(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 19 اسفند 1388- شماره 19601
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
صحنه اصلي جدال ما با غرب (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
مار(گفت و شنود)
براي كمك به اغتشاشگران آمريكا تحريم خدمات اينترنتي را لغو كرد
سخن گزاف...!
فايننشيال تايمز: ايران قادر است كمبود سوخت ناشي از تحريم احتمالي را تامين كند
مبارزه با تروريسم به شيوه وارثان گشتاپو و هيتلر (خبر ويژه)
خاله خرسه هم آمد باغ وحش سبز كامل شد! (خبر ويژه)
دفاع سياستمدار سوئيسي از نفرت فزاينده جهاني عليه دروغ و تقلب غرب (خبر ويژه)
آمريكا و ديگر كشورها آن قدر گرفتاري دارند كه درگير ايران نشوند (خبر ويژه)صحنه اصلي جدال ما با غرب (يادداشت روز)

انقلاب اسلامي در جهان معاصر با همان سرعتي پيش رفت كه خود اسلام در 15قرن پيش، جلو رفته بود. از زمان آغاز بعثت پيامبر تا فتح مكه 20سال طول كشيد و از فتح مكه تا فتح ايران حدود 16سال به درازا انجاميد. اين در حالي است كه اسلام وقتي ظهور كرد براي همراه كردن عشيره پيامبر با پيام آور و پيام مشكل جدي داشت و اين فرايند سه سال به درازا كشيد از «انذرعشيرتك الاقربين» تا «بلغ ما انزل اليك من ربك» فاصله اي نزديك به 23سال طي شد ولي از زماني كه اسلام اولين «مدينه» را به مدينه النبي تبديل كرد تا زماني كه از مأذنه هاي بزرگترين امپراتوري زمان بانگ «محمد رسول الله» برخاست حدود 52سال به درازا كشيد. در يك دوره زماني كفار با تكيه بر «شعب ابي طالب» يوم العسره را براي پيامبر رقم زدند و كسي گمان نمي كرد پيامبر و معدود مؤمنان با دست خالي و انواع توطئه هايي كه عليه آنان به راه افتاده بتوانند كاري از پيش ببرند. در اين ميان بعضي از گروندگان به پيامبر تحت تاثير اين شرايط نگراني هايي پيدا كرده بودند. اين دوران بسيار سخت و محنت زا به پايان رسيد و راه به روي مؤمنان باز شد.
انقلاب ايران هم همين مسير را طي كرد و مشابهت فراواني ميان سرگذشت انقلاب با سرگذشت اسلام وجود دارد. امروز انقلاب ما در شرايط روحي رواني دوره فتح سنگرهاي كليدي دنيا را سپري مي كند. از بعثت انقلاب در سال 1341، 74سال مي گذرد از تشكيل اولين مدينه النبي انقلاب- يعني پيروزي در ايران- 13سال گذشته و امروز روم خود را در آستانه سقوط مي داند. روم ديروز همين غرب امروز است. بر اين اساس آنان همه تلاش خود را براي حفظ «موجوديت» به كار گرفته اند. آنان تا همين ديروز مي گفتند ما تعيين كننده سرنوشت دنيا هستيم. امروز مي گويند صلح و امنيت جامعه جهاني درخطر است! تا ديروز از يك ايران عقب افتاده متحجر! و فاقد جاذبه هاي مردمي حرف مي زدند، امروز از يك ايران كه بر تكنولوژي پيچيده سوخت هسته اي و موشك هاي قاره پيما دست يافته سخن مي گويند. آن روز از تروريست بودن ايران و ايراني حرف مي زدند امروز آشكارا تروريست را به تروريست خوب و تروريست بد تقسيم مي كنند. رجوي و ريگي تروريست هاي خوب هستند و لذا بايد به آنان پايگاه و پول و اسلحه داد و هركس را كه نمي پسندند ولو دستش به سلاح نرفته باشد، تروريست بد خوانده مي شود و در اين بين اين داعيه غرب است كه به تاراج گذاشته مي شود نه منافع ملت ها.
غرب البته مي داند كه مسئله ما با او و اوباما مسايلي از اين قبيل نيستند. سران غرب با بمب و تروريست و پايمال كننده حقوق انسانها و... كه مشكل ندارند اگر مشكل داشتند، اسرائيل را تاسيس نمي كردند و به دست آن بمب نمي دادند، اگر مشكل داشتند سركرده گروهك پژاك- كه خود به ترور دهها شهروند جمهوري اسلامي اعتراف كرده است- را بعد از آنكه مشخص شد كه كيست آزاد نمي كردند. اگر با پايمال كننده حقوق مردم مشكل داشتند كه از رژيم هايي نظير عربستان و... حمايت نمي كردند. ما هم مشكلمان با غرب اين نيست كه غرب ارتش دارد، اقتصاد برتر دارد و يا رسانه هاي پرقدرت تر، مشكل ما با غرب به جنبه اعتقادي و ايماني ما بازمي گردد.
