(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 27 آبان 1388- شماره 19515
 

فيبر دشمن سرطان
ساخت فضاپيما با دندان!
جنگ طبقاتي ميان زنبورها
مصرف روغن زيتون را جدي بگيريد
تشخيص هويت با تار مو
خداحافظ خاطرات تلخفيبر دشمن سرطان

جديدترين تحقيقات نشان داده مصرف مواد سرشار از فيبر، گيرنده هاي ضدسرطاني بدن را فعال كرده و از سرطان جلوگيري مي كند.
به گزارش پايگاه اينترنتي نچرال نيوز، مدير تحقيقات اخير معتقد است كه اين گيرنده ها شبيه ژن هستند و مانع از سرطاني شدن سلولها مي شوند.
بنابرهمين گزارش يبوستهاي طولاني مدت نيز از عوامل زمينه ساز سرطان روده است و مصرف غذاهاي پرفيبر مانع يبوست و ماندن غذاهاي مصرفي در روده ها شده و از سرطان جلوگيري مي كند.
مشخص شده خوراكيهاي سرشار از فيبر داراي مقادير زيادي ويتامين ب به شكل نياسين هستند كه خود نياسين نيز از بروز سرطان جلوگيري مي كند.
فيبر زياد مانع از تغيير ساختار تكثير سلولي شده و از هسته سلولها نيز محافظت كرده و مانع توليد مثل زياد سلولها و سرطاني شدن اعضاي بدن مي شود.
از جمله خوراكي هاي سرشار از فيبر نيز مي توان به نان گندم كامل همراه با سبوس، جوانه ها و بسياري از ميوه ها و سبزيجات اشاره كرد به تازگي در برخي از محصولات داراي غلات مانند ماكاروني هم با فرايند غني سازي فيبر وارد شده است.

 ساخت فضاپيما با دندان!

محققان مهندسي مكانيك دانشگاه واشنگتن با بررسي ساختار ميناي دندان و كشف دقيق اين ساختار اعلام كردند مي توان با كمك گرفتن از ساختار و تركيبات ميناي دندان بدنه مقاوم و سبكتري در هواپيماها و فضاپيماها به وجود آورد.
مقاومت بالاي دندانهاي انسان در برابر فشارهاي زيادي كه در طول روز به آن وارد مي شود هميشه براي دانشمندان رازي بزرگ به شمار مي رفته است زيرا ميناي دندان استحكامي برابر شيشه دارد.
مطالعات جديد محققان مهندسي مكانيك در مؤسسه استاندارد و تكنولوژي و دانشگاه واشنگتن پاسخي براي اين راز يافته است. محققان درجات مختلفي از فشار مكانيكي را برروي صدها نمونه دندان وارد كرده و نتايج آن را برروي سطوح و اعماق دندانها مورد بررسي قرار دادند.
نتايج ساختاري بسيار پيچيده از دندانها كه مي تواند آنها را به صورت يكپارچه حفظ كند آشكار كرد، ساختاري كه به اعتقاد محققان مي تواند در ساخت هواپيماها و فضاپيماها در آينده مورد استفاده قرار گيرد، در ميناي دندان وجود دارد.
دندانها از تركيب بسيار پيچيده مواد تشكيل شده اند كه تحت فشار از خود واكنشهاي متفاوت و غيرعادي نشان مي دهند. به گفته محققان دندانها از خصوصيات درجه بندي شده مكانيكي و ساختار هندسي كليسا مانندي برخوردارند و طي زمان شبكه اي از ميكروشكافها را به وجود مي آورند كه در پخش كردن فشار بسيار مؤثر است. اين شبكه به همراه توانايي ذاتي براي ترميم ميكروشكافها طي گذشت زمان باعث مي شود از شكستگي دندان در هنگام خوردن غذاهاي سخت مانند دانه هاي روغني جلوگيري شود.
صنايع خودروسازي و هوايي درحال حاضر از موادي پيچيده براي جلوگيري از شكستگي و تو رفتگي در تصادفات استفاده مي كنند براي مثال بدنه هواپيما از لايه هايي از شيشه يا فيبرهاي كربني تشكيل شده است كه با كمك ماده اي شكننده در كنار يكديگر ثابت شده اند.
در مقابل در دندان فيبرها در قالب شبكه اي وجود نداشته و از ساختاري مواج برخوردارند كه به شكل ماده نگه دارنده و فيبر درحالت درجه بندي شده در كنار يكديگر قرار گرفته اند. هنگام وارد آمدن فشار مكانيكي اين ساختار مسيري آشكار را براي آزادسازي فشار ارائه نمي كند و در عوض شبكه ميكروشكافهاي سطح دندان، فشار وارد شده را به منظور جلوگيري از شكستگي به خود جذب مي كند.
براساس گزارش ساينس ديلي، براساس همين خصوصيات محققان معتقدند درصورتي كه مهندسان بتوانند خصوصيت مواج و لايه لايه ميناي دندان انسان را در كنار ميكروساختارهاي سطحي آن به وجود آورند مي توان با كمك آن هواپيماهايي سبكتر، قوي تر و با قابليت ترميم به وجود آورد. درحالي كه توليد هواپيماهاي خود ترميم شونده از اهداف بسيار دوردست محققان به شمار مي رود، اين تحقيقات جديد مي تواند مهندسان را چند قدم به توليد اين هواپيماها نزديك تر سازد.
دانشمندان درعين حال اميدوارند با كشف ساختار ميناي دندان بتوانند روشي مؤثر براي ايجاد خود ترميمي در ميناي دندانها رائه كنند.

