(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 6 دی 1389- شماره 19824

حديث دشت عشق
معاون سازمان تربيت بدني خبر داد
بررسي عملكرد ضعيف كفاشيان و بركناري روساي برخي از فدراسيون ها ي ورزشي
12 سال رياست بر فدراسيوني كه برنامه ندارد (نكته ورزشي)
آغاز تغييرات در مديريت فدراسيون هاي ورزشي
محتشمي رفت، درويش زاده آمد
اميرقطر از نامزدي سعيدلو در انتخابات AFC حمايت كرد
كمك ايران به قطر براي برگزاري جام جهاني
همداني ها و مشهدي ها انصراف دادند
آغاز نصف و نيمه ليگ برتر كشتي!
اخبار كوتاه از فوتبال
خواندني از ورزش ايران
قهرمان المپيك ، سرمربي جديد تيم ملي شمشيربازي
ملي پوش سابق رقيب داورزني شد
محمودي رياست فدراسيون واليبال را مي خواهد
اخبار فوتبال جهان
80 مدال در 7 روز بدست آمد
كارنامه قابل قبول جانبازان و معلولان در بازي هاي پاراآسيايي
اخبار ورزش ايرانحديث دشت عشق

به ياد بسيجي شهيد «مجتبي سيل سپور»
كبوتري كه از خانه ما پرواز كرد

شهيد «مجتبي سيل سپور»، سال 1346 درشهر خون و قيام ورامين به دنيا آمد.
دوره دبيرستان را بخاطر هوش و استعدادش، به صورت جهشي گذراند و درسن كمتر از قوانين مدرسه مدرك ديپلم را اخذ نمود و در سن 15سالگي وارد جبهه هاي نور عليه ظلمت شد.
شهيد سيل سپور بار اول و دوم با دست بردن در شناسنامه اش وارد جبهه شد و پس از بازگشت بيش از دهها نفر از عاشقان را عازم جبهه كرد كه 8 نفر آنها بار اول و دوم به فيض شهادت نائل آمدند.
پدرش مي گويد: شب قبل از شهادتش من و مادرش به طور جداگانه درخواب ديديم كبوتري از منزل ما به آسمان پرواز كرد. تا صبح منتظر خبر بوديم كه يكي از بچه هاي بسيجي آمد و خبر شهادتش را داد.
آري، بسيجي فعال درپـايگاه مسجد و جبهه هاي حق عليه باطل پس از حضوري جانانه و با 25 ماه مبارزه با استكبار جهاني و منافقين داخلي چه زيبا و چه با صفا پس از يك مبارزه روياروي با جيره خواران استكبار درروستاي دزلي مريوان در شهريور 1366 به شهادت رسيد.

 معاون سازمان تربيت بدني خبر داد
بررسي عملكرد ضعيف كفاشيان و بركناري روساي برخي از فدراسيون ها ي ورزشي

احتمال تغييرات در برخي فدراسيون ها، نگراني براي فوتبال و بررسي عملكرد علي كفاشيان،از مهمترين مواردي است كه معاون ورزش سازمان تربيت بدني در مورد آن اظهارنظر كرده است.
حميد سجادي در تجزيه و تجليل آخرين وضعيت ورزش كشور پس از بازيهاي آسيايي و با افق بازي هاي المپيك 2012 لندن پرداخت. وي با بيان اينكه تنها «كار، كار و كار» در كنار روح وفاق و همدلي باعث موفقيت كاروان ورزش ايران در بازيهاي گوانگجو شد، گفت: به موفقيت كاروان ايران در المپيك لندن بسيار خوشبينم و اعتقاد دارم مي توانيم شاهد رقم خوردن بهترين نتيجه پس از انقلاب در تاريخ المپيك ها باشيم.
گفت وگوبا حميد سجادي نفر دوم سازمان ورزش كشور را در زير مي خوانيد:
همه نوع تغييرات در فدراسيونهاي ورزشي
معاون سازمان تربيت بدني بررسي جدي، دقيق و كارشناسانه عملكرد فدراسيونهاي ورزشي حاضر در گوانگجو را مهمترين اولويت كاري اين روزهاي سازمان تربيت بدني عنوان كرد و گفت: در نشست هاي جداگانه اي كه با روساي فدراسيونها و مسئولان تيم هاي اعزامي به گوانگجو داريم عملكرد فدراسيونها مورد نقد و كارشناسي قرار مي گيرد و پس از آن در مورد تثبيت، تقويت و تغيير در راس فدراسيونها و بعضا اعضاي هيئت رئيسه تصميم گيري خواهيم كرد.
وي افزود: به تاكيد رئيس سازمان تربيت بدني در مرحله اول ارزيابي عملكرد 20 فدراسيون در دستور كار سازمان قرار گرفته كه در نشست هاي جداگانه ضمن ارائه تحليل هاي كارشناسان سازمان نظرات مسئولان فدراسيون ها را نيز جويا مي شويم و در نهايت در مورد فدراسيونهاي مذكور به تصميم گيري خواهيم پرداخت كه تغيير رئيس فدراسيون يكي از گزينه هاي ماست.
درخواست بودجه 80 ميليارد توماني براي المپيك لندن
معاون ورزش سازمان تربيت بدني با بيان اينكه مسئولان كميته ملي المپيك براي حضور موفق در المپيك لندن پيش بيني اعتباري در حدود 70 تا 80 ميليارد تومان را دارند كه در حال بررسي اين اعتبارات با توجه به نيازها و ملزومات كار هستيم و بايد با بررسي تمامي جوانب نسبت به جذب اين بودجه اقدام كنيم.
بررسي ويژه عملكرد
فدراسيون فوتبال و كفاشيان
حميد سجادي با بيان اينكه بررسي ويژه عملكرد فدراسيون فوتبال در دستور كار سازمان تربيت بدني قرار دارد و دكتر سعيدلو نيز بر آن تاكيد كرده است، گفت: به هر حال انتظارات ما از فوتبال در بازيهاي آسيايي بيش از اين بود ضمن اينكه فدراسيون در هيچ يك از رده هاي نوجوانان، جوانان و اميد عملكرد موفقي نداشته و اين مي طلبد تا عملكرد مديريت اين فدراسيون مورد بازنگري جدي قرار گيرد و نقاط ضعف و قوت كار بررسي شود.
از جانشيني علي آبادي بي خبرم
معاون سازمان تربيت بدني در خصوص شايعه انتقالش به كميته ملي المپيك و حضور در رياست اين كميته اظهار داشت: از اين انتقال بي خبرم ولي تجربه بازيهاي المپيك و آسيايي نشان داده هر زمان اين دو مجموعه با مديريت واحد و يك مركز تصميم گيري پيش رفته اند نتايج بدست آمده در رويدادهاي مهم بهتر وموفق تر بوده است.
به دنبال بهترين حضور
در المپيك ها پس از انقلاب
معاون ورزش سازمان تربيت بدني يادآور شد: همانطور كه در بازيهاي آسيايي بهترين نتيجه پس از انقلاب در اين رويداد مهم بدست آمد تلاش داريم تا با ارتقا كمي و كيفي كاروان ورزشي ايران مدال آوري بهتري در المپيك داشته باشيم و بتوانيم بهترين نتيجه را در المپيك هاي پس از انقلاب رقم بزنيم.

