(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 15 شهريور 1388- شماره 19455
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
سخن گفتن را از خداوند بياموزيم
روزنامه تايمز: پيشنهاد ايران به 1+5 امكان تحريم ها را از بين برد
بازتاب جهاني رأي قاطع مجلس به كابينه دهم
دريادار سياري: چهارمين ناو گروه به خليج عدن اعزام مي شود
سرلشكر صفوي: برخي كانديداها در حق نظام و ملت ايران ظلم كردند
نماينده قوه قضائيه در هيأت نظارت بر مطبوعات:هيأت منصفه جديد مطبوعات مهر ماه انتخاب مي شود
انتصاب فرمانده جديد اماكن عمومي ناجا
در جشنواره شهيد رجايي حسين طلا فرماندار نمونه استان تهران شدسخن گفتن را از خداوند بياموزيم

موضوعاتي كه براي همه ما لازم است، اين كه در تمام موارد چه در گفتارمان، چه در رفتارمان، چه در نوشتارمان، چه در سخنراني هاي عمومي مان، چه در نمازهاي جماعت و جمعه مان، چه در مطبوعاتمان چه در رسانه هايمان بيان نوراني قرآن را رعايت بكنيم.
در قرآن كريم فرمود: قصه ديگران خيلي از شما دور نيست! بعضي از اقوام را كه حالا بالصراحه نام نمي برم، در قرآن كريم فرمود: ما اينها را در اثر انحراف از تقوا زير و رو كرديم، بعد فرمود: و ما هم منكم ببعيد(1). از شما دور نيست؛ كج روي، كج آيدت، تهديد قرآن اين است كه شما را مي برد، يك عده ديگر را مي آورد! اينچنين نيست كه اگر كسي خواست خداي ناكرده از راه خلاف به مقصد برسد، خداي غيور صبر كند. همه ما مواظب باشيم حرفي كه خداي ناكرده مطابق با شريعت نيست، نزنيم. اما اينكه خداي ناكرده بخواهيم از اين مسير فاصله بگيريم، براندازي اين عده و بردن اين چند ميليون و آوردن چند ميليون براي خدا سخت نيست! فرمود: ان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا امثالكم(2). فرمود: شهداء براي من خون دادند، به شما چه؟! امام براي من به زندان رفت، به تو چه؟! من دين خودم را به دست شماها حفظ نمي كنم؛ شما را مي برم در زباله دان تاريخ، يك عده آدم هاي مؤمن را مي آورم. به ما اين را فرمود.
در قرآن هم به ما فرمود: قل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزع بينهم(3) پيامبر من! به اين بندگانم بگو مواظب زبانشان، قلمشان، گفتارشان، نوشتارشان باشند.
جامعيت آخوند خراساني
مگر علماي نجف به قداست و علميت آنها هنوز كسي آمده؟! اين آخوند خراساني الان تقريبا يك قرن است كه تمام اين حوزه هاي اصولي را قبضه كرده. غالب شاگردان آنها هم مرجع ممتاز جهاني بودند؛ اگر آسيدابوالحسن بود، مرجع جهاني بود. اگر حاج آقا حسين قمي بود، مرجع جهاني بود؛ آخرينش آقاي بروجردي بود كه مرجع جهاني بود و ما ديديم. همه را آن آخوند خراساني تربيت كرده! امروز رائج شده، مي گويند: مرجع جهان تشيع؛ اما اينها از در و ديوار قم كه بگذري، خبري نيست!! ولي براي مرحوم آسيدابوالحسن، غرب و شرق فدائي بودند؛ براي مرحوم آقاي بروجردي، غرب و شرق فدائي بودند؛ همه اينها را آخوند خراساني تربيت كرده. نه قداست آنها امروز هست، نه علميت آنها! مشروطه در آن زمان پيش آمد. ما بايد مواظب زبانمان، قلممان، رفتارمان و گفتارمان باشيم.
