(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 23 اسفند 1388- شماره 19604
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اخراج از شوراي حقوق بشر (يادداشت روز)
بزرگترين شبكه جاسوسي سايبري سيا در تسخير پاسداران انقلاب
خبر آخر
مسواك (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
شما چرا...؟! (نكته)
عضو شوراي مركزي موتلفه: اعمال سران فتنه از خيانت ريگي بدتر بود
حسينيان: ايران مي تواند با ارايه حكم قضايي به اينترپل مهدي هاشمي را به كشور بازگرداند
طمع سايت صهيونيستي به غفلت برخي افراد بيت امام (خبر ويژه)
حماسه 22بهمن بعد از يك ماه همچنان گروهك ها را مي لرزاند (خبر ويژه)
اگر جنبش سبز حرمت شكني امام حسين است من به آن كافرم (خبر ويژه)
ابعاد تازه زدوبند مهاجراني با لابي اسرائيل در واشنگتن (خبر ويژه)اخراج از شوراي حقوق بشر (يادداشت روز)

مواضع دوگانه كشورهاي غربي در زمينه حقوق بشر و مبارزه با تروريسم به جايي رسيده است كه نه تنها ديگر حناي مدعيان حقوق بشر و مبارزه با تروريسم براي افكارعمومي جهان رنگي ندارد بلكه اكنون ملت ها و دولت هاي آزاده و مستقل دنيا دريافته اند كه «حقوق بشر» به واقع اسم مستعاري براي گسترش تروريسم، زياده خواهي ها و چپاولگري ها است.
خبر آزادي عبدالرحمان حاجي احمدي سركرده گروهك تروريستي پژاك كه هفته پيش به صورت نمايشي از جانب دولت آلمان دستگير و كمتر از 48 ساعت آزاد شد به وضوح نشان داد مدعيان حقوق بشر كه صداي آنها گوش فلك را كر كرده است هيچ اراده و عزمي براي مقابله و مبارزه با گروهك هاي تروريستي و جانياني كه دستشان به خون هزاران انسان بي گناه آغشته است ندارند و مقوله حقوق بشر در دست آنها، فقط دستاويزي براي پايمال كردن حقوق بشر است.
درباره آزادي سركرده گروهك تروريستي پژاك از سوي دولت آلمان نكاتي جالب و قابل اعتناست:
1- عبدالرحمان حاجي احمدي پس از آزادي در مصاحبه با شبكه تلويزيوني نوروز وابسته به گروهك تروريستي پژاك با تشكر از دولت آلمان علت آزادي خود را دادگاه هاي مستقل در اين كشور و وجود حق و قانون در اروپا دانسته است و دولت آلمان را مدافع و حامي حقوق بشر لقب مي دهد!
اين در حالي است كه آلمان در نقض حقوق بشر بخصوص ناديده گرفتن حقوق مسلمانان و اقليت هاي قومي و مذهبي سابقه اي سياه و غيرقابل توجيه دارد.
هنوز شهادت مروه شربيني زن محجبه مصري در صحن دادگاه آلمان و در حضور مقامات قضايي و امنيتي اين كشور كه در اثر ضربات متعدد و پي درپي چاقو به قتل رسيد در افكارعمومي دنيا باقي مانده است.
نقض حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي در آلمان و از جمله تصويب قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه هاي اين كشور كه در سال 2006 به تصويب رسيد تنها نمونه اي از نقض حقوق بشر در آلمان است.
اينكه سركرده يك گروهك تروريستي كه بارها به جنايات خود اعتراف كرده و شرارت هاي پرشماري را در مناطق مرزي و كردنشين ايران، عراق و تركيه مرتكب شده و بي محابا و گستاخانه در شبكه هاي خبري و تلويزيوني مسئوليت آنها را برعهده گرفته است دم از حقوق و قانون در آلمان مي زند و دادگاه هاي اين كشور را عادل و مستقل برمي شمرد! نشان مي دهد وارثان هيتلر مصداق حقوق بشر را دفاع از تروريست ها و قاتلان و جانياني مي دانند كه تنها بر ناامني دامن مي زنند و كشتار و آدم كشي را با سياست عجين كرده اند.
2- حاجي احمدي از سال 84 كه گروهك تروريستي پژاك شكل گرفت صدها ايراني را به قتل رسانده و به اين قتل ها نيز اعتراف كرده است از آنجائيكه جنايات سبعانه و آدم كشي هاي اين گروهك تروريستي در داخل خاك ايران صورت گرفته است؛ بنابراين طبق اصل صلاحيت سرزميني- كه اولين و اساسي ترين اصل حاكم بر حقوق جزاي بين المللي است- دولت آلمان بايستي حاجي احمدي را به ايران تحويل مي داد تا طبق قوانين جمهوري اسلامي محاكمه و مجازات شود.
