(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 8 بهمن 1388- شماره 19571
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
تناقضات آشكار خوشه هاي سه گانه
تصويب كليات طرح تقويت مرزباني در مجلس امنيت مرزهاي كشور افزايش مي يابد
لزوم پرهيز از كارهاي لغو در عزاداري سالار شهيدان (ع)
مشايي : كيهان را در دادگاه محكوم نكنم مسلمان نيستم
آيت الله نوري همداني: آتش فتنه ها با حضور مردم در صحنه خاموش مي شود
لاريجاني در گفت وگوي زنده تلويزيوني: مشي سكولار ديروز امروز به اصلاح طلبي تبديل شده
سيد احمد خاتمي تاكيد كرد 22 بهمن رزمايش ملت در برابر جنگ نرم
آخرين تغيير موضع رژيم صهيونيستي مسئله خاورميانه از برنامه هسته اي ايران خطرناك تر استتناقضات آشكار خوشه هاي سه گانه

بابك اسماعيلي
قانون هدفمندسازي يارانه ها يكي از مهم ترين و در عين حال جنجال سازترين طرح هاي اقتصادي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي رود كه از آن به عنوان «جراحي بزرگ اقتصاد ايران» ياد مي شود. توزيع نامناسب فعلي يارانه ها كه سبب بهره گيري بيشتر طبقات ثروتمند و ضايع شدن حق دهك هاي پايين اجتماعي شده است، يكي از مهم ترين اهداف در ارائه طرح هدفمند كردن يارانه ها محسوب مي شود تا با اجراي تغييرات وسيع و ساختاري در شيوه پرداخت ها، سهم بيشتري از ثروت ملي از نصيب طبقات كم درآمد جامعه كند.
در حال حاضر يارانه هاي پنهان و آشكار، ضمن وارد كردن هزينه سنگين 90 هزار ميليارد توماني در سال به دولت، با ارسال سيگنال هاي غيرواقعي، سبب برهم خوردن تعادل در قيمت هاي نسبي شده است. اين موضوع سبب شده تا بين اقتصاددانان و كارشناسان در اجراي طرحي براي هدفمند كردن يارانه ها اختلافي نباشد، در اين ميان تنها درباره اجرا و زمان آن نظرات متفاوتي وجود دارد.
دهك بندي طبقات درآمدي يكي از بهترين روش هايي به شمار مي رود كه مي تواند به دولت در رسيدن به اهداف مورد نظر در پرداخت سهم بيشتري از ثروت ملي به طبقات كم درآمد جامعه كمك نمايد. اما با ورود لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس و در همان روزهاي نخستين بحث و بررسي بر روي آن، دهك هاي درآمدي از موضوع هدفمند كردن يارانه ها حذف و به دولت اختيار داده شد كه شكل توزيع يارانه ها را خود انتخاب كند. اگر به متن قانون مراجعه شود خواهيم ديد، در بند «الف» ماده هفتم قانون هدفمند كردن يارانه ها آمده است: «يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.» براساس اعلام، دهك بندي ها مبتني بر 5 معيار غيردرآمدي شامل خودرو، مسكن، تحصيلات، تعداد افراد شاغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانكي، انجام شده است. فارغ از اين مسائل بايد گفت، اعلام سه خوشه درآمدي مبهم و پرتناقض از سوي مركز آمار كه از جهات مختلف متناسب با شرايط امروز جامعه ايراني نيست، موجي از ابهام و دغدغه را در سطح عمومي جامعه سبب شده است. اين موضوع ابعاد گسترده اي دارد كه در اين وجيزه تنها به بخش هايي از آن كه در حال حاضر ضروري تر به نظر مي رسد، مي پردازيم:
1- يكي از گام هاي مهم و اولويت دار در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، تقسيم بندي جمعيتي مردم در خوشه هاي سه گانه «يك»، «دو» و «سه» تحت عنوان كم درآمدترين تا پردرآمدترين طبقات است. براساس اعلام مقامات ذيربط، افرادي كه در خوشه يك قرار مي گيرند به معناي كم درآمدترين افراد قلمداد مي شوند كه بيشترين يارانه نقدي را به خود اختصاص خواهند داد و به گفته مقامات مركز آمار، 40درصد دهك هاي جامعه (دهك هاي اول تا چهارم) را در برمي گيرد. قرار گرفتن در خوشه دوم كه 30درصد دهك ها (دهك هاي پنجم تا هفتم) را شامل مي شود، بدين معني است كه رقم ميانگين يارانه ها به آنها پرداخت مي شود و سرانجام قرار گرفتن در خوشه سوم به معناي سه دهك پردرآمد جامعه (دهك هشتم تا دهم) تلقي شده كه يا سهمي از يارانه ها نخواهند داشت و يا كمترين سهم از يارانه نقدي به آن ها تعلق خواهد گرفت.
با اعلام رسمي خوشه هاي درآمدي، ناگهان مشخص شد، عمده كارمندان معمولي و سطح پائين ادارات دولتي و خصوصي، كارگران ساده، بازنشستگان و حتي برخي از افراد شاغل در بخش هاي خدماتي پائين دست جامعه در خوشه سوم، يعني سه دهك پردرآمد قرار گرفتند كه علاوه بر بهت و تحير اين دسته از افراد، دغدغه و نگراني از سرانجام هدفمندسازي يارانه ها را گسترش داد كه برخي از رسانه هاي وابسته به جريان سياسي خاص، با سوءاستفاده و فرصت طلبي از آن، موج جديدي از تخريب عليه عملكرد دولت و حتي نظام را آغاز كردند. به عنوان مثال در حالي كه براساس گفته مسئولان، خط فقر در مناطق شهري 720هزار تومان اعلام شده است، تعداد زيادي از افراد جامعه در خانواده اي 4 نفره با درآمد ماهيانه 530 هزار تومان در خوشه پردرآمد قرار گرفتند.
2- يكي از اصلي ترين اشتباهات استراتژيك مركز آمار در خوشه بندي ها، استفاده از درآمد سرانه هر نفر در خانوارهاي ايراني است كه براساس آن خانواده هاي با درآمد سرانه هر نفر حدود 79 هزار تومان در خوشه يك، خانواده هاي با درآمد سرانه هر فرد حدود 130هزار تومان در خوشه دوم و سرانجام افراد با درآمد سرانه هر نفر بيش از 130هزار تومان در خوشه سوم قرار مي گيرد، هر چند ارقام اعلام شده فوق كه توسط رئيس مركز آمار ايران اظهار شد، در فاصله كمتر از 24 ساعت تلويحا كه تو سط سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت تكذيب شد، اما به نظر مي رسد اين تقسيم بندي در كنار توجه به 5 معيار غيردرآمدي يعني «خودرو»، «مسكن»، «تحصيلات»، «تعداد افراد شاغلين خانوار» و «ميزان وام اخذ شده از نظام بانكي» ملاك خوشه بندي خانوارها بوده باشد.
