(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 17 اسفند 1390- شماره 20162

معرفي 10 كشور بدهكار جهان
دلايل اقتصاددان آمريكايي براي شكست سياست تحريم نفت ايرانمعرفي 10 كشور بدهكار جهان

پايگاه خبري وال استريت با معرفي 10 كشور بدهكار دنيا اعلام كرد: ژاپن در رتبه نخست از اين نظرقرار گرفته و آمريكا و انگليس نيز به ترتيب رتبه هاي 7 و 10 را به خود اختصاص داده اند.
1- ژاپن: نسبت بدهي هاي اين كشور به توليد ناخالص داخلي، 1/233 درصد است كه بالاترين ميزان بدهي در بين كشورهاي توسعه يافته به شمار مي رود. اما عليرغم بدهي سنگين اين كشور، دولت ژاپن تاكنون توانسته وضعيت را مديريت و به سرنوشت كشورهايي همچون يونان و پرتغال گرفتار نشود. اصلي ترين عامل ثبات اقتصادي ژاپن را شايد بتوان نرخ پايين بيكاري در اين كشور دانست. 2- يونان: اين كشور به نماد كشورهاي بحران زده تبديل شده است. در سال 2010، بدهي يونان به حدود 143 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد. سال گذشته، برآوردهاي موسسه موديز ميزان بدهي هاي يونان را به 163 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش داد. يونان براي فرار از ورشكستگي به دومين بسته كمك اقتصادي كه ارزش آن به 130 ميليارد يورو مي رسد، چشم دوخته است. 3- ايتاليا: بدهي هاي عمومي قابل توجه دولت ايتاليا، در اثر پيشرفت كند اقتصادي اين كشور افزايش يافته است. در سال 2010، رشد توليد ناخالص داخلي ايتاليا عدد ناچيز 3/1 درصد بود. البته اين ميزان رشد، پس از دو سال كاهش پياپي توليد ناخالص داخلي ايتاليا به دست آمد. در دسامبر 2011، دولت ايتاليا بسته رياضتي جديدي را براي كاهش هزينه ها به مورد اجرا گذاشت كه فشار مضاعفي را بر شهروندان ايتاليايي تحميل كرد. موسسه موديز هفته گذشته رتبه اعتباري ايتاليا را از آ2 به آ3 كاهش داد. 4- ايرلند: اين كشور قبلا يكي از سالم ترين اقتصادهاي اتحاديه اروپا را در اختيار داشت. در اوايل دهه 2000، ايرلند كمترين نرخ بيكاري را در بين كشورهاي توسعه يافته صنعتي دارا بود. در آن زمان، توليد ناخالص داخلي اسمي ايرلند، به طور متوسط سالانه حدود 10 درصد رشد را نشان مي داد. اما با آغاز بحران اقتصادي، اقتصاد ايرلند به شدت رو به افول گذاشت. از سال 2001 تاكنون، بدهي هاي دولت ايرلند بيش از 500 درصد افزايش يافته است. براساس برآوردهاي موسسه موديز بدهي هاي عمومي دولت ايرلند حدود 224 ميليارد دلار است كه بيش از توليد ناخالص داخلي 216 ميليارد دلاري اين كشور است. موسسه موديز رتبه ب آ1 را براي ايرلند در نظر گرفته است. 5- پرتغال: پرتغال بيش از بسياري از كشورها از بحران اقتصادي آسيب ديده است. بخشي از اين تاثير پذيري را مي تواند ناشي از سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور دانست. در سال 2011، پرتغال، يك بسته كمكي 104 ميليارد يورويي از اتحاديه اروپا و صندوق بين الملل پول دريافت كرد. دولت پرتغال در حال حاضر تلاش مي كند تا كسري بودجه خود را از 8/9 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2010، به 5/4 درصد در سال 2012 و به 3 درصد سقف اتحاديه اروپا در سال 2013 برساند. موسسه موديز هفته گذشته رتبه اعتباري بلژيك را به ب آ3 تنزل داد. 6- بلژيك: نسبت بدهي بلژيك به توليد ناخالص اين كشور در سال 1993، حدود 135 درصد بوده، اما در سال 2007 به 84 درصد كاهش يافت. تنها در عرض 4 سال، اين نسبت مجددا به 95 درصد افزايش يافت. در دسامبر 2011، مؤسسه موديز، رتبه بلژيك را از 2آ1 به 2آ3 تنزل داد. 7.