(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 6 دی 1389- شماره 19824

نقش پر رنگ پدر در تربيت كودكان
اعجاز جمله دوستت دارم
مشكل اضافه وزن ايراني ها
نارگيل بخوريد چربي آب كنيد
تندخويي علت استفاده ناصحيح از سرگرمي هاي كامپيوتري
بي خوابي نوجوان را جدي بگيريد
تك فرزند بودن خوب است يا بد؟
تنبيه مكرر ، بچه ها را نافرمان و لجباز مي كند
مصرف كشمش به بازگشت حافظه كمك مي كند
مسموميت دارويي
آيا من چاق هستم؟
غذاهايي براي حفظ سلامت قلبنقش پر رنگ پدر در تربيت كودكان

پدران نقش بسيار مهمي در زندگي كودكان خود دارند، به طوري كه هيچكس ديگري نمي تواند جاي آنها را بگيرد، درواقع پدران مي توانند تأثير مستقيمي برروي پرورش فرزندان خود بگذارند.
تأثير رابطه پدر و مادر برروي كودك
يكي از تأثيراتي كه پدران مي توانند برروي كودكان داشته باشند تأثير غيرمستقيم است. در واقع رابطه آنها با همسرشان نقش مهمي در تربيت كودك ايفا مي كند. پدري كه رابطه خوبي با همسرش دارد وقت بيشتري را با كودكان خود مي گذراند و در نتيجه فرزندانش ازنظر رواني و احساسي سالم تر هستند، از سوي ديگر مادري كه از احترام همسر خود برخوردار باشد احتمالاً مادر بهتري خواهد بود. درواقع كيفيت رابطه پدر و مادر بر رفتار آنها تأثير مي گذارد. رابطه خوب پدر و مادر باعث مي شود آنها افرادي مسئوليت پذيرتر، مهربانتر و قابل اعتمادتر شوند.
در ضمن آنها در مقابل كودكان كم سن و سال خود خويشتنداري بيشتري نشان مي دهند و مشاوران و حاميان خوبي براي نوجوانان خواهند بود. يكي از مهمترين منافع رابطه مثبت ميان پدر و مادر، ارائه الگوي مناسب براي كودكان است.
پدراني كه با همسران خود با احترام رفتار مي كنند پسراني پرورش مي دهند كه مي دانند چگونه با زنان رفتار كنند و كمتر نسبت به آنها خشونت به خرج مي دهند.
از سوي ديگر دختران پدراني كه به همسرشان احترام مي گذارند مي دانند كه بايد از مردان چه انتظاراتي داشته باشند و كمتر احتمال دارد كه درگير روابط خشن يا ناسالم شوند.
درعوض تحقيقات نشان مي دهد كه مرداني كه نسبت به همسرشان رفتاري توهين آميز يا سرد دارند به احتمال قوي كودكاني مضطرب، مطرود يا جامعه ستيز خواهند داشت.
تأثير پدران بر توانايي هاي شناختي و آموزشي كودكان
پدراني كه خود را درگير پرورش كودكان شان مي كنند داراي فرزنداني با ضريب هوشي بالا هستند كه مهارت هاي زباني و قدرت يادگيري بهتري دارند.
فرزندان خردسال چنين پدراني با آمادگي بيشتري خود را براي دوران تحصيل آماده مي كنند. آنها صبورتر هستند و بهتر مي توانند با مشكلات تحصيلي كنار بيايند. تأثير مثبت چنين پدراني تا زمان نوجواني و بزرگسالي كودكان نيز ادامه مي يابد. براساس مطالعات انجام شده اين كودكان در سخن گفتن و انجام كارها نيز مهارت بيشتري كسب مي كنند.
تأثير پدران بر رشد رواني و اجتماعي كودك
كودكاني كه داراي پدراني وظيفه شناس هستند احساس امنيت بيشتري مي كنند و اعتماد به نفس بيشتري براي كشف دنياي اطراف و ايجاد رابطه با همسالان خود نشان مي دهند.
اين كودكان همچنين به ندرت با اعضاي خانواده، همكلاسي ها و همسايه ها دچار مشكل مي شوند.
كودكاني كه محبت زيادي از پدران خود دريافت مي كنند (كودكاني كه پدرانشان با اولين گريه به سراغشان مي آيند و با آنها بازي مي كنند) احساس امنيت بيشتري دارند و اجتماعي تر هستند.
در ضمن شيوه بازي كردن پدران با كودكان شان تأثير زيادي به روي رشد احساسي و اجتماعي آنها دارد.
كودكان در اثر تعامل با پدرشان ياد مي گيرند كه چگونه به احساسات و رفتار خود شكل دهند و به عنوان مثال مي آموزند كه در موقعيت هاي خشونت آميز، خويشتنداري خود را حفظ كنند. پدران مي توانند با طرز رفتار خود فرزندانشان را افرادي مستقل بار بياورند. پدران برروي رسيدن به هدف تأكيد دارند و مادران به پرورش كودك اهميت زيادي مي دهند، دو مولفه اي كه براي رشد سالم او ضروري است. در نتيجه كودكاني كه پدران وظيفه شناس دارند علاقه زيادي به كشف اشياي اطراف نشان مي دهند، آنها در ضمن خويشتندارتر هستند و در فعاليت هاي اجتماعي حضوري پررنگ تر دارند.
كودكاني كه داراي رابطه خوبي با پدران شان هستند كمتر دچار افسردگي مي شوند، به ندرت رفتارهاي ناهنجار دارند و كمتر دروغ مي گويند. در ضمن كودكاني كه با پدران خود زندگي مي كنند از نظر جسماني و احساسي شرايط بهتري دارند.
به طور خلاصه پدران نقش مهمي در رشد و سلامتي كودكان ايفا كرده و مي توانند براي آنها محيطي امن ايجاد كنند.