ضمن آنكه يكي از قواعد حل تعارض در حقوق بين الملل اين است كه «جرايم تابع قانون محل وقوع خود مي باشند» كه مبناي اين قاعده همان اصل صلاحيت سرزميني است.
اين نكته را هم بايد افزود كه بر مبناي اصل صلاحيت سرزميني، قوانين جزايي نسبت به همه افراد در محدوده يك كشور بدون توجه به تابعيت آنها اجرا مي شود بنابراين، ادعاي سر كرده گروهك تروريستي پژاك كه تابعيت آلماني دارد نمي تواند توجيه كننده جنايات و قتل هايي باشد كه او در داخل خاك ايران انجام داده است.
تنها استثنايي كه بر اصل «سرزميني بودن جرايم» وجود دارد مصونيت سياسي افراد است كه به موجب كنوانسيون 1961 و 1963 وين لحاظ شده است و اين نكته هم در مورد تروريست جنايتكاري چون عبدالرحمان حاجي احمدي مصداق نمي يابد.
البته از آنجائيكه محور جنايات و اقدامات مشمئزكننده گروهك پژاك فعاليت هاي تروريستي است و اين جرم از جمله جرايمي است كه بر مبناي عهود بين المللي، مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود (اصل صلاحيت جهاني) و به تعبير ديگر محل دستگيري متهم صلاحيت قضايي را مشخص مي كند باز هم لازم بود كه دولت آلمان اين تروريست بين المللي را آزاد نمي كرد و با برپايي يك دادگاه او را محاكمه مي كرد. متاسفانه دولت آلمان به هيچ كدام از قواعد و موازين حقوق بين الملل كه مورد پذيرش كشورها قرار گرفته است وقعي ننهاد و با آزادي يك تروريست بيش از پيش وجهه خود را در زمينه حقوق بشر مخدوش كرد.
3- جالب اينجاست كه مقامات آلماني كه يد طولايي در نقض حقوق بشر دارند و اقدام اخير آنها در آزادي عبدالرحمان حاجي احمدي نشان داد كه حتي در مبارزه با تروريسم نيز رفتاري دوگانه و تبعيض آميز دارند، در حوادث پس از انتخابات 22 خرداد با ژست حقوق بشر، ايران را متهم به نقض حقوق بشر كرده بودند.
مركل صدراعظم آلمان در تيرماه گذشته در اظهاراتي مداخله جويانه و خصمانه صريحاً از اغتشاشگران و اوباش كه در خيابان هاي تهران دست به ناامني زده بودند حمايت كرد و آنگونه كه بي بي سي سخنانش را گزارش كرده بود مدعي شد: «مقامات ايران به ويژه در عصر ارتباطات مدرن بايد بدانند كه ما از تمامي توانمان استفاده خواهيم كرد تا به كساني كه در جريان ناآرامي اخير در ايران دستگير شده اند، اين اطمينان را بدهيم كه آنها را فراموش نكرده ايم».
گيدو وستروله وزيرخارجه آلمان نيز چندي پيش در سخناني سخيف عضويت ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد را برنتافت و در نهايت عداوت مدعي شد كه عضويت ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل توهين آشكاري به حقوق بشر است!!! او هم همچون «مركل» بدون رعايت اصول اوليه ديپلماسي و نقض موازين حقوق بين الملل از اوباش و اغتشاشگران در ايران حمايت كرد و علت ادعاي واهي اش درباره عدم صلاحيت ايران در عضويت داشتن در شوراي حقوق بشر سازمان ملل را به وقايع و حوادث پس از انتخابات در تهران مستند مي كرد!
اكنون اين پرسش رخ مي نمايد كه براستي چه كشوري صلاحيت عضويت در شوراي حقوق بشر سازمان ملل را ندارد؟
كشوري كه برخوردار از عقبه مردمي است و آحاد ملت با مشاركت 40 ميليوني خود در انتخابات بار ديگر ثابت كردند كه تحت هيچ شرايطي از نظام و حكومت شان دست نمي كشند و افزون بر حضور پرشور و باشعور خود در 22خرداد در بزنگاه هاي حساس ديگري همچون 9دي و 22بهمن به صحنه آمدند و از آرمان ها و ارزش ها دفاع كردند يا كشوري كه نقض حقوق بشر در آن روز به روز بيشتر مي شود و به خاطر رويكرد دوگانه در عرصه بين المللي و در ميان افكارعمومي دنيا نقاب حقوق بشر از سيما و چهره اش به زير كشيده شده و با حمايت از تروريست هاي آدم كش در عصر ارتباطات مدرن- به قول خانم مركل- دوران هيتلر را به ياد مي آورد؟ سازمان ملل اگر سازمان ملل باشد بايد دولت آلمان را از شوراي حقوق بشر اخراج كند.
حسام الدين برومند

