(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 7 آبان 1388- شماره 19498
 

ضرورت بررسي معضل تبليغات منفي آنفلوانزاي خوكي طبل توخالي ويروس A در رسانه ها- بخش پايانيضرورت بررسي معضل تبليغات منفي آنفلوانزاي خوكي طبل توخالي ويروس A در رسانه ها- بخش پاياني

پريسا جلالي
آنفلوآنزاي خوكي به آساني ذهن تمامي مردم جهان را به خود درگير كرده است. رعب و وحشت حاصل از اين ويروس آنچنان به يكباره افكار عمومي را مشغول كرده كه فرصتي براي تحليل ريشه اي آن و حتي چگونگي برخورد با اين بيماري نوظهور قرن اخير باقي نگذاشته است.
در اين ميان نكته قابل تامل اين است كه بسياري از كارشناسان و صاحب نظران مسايل پزشكي معتقدند آنفلوآنزاي خوكي آن چيزي نيست كه در تبليغات بزرگنمايي و نسبت به خطر آن هشدار داده مي شود و در واقع يك موضوع انحرافي است كه توسط دستگاه هاي رسانه اي سخن پراكني غرب در جهان مطرح شده و هدف نهايي آن ايجاد وحشت در بين مردم جهان سوم مي باشد.
از طرفي هم آمريكا با طرح اين موضع به دنبال انحراف افكار عمومي كشورهاي جهان درباره فجايع اقتصادي و مسايل داخلي آمريكاست تا شايد بتواند از اين رهگذر سرپوشي بر بحران هاي داخلي خود بگذارد.
بحران آنفلوآنزاي خوكي يا بحران اجتماعي آمريكا؟
كارشناسان اجتماعي و اقتصاددانان جهاني اعلام كردند بحران اقتصادي موجود در آمريكا در حال تبديل شدن به يك بحران اجتماعي است.
ژوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد سال 2001 يكي از اين افراد است كه تاكيد مي كند بحران اقتصادي آمريكا در حال تبديل شدن به يك بحران اجتماعي است و در همين راستا احتمال سرايت آن به ديگر كشورها نيز وجود دارد.
علاوه بر اين، واشنگتن پست نيز در گزارشات خود اعلام كرده كه تعداد خانواده هاي فقير در آمريكا طي سالهاي اخير سير صعودي داشته و حدود 30درصد افزايش داشته است.
با توجه به اين مساله كه آمريكا در وضعيت اقتصادي بسيار بحراني به سر مي برد، انتظار مي رود در ماه هاي آينده بر تعداد فقيران اين كشور افزوده شود. آمارها نشان مي دهد كه طي سالهاي اخير به دليل شرايط نامساعد اقتصادي در ميان شهروندان آمريكايي متوسط تعداد فارغ التحصيلان دبيرستاني از 70درصد به 50درصد تقليل يافته است.
مسائلي نظير عدم توفيق در مالكيت خانه و نگراني ها از سقوط سهام در بازار بورس اوضاع روحي و رواني آمريكايي ها را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داده است و حتي به عقيده برخي روانشناسان اين اوضاع نابسامان روحي كه در چهره تك تك مردم آمريكا قابل مشاهده است به مراتب وخيم تر از حالت آمريكايي ها پس از وقوع حادثه يازدهم سپتامبر است.
سي ان ان نيز در همين زمينه زبان به اعتراف گشود و اعلام كرد ظرف سال هاي 1972تا 1991 كه اقتصاد آمريكا شاهد دوران ركود بود، آمار خودكشي تنها به ميزان 2درصد رشد يافته بود ولي اكنون اين آمارها به طرز بسيار وحشتناكي افزايش يافته است.
روزنامه «لس آنجلس تايمز» نيز نوشت: روانشناسان هشدار دادند، وخامت اوضاع اقتصادي آمريكا و آثار زيانبار آن بر زندگي شهروندان آمريكايي آمار خودكشي و افسردگي را در ميان مردم اين كشور به مرز خطرناك رسانده است.