 اعجاز جمله دوستت دارم

آذر شايان
جمله «دوستت دارم» جمله اي كه بسيار ساده به نظر مي رسد، آن قدرت ساده كه گاهي ارزش آن را ناديده مي گيريم! با اين وجود اين جمله مي تواند بيشترين تأثير را داشته باشد. تمام انسان ها براي شنيدن اين جمله لحظه شماري مي كنند ولي بسياري از آنها به حد كافي آن را نمي شنوند. غم انگيزتر از همه اينكه برخي از مردم حتي يك بار نيز موفق به شنيدن اين جمله نمي شوند! ما در زمان كودكي بارها جمله «دوستت دارم» را به كار مي بريم بدون اينكه راجع به آن فكر كنيم. براي بزرگسالان هم- علي رغم داشتن اهميت اين جمله- غالباً اداي آن بسيار سخت است.
اهميت جمله «دوستت دارم» در اين است كه بسيار اطمينان بخش مي باشد. همه ما انسان ها آسيب پذير هستيم، به خصوص در مورد نحوه قضاوت ديگران راجع به خودمان. مردي كه بدون شنيدن اين جمله از زبان همسرش ساعتها در خارج از خانه مشغول به كار است احساس ناامني مي كند. اين موضوع در مورد زنان نيز صادق است. نشنيدن جمله «دوستت دارم» مي تواند ترديدهايي ايجاد كند و اذهان به دنبال يافتن دليل اين مسأله مي گردند. غالباً در اين گونه موارد، افكار منفي به ذهن هجوم مي آورد. گفتن «دوستت دارم» اين ترديدها را برطرف كرده و به انسان اطمينان مي دهد كه همه چيز روبراه است و جاي هيچگونه نگراني نيست.
اين جمله در پرورش يك كودك نيز بسيار تأثيرگذار است و به او مي آموزد كه علي رغم مشكلات موجود، در محبت والدين نسبت به وي خللي وارد نمي شود.
مهمترين وجه مثبت اداي اين جمله اين است كه به كودك احساس امنيت مي دهد.
اشتباه كردن و به دردسر افتادن بخشي از روند رشد كودكان مي باشد كه گاهي با مجازات و پيامدهاي منفي همراه است. مسأله مهم اين است كه آنها بدانند علي رغم اشتباهات خود، والدين همچنان دوستشان دارند و از عشق به عنوان يك حربه استفاده نمي كنند.
اين مسأله براي والدين نيز مهم است، زيرا محبت آنها نسبت به كودكانشان دو چندان مي شود و اطمينان مي يابند كه فرزندان ارزش زماني را كه مي كشند، دارند.
در عالم دوستي هم جمله «دوستت دارم» اهميت دارد.
زيرا به استحكام پيوندهاي ميان دوستان منجر مي شود و بر اهميت نقش آنها در زندگي يكديگر تاكيد مي كند. برخي از مردم تنها از زبان دوستان خود اين جمله را مي شنوند. هر چند هيچكس با نشنيدن جمله «دوستت دارم» نمي ميرد ولي اين مسأله ممكن است افسردگي و بيماري را به همراه داشته باشد و روحيه يك آدم شكست خورده را درما ايجاد كند. مدام به دوستان خود بگوئيد كه دوستشان داريد.
اهميت زيادي دارد كه اين جمله را به ديگران بگوئيد، زيرا ما نمي توانيم آينده را پيش بيني كنيم. واقعيت زندگي اين است كه همگي ما روزي مي ميريم ولي هيچكس نمي داند كه اين اتفاق كي مي افتد.
