(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 12 مرداد 1389- شماره 19707

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
به جاي آقاي پانتا (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
سواري (گفت و شنود)
رئيس جمهور در هيئت دولت: نرمش در مقابل دشمن براي كاهش فشار سياست غلطي است
بهاءالله: آقاي اوباما، ايران را نابود كنيد چرا درخواست مذاكره مي كنيد؟! (خبر ويژه)
9 سال پس از جنگ افغانستان اوباما: اهداف ما، بسيار ساده و ناچيز است! (خبر ويژه)
معين جلوي اوين آينه عبرت موسوي بعد از اين (خبر ويژه)
عصبانيت موسوي و كروبي از بي اثر بودن تحريم ها (خبر ويژه)
الو! صداي مرا از لندن مي شنويد! (خبر ويژه)
ليبراسيون: با اين همه كشورهاي مخالف مي شود ايران را تحريم كرد؟! (خبر ويژه)
وحشت و نگراني در تل آويو از انتقال اسرار نظامي اسرائيل به تهرانبه جاي آقاي پانتا (يادداشت روز)

خودتان را جاي رابرت گيتس يا مايكل مولن بگذاريد. لئون پانتا هم بد نيست. در اتاقي نشسته ايد و قصد داريد فكر كنيد. آقاي اوباما دو هفته قبل گفته ايران مهم ترين مسئله امنيت ملي امريكاست و شما مي خواهيد از اين جمله آقاي پرزيدنت سر در بياوريد. بالاخره او رئيس جمهور است. وقتي حرفي مي زند بايد پي اش را گرفت. سوالي كه شما را آرام نمي گذارد اين است: وقتي كسي براي مسئله اي راه حل ندارد نبايد آن را تا اين حد بزرگ كند، اما آيا اوباما براي مسئله ايران راه حلي دارد؟
بدون شك ايران دردسر بزرگي براي امريكاست. شايد هيچ كشوري در ابعاد ملي، منطقه اي و فرامنطقه اي چنين امريكا را آزار نداده است. به لحاظ ملي، 30 سال پس از انقلاب اسلامي، اگر نگوييم بيشتر، لااقل به همان اندازه سال هاي 1980- 1981 انقلابي است. نفوذ چندين ساله دوستان امريكا بر مجلس و دولت ايران، نه فقط جامعه را سكولارتر نكرد بلكه به روي كار آمدن يكي از انقلابي ترين دولت هاي ايران پس از انقلاب منجر شد. شكاف دولت وملت هرگز چنان كه بايد رشد نكرد و در معدود مواردي كه اعتراض سياسي به پديده امنيتي تبديل شد، قبل از هر كس خود مردم جلوي آن ايستادند. مهم تر از همه، ساختار نظام ايران تا امروز به خوبي از خود مراقبت كرده است. اين ساختار به وقت لزوم كاملا منعطف يا متصلب بوده و به همين دليل هرگز نشكسته است. راس اين ساختار همچنان موثرترين و براي آمريكا ناشناخته ترين نيرويي است كه با آن مواجه بوده است. در 30 سال گذشته، به ازاي هر يك روز پروژه اي براي اقتدارزدايي از اين راس طراحي و اجرا شده ولي راس سيستم از هميشه قدرتمندتر است نشان به آن نشان كه سال گذشته سنگين ترين پروژه امريكا را كه 20 سال براي آن برنامه ريزي شده بود در چند ماه با كمترين هزينه مديريت كرد. در محيط منطقه اي، امريكا از وقتي كه با ايران همسايه شده تازه به عمق قدرت آن پي برده است. پس از 10 سال از آغاز لشكر كشي امريكا به خاورميانه اكنون شما (فرقي نمي كند خودتان را به جاي كداميك از آقايان گذاشته ايد) بهتر از هر كسي مي توانيد شهادت بدهيد كه چگونه همه چيز وقتي به رويارويي با ايران مي رسد قفل مي شود. بعد از 10 سال كشمكش پنهان، آخرين ايده اي كه به ذهن آقاي اوباما رسيده اين است كه پرونده هاي خاورميانه فقط راه حل منطقه اي دارد و هيچ كدام از آنها را نمي توان با مكانيسم هاي فرامنطقه اي حل كرد. شما بهتر از هر كسي مي دانيد كه راه حل منطقه اي اسم مستعاري است براي به رسميت شناختن نقش و قدرت ايران و تلاش براي يافتن راهي براي همكاري با آن بدون اينكه آبروريزي شود. به لحاظ فرامنطقه اي اما مشكل جدي تر است. واشينگتن مي خواهد دنيا درباره ايران همانطور فكر -و در نتيجه، عمل- كند كه امريكا مي خواهد ولي اتفاقي كه عملا در حال رخ دادن است اين است كه جهان هر چه بيشتر درباره امريكا همانطور فكر مي كند كه ايران مي خواهد. به همين دليل است كه -باز شما بهتر از هر كسي مي دانيد- همه آنها كه جلوي دوربين با مقام هاي امريكايي عكس هاي آنچناني مي گيرند و پشت ميكروفن خود را متحدان هميشگي امريكا مي خوانند، هيچ منظوري جز اين ندارند كه امريكا همين حرف هاي مختصر را از آنها قبول كند و توقع عمل نداشته باشد. عملا آنچه در جهان در جريان است اين است كه نياز به ايران يك نياز جايگزين ناپذير براي بسياري از كشورهاي جهان است و به همين دليل آنها گزينه «يا ايران يا امريكا» را در عمل هرگز به رسميت نشناخته اند. خوب به ياد مي آوريد كه چند نفر از مقام هاي برجسته اروپايي بارها به شما گفته اند مگر شما توانسته ايد خودتان را از ايران بي نياز كنيد كه ما بتوانيم؟! آزاردهنده ترين موضوع در ابعاد فرامنطقه اي اما شايد اين است كه ايران اكنون تبديل به يك قدرت هسته اي شده و راهي هم براي بازگرداندن آن نيست.
اينجاست كه بلند مي شويد و پنجره را باز مي كنيد. موضوع به جاي حساسي رسيده است. چگونه مي توان كاري كرد كه ايران از ادامه مسيري كه در پيش گرفته منصرف شود؟ اصلا آيا چنين چيزي امكانپذير است؟ بهتر است باشد، چون شما مي دانيد كه راه ديگري وجود ندارد و واشينگتن بيش از 2 سال است كه همه انرژي خود را براي تبديل كردن اين موضوع به يك «گزينه» به كار گرفته است. چگونه مي توان به چنين هدفي رسيد؟