بنابر گزارش «هرالد تريبيون» بررسي هاي صورت گرفته از سوي موسسه تحقيقات روانشناسي آمريكا نشان مي دهد كه از هر 10نفر مردم اين كشور تعداد 9 نفر وضع رو به افول اقتصاد كشورشان را مهم ترين عامل نگراني در زندگي خود مي دانند.
بحران هاي موجود و نگراني مردم آمريكا از شرايط بغرنج اقتصادي و اجتماعي به دلمشغولي دولتمردان آمريكايي مبدل شده و آنها را در جستجوي راهي براي فرار از اين بحران ترغيب مي كند.
به ادعاي برخي كارشناسان، بزرگنمايي آنفلوآنزاي خوكي مانند همان روندي كه حادثه يازدهم سپتامبر و يا ويروس سارس در جهان تعقيب كرد، نوعي ترفند براي انحراف افكار عمومي مردم آمريكا همچنين افكار جهاني از بحران هاي رايج در اين كشور قلمداد مي شود.
دانش ترجمه اي در علوم پزشكي را دريابيد
دانش ترجمه اي پزشكان علاوه بر منابع ترجمه اي علوم انساني از ديگر مشكلات جامعه علمي كشور است كه در برخي موارد مي تواند مشكلات زيادي به بار آورد.
طبق آمارهاي ارايه شده گفته شده آنفلوآنزاي خوكي از 70 ميليون نفر 25 ميليون نفر را مبتلا
مي كند و نزديك 25 هزار نفر فوت خواهند كرد. ولي به نظر مي رسد شدت خيلي پايين تر از اين ها است.
دكتر محمد رضا حيدري پزشك عمومي با اشاره به اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش روز كيهان مي گويد:« خطر آنفلوآنزاي خوكي در حد خطر يك آنفلوآنزاي ساده است و به آن شدتي نيست كه در تبليغات رسانه ها گفته مي شود.چرا كه آثار تبليغات اين بيماري در رسانه ها بسيار زياد و منفي است.»
وي ضمن اشاره به اينكه موارد مشكوكي وجود داشته كه آنها را به آزمايشگاه فرستاده ايم و اغلب آنها منفي بوده اند، مي گويد:« اين بزرگنمايي به دانش ترجمه اي برمي گردد كه علوم پزشكي را درگير خود كرده است. ترجمه خوب است و انسان را با علم روز آشنا مي كند اما حتما بايد در كنار آن با واقعيت و تجربه هم كنار آمد چون هر چقدر واقعيت و تجربه كم باشد شايد انسان مسايلي را خوب ياد بگيرد اما نمود بارز آن را در جامعه نبيند در نتيجه با استنادبه آن گمراه شده و فكر مي كند واقعيت همين است. پزشك بايد به علم خود در مورد بيماران نگاه كند، به طور مثال در مورد آنفلوآنزاي خوكي علايم اغراق آميزي وجود ندارد چون علايم مشهود همان نشانه هاي آنفلوآنزاي فصلي است كه مثلا آمار حجاج را كاهش داده و موارد مشكوك آن محدود بوده است.»
همانطور كه «جواد درويش» عضو بسيج دانشگاه صنعتي شريف نيز در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان آثار و عواقب دل سپردن به ترجمه در علوم را مانع از پيشرفت همچنين تسليم شدن به دروغ و فريب هاي غرب در موارد مشابه مي داند.
وي معتقد است: «اگر ما نياز جامعه خودمان را نشناسيم و از آن مهم تر اگر از عوامل رشد و تعالي معنوي فرد و جامعه بي اطلاع باشيم، مجبوريم اولا براي خالي نبودن عريضه و سفيد نبودن جزوه استاد و تعطيل نشدن كلاسها؛ از دسترنج ديگران علي الخصوص بيگانگان استفاده كنيم. و ثانيا ناخواسته به نوعي استعمار علمي و فرهنگي تن دهيم كه به مراتب بدتر از استعمار سياسي و نظامي است. از همه اينها بدتر، اين دستاوردهاي ديگران را به تدريج به بدنه جامعه خود تزريق كرده و با دست خود موجبات تغيير الگوي زندگي و تضعيف و انحطاط اصول ديني و اخلاقي را فراهم مي كنيم . نوع بيماري علوم هم بگونه اي نيست كه با يك قرص و كپسول و كمي استراحت بهبود بيابد، بلكه نياز به يك شك عميق دارد.يعني معتقدم بايد يك جراحي گسترده انجام شود و تحولي اساسي در اين زمينه رخ دهد.»