خيلي غم انگيز است كه شخصي به علت نگفتن جمله «دوستت دارم» به يكي از عزيزان خود تأسف بخورد. ما بايد بارها و بارها اين جمله را تكرار كنيم، زيرا اين كار هم به نفع طرف مقابل است و هم به نفع خود ما و هرچه بيشتر اين جمله را بگوئيم بيشتر آن را مي شنويم. اين كار ميزان تحمل ما را افزايش داده و از شدت ناملايمات زندگي مي كاهد. گفتن «دوستت دارم» براي ما هيچ هزينه اي ندارد ولي در عين حال يكي از مؤثرترين داروهاي دردهاي بشري است. شنيدن اين جمله جراحات زيادي را التيام داده و مانع از بروز مشكلات جديد مي شود.
يادتان باشد هر روز جمله «دوستت دارم» را به زبان بياوريد؛ زيرا با اين كار زندگي هر دو طرف تغيير مي كند.
نشان دادن محبت
با در نظر گرفتن مسائل زير آسانتر مي توانيد به همسر خود ابراز عشق كنيد.
1-اين جملات را در نظر بگيريد:
عشق يعني شكيبايي، عشق يعني مهرباني، عشق ميانه اي با حسد، خودخواهي، غرور، بي ادبي، خودپرستي و خشم ندارد. عشق اشتباهات ديگران را فراموش مي كند و از حقيقت لذت مي برد. عشق يعني حمايت، اطمينان كردن و اميدواري.
اكنون به جاي واژه عشق، نام خود را قرار دهيد.
با اين روش مي توانيد به همسر خود ابراز عشق كنيد. تأثير مثبت اين شيوه خيلي بيشتر از خريدن هديه براي او خواهد بود.
همسرتان با شنيدن اين جملات از عشق شما نسبت به خودش مطمئن مي شود.
2-همسر خود را يكي از مخلوقات خداوند بدانيد. اين كار به ويژه زماني موثر است كه پس از مشاجره با او درصدد رفع مشكلات هستيد. به جاي عصباني شدن و رنجيدن، همسر خود را آفريده دوست داشتني خداوند بدانيد، خداوندي كه شما را دوست دارد، برايتان بهترين ها را مي خواهد و شما و همسرتان را بهم رسانده است.
اين طرز تفكر، نحوه رفتار شما را نيز تغيير مي دهد.
مراقب سلامت احساسي و رواني خود باشيد. اگر در دوست داشتن همسرتان مشكل داريد و يا مي خواهيد علاقه بيشتري نسبت به او پيدا كنيد دست به كار شويد!
چه چيزي مانع از ابراز علاقه شما مي شود؟ آيا نمي توانيد اشتباهات همسرتان را ببخشيد و صميمانه به او بگوئيد دوستش داريد؟ فراموش نكنيد حتي خوشبخت ترين زوج ها نيز گاهي در رابطه با يكديگر دچار مشكل مي شوند. چرا كدورت ها را فراموش نمي كنيد؟ ارتباط با خداوند مي تواند به كاهش مشكلات شما كمك كند ولي در ابتدا بايد عشق خود را نسبت به همسرتان تقويت كنيد.
يادتان باشد اگر به يك فرشته هم تبديل شويد ولي كسي را دوست نداشته باشيد به جايي نمي رسيد و اگر بتوانيد تمام رازها را كشف كنيد و كوهها را به حركت درآوريد ولي اثري از عشق در شما نباشد در واقع چيزي به دست نياورده ايد.