چيزي كه شما را وادار مي كند هر چه بيشتر براي فكر كردن درباره اين موضوع وقت بگذاريد اين است كه چند ماه ديگر دو حزب جمهوري خواه و دموكرات بايد در انتخابات كنگره به رقابت بپردازند و وضع دموكرات ها در دو سال گذشته هرگز چنين خراب نبوده است. روزنامه هاي امريكايي كه هر روز بريده مطالب آنها را براي شما مي آورند حتي روزنامه هاي نزديك به حزب دموكرات احتمال مي دهند در انتخابات نوامبر كه در آن تمام مجلس نمايندگان و بخشي از مجلس سنا به راي گذاشته خواهد شد، دموكرات ها براي حفظ مجلس نمايندگان هيچ شانسي ندارند و سنا هم محتمل است كه از دست برود. اين كابوس بزرگي است. اگر دموكرات ها، كنگره (مجموع مجلس نمايندگان و سنا) را از دست بدهند، آن وقت اين احتمال بسيار جدي خواهد بود كه اوباما تبديل به يكي از معدود روساي جمهور يك دوره اي در امريكا بشود. بازي مرگ و زندگي است و شوخي ندارد. همين حالا كه جمهوري خواهان كاره اي نيستند لايحه كليدي دولت در مورد بيمه بيكاري را در كنگره قفل كرده اند چه رسد به اينكه اختيار كنگره را به طور كامل به دست بگيرند. چطور مي توان از اين مخمصه خلاص شد. اوضاع كلافه كننده است. همه چيز به اين بر مي گردد كه آقاي رئيس جمهور كارنامه اي براي عرضه كردن ندارد و مردم از دست او سخت خشمگينند. ماجراي افغانستان حاد شده و هيچ راه حل منطقه اي شكل نگرفته چون ايران علاقه اي به حل كردن مشكلات امريكا با امكانات خود ندارد. موضوع آلودگي نفتي در خليج مكزيك هم علاوه بر اينكه روابط امريكا و انگليس را به هم ريخته، براي آقاي رئيس جمهور در امريكا آبرو نگذاشته است. بدتر از همه اين كه همه گزينه هايي كه احتمال مي رفت ايران را متوقف كند مصرف شده و سبد گزينه ها خالي است اما ايران همچنان به راه خود ادامه مي دهد. با خودتان فكر مي كنيد كه اگر بتوان به نحوي ايران را متوقف كرد يا لااقل يك امتياز ولو رسانه اي از آن گرفت، ممكن است سرنوشت انتخابات نوامبر تغييركند.
يك موضوع بسيار بغرنج نقشي است كه جمهوري خواهان در اين ميانه بازي مي كنند. هفته پيش 47 نفر از آنها بدون اينكه با شما يا هيچ كدام ديگر از اعضاي دولت مشورت كنند، اعلام كردند در صورت پيروزي در انتخابات نوامبر و به دست گرفتن اختيار كنگره، طرحي تصويب خواهند كرد كه مطابق آن دولت امريكا اجازه ندارد جلوي حمله اسراييل به ايران را بگيرد. خيلي ها اين موضوع را درست نفهميدند و مثلا خيال كردند سناتورها همين حالا در فكر حمله به ايران هستند ولي شما كه از نزديك با موضوع درگير هستيد مي دانيد كه همه چيز به تبليغات انتخاباتي باز مي گردد. اساسا از اين به بعد هر اتفاق واظهارنظر و تصميمي در امريكا حتما يك جنبه انتخاباتي خواهد داشت. همه مي خواهند بگويند يك راه حل در اختيار دارند كه مسئله ايران را حل خواهد كرد. با خود فكر مي كنيد كه دموكرات ها نبايد از اين قافله عقب بمانند. تبليغات است ديگر. در حرف زدن نبايد مضايقه كرد شايد افاقه اي بكند.
به اين ترتيب است كه كاغذ و قلمتان را به دست مي گيريد و شروع به نوشتن مي كنيد: «تنها راه اين است كه ايران احساس كند ما آماده استفاده از همه گزينه ها هستيم. ايران بايد عملا ببيند كه ما حتي براي استفاده از اين گزينه ها تدارك مي كنيم. همه مقام هاي امريكايي بايد يكباره تغيير لحن بدهند. ايران بايد احساس كند در امريكا اتفاقي افتاده و تصميم جديدي گرفته شده است. حداقل اين است كه ايران بايد فكر كند اين بار ديگر امريكا انگيزه براي اينكه جلوي اسراييل را بگيرد ندارد. ايران بايد احساس كند اين بار بر خلاف دفعات قبلي تحريم ها «واقعا در حال اجرا شدن» است. ايران فقط زماني كوتاه خواهد آمد كه فشار محاسباتش عوض بشود و محاسباتش فقط زماني عوض خواهد شد كه يك فشار واقعي روي خودش احساس كند. ايران بايد احساس كند امنيت و آرامشش به مخاطره افتاده به جاي اينكه بيشتر شده باشد. ايران بايد فكر كند اوضاع داخلي هم دارد دوباره از كنترل خارج مي شود و رهبران داخلي جريان معترض هم بايد كار و زندگي خود را ول كنند دائما از اثرات تحريم بر سرنوشت ملت حرف بزنند. ايران بايد «فكر» كند... ». كار تمام است. دست نوشته را با طبقه بندي بالا براي رئيس جمهور مي فرستيد تا در جلسه 3 نفره اوباما، كلينتون، جونز كه مخصوص تصميم گيري در امور ايران است مطرح شود. همه ايده شما اين است كه بايد روي ذهن ايران طوري كار كرد كه اين بار وقتي ايران شروع به محاسبه مجدد كرد احساس كند كه همه چيز فرق كرده است.
بازي شروع مي شود. آقاي اوباما در ديدار نتانياهو به او اطمينان مي دهد هيچ گزينه اي را از روي ميز حذف نكرده و آماده استفاده از هر گزينه اي است. «مايكل هايدن» رئيس سابق سازمان سيا به عنوان كسي كه به پشت پرده ها دسترسي دارد ناگهان اعلام مي كند امريكا دارد به اين نتيجه مي رسد كه حمله نظامي به ايران بدترين گزينه نيست. مايكل مولن رئيس ستاد ارتش تاكيد مي كند اگر بنا باشد حمله اي انجام شود، نقشه آن آماده است. استوارت لوي و رابرت آينهورن مسئولان پروژه تحريم ايران اعلام مي كند كه تصميم گرفته اند به كشورهاي مختلف بويژه در آسيا سفر كنند تا مطمئن شوند كسي تحريم ها را فشل نخواهد كرد. اتحاديه اروپا مامور مي شود اعلام كند سنگين ترين تحريم هاي تاريخش عليه ايران را وضع كرده است. موسوي و كروبي در ايران مامور مي شوند تا هفته اي دو مرتبه با همديگر ملاقات كنند يا جداگانه بيانيه بدهند كه در كشور لبه پرتگاه است و تحريم ها مملكت را فلج كرده و ...
چند هفته از آغاز پروژه گذشته و شما باز هم در دفترتان نسشته ايد و دوباره گفته ايد نمي خواهيد كسي مزاحمتان شود. ذهنتان سخت مشغول است: آيا ايران آنطور كه امريكا مي خواهد «فكر» خواهد كرد؟...
مهدي محمدي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ رسوايي هايي كه آمريكايي ها در عراق و افغانستان بالا آورده اند و امروز از طريق اينترنت و رسانه هاي مكتوب افشاگري مي شود چهره كثيف و پليد به ظاهر متمدن اين رژيم ستيزه جو و ستمگر را بيش از گذشته براي افكار عمومي جهان آشكار مي كند. به تدريج در سايه بيداري ملتها، فروپاشي شيطان بزرگ رقم خواهد خورد.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ از نمايندگان محترم مجلس درخواست مي شود با تصويب طرحي ضمن حمايت از حجاب و عفاف، مسئولين اجرايي را مكلف به اجراي قانون نمايند.
