(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 18 فروردين 1389- شماره 19613
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چارچوب انتخاب دولت آينده عراق (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
طوطي (گفت و شنود)
 هرگونه تهديد ايران جهان اسلام را از كنترل خارج مي كند
توضيحي در باره آمارهاي انتخابات عراق
فايننشال تايمز: اميدهاي اوباما براي تحريم هاي سريع ايران در شوراي امنيت بر باد رفت
كاربران فيس بوك مجبور به جاسوسي براي اسرائيل مي شوند (خبر ويژه)
اسرائيل از نگاه ايراني ها طعمه اي ضعيف و آسان است (خبر ويژه)
ملاقات با سران فتنه اقليت مجلس را دوپاره كرد (خبر ويژه)
اوباما و تهديدهاي بي حاصل (خبر ويژه)
اين بي مايه ها 170 تا بيانيه هم بدهند كاري از پيش نمي برند (خبر ويژه)
تبارشناسي حاميان موسوي در آشوب ها به روايت سايت بالاترين (خبر ويژه)چارچوب انتخاب دولت آينده عراق (يادداشت روز)

«پيروزي علاوي مي تواند نفوذ ايران را محدود كند. پيروزي يك ائتلاف سكولار و ملي گرا در عراق دريچه جديدي بر روي جهان سني گشوده تا بتواند نفوذ ايران را در عراق محدود كند، از سال 2003- زمان اشغال عراق توسط آمريكا- تاكنون، نفوذ ايران همواره براي آمريكا و هم پيمانان عرب آن يك منبع هشدار جدي بوده است.»
اين بخشي از يادداشت روزنامه واشنگتن پست است كه در روز شنبه هفتم فروردين ماه جاري به قلم «حمزه هنداوي» نوشته شده و عنوان مطلب «تحليلگران معتقدند پيروزي علاوي مي تواند نفوذ ايران را كاهش دهد» است. در اين يادداشت از يك سو ايران را بعنوان منبع اصلي خطر در عراق معرفي كرده و از سوي ديگر تلاش كرده است تا وانمود كند، نتايج انتخابات 16 اسفند عراق، آغازي بر پايان نفوذ ايران درعراق است. آمريكايي ها پيش از اين ادعا مي كردند كه انتخابات مجلس دوم عراق به «انتخاب بر مبناي قوميت و دين» مهر بطلان خواهد كوبيد. حتي باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا پس از پايان انتخابات پارلماني عراق اعلام كرد كه عراق از ترجيح قوميت به ترجيح مليت و از ترجيح الگوهاي ديني به ترجيح الگوهاي بشري رسيده است.
در طي هفته هاي پس از انتخابات 16 اسفند عراق، آمريكايي ها و هم پيمانان منطقه اي آنان اصرار زيادي دارند تا همه باور كنند كه شرايط سياسي عراق تغيير كرده و آنان توانسته اند مهمترين دغدغه خود- باز توليد نظام ديني در عراق كه با واژه «نفوذ ايران در عراق» بيان مي شود - را از ميان بردارند.
واقعيت اين است كه آمريكايي ها دو سال پس از اشغال عراق و عيان شدن اولين نشانه هاي بازخيزي مذهبي در اين كشور به اشتباه كليدي خود در اشغال نظامي عراق پي بردند از اين رو در سال 2005 زمزمه لزوم تغيير در سياست ايالات متحده در عراق از سوي مقامات رسمي آمريكا به گوش رسيد. يك سال طول كشيد تا طرح آمريكا براي اين تغييرات آماده شود.
مبناي تغييرات رشد جريان سكولار، انتقال درگيري ها از درگيري مردم عراق با اشغالگران به سمت درگيري هاي مذهبي، بازتوليد خصومت عراق عليه ايران و درگير كردن دولت عراق با انواع چالش ها بود. در سال 2006 مقامات آمريكا با جديت تمام وارد ميدان شدند دو چهره كار كشته آمريكا ديويد پترائوس- بعنوان فرمانده نظامي- و زلماي خليل زاد بعنوان سفير به بغداد اعزام شدند. خليل زاد با صراحت اعلام كرد كه اولويت اول او «برچيدن نفوذ ايران در عراق» است. سال هاي 2006 تا 2009 كارزار اطلاعاتي، سياسي، مالي و تبليغاتي آمريكا، عربستان و... بسيار گرم بود. بعضي خبرها بيانگر آن است كه در اين سالها فقط از سوي دولت رياض حدود 20 ميليارد دلار هزينه شده است. هزينه مقامات آمريكايي در عراق طي اين 4 سال - فقط در اين رابطه- از مرز 50 ميليارد دلار تجاوز كرد اما در اين فاصله آمريكايي ها بارها ترديد خود را نسبت به دست يافتن به نتيجه بروز دادند.
انتخابات 16 اسفند عراق، شاخص ارزيابي موفقيت يا شكست برنامه مشترك آمريكا و عربستان در عراق بود. عدم وحدت انتخاباتي شيعيان و حضور با دو ليست براي آمريكا و هم پيمان منطقه اي آن يك «علامت خوب» به حساب مي آمد. آنان برنامه انتخاباتي خود را در عراق بگونه اي پيش بردند كه گمان برود اهل سنت هم با دو ليست جداگانه- ليست جبهه توافق و ليست العراقيه- وارد انتخابات مي شوند و اين از حساسيت شيعيان روي عنصر «وحدت» بكاهد. البته آنان بايد مي دانستند كه واقعيت جمعيتي عراق را نمي توان با ترفندهاي سياسي دگرگون كرد به هر حال شيعيان بين 60 تا 65، كردها نزديك به 20 و سني ها نزديك به 17 درصد از جمعيت عراق را شامل مي شوند. از سوي ديگر بخش اعظم نيروي «لائيسم» در عراق متهم به بعثي بودن هستند و دهها سال طول مي كشد كه اين رابطه از ذهن رأي دهندگان عراقي زدوده شود. امروز در خانه هر عراقي- بخصوص دو طايفه شيعه و كرد- بطور ميانگين دو نفر توسط لائيك هاي بعثي و غربي هاي پشتيبان آنان به شهادت رسيده اند چطور مي توان با تبليغات سياسي اين واقعيت را دگرگون كرد. آمريكايي ها و سعودي ها با ساده انديشي و ساده سازي صورت پيچيده مسئله وعده دادند كه «همه چيز» در عراق دگرگون مي شود. اين اتفاق نيفتاد و آمريكايي ها در برنامه 4 ساله- 2006 تا 2009- به شكست رسيدند ولي با پررويي ادعا كردند كه به يك پيروزي مبنايي و محتوايي در عراق دست يافته اند. براي تبيين موضوع يادآور مي شود:
1- ليستي كه امروز از سوي روزنامه واشنگتن پست «ائتلاف سكولار و ملي گرا» خوانده شده است در انتخابات آذر سال 1384 با سه عنوان انتخاباتي- جبهه توافق، العراقيه و حوار- وارد ميدان گرديد و با كسب 13 كرسي جبراني- به 80 كرسي دست يافته بودند. اين تعداد يعني 09/29 درصد از 275 كرسي مجلس اول عراق. اين دو ائتلاف كه در انتخابات 16 اسفند 88 به يك ائتلاف تبديل گرديد- با كسب 2 كرسي جبراني- به 91 كرسي دست يافته است. اين تعداد يعني 28 درصد از 325 كرسي مجلس با اين وصف تنها يك درصد از موقعيت اين جريان در مجلس آينده عراق- و به تبع آن در دولت- كاسته شده است.
اين همه آن پيروزي درخشاني است كه آمريكايي ها و سعودي ها با آب و تاب از آن حرف مي زنند. گفتني است كه ائتلاف شيعيان متحد ايران در مجلس اول - با كسب 19 كرسي جبراني- به 128 كرسي از 275 كرسي پارلمان دست يافته بودند- يعني 59/46 درصد- اين ائتلاف در مجلس دوم عراق- با كسب 4 كرسي جبراني- به 159 كرسي پارلمان دست يافته اند- يعني 92/48 درصد- كه از بهبود بيش از دو درصدي موقعيت شيعيان مرتبط با جمهوري اسلامي ايران در عراق حكايت مي كند اين در حالي است كه حدود 11 نفر از ليست 91 نفره علاوي- از جمله خود او- هم شيعه هستند كه البته بعضي از آنان با دشمنان تشيع تفاوتي ندارند.
2- در طول سال هاي گذشته، ايران همكاري صميمانه و مأثري با مقامات و مسئولين عراقي داشته و در استقرار نسبي نظم و امنيت و فراهم شدن بستر مشاركت مردمي نقش اساسي و ممتازي اتخاذ كرده است به گونه اي كه مي توان گفت عراقي ها برترين رابطه را طي 6-5 سال گذشته با ايران داشته اند. ايران اولين كشوري بود كه سفارت خود را پس از استقرار دولت جديد عراق در بغداد فعال نمود. اين سفارت خانه سياست ثابت ايران در عراق را مديريت كرد. روابط ايران به طايفه خاصي اختصاص نداشته و بطور نسبتاً يكساني سه طايفه شيعيان، كردها و اهل سنت را در بر گرفته است. همين الان روابط دولت ايران با رئيس سني مجلس به اندازه نخست وزير شيعه يا ارتباط ايران با رئيس جمهور كرد به اندازه نخست وزير شيعه گرم و صميمانه است. ايران سالها رانده شدگان كرد و شيعه را صادقانه ميزباني كرده است. با اين وصف صميمي و كارآمد بودن رابطه ايران با عراق اساساً غير عادي و عجيب نيست اما اين براي اشغالگران و بدخواهاني كه حاكميت عراقي ها بر سرنوشت خود را با مطامع خويش ناسازگار مي دانند، نامطلوب است و درصدد بر مي آيند كه بر چهره اين روابط فعال لجن بپاشند و نامطلوب جلوه دهند. ايران تلاش وسيعي براي فعال كردن روابط تركيه، سوريه، كويت و... با دولت عراق نموده است و اين به آن معناست كه رابطه فعال ايران با عراق به ضرر هيچ كشور همسايه اي نيست.
آمريكايي ها وانمود مي كنند كه از نفوذ ايران در عراق كاسته شده است و حال آن كه آنان بارها گفته اند كه كردهاي عراق در بين همسايگان ترك و عرب خود به ايران و شيعيان عراق چشم دوخته اند و نيز شيعيان عراق، ايران را مطمئن ترين كشور در حمايت از خود به حساب مي آورند. تبليغات آمريكا و عربستان در طول يك سال گذشته به متهم كردن مالكي و حكيم و...، به وابستگي به ايران و ترجيح منافع ايران به منافع عراق بود و البته مالكي هم بارها از ايران به طور رسمي رفع اتهام كرده بود نتيجه آن همه تبليغات اين شد كه شيعيان بيش از همه ليست او را ترجيح دهند اينك او به تنهايي 56 درصد آراي شيعيان را به خود اختصاص داده است. با اين وصف كاملا واضح است كه تبليغات ضدايراني در عراق نتوانسته اثر چنداني بر عزم مردم بگذارد.
3- عراق اينك در شرايطي است كه به نظر مي رسد نه تنها نظم جديد جاافتاده بلكه با تداوم دوره مسئوليتي دولتمرداني چون طالباني و مالكي به ثبات سياسي نيز رسيده و مي توان گفت عشيره هاي مختلف عراق اينك رهبران سياسي خود را شناخته اند. با اين وصف مي توان اميدوار بود كه شرايط امنيتي و سياسي عراق طي سالهاي آينده بهبود چشمگيري پيدا كند.
4- براساس توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن، آمريكايي ها بايد از مردادماه آينده خروج نيروهاي نظامي شان از عراق را آغاز كنند و تا دي ماه سال آينده به فرجام برسانند. آمريكايي ها اميدوار بودند از طريق تغيير نظم سياسي عراق و نيز جابجايي رهبران، خروج نيروهايشان را منتفي نمايند. با چشم انداز كنوني كه از امنيت و ثبات بيشتر عراق خبر مي دهد، شرايط براي خروج نظاميان متجاوز آمريكا از عراق فراهم تر مي شود و اين بستري است كه روي بهبود شرايط امنيتي و سياسي منطقه خاورميانه هم اثر خواهد گذاشت. انشاءالله.
سعدالله زارعي