جدال ما با غرب جدال «معنويت» با «ماديت» جدال «عدالت» با « فزون خواهي» و جدال «اخلاق» با «خودپرستي» است ما واقعا مي خواهيم كه دنيا پر از «خدا» باشد و غرب 003سال است كه تلاش مي كند خدا را از همه اجزاي زندگي عقب بزند. ما بايد همه سازوكار خود را براي حاكم كردن ارزش هاي الهي به كار بگيريم و آن را در هر جزء- بدون استثنا- مطالبه كنيم همانگونه كه غرب همه سازوكار خود را براي جدا كردن هر جزء دنيا از خدا به كار بسته است. حضرت امام خميني در اوايل انقلاب- بهمن ماه 1358- دو نكته اساسي را تاكيد فرمودند: 1-اسلام فقط براي مسلمانها نيامده، اسلام براي انسانها آمده است. 2-ما بايد در همه جزئيات اسلام را پياده كنيم. ايشان مي فرمودند حتي در رشته هايي مثل پزشكي بايد تقرب به خدا و خدمت به بندگان مبنا و ملاك باشد و تاكيد مي كردند كه ما پزشك غيرمتعهد و غيرمؤمن نمي خواهيم.
در واقع دعواي اصلي ما با غرب در موضوع «خدا» نهفته است. حضرت امام(ره) در نامه اي كه خطاب به گورباچف نوشتند تاكيد كردند كه: «مشكل شما در اقتصاد نيست مشكل شما در پشت كردن به معنويت و خداست همان مشكلي كه غرب را هم به نوعي ديگر گرفتار حادثه كرده است» با اين وصف كاملا پيداست كه غرب با تاكيد روي موضوعات ديگر كه عمدتا يا از اساس دروغند و يا ملغمه اي از حقيقت و دروغ مي باشند، سعي مي كند روي موضوع اصلي سرپوش بگذارد.
حال جاي اين سؤال وجود دارد كه در جدال اصلي- جدال بر سر حاكميت خدا- چه جبهه اي پيروز مي شود، جبهه خدا يا جبهه غرب؟ پاسخ اين سؤال بسيار آسان است و چشم انداز كنوني نيز از همين مسئله حكايت مي كند. امروز تمناي خدايي شدن شرق و غرب جهان را درنورديده است و فقط به مسلمانان هم محدود نمي شود هر كجا انساني وجود دارد كه پاسخ نيمه وحياني و روحاني خود را از تمدن غرب نگرفته است، بدنبال چشمه حقيقت مي گردد و چه كسي ترديد دارد كه اين چشمه حقيقت همان «اسلام ناب محمدي(ص)» و كانون آن ايران است.
اگر سخن بر سر اين است كه ايران تبديل به يك قدرت منطقه اي شده و در حال تبديل شدن به قدرت بين المللي است از اين روست نه از آن رو كه ما در مباحث اقتصادي، تكنولوژيكي، علمي در كدام نقطه بوده و الان در كدام نقطه ايستاده ايم اين موضوعات البته مهم است و در سرعت كار ايران هم اثر مهم دارد ولي در اين مباحث فاصله ما تا غرب چقدر است. نبايد موضوع را خلط كرد بله كشور به پيشرفت هاي علمي نياز دارد ولي نبايد گمان كرد كه فقط به ميزاني كه از علم و تكنولوژي و صنعت برخورداريم حق داريم از «نياز روحاني» و نقش اسلام در برآوردن آن حرف بزنيم! اتفاقا بايد از نياز روحي بشر و جايگاه بي بديل دين در رفع آن سخن گفت و با اين ابزار روحيه كار و توليد و علم را فزوني بخشيد پس اگر قرار است يكي مقدمه ديگري باشد اين جنبه الهي انقلاب است كه تامين كننده جنبه مادي انقلاب است.
با اين وصف مي بينيم كه پيام اين انقلاب به آساني به اعماق دل ها نفوذ كرده است بدون آنكه ابزار مادي نقش چنداني در آن داشته باشد. بله ما بايد براي رساندن پيام، رسانه داشته باشيم و بر قوت آن تاكيد كنيم. ولي يك وقت گمان نكنيم كه مشكل اصلي در اين است كه ما رسانه پرقدرت نداريم بلكه بايد باور كنيم كه مشكل اين است كه ما براي معنوي كردن جهان بايد بسيار بيشتر كار كنيم و درصدد شناسايي دل هاي پذيرنده باشيم. اين همان چيزي است كه غرب را به وحشت انداخته است و از قضا مردم غرب در اين كارزار بيش از كشورهاي كمتر توسعه يافته و فقير در معرض پذيرش قرار دارند و تاثير معنويت در آنجا قوي تر خواهد بود چرا كه معنويت دقيقا همان گم شده انسان غربي است پس غرب براي حفظ خود به ميدان آمده است مگر نه اين است كه «سامويل هانتينگتون» سالها قبل گفته بود مهمترين چالش غرب در قرن 12 چالش با جهان اسلام است؟ پس بايد داعيه هاي علي الظاهر مبتكرانه آمريكا و... را رها كرد و با ضربات پي درپي به آنان راه ملت ها را براي بازيابي هويت معنوي خود هموار نمود.
سعدالله زارعي

