(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 12 بهمن 1388- شماره 19574
 

آزادي و آزادگي در خون ما موج مي زند انقلاب اسلامي و فراز و نشيب هاي آن طي سه دهه- بخش نخستآزادي و آزادگي در خون ما موج مي زند انقلاب اسلامي و فراز و نشيب هاي آن طي سه دهه- بخش نخست

گاليا توانگر
در سردترين صبحگاه خاكستري تاريخ وقتي جلد كهنه شناسنامه هايمان درد مي كرد، فرياد اعتراض و آزادي خواهي از گلوي رادمردان، خواب آشفته استكبار را برهم زد. نهال انقلاب پيشتر از مبارزه دلاوران تنگستان، ميرزاكوچك خان، مبارزان دوران مشروطه و ده ها آزادي خواه هميشه جاويد تاريخ سربرآورده بود كه از گرماي نفس امام خميني(ره) جان گرفت و به ثمر نشست. در گذشته ما رنجي است كه سوزش زخم بي عدالتي و گرايش به استكبار هنوز در قلب مبارزين به يادگار مانده است. اين سرزمين هميشه سنگر بوده، سنگر دفاع از شرافت بشري و آرمان هاي بلند آزادگي. و امروز پنجره اي به افق هاي آينده گشوده ايم هرچند كه هنوز هم به جرم انقلابي بودن و اسلامي بودن توطئه ها، ترورها، تهمت ها، تفرقه افكني ها و... ادامه دارد. بر بلنداي تپه انقلاب، پرچم داري ايستاده كه اين بار با قلم و دانشش در سنگر مبارزه فرماندهي مي كند. اين مبارزه نسل چهارمي آگاهي ست كه ديگر فصل باوركردن توانمندي هايش فرا رسيده است.
چشم هاي صبح، نگاهمان مي كند. وقتي نخل هاي سربريده جنوب تنديس عاشقانه هاي ما هستند، وقتي رفتن و رسيدن قاموس ماست، كدام طوفان ريشه هاي اين خاك را مي لرزاند؟! در خاطره ما هنوز هم شمع ها روشنند. همسرها، پدرها و برادرهايي كه مي رفتند، شمع ها روشن شدند. اصلا قبل تر بر بالاي پشت بام ها كه آزادي را فرياد مي زديم، شمع ها روشن شدند. اصلا قبل تر وقتي دلاوران تنگستان نخواستند سيطره استكبار بر خليج فارس هميشگي شود، شمع ها روشن شدند.
در خون ما پرنده شدن موج مي زند. همه طوفان ها بر سر اين سنگر غرش كنيد! در طوفان ها شمع روشن مي كنيم. ما زاده نوريم و چه زيبا گفت پير جماران «انقلاب ما انفجار نور بود.»
امروز 12بهمن و آغاز دهه مبارك فجر است، بر همين اساس گزارش روز را در اين مدت به موضوع دستاوردهاي انقلاب و فراز و نشيب هاي آن اختصاص داده ايم.
تأمين منابع فكري جهان
در اتصال به انقلاب و اسلام
دور تا دور هم گرداگرد يك ميز مستطيل نشسته اند و با جملاتي كه از صداقت، خلوص و بصيرتشان برمي خيزد، كتاب ها مي نويسند. كجايند تئوريسين هاي غربي كه از اين موج آگاهي نسل سومي ها و چهارمي ها به خود بيايند و شكست در شطرنج با افكار بيدار شده را بپذيرند.
مجتبي كشوري دانشجوي رشته روانشناسي دانشگاه علامه از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يكي از بزرگترين جنبش هاي اجتماعي- سياسي قرن بيستم ياد مي كند و مي گويد: «قبل از پيروزي انقلاب جريان هاي فكري اومانيستي و ماترياليستي سيطره داشتند و اين اجبار حاكم شده بود كه هر جريان فكري براي دوام پيدا كردن بايد تحت لواي استكبار باشد، ولي پيروزي انقلاب ثابت كرد كه نه تنها فكر ما بر سايه سلطه غربي قرار نمي گيرد، بلكه هدف هاي عظيمي براي آزادي بشر تعريف مي كند. در يك كلام تحول اعتقادي و اخلاقي بود كه اسلام را دوباره زنده كرد و دستاوردهاي بزرگي در پي داشت. يكي از اين دستاوردها الگو شدن براي ساير ملل و موج آزادي خواهي در دنياست.»