تأسي به سيره و سنت پاك الهي
اين سونامي، اول كه سونامي نيست! اول يك نسيم است؛ اين از دورترين منطقه اقيانوس آرام شروع مي شود، يك نسيم خنك هم هست. اما قدري كه جلوتر آمد، تندتر مي شود. يك كمي كه شديدتر شد، يك باد تند مي شود. يك كمي كه شديدتر آمد، ابرها را جابجا مي كند. يك قدري كه جابجا شد، ابرها را تلقيح مي كند؛ بعد كم كم آن طوفان را به بار مي آورد؛ يا زمين را مي شكافد، مي شود زمين لرزه؛ يا آن صاعقه ها را به بار مي آورد! حرف بد همين است. فرمود: مواظب گفتارتان باشيد. فرمود: به بندگان من بگو: يقول التي هي احسن.
فرمود: من خداي شمايم، با شما چه طور حرف مي زنم؟ شما هم مثل من ياد بگيريد، با يكديگر هم همين جور حرف بزنيد. الله نزل احسن الحديث(4) من بهترين ادبيات را انتخاب كردم، با شما دارم حرف مي زنم. من شما را تكريم مي كنم، تجليل مي كنم، حتي آن بدهاي شما را هم يا ايهاالذين آمنوا مي گويم، پرده دري نمي كنم، اسرار را فاش نمي كنم.
پرده پوشي الهي از اسرار و گناهان امت
حتي نزد رسول اكرم(ص)
در نهج الفصاحه وجود مبارك پيامبر، اين روايت هست. به قدري اين روايت تازگي دارد كه ادباي ما يك سطر آن را شرح داده اند. شيخ فريدالدين عطار كه قبل از مولوي است، اين يك جمله را گرفته، در منطق الطير شرح كرده. وجود مبارك پيامبر به خدا عرض مي كند: خدايا! من علاقه مندم كه مسئوليت حساب امتم را به من بدهي كه در قيامت من كه رهبر اين امتم در اثر گناهان امتم پيش ديگران خجل نشوم و امت من هم پيش ديگران خجل نشوند؛ اين خواسته پيغمبر بود. ذات اقدس اله به او فرمود: خير! حساب امت تو با من است كه اگر گناه كردند، پيش تو هم خجل نشوند؛ اين دين است!!
خدا با ما چه جور حرف مي زند؟ الله نزل احسن الحديث، به ما هم فرمود: همانطوري كه من با شما با بهترين ادبيات سخن مي گويم؛ شما هم در خطبه هايتان، در خطابه هايتان، در بيان و بنان تان، د رموضع گيري هايتان محترمانه حرف بزنيد يا قبول، يا نكول! قل لعبادي يقول التي هي احسن. در قرآن فرمود: ]فلان قوم[ما منكم ببعيد. يعني خيلي از شما فاصله ندارد، ممكن است خداي ناكرده شما هم به آن وضع آلوده بشويد.
بخشي از سخنراني آيت الله جوادي آملي (مدظله العالي) در خطبه دوم نماز جمعه قم 15/3/1388
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اشاره به هود/ 89 (2) محمد/ 38 (3) اسراء/ 53 (4) زمر/23
خوان حكمت در ماه مبارك رمضان هر روز منتشر مي شود.

