(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 5 ارديبهشت 1389- شماره 19628
 

ژن جديد اكسير جواني
مريخ هزار سال ديگر سبز مي شود
ايدز خود را پنهان مي كند
سوخت جهان رو به اتمام است
جايگاه روح در مغز
جايگزين جديد داروهاي تسكين دهنده !ژن جديد اكسير جواني

دانشمندان انگليسي اعلام كردند كه با آزمايش بر روي كرمها موفق به كشف ژني شده اند كه پيوند محكمي با طول عمر دارد و مي تواند به عنوان يكي از ژن هاي اكسير جواني معرفي شود.
دانشمندان دانشگاه بيرمنگام كه روي ژنتيك پيري مطالعه مي كنند دريافتند كه ژني به نام 16-DAF كه علاوه بر كرمها در بسياري از حيوانات و انسان نيز وجود دارد، مي تواند سناريوي جديدي در روش مبارزه با پيري و مسائل ايمني و دفاع انسان بگشايد.
جمعيتهاي جهاني از يك سو به دليل بهبود خدمات بهداشتي و از سوي ديگر به دليل كاهش تولد با يك ريتم بسيار سريع به سوي پيرشدن پيش مي روند. نتايج تحقيقاتي كه سال گذشته محققان دانماركي انجام دادند نشان مي دهد كه نيمي از كودكاني كه در عصر حاضر متولد مي شوند، مي توانند تا 100 سالگي عمر كنند.
اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند: ما مي خواستيم كشف كنيم كه پيري طبيعي چقدر به ژنها وابسته است و اثرات اين ژنها تا چه حد بر روي ساير ويژگي ها مثل ايمني اثر مي گذارند. ما كشف كرديم كه مسائلي از قبيل مقاومت و پيري گامهايي را به موازات هم برمي دارند.
دانشمندان انگليسي با مقايسه طول عمر، مقاومت در برابر استرس و سيستم ايمني در چهار گونه مختلف كرمها نشان دادند كه در بين اين گونه ها تفاوتها قابل توجهي در رفتار ژن 16-DAF، وجود دارد كه منجر به ايجاد تفاوتهايي در طول عمر، مقاومت در برابر سختيها و سيستم ايمني اين گونه ها مي شود به طوري كه در سطح حداكثر فعاليت
16-DAF مدت زمان زندگي و به موازات آن مقاومت و دفاع ايمني در مقابل برخي عفونتها افزايش مي يابد.
DAF-16 در بسياري از سلولهاي بدن فعال است و شباهت بسياري به خانواده اي از ژنهاي انسان به نام FOXO دارد.
براساس گزارش رويترز، اين پژوهشگران اظهار داشتند: تفاوتهاي ناچيزي در شدت فعاليت16-DAF در گونه هاي متفاوت وجود دارد كه نقش مهمي در پيري و سلامت ايفا مي كنند به طوري كه مي شود با دستكاري اين ژن بر روي طول عمر تحولات جدي ايجاد كرد.

 مريخ هزار سال ديگر سبز مي شود

برنامه سبز كردن سطح سياره مريخ برنامه اي هزار ساله است كه براساس آن مي توان با كمك گرفتن از مهارت انسان ها در گرم كردن سياره هاي قابل سكونت، سياره سرخ را تا هزار سال ديگر به سياره اي سبز تبديل كرد.
پاسخ اين سؤال كه آيا امكان تبديل سطح منجمد و بدون هواي مريخ به سياره اي سبز يا تقريبا سبز مانند زمين وجود دارد؟ مثبت است زيرا كاوشگراني كه روي مريخ به جمع آوري اطلاعات مشغولند شواهدي را مبني بر گرمي اين سياره و جاري بودن رودها در سطحي بسيار وسيع در دوران كودكي مريخ ارائه كرده اند.
در عين حال اكنون يكي از مهارت هاي ساكنان زمين گرم كردن يك سياره به حدي است كه حرارت به بحران تبديل شود. تنها كافي است مقادير زيادي گاز گلخانه اي به اتمسفر سياره افزوده شود. بيشتر دي اكسيد كربني كه زماني مريخ را گرم مي كرده است همچنان در اين سياره به شكل منجمد وجود دارد و براي بازگشتن به دوران سبز خود تنها به كمك نياز دارد.
براساس اين طرح مصور سبز كردن مريخ پروژه اي هزار ساله است كه از چهار بخش تشكيل شده است.
سال صفر
آغاز چندين سفر اكتشافي 18 ماهه به مريخ كه طي هر يك بخشي از اتاقك هاي اقامتگاه انسان ها بر روي مريخ نصب مي شود.
سال 100 به بعد
بازتاب دادن نور خورشيد با كمك آيينه ها به منظور ذوب دي اكسيد كربن هاي منجمد مريخي و تشكيل اتمسفر
سال 200 به بعد
بارش باران و جاري شدن رودها تحت تاثير آزادسازي كربن
سال 600 به بعد
گرم شدن سياره و رشد ميكروب ها، غني شدن خاك، گل دادن گياهان و افزودن اكسيژن به اتمسفر تا انسان و جانداران بتوانند در سياره تنفس كنند.

