(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 26 آبان 1390- شماره 20075

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
تافته جدا بافته ! (يادداشت روز)
غريق (گفت و شنود)
ايران كانون ارتباط انقلابيون منطقه
كيهان و خوانندگان
يادداشت ميهمان
آيت الله مهدوي كني: هجمه تبليغاتي غرب عليه سپاه به دليل روحيه انقلابي اين نهاد است
نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله امامي كاشاني اقامه مي شود
سردبير روزنامه اطلاعات ياريپورتر شبكه دولتي انگليس؟! (خبر ويژه)
اروپايي ها به جاي تامين بودجه ناتو فقط مي كوشند سرپا بمانند(خبر ويژه)
هويت ديني مردم ايران عامل شكست پي درپي آمريكاست(خبر ويژه)
اوباما: خيال مي كنيد مقابله با ايران به همين سادگي است؟(خبر ويژه)تافته جدا بافته ! (يادداشت روز)

1- اوايل دهه 60 بود. «حاج مجيد» يكي از برادران پاسدار از چند روز قبل خبر داده بود كه پدرش قصد فروش اتومبيل شخصي خود را دارد و مي گفت از آنجا كه ماشين سالم و رو به راهي است و قيمت مناسبي نيز دارد، ترجيح مي دهم يكي از برادران سپاه خريدار آن باشد. آن روز يكي از همكاران سپاهي وارد اتاق محل كارمان شد و گفت كه براي خريد خودروي مورد اشاره آمده است. اما، حاج مجيد بعد از حال و احوال، لبخندي دوستانه تحويل او داد و با پوزش گفت؛ فعلاً از فروش خودرو منصرف شده است. بعد از خداحافظي و خروج برادري كه براي خريد آمده بود، نگارنده كه شاهد گفت وگوي آنها بودم با تعجب از حاج مجيد پرسيدم؛ مگر قصد فروش نداشتي؟ و پاسخ شنيدم كه مگر تلكس هاي محرمانه امروز را نديده اي؟ و سپس برگه تلكس خبري محرمانه اي را نشانم داد كه در آن آمده بود؛ از هفته آينده، بنزين سهميه بندي شده و با كوپن توزيع مي شود. حاج مجيد توضيح داد كه با سهميه بندي بنزين، قيمت خودرو به شدت كاهش مي يابد و گفت؛ اين خبر، «امانت نظام» است و به دليل مسئوليتي كه برعهده داريم در اختيار ما قرار گرفته است، بنابراين حق نداريم از اين خبر در امور شخصي خود استفاده كنيم و پرسيد؛ آيا اين خيانت در امانت نيست؟!
2- روز دوشنبه هفته جاري - 23/8/1390- 122 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رأي مثبت به يك استفساريه درباره تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوري، براي خود و تمامي مقامات داراي سمت هاي مديريت سياسي - اعم از شاغل و بازنشسته- چيزي شبيه حقوق مادام العمر قائل شدند و سابقه ناخوشايندي در كارنامه خود ثبت كردند كه فقط با لغو اين مصوبه و پوزش نمايندگان از مردم قابل پاك شدن است، اگرچه در اين صورت نيز گناه يا خطاي آنان فراموش شدني نخواهد بود.
براساس پاسخ مثبت نمايندگان ياد شده به اين استفساريه، كساني كه حداقل 2 سال در مقام هاي سياسي خدمت كرده باشند در صورتي كه از اين پست ها بركنار شده و يا كناره گيري كنند و سپس به مناصب و پست هاي پايين تري گمارده شوند كه حقوق و مزاياي آنها كمتر از 80 درصد حقوق و مزاياي پست قبلي باشد، بايد مابه التفاوت حقوق و مزاياي آنان به گونه اي پرداخت شود كه از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند. اين امتياز عجيب و غريب براي شاغلان از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون- 14/9/86- و براي بازنشستگان از تاريخ تصويب، يعني 8/7/86 قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
پست ها و مقامات مشمول اين مصوبه عبارتند از؛
الف: رؤساي سه قوه . ب: معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان. ج: وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس جمهور. د:استانداران و سفرا. هـ: معاونين وزرا.
درباره اين استفساريه و مدلول آن كه در تاريخ 8/7/86 به تصويب رسيده و متاسفانه در همان تاريخ از تاييد شوراي نگهبان نيز گذشته است، اگرچه گفتني هاي فراواني هست ولي در اين مختصر به چند نكته بسنده مي شود.
3- اين سؤال جدي و منطقي از نمايندگان رأي دهنده به استفساريه مورد اشاره در ميان است كه آنان نماينده مردم هستند و براي خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وارد مجلس شده اند و يا آن كه خداي نخواسته در قبول اين مسئوليت سوداي سود داشته و به منافع مادي و شخصي خود مي انديشيده اند؟!
لطفاً ابرو در هم نكشيد و از اين پرسش برادرانه عصباني نشويد! چرا كه پاسخ آن دشوار نيست و راي مثبت شما به استفساريه ياد شده نمي تواند از دو حالت خارج باشد. حالت اول آن كه تنها منافع شخصي و مادي خود را در نظر داشته ايد و حالت دوم اين كه؛ از درك رسالت نمايندگي و مسئوليتي كه برعهده داريد آگاه نبوده ايد! و در هر دو حالت- با عرض پوزش از بيان اين حقيقت- صلاحيت شما براي نمايندگي مردم قابل ترديد است. چرا كه مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضيلت هاي ملت» است و كار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضيلت» نيست كه جاي آن در خانه ملت باشد.
4- ممكن است گفته شود مسئولان نظام به علت مسئوليتي كه برعهده دارند، ناچار به تحمل هزينه هايي هستند كه اگر در آن جايگاه و مسئوليت نباشند نيازي به اينگونه هزينه ها نيست. در اين صورت و با پذيرش اين استدلال كه پذيرفتني نيز هست، پرسش بعدي آن است كه چرا و براساس كدام توجيه منطقي بعد از كناره گيري يا بركناري از مسئوليت نيز بايستي از 80 درصد همان حقوق و مزايا برخوردار باشند؟ مثلاً؛ فلان نماينده مجلس يا وزير يا معاون وزير يا استاندار و يا... بعد از كناره گيري از مسئوليت چه تفاوتي با بقيه مردم دارد؟ باز هم گفتني و پذيرفتني است كه برخي از مسئولان بعد از كناره گيري يا كنار رفتن از مسئوليت نيز به خاطر نوع مسئوليتي كه داشته اند بايد از برخي امكانات برخوردار باشند، كه تأمين اين گونه امكانات برعهده نظام است و قوانين و مقررات مخصوص به خود را دارد.
5- «ساده زيستي» مسئولان نظام نه فقط يك «توصيه اخلاقي» بلكه يكي از اصلي ترين شرايط لازم براي تصدي مسئوليت هاست. تا آنجا كه حضرت امام(ره)، مسئولان برخوردار از امتيازات ويژه مادي و فراتر از مردم عادي را شايسته مسئوليت نمي دانستند و اين طيف از مسئولان را در صورت تصدي مسئوليت ها، افرادي بريده از مردم و در معرض لغزش هاي بزرگ و خسارت آفرين تلقي مي فرمودند. اكنون بدون رودربايستي هاي جاري و متاسفانه ساري، بايد پرسيد؛ آيا «رفاه تضمين شده»! آنهم از بيت المال و حق مسلم مردم، مقدمه «بي دردي» نيست؟ اگر چنين است - كه در بسياري از موارد هست- آيا مصوبه ياد شده، چه استفساريه روز دوشنبه و چه مدلول آن يعني مصوبه مهرماه 86 ، مسئولان سياسي كشور و مذكور در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري را به «مرفهين بي درد» تبديل نمي كند؟!
6- مسئوليت ها، اگر «نان و آب دار» باشند، تلاش نااهلان براي دست اندازي به كانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز را در پي خواهد داشت و حال آن كه قرار اين بوده - و حكيمانه و منطقي نيز هست- كه مسئوليت هاي نظام فرصتي براي خدمت باشد و براي كساني كه در انديشه تامين منافع مادي خود هستند، جاذبه اي نداشته باشد. آيا مصوبه ياد شده - مهرماه 86- و استفساريه روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، عاشقان خدمت را به سوي مسئوليت هاي نظام جذب مي كند يا تشنگان قدرت و مكنت را؟! متاسفانه بايد گفت؛ مصوبه و استفساريه مورد اشاره، دندان طمع نااهلان را براي ورود به مسئوليت هاي سياسي تيز مي كند و از سوي ديگر، مسئولان سياسي شامل تبصره 3 ماده 71 را از درك و فهم مشكلات مردم و نيازهاي واقعي نظام دور مي كند. آيا 122 نماينده محترمي كه به استفساريه روز دوشنبه رأي مثبت داده اند، از مشاهده سختي معيشت مستضعفان و پابرهنگان و يادآوري قولي كه در تبليغات انتخاباتي به آنها داده اند، شرمگين و سرافكنده نمي شوند؟!
7- راستي امسال را رهبر فرزانه و حكيم انقلاب سال «جهاد اقتصادي» ناميده و درباره چرايي انتخاب اين نام نيز توضيح روشني ارائه فرموده اند. به يقين مقصود و منظور آقا از جهاد اقتصادي، تلاش مسئولان محترم دولتي و نمايندگان مجلس براي تامين رفاه مادام العمر خود نبوده است.
حسين شريعتمداري