 12 سال رياست بر فدراسيوني كه برنامه ندارد (نكته ورزشي)

سرويس ورزشي- آخرين اظهارنظر علي كفاشيان مبني بر اينكه براي پياده كردن برنامه هايش در فوتبال حداقل 12 سال رياست فدراسيون را مي خواهد تعجب اهالي فوتبال را به دنبال داشت. رئيس فدراسيون فوتبال كه رشته تخصصي اش دووميداني است در شرايطي از اعطاي فرصت 12 ساله به او براي اجراي برنامه هايش سخن مي گويد كه در مدت زمان تصدي رياست فدراسيون فوتبال عملكرد قابل قبولي نداشته و نمونه هاي بيشماري دال بر اينكه تيم كاري او در فدراسيون فوتبال موفق نبوده، وجود دارد. از جمله اين نمونه ها مي توان به عدم صعود تيم ملي به جام جهاني، عدم موفقيت تيم هاي پايه در يك سال اخير و ناكامي تيم اميد در بازي هاي آسيايي اشاره داشت.
متاسفانه در اين دو سالي كه كفاشيان در فدراسيون فوتبال حضور داشته نه برنامه خاصي از فدراسيون مطبوع وي ديده شده و نه كارهايي صورت گرفته كه بتوان اميدوار بود كه با حضور چندساله وي جهش فوتبال از آينده اي نزديك آغاز خواهد شد. درست است روزگاري امثال محمدرضا يزداني خرم با برنامه اي مدون و البته مديريت 17 ساله خود در رشته واليبال، اين رشته ورزشي را به صورت كلي متحول كردند اما آن شيوه مديريتي در فدراسيون كفاشيان ديده نمي شود. متاسفانه امروز در فدراسيون فوتبال حداقل نشانه اي از برنامه و كوچكترين روزنه اي از اميد ديده نمي شود كه اميدوار بود با رياست 12 ساله يا شايد هم بيشتر كفاشيان، فوتبال ما به روزهاي اوج خود بازگردد.

 آغاز تغييرات در مديريت فدراسيون هاي ورزشي
محتشمي رفت، درويش زاده آمد

احمد درويش زاده به عنوان سرپرست فدراسيون ژيمناستيك منصوب شد.
محتشمي كه رياست فدراسيون ژيمناستيك را برعهده داشت از راس اين فدراسيون كنار رفت و احمد درويش زاده به عنوان سرپرست فدراسيون منصوب شد. دليل اين تغييرات نيز از سوي سازمان تربيت بدني عملكرد ضعيف ژيمناستيك در بازيهاي آسيايي عنوان شده است.درويش زاده پس از انتخابش گفت: فدراسيون دارايي من نيست، بلكه حكم بدهكاري را دارد كه بايد در قبال آن انجام وظيفه كنم. بعضي ها به مسئوليت به چشم دارايي نگاه مي كنند. مسئوليت فدراسيون وظيفه خطيري است كه من به عنوان خدمتگزار مي خواهم دينم را به ژيمناستيك عطا كنم.

 اميرقطر از نامزدي سعيدلو در انتخابات AFC حمايت كرد
كمك ايران به قطر براي برگزاري جام جهاني

امير قطر در ديدار با سعيدلو به رئيس سازمان تربيت بدني وعده داد كه كشورش در انتخابات AFC از وي حمايت خواهدكرد.
درپي دعوت اميرقطر از رئيس سازمان تربيت بدني براي حضور در اين كشور صبح ديروز سعيدلو وارد قطر شد و با اميرقطر به گفت وگو پرداخت.
اميرقطر دراين نشست با اشاره به پيشرفت ورزش ايران در سالهاي اخير به سعيدلو گفت: ورزش ايران با كسب مدال هاي درخشان در بازيهاي آسيايي جايگاه خود در رنكينگ آسيا را ارتفا داد و اين موفقيت نشان از جهش بزرگ ورزش و پيشرفت زيرساخت هاي ايران دارد.
شيخ محمدبن خليفه آل ثاني با اعلام قطر از كمك هاي ايران در زمينه سخت افزاري براي ميزباني جام جهاني 2022 اظهارداشت: شركت هاي ايراني در زمينه ساخت و ساز مي توانند كمك هاي زيادي در تكميل پروژه قطر براي برگزاري هرچه زيباتر ميزباني رقابتهاي فوتبال جام جهاني 2022 داشته باشد.
اميرقطر با اعلام حمايت از سعيدلو در انتخابات نايب رئيسي كنفدراسيون فوتبال آسيا افزود: حضور شما در AFC قطعا تاثير زيادي در رشد فوتبال منطقه و آسيا خواهدداشت.رئيس سازمان تربيت بدني با تبريك روز ملي قطر به شيخ حمدبن خليفه آل ثاني گفت: از اينكه شما به عنوان ميزبان يك رويداد بزرگ درسال2022 شده ايد، خوشحالم. ما همه توان خود را به كار مي گيريم تا در زمينه ساخت و ساز به اين كشور كمك كنيم.
سعيدلو تاكيد كرد: شما مي توانيد به عنوان يكي از كشورهاي اسلامي زمينه برگزاري بازي هاي منطقه اي را فراهم كنيد تا تاثير زيادي در موفقيت ورزش در منطقه و كشورهاي اسلامي خواهدداشت.

 همداني ها و مشهدي ها انصراف دادند
آغاز نصف و نيمه ليگ برتر كشتي!

ليگ برتر كشتي آزاد در حالي امروز (دوشنبه) آغاز مي شود كه ديدارهاي گروه اول اين مسابقات به تعويق افتاد.
در گروه B اين رقابتها در ساري تيم گاز مازندران با سرمربيگري سيد مراد محمدي ميزبان تيم شهداي ملاير و شاگردان مسعود مصطفي جوكار نايب قهرمان المپيك است و شهداي جويبار با كشتي گيران شاخص خود از جمله يزداني و اسماعيل پور در هفته اول در گرگان مهمان تيم منتخب گلستان خواهد بود.
همچنين به دليل انصراف تيمهاي ابومسلم خراسان و صنايع و معادن همدان ديدارهاي هفته اول گروه A اين رقابتها به تعويق افتاد. اين دو تيم به دليل تامين نشدن اعتبارات مالي لازم از حضور در ليگ كشتي انصراف دادند.
تعاوني اعتباري اميد خراسان رضوي و چند تيم دگير متقاضي حضور در رقابتهاي ليگ برتر كشتي آزاد هستند كه كميته ليگ اعلام كرده است پس از بررسي شرايط آنها در چند روز آينده برنامه ديدارهاي معوقه و ادامه مسابقات گروه A را اعلام مي كند.
بدهي 150 ميليون توماني
اما دليل كناره گيري تيم صنايع و معادن همدان كه چند ملي پوش را نيز در تركيب خود داشت چه بود؟! خبرهاي رسيده از همدان حكايت از آن دارد آنها دليل كناره گيري دير هنگام اين تيم از ليگ كشتي را حضور سه كشتي گير ملي پوش خود در تركيب تيم نفت و كمبود اعتبارات لازم عنوان كرده اند اما به نظر مي رسد مشكل اصلي مربوط به بدهكاري هاي فصل هاي گذشته اين تيم به كشتي گيران است.
همداني در مجموع 150 ميليون تومان به كشتي گيران خود از جمله سعيد ابراهيمي بدهكارند و به همين دليل اين كشتي گير و ديگر كشتي گيران مدعي حاضر نشده اند، در تركيب اين تيم حاضر شوند.