 30 نفر از عوامل اصلي دستگير شدند
بزرگترين شبكه جاسوسي سايبري سيا در تسخير پاسداران انقلاب

دادستاني تهران با صدور بيانيه به تشريح جزئيات عمليات پيچيده اطلاعاتي براي شناسايي يك شبكه بزرگ جاسوسي آمريكا در ايران پرداخت.
به اطلاع مردم شريف و عزيز ايران مي رساند، با عنايت و نصرت خداوند متعال و تلاشهاي بي وقفه و شبانه روزي پاسداران حريم امنيت كشور و فرزندان انقلابي شما ملت غيور، تعدادي از مهم ترين شبكه هاي سازمان يافته جنگ سايبري آمريكا كه توسط گروههاي ضدانقلاب راه اندازي شده بود، با انجام سلسله اقدامات و عمليات پيچيده امنيتي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به همراه برخي از متهمان و عناصر مرتبط و موثر آن ها شناسايي گرديده و 30 نفر از آن ها دستگير شدند.
در سال 2006 ميلادي در اجراي طرح «بي ثبات سازي ايران» كه توسط سازمان سيا تهيه و با اختصاص بودجه چهارصد ميليون دلاري توسط كنگره آمريكا، با دستور «بوش» ابلاغ و عملياتي شد، راه اندازي نوع جديدي از «جنگ اطلاعاتي» موسوم به جنگ «سايبري» در دستور كار دولت آمريكا قرار گرفت كه با استفاده از عوامل گروهك هاي ضدانقلاب از جمله منافقين، سلطنت طلبان و برخي گروهك هاي ديگر، مورد توجه آمريكايي ها قرار گرفت. در اين راستا تاسيس شبكه موسوم به «ايران پراكسي» از جمله مهم ترين اقداماتي است كه در اين سال با بودجه اي بالغ بر 50 ميليون دلار توسط سازمان سيا و تحت پوشش دفتر IBB وزارت امورخارجه آمريكا فعال گرديد.
تخليه بانك هاي اطلاعاتي كشور، نفوذ و خرابكاري در سايت هاي اينترنتي ايران، مبارزه با فيلترينگ در داخل كشور، ايجاد امنيت براي كاربران شبكه مجازي عليه جمهوري اسلامي، ايجاد بسترارتباط امن تلفني و ديتا براي مصاحبه با راديو فردا، راديو زمانه، شبكه تلويزيوني صداي آمريكا (VOA) و ساير رسانه هاي غربي، در زمره ماموريت هاي شبكه ايران پراكسي بود. سازمان سيا با ايجاد اين سرويس سايبري، تنها در حوادث اخير با توليد و انتشار بيش از هفتاد ميليون «فيلترشكن»، جنگ رواني پردامنه اي را عليه جمهوري اسلامي سازماندهي كرد. عناصر داخلي اين شبكه كه حقوق ماهيانه قابل توجهي دريافت مي كردند، پس از شناسايي و دستگيري، اعتراف نموده اند كه نرم افزارهاي فيلترشكن شبكه «ايران پراكسي» مجهز به قابليت هاي تخليه اطلاعات خصوصي وخانوادگي افراد نيز بوده و متأسفانه در حجم وسيعي براي اهداف جاسوسي مورد استفاده قرار گرفته است.
از ديگر اقدامات آمريكا در زمينه راه اندازي شبكه پوششي براي منافقين موسوم به «فعالان حقوق بشر» مي باشد. اين شبكه ابتدا در سال 1384 توسط دو عضو اين گروهك به نام هاي «صادق نقاش كار» و «بهروز جاويد تهراني» (از عناصر دستگير شده در ماجراي هجده تيرماه 1378) تأسيس گرديد و مديريت آن به اعضاي ناشناخته اين گروهك به نام هاي «كيوان رفيعي»، «جمال حسيني»، «احمد باطبي» سپرده شد.
در سال 1387 افراد مذكور با همكاري برخي گروهك هاي ضدانقلاب از كشور متواري مي گردند و پايگا ه هاي اين شبكه را در آمريكا و برخي كشورهاي غربي و يكي از كشورهاي همسايه راه اندازي نموده و سپس از طريق فضاي مجازي، اقدام به عضوگيري در سراسر كشور مي كنند و با تمركز بر روي يكي از جريان هاي دانشجويي، عناصري از اين جريان به نام هاي «س. ح»، «م.پ» را جذب مي نمايند.
هم زمان به منظور تسهيل و گسترش فعاليت هاي اين شبكه، در اقدامي هماهنگ از سوي برخي از كشورهاي اروپايي، نام گروهك منافقين نيز از ليست گروه هاي تروريستي خارج گرديد.
اين شبكه كه برخي از اعضاي آن از پيروان يكي از فرقه هاي ضاله هستند، پس از جذب افراد از طريق اينترنت، آنان را براي آموزش به مقر منافقين در عراق و ديگر كشورهاي موردنظر منتقل مي نمودند.
شبكه مذكور پس از وقوع فتنه اخير، تلاش كرد ضمن شبكه سازي گسترده در فضاي مجازي با انتشار اخبار خلاف واقع و كذب، كاربران اينترنتي را تحت پوشش و تأثير خود قرار دهد. همچنين كميته وكلا و خبرگزاري هرانا از ديگر مجموعه هاي مرتبط مي باشد كه در يكي از آخرين اقدامات، عناصر اين شبكه و با حمايت هاي برخي از كشورهاي اروپايي در نشست موسوم به سازمان هاي غيردولتي در ژنو شركت داده و در آستانه نشست پنج به علاوه يك، به ارائه آمار و اطلاعات كذب، اقدام به فضاسازي رواني عليه جمهوري اسلامي نمود.
اين شبكه از طريق برخي عوامل خود، داراي ارتباطات گسترده اي با بالاترين سطوح هيات حاكمه آمريكا است و از حمايت دولتمردان آمريكا برخوردار مي باشد.
عوامل اصلي اين شبكه، اهداف خود را از طريق برخي كشورهاي غربي از جمله آمريكا به لايه هاي مياني و فعال مجموعه منتقل كرده و متاسفانه با جذب و سوءاستفاده از كاربران ايراني از آنان به عنوان عضو، بهره برداري مي نمودند.
اهم اقدامات اين شبكه عبارت است از:
1- ايجاد شبكه جمع آوري اطلاعات جاسوسي، به ويژه شناسايي دانشمندان هسته اي كشور.
2- شناسايي، جذب و سازمان دهي ايرانيان خارج از كشور در برخي از كشورها مانند آمريكا، كانادا، آلمان، فرانسه و تركيه.
3- تهيه گزارش به منظور جريان سازي و جنگ رواني عليه نظام جمهوري اسلامي و مقدسات ديني و ارسال آن به رسانه هاي خارجي، سازمان ها و نهادهاي حقوق بشر.
4- برگزاري تجمعات غيرقانوني و تشويق به حضور در اغتشاشات پس از انتخابات.
5- انتشار اخبار خلاف واقع از جمله كشته شدن هفتاد و دو نفر در حوادث پس از انتخابات و دستگيري و كشته شدن سعيده پورآقايي تحت عنوان فرزند شهيد.
6- حمايت خبري و رسانه اي از گروهك هاي تروريستي ريگي و انجمن پادشاهي.
7- انتقال غيرقانوني متهمين و افراد مسئله دار به خارج از كشور از طريق گروهك هاي ضدانقلاب.
8- انجام اقدامات ايذايي و هكري و نفوذ به سرورهاي دولتي در جهت دسترسي غيرمجاز به اطلاعات محرمانه كشور جهت ارسال به سرويس هاي جاسوسي و تكميل بانك اطلاعاتي آنان.
9- برنامه ريزي براي اختلال در سيستم مديريت شهري و شبكه خدمات رساني از جمله سامانه سوخت رساني به منظور ايجاد نارضايتي مردمي.
10- ايجاد پوشش هاي امنيتي براي ورود به فاز اقدام مسلحانه عليه نظامي جمهوري اسلامي.
عناصر اصلي اين شبكه در داخل كشور دستگير و براي تعدادي از عناصر خارج از كشور كه در آمريكا به سر مي برند، مراتب به پليس بين الملل (اينترپل) جهت اقدامات بعدي اعلام گرديده است. در پايان از پاسداران حريم امنيت مردم كه با اشراف اطلاعاتي و تسلط كامل، اين عوامل و عناصر وابسته و ضدانقلاب را شناسايي و دستگير نموده اند تقدير و تشكر به عمل مي آيد.
اهم اقدامات و اقارير متهمين اين شبكه ها در اطلاعيه هاي بعدي به اطلاع عموم ملت شريف ايران خواهد رسيد.
روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران

 خبر آخر

در آخرين لحظات انتشار روزنامه منابع آگاه به كيهان خبر دادند كه 25 سايت مرتبط با شبكه جاسوسي سايبري آمريكا در ايران توسط ارتش سايبري ايران هك شده است. به گفته اين منابع اين سايت ها به عنوان پايگاه هاي اصلي اين شبكه روي اينترنت فعاليت مي كردند كه همه آنها شنبه شب هك شدند و علامت سايت گرداب روي آنها قرار گرفت.