 غريق (گفت و شنود)

گفت: مقامات رژيم سعودي از سازمان ملل خواسته اند كه ايران را به خاطر تلاش براي ترور سفير عربستان در واشنگتن محكوم كند.
گفتم: آخه آل سعود خودش چي هست كه سفيرش در واشنگتن باشه؟!
گفت: يك روزنامه آمريكايي خطاب به رژيم سعودي نوشته است؛ قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران نمي تواند به حاكميت رو به زوال آل سعود كمك كند.
گفتم: چه عرض كنم؟!
گفت: همين روزنامه نوشته است، سقوط حسني مبارك و بن علي و قذافي بايد براي پادشاه و شاهزادگان سعودي زنگ خطر را به صدا درآورده باشد.
گفتم: كشتي در حال غرق شدن بود و داد و فرياد مسافران به هوا بلند شده بود ولي در همان حال يكي از مسافران با عجله مشغول خوردن بود. ناخدا با تعجب از او پرسيد؛ اين چه وقت غذا خوردن است؟ و يارو گفت؛ اطباء گفته اند با شكم خالي نبايد آب خورد!

 ولايتي خبر داد
ايران كانون ارتباط انقلابيون منطقه

مشاور رهبر انقلاب در امور بين الملل برقراري ارتباط در ميان حركت هاي اسلامي منطقه را از ضرورت هاي امروز جهان اسلام دانست.
هيئت محبان اهل بيت مصر كه به كشورمان سفر كرده اند روز گذشته با دكتر علي اكبر ولايتي دبير مجمع جهاني بيداري اسلامي ديدار و گفت وگو كردند. در اين ديدار دكتر ولايتي با تشريح چگونگي تاسيس دبيرخانه مجمع جهاني بيداري اسلامي گفت: شوراي مركزي اين مجمع هفته آينده در تهران تشكيل جلسه خواهد داد تا آخرين تحولات مربوط به بيداري اسلامي را بررسي كند.
ولايتي در ديدار بيش از 20 تن از محبان اهل بيت كشور مصر كه در محل دبيرخانه مجمع بين المللي بيداري اسلامي برگزار شد، در پاسخ به سوال «صبحي محمد مجاهد عبدالحليم» خبرنگار روزنامه «يوم اليوسف» مصر در مورد موانع بيداري اسلامي و استمرار آن تاكيد كرد: بعيد مي دانم كه بيداري اسلامي متوقف شود ولي امكان دارد موانعي بر سر راه آن پيش بيايد.
وي با بيان اينكه وظيفه همه ماست تا نگذاريم موانعي بر سر راه بيداري اسلامي پيش بيايد، گفت: اگر مانعي بر سر راه بيداري اسلامي پيش آمد، بايد در جهت رفع آن تلاش كنيم و يكي از رسالت هاي تشكيل اين مجمع در تهران نيز همين نكته است.
وي مانع اول در برابر بيداري اسلامي را فقدان ارتباط دانست و افزود: مي بايستي تا ميان حركات اسلامي و مردمي كه در جهت بيداري اسلامي حركت كرده اند، ارتباط برقرار باشد و نه ارتباطات رسمي ميان دولت ها.
مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامي شناخت موانع را قدم اول در راه بيداري اسلامي توصيف كرد و اظهار داشت: شناخت موانع از طريق ارتباط حاصل خواهد شد.
دبيركل مجمع بين المللي بيداري اسلامي همچنين يكي از موانع احتمالي در برابر بيداري اسلامي را دخالت هاي بيگانگان اعلام كرد و افزود: بيگانگان براي به انحراف كشاندن مسير بيداري اسلامي تلاش مي كنند زيرا با بيداري اسلامي منافع آنها از بين خواهد رفت.
وي تصريح كرد: بيگانگان بدنبال اين هستند تا منافع نامشروع خود را حفظ كنند.
ولايتي گفت: مانع بعدي در برابر بيداري اسلامي مي تواند بازمانده هاي حكومت هاي وابسته قبلي باشد.
مشاور رهبرمعظم انقلاب اسلامي در امور بين الملل همچنين اظهار داشت: فناوري هسته اي در ايران يك دستاورد بزرگ براي مردم ايران و كل جهان اسلام بوده و بديهي است كه انتظار داشته باشيم همه كشورهاي اسلامي از اين پيشرفت ايران حمايت كنند.
وي در اين مورد تصريح كرد: كل ملت هاي اسلامي از چنين دستاوردي در ايران حمايت مي كنند و بنابراين اگر موضع گيري دولتي در جهت حمايت از ملت ها باشد، بايد از اين فعاليت هاي صلح آميز حمايت كنند و اگر دولتي مخالفت كند مشخص مي شود كه در جهت مخالف امت اسلامي عمل كرده است.
نسبت دادن دخالت ايران
در حركت هاي منطقه
درست نيست
ولايتي در پاسخ به سوال «فريد ابراهيم اسماعيل ابراهيم» مدير تحريريه روزنامه الجمهوريه و يكي ديگر از اعضاي هيات صوفيان و محبان اهل بيت مصري مبني بر اينكه ايران در پشت حركت هاي مردمي در بحرين، يمن و مصر قرار داشته، گفت: اين نسبت ها درست نيست.
وي تصريح كرد: حداقل در مصر خود شما مصري ها مي توانيد گواهي دهيد كه ايران در تحولات مصر نقشي نداشت.