 ايدز خود را پنهان مي كند

مطالعات جديد نشان مي دهد ويروس ايدز مي تواند در مغز استخوان مخفي شده و خود را از قرار گرفتن در معرض داروها در امان نگه دارد و سپس دوباره فعال شده و عود كند.
محققان دانشگاه ميشيگان اعلام كردند ويروس HIV مي تواند سلول هاي مغز استخوان را به خود آلوده كند، سلول هايي كه به مرور زمان به سلول هاي خون تبديل مي شوند. در اين شرايط ويروس در مغز استخوان ساكن باقي مي ماند اما زماني كه اين سلول ها به سلول هاي خوني تبديل مي شوند، ويروس دوباره فعال شده و عفونت جديدي را در بدن به وجود مي آورد. درواقع ويروس سلول هاي خوني جديد را كشته و براي آلوده ساختن ديگر سلول ها مسير خود را باز مي كند.
طي سال هاي اخير داروها توانسته اند تا اندازه قابل توجهي از درصد مرگ و مير ناشي از ابتلا به ايدز بكاهند اما بيماران بايد مصرف داروها را براي هميشه و به منظور جلوگيري از بازگشت بيماري ادامه دهند. اين به آن معني است كه زماني كه داروها درحال مبارزه با ويروس هاي فعال هستند برخي ويروس ها براي ظهور مجدد خود را پنهان مي كنند.
يكي از مخفيگاه هاي رايج اين ويروس ها در سلول هاي خوني «ماكروفگز» و ديگري در سلول هاي دفاعي حافظه شناسايي شده است اما اين دو موقعيت نمي توانند پاسخگوي تمامي ويروس هاي سرگردان در بدن بيماران باشند و از اين رو دانشمندان دريافتند موقعيت هاي ديگري نيز در بدن وجود دارد كه ويروس ها از آن به عنوان مخفيگاه استفاده مي كنند.
يافتن اين منابع آلودگي و عفونت به اين دليل كه زدودن اين منابع مي تواند به مبتلايان به ايدز كمك كند تا پس از درمان بيماري نيازي به استفاده مدام از داروها نداشته باشند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين شيوه به ويژه براي كشورهايي كه درمان بيماري و فراهم آوردن دارو براي بيماري امري مشكل است، بسيار سودمند خواهد بود.
براساس گزارش رويترز، هدف طولاني مدت از اين مطالعات توليد شيوه هايي جديد براي ريشه كني ايدز يا محدود كردن استفاده هميشگي از داروي ويژه اين بيماري عنوان شده است.

 سوخت جهان رو به اتمام است

دانشمندان استراليايي در دانشگاه ملي استراليا دريافته اند كه سوخت كائنات رو به اتمام گذاشته و انرژي با سرعتي 30 بار بيشتر از آنچه در گذشته تصور مي رفت رو به افت است.
اخترشناسان استراليايي طي اين مطالعه به محاسبه ميزان افت جهان هستي پرداختند. ميزان افت در مورد خودروها ميزان تاثيرگذاري خودروها و ميزان كاركرد آنها را نمايان مي سازد. محققان با استفاده از اين اطلاعات كه تعداد و ابعاد سياهچاله ها را نيز در بردارد دريافتند كائنات از افتي 30 بار بيشتر از آنچه در گذشته محاسبه شده بود برخوردار است.
به گفته دانشمندان ستاره ها، نور ستاره ها و پس زمينه ماكروويو كيهاني از عوامل افت كائنات به شمار مي روند و طي اين تحقيقات ميزان افت ماده تاريك نيز تخمين زده شده است. جهان حيات خود را در حالتي بسيار كوچك از افت آغاز كرده است و براساس قانون دوم ترموديناميك از آن زمان تاكنون اين افت شديدتر شده است.
محققان معتقدند اين پديده از اهميت بسيار زيادي برخوردار است زيرا ميزان انرژي موجود براي زندگي به خصوص زندگي زميني در جهان به شدت به ميزان افت در كائنات بستگي دارد و به همين دليل دانستن ميزان انرژي موجود براي گونه هاي زنده موجود در جهان هستي و موقعيت اين انرژي بسيار حياتي است و اولين قدم در مسير دستيابي به اين درك محاسبه ميزان افت انرژي در جهان خواهد بود.
براساس گزارش ساينس ديلي، قدم بعدي براي تخمين ميزان انرژي باقيمانده در جهان محاسبه فاصله تا حداكثر ميزان افت، محاسبه ميزان افت توليد شده و مدت زمان باقي مانده تا نابودي كلي حيات و جهان است.

