(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 26 اسفند 1388- شماره 19607
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
راهبردهاي اصلي انتخابات عراق (يادداشت روز)
200 نماينده مجلس از انهدام بزرگترين شبكه سايبري سيا قدرداني كردند
مداد (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
تقدير از مطبوعات و خبرگزاري هاي فعال كشور در دهه مبارك فجر
حرف مي زنيم و خالي مي بنديم پس هستيم! (خبر ويژه)
فوراً جبران كنيد! دستور لابي اسرائيل به دولت آمريكا (خبر ويژه)
در سلامت انتخابات همين بس كه رفيق شهرام جزايري رأي نياورد (خبر ويژه)
اعتراض اصول گرايان به دروغ پراكني هاي خبرنگار روزنامه ايران (خبر ويژه)
بازگشت فاشيسم و نازيسم به دولت هاي آلمان و ايتالياراهبردهاي اصلي انتخابات عراق (يادداشت روز)

خاورميانه در سالي كه روزهاي پاياني آن را مي گذرانيم چهار انتخابات مهم را تجربه كرد، انتخابات لبنان-17خرداد- انتخابات ايران- 22خرداد- انتخابات افغانستان -30مرداد- و انتخابات عراق- 16اسفند- نتايج اين چهار انتخابات در سرنوشت خاورميانه اثر مهمي دارد بر اين اساس هر طرف سعي دارد از آن تفسيري ارائه دهد كه در نهايت «برنده» ديده شود اين از آن روست كه جنبه رواني نتايج انتخاباتي از آنچه در سيستم هاي سياسي برجاي مي ماند، مهمتر تلقي مي شود.
براي اينكه از اين فضاي رواني خارج و به واقعيت نزديكتر شويم چاره اي نداريم كه به روش رياضي متوسل شويم و از نظر كمي موضوع را بررسي نمائيم البته نمي خواهيم بگوئيم همه ابعاد يك ماجرا از طريق ارزيابي كمي قابل نشان دادن است. حتماً يك حادثه ، حوادث موازي و مقارن هم دارد كه در ارزيابي بايد مورد توجه قرار بگيرند.
در انتخابات لبنان ميزان آراء بلوك مقاومت حدود 800 هزار و ميزان آراء بلوك مقابل آن حدود 600 هزار بود يعني 57 درصد در برابر 43درصد ولي ساختار سياسي لبنان و وضعيت طايفه اي به گونه اي بود كه بلوك مقاومت تنها به 54 كرسي از 120 كرسي مجلس دست پيدا كرد با اين وجود اين بلوك توانست دو خواسته كليدي خود را در دولت برآمده از مجلس جديد محقق نمايد يعني تشكيل دولت وحدت ملي و قبول ثلث ضامن (ثلث بعلاوه يك كرسي) توسط جريان اكثريت از سوي ديگر حفظ امكان مقاومت مسلحانه در برابر تهديدات رژيم صهيونيستي كه در حفظ سلاح مقاومت تبلور دارد، استراتژي كليدي مقاومت مي باشد كه در لبنان نهادينه شده است و اين حاصل اقتدار حزب الله در لبنان است.
انتخابات ايران در فضاي رقابت فشرده برگزار شد، كانديدايي كه بيش از بقيه معرف جريان منطقه اي اسلام گراست توانست ركورد انتخابات در صحنه بين المللي و داخلي كشور را بشكند. محمود احمدي نژاد كه يكي از چند چهره محبوب خاورميانه به حساب مي آيد توانست عليرغم فضاي غليظ ناشي از تبليغات ضددولتي به پيروزي چشمگير (62درصد) دست يابد. اين انتخاب در زير نگاههاي سنگين خارجي برگزار شد و براي بر هم زدن آن و يا منحرف كردن نتايج آن دست هاي فراواني در هم گره خوردند.
انتخابات افغانستان در فضايي برگزار شد كه ائتلاف هاي طايفه اي جاي ائتلاف سياسي را پر كرده بود و وضعيت امنيتي استانهاي جنوبي و شرقي افغانستان، مشاركت آنان را در پاي صندوق هاي رأي منتفي كرد بنابراين انتخابات اين كشور با عدم حضور بخش وسيعي از پشتونها عملاً به استانهاي خاص محدود شد. آمريكايي ها در اين انتخابات از اشرف الدين غني كه تابيعتي دوگانه داشت حمايت مي كردند و اين در حالي بود كه آنان عليرغم اعلام هاي اوليه نتوانستند زلمي خليل زاد - چهره افغاني الاصل و ديپلمات باسابقه آمريكا- را وارد پروسه انتخابات نمايند. اشرف الدين غني در اين انتخابات با فاصله زياد نفر چهارم شد و البته اگر 6 استان جنوبي كه مردم آن 10 سال است با آمريكايي ها در حال جنگ مي باشند هم در انتخابات شركت كرده بودند وضع كانديداي مورد حمايت آمريكا از اين هم خراب تر مي شد. سياست ايران در اين انتخابات تشويق مردم افغانستان به مشاركت حداكثري در سرنوشت خود بود اما البته همه مي دانستند كه ايران با همه طيف ها تعامل دارد و با اين وجود در بين حدود 35 كانديدا، به حامد كرزاي و عبداله عبداله گرايش بيشتري دارد.
چهارمين انتخابات در هفته هاي پاياني سال در عراق برگزار شد، نتايج انتخاباتي در عراق بسيار حائز اهميت بود چرا كه تاثير آن به 4 سال محدود نبود بلكه در عمل ساختار جوان موجود در عراق را براي هميشه نهادينه مي كند و به بسياري از بحث ها پايان مي دهد. كاملاً معلوم بود كه ايران از تثبيت نظم فعلي و سنت جاري حمايت مي كند و در نقطه مقابل آن آمريكا، سعودي، اردن، تركيه و حتي سوريه درصدد بهم زدن نظم كنوني و جاگير كردن نظم تازه در عراق هستند. حركت جمهوري اسلامي و هواداران آن در عراق روي فرمول «هر عراقي يك رأي» و «فراگرد داخلي» دور مي زد و حركت جبهه مقابل آن كه از سوي بعثي ها و ساير گروههاي بدنام حمايت مي شد از انتقال عراق از فرمول رأي به فرمول توافق سران احزاب و برمدار «تلفيق فراگرد داخلي با فراگردهاي بين المللي و منطقه اي» قرار داشت. آمريكايي ها و سعودي ها بخصوص در يك سال اخير تلاش وسيعي را به كار بستند و ميلياردها دلار هزينه كردند تا ائتلاف هاي سياسي موجود كه پايه اصلي برگزاري انتخابات هستند را فرو بپاشند و آينده عراق را در شرايط مبهم قرار دهند و در نهايت با يك ائتلاف بزرگ بين المللي و منطقه اي آينده عراق را به سمت حاكميت غيرطايفه اي و غيرمذهبي سوق دهند. حتماً شنيده ايد كه چند ساعت پس از پايان رأي گيري در عراق، باراك اوباما كه البته مي دانست كه اقوام بزرگ عراق سهم خود را در اداره عراق مديريت نموده و در يك رقابت سازنده براي اداره بهتر كشور خود شركت كرده اند و نيز مي دانست ساختار مذهبي عراق توانسته است، در مشاركت حداكثري و بهبود شرايط ايفاي نقش كنند كه اين دو به معناي ضرورت پايان يافتن مداخله خارجي در امور عراق بود، با شعبده بازي اعلام كرد كه: «در انتخابات عراق ملي گرايي بر طايفه گرايي و سكولاريزم بر حكومت مذهبي پيروز شد!»
در انتخابات عراق يك رقابت بين تلاش براي حفظ و گسترش ائتلاف ها و تلاش براي فروپاشي ائتلاف ها وجود داشت و در نهايت گرايش به ائتلاف بر گرايش به اختلاف غلبه كرد. در اين انتخابات ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري المالكي نخست وزير بين 92 تا 96 كرسي را به خود اختصاص داد و اول شد، ائتلاف وطني عراق به رهبري مشترك حكيم، جعفري و صدر توانست نزديك به 80 كرسي را به دست آورد و دوم شود. اين دو ائتلاف با هم به حداقل 170 كرسي مجلس دست يافته و اكثريت مطلق را در اختيار دارند. اين دو ائتلاف در مجلس فعلي 138 كرسي- كمي بيش از نيمي از 275 كرسي- دارند و در مجلس آينده 170 كرسي- 7 كرسي بيش از نيمي از 325 كرسي- خواهند داشت و طبق قانون اساسي عراق مي توانند- حتي بدون رأي ديگران- دولت را تشكيل دهند- هرچند بناي شيعيان اين نيست- در اين انتخابات ائتلاف مورد حمايت آشكار آمريكا، انگليس، عربستان، اردن و... حداكثر 70 كرسي از 325 كرسي خواهد داشت. اين ائتلاف در مجلس فعلي 65 كرسي از 275 كرسي دارد يعني سهم آن از 63/23 درصد به 53/21 درصد تقليل يافته است. كردها در اين انتخابات با يك شكاف مواجه شدند و در نتيجه از سهم آنان حدود 40 كرسي به ائتلاف مشترك طالباني- بارزاني و 15 كرسي به گروه گوران رسيد و مي توان گفت كمي از اقتدار كردها در مجلس آينده كاسته شده است. اما در ارتباط با انتخابات اخير عراق چند نكته كليدي قابل اشاره است:
1- با توجه به اين كه از مجموع 325 كرسي حداقل 230 كرسي آن به اسلام گراهاي- شيعه، سني و كرد- عراق رسيده است و اين اسلام گراها غالبا با جريان كلي مقاومت در منطقه هم پيماني داشته و در نقطه مقابل اشغالگران به حساب مي آيند مي توان با قاطعيت و بدون ترديد گفت كه اسلام گراها بر تسليم طلبان و اشغالگران غلبه كرده اند.
2- در انتخابات عراق نوري مالكي بيش از 29 درصد كرسي ها را به خود اختصاص داده و حال آن كه در طول 4 سال گذشته تحت شديدترين فشارها از سوي اشغالگران و تروريست هاي مرتبط با آنان و نيز اكثر همسايگان عراق بوده است. پيروزي درخشان او نشان مي دهد مردم عراق نسبت به دخالت ديگران در امور خود حساسيت دارند و خود را براي اداره كشور خويش توانا مي بينند بنابراين يكي از مهمترين پيام هاي اين انتخابات اين است كه فشارهاي مردمي و درون حكومتي براي پايان اشغال عراق و خروج اين كشور از بند 7 منشور سازمان ملل فزوني خواهد گرفت.
3- در طول سال هاي اخير تبليغات فراواني براي ايراني جلوه دادن نوري مالكي نخست وزير، جلال طالباني رئيس جمهور، محمود المشهداني رئيس سابق مجلس و ائتلاف يكپارچه شيعيان عراق صورت گرفت. در اين ميان آمريكايي ها، بعضي از دولت هاي عربي و بعضي از احزاب ضد اسلامي عراق گمان مي كردند، «ايراني خواندن» اتهامي است كه از يك سو سبب فاصله گرفتن شخصيت هاي عراقي از ايران مي شود و از سوي ديگر سبب ريزش آراء دوستان ايران در عراق مي گردد. انتخابات اخير عراق نشان داد كه اين تبليغات نتوانسته مردم عراق را گمراه كند بر اين اساس مي توان گفت كه دولت و مجلس آينده عراق بيش از پيش بر لزوم فعال سازي همه ابعاد رابطه با ايران تاكيد خواهند كرد.
4 ، 5 ، 6 و...
سعدالله زارعي