 كيهان و خوانندگان

¤ اعلام مواضع صريح و قاطع و روشن وزيرعلوم مبني بر اينكه دانشگاه جاي اساتيد ضدانقلاب و افرادي با افكار غربي نمي باشد مورد تاييد و خواست قاطبه ملت و دلسوزان نظام است به عنوان پدري كه چند فرزندش توانسته اند در دانشگاه ادامه تحصيل دهند عرض مي كنم دلشوره اي كه در محيط دانشگاه از افكار و عقايد انحرافي و بعضاً ضددين شنيده و احساس كرده ام در طول دوران تربيت بچه هايم احساس نكردم و اين بي توجهي در عرصه ديني و مذهبي عمدتاً از جانب برخي اساتيد دانشگاه ها كه بعضاً مورد حمايت جريانات اصلاح طلب نيز بوده اند واقع مي شد.
محمودي
¤ هم از صدا و سيما به خاطر پخش صحبت هاي صادق زيبا كلام در ستايش از رضا شاه و تحريف تاريخ و هم از دانشگاه هاي كشور به خاطر اجازه تدريس به چنين افرادي انتقاد دارم.
مهدي موسوي
¤ از روزنامه كيهان تقاضا مي شود كه وقايع پس از انتخابات را در قالب يك كتاب منتشر نمايد. از رياست محترم قوه قضائيه نيز خواهشمند است به قول خود در برخورد با متخلفان و قانون شكنان كه سران فتنه در راس آن ها هستند عمل شود.
افخمي از شيراز
¤ يكي از افتخارات دولتمردان آمريكايي، برگزاري سيرك صداي آمريكا با حضور دلقك هايي چون عليرضا نوري زاده، مسعود بهنود و محسن سازگارا به كارگرداني چالنگي در هر شب است كه باعث خنده مخاطبانشان مي شوند.
يك هموطن
¤ درجه نوكري سياستمداران ايتاليا براي رژيم صهيونيستي به حدي رسيده كه يك خبرنگار را تنها به علت تهيه گزارش از تظاهرات ضدصهيونيستي دستگير كرده اند. اين گونه اقدامات، باعث افزايش آبروريزي خود آن ها مي شود.
محمدرضا كاشي
¤ نامگذاري سال 2010 به نام سال قرآن در تركيه، خبر بسيار خوشي است. بدون شك مردم مسلمان تركيه كه فاقد حكومتي اسلامي هستند، نيازمند كمكهاي كشورمان در احياي قوانين قرآني و اسلامي هستند كه بايد به اين موضوع توجه شود.
سليمان بلغار
¤ حدود چند ماه است كليه دانشجويان رشته حقوق قضايي دانشگاه علمي كاربردي شهرستان شبستر در خصوص رشته حقوق قضايي، كارشناسي ناپيوسته كه وزارت علوم آن را حذف كرده است چند نامه به اين وزارتخانه ارسال كرده ايم و چندين بار هم دانشجويان پيگيري كردند ولي تاكنون پاسخي دريافت نشده است.لطفا مسئولان مربوطه به حل اين موضوع رسيدگي نمايند.
دانشجوي حقوق قضايي از شبستر
¤ از دولت محترم تقاضا مي شود كه عيدي و حقوق كارمندان و بازنشستگان سريع تر پرداخت شود. چون اواخر اسفند هستيم و هنوز هيچ خبري از عيدي و حقوق نيست.
كاشاني
¤ كارگران قرارداد معين كه جذب شركت هاي دولتي شده اند، در تمام طول سال، از مزاياي كارمندان عادي بي بهره اند. اما در شب عيد، به عنوان كارمند عادي محسوب مي شوند و از مزاياي كارگران غيررسمي هم بي بهره مي مانند. از رياست محترم جمهوري تقاضاي رسيدگي مي شود.
ش. از اراك
¤ در پرداخت عيدي به كارمندان دولت، تبعيض وجود دارد. از رئيس جمهور عدالت خواه تقاضا رسيدگي مي شود.
احمدي
¤ از روزنامه كيهان تقاضا مي شود كه به مسئله نزول خواري در جامعه نيز بپردازد. چون اين مسئله باعث شده كه زندگي برخي از خانواده ها در آستانه فروپاشي قرار بگيرد.
يك هموطن
¤ وزير محترم آموزش و پرورش گفته كه تمام مطالبات بازنشستگان اين وزارتخانه پرداخت شده است اما 50 درصد از پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 آموزش وپرورش هنوز پرداخت نشده است.
يك بازنشسته فرهنگي از تهران
¤ برنامه حرف اضافه كه با هدف نقد برخي از مسائل اجتماعي، از شبكه اول سيما پخش مي شود، گاهي به اشخاص و برخي مشاغل توهين مي كند. از جمله اين كه در برنامه پخش شده در 15 اسفندماه، با تعابيري غير محترمانه، كاركنان زحمت كش ناجا مورد تمسخر قرار گرفتند.
آقاجان لو از كردستان
¤ چرا صداوسيما كه اين همه از ورزشكاران و به خصوص فوتباليست ها تقدير مي كند، اما هيچ گاه توجهي به صنعتگران و توليدكنندگان نمي كند، بدون شك اگر رسانه ملي اين نگاه خودش را تغيير دهد، بسياري از مشكلات بخش هاي صنعت و توليد ما حل مي شود.
انصاري
¤ روستاهاي چاك در و درويش آباد از توابع شهرستان محمودآباد، چند ماه است كه دچار مشكل آب آشاميدني هستند. به طوري كه به طور دائم آب قطع مي شود از مسئولان آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد تقاضاي رسيدگي مي شود.
معذرت خواه پور
¤ خيابان شهيد بهشتي شهرك شهيد مدرس (گل تپه) ورامين كوچه بوستان 36 به مكاني براي خريد و فروش و استعمال موادمخدر عده اي اراذل و اوباش تبديل شده است. شايسته است ناجا و قوه قضائيه با شدت و قدرت بيشتري با اين جرثومه هاي فساد و تباهي برخورد نمايند.
جمعي از اهالي محل
¤ بزرگراه شهيد همت اصفهان سالهاست به دليل تلاقي با پادگان هوانيروز به صورت نيمه كاره رها شده و هزينه ميلياردي ساخت اين بزرگراه بي نتيجه مانده است. اين در حالي است كه با ادامه ساخت اين بزرگراه كمربندي شرق اصفهان تكميل شده و 7 كيلومتر از مسير دسترسي به جنوب كاهش مي يابد. مستدعي است هوانيروز اصفهان با ادامه ساخت اين بزرگراه همراهي نمايد.
تابشيان و جمعي از شهروندان اصفهاني
¤ متاسفانه سرويس هاي بهداشتي پارك هاي سئول و آفتاب واقع در خيابان ونك شهرداري منطقه 2 تهران بسيار كثيف و غيربهداشتي اند از مسئولين امر تقاضاي رسيدگي داريم.
يك شهروند
پاسخ روابط عمومي سازمان بهزيستي كشور
در پاسخ به مطلب مندرج با عنوان «از بن هاي غيرنقدي سازمان بهزيستي خبري نيست» در تاريخ 12/12/88 صفحه 2، به اطلاع مي رساند!
توزيع بن هاي غيرنقدي سازمان بهزيستي قم ويژه مددجويان اين استان از اوايل اسفندماه در 4 مجتمع شهري و 7 مجتمع روستايي به شرح زير آغاز شده است:
1- اداره بهزيستي شهرستان قم آدرس: خيابان امام - 20 متري شهيد بهشتي - تلفن: 12 و 6619711-0251
2- مجتمع بهزيستي شهدا آدرس: ميدان شهيد محلاتي - تلفن: 7228843-0251
3- مجتمع بهزيستي مصبح آدرس: خيابان دورشهر - تلفن 7747885-0251
4- مجتمع بهزيستي امام صادق آدرس: نيروگاه - ابتداي بلوار شاهد - تلفن: 12و8758011-0251 همچنين مجتمع هاي بهزيستي روستايي كهك،جعفريه، قنوات، دستجرد، طايقان، خنداب و قمرود همه روزه در ساعات اداري، بن غيرنقدي مددجويان را توزيع مي كنند.