 جايگاه روح در مغز

با كشف قسمت هايي از مغز كه مسئول احساس معنويت و تعالي است، مرز بين مغز جسماني و روح بشر كمرنگ مي شود. آيا اين كشف مي تواند جدال قديمي علم گرايان و معنويت گرايان را در رابطه روح و جسم پايان بخشد؟
در طول تاريخ علم و فلسفه، اغلب مغز علمي را از مفهوم معنويت و روح جدا مي دانسته اند. تا جايي كه علم گراها عملكردهاي انسان را به مغز نسبت مي دادند و معنويت گراها وجود روحي جدا از جسم را مسلم مي دانستند. اما مطالعات جديد اين مرز را برداشته اند.
به نظر مي رسد حتي مسئول احساس تعالي و معنويت هم، قسمت هاي خاصي از مغز باشد، چرا كه مطالعه جديدي در ايتاليا براي اولين بار نشان داده كه برداشتن قسمت هاي خاصي از مغز، مي تواند احساس آرامش دروني را بالا ببرد.
به گزارش نيچر، عصب شناس شناخت گرايي به نام كازيمو يورگسي از دانشگاه يودين به اتفاق همكارانش مطالعه اي را بر روي افرادي كه مبتلا به تومور مغزي بودند انجام دادند تا احساسات آنها را قبل و بعد از عمل برداشتن تومور بررسي نمايند.
طي سه تا هفت روز بعد از جراحي، كساني كه در قسمت پشتي مغز، در قشر آهيانه تومور داشتند، احساس تعالي بيشتري را گزارش كردند. اما در مورد بيماراني كه در قسمت هاي جلويي مغز تومور داشتند، چنين احساسي گزارش نشد.
به گفته يكي از همكاران مطالعه، سالواتوار اگليوتي كه او هم عصب شناس شناخت گرا در دانشگاه اسپينزاي رم است، احساس تعالي هميشه با فلسفه همراه بوده و اين اولين باري است كه يك مطالعه علمي اين قدر به اين مفهوم نزديك مي شود. وي مي افزايد: «ما به سراغ يك پديده پيچيده رفته ايم كه به نظر مي رسد جوهر انسانيت و جزيي از بشر بودن است.»
اين پژوهشگران دو بخش از مغز را شناسايي كرده اند كه وقتي تخريب مي شوند، احساس معنويت در فرد بالاتر مي رود: يكي سمت چپ قسمت تحتاني لوب آهيانه و ديگري سمت راست شكند زاويه اي. اين دو قسمت كه در بخش هاي پشتي مغز قرار دارند، مسئول ادراك ما از بدنمان در ارتباط با دنياي خارجي هستند. به گفته اين پژوهشگران، نتايج مطالعه آنها ارتباط بين تجربه عرفاني و معنوي و احساس جدا شدن از جسم را تاييد مي كند.

 جايگزين جديد داروهاي تسكين دهنده !

دانشمندان در دانشگاه مينه سوتا اعلام كردند شمردن پول نسبت به مصرف مسكنهايي مانند آسپرين يا ايبوپروفن از ويژگي هاي تسكين دهندگي بيشتري برخوردار است.
دانشگاه مينه سوتا با انجام چند سري آزمايش مختلف نشان دادند در صورتي كه افراد قبل از حضور در آزمايشي كه كمي براي آنها دردناك خواهد بود دسته اي اسكناس شمارش كنند نسبت به كساني كه پول را لمس نكرده اند درد كمتري تحمل مي كنند.
اينگونه به نظر مي رسد لمس كردن اسكناسها و سكه ها با افزايش دادن احساس ارزشمندي و غرور مي تواند از ميزان درد افراد بكاهد. مطالعاتي كه در گذشته در اين باره انجام گرفته نشان داده اند احساس قوي ارزشمندي در انسان مي تواند به طور كامل احساس درد را از بين ببرد.
در مطالعه جديد گروهي از دانشجويان درخواست شد تا دسته اي 80 تايي از اسكناسهاي 100 دلاري يا دسته هايي متشكل از برگه هاي خالي را شمارش كرده و سپس از آنها خواسته شد دست خود را در كاسه اي آب بسيار داغ فرو كنند و ميزان و دوام دردي را كه احساس كرده اند را بيان كنند.
نتايج اين آزمايش نشان داد افرادي كه پولهاي واقعي را شمارش كرده بودند درد كمتري نسبت به افرادي كه دسته هاي كاغذي را شمارش كرده بودند احساس كرده اند. اين نتيجه از نتايج ديگر مطالعاتي كه نشان داده بودند مغز چگونه مي تواند بدون نياز به قرصهاي مسكن، درد را متوقف سازد. پشتيباني مي كند. براساس گزارش تلگراف، گروهي ديگر از دانشمندان از دانشگاه لس آنجلس دريافته اند مشاهده تصوير فردي كه مورد علاقه داوطلب است نيز نسبت به انواع مسكن ها از توانايي تسكين دهندگي بيشتري برخوردار است و از اين رو به بيماراني كه بايد آزمايش هاي دردناكي را پشت سر بگذارند توصيه كرده اند، تصوير فرد مورد علاقه خود را به همراه داشته باشند.

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14