(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 6 دی 1389- شماره 19824

مزايا و معايب اجراي قانون دوركاري كاركنان دولت
دوركاري خانگي و پاي لنگ اينترنتمزايا و معايب اجراي قانون دوركاري كاركنان دولت
دوركاري خانگي و پاي لنگ اينترنت

بخش دوم
با وجود تاكيد بر پيوستن 29 دستگاه دولتي به اجراي طرح دوركاري، برخي دستگاه ها توانسته اند بر اساس ماموريت و نوع كار خود حتي براي 50 درصد از كارها برنامه ريزي
دور كاري انجام دهند.
البته برخي ديگر تا 20 يا 30 درصد برنامه ريزي كرده اند اما اجراي كامل اين قانون، نيازمند بازبيني همه جانبه از لحاظ تجهيزات و ابزارها از جمله تقويت اينترنت خانگي همچنين ايجاد بسترهاي اجتماعي و رواني آن است. موضوعي كه تعداد زيادي از كارشناسان بر آن تاكيد دارند.
در ايران آيين نامه دوركاري يا كار درخانه براي انجام وظايف محول شده بدون حضور فيزيكي كارمند واجد شرايط در محل كار سازمان خود، توسط وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك با هدف افزايش بهره وري، انعطاف كاري و كاهش حجم رفت و آمد كارمندان دولت و اثرات جانبي آن تصويب و توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد.
تعميم دوركاري
به همه دستگاه هاي دولتي
در حالي كه فقط چند وزارتخانه و سازمان دولتي به جمع مجريان قانون دوركاري پيوسته اند شاغلان مطلع به مزاياي دوركاري در ديگر سازمان ها ترجيح مي دهند در صورت امكان دوركار شوند اما با اين فرض كه اشكالات موجود رفع و تجهيزات لازم فراهم شود.
جواد طرفي، معلمي با 14 سال سابقه كار چنين خواسته اي را اينطور با گزارشگر كيهان درميان مي گذارد: علاوه بر ساعاتي كه بايد در كلاس درس باشم مي بايست چند ساعتي هم به غير از كلاس در مدرسه حضور داشته باشم تا بتوانم حقوق كاملي دريافت كنم. در حالي كه اين ساعت مي تواند فرصتي براي مطالعه در كتابخانه يا رفتن به سراغ تحقيق و پژوهش باشد. چرا كه كتابخانه مدارس داراي مخزن قوي و كاملي نيست و حتما معلمان بايد به كتاب هاي غيردرسي هم دسترسي داشته باشند كه با آزاد شدن ساعت هاي درس اين امكان فراهم خواهد شد.
وي تبديل نظام آموزشي به طرق مجازي را نياز سيستم آموزشي مي داند كه با تغيير سبك موجود و دوركاري مي توان در تقويت دانش معلمان و حتي دانش آموزان اقدام كرد.
طرفي با تاكيد بر لحاظ قانون دوركاري در امور معلمان ابراز اميدواري مي كند: در صورتي كه مسئولان وزارت آموزش و پرورش و ديگر وزارتخانه و سازمان ها دوركاري را مدنظر قرار دهند و در اين راستا فعاليتي براي ارتقاي جايگاه شغلي و كيفي شدن فعاليت ها و مشاغل انجام دهند، اين طرح زودتر و بهتر جا مي افتد.
فرشته صيادي پور شهروند تهراني است كه او نيز ارتقاي سيستم مجازي و تكيه بر سيستم آموزش مجازي را كار مفيد دولت در تقويت دانش اندوزي مي داند.
وي به گزارشگر كيهان مي گويد: هر چند در حال حاضر سرعت اينترنت با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد اما مي توان مشاغل زيادي را جستجو كرد كه بدون اينترنت هم قادرند فعاليت هاي خود را انجام دهند و يا حتي در صورت نياز به اينترنت پرسرعت وصل شوند.
صيادي مي گويد: دولت بيشتر به دوركاري شاغلان اهميت مي دهد در حالي كه سيستم كنترل بر آنها سخت است و ديرتر به اين هدف مي توان رسيد اما آموزش مجازي از طريق اينترنت پرسرعت زودتر در مقاطع تحصيلي مدارس و دانشگاه ها اجرا و به نتيجه مي رسد ضمن اينكه بار ترافيكي گسترده اي را كاهش خواهد داد. به همين منوال ميزان يادگيري دانش آموزان و دانشجويان ملاك ارزيابي خواهد بود.
وي همچنين اعتقاد دارد كه مشاغل زيادي در سازمان ها و نهادهاي دولتي وجود دارد كه با دقت مي توان دوركاري را برايشان اجرا كرد اما سيستم كنترل و نظارت بر ميزان كار به همراه امنيت شغلي و ثبات حقوق و درآمد شاغلان مي تواند دوركاري را به طرح موفقي تبديل كند.