خانم طباطبايي از مشهد
¤ از مسئولان راهنمايي و رانندگي تقاضا مي شود كه تكليف آرم طرح ترافيك جانبازان را مشخص كنند. زيرا بنياد جانبازان اين مجوز را ارائه كرده اما ماموران راهنمايي و رانندگي آن را نمي پذيرند.
توكلي
¤ از دولت محترم درخواست دارم جهت بررسي خروج از كلانشهرها فقط سراغ كارگروه انتقال نروند و برگه هاي آنها را رويت نكنند سراغي از ما كه حكم انتقال گرفته ايم بگيرند تا ببينند چه عايدمان شده است؟ آيا شايسته من كارمند هميشه مقروض اين است كه طي 2 ماه هر روز براي گرفتن نه همه تسهيلات، بلكه فقط مقداري كه صاحب يك خانه استيجاري شوم دوندگي كنم و مثل توپ فوتبال پاسكاري شوم؟!
يك كارمند انتقالي
¤ از مسئولين خواهش مي كنم متناسب با خروجي دانشگاه براي ايجاد اشتغال همت نمايند. متاسفانه الان هيچ تناسبي وجود ندارد.
7148---0912
¤ راه كم كردن از جمعيت تهران اين نيست كه زندگي را به شهروندان تهراني سخت بگيرند بلكه اگر در شهرستان ها براي شهرستاني ها تسهيلات ويژه قائل بشوند و امكانات و تجهيزات بدهند خود بخود مهاجرت معكوس اتفاق خواهد افتاد.
ايراني
¤ در محله دركه تهران روزنامه كيهان توزيع نمي شود. علاقه مندان به اين روزنامه كه ساكن دركه هستند براي تهيه روزنامه شما مشكل دارند لطفا مشكل را حل كنيد. در ضمن گفته بودند كه فرزندان شهدا از امتياز و تسهيلات ويژه جانبازان 50درصد برخوردار مي شوند ولي در عمل چنين نيست و مسئولين امر اظهار بي اطلاعي مي كنند.
رنجبر
¤ نيروي شركتي خدماتي وزارت آموزش و پرورش هستيم كه سه ماه است حقوق دريافت نكرده ايم. از مسئولين انتظار مي رود اقدام لازم را بعمل آورند.
3367---0935
¤ از دولت عدالت محور درخواست مي كنيم كه در مورد دستمزد كارگران در شرايط سخت و طاقت فرسا با كاركنان مناطق معتدل تفاوت قائل شوند.
2770---0916
¤ تعدادي از لباس فروشان منطقه افسريه براي بي حجابي سنگ تمام گذاشته اند. از مسئولين محترم درخواست مي شود دراين خصوص اقدام عملي نمايند.
8214---0919
¤ پنج سال از مصوبه سفر هيئت دولت به استان گيلان در خصوص احداث جاده شفت- طارم زنجان از محور آب بر به ملاسرا گذشته اما از شروع عمليات اجرايي آن هيچ خبري نيست.
1499---0912
¤ در حالي كه ارباب رجوع براي ورود به دادگستري اهواز اجبارا بايد از چادر استفاده نمايند ولي برخي كارمندان بدون چادر و با حجاب نه چندان كامل در محل كارشان حاضر مي شوند.
3007---0916
¤ در برخي غرفه هاي نمايشگاه علوم قرآني و ديني شهرستان اروميه كتاب هاي پائلو كوليو و كتاب... كه هدفشان ترويج انديشه ماسوني ضدالهي و ضد ديني است عرضه مي شود. مي خواستم مسئولين مربوطه پاسخ بدهند دليل قصور و كوتاهي شان در اين مورد چيست؟
1197---0914
¤ در سال گذشته مجلس شوراي اسلامي مصوبه اي در رابطه با كسر خدمت و صدور كارت ايثار براي رزمندگاني كه در دفاع مقدس در يگان هاي عملياتي مشغول به انجام وظيفه بوده اند داشت. در رابطه با كسري خدمت محقق گرديد. اما در رابطه با صدور كارت ايثار با توجه به گذشت 5 ماه از سال هيچ اقدامي صورت نپذيرفته است. لذا از مسئولين ذيربط خواهشمنديم رسيدگي نمايند و علت تاخير بوجود آمده را توضيح دهند.
تعدادي از رزمندگان
¤ بعد از دو سال كه به حساب مسكن مهر قرچك ورامين پول ريخته ايم مي گويند براي خانه دار شدن 14 ميليون تومان ديگر پول نياز است. اعلام كرده ايم پرداخت چنين مبلغي در توان ما اقشار ضعيف جامعه نيست خيلي راحت جواب مي دهند كه انصراف بدهيد.
1447---0935
¤ در سر هر كوچه و خيابان شهرك ولي عصر هر شب تعدادي از جوانان كراك مصرف مي كنند. هر چه با پليس 110 تماس مي گيريم و شكايت مي كنيم ترتيب اثر نمي دهند.
5782---0912
¤ اگر با كمبود آب مواجه هستيم چرا شهرداري هر روز صبح به جاي آبياري فضاي سبز، خيابان هاي تهران را آب پاشي مي كند. در ضمن اضافه كنيد آب پاشي خيابان هاي شهر خطر لغزندگي براي موتورسواران بوجود مي آورد.
2401---0912
¤ تعدادي دختر و پسر هر روز بعدازظهر در پارك پرواز سعادت آباد با اعمال رفتارهاي زشت وزننده براي خانواده ها مزاحمت ايجاد مي كنند. نمي دانيم چرا و به چه دليل مامورين نيروي انتظامي علي رغم شكايت هاي متعدد و مكرر همسايگان در اين مورد اقدام نمي كنند.
زماني
¤ دولت و رئيس محترم بانك مركزي نسبت به اجرايي شدن الگوي مصرف در بانك ها تدابيري بيانديشند. واقعاً اسراف در خيلي از ابعاد بويژه در مصرف برق بيداد مي كند.
5608---0912
¤ تقاضا داريم كيهان مطالب منتشر شده در ستون خوان حكمت از آيت ا... جوادي آملي را در قالب يك كتاب به بازار عرضه بكند و در اختيار علاقمندان قرار بدهد.
2749---0936
¤ شركت واحد فكري براي اگزوزهاي اتوبوس هاي خود نمايند تا خلق خدا اينقدر دود استنشاق ننمايند. آيا نمي شود اگزوزها را به سقف بچسبانند.
3900---0938
¤ بوي تعفن زباله هاي انباشته شده در بيرون شهر انزلي باعث آزار و اذيت مردم شده است درخواست رسيدگي داريم.
3163---0911
جوابيه معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب چاپ شده در مورخه 28/1/89 روزنامه در خصوص خودنمايي اراذل و اوباش به دليل كاهش اجراي طرح امنيت اجتماعي، به آگاهي مي رساند:
« با توجه به مورد اعلامي برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمين در دستور كار عوامل يگان مربوط به صورت روزانه و هفتگي قرار گرفت و با استفاده از يگان ضربت و توجيه آنان و هدايت واحدهاي گشتي، پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز صورت گرفته و در اين راستا تعدادي اراذل و اوباش سطح بخش دستگير و به مرجع قضايي ارجاع گرديده اند.»

