(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 8 بهمن 1388- شماره 19571
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
انكار مردم و همراهي با دشمن (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
آفتابه (گفت و شنود)
وزير كشور: فتنه گران در برابر اقيانوس مواج ملت قطره هم نيستند
رئيس جمهور ارمنستان در ديدار با متكي: حل مشكلات منطقه بدون مشاركت ايران امكان پذير نيست
بوي توطئه مي آيد، اما از كدام سو؟ (خبر ويژه)
وزارت خارجه آمريكا كه نيست، سنگ پاست (خبر ويژه)
اختلاف روي گزينه آخر (خبر ويژه)
گل به دروازه ضدانقلاب يا شكاف در جبهه فتنه سبز؟! (خبر ويژه)
اين120 ميليون تومان ناقابل! (خبر ويژه)انكار مردم و همراهي با دشمن (يادداشت روز)

«معارضين جمهوري اسلامي غالبا خود را از مردم بالاتر دانسته اند. خطاي دوم- آنان- اين است كه به دشمنان اين مردم اميد بستند، دل بستند. اين دو تا اشتباه بزرگ است. وقتي از مردم خودشان را بالاتر دانستند، لازمه اش اين مي شود كه اگر مردم در يك حركت قانوني يك اقدامي كردند، يك چيزي را خواستند، يك چيزي را نخواستند، اين ها بگويند نه! مردم عوام بودند؛ اين عوام گرايي است؛ پوپوليزم است ما اين را قبول نداريم خود را از مردم بالاتر دانستن اينجا ظاهر مي شود. ادعا ملاك نيست كه بگويند ما مردمي هستيم، در عمل بايد مردمي بود. اشكال دوم اين است كه به دشمنان اين مردم- كه دشمني آنها واضح است- دل مي بندند... حالا اگر آن كسي كه در مقابل مردم مي ايستد، به اين ها دل بست اين آن خطاي دوم است كه اتفاق مي افتد؛ دل بستن به دشمن؟!»
اين بخشي از تحليل موشكافانه رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه در روز ششم بهمن ماه در جمع مردم ولايي آمل و در فضايي آكنده از عشق دوجانبه «ولي امر» و «اولياء نعم» بيان شد و در واقع فصل الخطاب و حسن ختام هر تحليل سياسي، اجتماعي و مذهبي است كه طي ماههاي اخير درباره رخدادهاي پس از انتخابات اخير رياست جمهوري بيان شده و يا به تحرير درآمده است.
روزهاي آغازين ماجرا بود، اينجانب در يك جمع خاص از هواداران ميرحسين موسوي حضور پيدا كرده بودم. يك نفر از آن جمع با اشاره به آشوب هاي روزهاي اول پس از انتخابات، پرسيد به نظر شما كار به كجا مي انجامد. گفتم از نظر من اوضاع كاملا شفاف است و هيچ ابهامي درباره آينده وجود ندارد. نظامي كه 85 درصد شهروندانش به پاي صندوق هاي راي مي آيند و رئيس جمهورش در دور دوم با حدود 8 ميليون راي بيشتر- از دور اول- انتخاب شده است، ابهامي ندارد و مدعيان ناچارند در آخر خود را با آن هماهنگ نمايند. همان فرد در پاسخ گفت: اشكال كار شما اين است كه آراي روستاييان و شهرهاي كوچك را با آراي مردم تهران مقايسه مي كنيد و حال آنكه آنان بي سواد و در صحنه سياسي بي تاثيرند ولي تهراني ها باسوادند و مي توانند همه چيز را به نفع خود دگرگون نمايند. من ابتدا تعجب كردم و پرسيدم پس اين سخن شما طي 8 سال اصلاحات چه مي شود كه وقتي مي خواستيد از ارزش آراي استوانه هاي فقهي- مذهبي اسلام بكاهيد مي گفتيد «شهروند درجه دو نداريم» چند روز بعد ديدم همين تحليل در مراكز ديگر اين جريان هم وجود دارد و دست آخر همين نگرش مشكلات عظيمي را براي كشور پديد آورد و اگر استقامت مردم و رهبر معظم انقلاب در برابر اين جريان انحرافي نبود، جمهوريت نظام و حقوق عامه مردم در پيش پاي اين ها قرباني مي شد. حالا بگذريم كه آنچه اين ها مي بافتند و به اجرا مي گذاشتند هيچ ارتباطي با ميليون ها شهروند فهيم تهراني كه حضور گسترده اي در پاي صندوق هاي راي داشتند و به يكي از كانديداهايي كه از مجاري نظام عبور كرده بودند، راي دادند، نداشت. خالي شدن دور اين ها از راي دهندگان در همان هفته هاي اول هم ادعاي جدايي آرمانهاي مردم پايتخت را از مردمي كه در دوردست هاي كشور زندگي مي كردند، باطل كرد. از قضا حس خود برتربيني و دور زدن قانون مهمترين دليل فاصله گرفتن مردم از اين فتنه جويان بود. اگر به ميزان آراي يكي از اين چهره ها در طول دوران نگاه بياندازيد درمي يابيد كه اين فرد به دليل همين روحيه ويژه خواهي همواره با روند كاهنده اقبال شهروندان مواجه بوده است.
اما درباره دل بستن به بيگانه و خطاي استراتژيك اختلاط با آمريكا و صهيونيزم يك اتفاق درس آموز و هشداردهنده وجود دارد. يك هفته از انتخابات گذشته بود و آمريكايي ها اندك، اندك نقش پنهان خود را آشكار كرده و در بالاترين سطح سياسي به هواداري از سران و عناصر آشوب طلب روي آوردند و رسما اعلام كردند كه از تغييرات سياسي در ايران توسط مردم (!) حمايت مي كنند. وقتي تجمع روز 25خرداد در تهران برگزار شد و سران فتنه در جمع عده اي از مردم- كه در هفته هاي بعد از دور اين ها پراكنده شدند- از تداوم و گسترش اقدامات خلاف قانون و ايجاد درگيري با نظام و مردم حرف زدند، آمريكايي ها كه تا دو هفته قبل از اين، اجراي آن بخش از توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن- كه ناظر به تخليه شهرها و جاده هاي عراق از نيروهاي نظامي آمريكا بود- را غيرممكن مي خواندند، از تخليه سريع شهرها، روستاها و جاده هاي عراق خبر دادند و آن را عملي كردند. اين نيروها به سمت مرزهاي غربي ايران گسيل شده و آرايش نظامي