(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه اول  آبان 1390- شماره 20055

تاكيد مسئولان بر حمايت از صادرات غيرنفتي
تدوين دستورالعمل ساماندهي صرافي ها براي پيشگيري از قاچاق و كنترل ارز
كوتاه اقتصادي
واحدهاي مسكن مهراز طريق مشاوران املاك واگذار مي شود
بهانه تراشي صنايع لبني عليرغم افزايش 18 درصدي قيمت ها
از امروز قيمت خودروهاي داخلي 200 هزار تومان افزايش مي يابد
درصورت تصويب دولت كارمندان واجد شرايط فوق العاده ويژه دريافت مي كنند
دست هاي پنهان در واردات گوشت بيش از نياز
قراردادگازي ايران و عراق بزودي امضا مي شود
با تلاش متخصصان داخلي كشتي غرق شده زمان جنگ از كانال خور موسي بيرون كشيده شد
دستور وزير نفت براي تأمين سوخت زمستاني نيروگاه ها
برنامه ريزي براي جذب 14 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در صنعت پتروشيميدر مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه عنوان شد
تاكيد مسئولان بر حمايت از صادرات غيرنفتي

معاون اول رئيس جمهور گفت: در بخش صادرات غيرنفتي دولت پشتيبان بخش خصوصي است و آنهايي كه اين را باور ندارند و در اين راه اخلال مي كنند يا قصد خيانت دارند و يا جاهل هستند.
مراسم روز ملي صادرات، محمدرضا رحيمي طي سخناني با اشاره به اهميت صادرات در اقتصاد كشور گفت: اهميت صادرات در اقتصاد كشور و حتي فراتر از آن امري غيرقابل انكار است.
وي صادرات را اساس و محور اقتصاد دانست و تاكيد كرد: بي توجهي به صادرات، بي توجهي به مسائل كشور است.
معاون اول رئيس جمهور همچنين گفت: آناني كه صادرات را كم يا بي اهميت تلقي مي كنند غافل از مصالح و منافع كشور هستند كه اگر اين كارشان آگاهانه باشد خيانت است و يا اينكه اگر از روي جهل باشد از خداوند مي خواهيم كه آنها به فهم برسند.
رحيمي با بيان اينكه امروز را بايد روز ملي صادرات و غيرت ملي نام بگذاريم تصريح كرد: صادرات نجات بخش اقتصاد كشور است.
رحيمي صادرات غيرنفتي در كشور بدون اتفاق نظر بخش خصوصي و دولتي را غيرممكن دانست و متذكر شد: در بخش صادرات غيرنفتي دولت پشتيبان بخش خصوصي است و آنهايي كه اين را باور ندارند و در اين راه اخلال مي كنند يا قصد خيانت دارند و يا جاهل هستند.
وي خطاب به بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز تاكيد كرد: اولويت اول ما صادرات است و بودجه اختصاص داده شده براي اين بخش كم است كه بايد افزايش پيدا كند.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر اولويت بندي كارها متذكر شد: وقتي كه صادرات غير نفتي نجات بخش اقتصاد ما است پس بايد اولويت اول ما بخش صادرات غيرنفتي باشد.
معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: ما دنبال رياضت اقتصادي كه الان در كشورهاي اروپايي مطرح است نيستيم و در آستانه شديدترين تحريم ها مي خواهيم مردممان در رفاه باشند.
وي با اشاره به لزوم حضور نمايندگان صادركنندگان در جلسات دولت خطاب به غضنفري گفت كه ما از ايشان مي خواهيم در هر جلسه ما حداقل 5-6 نفر از صادركنندگان حضور يافته و حرف هايشان را مطرح كنند.
رحيمي خاطرنشان كرد: هر تصميمي كه بدون حضور صادركنندگان اتخاذ شود آن تصميم به درد نمي خورد بنابراين يك جلسه از دولت را اختصاص مي دهيم به نمايندگان صادركنندگان تا آنها در حضور رئيس جمهور و دولتمردان حرفشان را مطرح كنند.
وي افزايش توان صندوق توسعه صادرات و تضمين صادرات را قطعي دانست و گفت اين موضوع بايد تصويب شود.
پرداخت 200 ميليارد تومان از جوايز صادراتي
وزير صنعت، معدن و تجارت از تسويه حساب 200 ميليارد تومان از معوقات جوايز صادراتي كه نيمي از مطالبات صادركنندگان را در برمي گيرد از امروز خبر داد