 مسواك (گفت و شنود)

گفت: پاسداران انقلاب بزرگترين شبكه جاسوسي سايبري سازمان «سيا» در ايران را منهدم كردند.
گفتم: دست مريزاد! در آستانه سال جديد هديه بزرگي به مردم دادند.
گفت: در اطلاعيه دادستاني آمده است كه اعضاي اين شبكه با سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا، انگليس، اسرائيل و فرانسه ارتباط داشته و به گروه هاي تروريستي منافقين و بهايي ها و سلطنت طلب ها وابسته بوده اند.
گفتم: آمريكا و اسرائيل بايد عزاي عمومي اعلام كنند.
گفت: حيوونكي ها بدجوري آدرس را عوضي آمده بودند.
گفتم: يارو از دستشويي بيرون اومده بود، پرسيدند چيكار مي كردي؟ چرا دك و دهنت زخم و زيلي شده؟ گفت؛ چه مي دونم؟! مسواكش خيلي بزرگ بود!!

 كيهان و خوانندگان

¤در شرايطي كه دولت هاي ستمگر غربي همچون انگليس، فرانسه و آلمان، به طور دائم مشغول توطئه عليه كشورمان هستند، چرا روابط خود با اين دولت ها را قطع نمي كنيم؟
فيروزنيا
¤چرا شكايات مردم و مسئولان از سران فتنه پي گيري نمي شود و آن سران خطاكار، همچنان به طور آزادانه هر كار كه مي خواهند مي كنند؟
مهديان
¤جاي شگفتي است كه موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) كه داراي اهميت و حساسيت بسياري است، از سوي كساني مديريت مي شود كه بعضا با نيروهاي منحرف و معاند با نظام و ارزش ها، داراي تعامل هستند. لازم است كه در مورد مديران اين موسسه تجديدنظر شود.
سليمان بلغار
¤ضمن تقدير از اقدام شايسته و مفيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت آموزش و پرورش در حذف مقطع پيش دانشگاهي، خواهشمند است از اضافه كردن سال چهارم دبيرستان خودداري شود، چون تنها موجب اتلاف وقت دانش آموزان مي شود.
حسينيان از اراك
¤از مسئولان آموزش و پرورش تقاضا مي شود كه اجراي بازنشستگي پيش از موعد در اين وزارتخانه را پيگيري نمايند.
زارع از يزد
¤با 24 سال سابقه كار، درخواست بازنشستگي پيش از موعد دادم. اما هنوز هيچ پاسخي به بنده داده نشده است. لطفا رسيدگي شود.
حسين جلالي علي آبادي
¤با توجه به تاكيدات فراوان مسئولان نظام مبني بر توجه به مستضعفان ، از دولت محترم تقاضا مي شود، در آستانه فرا رسيدن سال نو، تمام مطالبات كارمندان خودش را بپردازد.
مرادعلي قره سفلو
¤دو ماه است كه براي تعويض خودروي فرسوده اقدام نموده ام، اما در اين مدت، تنها اجاره پاركينگ پرداخته ام. از مسئولان امر تقاضاي رسيدگي عاجل مي شود.
دربانيان
¤ ضمن تشكر از مسئولان سازمان پاركها و فضاي سبز شهر جديد انديشه فاز 2 كه اقدام جدي نسبت به زيباسازي شهرك بخصوص ميدان مادر نموده اند اميدواريم كه همچنان در اين امر كوشا و موفق باشند.
انوشا و جمعي از ساكنين محل
¤ نيروي انتظامي در پيشگيري از حوادث چهارشنبه آخر سال اقدامات خوبي انجام داده است از جمله برخورد با فروشندگان مواد محترقه خطرساز و تهديد كساني كه مبادرت به اين بي نظمي و سلب آسايش مردم مي كنند. خانواده ها نيز اگر واقعا به فكر فرزندان خود هستند از الان اين كار را انجام دهند و جلوي بچه هاي خود را بگيرند.
مهدي جلده باخاني
¤ از درستي و يا اشتباه بودن مراسم چهارشنبه سوري كه بگذريم، از ديرباز اين مراسم به صورت سنتي و نسبتاً آرام انجام مي شد ولي متاسفانه اين مسئله امروز تبديل به يك مشكل بزرگ براي مردم شده است، لذا ضروري است كه بزرگترهاي خانواده ها به فرزندان و جوانان خود گوشزد نمايند كه به هيچ عنوان براي شادي لحظه اي خود با جان و آرامش مردم بازي نكنند.
يك تلفن
¤دانشجويان رشته حقوق قضايي شهرستان شبستر، بهمن ماه امسال، مقطع كارداني را تمام كردند و با همت مسئولان و مصوبه آموزش عالي، آماده ورود به مقطع كارشناسي بودند. اما متاسفانه و به طور ناگهاني مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته حقوق قضايي دانشگاه شبستر حذف شد. به رغم نامه نگاري هاي انجام شده با وزارت علوم، هنوز بلاتكليف هستيم.
از طرف دانشجويان حقوق قضايي شبستر
¤وضعيت حجاب و پخش موسيقي هاي غير مجاز در معابر عمومي شهرهاي بزرگ نگران كننده است. اگراين روند ادامه يابد، اين مشكلات تا چند سال ديگر به شهرستان هاي كوچك تر هم سرايت خواهد كرد.
ابراهيميان
¤از دامداران استان تهران هستم كه شهرداري منطقه 19 تهران، چند روز پيش بدون هيچ دليل و بدون اطلاع دهي قبلي، اقدام به تخريب دامداري، جمع آوري علوفه و تصاحب دام هاي بنده نمود. لطفا رسيدگي شود.
علي فتحي
¤از مسئولان تقاضا مي شود كه به جاي پرچم هايي كه در بزرگراه صدر نصب شده است، پرچم ايران جايگزين شود.
يك شهروند
¤روستاي ما در شهرستان اسدآباد همدان از ابتداي انقلاب تا به حال، با مشكل تامين آب آشاميدني مواجه بوده است. لطفا مسئولان در حل اين مشكل اقدامات لازم را به عمل آورند.
كريم قلي رسولي
¤ با توجه به مشكلات و هزينه هاي فراوان مردم در پايان سال، از دولت محترم مي خواهيم در دريافت وجوه قبض هاي متعدد آب، برق، تلفن، موبايل، گاز و... ارفاقي قائل شود در صورت عدم پرداخت يكي از آنها، اقدام به قطع خدمت مزبور نكند بلكه آن را به قبض دوره بعد اضافه كند. اين كار دولت، عيدي خوبي براي كساني است كه در هزينه هاي آخر سال به دست تنگي افتاده اند.
يك هموطن از اصفهان

