(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 4 خرداد 1389- شماره 19653

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
زيارت قبول ! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
معما(گفت و شنود)
ايران ، برزيل و تركيه دو گام به جلو نامه هسته اي تحويل آژانس شد
افزايش اختلافات در 1+5 همزمان با استقبال كشورها از بيانيه تهران
پيام همدردي احمدي نژاد با دولت و ملت هند
شبكه عنكبوت به صحت نظر كيهان اعتراف كرد (خبر ويژه)
تروريست كه نبود براي تحقيق علمي به مقر منافقين رفته بود! (خبر ويژه)
نقش رژيم صهيونيستي در تسليح اتمي رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي (خبر ويژه)
حكم دو ورشكسته به تقصير عليه خود (خبر ويژه)
گزارش اشپيگل از پشت صحنه «چند مي گيري گريه كني»! (خبر ويژه)زيارت قبول ! (يادداشت روز)

اين روزها ماجراي «وقف دانشگاه آزاد اسلامي» كه هيئت موسس اين دانشگاه بر آن اصرار مي ورزد به چالشي تبديل شده است كه ظاهراً ميان هيئت مؤسس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جريان است، اما چالش واقعي را بايد ميان هيئت مؤسس دانشگاه از يكسو و نظام و مردم از سوي ديگر تلقي كرد. چرا كه دانشگاه آزاد اسلامي يك نهاد ملي است و تمامي اموال و دارايي هاي آن مطابق اساسنامه - قبلي و كنوني- متعلق به بيت المال بوده و در فهرست اموال عمومي جاي دارد. از اين روي، تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد نه فقط كمترين توجيه قانوني و منطقي ندارد، بلكه به لحاظ شرعي نيز- بر فرض استناد به فتواي برخي از مراجع عظام- با آنچه هيئت مؤسس دانشگاه در پي آن است، مغايرت جدي و فاصله اي پر نشدني دارد. اين واقعيت اگر چه بديهي تر از آن است كه نيازي به شرح و تفصيل داشته باشد ولي از آنجا كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به گونه اي تعجب آور و سؤال برانگيز روي خواسته غيرقانوني و غيرشرعي خود اصرار مي ورزد، اشاره به نكاتي در اين باره، ضروري به نظر مي رسد؛
1- تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد هنگامي اتخاذ شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس وظيفه قانوني خود و بعد از نزديك به 40 ماه بررسي و تحقيق كه رئيس و اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه نيز در آن حضور و شركت داشتند، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي را تهيه و تصويب و از طريق رياست شورا براي اجرا به هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ كرد.
اصلاح اساسنامه كه در پي دريافت گزارش هاي مستند فراوان از تخلفات، سوء مديريت و نيز حيف و ميل دارايي هاي دانشگاه آزاد، صورت گرفته بود، مديريت يكنواخت و نزديك به 30 ساله اين دانشگاه را دستخوش تغييرات اساسي مي كرد. در اساسنامه جديد رياست دانشگاه آزاد از حالت نامحدود قبلي به 4 سال تغيير يافته و چرخه اداره مالي و فرهنگي آن كه طي 3 دهه گذشته و برخلاف قوانين جاري، بيرون از نظارت جدي و موثر شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود، تحت نظارت اين شورا قرار مي گرفت وهيئت مؤسس، هيئت امناء و رياست دانشگاه ملزم به اجراي مفاد اساسنامه و پاسخگويي در برابر قانون شده بودند.
گفتني است كه مطابق اساسنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «تهيه و تدوين مباني و شاخص هاي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي» ، «تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي و دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي و تصويب اساسنامه آنها» و نيز «تاييد صلاحيت رؤساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي» بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و از وظايف قانوني و لازم الاجراي اين شوراست. بنابراين هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي كه قانوني بودن آن نيز با ترديدهاي جدي روبروست، كمترين توجيه و بهانه اي براي خودداري از اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نداشته و ندارد.
2- بعد از تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، هيئت مؤسس دانشگاه، ابتدا از ارائه اساسنامه پيشنهادي خود به بهانه هاي مختلف خودداري كرد و نهايتاً با تاخيرها و فرصت سوزي هاي غيرقابل توجيه اساسنامه پيشنهادي را به شورا تسليم كرد. ولي پس از 40 ماه كه اساسنامه جديد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد، هيئت مؤسس كه مفاد آن را با خواسته هاي خود متفاوت مي ديد و به لحاظ قانوني چاره اي جز اجراي آن نداشت، در اقدامي غيرمنتظره و غيرقانوني اعلام كرد كه دانشگاه آزاد را وقف كرده است!! و با استناد به موقوفه بودن دانشگاه آزاد! مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را غيرقابل اجرا و دخالت غيرقانوني در اموال موقوفه قلمداد كرده و از پذيرش آن خودداري ورزيد.
رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي در ديدار با گروهي از مدعيان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب هاي سال گذشته، ضمن آن كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را «حركتي خلاف شرع و قانون اساسي»! دانست از اقدام آقاي جاسبي در وقف دانشگاه آزاد با عنوان «حركتي خيرخواهانه»! ياد كرد. ايشان توضيح نداد كه كجاي مصوبه شورا با «شرع» و «قانون اساسي» مغايرت دارد؟! و اين پرسش را هم بي پاسخ گذاشت كه چرا هيئت مؤسس دانشگاه آزاد بلافاصله بعد از مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فكر اقدام خيرخواهانه وقف، آنهم از كيسه ملت افتاده است؟!
3- مطابق نص صريح و خالي از ابهام قوانين جاري، تصويب يا اصلاح اساسنامه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، تأييد صلاحيت رؤساي دانشگاه ها، برنامه ريزي و نظارت بر چرخه فرهنگي و مديريتي اين مراكز و... برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. بنابراين اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اقدامي كاملا قانوني و اجراي آن وظيفه قطعي و غيرقابل تغيير دانشگاه آزاد اسلامي است و بر همين اساس، سرپيچي از اجراي مفاد اساسنامه جديد، به مفهوم ناديده گرفتن قانون، پايمال كردن حق مردم و مستوجب پيگرد قضايي است.
هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي نيز، اين واقعيت بديهي يعني قانوني بودن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را انكار نمي كند و نمي تواند انكار كند، و دقيقا به همين علت با ادعاي- بخوانيد ترفند- تبديل دانشگاه آزاد به موقوفه، كوشيده است، صورت مسئله را تغيير داده و به زعم خود، دانشگاه ياد شده را از نظارت و مديريت نظام خارج كند! بنابراين در قانوني بودن مصوبه مورد اشاره كمترين ترديد و ابهامي نيست و فقط باقي مي ماند ادعاي وقف دانشگاه كه به آن خواهيم پرداخت.
4- شخصي مي گفت؛ نذر كرده ام كه اگر فلان حاجتم برآورده شود، پيرزن همسايه مان را پياده به كربلا بفرستم!!
در مثل مناقشه نيست و گاه يك تمثيل از صدها صفحه تفسير، گوياتر است و خداي متعال نيز برخي از مسائل و موضوعات را براي گويايي بيشتر به تمثيل بيان فرموده است. تصميم- البته غيرقانوني و نشدني- هيئت مؤسس دانشگاه آزاد براي وقف كردن اموال و دارايي هاي اين دانشگاه شباهت زيادي به «نذر» كسي دارد كه به آن اشاره شد. اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اگر خيلي اهل اقدام خيرخواهانه وقف هستند، چرا اموال شخصي خود را وقف نمي كنند؟ برخي از آنها كه گوش شيطان كر! از ثروت و مكنت فراواني برخوردارند ... وقف از كيسه بيت المال و ادعاي حركت خيرخواهانه؟!
5- مطابق برآوردهاي انجام گرفته، اموال و دارايي هاي دانشگاه آزاد نزديك به 250 هزار ميليارد تومان است و اگرچه برخي از گزارش ها حاكي از آن است كه شماري از دست اندركاران ارشد دانشگاه مزبور از اين سرمايه هنگفت و نجومي - و متعلق به بيت المال- براي مقاصد شخصي و حزبي بهره گرفته اند و دست كشيدن از اين گنج عظيم برايشان دشوار است! ولي اظهارنظر درباره صحت و سقم گزارش هاي ياد شده را به مراجع و مراكز ذيربط وامي گذاريم و در اين نوشته به دنبال پاسخ اين سؤال هستيم كه هيئت مأسس- تأكيد مي شود كه فقط برخي از آنها- با چه انگيزه و كدام مجوز شرعي در پي وقف دانشگاه آزاد هستند؟ در اين باره گفتني است كه؛
الف: هيئت مأسس براي وقف دانشگاه آزاد به فتواي برخي از مراجع عظام استناد مي كند. مطابق اين فتوا «مسئولاني كه حق تصرف در اموالي را دارند، مي توانند آن را وقف كنند» هيئت مأسس دانشگاه آزاد با استناد به اين فتوا و از آنجا كه خود را مسئولاني مي دانند كه داراي حق تصرف در اموال دانشگاه هستند، وقف كردن اموال و دارايي هاي دانشگاه آزاد را شرعي تلقي مي كنند.
اكنون سأال بعدي اين است كه برفرض وقف دانشگاه آزاد، اختيار اموال و دارايي هاي كلان اين دانشگاه و مديريت آن از هيئت مأسس سلب شده و به سازمان اوقاف واگذار مي شود، بنابراين چرا هيئت مأسس از يكسو اصرار بر دسترسي خود به اموال و مديريت دانشگاه آزاد دارند و از سوي ديگر در پي تبديل آن به موقوفه برآمده اند؟!
ب: هيئت مأسس ادعا مي كند كه بعد از وقف كردن دانشگاه آزاد به عنوان واقف حق توليت اين موقوفه را نيز برعهده خواهند داشت! و مي توانند به روال قبلي اموال كلان و مديريت دانشگاه را در اختيار خويش داشته باشند. اين دقيقاً همان «اشتباه عمدي»! و قانون شكني آشكاري است كه هيئت مأسس به زعم خود در پي تحميل آن به مردم و نظام است! چرا كه حق توليت واقف فقط هنگامي است كه اموال وقف شده متعلق به خود او باشد و در مورد دانشگاه آزاد، از آنجا كه اموال و دارايي هاي آن متعلق به بيت المال است بر فرض تبديل آن به موقوفه، حق توليت منحصراً در اختيار حاكم شرع و در كشور ما، «ولي فقيه» است كه اين حق در چرخه حكومتي به سازمان اوقاف و امور خيريه واگذار شده است. آن عده از مراجع عظام نيز كه مسئولان داراي حق تصرف در اموال را مجاز به وقف كردن آن مي دانند، به اين نكته توجه داشته اند چرا كه در هر دو حالت اموال وقف شده در حوزه بيت المال و اموال عمومي باقي مي ماند و حال آن كه هيئت مأسس انتظار دارد با وقف اموال و دارايي هاي دانشگاه آزاد، اين دانشگاه را به صورت ملك شخصي و موروثي در اختيار خود بگيرد! يعني اقدامي غيرقانوني، غير شرعي و صدالبته نشدني.
ج: بر فرض كه دانشگاه آزاد با استناد به فتواي ياد شده تبديل به موقوفه شود، نوع فعاليت آن و به بيان ديگر «كاربري» آن قابل تغيير نيست. يعني باز هم به صورت دانشگاه آزاد باقي مي ماند و بديهي است كه در اين حالت نيز مطابق نص صريح قانون، تصويب اساسنامه، تعيين مديران، انتخاب رئيس، اعضاي هيئت امناء و هيئت مأسس و نظار ت بر گردش كار آن برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود، چرا كه شرح وظايف قانوني اين شورا تمامي دانشگاهها، مراكز آموزش عالي، مأسسات فرهنگي و... را صرفنظر از مالكيت عمومي، خصوصي و يا وقفي آنها شامل مي شود و برخي از اعضاي هيئت مأسس و هيئت امناء دانشگاه آزاد نشان داده اند كه در حالت موقوفه بودن اين دانشگاه نيز صلاحيت اداره آن را ندارند، بنابراين از هم اكنون بايد خود را عزل شده تلقي كنند.
6- هيئت مأسس دانشگاه آزاد براي ادامه مديريت- بخوانيد حاكميت- خود بر اين نهاد متعلق به بيت المال، از يكسو قصد طرح شكايت عليه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دارد و از سوي ديگر با حمايت تعدادي از نمايندگان محترم مجلس- و اكثراً غافل از اصل ماجرا- يك فوريت طرحي را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسانده اند كه در صورت تصويب نهايي، به دانشگاه آزاد اجازه تبديل به موقوفه را مي دهد! در اين باره گفتني است كه؛
الف: براساس يك رويه تأكيد شده از سوي حضرت امام(ره) و تأييد شده از جانب رهبر معظم انقلاب در صورتي كه موضوعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب برسد، مجلس شوراي اسلامي حق ورود به آن را ندارد و از آنجا كه قاطبه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، خود را ملزم به تبعيت از امام راحل(ره) و خلف حاضر او مي دانند، نبايد و شايسته نيست از رويه موكد آن بزرگواران كه همواره ملاك عمل بوده است سرپيچي كنند كه به يقين نمي كنند.
حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمودند «بايد به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ترتيب آثار داده شود» راستي مگر تأكيد ولي فقيه، قانون مستحكم نيست؟!
ب: دادگستري هم در صورت پذيرش شكايت هيئت مأسس، حق پيگيري و به گردش انداختن آن را ندارد، چرا كه شكايت از يك نهاد دولتي بايد به ديوان عدالت اداري ارجاع شود و ديوان عدالت نيز درباره مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حق مداخله ندارد.
و بالاخره تاكيد دوباره بر اين نكته ضروري است كه بسياري از اعضاي هيئت مؤسس و امناء دانشگاه آزاد اسلامي با تبديل آن به موقوفه مخالفند و مخالفت خويش را نيز به صراحت اعلام كرده اند.
حسين شريعتمداري

 كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ قانون و شرع تاكيد دارد كه تنها در شرايطي مي توان چيزي را وقف كرد كه يك مالك واحد داشته باشد و ماجراي دانشگاه آزاد كاملاً مغاير با اين موضوع است. تعجب بنده در اين است كه برخي نمايندگان مجلس به رغم داشتن خيلي كارهاي بر زمين مانده با چه توجيهي در كاري دخالت مي كنند كه اصلاً ربطي به مجلس ندارد.
يك هم وطن
¤ مادرم 83 ساله و بي سواد است. تحليل هايي كه از جريان فتنه مي كند هر انسان داراي قلب سليم مي پذيرد ولي واقعاً جاي بسي تأسف و تأثر است كه افرادي از خواص بايد با سران فتنه در سر يك ميز بنشينند؟
حقيقي
¤ سالروز آزادي خونين شهر، شهر خون و حماسه بر فجرآفرينان مباركباد و خداوند روح ملكوتي امام راحل و شهداي آزادسازي خرمشهر را با اولياء ا... محشور بگرداند و ما را كه مديون خون مقدس شهدا و نفس مسيحايي امام هستيم، را ادامه دهنده راه آنان قرار دهد.
فخرالساعه جانباز
¤ ما به فضل پروردگار در همه شئون زندگي صبر مي كنيم، براي تسليم خط نفاق و محاكمه عادلانه سران فتنه صبر مي كنيم، اگر سنگيني تحريم هاي اقتصادي شانه هاي ما را فشرد صبر مي كنيم، اما اگر استكبار جهاني و كشورهاي مستعمره شيطان بزرگ بخواهند كوچكترين دست درازي به خاك ايران اسلامي داشته باشند، لحظه اي درنگ نمي كنيم و شديدترين برخوردها را با دشمنان خواهيم داشت.
سيدعلي ابراهيمي- تهران
¤ آيا ارائه تسهيلات براي افرادي كه از تهران به شهرستان ها نقل مكان كنند فقط به كارمندان دولت تعلق مي گيرد يا شاغلان آزاد را هم شامل مي شود ؟
رضا عبادي
¤ از رئيس جمهور محترم تقاضا مي شود كه در تقسيم يارانه نقدي، نگاه ويژه اي به كارگران تحت پوشش تامين اجتماعي داشته باشند. زيرا اين قشر در مضيقه مالي به سر مي برد.
عزيزي از قائمشهر
¤ برخي از نانوايي هاي كاشان به خاطر فروش آزاد سهميه آرد خود به شيريني فروشي ها تعطيل هستند. از مسئولان ذيربط تقاضا مي كنم كه به اين موضوع رسيدگي كنند.
يك هموطن- كاشان
¤ لطفاً در صورت امكان اسامي نمايندگاني را كه با غيبت هاي غيرموجه خود در صحن علني مجلس تعداد را براي راي گيري تصميمات مهم از اكثريت مي اندازند ذكر كنيد تا مردم تكليف خود را در انتخابات هاي بعدي بدانند.
رستمي- شهريار
¤ اين روزها ديده مي شود كه يك طيف خاصي كه احتمالاً قبلاً بخشي از فتنه گران سبز بودند ، امروز به شكل بي حجابي ظاهر مي شوند و خط فتنه را كه تا ديروز نافرماني مدني بود امروز تبديل به نافرماني مذهبي كرده اند به ويژه در مترو و البته در برخي ايستگاه هاي خاص كه پاتوق آن هاست ديده مي شود. اين در حالي است كه يكي از جاهايي كه بيشترين نيروها و كاركنان حراستي را دارد مترو است كه با دوربين هاي مداربسته و بي سيم با هم در ارتباط هستند و بعيد است كه مترو نتواند آن ها را كنترل كند.
يك هموطن
¤ از نيروي انتظامي تقاضا مي كنم كه شماره اي را اعلام كنند تا كساني كه اطلاعات دقيقي از آدرس و اسامي افرادي كه شركت هاي هرمي گلدكوئستي راه انداخته اند را اعلام كنند.
حيدرزاده
¤ از وزير محترم صنايع تقاضا مي شود نظارت هاي نامحسوسي همچون حضور سرزده چندي قبل به ايران خودرو داشته باشند تا با برخي مشترياني كه خودروي آنها صفر تحويل گرديده و مدتها در حال دوندگي به نمايندگي هاي مجاز براي تعمير خودروي خود هستند و خسارتهاي وارده بر آنان ، بيشتر آگاه شده و نسبت به گره گشايي از اين موارد اقدام نمايند.
سيدآقا
¤ افزايش قيمت بليط اتو بوس هاي شركت واحد در برخي از مسيرها 2 بليطه، برخي 3 بليطه، برخي 4بلطيه و 100% افزايش بليط مترو چه استدلالي دارد؟ سوخت كه 150% افزايش پيدا نكرده پس چطور شوراي شهر و شهرداري به اين افزايش قيمت هاي خدماتي تن مي دهند.
احمدزاده
¤ از دولت محترم تقاضا مي شود سهميه آرد و يارانه هاي نانوايي را كم كند تا هم بر كيفيت نان افزوده شود و هم آرد كمتر در مصارف غيرمتعارف به كار گرفته شود و مردم نيز در حد ضرورت اقدام به خريد نان نمايند تا ضايعات 2برابري نان مصرفي ما كاهش يابد و نيازي به خريد گندم و انبار كردن آن و تبعات بعدي بوگرفتن گندم و... را نيز نداشته باشيم.از كيهان نيز انتظار مي رود مقالاتي در اين خصوص در روزنامه درج نمايند.
يك نانوا
¤ در برخي از فروشگاه هاي لوازم خانگي، محصولات برقي با برچسب هاي زننده عرضه مي شود. شايسته است متوليان فرهنگي و بازرگاني نظارتي بر عرضه كالاهاي داخلي و وارداتي داشته باشند.
0912--0907
¤ از رياست محترم سازمان صدا و سيما تقاضا مي شود مشكل پخش شبكه خبر را در استان گلستان مرتفع نمايند. متأسفانه از آغاز سال جديد برنامه شبكه خبر در استان قطع شده است.
0911--1398
¤ به منظور ارتقاي سطح كيفي تعميرات و نگهداري و مونتاژ و نصب سيستم هاي گازسوز در خودروها با گاز سي ان جي، شايسته است سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور دوره هاي مخصوص اين رشته فني را در مراكز آموزش فني و حرفه اي استانها و شهرستانها از جمله در اصفهان داير و با اعطاي گواهينامه هاي رسمي راه اندازي نمايند.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ از نيروي انتظامي تقاضا مي شود كه با خودروهايي كه از بلندگوهاي خود، آهنگ هاي گوش خراش پخش مي كنند و با اين آلودگي صوتي، موجب آزار و اذيت مردم مي شوند برخورد قاطع صورت گيرد.
محمد عزيزي
¤ در مسابقات واليبال آقايان، گاهي ديده مي شود كه خانم هايي به عنوان كارشناس در كنار زمين مسابقه حضور مي يابند. چه ضرورتي دارد كه در مسابقات ورزشي آقايان، از كارشناس زن استفاده شود؟
يك هموطن از قم
¤ از دولت محترم تقاضا مي شود كه امكان بيمه نمودن فرزند چهارم خانواده ها نيز فراهم شود.
مينايي از طالقان
¤ از مسئولان اداره برق تقاضا مي شود كه نسبت به روشنايي كامل بزرگراه هاي اشرفي اصفهاني و نيايش اقدام لازم صورت گيرد. زيرا شب ها به دليل عدم روشنايي كامل در اين دو بزرگراه مشكلات ترافيكي ايجاد مي شود.
يك شهروند
¤ اول اتوبان شهيد ياسيني جنب پمپ گاز سي ان جي سرخه حصار نياز مبرم به دور برگردان دارد. رانندگان تاكسي بعد از سوخت گيري بايد 24كيلومتر مسافت طي نمايند تا به سه راه تهرانپارس برسند. از شهرداري منطقه تقاضاي حل مشكل فوق را داريم.
هدايتي
¤ از شركت توزيع برق جنوب شرق تهران تقاضا مي شود نسبت به نصب چراغ روشنايي بر روي پايه هاي مسير اتوبوس برقي حد فاصل ميدان شهدا ميدان خراسان- فاز 2- اقدام شود. متأسفانه با پيگيري هاي زياد قول مساعد داده مي شود ولي طي 2 سال خبري از اقدام نيست.
محمدي از كسبه محل
¤ شهرستان تسوج از توابع آذربايجان شرقي يكي از محروم ترين شهرهاي اين استان است و در حالي كه اين شهر با جمعيت 15 هزار نفر در 13روستا و يك دهستان قطب مهم كشاورزي و دامداري به شمار مي آيد متأسفانه از داشتن حداقل ترين امكانات از جمله آب شرب سالم، كارخانه يا شركت هاي توليدي محروم است لذا از دولت محترم تقاضا داريم كه در اين خصوص تصميمات شايسته اي را اتخاذ كند.
يك شهروند
پاسخ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 07/02/89 آن رسانه با عنوان «سدمعبر» در محدوده بن بست شهيد كربلايي نجف واقع در خيابان عارف شمالي به آگاهي مي رساند: حسب پيگيري هاي بعمل آمده يك اصله از پايه هاي سيماني مربوطه جمع آوري و پايه سيماني بعدي به منظور تامين روشنايي محل مورد استفاده قرار گرفته و هيچ گونه مزاحمتي براي تردد اهالي ايجاد نمي نمايد.