 سواري (گفت و شنود)

گفت: بهاءالله مهاجراني و كديور افندي از درخواست اوباما براي مذاكره با ايران بدجوري عصباني شده و كنترل خود را از دست داده اند.
گفتم: كنترل آنها كه دست خودشان نيست و از راه دور توسط منوشه امير اسرائيلي كنترل مي شوند. حالا چي گفته اند؟
گفت: در سايت جرس خطاب به اوباما نوشته اند؛ شما قرار بود با تحريم و تهديد به حمله نظامي، جمهوري اسلامي را به زانو درآوريد چرا قبل از نتيجه گرفتن از تحريم ها درخواست مذاكره كرده ايد؟!
گفتم: حيوونكي ها آخر عمري به چه روزي افتاده اند؟
گفت: خطاب به اوباما نوشته اند از يكطرف از اپوزيسيون حمايت مي كني و از طرف ديگر ناز جمهوري اسلامي را مي كشي؟! شترسواري كه دولا دولا نمي شود!
گفتم:راست مي گويند شترسواري دولا دولا نمي شود ولي فقط شتر نيست كه سوارش مي شوند!!

 رئيس جمهور در هيئت دولت: نرمش در مقابل دشمن براي كاهش فشار سياست غلطي است

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت تاكيد كرد نرمش در مقابل دشمن براي كاهش فشار آن تفكر غلطي است.
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه اصل تحريم عليه ايران يك بازي سياسي است گفت: دشمن هرچه سعي مي كند اسم ايران را با خشونت و ضعف معرفي كند، خداي متعال با جلوه و بروز برجستگي فرهنگي ايران، نام ايران را اعتلا مي دهد و بزرگ مي كند.
وي همچنين با بيان اين كه دشمنان ما با ايران عزت مند و پيشرفته مخالف هستند، چرا كه ايران عزتمند هيمنه استكبار را مي شكند، تصريح كرد: دشمن درصدد است با جنجال، نمايشي را اجرا كند؛ بدين منظور كه نشان دهد در ايران ضعف و سستي است و بايد عقب نشيني كرد و متاسفانه عده اي در داخل هم با دشمن بيروني همراهي مي كنند.
او خاطرنشان كرد: اين تفكر غلطي است كه نرمش در مقابل دشمن موجب مي شود فشار آن ها كمتر شود.
احمدي نژاد همچنين تصريح كرد: بايد از اين فضايي كه مي خواهند بسازند استفاده كنيم و اين تهديدها و اقدامات را تبديل به فرصت كنيم.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: معناي ايران در دنيا به سرعت عوض شده و ارتقا يافته است.
 بهاءالله: آقاي اوباما، ايران را نابود كنيد چرا درخواست مذاكره مي كنيد؟! (خبر ويژه)