اين ملاك نادرست سبب شده تا با سوءبرداشت ناشي از كم اطلاعي كارشناسان مركز آمار و ديگر سازمان هاي مرتبط در تدوين دستور العمل موجود، خانواده هاي دو نفره اي با درآمد ماهيانه 266 هزار تومان در خوشه سوم، يعني در رديف طبقات پردرآمد قرار گيرد و از دريافت يارانه ها محروم شود و خانواده 8 نفره كه ماهيانه بالاتر از يك ميليون و 40 هزار تومان درآمد دارد، در خوشه دوم يعني طبقات متوسط جامعه قرار مي گيرد و مشمول دريافت يارانه نقدي بيشتري شود. بنابراين هويداست كه با تقسيم بندي كنوني خانوارهاي دو نفره و سه نفره مورد ظلم قرار گرفته اند. از تنظيم كنندگان اين دستورالعمل بايد پرسيد كه يك خانواده دونفره با اين سطح از درآمد كه حتي از اجاره كردن يك خانه كوچك در تهران هم عاجز است، چگونه در خوشه اي قرار گرفته كه مرفهين با درآمد ماهيانه چند صدميليوني قرار دارند. از سوي ديگر آيا كارمند ساده اي كه براي گذران زندگي خود، با هزاران مصيبت و قرض، خودرو ساده اي خريداري كرده تا به عنوان شغل دوم و كمك به هم پوشاني هزينه هايش با آن مسافركشي كند با فردي كه چندين خودرو گرانقيمت درون شهري و برون شهري مجزا دارد، برابري مي كند؟ آيا براساس خط فقر اعلام شده (720 هزار تومان در مناطق شهري) همين خانوارهايي كه در خوشه بندي هاي اعلام شده بي نياز از دريافت يارانه نقدي محسوب شده اند، فقير محسوب نمي شوند؟ آيا از نظر تنظيم كنندگان اين خوشه ها، يك خانواده دو نفره كه مثلا 266 هزار تومان درآمد ماهيانه دارد، در صورت قطع يارانه هاي انرژي و افزايش تورم احتمالي، نياز به هيچ گونه حمايتي ندارد؟
3- نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، مشكلات خانوارهاي دو نفره اي است كه به تازگي ازدواج كرده اند و يا فرد مجردي كه تصميم به تشكيل خانواده گرفته است. اين افراد نسبت به ساير خانوارها در ابتداي زندگي با يك سري هزينه هاي ثابت نسبتا سنگيني همانند رهن و اجاره منزل و خريد ملزومات مواجه هستند. آيا مركز آمار تدبيري براي اين دسته از افراد انديشيده اند؟ اگر پاسخ منفي است، بهتر است توجه كارشناسان مركز آمار را به راه حلي كه مردم براي مواردي مشابه با اين مورد به كار مي برند جلب كنيم. مردم در واحدهاي مسكوني آپارتماني، براي حامل هاي انرژي كه مشتركا مورد استفاده قرار مي گيرد، تدبير قابل تاملي انديشيده اند كه مي تواند مورد استفاده دولت هم قرار گيرد. در اين مجتمع ها، يك مبلغ ثابت از هر خانوار اخذ مي شود كه مانند هزينه تشكيل خانواده براي زوج هاي جوان به حساب مي آيد و به ازاي افراد مازاد بالاتر از سقفي مشخص، هزينه بسيار اندكي لحاظ گرديده كه اخذ مي شود. از سوي ديگر، مسئولان مركز آمار اعلام كرده اند كه مردم مي توانند اعتراضات خود را نسبت به خوشه بندي ها اعلام كنند، اما بايد پرسيد كه با توجه به ابهامات فراوان طرح خوشه بندي، اساسا بر چه مبنايي اعتراض ها صورت بگيرد؟ آيا مردمي كه با اين ابهامات كه هيچ تلاشي براي شفافيت آن صورت نگرفته مي توانند اعتراض كنند؟
با خوشه بندي كنوني، تنها طبقه بسيار فقير جامعه از يارانه ها برخوردار خواهند شد كه آن هم صرفا بخشي از افزايش قيمت ها را جبران خواهد كرد و به هيچ وجه سبب رهايي آنان از فقر نخواهد شد. از سوي ديگر تقسيم بندي مذكور، آسيبي را متوجه طبقه مرفه و بالادست جامعه كه حتي حاضر به تكميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار و ارائه اطلاعات اقتصادي خود نشده اند، نمي كند. زيرا توانايي بالاي مالي اين افراد از يكسو و قدرت انعطاف و سازگاري اقتصادي آنان از سوي ديگر، همانند سپري از رسيدن آسيب به اين طبقه جلوگيري مي كند. اما طبقه متوسط كه عمدتا بر پايه درآمدهاي ثابت حقوق كارمندي و كارگري امرار معاش مي كند، عاجز از اين بالانس ثانويه خواهد بود و در فقدان پرداخت يارانه ها، روز به روز فقيرتر مي شود. بدين ترتيب طبقه متوسط كه در هر جامعه اي موتور محرك رشد و توسعه محسوب مي شود و تقويت و رشد آن بايد در سرلوحه سياست هاي هر دولتي قرار گيرد، عملا در آستانه نابودي و فقر قرار مي گيرد.
4- «محمدرضا فرزين» به عنوان سخنگوي كار گروه تحولات اقتصادي دولت معرفي شده است. بنابراين انتظار مي رود تمام اطلاعات لازم و اخبار مرتبط با قانون هدفمندسازي يارانه ها از زبان وي بيان شود. اما در نهايت تعجب شاهديم كه هر سازمان، نهاد و شخصي، از رئيس مركز آمار گرفته تا رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت گاه بنا بر عقيده خود و بدون هماهنگي با دولت در اين رابطه اظهارنظر مي كند. از آنجائيكه قانون مذكور طرح بزرگي به شمار مي رود و پيچيدگي هاي خاص خود را دارد، با اظهارنظرهاي گاه اشتباه، فضاي عمومي جامعه متشنج مي شود. روزي يكي از مسئولين دولتي اظهار مي دارد كه 70 درصد مردم يارانه نقدي مي گيرند، روز ديگر مسئولي ديگر با رد سخنان پيشين، مي گويد كه 100 درصد مردم يارانه دريافت مي كنند. روزي ديگر با اعلام تقسيم بندي ها مشخص مي شود كه تنها 70 درصد از جمعيت آن هم به طور ناعادلانه از يارانه ها بهره مند مي شود. بنابراين انتظار مي رود كه از اين پس دولت پس از آنكه با برنامه ريزي اصولي خود به نتيجه اي قطعي دست يافت، نسبت به اعلام رسمي و آن هم توسط سخنگو اقدام كند تا تراژدي روزهاي گذشته تكرار نشود.