آمريكا: بدهي دولت آمريكا در سال 2001 حدود 6/45 درصد كل توليد ناخالص داخلي اين كشور برآورد شده بود. در سال 2011، پس از يك دهه سياست هاي پرهزينه اين كشور، ميزان بدهي اين كشور به 5/85 درصد توليد ناخالص داخلي اش رسيد. در سال 2005، بدهي دولت آمريكا 6 تريليون و 400 ميليارد دلار بود. در حالي كه در سال 2011، ميزان بدهي آمريكا دو برابر شده و به 12 تريليون و 800 ميليارد دلار رسيده است. در حالي كه مؤسسه موديز، رتبه اعتباري آمريكا را در 3آ حفظ كرده است، آگوست سال گذشته، مؤسسه استاندارد اندپور رتبه اعتباري آمريكا را به 2آ+ تنزل داد. 8.فرانسه: اين كشور، با توليد ناخالص داخلي 2 تريليون و 760 ميليارد دلاري، سومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا به شمار مي رود. در ماه ژانويه، مؤسسه استاندارد اندپور رتبه اعتباري فرانسه را از 3آ به 2آ+ كاهش داد. اين كاهش رتبه اعتباري، ضربه سنگيني به دولت فرانسه بود كه ادعا مي كرد ميزان ثبات اقتصادي خود را در حد انگليس حفظ كرده است. مؤسسه موديز رتبه اعتباري فرانسه را همچنان در 3آ حفظ كرده است، اما چشم انداز اقتصادي اين كشور را به منفي تغيير داده است. 9.آلمان: آلمان نيز همچنان رتبه اعتباري 3آ خود را حفظ كرده است. به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين اقتصاد اتحاديه اروپا، آلمان بيشترين منافع را در حفظ پايداري اقتصادي خود و ساير كشورهاي حوزه يورو دارد. در سال 2010، زماني كه يونان گرفتار بحران بدهي شد، صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا مجبور به اختصاص بسته كمك 45 ميليارد يورويي به اين كشور شدند. بخش قابل توجهي از اين كمك توسط آلمان پرداخت شد. نرخ بيكاري در اين كشور 5/5 درصد است كه يكي از پايين ترين نرخ هاي بيكاري در اروپا محسوب مي شود. اما عليرغم اقتصاد قدرتمند اين كشور، براساس آمار مؤسسه موديز، آلمان با 8/81 درصد، يكي از 10 كشور مقروض نسبت به سرانه توليد ناخالص داخلي در بين كشورهاي توسعه يافته است. .10انگليس: هر چند كه انگليس يكي از 10 كشور مقروض جهان نسبت به سرانه توليد ناخالصي داخلي در بين كشورهاي توسعه يافته به شمار مي رود، اما تاكنون توانسته اقتصاد خود را پايدار نگه دارد. انگليس عضو حوزه يورو نيست و بانك مركزي مستقل خود را دارد. مستقل بودن انگليس به اين كشور كمك كرده تا همچون ساير كشورهاي عضو يورو، درگير بحران بدهي نشود. سود اوراق قرضه دولتي پايين باقي مانده است. همچنين انگليس توانسته رتبه اعتباري 3آ را حفظ نمايد.
منبع: فارس

 دلايل اقتصاددان آمريكايي براي شكست سياست تحريم نفت ايران

يك كارشناس آمريكايي در مقاله اي با برشمردن 10 دليل شكست سياست تحريم نفتي ايران تاكيد كرد اين سياست قيمت بنزين در آمريكا را افزايش داده و براي اوباما مشكل ايجاد كرده است.
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس جان كول در مقاله اي در پايگاه اينترنتي اويل پرايس به تشريح دلايل مقاومت ايران در برابر تحريم هاي آمريكا و اروپا پرداخته و ضمن بيان اين دلايل، نقش لابي صهيونيستي در پيگيري اين تحريم ها را نيز متذكر شده است.