حلقه ماسوني لندن با وجود تظاهر به وطن دوستي، از اين كه آمريكا و غرب خواستار مذاكره با ايران شده اند، ابراز خشم كرد و از آنها خواست به تشديد فشارها عليه ملت ايران ادامه دهند.
ارگان رسانه اي اين حلقه- جرس- ضمن تحليلي گله مندانه نسبت به آمريكا و غرب نوشت: دولت هاي غربي با ادبياتي بشردوستانه به دنبال آن هستند كه با دولت ايران علي رغم نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم، به گفت وگو و مذاكره بپردازند و گويي هيچ راه ديگري ]؟![ براي رفع اين همه تنش و برخورد در منطقه وجود ندارد. تحريم مي كنند و تهديد، دولت ايران هم گويي به خوبي مي داند كه آنها چگونه به تعارفات خود مي پردازند و ارزشي براي هيچ يك از رفتارهاي غرب قائل نمي شود.
سايت وابسته به مهاجراني و كديور با لحني تماما ضد ايراني ادامه مي دهد؛ غرب به خوبي از نقش ايران در برهم زدن امنيت منطقه خبر دارد و بارها به آن اشاره كرده و به تعارفات و تهديدات خود مي پردازد. از سويي سنگ مخالفان را به سينه مي زند و از سوي ديگر خواهان گفت وگو با دولتي است كه مخالفان را سركوب كرده است. دولت در موقعيت شكننده اي است]؟![ و دولت هاي غربي به راحتي مي توانند اين كوه مشكلات و باني فتنه در منطقه را از سر راه خود بردارند. اما چيزي كه هميشه مطرح مي شود ملاحظات سياسي است كه كشورهاي غربي با آن روبرو هستند. غرب و شرق در پي وضع تحريم هاي بيشتر هستند و دولت ايران هم به اين تحريم ها مي خندد و به راحتي برنامه هاي خود را دنبال مي كند و باز هم دولت آمريكا پيام مي فرستد كه حاضر است با دولت ايران گفت وگو كند. در اينجا بايد گفت آقاي اوباما تكليفتان را با خودتان روشن كنيد. رئيس جمهور آمريكا بداند كه شكل اين نوع رفتار به وضوح نشان دهنده فشار آمريكا و غرب براي ماندن و كنار آمدن با نظام ديكتاتور ايران است. آقاي اوباما چرا در لحظه اي كه تحريم ها را مطرح كرده ايد و هنوز زمان لازم است تا نتيجه آن نمايان شود، با چهره اي بشردوستانه به دولت ايران پيام مذاكره مي فرستيد؟ چرا اين همه فشار و عجله براي نشستن بر سر ميز مذاكره داريد؟
جرس در پايان نوشت: اين رفتارها جز اين را در ذهن تداعي نمي كند كه غرب با بقا و ماندن رژيم كنار آمده. اوباماي عزيز! از قديم گفته اند شترسواري دولا دولا نمي شود و اين رسم شترسواري نيست.
گردانندگان جرس البته توجه نكرده اند كه آنها فقط موظف به سواري دادن به اربابان خود هستند نه بيشتر و اين اربابان هستند كه تشخيص مي دهند كي و چگونه و چه قدر از آنها سواري بگيرند. از آن طرف هم امثال دولت اوباما در برابر جمهوري اسلامي درمانده شده اند كه مجبور به درخواست مذاكره مي شوند. بنابراين شما داغ اربابانتان را تازه نكنيد، هرچند كه معلوم است اذعان به اقتدار جمهوري اسلامي از سوي قدرت هايي كه شما نوكري شان را مي كنيد، چقدر براي امثال شماها عذاب آور است.

 9 سال پس از جنگ افغانستان اوباما: اهداف ما، بسيار ساده و ناچيز است! (خبر ويژه)

رئيس جمهور آمريكا پس از 9 سال تلفات و هزينه سنگين در افغانستان اعلام كرد: اهداف ما براي جنگ افغانستان بسيار ساده و ناچيز است.
اوباما در گفت وگو با شبكه تلويزيوني سي بي سي گفت: اهدافي كه ما براي جنگ افغانستان تعيين كرده ايم بسيار ساده و ناچيزند و اگر احساس كنم كه حضور نظامي در افغانستان براي امنيت ملي ما حياتي نيست، بلافاصله سربازان آمريكايي را از افغانستان خارج مي كنم.
وي گفت: «آنچه ما مي خواهيم اين است كه تروريست ها نتوانند از اين منطقه دست به اقدام بزنند، اردوگاه هاي آموزشي ايجاد كنند و عليه ايالات متحده آمريكا سوءقصدهاي تروريستي سازمان بدهند.»
رئيس جمهوري آمريكا در ادامه گفت: «اگر به اين نتيجه برسم كه ادامه حضور ما در افغانستان براي امنيت ملي آمريكا حياتي نيست، همه سربازان آمريكايي را از همين امروز از افغانستان خارج مي كنم. زيرا، نامه هاي تسليت را به خانواده هاي سربازان، وقتي كه عزيزشان را در جنگ از دست مي دهند، من بايد امضا كنم.»
ناچيز توصيف كردن اهداف پس از 9 سال جنگ بي سرانجام در افغانستان در حالي است كه آمريكا صدها ميليارد دلار براي اين جنگ هزينه داده و به غير از كشته شدن ده ها هزار شهروند افغاني، نيروهاي اشغالگر نيز متحمل چند هزار تلفات شده اند. براساس آمار رسمي، در دو ماه ميلادي اخير، ركورد تلفات اشغالگران از زمان آغاز جنگ شكسته شده است، به نحوي كه نظاميان آمريكا ماه جاري ميلادي 66 نفر تلفات داشته اند.
راديو فرانسه با انتشار سخنان اوباما اعلام كرد: رئيس جمهور آمريكا درباره جنگ افغانستان بيش از پيش تحت فشار و نارضايتي از راهبري او در اين جنگ تا درون حزب دموكرات نيز قرار گرفته است. با اين حال رابرت گيتس وزيردفاع ديروز اطمينان داد كه پس از آغاز خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان در ژوئيه 2011، شمار مهمي از سربازان آمريكايي در افغانستان خواهند ماند. وي گفت كه در نخستين مرحله، خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان محدود خواهد بود. وزير دفاع آمريكا همچنين اظهار داشت كه تا آن زمان شورشيان اسلامگرا در وضعيتي نخواهند بود كه بتوانند منتظر خروج نيروهاي آمريكايي براي آغاز حملات جديد باشند.
سخنان وزير دفاع آمريكا مشابه اظهارات معاون رئيس جمهوري آمريكا جو بايدن است كه گفته بود تنها دو هزار سرباز آمريكايي بعد از ژوئيه 2011 خاك افغانستان را ترك خواهند كرد.
اين در حالي است كه براساس تصميم جديد آمريكا، 30هزار نظامي ديگر درحال انتقال به افغانستان هستند!

