سراسر درس و الگوي حضرت فاطمه زهرا«س» و ديگر زنان و بانوان صدر اسلام نيز گواه اين مدعاست.»
رضا نباتي، كارشناس مسائل فرهنگي در گفت وگو با گزارشگر كيهان ضمن تائيد سخنان اين عضو هيئت علمي دانشگاه با اظهار تاسف از اينكه شخصيت زن آنطور كه بايد و شايد تبيين نشده است و الگوهاي ديني ما بصورت تاثيرگذار براي زنان جامعه معرفي نگرديده اند مي گويد: «متوليان فرهنگي، مسئولان آموزش و پرورش بايد در كتب درسي، بچه ها و نسلهاي جوان را از همان دوران كودكي با آيات الهي و الگوهاي ديني آشنا سازند و در قالب فيلمها و سريالهاي جذاب مذهبي مثل حضرت يوسف«ع» فرهنگ سازي كنند.»
وي مي گويد: «چرا بايد زنان ما سريالهاي خارجي مثل پرستاران، خانم مارپل، جواهري در قصر و... را الگوي خود قرار دهند در جايي كه ما زندگي سراسر درس حضرت فاطمه زهرا و زينب كبري(س) را مي توانيم سرمشق قرار دهيم رسانه هاي ما در به تصوير كشيدن زندگي اين بزرگواران ضعيف عمل مي كنند.»
نباتي مي گويد: «ما در تبيين مسائل ديني و قرآني هميشه با يك سري مصلحت انديشي و مسامحه كاري روبرو بوديم، بحث حقوق و جايگاه زن را از نظر فرهنگي، اجتماعي و سياسي آنطور كه سيره اقوالي و افعالي اهل بيت«ع» و سنت پيامبري باشد، خوب شناسايي و معرفي نكرده ايم و از سوي ديگر هم با نگاه غلط غربي در مورد زن مواجه هستيم، بنابراين بايد رفتار مبنايي را جايگزين نگاه مصداقي كنيم و كارهاي پژوهشي بيشتري در اين مورد انجام دهيم.»
اين كارشناس فرهنگي با اشاره به اينكه سياستگذاران و متوليان فرهنگي در اصول اعتقادي و ديني بايد كارهاي تحقيقاتي انجام دهند و اين مسائل را جايگزين تقليدهاي كوركورانه كنند، تصريح مي كند: «بي خبري نسل جوان از مباني نظري اسلام و جايگاه و شخصيت خود در دين اسلام يكي از مهمترين مسائل و مشكلاتي است كه با آن مواجه هستيم و چه بسا ديده شده كه برخي از جوانان ما اطلاعات كافي در مورد بعضي از مسائل ديني ندارند راه حل اين مشكل در دست مسئولان فرهنگي كشور است.»
نباتي با اشاره به اينكه تعارض شديدي بين نشخوار عقايد غربي و احكام و دستورات زندگي ساز قرآن و اسلام وجود دارد مي گويد: «دانشجويان و اقشار تحصيل كرده وقتي با تبليغات فريبنده و پررنگ غربي ها مواجه مي شوند و از سوي ديگر بهره و حظ كافي و مهارت دانش لازم را از مسائل ديني نبرده باشند، دچار تزلزل مي شوند و تا زمانيكه دشمن از طريق جنگ نرم و با سلاح ماهواره و اينترنت جوانان ما را نشانه گرفته است و درصدد تخريب آرمانها و اهداف ديني آينده سازان كشور مي باشد، بايد با سلاحي قويتر به نام ايمان و قرآن به جنگ دشمنان برويم و دچار افراط و تفريط نشويم.» وي با اشاره به اين كه مهمترين راهكار براي مقابله فرهنگي با دشمنان، بهره مندي كافي از آيات قرآن كريم مي باشد، مي گويد: «متوليان فرهنگي، مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و رسانه هاي فرهنگي بايد در ساخت برنامه هاي خود از تجربه مشاوران ديني قوي و كاردان استفاده كنند و با تمام قوا به جنگ نرم دشمن بروند.»
زن و مرد مكمل يكديگرند
در ديدگاه اسلام زن و مرد ابتدا به عنوان انسان در نظر گرفته مي شوند و تفاوت بين انسان ها نيز در اصل تنها برپايه تقواي آنان است و تفاوت هاي جسمي و رواني بين زن و مرد به عنوان تضاد در نظر گرفته نمي شود، بلكه به عنوان مكمل يكديگر شناخته مي شود.
دكتر فربد فدايي روانپزشك و مدير گروه روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در گفت وگو با كيهان مي گويد: «در جوامع ديني و انساني بهنجار، برآوردن نيازهاي مادي تنها وسيله اي براي رسيدن به احساس نيازهاي معنوي يعني عشق و پيوستگي، احترام و عزت نفس، و خودشكوفايي است بنابراين نيازها و انگيزه ها و رفتارهاي مادي، به گفته شيخ اجل سعدي: خور و خواب و خشم و شهوت، به آن حداقلي مورد توجه است كه فرصت توجه به نيازهاي والاتر را نگيرد.»
فدايي با اشاره به اين كه در جوامع مصرفي غيرديني، هدف، توليد هرچه بيشتر است تا سبب انباشته شدن ثروت نزد عده اي معدود شود هرچند كه اين توليد و مصرف بيشتر، به قيمت تخريب كره زمين تمام شود، مي گويد: «اين توليد هم به طور عمده مصروف ماديات است به نحوي كه بيشتر خوردن و بيشتر خوابيدن و سريعتر رفتن و تحريك غريزه جنسي تبديل به هدف مي شود تا چرخ هاي توليدات سريعتر بچرخد و ثروت بيشتر نزد عده اي جمع شود و در عين حال توده مردم چنان با ارضاي نيازهاي اوليه غريزي سرگرم شوند كه فرصت پرسيدن اين پرسش را نداشته باشند كه: «از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود¤ به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم.»
دكتر فدايي مي گويد: در ترغيب زنان به برهنگي و نمايش صفات ثانويه جنسي و كوشش براي قبولاندن به آنان كه در تعارض بنيادي با مردان هستند و ترغيب آنان به معارضه با مردان، حاكي از كوشش برنامه ريزان جوامع صنعتي غيرديني براي پنهان كردن اين موضوع است كه چه مرد و چه زن هر دو آفريده هاي شريف هستند كه با احترام به يكديگر و نگريستن به هم به عنوان انسان هايي با هدف هاي مشترك انساني و الهي مي توانند به احساس رضايت و كمال برسند.»
اين روانپزشك مي گويد: «كوشش براي رو در رو قرار دادن زنان و مردان و طرح مسائلي از قبيل فمينيسم در جوامع غربي، به منظور انحراف ذهن آنان از تعارض اصلي است كه در آن جوامع بين فطرت پاك انساني با هدف هاي سودجويانه مادي طبقه حاكم وجود دارد. بنابراين تعارض به عوض اين كه بين انسان غربي اعم از زن و مرد، با طبقه حاكمه سودجو باشد، تبديل به تعارض بين زن و مرد مي شود.»
وي اضافه مي كند: «آن چه به عنوان جريان مشكوك فمينيسم ديده مي شود، در واقع جنبش اعتراض آميز واقعي از سوي زن غربي عليه سلطه مردان نيست، بلكه كوشش براي منحرف كردن ذهن هر دو گروه از هدف هاي مشترك انساني و الهي است كه مي توانند داشته باشند.»
گزارش

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14