 شما چرا...؟! (نكته)

خبر تكان دهنده بود و تلخ تر از آن كه قابل تصور باشد- بخشي از خبر در ستون اخبار ويژه امروز كيهان آمده است- سايت بالاترين كه زيرنظر منوشه امير، صهيونيست ايراني الاصل و مدير شبكه فارسي زبان راديو اسرائيل اداره مي شود و در تمامي طول فتنه اخير، نقش هماهنگ كننده سايت هاي وابسته به سران فتنه در انتشار اخبار دروغ، تهمت زني و توهم پراكني را برعهده داشته است، با اشاره به حمايت آشكار حجت الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني از فتنه گران و ملاقات هاي ايشان با عوامل فتنه بعد از آزادي آنها از زندان، خطاب به نوه محترم حضرت امام(ره) مي نويسد «تا دير نشده آغازگر حركتي باشيد كه شايد بعداز شما در تاريخ سياست كثيف ايران ]با پوزش از ساحت مقدس امام راحل(ره)[ نهادينه گردد»! سايت تحت مديريت منوشه امير در ادامه، از حجت الاسلام سيدحسن خميني مي خواهد كه اعتراض خود را با نقد افكارحضرت امام(ره) و شكستن تقدس آن بزرگوار آغاز كند و خطاب به وي مي نويسد «از بزرگ خاندان خودتان شروع كنيد و با نقد افكارخميني، اين تابوي ديرينه در ايران را بشكنيد»!
سايت صهيونيستي بالاترين بعد از اهانت به ساحت مقدس حضرت امام(ره) و نسبت دادن تهمت هاي ناروا و هميشگي صهيونيست هاي سيلي خورده به آن مراد راحل مي نويسد «جناب سيدحسن خميني! نقد پدربزرگ و پدرتان احمد خميني آسان نيست، اما، اكنون بهترين زمان است، زمان را از دست ندهيد و نامتان را در تاريخ ايران جاودانه كنيد»!!
به يقين نوه محترم حضرت امام(ره) از جسارت و اهانت اين سايت صهيونيستي به ساحت مقدس امام راحل(ره) برمي آشوبد و پيشنهاد صهيونيست ها را مشمئزكننده و نفرت انگيز مي داند ولي با عرض پوزش بايد گفت؛ پيشنهاد منوشه اميرصهيونيست در همان چارچوبي مطرح شده است كه جناب سيدحسن خميني از آن حمايت كرده اند!
مگر نه اين كه مطابق اسناد آشكار- و نه پنهان و محرمانه- فتنه اخير با مديريت مستقيم آمريكا، اسرائيل و انگليس به صحنه آمده است و تمامي گروهها و جريانات ضدانقلاب و دشمنان تابلودار حضرت امام(ره) نظير منافقين، سلطنت طلب ها، بهائيان، ماركسيست ها، كلان سرمايه داران و... مستقيماً در اين فتنه حضور داشته اند و مگر نه اين كه عوامل ستادي و ميداني فتنه، آشكارا به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسين(ع) اهانت كرده و بر اين اهانت اصرار ورزيده اند، وجود مبارك حضرت صاحب الزمان(عج) را كه امام راحل(ره) بي پسوند «روحي لتراب مقدمه الفداء» نام ايشان را بر زبان نمي آوردند، انكار كرده اند، روز قدس به نفع اسرائيل شعار داده اند، روز 16 آذر در حمايت از آمريكا عربده كشيده اند و.... بنابراين وقتي حضرتعالي با وجود اينهمه زشتي و پليدي فتنه گران به حمايت- هرچند تلويحي و به قول منوشه امير «بي كلام»- از فتنه و عوامل فتنه برمي خيزيد چگونه انتظار داريد كه جنابعالي را دست كشيده از حضرت امام(ره) و بيرون از حلقه مقدس و ملكوتي ايشان، بلكه دشمن آن بزرگوار به حق پيوسته تلقي نكنند؟! در اين حالت و با اين مواضع بسيار بديهي است كه از شما بخواهند پرده ها را كنار بزنيد!! و آشكارا به نفي امام راحل(ره) و افكار بلند و الهي ايشان بپردازيد!
برادر گرامي، جناب آقاي سيدحسن خميني، رابطه نسبي حضرتعالي با امام راحل(ره) اگرچه قابل احترام است و مردم امام دوست نيز آن را پاس داشته اند ولي اين رابطه در صورتي كه با رابطه معنوي و پيروي از آن بزرگوار همراه نباشد نه فقط قابل احترام نيست كه موجب ملامت و سرزنش نيز خواهد بود. حضرتعالي يك روحاني درس دين خوانده ايد و به يقين مي دانيد كه «ان اولي الناس بابراهيم، للذين اتبعوه... نزديكترين افراد به حضرت ابراهيم عليه السلام، كساني هستند كه از ايشان پيروي مي كنند».
و بالاخره مي دانيم كه پيشنهاد سايت صهيونيستي بالاترين- سايت مادر فتنه سبز- براي حضرتعالي نفرت انگيز است ولي بايد به خاطر داشته باشيد كه وقتي در اين بستر اولين گام را مي نهيد، از شما انتظار پيمودن گام هاي بعدي را دارند و به قول خداي سبحان خطاب به پيامبر اعظم(ص) كه اسوه اي راه گشا براي همه مسلمانان است؛
«اي پيامبر، هرگز يهود و نصاري از تو راضي نخواهند شد، مگر آن كه(به طور كامل تسليم آنها شوي) و از آئين تحريف شده آنان پيروي كني» سوره بقره، آيه 120
حسين شريعتمداري