 كيهان و خوانندگان

¤به راستي ملتي كه در طول 8 ماه تدبير به بصيرتي رسيد كه سازمان دهي بيست ساله استكبار را كه توسط سران فتنه تحت لواي جنبش سبز به فتنه گري پس از انتخابات آنهم به قصد براندازي نظام فعاليت داشتند را به هم ريخت و باعث رسوايي و اضمحلال آن شد و در كنار آن به ابداعات و پيشرفتهاي چشم گير در عرصه هاي علمي و صنعتي، كشاورزي و پزشكي و فناوري و هوا - فضا دست يافته و در عين حال در مقابله با چالشهاي استكبار جهاني همت گمارده و با تكيه بر توان اطلاعاتي خود در منطقه به رو سياهي شيطان بزرگ اعجازآفريني كرد به راحتي مي تواند با همت و تلاش و كار مضاعف عرصه هاي پيشرفت را جهشي طي كرده و خود را به صدر جدول جهاني برساند.
محمودي
¤الحق و الانصاف بايد گفت كيهان در سال گذشته در مقابله با جنگ نرم دشمن گام هاي بزرگي برداشت. اميدواريم در سال جديد نيز بتوانيد با هدايت و روشنگريهاي خود توطئه دشمنان را خنثي و بي اثر سازيد.
شجاع از لرستان
¤از سرمقاله بسيار تاثيرگذار مدير مسئول كيهان با عنوان «شما كدام گزينه را انتخاب مي كنيد؟» ممنون هستم.
مهدي مژده اي از اهواز و چند تلفن مشابه ديگر
¤از وزير محترم آموزش و پرورش سوال دارم كه چرا پس از گذشت دو سال هنوز جواب قانع كننده اي درباره كارت اعتباري كه در آن زمان گفتند 80 هزار تومان شارژ شده، اما همچنان خالي است ندارند.
يك فرهنگي
¤روزنامه همشهري نوشته كه ايجادكننده هاي پايه هاي مونوريل در ميدان صادقيه بايد از مردم عذرخواهي كنند. اين در حالي است كه اولا اين پايه ها در زمان رياست آقاي چمران در شوراي شهر و با تاييد ايشان بنا شدند كه هنوز هم تشريف دارند. دوما مونوريل يك طرح موفق است كه در هر جايي هم كه اجرا شده، راضي كننده بوده است. سوما اين كه كساني بايد عذرخواهي كنند كه در تونل توحيد هيچ امكان تهويه هوا ايجاد نكرده اند و اگر خدايي نكرده در آن تونل راه بندان شود، مشكل تنفسي پيش مي آيد.
فرخي
¤طبق لايحه مديريت خدمات كشوري، بايد به جانبازان و ايثارگران فوق العاده پرداخت شود، متاسفانه اين فوق العاده به شاغلين پرداخت مي شود، اما به بازنشسته ها پرداخت نمي شود. با توجه به اين كه بيشتر جانبازان و ايثارگران بازنشسته شده اند، خواهشمند است نسبت به اين مسئله توجه شود.
يك جانباز
¤معوقات حقوق بازنشستگان قبل از سال 79 قرار بود قبل از عيد پرداخت شود، اما هنوز پرداخت نشده است. لطفا رسيدگي شود.
مهدي نيا از تهران
¤شركت ايران خودرو قبل از عيد امسال تبليغات گسترده اي درخصوص فروش 5 روزه خودرو انجام داد. براي اينكه در ايام تعطيلات عيد بدون ماشين نمانيم اقدام به ثبت نام كرديم ولي متاسفانه بدقولي كردند و تا امروز كه 16 روز از سال جديد مي گذرد هيچ خبري از تحويل ماشين نيست. مسئولين امر كاري كنند.
كشاورز
¤در اثر سوء مديريت شهري حدود 5 هزار واحد مسكوني در روستاي مرتضي گرد واقع در مسير بزرگراه آزادگان ساخته شد. در حال حاضر عوامل شهرداري اقدام به خراب كردن اين خانه ها كرده اند و مشكلاتي بوجود آمده است. عرض بنده اين است كه چرا از ابتدا جلوي ساخت وسازهاي فاقد مجوز را نمي گيرند كه چنين سرنوشتي پيدا نكند.
بهزاد
¤وعده دولت در مورد پرداخت مطالبات بازنشستگان و سود سهام عدالت آنان تا پايان سال گذشته عملي نشد. اميدواريم هرچه زودتر به حق و حقوق خود برسيم.
آزادي
¤در اخبار آمده بود كه به حكم يك قاضي در يك شهرستان ، فردي كه اقدام به قطع درختان كرده بود علاوه بر پرداخت خسارت وارده به درخت بسته شد. اما جالب است بدانيد شهرداري در پايتخت كشور و در خيابان ولي عصر تهران پايين تر از ميرداماد تا محدوده پارك ملت اقدام به قطع بيش از 200 درخت قديمي كرد و صداي اعتراض هيچ كس هم درنيامد چرا؟
محمدي
¤اخبار صدا و سيما از بخش هاي جدي و مهم اين رسانه ملي است. لذا مسئولين مربوطه بايد دقت كنند بخش اخبار حالت محاوره پيدا نكند. در ضمن آهنگ هايي كه در اين بخش پخش مي شود بعضا از حجم اخبار بيشتر است و حالت خوبي ندارد.
اجلد
¤ مي خواستم از تلاش و زحمات زيادي كه استاندار محترم استان فارس براي عمران و آبادي اين خطه از ميهن اسلامي مي كشند و در ضمن هيچ ادعايي نيز ندارد از طريق اين ستون مردمي تقدير و تشكر بكنم.
يك خانواده شهيد از شيراز
¤سه ماه است كه از دانشگاه پيام نور ايلام فارغ التحصيل شده ام، اما هنوز گواهي مرخص شدن از تحصيل برايم صادر نشده است. لطفا رسيدگي شود.
رضايي از ايلام
¤در ايام نوروز ستاد اسكان شهرستان آران و بيدگل مسافران را به قبور اموات و شهدا هدايت مي نمودند و مسافرين غذاي خود را بر سر قبور شهدا و اموات طبخ و ميل مي كردند و اين اصلا شايسته نبود.
يك شهروند از شهرستان آران و بيدگل
¤ابتداي خيابان عظيم زادگان منشعب از خيابان مجاهدين اسلام فاقد پايه چراغ برق است. از مسئولين اداره برق منطقه درخواست رسيدگي داريم.
نوري
¤قاچاق مواد مخدر در قلعه نو، واقع در جاده ورامين بسيار گسترده شده است. از مسئولان تقاضاي رسيدگي مي شود.
از طرف اهالي قلعه نو

 طوطي (گفت و شنود)

گفت: سايت «سحام نيوز» وابسته به كروبي نسبت به اعترافات «محمد داوري» سردبير اين سايت هشدار داد!
گفتم: مگر سردبير سايت به چيزي اعتراف كرده است؟!
گفت: نه! سردبير سايت كروبي از چند ماه قبل بازداشت شده و حالا كروبي دارد پيشاپيش هشدار مي دهد كه اعترافات او فاقد ارزش است!
گفتم: اين حرف هاي كروبي از اعترافات احتمالي دبير سايت او بااهميت تر است و نشان مي دهد خودشان مي دانند چه جنايات و خيانت هايي كرده اند و از حالا دچار وحشت شده اند كه مبادا همدست آنها پته وطن فروشي هاي كروبي را روي آب بريزد.
گفت: چه عرض كنم؟! اگر حسابشان پاك بود كه از محاسبه باك نداشتند.
گفتم: شخصي به كلانتري مراجعه كرد و گفت طوطي بنده گم شده. افسر نگهبان گفت؛ پيدا كردن طوطي كه وظيفه ما نيست و يارو گفت؛ آره! مي دونم! فقط خواستم بگم اگر پيدا شد و درباره قتل و دزدي و اينجور چيزها حرفي زد، مسئوليتش با خودش است چون بنده از اول هم با اين طوطي اختلاف نظر داشتم!!