همانطور كه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، اين نحوه خوشه بندي خانوارها و تقسيم 10 دهك درآمدي در 3 خوشه، ابهامات ديگري نيز دارد كه نيازمند شفاف سازي بيشتر و حتي اصلاحاتي بنيادين و كارشناسي است. بنابراين بايد اذعان كرد هدف از انتقاد، عدم حمايت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و طرح تحول اقتصادي كه جسارت دولت در اجراي آن ستودني مي باشد، نيست. بلكه كمك در جهت اجراي بهينه و مناسب اين قانون با كمترين هزينه اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي است.
در پايان بايد متذكر شد ذخاير و ثروت هاي ملي ايران سلامي متعلق به همه مردم و به عبارت بهتر متعلق به 75 ميليون ايراني است. آيا قانون وشرع چنين حكم مي كند كه دسته بزرگي از ايرانيان از دريافت حق قانوني شان از ثروت ملي كشور محروم شوند؟!

 تصويب كليات طرح تقويت مرزباني در مجلس امنيت مرزهاي كشور افزايش مي يابد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات طرح تقويت مرزباني در كشور را به منظور افزايش امنيت مرزها تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان، اين تصميم نمايندگان در نشست علني ديروز خانه ملت و در پي اظهارات موافقان و مخالفان و سخنان يكي از نمايندگان كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اتخاذ شد.
اين نماينده مجلس با اشاره به ضرورت تصويب طرح فوق براي افزايش امنيت مرزهاي كشور گفت: مرزهاي جمهوري اسلامي با بيش از 7300كيلومتر طول شامل مرزهاي خاكي و آبي از ويژگي هاي خاصي برخوردار است. در مرزهاي شرقي قاچاق موادمخدر و انسان و تردد اشرار و افرادمخل به امنيت مسئله عمده هستند.
وي تاكيد كرد بين 300 تا 400 كيلومتر از مرزهاي شرق كشور نيازمند تاسيسات مرزي است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس از نمايندگان خواست تا با راي مثبت به كليات طرح تقويت مرزباني موجبات افزايش امنيت مرزها را فراهم كنند.
پس از اين توضيحات، موافقان و مخالفان به ايراد نظرات خويش پرداختند و در نهايت كليات طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران با 115 راي موافق، 43راي مخالف و 24 راي ممتنع از مجموع 207نماينده حاضر تصويب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، شوراي مرز به منظور تدوين و تنظيم سياست هاي راهبردي توسعه متوازن در حوزه هاي امنيتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور در امور مرزي و ايجاد روش هاي اجرايي مشترك و هماهنگي كلان بين دستگاه هاي اجرايي مرتبط با مرز و نظارت بر حسن اجراي امور مرزي و تقويت و كنترل موثر مرزها، تشكيل مي شود.
طبق اين طرح اعضاي شوراي مرز شامل رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح؛ معاون اول رئيس قوه قضائيه؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري؛ وزير كشور؛ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح؛ وزير اطلاعات؛ وزير امور خارجه يا يكي از معاونان به انتخاب وزير خواهند بود.
وزيران راه و ترابري يا يكي از معاونان وي به انتخاب وزير؛ وزير نيرو؛ فرمانده ناجا؛ معاون اطلاعات و عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح و يكي از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي كه مسئوليت گمرك را بر عهده دارد؛ از ديگر اعضاي اين شورا خواهند بود.
املاك شهرهاي زير 25هزار نفر سنددار مي شود
در ادامه جلسه علني ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات طرح دو فوريتي الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را تصويب كردند كه براساس آن املاك شهرهاي زير 25 هزار نفر سنددار مي شود.
مهدي مفتح نماينده رزن به عنوان يكي از طراحان طرح ياد شده گفت: واحد مسكن مهر براي عرضه و توليد مسكن شرايط مناسبي را فراهم كرده و در شهرهاي كوچك و كمتر از 25 هزار نفر جمعيت وام مسكن براساس مصوبه دولت و با مسئوليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار مي شود.
وي با بيان اينكه اين وام حدود 14تا 15ميليون تومان است، افزود: شهرهاي كوچك عمدتاً با مشكل نداشتن سند مالكيت منگوله دار مواجه هستند و املاك آنان به صورت قولنامه اي است لذا وام مسكن به آنها تعلق نمي گيرد و بانك ها از پرداخت اين وام به آنها معذورند.
مفتح در ادامه خواهان تصويب طرح فوق به منظور رفع مشكل سند مسكن در شهرهاي زير 25 هزار نفر شد.
در ادامه كليات طرح فوق با 169راي موافق، 5 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده تصويب شد.
نمايندگان مجلس سپس بررسي جزئيات اين طرح 5 ماده اي را آغاز كردند اما پس از بررسي ماده 1 اين طرح محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني را بر عهده داشت، اعلام كرد كه جزئيات اين طرح نياز به ويرايش دارد.
وي ادامه بررسي اين طرح را به جلسه هفته آينده مجلس موكول كرد تا جزئيات آن در كميسيون مربوطه ويرايش و بار ديگر به صحن علني بيايد.
كميسيون تلفيق از اول اسفند تشكيل مي شود
نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: رسيدگي و بررسي لايحه بودجه سال 1389كل كشور در كميسيون تلفيق از اول اسفند ماه آغاز مي شود.
محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني روز چهارشنبه مجلس را بر عهده داشت؛ گفت: ماده واحده و پيوست هاي لايحه بودجه سال آتي به تعداد نمايندگان چاپ و در كميسيون هاي تخصصي توزيع شده است.
وي تصريح كرد: براساس آيين نامه داخلي مجلس نمايندگان 10 روز فرصت دارند اين لايحه را بررسي و پيشنهادهاي خود را تا 17 بهمن به كميسيون هاي تخصصي ارايه دهند.
نايب رئيس دوم مجلس افزود: كميسيون هاي تخصصي مجلس نيز 15روز فرصت بررسي لايحه بودجه را دارند و پيشنهادهاي خود را بايد تا 21 بهمن ماه آماده و به كميسيون تلفيق تقديم كنند. كميسيون تلفيق رسماً از اول اسفند (هفته پس از تعطيلات 22 بهمن) كار بررسي بودجه را آغاز مي كند.
دستگاه قضا عدالت قضايي را
زير سؤال نبرد
نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس گفت: ملت انتظار دارد مسئولان قضايي اجازه ندهند بيش از اين عدالت قضايي زير سؤال برود و متهمان درجه يك آشوب ها را دستگير كنند.
سيدجلال يحيي زاده افزود: در دوره اصلاحات برخي نفوذي ها حرف هايي زدند كه دشمنان به سرنگوني نظام در آينده نزديك اميدوار شدند. آنها در همين خواب و خيال بودند كه انتخابات پيشين رياست جمهوري مجدداً آنها را نااميد ساخت چرا كه مشاهده كردند در بين نامزدهايي كه تا آن زمان داراي سوابق روشني بودند فردي انتخاب شد كه شعار بزرگ او طرح آرمان هاي اصلي انقلاب و امام بود.