وي اگرچه به عنوان يك آمريكايي تحريم ها عليه ايران را به ضرر آمريكا مي داند و براي جلوگيري از اين ضررها با سياست هاي دولت آمريكا مخالفت مي كند اما پرداختن او به مسائلي مانند عدم توانايي عربستان براي افزايش توليد، افزايش تقاضاي آسيا براي نفت و نقش صهيونيست ها در اعمال تحريم ها از جمله نكات قابل توجه اين نوشته است. متن يادداشت كول را به اتفاق مرور كنيم:
نومحافظه كاران به ما اطمينان داده بودند و قرار نبود موضوع اين گونه پيش برود. قرار بود با تحريم هاي آمريكا ايران به سرعت از پا بيفتد. اما دو ناو جنگي ايران به راحتي از كانال سوئز عبور كردند تا در بندر تارتوس سوريه لنگر بيندازند. رژيم سابق مصر و حكومت مبارك هرگز اجازه چنين چيزي را نمي داد اما بهار عربي دولتي را در مصر به قدرت رسانده است كه تمايل دارد استقلال خود از واشنگتن را به نمايش بگذارد.
نفت برنت به 136 دلار در هر بشكه رسيده است بالاترين قيمت در 9ماه گذشته و ركوردي جالب توجه، آن هم در شرايطي كه بحران هايي مانند جنگ ليبي بازار را تحت تاثير قرار نداد. دليل اصلي اين بود كه بازارها از اخبار قطع صادرات ايران به انگليس و فرانسه بيمناك هستند. (نفت ايران تنها 1درصد از واردات انگليس و 4درصد از واردات فرانسه را تشكيل مي دهد.)
اروپايي ها فروشنده هاي جديدي را پيدا خواهند كرد يا اينكه با استفاده از واسطه هايي نفت ايران را به دست خواهند آورد، پس خبر قطع صادرات چندان محلي از اعراب ندارد اما به هر حال مبادله گران بازار بسيار حساس هستند. برنامه تحريم هاي نفتي اي كه توسط اسرائيل و لابي صهيونيستي در آمريكا، بر دولت آمريكا تحميل شده است، قرار بود موجب افزايش زياد قيمت نشود. اما در واقع، نه تنها قيمت را افزايش داده است بلكه صهيونيست ها به دليل مطرح كردن موضوع جنگ اين افزايش را تشديد كرده اند.
در حالي كه قيمت هاي فوريه ركوردي تاريخي را براي اين زمان از سال ثبت كرده است و پيش بيني مي شود قيمت بنزين آمريكا در تابستان امسال 5 دلار در هر گالن باشد، ايران هنوز آرامش خود را حفظ كرده است. اما به هر حال اقتصاد شكننده آمريكا و اروپا از افزايش هزينه هاي حمل و نقل آسيب خواهد ديد. (امريكا احتمالا با كاهش سفرهاي تابستاني و گردشگري داخلي مواجه خواهد شد.) همان جمهوري خواهاني كه از اوباما به خاطر اينكه با ايران به شدت برخورد نكرده است، انتقاد مي كنند. به دليل افزايش قيمت سوخت، در حال برنامه ريزي براي به راه انداختن كمپيني بر ضد اوباما هستند. اين در حالي است كه آنها نقش تحريم ايران و تنش هاي آمريكا با اين كشور در افزايش قيمتها را ناديده مي گيرند. دوست ندارم اين جمله را تكرار كنم اما من قبلا تذكر داده بودم.»
چه چيزي باعث مي شود ايران بتواند با مجموعه تحريم هاي ظالمانه و سخت گيرانه آمريكايي، اسراييلي، اروپايي مقابله كند؟
1- تحريمهاي مالي آمريكا و اتحاديه اروپايي به گونه اي برنامه ريزي شده بود كه درآمد ايران از نفت را از طريق افزايش هزينه هاي بيمه و مبادله مالي 10 تا 15 درصد كاهش دهد، اما قدرت نمايي ايران مثلا در مانور تنگه هرمز، در كنار اظهارات جنگ افروزانه آمريكا و اسراييل منجر به افزايش 10 تا 15درصدي قيمت نفت در بازارهايي كه نگران تنشها هستند، شده است. اين يعني از منظر ايران اثرات منفي تحريمها به وسيله اثرات مديريت مطرح شدن بحث جنگ با ايران خنثي شده است.
2- برنامه تحريمها عليه ايران كه مورد حمايت دو روشنفكر لابي صهيونيستي مارك دوبوويتز و روئل مارك (تحليلگر سابقCIA) است، در محاسبات خود به شدت دچار خطا و اشتباه شده است، چرا كه احتمال اختلال در عرضه (سودان و سوريه) و افزايش شديد تقاضا (هند، ژاپن، كره جنوبي، چين) را درنظر نگرفته است. (جان كمپ در مقاله خود اين موضوع را به صورتي منطقي توضيح داده است).