 مار(گفت و شنود)

گفت: حالا كه گاري فتنه توي چاله افتاده و ماشين فتنه گران آب و روغن قاطي كرده، آمريكايي ها و اسرائيلي ها از بي عرضگي سران فتنه حرف مي زنند.
گفتم: ولي سران فتنه دقيقاً همان فرمولي كه دشمنان بيروني ديكته كرده بودند را به اجرا گذاشتند و از خودشان اراده اي نداشتند.
گفت: يك سايت وابسته به اسرائيل نوشته است كه موسوي و خاتمي و كروبي فقط براي حرف زدن مناسب بودند و توان پيشبرد آشوب ها را نداشتند.
گفتم: از شخصي پرسيدند نظرت درباره مار چيه؟ جواب داد؛ خيلي خوبه، اما حيف كه همه جاش دمه...

 براي كمك به اغتشاشگران آمريكا تحريم خدمات اينترنتي را لغو كرد

دولت آمريكا با هدف كمك به آشوبگران در ايران به شركت هاي اينترنتي مجوز داد تا بدون محدوديت به مردم ايران خدمات آنلاين ارائه دهند.
به نوشته روزنامه آمريكايي «نيويورك تايمز»، يكي از مقامات ارشد دولت «باراك اوباما» ادعا كرد كه دولت اوباما به شركت هاي فناوري كه پيشتر به علت تحريم ها مجوز ارائه خدمات آنلاين به ايران را نداشتند، اجازه مي دهد تا خدمات آنلاين همچون پيام مسنجري، اشتراك عكس و چت را در اختيار كشورهايي چون ايران، كوبا و سودان قرار دهد تا به اين وسيله اين جوامع را باز كند.
اين مقام آمريكايي افزود: روز گذشته وزارت خزانه داري آمريكا در نظر داشت يك مجوز عمومي به منظور صادرات رايگان خدمات اينترنتي شخصي و نرم افزارهايي كه براي مردم سه كشور ايران، سودان و كوبا فراهم شده است، براي شركت هاي خارجي به تصويب رساند و به اين وسيله به «مايكروسافت»، «ياهو» و ديگر فراهم كنندگان اينترنتي اجازه دهد از محدوديت هاي شديد صادرات و ارائه خدمات اينترنتي به ايران عبور كنند.
بنابراين گزارش، شركت هاي فوق الذكر به دليل تحريم هاي موجود، از ارائه چنين خدمات اينترنتي به كشورهايي همچون ايران خودداري مي كردند اما كنگره آمريكا و ديگر مقامات خواستار حذف اين محدوديت ها شدند.
يكي از مقامات آمريكايي مدعي شد: هرچه بيشتر، مردم به طيفي از فناوري اطلاعات و خدمات اينترنتي دسترسي داشته باشند، دولت ايران سخت تر مي تواند سخنان و آزادي بيان آنها را سركوب كند.
نيويورك تايمز در گزارش خود پس از ذكر اين موارد، اينگونه نوشت كه اين اقدام وزارت خزانه داري آمريكا ]به منظور آزاد گذاشتن صادرات خدمات اينترنتي به ايران[ به دنبال پيشنهاد وزارت امور خارجه آمريكا در اواسط دسامبر سال گذشته انجام مي گيرد كه طبق اين پيشنهاد دفتر كنترل دارايي هاي خارجي كه توسط وزارت خزانه داري آمريكا اداره مي شود، اجازه دانلود نرم افزار رايگان بازار عمده در ايران توسط «مايكروسافت»، «گوگل» و ديگر شركت ها را صادر مي كند. بنابراين گزارش، در حاليكه ايران هدف اصلي اين اقدام وزارت خزانه داري آمريكا است، سودان و كوبا را نيز با طرح جديد خود مورد هدف قرار مي دهد و آمريكا در نظر دارد كانال هاي ارتباطي بيشتري از اين كشورها به جهان خارج باز كند.
نيويورك تايمز ادامه داد: پس از انتخابات رياست جمهوري ايران، وزارت امور خارجه آمريكا از «توييتر» درخواست كرد تا دوره تعمير شبكه جهاني خود را به تعويق اندازد تا بدين وسيله به ايرانيان اجازه دهد تا ] با جهان خارج از ايران[ تبادل اطلاعات كنند و از تظاهرات ضد دولتي در ايران به جهانيان خبر دهند و آمريكا معتقد است كه با ارائه خدمات بيشتر اينترنتي مي تواند مردم ايران را از سركوب شدن توسط دولت ايران باز دارند.
براساس اين گزارش، طرح آزادي ارائه خدمات اينترنتي منجر مي شود آن دسته از شركت هاي خدمات كامپيوتري كه با ارائه خدمات خود به ايران، سودان و كوبا، تحت كنترل و پيگرد قرار مي گرفتند، از آزادي لازم برخوردار باشند. البته مقامات وزارت خزانه داري آمريكا اعلام كردند كه به تهيه كنندگان خدمات اينترنتي، مجوز مورد به مورد مي دهند به آن معنا كه اين شركت ها مي توانند براي ارائه هر يك از خدمات مفيد اينترنتي خود به كشورهاي مذكور از خزانه داري آمريكا مجوز دريافت كنند.
اين گزارش در پايان اينگونه نوشت كه در حاليكه به نظر مي رسد تصميم آمريكا درخصوص ارائه خدمات اينترنتي به مردم ايران در تضاد با اعمال تحريم هاي بيشتر عليه اين كشور است، اين استراتژي به طور كلي با هدف تلاش آمريكا براي وادار آوردن فشار به دولت ايران است تا دولت اين كشور را وادار كند كه رفتارهاي خود را تغيير دهد.
همچنين به گزارش خبرگزاري شينهوا نيز وزارت خزانه داري آمريكا الحاقيه هاي قوانين مبادلات ايران، قوانين مبادلات سودان و قوانين كنترل دارايي هاي كوبا را تصويب كرد. اين وزارتخانه همچنين مجوزهاي عمومي را مبني را بر صادرات برخي خدمات ارتباط فردي اينترنتي از جمله ارسال پيام فوري گفت وگو، چت و پست الكترونيك و همچنين شبكه هاي اجتماعي را براي اين سه كشور صادر كرد.
براساس اين گزارش اين الحاقيه ها همچنين مجوزهاي لازم را براي صادرات نرم افزارهاي مربوط به خدمات فوق به كشورهاي ايران و سودان را دربرمي گيرد.
نيل ولين معاون وزير خزانه داري آمريكا در اين باره گفت: صدور اين مجوزهاي عمومي باعث خواهد شد افراد در ايران، سودان و كوبا به شيوه آسانتري به اينترنت دسترسي داشته باشند و بتوانند با يكديگر و جهان خارج ارتباط برقرار كنند.
خبرگزاري شينهوا اضافه كرد: اين اقدام از سوي وزارت خزانه داري آمريكا پس از آن صورت گرفت كه دولت اوباما موضوع ارتقاي آزادي استفاده از اينترنت در سطح جهان را به عنوان يك رويكرد بسيار مهم براي تقويت سلطه آمريكا در نظام بين المللي اتخاذ كرد.
همچنين به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن در پي انتشار بيانيه وزارت خزانه داري آمريكا مبني بر كاهش تحريم هاي تجاري عليه ايران، سودان و كوبا، هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا گفت: مقررات جديد به ويژه به ايراني ها اين امكان را خواهد داد به منابع اطلاعاتي ديگري درخصوص آنچه در كشورهايشان مي گذرد دسترسي داشته باشند.
وي افزود: ما به حمايت از ايراني ها كه درصدد ناديده گرفتن سانسور و ارتباط بدون محدوديت توسط حكومتشان هستند، ادامه مي دهيم.
آسوشيتدپرس از ژنو هم گزارش داد كه مديران ارشد گوگل نيز از تصميم وزارت خزانه داري آمريكا مبني بر كاهش محدوديت صدور خدمات ارتباطاتي اينترنت به كشورهاي ايران، سودان و كوبا استقبال كرد.
باب بورستين مدير سياستگذاري ارتباطاتي گوگل با شركت در يك نشست حقوق بشر در ژنو با بيان اين مطلب اعلام كرد اين تصميم آمريكا دستاوردي بزرگ است كه به فعالان در سراسر جهان كمك خواهد كرد.
«حميد دباشي» استاد مطالعات ايران در دانشگاه كلمبيا هم در مصاحبه با شبكه تلويزيوني بي بي سي عنوان كرد بدون اينترنت جنبش مخالفان ايران نمي توانست گسترش پيدا كند.