 مشكل اضافه وزن ايراني ها

دبير انجمن متخصصان غدد و چاقي اعلام كرد: 60 تا 70 درصد جمعيت بالاي 20سال شهر تهران با مشكل اضافه وزن و چاقي روبه رو هستند. براساس آمار تهيه شده ازجمعيت پايتخت، از هر سه تهراني، دو نفر اضافه وزن داشته يا چاق هستند كه تهديدي جدي براي سلامت جامعه محسوب مي شود.
به گفته «محمد هاشمي» چاقي مساله پراهميت و از عوامل عمده بيماري در دنياي كنوني بوده و شيوع آن به شكل نگران كننده اي درحال افزايش است.
برخلاف باوري نادرست كه در طول قرن ها در افكار عمومي جا افتاده بود كه چاقي را حالت طبيعي بدن تلقي مي كردند، چاقي يكي از عوامل مهم بروز بيماريهاي غيرواگير است.
براساس بررسي ها و تحقيقات جهاني ثابت شده است كه بسياري از بيماري هاي غيرواگير چون ديابت، بيماريهاي قلبي و عروقي، فشارخون، جريان خون، مشكلات تنفسي و برخي سرطان ها ارتباط مستقيمي با چاقي داشته و حتي چاقي افراد موجب وارد شدن فشار بيشتري به مفاصل و بروز مشكلات ارتوپدي درافراد مي شود.
چاقي دو دليل ژنتيكي و محيطي دارد. دربخش علل ژنتيك هنوز تحقيقات علمي نتوانسته به نتايج مناسبي براي كنترل چاقي دست يابد.
تغييرات شيوه زندگي و كاهش فعاليت و تحرك افراد و ولع و پرخوري و مصرف مواد غذايي چرب، شيرين و پركالري ازعوامل محيطي موثر در چاقي است.
متاسفانه فناوري و استفاده از انواع ريموت ها مانع از تحرك و فعاليت كافي افراد شده است.
دسترسي مردم درسطح گسترده و متنوعي ازمواد غذايي در فصول مختلف و استفاده از غذاهاي آماده- فست فودها- و اسنك هاي چرب و پركالري به دليل ارزانتر بودن به جاي استفاده از غذاهاي سنتي موجب بروز چاقي دربسياري از مردم شده است.
هر فرد به مقداري انرژي براي ادامه فعاليت بيولوژيك بدن و فعاليت هاي روزمره نياز دارد و اگر انرژي دريافتي ما بيش از نيازهاي ما باشد به چربي تبديل خواهد شد.
هرچه برتعداد افراد چاق افزوده شود، ميزان علاقمندان به كاهش وزن و متعاقب آن علاقمندان به انواع جراحي هاي زيبايي براي كاهش چاقي نيز افزوده مي شود.

 نارگيل بخوريد چربي آب كنيد

متخصصان تغذيه مي گويند: يك رژيم غني از روغن نارگيل به تنهايي مي تواند چربي هاي بدن را آب كند بلكه هم چنين از بدن در برابر مقاومت انسوليني محافظت مي كند.
روغن نارگيل حاوي اسيدهاي چرب يا زنجيره متوسط است كه مي توانند چربي هاي بدن را كاهش دهند.
به گفته متخصصان؛ چاقي و مقاومت انسوليني دو فاكتور اصلي در بروز بيماري ديابت نوع دوم هستند مقاومت انسوليني وضعيتي است كه درآن سلولها توانايي خود را در واكنش به انسولين از دست مي دهند و دچار اختلال مي شوند.
اسيدهاي چرب با زنجيره متوسط در بدن كاملا متفاوت از چربي هاي معمولي موجود در رژيم غذايي ها عمل مي كنند و به همين خاطر روغن نارگيل قادر است چربي هاي معمولي در بدن را آب كند.

 تندخويي علت استفاده ناصحيح از سرگرمي هاي كامپيوتري

استفاده ناصحيح و بي رويه از برنامه ها يا سرگرمي هاي كامپيوتري موجب كوفتگي فكري فشارهاي ذهني، پرخاشگري، تندخويي، پريشاني عاطفي مي شود.
متأسفانه گرايش به كامپيوتر و مسئله اينترنتي در جامعه به ويژه در بين نسل نوجوان و جوان با كمترين برنامه ريزي به طور فزاينده اي رو به افزايش است.
درصد قابل ملاحظه اي از نوجوانان شيفته كامپيوتر و سايت هاي اينترنتي هستند و نسبت به برنامه هاي آن دچار افراط شده اند.
اعتياد به تماشاي ويدئويي كامپيوتري بين قشرهاي مختلف مردم به خصوص جوانان سابقه دارد.
نتيجه استفاده ناصحيح از برنامه هاي كامپيوتري موجب كوفتگي فكري، فشارهاي ذهني، پريشاني عاطفي و رواني، رخوت، سستي، كسالت، بي حوصلگي، كلافگي، بي قراري، تندخويي و بعضا عصبانيت و پرخاشگري را به همراه دارد و زمينه اخلال در بهداشت و روان را فراهم مي سازد.
جوانان در شبانه روز حداكثر بيش از 2 ساعت نبايد از دستگاه هاي صوتي، تصويري استفاده كنند.