 اخبار كوتاه از فوتبال

عجيب ترين انتخاب ممكن براي تيم فوتبال اميد
هومن افاضلي به عنوان سرمربي تيم فوتبال اميد معرفي شد. فريدون معيني سرپرست كميته تيم هاي ملي در اين خصوص اظهار داشت: در زمان باقي مانده تا بازي با قرقيزستان و همچنين به خاطر از دست نرفتن زمان، تصميم گرفتيم كار را با همكاري بخشي از كادر فني گذشته ادامه دهيم و تا زمان انتخاب سرمربي جديد تيم ملي اميد هدايت و مسئوليت فني اين تيم به هومن افاضلي سپرده مي شود.
سرويس ورزشي كيهان:انتخاب افاضلي يكي ديگر از انتخاب هاي عجيب فدراسيون فوتبال است كه كمتر كسي انتظارش را داشت. مشخص نيست هومن افاضلي با كدام كارنامه و سابقه فوتبالي ابتدا به نيمكت تيم ملي بزرگسالان مي رسد و پس از آن نيز سرمربي موقت تيم اميد مي شود!
تكرار بازي ذوب آهن و مس
ديدار تيم هاي فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس كرمان در هفته نوزدهم رقابت هاي ليگ برتر با برتري اصفهاني ها در ديداري جنجالي خاتمه يافت و در اين باره بحث هايي مبني بر تكرار اين مسابقه مطرح شده است.يك منبع آگاه به برنا خبر داد كه بازي ذوب آهن و مس تكرار خواهد شد و نتيجه استعلام از فيفا نيز همين بوده است. قرار است فدراسيون فوتبال راي نهايي درباره اين بازي را اعلام كند.
بخشش شمسايي با وساطت شمس
مديرعامل باشگاه فولادماهان سپاهان از بخشيده شدن وحيد شمسايي و حضور وي در تمرينات تيم فوتسال اين باشگاه خبر داد. ريخته گران گفت: طبق قولي كه قبل از بازي با گيتي پسند به كادر فني و بازيكنان ماهان داده بودم با واسطه گري حسين شمس و علي اكبر ابرقويي نژاد رئيس هيئت فوتبال استان اصفهان محروميت وحيد شمسايي را بخشيدم.
مخالفت سعيدلو با انتقال نفت به اراك
مديرعامل باشگاه نفت تهران مدعي شد رئيس سازمان تربيت بدني با انتقال اين تيم به اراك مخالف است. قنبرزاده در مورد سرانجام انتقال تيم نفت تهران به استان مركزي گفت: علي سعيدلو رئيس سازمان تربيت بدني گفته اند بهتر است تيم ها از پايه در شهرهاي خودشان كار كنند و ايشان هم با انتقال تيم نفت مخالف هستند.
200 ميليون مي گيرد تا بازي كند
در حالي كه گفته مي شود عمادرضا به دليل كارشكني مسئولان باشگاه الزمالك مصر نمي تواند براي شاهين بازي كند، دليل اصلي بازي نكردن اين مهاجم عراقي براي شاهين چيز ديگري است. گويا مسئولان شاهين هنوز مبلغ مورد نظر عمادرضا براي حضور در شاهين را به او پرداخت نكردند. يكي از شرط هاي عمادرضا براي بازي در شاهين دريافت 200 ميليون از 300 ميليون قراردادش است كه هنوز از سوي باشگاه شاهين پرداخت نشده است.
فيلمبرداري از تمرين تيم ملي
مربي كهنه كار فوتبال جهان از تمرينات تيم ملي ايران در دوحه فيلمبرداري كرد. بورا ميلوتينوويچ كه از دوستان قديمي افشين قطبي سرمربي تيم ملي است روز شنبه بر سر تمرين ملي پوشان ايراني حاضر شد و از نحوه تمرينات تيم ايران ظاهرا براي آرشيو شخصي خود فيلمبرداري كرد. اينكه چرا قطبي اجازه فيلمبرداري از تمرين تيم ملي را به اين مربي كه مي دانيم با اكثر كشورهاي آسيايي در ارتباط است داده، در نوع خود عجيب است.

 خواندني از ورزش ايران

¤ عليرضا حافظي گوينده قديمي راديو ورزش كه سالها با صداي زيبايش اخبار و رويدادهاي ورزشي را به گوش شنوندگان مي رساند، به ديار باقي شتافت. عليرضا حافظي كه بيش از 10 سال با صداي گرم و ماندگارش به عنوان كارشناس و گوينده در راديو ورزش فعاليت مي كرد، در شانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي در گوانگجو آخرين ماموريت كاري خود را انجام داد و پس از بازگشت با مشكلات حاد ريوي مواجه شد و پس از چند روز بستري شدن در بيمارستان، شنبه شب ديده از جهان فروبست. سرويس ورزشي كيهان درگذشت عليرضا حافظي را به خانواده محترم وي تسليت مي گويد.
¤ فدراسيون ووشو آئين خداحافظي حسين اوجاقي سرگروه پرافتخار تيم ملي را در جريان برگزاري جام پارس و در جزيره كيش برگزار مي كند.
¤ محمد باقري معتمد قهرمان جهان و آسيا كه براي اهداء مدال طلاي بازيهاي آسيايي خود به حرم حضرت زينب(س) راهي سوريه شده بود، در پايان اين مراسم به عنوان خادم افتخاري حرم آن حضرت انتخاب شد.
¤ علي تركاشوند مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي با تاكيد بر اينكه محمد خاك كار به عنوان سرپرست موقت مجموعه ورزشي آزادي منصوب شده است، گفت: حداكثر تا يك ماه آينده مدير جديد اين مجموعه انتخاب خواهد شد.
¤ امورمجامع سازمان تربيت بدني اعلام كرد ثبت نام ازنامزدهاي رياست فدراسيون هندبال از روز سه شنبه آغاز و به مدت 10 روزكاري ادامه خواهد داشت .
¤ رقابت هاي كشتي آزاد قهرماني بزرگسالان آذربايجان در حالي برگزار شد كه سيد محمدرضا آذرشكيب از ايران به مدال طلاي وزن 120 كيلوگرم دست يافت. در مسابقات قهرماني كشتي آزاد كشور آذربايجان خارجي ها هم مي توانند حضور داشته باشند. پيش از آذرشكيب ، سامان طهماسبي نيز در آذربايجان كشتي گرفته بود.