 روزنامه تايمز: پيشنهاد ايران به 1+5 امكان تحريم ها را از بين برد

روزنامه تايمز پيشنهاد ايران به گروه كشورهاي 1+5 را موجب از بين رفتن امكان اعمال تحريم ها از سوي شوراي امنيت بر عليه ايران دانست.
اين روزنامه انگليسي با اشاره به نشست اخير 1+5 در فرانكفورت آلمان براي بررسي آخرين تحولات مربوط به برنامه هسته اي كشورمان و خبر ارايه بسته پيشنهادي ايران به پنج عضو دايم شوراي امنيت به اضافه آلمان نوشت: از آنجا كه هنوز مفاد اين بسته جديد ايران مشخص نيست، حدس و گمان هايي درباره آن وجود دارد و برخي معتقدند كه ايران اين خبر را فقط با هدف از ميان بردن امكان تحريم هاي بيشتر عليه تهران منتشر كرده، اما با اين وجود چين و روسيه با خوشبيني به بسته جديد تهران نگاه مي كنند.
براساس اين گزارش، چين منافعي در اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران ندارد. روسيه نيز در اين مورد مردد است.
ازسوي ديگر، «فرانكو فراتيني» وزير امور خارجه ايتاليا با اعلام اعتراف اتحاديه اروپا به ناكارآمدي تحريم ايران گفت: وزيران امور خارجه 27 كشور اتحاديه اروپا تحريم هاي جديد عليه تهران را نابهنگام و ناكارآمد مي دانند.
به گزارش منابع خبري ايتاليا، فراتيني كه براي شركت در اجلاس غيررسمي دو روزه وزيران خارجه اتحاديه اروپا در استكهلم پايتخت سوئد بسر مي برد در مورد نتيجه نخستين روز اين اجلاس افزود: وزيران امور خارجه 27 كشور عضو اتحاديه اروپا روز گذشته در نخستين روز اجلاس به اين نتيجه رسيدند كه بايد همچنان براي ادامه گفت وگو با ايران تلاش كرد و پيشنهاد مذاكره با تهران را تا حد ممكن زنده نگه داشت.
همچنين وزير خارجه سوئد كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد تصريح كرد كه اين اتحاديه براي گفت وگو با ايران در موضوع هسته اي آماده است.