 عضو شوراي مركزي موتلفه: اعمال سران فتنه از خيانت ريگي بدتر بود

حجت الاسلام محمد خرسند اعمال سران فتنه را بدتر از خيانت عبدالمالك ريگي دانست.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در گفت وگو با فارس به قياس عملكرد سران فتنه پس از انتخابات با عبدالمالك ريگي تروريست شرق كشور اشاره كرد و گفت: سران فتنه و عبدالمالك ريگي از سوي دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي هدايت مي شدند و علاوه بر اين سرويس هاي جاسوسي و ضد اسلامي جهان از عملكرد سران فتنه و عبدالمالك ريگي حمايت مي كردند.
وي با بيان اينكه ريگي و سران فتنه در مقابله با نظام اسلامي و تضعيف آن و در صورت ممكن براندازي اهداف مشتركي را دنبال مي كردند گفت: عبدالمالك ريگي با كشتن سربازان نيروي انتظامي و مردم ،رعب و وحشت در اين منطقه ايجاد مي كرد اما سران فتنه در پايتخت مردم را به وحشت انداخته بود در حالي كه ريگي اعتقادي به اسلام نداشت اما سران فتنه نه تنها اعتقاد خود را به اسلام فرياد مي زدند بلكه ادعاي انقلابي بودن نيز داشتند. عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه ريگي به صورت آشكارا با نظام اسلامي مقابله مي كرد به نفاق سران فتنه اشاره كرد و گفت: سران فتنه قبل از انتخابات در صدد بودند تا با اسم انقلاب در جمهوري اسلامي به قدرت برسند اما ريگي به صورت شفاف مي گفت كه قصد دارد با نظام اسلامي برخورد كند كه به نظر من از اين حيث مي توان گفت كه سران فتنه بدتر از سركرده گروهك تروريستي شرق كشور بوده اند. اين فعال سياسي با اشاره به سابقه انقلابي برخي از سران فتنه در نهاد نخست وزيري و رياست قوه مقننه و غيره گفت: ريگي هيچ گاه در جمهوري اسلامي سمت نداشت و از اساس و بنيان انقلاب اسلامي را نمي پذيرفت اما سران فتنه روزگاراني با راي مردم در مسند قدرت بودند و البته كه خيانت سران فتنه به مردمي كه در گذشته به آنها اعتماد كرده بودند با ريگي كه هيچ اعتمادي را از سوي مردم نداشته متفاوت بوده است.

 حسينيان: ايران مي تواند با ارايه حكم قضايي به اينترپل مهدي هاشمي را به كشور بازگرداند

رئيس فراكسيون انقلاب مجلس تصريح كرد كه قوه قضاييه نبايد منتظر برگشت مهدي هاشمي از لندن باشد چرا كه ايران عضو اينترپل است و مي تواند با حكم قضايي از طريق اينترپل وي را به كشور بازگرداند.
روح الله حسينيان نماينده مردم تهران و رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي كه با فارس گفت وگو مي كرد، با اشاره به اقدام اخير قوه قضاييه كشورمان در خصوص ايجاد پرونده قضايي براي فائزه و مهدي هاشمي رفسنجاني، اظهار داشت: اگر واقعا رسيدگي به پرونده فائزه و مهدي هاشمي رفسنجاني در قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران آغاز شود، ما اين مسئله را نشانه راهبردي عادلانه مي دانيم تا ان شا ءالله آغازي براي پاسخگو بودن ديگر سران فتنه در محكمه قضايي براي جرايمي كه مرتكب شدند، باشد.
رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس در ادامه با اشاره به سفر طولاني مدت مهدي هاشمي رفسنجاني به لندن كه قبلا گفته مي شد براي سركشي به شعبه هاي دانشگاه آزاد به انگلستان رفته است اما بعدا اكبر هاشمي رفسنجاني پدر وي در مشهد اعلام كرد كه فرزندش براي ادامه تحصيل و گرفتن مدرك دكترا به لندن سفر كرده است، عنوان كرد: قوه قضاييه كشور ما نبايد منتظر برگشت مهدي هاشمي رفسنجاني از لندن باشد چرا كه ايران عضو اينترپل- پليس بين الملل- است و مي توانيم به وسيله پليس بين الملل حكم قضايي صادر و آن را به پليس بين الملل واگذار كنيم تا وي را دستگير كرده و به جمهوري اسلامي ايران تحويل دهند.
حسينيان در خاتمه با اشاره به نامه شكايت 144 نفر از نمايندگان مجلس از ميرحسين موسوي و روند پيگيري هاي قوه قضاييه در اين زمينه يادآور شد: قوه قضاييه در اين زمينه وعده هايي داده است كه اميدواريم ان شاءالله اين مسئله به وقت خود پيگيري و رسيدگي شود.

 طمع سايت صهيونيستي به غفلت برخي افراد بيت امام (خبر ويژه)

درپي همراهي يكي دو نفر از افراد منسوب به بيت حضرت امام خميني با سران فتنه و آشوب، سايت صهيونيستي بالاترين از اين افراد خواست در ادامه مسير، به تخطئه سيره عملي حضرت امام بپردازند.
شبكه وابسته به منوشه امير صهيونيست با اسم بردن از زهرا اشراقي(همسر محمدرضا خاتمي) و يكي دو نفر مي نويسد: مدتي است اين افراد از جنبش سبز حمايت مي كنند. ديدارهاي آنان با سران سبز و زندانيان آزاد شده حاكي از همبستگي است اما جناب آقاي حسن خميني، ياسر خميني و خانم زهرا اشراقي! تا دير نشده آغازگر حركت باشيد شايد، ديكتاتوري در ايران پايان پذيرد. از بزرگ خاندانتان شروع كنيد و با نقد افكار خميني، اين تابوي ديرينه را بشكنيد؛ اشتباهات سياست داخلي، خارجي، اعدام دگرانديشان]بخوانيد عناصر تروريست[. جناب سيدحسن خميني نقد پدربزرگ و پدرتان احمد خميني آسان نيست. اكنون بهترين زمان است. زمان را از دست ندهيد و نامتان را جاودانه كنيد.
گفتني است سران فتنه سبز و عقبه گروهكي آنها در خارج و داخل كه عينا پروژه سرويس هاي جاسوسي آمريكا و اسرائيل و انگليس را به اجرا گذاشتند، ضمن معارضه با قانون اساسي و راي مردم و جمهوريت و ولايت فقيه، به ائتلاف كامل با دشمنان اصلي ملت ايران و گروهك هاي ضد انقلاب رسيدند تا جايي كه مطرودان حضرت امام(از گروهك نهضت آزادي گرفته تا گروهك منافقين و بني صدر و منتظري و رضا و فرح پهلوي و سلطنت طلب ها و...) به حمايت از آنها پرداختند.