گرفتند. در اين مرحله براي اولين بار، دولت اوباما اعلام كرد كه گزينه نظامي عليه ايران در حال بررسي است- همان موقع اين قلم طي «يادداشت روز» كيهان درباره تهديدآميز بودن اين حركت آمريكايي ها هشدار داد- يعني آمريكايي ها هم زمان با حمايت آشكار از ميرحسين موسوي، محمد خاتمي و... به لشكركشي به سمت مرزهاي ايران دست يازيدند و اين در حالي بود كه چهره ها و احزاب مورد اشاره نه حمايت آمريكا از خود را محكوم كردند و نه توجهي به تهديد آمريكا عليه تماميت ارضي ايران نشان دادند. در اين مرحله، تحليل مقامات امنيتي و سياسي آمريكا، انگليس و... اين بود كه شرايط براي تغيير بنيادين و حتي فروپاشي نظام جمهوري اسلامي كاملا فراهم است و حتي مي توان ايران را اشغال نظامي كرد! پس چه جاي تعجب كه در آشوب هاي تهران عناصر آمريكايي، كاردار انگليس، نيروي سفارت فرانسه و عناصر بعضي ديگر از سفارتخانه هاي خارجي هم در كنار عناصر ستادي ميرحسين و خاتمي و كروبي حضور يابند و به همين دليل دستگير شوند و بعد هم پرده از ارتباط اين طيف ها با هم برداشته شود.
آمريكايي ها و... يقين كرده بودند كه هواداران دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا با آتش بيانيه هاي پياپي سران فتنه و ناديده گرفته شدن توصيه هاي دلسوزانه رهبر معظم انقلاب از سوي فتنه گران، به مصاف خونين با هم مي روند و جنگ خانگي آنچنان پايتخت را فرا مي گيرد كه مردم دخالت بين المللي- و در واقع اشغال ايران توسط آمريكا- را يك نعمت بزرگ و ضرورت اجتناب ناپذير تلقي خواهند كرد! و جالب اين است كه در سال گذشته همين جريان داخلي با صراحت از يك سو به تئوريزه كردن دخالت خارجي در ايران- ذيل عنوان نظارت بين المللي بر انتخابات روي آورده بود و از سوي ديگر عزم خود را براي الغاي سازوكارهاي قانوني انتخابات- ذيل عنوان كميته صيانت از آرا و يا نظارت مراجع و احزاب به جاي نظارت شوراي نگهبان- جزم كرده بود و اين همه در حالي است كه هنوز هم وقتي از وجود هماهنگي ميان داخل و خارج سخن گفته مي شود بعضي ها- انشاءالله ساده لوحانه- اين را تندروي مي خوانند!
با اين وضع مي توانيم بگوييم ناديده گرفتن آراي مردم- خود برتربيني- و دل بستن به دشمن لازم و ملزوم يكديگرند، كساني كه به ملت خود اتكا نمي كنند و در عين حال تكيه بر صندلي قدرت را به هر قيمتي طالب هستند با بيگانه پيوند مي خورند. اين البته ساده ترين شكل پيوند خوردن داخلي ها با خارجي هاست و حال آنكه نقش كليدي و بي ترديد شبكه هاي گسترده جاسوسي غرب در آشوب هاي اخير كشور پاي احتمالات پيچيده تري را به ميان مي كشد.
بعضي از خبرها بيانگر آن است كه در اوايل ارديبهشت ماه 87- 13ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري ايران- چند تن از عناصر كليدي C.I.A و يكي از معاونين وزارت خارجه آمريكا با چند عنصر ايراني كه دو تن از اعضاي شوراي مركزي نهضت آزادي ايران از جمله آنان بوده اند، جلسه اي برگزار كرده و چند دستورالعمل را به آنان ابلاغ كرده اند. حدود يك ماه بعد اين دو عنصر نهضت آزادي با رئيس دفتر يكي از شخصيت ها- كه بعدها نقش فعالي در آشوب ها داشت- ديدار كرده و ماحصل جلسه را منتقل كرده و از وي مي خواهند آن شخصيت را نسبت به طرح چند موضوع فعال نمايد. اين موضوعات شامل جدي بودن احتمال تقلب، بحراني شدن اوضاع كشور در صورت كانديدا شدن احمدي نژاد، و لزوم برنامه ريزي براي پيروزي قطعي بوده است. شخصيت مورد اشاره- احيانا بدون آنكه در مورد آمريكايي بودن اين توصيه ها توجيه شده باشد- مي پذيرد كه در اين موارد فعاليت كنند. وي اولين كسي است كه در اواخر شهريورماه سال قبل- حدود 9 ماه قبل از انتخابات- در ديدار با جمعي از نخبگان يك استان از جدي بودن امكان تقلب سخن گفته و در چند ديدار ديگر روي آن تاكيد كرده است. همين شخصيت دو توصيه ديگر را نيز- بدون اينكه بداند از كجاست- دنبال كرده است حالا البته همه چيز روشن شده اما جالب اين است كه تا امروز نيز از بيان صريح اين 3 نكته بديهي كه 1-تقلب صورت نگرفته و نظام به امانت مردم خيانت نكرده است 2-نظام سياسي مقتدر است و مردم وفادارند و لذا كشور در شرايط بحراني نيست 3-احمدي نژاد رئيس جمهور قانوني و منتخب واقعي مردم ايران است، خودداري مي كند! و جالب اين است كه اين سه نكته همان سه نكته اي است كه آمريكا و صهيونيسم جنايتكار بين الملل نيز از اذعان به آن پرهيز مي نمايند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در روز ششم بهمن ماه با ذكر تحليل ژرف خود يادآور شدند كه «مي خواهند جمهوري اسلامي را وادار كنند به باج دهي... امام باج نداد اين را همه بدانند كه ما هم از طرف ملت و از طرف خودمان به احدي باج نخواهيم داد. ما يك حرف حقي داريم و پاي آن حرف حق ايستاده ايم» و اين البته زبان حال و قال همه ملت ايران است. آن را در روز 9 ديماه در عزم ميليونها نفر از مردم ايران ديديم، در روز 19دي 88 قمي ها آن را با رساترين واژه ها فرياد زدند و آملي ها آن را در روز 6 بهمن 88 با حضوري سيل آسا در حسينيه امام تهران به شفاف ترين صورت به تصوير كشيدند و دو هفته ديگر در 22 بهمن همه ملت ايران از تهراني ها تا مردم آن روستاي دورافتاده ولي بصير به دنيا نشان خواهند داد.
سعدالله زارعي