 در نامه اي خطاب به سپاه پاسداران
 200 نماينده مجلس از انهدام بزرگترين شبكه سايبري سيا قدرداني كردند

بيش از 200 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه اي خطاب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از تلاش هاي اين نهاد در دستگيري و انهدام يكي از بزرگترين شبكه هاي جاسوسي سيا در فضاي مجازي تقدير كردند.
در اين نامه كه در جلسه علني شب سه شنبه قرائت شد، آمده است: خبر مسرت بخش دستگيري و انهدام يكي از بزرگترين و اصلي ترين باندها و شبكه هاي جاسوسي سازمان سيا در ايران كه در فضاي اطلاعات مجازي فعاليت مي كردند بار ديگر از افشاي توطئه بزرگي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران پرده برداشت.
در ادامه اين نامه آمده است: حدود 30نفر از عوامل جاسوسي آمريكا كه در رده هاي گوناگون شبكه هاي سايبري كشور فعاليت مي كردند، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حالي دستگير شدند كه اقارير اوليه آنان حاكي از عمق توطئه دشمني با استفاده از عوامل خيانتكار داخلي براي ضربه زدن به مردم و آرمان هاي انقلاب اسلامي است.
نمايندگان مجلس همچنين افزوده اند: شبكه منهدم شده با طرح ايران پراكسي اقدام به تخريب بانك هاي اطلاعاتي، نفوذ و خرابكاري در سايت هاي اينترنتي كشور و ايجاد بستر امن براي ايجاد ارتباط با رسانه هاي گسترده غرب براي كاربران داخلي و ايجاد آشوب و شايعه پراكني بعد از انتخابات در ايران كردند.
در پايان اين نامه آمده است: ما نمايندگان و خادمان مردم در خانه ملت ضمن ارج نهادن به اقدامات پيچيده امنيتي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صورت گرفته، مراتب تقدير و تشكر و اعلام حمايت و پشتيباني خود را از نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در افشاي توطئه دشمنان انقلاب و صيانت از آرمان هاي بلند امام خميني(ره) و منويات مقام معظم رهبري اعلام مي داريم.
شوراي نگهبان بودجه 89 را تاييد كرد
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اعضاي اين شورا پس از بررسي لايحه بودجه 89 كشور، عدم مغايرت آن را با شرع و قانون اساسي اعلام كردند.
عباسعلي كدخدايي عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان در گفتگو با فارس، به ايرادات شوراي نگهبان نسبت به لايحه بودجه 89 كشور كه روز دوشنبه براي نمايندگان مجلس ارسال شده بود اشاره كرد و گفت: اصلاحاتي كه مجلسي ها براي رفع اشكالات شورا انجام دادند به شوراي نگهبان ارسال شد و پس از بررسي توسط اعضاي شوراي نگهبان مشخص شد كه اشكالات مورد نظر رفع شده و لذا اعضاي شورا عدم مغايرت لايحه بودجه 89 كشور را با شرع و قانون اساسي اعلام كردند.
وي اظهار اميدواري كرد طبق عرف قبل از اتمام سال جاري بودجه 89 كشور براي اجرا به دولت ابلاغ شود.
خاطرنشان مي شود شوراي نگهبان 15 ايراد به لايحه بودجه 1389كل كشور گرفته بود كه نمايندگان با تشكيل جلسه علني در شب سه شنبه نسبت به رفع اين ايرادات اقدام كردند.
201نماينده: با معاندين نظام در دانشگاه ها برخورد شود
201 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به وزير علوم، تحقيقات و فناوري از وي خواستند تا با معاندين نظام اسلامي، عناصر ساختارشكن و مروجين سكولاريسم در دانشگاه ها برخورد قاطع كند.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم در نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به كامران دانشجو آمده است: پيام فرهنگي انقلاب اسلامي محوري ترين و اساسي ترين مؤلفه اي است كه رسالت ترويج و تبليغ آن بر دوش نخبگان و اساتيد معظم است.
در سه دهه گذشته، انقلاب اسلامي با هجمه هاي مختلف مواجه بوده، كه از همه توطئه ها و فشارهاي دشمنان كينه توز، با عزت و سربلندي عبور نموده و با اتكال به ذات باريتعالي، هدايت و رهبري حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، و عزم و همت مردم شريف و مسلمان ايران همچنان به پيش مي رود.
نقش اساتيد مؤمن و متعهد در اين فرايند تكاملي، بسيار مهم و قابل توجه بوده و هست وليكن اقدامات برخي افراد معاند با نظام اسلامي قابل قبول نيست.
در هيچ كجاي دنيا امكانات و فرصتها را سخاوتمندانه در اختيار كساني كه تيشه به ريشه نظام و ارزشهاي حاكم بر جامعه مي زنند، قرار نمي دهند.
فلذا ما نمايندگان مردم از جنابعالي خواهانيم تا با معاندين با نظام اسلامي و عناصر ساختارشكن و مروجين سكولاريسم و تضعيف كنندگان نظام برخورد قاطع و جدي داشته باشيد.