 بي خوابي نوجوان را جدي بگيريد

كساني كه در دوره نوجواني به خاطر وبگردي، سرگرميهاي رايانه اي يا تماشاي تلويزيون دچار بي خوابي شده اند در دوران بزرگسالي و حتي جواني سه برابر بيشتر از همسالان خود در معرض بيماريهاي رواني قرار دارند.
نتايج پژوهش علمي گروهي از روانشناسان نشان مي دهد سختي ها و استرس هاي دوران كودكي مي تواند اثرات منفي در يادگيري و سلامت فرد بگذارد و حتي باعث مرگ زودهنگام او شود.
اين تحقيق نشان مي دهد تجربه هاي تلخ سالهاي اول عمر مي تواند تاثيرات مادام العمر برسلامت فرد بگذارد بنابراين استرس هاي ناشي از كودك آزاري، فقر يا تنبيه كودكي مي تواند منجر به بروز بيماريهاي قلبي، التهاب بافتها و افزايش سرعت پيرشدن سلولها شود.
در اين پژوهش كه ميان 200 نوجوان سالم و مقايسه آنها با همسن و سالان آنها انجام شد نشان داد كودكاني كه در خانواده هاي پراضطراب زندگي كرده يا مورد تنبيهات بدني قرارگرفته و تغذيه نامناسبي نداشته اند، سرخ رگهاي سخت تري داشته و دچار كم خوني و مشكلات عصبي مي شوند.
تهديد كودكان، تنبيهات فيزيكي آنها، تماشاي فيلم هاي ترسناك و بازيهاي پراضطراب مي تواند به بيماريهاي متعدد جسمي و روحي منجرشده و باعث مرگ زودهنگام شود.

 تك فرزند بودن خوب است يا بد؟

براي داشتن مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي خوب، حتماً لازم نيست كه كودكان خواهر و برادر داشته باشند، بلكه كافي است با همسالان خود در ارتباط باشند و زمان كافي براي يادگيري اين مهارت ها به آن ها داده شود.
براي بسياري از والدين، خصوصاً در زندگي امروز با مشكلات، گرفتاري ها و نيازهاي متفاوتي كه دارد، اهميت داشتن خواهر و برادر در زندگي فرزندشان به صورت يك علامت سؤال درآمده است. بسياري از والدين جوان نگرانند كه در صورتي كه فرزندشان تك فرزند باقي بماند و هيچ خواهر و يا برادري نداشته باشد، از چيزي در زندگي محروم شده باشد. يكي از اين نگراني ها به مهارت هاي اجتماعي برمي گردد.
در حقيقت وقتي در سال 2004/1383 مطالعه اي بر روي كودكان حدود 5 ساله انجام شد و اعلام شد كودكاني كه خواهر يا برادر ندارند، در مقايسه با كودكان هم سن و سال خود كه تك فرزند نيستند، مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي ضعيف تري دارند، اين نگراني بالا گرفت.
اما تحقيقات جديد حاكي از آن است كه اين تفاوت با بزرگ تر شدن كودكان برطرف مي شود. يعني وقتي كودكان در سنين بالاتر با هم مقايسه شدند، ديگر از نظر مهارت هاي اجتماعي تفاوتي بين تك فرزندها و كودكاني كه خواهر و برادر داشتند ديده نشد. در حقيقت محققين اين پديده را چنين توجيه مي كنند كه آموختن مهارت هاي اجتماعي مانند مسيري است كه داشتن خواهر و برادر تنها حركت در اين مسير را سريع تر مي سازد.
البته براي ادامه مسير، ارتباط با همسالان براي كودكان بسيار ضروري است تا بتوانند مهارت هاي اجتماعي لازم را بياموزند.