 بازتاب جهاني رأي قاطع مجلس به كابينه دهم

راي اعتماد بالاي مجلس شوراي اسلامي به دولت دهم بازتاب وسيعي در رسانه ها و محافل سياسي خارجي داشت.
خبرگزاري رويترز در اين رابطه از تهران گزارش داد كه موقعيت رئيس جمهور ايران با راي اعتماد بالا به كابينه دهم تقويت شد.
در اين گزارش آمده است: پارلمان ايران روز پنجشنبه با تاييد صلاحيت بيشتر وزيران پيشنهادي محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري كشور، موقعيت اين رئيس جمهوري را كه در حال رسيدگي به برنامه هسته اي تهران است، تقويت كرد.
رويترز با تكرار ادعاهاي واهي رژيم صهيونيستي درباره سردار احمد وحيدي افزود: مجلس شوراي اسلامي علاوه بر تصويب صلاحيت نخستين وزير زن در جمهوري اسلامي، فردي را كه در آرژانتين به خاطر مسئله حمله به يك مركز يهوديان در سال 1994ميلادي تحت تعقيب است، به عنوان وزير دفاع منصوب كرد. پس از اعلام تعداد 227 راي موافق به وحيدي كه بيشترين راي موافق دريافتي در مقايسه با ساير وزرا بود، قانون گذاران ايران فرياد «مرگ بر اسرائيل» را سر دادند.
اين خبرگزاري غربي كه ظاهراً از راي بالاي وحيدي عصباني شده در ادامه مي افزايد: راي اعتماد به وحيدي انتقاد يك دادستان آرژانتيني فعال در تحقيقات مربوط به بمب گذاري سال 1994 را به دنبال داشت. «البرتو نيسمن» گفت كه وحيدي از مصونيت ديپلماتيك برخوردار شده است و اين امر تلاش ها را براي محاكمه او در آرژانتين پيچيده مي كند.»
نيسمن ادامه داد: «اين امر يك سيلي به صورت سيستم قضايي آرژانتين است.»
رويترز در ادامه از قول «باقرمعين» كه او را از تحليلگران مسائل ايران در لندن خواند گفت: «احمدي نژاد كابينه اي دارد كه كار مي كند و هم اكنون مي تواند هر آنچه را كه مايل است، عملي سازد.»
رويترز افزود: تمامي نامزدهاي برجسته پيشنهادي احمدي نژاد براي تصدي وزارتخانه هايي همچون اطلاعات، كشور، نفت، اقتصاد و امورخارجه، موفق به اخذ راي اعتماد از مجلس شدند كه اين امر اهميت زيادي نيز براي رئيس جمهوري داشت.
همچنين شبكه خبري الجزيره نيز با اشاره به اخذ راي بالاي وزراي دولت دهم از مجلس نتيجه گرفت اكنون دولت ايران مي تواند به پشتوانه راي اعتماد پارلمان وارد مذاكره هسته اي با غرب شود.
به گزارش ايرنا، اين شبكه خبري پنجشنبه شب طي گزارشي افزود: بنظر مي رسد همسويي قابل توجه مجلس ايران با دولت ناشي از تلاش مشترك آنها براي نشان دادن وحدت در برابر فشار خارجي باشد.
اين شبكه اخذ راي اعتماد بالا توسط وزير پيشنهادي دفاع را نشانه عزم مجلس براي نشان دادن يكپارچگي سياسي ايرانيان در برابر فشارهاي غرب دانست و تاكيد كرد با اين راي اعتماد اكنون دولت محمود احمدي نژاد مي تواند با موضعي محكم وارد مذاكرات هسته اي پيش رو با غرب شود و براي گرفتن امتياز چانه زني كند.
روسيه: آماده همكاري فعال
با دولت جديد ايران هستيم
«آندره نستيرينكو» سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه هم اعلام كرد: كرملين آماده است فعالانه با دولت جديد ايران براي توسعه مناسبات و روابط مسكو و تهران همكاري كند.
سخنگوي وزارت خارجه روسيه در مصاحبه اختصاصي با ايرنا در مسكو همچنين گفت: روسيه براي همكاري با دولت جديد ايران كه بر مبناي قانوني شكل گرفته آماده بوده و به راي اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تاييد تصميم رئيس جمهوري ايران در معرفي وزراي پيشنهادي احترام مي گذارد و علاقه مند به تقويت و گسترش همكاري هاي دوجانبه ميان دو كشور است.
نستيرينكو افزود: احمدي نژاد در انتخابات ايران به پيروزي دست يافت و در مقام رياست جمهوري از اختيارات قانوني در ابعاد كامل برخوردار است و حق دارد از آن استفاده كند و روسيه نيز آماده است فعالانه با دولت جديد ايران همكاري كند.
مقام وزارت امور خارجه روسيه با تاكيد بر مواضع كشورش در قبال برنامه هسته اي ايران و اينكه استفاده از زبان زور و تهديد غيرسازنده و ناكارآمد است، گفت: مسكو باكاربرد سياست فشار و تحريم عليه ايران مخالف است و همواره استفاده از راهكارهاي سياسي، انجام گفت و گو و مذاكرات را بهترين جايگزين حل مسئله هسته اي ايران مي داند و از اين موضع خود در گروه 1+5 دفاع كرده است. سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه گفت: معتقدم زبان زور و فشار به حل مسئله هسته اي ايران كمكي نمي كند، بلكه به تشديد اوضاع و پيچيده تر شدن موضوع منجر مي شود.
نستيرينكو گفت: در آستانه اجلاس اعضاي گروه 1+5 در فرانكفورت آلمان، هيئت هايي تلاش كردند مباحث نشست را به موضوع تشديد تحريم ها عليه ايران بكشانند اما روسيه با اين برنامه مخالفت و تلاش كرد تا مواضع و ديدگاه ها در اجلاس آلمان يكسان و هماهنگ باشد و پيشنهاد شد راه آغاز مذاكرات با ايران از سر گرفته شود.