مهدي غضنفري در اين مراسم سهم صادرات از صندوق توسعه ملي را 2 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: اين بدان معنا نيست كه اين رقم در جايي سپرده شود بلكه از طريق بانك توسعه صادرات تسهيلات ارزي به صادركنندگان اعطا مي شود.
مجموع معوقات جوايز صادراتي تا پايان سال 89 بيش از 400 ميليارد تومان است.
غضنفري همچنين با رد برخي اخبار منتشره مبني بر اين كه جوايز صادراتي حذف شده است بر حمايت دولت از حوزه صادرات و صادركنندگان تاكيد كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ممكن است پروژه جوايز صادراتي به عنوان برنامه موقت به شكل ديگري اجرا شود اما در دولت حمايت از صادرات به طور جدي به عنوان تصميمي راهبردي و استراتژيك دنبال مي شود.
غضنفري تصريح كرد: دولت حمايت از صادرات را جزو تكاليف خود مي داند و همه بر اين باورند كه هيچ كشوري صادراتش رشد نكرده مگر اين كه در اولويت برنامه هاي راهبردي خود قرار داده باشد.
وي همچنين با بيان اين كه صادركنندگان كساني نيستند كه مشكلات ارزي را در بازار ايجاد كنند تصريح كرد: اين گروه به عنوان افسران مسير توسعه پيوسته ارز آور بوده اند و آنها قهرمانان ملي كشور محسوب مي شوند.
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود از رئيس كل بانك مركزي خواست تا امكان حضور صادركنندگان در شوراي پول و اعتبار فراهم شود و گفت: مي توان از اين حضور استفاده كرد و تصميمات مكملي را بر تصميمات گذشته كه بسيار نيز ضروري و به جا است افزود.
به اعتقاد وي اگر صداي صادركننده در شوراي پول و اعتبار شنيده شود به همان اندازه كه براي او كفايت مي كند به همان ميزان امكان برنامه ريزي هاي بهتري از سوي دولت مردان با توجه به افق هاي جديد فراهم مي شود.
وي با قدرداني از اقدامات بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن به عنوان پشتيبانان صادرات همچنين از بانك مركزي خواست تا مسير پشتيباني تسهيلاتي را از صادركنندگان همچون گذشته ادامه دهد.
غضنفري همچنين به وظايف متقابل دولت و بخش خصوصي نسبت به يكديگر اشاره كرد و گفت: بهبود فضاي كسب و كار، تداوم حمايت هاي صادراتي، مديريت تورم، شكل دهي لجستيك مناسب از جمله تكاليفي است كه از وزارت صنعت، معدن و تجارت توقع مي رود و بايد به تحقق اين امور اهتمام ورزد.
وي در عين حال خطاب به مديران حوزه صادرات اين وزارتخانه گفت: اين پنبه را بايد از گوشمان بيرون كنيم كه حمايت از صادرات پروژه موقت است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره وظايف بخش خصوصي نيز گفت: نهادها و تشكل هاي بخش خصوصي بايد به مديريت قيمت تمام شده در بنگاه ها اقدام كنند.
وي مديريت ذينفعان و مشتريان در بازارهاي هدف، توجه به برندسازي و بسته بندي، ايجاد ارزش افزوده كالا در داخل كشور را از وظايف بخش خصوصي در حوزه صادرات برشمرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه صادرات مواد خام فرق نمي كند از درون معدن بيرون آيد يا بشكه نفت باشد، گفت: بايد بپذيريم كه خام فروشي منجر به آن مي شود كه ديگران ارزش افزوده توليدات ما را تصاحب كنند.
وي در ادامه با استناد به گزارشات مجمع جهاني اقتصاد گفت: صادرات سه محور دارد كه از آن جمله مي توان عامل محور، كارايي محور و خلاقيت محور نام برد.
غضنفري افزود: براساس گزارشات موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني صادرات جمهوري اسلامي ايران هم اكنون در حوزه كارايي محور است به اين معنا كه از مرحله نخست عبور كرديم و اميد مي رود در آينده اي نه چندان دور وارد مرحله سوم شويم.
فعاليت كارگروه
پايش تجارت خارجي
رئيس كل سازمان توسعه تجارت نيز در مراسم روز ملي صادرات و تقدير از 44 صادركننده نمونه از فعال شدن كارگروه پايش تجارت خارجي با هدف رصد كردن مبادلات ايران با ساير كشورها خبر داد.