 تنبيه مكرر ، بچه ها را نافرمان و لجباز مي كند

بچه هايي كه از طرف والدين مورد تهديد قرار مي گيرند و تنبيه مي شوند بيش از ديگران نافرمان و لجباز هستند و با ضعف در اعتماد به نفس روبه رو مي شوند.
نافرماني، منفي بافي، مخالفت با ديگران و لجبازي از شايع ترين اختلالات رفتاري در كودكان پيش دبستاني و دبستاني است.
به طور قطع لجبازي بچه ها قابل اصلاح و درمان است. در غالب موارد تنبيه بچه ها، نافرماني و لجبازي، ضعف در اعتماد به نفس، كج خلقي و پريشاني خاطر را نيز به همراه دارد.
اختلاف نظرهاي جدي پدر و مادر، مجادله ها، مشاجره ها، ستيزهاي خانوادگي و اظهار مخالفت هاي مكرر نسبت به ديدگاه هاي همديگر از اصلي ترين بسترهاي پديدآيي و فراواني رفتارهاي لجوجانه كودكان به شمار مي آيد.
اگر گام هاي اساسي براي تغيير و اصلاح آن برداشته نشود رفتارهاي لجبازانه و مخالفت جويانه بچه ها ممكن است در سنين نوجواني و دوران پرتحول و حساس بلوغ بعضا منجر به بي ثباتي شخصيت، بي قراري، تمرد، رفتارهاي خانه گريزي و رفتارهاي ضداجتماع شود.
بچه هايي كه مورد تنبيه مكرر واقع مي شوند بيشتر از ديگران نافرمان و لجباز هستند و بچه هايي كه غالبا از طرف والدين مورد تهديد قرار مي گيرند با ضعف در اعتماد به نفس مواجه شده و بيش از ديگران لجباز مي شوند.

 مصرف كشمش به بازگشت حافظه كمك مي كند

مصرف انگور، كشمش، اسفناج و كلم به بازگشت حافظه از دست رفته كمك مي كند.
تحقيقات نشان داده نوزادان نارس كه شير مادر مصرف مي كردند در سنين جواني نسبت به همان نوزاداني كه شيرخشك مصرف مي كردند از هوش بالاتري برخوردارند.
شيرمادر به دليل داشتن امگا 3 بالا موجب افزايش هوش نوزادان مي شود. به مادران باردار و شيرده توصيه مي شود غذاهاي دريايي بيشتر مصرف كنند تا رشد مغزي فرزندان بيشتر شود.
برخي مواد غذايي ديگر مانند سيب زميني، پرتقال، تربچه و گل كلم موجب افزايش حافظه مي شود و مصرف مرتب انواع كلم از كاهش ميزان استيل كولين در دستگاه عصبي مركزي جلوگيري مي كند.
گياه جينكو گياهي است كه عصاره برگ هايش در درمان نقص عملكرد عضوي مغز و همچنين افزايش تمركز و حافظه به كار مي رود. اشكال اصلي استفاده از اين گياه اين است كه با مصرف آن احتمال خونريزي افزايش مي يابد و همچنين مصرف آن بايد زيرنظر متخصص صورت گيرد.
مواد غذايي حاوي آنتي اكسيدان مانند آلو، انگور، كشمش، گوجه فرنگي و اسفناج به بازگشت حافظه از دست رفته كمك مي كند.

 مسموميت دارويي

مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك، يكي از شايعترين علت بروز مسموميت در جهان است كه مقادير بالاي برخي از داروهاي به ظاهر كم خطر، مي توانند براي فرد، كشنده باشد.
با توجه به اين كه مسموميت ناشي از داروها براي كودكان بسيار خطرناك است، والدين نبايد داروهاي خود را در مقابل چشم آنها بخورند، چرا كه كودكان از رفتار بزرگسالان تقليد مي كنند و ممكن است دور از چشم والدين داروها را به دهان ببرند.
دهان، شايعترين راه ورود سموم به بدن است و بايد داروها را از ديد و دسترس كودكان و در ارتفاع بالا و در كمد مجهز به قفل نگه داري نمايند. همچنين از قرار دادن دارو در كيف دستي پرهيز كنند تا مانع خورده شدن دارو، توسط كودكان شود.
همچنين بر نحوه مصرف داروي افراد مسن خانواده نظارت داشته باشيد چرا كه آنها ممكن است به علت تشابه ظاهري شكل داروها، ابتلا به فراموشي، عدم اطلاع از نام داروها، بي سوادي يا كم سوادي و يا خوانا نبودن مقادير مصرفي دارو مندرج روي جلد دارويي، داروي خود را به اشتباه يا به طور تكراري مصرف كنند.
بهترين كار براي پيشگيري از خوردن دوز تكراري دارو، يادداشت كردن دفعات مصرف دارو و يا قرار دادن قرص ها در داخل جعبه هاي مخصوص تقسيم بندي شده (برحسب صبح، عصر و شب) است.
بروز مسموميت توسط برخي از داروها، هر چند ممكن است منجر به مرگ نشود ولي مقادير بالاي اين داروها مي توانند منجر به صدمات دائمي كبد و كليه فرد مسموم شود.
داروها بايد مطابق با توصيه پزشك يا داروساز و نه بيشتر از آن مصرف شود چرا كه با مصرف چند برابر مقادير درماني داروها به طور خودسرانه نه تنها روند درمان سريعتر نمي شود بلكه تنها دچار عوارض سوء و يا مسموميت با داروها خواهد شد.