 ارزيابي نهايي كنفرانس صهيونيستي هرتزليا
هرگونه تهديد ايران جهان اسلام را از كنترل خارج مي كند

در يك جمع بندي از مباحث مطرح شده در كنفرانس امنيتي صهيونيست ها كه سالانه در هرتزلياي تل آويو برگزار مي شود تأكيد شده است كه اعتراف به برترين قدرت منطقه اي بودن ايران در كشورهاي منطقه افزايش يافته است.
در ارزيابي اين كنفرانس امنيتي درباره ارزيابي ايران تصريح شده است: موفقيت يا ناكامي سياست آمريكا مقابل ايران، بر جايگاه آمريكا مأثر است. برخلاف عرصه هاي عراق و افغانستان كه موفقيت و ناكامي در آنان، با معيار ثبات، شمار كشته ها و حضور نظامي سنجيده مي شود. هر چند محتمل است كه ايران در يك سال پيش رو اگر هم ]در موضوع هسته اي[ بر جامعه بين الملل پيروز شود، از حدي كه معين مي شود فراتر نرود.
به گزارش فارس، اين كنفرانس امنيتي درباره مقوله ايران افزوده است: پس تا زماني كه ايران از اين حد فراتر نرود آمريكا مي تواند به موفقيت سياست خود افتخار كند. با اين حال احساس ترس و امتناع آمريكا از ورود به درگيري با ايران و تلاش براي متقاعد كردن ايران از طريق سهيم كردن آن در ايجاد راهكارهايي براي ]خروج از[ عراق و افغانستان و همچنين خلق اين درك و برداشت كه آمريكا تلاش مي كند اسرائيل را از آسيب زدن به ايران منصرف كند، همه اين موارد در منطقه، نوعي نشانه به شمار مي رود كه آمريكا جايگاه خود را به ايران داده است.
در اين گزارش با بيان اينكه، دولت اوباما هنوز تصميم نگرفته است كه با موضوع ايران چگونه برخورد كند آمده است: روشن است كه دستيابي ايران به سلاح اتمي به معناي سنگيني كفه ترازو در عرصه كشورهاي عربي به زيان آمريكا و ترغيب ديگران به مسابقه سلاح اتمي است.
در اين ارزيابي تصريح شده است: در وضعيتي كه ايران براي دستيابي به سلاح اتمي تلاش مي كند، و در فقدان راهي براي موفقيت در افغانستان و در سايه آمادگي كره شمالي براي مبارزه طلبي جامعه بين الملل، جايگاه آمريكا به بوته آزمايش و محك سپرده شده است. علاوه بر اين اوباما دوست ندارد تاريخ درباره او اينگونه قضاوت كند، كه ايران در زمان وي به سلاح اتمي دست پيدا كرد.
اين گزارش افزوده است: از طرف ديگر نوعي تمايل در دولت آمريكا رسوخ كرده است كه از ورود به هرگونه اقدام نظامي عليه ايران امتناع كند.
اين گزارش تأكيد كرده است: اعتقادي وجود دارد، مبني بر اينكه اگر اوباما مجبور شود تصميمي تعيين كننده بگيرد- اينكه بايد به ايران حمله كند يا خير- ترجيح مي دهد كه در تاريخ ]آمريكا و جهان[ او كسي باشد كه ايران در زمان وي به كشوري هسته اي تبديل شده است، تا اينكه در مقام رهبر آمريكا، اين كشور را به سوي جنگي ديگر در خاورميانه كشانده باشد.
بنابراين گزارش، حال پرسش اين است: آيا محتمل نيست كه گرايش به امري كه نشانه هاي خود را در بخشي از كشورهاي ]حاشيه[ خليج ]فارس[ نشان مي دهد، پررنگ تر شود؟ اين گرايش به رسميت شناختن و اعتراف به ايران به عنوان «بزرگ ترين قدرت منطقه اي» است كه هر چه تصوير و وجهه آمريكا به عنوان قدرتي بازدارنده و آماده دفاع از منافع اين كشور مقابل ايران آماده است، اين تصوير ضعيف تر و كم رنگ تر مي شود. اين احتمال هم زمان با پيشرفت ايران به سوي دستيابي به قدرت نظامي اتمي بيشتر مي شود.
اين گزارش افزوده است: با اين حال، دولت آمريكا دادن ضمانت به كشورهاي منطقه را به عنوان كشوري كه «بازدارندگي گسترده اي دارد» آغاز كرده است. پس اقدام هايي اينچنيني شايد بسيار پرهزينه و از لحاظ سياسي براي عرصه داخلي آمريكا بسيار دشوار باشد. در خاورميانه علاوه بر اينكه نياز است آمريكا در بخشي از كشورهاي حاشيه خليج حضور نظامي گسترده داشته باشد، لازم است كه براي هر يك از اين كشورها (برخلاف موافقت جمعي براي استقرار چتر دفاعي اتمي آمريكا، همانطور كه در آسيا روي داد) ضمانت هايي بدهد و اين چيزي است كه ممكن است در منطقه به تشديد تروريسم عليه آمريكا منجر شود.
اين ارزيابي معتقد است: با توجه به افزايش روزافزون نفوذ ايران و قدرتمندتر شدن عناصر تندرو اسلامي در اين كشورها، دشوار خواهد بود كه دولت اين كشورها آشكارا بر حمايت آمريكا عليه كشور اسلامي ديگري اتكاء كنند.
در بخش ديگري از اين ارزيابي آمده است: به هر حال هر چه تهديدهاي اسرائيل عليه ايران واقعي تر به نظر برسد، اين به نفع آمريكاست و مي تواند آن را اهرم فشاري عليه ايران قرار بدهد. حال آنكه آمريكا از اقدام نظامي اسرائيل عليه ايران بشدت مي ترسد و اين ترس نه فقط ناشي از حساب و كتاب هاي ژئواستراتژيك و افزايش قيمت هاي نفت است، بلكه ناشي اين ارزيابي حاكم است كه چنين حمله اي سبب بروز واكنش هايي خطرناك در جهان اسلام مي شود و بر ثبات دولت هاي ميانه رو متحد آمريكا تأثير منفي مي گذارد و سبب بروز حملات تروريستي گسترده عليه آمريكا مي شود.
بنابراين گزارش، در مرحله كنوني، به حوادث داخلي ايران به عنوان «راه چاره اي توانمند» نگريسته مي شود كه ممكن است مسئله را بدون نياز شدن به راهكار نظامي حل كند بدين معنا كه حوادث داخل ايران به تغيير نظام منجر شود تا نظامي جديد كه در نهايت برنامه هسته اي را ملغي كند، جاي آن را بگيرد.
در اين گزارش تصريح شده است: با توجه به اين امر، نشانه هايي كه ديده مي شود به ما مي گويد كه دولت اوباما اكنون سرگرم تعيين دوباره هدف در خصوص احتمال تبديل شدن ايران به كشوري اتمي است: از ممانعت كامل از تحقق اين احتمال تا تسليم ايران شدن به عنوان كشوري كه در مرز دستيابي به قدرت اتمي است؛ اين امر همراه است با ترغيب كردن دائم ايران به خودداري از گذشتن از اين مرحله.
اين رويكرد از نگاه دولت آمريكا اينگونه است كه ايران تهديدي فوريتي نيست و مي توان موضوع آن را در طول يك سال يا بيشتر بررسي كرد ولي از نگاه اسرائيل، مشكل ايران، مشكلي فوري است و نمي توان آن را به تعويق انداخت.
كيهان به زودي اين گزارش را نقد و تحليل خواهد كرد.