دبيركل مجمع بين المللي بيداري اسلامي در مورد بحرين نيز تاكيد كرد: مورد قابل دفاعي در بحرين پيدا نمي كنيد كه تعدادي از ايرانيان در تظاهرات هاي اين كشور دستگير شده باشند.
مشاور رهبرمعظم انقلاب اسلامي در امور بين الملل افزود: چه طور چنين امري مي تواند اتفاق افتاده باشد و مرعي نباشد؟ آيا كسي يك ايراني را بين تظاهركنندگان پيدا كرده است؟
ولايتي خاطر نشان كرد: بنده به عنوان يك مقام آگاه به شما مي گويم دادن اين گونه نسبت ها به جمهوري اسلامي ايران درست نيست.
دبير كل مجمع بيداري اسلامي در پاسخ به سوال ديگر اين روزنامه نگار مصري مبني بر اينكه چرا ايران از قيام هاي مردمي در بحرين، يمن، مصر و ساير كشورها حمايت مي كرد اما در مورد سوريه از دولت اين كشور حمايت مي كند، گفت: سوريه نياز به اصلاحات دارد و اين امري است كه هم ما آن را تاييد مي كنيم و هم دولت اين كشور.
وي سوريه را حلقه اصلي مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي بعد از پيمان كمپ ديويد دانست و افزود: سوريه بعد از پيمان كمپ ديويد جبهه اي را در برابر اين پيمان تشكيل داد و تاكنون نيز بر آن فكر خود ايستادگي و مقاومت كرده است.
مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامي در امور بين الملل اظهار داشت: زماني كه رهبران فلسطيني هيچ پناهگاهي نداشتند و هيچ كدام از كشورهاي عربي حاضر به پذيرش آنها نبودند، مانند رهبران حماس و مقاومت اسلامي، سوريه به آنها پناهندگي داد و اكنون محل زندگي آقاي «خالد مشعل» و ساير رهبران فلسطيني در سوريه است.
وي با تاكيد بر اينكه سوريه در جريان جنگ 33 روزه ميان حزب الله لبنان و رژيم صهيونيستي نقشي اساسي داشت، گفت: در جنگ 22 روزه غزه نيز در حالي كه «حسني مبارك» در مصر حامي صهيونيست ها بود، سوريه از مردم فلسطين و حماس پشتيباني مي كرد.
دبير كل مجمع بين المللي بيداري اسلامي تصريح كرد: در حالي كه آمريكا، رژيم صهيونيستي، كشورهاي غربي و ناتو از حكومت هاي فاسد ساقط شده مانند حكومت «حسني مبارك» حمايت مي كردند و مخالف بيداري اسلامي بودند، در سوريه اين امر كاملا برعكس است.
ولايتي در اين رابطه افزود: آمريكا و رژيم صهيونيستي از كساني كه عليه حكومت سوريه كار مي كنند، حمايت مي كند و اگر همه اين مسائل را كنار هم بگذاريم، پاسخ به اين سوال كه چرا ايران از دولت سوريه حمايت مي كند، مشخص مي شود.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ شهادت جمعي از برادران سپاه پاسداران در حادثه تلخ اخير را به ملت شريف ايران تبريك و تسليت عرض مي كنيم و از خداي بزرگ شادي روح آن ها را مسئلت مي كنيم.
از تماس هاي متعدد به كيهان
¤ دنيا اين را بداند كه اگر رژيم اشغالگر صهيونيستي دست از پا خطا كند به حول و قوه الهي فقط 11 روز دوام خواهد آورد و در روز دوازدهم از صفحه روزگار محو خواهد شد.
عليپور- مياندوآب
¤ وقتي امير قطر براي افتتاح شهرك صهيونيستي به فلسطين اشغالي مي رود و وقتي آل سعود و آل خليفه به مردم بحرين حمله مي كنند و در خط آمريكا و اسرائيل هستند، چه انتظاري از اتحاديه عرب كه اينان در راس آن قرار گرفته اند مي رود بنابراين شايسته دولت كريمه جمهوري اسلامي نيست كه با امير قطر و عربستان كه هر دو آمريكايي- اسرائيلي هستند رئوفانه برخورد نمايد.
يك خانم هموطن
¤دولت دست نشانده قطر كه ادعاي دوستي با جمهوري اسلامي هم مي كند صحنه گردان مسائل اسرائيل و آمريكا در منطقه شده است و اكنون نيز به دنبال براندازي دولت سوريه است. از وزارت امور خارجه موكدا مي خواهيم كه در روابط با دولت قطر تجديدنظر كند.
رحيم زاده- تهران
¤ از دستگاه ديپلماسي كشورمان خواهش مي كنم كه در مقابل تحركات كشورهاي منطقه خاورميانه حضور بيشتر و فعال تر داشته باشد. انفعالي كه در ديپلماسي خارجي در سال 1390 ايجاد شده براي بنده و خيلي از مردم سؤال برانگيز و مشكوك است. آمريكا در منطقه هر غلطي كه دلش مي خواهد مي كند ولي ما هيچ حرفي نمي زنيم، حرف براي گفتن زياد داريم ولي زده نمي شود. چرا؟
عليرضا