 جنگ طبقاتي ميان زنبورها

گروهي از پژوهشگران برزيلي و بلژيكي با كسب نتايج غيرمنتظره اي دريافتند كه حدود 23درصد از زنبورهاي نر يك كندوي عسل از ملكه متولد نشده اند، بلكه زنبورهاي كارگر نافرمان در جنگ طبقات اجتماعي با ملكه اين زنبورها را به دنيا آورده اند.
محققان دانشگاه سن پائولو در برزيل و دانشگاه كاتوليك در بلژيك در اين نتايج شگفت انگيز دريافتند كه مادر بيشتر اين زنبورهاي كارگر نافرمان، ملكه سابق بوده است. به همين علت اين زنبورهاي ماده در جنگ طبقاتي كه با ملكه كندو آغاز مي كنند اين زنبورهاي نر را به دنيا مي آورند.
اين محققان با انجام بررسيهاي ژنتيكي حدود 600زنبور نر از 45كلوني كشف كردند كه خويشاوندي آنها با جمعيتهاي زنبورهاي كارگر است به طوري كه
89/22درصد از زنبورهاي نر خانواده Melipona scutellaris به جاي اينكه فرزند ملكه باشند فرزند زنبورهاي كارگر بودند.
در اين خصوص اين دانشمندان اظهار داشتند: «اين نتايج براي اولين بار نشان مي دهد كه چگونه زنبورهاي كارگر به مبارزه خود با زنبور ملكه در توليدمثل نسل بعدي كارگران ادامه مي دهند.»
زنبورهاي ماده كارگر قادر به توليدمثل نيستند اما مي توانند تخمهاي بارور نشده اي را ايجاد كنند. اين تخمها مي توانند به زنبورهاي نر تبديل شوند.
براساس گزارش تلگراف، اين محققان كشف كردند كه عمر متوسط زنبورهاي كارگري كه توليد مثل مي كنند سه برابر بيشتر از حد نرمال است.
اين محققان ارزيابي كردند كه 11/77درصد از زنبورهاي نر از ملكه، 3/4درصد از زنبورهاي كارگري كه دختران ملكه فعلي هستند و 54/18درصد از زنبورهاي كارگري كه دختران ملكه قبلي هستند ايجاد شده اند.

 مصرف روغن زيتون را جدي بگيريد

متخصصان پزشكي مي گويند كه اضافه كردن مقدار متناسبي روغن زيتون به رژيم غذايي مي تواند از آسيب هاي سلولي كه مقدمه ايجاد سرطان در افراد است، جلوگيري كند
. مطالعه اي كه روي 182 مرد اروپايي شده نشان داده افرادي كه روزانه 25ميلي ليتر (سي سي) روغن زيتون مصرف مي كنند سطح كمتري از ماده آسيب رساننده به سلول هاي زنده در بدن خود دارند. يك تيم پزشكي دانماركي كه اين تحقيق را انجام داده معتقد است كه شمار برخي سرطان ها درشمال اروپا- كه مصرف روغن زيتون در آن مناطق بسيار كم است، بسيار بيشتر از جنوب اروپا است كه در رژيم غذايي اكثر مردم آن مناطق روغن زيتون وجود دارد. محققان دانشگاه كپنهاگن دانمارك 182 مرد بين 20 تا 60سال از 5كشور اروپايي را مورد بررسي قرار دادند، سپس به رژيم غذايي اين افراد طي دو هفته روزانه 30سي سي روغن زيتون اضافه كردند در نهايت پس از اين دو هفته سطح ماده «OXodG8» ماده آسيب زننده به سلول هاي بدن- سنجيده و با زمان قبل از مصرف روغن زيتون در آنها مقايسه گرديد.
نتايج اين آزمايش نشان داد افرادي كه به طور منظم روغن زيتون مصرف مي كردند، 13درصد كاهش اين ماده را در بدن داشتند. جالب اينكه در آغاز اين مطالعه هم مردم كشورهاي شمال اروپا سطح بالاتري از اين ماده را در خون خود داشتند. روغن زيتون غني از تركيباتي است كه آنها را «فنل» مي ناميم، اين مواد مي توانند اثرات اكسيداني
oxodG8 را خنثي كنند و از اين راه مانع ابتلا افراد به سرطان شوند.