اين دانشجو به نكته قابل تأملي اشاره كرده و مي گويد: «انقلاب كردن آسان است، ولي حفظ انقلاب سخت است. نمي خواهم بگويم نسلي كه انقلاب را به ثمر رساند كارآساني انجام داد، ولي نسل ما وظيفه بسيار سخت تري دارد.» وي به نحوه انتقال حقايق انقلاب و فراز و نشيب هاي آن به نسل امروز انتقاد كرده و مي گويد: «اگر نقصي هست به نخبگان جامعه برمي گردد. در دانشگاه فقط به كتاب انقلاب اسلامي و معارف بسنده كرده ايم، در حالي كه استاد هم از عمق وجودش نمي گويد، چون خودش هم درك نكرده كه چرا انقلاب رخ داد و هدف چه بود؟ به اين ترتيب دروس عمومي به ساعت انتظار براي زنگ پايان تبديل شده اند، در حالي كه بايد زنگ آغاز و بيداري باشند. وقتي به جوانان آگاهي نمي دهيم، آنها هم ممكن است جذب پازل دشمن شوند و مورد سوءاستفاده قراربگيرند.» كشوري يكي از راه هاي تداوم انقلاب را نهادينه كردن روحيه انقلابي در ضمير جوانان مي داند و از تحول در منابع علوم انساني به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي تداوم و صدور انقلاب ياد مي كند.
وي ادامه مي دهد: «بايد به عقبه خود نگاه كنيم. ما در عقبه چه داريم و چه كرده ايم؟ اگر به نقص هاي گذشته پي ببريم، برنامه ريزي آينده منسجم تر و كارآمدتر خواهد بود. به نظر مي رسد در شرايط فعلي بايد به تهيه منابع فكري بومي و خودي روي بياوريم تا جوانان با انديشه هاي ايراني و انقلابي تربيت شوند. چطور مي توان از كتاب هاي روانشناسي و جامعه شناسي كه سراسر بر پايه افكار و نظرات غربي ست، يك نيروي متعهد انقلابي و آشنا به مسائل خودي خروجي بدهيم؟ اين ها دردهايي ست كه بايد سريعا به آن پرداخته شود.»
مبارزه انديشه با انديشه
در كنار جدول هاي جدايي
يك زماني بود كه نيروهاي آمريكايي حق كاپيتولاسيون داشتند و ارزش حيوانات آنها از هموطنان ما بيشتر تعيين شده بود. حقارت سختي بود. سخت ترين توهيني كه مي توانست متوجه يك ملت باشد. براستي پايان پذيرش مهرباني گرگ ها چيزي جز اين است؟ هنوز هم خوش خيال هايي هستند كه مي پندارند با همپيماني مي توان تحول ايجاد كرد، اما به راستي چطور مي توان با گرگ ها همپيمان شد؟! سراسر تاريخ آمريكا و انگليس را كه ورق مي زنيم جز دام گستراني و بسط سلطه به قصه جديدي نمي رسيم. اين ها حقايقي است كه بايد به نسل جديد منتقل شود تا با بصيرت تصميم بگيرند و اركان تحول را متكي به بازو و انديشه خود ترسيم كنند. الان شرايط به گونه اي ست كه غرب در فكر ايجاد ترديد و تزلزل در باورهاست، اما اگر تاريخ و حقايق انقلاب به درستي بازگو شود، بخش اعظم اين توطئه ها خنثي خواهد شد.»
قهرمان عوض زاده دانشجوي ارشد رشته روابط بين الملل از دانشگاه شهيد بهشتي توضيح مي دهد: «يكي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي حاكميت مردم بر سرنوشتشان بود. بعد از پيروزي انقلاب هم همه سليقه هاي معتقد به انقلاب و نظام فرصت ابراز افكارشان و ارائه عملكردشان را پيدا كردند، از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا. اتفاقا اوج اعتماد مردم بعد از سي سال به انقلاب، انتخابات اخير بود كه 30ميليون نفر شركت كردند. اين در حالي ست كه نظام هاي ديگر نتوانسته اند چنين اعتمادي را براي خودشان ايجاد كنند. ما خوشحاليم كه انقلاب با اين همه فراز و نشيبي كه داشته توانسته است اعتماد را محقق كند.»
وي كه برخاسته از تفكر مخلصانه بسيج است، ادامه مي دهد: «در آشوب هاي تفرقه چه تهمت هايي كه به جوانان انقلابي نزدند! ما هوادار كرسي هاي آزادانديشي هستيم. در اوج آشوب ها كنار آتش تفرقه و جدول هاي جدايي روبروي دگرانديشان ايستاديم و تك به تك مناظره كرديم. منطق ما مبارزه انديشه با انديشه است. ما هرگز نقش پليس نداشتيم، اتفاقا مأموران آگاهي دهنده بوديم. بچه حزب اللهي ها با كساني كه از حقايق به دور بودند، ساعت ها گفت وگو مي كردند و چه بسيار از اين مناظره ها كه باروبوسي و دست دادن تمام شد. براي مثال خيلي ها فكر مي كردند كه اكثر بچه هاي شهيد بهشتي دگرانديش باشند، اما درپي آگاهي دهي و گفت وگو خيلي ها به بسيج دانشگاه ملحق شدند و در خط حقايق انقلاب فعاليت كردند.»
وي تأكيد مي كند به جاي تكيه زدن بر اخبار دشمنان وعوامل داخلي شان كه نيروهاي معتقد را با افكار راديكالي جلوه مي دهند، بياييد و اوج اخلاص را در بين اين بچه ها ببينيد. وي در تكميل صحبت هايش مي گويد: «ما علاوه بر اعتقاد به كارنامه پربار انقلاب معتقد به وجود برخي چالش ها نيز هستيم.