¤ مذاكره كردن با كشورها با هدف برهم زدن آرايش دشمنان و جلوگيري از اجماع آنان كاري مثبت و في نفسه خوب است اما بايد متوجه باشيم كه راهبرد اصلي براي كشور ما، راهبردي است كه حضرت امام(ره) براي ما ترسيم كرده اند و آن راهبرد «نه شرقي و نه غربي، جمهوري اسلامي» است. ما بايد بدانيم كه 1+5 همه شان مثل همديگر هستند و بايد با اين راهبرد و پيش فرض حركت كنيم.
يك هموطن
¤ آقاي آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه به يقين بداند كه اگر ايشان به نسبت همه آن هايي كه پيرو ولايت هستند و تا پاي جان در مقابل دشمنان ايستاده اند در مقابله با مفسدين و خناس هاي وطن فروش در هر پست و مقامي از خود قاطعيت نشان دهد، دنيا و آخرتش تضمين و از سوي ديگر هيچ آسيبي به جمهوري اسلامي نخواهد رسيد.
عليمرداني
¤ از فرج الله سلحشور كارگردان كشورمان به خاطر بيانات شفاف خود از پشت پرده سينماي كشورمان و آسيب هايي كه متاسفانه دامنگير عرصه هنر شده است، كمال تشكر را دارم.
محمدزاده- اصفهان
¤ مدتي است كه ديگر در گوشه صفحه رسانه ملي مناسبت ولادت يا شهادت نام معصومين عليهم السلام درج نمي شود. بايد متذكر شد كه براي تعظيم شعائر اسلامي و گرامي داشتن مقام شامخ آن بزرگواران اين اقدام نيك فراموش نشود.
سليمان بلغار
¤ از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تقاضامندم كه در تصويب لايحه هم طرازي كاركنان وزارت بهداشت و درمان با اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كه تاثير مهمي در معيشت و انگيزه كاري آنان دارند و فوريت آن نيز در مجلس تصويب شده، تسريع به عمل آورند. اين خواسته اكثريت كاركنان وزارت بهداشت و درمان است.
علوي- بروجن
¤ قبل از هدفمند كردن يارانه ها تاكيد بر اين بود كه تمامي قيمت ها تثبيت خواهد شد ولي دقيقا ما شاهد خلاف آن هستيم. چرا؟
يك خانم بازنشسته
¤ 3 روز است كه بچه بنده در بيمارستان بهرامي بستري شده است، اما دريغ از اين كه حتي يك دكتر نظر بدهد و بگويد كه مشكل بچه ام چيست تا بنده هم تكليف خودم را بدانم. از وزير محترم بهداشت و درمان تقاضا مي كنم در انجام وظيفه خود دقت بيشتري داشته باشند. وظيفه اصلي و مهم يك وزير نظارت بر عملكردها و سامان بخشيدن به سامانه نظارتي است.
محمدايزدبخش
¤ آيا منظور از هدفمندي يارانه ها اين بود كه فقط خانواده ها مصرف خودشان را مديريت كنند، يا اين كه شهرداري و دولت هم بايد همراه با مردم و بلكه پيش روتر از آن ها در اين امر مهم كوشا باشند. منزل بنده در كنار زيرگذري است كه در حال تعمير است. در اين محل پروژكتور بسياري قوي نصب كرده اند كه 24 ساعته روشن است. آيا اين است مديريت كردن مصرف؟!
خانم خواستار
¤ قانون برگزاري كلاس ها تا ساعت 3 بعدازظهر به بهانه تعطيلي پنج شنبه ها براي يك درصدي كه امكان مسافرت آخر هفته را دارند شيرين است، نه براي بچه هاي ما كه گرسنه و خسته، توان گوش دادن به درس را ندارند. لطفا اين قانون را اصلاح بفرماييد.
خانم نصر اصفهاني
¤ پيگيري شود كه چرا دولت طلب كاري مهرماه سال هاي 86 و 87بازنشستگان آموزش و پرورش را پرداخت نمي كند.
1090---0911
¤ اعلام كرده اند وام ازدواج از 5 ميليون به 6 ميليون تومان افزايش يافته است ولي بانك ها طبق رويه قبل عمل مي كنند.
3490---0917
¤ بازپرداخت 12 ميليون تومان وام مسكن بنده طي 12 سال مبلغ 26 ميليون تومان شده است. آيا بانكداري اسلامي اين گونه بايد باشد؟
4408---0917
¤ جاده قديم آمل و بابل بسيار كم عرض و پرتردد مي باشد. در نتيجه شاهد تصادفات زياد منجر به خسارت جاني و مالي در اين جاده هستيم. نبود روشنايي و همچنين علائم راهنمايي و رانندگي در اين جاده مزيد بر علت شده است. در ضمن اضافه كنيد ترافيك دو ساعته در ورودي و خروجي پل تاريخي و باستاني محمد حسن خان واقعاً آزار دهنده است. چرا مسئولين امر به فكر شهروندان خود نيستند.
هدايتي فر
¤ تاكنون تعدادي از كاركنان سازمان آتش نشاني در حوادث گوناگون شهري در ارائه خدمات به شهروندان جان به جان آفرين تسليم و يا و مجروح شده اند ولي كار آتش نشاني جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب نمي شود. چه كسي بايد دردهاي ما را تسكين ببخشد؟
از كاركنان آتش نشاني تهران
 يادداشت ميهمان