 دريادار سياري: چهارمين ناو گروه به خليج عدن اعزام مي شود

فرمانده نيروي دريايي ارتش از آمادگي كامل اين نيرو براي اعزام چهارمين ناو گروه خود براي حفاظت از منافع نظام به خليج عدن و درياهاي باز خبر داد.
امير دريادار حبيب الله سياري در مراسم استقبال از دومين ناوگري اعزامي ارتش جمهوري اسلامي به آب هاي آزاد و خليج عدن در جمع خبرنگاران گفت: خليج عدن داراي موقعيتي است كه در شرق به اقيانوس هند و از جنوب به سومالي و از شمال به يمن مربوط است و چون اهميت بالايي از نظر آبراه تجاري در دنيا دارد و سالانه بيش از 65 هزار كشتي تجاري و نفت كش از اين محل عبور مي كنند ارتش جمهوري اسلامي بنا به دستور فرماندهي معظم كل قوا براي حفاظت از منافع نظام جمهوري اسلامي در اين آبراه حضور مقتدرانه خود را داشته است.
وي با تاكيد بر اين كه در بحث مبادلات تجاري اين آبراه جزء مهمترين گذرگاه هاي جهان محسوب مي شود و حفظ امنيت در اين منطقه از درجه بالايي از لحاظ اقتصاد جهاني برخوردار است افزود: براي ما مهم اين است كه دنيا از زماني كه با پديده شوم دزدي دريايي در اين منطقه مواجه شد حضور ناوهاي ايراني با اقتدار، امنيت نفت كش ها و كشتي هاي تجاري ايراني و ديگر كشورها را تامين كند.
امير سياري با اشاره به اين كه در حال حاضر نيروهاي نظامي 30 كشور در اين آبراه مهم حضور دارند تاكيد كرد: نيروي دريايي ارتش به ماموريت خود در آينده براي حضور در آب هاي آزاد و مناطق دريايي باز ادامه خواهد داد و آمادگي دارد در آينده اي نزديك چهارمين ناوگروه خود را براي برقراري امنيت كشتي هاي تجاري ايران و ديگر كشورها به اين منطقه اعزام كند.
وي با اشاره به اعزام ناوشكن قهرمان دفاع مقدس سبلان به عنوان سومين ناوگروه نظامي كه طي روزهاي گذشته به اين منطقه اعزام شده است افزود: اين ناوشكن كه در طول جنگ تحميلي مورد اصابت موشك هاي كشورهاي استكبارجهاني قرار گرفته بود بازسازي و بهينه سازي شده است كه اين نشان دهنده اقتدار نيروي دريايي در زمينه پيشرفت در مسايل نظامي درياها مي باشد و آنهايي كه فكر مي كردند پس از پيروزي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي توان بازسازي خود را ندارد هم اكنون شاهد هستند كه اين ناو قهرمان با قدرت تر از گذشته براي انجام ماموريت به اين سواحل فرستاده مي شود.
دومين ناوگروه ارتش جمهوري اسلامي ايران پس از بازگشت از ماموريت خود در آب هاي آزاد و خليج عدن صبح ديروز مورد استقبال امير دريادار حبيب الله سياري فرمانده نيروي دريايي ارتش و جمعي از پرسنل و فرماندهان اين نيرو در منطقه سوم دريايي چابهار قرار گرفت.
اين ناوگروه متشكل از ناو لجستيك بندرعباس و ناوشكن شهيد دريابان نقدي طي ماموريت 64 روزه خود در آب هاي آزاد خصوصاً منطقه خليج عدن ضمن كمك به برقرار امنيت در اين منطقه از 10 ها فروند كشتي تجاري و نفتكش متعلق به كشورمان و ديگر كشورها در مقابل حملات احتمالي دزدان دريايي حمايت كردند.
سياري با تاكيد بر اينكه نيروي دريايي ارتش در هر كجا و هر مكان كه لازم باشد به انجام ماموريت خواهد پرداخت. حضور در كنار 30 كشور جهان در منطقه خليج عدن را يك افتخار در جهت حفظ اقتدار جمهوري اسلامي ايران دانست.
سياري گفت: دشمن هيچ گاه فكر نمي كرد نيروي دريايي ما بتواند در چنين مناطقي حاضر شود اما در سال گذشته نيز شاهد بوديم كه همين ناو بندرعباس به تنهايي و بدون پهلوگيري در هيچ بندري، به جنوب سريلانكا رفت و برگشت و اين از افتخارات جمهوري اسلامي ايران است.
وي با اشاره به اهميت برقراري امنيت درخطوط تجاري ايران در آب هاي آزاد و به خصوص در خليج عدن اظهار داشت: اين خليج و ادامه آن تا تنگه باب المندب، درياي سرخ و درياي مديترانه، يكي از بزرگترين و با اهميت ترين معابر كشتيراني، تجاري و نفتكش است و بيش از 40 درصد گاز قاره آسيا نيز از آنجا صادر مي شود.