 كيهان و خوانندگان

¤ معاون دادستان گفته است سران فتنه در صورت احراز جرم از مصونيت قضايي برخوردار نيستند. از قول ما بنويسيد آيا بعد از گذشت هفت ماه از اغتشاشات بايد هنوزبحث آقايان روي احراز و يا عدم احراز جرم سران فتنه باشد، تقاضا داريم مسئولين با الفاظ بازي نكنند.
محمدي
¤ هفت ماه است كه كشور دچار اقدامات ساختارشكنانه و مشكلات ناشي از آن است كه در چنين فضايي احزاب سياسي و خواص جامعه مي بايد با اتخاذ مواضع شفاف به استمرار امنيت و حفظ وحدت ملي كمك مي كردند اما متاسفانه شاهد سكوت برخي از آنان بوديم اگر واقعا نمي دانند ساختارشكنان چه كساني هستند پس ديگر نبايد خود را نخبه بدانند و براي مردم و كشور نسخه بپيچند. بايد بپذيرند كه از ملت عقب افتاده اند.
طاهري
¤ با توجه به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اجراء مر قانون و خواسته قاطبه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و ملت در خصوص برخورد دستگاه قضايي با سران فتنه متاسفانه هيچ اتفاقي نمي افتد. مردم منتظر اجراي قانون درباره فتنه گران هستند.
نيك نام از قم
¤ در جواب اين صحبت آقاي مجيد انصاري كه گفته برخي از اين جمله حضرت امام خميني كه حفظ نظام از اوجب واجبات است سوءاستفاده ابزاري مي كنند بنويسيد اتفاقا اين سوءاستفاده ها را همفكران ايشان مي كنند بعنوان مثال شعار قانون گرايي دادند ولي بر ضد قانون انتخابات عمل كردند و آشوب بوجود آوردند. دم از جمهوريت و ميزان بودن آراء مردم زدند ولي با ايجاد ترس و رعب در بين مردم مي خواستند ديكتاتوري را پايه گذاري كنند كه البته جواب همه اين سوءاستفاده هاي ابزاري آقايان از قانون و امام را مردم در روز راهپيمايي سراسري 9 دي ماه دادند و آب پاكي روي دست مدعيان دروغگو ريختند.
گل محمد نورايي
¤ جواب مدير مسئول كيهان به حرف هاي نسنجيده آقاي مجيد انصاري بسيار مستدل و محكم بود ضمن تشكر مي خواستم خطاب به مدعيان دروغين خط امام بنويسيد چرا هرگاه در جريان حوادث دستشان رو ميشود و دم خروس بيرون مي زند فورا مردم را متهم به استفاده ابزاري از فرمايشات امام خميني(ره) مي كنند.
يعقوبي از كرج
¤ آيت الله نوري همداني، آيت الله يزدي و امثالهم در طول اين مدت مرتب اعلام مواضع روشن كرده اند و براي مردم نقطه ابهامي باقي نگذاشته اند. ضمن تشكر از آنان مي خواستم از ديگر شخصيت ها و بزرگان نيز درخواست كنم وارد ميدان روشنگري بشوند و با اعلام مواضع شفاف به وظيفه خود در شرايط فتنه عمل نمايند.
احمدزاده
¤ آقاي شيرزاد در نامه خود خطاب به كيهان گفته است اميد چنداني به قوه قضائيه براي دادخواهي نسبت به كيهان وجود ندارد.عرض مي كنيم آنچه كه اتفاق افتاده برعكس است چون بارها پاي كيهان را به دادگاه كشانده اند ولي هنوز بعد از گذشت هفت ماه از اغتشاشات بعد از انتخابات توسط سران فتنه هيچكدام دستگير و محاكمه نشده اند. چرا ايشان اين حقيقت آشكار را كتمان مي كند.
مراديان
¤ هدفمندسازي يارانه ها نيازمند يك مكانيسم بسيار قوي در اجرا مي باشد تا بتواند به اهداف اصلي خود كه حمايت از اقشار ضعيف مي باشد و يا به تعبير ديگر رسيدن حق به حقدار، برسد. اما متاسفانه در اولين حركت اجراي اين طرح كه اعلام خوشه بندي خانوار ها بود، طوري عمل شد كه مردم را درباره اجراي طرح هدفمندي نگران كرد. جا دارد مسئولان محترم كه انصافاً قصد خدمت به مردم را دارند با اقدامات نسنجيده، و آزمون و خطا اجراي طرح به اين مهمي را دستخوش نوسان نكنند.
مهدي جلده باخاني
¤ يك نفر پيرزن در شهرستان بوكان كه حقوق مستمري نيز ندارد و هزينه زندگي او را فرزندانش مي پردازند در خوشه سوم يارانه ها قرار داده شده است. طرح هدفمند كردن يارانه ها قرار است به اين صورت اجرا بشود و عدالت بگستراند؟!
حق گو از بوكان كردستان
¤ مستاجر بنده كه درآمد ماهيانه او 250 هزار تومان است و 150 هزار تومان هم به بنده كرايه خانه مي پردازد در خوشه بندي يارانه ها در رده سوم قرار گرفته است. شما جاي من باشيد چگونه اين پديده را توجيه مي كنيد؟!
زماني
¤ به مسئولان طرح تحول اقتصادي بگوييد كه در يك برنامه تلويزيوني جزئيات مربوط به خوشه بندي ها و تعاريفي كه مربوط به اين موضوع مي شود را بيان كنند تا سوءتفاهم ها در خصوص اين طرح تبديل به سوء استفاده مخالفين دولت و دشمنان نظام نشود.
يك شهروند از تهرانسر
¤ در اين چند روز كه موضوع خوشه بندي مردم مطرح است با پرس و جويي كه از اطرافيان خود داشتم نشان مي دهد كه اكثر خوشه بندي ها متناسب با سطح دارايي ها و درآمدهاي واقعي مردم نيست. به نظر مي رسد دولت تا دير نشده بايد توضيحات لازم را به مردم ارائه كند.
يك شهروند از تبريز
¤ هنگامي كه مطلع شدم در خوشه سوم قرار گرفتم بسيار تعجب كردم. وقتي در محيط همكاري اين رده بندي را با سايرين مقايسه كردم، باز به تعجبم افزوده شد. چرا قانون هدفمندسازي در اول راه، چنين به خطا رفته است؟ ضروري است مسئولين محترم در اجراي اين قانون بسيار دقت نمايند، تا برخلاف اهداف طرح، حقي ضايع نشود.
اوتادي
¤ از وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي تقاضا مي كنيم كه به منظور يكسان شدن بيمه تكميلي بازنشستگان كشوري به بيمه تكميلي كاركنان شاغل كه در ماده 85 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر گرديده است هر چه سريع تر اقدام، مبذول فرمايد.
محمدي از كرج
¤ از مسئولان بنياد شهيد بپرسيد زمان پرداخت معوقه هاي جانبازان چه وقت خواهد رسيد.
يك جانباز از نور
¤ دو هفته است كه به بنياد جانبازان شيراز جهت دريافت هزينه درمان و راديولوژي مراجعه مي كنيم اما آن ها مي گويند كه از اين به بعد هزينه درماني را بايد از اداره محل كارتان دريافت كنيد. به اداره هم مراجعه كردم جواب دادند كه بودجه اي براي اين موضوع نداريم. لطفاً از بنياد جانبازان بخواهيد كه بنده را راهنمايي كند.
جانباز 60 درصد از شيراز
¤ اغلب كاركنان حق الزحمه اي ادارات و سازمان هايي همچون صدا و سيما در مراكز استان و شهرستان ها از نعمت بيمه اجتماعي كه هنرمندان را تحت پوشش دارد محروم هستند و از مزاياي قانوني برخوردار نيستند وعده وعيدهاي داده شده در اين مورد متأسفانه تاكنون تحقق پيدا نكرده است. اميدواريم رسيدگي شود.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ در مورد پيش فروش خودرو ... كه پارس خودرو جديداً به مناسبت دهه فجر اعلام كرده بود به عنوان يك متقاضي در همان ساعت اوليه نشر اين آگهي تماس گرفته تا ثبت نام كنم اما اپراتور گفت: در همان نيم ساعت اول ثبت نام به پايان رسيده است. تقاضا دارم مسئولان اين موضوع را بررسي كنند.
يك هم وطن