به مناسبت سومين روز شهادت سردار سرلشگر حسن تهراني مقدم او شايسته شهادت بود
سردار محسن انصاري
خبر بسيار كوتاه و ناگوار و تلخ بود، سردار حسن مقدم در حادثه پادگان ملارد به شهادت رسيد.
او را از اوايل دهه 60 و در زمان تاسيس نيروي هوايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي شناختم.
او مردي مومن، انقلابي، صبور، متعهد ولايي و متفكر كه هميشه به اقتدار و اعتلاء جمهوري اسلامي ايران مي انديشيد و شبانه روز نمي شناخت.
او با همه مهربان و صميمي بود و هيچگاه خنده از لبانش نمي افتاد با اين همه بسيار جدي، پرتلاش و پرتحرك و پيگير ماموريتهاي بزرگي بود كه به او واگذار مي شد.
او به شدت به بي بي دو عالم فاطمه زهرا(س) ارادت مي ورزيد و زيارت عاشورا را دائما و عاشقانه زمزمه مي كرد.
او به امامت و رهبري و ولايت وفادار و سعادت دنيا و آخرت خود را در اين مسير مي دانست و ولايتمداري او نمونه و زبانزد دوستان بود.
او بنيانگذار يگاني در سپاه شد كه در دوران دفاع مقدس و بخصوص جنگ شهرها و تجاوزات هوايي و توپخانه اي و موشكي ارتش بعثي عراق به مناطق مسكوني، براي دفاع از مردم سر از پا نمي شناخت و كاري كرد كه دشمن بعثي پشيمان ازكار خويش شد.
او در يكي از سفرهاي خارجي گفته بود كه تكنولوژي ديگران را بايد بومي كنيم و به خودكفايي برسيم.
او گمنامي را دوست داشت و مايل بود هميشه گمنام بماند و با پرسنل تحت امر خود بسيار رئوف و مهربان و خاكي بود.
در بعد از مسئوليت اجرايي در نيروي هوايي سپاه، بدنبال تحقيقات، دانش، و خودكفايي و اقتدار ايران اسلامي بود و در راه اقتدار جان به جان آفرين تسليم كرد و به برادر شهيدش و كاروان بزرگ شهداي انقلاب اسلامي پيوست.
امروز اقتدار موشكي و تكنولوژيكي كشور ما مرهون تلاش هاي سه دهه اين عزيز و يارانش است. اقتداري كه دشمنان منطقه اي و بين المللي را دچار بهت و وحشت نموده است.
او نبايد در بستر آرام مي گرفت.
او شايسته شهادت بود و شهادت شايسته او،
او بايد با شهادت به ديدار معبود مي شتافت.
نحوه و زمان شهادت او بيانگر دو نكته مهم است:
اول آنكه او به عاشورا علاقمند و عاشورايي شد و دقيقا همانند سيد و سالار شهيدان كربلا به خدا پيوست.
دوم اينكه او به امامت و ولايت و رهبري امت اسلامي علاقمند و ولايي بود و در دهه ولايت و امامت به شهادت رسيد و به همراه يارانش شهداي غدير نام گرفت.
ياد و خاطره همه شهداي بزرگوار انقلاب اسلامي بخصوص ياد و خاطره سردار شهيد حسن مقدم شهيد غدير و ياران شهيدش گرامي باد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¤ قائم مقام بنيادشهيد و امور ايثارگران