 سرلشكر صفوي: برخي كانديداها در حق نظام و ملت ايران ظلم كردند

دستيار و مشاور عالي فرمانده كل قوا در امور نيروهاي مسلح تاكيد كرد برخي كانديداها و جريان هاي سياسي در انتخابات اخير در حق ملت و نظام ظلم كردند.
سرلشكر پاسدار دكتر سيديحيي رحيم صفوي فرمانده سابق سپاه پاسداران كه اكنون علاوه بر تدريس در دانشگاه و فعاليت هاي پژوهشي در مقام دستيار و مشاور عالي فرمانده كل قوا در امور نيروهاي مسلح انجام وظيفه مي كند، در گفت وگويي مشروح ديدگاه هاي خود را درباره تحولات بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري، تحولات منطقه، تهديدات آمريكا و نيز آينده خاورميانه بيان كرد.
وي در پاسخ به اولين سوال به تشريح ماهيت انقلاب مخملي پرداخت و اظهار داشت: درخصوص تهديدات نرم بايد بگويم كه ما ابتدا بايد اين تهديد را به خوبي بشناسيم چرا كه تهديد نرم يك طيف وسيعي از تحركات سياسي و رسانه اي تا فرهنگ سازي و القاي ادبيات را در بر دارد. تهديد نرم يعني ديگران را ترغيب كنيم همان چيزهايي را بخواهند كه ما مي خواهيم، بطور مثال آن چيزي كه غربي ها مي خواهند.
صفوي ادامه داد: در نتيجه مي توان گفت انقلاب مخملي نياز به كار و آموزش دارد چرا كه با آموزش تهديد نرم مي توان سلايق ملت ها و فكر و انديشه آنها را تغيير داد. آمريكايي ها و انگليسي ها به اين نتيجه رسيده اند كه تنها با تهديدات نرم مي توانند تغييرات و فشارهاي لازم را به دولت هاي مستقل وارد كنند.
وي همچنين خاطر نشان كرد: امروز ما در جمهوري اسلامي ايران بايد منابع قدرت نرم يعني فرهنگ سازي، ارزشهاي سياسي و سياست خارجي دشمنان وابزارها و شيوه هاي اين تهديد را به خوبي بشناسيم و براي مقابله با آن ترفند و برنامه داشته باشيم. ما امروز بايد شبكه هاي ماهواره اي خود را گسترش داده و اعتماد ملي مردم را به رسانه هاي ملي جذب كنيم.
سرلشكر صفوي در ادامه و در پاسخ به سوالي مبني بر ارزيابي عملكرد كانديداها بعد از انتخابات اخير ابراز داشت: بعد از سخنان حكيمانه و روشنگرانه مقام معظم رهبري در خطبه هاي نمازجمعه كه فصل الخطاب مسائل اخير بود، مردم ما انتظار داشتند كه همه گروههاي سياسي و شخصيت هاي سياسي و كانديداها اگر اعتراضي هم دارند در چارچوب قانون اساسي حركت كنند وليكن متاسفانه برخي از كانديداها نه تنها نتوانستند گروههاي سياسي خودشان را مديريت كنند بلكه اين گروههاي سياسي بودند كه با تحليل غلط آن كانديداها را مديريت مي كردند و بيانيه ها و رفتارهاي قانون شكن و ايجاد اغتشاش و ناامني را باعث شدند. اين افراد در حق نظام و ملت ايران ظلم كردند.
فرمانده سابق سپاه پاسداران افزود: هر حكومتي در دنيا با قانون شكنان و كساني كه مخل امنيت و آسايش كشور مي شوند و در جهت خواست دشمنان آن كشور و حكومت حركت مي كنند مطابق ضوابط قانوني و حقوقي برخورد مي كند. و در پاسخ به سوال شما عرض مي كنم برخي از علائم و دستور العمل هاي انقلاب مخملي كه در كتابهاي نوشته شده در اتفاقات بعد از انتخابات توسط قانون شكنان آگاهانه يا نا آگاهانه ظهور و بروز كرد. و شبكه هاي رسانه اي دشمنان انقلاب و نظام و مسئولان سياسي كشورها از اين اغتشاشات رسماً حمايت كردند.