 قهرمان المپيك ، سرمربي جديد تيم ملي شمشيربازي

فدراسيون شمشيربازي هدايت تيم ملي سابر را به «گري كرينكف»، قهرمان روسي جهان و المپيك سپرد.
«گري كرينكف» سابقه 5 دوره قهرماني درمسابقات جهاني و بازي هاي المپيك را دارد. وي كه براي برعهده گرفتن هدايت ملي پوشان اسلحه سابر با فدراسيون شمشيربازي به توافق رسيده است در صورت صدور به موقع ويزا 15دي ماه به كشورمان سفر مي كند.
جذب اين مربي روسي براي تيم ملي شمشيربازي اسلحه سابر به منظور آماده سازي اين تيم براي مسابقات قهرماني آسيا انجام شده است.
فضل الله باقرزاده، رئيس فدراسيون شمشيربازي ضمن اعلام اين خبر اظهارداشت: همچنين براي اين رقابت ها قصد داريم با «بيركوف» و «باتانوف» مربيان روسي تيم هاي اسلحه اپه و فلوره تمديد قراركنيم.
وي تصريح كرد: البته اين دو مربي روسي كه براي بازي هاي آسيايي گوانگجو جذب شدند نتوانستند نتيجه خوبي دراين بازي ها رقم بزنند كه شايد يكي از دلايل اصلي آن نداشتن فرصت كافي براي تمرين با بازيكنان بود. اما به طور حتم با تمديد قرارداد و فرصتي كه بعداز آن براي آماده سازي ملي پوشان وجود دارد نتايج بهتري درمسابقات آتي به دست خواهد آمد.
مسابقات شمشيربازي قهرماني آسيا تير ماه سال آينده به ميزباني كره جنوبي برگزار خواهد شد.

 ملي پوش سابق رقيب داورزني شد
محمودي رياست فدراسيون واليبال را مي خواهد

ملي پوش پيشين واليبال كشورمان با بيان اينكه قصد دارد كانديداي مجمع آتي انتخابات رياست فدراسيون شود، گفت: البته تصميم در اين زمينه را پس از نشست با رئيس سازمان تربيت بدني و معاون وي نهايي مي كنم.
بهنام محمودي با تأكيد بر اينكه با نيت خير و كمك به واليبال قصد انجام چنين كاري دارد، اظهار داشت: براي حضور در سيستم مديريتي و كمك به واليبال از اين راه انگيزه بالايي دارم. اگر چه جوان و 31ساله هستم اما فكر مي كنم بتوانم از عهده اين كار برآيم.ملي پوش پيشين واليبال كشورمان با بيان اينكه اگر من رئيس شوم از پتانسيل ها و مشاوران براي رسيدگي به همه كم و كاستي ها استفاده مي كنم، تصريح كرد: البته داورزني از مديران موفق و زحمتكش است. اما نيت من هم چيزي جز خير و كمك به واليبال نيست. فكر مي كنم نبايد سنگر واليبال را خالي كنم.
محمودي تصريح كرد: قصد و نيتم اين است كه يكي از كانديداهاي احراز پست رياست فدراسيون واليبال در مجمع انتخاباتي آتي اين فدراسيون شوم. اما طي هفته هاي آينده ديداري با رئيس سازمان تربيت بدني و معاون وي خواهم گذاشت و سپس تصميم را نهايي مي كنم.فدراسيون واليبال يكي از فدراسيون هايي است كه تعيين زمان مجمع انتخابات آن در دستور كار سازمان تربيت بدني است اما هنوز زمان ثبت كانديداها هم مشخص نشده است.