 آيت الله مهدوي كني: هجمه تبليغاتي غرب عليه سپاه به دليل روحيه انقلابي اين نهاد است

رئيس مجلس خبرگان رهبري علت هجمه تبليغاتي غرب عليه سپاه پاسداران را روحيه انقلابي اين نهاد دانست.
آيت الله محمدرضا مهدوي كني درباره هجمه هاي تبليغاتي غرب عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، با اشاره به اينكه «هجمه هاي آمريكا و غرب عليه ايران و سپاه پاسداران جديد نيست»، افزود: سپاه پاسداران يك نيروي انقلابي است كه براي پاسداري از انقلاب اسلامي تشكيل شده و دشمنان كشورمان راضي به وجود اين نيرو نيستند.
آيت الله مهدوي كني به فارس گفت: داخل كشور نيز افرادي كه انقلابي نيستند با سپاه پاسداران خوب نيستند، حتي در زماني كه در كميته انقلاب اسلامي حضور داشتم اين افراد با كميته رابطه خوبي نداشتند.
رئيس مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: دشمنان به اين امر اعتقاد دارند كه ايران بايد كشوري باشد كه نيروي انقلابي نداشته و يك نيروي سازشكار داشته باشد؛ بنابراين همان طور كه امام خميني(ره) فرموده اند حفظ سپاه پاسداران لازم و واجب است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: بنده هميشه گفته ام كه دشمنان با هر نيروي انقلابي كه در حفظ انقلاب اسلامي پافشاري كند، مخالفند.

 نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله امامي كاشاني اقامه مي شود

روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران اعلام كرد: نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله امامي كاشاني اقامه خواهد شد.
در اين مراسم كه از ساعت 45/10 در دانشگاه تهران آغاز مي شود، حجت الاسلام والمسلمين تقوي، رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور، بيست و يكمين سري از سلسله مباحث «سيره علوي» را پيش از خطبه ها ايراد خواهد كرد.

 سردبير روزنامه اطلاعات ياريپورتر شبكه دولتي انگليس؟! (خبر ويژه)

فرد بازداشت شده به خاطر طرح اتهامات ضد ايراني در شبكه دولتي بي بي سي، سردبير بين الملل روزنامه اطلاعات است.
حسن فتحي پس از انفجار پادگان ملارد سپاه پاسداران به عنوان خبرنگار بي بي سي فارسي بروي آنتن زنده اين شبكه رفت به بيان ادعاهايي ضد ايراني پرداخت. به گزارش «جهان» براساس گزارش هاي منتشر شده، فتحي همكار و خبرنگار رسمي اين شبكه بوده است. برخي منابع مطلع گفته اند همكاري وي با بي بي سي حتي به روزهاي اخير محدود نمي شود.
بي بي سي فارسي در تهران دفتر ندارد و طبق اعلام مقامات قضايي همكاري با آن غيرقانوني است.
هنوز از سوي نزديكان حسن فتحي و بويژه روزنامه اطلاعات هيچ توضيحي در اين باره داده نشده است.
حسن فتحي در دوره انتشار روزنامه هاي زنجيره اي، با روزنامه هاي جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان همكاري داشته است و بعدها نيز در تعدادي از روزنامه هاي زنجيره اي و اصلاح طلب كار كرده است.
2 سال پيش هم معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد فاش كرد كه مجتبي واحدي، سردبير روزنامه اصلاح طلب آفتاب يزد، با شبكه بي بي سي فارسي و محافل دولتي انگليس ارتباط دارد و تحليل هاي خود را از اين محافل دريافت مي كند. پس از اين افشاگري واحدي ترجيح داد به جاي عذرخواهي از عملكردش، از كشور متواري شود. «جهان» در پايان نوشت: سوالي كه با اهميت به نظر مي رسد اين است كه آقاي دعايي بر چه اساسي دبيري سرويس بين الملل روزنامه تحت مديريت خود را به افرادي نظير حسن فتحي سپرده است؛ سرويسي كه قرار است نگاه ايران به موج بيداري اسلامي و توطئه هاي استكبار جهاني را اطلاع رساني و شفاف سازي كند؟ و اكنون وي چه جوابي براي افكار عمومي و بويژه مخاطبان اين روزنامه دارد؟

 اروپايي ها به جاي تامين بودجه ناتو فقط مي كوشند سرپا بمانند(خبر ويژه)