وي اضافه كرد: اين نگراني و سراسيمگي موجب شد تا در دوران دولت نهم حجم توطئه ها عليه نظام و ملت افزون تر گردد. اين توطئه ها كه گاهي اوقات با برخي اشتباهات همراهان دولت توأم شد دشمن را اميدوار ساخت تا بسياري از متدينين را خسته و افسرده ساخته و مانع حضور آنها در صحنه انتخابات 22 خرداد شود و اما حضور بي نظير مردم و انتخاب مجدد احمدي نژاد آن هم با راي بالا، دشمنان را ديوانه كرد و دشمن با توجه به تجربه اش در برخي از كشورها با سلاح دروغ بزرگ تقلب وارد ميدان شد و اينجا بود كه يكبار ديگر ولايت فقيه و رهبر فرزانه و ملت بصير و آگاه و حامي ولايت توطئه جديد آنها را نقش برآب كرد.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: ملت پس از اتمام حجت 9 دي انتظار دارند مسئولان قضايي، انتظامي و امنيتي كشور اجازه ندهند بيش از اين عدالت قضايي زير سؤال برده شود و متهمان درجه يك كه موجب شدند عده اي تماشاگرنما و تحريك شده دست به تخريب اموال عمومي بزنند، دستگير شوند.

 لزوم پرهيز از كارهاي لغو در عزاداري سالار شهيدان (ع)

مرحوم كليني (رض) نقل كرد كه: پيغمبر (ص) فرمود: اغزوا تور ثوا ابنائكم مجداً (1). فرمود: شما بجنگيد تا باعث افتخارات آينده تان بشويد، كه اجداد ما يك چنين فضيلتي داشتند. ما كه ديگر به تخت سنگ جمشيد افتخار نمي كنيم ! آنها مزاحم اجداد ما بودند، مزاحم اين آب و خاك بودند؛ تحصيل را براي همه نمي دانستند. شما برگرديد و بخوانيد تاريخ ساساني را، تاريخ اشكاني را. حتماً بخوانيد كه سواد آموزي مخصوص يك گروه خاص بود. همه حق نداشتند درس بخوانند ! آن كسي كه دهقان بود، بايد دهقان زاده مي ماند؛ آن كسي كه كارگر بود، بايد براي هميشه كارگر مي ماند. مگر سواد پيدا كردن و درس خواندن و عالم شدن مجاز بود براي همه ؟! يك عده خاص بايد درس مي خواندند. امّا وقتي اسلام آمد،دو تا اصل را آورد:يكي اينكه تحصيل سواد براي همه، ديگر اينكه بر همه واجب است: طلب الع لم فر يضأ علي كلّ مسل م و مسل م ه(2). اين كجا، آن كجا ! آن هم يك ميراث فرهنگي است، اين هم يك ميراث فرهنگي است ! ما به اينها افتخارمي كنيم.
اين اجداد ما مخصوصاً دراين خطه، يعني ساري و امثال ساري؛ وقتي نام مبارك علي بن أبيطالب، حديثي از علي بن أبيطالب، پيامي از علي بن أبيطالب، نامه اي از علي بن أبيطالب براي مردم مي خواندند، اينها مثل آيات قرآن گوش مي دادند. مي گفتند: همانطوري كه ذا قر ئ القرآن فاستم عوا له و انص توا (3)؛ همه به هم مي گفتند : ساكت، پيام مولاي ماست! چرا ما به اين افتخار نكنيم ؟! در بعضي از كلان شهرهاي ايران اسلامي تا عصر صفويه وجود مبارك علي بن أبيطالب را سب مي كردند وناسزا مي گفتند !! امّا وقتي نامه علي بن أبيطالب به اين سرزمين (شمال) مي رسيد،اجداد ما نظير آيات قرآن كه: ذا قر ئ القرآن فاستم عوا له و انص توا، مي گفتند: ساكت، پيام مولاي ماست.
لزوم پرهيز از كارهاي لغو، نظير « علم برداري »
ما افتخاراتمان اين است؛ حالا حيف نيست كه جريان سيّدالشهداء را كم رنگ كنيم ! آن عزاداري تان، آن سينه زني تان مأجور خدا. به تمام تك تك اين سينه زني هاي شما ذات أقدس له ثواب خواهد داد، فرزندانتان را لي يوم القيامه مأجور خواهد كرد، خدا مشكلات شما را حل كند ن شآء الله، ولي عزاداري را سنگين وباوقار كنيد، عالمانه كنيد.
ما از همشهريانمان در آمل خواهش كرديم، اينها اين كار را ديگر نمي كنند. از شما هم حالا خواهش مي كنيم؛ اين خواهش است، حالا خواه قبول بكنيد، خواه نكنيد. آن عزاداري تان هر چه با شورتر، مرثيه تان، عزاداري تان، سر و سينه زدن تان؛ آنها را تكميل كنيد. امّا اين «آهن سرد بي خاصيّت » را چرا بلند مي كنيد ؟! اين چه پيامي دارد ؟ اين از كجا آمده؟ از كدام آيه است ؟ از كدام روايت است ؟ بگذاريد عزاداري با شرف باشد. يك چيزي باشد كه پيام بدهد به آدم ! اگر يك روايتي بود، ما هم زيرآن آهن سرد مي نشستيم و آن را برمي داشتيم !! آخر بايد يك كاري باشد كه ثوابي، براي آخرتي، براي قيامتي داشته باشد، براساس گفته پيغمبري، گفته امامي باشد؛ آدم به ميل خود كه اين آهن سرد بي خاصيّت را بلند نمي كند!! بگذاريد اين استان اينجور باشد؛ ديگران هم از شما ياد بگيرند.
ما اميدواريم ذات أقدس له به فرد فرد شما حسنات دنيا و آخرت عطا كند. ما هر وقت مي شنويم،عزّت و ترقّي شما،شرافت ماست. بگذاريد اين استان يك استان نمونه باشد؛ به لطف الهي مي رود كه استان نمونه باشد. هم مسئولانتان، هم علمايتان، هم فضلا يتان، هم دانشگاهيان تان؛ فرهنگي و حوزوي و دانشگاهي باشد. آنوقت براي نام مبارك سيّدالشهداء هر چه انسان اشك بريزد، فضيلت است و از اين فضيلت بالاتر كمتر فضيلتي سراغ داريد.
سير ملكوتي امام سجاد (ع) از زندان كوفه به كربلا
براي دفن پيكر مطهر سالار شهيدان (ع)
وقتي كه بعضي از واقفيه؛ اين واقفيه همه جا بودند و هميشه هستند. اينها هم جزء ريزش هاي انقلاب اسلامي است. بعضي از واقفيه گفتند كه: اگر امام رضا خلفي دارد به نام امام جواد و او، امام نهم است؛ بايد در مراسم تغسيل و تجهيز بدن مطهر امام رضا شركت مي كرد و اگر اين شخص امام نهم است، اودرمدينه بود و امام رضا در طوس پس چگونه اواز مدينه آمد ؟!