 مداد (گفت و شنود)

گفت: مگه سران فتنه و سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه نمي گفتند كه امسال چهارشنبه سوري چنين و چنان خواهيم كرد؟!
گفتم: از سر و صداشون گوش فلك كر شده بود.
گفت: ولي چهارشنبه سوري امسال اولاً ؛ ترقه و نارنجك و فشفشه از سال قبل خيلي كمتر بود و ثانياً؛ مردم به اراذل و اوباش اجاره اي اجازه نفس كشيدن ندادند.
گفتم: منوشه امير اسرائيلي و سايت سازمان سيا و بي بي سي رو بگو كه رجز مي خواندند و مي گفتند؛ امسال چهارشنبه سوري سبز برپا مي شود؟!
گفت: حيوونكي ها چقدر پشت سر هم به جاي اين كه تيشه بزنند، روي «اره» مي نشينند! و راه پس و پيش پيدا نمي كنند.
گفتم: شاگرد نجاري به اوستاش گفت؛ اوستا! اين خيار چيه كه پشت گوشت گذاشتي؟ اوستا دستي به خيار زد و با وحشت گفت؛ پس اون چيزي كه چند دقيقه پيش بهش نمك زدم و خوردم مداد بود؟!

 كيهان و خوانندگان

¤گستره دامنه اقتدار اطلاعاتي و امنيتي نظام مقدس جمهوري اسلامي در جنگ سايبري با دستگيري 30 سرشاخه مهم اين شبكه آن هم در فاصله كمي بعد از دستگيري حيرت انگيز و بهت آور شرور تروريست عبدالمالك ريگي در كنار مهار مبتكرانه براندازي نرم طراحي شده از سوي استكبار جهاني قابل ستايش و قدرداني است. ملت قدردان ايران اسلامي موفقيت هاي اخير را به منزله عيدي سال جديد تلقي كرده و ضمن شكرگزاري به درگاه الهي آرزوي سلامتي و صلابت تمامي سربازان گمنام امام زمان (عج) و سپاهيان سلحشور را دارد.
محمودي
¤كنگره آمريكا و به تبع آن، نوكرانش در اروپا در شرايطي به نبش قبر تاريخ براي بزرگنمايي جنايت عليه ارامنه در تركيه پرداخته اند كه امروز از جناياتي بسيار بدتر و فجيع تر در خاورميانه، به خصوص در فلسطين حمايت مي كنند.
كاشاني از تهران
¤آقاي خاتمي در سخنان اخير خود گفته است اگر جامعه راهي را انتخاب كرد كه به كدام سو برود نبايد با هيچ تبليغات جلوي آن را گرفت اين بيان در تضاد آشكار با مسلمات قرآن و رسالت انبياء مي باشد و اگر چنانچه حرف آقاي خاتمي را بپذيريم هدف از ارسال انبياء و وجود معصومين(ع) بي معنا مي شود. عرض بنده اين است كه چرا خواص جامعه در برابر اينگونه ديدگاه هاي انحرافي موضع به موقع نمي گيرند و عكس العمل نشان نمي دهند.
هاشمي نسب
¤وزير امور خارجه انگليس، بنا دارد تا چين را تحت فشار قرار دهد تا عليه برنامه هسته اي ايران موضع گيري كند. اين نشان مي دهد كه هنوز هم، انگليس مثل قرون گذشته خبيث و استعمارگر است. جاي تعجب است كه چرا دولت ما با چنين دولتي، هنوز هم رابطه ديپلماتيك دارد؟
ايراني
¤چند روز بيشتر به پايان سال 88 نمانده هنوز مطالبات و معوقات ما فرهنگيان شهرستان اهواز پرداخت نشده است. چرا براي بسياري از برنامه ها اعتبار و بودجه به اندازه كافي وجود دارد ولي نوبت به معوقات فرهنگيان كه مي رسد اينگونه مي شود.
فردوسي از اهواز
¤مدتي پيش در يك كتابفروشي چشمانم به يك كتاب رمان خورد و آن را خريدم. مقدمه كتاب را كه خواندم تعجب كردم چون نويسنده اولاً پيشرفت هاي صورت گرفته در پزشكي ايران بعد از انقلاب را به طور كل منكر شده ثانياً به مقدسات نيز توهين كرده است. اين كتابها از كجا و چگونه مجوز گرفته اند؟!
برنا
¤از روزنامه كيهان واقعاً تشكر مي كنم كه به بهانه هاي مختلف حتي نهال كاشتن سمبليك توسط مقام معظم رهبري يادي از آخرين ذخيره الهي و حجت خدا روي زمين يعني حضرت مهدي(عج) مي كنند. دوست دارم كيهان سلسله مقالاتي را با محوريت امام زمان (عج) از نويسنده هاي متعهد چاپ بكند.
مومني
¤صاحب يك دستگاه اتومبيل از رده خارج شده هستم. بالاي ده سال مي شود كه اين ماشين خوابيده و روشن نمي شود براي جايگزين كردن آن اقدام كرده ام مي گويند ماشين حتماً بايد روشن بشود بنويسيد اين چه شرطي است كه گذاشته اند و چرا بي جهت براي اقشار ضعيف جامعه هزينه تراشي مي كنند.
آريانا
¤افراد معمولي جامعه كه از بانك ها وام هاي جزئي گرفته اند در صورتي كه در پرداخت وام خويش تأخير كرده باشند، فوراً جريمه مالي مي شوند ولي چرا در مورد دانه درشت ها كه ميلياردها تومان بدهكار بانك هستند برخورد قاطع و بازدارنده با آنان نمي شود. ناگفته نماند بسياري از معضلات و نابساماني هاي جامعه ريشه در همين برخوردهاي دوگانه تبعيض گونه دارد.
يك شهروند
¤از مطلب گزارش شب خاطره در صفحه فرهنگ و مقاومت روزنامه بسيار لذت بردم. خواهشمند است از اين گونه مطالب بيشتر چاپ نمائيد.
محمد همتي از فريدون شهر
¤ گراني و تورم بر بخشي از مردم كشورمان فشار زيادي وارد مي كند و متاسفانه نمايندگان شهرها نيز در مجلس توجهي و تذكري به مسئولين ذيربط نمي دهند. از دولت و مجلس تقاضا داريم به قشر مستضعف جامعه كه در زير خط فقر زندگي مي كنند توجه بيشتر داشته باشند.
رحيم بتويي از ملاير
¤ ضمن تشكر از وزير علوم به خاطر توجه به خواسته هاي مردم، اميد است كه اين موضوع، در حد شعار باقي نماند و در عمل شاهد پاكسازي دانشگاه ها باشيم.
يك شهروند
¤ به نقل از وزير آموزش و پرورش نوشتيد كه همه مطالبات بازنشسته هاي اين وزارتخانه پرداخت شده است. اما مطالبات احكام سال هاي 86 و 87 بنده و همرديفانم - كه در سال 73 بازنشسته شديم، هنوز پرداخت نشده است.
يك بازنشسته
¤در همين روزنامه، به نقل از يكي از مراجع عظام خواندم كه دريافت جريمه ديركرد توسط شهرداري حرام است. اما چند روز پيش براي پرداخت عوارض خودرو به شهرداري منطقه 8 مراجعه كردم و هم ديركرد و هم جريمه اخذ كردند.
كياماري از تهران
¤ همراه با اردوي راهيان نور به مناطق جنگ زده جنوب غربي كشور سفر كردم و از نزديك ديدم كه مردمان آن مناطق تا چه حد مستضعف هستند. هرچند در دولت آقاي احمدي نژاد براي اولين بار خدماتي چون لوله كشي گاز به اين مناطق ارائه شده است، اما براي حل بيشتر مشكلات آن نقاط، پيشنهاد مي شود، علاوه بر اردوهاي راهيان نور، اردوهاي جهادي دانشجويان نيز به آن مناطق اعزام شود.
يك دانشجو
¤ ساخت مساجد روستاهاي منطقه اسدآباد به دليل عدم برخورداري از اعتبارات لازم، نيمه كاره مانده است. از مسئولان مربوطه تقاضاي رسيدگي مي شود.
يك هم وطن
پاسخ سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي
در پـاسخ به مطلب مندرج در صفحه 2 مورخه 12/11/88 آن روزنامه تحت عنوان «عدم صدور كارت پايان خدمت» به اطلاع مي رساند: به منظور رسيدگي به موضوع موردنظر نياز به آدرس و مشخصات فرد گزارش دهنده مي باشد عليهذا چنانچه آدرس و مشخصات كامل پيام دهنده در آن جريده محترم موجود مي باشد براي اين معاونت ارسال تا پس از بررسي و اقدام لازم نتيجه اعلام گردد.
در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 2 مورخه 5/7/88 روزنامه تحت عنوان «اخيرا تعداد زيادي از دي وي دي هاي غيراخلاقي در شهر به فروش مي رسند.» به اطلاع مي رساند. فرماندهي انتظامي تهران بزرگ اعلام داشته عوامل پليس اطلاعات و امنيت اين فرماندهي طي چندين مرحله اجراي طرح در راستاي جمع آوري انواع CD و لوح هاي فشرده با مضمون فيلم هاي مبتذل و مستهجن و مبارزه با تكثيركنندگان و فروشندگان اينگونه اقلام غيرفرهنگي، موفق به كشف و ضبط دهها هزار حلقه انواع CD و DVD غيرمجاز، مبتذل و مستهجن گرديده و متهمين دستگير شده طي پرونده هاي متشكله جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.»

 باحضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گرفت
تقدير از مطبوعات و خبرگزاري هاي فعال كشور در دهه مبارك فجر

مراسم تقدير از مطبوعات و خبرگزاري هاي فعال كشور در دهه مبارك فجر و راهپيمايي 22 بهمن ماه ديروز با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد.
در اين مراسم از حسين شريعتمداري ، مدير مسئول كيهان به دليل يادداشت ها و سرمقاله هاي تاثيرگذار ، حسن شايان فر براي تحقيقات و پژوهش هاي مستمر در حوزه مطالعات فرهنگي و سياسي و حسين پرتوي عكاس روزنامه كيهان تقدير و قدرداني شد.
همچنين بيژن نوباوه مدير مسئول روزنامه عصر ايرانيان، محمدرضا راه چمني مديرمسئول روزنامه همبستگي، ناصر قديري مديرمسئول روزنامه راه مردم، حجت الاسلام سيد محمود دعايي مديرمسئول روزنامه اطلاعات، مسيح مهاجري مديرمسئول روزنامه جمهوري اسلامي، بيژن مقدم مديرمسئول روزنامه جام جم، كاوه اشتهاردي مديرمسئول روزنامه ايران، مهدي ضرغامي مديرمسئول روزنامه حزب الله، صالح اسكندري از روزنامه رسالت به دليل انتشار ويژه نامه ها و همچنين پوشش مناسب اخبار راهپيمايي 22 بهمن به عنوان نشريات برتر معرفي شده اند.
از محمدكاظم انبارلوئي به دليل سرمقاله هاي مناسب ايام دهه فجر، حسين قديري نژاديان از روزنامه وطن امروز، سيد نظام موسوي مديرمسئول روزنامه جوان و همچنين هيئت تحريريه روزنامه هاي جوان، رسالت، كيهان و غلامرضا قلندريان مديرمسئول روزنامه قدس نيز قدرداني شد.
در بخش خبرگزاري ها نيز حميدرضا مقدم فر مدير عامل خبرگزاري فارس، رضا داوري به نمايندگي از سردبيري خبرگزاري فارس و همچنين محمد كريمي دبير سياسي اين خبرگزاري به عنوان خبرگزاري برتر انتخاب شدند.
در اين بخش همچنين از پرويز اسماعيلي مديرعامل خبرگزاري مهر به دليل عملكرد مناسب در دهه مبارك فجر و علي اكبر جوانفكر مديرعامل خبرگزاري ايرنا به دليل فعاليت هاي مناسب هيئت تحريريه سياسي اين خبرگزاري تجليل شد.
در پايان اين مراسم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يك سفر حج را به مصطفي كواكبيان مديرمسئول روزنامه مردم سالاري و محمد علي وكيلي مديرمسئول روزنامه ابتكار هديه كرد.
سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دراين مراسم حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن ماه را حماسه اي بزرگ خواند و اظهار داشت: از تمام كساني كه در اين حماسه نقش داشتند تشكر مي كنيم ولي بضاعت ما براي تقدير از تمام اهل قلم و ارباب جرايد كافي نيست كه ما را مجبور كرده تعداد محدودي را انتخاب كنيم.
وي با بيان اينكه در عرصه مطبوعات بايد به جنبه هاي ايجابي بيش از جنبه هاي سلبي بپردازيم، افزود: هرچند كه گاهي هم تذكر لازم است اما بيش از آن بر بشير بودن رسانه ها تاكيد داريم كه بايد در اين زمينه برنامه هاي متعددي برنامه ريزي شود و بتوانيم با همفكري اهل رسانه به صورت ماهانه يا هر فصل چنين جلساتي را برگزار كنيم.
حسيني با بيان اينكه تمام امكانات وزارت ارشاد بايد در جهت آرمان هاي بلند نظام جمهوري اسلامي هزينه شود، خاطرنشان كرد: هميشه به تمام افرادي كه با آنها سر و كار داريم، گفته ايم كه از نظر ما هنر و فرهنگي مورد توجه است كه در مسير اهداف الهي و اهدافي كه مردم دارند، باشد و تنها اين هنر پذيرفتني است.
وي با انتقاد از برخي كه با نام هنر و سينماي مستقل در برابر نظام قرار مي گيرند، اضافه كرد: اين كارها از نظر ما عين وابستگي است، و اكنون نيز شاهديم كه آمريكا با سوءاستفاده از عناويني چون دموكراسي، آزادي و ... چه جنايت هايي در جهان انجام مي دهد و بعد از آن نيز با تقدير از فيلم «گنجه درد » كه توجيه جناياتش در عراق است به دنبال مخفي كردن اقدامات خود است.
محمدعلي رامين ، معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در اين مراسم گفت: در اين جلسه از كساني كه به ميزان و اندازه توان خود در تجميع انديشه ها و انگيزه ها براي تعالي جامعه در راستاي آرمان هاي الهي، اسلامي و ملي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران عمل كرده اند، تقدير مي كنيم.
وي تصريح كرد: مردم در 22 بهمن ماه بعد از 8 ماه دغدغه به آرامش رسيدند و فكرها، آرمان ها و مطالبات آنان جمع و متمركز شد در اراده ملي به تبعيت از ولايت و تمام جناح گرايي ها توسط مردم پس زده شد.
به گفته وي مردم در دهه فجر و 22 بهمن ماه حماسه اي بي نظير در تاريخ ملت ايران طي انقلاب اسلامي آفريدند و بايد به روح هاي مطهري كه مردم را به سمت حق، عدالت، عزت و اميد و انگيزه هاي پاك هدايت كرد، آفرين گفت؛ آفرين بر اهل قلم و نظر.