 اخبار فوتبال جهان

تور 6ميليون يورويي بارسلونا در آمريكا
باشگاه بارسلونا قصد دارد تور تابستاني خود را تنها در كشور آمريكا برگزار كند.
مدير يك شركت تبليغاتي بزرگ در آمريكا طي قراردادي با باشگاه بارسلونا براي ميزباني از تيم فوتبال پرهوادار منطقه كاتالونيا مبلغ 6ميليون يورو دريافت كرده است.
بارسلونا اين مبلغ را براي سه هفته اقامت در يك كمپ تمام حرفه اي و استاندارد در آمريكا پرداخت كرده و كليه هزينه هاي اقامت، پذيرايي، خوراك و حمل و نقل به عهده شركت طرف قرارداد خواهد بود.
كارشناسان پيش بيني مي كنند باشگاه بارسلونا تنها از بخش حاميان مالي خود دو برابر مبلغ مذكور را وارد خزانه خود كند.
چندين كشور از جنوب شرق آسيا و حاشيه خليج فارس تلاش مي كنند بارسلونا را براي تورهاي تابستاني راهي آسيا كنند اما اراده جدي روسل برگزاري تنها يك تور مجهز و مفيد آن هم به ميزباني آمريكا است.
مورينيو: خريد كاگاوا برايم اهميت دارد
سرمربي پرتغالي تيم فوتبال رئال مادريد از باشگاه خواست به هر قيمتي كه شده ستاره ژاپني بورسيادورتموند را خريداري كند.
خوزه مورينيو در نامه اي از فلورنتينو پرس مديرعامل رئال مادريد خواسته بازيكن 21 ساله بورسيا دورتموند آلمان را به خدمت بگيرد.
شينجي كاگاوا از چند باشگاه ديگر اروپايي نظير چلسي نيز پيشنهاد دريافت كرده اما برخي منابع خبري اسپانيايي انتقال وي به رئال مادريد را قطعي دانسته اند. وي تنها به مبلغ 350هزار يورو در يك فصل از ژاپن به مقصد آلمان نقل مكان كرده است. كاگاوا از سال 2008 با وجود سن كم خود براي تيم ملي كشورش نيز درخشيده و در سمت هافبك تهاجمي با 17 بازي و 3گل زده و 32 پاس گل را ثبت كرده است.
خوزه مورينيو در نامه خود آورده است: بازي اين جوان ژاپني مرا شيفته خود كرده و بايد اعتراف كنم كه به چنين جواني در رئال مادريد نياز جدي دارم.
آفلاي: بارسا بيش از يك باشگاه است
ستاره جوان هلندي پس از مراسم معارفه خود در نيوكمپ گفت: بارسا بيش از يك باشگاه است.
ابراهيم آفلاي بازيكن اصالتا مراكشي بارسلونا در اولين روزو حضور رسمي خود در اين لباس به هواداران قول داد با تمام وجودش در خدمت اين تيم باشد.
وي گفت: محيط باشگاه بارسلونا هرگز با آيندهوون قابل مقايسه نيست و از كرايف به خاطر مشاوره ارزشمندش در اين مورد بسيار ممنونم. او بود كه از من خواست به سوي بارسلونا حركت كنم.
آفلاي افزود: زمان لازم دارم تا با شرايط جديد خود سازگار شوم اما مطمئن هستم كه سازگاري با فوتبال ناب بارسلونا به خاطر پرورش در مكتب آيندهوون برايم سخت و عجيب نخواهد بود.
دعوت زاكروني از 8 لژيونر ژاپن
آلبرتو زاكروني فهرست نهايي تيم ملي فوتبال ژاپن را براي حضور در جام ملتهاي آسيا اعلام كرد.
سرمربي تيم ملي فوتبال ژاپن 23 بازيكن را براي حضور در جام ملتهاي آسيا كه در دي ماه درقطر برگزار مي شود، دعوت كرد.
دراين فهرست كيسوكه هوندا بازيكن سرشناس تيم ملي ژاپن كه در جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي دوبار گلزني كرد حضور دارد.
در فهرست 23 نفره تيم ملي فوتبال ژاپن نام 8 بازيكن لژيونر به چشم مي خورد. ايجي كاواشيما دروازه بان تيم فوتبال SK ليرز از دروازه تيم ملي ژاپن در جام ملت ها محافظت خواهدكرد.
ناگوتوما و اوچيدا كه در تيم هاي چزه نا و شالكه توپ مي زنند و همچنين يوشيدا از تيم ولنو مدافعان لژيونر تيم ملي ژاپن هستند.
در خط هافبك هم ماتسوي از تيم FK تومسوك و هاسبه از تيم ولفسبورگ و شينجي كاگاوا از بورسيادورتموند سه بازيكن لژيونر تيم ملي ژاپن هستند. كاگاوا در پايان رقابتهاي نيم فصل بوندسليگا به عنوان باارزش ترين بازيكن اين رقابتها شناخته شد و مورد توجه باشگاههاي بزرگ اروپا از جمله رئال مادريد هم قرارگرفته است. هاجيمه هوسوگاي هم در تيم بايرلوركوزن حضور دارد.
زاكروني پيش از اعلام فهرست نهايي تيم ملي گفته بود بازيكناني را دعوت خواهدكرد كه ظرفيت و توانايي بالايي داشته باشند و بتوانند به خوبي با تيم هماهنگ شوند. در ميان اسامي دعوت شده به تيم ملي نام دو غايب بزرگ هم به چشم مي خورد. توليو تاناكا بازيكن برزيلي الاصل تيم ناگويا كه توانست با درخشش خود نخستين قهرماني تيمش را در جي ليگ رقم بزند، دراين فهرست حضور ندارد. همچنين يوجي ناكازاوا به دليل آسيب ديدگي از ناحيه زانو به تيم ملي دعوت نشده است.ژاپن در جام ملتهاي آسيا در گروه B با تيم هاي عربستان، اردن و سوريه رقابت خواهدكرد.
بلكبرن خواهان همكاري با ديويد بكهام است
يك مقام بلكبرن از علاقه اين تيم به جذب هافبك انگليسي تيم لوس آنجلس گالاكسي آمريكا خبر داد.
استيو كين، مربي موقت بلكبرني ها در گفت وگويي اظهار داشت: اگر شرايط براي جذب مهيا باشد، علاقمند هستيم ديويد بكام را جذب كنيم. او با ميشل سالگادو، مدافع ما، بسيار صميمي است كه از طريق او حتي مي توانيم تلاش كنيم امكان جذب بكام را بدست آوريم. وي ادامه داد: اين موضوع البته بستگي به خود بكهام دارد كه تا چه حد مصمم براي بازگشت به ليگ برتر و حضور در تيم ما باشد. اميدواريم حالا كه بطور ضمني از علاقه اش براي حضور در ليگ برتر گفته، امكان همكاري با او را بيابيم.
سانتاكروز از ختافه پيشنهاد گرفت
باشگاه ختافه اسپانيا به مهاجم پاراگوئه اي تيم فوتبال منچسترسيتي انگليس پيشنهاد بازي داد.
تيم اسپانيايي روز گذشته از طريق نماينده خود اين موضوع را به اطلاع مدير برنامه هاي بازيكن صاحب تجربه و شاغل در ليگ برتر رساند.سانتاكروز كه درگذشته سال ها براي بايرن مونيخ آلمان به ميدان رفت و خود را همراه با اين تيم ژرمن ها مطرح كرد، در جزيره تاكنون تجربه همكاري مشترك با بلكبرن را نيز داشته است.علاوه بر ختافه، تيم هاي آلماني وردربرمن و ولفسبورگ در كنار لاتزيو ايتاليا نيز او را خواستار شده اند.گفته مي شود اين گلزن تكنيكي در فصل نقل و انتقالات زمستاني به يكي از پيشنهادات موجود پاسخ مثبت خواهد داد.

 80 مدال در 7 روز بدست آمد
كارنامه قابل قبول جانبازان و معلولان در بازي هاي پاراآسيايي