اولويت كشورهاي اروپايي از تامين بودجه ناتو به تامين نيازهاي اقتصادي خود تغيير كرده است. آنها اكنون تلاش مي كنند فقط سرپا بمانند.
صداي آمريكا اين خبر را از قول دانيل كورسكي (از مقامات سابق وزارت دفاع انگليس) منتشر كرد. VOA فارسي در گزارشي با عنوان مسئله تامين بودجه ناتو تصريح كرد: مسائل اقتصادي اروپا، سران كشورهاي اين منطقه را در مسيري قرار داده كه اكنون براي تامين بودجه برنامه هاي دفاعي نسبت به قبل با دشواري هاي بزرگتري مواجه هستند.
معضلات اقتصادي باعث شده تا ناتو، امكان بهبود قابليت هاي نظامي خود را از دست بدهد.
صداي آمريكا اضافه كرد: توانايي و قابليت ناتو اكنون به خاطر بحران اقتصادي موجود در اروپا با خطر روبروست، بخصوص كه سران اروپا تاكنون هم به سختي مي توانستند مردم خود را متقاعد كنند كه سرمايه گذاري در بخش هاي دفاعي از اولويت هاي بالا برخوردار است.
دانيل كورسكي، از مقام هاي سابق وزارت دفاع انگليس مي گويد: تجربه ليبي توفيق بزرگي در راستاي متحول شدن ناتو بود، اما بحران اقتصادي موجود در اروپا و اقداماتي كه در زمينه كاهش كسري بودجه در آمريكا صورت مي گيرد، روند اين تحول را تغيير مي دهد.
دانيل كورسكي مي گويد: ما در عصر رياضت اقتصادي زندگي مي كنيم. كشورها تا آنجا كه امكان دارد، البته بطور ناهماهنگ سعي مي كنند از بودجه دفاعي شان بزنند. ما در حال حاضر شاهد تغيير اولويت ها هستيم. چون همه كشورها در حال حاضر به جاي تقويت قابليت هايشان فقط تلاش مي كنند سرپا بمانند.

 هويت ديني مردم ايران عامل شكست پي درپي آمريكاست(خبر ويژه)

چند رسانه مهم آمريكايي اعلام كردند تهديدهاي نظامي و اقتصادي عليه برنامه هسته اي ايران، به اتحاد ملت ايران افزوده است چرا كه ايراني ها به اين برنامه به عنوان غرور ملي خود نگاه مي كنند.
روزنامه نيويورك تايمز نوشت: «صدام رئيس جمهور مخلوع عراق كه در سال 1981 به ايران حمله كرد، خيال مي كرد ايرانيان به دليل انقلابي كه پشت سر گذاشته اند آنقدر دچار تفرقه هستند كه نمي توانند واكنشي در خور توجه به اين حمله نشان دهند. اما اين تصور اشتباه بود و ايرانيان با اين تفكر كه رهبر انقلاب آيت الله خميني آن را بنيانگذاري كرده بود در مقابل دشمن مهاجم ايستادگي كردند. پس ضرورتي ندارد كه در مورد واكنش ايران به تهديد اسرائيل يا آمريكا به حمله منظور متوقف ساختن فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي توضيحات تفصيلي ارائه شود. هر اندازه كه ايران دچار اختلاف به نظر برسد باز هم زماني كه بحث حمله يك دشمن خارجي مطرح شود، مردم ايران متحد خواهند بود. اين همان نكته اي است كه لئون پانتا، وزير دفاع آمريكا به نوعي ديگر به آن اشاره كرده است. وي هشدار داده كه حمله به ايران مي تواند پيامدهاي ناخواسته اي به همراه داشته باشد كه از جمله آنها مي توان به تقويت وجهه جمهوري اسلامي، كشته شدن نيروهاي آمريكايي در عراق و افغانستان، حملات مستقيم و غير مستقيم (از طريق حزب الله) عليه اسرائيل، بسط يافتن ايدئولوژي جهادي، و تحت تأثير قرار گرفتن اقتصاد جهاني به دليل افزايش بهاي نفت اشاره كرد.
همزمان با نيويورك تايمز، شبكه تلويزيوني سي ان ان در گزارشي تصريح كرد: برنامه هسته اي با غرور ملت ايران گره خورده است. ايراني ها فناوري اتمي را حق مسلم خود مي دانند.
ويليام بيمان استاد دانشگاه مينه سوتا و كارشناس مسائل ايران به سي ان ان مي گويد: ممكن است ه اي يكي از مواردي است كه تمام مردم ايران در مورد آن اشتراكات زيادي دارند و صحبت هايشان در اين مورد يكسان است. اين يك مزيت بزرگ و عالي براي جمهوري اسلامي است. آن ها با خيال راحت مي توانند در مورد برنامه هسته اي خود با آمريكا و ديگران مبارزه كنند.
سي ان ان افزود: در ايران، مسئله هسته اي به طور عميق با عناصر بسيار قدرتمندي چون غرور ملي و همچنين تبديل ايران به پرچمدار پيشرفت هاي علمي در دنيا گره خورده است. اين مسئله فضاي اندكي را براي تأثيرگذاري فشارهاي غربي ها بر روي برنامه هسته اي ايران باقي گذاشته است.
از سوي ديگر مجله تايم در گزارش مشروحي نوشت: هر ملتي براي خود افتخاراتي دارد اما در مورد ايران اين حس افتخار خيلي عميق است. همه ايراني ها از پايين تا بالا خواستار برنامه هسته اي هستند، حتي آنان كه مخالفتي با دولت دارند نمي توانند از اعتبار و جايگاهي كه اقتدار هسته اي به ارمغان مي آورد چشم بپوشند. طبق يك نظرسنجي از ايرانيان دانشگاه مريلند آمريكا، حتي 38 درصد آنها معتقدند كه ايران بايد بمب هسته اي داشته باشد. البته آيت الله خامنه اي رهبر قدرتمند ايران سلاح كشتار جمعي را مخالف تعاليم مذهبي مي داند و منع مي كند.
تايم مي افزايد: به اعتقاد بسياري از ناظران سياسي، اظهارات آيت الله خامنه اي متين است. وقتي او از مسأله هسته اي با مردم خودش صحبت مي كند، آن را در بستر پيشرفت، فن آوري و توسعه كشور مطرح مي كند. او مي گويد «آمريكا و متحدان آن نمي خواهند ايران كشوري مستقل و از نظر علمي پيشرفته باشد.» او از تحقيقات هسته اي به عنوان «عصاره فكر و تلاش جوانان» ياد مي كند و آن را نشانه «استعداد ايرانيان» مي داند.
اين مجله آمريكايي با تأكيد بر اينكه هويت مذهبي درصدر هويت اغلب ايراني ها قرار دارد، نوشت: عقب ماندن براي ملتي با تمدن طولاني به ويژه دوران طلايي اسلام - علوم مختلف، رياضيات، پزشكي و نجوم- غير قابل قبول است. بسياري از ايراني ها مسلمانان معتقد هستند و به همراه آن 5/1 ميليارد مسلمان ديگر دنيا ممكن است حمله به تأسيسات هسته اي خود را حمله عليه اسلام تلقي كنند. براي بسياري از ايرانيان، هويت دين بر هويت ملي اولويت دارد و همين هويت اسلامي است كه دشمني و نفرت از آمريكا و اسرائيل يا هر كشوري كه بخواهد به ايران تعرض كند را تضمين مي كند.
مجله تايم در گزارش ديگري نوشت: بسياري از تحليلگران سياست خارجي آمريكا از جمله زيبگنيو برژينسكي مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا بر اين عقيده اند كه سياست چماق و هويج اوباما در مقابل به شكست انجاميده است. روايت معماي ايران اين گونه است كه اقدام نظامي مشكل هسته اي را حل نمي كند و بلكه خطر توليد خطرناك تر آن را در بر دارد. هيچ تحريمي هم براي تغيير محاسبات ايران كافي نيست. ايران همچنان به روند متراكم ساختن زيرساختهاي هسته اي اش ادامه خواهد داد بدون آنكه رژيم بازرسي آژانس را تعطيل كند وانگهي ايران در مقابل تعرض و تهديد، دست به تلافي خواهد زد و مثلاً عرضه جهاني نفت را به خطر مي اندازد كه اين پديده حامل معضلات جدي اقتصادي براي غرب است.