 سخن گزاف...!

اگر آقاي اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر آقاي دكتر احمدي نژاد نبود، نوشتن اين وجيزه كمترين ضرورتي نداشت ولي ايشان به هر علت- و برخلاف نگاه شناخته شده ملت- در جايگاهي قرار گرفته است كه سخنان و اظهار نظرهايش به حساب رئيس جمهور محترم و محبوب كشورمان نيز نوشته مي شود و در نگاهي نه چندان خوش بينانه مي توان احتمال داد مقصود نهايي آقاي مشايي از برخي نظرات سخيف و اقدامات تعجب آوري كه هر از چند گاه مطرح كرده و انجام مي دهد، تضعيف جايگاه رياست محترم جمهوري و توهم پراكني درباره ايشان باشد! اين نگاه اگرچه خوش بينانه نيست و در آموزه هاي اسلامي «حمل به صحت» توصيه شده است ولي بيم آن مي رود كه برخي از «حمل به صحت ها» خداي نخواسته «حمله به صحت» باشد و...
آقاي رحيم مشايي در تازه ترين اظهارنظر خود در مصاحبه با ويژه نامه نوروزي همشهري مي گويد: «من بخشي از اصولگراها را تشكيل مي دهم كه محورشان براي رسيدن به ولايت، احمدي نژاد است. من مصداق برجسته تبعيت از ولايت را احمدي نژاد مي دانم. من معتقدم فقط ادعاي مقصد كافي نيست، بلكه توجه به طريقت هم لازم است و احمدي نژاد هم مظهر يك طريقت برجسته از ولايتمداري در يك نظام الهي است»!
اگر از قلمبه گويي هاي رايج در سخنان آقاي رحيم مشايي صرفنظر كنيم، ايشان بر اين باور است- و يا بهتر است گفته شود بر اين باور تظاهر مي كند- كه نه فقط «طريق ولايت» از آقاي احمدي نژاد مي گذرد، بلكه اگر ولايت مقصود و «مقصد» است، آقاي احمدي نژاد، راه رسيدن به اين مقصد، يعني «طريقت» است! چيزي، نستجيربالله و با عرض پوزش شبيه به اين كه «بي عشق خميني نتوان عاشق مهدي شد» بديهي است جناب آقاي دكتر احمدي نژاد يكي از پيروان صديق ولايت است كه در اكثر نزديك به تمامي موارد، رهنمودهاي ولي فقيه را نصب العين خويش قرار داده است ولي معرفي ايشان به عنوان كسي كه «واسطه» و «ملاك» ولايتمداري است، سخني «گزاف»، لافي «خلاف» و داعيه اي عجيب و بي جاست و يا خداي نخواسته، ترفندي براي مخدوش كردن اصل ولايت است و هر چه هست، نه فقط با هيچ يك از آموزه هاي اسلامي همخواني ندارد، بلكه به يقين با بينش و منش شناخته شده رياست محترم جمهوري نيز ناسازگار است. احمدي نژاد، اگرچه محبوب و برگزيده ملت و عزيز و قابل احترام است ولي ولايتمداري او نيز مانند ساير مردم مؤمن و پاكباخته با ملاك ولايت و ميزان نزديكي و پيروي از ولي فقيه قابل ارزيابي است، نه آن كه به قول آقاي مشايي، آقاي احمدي نژادميزان ولايت باشد و رسيدن به آن مقصد- ولايت- بدون اين طريقت- يعني احمدي نژاد- ناممكن باشد.
رئيس دفتر آقاي رئيس جمهور در اظهارات اخير خود مي گويد «من بخشي از اصولگراها را تشكيل مي دهم كه محورشان براي رسيدن به ولايت، احمدي نژاد است»! آقاي مشايي در اين بخش از اظهارات خويش، اولا؛ به طور تلويحي آقاي احمدي نژاد را غيرقابل نقد دانسته و هرگونه انتقاد احتمالي به مواضع و عملكرد ايشان را نشانه ضعف «ولايت» افراد نقدكننده معرفي مي كند! با اين حساب و به عنوان مثال، همه كساني كه به حضور آقاي مشايي در كنار رئيس جمهور انتقاد دارند، بيرون از خط ولايت هستند!! و قس عليهذا...!!
و ثانياً؛ به گونه اي ظريف و حسابشده و يا نسنجيده و بي حساب، سعي در ايجاد تفرقه ميان اصولگرايان دارد، با اين توضيح كه اصولگرايان را به دو دسته، موافق همه مواضع و عملكرد آقاي احمدي نژاد و كساني كه احتمالا به ايشان انتقادي دارند، تقسيم مي كند! بديهي است كه نگاه آقاي مشايي در اين تقسيم بندي كاذب و من درآوردي به جبهه اصولگرايان است و سخني از مخالفان اصولگرايي در ميان نيست.
درباره اظهارات آقايي مشايي گفتني هاي ديگري نيز هست كه مي گذاريم و مي گذريم و اگر ايشان رئيس دفتر رياست محترم جمهوري- و داراي چند پست حساس ديگر- نبود و يا به اصل ولايت دست اندازي نكرده بود، پرداختن به موضوع يادشده در همين اندازه هم ضرورتي نداشت.
حسين شريعتمداري