سرويس ورزشي :
نخستين دوره بازي هاي پاراآسيايي گوانگجو با كسب هشتاد مدال توسط كاروان ورزشي ايران و ايستادن اين تيم در رده چهارم جدول توزيع مدال ها به پايان رسيد.
عملكرد كاروان ورزشي ايران در بازي هاي پاراآسيايي گوانگجو قابل قبول بود. در شرايطي كه پيش از اعزام كاروان به چين كسب رتبه پنجمي براي ايران ايده آل به نطر مي رسيد، ورزشكاران ايراني با كسب 80 مدال رنگارنگ و بدست آوردن رتبه چهارمي به كار خود پايان دادند. در خصوص اين مسابقات بايد اذعان داشت تيم ما در برخي رشته ها از جمله ورزش بانوان، تيراندازي و تيركمان و شنا عملكردي فراتر از انتظار داشت و بخش عمده اي از مدال هاي ايران در همين رشته ها بدست آمد. با پايان بازي ها از 41 كشور حاضر در رقابت ها 31 كشور موفق به كسب مدال شدند كه از اين بين 20 كشور مدال طلا را به دست آوردند.در پايان اين مسابقات تيم چين با كسب 185 طلا، 118 نقره و88 برنز در جايگاه نخست ايستاد. ژاپن با 32 طلا، 39 نقره و 32 برنز رده دوم را به خود اختصاص داد. در رده سوم كره جنوبي با 27 طلا، 43 نقره و 33 برنز قرار گرفت و كاروان ورزشي كشورمان با 27 طلا، 24 نقره و 29 برنز مكان چهارم را از آن خود كرد.
كاروان ورزشي ايران در گوانگجو نتايج قابل قبولي گرفت اما اين همه اگر امكانات بيشتري در اختيار ورزشكاران قرار مي گرفت، چه بسا نتايج ما درخشان تر از اين نيز بود.
اسامي ورزشكاراني كه در اين دوره از رقابت ها موفق به كسب مدال شدند به اين شرح است:
روز اول:
شاهين ايزديار در شنا مدال طلا
وحيد كشتكار در شنا مدال طلا
رمضان صاللح نژاد در تيراندازي مدال طلا
علي نيكخو حسين آبادي در شنا مدال برنز
وحيد كشتكار در شنا مدال برنز
سيد اعظم رضايي در تيراندازي مدال برنز
روز دوم:
عباس دياني اصل در دووميداني مدال طلا
سيد عرفان حسيني دووميداني مدال طلا
جليل باقري در دووميداني مدال طلا
حمزه محمدي در وزنه برداري مدال طلا
مرضيه صدقي در دووميداني مدال طلا
ساره جوانمردي در تيراندازي مدال نقره
وحيد كشتكار در شنا مدال نقره
شاهين ايزديار در شنا مدال نقره
سيديوسف يوسفي در وزنه برداري مدال نقره
نادر مرادي در وزنه برداري مدال نقره
ليلا ملكي در ووميداني مدال نقره
عاليه محمودي در تيراندازي مدال برنز
سجاد نيك پرست در دووميداني مدال برنز
تيمي ايران در شنا مدال برنز
روز سوم:
شاهين ايزديار در شنا مدال طلا
سلمان آب باريكي در دووميداني مدال طلا
فرهاد رايگا در دووميداني مدال طلا
مجيد فرزين در وزنه برداري مدال طلا
جاويد احساني شكيب در دووميداني مدال طلا
سعيد رحمتي در جودو مدال طلا
مهدي اصغري در دووميداني مدال نقره
علي حسيني در وزنه برداري مدال نقره
مهدي مرادي در دووميداني مدال نقره
محسن كائدي در دووميداني مدال نقره
سيامك صالح فرج زاده در دووميداني مدال برنز
محمد دلير حيدرآبادي در شنا مدال برنز
علي الهي در دووميداني مدال برنز
روز چهارم:
ابراهيم رنجبر در تيراندازي با كمان مدال طلا
راضيه شيرمحمدي در تيراندازي با كمان مدال طلا
جواد حرداني در دووميداني مدال طلا
كامران شكري در دووميداني مدال طلا
مرضيه صدقي در دووميداني مدال نقره
جلال خاكزاديه در دووميداني مدال نقره
هاني عساكره در جودو مدال نقره
سيدحامد صلحي پور در وزنه برداري مدال نقره
جواد فولادي در تنيس روي ميز مدال نقره
روهام شهابي پور در تيراندازي با كمان مدال برنز
زهرا نعمتي در تيراندازي با كمان مدال برنز
ليلا ملكي در دووميداني مدال برنز
سيامك صالح در دووميداني مدال برنز
فاطمه منتظري در دووميداني مدال برنز
علي اميدي در دووميداني مدال برنز
محمدعلي شناني در جودو مدال برنز
شاهين ايزديار در شنا مدال برنز
وحيد كشتكار در شنا مدال برنز
روز پنجم:
فرزاد سپهوند در دووميداني مدال طلا
حمزه ندري در جودو مدال طلا
تيمي ايران در تيراندازي با كمان مدال نقره
مهدي مرادي در دووميداني مدال نقره
محمد ملك پور در دووميداني مدال نقره
حامد عليزاده در جودو مدال نقره
وحيد كشتكار در شنا مدال نقره
فاطمه منتظري در دووميداني مدال برنز
جليل باقري در دووميداني مدال برنز
جواد حرداني در دووميداني مدال برنز
بهمن گلبرنژاد در دوچرخه سواري مدال برنز
سيدامير نتاج در جودو مدال برنز
علي صادق زاده در وزنه برداري مدال برنز
تيمي ايران در شنا مدال برنز
روز ششم:
مهرداد كاظم زاده در دووميداني مدال طلا
سيامك صالح فرج زاده در دووميداني مدال طلا
علي نادري در دووميداني مدال طلا
عباس دياني در دووميداني مدال طلا
تيمي ايران در فوتبال 7 نفره مدال طلا
سيامند رحمان در وزنه برداري مدال طلا
تيمي مردان ايران در واليبال نشسته مدال طلا
احمدرضا كاظمي در دووميداني مدال نقره
حسن عسگري در دووميداني مدال نقره
تيمي ايران در فوتبال 5 نفره مدال نقره
كاظم رجبي در وزنه برداري مدال نقره
تيمي مردان ايران در گلبال مدال برنز
تيمي مردان زنان در گلبال مدال برنز
تيمي مردان زنان در واليبال نشسته مدال برنز
روز هفتم:
تيمي زنان ايران در پينگ پنگ مدال برنز

4 طلا، 7 نقره و 9 برنز حاصل كار ورزشكاران نابينا و كم بينا

كاروان ورزشي نابينايان و كم بينايان ايران در اولين دوره بازيهاي پارآسيايي گوانگجو با كسب 4 مدال طلا، 7 نقره و 9 برنز نقش عمده اي در موفقيت كاروان ورزش ايران در اين مسابقات ايفا كرد.
در اين رقابت ها وحيد كشتكار شناگر خلاق كشورمان با كسب يك مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز و مجموع 5 مدال نقش پررنگي در درخشش ورزش نابينايان و كم بينايان ايران در اين رقابتها داشت. محمد دليري حيدرآبادي با كسب يك مدال برنز ششمين مدال تيم ملي شنا را به دست آورد. اما تيم ملي جودوي نابينايان و كم بينايان ايران هم 2 مدال طلا توسط سعيد رحمتي و حمزه ندري، 2 مدال نقره توسطه هاني عساكره و حامد عليزاده و 2 مدال برنز به وسيله محمدعلي شناني و سيدامير ميرحسن نتاج و مجموع 6 مدال كسب كرد كه اين يك موفقيت بزرگ براي جودوكاران نابينايان و كم بينايان كشورمان محسوب مي شود. تيم ملي دووميداني نابينايان و كم بينايان ايران در گوانگجو يك مدال طلا توسط سيدعرفان حسيني، 2 مدال نقره توسط حسن عسگري و احمدرضا كاظمي و 2 مدال برنز هم توسط علي الهي و سجاد نيك پرست و مجموع 5 مدال به دست آورد. در گلبال هم، تيم ملي مردان و تيم ملي بانوان هر كدام يك مدال برنز و مجموع 2 مدال به دست آوردند و بالاخره تيم ملي فوتبال نابينايان هم يك مدال نقره كسب كرد. بدين ترتيب كاروان ورزش نابينايان و كم بينايان كشورمان در بازي هاي پارا آسيايي گوانگجو و با كسب 6 مدال در شنا، 6 مدال در جودو، 5 مدال در دووميداني، 2 مدال در گلبال و يك مدال در فوتبال و مجموع 20 مدال و با عملكرد 4 مدال طلا، 7 نقره و 9 برنز با موفقيت هرچه تمامتر در اين رقابت ها به كار خود پايان داد.