حميد صافدل به پيامد رخدادهاي اخير در منطقه به ويژه شمال آفريقا اشاره كرد و گفت: بايد هر نوع پيامد جديد در بازارهاي اطراف با زيركي نقد شود.
صافدل بالاترين درصد تحقق صادرات غيرنفتي در كل سالهاي برنامه چهارم و برنامه هاي توسعه قبلي را مربوط به سال 89 دانست.
به گفته وي در پايان برنامه چهارم 70درصد صادرات غيرنفتي مربوط به گروه كالاهاي صنعتي با ارزش افزوده بالا بوده است و اين بدان معناست كه از صادرات كالاهاي سنتي به ارزش افزوده بالا رسيده ايم.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در پايان سال 84، 28درصد ارز مورد نياز كشور از محل صادرات غيرنفتي حاصل شد كه اين رقم در سال 89 بهبود قابل توجه يافته و به 51 درصد رسيد.
توليدات داخلي بايد همچون محصولات صادراتي
با كيفيت باشند
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: حمايت از توليد داخل در راستاي توليد كالاهاي كيفي است و بايد توليدات داخلي همچون محصولات صادراتي، كيفي باشد.
حسين هاشمي ديروز در مراسم روز ملي صادرات اظهار داشت: توليداتي كه براي ساير كشورها صادر مي شود نبايد از نظر كيفي با آنچه در داخل براي مصرف كننده توليد مي شود تفاوت داشته باشد.
وي از مصرف كننده داخلي به عنوان ولي نعمتي ياد كرد و گفت: بايد اول به مشتري ايراني توجه كنيم، رضايت او را جلب كرده و سپس به صادرات اهميت دهيم.
زير بار تامين ارز قاچاقچيان نمي روم
رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه نمي توانيم ارز را با كاميون براي قاچاقچيان وارد بازار كنيم، گفت: 850 هزار ميليارد تومان در موسسات مالي بدون مجوز به نام ائمه اطهار از مردم گرفته مي شد و با سود 30 و 35 درصد به بازار منتقل مي شد ما همه اين موسسات را جمع كرديم، بايد هم براي ما جوسازي بكنند.
محمود بهمني در مراسم روز ملي صادرات اظهار داشت: دولت و ملت از هم جدا نيستند و همه ما يك شطرنج بازي مي كنيم و طرف مقابل ما دشمنان ما هستند. اگر روزي كاري كنيم كه ملت نپسندد يك لحظه نمي مانيم.
وي افزود: فروش ارز سال گذشته 24 ميليارد دلار بيشتر از واردات بود و شما خوب مي دانيد كه اگر كالاي قاچاق وارد كشور شود يا اگر مواد مخدر وارد كشور شود به صورت رايگان نيست و به همان نسبت ارز از كشور خارج مي شود. بي انصافي است كه ما براي تامين ارز كالاي قاچاق بخواهيم با كاميون ارز در كف بازار بريزيم. اجازه دهيد ارز تابع عرضه و تقاضا باشد. به گفته وي، ما در شرايط تحريم هستيم و در اين شرايط بايد حواسمان بيشتر جمع باشد و روز به روز حلقه محاصره تنگ تر مي شود.
بهمني در پاسخ به نهاونديان كه از دولت خواسته بود تا با سياست هاي خود بخش خصوصي را غافلگير نكند، گفت: دولت هيچگاه نمي خواهد ملت خود را غافلگير كند. بگذاريد بانك مركزي كارش را بكند. اگر كالاي وارداتي براي توليد صنعتي و تبديل به صادرات وارد كشور شود از ارز مرجع 1040 و 1070 توماني استفاده مي كند. ما نمي توانيم قيمت ارز مرجع را بي پروا بالا ببريم اين در تورم ما تاثيرگذار است.
رئيس كل بانك مركزي گفت: وقتي تورم ما 17-18 درصد است چرا بايد سپرده 6درصدي داشته باشيم. ما نمي توانيم با طلا و ارز نقدينگي را جمع كنيم البته اخيرا اوراق مشاركت با سود 17درصد صادر شده است كه اين موارد مي تواند كمك كننده باشد.
بهمني گفت: 850 هزار ميليارد تومان در موسسات مالي بدون مجوز به نام ائمه اطهار از مردم گرفته مي شد و با سود 30 و 35درصد به بازار منتقل مي شد ما همه اين موسسات را جمع كرديم بايد هم براي ما جوسازي بكنند.وي افزود: در 6 ماهه اول سال جاري 1800 ميليارد ريال تسهيلات به صادرات داده ايم و ميانگين صادرات ما بين 8 تا 10درصد است.وي ابراز اميدواري كرد، بسته سياستي حمايت از صادرات در آينده اي نزديك به بانك توسعه صادرات ارائه شود.