 فايننشيال تايمز: ايران قادر است كمبود سوخت ناشي از تحريم احتمالي را تامين كند

يك روزنامه انگليسي تاكيد كرد كه اگرچه تحريم ها حلقه محاصره سوختي ايران را تنگ تر مي كند اما تهران اين كمبود سوخت را مي تواند از طريق كمپاني هاي ديگري در چين و دبي تامين كند.
فايننشيال تايمز در گزارشي با بيان اينكه برخي از كمپاني هاي بزرگ صادرات بنزين به ايران را متوقف كرده اند نوشت: به اعتقاد ناظران تهران اين كمبود سوخت را مي تواند از طريق كمپاني هايي كه در چين و دبي ثبت شده اند جبران كند.
به نوشته اين روزنامه انگليسي سه شركت بزرگ ويتول، گلنكور و ترافيگورا عرضه بنزين به ايران را متوقف كرده اند.
اين گزارش افزود: فروشندگان سوخت روزانه 130 هزار بشكه سوخت به ايران تحويل مي دهند. در خود كمپاني هاي ياد شده تصميم توقف ارائه سوخت به ايران را چنين توضيح مي دهند كه تلاش جهت كسب سود بالاتر به ريسك سياسي آن نمي ارزد. در عين حال بايد تاكيد كرد كه كمپاني هايي كه در آمريكا ثبت نشده اند تحريمات واشنگتن عليه ايران نقض كرده و ايالات متحده در خصوص توسعه تحريمات بر اينگونه كمپاني ها تلاش مي كند.
به نوشته فايننشيال تايمز، شركت توتال فرانسه، لوك اويل روسيه، پتروناس مالزي و رويال دا چ شل در سال 2009 بخشي از نياز بنزين ايران را تامين كردند؛ شركت ژن هوآ متعلق به چين نيز به نوشته اين روزنامه از سال 2009 اقدام به صادرات بنزين به ايران كرده است كه هم اكنون تا يك سوم بنزين وارداتي ايران را تامين مي كند.

 مبارزه با تروريسم به شيوه وارثان گشتاپو و هيتلر (خبر ويژه)

سركرده گروهك تروريستي پژاك كه دست كم طي 4 سال گذشته از آلمان عمليات تروريستي عليه ايران را هدايت مي كرد، پس از چند روز بازداشت نمايشي آزاد شد.
رحمان حاجي احمدي بارها و به صراحت مسئوليت عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي غرب ايران را برعهده گرفته است. او پس از آزادي گفت: روزجمعه بازداشت شدم و در طول بازداشت در كمال محبت و احترام با من رفتار شد و واقعاً از دولت آلمان متشكرم. طبيعي است كه ايرانيها خواستار استرداد من باشند اما دولت آلمان مدافع و حامي حقوق بشر است و به همين علت با استرداد من مخالفت كرد و در فاصله كوتاهي آزاد شدم.
سركرده گروهك تروريستي پژاك افزود: اگر دستگيري من با يكشنبه و دوشنبه يعني ايام تعطيل در اروپا مصادف نمي شد دولت آلمان مرا زودتر آزاد مي كرد.
در چند روز گذشته شماري از خانواده هاي شهداي عمليات تروريستي پژاك با تجمع مقابل سفارت آلمان و بلژيك خواستار استرداد اين تروريست و محاكمه او شده بودند.
مقامات ايراني خواستار تحويل سركرده تروريست ها براي محاكمه وي شده بودند.
گفتني است تروريست هايي نظير گروهك منافقين، انجمن پادشاهي (تندر)، كومله، پژاك و... آزادانه در كشورهايي نظير انگليس، آلمان و فرانسه تردد دارند و سرويس هاي اطلاعاتي غربي از آنها عليه جمهوري اسلامي استفاده مي كنند.