البته در مصاحبه با تعدادي از كارمندان سازمان هاي دولتي هم اين فرضيه تحقق يافت كه اغلب كارمندان به ويژه در شهر تهران با چنين سياستي اخيرا آشنا شده اند اما تعدادي هم هستند كه هنوز نام اين طرح را نشنيده اند.
اينترنت خانگي دوركاري را
به منزل نمي رساند
اجراي قانون دوركاري هم مانند ديگر طرح ها نيازمند بسترهايي است تا هر چه سريعتر و بيشتر به اهداف مدنظر دست يافت.
اما اينكه آيا بسترهاي تحقق اين آرمان فراهم شده يا نه جاي بحث دارد چرا كه شرط اوليه اجراي قانون دوركاري، ارتقاي سرعت اينترنت است كه البته مديرعامل شركت ايران رايانه از اجراي اولين پروژه دوركاري تحت وب در يكي از سازمان هاي دولتي كشور خبر مي دهد.
هرچند احمد بزرگيان معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه سرعت فعلي اينترنت خانگي را براي اجراي اين قانون كافي مي داند چرا كه بسياري از امور اين كارمندان تنها انتقال متن است كه اينترنت فعلي پاسخگوي اين اندازه نياز هست.
البته خود مسئولان اعتراف مي كنند كه به سيستم نظارت پوياي مديران بر كارمندان دوركار نياز است اما وضعيت فعلي اينترنت براي انجام تله كنفرانس و ارسال صوت و تصوير مناسب نيست و محدوديت ارايه پهناي باند براي دستگاه هاي دولتي وجود ندارد و اين سازمان ها مي توانند در صورت نياز دوركار به اينترنت باند پهن با سرعت بالاتر مجوز آن را دريافت كنند.
كارشناسان معتقدند كه ويدئو كنفرانس مهمترين ابزار دوركاري است چرا كه مدير بايد در تمامي ساعت كاري كارمند خود را در خانه مشاهده و از اين طريق مديريت كند. اما با سرعت فعلي اينترنت و زيرساخت هاي موجود نمي توان ويدئو كنفرانس را در منازل اجرايي كرد.
مشابه اين سيستم، نظام آموزشي مجازي در برخي دانشگاه ها اجرا مي شود.
جواد ابراهيمي دانشجوي ترم سوم كه به صورت مجازي مشغول به تحصيل است، ارتقاي امكانات و تجهيزات الكترونيكي و همچنين افزايش سرعت اينترنت خانگي را از شروط موفقيت طرح دوركاري مي داند.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان اظهار مي كند: از وقتي كه به صورت مجازي پذيرفته و مشغول به تحصيل شدم مجبورم اينترنت پرسرعت داشته باشم. اين البته شرح حال تمام دانشجوياني است كه به صورت مجازي تحصيل مي كنند. البته به همراه مزايا اين نوع درس خواندن مشكلات ديگري هم دارد و اگر طرح دوركاري هم با اين اندازه امكانات اجرا شود به طور حتم مشكلاتي به دنبال خواهد داشت.
اينترنت خانگي كارآمد نيست
سايت هايي كه به كندي باز مي شوند، ايميل هايي كه گاهي به مقصد نمي رسند و وبلاگ هايي كه به علت سرعت فعلي اينترنت خانگي به روز نيستند به همراه نبود ويدئوكنفرانس و... تنها اشكالات ظاهري اين طرح است كه در صورت بقا، شكست طرح را براي درصد بالايي از كارمنداني كه حالا كاربران جدي اينترنت شده اند تضمين مي كند.
شهناز اصلان زاده شهروند تهراني و يكي از كاربران اينترنت است كه به واسطه كار در يك كافي نت ناگزير از حضور در فضاي مجازي و دنياي اينترنت است.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان به ساعاتي در طول شبانه روز اشاره دارد كه سرعت اينترنت به علت استفاده زياد كاربران كاهش چشمگيري دارد و در توضيح بيشتر مي گويد: در حال حاضر اينترنت پاسخگوي نياز كاربران فعلي نيست بنابراين چطور مي توان با افزودن به جمعيت دوركاراني كه از اين به بعد بايد حقوق خود را از طريق فضاي مجازي كسب كنند انتظار داشت صفحه وب باز شود چه برسد به اينكه فعاليتي در وب داشت.
اما رضا تقي پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است: در مراكز دولتي، تحقيقاتي و آموزشي هيچ محدوديتي براي پهناي باند نداريم و در موارد زيادي هم نيازي به پهناي باند اينترنت نيست بلكه به پهناي باند داده - ديتا - نياز هست كه در بسياري از نقاط كشور در اختيار دستگاه هاي مختلف هست .