 توضيحي در باره آمارهاي انتخابات عراق

با توجه به اينكه از معاني و آمارهاي انتخابات مجلس عراق كه در تاريخ 16 فروردين ماه جاري در صفحات 1 و 2 چاپ شد و مورد استقبال وسيع قرار گرفت بعضي از دوستان، اشتباه بعضي از رقم هاي مندرج را يادآور شدند و در مورد بعضي از ارقام ابهام داشتند از اين رو ضمن سپاس فراوان، نكات زير را يادآور مي شود:
1- ميزان مشاركت مردم عراق در انتخابات مجلس اول عراق كه در تاريخ 24 آذرماه 84 برگزار شد، حدود 11 ميليون نفر از حدود 15 ميليون عراقي واجد شرايط راي دادن بود و اغلب سايت ها و روزنامه ها در آن ايام به نقل از يك منبع واحد- الجزيره انگليسي- ميزان مشاركت مردم را نزديك و يا بالاي 70 درصد معرفي كردند و براين اساس بعضي از تحليلگران مسايل منطقه اي و بعضي از روزنامه ها از كاهش -حدود 8 درصدي- مشاركت مردم عراق در انتخابات مجلس دوم اين كشور سخن گفته اند.
2- رقابت در انتخابات 24 آذر 84 براي تصاحب 224 كرسي صورت گرفت و در اين بين 6 كرسي به اقليت هاي مذهبي داده شد و 45 كرسي جبراني هم بين ليست هاي برتر توزيع گرديد. رقابت در انتخابات 16 اسفند 88 براي تصاحب 310 كرسي صورت گرفت و در اين بين 8 كرسي به اقليت هاي مذهبي داده شد و 7 كرسي جبراني هم- با مكانيسم خاص- بين ليست هاي برتر توزيع گرديد. بعضي از گزارشات و محاسبه ها بدون توجه به اين نكته تنظيم شده است. در عين حال در گزارش ما نيز به گمان آنكه آمار 91 كرسي العراقيه، 89كرسي دولت قانون، 70 كرسي ائتلاف ملي و 43 كرسي ائتلاف كردي قبل از اضافه شدن كرسي هاي جبراني بوده است، آمارها با اضافه كردن سهميه جبراني به ترتيب 93، 91، 72 و 44 كرسي ذكر گرديده است در حاليكه تطبيق آراء با ليست رسمي مندرج در سايت «كميسارياي عالي انتخابات عراق» نشان داد كه كرسي هاي جبراني قبلاً به ترتيب 2، 2، 2 و 1 به ليست هاي برتر افزوده شده اند.
3-فهرست كردي تغيير- گوران- در اين انتخابات 8 كرسي كسب كرده كه به اشتباه 18 كرسي محاسبه شده و به همين دليل در سرجمع كرسي هاي كردها به 61 كرسي رسيده است كه سهم ائتلاف دو حزب بارزاني و طالباني از اين تعداد بعد از اضافه شدن يك كرسي جبراني 43 كرسي بوده است.
4- در تحليل و جمعبندي تحليلي از آمارها، هيچ اشتباهي رخ نداده است و بر همين اساس تاكيد مي شود كه فهرست مرتبط با اياد علاوي كه از سوي آمريكا، عربستان و لائيك ها حمايت مي شود و البته توانسته با رأي دهندگان متدين در سه استان سني نشين الانبار، صلاح الدين و نينوا هم پيوند بخورد و بعنوان ليست اهل سنت معروف شود، نمي تواند محوريتي در انتخاب رئيس جمهور و نيز نخست وزير داشته باشد هر چند كه بطور طبيعي از سوي فراكسيونهاي محوري به همكاري دعوت مي شود با اين وصف تبليغات فراوان آمريكا، سعودي و... مبني بر ارتقاي موقعيت لائيك ها و برتري آنان بر نيروهاي مذهبي افسانه اي بيش نيست.
5- كردها با 61 كرسي و اقليت هاي مذهبي با 8 كرسي- عمدتاً- به سمت ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملي گرايش دارند و از اين رو بايد گفت شيعيان با استفاده از چهاركرسي اقليت هاي مذهبي به نصاب 163 كرسي كه مورد نياز براي انتخاب نخست وزير است دست مي يابند البته بطور طبيعي كردها كه براي در اختيار گرفتن پست رياست جمهوري نيازمند آراء شيعيان هستند و بدون آنان به نصاب 217 كرسي نمي رسند، در انتخاب نخست وزير در كنار شيعيان قرار خواهند داشت و مي توان گفت كه نخست وزير آينده به احتمال زياد با رأي نزديك به 200 نماينده انتخاب مي شود.
6- با توجه به شواهد و قرائن موجود و مجموعه خبرهايي كه از ائتلاف ها به گوش مي رسد انتخاب مجدد رئيس جمهور و نخست وزير كنوني محتمل ترين و جدي ترين گزينه پيش رو خواهد بود.