 معما(گفت و شنود)

گفت: راديو فردا- وابسته به سازمان سيا- سعي كرد برخي از تروريست هاي سازمان منافقين كه در پايگاه اشرف عراق آموزش ديده و در ايران بازداشت شده اند را بي گناه قلمداد كند.
گفتم: ولي خود آنها به آموزش خرابكاري و ترور در پايگاه منافقين و زير نظر آمريكايي ها اعتراف كرده و در حال ترور و انفجار هم بازداشت شده اند.
گفت: راديو فردا مي گويد اين افراد به طور اتفاقي به پايگاه منافقين رفته بودند!
گفتم: درباره عمليات تروريستي آنها چه مي گويد؟
گفت: راديو فردا مي گويد، به طور تصادفي در محل انفجار و ترور حضور يافته و اسلحه و مهمات را هم بدون توجه به كاربرد آن در اختيار داشته اند!
گفتم: يارو براي دزدي وارد خانه اي شده بود كه صاحبخانه متوجه او شد و پرسيد اينجا چه مي كني؟ دزد جواب داد؛ در خيابان بودم كه باد شديدي مرا به هوا بلند كرد و درون حياط خانه شما انداخت! صاحبخانه پرسيد؛ اسباب و اثاثيه را براي چه جمع كرده اي؟ يارو گفت؛ دستم را به آنها مي گرفتم كه باد مرا با خود نبرد! پرسيد؛ در طبقه سوم چه مي كني؟ و آقا دزده گفت؛ اتفاقا خودم هم در همين فكر بودم كه شما آمديد! بيائيد عقل هايمان را روي هم بگذاريم و اين معما را حل كنيم!!