 آفتابه (گفت و شنود)

گفت: كروبي با اظهارات اخيرش بدجوري توي برجك فتنه گران زده.
گفتم: ضدانقلابيون داخلي و خارجي و راديوهاي بيگانه يكسره فحش و ناسزا نثارش مي كنند كه چرا وسط راه جا زدي؟!
گفت: بعضي از همين عوامل فتنه هم مي گويند كروبي داره فيلم بازي مي كنه.
گفتم: دل خودشون رو خوش مي كنند.
گفت: همين عده مي گويند؛ اعتراض ما به كروبي به خاطر خود اوست!
گفتم: مباشري كه از دست زورگويي هاي اربابش خسته شده بود و بعد از يك سال كار كردن حقوق و مواجب هم نگرفته بود، وقتي ارباب درون توالت رفته و آب مي خواست، يك آفتابه آب جوش به او داد و... ارباب كه جيليز و ويليزش در اومده بود او را دنبال مي كرد و فحش مي داد. اهل محل به ارباب گفتند مگه چيكار كرده؟ ارباب گفت؛ دل من براي خود او مي سوزد! و مباشر در حال فرار گفت؛اي فلان فلان شده، من مي دونم و خودت هم مي دوني كه كجات مي سوزه!!

 وزير كشور: فتنه گران در برابر اقيانوس مواج ملت قطره هم نيستند

وزير كشور با اشاره به در پيش بودن راهپيمايي 22بهمن تاكيد كرد كه سيل خروشان ملت در اين روز به صحنه خواهد آمد و معدودي فتنه گر در برابر اين اقيانوس مواج، قطره هم نيستند.
مصطفي محمدنجار ديروز پس از جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: كساني كه با مردم همراه نيستند، وسوسه خناس هستند كه مي خواهند خود را مطرح كنند اما در برابر ملت هيچ نيستند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود از آغاز اجراي طرح «مديريت تحرك» در اين وزارتخانه از دهه فجر خبر داد و گفت: براساس اين طرح اهداف برنامه ها و اسناد بالادستي به 30 هدف كلان تبديل شده و اين اهداف به 200 شاخص جزئي در 12حوزه تقسيم مي شود و نخبگان و خبرگان در اتاق فكر وزارت كشور از طرح حمايت مي كنند.
مصطفي محمد نجار افزود: اجراي اين طرح 600 تن از مديران و مسئولان وزارت كشور را در ستاد مركزي وزارتخانه فعال خواهد كرد و در مرحله بعد اين طرح در سطح استان ها با مسئوليت استانداران اجرايي خواهد شد.
وي آغاز ثبت تاريخ شفاهي وزارت كشور را از ديگر برنامه هاي اين وزارتخانه در دهه فجر عنوان كرد و توضيح داد بر اساس اين طرح وقايعي كه در طول تاريخ در حوزه وزارت كشور رخ داده، ثبت و ضبط خواهد شد.
خبرنگاري از وزير كشور در خصوص لايحه تاسيس استان البرز با مركزيت شهرستان كرج سؤال كرد كه وي پاسخ داد: اين لايحه 2 هفته گذشته به دولت ارائه شده و در اولويت بررسي قرار دارد و بعد از تصويب در آينده نزديك به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
وي در پايان از تلاش مستمر نيروهاي نظامي و امنيتي براي شناسايي عوامل ترور دادستان خوي و استاد فيزيك دانشگاه تهران خبر داد.
رونمايي از موتور ماهواره بر سيمرغ در دهه فجر
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از رونمايي ماهواره طلوع، مصباح و موتور ماهواره بر سيمرغ در ايام دهه فجر خبر داد.
سرتيپ احمد وحيدي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينكه چند پروژه در حوزه فضايي در ايام دهه فجر رونمايي مي شود گفت: ماهواره طلوع، مصباح و موتور ماهواره بر سيمرغ از پروژه هايي است كه در دهه فجر رونمايي خواهد شد.
وحيدي همچنين درباره ميزان آمادگي جمهوري اسلامي ايران تأكيد كرد: آمادگي دفاعي كشور در حد مطلوب و خوب است.
معترضين بايد به قانون و راي مردم احترام بگذارند
دستيار و مشاور ارشد رئيس جمهور تاكيد كرد كه اگر معترضين مي خواهند خطاي آنها رفع شود، بايد به راي مردم، قانون اساسي و اركان نظام احترام بگذارند.
سيدمجتبي ثمره هاشمي ديروز در حاشيه جلسه هيئت دولت، بر لزوم مشخص شدن خط معترضين از عوامل ضدانقلاب تاكيد كرد.
وي با اشاره به بيانات اخير رهبر معظم انقلاب در خصوص «خطاهاي معترضين» افزود: مقام معظم رهبري فرمودند خطاي نخست معترضين اين بود كه بالاتر از مردم نشسته اند و خود را بالاتر از مردم مي دانند و شايد اين كلام به مفهوم آن باشد كه آنها به راي مردم احترام نگذاشته و در واقع مي خواستند بالاتر از مردم تصميم بگيرند.
دستيار و مشاور ارشد رئيس جمهور گفت: دومين خطاي معترضين نيز اين بود كه دل به دشمنان ملت بسته اند و اگر قرار باشد كه خطاي آنها رفع شود، به راي مردم، قانون اساسي و اركان نظام كه بر مبناي اسلام و نظر و ديدگاه مردم شكل گرفته، احترام بگذارند.