 حرف مي زنيم و خالي مي بنديم پس هستيم! (خبر ويژه)

شماري از اعضاي حزب مشاركت و ميرحسين موسوي طي ملاقاتي سعي كردند به يكديگر دلداري بدهند. شيرازه سازمان فتنه به ويژه با حماسه بزرگ ملت در 22 بهمن دچار به هم ريختگي شده و روحيه فعالان فتنه به شدت به هم ريخته است.
موسوي در اين ملاقات گفت «اوج حضور مردم در راهپيمايي روز 25 خرداد بود كه بايد تأكيد و تكرار زيادي روي آن كرد و نگذاشت به فراموشي سپرده شود. مردم آن روز مراقب شعارهاي خود بودند اما متاسفانه در انتها، آن حادثه تلخ رخ داد و آن روز را تلخ كرد.» موسوي توضيح نداد چرا آن تجمع - كه برخاسته از القاي پرحجم تقلب در انتخابات بود- هرگز تكرار نشد و فتنه گران به طور مرتب دچار بي اعتمادي مردم و ريزش وسيع نيرو شدند تا جايي كه در روزهايي مانند 16 آذر، عاشورا و سرانجام 22 بهمن انگشت نما و منزوي شدند.
اين نامزد آلت دست حزب مشاركت با دفاع از اين حزب كه سال ها پيش تا مرز خروج از حاكميت، ترويج لزوم تغيير قانون اساسي، مخالفت با اصول خط امام و همراهي با مطامع بيگانگان در كشور پيش رفت، اظهار داشت: مخالفان با اتهامات و برچسب زدن ها تلاش كردند سران و متفكران جنبش و از جمله اعضاي مشاركت را به جاهايي بچسبانند كه مردم نمي پسندند. البته حزب مشاركت در معرض بيشترين فشارها بوده و نسبت هاي نادرست و ناروا به آن داده شده است. ما نبايد در مقابل اين تهمت ها و بي اخلاقي ها حالت انفعالي بگيريم. بنده اين را مطرح كردم كه گروهي مي گفتند مشروطه باعث خوشحالي انگليس بوده و از قول مرحوم آخوند خراساني گفتم كه هر كاري ما بكنيم ممكن است روس ها يا انگليسي ها اظهار خوشحالي بكنند و اگر اين طور باشد پس ما نبايد كاري بكنيم؟ نه ما نبايد براساس خوشحالي و بدحالي بقيه، كارها و برنامه هاي خود را تنظيم كنيم.
موسوي اضافه كرد: اطلاعات رسيده به ما مي گويد كه مخالفان راجع به وقايع و جريانات پس از انتخابات يك افسانه ساخته اند و ظاهراً خودشان هم اين افسانه را باور كرده اند و افراد و احزاب را با قلب اطلاعات در جايگاه هايي كه مي خواهند مي نشانند، در اين داستان براي هركس و هر حزب يك نقش قائلند كه اينها را وابسته به خارج نشان دهند. آنچه ما بايد انجام دهيم اينكه تلاش كنيم نشان دهيم كه اين حركت يقيناً وابسته به بيگانه نيست، منافاتي با دين ندارد و در راستاي زنده كردن قانون اساسي و احياي اسلام رحماني است ... بايد به گرايش مذهبي مردم توجه تام داشت ما همه مذهبي هستيم اما صرف اينكه مذهبي هستيم كافي نيست، تبليغات پرشدتي كه در جامعه به راه انداخته اند برخي ها را دچار ترديد كرده است به طوري كه گاهي من با برخي افراد روحاني و مذهبي كه به خوبي من را مي شناسند صحبت مي كنم گمان مي كنند كه پشت پرده اتفاقاتي افتاده و ما تغيير كرده ايم، اما وقتي با آنها صحبت مي كنم و توضيح مي دهم آرام مي شوند. ما بايد مردم را توجيه كنيم كه اينگونه نيست و اينها دروغ و تهمت هايي بيش نيست.
موسوي با بيان اينكه «سال آينده سال صبر و استقامت است» و «زندان ديگر خاصيت و اثر خود را در مقابله با جنبش از دست داده» اظهار داشت: اگر روزنامه ها را نبسته بودند، اگر محدوديت ايجاد نكرده بودند و فضا را كمي باز گذاشته بودند، مردم خيابان ها را خالي مي كردند]!؟[
وي در ادامه روحيه دادن به خود و حاميان حزبي اش گفت: حركتي كه آغاز شده برگشت ناپذير است.
موسوي همچنين با تخطئه سياست خارجي جمهوري اسلامي در برابر رژيم هاي استكباري، مدعي شد جمهوري اسلامي ماجراجويي و دشمن تراشي مي كند.
همزمان با اظهارات موسوي، سايت وابسته به وي (كلمه) به جاي حمله به حلقه ها و گروهك هاي گوناگون ضدانقلاب كه طي ماه هاي اخير مرتباً از وي تحسين و تمجيد و جانبداري كرده اند، به كيهان فحاشي كرد كه چرا اين خبرها را منتشر مي كند. كلمه ادعا كرد حوادث پس از انتخابات در راستاي اصلاح طلبي بوده اما امثال رضا پهلوي و فرح پهلوي به خاطر هراس از منزوي شدن اقدام به حمايت از جنبش سبز كرده و توافق نانوشته اي با كيهان پيدا كرده اند.
درباره مجموعه اين دعاوي چند نكته قابل توجه است كه ظاهراً به عمد مغفول واقع مي شود و آن اينكه اولاً بايد پرسيد حضرات در مشي و منش خود چه كرده اند كه در نگاه افكار عمومي، اتهام ضديت با مذهب، همسويي با بيگانگان به آنها مي چسبد. در روز قدس به نفع اسرائيل و روز 13 آبان به نفع آمريكا شعار نداده اند كه داده اند. عكس امام را آتش نزده اند كه زده اند. حرمت عزاي امام حسين(ع) را در روز عاشورا نشكسته اند كه شكسته اند و با بلاهت و لجاجت تمام عناصر حرمت شكن وابسته به بهائيت، منافقين و سلطنت طلبان را «مردم خداجو» نخوانده اند كه خوانده اند. مقابل قانون و دموكراسي و جمهوريت، گردن كلفتي نكرده اند كه كرده اند. فرصت آدم كشي و جنايت را براي تروريست ها فراهم نكرده اند كه كرده اند و... آيا با فهرست قطور خيانت، مردم حق ندارند اين جريان را فتنه بنامند و با بدگماني و انزجار به آنها بنگرند؟!
ثانياً اگر آقاي موسوي ذره اي به خط امام و اصول استقلال و عزت و شرف انساني پايبندي داشت، نمي گفت خوشحالي مستكبران به ما چه؟ چرا مستكبران حتي يكبار از جمهوري اسلامي و ملت ايران تمجيد نمي كنند و تصادفاً سران رژيم صهيونيستي و آمريكا و انگليس و سلطنت طلب ها و منافقين تروريست و... مكرراً امثال موسوي و كروبي را شجاع و دموكرات و آزاديخواه و الهام بخش - و انواع اوصاف نچسب ديگر- مي خوانند. و مگرنه اينكه حضرت امام رضوان الله تعالي عليه فرمود هرگاه دشمن از شما تعريف كرد، بايد نگران شويد و از خود بپرسيد چه كرده ايم كه دشمن تعريف مي كند؟! چرا اين حضرات حاضر نيستند حتي يكبار صراحتاً عليه آمريكا و اسرائيل و انگليس موضع بگيرند بلكه از جنبش رنگين كماني با حضور همه گروهك ها سخن مي رانند؟
ثالثاً افسانه را چه كسي ساخت و خود را فريب داد كه اخذ آرا تمام نشده در جمع خبرنگاران خارجي گفت من برنده شده ام و اگر غير از اين باشد تشنج پيش خواهد آمد. حمايت روشن بي بي سي انگليس و صداي آمريكا و ده ها رسانه هاي مشابه به انضمام مقامات ارشد غربي از اغتشاش و آشوب و تاكيد بر وقوع تقلب در انتخابات ايران، افسانه بود يا حقيقت؟ ملت ايران متوهم شده بودند كه حماسه معجزه آساي 9دي و 22بهمن را در جاي جاي ميهن اسلامي رقم زدند يا آن رجل سرخورده اي كه پس از 10 روز سكوت و انفعال و چك كردن تمام تبليغات رسانه هاي ضدانقلاب غربي، مانند طوطي ادعاي بيگانگان را تكرار كرد و مدعي شد مردم را با قطار و اتوبوس و فشارهاي اداري از شهرهاي ديگر به تهران آورده بودند! و تظاهرات مهندسي شده بود؟!
رابعاً امروز كدام روحاني و عالم ديني است كه ذره اي حمايت از فتنه سبز كند؟ البته امثال آقاي كديور يا كروبي يا يكي دو نفر روحاني نماي بازيچه اطرافيان را مي توان پيدا كرد كه حامي فتنه باشند اما قاطبه روحانيت به چشم خيانت و افساد و جاه طلبي و قرباني كردن حقوق مردم پاي مطامع خود، به شما مي نگرند.
خامساً افراطيون مدعي اصلاح طلبي قريب 8-7 سال است كه يكي پس از ديگري از رأي و ايمان و بصيرت ملت ايران ضربه مي خورند و باز براي حفظ روحيه مي گويند «حركتي كه آغاز شده برگشت ناپذير است»! يا به قول آقاي موسوي «مردم خيابان ها را خالي نكرده اند»! برگشت ناپذيري گذشته سخني قطعي است اما با اين توجه كه خوش بيني و حسن ظن نظام و مردم به جريان قانون شكن و منافق، تجديد نخواهد شد و اتفاقاً مردم و حاكميت، منافقين را در خوب موضعي پيدا كرده اند.
و سرانجام اينكه، حمايت جبهه ضدانقلاب- از سران استكبار گرفته تا سران گروهك ها- از فتنه سبز و سران آن با اشاره به اعمال خيانت آميز فتنه گران است و اين را نه مي توان انكار كرد و نه مي توان به نام «تله گذاري براي جريان اصلاحي در كشور» جا زد! وقتي فتنه سبز روي جمهوري اسلامي خط مي كشد، به جنگ انتخابات و جمهوريت برمي خيزد، به ترويج منطق بهائيت و حجتيه و ماركسيست ها و سلطنت طلبان و ليبرال ها در نفي ولايت فقيه و جمهوري اسلامي و دفاع از سكولاريسم مي پردازد، شعار نه غزه نه لبنان سر مي دهد، تن به حكميت قانون اساسي نمي دهد و بسته آنارشيسم و اغتشاش و فتنه را فراهم مي كند، مقاومت جمهوري اسلامي در برابر فشارها را تخطئه مي كند و... طبيعي است كه با مدال شجاع جبهه ضدانقلاب مواجه شود. كدام يك از اين رويكردها اسلامي، استقلال طلبانه، ملي و قانوني است؟