 خاله خرسه هم آمد باغ وحش سبز كامل شد! (خبر ويژه)

اصلاح طلبان متهم به دوستي خاله خرسه با فتنه سبز شدند. سايت خودنويس(تاسيس شده توسط شماري از عناصر زنجيره اي و راديكال فراري) معتقد است اصلاح طلبان به شكلي بي هويت و مردد با جنبش سبز مواجه شده اند.
سايت ياد شده نوشت: اصلاح طلبان از راه مي رسند، نفوس مرده مي فروشند و دموكراسي كاغذي تمرين مي كنند. آنها از راه مي رسند، دير! خواب آلوده! پرادعا! تكراري! مردد! لرزان! بي هويت! «عارف» تجاهل العارف مي كند و جا پاي شريعتمداري گذاشته است. ]عليرضا[ رجايي استراتژي خروج از حاكميت را پيش گرفته، تا پس نيافتد و حتي اشاره اي هم به عبدي و 10 سال پيش نمي كند. شكوري راد هم ديواري كوتاهتر از گنجي گير نياورده و جلايي پور وسط دعوا نرخ تعيين مي كند و تحليل مي فرمايد و... هنوز نمي دانند كه چرا در انتخابات شوراها آن گونه گل كاشتند و گل سرسبد اصلاح طلبي هم به مجلس راه نيافت. هنوز باور نكرده اند كه در انتخابات 84 به احمدي نژاد باخته اند. هنوز نمي دانند كه چرا پس از 12 سال تحزب و تذبذب، دنبال موسوي راه افتادند و هنوز هم نمي دانند كدام عضو كدام حزب، از كدام كانديدا حمايت كرده است]مثل حمايت دبيركل كارگزاران از كروبي و رأي به موسوي![
«خودنويس» اضافه كرد: «اصلاح طلبان دارند از راه مي رسند. پرابهام! يكي يكي... نقد مي فرمايند جنبش سبز را! پيشاپيش شكست را پذيرفته اند! گويي از نقد اصلاح طلبان پرداخته اند و جوابي يافته اند كه سراغ جنبش سبز را هم مي گيرند. در شكست 84 مانده اند به پيروزي 88]!؟[ هم رحم نمي كنند! جنبش سبز را به بازي گرفته اند».
پس از زد و خورد لفظي بر سر پروژه مضحك اسب تروا كه در محافل ضد انقلاب به يابو و درازگوش تروا تعبير شد، خودنويس اين بار اصلاح طلبان را به «خرس ابله» تشبيه و شعر معروف را درج كرد:
اژدهايي خرس را درمي كشيد
شيرمردي رفت و فريادش رسيد
خرس هم از اژدها چون وارهيد
وان كرم زان مرد مردانه بديد
چون سگ اصحاب كهف آن خرس زار
شد ملازم از پي آن بردبار
آن مسلمان سر نهاد از خستگي
خرس حارس گشت از دلبستگي
شخص خفت و خرس ميراندش مگس
وز ستيز آمد مگس زو بازپس
چند بارش راند از روي جوان
آن مگس پس باز مي آمد دوان
خشمگين شد با مگس خرس و برفت
برگرفت از كوه، سنگي سخت زفت
سنگ آورد و مگس را ديد باز
بر رخ خفته گرفته جاي ساز
برگرفت آن آسيا سنگ و بزد
بر مگس، تا آن مگس واپس خزد
سنگ روي خفته را خشخاش كرد
وين مثل بر جمله عالم فاش كرد
م هر ابله م هر خرس آمد يقين
كين او م هر است و م هر اوست كين
گفتني است طي سال هاي گذشته از اين دست از سوي افرادي مانند علوي تبار و حجاريان و... رواج داشته است: «هدايت تشكيلات اصلاح طلب، گله باني گربه ها و گرگ هاست»، «اصلاح طلبان مانند اسب پاي كتل رفتار مي كنند»، «اصلاح طلبان همچون اسب هاي درشكه اي كه به سربالايي افتاده اند، همديگر را گاز مي گيرند» و... به نظر مي رسد با پيوستن خاله خرسه، اين مجموعه كامل شده باشد!

 دفاع سياستمدار سوئيسي از نفرت فزاينده جهاني عليه دروغ و تقلب غرب (خبر ويژه)