حضرت به واقفيه فرمود شما كه درباره امامت امام زين العابدين ترديدي نداريد! وقتي بني اسد آمدند بدن مطهر سيّدالشهداء را دفن بكنند، امام سجاد در زندان كوفه بود. آن خدائي كه امام سجاد را از زندان كوفه به كربلا آورد، ما را هم مي آورد ! از اين احتجاج معلوم مي شود كه اينها را در كوفه به زندان هم بردند. بني اسد كه ذات مقدّس امام سجاد را نمي شناختند! حضرت شبانه آمدند دفن بكنند. وجود مبارك امام سجاد همه را معرفي كرد، دستور داد همه آن ابدان را بياورند پائين پاي وجود مبارك سيّدالشهداء؛ با كمك آنها آن ابدان دفن مي شدند.
مقامات والاي قمر بني هاشم (ع)
نوبت به 2 تا بدن كه رسيد، شخصاً اين بدن ها را دفن كرد و به آنهااجازه نداد. يكي بدن مبارك قمر بني هاشم بود، چون به عمويش خيلي اظهار ارادت مي كرد: نّ ل عم يّ العباس درجهً يغب طه ب ها جميع الشّهداء يوم الق يامه(4)، خيلي به عمويش احترام مي كرد. حالا از مقامات قمر بني هاشم چه خبر داشت، ما كه اطلاعي نداريم. او كسي است كه هم وجود مبارك سيّدالشهداء به قمر بني هاشم فرمود: من به فداي تو، ا ركب ب نفس ي انت (5)؛ برو، ببين چه خبر است. هم امام صادق درباره او يك زيارت عظيمي دارد، هم امام سجاد اين حرف را زد. با اين 2 تا بدن يك كار اختصاصي كرد؛ كه شخصاً وارد قبر شد، اين بدن ها را شخصاً به قبر برد و شخصاً دفن كرد. و اگر مي گفتند : شما به تنهائي چگونه اين بدن را دفن مي كنيد، مي فرمود: نّ مع ي من يعينن ي؛ با من كساني هستند كه من را كمك كنند.
اوج مصيبت امام سجاد (ع)
در هنگام دفن بدن مطهر حضرت سيّدالشهداء (ع)
جزء آداب دفن اين است كه وقتي مرده را در قبر گذاشتند، كفن را از صورتش باز مي كنند و صورت را روي خاك مي گذارند، 2 ـ 3 بار اين جمله را با خداي سبحان مي گويند: عفوك، عفوك، عفوك. حالا وجود مبارك امام سجاد بدن مطهر سيّدالشهداء را به قبر سپرد. مي خواهد كفن از صورتش بردارد، صورت مطهرش را روي خاك بگذارد، بگويد: عفوك، عفوك!! هيچ مصيبتي به اندازه مصيبت امام سجاد نيست. با اين بدن چه كرد، من نمي دانم.
حالات بي نظير سالار شهيدان (ع) در هنگام شهادت
و در گودال قتلگاه
جريان سيّدالشهداء نه تنها در قبر بي نظير بود، در حال جان دادن هم بي نظير بود. در حال جان دادن هم كه شنيده ايد؛ مستحب است، يا جزء آداب احتضار است كه اگر كسي محتضر است، در حال جان دادن است؛ كسي دست به سينه اش نگذارد. اين محتضر است، بالأخره دارد در كشاكش مرگ است؛ گفتند: دست به سينه اش نگذاريد، بگذاريد آسان جان بدهد. خانواده هاي شاهد ! فرزندان شما براي يك چنين امامي رفتند؛ با او محشورند ! مطمئن باشيد كه اينها راحتند.
وجود مبارك أبي عبدالله كه در قتلگاه تمام اين قسمت هاي چشمان مطهرش را خون گرفت، چشمان مطهرش بسته بود؛ ديد اين سينه سنگين شده. فرمود: كيستي ؟ هر كه هستي بدان، جاي بلندي نشسته اي: لقد ارتقيت مرتقاً عظيماً طالما قبّله رسول الله (6). هر كه هستي، بدان اينجا خيلي بلند است. اينجا را پيغمبر مكرر مي بوسيد. ديگران مي ديدند وجود مبارك پيغمبر اين دكمه ها را باز مي كند، از يقه تا اين قسمت سينه را مكرر مي بوسد. نمي دانستند سرّش چيست ! چه اينكه لبان مطهر أبي عبدالله را هم مي بوسد، نمي دانستند كه سرّش چيست !.....
سخنراني آيت الله جوادي آملي (مدظلّه العالي) در يادواره شهداي شهرستان ساري، در جمع خانواده هاي معظّم شاهد استان مازندران
مصلاي شهرستان ساري ، لشكر 25 كربلا مازندران ـ اسفند 1381
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي / 5 / 8 (2) مستدرك الوسائل / 17 / 249 (3) اعراف / 204
(4) الأمالي ل لصدوق / 463 (5) الرشاد / 2 / 90 (6) ناسخ التواريخ / 2 / 390

 مشايي : كيهان را در دادگاه محكوم نكنم مسلمان نيستم

اسفنديار رحيم مشايي كه براي ارايه توضيحاتي درباره سخنان خود در جلسه هفتگي جامعه اسلامي وعاظ حضور يافته بود گفت كه اگر روزنامه كيهان را محكوم نكنم مسلمان نيستم.
به گزارش فارس، مشايي در اين سخنان با بيان اينكه در واكنش به اظهارات من برخي ها گفته اند كه من چرا حرف مي زنم، برخي ها گفته اند كه نبايد در اموري كه سررشته ندارم وارد شوم، افزود: هر كسي كه حرف مي زند از سر ادعاي فضل و فضيلت نيست ما از پيامبر اسلام نقل مي كنيم، از معصوم نقل مي كنيم. كسي ادعاي امامت و معصوميت نمي كند. اگر قرار باشد كه هر كسي كه براي 100 نفر صحبت مي كند، آن 100 نفر بشنوند و حرف هاي حقيقت را به ديگران منتقل نكنند، كار به جايي نمي رسد.
وي با بيان اينكه بنده به عنوان كسي كه از بچگي پاي درس علما و روحانيون بوده ام، اعتقاد دارم خداوند نور ايمان را از دوران كودكي در من قرار داده است، افزود: من از سن 13 سالگي در مساجد و به دستور روحانيون مساجد سخنراني مي كردم، در سن 14 سالگي در مدرسه كلاس درس مذهبي برگزار كرده بودم.