 فوراً جبران كنيد! دستور لابي اسرائيل به دولت آمريكا (خبر ويژه)

لحن تحكيم آميز بزرگ ترين لابي طرفدار رژيم صهيونيستي خطاب به دولت آمريكا، ميزان احاطه و نفوذ اين لابي (ايپك) بر هيئت حاكمه واشنگتن را نشان داد.
به دنبال اعتراض وزيرخارجه آمريكا به خبر ساخت شهرك هاي جديد از سوي اسرائيل كه مقارن سفر جوبايدن معاون اوباما به فلسطين اشغالي انتشار يافت، لابي صهيونيستي ايپك موضع گيري اخير دولت آمريكا عليه دولت نتانياهو را نگران كننده خواند و خواستار جبران فوري آن شد.
ايپك، كميته روابط عمومي آمريكا و اسرائيل با صدور بيانيه محكوميت علني تصميم دولت نتانياهو به ساخت 1600 واحد مسكوني در بيت المقدس شرقي ازسوي دولت اوباما را موجب «نگراني جدي» دانسته و ضمن هشدار درباره اين موضع، از دولت آمريكا خواست فورا براي رفع تنش پيش آمده با اسرائيل اقدام كند!
نتانياهو از اين كه در جريان سفر جوبايدن، معاون رئيس جمهوري آمريكا به اسرائيل خبر ساخت و سازهاي جديد توسط وزارت كشور دولت او اعلام شد، ابراز تاسف كرده و مدعي شده كه اين كار غيرعمدي بوده است.
هيلاري كلينتون اين اقدام را توهين آميز خوانده و آن را با تعهدات اسرائيل درباره مذاكرات صلح با فلسطيني ها مغاير دانسته بود.
در بيانيه ايپك تاكيد شده كه اسرائيل مهمترين متحد راهبردي آمريكا در خاورميانه است و در كنگره و ميان مردم آمريكا طرفداران زيادي دارد بنابراين تنش به وجود آمده فورا بايد حل شود.
شايان ذكر است كه دولت هاي آمريكا به طور سنتي از اشغالگري و جنايات رژيم صهيونيستي حمايت مي كنند و حتي بايدن هم در سفر خود به فلسطين اشغالي تاكيد كرده «من خود را اسرائيلي مي دانم و دفاع از اسرائيل برعهده ماست.» در عين حال اوباما با عنايت به بن بست مذاكرات سازش و بن بست حمله نظامي به نوار غزه در صدد برآمد ضمن ادامه سياست سنتي آمريكا، تظاهر به ميانجيگري كند و از اين جهت، جسارت علني مقامات رژيم صهيونيستي مبني بر اعلام ساخت 1600 خانه جديد در بيت المقدس شرقي آن هم به هنگام سفر معاون اوباما ضربه اساسي به اين ظاهر سازي اوباما بوده است.
نتانياهو اخيرا اعلام كرد تا چند وقت ديگر اثري از بيت المقدس نخواهد ماند.
مايكل اورين سفير در آمريكا به روزنامه هاآرتص گفته است: روابط اسرائيل و آمريكا با بدترين وضع در 35 سال اخير مواجه است.
گفتني است ملت فلسطين و گروه هاي مبارز اعتمادي به دولت آمريكا ندارند. اوباما پيش از آغاز رياست جمهوري اش، از حمله وحشيانه رژيم صهيونيستي به نوار غزه حمايت كرده و آن جنايت ها را حق طبيعي دفاع از خود براي اسرائيل توصيف نموده بود.

 در سلامت انتخابات همين بس كه رفيق شهرام جزايري رأي نياورد (خبر ويژه)

