(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 10 شهريور 1388- شماره 19451
 

بختيار آقا خان و جبهه ملي

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir
بختيار آقا خان و جبهه ملي

بختيار، آقاخان - 1
خيلي محرمانه
وزيركار: آقاخان بختيار
تاريخ و محل تولد: 1911، اصفهان
تحصيلات: تحصيلات ابتدايي در اصفهان
تحصيلات متوسطه در تهران
كالج آمريكايي در تهران
علوم اقتصادي و بانكداري در دانشگاه لندن
سوابق شغلي: 1946 مدير شركت حمل و نقل تجاري (TRATICO).
49 - 1947 نماينده مجلس دورأ پانزدهم از شهركرد.
ژوئيه 1951 به رياست بانك كشاورزي منصوب شد.
اوت 1952 استعفا از بانك كشاورزي.
پاييز 1952 ترك ايران به مقصد انگلستان.
بهار 1953 بازگشت به ايران.
اكتبر 1953 آوريل 1957 توسط دولت به رئيس و مديرعامل هيئت مديرأ بانك رهني ايران منصوب شد.
آوريل 1957 وزير كار، كابينه اقبال.
زبان: فارسي، انگليسي (عالي).
اطلاعات شخصي: خانواده و دوستان: بختيار پسر غلامحسين خان بختيار (سردار محتشم) است كه دوبار در زمان قاجاريه وزير جنگ بوده است و قوياً با انگلستان مخالف است. او خان بختياري است كه چهار همسر، ده پسر و تعدادي دختر (اطلاعي در دست نيست) دارد. يكي از برادران آقاخان يعني مجيد ، يكي از دوستان خانوادأ سلطنتي است. برادر ديگر وي، جمشيد منشي ملكه است. سومي، حميد ، كه در انگلستان تحصيل كرده است، زماني فرماندار چهارمحال بود و در حال حاضر نماينده اهواز در مجلس نوزدهم است. حميد همبازي مهدي باتمانقليچ، برادر تيمسار باتمانقليچ، در تأتر سلطنتي است و همچنين در سازمان ROOTES در تهران و شركت ايران - غرب دست دارد. برادر چهارم، يحيي خا ن همچنين در انگلستان تحصيل كرده و دوست آمريكائيان است و اوقات خود را در دهات متعلق به خود مي گذارند و اظهار مي دارد كه آنجا خواهد ماند تا وضعيت آنها را بهبود بخشد. برادر پنجم، سعيد، نيز در دهات بختياري باقي مانده است. يكي از دوستان و پسر عموهاي اين خانواده، علي اصغر خان بختياري است. آقاخان نيز پسر عموي ثانوي ملكه است.
شخصيت و وضعيت ظاهري: آقاخان، قد بلند، باريك، خوشرو و با موهاي كمرنگ و چشمان آبي است، كه به عنوان فردي جنتلمن در سطح بالا با قابليت قابل توجه توصيف شده است. او آرام صحبت مي كند و رفتار انگليسي دارد. آقاخان بيماري چشم دارد و چندين بار براي معالجه به سوئيس رفته است. او ورزشكار است و به خوبي تنيس بازي مي كند. معمولاً همبازي تنيس وي شاه، عموي ملكه، خانم باقر پيرنيا، همسر معاون وزير دارايي و قهرمان سابق تنيس خانم هاي ايران، هستند.
ملاحظات:
بختيار با وجودي كه عضو مجلس پانزدهم بوده است، به علت بيماري از شركت در مجلس شانزدهم خودداري نمود. به هر حال، براي مجلس هفدهم فعاليت نمود، ولي موفق نشد.
دليل آن ممكن است عدم محبوبيت وي نزد جبهأ ملي باشد. او در كل طرفدار غرب و بالاخص طرفدار انگلستان مي باشد. براساس يك گزارش موثق، كمي پس از انتصاب وي به وزارت كار، او كارمندان وزارتخانه را جمع كرده و اظهار داشته است به علت اينكه درگير مديريت عاملي بانك رهني است، در روز فقط دو يا سه ساعت در وزارتخانه خواهد بود و كارها را به معاونين وزير واگذار نموده است.
پايان بخش خيلي محرمانه منبع: كاركنان سفارت
بختيار، آقاخان - 2
آقاخان بختيار
خيلي محرمانه