 تدوين دستورالعمل ساماندهي صرافي ها براي پيشگيري از قاچاق و كنترل ارز

معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز از داد وستد غير قانوني ارز در برخي از مناطق مرزي كشور براي معامله كالاي قاچاق خبر داد وگفت: دستورالعمل ساماندهي صرافي ها براي پيشگيري از قاچاق و كنترل ارز بزودي ابلاغ مي شود.
مهدي ابويي درگفتگو با مهر درمورد ميزان ارزي كه از كشور قاچاق مي شود، با توجه به شرايط فعلي بازار ارز كشور گفت: پشتوانه هر كالاي قاچاق ارزي است كه تامين مي شود، كالايي كه به صورت قاچاق از كشور خارج مي شود، باعث مي شود كه اين ارزي كه به عنوان پشتوانه بايد به كشور بازگردد تبديل به پشتوانه قاچاق شود.
معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اينكه اين مسير تنها راهي نيست كه منجر به قاچاق ارز از كشور مي شود، افزود: درآمدهاي ارزي ديگري هم ايرانيان درخارج از كشور دارند كه اين درآمد ارزي را با واسطه يا مستقيم در اختيار پشتوانه كالايي كه به صورت قاچاق وارد مي شوند، مي گذارند.
وي با تاكيد بر اينكه ارتباط مستقيمي بين ارز و كالاي قاچاق وجود دارد، اظهار داشت: هر چه كالاي قاچاق را كنترل كنيم، ارز بيشتري به كشور بازمي گردد يا مديريت مي شود و بالعكس آن هرچه ارز را كنترل كنيم پشتوانه قاچاق كم مي شود.
ابويي تاكيد كرد: امسال مديريت ارزي در اين زمينه در دستور كار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز وجود دارد، بر اين اساس صرافي ها در بخش شبكه عرضه ساماندهي مي شوند.
معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به مشكلاتي كه در ارتباط با صرافي ها وجود دارد اشاره و بيان كرد: تعدادي از صرافي ها تحت كنترل بانك مركزي نيستند و از شوراي اصناف مجوز دريافت كرده اند، تعدادي هم تحت كنترل بانك مركزي هستند و زير نظر شوراي اصناف نيستند كه اين امر به ويژه در استانهاي مرزي به چشم مي خورد.
وي با بيان اينكه در اين مناطق صنوفي هستند كه تحت پوشش يك صنف ارز مبادله مي كنند، تصريح كرد: اينها صرافي نيستند، در استان هاي مرزي قاچاق خيز مانند هرمزگان،بوشهر، خوزستان، كردستان، آذربايجان غربي، به ويژه در شهرهاي مرزي مبادلات ارز انجام مي شود كه البته بيشتر براي مبادله كالاي قاچاق است.
ابويي از تشكيل يك كارگروه از خرداد ماه امسال براي ساماندهي صرافي ها خبر داد و عنوان كرد: طي چند ماه اخير جلسات متعددي توسط كار گروه مذكور تشكيل شده است كه منجر به تدوين دستورالعمل ساماندهي صرافي ها به عنوان پيشگيري از قاچاق و كنترل ارز شده است.
وي از تصويب اين دستورالعمل در جلسه ستاد اخيراً خبر داد و با بيان اينكه اين دستورالعمل در شرف ابلاغ است، عنوان كرد: دستورالعمل مربوطه با كمك بانك مركزي و ساير دستگاهها تهيه شده است و اميد است كه با كمك دستگاههاي ذيربط كار ساماندهي صرافي ها را آغاز كنيم كه اين امر به همين ميزان در كنترل قاچاق ارز نقش خواهد داشت.

 كوتاه اقتصادي

¤ انجمن جهاني فولاد اعلام كرد: توليد فولاد ايران با افزايش 11 درصدي نسبت به سال قبل در 9 ماه سال 2011 به 8/9 ميليون تن رسيد.انجمن جهاني فولاد اعلام كرد: توليد فولاد ايران در ماه سپتامبر 2011 (شهريور 90) بدون تغيير نسبت به ماه قبل از آن بوده است.براساس اين گزارش: ايران در سپتامبر 2011 بالغ بر 05/1 ميليون تن فولاد توليد كرد. توليد فولاد ايران در ماه قبل از آن نيز همين رقم اعلام شده بود. طي ماه هاي ژانويه تا سپتامبر 2011 بيشترين رقم توليد ماهانه فولاد ايران مربوط به ماه ژانويه است كه در آن 16/1 ميليون تن فولاد در ايران توليد شد.
¤ مشاور وزير نفت گفت: براساس برنامه ها، شبكه گازرساني كشور در سال جاري 2 هزار كيلومتر افزايش مي يابد.محمد اميرخاني افزود: از ابتداي سال اجراي پروژه گسترش شبكه انتقال گاز آغاز شده است و هم اكنون نيز اين روند ادامه دارد.
¤ رئيس اداره امور كارگزاران سازمان بورس گفت: از 88 شركت كارگزاري بورس اوراق بهادار، 69 شركت تا پايان شهريور ماه امسال مجوز انجام معاملات برخط (آنلاين) را دريافت كردند.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7754 الي 7759، 2201 الي 2205، 2620، 2621، 2265، 2266، 7710، 7711، 7760 الي 7765، 7750 الي 7753، 2280 الي 2283، 2228، 2229، 2610 الي 2613، 6620 الي 6624، 6630 الي 6632، 6613، 3374 الي 3377، 3337 الي 3339، 2293 الي 2298، 2250 الي 2253، 2230 الي 2233، 2630، 2631 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مقامهاي بانكي آمريكا از ادامه فعاليت 4 بانك ديگر در اين كشور جلوگيري كردند تا تعداد بانك هاي ورشكسته آمريكا از ابتداي سال 2011 تاكنون به 84 مورد برسد.به گزارش فرانس پرس، مقامهاي بانكي آمريكا چهار بانك ديگر در ايالتهاي جورجيا، كلرادو كانزاس آتلانتا تعطيل كردند تا تعداد بانكهاي ورشكسته آمريكااز ابتداي سال 2011 تاكنون به 84 مورد برسد.
¤ مدير عامل شركت معدني و صنعتي چادرملو از افزايش ميزان توليد كنسانتره سنگ آهن در نيمه نخست امسال و حدود 25 درصد بالاتر از ظرفيت اسمي خبر داد.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) محمود نوريان تصريح كرد: تا پايان شهريور ماه سال جاري 4 ميليون و 354 هزار تن از اين محصول توليد شد در حالي كه ظرفيت اسمي چهار خط توليد كنسانتره در چادرملو براي نيمه ابتداي سال 3 ميليون و 400 هزار تن بوده است.
¤ مدير عامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت: بارش هاي تابستان امسال نسبت به 43 سال گذشته بي سابقه بود.محمد حاج رسولي ها اعلام كرد: ميزان بارش پاييزه سال آبي گذشته با مجموع 18 ميليمتر در رتبه چهل و دوم بارش پاييزه 43 سال آماري قرار گرفت.مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران، حجم بارش هاي شهريور ماه سال جاري را در 43 سال گذشته بي سابقه خواند و اظهار داشت: بيشترين بارش پاييزه در 43 سال گذشته به ميزان 9/112 ميليمتر مربوط به سال آبي 65-64 و كمترين بارش پاييزه با 4/17 ميليمتر مربوط به سال آبي 78-77 بوده است.
¤ ارزش معاملات بازار فرابورس با جابجايي 73 ميليون اوراق بهادار به 204 ميليارد ريال رسيد.به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، در معاملات ديروز، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه با جابجايي 55 ميليون و 81 هزار سهم در بازار اول و نرخ 2069 ريال، بيشترين حجم معاملات و شركت سبحان دارو در بازار اول با خريد و فروش 100 سهم و نرخ 14 هزار و 310 ريال كمترين حجم معاملات را در بازارهاي فرابورس داشتند.پتروشيمي كازرون در بازار پايه با رشد قيمت 5 درصد به نرخ 1472 ريال رسيد و بيشترين افزايش قيمت را در سيستم معاملاتي ثبت كرد. سرمايه گذاري ميراث فرهنگي نيز با كاهش 9/4 درصدي در بازار اول به نرخ 1448 ريال رسيد و بيشترين كا هش قيمت را از آن خود كرد.