ثمره هاشمي خاطرنشان كرد: «آنها از سوي ديگر بايد خط خود را با ضد انقلاب و عوامل خارجي كه از برخي اتفاقات و ناامني ها در كشورمان حمايت كرده اند، مشخص كنند.»
وي در خاتمه گفت كه معترضين بايد مشخص كنند با اركان نظام چه نسبتي دارند و همچنين نسبت و موضع خود را با ضد انقلابيوني كه عليه انقلاب موضع گيري هايي انجام مي دهند، مشخص كنند و اگر اين اتفاق بيافتد، تا حد زيادي ايضاح انجام مي شود.
انتقاد رئيس جمهوري
به دخالت دادستاني
در حوزه مطبوعات است
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: اعتراض رئيس جمهوري اين بود كه دادستاني وارد قضاياي رسانه ها مي شود و برخي مثل مديرعامل سابق ايرنا را مرتب مورد سوال قرار مي دهد.
سيدمحمد حسيني ديروز در حاشيه جلسه هيئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به لغو مجوز نشريه همت و موج انديشه، گفت: بحث مجوز نشريه همت و موج انديشه به چندين سال قبل برمي گردد و مربوط به دوره جديد نيست كه در اين خصوص توضيحاتي ارائه شده و مسئله خاصي وجود ندارد.
وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اظهارات رئيس جمهور در مورد توقيف برخي از مطبوعات و تذكراتي كه از سوي معاونت مطبوعات وزارت ارشاد به مطبوعات ارائه مي شود اظهار داشت: هيئت نظارت جمعي هستند كه با بررسي، تذكراتي كه مي دهند و اين تذكرات براي اين است كه به توقيف و لغو امتياز منجر نشود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در همين خصوص ادامه داد: كار هيئت نظارت بر اين است كه اگر نشرياتي ايرادات و اشكالاتي دارند به اشكالات خود متوجه باشند. بعضي از مواقع اشكالاتشان سهواً است كه در اين موارد با تذكرات هيئت نظارت اين نشريات به ايرادات خود متوجه شده و اين اشكالات رفع مي شود.
حسيني با بيان اينكه تذكرات هيئت نظارت و نشريات به نفع آنها است تصريح كرد: روزنامه ها الان نسبت به گذشته وضعيت بهتري دارند و اعتراض آقاي رئيس جمهور اين بود كه دادستاني وارد اين قضايا مي شود و برخي از افراد مثل مديرعامل سابق ايرنا كه فردي شناخته شده و از چهر ه هاي متعهد و آزادگان دفاع مقدس است را مرتب مورد سوال قرار مي دهد.

 رئيس جمهور ارمنستان در ديدار با متكي: حل مشكلات منطقه بدون مشاركت ايران امكان پذير نيست

رئيس جمهور ارمنستان در ديدار با وزير امورخارجه كشورمان ايران را از بازيگران كليدي در منطقه خواند و تأكيد كرد كه حل مشكلات منطقه بدون مشاركت ايران امكان پذير نيست.
سرژ سركيسيان روز چهارشنبه در ديدار منوچهر متكي در ايروان با اشاره به نقش مثبت جمهوري اسلامي ايران در كمك به حل بحران هاي منطقه اي از جمله در افغانستان و عراق افزود: جمهوري اسلامي ايران نقش كليدي در منطقه دارد و بنابراين توسعه و تعميق روابط ايران و ارمنستان را كاملا در جهت منافع ملت خود مي دانيم.
وي همچنين با تشريح آخرين وضعيت منطقه قفقاز از مواضع جمهوري اسلامي ايران در مسئله قره باغ قدرداني كرد.
رئيس جمهوري ارمنستان همچنين تصريح كرد كه ما همواره حق جمهوري اسلامي ايران براي توسعه انرژي هسته اي صلح آميز را به رسميت شناخته و از آن حمايت مي كنيم.
منوچهر متكي وزيرامورخارجه كشورمان نيز در اين ديدار، تأكيد كرد: با نگاه و اراده سياسي رؤساي جمهوري دو كشور ايران و ارمنستان مناسبات تهران- ايروان وارد مرحله جديدي از همكاري ها مي شود.
متكي كه به منظور شركت در نهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور به ايروان سفر كرده است با اشاره به سابقه تاريخي دو ملت اظهار داشت: ما در حال اجراي زيرساخت هايي هستيم كه چهره روابط دو كشور را دگرگون خواهد ساخت.
وزير امورخارجه با اشاره به ضرورت فعال كردن ظرفيت هاي همكاري هاي في مابين و برداشتن گام هاي جديد، برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي را چارچوب مناسبي براي تعيين و ترسيم برنامه هاي همكاري توصيف كرد.
متكي با اشاره به تحولات جاري در منطقه از جمله بحران افغانستان و عراق، شكست سياست ها و رويكردهاي فرامنطقه اي را خاطرنشان ساخت و گفت: بازگشت به رويكرد منطقه اي بهترين راه حل و فصل بحران ها و مناقشات در منطقه است و جمهوري اسلامي ايران همواره در اين چارچوب آماده كمك به حل و فصل مناقشات بوده و اهتمام نموده است.