بختيار، وزير كار، داراي دو فرزند است، دختر وي كه 21 سال دارد اخيراً از انگلستان بازگشته است. او تحصيلات متوسطه را در يك دبيرستان كوچك در جنوب انگلستان گذراند و در لندن تحصيلات كالج را به پايان رساند. پسر وي كه 25 سال دارد اخيراً براي ادامه تحصيل به انگلستان اعزام شده است. همسر بختيار با قدي حدود 5 فوت و 8 اينچ و موهاي مشكي، تقريباً چاق است. او (همسر بختيار) ادعا مي كند دوستان آمريكايي بسياري دارد از جمله كي براكن كه در كوچ ايل شركت نموده است و باب پارك كه در حال حاضر در لندن است. او همچنين مي گويد عموزاده اي در ايالات متحده دارد و هر چند تاكنون به آمريكا نرفته است، به زودي مي خواهد به آنجا برود. او نسبت به شوهرش كه كاملاً به انگليسي مسلط است، كمتر انگليسي مي داند. اخيراً مأمور گزارش نويسي در مورد مسائل كار و كارگري در سفارت سعي كرد بختيار را در دفترش در بانك رهني ملاقات نمايد. حدود 20 دقيقه وي را معطل كردند و سپس در يك زمان از قبل تعيين شده به سردي با وي ملاقات شد. از سوي ديگر همكار وي در سفارت انگليس، بختيار را دو تا سه بار در هفته ملاقات مي كند و اظهار مي دارد كه با وي خيلي دوست است. در مذاكراتش با مسئولين اين سفارت، مأمور گزارش نويسي در مورد امور كار و كارگري در سفارت انگليس، READ، اين ذهنيت را ايجاد كرده است كه بختيار بالاخص طرفدار آمريكا نيست. يك شب وقتي مقام گزارش كننده به شوخي به افول بختيار، عموزادأ آقاخان، گفت او (زن) فكر نمي كند آقاخان آمريكائيان را دوست داشته باشد، افول كه اخيراً از ايالات متحده بازگشته و يك شهروند آمريكايي است، متعجب شد. چندين هفته بعد، در كلوپ تهران - افول بختيار به مقام گزارش كننده نزديك شد و گفت: او اظهارات وي (زن) را در مورد آقاخان به خاطر مي آورد و بلافاصله پس از ديدن عموزادأ خود به او گفته است اكنون كه او يك شهروند امريكايي است حتماً او ديگر علاقه اي به ديدن پسر عمومي خود ندارد. بنا به اظهار افول، آقاخان پاسخ داد كه هميشه از ديدن عموزادأ خود خوشحال مي شود، هر چند اكنون او يك شهروند آمريكايي شده است. افول آنگاه به مسئول گزارش كننده گفته است كه آقاخان در آن شب در كلوپ تهران حضور دارد. كمي بعد از آن آقاخان، هر چند بوضوح مريض به نظر مي رسيد، و همسرش حدود 20 دقيقه با مسئول گزارش كننده ملاقات نمودند. به نظر مي رسد همأ اين ماجرا براي اثبات اين بوده كه مسئول گزارش كننده مطمئن شود كه او واقعاً آمريكائيان را دوست دارد.
آقاخان بختيار، وزير كار - آقاخان بختيار فرزند سردار محتشم در سال 1921 در اصفهان متولد شد. او در اصفهان مدرسه ابتدايي را گذراند و در كالج اصفهان و سپس در كالج تهران تحصيلات خود را به پايان رساند. در سال 1309 به لندن رفت تا در كمبريج علوم اقتصاد را تحصيل نمايد. در 1315 به تهران مراجعت نمود. ابتدا او در بانك ملي و سپس د ربانك رهني مشغول شد. در بانك رهني ابتدا وي بازرس بود و سپس به رياست ادارأ اعتبارات درآمد و در مجلس پانزدهم به عنوان نماينده شهركرد انتخاب شد. در مدت دولت دكتر مصدق، او مدير بانك كشاورزي شد و به علت حادثه اي كه براي چشمانش رخ داد، استعفا كرد و مدير بانك رهني شد و به مدت سه سال در اين سمت ماند، و در كابينه فعلي به عنوان وزير كار منصوب گرديد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14