 فايننشال تايمز: اميدهاي اوباما براي تحريم هاي سريع ايران در شوراي امنيت بر باد رفت

يك روزنامه انگليسي با اشاره به تلاش هاي بي ثمر رئيس جمهوري آمريكا براي تحريم هرچه سريعتر ايران در گزارشي اينگونه نوشت كه اميدهاي «باراك اوباما » براي تحريم هاي سريع ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر باد رفت.
به نوشته روزنامه انگليسي «فايننشال تايمز »، شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز گذشته نتوانست برنامه هسته اي ايران را براي ماه آوريل در دستور كار خود قرار دهد كه اين مسئله بر مسير آهسته احتمالي به سوي تحريم هاي ايران كه «باراك اوباما» رئيس جمهوري آمريكا اميد داشت طي چندين هفته آينده آن را عملي كند، تأكيد دارد.
«يوكيو تاكاسو » رئيس ماه جاري شوراي امنيت سازمان ملل متحد با 15 عضو، اعلام كرد كه هيچ نشستي در ارتباط با بررسي مسئله هسته اي ايران برنامه ريزي نشد زيرا زمان رسيدگي به اين مسئله هنوز مشخص نيست.
باراك اوباما، هفته گذشته اعلام كرد خواستار آن است كه طي چند هفته آينده شاهد اعمال دور چهارم تحريم ها عليه ايران باشد.
اين روزنامه انگليسي سپس ادامه داد چين تأكيد دارد كه زمان بيشتري بايد به راه حل ديپلماتيك براي رفع موضوع هسته اي ايران اختصاص داده شود اما ديپلمات هاي غربي اعلام كرده اند كه چين هم اكنون آمادگي دارد با حضور در نشست نيويورك به همراه ديگر نمايندگان كشورهاي 1+5 (پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد شامل انگليس، فرانسه، آمريكا، روسيه، چين و آلمان) از موضوع تحريم ها عليه ايران حمايت كند.

 كاربران فيس بوك مجبور به جاسوسي براي اسرائيل مي شوند (خبر ويژه)

يك كارشناس اطلاعاتي رژيم صهيونيستي اذعان كرد اسرائيل از فيس بوك و ديگر شبكه هاي اجتماعي در اينترنت براي جمع آوري اطلاعات و استخدام جاسوس استفاده مي كند.
رونن برگمن نويسنده كتاب «جنگ مخفي در ايران» مي گويد: زيرنظر داشتن شبكه هاي اجتماعي در اينترنت حداقلي است كه بايد از سرويس اطلاعاتي انتظار داشت. اسرائيل از اطلاعات شخصي كه به ميزان زيادي در اينترنت يافت مي شود براي شناسايي افرادي كه احتمال دارد به اين كشور كمك كنند، استفاده مي كند و اگر 50سال ديگر پرونده هاي مخفي شين بت، سرويس جاسوسي اسرائيل و همچنين سازمان اطلاعاتي ارتش اين كشور را باز كنيم، متوجه مي شويم كه تجهيزات جاسوسي اسرائيل از دستگاههايي كه در فيلم هاي تخيلي جيمزباند استفاده مي شود، بسيار متنوع تر است. در عين حال اين روش، اما آقاي برگمن مي گويد سرويس هاي اطلاعاتي اسرائيل در حال حاضر بر اين اعتقادند كه استفاده از اطلاعات شخصي به دست آمده از اينترنت براي تحت فشار قراردادن افرادي كه احتمالا آمادگي خبرچيني دارند، روشي موثر براي استخدام خبرچين هايي نيست كه عمر طولاني داشته باشند.
شبكه بي بي سي با اشاره به اظهارات برگمن تاكيد كرد: اسرائيل از فيس بوك براي استخدام جاسوس و خبرچين استفاده مي كند.
سايت بي بي سي به نمونه غزه اشاره كرد و نوشت: مدت هاست شبكه اي از خبرچين ها در كرانه باختري و نوار غزه براي اسرائيل كار مي كنند. اغلب همدستان اسرائيل در فلسطين از قديم الايام لو رفته و كشته شده اند. حماس هر فردي را كه در حين جاسوسي به دام اندازد اعدام مي كند.
بي بي سي از قول برگمن نوشت: از آنجا كه منابعي كه در طي تاريخ با اسرائيل همدست بوده اند، ديگر وجود ندارند، سرويس هاي اطلاعاتي اين كشور به شبكه هاي اجتماعي در اينترنت روي آورده اند.
گفتني است طي روزهاي اخير هم مدير بهداشت عمومي لندن فيس بوك را متهم كرد كه با ترويج روابط جنسي آلوده، باعث گسترش بيماري مقاربتي سفليس در انگليس به ويژه لندن شده است.

 اسرائيل از نگاه ايراني ها طعمه اي ضعيف و آسان است (خبر ويژه)

عضو يك مركز پژوهش و مطالعات سياسي در اسرائيل، جنگ با ايران را براي رژيم صهيونيستي داراي هزينه هاي هنگفت و ويران كننده ارزيابي كرد.
موشه ورد عضو مركز پژوهش هاي بگين موساد است و براساس پژوهش خود اعلام كرد اگر جنگي ميان اسرائيل و ايران رخ دهد، بسيار طولاني خواهد بود و اين برخلاف راهبرد امنيتي اسرائيل از فرمان ديويد بن گوريون]اولين نخست وزير دولت صهيونيستي[ مبني بر اين كه جنگ طولاني پايداري اسرائيل را به خطر مي اندازد، خواهد بود.
به گزارش الجزيره وي اضافه كرد: اسرائيل ناتوان از آن است كه جنگ در برابر ايران را كوتاه كند و به احتمال زياد در صورت وقوع جنگ، شاهد حجم وسيع شليك موشك هاي ايراني به تل آويو خواهيم بود.
اين كارشناس و پژوهشگر صهيونيست، وجود شاخه هاي مقاومت اسلامي در لبنان، فلسطين و سوريه را از نقاط قوت ايران در صورت هر نوع درگيري عنوان كرد و گفت: ايران مي تواند براي تقويت قدرت خود، حجم انبوهي از كمك هاي نظامي را از راه عراق و تركيه به سوريه و لبنان ارسال كند و در همان حال پايان دادن جنگ زميني براي اسرائيل ناممكن و فوق العاده دشوار خواهد بود.
موشه ورد به نقطه برتري ديگر ايران اشاره كرد و گفت: ايران به راحتي مي تواند كشتي هاي اسرائيلي را در منطقه «باب المندب» هدف بگيرد و حملات شديد چريكي عليه خطوط هوايي و منافع اسرائيل در سراسر جهان به راه بيندازد.
وي در ادامه تحقيق خود مي گويد: ايران احتمالا در صورت وقوع حمله، متحدان خود در لبنان و فلسطين را فعال كند و به موازات آن، فعالان فلسطيني از كرانه باختري اسرائيل را هدف موشك هاي خود قرار بدهند.
ورد مي گويد اسرائيل اكنون در نظر ايراني ها رژيمي بسيار ضعيف و بي ثبات است كه مي تواند طعمه خوب و آساني براي يك حمله يكپارچه اسلامي باشد.
وي ضمن تاكيد بر عواقب ويرانگر و نابودكننده جنگ با ايران براي اسرائيل گفت: در صورت وقوع جنگ چه بسا ايران براي پايان دادن آن خواستار امتيازات هنگفت شود.