قائم مقام سوئيسي «انجمن مشاوره شوراي حقوق بشر سازمان ملل» كه از منتقدان جدي جهاني سازي به شمار مي رود، مي گويد نفرت عقلاني از غرب در جهان رو به گسترش است و جنبش هاي مقاومت دموكراتيك را در كشورهاي مختلف ايجاد كرده است.
ژان سيگلر جامعه شناس و سياستمدار سوئيسي بين سال هاي 2000 تا 2008 گزارشگر ويژه سازمان ملل براي حق غذا بود. او در كتاب جديد خود (نفرت از غرب) مي گويد: اعتراف مي كنم عنوان كتابم شوك آور است. موضوع كتاب درباره 2 نوع نفرت است. در نيمكره جنوبي كه دست كم 5/4ميليارد از 7/6 ميليارد انسان زندگي ميكنند، نفرت دو چهره كاملاً متفاوت دارد. يك نوع نفرت بيمارگونه وجود دارد. اين همان القاعده و تروريسم است، همان جنايت سازماندهي شده است. و يك نوع نفرت عقلاني وجود دارد، اين همان اراده معطوف به عصيان عليه نظم جهاني درنده خوي مستقر شده در زمين توسط غربيهاست. مثلاً در بوليوي سه سالي است كه براي اولين بار بعد از 500 سال يك نفر سرخپوست بعنوان رئيس جمهور منتخب شده است. يك جنبش هويتي باور نكردني براه افتاده است، جنبش مقاومت دموكراتيك، كه از طرف پنج طايفه بزرگ سرخپوست فلات آندن انجام مي گيرد. او و مورالس توانسته است در نتيجه اين جنبش مقاومت، بر 200 كنسرن خارجي اعمال قدرت كند، شرايط كاملاً جديدي را ديكته كند. و ناگهان اين دولت بسيار فقير بوليوي صاحب پول ميشود تا ملت اش را از بدبختي و گرسنگي برهاند. اين نفرت عقلاني است.
وي «آگاهي تحقير شده در طول قرن ها» را اولين منبع اين نفرت عقلاني عنوان كرد و گفت: دومين منبع اين نفرت، دورويي و تزوير دايمي غرب بر سر دموكراسي، حقوق بشر و حكومت قانون است. من معاون انجمن مشاوره شوراي حقوق بشر در سازمان ملل هستم و در هر جلسه شوراي حقوق بشر سازمان ملل، اين دروغ و رياكاري را شخصاً تجربه مي كنم. پرزيدنت اوباما هم مثل پرزيدنت بوش بر شكنجه ادامه مي دهد. در بگرام افغانستان همچنان شكنجه ادامه دارد و در حالي او دو جنگ را هدايت مي كند، جايزه صلح نوبل مي گيرد. ملت هاي جنوب، ديگر حاضر نيستند اين تزوير و دورويي را تحمل كنند.
وي با مثال زدن نيجريه گفت: نيجريه پرجمعيت ترين كشور آفريقا و يكي از صادركنندگان بزرگ نفتي است. اين كشور از سال 1966 توسط ديكتاتورهاي متعددي تحت عنوان دموكراسي اداره مي شود و كنسرن هاي نفتي اين كشور را غارت مي كنند و با اين وجود مردم از گرسنگي و آلودگي آب و بي سوادي رنج مي برند. در آوريل 2007 بار ديگر به اصطلاح انتخابات برگزار شد. رياست اتحاديه اروپا به عهده خانم مركل صدر اعظم آلمان بود. او دستور نظارت بر انتخابات را صادر كرد. اتحاديه اروپا قادر است اين كار را به نحو احسن انجام دهد. پروسه انتخابات نظارت شد و نتيجه آن مطلقاً نابودكننده بود. انتخابات كاملاً تقلبي بود. حتي سياستمداران اپوزيسيون تيرباران شدند. دو ماه بعد در شهر هايليگن دام (Heiligendamm) سران كشورهاي جي8 دور هم جمع شدند. خانم مركل، رئيس جمهور جديد (آمارو) را به عنوان ميهمان عاليقدر از آفريقا دعوت كرد. اين نابينايي غربي ها براي جنوب غيرقابل تحمل است.
سيگلر با تاكيد بر اينكه «غرب با 8/12 درصد جمعيت جهان يك اقليت است كه بيش از 500 سال است بر كره زمين اعمال قدرت مي كند و چند صد سال مشغول برده فروشي و استعمار بوده» گفت: ملت هاي جنوب به كنسرن هاي سرمايه داري غرب به عنوان ديكتاتوري مالي و آخرين مرحله استثمار و سركوب توسط غربي ها نگاه مي كنند. برده داران امروز در بورس ها، مستقر شده اند، قيمت مواد اوليه را توسط سفته بازي تعيين مي كنند و امروز آنها مسئول گرسنگي يك ميليارد نفر در دنيا هستند. اين نظمي است كه غرب به جهان تحميل كرده است اما اين ديگر تحمل كردني نيست. غارت ادامه دارد چون كنسرن ها توانسته اند در بسياري از كشورها حاكماني فاسد را بر مسند قدرت بنشانند تا قراردادهاي استثماري را امضا كنند. اما تاريخ واقعي، تاريخ بسيج نيرو و مقاومت - آنجا كه زندگي به وجود مي آيد و همبستگي به نيروهاي سياسي مبدل مي شود- همه اينها در جنوب در حال وقوع است، در فلات آندن بوليوي، در ونزوئلا يا اكوادور، اين چيز جديدي است، حتي در آفريقا.

 آمريكا و ديگر كشورها آن قدر گرفتاري دارند كه درگير ايران نشوند (خبر ويژه)

وزير جنگ رژيم صهيونيستي اعلام كرد نه آمريكا و نه ديگر كشورهاي دنيا تحريم اقتصادي عليه ايران را جدي نمي گيرند.
ايهود باراك در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كنست گفت: جهان هنوز گرفتار بحران اقتصادي است نه تهديد هسته اي ايران كه دل مشغولي تلقي نمي شود. آمريكا هم يك دستور كار دشوار و پيچيده داخلي و خارجي خود را دارد و براي اين كشور همراه كردن چين و روسيه جهت رسيدگي به معضلاتي نظير ايران، خاورميانه، كره شمالي و آمريكاي لاتين دشوار است.
باراك با اشاره به افزايش قدرت دفاعي حماس و حزب الله اظهار داشت: موشك هاي در اختيار حماس، تقويت مي شوند. آنها موشك هايي در اختيار دارند كه از قابليت رسيدن به منطقه مركزي تل آويو برخوردار است. مسئله مهم، نيرو بخشيدن به فتح و تضعيف حماس است. اين امر، راه پيشرفت در روند صلح است. حزب الله هم در لبنان بيش از 40 هزار موشك دارد كه بيشتر آن برخلاف تسليحات مورد استفاده براي اهداف دفاعي، به منظور هدف قرار دادن ما در نظر گرفته مي شود. ما لبنان را مسئول هرگونه اقدام حزب الله عليه خود تلقي مي كنيم.
شايان ذكر است چند روز پيش هم نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي در كميسيون مذكور گفته بود: قطار سريع السير برنامه هسته اي ايران به سرعت پيش مي رود و غرب تنها با روش هايي كه سرعت آن شبيه يك اتومبيل قراضه است مي تواند جلوي اين قطار را بگيرد.
همزمان با اظهارات ايهود باراك در كنست، روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت به نقل از يك مقام ارشد ركن اطلاعات ارتش اسرائيل نوشت: اجراي تحريم هاي تحت حمايت آمريكا عليه ايران ماه ها زمان مي برد و جز تأثيرات جزئي به دنبال نخواهد داشت. به اعتقاد ما چنين تحريم هايي با تأثيرات جزئي اش، موجب توقف برنامه هسته اي ايران نخواهد شد.
روزنامه صهيونيستي در ادامه از قول سرلشكر يوسي بيداتر رئيس اداره اطلاعات ارتش نوشت: بين اغتشاشات چند ماه پيش و سرنگوني رژيم در ايران فاصله عميقي وجود داشت و هركس چنين آرزويي داشت، مأيوس خواهد شد.
روزنامه معاريو هم با اشاره به تهديدهاي گاه و بيگاه اسرائيل عليه ايران نوشت: در صورت شروع جنگ عليه ايران، اسرائيل خود را در محاصره نيروهاي ائتلافي مقاومت در منطقه خواهد ديد. لذا بهتر است مقامات اسرائيل، سخنان سران حزب الله مبني بر يكسره شدن كار اسرائيل در صورت توسل به حمله نظامي را جدي بگيرند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14