 واحدهاي مسكن مهراز طريق مشاوران املاك واگذار مي شود

وزير راه و شهرسازي موضوع كارگزاري مشاوران املاك در واحدهاي مسكن مهر را تأييد كرد.
علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال ايسنا كه آيا بنا شده واگذاري واحدهاي مسكن مهر به متقاضيان به مشاوران املاك واگذار شود؟ تصريح كرد: به مشاوران املاك گفتيم كه كار كارگزاري كنند يعني مسكن را بدهيم كارهاي فروش اقساطي، اخذ دفترچه و پايان كار انجام دهند.
وي ادامه داد: ما حتماً موافقيم، هر كسي بتواند كار كارگزاري كند يعني با قيمت مشخص كارهاي واحدها را انجام دهد و آنها را واگذار كند.
وزير راه و شهرسازي با بيان اين كه در اين راستا با رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك مذاكره كرده ايم و اگر بتوانند وارد شوند حتماً استقبال مي كنيم، خاطرنشان كرد: تجربه خوبي از ورود بخش خصوصي داريم.
همچنين مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك درباره ورود مشاوران املاك به طرح مسكن مهر تصريح كرد: اعتقاد دارم هر كس بايد در حوزه تخصص خود كار كند و در هر جايي كه اين امر صورت نگيرد چرخ نقاله مي لنگد.
وي با تأكيد بر اين كه براي ورود به طرح مسكن مهر موافقت وزير راه و شهرسازي را گرفته ايم، تصريح كرد: مسكن مهر به پيشخوان مشاوران املاك مي آيد.
رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با بيان اين كه از صفر تا صد واگذاري 40 هزار واحد مسكوني طرح مسكن مهر به متقاضيان واجد شرايط توسط مشاوران املاك انجام مي شود، خاطرنشان كرد: اين امر منجر مي شود كه اطلاع رساني مناسب صورت بگيرد و واجدان شرايط از نحوه واگذاري واحدهاي مسكن مهر اطلاع پيدا كنند.
قلي خسروي در پايان امكان اجاره واحدهاي مسكن مهر و فروش آن ها پس از گذشت چندين سال را از تسهيلات در نظر گرفته شده براي طرح مسكن مهر اعلام كرد.