 ملاقات با سران فتنه اقليت مجلس را دوپاره كرد (خبر ويژه)

جمعي از اعضاي فراكسيون اقليت به طور جداگانه به ملاقات خاتمي، موسوي و كروبي رفتند. اين ملاقات ها هر چند به بهانه ديدار نوروزي انجام گرفت اما هدف اصلي از آن در آوردن جبهه از هم پاشيده اصلاحات از بن بست و ورشكستگي خود ساخته بود.
اما گزارش هاي منتشره حاكي از آن است كه از قضا سركنگبين صفرا فزوده است. در حالي كه فراكسيون اقليت حدود 50 نفر عضو دارد تصاوير منتشره حاكي از آن است كه در هر يك از اين ملاقات ها بين 14 تا 20 نفر حضور داشته اند كه البته در بين آنها بعضاً افراد غيرنماينده هم ديده مي شوند. به تعبير ديگر 60 تا 70 درصد (اكثريت) اعضاي فراكسيون اقليت به دلايل مختلف ترجيح داده اند در اين ملاقات ها حاضر نشوند. عدم حضور در ملاقات با كروبي و موسوي به ويژه از آن جهت قابل تفسير است كه شماري از اعضاي اقليت در برخي اظهارات خود نسبت به تندروي كور اين دو و نوشتن هزينه هاي گزاف به پاي اصلاح طلبان معترضند.
خاتمي در ديدار اقليت «اقليت مجلس» خواستار فعال شدن مجلس در جهت خواسته ها (از جمله آزادي زندانيان و آزادي انتخابات شد). وي بررسي سياست هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص را گامي اميدواركننده توصيف كرد.
وي برخلاف رويه تاثيرپذيري اقليت مجلس و حملاتي كه متضمن اهانت به اقليت هم هست گفت: مجلس نبايد تابع جرياني بيرون از خود باشد. اتفاقاً وقتي مي گوييم انتخابات آزاد يعني مجلسي بيايد كه واقعاً نماينده افكارعمومي و اراده ملت باشد.
اما كروبي در ديدار جمعي از اعضاي اقليت ضمن انتقاد از رواج تهمت و دروغ مدعي شد: علاوه بر آن كه عزاي امام راحل و انقلاب را گرفته ام، امروز عزاي اسلام و اميرالمومنين را با اين رفتارها گرفته ام.
اين اظهارات در حالي است كه وي چند ماه پيش به خاطر عقده هاي شكست انتخاباتي و آلت دست واقع شدن براي طيفي از ضدانقلاب، مدعي تجاوز به بازداشت شدگان گرديد و حتي كساني به عنوان كشته حوادث پس از انتخابات معرفي كرد كه بعدها معلوم شد ربايش آن افراد صحنه سازي خود افراطيون بوده است. سايت وابسته به حزب كروبي (سحام نيوز) ديروز از باب «الخائن خائف» نسبت به اعتراف احتمالي محمد داوري سردبير بازداشت شده اين سايت كه با كروبي در ترويج دروغ و شايعات همكاري داشته، ابراز نگراني كرد و مدعي شد وي احتمالا تحت شكنجه عليه كروبي اعترافاتي را مطرح خواهد كرد!
ميرحسين موسوي هم در حالي كه پيشه كردن ديكتاتوري و قانون شكني به مقابله با انتخابات و راي اكثريت (عقل جمعي) پرداخته در ديدار جمعي از اعضاي اقليت مجلس به ستايش از حضرت امام پرداخت و گفت: اگر در انتخابات و حوادث پس از آن به عقل جمعي رجوع مي شد شاهد اتفاقات تلخ نبوديم.

 اوباما و تهديدهاي بي حاصل (خبر ويژه)