 حماسه 22بهمن بعد از يك ماه همچنان گروهك ها را مي لرزاند (خبر ويژه)

ارگان گروهك فدائيان خلق حضور با شكوه ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن را هشدار به عناصر متوهم در جنبش سبز توصيف كرد.
«اخبار روز» كه خود يكي از القا كنندگان پايان كار جمهوري اسلامي در روز 22 بهمن بود، از قول يكي از عناصر راديكال و ضد دين به نام «مسعو-ن» نوشت: 22 بهمن 1388 روز هشدار به جنبش سبز بود تا فعالان آن در خارج و داخل دست از خوش خيالي و توهم بردارند. هشدار 22 بهمن اين بود كه جمهوري اسلامي با ستون فقرات مذهبي، اهل سازش نيست و در بهترين حالت جنبش سبز را به اپوزيسيوني خودي بدل خواهد كرد تا با آن پز دموكراسي بدهد.
نامبرده همچنين گفته است: هشدار ديگر 22 بهمن اين بود كه نشان داد حكومت اسلامي حكومتي قدرتمند است، تشيعي تبديل شده به ايدئولوژي و سياست. 22 بهمن از ديگر سو نشان دادگاه، خانه نشيني مخالفان بهتر از سياهي لشكر حكومت شدن و به شماره افتادن نفس جنبش است.

 اگر جنبش سبز حرمت شكني امام حسين است من به آن كافرم (خبر ويژه)

عضو فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به حرمت شكني امام حسين در روز عاشورا و انكار امام زمان(عج) از سوي كساني نظير اكبر گنجي گفت: اگر جنبش سبز اين است، من خجالت مي كشم و به اين جنبش كافرم.
مصطفي كواكبيان كه مديريت حزب و روزنامه مردم سالاري را نيز برعهده دارد، در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز اظهار داشت: ورود افرادي با افكار افراطي و مسموم به جمع اصلاح طلبان (نظير گنجي) زبان ما را در انتقاد كوتاه كرده است. بعضي ها از ما اصلاح طلبان توقع دارند مقابل نظام بايستيم. من براي انقلاب زحمت كشيده ام و اگر كساني بخواهند عليه نظام مشكل ايجاد كنند، به صراحت اعلام مي كنم كه در مقابل او مي ايستم.
وي با اشاره به حرمت شكني آشوبگران در روز عاشورا گفت: مردمي كه رنگ سبز را برگزيده بودند به خاطر عشقشان به اسلام و اهل بيت بود اما اگر فتنه اي يا كودتايي تحت لواي اين رنگ قصد وقوع داشته باشد من به آن كافر هستم.
كواكبيان گفت: اكبر گنجي كه مهدويت و امام زمان را زير سوال مي برد من هم مشكل پيدا مي كنم كه از اصلاحات دفاع كنم. من خجالت مي كشم اسم جنبش سبز را بياورم. اگر جنبش سبز اين است، من از اول به اين جنبش سبز كافرم. اگر كسي در روز عاشورا پرچم امام حسين(ع) را آتش بزند، من هم با آن مقابله مي كنم. شك نكنيد. كساني كه رفته اند بيرون كشور و مي گويند لنگش كن، اگر مردند بيايند اين جا مبارزه كنند.
وي با اشاره به تعبير يكي از حاضران مبني بر «افراد در بند رژيم» گفت: من از اين تعبير بسيار ناراحت شدم. ما نظام جمهوري اسلامي را داريم و بنده با افتخار عضو مجلس همين نظام هستم. در عين حال كه خودمان را اصلاح طلب مي دانيم، افتخار هم مي كنيم كه به اين نظام خدمت كنيم. ادبيات «در بند رژيم» ادبيات طرفداران نظام نيست. اين كه شما مي آييد و هر سئوالي داريد به راحتي مطرح مي كنيد، از بركت انقلاب است.
عضو اقليت مجلس درباره ادعاي جنايت جمهوري اسلامي در دهه 60 اظهار داشت؛ اين ادعا پرورده رسانه هاي غربي است تا نسل امروز را نسبت به گذشته بدبين كند.

 ابعاد تازه زدوبند مهاجراني با لابي اسرائيل در واشنگتن (خبر ويژه)