 گزارش خبري كيهان
ايران ، برزيل و تركيه دو گام به جلو نامه هسته اي تحويل آژانس شد

سرويس سياسي -
نامه جمهوري اسلامي ايران درباره اعلام موافقت مكتوب با بيانيه تهران روز دوشنبه تحويل آژانس شد.
نامه جمهوري اسلامي ايران را نفر دوم نمايندگي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ديروز صبح با حضور نمايندگان برزيل و تركيه در محل اقامتگاه مديركل آژانس به وي تحويل داد. در اين نامه تاكيد شده است كه آژانس وظيفه دارد نظر مثبت گروه وين نسبت به اين نامه را اخذ كرده و به ايران اعلام نمايد.
طبق ماده 6 بيانيه تهران كه روز دوشنبه گذشته ميان 3 كشور ايران برزيل و تركيه امضا شد، ايران تعهد كرده بود ظرف 7 روز موافقت مكتوب و رسمي خود با بيانيه تهران را به اطلاع آژانس برساند. ايران اكنون به اين تعهد خود به طور كامل عمل كرده است و طبق ماده 7 بيانيه تهران عمليات اجرايي امانت گذاري زماني آغاز خواهد شد كه گروه وين با پذيرش تمام بندهاي بيانيه تهران وارد مذاكره شده و توافقي مكتوب با ايران امضا نمايد.
به اين ترتيب ايران، برزيل و تركيه اكنون دو گام به جلو برداشته اند (امضاي بيانيه تهران و اعلام موافقت مكتوب با آن خطاب به آژانس) و اكنون نوبت غرب است كه صداقت و اراده مثبت خود را نشان دهد.
بنا بر اطلاعات دريافتي كيهان هنگام تحويل نامه ايران به آژانس سفراي برزيل و تركيه نيز حضور داشته اند.
متن كامل نامه به اين شرح است:
عاليجناب آقاي آمانو
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي
جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو فعال آژانس بين المللي انرژي اتمي، در راستاي عمل به تعهدات خود نسبت به آن و نيز معاهده ان پي تي، همواره همكاري هاي گسترده اي را به نحو احسن در تعامل با آژانس از خود نشان داده است. اين همكاري ها و تعامل گسترده با آژانس، نشان از اهميت بخشيدن به اين نهاد بين المللي و توجه به اهميت معاهده مزبور مي باشد. متقابلا جمهوري اسلامي ايران انتظار دارد تا ضمن محترم شمرده شدن حقوق پيش بيني شده در اساسنامه آژانس براي اعضا و نيز حقوق مقرر در ماده 4 معاهده ان پي تي از يك سو و تكاليف آژانس طبق اساسنامه خود در ارايه خدمات به كشورهاي عضو آژانس از سوي ديگر، بدون هيچ گونه تبعيضي از تمامي مساعدت ها و امكانات ذيربط برخوردار گردد.
موضوع تامين سوخت براي راكتور تحقيقاتي تهران از موادي است كه كاملا در چارچوب وظايف آژانس قرار دارد و مسئوليت آژانس در اين زمينه كاملا شفاف و روشن است. متاسفانه علي رغم گذشت حدود يك سال از ارسال نامه رسمي جمهوري اسلامي ايران (تاريخ دوازدهم خرداد 1388) به آژانس براي دريافت سوخت راكتور ياد شده كه داراي مصارف دارويي و ارايه خدمات پزشكي به حدود يك ميليون نفر مي باشد، نه تنها سوخت مزبور به كشورم تحويل نشده است، بلكه مسير طي شده نيز به خاطر وضع شرايط نامعقول از طرف مقابل نافرجام مانده است.
اكنون فرصت را مغتنم مي شمارم اعلام نمايم در نشست سه جانبه سران در تهران با حضور روساي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدراتيو برزيل و نخست وزير جمهوري تركيه كه دو كشور اخير هم اكنون عضو شوراي حكام آژانس نيز هستند گفت وگوهاي سازنده اي در زمينه همكاري هاي هسته اي داشته ايم و نتيجه آن صدور «بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل در 17 مي 2010» مي باشد كه به ضميمه يك نسخه آن را رسما تقديم جنابعالي مي نمايم. جمهوري اسلامي ايران موافقت خود را با محتواي بيانيه مشترك و تك تك بندهاي آن كه به هم پيوسته مي باشند و هريك از بندها نيز از اهميت خاصي برخوردار است، اعلام مي دارد.
براي اجرايي شدن بيانيه مشترك، بدينوسيله در مرحله اول مطابق بند 6 اين بيانيه، جمهوري اسلامي ايران موافقت خود را به صورت مكتوب و رسمي با محتواي بيانيه به ويژه پنج بند نخست آن را به آژانس اعلام مي نمايد. اين پنج بند عبارتند از:
1- ما بر تعهد و معاهده عدم گسترش سلاح هاي هسته اي و مواد مرتبط آن تاكيد مي كنيم و حقوق تمام اعضا شامل جمهوري اسلامي ايران، در استفاده صلح آميز و بدون تبعيض براي توسعه تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته اي (همچنين چرخه سوخت هسته اي شامل فعاليت هاي غني سازي) را يادآوري مي كنيم.
2- ما اعتقاد راسخ خود را بيان مي داريم كه اكنون فرصتي به دست آمده تا روندي رو به جلو در فضايي مثبت، سازنده و غيرتقابلي شروع تا به دوره اي از تعامل و همكاري رهنمون شود.
3- ما معتقديم كه تبادل سوخت هسته اي بستري براي شروع همكاري در عرصه هاي مختلف خصوصا همكاري هاي صلح آميز هسته اي شامل ساخت نيروگاه هسته اي و راكتورهاي تحقيقاتي مي باشد.
4- بر مبناي اين نكته، تبادل سوخت هسته اي حركتي سازنده، رو به جلو و نقطه شروعي براي همكاري ميان ملت هاست. چنين حركتي بايد به تعامل مثبت و همكاري در زمينه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي هدايت شود و از هرگونه تقابلي اعم از تدابير، اقدامات و يا بيانيه هاي تهديدآميزي كه به حقوق و تعهدات هسته اي ايران تحت NPT لطمه مي زند اجتناب گردد و همكاري هسته اي جايگزين آنها شود.
5- بر مبناي موارد فوق، در راستاي تسهيل همكاري هسته اي ذكر شده در بالا، جمهوري اسلامي ايران بر امانت گذاري 1200 كيلوگرم اورانيوم با غناي كم در تركيه موافقت مي كند. اين مواد در مالكيت ايران در تركيه قرار خواهد داشت. ايران و آژانس امكان نظاره گري بر نگهداري ايمن از اين مواد را در تركيه دارند.
انتظار داريم آژانس نيز مطابق بند 6 اين بيانيه، گروه وين (آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس) را از مفاد آن مطلع ساخته و پاسخ مثبت گروه وين را به ما منعكس نمايد. چنين اقدامي مطابق اين بيانيه شروع مذاكرات براي تفصيل جزييات بيشتر تبادل سوخت از طريق انعقاد توافقنامه كتبي و همچنين ترتيبات مقتضي بين ايران و گروه وين را موجب خواهد شد.
ما در انتظار دريافت پاسخ جنابعالي در اسرع وقت هستيم.
عاليجناب بهترين درودهاي مرا پذيرا باشيد.
علي اكبر صالحي
معاون رئيس جمهور
و رئيس سازمان
انرژي اتمي ايران

 با تحويل نامه ايران به آژانس صورت گرفت
افزايش اختلافات در 1+5 همزمان با استقبال كشورها از بيانيه تهران

سرويس سياسي-
همزمان با تحويل نامه ايران به آژانس درباره بيانيه تهران انشقاق در طرف غربي بيشتر شده و استقبال از اقدام ايران نيز رو به فزوني نهاده است.
در همين راستا روزنامه پرتيراژ البلاد چاپ بحرين طي مقاله اي با عنوان «ديپلماسي فرش هسته اي» ضمن اشاره به بيانيه صادره در تهران و موافقت تبادل سوخت هسته اي بين جمهوري اسلامي ايران، تركيه و برزيل، ديپلماسي ايران را موفق و كارآمد و درخواست غربي ها مبني بر ارجاع پرونده به آژانس بين المللي انرژي هسته اي را موفقيت و دستاورد ديگري براي ديپلماسي ايران به شمار آورد.
در اين مقاله آمده است: كشورهاي غربي پرونده هسته اي ايران را سياسي كردند و آن را از آژانس انرژي هسته اي خارج كردند و به شوراي امنيت ارجاع داده و ديدارهاي متوالي در اين زمينه داشتند. ديپلماسي «دقيقه نود» كه ايرانيان با دقت آن را مي شناسند، فعال شد و منجر به توافق بين ايران، تركيه و برزيل گرديد. اين امر نشان داد كه پيروزي ديپلماسي و نفوذ ديپلماسي بيانگر قدرت مانور ديپلماسي بويژه در لحظات آخر است. به نظر من حتي اگر كشورهاي غربي موفق به صدور قطعنامه جديدي بشوند، چنين قطعنامه اي از هيچگونه طعم و بويي برخوردار نيست و اگر اين كشورها اكنون نداي ضرورت بازگشت به آژانس بين المللي انرژي هسته اي را سر مي دهند، اين خود پيروزي و دستاورد ديگري براي ديپلماسي ايران است كه همواره از كشورهاي غربي درخواست مي كرد از اين پرونده دست بكشند و بر ضرورت موافقت با آژانس بدون هرگونه دستورالعمل از ديگران اصرار مي ورزيد.
از سوي ديگر شوراي همكاري خليج فارس نيز در نشست اخير خود در عربستان از بيانيه سه جانبه تهران درباره مبادله سوخت هسته اي و حل و فصل ديپلماتيك اين موضوع استقبال كرد.
شوراي همكاري خليج فارس در ادامه نشست خود از تلاش هاي تركيه و برزيل براي دستيابي به يك راهكار صلح آميز براي برنامه هسته اي ايران قدرداني كرد و با اشاره به كلاهك هاي هسته اي رژيم صهيونيستي، بر ضرورت عاري سازي منطقه از سلاح هاي هسته اي تأكيد كرد.
وزراي امور خارجه كشورهاي حاشيه خليج فارس، بر حق برخورداري كشورهاي منطقه از انرژي صلح آميز هسته اي در چارچوب توافق نامه هاي بين المللي و معيارهاي آژانس انرژي اتمي تأكيد و اعلام كردند اين حق تمام كشورهاي منطقه بدون هيچ استثنايي است.
همچنين بشار اسد رئيس جمهور سوريه در ديدار با كوشنر وزير خارجه فرانسه با بيان اينكه بيانيه تهران فرصتي ارزشمند براي دستيابي به يك راه حل ديپلماتيك درباره مسأله هسته اي ايران است از كشورهاي غربي خواست رويكردشان را در قبال برنامه صلح آميز ايران تغيير دهند.
افزايش اختلاف غربي ها
در همين حال آخرين اخبار از اردوگاه غربي ها حاكي است كه برخلاف ژستهاي اوليه سران كاخ سفيد مبني بر اجماع كشورهاي 1+5 بر صدور قطعنامه ضد ايراني هم اكنون اختلافات درباره متن پيشنهادي قطعنامه رو به افزايش است. از يكسو رجانيوز گزارش داد جوبايدن معاون رئيس جمهور آمريكا اخيراً به مشاورين خود در كاخ سفيد اعلام كرده كه آمريكا با ارسال نامه اي به كشورهاي 1+5 خواستار بازنگري در متن ارسالي پيشين قطعنامه چهارم تحريم عليه ايران است و با اين بهانه مي خواهد متن پيشنهادي را از دستور كار اين هفته شوراي امنيت سازمان ملل متحد خارج كند.
همچنين بايدن اضافه كرد كه اختلافات متني زيادي بين قطعنامه هاي پيشنهادي دو مجلس سنا و كنگره وجود دارد و براي همين اوباما درخواست كرده براي ايجاد يكپارچگي در قطعنامه هاي دو مجلس، كميته هاي مشتركي بين كميته هاي تحريم آن ها ايجاد شود.
اين در حالي است كه قرار بود طي هفته جاري، دو قطعنامه تحريمي ايران در مجلسين آمريكا به تصويب برسد كه بنابر دستور اوباما به تعويق افتاده است.
از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد كه علاوه بر اختلافات در درون هيات حاكمه آمريكا، ترديدها در ميان ساير اعضاي 1+5 نيز افزايش يافته است به طور نمونه آلمانها ضمن استقبال از بيانيه تهران موضع سردي در قبال متن پيش نويس قطعنامه اتخاذ كرده اند.
همچنين به علت ترديدهاي جدي مقامات چيني، كلينتون وزير خارجه دوره گرد آمريكا اخيراً مجبور شده به بهانه بازديد از يك نمايشگاه سراسيمه به پكن رفته و با مقامات چيني به گفتگو درباره قطعنامه پيشنهادي بنشيند.
بنابراين گزارش مقامات چيني اعلام كرده اند كه هنوز درباره جزئيات تحريم ها عليه ايران ميان آمريكا و چين توافقي حاصل نشده است.