 آيا من چاق هستم؟

نحوه استفاده صحيح از ترازو هميشه جزو دغدغه هاي افرادي بوده كه نگران اضافه وزن خود مي باشند.
اگر شما هم درمورد اين مساله هنوز به نتيجه نرسيده ايد، پيشنهاد ما را بپذيريد و براي خواندن اين مطلب كوتاه وقت بگذاريد.
1- خود را وزن كنيد. آيا روند بالا رفتن وزن شما منطقي است؟
هر فردي برحسب قد و سني كه دارد بايد وزني مشخص داشته باشد. كمتر يا بيشتر بودن اين وزن مي تواند به سلامت او ضربه واردكند. تمامي افراد 16تا 70 سال به جز زنان باردار و شيرده مي توانند به كمك فرمول زير وزن مناسب خود را يافته و متوجه شوند كه آيا لاغرند، طبيعي اند يا دچار اضافه وزن هستند.
نمايه توده بدن =2 (قد)÷ وزن
عدد حاصله اگر بين 18تا 25 باشد يعني وزن شما طبيعي است. پايين تر از اين حد يعني شما لاغر هستيد بين 25 تا 30يعني دچار اضافه وزن شده ايد و بالاتر از 30 يعني چاق هستيد.
2- رژيم شما موفقيت آميز است؟
در صورتي كه شما رژيم اضافه وزن يا كم كردن وزن را فعال مي كنيد، وزن كردن مرتب به شما اين امكان را مي دهد كه بفهميد رژيم شما كارآمد هست يا خير.
3-زير نظر گرفتن وزن
اگر شما وزن ايده آلي داريد وزن كردن مرتب به شما اين امكان را مي دهد تا از هرگونه كم شدن يا اضافه شدن وزن غيرطبيعي خود مطلع شويد و فورا بتوانيد برنامه غذايي خود را اصلاح كنيد.

 غذاهايي براي حفظ سلامت قلب

يك رژيم غذايي سالم براي حفظ سلامت قلب مي تواند عروق خوني را از پلاك هاي خطرناك پاكسازي كند و خطر حمله قلبي و سكته مغزي را كاهش دهد.
سايت دفتر سلامت زنان در آمريكا چندين دستورالعمل كاربردي و مفيد را براي داشتن يك رژيم غذايي مناسب براي قلب ارائه كرده است.
دراين دستورالعمل توصيه شده است كه حتما مقادير زيادي ميوه و سبزي مصرف كنيد. حتما تلاش كنيد كه نيمي از گندم مصرفي روزانه شما از گندم سبوس دار باشد و ساير غلات مثل جو، ذرت و برنج را نيز به صورت سبوس دار استفاده كنيد.
همچنين توصيه مي شود كه از لبنيات مثل ماست، پنير و شير كم چرب استفاده كنيد. خوردن مقادير زيادي از مغزهاي خشكبار، دانه هاي خشك شده، گوشت لخم و ماهي و مرغ بدون پوست نيز براي اين منظور مفيد است.
به علاوه بهتر است چربي هاي اشباع نشده تك زنجيره اي و چندزنجيره اي را از طريق روغن هاي سبزيجات، ماهي و مغز خشكبار دريافت كنيد. از مصرف چربي هاي ترانس و اشباع شده، نمك، كلسترول و قندافزودني جداً پرهيز كنيد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14