وي همچنين درخصوص اظهاراتش در مورد مديريت انبياء نيز گفت: به چه كسي جايزه مي دهند كه اگر بخواهد مديريت حضرت نوح را زير سوال ببرد؟ اينكه براي بنده كه رئيس دفتر رئيس جمهوري چون احمدي نژاد كه ارزش هاي اسلامي نقطه آرمان وي و بازگشت به ارزش هاي امام و اسلام ناب افتخارش است چگونه امكان دارد.
وي با بيان اينكه حضرت عيسي سي و چند سال پيامبر بودند گفت: آيا حضرت عيسي كه پيامبر بود مدير هم بود؟ حضرت عيسي كجا مدير بود، حضرت عيسي كه از اينجا به آنجا فرار مي كرد، حضرت عيسي در تهديد قتل بود، در مضيقه بود، در محدوديت بود ما نبايد حساب جامعه دوران حضرت مسيح را به پاي حضرت بنويسيم.
مشايي گفت: من در سخنرانيم گفتم كه فرض كنيد حضرت عيسي را نمي كشتند كسي مي توانست بگويد حضرت عيسي 300 سال پيامبري نمي كرد، حضرت موسي مي توانست 500 سال پيامبري كند.
اعتراض به مشايي براي طفره از سوالات
در ادامه اين مراسم روحانيون حاضر از مشايي خواستند تا در اين خصوص بيشتر توضيح ندهد و به سوالات مكرر آنها پاسخ دهد. كه مشايي در جواب برخي از آنها كه معتقد بودند سخنان مشايي با سخنان گذشته اش در تعارض است گفت شما به نوار سخنان من رجوع كنيد من آنچه را كه الان مي گويم را در گذشته نيز گفته بودم البته مشايي درخصوص چگونگي پيدا كردن نوارهاي سخنرانيش توضيحي نداد و گفت متاسفانه درخصوص سخنراني هاي من واقعيت به صورت آنچه كه گفته مي شود منتشر نمي شود.
مشايي در پاسخ به سوال روحانيون مبني بر اينكه چرا خدا را عامل وحدت ندانسته بود گفت: علت اينكه بشر در طول تاريخ در كنار هم قرار نگرفته و به وحدت نرسيده و در برابر هم قرار گرفته و جنگ و ستيز به راه انداخته است. نشانگر اين است كه آنها خداي واحد را آنگونه كه بايد بشناسند، نشناخته و به آن ايمان نياورده اند.
يكي از روحانيون معترض به سخنان مشايي خطاب به وي گفت كه شما مدعي هستيد از سن 13 سالگي سخنراني مي كنيد. آقاي رحيم مشايي اين درست است كه با سخنان شما روزنامه ها و مردم حساس شوند و در اين وضعيت شرايط براي دولت سخت شود. آيا فقر و بيكاري و مشكلات مردم حل شده است كه شما با اين اظهارات خود بر سر راه دولت و نظام مانع درست مي كنيد؟ من به شما دوستانه مي گويم و به شما پيشنهاد مي دهم كه يك سال درخصوص اين موضوعات سخن نگوييد، شما رئيس دفتر رئيس جمهور هستيد و كار خودتان را انجام دهيد.
احمدي نژاد بگويد حرف نزن
حرف نمي زنم
مشايي گفت: برخي ها به من مي گويند كه اظهاراتم موجب حمله برخي ها به احمدي نژاد مي شود، حالا بايد گفت كه احمدي نژاد به من بگويد كه حرف نزن من حرف نمي زنم، من كه ماموريت فردي ندارم و به طور طبيعي اگر از دولت بيرون آمده ام به عنوان يك مهندس هرگونه كه دلم بخواهد حرف مي زنم.
اين جمله مشايي باز هم موجب تنش در جمع حاضرين شد و برخي از حاضرين خطاب به وي اعتراض خود را اعلام كردند. اما مشايي در پاسخ به اين معترضان گفت: آقاي احمدي نژاد مي گويد كه برخي ها مي خواهند كه تو حرف نزني.
ماجراي مرتاض هندي  و جن كرماني!
يكي از حاضرين از مشايي خواست تا به طور شفاف ماجراي مرتاض 400 ساله هندي را توضيح بدهد كه مشايي گفت: من از شما سوال مي كنم آيا انسان 400 ساله داريم. كه يكي از حاضرين گفت البته ما «جن كرماني» هم شنيده ام در اين خصوص لطفاً توضيح بدهيد، كه مشايي گفت: جن كرماني اگر وجود داشته باشد مربوط به برخي از افراد است من كه مازندراني هستم.
اعتراض مشايي به كيهان
مشايي در خصوص سأالات مكرر روحانيون در مورد رژيم صهيونيستي، گفت: دو روز قبل از آن روزي كه من آن جمله را درخصوص اسرائيل در مراسمي كه در شمال كشور به مناسبت گراميداشت شهدا برگزار شده بود گفتم كه شهدا زنده اند و نتيجه خون هاي شهدا ثمر داده است و اسرائيل مرده است اما هنوز تشييع جنازه نشده است. من شايد حداقل صدها سخنراني عليه اسرائيل كرده ام اما شما ببينيد شايد جمله من در اين خصوص اشتباه باشد كه اشكالي دارد. شما روزنامه كيهان را ببينيد اين روزنامه نوشته است مشايي در برابر اسرائيل سرتعظيم فرو آورده و اسرائيل را تمجيد كرده است.
وي در پاسخ به سأالي در خصوص هوشنگ اميراحمدي نيز گفت: خدا شاهد است كه اين دروغ است من به همين جهت عليه روزنامه كيهان شكايت كرده ام و حتماً اين روزنامه محكوم خواهد شد.اگر اين روزنامه محكوم نشود من مسلمان نيستم. چون دروغ بسيار بزرگي را نوشته است.
طفره از سأالات و تكرار پاره اي سخنان سخيف
حاضرين درجلسه كه معتقد بودند مشايي از پاسخ دادن به سأالات اصلي آنها طفره مي رود با اعتراضات خود براي چندمين بار متوالي نظم جلسه را بهم ريختند تا مشايي مجبور شود در خصوص اسرائيل توضيح بدهد و بگويد كه من در سخنراني كه در خصوص گسترش افكار انقلابي جمهوري اسلامي ايران به دنيا بود گفتم كه اين مكتب اين قدرت را دارد كه به دنيا خودش را عرضه كند و ما براي دشمني براي مردم نيامده ايم.
وي افزود: اين عبارت من است موضع ما نسبت به مردم دنيا موضع دوستان است. البته در انتهاي اين سخنانم گفتم كه درمقابل مردم آمريكا و اسرائيل نيز موضعي نداريم چرا كه بحث سياست بين الملل ما دوستي با مردم است. موضع ما موضع پيامبراست.