 معين جلوي اوين آينه عبرت موسوي بعد از اين (خبر ويژه)

رمدعيان اصلاح طلبي، رجال سياسي را به هنگام تنش ها و التهاب ها بازي مي دهند اما وقتي آنها به زمين خوردند، هيچ محلشان نمي گذارند. اين اتفاقي بود كه سر مصطفي معين آمد و احتمالا به زودي در انتظار كساني چون ميرحسين موسوي است.
سايت اصلاح طلب «مردمك» به اين موضوع پرداخت و نوشت: در نهايت اين موسوي است كه بايد هزينه شكست احتمالي برنامه هايش را پذيرا شود.
نويسنده اين سايت با مرور ظهور و سقوط مصطفي معين در سال 84، به حضور او در يكي از تجمعات چندي پيش مقابل زندان اوين مي پردازد و مي نويسد: معين را ديدم، يكي از همان شب هايي كه جلوي اوين شده بود پاتوق شبانه مان. هي دور و بر را نگاه كردم ببينم چند نفر از آن جمعيت دويست سيصد نفري مي روند جلو حال و احوالش را مي پرسند، خبري نبود. من و پدر و چند نفر ديگر رفتيم جلو و چند كلمه اي حرف زديم. لبخند غمگينانه اي زد و گفت ما براي همدلي آمده ايم؛ اما هيچ حواس شان به او نبود، حالا يا نمي شناختندش يا حوصله اش را نداشتند يا براي شان شكست تلخ چهار سال پيش را تداعي مي كرد و ازش شاكي مي شدند يا... به هر حال كاري به كارش نداشتند.آن طرف تر كه رفتيم پدر سرش را تكان داد و گفت« چه كسي باورش مي شود اين آدم يك روزي كانديداي رياست جمهوري اين مملكت بوده است». من رويم را برمي گردانم سمت ديگر و فكر مي كنم نه فقط يك كانديدا، كانديدايي كه يكي از پيش روترين برنامه هاي دموكراسي خواهي را در اين مملكت ارائه كرده است و لااقل چهارميليون راي داشته است. چه كسي باورش مي شود واقعا؟ معين پس از شكست در دور اول انتخابات رياست جمهوري سال 1384، كم و بيش از صحنه سياست ايران حذف شد. كمي فكر كنيد ببينيد چند مصاحبه يا سخنراني از او را در چهار پنج سال گذشته مي توانيد به خاطر آوريد؟ چرا همه چيز با شكست دود شد و به هوا رفت؟
«مردمك» اضافه مي كند: سال 86 انتخابات مجلس ]هشتم[ بود. حزب مشاركت به عنوان فراگيرترين احزاب با تجربه تشكيلاتي 8 ساله، در اين انتخابات كم و بيش هيچ حرفي براي گفتن در آن شوراي ائتلاف نداشت. يعني رسماً گفته بود هر ليستي بستيد، بستيد. حتي اگر يك نفر از ما هم نبود، نبود. فقط ليست مورد تاييد آقاي خاتمي باشد، ما همه جوره پايش هستيم. به نظرتان مشاركت چرا به اين جا رسيد؟ فراگيرترين و قدرتمندترين حزب اصلاح طلب چطور به اين جا رسيد كه هر جور سهم خواهي را كنار بگذارد و بشود گوش به فرمان خاتمي و دنباله رو باقي احزاب اصلاح طلب؟ به گمانم جواب در 2 شكست پر هزينه اي است كه مشاركت پيش از انتخابات 86 متحمل شده بود؛ شكست تحصن مجلس ششم و شكست معين در انتخابات رياست جمهوري .84 همين دو شكست بود كه آن ها را به عنوان تندروهاي ناكام اطراف خاتمي بده كرد، مي خواهم بگويم آن زماني كه آن ها تصميم گيري بر سر مهم ترين تصميم سياسي شان را منوط به نظر آقاي خاتمي كردند، به نظر نمي رسيد آقاي خاتمي آن ها را آن قدر ها هم يار غار سياسي خودش محسوب كند.
نويسنده اين سايت وابسته به مدعيان اصلاح طلبي اضافه كرد: وقتي معين در جايگاه چهارم ايستاد و شكست را در همان دور اول انتخابات پذيرا شد، بخش عمده اي از اين هواداران خسته و سرخورده شروع كردند به انتقادهاي ريز و درشت از اين قبيل كه «ما از اول هم مي دانستيم كه اين آدم به درد اين كار نمي خورد و حرف زدن بلد نيست و كسي به حرف مان گوش نكرد.» جالب آن كه حتي كساني كه شورمندانه ترين هواداري ها را در روزهاي پيش از انتخابات از او داشتند، پس از شكست، تندترين و شديدترين انتقادات را روانه شخصيت و منش و حتي برنامه هاي كسي مي كردند كه تا چند روز پيش بر سر حمايت از او گريبان چاك مي دادند.
در پايان اين مطلب آمده است: شايد جايش نباشد حالا كه در حال و هواي پاييز 86 هستيم، يك هو بجهيم به اين تابستان گرم و تمام نشدني 89، اما بگذاريد در حد يك اشاره بگويم كه عنوان اين پست قرار بود بالاي متني بنشيند كه يك جور هشدار زودهنگام بود به رخداد سرنوشت مشابهي براي موسوي در آينده، به اين كه حواس تان باشد. سوخت و سوز ندارد فرا رسيدن زماني كه او بابت شكست اين تصميمات و تحقق نيافتن مطالبات و بي سرانجام ماندن اعتراضات، مورد شديدترين انتقادها قرار گيرد دقيقاً از سوي همان كساني كه يك روز هواداري اش را مي كردند. شما كه بهتر مي دانيد لاجرم آن كس كه بالاتر نشست...