اين ها همه علائم خطري بود كه براي منافع ملي و مصالح نظام جمهوري اسلامي كه برخي از كانديداها درست تشخيص ندادند، به نظر مي رسد كه آنها سقوط سياسي كردند و اعتبار و وجهات سياسي گذشته خود را پيش مردم از دست دادند.
ايران قدرت اول منطقه
باقي مي ماند
سرلشكرصفوي در بخش ديگري از اين گفت وگو به تحليل مسائل منطقه اي پرداخت و در پاسخ به اين سوال كه دليل اين ميزان خريد تسليحات نظامي از سوي كشورهاي حاشيه خليج فارس از آمريكا چيست خاطر نشان كرد: آمريكايي ها بعد از مسائل عراق، لبنان و فلسطين به دنبال اجراي پروژه ايران هراسي در ذهن برخي سران كشورهاي عربي منطقه هستند و در 2 سال گذشته به طوري كه به دنبال القاي اين موضوع بود كه اسرائيل براي آنها خطر نيست بلكه اين ايران است كه امنيت آنها را به خطر خواهد انداخت.
موضوع ايران هراسي باعث شده است تا آمريكايي ها ميلياردها دلار از طريق كارخانجات توليد سلاح، سرمايه داران و صاحبان صنايع نظامي بدست آورند و با طرح اين مسئله (ايران هراسي) به افغانستان، عراق، عربستان، كويت و امارات سلاح بفروشند و پول كلاني را به دست آورند.
وي همچنين در رابطه با ميزان توانايي ايران در مقابله با تهديدات نظامي احتمالي اسرائيل اظهار داشت: ايران يك قدرت بزرگ سياسي، فرهنگي و نظامي در خاورميانه است به طوري كه نيروهاي مسلح ايران از اقتدار و قدرت لازم براي دفاع از منافع ملي برخوردارند. دولت جديد اسرائيل كه از تركيب تندروهاي راست تشكيل شده، يك دولت ائتلافي است و مشكلات داخلي و خارجي فراواني دارد.
شرايط رژيم صهيونيستي امروز به گونه اي است كه از طرف آمريكا تحت فشار قرار دارد به طوري كه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در تلاش است تا طرح خود را مبتني بر دو دولت فلسطيني و اسرائيلي در فلسطين به انجام رساند.
سرلشكر صفوي ادامه داد: در حال حاضر نيز اسرائيلي ها مانورهاي زيادي را انجام مي دهند كه اين امر بيانگر اين موضوع است كه دولت جديد به دنبال آن است تا شكست 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه را جبران كند، و از سوي ديگر براي اينكه نشان دهد اسرائيل با ثبات است دست به رايزني هايي با برخي مقامات كشورها از جمله آمريكا، روسيه، برخي كشورهاي اروپايي زده است كه همگي اينها مي تواند نشان از تحركاتي سياسي و احتمالا نظامي در سطح منطقه باشد.
وي افزود: از نظر نظامي تحليل بنده اين است كه اسرائيل تا آخر امسال احتمالا به دنبال فتنه اي در منطقه است تا بتواند شكست هاي خود را در جنگ عليه لبنان و غزه جبران كند، حال مي تواند اين فتنه ها در سمت نوار غزه، لبنان و يا حتي ايران باشد. البته بايد گفت كه نيروهاي مسلح ايران عليرغم اقتدار كامل، خطر اسرائيل را دست كم نمي گيرند اما چنانچه آنها دچار اشتباه بشوند قدرت برخورد ايران براي آنها غير قابل تصور و بسيارشكننده خواهد بود.