رقيب ناكام آراء باطله در انتخابات رياست جمهوري و سوژه دايمي رسانه هاي بيگانه مي گويد جمهوري اسلامي دچار استبدادزدگي شده و فقط نامي از آن مانده است. اين سخن، گزافه اي است كه طي 30 سال گذشته راديو اسرائيل و صداي آمريكا و رسانه هاي گروهك هاي ضدانقلاب مرتب تكرار كرده اند.
مهدي كروبي در ديدار اعضاي شاخه جوانان دانشجويان حزب اعتمادملي(!؟) مدعي شد: ما براي تغيير اوضاع در كشور وارد انتخابات شديم و چون متاسفانه جمهوري اسلامي از مسير خود منحرف شده تلاش مي كنيم تا جمهوريت به معناي واقعي خود يعني متكي بر رأي مردم و اسلاميت به صورت درست اجرا شود. متاسفانه جمهوريت دچار استبدادزدگي و انتخابات بي خاصيت شده است.
وي در اثبات ادعاي خود گفت: آقايان ميگويند 85درصد مردم بر سر صندوق هاي راي رفتند و رئيس جمهورشان با راي بسيار بالايي رقباي خود را شكست داد. در صورتي كه سه رئيس جمهور قبلي هر كدام دو دوره رئيس جمهور اين كشور بودند. دو تن از اين بزرگان در انتخابات دوره دومشان با آراء كمتر و فاحش و قابل تاملي نسبت به دور اول پيروز شدند و تنها نفر سوم توانست با آراء نسبتاً بيشتري يعني 1 ميليون و نيم راي بيشتر نسبت به دور اول در انتخابات پيروز شود، در عين حال كه شركت كننده كمتر بود حال چگونه بايد باور كرد كه دولت فعلي با اينهمه تورم و اعتراضات و بيكاري و روابط بين الملل ضعيف اين بار از طرفي 7 ميليون (نتايج دور دوم سال 84) و از طرف ديگر 17 ميليون (نتايج دور اول سال 84) راي بيشتر كسب كند!! مگر در دوره اول چه معجزه و شق القمري كرده كه مردم بخواهند دوباره رياست ايشان بر قوه مجريه تكرار شود؟
كروبي البته عنايت به اين واقعيت نداشته كه در چشم مردم، سياه نمايي پرحجم دشمنان خارجي و عناصر آلوده داخلي عليه رئيس جمهور ضدارزش تلقي مي شد و مردم نمي توانستند به طيف هاي آلوده به مفاسد اقتصادي و سياسي به چشم دلسوز بنگرند. طبيعي بود براي چنين مردمي، آلودگان به مفاسد اقتصادي كساني چون شهرام جزايري مايه ننگ و عار محسوب شوند ضمن اينكه همين مردم ساده زيستي و خدمتگزاري و پاكدستي رئيس جمهور را مي ديدند. مردم دولت را بي عيب و نقص نمي ديدند اما به خدمتگزاري دولت باور داشتند در عين حال يقين كرده بودند يك باند زرسالار و اشرافيت طلب در برابر رئيس جمهور جبهه گرفته است.
از سوي ديگر اين واقعيتي مسلم است كه حتي رئيس ستاد آقاي كروبي (كرباسچي) و بسياري از اعضاي حزب اعتمادملي هم به شيخ زودباور رأي ندادند و به مخاطبان اعلام كردند رأي خود را هدر ندهيد. نامزدي كه اطرافيانش او را زنگ تفريح و رأي دادن به وي را امري هدر مي دانند، چگونه بايد توقع داشت كه رأي مردم را كسب كند و حالا كه آراي او از آراي باطله هم كمتر شده پس بايد گفت تقلب شده، چون من رأي نياورده ام؟! يعني اگر رفيق شهرام جزايري رأي مي آورد، مردم نبايد شك مي كردند كه استبداد و طاغوتي گري و فساد و تقلب به كشور بازگشته است؟!

 اعتراض اصول گرايان به دروغ پراكني هاي خبرنگار روزنامه ايران (خبر ويژه)

دروغ پراكني هاي يكي از خبرنگاران «روزنامه ايران» در رسانه ها درباره حادثه ترور پيام فضلي نژاد و نشر اكاذيب عليه نويسنده روزنامه كيهان، با واكنش اعتراض آميز نيروهاي اصول گرا و برخي روزنامه نگاران ايران روبرو شد.
«محمدحسن روزي طلب» خبرنگار روزنامه ايران روز 24 اسفند با انتشار مطلبي به تكرار افتراها و اتهامات اپوزيسيون ضد انقلاب درباره فضلي نژاد و حادثه ترور وي پرداخت كه اين مطلب به سرعت در صدر اخبار برخي از رسانه هاي معاند داخلي و خارجي قرار گرفت، اما واكنش هاي انتقادي وبلاگ نويسان و روزنامه نگاران اصول گرا به نشر اكاذيب عليه پژوهشگر مؤسسه كيهان سبب شد تا روزي طلب در كمتر از 24 ساعت مجبور به حذف بخشي از اكاذيب خود شود.
اين خبرنگار در مطلب خود همچنين با نقل قول هاي مخدوش از سخنراني اخير نويسنده كيهان درباره «هويت ماسوني جنبش سبز»، نوشتن دروغ هاي شاخداري مانند «حضور فضلي نژاد روي ويلچر(!) در همايش جنگ نرم»، «سوابق امنيتي وي!» و تشكيك در ترور اين نويسنده در شامگاه 2 اسفند، همان ادعاهاي عواملي مانند «عليرضا نوري زاده»، «مسعود بهنود» و رسانه هاي ضد انقلاب را در وبلاگش رونويسي كرده و سپس در واكنش به انتقادات همكارانش، تلويحا تلاش كرده تا نويسنده كيهان را يك «جاسوس كددار» معرفي كند!!! جالب است كه رسانه هاي معاند اين مطلب را با عنوان نوشته «دبير سرويس سياسي روزنامه ايران» پوشش داده اند.
گفتني است دروغ پراكني هاي خبرنگار روزنامه ايران درحالي منتشر مي شود كه 10 روز پيش توسط «محمدحسين صفارهرندي»(وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي)، سردار «حسين يكتا»(رئيس ستاد راهيان نور) و... در همايش «هشت ماه نبرد سايبري» از فضلي نژاد به عنوان «جانباز جنگ نرم» تجليل شد. در اين همايش كه بيش از 400 نفر از نويسندگان، وبلاگ نويسان و فعالان اصول گرا حضور داشتند، انگشتر حديدي به رسم يادبود به او اهداء گشت.