ايزديار با 6 مدال پرمدال ترين ورزشكار ايران

شناگر 17ساله ايران با كسب 6 مدال پرمدال ترين ورزشكار ايران در بازي هاي پارآسيايي شد.
شاهين ايزديار، شناگر 17 ساله ايران در جريان بازي هاي پارآسيايي 2010 گوانگجو 6 مدال كسب كرد تا به عنوان پرمدال ترين ورزشكار ايراني اين رقابت ها انتخاب شود. ايزديار 2 مدال طلا، يك مدال نقره و 3 برنز در مسابقات شنا كسب كرد تا از اين لحاظ در بين تمام ورزشكاران جانباز و معلول شركت كننده در بازي هاي پارآسيايي در مكان هفدهم قرار بگيرد. در اين جدول ژي گو، شناگر چيني با كسب 5 مدال طلا و يك نقره در صدر ورزشكاران شركت كننده قرار گرفت. در اين جدول عباس دياني اصل با كسب 2 مدال طلا در رده 33 قرار گرفت و وحيد كشتكار با وجود كسب 5 مدال (يك طلا، 2 نقره و 2 برنز) به دليل كسب مدال طلاي كمتر در رده 68 ايستاد.
ايزديار: با توسل به امام حسين(ع) مدال طلا گرفتم
ملي پوش شناي ايران در بازيهاي پارآسيايي 2010 گفت: توسل به امام حسين(ع) عامل اصلي موفقيت و كسب مدال طلايم بود.شاهين ايزديار اظهار داشت: سطح مسابقات بسيار بالا بود و در گروهي شلوغ كه حريفان سختي در آن حضور داشتند به رقابت پرداختم. خوشحالم كه موفق شدم زحمت مربيان را با كسب مدال طلا جبران كنم. زحمت زيادي براي كسب اين مدال كشيده بودم، به طوري كه در روزهاي آخر روزانه 4 هزار متر تمرين مي كردم. مربيانم نيز پا به پاي من در تمرينات حضور داشتند و بسيار خوشحالم كه مزد زحماتم را گرفتم.ايزديار يادآور شد: توسل به امام حسين(ع) عامل اصلي موفقيتم بود.

حتي روز اول عيد تمرين كردم
دياني اصل: براي كسب مدال طلا از خيلي چيزها گذشتم

قهرمان دوي 800 و 1500 متر در مسابقات پارآسيايي گفت: براي رسيدن به مدال طلاي گوانگجو از خيلي از چيزها گذشته و تمرينات سختي را پشت سر گذاشتم.
عباس دياني اصل با بيان اينكه مسابقات سختي را پشت سر گذاشتم، اظهار داشت: در 3 رشته دوي 400، 800 و 1500 متر در بازي هاي پارآسيايي شركت كرده بودم. با توجه به اينكه ماده 1500 متر تخصص من نبود، اما با كمك خدا در اين ماده نيز مدال طلا را از آن خود كردم. حتي در روز اول عيد نيز تمرين داشتم، بنابراين براي كسب مدال طلا در اين پيكارها از خيلي از چيزها چشم پوشي كردم.وي ادامه داد: در 5 روز در اين 3 ماده شركت كردم. بعد از حضور در فينال و كسب مدال طلا در ماده 1500 متر بدنم خالي كرد و دچار لرزش شديدي شدم، اما با تلاش دكتر تيم وضعيت جسماني ام بهبود يافت.دارنده مدال طلا در دوي 800 و 1500 متر در مسابقات پاراآسيايي در مورد علت عدم كسب مدال در ماده 400 متر نيز گفت: با توجه به اينكه تمام توانم را روي دوي 800 متر گذاشته بودم، به اين دليل در ماده 400 متر مدالي كسب نكردم، به هر حال خوشحالم كه اولين مدال طلا را در رشته دووميداني به دست آوردم. دياني اصل در مورد رقابت ها با بيان اينكه رقباي اصلي من آفريقايي هستند، عنوان كرد: در سطح آسيا رقيبي براي ورزشكاران ايراني پيدا نمي شود. وي تاكيد كرد: براي حضور موفق در بازي هاي پارالمپيك بايد تلاش خودم را بيشتر كنم و تمام تلاش خود را براي تكرار مدال طلا در اين رقابت ها به كار خواهيم بست.


جوكار: قول مي دهم در پارالمپيك لندن هم افتخارآفريني كنم

دارنده مدال طلا و برنز بازي هاي پارآسيايي گوانگجو در ماده هاي پرتاب نيزه و پرتاب ديسك گفت: خيلي خوشحالم كه توانسته ام با كسب اين مدال ها دل ميليون ها مردم ايران به ويژه خوزستاني هاي خونگرم را شاد كنم و اميدوارم كه اين پيروزي ها و شادماني ها هميشه برقرار باشد.
عبدالرضا جوكار اظهار كرد: اين پيروزي ها را خدمت جانبازان انقلاب اسلامي، مقام معظم رهبري و بالاتر از آن به جانباز دشت كربلا آقا ابوالفضل العباس(ع) تقديم مي كنم. اگر حسين بن علي(ع) آن زمان در صحراي كربلا تنها و بي كس بود امروز جانبازان و معلولان جان بركف انقلاب اسلامي در صحنه حضور دارند و افتخارآفريني مي كنند. وي گفت: به عنوان نماينده اي از كشورم حامل مشعل بازي ها بودم و فكر مي كنم كه اين موضوع افتخار بسيار بزرگي براي استان خوزستان باشد.
دارنده مدال طلاي پرتاب نيزه پارآسيايي گوانگجو گفت: هر چند كه 18 سال سابقه پوشيدن پيراهن تيم ملي را دارم و يكي از سابقه دارترين بازيكنان تيم ملي هستم اما قول مي دهم كه در مسابقات پارالمپيك لندن بار ديگر براي خوزستان افتخارآفريني كنم و با مدال هاي درخشان به استان برگردم. از مسئولان انتظار دارم كه توجه بيشتري به ورزش جانبازان و معلولان داشته باشند زيرا بيشترين مدال ها در ميادين جهاني، پارالمپيك و پارآسيايي را ورزشكاران جانباز و معلول كسب مي كنند و اين موضوع توجه بيشتر مسئولان به اين ورزش را مي طلبد.