 بهانه تراشي صنايع لبني عليرغم افزايش 18 درصدي قيمت ها

مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور با اشاره به افزايش 18درصدي قيمت لبنيات گفت: صاحبان صنايع لبني عليرغم اين افزايش قيمت، شير توليدي كشاورزان را100 تومان زيرقيمت تمام شده مي خرند.
سعيد سلطاني سروستاني در گفت وگو با فارس در پاسخ به اينكه صنايع لبني ادعا دارند عرضه شير خام در بازار كمتر شده است، گفت: عرضه شيرخام از سوي دامداران به اندازه كافي صورت مي گيرد و عرضه و تقاضا حالت تعادل دارد.مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور افزود: چنين ادعايي از سوي صنايع لبني بهانه اي براي ارزان خريدن محصول توليدي دامداران است تا سود بيشتري ببرند.
وي افزود: درحال حاضر در هر كيلوگرم بيش از يكصد تومان كمتر از قيمت تمام شده محصول دامدار را مي خرند.
سلطاني گفت: هنوز ميانگين خريد شير از دامدار به قيمت 520 تومان نرسيده است، شايد موردي شير با چربي بالا و بارميكروبي پايين را 590 تومان هم خريده باشند اما ميانگين قيمت هنوز پايين است.
سلطاني افزود: طي چند ماه گذشته دولت 18درصد قيمت محصولات لبني را به صورت رسمي افزايش داده، اين درحالي است كه به صورت غيررسمي خيلي بالاتر از اين رقم در بازار فروخته مي شود اما شير توليدي كشاورزان نه تنها هيچ افزايش قيمتي نداشته بلكه پائين تر از قيمت مصوب از دامداران خريدار مي شود.
وي گفت: بارها به عدم افزايش قيمت شير دامدار به مسئولان وزارت بازرگاني، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعتراض كرديم، اما هيچ توجهي نشده است.
سطاني همچنين گفت: اخيرا طي نامه اي همه اين مشكلات را به مقام معظم رهبري نوشتم.سلطاني گفت: وزارت جهاد كشاورزي هم طي نامه اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار اجراي قانون بهره وري كشاورزي، عمل به قانون خريد تضميني و قيمت تضميني مصرح دراين قانون شده اما تاكنون عملياتي نشده است.سلطاني تصريح كرد: دامداران آماده اند تا طبق قيمت كارشناسي شير خود را به صنايع لبني بفروشند اما كسي نيست به فرياد آنها برسد.وي در پاسخ به اينكه صنايع لبني ادعا مي كنند شيرخام براي توليد شير خشك استفاده مي شود گفت: دراين صورت هم اين محصول در صنايع آنها مورد نياز است و قبلا هم ادعا مي كردند به دليل ممنوعيت واردات شيرخشك صنايع آنها خوابيده است.

 از امروز قيمت خودروهاي داخلي 200 هزار تومان افزايش مي يابد

قيمت فروش خودروهاي داخلي به طور ميانگين از امروز با افزايش نرخ حق بيمه شخص ثالث، 200 هزار تومان افزايش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا هفته گذشته اعلام شد كه بيمه مركزي در نامه اي به خودروسازان از افزايش قيمت حق بيمه شخص ثالث خودروها به ميزان به طور ميانگين 20هزار تومان خبر داده است.
دليل اين افزايش نيز رشد نرخ ديه كامل از 40 ميليون تومان در ماه هاي عادي به 67 ميليون و500 هزار تومان و در ماههاي حرام به 90ميليون تومان اعلام شد.
در آن زمان خودروسازان اعلام كردند كه افزايش قيمت بيمه شخص ثالث را عينا بر قيمت فروش محصولات خود اعمال خواهند كرد، اما پس از آن ابهاماتي در اين خصوص مطرح شد، مبني بر آن كه افزايش حق بيمه شخص ثالث خودروها از سال آينده اعمال خواهد شد.
اما سرانجام اين ابهام نيز برطرف شده و طبق اعلام بيمه مركزي، حق بيمه شخص ثالث خودروهايي كه قبل از ابتداي آبان صادر شده تا پايان سال جاري افزايشي نخواهد يافت، اما حق بيمه هاي صادره از ابتداي آبان ماه مشمول افزايش قيمت 200 هزار توماني خواهد شد.
طبق جديدترين اطلاعات به دست آمده، خودروسازان در نامه هايي به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرده اند كه از ابتداي آبان ماه قيمت فروش محصولاتشان به طور ميانگين 200 هزار تومان افزايش خواهد يافت كه البته اين افزايش قيمت ربطي به خودروسازان نداشته و تنها مربوط به افزايش حق بيمه شخص ثالث خودروهاست.
به اين ترتيب از امروز (اول آبان ماه) قيمت فروش تمام خودروهاي داخلي به طور متوسط 200 هزار تومان افزايش خواهد يافت.

 درصورت تصويب دولت كارمندان واجد شرايط فوق العاده ويژه دريافت مي كنند

مديركل دفتر جبران خدمات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: همه كارمندان واجد شرايط دستگاه هاي دولتي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تصويب هيئت دولت از بهمن ماه سال جاري فوق ا

 سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس خبر داد
دست هاي پنهان در واردات گوشت بيش از نياز