 پيام همدردي احمدي نژاد با دولت و ملت هند

رئيس جمهور كشورمان در پيام هاي جداگانه اي به رئيس جمهور و نخست وزير هند، حادثه سقوط هواپيماي خطوط هوايي اين كشور را به دولت و ملت اين كشور تسليت گفت.
محمود احمدي نژاد در اين پيام ها كه روز دوشنبه صادر شد، با اعلام همدردي خود با دولت و ملت هند، از خداوند متعال براي كشته شدگان رحمت الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت كرد.

 شبكه عنكبوت به صحت نظر كيهان اعتراف كرد (خبر ويژه)

پيوند شماري از رسانه هاي زنجيره اي در عرصه اينترنت علني شد. كيهان سال ها پيش گزارش داده بود كه اجزاي شبكه عنكبوت با هم در ارتباطند و از اتاق فرمان واحد زيرنظر سرويس هاي جاسوسي سيا، موساد و ام آي 6 اداره مي شوند.
به تازگي سايت هاي جرس (جنبش راه سبز)، سحام نيوز (وابسته به كروبي و منتشركننده شايعات انبوه)، امروز (وابسته به سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشاركت)، ميزان خبر (ارگان گروهك نهضت آزادي)، تحول سبز و نداي سبز در بيانيه مشتركي اعلام هماهنگي و همبستگي كردند و اين در حالي است كه اين سايت ها در كنار سايت هايي نظير روزنت، گويانيوز، راديو زمانه، بي بي سي، راديو فردا، نوروز، اخبار روز، گذار همدمي (سايت وزارت خارجه اسرائيل)، العربيه، بالاترين، پيك نت و... دهها سايت ديگر هم پوشاني دارند و عملا 70درصد مطالب آنها توليدات واحدي است كه صرفا بازنشر شده و بدون ذكر منبع عملا لينك داده مي شود.
ويژگي عمده اين شبكه زنجيره اي انتشار و پژواك شايعه در مسير جنگ رواني است كه اگرچه در ميان افكار عمومي ملت ايران بازخورد بسيار ضعيفي پيدا مي كند اما نوعا به كار تخدير رواني گروهك هاي ضدانقلاب خارجي و داخلي مي آيد و به شدت توهم زاست. برخي از اين سايت ها چند ماهي است كه از حباب مجازي، جنبش خيالي در حوزه مجازي و انجام عمليات over dose (خودكشي بر اثر مصرف زياده از حد دارو) در عرصه اينترنت خبر مي دهند.
به سايت ها و وبلاگ هايي نظير جنبش سبز، نداي سبز و تحول سبز، مي توان انواع سبزي هاي ديگر را هم اضافه كرد كه مانند علف هرز روئيده اند و به شهادت برخي از آنها نظير سايت بالاترين به طور متوسط در روز حتي چندصد مراجعه كننده هم ندارند و البته اغلب آن چند صد نفر هم گردانندگان سايت ها و وبلاگ هاي ديگرند كه قرار است از روي يكديگر كپي بزنند!

 تروريست كه نبود براي تحقيق علمي به مقر منافقين رفته بود! (خبر ويژه)