 گزارش خبري تحليلي كيهان
بازگشت فاشيسم و نازيسم به دولت هاي آلمان و ايتاليا

سرويس سياسي-
تحولات چند هفته گذشته بويژه همكاري با تروريست ها و برخورد غيرقانوني با خبرنگاران، كارشناسان را متقاعد كرده است كه دو كشور آلمان و ايتاليا در حال بازگشت به دوران نازيسم و فاشيسم است.
هفته پيش دولت آلمان عبدالرحمان حاجي احمدي سركرده گروهك تروريستي پژاك را دستگير و در كمتر از 48 ساعت آزاد كرد.
آزادي يك تروريست شناخته شده توسط دولت آلمان در حالي بود كه حاجي احمدي بارها و به كرات به جنايات و كشتار مردم بي گناه اعتراف كرده و مستندات فراواني درباره آن موجود است كه به مراجع بين المللي ارائه شده است.
گروهك تروريستي پژاك در همين اواخر «ولي حاجي زاده» دادستان شهرستان خوي را در يك اقدام تروريستي به شهادت رساند.
اين گروهك تروريستي به سركردگي حاجي احمدي از سال 84 تاكنون بارها مناطق مرزي ايران، تركيه و عراق را ناامن كرد و صدها نفر را در طي سال هاي گذشته به قتل رسانده است. بنابراين حمايت صريح از اين گروه توسط دولت آلمان موجب شده اين ديدگاه در برخي محافل شكل بگيرد كه اين كشور به دوران حكومت جنايت و ترور بازگشته است.
از همين روي، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان پس از آزادي حاجي احمدي توسط دولت آلمان به اين اقدام آلمان ها واكنش نشان داد و تصريح كرد كه دولت آلمان اين فرد را به صورت نمايشي دستگير و سپس آزاد كرده است.
بعد از آن بود كه سفير آلمان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران به وي ابلاغ گرديد.
ناظران و تحليلگران معتقدند دولت آلمان با آزاد كردن سركرده پژاك، وجهه بين المللي خود را خدشه دار كرده است؛ چرا كه آلمان به رغم ادعاي حقوق بشر اكنون متهم به حمايت صريح از تروريسم است.
در يك واكنش مهم، دكتر علي اكبر ولايتي مشاور بين الملل رهبرمعظم انقلاب، اقدام دولت آلمان در آزاد كردن عبدالرحمان حاجي احمدي را موجب از دست رفتن آبروي سياستگذاران آلمان در عرصه جهاني دانست و گفت: كه دولت آلمان سياست مستقلي را در صحنه بين المللي پيگيري نمي كند و هرآنچه كه مورد رضايت آمريكايي ها باشد انجام مي دهد. البته رويكرد دوگانه و تبعيض آميز دولت آلمان به اقدام اخير آنها در آزادي سركرده يك گرورهك تروريستي ختم نمي شود بلكه آلمان ها كه گويا به دوران نازيسم رجعت كرده اند سال هاست كشور خود را به عنوان يك پايگاه امن در اختيار تروريست هاي شناخته شده اي همچون منافقين و تجزيه طلبان گذاشته اند.
افكارعمومي دنيا به خاطر دارد كه همين چند ماه پيش در صحنه دادگاه آلمان، مروه الشربيني زن محجبه مصري در مقابل چشمان مقامات قضايي و امنيتي اين كشور با ضربات متعدد چاقو به شهادت رسيد اما تاكنون هيچ واكنش و پيگيري حتي جزئي نسبت به اين موضوع از جانب دولت آلمان ابراز نشده است.
دولت آلمان همچنين در سياست داخلي خود با حجم انبوه اعتراضات بخاطر نقض حقوق شهروندي و نقض حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي روبرو است.
بيشترين اعتراض مسلمانان در اين كشور به دولت آلمان تصويب قانون منع حجاب است كه موج اعتراضات آن هنوز فرو ننشسته است.
از سوي ديگر؛ در شرايطي كه دولت آلمان يك تروريست شناخته شده و جنايتكار بين المللي را با زيرپا گذاشتن موازين اوليه حقوق بين الملل آزاد مي كند، ايتاليا ديگر كشور اروپايي بدون هيچ دليل و مدرك محكمه پسندي خبرنگار جمهوري اسلامي ايران را به اتهام واهي دست داشتن در قاچاق سلاح بازداشت كرده است.
اين رفتار و رويكرد ضد و نقيض آلمان و ايتاليا حكايت از آن دارد كه اگر آلمان ها به دوران نازيسم رجعت كرده اند، دولت ايتاليا هم به دوران فاشيسم برگشته است و اين دو كشور همزمان در حال احياي پيشينه ننگين خود هستند.
ايتاليا در راه فاشيسم
اقدام غيرقابل توجيه ايتاليا در بازداشت حميد معصومي نـژاد و علي دميرچي لو و همچنين عملكرد ناپسند مقامات اين كشور كه نمونه اي از آن در برخورد نخست وزير اين كشور با يك خبرنگار براي جهانيان علني شد، بسياري از صاحب نظران را بر آن داشته تا به رغم ادعاي دموكراسي در اين كشور، عملكرد دولت ايتاليا را كاملا منطبق بر رويكردهاي فاشيستي بدانند.
در اين ميان اما ارتباط تنگاتنگ ايتاليا با رژيم صهيونيستي و همراهي اين كشور در اجراي سناريوهاي اسرائيل، وجه تاريك ديگري از اين پرونده به حساب مي آيد.
در همين ارتباط سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با واحد مركزي خبر تصريح كرد: دستگيري خبرنگار ايراني، ادامه خوش رقصي هاي ايتاليا در برابر خواسته هاي سران رژيم صهيونيستي است.
كاظم جلالي با تاكيد بر اينكه دستگيري معصومي نژاد نسخه نوشته شده صهيونيسم براي ايتاليايي ها بود، گفت: چون هيچ سند و مدركي دال بر متهم ساختن جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد، دولت ايتاليا بايد در اين باره پاسخ دهد.
جلالي اضافه كرد: صهيونيست ها با طراحي اين سناريو در تلاش بودند كه از نتيجه اين دستگيري و تبليغات گسترده رسانه اي، بهره برداري سياسي كنند، اما به دليل آنكه دستشان خالي بود با ناكامي مواجه شدند.
حسن عابديني مديركل اطلاعات و اخبار خارجي سيما هم با بيان اينكه با دستگيري معصومي نژاد دور تازه اي از عمليات رواني ضد جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است به ايسنا گفت: برلوسكوني در سفري كه به سرزمين هاي اشغالي داشت، در ديدار با بنيامين نتانياهو و همچنين سخنراني در پارلمان، وعده داد كه فشارها را بر ايران بيشتر مي كند. بر اين اساس دستگيري معصومي نژاد در زمره جنجال هاي رسانه اي است كه ضد جمهوري اسلامي ايران شكل گرفت.
به اعتقاد مدير كل اخبار خارجي واحد مركزي خبر، دستگيري خبرنگار ايراني نه تنها آزادي بيان را نقض مي كند بلكه نقض حقوق شهروندي نيز محسوب مي شود.
در واكنش به اين اقدام غيرانساني وناقض حقوق بشر ايتاليا سردار احمد وحيدي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كشورمان نيز در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: اقدام دولت ايتاليا كه تحت تاثير لابي صهيونيستي صورت گرفته است را اقدامي ناشايست ارزيابي مي كنيم.
اتهامات بي اساس ايتاليا به اين دو ايراني بازداشت شده آنچنان غيرواقعي و تمسخرآميز است كه سردار وحيدي با لحني طنز آلود گفته است: قاچاق سلاح آن هم سلاح هاي سبك مثل كلت كمري و ... به ايران اتهامي مضحك است، ما امروز سلاح هايي را كه آقايان مدعي قاچاق آن توسط خبرنگار صداوسيما هستند، خودمان توليد مي كنيم و اگر دولت ايتاليا به چنين تسليحاتي نياز دارد، حاضريم با قيمت مناسب به آنان بفروشيم، دولت ايتاليا با اين اقدام، اعتبار و استقلال خود را مخدوش كرد و نشان داد كه از سياست خارجي درست و مستقلي برخوردار نيست.
در همين راستا رئيس مجلس شوراي اسلامي هم اقدام دولت ايتاليا در دستگيري خبرنگار ايراني را طنز سياسي هفته خواند.
لاريجاني خاطرنشان كرد: در قيل وقال سياسي در صحنه بين المللي، نقشه كودكانه دولت ايتاليا در دستگيري خبرنگار صدا و سيما آن هم با چنين صحنه پردازي ساده لوحانه اي، اذهان همگان را به طنز سياسي هفته متمركز كرد.
وي افزود: بايد اذعان كرد كه ايتاليا با حيثيت سياسي و امنيتي خود بازي كرد و هيچ كس را با اين ترفندهاي بسيط نمي توانند متقاعد كنند و بايد پاسخگوي برخورد دون شان با يك خبرنگار حرفه اي باشند.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان هم در واكنش به اين اقدام تاكيد كرد: از دولت ايتاليا مي خواهيم در مسيري قرار نگيرد كه تحت تاثير بازي هاي سياسي برخي كشورها مثل آمريكا باشد.
رامين مهمانپرست در ادامه به مهر گفت: رويه اي غيرانساني و غيرحقوقي كه ايتاليا در رابطه با اتباع ما دنبال مي كند قطعا در ذهن مردم ما اثر منفي خواهد داشت.
ريشه هاي عملكرد شبه فاشيستي دولت ايتاليا را همانگونه كه عنوان شد مي توان در مقابل مردم اين كشور نيز به وضوح مشاهده كرد.
از جمله برلوسكوني نخست وزير ايتاليا چهارشنبه گذشته در يك كنفرانس مطبوعاتي «روكوكارلوماگنو» خبرنگار اين كشور را فردي گستاخ خطاب كرد.
براساس اين گزارش پس از آنكه «كارلوماگنو» پرسشي را درباره «بارلولاسو» رئيس جنجالي سازمان دفاع غيرنظامي ايتاليا مطرح كرد، برلوسكوني وي را گستاخ خواند و وزير دفاع ايتاليا كه وي نيز در اين كنفرانس مطبوعاتي حضور داشت، جايگاه خود را ترك كرد و در حالي كه يقه اين خبرنگار را گرفته بود به وي دشنام داد.
طبق اين گزارش كارلوماگنو در اين كنفرانس با صداي بلند از برلوسكوني خواست تا استعفا دهد و وزير دفاع را نيز فاشيست خواند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14