3- عربستان نتوانست آن طور كه براي متحدان آمريكايي و اروپايي اش لاف افزايش توليد را زده بود، توليد نفت را به سرعت زياد كند، ذخاير عربستان سالانه 3% كاهش مي يابد و اين موضوعي است كه از نظر اكثر تحليلگران مغفول مانده است.
4- سودان جنوبي به دليل منازعه با سودان بر سر دزدي مقداري از نفت، ناگهان صادرات نفت از خارطوم را متوقف كرد. اين اقدام 350 هزار بشكه نفت را در روز از بازار خارج كرد.
5- همچنين وقايع سوريه توليد 400 هزار بشكه نفت در روز را متوقف كرده است و مشكلاتي هم در نيجريه ايجاد شده است. بنابراين علاوه بر اينكه عربستان نتوانست 2 ميليون بشكه نفت در روز به بازار جهاني اضافه كند، مقدار اندك افزايش توليد اين كشور هم با كاهش توليد در مناطق ديگر دنيا جبران شد.
6- هند برخلاف ميل دولت آمريكا، بر خريد نفت از ايران و مبادله با اين كشور تأكيد كرده است. اما من تعجب مي كنم كه نيكولاس برنز چگونه به اين نتيجه رسيده است كه هند با توجه به فشردگي بازار نفت و افزايش تقاضاي آسيا، مي تواند بدون نفت ايران به برنامه هاي اقتصادي خود ادامه دهد. ازسوي ديگر، اطمينان از اينكه مصرف كننده هاي هندي نفت يارانه اي در اختيار خواهند داشت، يك موضوع انتخاباتي و مهم در هند است.
7- كره جنوبي و ژاپن معتقدند كه نمي توانند واردات نفت از ايران را با ديگر عرضه كنندگان نفت جايگزين كنند و به همين دليل مؤدبانه به واشنگتن و محافظه كاران گفته اند در قضيه تحريم نفت ايران «كاري به كار ما نداشته باشيد و به كار خودتان برسيد.»
8- همچنين تركيه در برابر فشار آمريكا براي خريد نفت از عربستان به جاي ايران، مقاومت مي كند. برخي تحليلگران معتقدند عربستان نمي تواند توليد 8/11 ميليون بشكه اي خود را حفظ كند و اگر توليد عربستان كاهش يابد، تركيه در شش ماه تا يك سال آينده براي قراردادهاي جديد آن هم در فضايي با رقابت شديدتر، به زحمت خواهد افتاد.
9- ايران و چين بر سر قراردادي كه به موجب آن واردات چين از ايران افزايش مي يابد، به توافق رسيدند. چين در برابر تلاشهاي آمريكا براي كشاندن اين كشور در زمره همراهان تحريم ايران، كاملا غيرقابل نفوذ بوده است.
10- ايران هنوز مورد حمايت همسايگانش است. همسايگاني كه به كمك ايران نياز دارند. عراق به شدت به مبادلات ايران وابسته است. همچنين در يك نشست سه جانبه بين ايران، افغانستان و پاكستان، رئيس جمهور پاكستان آصف علي زرداري تأكيد كرد فشارهاي بيروني اثري بر روابط خوب تهران و اسلام آباد ندارد. پاكستان به بحران انرژي دچار شده است و متقاضي سوخت و برق از ايران است. بنابراين اساساً متحدان آمريكا، افغانستان و پاكستان هيچ توجهي به تلاشهاي آمريكا براي ملحق كردن آنها به حلقه تحريم ايران ندارند. در واقع آنها مخالف اين موضوع هستند كه اين سه كشور به دنبال ايجاد يك بلوك منطقه اي هستند كه شايد شامل چين هم بشود.
آخرين برنامه احمقانه نومحافظه كاران، يعني اشغال عراق، تاكنون1 تريليون دلار هزينه براي آمريكايي ها داشته است و 5000 سرباز را به كشتن داده است. بازي اي كه اكنون با ايران شروع شده است دست كم سه برابر شكست ما در عراق هزينه خواهدداشت. از نمايندگان كنگره خود مطالبه كنيد و انگشت اتهام را به سوي متهم اصلي يعني آيپك ببريد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14