 عصبانيت موسوي و كروبي از بي اثر بودن تحريم ها (خبر ويژه)

موسوي و كروبي با هم ملاقات كردند و به سياق ادبيات القايي جبهه استكبار، به تخطئه سياست مقاومت جمهوري اسلامي تحت عنوان «ماجراجويي» پرداختند بي آن كه كوچك ترين انتقادي عليه زياده خواهي هاي آمريكا و غرب (حاميان مالي و سياسي فتنه سبز) مطرح كنند.
موسوي در اين ديدار كه هماهنگ با بازي پاس و آبشار غرب است، نسبت به موج تحريم ها و پيامدهاي آن ابراز نگراني كرد و گفت اين تحريم هاي وسيع موجب وارد آمدن آسيب هاي شديد به مردم و اقشار محروم خواهد شد.
به گزارش سحام نيوز، «كروبي و موسوي» از شرايط فعلي كشور كه نتيجه اجراي سياست هاي غلط و سخنراني هاي ماجراجويانه دولتمردان كشور بوده احساس خطر كردند و افزودند: «تصميمات و سخنان نسنجيده اين آقايان موجب تحقير مردم ما در دنيا شده و علاوه بر تحريم هاي همه جانبه، تهديدها را نيز به همراه داشته و كار را به جايي رسانده اند كه حتي عقب نشيني از برخي مواضع قبلي نه تنها امتيازي براي ما به همراه ندارد بلكه موجب بحراني تر شدن شرايط مي شود.»
شايان ذكر است رژيم هاي استكباري همواره عزم ملت و حاكميت جمهوري اسلامي براي استقلال و پيشرفت علمي و قدرتمندي را «ماجراجويي» و «سياست هاي ماجراجويانه» لقب داده اند و عناصر واداده و آلوده نيز در اين ميان به تأسي از همان قدرت هاي استكباري، به تخطئه موضع اصولي ايران و توجيه رويكرد زورگويانه غرب پرداخته اند.
بهره برداري بازيگران فتنه از فشارها و تحريم هاي دشمنان انقلاب اسلامي و مانور تبليغاتي روي اين فشارها در حالي است كه كيهان پيش از تصويب تحريم ها تاكيد كرده بود تحريم ها به خودي خود- بنابر اذعان محافل سياسي و رسانه اي غرب- هيچ تاثيري بر جهت گيري كلي سياست هاي جمهوري اسلامي ايران ندارند و غرب هم با وجود اطلاع از اين موضوع، صرفا مي كوشد ضمن اعلام حمايت از اپوزيسيون ورشكسته سبز، براي آنها خوراك تبليغاتي فراهم كند. اين همه در حالي است كه فتنه گران بزرگترين ماجراجويي را عليه منافع ملي در آشوب هاي سال گذشته ترتيب دادند كه سرانجام به اقتدار مضاعف جمهوري اسلامي و رسوايي و روسياهي فتنه گران منجر شد.

 الو! صداي مرا از لندن مي شنويد! (خبر ويژه)

يكي از عوامل موثر در جريان فتنه پس از انتخابات تماس هاي مشكوكي را با برخي از خبرنگاران آغاز كرده است.
به گزارش جهان، وي كه با آغاز برخورد قضايي و تشكيل دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات از ايران به انگليس سفر كرده است به تازگي با برخي از خبرنگاران تماس گرفته و از آنها براي همكاري در رسانه هاي فتنه دعوت به همكاري كرده است.
وي كه دانش آموخته پزشكي است اما در زمان دولت اصلاحات و براي ادامه تحصيل در رشته ارتباطات به طور مشكوكي حائز استفاده از بورسيه دولت شده است در تماس هاي خود درصدد كسب اطلاعات بيشتر درباره وضعيت جريان فتنه، چگونگي برخورد قضايي با سران فتنه است.
اين عنصر فعال در ستاد رسانه هاي آشوب، در گفتگوهاي تلفني خبرنگاران را به حضور در شبكه هاي خاص جريان فتنه تشويق مي كند. اخيرا تعدادي از روزنامه نگاران ايراني براي فعاليت در رسانه هاي فتنه به لندن سفر كرده اند.

 ليبراسيون: با اين همه كشورهاي مخالف مي شود ايران را تحريم كرد؟! (خبر ويژه)

روزنامه ليبراسيون چاپ فرانسه تاكيد كرد هيچ كشوري غرب را در تحريم عليه ايران همراهي نخواهد كرد.
ليبراسيون با اشاره به تصويب تحريم هايي عليه ايران در اتحاديه اروپا نوشت: كشورهاي اروپايي از تحريم هاي آمريكا كه از سال 1979 عليه ايران در بخش گاز و نفت در حال اجرا هستند الهام گرفته اند.
اين روزنامه در عين حال تاكيد كرد: متاسفانه تنها غربي ها شامل آمريكا، اروپا و استراليا و كانادا سياست تحريم ها را اجرا كرده اند اما نه روسيه، نه چين، نه هند و نه برزيل قرار نيست كه به ديگران بپيوندند. مثل تركيه كه با وجود آن كه كانديداي ورود به اتحاديه اروپاست، اما به دنبال ميانجيگري با برزيل بود و از اين به بعد درگير گسترده تر كردن تاثيراتش در منطقه. در همان اتحاديه اروپا نيز، اين سياست شور و شوقي استثنايي اي، نه در ايتاليا و نه در سوئد، ايجاد نكرده است. كارل بيلدت، وزير امور خارجه سوئد ديروز گفت «آمريكايي ها از سال 1979 تحريم هايي عليه ايران وضع كردند كه هيچ تاثير بزرگي نداشت و هم اكنون دارند از آن هم فراتر مي روند.»

 رويترز از بيت المقدس گزارش داد
وحشت و نگراني در تل آويو از انتقال اسرار نظامي اسرائيل به تهران