مهدي عباسي مهر دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت نيز در همين راستا نظري مشابه دارد.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان مدعي است:« بايد توجه كنيم چه مؤلفه هايي را به عنوان خوراك ذهني دانشجو و دانشگاه تعيين مي كنيم. علوم ما بايد پاسخگوي نيازها بر مبناي مقتضيات زمان باشد تا بتواند آن را جبران كند .»
عباسي مهر با تاكيد بر توجه به اين ظرايف اضافه مي كند:« اگر توجهي به اين مسايل نداشته باشيم و ذهنمان را به تئوري هاي محدود به يكسري كتب و مسايل سطحي كنيم نتيجه اش همان چيزي مي شود كه امروز در دانشگاه ها شاهديم. البته در اين راه اساتيد نيز مي توانند از تجربه نرم افزاري يا انديشه محور استفاده كنند. »
ديو آنفلوآنزاي خوكي و تبليغات رسانه اي
تبليغ وسايل بهداشتي و ضد عفوني كه عمدتا كالاهاي تبليغاتي هستند در جهت پيشگيري از ابتلا به آنفلوآنزاي خوكي، نمايش تخت هاي بيمارستاني در سراسر جهان با القاي مرگ و مير زياد ناشي از آنفلوآنزاي نوع A و انتشار اخبار و اطلاعاتي كه بيانگر سرعت انتشار اين ويروس در سطح كشور است از جمله نمونه هاي تبليغات صدا و سيما است كه به رعب و وحشت مردم در مواجهه با آنفلوآنزاي خوكي دامن مي زند.
حميد رضا مقدم فر مديرعامل خبرگزاري فارس در همين رابطه به خبرنگار سرويس گزارش روز كيهان مي گويد:« بايد هشدارها از سوي رسانه ها طوري باشد كه بزرگنمايي و باعث هراس بين مردم نشود. اما اينكه اندازه و شدت آن چقدر است و در چه مواقعي رسانه ها بايد متوقف و كجا بايد به انتشار اين اخبار بپردازند حرفه اي بودن رسانه را مشخص مي كند.
چون برقراري تعادل يكي از حساسيت ها و ظرافت هاي كار رسانه اي است.»
وي در توضيح بيشترتين موضوع مي گويد:« در مورد آنفلوآنزاي نوع A با نبود تعادل در رسانه مواجه شده ايم و آنقدر موضوع را بزرگ كرده اند كه گويا همه مردم در خطر مرگ هستند! در حالي كه ميزان مرگ و مير ناشي از آن در مقايسه با ديگر بيماري ها و حتي آنفلوآنزاي فصلي به مراتب كمتر است، بنابراين رسانه بايد بپذيرد كه نقطه تعادل بهترين نقطه است كه هم مي تواند هشدار بدهد و هم براي پيشگيري از اين بيماري مي تواند آموزش بدهد.»
انحراف افكار عمومي جهان از مشكلات و مسايل اقتصادي و اجتماعي در آمريكا و همچنين غرب از ديگر موضوعاتي است كه مقدم فر علاوه بر سود اقتصادي، آن را ديگر دليل و ريشه وجودي آنفلوآنزاي خوكي قلمداد مي كند.