مشايي گفت: من در اين سخنراني گفتم كه ما با همه مردم دنيا حتي مردم آمريكا و اسرائيل دوست هستيم كه ابتدا برخي ها گفتند چرا گفتي ملت اسرائيل، من احساس كردم كه شايد خطا كرده باشم. فرداي آن روز خبرنگاران در اين خصوص از من سأال كردند. اما بايد بگويم كه واژه ملت در ادبيات سياسي با مردم فرق مي كند. ملت به ازاي دولت شمرده مي شود.
وي با اين ادعا كه در خصوص اين سخنراني من در مورد اسرائيل شانتاژآفريني فراواني شد و اصلاً هيچ كس رها نمي كرد از اين سايت به آن سايت، از اين روزنامه به آن روزنامه، از آن عالم تا آن عالم و حتي 200 نماينده مجلس عليه من امضا كردند كه البته برخي از آنها بعدها پيش من آمدند و ابراز پشيماني كردند.
يكي ديگر از حاضرين خطاب به مشايي متذكر شد: آقاي مشايي مقام معظم رهبري فرمودند بحث دوستي با اسرائيل غلط است.
مشايي با بيان اينكه احمدي نژاد گفته است حرف مشايي حرف دولت است تاكيد كرد: من اگر جمله خود را در خصوص اسرائيل بد مي دانستم آن را تكرار نمي كردم اما من بر اين اساس اين مسئله را گفتم كه اگر اسرائيل را امروز دنيا يك كشور مي شناسند، يك كشوري است كه با يك سيلي حذف مي شود. حال اگر بخواهيم بدانيم كه چرا حذف نمي شود به خاطر اينكه نفوذ در بسياري از كشورها دارد و افكار عمومي را به نفع خود و عليه ما بسيج مي كند.
وي از روحانيون جامعه وعاظ خواست تا بيانات مقام معظم رهبري در خصوص خود و معترضانش را مورد بازخواني قرار دهند و گفت: اصل بحث آقا اين بود كه اين مسئله چيست كه شما اينقدر آن را كش مي دهيد، بعد فرمودند كه مردم اسرائيل دوست ما نيست و حرف بنده را نفي فرمودند و توضيح دادند.
مشايي بيان داشت: بعد از بيانات آقا طي نامه اي خطاب به رهبري نوشتم كه مقام معظم رهبري فصل الخطاب است.
وي گفت: تعريفي كه بنده از ولايت فقيه دارم اين است كه به محض اينكه معلوم شد نظر ولي فقيه چيزي ديگري است تكليف روشن است.
راضي نيستم منتشر شود!
مشايي در خصوص ادغام سازمان حج، بازديد از نمايشگاه هديه تهراني و نامه مقام معظم رهبري در كان لم يكن كردن معاون اول رئيس جمهوري وي مطالبي ايراد كرده كه بنا به اين گفته مشايي كه شرعاً از انتشار اين مطالب راضي نيست، از انتشار آن صرف نظر مي شود.

 آيت الله نوري همداني: آتش فتنه ها با حضور مردم در صحنه خاموش مي شود

آيت الله حسين نوري همداني گفت: اگر مردم در صحنه باشند تمامي فتنه ها خاموش مي شود و مسئولين هميشه به فكر نگهداري مردم در صحنه باشند.
به گزارش ايرنا، اين مرجع تقليد عصر روز سه شنبه در ديدار معاون رئيس جمهوري و رئيس بنيادشهيد و ايثارگران كشور با وي افزود: مردم هميشه بايد در صحنه باشند، مردم با فرهنگ ما عظمت انقلاب و كاربرد آن را مي فهمند.
وي خاطرنشان كرد: همين حضور مردم در روز نهم دي در صحنه بود كه تمام فتنه ها را از بين برد.
آيت الله نوري همداني تاكيد كرد: بايد با از بين بردن بيكاري، گراني و فقر مردم را در صحنه نگهداريم و در اين صورت آنها با همان حرارت ابتداي انقلاب پشت سر نظام اسلامي خواهند بود.
وي خطاب به مسئولين كشور گفت: مردم را راضي نگهداريد و گراني، فقر و تبعيض از بين برود تا فراواني نعمت ايجاد شود.
آيت الله نوري همداني گفت: دشمنان ما در حال حاضر ولايت فقيه را آماج تهمت ها قرار داده اند چرا كه مي بينند تنها نگاه دارنده انقلاب ولايت فقيه است و بدست آوردن يك ولي فقيه عادل، مدير، مدبر و شجاع آسان نيست.
همچنين به گزارش خبرگزاري فارس رئيس بنيادشهيد و امور ايثارگران كشور نيز در اين ديدار گفت: ملت ايران با دفاع از ارزش هاي اسلام و انقلاب، دل حضرت ولي عصر(عج) را شاد كردند.
مسعود زريبافان عصر سه شنبه در ديدار با آيت الله نوري همداني افزود: نظام مقدس جمهوري اسلامي استمرار رسالت انبيا است و امروز به بركت خون شهدا و رهبري ولي فقيه عزت يافته و در تاريخ اسلام مي درخشد.
معاون رئيس جمهور با اشاره به موضع گيري هاي اخير آيت الله نوري همداني در برابر فتنه گري هاي دشمنان خاطرنشان كرد: اين مرجع تقليد همواره در برابر طاغوت و طاغوتيان شجاعانه ايستادگي كرده به ويژه در فتنه اخير دشمنان بغض در گلو خفته مومنان را شكسته و راه اعتراض به اغتشاشگران و هتاكان را گشوده است.
همچنين به گزارش خبرنگار كيهان در قم آيت الله نوري همداني در ديدار جمعي از مديران و كارشناسان صنايع دفاعي و مديران عقيدتي سياسي نيروي انتظامي گفت: اگر مردم در اين شرايط حمايت خود را از نظام كمرنگ كنند مسئول هستند: وي افزود: اسلام، مردم و رهبري اركان سه گانه نظام اسلامي هستند و تا اين سه ركن باشد، ضرري به نظام نمي رسد.
وي تعامل بين نظام و مردم را با اهميت دانسته و افزود: مردم بايد هميشه همراه نظام باشند و نظام هم بايد اسلاميت حكومت را حفظ كند.

 لاريجاني در گفت وگوي زنده تلويزيوني: مشي سكولار ديروز امروز به اصلاح طلبي تبديل شده

رئيس پژوهشكده دانش هاي بنيادي تاكيد كرد: مشي سكولار دوران بازرگان امروز در قامت اصلاح طلبي ظهور و بروز كرده است.
دكترمحمد جواد لاريجاني دبير كميسيون حقوق بشر قوه قضائيه سه شنبه شب در برنامه زنده تلويزيوني «ديروز، امروز، فردا» تصريح كرد: پس از مدتي كه آمريكا در اوايل انقلاب متوجه شد كه انقلاب بسيار ريشه دار شده جريان ديگري را رقم زد به نحوي كه قصد داشتند مشي سكولار را در جامعه ريشه بدهند. وي تاكيد كرد: خط نفاق جديد يعني كساني كه خود را طرفدار سكولار مي دانند معتقدند كه اگر ما خود را با ليبراليسم همراه نكنيم از بين خواهيم رفت.