سرويس سياسي-
گزارش هاي متعدد حكايت از آن دارد كه به تازگي «انتقال بي سروصداي اطلاعات نظامي به ايران» به مهم ترين دغدغه مقام هاي رژيم غاصب صهيونيستي تبديل شده است.
از چند هفته قبل به طور مرتب گزارش هايي دريافت مي شد كه دستگاه ضد اطلاعاتي اسرائيل-نظامي و غيرنظامي- نخست به تكاپو افتاده است تا دريابد چرا نشتي هاي اطلاعاتي از درون دستگاه اطلاعات ارتش (امان)، سرويس امنيت داخلي (شاباك) و سرويس اطلاعات خارجي (موساد) اينقدر زياد شده و دائما منابع ايراني اخباري منتشر مي كنند كه قاعدتاً نمي تواند منشأيي جز دسترسي آنها به مطالب طبقه بندي شده درون سيستم هاي نظامي و امنيتي اسرائيل داشته باشد.
به عنوان نمونه رسانه هاي ايراني اواخر سال 88 يك گزارش كاملاً طبقه بندي شده از شاباك را منتشر كردند كه تحقيقات درباره چگونگي درز آن هنوز به هيچ سرانجامي نرسيده است. آن گزارش برآورد امنيتي اسرائيل براي سال 2010 نام داشت و مشتركاً توسط مركز تحقيقات شاباك و سازمان تحقيقات و بررسي هاي موساد نوشته شده بود.
اين سند كه به بررسي چالش هاي اساسي رژيم صهيونيستي در سال 2010 اختصاص دارد براي نخستين بار به صراحت تاكيد مي كند غرب در تلاش هاي خود براي متوقف كردن ايران موفق نخواهد شد و حتي اگر آمريكا بتواند اجماعي بين المللي براي حمايت از تحريم ها عليه ايران بوجود بياورد باز هم تاثيري نخواهد داشت. آن گزارش تاكيد مي كرد اسرائيل بايد به لحاظ رسانه اي گزينه نظامي را بزرگ كند تا بتواند اروپا و آمريكا را به اعمال تحريم هاي سخت تري عليه ايران وادار نمايد و حتي اگر كار به ضرورت درگيري هم رسيد آن را روي ميز آمريكا قرار بدهد نه اينكه خود داوطلب اجراي آن باشد؛ امري كه اين گزارش تاكيد مي كند تقريباً محال است و ادامه مي دهد: «اسرائيل بايد فكر حمله نظامي انفرادي به ايران را به طور كامل كنار بگذارد».
در حالي كه تحقيقات مقام هاي اسراييلي براي فهم چگونگي درز اين سند هنوز به هيچ سرانجامي نرسيده، افشاي اخبار بيشتري از فعاليت هاي محرمانه نظامي و امنيتي آنها توسط ايران يا اطلاع يافتن ايران از برخي پروژه هاي آنها كه به تازگي در دست اجرا بوده ولي به سرعت خنثي شده به شدت به نگراني اسرائيلي ها افزوده است.
يك كارشناس امنيتي در اين مورد به كيهان گفت: «احساس اسرائيلي ها در چندماه گذشته اين است كه دست آنها براي ايران «رو» شده و بسياري از شبكه هاي خود را كه در همسايگي ايران خصوصاً شمال عراق و جنوب پاكستان بوجود آورده بودند، تقريبا يكباره از دست داده اند.
اخيرا منابع اسرائيلي گزارش هايي منتشر كرده اند كه وجود اين نگراني را كاملا تاييد مي كند.
در همين رابطه، خبرگزاري رويترز در گزارشي به قلم «دان ويليامز» با اشاره به انتصاب رئيس جديد سازمان اطلاعات ملي تركيه كه به ادعاي صهيونيست ها فردي طرفدار ايران است اعلام كرد: ايهود باراك وزير دفاع اسرائيل ابراز نگراني كرد تركيه كه زماني متحد وفادار تل آويو بود اسرار اطلاعاتي اسرائيل را در اختيار ايران قرار دهد.
اين سخنان باراك بي اعتمادي اسرائيل را به تركيه نشان مي دهد كه منافع خود در منطقه را تغيير داده است اين اظهارات خصوصي و فاش شده باراك در اين باره ترديد بوجود مي آورد كه اسرائيل تا چه اندازه مي تواند يا قادر است روابط نزديك خود را با آنكارا از سر گيرد.
براساس اين گزارش ايهود باراك 25 ژوئيه در نشستي غيرعلني با رهبران جامعه اسرائيل باز تركيه را دوست و شريك مهم راهبردي خواند و در عين حال گفت كه هاكان فيدان رئيس جديد سازمان اطلاعات ملي تركيه دوست ايران است.
راديو ارتش اسرائيل نيز به نقل از سخنراني باراك اعلام كرد: اسرار زيادي از اسرائيل در اختيار تركيه است و فكر اين كه اين اسرار حالا بگوييم در چند ماه آينده براي ايراني ها فاش شود بسيار آزاردهنده است.
وزارت جنگ اسرائيل از اظهارنظر در اين باره خودداري كرد.
«هاكان فيدان» 42 ساله كه در روز 27 ماه مي امسال به رياست سازمان اطلاعات ملي تركيه رسيده است، پيش از اين ، معاون امور خارجي نخست وزير و همچنين نماينده تركيه در سازمان بين المللي انرژي اتمي بوده است. البته در اين باره بايد گفت كه همين وجود فيدان در سمت نمايندگي تركيه در سازمان بين المللي انرژي اتمي بود كه باعث شد تركيه تلاش هايش را براي از بين بردن بن بست در مذاكرات ايران و غرب دوچندان كند.
در همين راستا موضوع ديگري كه باعث نگراني مقامات رژيم صهيونيستي شده است، مسئله «جنگ اطلاعاتي با حزب الله لبنان» است.
روزنامه لس آنجلس تايمز در اين باره نوشت: تل آويو به تلاش هاي جاسوسي خود در لبنان شدت بخشيده است.
اين روزنامه در شماره ديروز خود در مقاله اي با عنوان «چه كسي در جنگ اطلاعات با حزب الله پيروز مي شود» نوشت: موشه يعلون معاون نخست وزير اسرائيل در اكتبر دو هزار و نه تاييد كرد كه اسرائيل به تلاشهاي جاسوسي خود در لبنان به علت اقدامات حزب الله شدت بخشيده است و اين اقدام را پس از آن متوقف خواهد كرد كه اين گروه مسلمان شيعه خلع سلاح شود.
اين جنگ اطلاعات همچنان ادامه دارد اسرائيل تلاش مي كند به درون حزب الله نفوذ كند وحزب الله نيز با كمك دولت لبنان درصدد خنثي كردن آن است.
«افراييم كام» كارشناس اطلاعاتي اسرائيل در اين باره گفت: حزب الله هدف آساني نيست حزب الله يك سازمان بزرگ نيست بلكه سازماني است كه از بخش هاي متعدد شكل گرفته است كه كار نفوذ به آن را دشوار مي سازد. اين سازمان همچنين سازماني ايدئولوژيك و مذهبي است كه اين مسئله نيز مانعي در راه نفوذ به آن است.
در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به توانمندي حزب الله لبنان در دستگيري جاسوسان اسرائيلي به نقل از «گاد شيمرون» جاسوس سابق موساد آمده است: اينكه تاكنون هيچ جاسوس ارشدي از حزب الله بازداشت نشده است به اين معنا نيست كه چنين جاسوس هايي وجود ندارند.
لس آنجلس تايمز در پايان نتيجه گيري مي كند كه اگر نخواهيم كه بگوئيم حزب الله لبنان پيروز نبرد اطلاعاتي با اسرائيل است قطعا نمي توان ادعا كرد كه تل آويو برنده اين نبرد است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14