مقدم فر همچنين اظهار مي كند: « در رخدادهاي گذشته ديده ايم كه يكي از شيوه هاي كمپاني ها و كارتل هاي بزرگ اقتصادي غربي كه وابسته به سران حكومتي آمريكا هستند اين است كه خودشان ويروس ها را منتشر مي كنند تا پادزهر و واكسن آن را كه جزء توليدات موسساتشان است در جهان به فروش برسانند، يعني جهت گيري بسيار كاسبانه است اما با روح و روان مردم بازي مي كنند و توجهي به كرامت انساني مخاطب ندارند. علاوه بر اين، انحراف افكار عمومي آمريكايي ها از مشكلات دروني هم وجود دارد بنابراين بايد مراقب باشيم كه همراه اين موج نشويم ووظيفه رسانه هاي داخلي اين است كه با دقت و ملاحظه بيشتر به اين مسايل بپردازند.»
نرخ مرگ و مير آنفلوآنزاي خوكي
همه ما در طول عمرمان به خصوص در آغاز فصل زمستان بارها دچار گلودرد، زكام، گريب، سرماخوردگي و بيماري هاي ديگري مي شويم كه اين نشانه ها را داشته است. بنابر همين مساله مي توان گفت كه هر كسي كه اولين سرفه و عطسه ناشي از آن بيماري ها را داشته باشد نگران خواهد شد كه مبادا گرفتار آنفلوآنزاي خوكي شده باشد. اما اين موضوع و آن همه جنجال بر سر آنفلوآنزاي خوكي تنها 816 مورد مرگ در سراسر جهان و در 160 كشور به اين بيماري نسبت داده شده است.
اين در حالي است كه آنفلوآنزاي معمولي هم سالانه 35 هزار نفر را فقط در آمريكا مي كشد. همين تعداد هم پس از ابتلا به آنفلوآنزا به دليل ذات الريه مي ميرند.
اما اين آمار در حالي است كه براساس آمار سرانگشتي تا به حال 25 ميليون نفر در اثر ايدز جان خود را از دست داده اند و فقط در سال 2005 يك ميليون و ششصد هزار نفر در اثر سل جان خود را از دست داده اند.
حسين خليلي يكي از دبيران مقطع دبيرستان كه از هشدارهاي فراوان نسبت به آنفلوآنزاي خوكي در مدارس دل خوشي ندارد، مي گويد:« به نظر مي رسد آنفلوآنزاي خوكي آن چيزي نيست كه نسبت به آن هشدار داده مي شود البته دست كم گرفتن آن هم خود مشكل ساز است، چرا كه اين ويروس توانسته چندين نفر را در سراسر جهان مبتلا كند پس هشدار و آموزش در سطح مدارس و ادارات تا حدي كه به رعب و وحشت مردم دامن نزند مي تواند مفيد و موثر باشد در حالي كه حوادث ديگري در كشور رخ مي دهد و حتي تلفات بيشتري داشته كه مغفول مانده اند.»
وي تلفات ناشي از تصادفات جاده اي را بيش از تلفات احتمالي آنفلوآنزاي خوكي مي داند كه آموزشي در سطح مدارس به دانش آموزان داده نمي شود.
مقايسه آمارها و گزارشات همچنين اظهارات مسئولان پليس راه و اورژانس كشور نشان مي دهد فقط تا پايان دوازدهمين روز تعطيلات نوروزي امسال دست كم 420 نفر در تصادفات جاده اي كشور فوت شده اند كه اين رقم در طول سال چندين برابر بيشتر گزارش شده است. در حالي كه آنفلوآنزاي خوكي حتي طبق احتمالات زياد آمار مرگ و مير تا اين اندازه تلفات نخواهد داشت.
آمارهاي پليس راه نشان مي دهد وقوع 31 درصد تصادفات نوروزي تا سوم فروردين بر اثر سرعت غير مجاز، 29 درصد عدم توجه به جلو و رعايت فاصله طولي و 20 درصد انحراف به چپ بوده است.از سوي ديگر نتايج بررسي ها نشان مي دهد 30 درصد
مرگ و مير در تصادفات جاده اي كشور به دليل نبستن كمربند ايمني صندلي عقب و عدم وجود اين وسيله ايمني بوده است
تصادفات جاده اي كشور بيش از 400 كشته داشته است.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14