 نماينده قوه قضائيه در هيأت نظارت بر مطبوعات:هيأت منصفه جديد مطبوعات مهر ماه انتخاب مي شود

نماينده رئيس قوه قضائيه در هيأت نظارت بر مطبوعات گفت: هيأت منصفه جديد مطبوعات مهرماه انتخاب مي شود.
ناصر سراج در گفت وگو با ايسنا ضمن بيان اين مطلب اظهار كرد: اقداماتي در راستاي تعيين هيأت منصفه جديد و آغاز به كار آن صورت گرفته است و اعضاي جديد مهرماه كار خود را شروع خواهند كرد.
وي افزود: طبق قانون مطبوعات دوره فعاليت هيأت منصفه مطبوعات 2 ساله است و با توجه به اين كه اين فرصت مهرماه به پايان مي رسد، اقداماتي در راستاي تعيين هيأت جديد و آغاز به كار آن صورت گرفته است و اعضاي جديد مهرماه كار خود را شروع خواهند كرد.
گفتني است براساس قانون مطبوعات، انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود: هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيأت منصفه در تهران به دعوت رئيس قوه قضائيه يا نماينده ايشان و با حضور ايشان يا نماينده وي و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس شوراي اسلامي شهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت نماينده رئيس قوه قضائيه و با حضور وي و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.

 انتصاب فرمانده جديد اماكن عمومي ناجا

سرهنگ عباس ميرائي طي حكمي به سمت فرمانده پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا منصوب شد.
به گزارش فارس، با پيشنهاد فرمانده پليس امنيت عمومي ناجا و موافقت فرمانده نيروي انتظامي، سرهنگ پاسدار عباس ميرائي از تاريخ 29 مرداد سال جاري به سمت رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا منصوب شده است.
سرهنگ عباس ميرائي از اوايل ارديبهشت ماه امسال به جاي سرتيپ محمدعلي نجفي به سمت سرپرست پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا منصوب شده بود.

 در جشنواره شهيد رجايي حسين طلا فرماندار نمونه استان تهران شد

فرمانداري تهران، عنوان فرمانداري نمونه استان را در دوازدهمين يادواره شهيد رجايي به خود اختصاص داد.
در يادواره شهيد رجايي استان تهران كه صبح روز گذشته با حضور استاندار تهران، معاونين و مديران كل ستادي استانداري، فرمانداران، روساي سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي، فرماندهان نيروهاي انتظامي و نظامي و نمايندگان مردم استان تهران در مجلس شوراي اسلامي در سالن اجتماعات وزارت كار برگزار شد از حسين طلا، فرماندار تهران به عنوان فرماندار نمونه تقدير شد.
يادواره شهيد رجايي هر ساله و در راستاي برنامه هاي توسعه و تحول اداري و با هدف ايجاد فضاي رقابتي از طريق معرفي الگوهاي برتر سازماندهي با هدف ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان و شهرستان هاي استان تهران برگزار مي شود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14