 بوي توطئه مي آيد، اما از كدام سو؟ (خبر ويژه)

آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت بوي توطئه به مشام مي رسد.
وي اين موضع را درباره انتقاد اخير آيت الله يزدي عنوان كرده است. آيت الله يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم اخيرا گفته بود: آقاي هاشمي اگر امروز مي خواهيد صحبت كنيد جسارت به عكس امام و توهين روز عاشورا را محكوم كنيد. معني ندارد كه بياييد و دوباره بر مواضع خود پافشاري كنيد.
وي همچنين با بيان اينكه مواضع آقاي هاشمي از موضع گيري سه پهلو هم گذشته است، نسبت به دوري هاشمي از نظام ابراز نگراني كرده بود.
آقاي هاشمي در واكنش به اين اظهارات تصريح كرد كه با اطلاعات رسيده بوي توطئه به مشام مي رسد.
فارغ از محتواي نقد و انتقاد مطرح شده بين آقايان يزدي و هاشمي، آنچه در اين ميان قابل تامل است عبارت آقاي هاشمي است مبني بر اينكه «بوي توطئه به مشام» مي رسد.
ابهام اين عبارت در اين است كه چگونه آقاي هاشمي انتقاد يك چهره روحاني- آن هم در طراز رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم- نسبت به شخص خود را حمل بر توطئه مي كند اما در فتنه انگيزي و آشوب افكني 7 ماه گذشته، رد پاي روشن توطئه هاي استكبار را مشاهده نمي كند و هشدار نمي دهد. ابهام ديگر اين است كه «مجراي اطلاعات رسيده» چگونه مجرايي است كه انتقاد آقاي يزدي را در ظرف توطئه مي گنجاند اما توطئه هاي حقيقي و آشكار انگليس و اسرائيل و آمريكا را از چارچوب داخلي توطئه خارج مي كند! يعني آتش زدن تصوير حضرت امام، حرمت شكني بي سابقه در روز عاشورا، شعار دادن به نفع آمريكا و اسرائيل در روز جهاني قدس و روز ملي مبارزه با استكبار، حذف اسلام از جمهوري اسلامي، آتش افروزي و ترور و... هيچ كدام بوي توطئه استكبار عليه اصل نظام را پراكنده نكرد اما انتقاد از شخص آقاي هاشمي- فارغ از درست يا نادرست بودن آن- نشانه توطئه بود؟!
شايان ذكر است آقاي هاشمي در اظهارات اخير خود به درستي تصريح كرده است: اصل ولايت فقيه محور جمهوري اسلامي است و اگر ولايت و جايگاه رهبري آسيب ببيند نمي توان آينده خوبي براي كشور متصور بود.

 وزارت خارجه آمريكا كه نيست، سنگ پاست (خبر ويژه)

وزارت خارجه آمريكا نسبت به وضعيت رفاهي سه تبعه بازداشت شده خود كه به خاطر ورود غيرقانوني به ايران در كردستان بازداشت شده اند، ابراز نگراني كرد. كراولي سخنگوي اين وزارت گفت: ما از وضعيت رفاهي اين 3 كوهنورد]!![ كه از ژوئيه بازداشت شده اند، به شدت نگرانيم و احتمال مي دهيم آنان در شرايط اسفباري باشند.
وي اضافه كرد: خودداري ايران از دادن اجازه به ديپلمات هاي سوئيس جهت ملاقات با اين 3 تبعه آمريكا در زندان اوين، ظالمانه است.
اين لحن طلبكارانه درباره 3 تبعه مذكور كه به طور قاچاق و غيرقانوني وارد خاك ايران شده اند، در حالي است كه سازمان جاسوسي آمريكا طي يكي دو سال اخير با عمليات ننگين آدم ربايي، 11تبعه ايران را در برخي كشورها از جمله عربستان و گرجستان، ربوده و به صورت غيرقانوني به خاك آمريكا منتقل كرده است. از سوي ديگر خانواده هاي اين اتباع ايراني به شدت نگران سرنوشت عزيزان خود هستند كه بعضا به عنوان گردشگر و توريست و زائر در كشور محل ربايش به سر مي برده اند و اكنون معلوم نيست كه اساسا در كجا و در چه وضعيتي به سر مي برند. آمريكايي ها همچنين چند سال 5 ديپلمات ايراني را از كنسولگري ايران در اربيل ربوده و براي مدتي طولاني و به صورتي غيرقانوني در بازداشت و زير شكنجه و فشار نگهداري كردند.
اخيرا هم رژيم آمريكا با فشار به برخي كشورها نظير فرانسه و انگليس و... از آنها مي خواهد اتباع مورد نظر ايراني را كه در آن كشورها حضور دارند بازداشت كنند و به آمريكا تحويل دهند. نمونه آخر از اين دست، بازداشت مجيد كاكاوند مهندس ايراني است كه براي سفر گردشگري به فرانسه سفر كرده و در اين كشور با فشار آمريكايي ها بازداشت شده تا به دولت آمريكا تحويل شود. ادعاي آمريكا اين است كه اين مهندس ايراني اقلام ممنوعه! را خريداري و از طريق مالزي به ايران فرستاده است.
معلوم نيست به فرض صحت اين ادعا انجام يك معامله از سوي تبعه يك كشور در كشوري ديگر، چه ربطي به كشور سوم (فرانسه) و چهارم ( آمريكا) دارد و آيا به صرف ايراد اتهام مي تواند به شيوه اشرار ياغي عمل كرد؟!