لابد حكايت آن خواستگار را شنيده ايد كه وسط مجلس خواستگاري تقاضاي كبريت كرد تا سيگار روشن كند. خانواده عروس با تعجب پرسيدند مگر ايشان سيگاري است و مادر او جواب داد: «نه، سيگاري كه نبود، قماربازي كرد و باخت و...». در ادامه جواب و سؤال ها معلوم شد بله، خواستگار محترم قمارباز و چاقوكش و زهرماري خور و حبس كشيده و سابقه دار هم هست!
حالا حكايت رسانه هاي بيگانه و مصاحبه هايي است كه با نزديكان برخي اعضاي گروهك هاي تروريستي انجام مي دهند تا آنها را بي گناه و بي خبر از همه جا و «اتفاقاً وسط آشوب ها سبز شده» نشان دهند.
راديو فردا ارگان رسمي سيا كه اين روزها در بار آوردن رسوايي هاي متعدد روي دست صداي آمريكا بلند شده به بهانه صدور حكم اعدام براي «جعفر-ك» به اتهام همكاري با گروهك تروريستي منافقين سراغ همسر وي رفت. رودابه- الف ابتدا مدعي شد همسرش «بي گناه بوده و شش صبح در حالي كه سمت منزل مي آمد دستگير شده است.» او اما چند جمله بعد اضافه كرد«علت دستگيري ايشان اين بود كه سال گذشته پسرمان به قرارگاه اشرف ] پادگان گروهك تروريستي منافقين[ در عراق رفت و همسرم به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام دستگير شد.»
وي سپس از ارتباط تلفني با پادگان اشرف خبر مي دهد و مي افزايد: ما با يك خط تلفن با پسرم ارتباط داشتيم البته آن هم به اصرار من تدارك شده بود. به هر حال ما بايد از احوال پسرمان اطلاع داشته باشيم. ايشان يك خط تلفن گرفته بودند ما چهار بار تماس گرفتيم در شرايط مختلفي كه مثلاًبه قرارگاه اشرف حمله شده بود.
راديو فردا سپس مي پرسد«براي موارد اتهامي كه به ايشان وارد شده است مثل اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ بر عليه نظام، چه نمونه هايي ذكر شده است؟ گفته اند به چه دليل و با چه اسناد و مداركي اين اتهامات را به ايشان وارد كرده اند؟» همسر متهم جواب داد: طبق اعترافاتي كه خود آقاي كاظمي در جريان دادگاه شان ذكر كردند، به عنوان مثال ايشان از يك تراكتي كه روي ديوار نصب شده بود فيلم گرفته بودند و چون خود ايشان نه كامپيوتر داشتند و نه استفاده از كامپيوتر بلد بودند، هم پرونده اي ايشان آن را براي سازمان مجاهدين مي فرستادند. اين اتفاق هم فقط در روزهاي اول انتخابات رخ داد، وگرنه آقاي كاظمي حتي هيچ شناختي از اين آقاي آقايي نداشت11. مورد هم وزارت اطلاعات به ايشان اتهاماتي وارد كرده است. از جمله اينكه گفته اند شما كمك مالي ] به منافقين[ كرده ايد يا دانشجويان را هماهنگ مي كرديد و 3 ماه به قرارگاه اشرف ] مقر نظامي منافقين[ رفته و تعليم ديده ايد.
خبرنگار راديو فردا در اين هنگام مي پرسد «آيا اين واقعيت داشت». همسر عضو گروهك منافقين در پاسخ مغالطه كرده و مي گويد: اصلاً چنين چيزي نبوده. آقاي «ك.» يك بار به شهر] پادگان[ اشرف رفتند.
بقيه اين گفتگو را بخوانيد:
رفتن ايشان به شهر اشرف به چه دليل بود؟
ما به اتفاق خانواده رفتيم كربلا و كاظمين براي زيارت، كلا خروج ما از ايران و بازگشتمان به كشور، 12روز طول كشيد. ما بليط گرفتيم و به طور قانوني و با ويزا از كشور خارج شديم. ايشان گفتند كه شما موافقيد چند روزي به شهر اشرف برويم و من آن مكان را ببينم. من ده سال از عمرم را در اين مسير صرف كردم و حالا دلم مي خواهد ببينم بچه ها آنجا چه مي كنند و برنامه هايشان چيست؟
ايشان ده سال از عمرشان را در چه مسيري صرف كرده بود؟
آقاي «ك» نزديك به ده سال در دهه شصت زنداني سياسي بود.
در ارتباط با مجاهدين؟
بله. آن زمان كه دستگير شدند دانش آموز بودند. دلشان مي خواست بداند بابت چه اين ده سال زندان را تحمل كرده اند؟(!!)
اين خانم حرفه اي كه تلاش مي كرد خود را غيرسياسي و بي خبر از همه جا معرفي كند همچنين گفته است: در زمان آقاي شاهرودي، همكاري سيستم قضايي با خانواده زندانيان بهتر بود. اما از زماني كه آقاي لاريجاني بر سر كار آمده اند، هيچ گونه همكاري نمي شود و دائماً سنگ اندازي مي كنند و اجازه طي شدن روند قانوني را نمي دهند.
شايان ذكر است برخي اعضاي سابقه دار يا از خارج برگشته گروهك هايي نظير منافقين، تندر، بهائيت، سلطنت طلبان، نهضت آزادي و جبهه ملي نقش گسترده اي در تحريك به بلوا و آتش افروزي و ايجاد فضاي آشوب داشتند و البته طبق آموزش هاي قبلي در خانه هاي تيمي، قرار گذاشته بودند در صورت بازداشت احتمالي خود را بي خبر از همه جا، عابر و... جا بزنند حال آن كه در اغلب موارد، فيلم تحركات عناصر دستگير شده به همراه لوازم بمب گذاري و ترور و انفجار و آدم كشي موجود است.

 نقش رژيم صهيونيستي در تسليح اتمي رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي (خبر ويژه)

افشاي اسناد نظامي جديد، از اشاعه و گسترش تسليحات اتمي به ساير رژيم هاي همسو توسط رژيم صهيونيستي حكايت مي كند. روزنامه انگليسي گاردين در گزارشي فاش كرد شيمون پرز رئيس فعلي اسرائيل در سال 1975براي واگذاري سلاح هاي اتمي به رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي، با وزير جنگ اين رژيم مذاكره كرده است. افشاي اسناد اين مذاكره، داشتن سلاح اتمي از سوي رژيم صهيونيستي را تاييد مي كند.
روزنامه گاردين ديروز با چاپ تصاويري از اين اسناد، اعلام كرد، شيمون پرز رئيس فعلي رژيم صهيونيستي در قراردادي با «بيگ بوتا» وزير جنگ آفريقاي جنوبي در سال 1975درباره فروش سلاح هاي هسته اي به رژيم آپارتايد، مذاكره كرده است. براساس اين گزارش، بوتا در نشستي با پرز خريد كلاهك هاي هسته اي در 3 مقياس كه قابليت نصب بر سلاحهاي شيميايي و اتمي را داشته باشند، خواستار شده است. طرفين همچنين توافق نامه نظامي مفصلي را با يكديگر امضا كردند كه در يكي از بندهاي آن بر ضرورت محرمانه بودن توافق نامه فروش تسليحات هسته اي تاكيد شده است.
اسناد اين توافق نامه توسط يك محقق آمريكايي به نام «ساشا پولاكوف سورانسكي» در كتابي درباره روابط رژيم صهيونيستي و رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي انتشار يافته است.
ساشا پولاكوف سورانسكي در كتابش تاكيد مي كند رژيم آفريقاي جنوبي با اين نيت قصد خريد كلاهكهاي اتمي را از اسرائيل داشته است تا بوسيله آن غرب را وادار سازد در صورتي كه اين رژيم مورد تهديد جدي قرار گيرد، به حمايت از آن وارد عمل شود.
طبق اظهار نويسنده كتاب، اين معامله انجام نشد اما گزارشهاي ديگر حاكيست كه اسرائيل 30گرم ماده شيميايي تريتيوم كه عنصر اصلي و از اجزاي تركيبي سلاح هسته اي است و قدرت انفجاري فوق العاده اي به بمب هسته اي مي بخشد، در اختيار رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي قرار داده است. اين عنصر كه به رژيم پرتوريا تحويل داده شده براي ساخت بمبهاي شيميايي متعدد كافي بوده است و رژيم آفريقاي جنوبي هم درنظر داشت كه آن را در فرآيند توليد اين سلاحها بكار گيرد.
روزنامه صهيونيستي هاآرتص ماه گذشته گزارش داد كه رژيم اسرائيل در دهه 70 ميلادي مواد راديو اكتيو به آفريقاي جنوبي فروخته است. در گذشته هم خبرهايي درباره آزمايش هسته اي مشترك رژيم صهيونيستي و رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي در سال 1979 منتشر شده بود.
در سپتامبر 1979 سيستم ماهواره اي بازرسي و خنثي سازي انفجارهاي هسته اي آمريكا، از طريق سامانه ماهواره اي خود، پرتوهايي را از يك انفجار هسته اي در صدها كيلومتر دورتر از سواحل آفريقاي جنوبي ثبت كرد. اين انفجار هسته اي به صورت مشترك توسط آفريقاي جنوبي و رژيم صهيونيستي انجام شده بود.
در فوريه 1980 هم شبكه CBS آمريكا در برنامه مستندي درباره اين انفجار هسته اي، با تاييد اين آزمايش هسته اي مشترك، اذعان كرد آمريكا هم نظاره گر اين انفجار بوده است.
انتشار گزارش روزنامه گاردين درباره كمك رژيم صهيونيستي به رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي براي تسليح اتمي در حالي است كه همزمان، شيمون پرز در همايش رسانه هاي روسي در تل آويو مدعي شد: دنيا بايد بداند تهديد برنامه اتمي ايران متوجه همه است و همه جهان بايد در برابر اين تهديد بايستد. همه بايد در برابر اين شرارت ايران بايستند.