 اوباما: خيال مي كنيد مقابله با ايران به همين سادگي است؟(خبر ويژه)

رئيس جمهور آمريكا در برابر فشار تبليغاتي جمهوري خواهان كه مدعي اند مسئله ايران به سادگي قابل حل است اما اوباما از پس اين كار برنمي آيد، جمهوري خواهان را متهم به سياسي كاري و ناداني كرد.
باراك اوباما در حاشيه نشست آسيا- پاسيفيك و در گفت وگو با خبرنگاران هر چند كه گفت ما هيچ گزينه اي را در مقابل ايران از روي ميز برنداشته ايم اما به مواضع جمهوري خواهان حمله كرد.
رئيس جمهور آمريكا هر چند حاضر نشد تا درباره انتقاد نامزدهاي حزب جمهوريخواه براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا، بويژه ميت رامني، فرماندار سابق ماساچوست، از او درباره سياست دولت اش در قبال ايران صريحاً اظهار نظر كند اما گفت: آيا موضوع ايران موضوع ساده اي است؟ نه، هيچ كسي اين ادعا را ندارد، اين يا سياسي كاري است يا آنها نمي دانند درباره چه چيزي صحبت مي كنند.»
مت رامني از نامزدهاي جمهوري خواه در مناظره انتخاباتي خود تصريح كرده بود اگر اوباما دوباره انتخاب شود، ايران به سلاح هسته اي مسلح خواهد شد و بايد با اقدام نظامي كار را تمام كرد.
گفتني است روزنامه گاردين اخيراً ايران را بزرگ ترين چالش سياست خارجي دولت اوباما توصيف كرده بود. گنده گويي جمهوري خواهان عليه ايران و فشار به دموكرات ها در حالي است كه تيم نومحافظه كار بوش در 8 سال صدارت خود با وجود همه هياهوها نتوانست اقدام مهاركننده اي عليه ايران انجام دهد. ايران غني سازي را در زمان دولت بوش از سر گرفت و بوش در 3 سال رياست خود نتوانست اقدام مؤثري عليه ايران انجام دهد.
هر چند باراك اوباما در كنفرانس خبري خود مدعي شده بود تحريم ها عليه ايران به شدت گزنده بوده اما سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه تصريح كرد: تحريم ها عليه ايران تأثيرگذار نيست. به گزارش ريانووستي لاوروف گفته است: روسيه معتقد است مسئله هسته اي ايران بايد از راه ديپلماتيك حل شود. تهديد به برقراري تحريم ها و حملات هوايي صرفاً باعث دور شدن از امكان حل مسئله شده و حل مسئله را دور مي سازد.
لاوروف اضافه كرد: تل آويو براي انزواي ايران يا رويارويي با آن، آينده اي ندارد.
وي گفت:با وجود اينكه در مورد مطالعات نظامي فرضي، هيچ امري كشف نشده ولي مدير كل آژانس ناگهان در آخرين گزارش خود تصميم مي گيرد وقايعي را كه 8 سال قبل عنوان شده بود به عنوان اثبات كننده موجوديت برنامه نظامي معرفي كند و شما مي بينيد حالا در اسرائيل، اروپا و ايالات متحده در اين مورد براساس مطلقاً توخالي چه غوغايي مي شود.يعني من ممكن مي دانم كه اين عمليات كارگرداني شده باشد و اين ممكن است وسيله اي براي دامن زدن به هيجانات افكار عمومي و تدارك زمينه براي اعمال مجازاتهاي يكجانبه جديد باشد.
در همين حال آسوشيتدپرس، به نقل از لاوروف نوشت: گزارش اخير آژانس درباره ايران چيز تازه اي ندارد و مدركي براي اثبات نظامي بودن برنامه هسته اي ايران نيست.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14