سخنگوي كميسيون كشاورزي گفت: دست هاي پنهاني در كار است كه از سودهاي كلان نمي گذرند و مسئولان را مجاب به واردات گوشت مي كنند كه بيش از نياز داخل است.
عيسي جعفري در گفت وگو با فارس درخصوص مشكلات دامداران پرواري گفت: با تصويب طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت به وزارت جهاد كشاورزي بخشي از مشكلات حل خواهدشد.
وي افزود: اين بحث دركميسيون كشاورزي نهايي شده و به تصويب اعضا رسيده است.
اين نماينده مجلس گفت: درحال حاضر يكي از مشكلات دركشاورزي و دامپروري، نبود مديريت واحد درتصميم گيري هاست كه عمده ترين آن بحث مجوز واردات است.
جعفري ادامه داد: با تصويب نهايي اين طرح در صحن علني اختلاف نظرها در اين زمينه رفع مي شود.
عضو كميسيون كشاورزي اظهارداشت: در كميسيون كشاورزي تحقيق و تفحص از واردات دام در حال اجراست و اميدواريم نتيجه آن منجر به حل مشكل دامداران شود.
وي افزود: دراين زمينه دست هاي پنهاني در كار است كه از سودهاي كلان نمي گذرند و مسئولان را مجاب به واردات مي كنند و واردات گوشتي كه صورت مي گيرد بيش از نياز داخل است.جعفري ادامه داد: در كشور ما هزينه توليد گوشت بالاست و دامدار توان رقابت با قيمت گوشت وارداتي را ندارد.سخنگوي كميسيون كشاورزي گفت: در واقع ما زمينه را براي واردات فراهم كرده ايم و محترمانه از توليدكننده داخلي مي خواهيم كه كنار رود.جعفري افزود: بايد فرصت بيشتري دراختيار توليدكنندگان قرار دهيم و طبق قانون بايد از آنها حمايت كنيم.
وي خاطرنشان كرد: در قانون هدفمندي يارانه ها تأكيد شده كه از دامداران حمايت شود اما دراين زمينه اقدامي نشده و يارانه اي به اين بخش اختصاص پيدا نكرده است.

 قراردادگازي ايران و عراق بزودي امضا مي شود

مديرعامل شركت ملي گاز از امضاي قرارداد صادرات گاز ايران به عراق تا 30روز آينده خبر داد.
جواد اوجي در گفتگو با مهر با اشاره به توافق نهايي جمهوري اسلامي ايران و عراق برروي جزئيات قراردادصادرات گاز طبيعي گفت: بر اين اساس در مدتي كمتر از 30روز آينده قرارداد صادرات گاز ايران به اين كشور همسايه امضا مي شود.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران با تأكيد بر اينكه هدف از امضاي اين قرارداد تأمين گاز چهار نيروگاه برق عراق است، تصريح كرد: با وجود امضاي اين قرارداد، مذاكرات براي نهايي كردن قرارداد ساخت خط لوله گاز ايران- عراق- سوريه- اروپا (خط لوله گاز اسلامي) ادامه مي يابد.
معاون وزير نفت با اعلام اينكه درحال حاضر عمليات ساخت خط لوله مشترك گاز ايران- عراق آغاز شده است، اظهار داشت: در خاك ايران بايد حدود 170كيلومتر خط لوله 42اينچي گاز به منظور انشعاب از خط لوله ششم سراسري ساخته شود.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي گاز همچنين از واگذاري ساخت خط لوله گاز در خاك عراق به يك پيمانكار ايراني خبر داد و افزود: در خاك عراق هم بايد از مرز ايران حدود 190كيلومتر خط لوله انتقال گاز ساخته شود.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه براساس فاز اول قرارداد ايران بايد روزانه تا سقف 20ميليون مترمكعب گاز طبيعي تحويل عراق بدهد، تبيين كرد: هم اكنون در خاك ايران عمليات تحصيل اراضي، مطالعات مقدماتي و تجهيز كارگاه آغاز شده است.وي با يادآوري اينكه قرار است صادرات گاز ايران به عراق تا سال 2013 ميلادي آغاز شود، بيان كرد: ايران گاز كافي براي تأمين نياز نيروگاه هاي برق عراق در اختيار دارد.

 با تلاش متخصصان داخلي كشتي غرق شده زمان جنگ از كانال خور موسي بيرون كشيده شد

نخستين كشتي غرق شده در زمان جنگ تحميلي در منطقه خليج فارس، با تلاش متخصصان داخلي به صورت كامل از كانال خور موسي در بندر امام خميني(ره) خارج شد.
به گزارش روابط عمومي شركت تايدواتر خاورميانه، كشتي «موئيرا» كه در اوايل جنگ ايران و عراق بر اثر اصابت موشك رژيم بعثي غرق شده بود، پس از ماه ها تلاش متخصصان ايراني به صورت كامل از كانال خور موسي خارج شد.
بنابراين گزارش: نيمه دوم اين كشتي 2800 تني به وزن تقريبي 1800 تن و طول 70 متر پس از حدود 5 ماه از خارج كردن نيمه اول در ارديبهشت ماه امسال، با استفاده از حدود 2 هزار تن تجهيزات شناور سازي از دل آب هاي خور موسي خارج شد.
اين در حالي است كه آب و هواي نامناسب موجب شد در بيش از 3 ماه از زمان فوق امكان انجام عمليات براي خارج سازي اين كشتي فراهم نباشد.
بنابراين گزارش: نيمه اول كشتي «موئيرا» به وزن 800 تن و طول حدود 50 متر اوايل ارديبهشت ماه سال جاري توسط شركت تايدواتر بيرون كشيده شده بود.
اين گزارش مي افزايد: با اين موفقيت و خارج سازي كامل كشتي «موئيرا» كه در بدترين نقطه كانال خور موسي از لحاظ كشتيراني قرار داشت، كانال فوق تا حدود زيادي براي كشتيراني ايمن شده است.
در همين حال براي خارج كردن بخش دوم اين كشتي غول پيكر بيش از 1500 تن عمليات لايروبي در اطراف و داخل آن انجام شد.
نيمه دوم كشتي «موئيرا» با استفاده از دو فروند يدك كش به كنار بخش اول اين كشتي در منطقه اي امن منتقل شده است.
اين كشتي در عمق 25 متري از سطح دريا قرار داشت.
براساس اين گزارش: با خارج سازي موفق كشتي «موئيرا» هم اكنون عمليات تجهيز كارگاه براي خارج سازي دو فروند كشتي غول پيكر ديگر نيز در آبراه خور موسي آغاز شده است.