محسن كديور، به خاطر انحراف هاي سياسي، مالي و اخلاقي بهاءالله مهاجراني مورد اعتراض محافل خارج نشين قرار گرفته است. كديور كه برادر همسر مهاجراني است، يار غار وي در حلقه جرس محسوب مي شود.
به دنبال انتشار اخبار گوناگون درباره رسوايي هاي دنباله دار مهاجراني، سايت ضدانقلابي «خودنويس» كه با حلقه جرس در حال نزاع و رقابت است، خواستار توضيح كديور شد. اين سايت نوشت: حجت الاسلام كديور گفته كه مدافع استقلال و مخالف ارتباط با بنيادهاي آمريكايي است. اين خيلي خوب است. آن گروه سه نفره مدعي سخنگويي موسوي در خارج از كشور كه پايگاهشان VOA است به جنايات اسرائيل اعتراض نمي كنند. به تازگي اين گروه يك سمينار غير علني در واشنگتن برگزار كرده اند كه در آن مقامات آمريكايي هم شركت كرده اند. هنوز اخبار دقيق آن سمينار يك روزه كه يكي از نمايندگان مجلس ششم هم در آن شركت داشته منتشر نشده است. مي گويند يكي از تينك تنك هايي كه به نام يكي از رأساي CIA مي باشد برگزار كننده آن بوده است. خب اينها چه ربطي به حجت الاسلام كديور دارد؟ چند ماه پيش تينك تنك واشنگتن اينستيتيوت كه صهيونيستي ترين بنيادي است كه لابي اسرائيل در آمريكا به راه انداخته، اجلاس سالانه اش را برگزار كرد. پتريك كلاسون، رئيس بخش ايران اين بنياد، سازنده «محور شرارت» بود كه آن را به بوش ياد داد تا به كار برد. سخنران اصلي اين اجلاس عطاءالله مهاجراني بود. به غير از مقامات آمريكايي، معاون وزير خارجه اسرائيل هم در اين اجلاس حضور داشت. مهاجراني در آنجا سخنراني كرد و بر سر دريافت پول سخنراني هم نزاع به راه انداخت تا حق سخنراني اش را بگيرد و گرفت. اما مهم تر از همه اينها آن بود كه يكي از مهمترين رسانه هاي آمريكايي- يعني CBS- نوشت مهاجراني آمده بود اينجا تا پول جمع كند. پول براي كجا؟ نمي دانيم.
خودنويس اضافه مي كند: دوباره شاهد هستيم كه حجت الاسلام كديور يك بام و دو هوايي عمل مي كند. سكوت مطلق حجت الاسلام كديور، همكاري مشترك با مهاجراني در انتشار جرس، سكوت مطلق درباره دريافت حق سخنراني از يك بنياد صهيونيستي، و سكوت مطلق در مورد جمع آوري پول در آنجا براي چيست؟ گفته مي شود كه جرس پول خوبي به همكاران و نويسندگان مقالات پرداخت مي كند. حتي روز آنلاين و زمانه و راديو فردا و بي.بي.سي چنان دستمزدهايي نمي دهند. آنها كه همگي به منابع خارجي (آمريكا و انگليس و هلند) وصل اند، اين طور ولخرجي نمي كنند. چرا جرس منابع مالي خود را شفاف بازگو نمي كند تا سوء تفاهمي پيش نيايد؟ ما به سكوت توجيه كننده اعمال مهاجراني را نمي فهميم. حجت الاسلام كديور پس از انتشار خبر شركت مهاجراني در اجلاس بنياد صهيونيستي- نئوكاني، كوشش فراوان كرد تا با تماس با مخالفان آنها را ترغيب كند تا در اين مورد چيزي نگويند و اگر فردي نقدي نوشته بود، ساعت ها وقت صرف كرد تا او را راضي كند آن بخش از مقاله كه مربوط به شركت مهاجراني در اجلاس ياد شده بود را منتشر نسازد. آيا فقه شما اجازه مي دهد كه با معاون وزير خارجه اسرائيل در يك اجلاس مشترك- آن هم در مركزي صهيونيستي- شركت كنيد؟
نويسنده سپس به حضور امثال فرخ نگهدار (عضو مركزيت گروهك فدائيان خلق در اتاق فكر مهاجراني (اتاق فكر لندن) اشاره مي كند و تأكيد مي كند: كافي است به نوشته هاي فدائيان خلق در مورد فرخ نگهدار مراجعه كنيد تا بفهميد با چه كسي طرف هستيد. ماجراهاي مهاجرت به شوروي و همكاري با سرويس امنيتي كا.گ.ب را چند نفر از آنها بازگو كرده اند، از جمله در كتاب خانه دايي يوسف كه در پايان حتي به روزنامه هاي چاپ مسكو ارجاع مي دهد كه در آنها وي يكي از اعضاي سازمان را براي همكاري به كا.گ.ب. معرفي مي كند (صفحه 345 كتاب). خب سكوت حجت الاسلام كديور براي چيست؟ اگر نمي دانيد بدانيد كه اتاق فكر را سازمان سيا در طول جنگ سرد به راه انداخت. جرس ابتدا در مصاحبه با مهاجراني خبر داد كه اتاق فكري با شركت سروش و بازرگان و كديور و گنجي و مهاجراني تشكيل شده است. اما بعداً معلوم شد كه اتاق فكر گفته شده واقعيت نداشته بود و اتاق واقعي در لندن با افراد ديگري تشكيل شده است. نكته ديگر اينكه چرا در جرس شاهد نقد اسرائيل و امپرياليسم آمريكا و انگليس نيستيم. آيا تمام جنايات عالم را رژيم ايران مرتكب مي شود؟ درست است كه براي فلوشيپ گرفتن بايد مدارا كرد، اما فلوشيپ نمي تواند صورت مسأله را عوض كند. بايد حداقل به ميزاني كه از رژيم ايران انتقاد مي كنيد، از آمريكا و اسرائيل هم انتقاد كنيد.
نويسنده مطلب كه خود را خانم فرشته رضايي مجد معرفي كرده همچنين به انحرافات اخلاقي مهاجراني اشاره كرده و خطاب به كديور مي نويسد: مهاجراني وقتي وزير ارشاد بود با استفاده از قدرت سه چهار تا همسر گرفت. وقتي به قول شما مذهبي ها نفقه پرداخت نكرد، با شكايت زنان چند روز به زندان افتاد. انتظار اين بود كه سوء استفاده از قدرت، رفتارهاي قرون وسطايي، و استفاده ابزاري از زنان براي شهوت راني كه مهاجراني مرتكب شده بود از سوي حجت الاسلام كديور محكوم شود. اما او در دومين يا سومين روز زندان چند روزه مهاجراني- با روزنامه شرق مصاحبه كرد و اين اتهام را ساخته و پرداخته سعيد مرتضوي و اقتدارگرايان قلمداد كرد. فرداي آن روز تظلم خواهي يكي از همسران در صفحه اول شرق چاپ شد كه به حجت الاسلام كديور اعتراض كرده بود كه چرا ادعاي روشنفكري دارد، اما دروغ مي گويد و چند همسري مهاجراني را انكار مي كند. مهاجراني از قدرت وزارت و امكانات دولتي چنين سوء استفاده اي كرد. يكي از همسران او نوشته بود كه مهاجراني بر روي سربرگ هاي وزارت ارشاد ده ها بيت شعر عاشقانه براي او نوشته بود. نمي دانيم علت تكذيب حجت الاسلام كديور چه بود؟ شايد از ماجرا خبر نداشته؟ شايد براي جلوگيري از آبروريزي بيشتر آن دروغ ها را گفت؟ شايد رابطه ويژه اي با مهاجراني دارد كه ما بي خبر هستيم و به خاطر آن نه تنها از خواهر خود دفاع نكرد، بلكه با توسل به دروغ پشت مهاجراني ايستاد؟ اخيراً سايت ها نامه يكي ديگر از همسران او را چاپ كردند. حتماً آقاي كديور آن نامه را خوانده اند. نظر شما درباره آن همه سوء استفاده از قدرت براي شهوت راني چيست؟ آيا برخوردهاي مهاجراني با آن زن انساني بود؟

     


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14