درعين حال نمي پذيريم كه نسل جديد يك نسل منفك از ارزش هاست.
هزاران جوان شبيه شهيد زين الدين داريم كه هريك مي توانند تحول برانگيز باشند. البته براي تحول اساسي بازهم به تحول در منابع فكري دانشگاه ها و نهضت نرم افزاري اعتقاد راسخ داريم. از تفكر استادي كه 30 سال يك جزوه را تدريس كرده، چطور مي توان نتايج تحول برانگيزي استخراج كرد؟»
تولد تفكر استكبار ستيزي
هيچ كس نمي تواند به اساسنامه انقلاب معترض باشد. اصولي كه برپايه ايمان به حق، عدالت محوري، خودكفايي و هزاران مفهوم خوب و متعالي نوشته شده نمي تواند محل اعتراض باشد. اتفاقا خوبي ها را همه انسان ها با هر تفكري درك مي كنند، اين گونه است كه پس از پيروزي انقلاب و احياي اسلام، موج اسلام گرايي در جهان به تفكرات مادي و پوچ گرايي غربي ضربه مهلكي وارد ساخت.
محمدرضا كاشفي، دانشجوي مديريت مالي از دانشگاه شهيد بهشتي وقوع انقلاب اسلامي را مصادف با تعريف يك جايگاه جديد براي نسل جوان كشور معرفي مي كند و مي گويد: «انقلاب اسلامي زماني به وقوع پيوست كه در جامعه سيطره تفكرات مادي وجود داشت.
جوانان انقلابي از همان ابتدا جهت گيري هاي فكري را متحول كردند. تسخير لانه جاسوسي كه از آن به انقلاب دوم ياد ميشود، تولد تفكر استكبارستيزي و پشت پا زدن به ايسم هاي غربي در نگاه جوانان بود.»
وي ادامه مي دهد: «شور و شوق جوانان براي حضور در دفاع مقدس، بازسازي بعداز جنگ، پيشرفت هاي علمي جديد و هزاران عرصه براي حضور مثبت جوانان جايگاه هاي جديد تعريف شده به بركت انقلاب بود. با پيروزي انقلاب خودكفايي به عنوان جهاد مطرح شد و علم در خدمت معنويت قرار گرفت. البته سه دهه با همه فراز و نشيب هايش گذشته و ما با اعتقاد به كارنامه پربار انقلاب براي برنامه ريزي هاي آينده مي توانيم نگاه آسيب شناسانه داشته باشيم.»
وي با اشاره به توطئه هاي ضدانقلاب، ترور، جنگ، تحريم، مسائل سياسي داخلي مي گويد: «همه اين نقشه ها براي اين است كه ما نتوانيم حقايق و واقعيت هاي انقلاب را منتقل كنيم. الان سنگين ترين جنگ رواني وجود دارد. سايت ها، شبكه هاي مجازي، ماهواره، اينترنت و برخي اخبار داخلي به نحو خصمانه اي حقايق را وارونه جلوه مي دهند.ما نبايد هويت بخشي انقلاب را به تفكر ايراني ناديده بگيريم.
البته هيچ كس منكر ضعف هاي حداقلي نيست. درهمين فضاي دانشجويي دقت كنيد. يك دوره اي بود كه جرياناتي جنبش را مصادره كردند و آسيب رساندند، اما الان شرايط خوبي براي تعالي مهياست. از پتانسيل جوان و جنبش مي توان براي تحول در فضاي علمي و فكري دانشگاه و درپي آن جامعه سود برد.»
كليد بصيرت در دست جامعه
نريمان جامه شوراني معاونت تحليل و بررسي سازمان بسيج دانشجويي در پاسخ به اين سؤال كه در آينده هم با چالش روبرو هستيم يا خير؟ مي گويد: «با تحليل منطقي مادامي كه انقلاب ماهيت مستقل و متعارض با نظام سلطه دارد، ما با چالش روبرو هستيم. چالش ها پيچيده تر هم مي شود. دور كردن نظام و نخبگان از ماهيت انقلاب اسلامي، زيرسؤال بردن مردمي بودن نظام، زيرسؤال بردن حاكميت ولايت فقيه و... همگي از ترفندهاي دشمنان محسوب مي شود. دشمن به دنبال چالش هايي است كه چند هدف را محقق كند: مشروعيت زدايي نظام، اعتبارزدايي از نظام و كارآمد زدايي نظام. آنها مي خواهند اين سرزمين ثبات را در ميان تلاطم بي ثباتي منطقه، ناامن جلوه دهند. آنها مي خواهند اميد مردم و نخبگان را به يأس تبديل كنند.»
وي در جواب اين سؤال كه چه چيزي مي تواند در زمان ما راهگشا باشد؟ كوتاه و عميق پاسخ مي دهد: «بصيرت».
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14