 اخبار ورزش ايران

دعوت از 15 بازيكن به اردوي تيم ملي هاكي
با پايان مرحله سوم اردوي تيم ملي هاكي 15 بازيكن به اردوي اين تيم در مرحله بعدي دعوت مي شوند. با خط خوردن 3 بازيكن ديگر از جمع 18 نفره تيم ملي هاكي ايران براي حضور در جام جهاني 2011 لهستان، مرحله چهارم اردو با حضور 15 بازيكن برگزار مي شود.در حال حاضر روح الله رئوفي، مصطفي پورسعيد، محمدمهدي ملك احمدي، عليرضا پورعباسيان، علي اصغر صداقتي، بهداد بيرانوند، محسن قاسمي، مهرداد دولت آبادي، عباس اروئي، كاوه ملكي، مسعود بهلولي، ساسان حاتم نژاد، يعقوب بهرامي، رضا عباسي، جواد شعباني، بهنام سعدي، رضا نوروززاده و احسان گردان نفرات حاضر در اردوي اراك هستند كه 3 بازيكن از اين جمع خط خواهند خورد.اردوي سوم تداركاتي تيم ملي هاكي زيرنظر اسفنديار صفايي به عنوان سرمربي و يوسفي و ملك احمدي به عنوان مربي در حال برگزاري است.
اوجاقي: هدفم حضور در رقابتهاي حرفه اي است
مدير فني تيم ملي ووشو گفت: به دليل قوانين رقابتهاي ووشو ديگر نمي توانم در رقابتهاي رسمي اين رشته مبارزه كنم و هدف بعدي من حضور در رقابتهاي حرفه اي است.حسين اوجاقي بعد از كسب پنجمين مدال طلاي خود از جام جهاني ووشو و بازگشت به ايران ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود؛ به عنوان يك ورزشكار ديگر نمي توانم در خدمت تيم ملي ووشو باشم. براساس قوانين فدراسيون جهاني حضور در مسابقات ووشو شرايط سني خاصي دارد.مدير فني تيم ملي گفت: در طول چهار سال گذشته با مديريت خوب علي نژاد در كنار ساختن تيم ملي قدرتمند، به پشتوانه سازي نيز اهميت ويژه اي داديم و با برنامه پيش رفتيم، به همين دليل است كه ووشو ايران در هر ميداني با دست پربرمي گردد چرا كه ما در ووشو گلخانه اي كار نكرديم و هميشه آينده را نيز مدنظر داشتيم.
حاج كناري مربي نمونه مسابقات قهرماني كشتي ايران
مربي تيم كشتي مازندران در مسابقات قهرماني ايران گفت: من فقط وظيفه ام را انجام دادم و فدراسيون هم لطف كرد و مرا مربي نمونه معرفي كرد.عباس حاج كناري درخصوص انتخابش به عنوان مربي نمونه مسابقات قهرماني ايران اظهار داشت: من فقط كارم و آنچه كه وظيفه ام بود را انجام دادم و مسئولان لطف كردند اين عنوان را به من اختصاص دادند. در واقع لطف آنها شامل حالم شد و بايد به كارهايي كه در اين دو روز انجام دادم فكر كنم تا با تداوم آنها، هر روز در كار مربيگري بهتر از روز قبل باشم. وي اضافه كرد: از يزداني خرم نيز بابت جايزه اي كه به من تعلق گرفت تشكر مي كنم. همچنين قدردان مازندراني ها هستم كه براي حضور در اين رقابت ها انتخابم كردند. نايب قهرمان جهان در سال 98 با انتقاد از قضاوت ها تصريح كرد: اهل حاشيه نيستم و نمي خواهم وارد اين مسائل شوم؛ اما از فدراسيون مي خواهم براي مسابقه اي كه رده بندي اش براي استان ها اهميت زيادي دارد، از داوراني كه قرار است آموزش ببينند به خاطر محك زدن شان استفاده نشود. تا كسي اعتراض مي كرد، كارت زرد به او مي دادند و به همين دليل من زياد اعتراض نكردم؛ اما قضاوت هاي خوبي را شاهد نبوديم.
باقري بر همه رقابت ها نظارت مي كند
با اضافه شدن تيم كهكيلويه و بويراحمد تعداد تيم هاي شركت كننده در مسابقات وزنه برداري قهرماني جوانان ايران به 27 تيم رسيد.
اين رقابت ها كه حكم انتخابي تيم ملي جوانان را دارد از ساعت 10 صبح روز شنبه با شركت 170 وزنه بردار در سالن فجر شهرستان ورامين آغاز شد و تا امروز (دوشنبه) به پايان خواهد رسيد.به غير از تيم كهكيلويه، تيم پاكدشت نيز به عنوان تيم منتخب شهرستان هاي استان تهران در رقابت ها حضور خواهد داشت. تيم تهران نيز با حمايت مالي شهرداري رودهن در مسابقه هاي قهرماني كشور شركت مي كند گفتني است كوروش باقري سرمربي تيم وزنه برداري جوانان با حضور در سالن محل برگزاري مسابقات، شخصا رقابت هاي تمام اوزان را زير نظر خواهد گرفت تا شايسته ترين ها را براي حضور در اردوي تيم ملي دعوت كند. اردوي تيم وزنه برداري جوانان با نظر باقري، از دهم دي ماه جاري به مدت 21 روز در كرمان برگزار مي شود.
نماينده شيراز به ليگ برتر بسكتبال بازگشت
فريدون رئيسي گفت: اكنون كل استان فارس از تيم بسكتبال BA حمايت مي كند و ما با قدرت وارد ليگ برتر خواهيم شد.
سرپرست تيم بسكتبال BA شيراز اظهار كرد: پس ازاعلام انحلال تيم بسكتبال BA شيراز، استاندار فارس جلسه اي اضطراري برگزار و همه مسئولان و مديران صنعتي استان در اين جلسه شركت كردند. در اين نشست مطرح شد كه بايد از تيم حمايت شود تا بتوانيم با قدرت در مسابقات حضور داشته باشيم.فريدون رئيسي پيرامون تيم بيان كرد: اكنون همه استان از باشگاه حمايت مي كند تا تيم حضور قدرتمندي در مسابقات داشته باشد. از روز چهارشنبه تمرينات تيم زير نظر مسعود قاسمي سرمربي تيم آغاز شد. با هماهنگي مسئولان تلاش داريم تا بازيكنان خارجي تيم «مندز از كانادا» و «اسميت از آمريكا» نيز به تيم برسند. روز پنجشنبه نهم ديماه با قزوين و سيزدهم ديماه با توزين الكتريك كاشان بازي خواهيم كرد. وي افزود: البته شكل واقعي BAشيراز را از هفته چهارم ليگ خواهيم ديد.
برترين هاي قهرماني شطرنج در مسابقات غرب آسيا
برترين هاي مسابقات قهرماني شطرنج ايران راهي مسابقات غرب آسيا (زون 1-3 آسيا) اعزام خواهند شد.بر اساس اعلام كادر فني فدراسيون شطرنج شطرنجبازان برتر مسابقات قهرماني و انتخابي تيم ملي كه دي ماه سال جاري در تبريز و تهران در دو بخش مردان و زنان برگزار مي شود تركيب تيم اعزامي را تشكيل خواهند داد. اين مسابقات سال آينده برگزار مي شود و ايران كه در منطقه زون 1-3 آسيا واقع شده است براي كسب سهميه مسابقات جهاني در اين دوره حضور پيدا خواهد كرد.
ايران براي ميزباني كانوپولوي آسيا آماده مي شود
فدراسيون قايقراني خودش را براي ميزباني مسابقات كانوپولوي قهرماني آسيا در سال آينده آماده مي كند. حسن تيمورتاش دبير ستاد برگزاري مسابقات فدراسيون قايقراني اظهار كرد: در جلساتي كه ستاد برگزار كرده است، تمامي احتياجات و موارد لازم براي مسابقات كانوپولوي قهرماني آسيا كه سال آينده در تهران برگزار خواهد شد، پيش بيني شده است. اعضا ستاد با هماهنگي و برنامه ريزي دقيق در حال انجام كليه امور هستند. اكنون در حال خريد تجهيزات مورد نياز هستيم و به اميد خدا تا دو هفته آينده كار اصلي ستاد يعني آماده سازي زمين و ايده آل كردن شرايط مسابقات آغاز خواهد شد.وي ادامه داد: مسابقات كانوپولوي قهرماني آسيا از سوم تا ششم خرداد ماه سال آينده در تهران برگزار خواهد شد طبق پيش بيني هاي انجام شده حدود 200 تا 210 نفر ورزشكار و كادر فني در اين مسابقات حضور خواهند داشت.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14