در حالي كه بلوف ها و تهديدهاي باراك اوباما عليه ملت ايران مدام در حال تشديد است، اين باور در مطبوعات آمريكايي رو به گسترش است كه وي با وجود بلوف و تهديد، مجبور به پيشه كردن مشي كنار آمدن با برنامه هسته اي ايران شده است.
اوباما ديروز مدعي شد: توانايي ايران به گونه اي است كه آنها مي توانند به سلاح هسته اي دست يابند.
وي در گفت وگو با روزنامه نيويورك تايمز با بيان اينكه آمريكا در سياست بكارگيري بمب هسته اي خود تجديدنظرهايي مي كند، اظهار داشت: ما متعهد خواهيم شد حتي در صورت حمله بيولوژيك به آمريكا از سوي كشورهايي كه سلاح هسته اي ندارند، از سلاح هسته اي استفاده نكنيم اما ما امنيت ايران و كره شمالي را تضمين نمي كنيم و چنين تضميني شامل آنها نمي شود.
وي چند روز پيش هم گفته بود تمام گزينه ها عليه ايران روي ميز است و ما فشار به ايران را افزايش خواهيم داد.
اما همزمان با اين سخنان، خبرها از يك سو از مخالفت هاي چين و روسيه با موضع اوباما خبر مي دهد و از سوي ديگر رسانه هاي آمريكايي معتقدند اوباما در عمل رويه كنار آمدن با برنامه هسته اي ايران را دنبال مي كند حتي اگر لحن وي لحن تهديد باشد.
ديروز سرگئي ريابكف معاون وزيرخارجه روسيه برخلاف موضع آمريكا كه مدعي است ايران در آستانه و درصدد توليد سلاح اتمي است و بنابر وضعيت ويژه اي كه پديد آمده اظهار داشت: از نظر ما اتفاق چنداني رخ نداده كه بخواهيم از «فصلي جديد» سخن بگوييم.
به گزارش اينترفكس در حالي كه آمريكا روند فشار بر ايران را در پيش گرفته، ريباكف گفت: ما همچنان اميدوار به يافتن راه حل از طريق گفت وگو با ايران هستيم. برنامه اتمي ايران به آن وضعيت نرسيده كه نقطه عطفي در سياست روسيه ايجاد كند. تا روسيه براي ايجاد تغيير در سياست ايران به تحريم هاي جديد روي آورد.
در اين ميان چيني ها اعلام كرده اند در كنفرانس خلع سلاح در تهران كه با حضور 60 كشور انجام مي شود، شركت خواهند كرد. اين كنفرانس خشم آمريكايي ها را كه در نظر داشتند كنفرانس مشابهي را برگزار كنند برانگيخته است. فيليپ راولي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا (دولتي كه هم بمب اتمي دارد و هم آن را مورد استفاده قرار داده) از تصميم ايران براي برگزاري كنفرانس خلع سلاح اتمي ابراز ناخرسندي كرد و گفت: ايران بايد خلع سلاح اتمي را از خود شروع كند.
اين تحولات در حالي است كه ديروز روزنامه، آمريكايي وال استريت ژورنال ضمن تحليلي نوشت: رفتار رئيس جمهور آمريكا برخلاف گفته هاي وي نشان مي دهد كه او ترجيح مي دهد با برنامه هسته اي ايران زندگي كند تا عملي براي متوقف كردن آن انجام دهد.
اين روزنامه با اشاره به سخنان هيلاري كلينتون مبني بر اينكه «هدف ما تحريم هاي فلج كننده و اثربخش است» نوشت: برخلاف اين سخنان چند روز بعد مطبوعات اعلام كردند آمريكا براي كسب موافقت روسيه و چين، مجبور شده از برخي شاخص هاي سخت عليه ايران دست بردارد. خانم كلينتون در سخنراني چندي پيش خود حداقل 4 بار ايران داراي سلاح هسته اي را غيرقابل توصيف كرد. اما چرا بايد ايراني ها حرف او را باور كنند؟ رئيس جمهور آمريكا سال گذشته چند ضرب الاجل براي برقراري مذاكرات با ايران گذاشت كه تهران همه آن ها را ناديده گرفت و حالا آقاي اوباما نيز آن ها را ناديده گرفته است. اوباما در آخرين پيام خود به ايران با گفتن اين جمله كه «پيشنهاد ما درباره تماس هاو گفت وگوهاي ديپلماتيك جامع پابرجاست» ضرب الاجل دائمي خود را نيز كنار گذاشت. ايراني ها دلايل محكمي براي ادامه اين سرپيچي دارند زيرا چيزي براي از دست دادن ندارند. چيني ها به هيئت مذاكره كننده ايراني گفتند كه تنها از تحريم هاي سبك عليه ايران حمايت خواهند كرد، تحريم هايي كه تهران آن را تاكنون به تمسخر گرفته است.
وال استريت ژورنال اضافه مي كند: حالا آمريكا براي كسب حمايت شوراي امنيت مجبور به التماس به اعضاي شوراي امنيت و از جمله اعضاي غيردائمي نظير تركيه و برزيل شده كه طي ماه هاي اخير روابط با ايران راگسترش داده اند. همزمان رابرت گيتس نسبت به اثربخشي حمله اتمي ابراز ترديد مي كند. همه اينها و دلايلي از اين دست نشان مي دهد اوباما مجبور است با ايران هسته اي كنار بيايد. حتي خانم كلينتون از چتر هسته اي در تمام خاورميانه عليه ايران سخن گفت اما به سرعت عقب نشست.

 اين بي مايه ها 170 تا بيانيه هم بدهند كاري از پيش نمي برند (خبر ويژه)

گروهك هاي ضد انقلاب مقيم خارج، سران به بن بست رسيده فتنه را بي كفايت و ناتوان معرفي مي كنند.
در اين زمينه سايت ضد انقلابي گويا نيوز از قول جمشيد اسدي (از عناصر سلطنت طلب فراري) گفت: حكومت در شرايط حاضر تن به سازش و مذاكره نمي دهد. پس اين خيال خام را كه به مخالفان امتياز بدهد بايد از سر بيرون كرد. البته آقاي موسوي مي توانند از بيانيه شماره 17 تا شماره 170 ادامه دهند اما چيزي تغيير نخواهد كرد.
وي همچنين گفته است: اصلاح طلبان دچار توهم هستند. كارنامه تنك مايه سبزها در 22 بهمن از نبود رهبري براي جنبش سبز ناشي شد. من در همان ماه ژانويه (دي ماه) در آن جو شيفته، به ويژه به نبود رهبري در جنبش اشاره كردم اما به بي مهري تعبير شد. رهبري جنبش يعني برنامه داشتن براي آينده. آيا مخالفان جمهوري اسلامي منتظر بيانيه شماره 17 آقاي موسوي بودند تا انتخابات را غير آزاد بدانند. شوربختانه پيام نوروزي موسوي هم بهتر از بيانيه 17 نبود. صبر و مقاومت. اين برنامه كار و عمل است؟ حالا صبر كنيد ببينيم چه مي شود! اين رهبري است؟
شوربختانه در هيچ يك از پيام هاي آقايان موسوي و كروبي و نيز خاتمي سخني از برنامه و عهد نيست. آنها از تصميم گيري هراس دارند. مي ترسند تصميم شان خوشايند و مردم پسند در شرايط حاضر نباشد.

 تبارشناسي حاميان موسوي در آشوب ها به روايت سايت بالاترين (خبر ويژه)

سايت صهيونيستي بالاترين با اعتراف به از هم پاشيدگي فتنه گروهك ها تصريح كرد شاكله اصلي اين گروهك ها سلطنت طلبان، وابستگان گروهك منافقين و... بوده اند.
اين سايت نوشت: مخالفان، روز 25 خرداد از هر دست آمدند. يادمون باشد خيلي ها با آن كه از ميرحسين موسوي خوششون نمي اومد ولي اون را به عنوان دروازه ميدونستن. روزهاي بعد سبزها مغرور شدند حرف اولشون شد «رجوي خفه شو» اين يعني توي ذوق طرفدارهاي اونها زدن. (مطمئن باشيد كم نيستن حالا هر چي مي خواين فحش بدين). اين يعني حذف اونها. «آقاي پهلوي شما لطفاً خفه»! سلطنت طلب ها هم كنار زده شدن ( باز هم كم نيستن)! آقاي بني صدر شما خفه. فلاني و فلاني لطفاً خفه! خودمون فهميديم چي كار كرديم؟! يادتون هست تيترهاي اول «بالاترين» و «دنباله» اين بود كه براي بالا آوردن لينك تون بگوييد فلاني خفه؟
نويسنده بالاترين اضافه مي كند: روزهاي اول هر كس با هر تمايلي مي آمد. با هر جور تمايلي به گروه هاي سياسي (سلطنت طلب، مجاهدين و...) ولي متاسفانه همه اين امتيازها رو از بين برديم. سياست خنده دار برخي رفقا كه توي روزهاي جمهوري اسلامي بيايم بيرون هم خودش يك چيز ديگه بود براي خودش. 25 خرداد روز ما بود اما روز قدس و 22 بهمن روز ما نبود. خودمون كرديم كه... بر خودمون. اتحاد اون روزها از دست رفته.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14