به عقيده وي پهناي باند در منازل براي بسياري از كاربرهاي دوركاري كافيست مگر تماس تصويري - ويديو كنفرانس - كه اين مورد هم در درصد كمي يعني زير 5 درصد از كارها مورد نياز است .
تقي پور ميزان پوشش اينترنت پرسرعت
اي دي اس ال در شهرها را حدود 80 درصد ذكر كرده و تاكيد دارد كه در برنامه توسعه فيبر نوري با ظرفيت بالا براي پوشش روستاها را پيش بيني كرده ايم .
دوركاري بدون سيستم كنترل، هرگز
با اين تعابير مي بايست پاي صحبت كارشناسان هم نشست تا واقعا دوركاري را با همه مزايا و محدوديت هايش از نگاه صاحبنظران امر بررسي كرد.
دكتر حسين عابدي استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه كار در توضيح اين تصميم دولت به مبحث افزايش بهره وري كاركنان در علم مديريت اشاره و تاكيد مي كند: ساعات كار انعطاف پذير و شناور همچنين دوركاري دو روش افزايش بهره وري است كه در ساعات شناور كاركنان به طول مثال كار موظفي خود را صبح يا بعداز ظهر در هر ساعتي كه خواستند آغاز و پس از هشت ساعت به اتمام مي رسانند. تنها در شرايطي مي توان دوركاري را اجرا كرد كه وظايف و اختيارات مورد نياز مشخص شده باشد و تنها بخش هايي دوركار شوند كه امكان نظارت بر آنها فراهم باشد.
دكتر عابدي ضمن اشاره به تامين زيرساخت هاي الكترونيكي در اجراي اين طرح مي گويد: مديران مي بايست ميزان كار را مشخص كنند البته نظارت بايد قوي باشد چون نمي توان تنها با اعتقاد به وجدان كاري كاركنان از نظارت و كنترل بازماند. بلكه مديران بايد اطمينان حاصل كنند اگر كار در محل كار انجام مي شد تا چه ميزان زمان و نيرو نياز بود.
وي در ادامه به نياز سيستم هاي تشويقي و حمايتي نيز تاكيد و تصريح مي كند: به مرور زمان بايد زيرساخت ها فراهم شود و ساز و كارهاي مورد نياز در منازل مانند محيط اداره فراهم شود تا اين طرح با موفقيت اجرا شود.
مزايايي كه به معايب آن مي چربد
با وجود اين اظهارات، دوركاري داراي مزايايي است كه مهندس قاسم قرباني رستم معاونت دانشگاه آزاد اسلامشهر در گفت و گو با گزارشگر كيهان بر اجراي آن علي رغم وجود حداقلي امكانات تاكيد دارد.
به عقيده وي مديران منابع انساني با بذل توجه به كار از راه دور مي توانند مزاياي فردي و سازماني زيادي را فراهم كنند.
مهندس قرباني رستم مي گويد: با اجراي اين طرح شلوغي بيش از حد محل هاي كار كاهش مي يابد. نياز به ساختمان هاي بزرگ و ادارات عريض و طويل نيز كاهش يافته و غيبت كاركنان هم ديگر موضوعي است كه مي توان با دوركاري روي آن حساب كرد. ساز مان ها هم قدرت بيشتري براي پاسخگويي به نيازهاي فوري و اضطراري خواهند داشت چون مي توانند قسمتي از كارشان را به شاغلان از راه دور بسپارند.
وي همچنين تاكيد مي كند كه ميزان
رفت و آمد و هزينه هاي ناشي از آن يا هزينه نگهداري كودكان در مهدهاي كودك هم افت زيادي خواهد داشت. كاهش ترافيك هاي درون شهري و مشكلات ناشي از آن مثل آلودگي هوا و محيط زيست از ديگر پيامدهاي مثبت اين موضوع است.
از آنجا كه دوركاري ايجاد فرصت مناسبي براي اشتغال زنان فراهم مي كند اين اقدام مي تواند فرصت مناسبي براي زناني فراهم كند كه امكان فعاليت خارج از خانه را ندارند، اين موضوعي است كه قرباني رستم مزيت ديگر طرح دوركاري عنوان مي كند.
اين رييس دانشكده فني و حرفه اي سما اسلامشهر عدم آشنايي مديران با مزايا و كاربردهاي كار از راه دور، بي ثباتي و نامطمئن بودن خطوط ارتباطي و هزينه نسبتا بالاي نصب تجهيزات سخت افزاري و ناكارايي و دانش اندك كاركنان بخش IT را ديگر معايب طرح مي داند كه نياز به اصلاح دارد.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14