 اختلاف روي گزينه آخر (خبر ويژه)

در پي جلسه روز دوشنبه وزراي خارجه اتحاديه اروپا، منابع خبري از اختلاف ميان اعضاي اين اتحاديه براي تحريم ايران خبر مي دهند.
دويچه وله اگرچه از قول آنجلا مركل صدراعظم آلمان مدعي شد اين آخرين فرصت براي ايران در جهت حل مناقشه هسته اي است و ما ناچار به تدابير تنبيهي خواهيم شد، اما تصريح كرد: در اتحاديه در زمينه تحريم ايران اختلاف نظر وجود دارد.
مركل كه مهره اي وامدار رژيم صهيونيستي به شمار مي رود و بارها عنوان كرده كه به خاطر اسرائيل نبايد اجازه دهيم ايران هسته اي شود، دوشنبه گفته بود از اينكه احتمالاً در آينده فشار بيشتري به مردم ايران تحميل شود متأسفيم.
اما دويچه وله درباره جلسه روز دوشنبه وزراي خارجه اتحاديه اروپا گزارش داد: ميان اعضاي اتحاديه اروپا برسر تحريم ايران اختلاف جدي وجود دارد.
خبرگزاري «ر.پ.آ» آلمان هم در گزارشي از اين نشست نوشت: وزراي خارجه اتحاديه اروپا با فاصله گرفتن از تهديد به اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران، يادآور شدند كه هر نوع محدوديت هاي جديد فقط مي تواند از طريق شوراي امنيت سازمان ملل صورت گيرد. وزير خارجه سوئد در بروكسل گفت: ابزار تحريم خيلي تيز است و براي همين هم بايد با احتياط بسيار زياد مورد استفاده قرار گيرد. ما مي خواهيم كه ايران به ميز مذاكرات بازگردد.
در همين حال مجله آمريكايي تايم سياست هاي يكساله اوباما براي مهار ايران را شكست خورده خواند و نوشت: اوباما فقط در سياستهاي داخلي اش نيست كه متحمل شكستي سنگين شده بلكه در عرصه سياست خارجي نيز عقب گردي بزرگ داشته و آن، شكست دو رويكردش در قبال ايران شامل تعامل يا تحريم است. اوباما از دوران مبارزات انتخاباتي اش در سال 2008، وعده محدود ساختن برنامه هسته اي ايران را مي داد و متعاقب آن دو رويكرد همزمان يعني گفت وگو از يك سو و تحريم از سوي ديگر را مطرح مي كرد. حال كه يك سال از آغاز به كار اوباما مي گذرد او در هر دو رويكرد شكست خورده است. او دو بار براي ايران ضرب الاجل تعيين كرد. ضرب الاجل اول سپتامبر گذشته بود. اوباما مجدداً تا پايان سال 2009 ضرب الاجل گذاشت. اما پيشنهاد خروج اورانيوم غني شده از ايران به جايي نرسيد.
تايم اضافه كرد: اگرچه مسئولان آمريكايي از همراهي روسيه با تحريم سخن مي گويند اما مواضع واقعي روس ها سردرگم كننده است. بدتر از آنها موضع چيني هاست. ايران در 1+5 شكاف انداخته است. سياست هاي اوباما به دردسر افتاده است.

 گل به دروازه ضدانقلاب يا شكاف در جبهه فتنه سبز؟! (خبر ويژه)

يك سايت وابسته به سازمان «سيا» موضع اخير مهدي كروبي مبني بر اينكه احمدي نژاد را رئيس جمهور مي داند، گل زدن به دروازه خودي خواند!
هرچند كه مسعود بهنود سلطنت طلب مقيم لندن تلاش كرده بود به توجيه و مصادره به مطلوب موضع غافلگير كننده كروبي بپردازد اما سايت گويانيوز مصر است كه اقدام كروبي گل به دروازه خود (ضدانقلاب) بوده است.
گويانيوز در كاريكاتوري، كروبي را در كنار بهنود و چند نفر از عناصر ضدانقلاب ديگر و در وسط زمين فوتبال به تصوير كشيده است. در اين كاريكاتور، كروبي توپ را به دروازه ضدانقلاب زده و بهنود در گوشي به او مي گويد: حالا ما گفتيم پاس به عقب بود ولي خودمونيم... زدي توي گل خودمون.
سايت ضدانقلابي راديوزمانه كه هماهنگ با راديوفردا (ديگر ارگان رسمي سازمان سيا) فعاليت مي كند، از قول جمشيد اسدي از عناصر ضدانقلاب مقيم خارج از كشور به تخطئه اقدام كروبي پرداخت. اسدي با بيان اينكه توضيحات بعدي از قول كروبي چيزي را حل نمي كند، گفت: اينكه ايشان از خرداد 88 تا به امروز منتظر ماندند كه امروز اعلام كنند به علت تنفيذ مقام رهبري، اين دولت را مي پذيرند، موجب كمال تعجب است و از موضع گيري هاي شيردلانه آقاي كروبي به دور است.
وي درباره «لطمه موضع گيري كروبي به جنبش (فتنه) سبز» هم اظهار داشت: اين موضع، نفس مبارزه جنبش سبز را زير سوال مي برد. اگر اين حرف درست است پس جنبش سبز، آقاي كروبي و همه ما بايد عذرخواهي كنيم كه از 22 خرداد تا به امروز جنجال آفريده ايم.
اين عنصر ضدانقلاب در پاسخ خبرنگار كه مي گفت« آقاي كروبي و آقاي موسوي هميشه گفته اند جنبش را در چارچوب قانون اساسي راه مي برند، الان هم مطابق همين قانون اساسي، احمدي نژاد رئيس جمهور است»، اظهار داشت: همين جاست كه با كمال تاسف بايد از وقوع يك شكاف در جنبش بيمناك و هراسناك بود. مگر آقاي كروبي و آقايان موسوي و خاتمي نمي دانستند دولت احمدي نژاد تنفيذ شده است؟ حس تسليم طلبي نگران كننده است. اين مواضع دقيقاً تسليم طلبي است.
اما علي كشتگر از اعضاي گروهك فدائيان خلق و همكار دايمي راديو فردا در اظهاراتي متناقض از يكسو مدعي شد «هيچ چيز عوض نشده و حرف هاي آقاي كروبي چيز تازه اي نيست» و از طرف ديگر گفت «آقاي كروبي اين مسئله را مطرح كرده تا راه گفت وگو و ميانجي گري هاشمي بسته نشود البته كروبي تهديد به ترور هم شده بود. فوراً نمي توان روي اين نوع مانورها قضاوت كرد. مسلم است در 8 ماه گذشته آقاي كروبي و آقاي موسوي خيلي رشيدانه مقاومت كردند.
سايت ضدانقلابي روز نت از قول سعيد رضوي فقيه هم نوشت: شايد آقايان كروبي، موسوي و خاتمي در بيان ضمير خود دچار سوءتعبير ناخواسته شده باشند ]![ لحن كيهان به عنوان اصلي ترين و رسمي ترين مفسر خواسته هاي نظام حكايت از آن دارد كه نظام اين مواضع را حمل بر ضعف و سستي و عقب نشيني كرده است.
سايت ياد شده در عين حال در مطلب ديگري به نقل از يكي از اعضاي گروهك ادوارتحكيم نوشت: كتمان نمي كنم كه اولين واكنش من پس از شنيدن سخنان مهدي كروبي مبني بر «پذيرش احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت، حس خوبي نبود. شبيه چنين حالتي را اندكي قبلتر نيز پس از خواندن بند اول بيانيه ميرحسين موسوي تجربه كرده ام. واقعيت عريان و در عين حال تلخ اكنون ايران، بر سر كار بودن دولتي است كه رياستش را محمود احمدي نژاد برعهده دارد، واقعيتي اين چنين آشكار، نياز به تاييد و يا پذيرش امثال موسوي و كروبي و نه هيچ كس ديگر نخواهد داشت. پس چه مي شود بيان واقعيتي چنين خاطر دلسپردگان به دو كانديداي معترض را مكدر مي كند؟ و يا چگونه است كه اپوزيسيون لميده بر جاي گرم و نرم خارج نشين، با نهايت حق به جانبي بر بوق و كرنا مي كنند «سازش» اصلاح طلبان داخل را؟ اما كنش سياسي آنگاه بر مي دهد كه منطبق بر واقعيت پيرامون بوده و به دور از وهم و خيال باشد.
نامبرده البته توضيح نداد كه حضرات چرا پس از 8-7ماه تاختن در بن بست و سر كوبيدن به ديوار ملت و نظام، تازه به واقعيت پي برده اند.
سايت اخبار روز وابسته به گروهك فدائيان خلق هم طي تحليلي تاكيد كرد: متاسفانه در روزهاي اخير از زبان بعضي از رهبران اصلاح طلب بدون در نظر گرفتن مسيرهاي يك مصالحه از موضع قدرت و مبتني بر هدف موفقيت جنبش اظهاراتي ايراد شده است كه در ذهن اكثريت توده ها نشانه هائي از تسليم و بازگشت به نقطه صفر بوده است. بعضي از اين دوستان ظاهراً از رخدادهاي روز عاشورا تا حدودي دچار وحشت شده اند.
در همين حال روزنامه آلماني فرانكفورتر روند شاو تحولات اخير را نشانه «كمر خم كردن» سران فتنه توصيف كرد و نوشت: آنها نگرانند كه در آينده نتوانند هيچ نقشي را ايفا كنند. جنبش سبز در ماه هاي اخير ديگر در كنترل آنها نبوده است.
روزنامه آلماني همچنين نوشته است: عقب نشيني هاي اخير نشان از وجود چالش در جنبش سبز را نشان مي دهد. اين جنبش اگر به سياستمداراني اعتماد مي كند كه ريشه آنها در اين نظام است، بايد انتظار خيانت ]![ را نيز داشته باشد. خيلي ها در اين جنبش كروبي را حامي مي ديدند و خيلي هاي ديگر نيز به وي و ميرحسين موسوي، محمد خاتمي و هاشمي رفسنجاني براي داشتن چنين نقشي شك داشتند.