لاريجاني افزود: مشي سكولار كه امروز در قامت اصلاح طلبي مطرح شده است بنياد خرابي دارد كه البته صدمات بزرگي هم مي تواند به كشور بزند. وي خاطر نشان كرد: در جريان حوادث پس از انتخابات و البته در طول دهه گذشته مشاهده كرديم كه جريان اصلاح طلبي با مشي سكولار ليبرال همراه شد. در دوران اصلاحات تمام روزنامه هايي كه مشي اصلاح طلبي را تبليغ مي كردند داراي خط و مشي سكولار بودند.
دبير كميسيون حقوق بشر قوه قضائيه در ادامه گفت: همين بساطي كه روز عاشورا ديديم، برخي روزنامه هاي همين جريان اصلاح طلب آن را اينگونه بيان مي كردند كه آن ضرباتي كه در روزهاي احد و بدر حضرت علي(ع) به افراد زد، نتيجه اش سر بريدن امام حسين(ع) شد.
لاريجاني با اشاره به اقدامات جبهه ملي و نهضت آزادي اظهار داشت: جبهه ملي و نهضت آزادي خود را بزرگتر از آنچه كه بودند مي پنداشتند، آنها نمي دانستند كه نظام و رهبري چه قدرتي دارد. لذا اصلا به فكر امام هم اعتقاد نداشته و مي خواستند كه ملت شهيد داده و زحمت بكشد. بعد آنها آمده و همه چيز را در اختيار بگيرند.
وي با اشاره به دخالت هاي بيگانگان در امور داخلي كشورمان تاكيد كرد: اگر كسي در كاخ سفيد مختصر شعوري داشت، دست به اين افتضاح نمي زد كه در امور داخلي ايران دخالت كند؛ در كشورمان انتخابات هاي متعددي برگزار شده و از اين پس هم برگزار خواهد شد.

 سيد احمد خاتمي تاكيد كرد 22 بهمن رزمايش ملت در برابر جنگ نرم

آيت الله سيد احمد خاتمي با تاكيد بر اينكه فتنه خروجي جنگ نرم دشمنان است تصريح كرد كه 22 بهمن امسال رزمايش ملت در برابر جنگ نرم است.
امام جمعه موقت تهران در ديدار با اعضاي كميته مساجد ستاد دهه فجر كشور گفت: دهه فجر امسال از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است.
وي 22 بهمن امسال را رزمايش ملت در برابر جنگ نرم دانست و گفت: اين دهه فجر نسبت به دهه فجر سال هاي گذشته متمايز بوده و تمايز آن در اين است كه در هيچ يك از دهه هاي فجر ما شاهد اين همه تهاجم عليه نظام اسلامي نبوده ايم.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه پس از جنگ تحميلي جنگ نرم كم و بيش وجود داشت، تاكيد كرد: امروز ما با اوج جنگ نرم دشمنان عليه نظام روبرو هستيم.
وي سايت، ماهواره، قلم و روزنامه را از ابراز جنگ نرم عنوان كرد و گفت: دشمن دقيقا با همين مسائل وارد عرصه مبارزه عليه نظام شده است.
امام جمعه موقت تهران با تاكيد براين كه اهداف جنگ سخت و نرم دشمن مقابله با دين است، گفت: سقف خروجي دشمن از جنگ نرم اين است كه مي خواهد عقبه و پشتيباني مردمي نظام را هدف قراردهد و خروجي آن نيز در اين است و مي خواهد مردم را از انقلاب جدا كرده و نسبت به انقلاب و آرمان هاي آن دچار ترديد كند.
خاتمي با بيان اينكه فتنه خروجي جنگ نرم است، اظهار داشت: در جنگ نرم، دشمن به دنبال غبارآلود كردن فضا است تا از اين طريق بتواند به اهداف شومي كه در نظر دارد، دست يابد.
وي ادامه داد: اساسي ترين عنصر پيروزي در جنگ نرم بصيرت، به ويژه بصيرت خواص است كه عموم مردم نيز در پي آن، به بصيرت دست مي يابند.
عضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين كه مردم در دهه فجر اين آمادگي را دارند كه با مسائل انقلاب آشنا شوند، گفت: انتظار داريم كه در اين دهه، گذشته سياه و دين ستيز زمان طاغوت براي مردم ترسيم شود و مسائل پيروزي انقلاب و اهداف و توطئه هاي ديروز و امروز دشمن نيز براي مردم تبيين شود.
خاتمي با اشاره به اين كه مهمترين توطئه دشمن عليه ولايت است، گفت: دشمن خوب مي داند كه امروز ولايت فقيه خار چشم دشمنان و استخوان گلوي استكبار است.
وي با اشاره به راهپيمايي 22 بهمن گفت: ما خواستار آنيم كه مردم در راهپيمايي روز 22 بهمن حضور باشكوهي را داشته باشد، زيرا علاوه بر راهپيمايي 22 بهمن اين روز، روز تجديد بيعت با آرمان هاي امام و شهدا و در حقيقت يك رزمايش ديگر ملت در برابر جنگ نرم دشمنان است.

 آخرين تغيير موضع رژيم صهيونيستي مسئله خاورميانه از برنامه هسته اي ايران خطرناك تر است

سرويس سياسي -
در حالي كه مقامات رژيم صهيونيستي بارها اين ادعاي خود را تكرار كرده اند كه ايران بزرگ ترين تهديد خاورميانه است وزير جنگ اين رژيم دست نيافتن به صلح در خاورميانه را بزرگ ترين تهديد براي اسرائيل دانست.
ايهود باراك كه روز سه شنبه در كنفرانسي در تل آويو سخن مي گفت اظهار داشت: دست نيافتن به توافقنامه صلح در خاورميانه براي اسرائيل تهديدي بزرگ تر از دستيابي ايران به بمب هسته اي است.
وزير جنگ رژيم صهيونيستي افزود: بن بست در ازسرگيري فرآيند صلح خاورميانه تهديدي بزرگ براي اسرائيل به شمار مي رود و بزرگترين تهديد براي آينده اسرائيل ادامه اين بن بست است نه بمب هسته اي ايران.
ادعاي واقعي رژيم صهيونيستي درباره اينكه فعاليت هاي هسته اي ايران به سمت ساخت بمب هسته اي است در حالي است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها و به كرات بر فعاليت هاي صلح آميز ايران در زمينه انرژي هسته اي تاكيد كرده است.
ايهود باراك همچنين در اين كنفرانس از رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين خواست كه به ميز مذاكره بازگردد.
چند ماه پيش با آغاز دور جديد به اصطلاح صلح خاورميانه و شروط يكسويه نتانياهو كارشناسان منطقه اي از به بن بست رسيدن فرآيند صلح در خاورميانه خبر دادند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14