 دستور وزير نفت براي تأمين سوخت زمستاني نيروگاه ها

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي از آغاز تعميرات برخي نيروگاه ها همزمان با آغاز فصل كاهش مصرف برق خبر داد و گفت: با دستور وزير نفت، سوخت زمستاني نيروگاه ها در حال تامين است.
محمد بهزاد در گفتگو با مهر از تامين سوخت زمستاني نيروگاه ها خبر داد و گفت: در اين زمينه همكاري خوبي از سوي وزارت نفت به ويژه بعد از آمدن وزير نفت صورت گرفته است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اظهار داشت: همچنين مطرح شد در جايي هم كه امكان تأمين گاز نباشد، سوخت مايع به اندازه كافي تأمين و در اختيار نيروگاه ها قرار داده شود.
بهزاد با اعلام اينكه در حال حاضر مخازن مازوت نيروگاه ها بيش از 94 درصد ظرفيت خود است، بيان داشت: همچنين وضعيت مخازن گازوئيل نيز نشان مي دهد كه حدود 90 درصد ذخيره سازي انجام شده است.
وي ادامه داد: برنامه وزارت نفت اين است كه مي خواهند سريعتر مخازن را پركنند كه قبل از آغاز فصل زمستان حداكثر سوخت مورد نياز در نيروگاه ها موجود باشد. خوشبختانه كارها با روند مناسبي در حال انجام است.
معاون وزير نيرو در ارتباط با وضعيت ذخيره برق نيز اعلام كرد: اين روزها كه پيك مصرف از 42 هزار مگاوات در تابستان به 28 و 14 هزار مگاوات كاهش يافته است، تعداد زيادي از نيروگاه ها را براي انجام تعميرات نيروگاهي از مدار خارج كرديم.
بهزاد با بيان اينكه براي تابستان آينده بايد بتوانيم تا حداكثر 31 فروردين ماه سال آينده سرويس هاي اصلي و دوره اي نيروگاه ها را انجام دهيم، گفت: علاوه بر اين، بقيه برق مازاد نيز آماده صادرات است.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از هزار و 300 مگاوات برق صادرات داريم و با تمام كشورهاي همسايه نيز تبادل برق انجام مي دهيم.

 برنامه ريزي براي جذب 14 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در صنعت پتروشيمي

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از جذب بيش از 4 ميليارد دلار سرمايه براي اجراي طرح هاي صنعت پتروشيمي خبر داد.
عبدالحسين بيات در جمع استادان برجسته دانشگاه از آغاز به كار 9 كارگروه ويژه تحقق اهداف جهاد اقتصادي در شركت ملي صنايع پتروشيمي خبر داد و افزود: كارگروه تامين منابع مالي بسيار جلوتر از بخش خصوصي براي تامين منابع مالي اين بخش حركت كرده و تاكنون توانسته است 2/2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي را جذب كند.
بيات همچنين از برنامه ريزي براي جذب 14 ميليارد دلار فاينانس خارجي خبر داد و افزود: 2 ميليارد دلار اين مبلغ در حال نهايي شدن است.مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از آغاز برنامه ريزي برنامه ششم توسعه در صنعت پتروشيمي خبر داد و تاكيد كرد: صنايع پتروشيمي در اين زمينه پيشتاز است و هيچ نهادي كار تدوين برنامه ششم را آغاز نكرده است.وي همچنين بر اهميت توسعه توانمندي داخلي تاكيد كرد و افزود: در صنعت پتروشيمي با توسعه توانمندي داخلي و ايجاد كنسرسيوم هاي متشكل از شركت هاي داخلي تا 70 درصد مجتمع هاي پتروشيمي از سوي متخصصان داخلي طراحي و اجرا مي شود.معاون وزير نفت افزود: در 46 سال گذشته با 46 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شده، بيش از 51 ميليون تن ظرفيت سازي و برنامه ريزي شده است كه در برنامه پنجم توسعه با 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد، همين ظرفيت ايجاد شود.وي تاكيد كرد: اين سرمايه گذاري جديد در بستر بخش خصوصي و با حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي انجام خواهد شد و دولت وظيفه بسترسازي و تامين زيرساخت هاي مورد نياز را به عهده خواهد داشت.بيات با بيان اين كه امروز 2 درصد توليد ناخالص ملي كشور و بيش از 44 درصد صادرات غيرنفتي و 55 درصد صادرات صنعتي كشور در اختيار صنعت پتروشيمي است، افزود: سال گذشته اين صنعت 12 ميليارد دلار درآمد ارزي براي كشور داشته است.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14