 اين120 ميليون تومان ناقابل! (خبر ويژه)

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كمك مالي پرداخت شده به ه- ت بازيگر سينما(به خاطر نمايشگاه عكس هاي وي) را 120 ميليون تومان اعلام كرد.
حميد بقايي با بيان اين كه نامبرده حدود 200 ميليون تومان درخواست كرده بود، به «فارس» گفت: اما 120 ميليون تومان به وي پرداخت شد.
وي افزود: از مجموع رقم پرداخت شده به تهراني، 60 ميليون تومان از محل اعتبارات سازمان مناطق آزاد و 60 ميليون نيز در قالب مشاركت درطرح از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پرداخت شده است. سازمان ميراث فرهنگي با دو شرط بازپرداخت كمك مالي از محل فروش تصاوير و ارائه نسخه اصلي(فايل اورجينال) تصاوير به سازمان براي نمايش در خارج از كشور به وي كمك كرده است.
وي ادامه داد: از نظر ما شخص عكاس كه از هنرمندان مطرح است و در داخل كشور فيلم مي سازد مطرح نبوده اما نمي دانيم مشكل همكاري با خانم]...[ براي برگزاري نمايشگاه عكس چيست و چرا نسبت به اين مسئله حساسيت وجود داشته كه حالا بايد هر روز براي اين كار خود پاسخگو باشيم.
معاون رئيس جمهور با اشاره به روايت «ما حكم بالعقل حكم بالشرع» گفت: اگر ايراد منتقدين كمك به خانم]...[ موضوع اعتقادات اوست كه بايد بگوييم ما براساس اعتقادات افراد كه با دولت هستند يا نيستند با كسي تعامل نمي كنيم و اگر بحث حجاب اوست كه واقعا نمي شود به خاطر اين مسئله به كسي كمك نكرد.
بقايي با دستكم گرفتن شعور ملت وخلط مبحث در مفهوم «معامله» افزود: «قانون كساني كه ممنوع المعامله هستند را مشخص كرده و خانم]...[ در اين فهرست قرار ندارد كه به راحتي در كشور فيلم بازي مي كند و فيلم مي سازد و فيلم هايش اكران مي شود و اگر هم بحث صنفي است كه مي توان او را عكاس تلقي كرد يا عكس هاي وي از نظر كيفي خوب است كه بايد در جاي ديگري به اين موضوع پرداخت».
اين توجيهات نابجا براي يك اقدام غلط و غيرقانوني در حالي صورت مي گيرد كه اولا بازيگر نه چندان خوشنام مذكور در خدمت سينماي غيرارزشي- و بعضا ضد ارزشي- قرار دارد و ثانيا به بازيگري شناخته مي شود نه عكاسي! از طرف ديگر مسئولان ميراث فرهنگي بايد اعلام كنند كه پرداخت كمك هاي كلان اين قدر سهل و آسان است كه يك هنرپيشه درجه چندم سينما مي تواند با چند فريم عكس گرفتن، 120 ميليون تومان از بيت المال كاسب شود، علنا اعلام كنند تا بقيه شهروندان نيز از اين بذل و بخشش هاي نه چندان بي حساب! بهره مند شوند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14