 حكم دو ورشكسته به تقصير عليه خود (خبر ويژه)

ارگان رسمي سازمان سيا، كروبي و خاتمي و موسوي را سران جنبش جدايي مذهب از سياست معرفي كرد.
راديو فردا از قول علي كشتگر عضو گروهك سابقا ماركسيستي فدائيان خلق گفت: اين آقايان هر كدام نقشي در جنبش دارند و اگر بخواهند نفوذ خود را حفظ كنند بايد برخورد فعال داشته باشند و اظهار نظر بكنند. آنها بايد دعوت به حضور در سالگرد 22 خرداد بكنند.
اين عنصر گروهكي همچنين گفته است: مواضع آقايان تحت تأثير خود جنبش قرار دارد كه مي خواهد مذهب و سياست را جدا كند.
سايت صهيونيستي بالاترين هم از «دگرديسي موسوي» خبر داد و نوشت: روزهاي اول موسوي، فقط حرف چارچوب نظام و قانون اساسي و يار امام و خودي و غير خودي بود. اما پس از يكسال، موسوي راه خود را از اين تفاسير جدا ساخت و گفت كه ديگر خودي و غير خودي نداريم. راه آزادي سبز است و هر كه براي آزادي تلاش مي كند در جبهه سبز قرار دارد و ديگر مرزي براي جداسازي وجود ندارد. در اين جنبش حزب اللهي و لائيك و سكولار و كمونيست و ديگران با هم متحدند.
بالاترين همچنين از فتنه گران خواست از يك مهره آلت دست گروهك رجوي (بني صدر) و ظرفيت هاي (!؟) او هم استفاده كنند.
در همين حال گزارش ها حاكي است موسوي و كروبي اخيراً با هم ملاقات كرده و به يكديگر دلداري داده اند. به گزارش كلمه، «در اين جلسه تصميم گرفته شد تا در صورت دادن مجوز راهپيمايي، در سطح ملي مردم به شركت در راهپيمايي دعوت شوند و در غير اين صورت براي اطلاع رساني و آگاهي بخشي با تنوع و تكثري كه شبكه هاي اجتماعي دارند به صورت مسالمت آميز جريان اطلاع رساني صورت گيرد.
طبق اين گزارش، «در اين جلسه اذعان شد: متأسفانه براي وارونه نمايي آنچه در دهه اول انقلاب گذشته است صداهاي بيگانه و صداي حاكمان هماهنگ عمل مي كند كه ضرورت دارد با توجه به در پيش بودن مناسبت 14 و 15 خرداد آگاهي بخشي صادقانه و بدون تعصب از دوران امام(ره) صورت گيرد.
اين دو ورشكسته به تقصير كه در كنار ضد انقلابيگري حاد بدشان نمي آيد گاهي هم دم از امام و انقلاب بزنند، هيچ توضيحي نداده اند كه اگر رسانه هاي بيگانه را دشمن مي پندارند، چرا همواره درصدر گزارش ها و تحليل هاي ستايشگرانه همان ها قرار دارند و توسط اين رسانه ها 24 ساعته تر و خشك مي شوند.

 گزارش اشپيگل از پشت صحنه «چند مي گيري گريه كني»! (خبر ويژه)

نشريه اشپيگل فاش كرد نامزد ندا آقاسلطان-يكي از قربانيان حوادث پس از انتخابات- يك كاسبي پردرآمد راه انداخته حال آن كه هيچ گونه سابقه فعاليت سياسي نداشته است.
اشپيگل طي گزارشي از كلاهبرداري هاي كاسپين ماكان كه از متهمان ترور ندا آقاسلطان به شمار مي رود و قريب يك ماه در تل آويو به سر مي برد نوشت: اگر نشريه اي بخواهد با نامزد ندا آقاسلطان مصاحبه كند بايد هزينه مصاحبه را به مسئول برنامه هاي او پرداخت كند. او يك مجموعه مشاوره رسانه اي را در كنار خود دارد. او در اين گفتگوها به نقل خاطره از نامزد خود مي پردازد و همواره سعي مي كند چهره اي غمگين و عزادار داشته باشد.
مجله آلماني افزود: ماكان از مرگ ندا براي خود يك كاسبي و شغل به راه انداخته كه اين مسئله حتي مورد اعتراض گروههاي مخالف جمهوري اسلامي هم قرار گرفته است، اما اين اعتراضات باعث آن نشده است كه ماكان از اين شغل پردرآمد بگذرد. او پيش از مرگ ندا آقاسلطان هيچ گونه سابقه فعاليت سياسي نداشت و بعد از خروج از ايران، به كشورهاي متعددي از جمله اكثر كشورهاي اروپايي و اسرائيل سفر كرده و حتي از شيمون پرز يك مجسمه كبوتر صلح دريافت كرده است.
خبرنگار اشپيگل مي نويسد: ظاهرا پناهندگي به كانادا هدف فعلي ماكان است در حالي كه ندا همچنان در قبر خوابيده است!
آرش حجازي شاهد ترور ندا آقاسلطان هم چند روز قبل از اين ترور، از لندن به تهران آمد و روز بعد از ترور بلافاصله به لندن بازگشت و از طريق بي بي سي كوشيد جمهوري اسلامي را متهم ترور مشترك MI6 و موساد معرفي كند. مدتي بعد ماكان نامزد ندا آقاسلطان هم از كشور گريخت و ماهها در لندن به سر برد و سرانجام به تل آويو رفت.
سرويس هاي جاسوسي اغلب چنين افرادي را پس از اينكه تبديل به مهره هاي سوخته مي شوند، حذف مي كنند تا اسرار پنهان پروژه ها مدفون شود.
سرويس هاي جاسوسي تدارك كننده فتنه سال گذشته، تلاش كردند با بزرگ نمايي و چهره سازي از قربانياني نظير ندا آقاسلطان چهره اي مظلوم و معصوم و بومي به پروژه كودتاي مخملي بدهند و رد پاي بيگانگان را در اين حوادث تلخ بپوشانند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14