 تشخيص هويت با تار مو

محققان دانشگاه كوئينزلند اعلام كردند با ابداع سيستمي امكان تشخيص هويت افراد مجرم يا قربانيان صحنه هاي جرم را با استفاده از يك رشته موي انسان ممكن ساخته اند.
دانشمندان دانشگاه كوئينزلند با استفاده از تكنولوژي طيف نگاري شبيه مادون قرمز ابزاري قابل حمل توليد كرده اند كه مي تواند به عنوان ابزار تشخيص هويتي سريع در تحليلهاي جنايي مورد استفاده قرار گيرد.
به گفته دانشمندان اين ابزار عملكردي متفاوت از تحليل دي ان اي داشته و مي تواند در هنگام وقوع حوادث مختلف بسيار مؤثر واقع شود زيرا موي انسان در شرايط نامساعد محيطي مقاومت بالايي از خود نشان مي دهد درحالي كه دي ان اي در چنين شرايطي به سرعت نابود مي شود.
در گذشته امكان استفاده از طيف نگاري شبه مادون قرمز براي تحليل يك رشته از موي انسان به اثبات رسيده بود اما تجهيزات كافي براي استفاده از رنگهاي مختلف پوشش داده شده امكان نداشت .
اين سيستم جديد مي تواند خصوصيات مختلف تار مو و مالك آن را تنها با در اختيار داشتن يك قطعه كوچك از موي انسان تعيين كند و سپس اطلاعات به دست آمده را با كمك شيوه هاي تخصصي محاسبه اي با خصوصيات نمونه هاي موي انسان كه در گذشته جمع آوري شده است، مطابقت دهد. در اين شرايط اطلاعاتي از قبيل جنسيت فرد، امكان استفاده از مواد شيميايي در مو و رنگ طبيعي مو تعيين خواهدشد.
براساس گزارش زي نيوز، سيستم جديد طيف نگار همچنين مي تواند قربانيان بلاياي طبيعي از جمله طوفانها و سونامي را كه موي آنها در ميان آب قرار گرفته است را از ديگر افراد تشخيص دهد.

 خداحافظ خاطرات تلخ

محققان و پژوهشگران اميدوارند بتوانند با فهم عملكرد مغز، يك قدم مهم درراه خوشبخت تر كردن مردم جهان بردارند.
درواقع محققان مي گويند كه آنها درحال درك اين موضوع هستند كه مغز چطور مي تواند خاطرات ناخوشايند را فراموش كند. اگر اين مكانيسم به صورت كامل فهميده شود آنگاه مي توان به استفاده از شيوه هاي جديد براي كم كردن مشكلات بيماران استرس پس از حادثه ( PTSD) و نيز بيماران اضطرابي و افسردگي اميدوار بود به گفته برندان دوپ پزشك فوق تخصص علوم اعصاب در دانشگاه كلرادو كه همراه گروهي تحقيق روي اين پديده را انجام داده است، «به نظر مي رسد در آينده بتوان بخش هايي از مغز را كه خاطرات ناخوشايند و تلخ درآنجا نقش بسته اند خاموش كرد و باعث شد كه افراد اين خاطرات تلخ را ديگر به ياد نداشته باشند.
درمطالعه دكتر دوپ و همكارانش از 18 فرد داوطلب خواسته شد كه تصاوير 10 انسان را كه برخي دچار حوادث ناخوشايند شده بودند و برخي ديگر با اتفاقات خوشايند روبه رو بودند به خاطر بسپارند. پس ازكار كردن روي مغز اين افراد و بلوك كردن بخشي از مغز آنها تصاوير مربوط به حوادث تلخ را به خاطر نداشتند اما درمورد افرادي كه اتفاق هاي خوب براي آنها افتاده بودند، كاملاً آگاه بودند. نتيجه اين آزمايش درمورد 16 نفر از اين 18 نفر مثبت بود. البته محققان مي گويند كه هنوز خيلي زود است از كشف شيوه هايي براي فراموش كردن كليه خاطرات تلخ گذشته حرف زد اما به هرحال نتايج اين تحقيقات را مي توان گام هاي اوليه در راه كشف يك موضوع مهم پزشكي دانست.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14